26349_DHD_MiljøBrochure_A4_DK

Page 1

Design med omtanke for verden.


Bæredygtighed. Ansvarlighed. Omtanke.

Det er 50 år siden, at vi hos Danish Healthcare Design begyndte at levere inventar til tandlæger og sundhedshuse. Meget har ændret sig – og så alligevel. Vi tror stadig, at skræddersyede indretningsløsninger er de bedste. Vi mener fortsat, at hygiejne, ergonomi, arbejdsmiljø og kompromisløst snedkerhåndværk altid bør gå op i en højere enhed. Og vi holder fast i at have to forskellige klinikbrands. Climo og Inform.

Bæredygtighed, ansvarlighed og omtanke for verden er også et centralt indsatsområde for os. Vi tilstræber at alle vores produkter udvikles, produceres og distribueres med mindst mulig miljøbelastning og forbrug af ressourcer. Det er måske ikke meget i det helt store billede. Men alt, hvad vi gør, er med til at gøre en forskel for nu – og for fremtiden.Miljøcertificering

Danish Healthcare Design har været ISO- 9001 certificeret i årtier. Primo 2021 blev dette udvidet med en ISO14001 miljøcertificering. Som et led i denne certificering er der udarbejdet en miljøkortlægning med udgangspunkt i relevant miljølovgivning og tilhørende krav som reference. Ligeledes beskrives miljøforholdene for vores produkter i et LCA-perspektiv.

Der er på denne baggrund udarbejdet konkrete mål og en fortløbende handlingsplan, der skal sikre minimering af vores samlede miljøbelastning. Et af de væsentligste måleværktøjer er udarbejdelsen af et Klimakompas til måling af vores samlede CO2 belastning.OrganicBoard

d produkt ve i

oard Red B ic

2

tion af CO k u

30% Orga n

Alle DHD-melamin produkter (bl.a. korpus) vil fra januar 2024 blive produceret med OrganicBoard.

m ed

Ny og innovativ produktionsmetode med biogent bindingssystem (OrganicGlue) bidrager væsentligt til optimeret bæredygtighed, og afkobler stort set fremstillingsprocessen fra naturgassen - sparer op til 20 m3 naturgas pr. 1 m3 OrganicBoard. OrganicBoard leveres i kompromisløs kvalitet.

on

Ressourcebesparende og bæredygtig træblanding mærket med FSC® eller PEFC.


FSC / PEFC mærkede produkter. Vi går ind for lange relationer, og vælger derfor altid leverandører der står for kvalitet. Vores træprodukter kommer fra seriøse producenter, der kan fremvise dokumentation og certificering af FSC / PEFC mærkede produkter. FSC-certificering er en sikkerhed og giver dokumentation for, at vi bruger vores skove på en ansvarlig måde. Med FSC bidrager både skovejere og virksomheder til at sikre sunde skove, der er fulde af liv, til gavn for nuværende og fremtidige generationer.

Fra syrehærdende lak til vandbaseret. Vi stiler altid efter at maksimere kvaliteten og holdbarheden på vores produkter. Efter en række tests, over en længere periode, fandt vi en brugbar løsning, og DHD er nu definitivt overgået til at bruge vandbaserede produkter. De sidste rester af olie baserede produkter har forladt fabrikken.


Moderne produktion.

Systematisk affaldssortering i 15  forskellige affaldsfraktioner.

Partnerskab med henblik 

på recycling og reduktion af ressourcespild.

Når DHD primo 2024 har implementeret ny pladesav med tilhørende robotlager, så er alle vores store maskiner opdaterede inklusive tilhørende moderne software. Disse nye maskiner sikrer væsentligt lavere strømforbrug, og en mere præcis og rationel drift med bl.a. mindre spild. Implementering af pladesav inklusive robotlager bliver samtidig et opgør med vores gamle gastruck. Den kører på pension, mens en ny el-truck tager over.

Køber og anvender kun grøn strøm.  Fokus på forbrugs reduktioner via  løbende overvågning.

LED i hele produktionen.  Nyt energieffektivt  spånsugningsanlæg.

Vi minimerer kontinuerligt 

papirforbruget. Design-, skitseog tilbudsfasen gennemføres elektronisk og fysisk arkivering elimineres.

Rejseaktiviteten er reduceret – vi  afholder kundemøder via Teams.


ECO transport giver lavest mulig miljøbelastning, en sikker transport og effektiv montage opstart.

Vi halverer forbruget af pakke materialer.

Vi kører den direkte vej fra fabrik  til klinik (ingen omlæsning).

Vi indbærer og sætter på anvist  plads.

Vi pakker ud.  Vi tager brugt emballage med  retur.


Produkter der bare holder og holder...

Vi arbejder konstant på at hæve vores produkters levetid. Et ikke uvæsentligt element i et LCAperspektiv. Dette er muligvis vores største bidrag til bæredygtigheden. Og når der skal udskiftes eller opgraderes, så genbruger vi gerne elementer fra den bestående klinik. 50-års erfaring har dokumenteret holdbarheden i virkeligheden – derfor tør vi også give branchens bedste garantier.


Udvidet garanti og reklamationsret. Vi har 50-års erfaring med snedkerhåndværk i absolut bedste kvalitet. I produktionen bruger vi hænderne i kombination med de nyeste maskiner, og vi indkøber og benytter altid de bedste materialer. Vores produkter er designet og testet til at klare daglig høj belastning i klinikken, og levetiden er lang ved korrekt pleje og normal anvendelse.

Vi giver 25 års garanti på 

materiale- og fabrikationsfejl.

Vi yder 10 års holdbarheds garanti på konstruktion og funktionsdygtighed.

Vi har udvidet reklamations

retten til 5 år fra de lovmæssige 2 år.

Erfaringen fra 50 års produktion af klinikker har givet os sikkerhed for lang holdbarhed, og derfor tilbyder vi ekstra tryghed og en udvidet garanti.

NB – Garantierne dækker ikke hvis produkterne har været opbevaret, monteret, anvendt eller vedligeholdt forkert. Det er vigtigt at følge de medsendte anvisninger og vejledninger for korrekt behandling og rengøring. Der henvises i øvrigt til Danish Healthcare Designs gældende salgs- & leveringsbetingelser.


dhdas.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.