24 timer på verdens mest moderne kreaturslagteri

Page 1

TIMER

24

PÅ VERDENS MEST MODERNE

KREATURSLAGTERI


04:31

KØERNE

Dørene til stalden ­åbner sig, og dagens første kreaturer an­ kommer til slagte­riet. Dagen igennem ankommer kreaturer fra store dele af landet. Ved ankomsten bliver samtlige dyr tilset af både dyrlæger og som her af Tage Christensen, som er en af dem, der sikrer, at dyrevelfærden er i top. Medarbejderne er klædt i grønt, og det ­samme er indersiderne af båsene, fordi grønt beroliger dyrene.

2

3


05:11 Omkring 90 pct. af blodet løber ud af dyret, når det hænger til afblødning i stikstien. Når slagteriet kører på fuld kapacitet, løber der op til 22.600 liter blod igennem gulvet i stikstien om dagen. Alt blod bliver samlet i store tanke i slagteriets kælder, og bliver senere anvendt til biogas.

4

BLOD 5


HUDER PAUSE

07:14 Alle huder hentes af Danish Crowns hudeforarbejdningsselskab Scan Hide, der forarbejder alle DC Beefs huder. Danske huder bliver brugt i verdens dyreste lædervarer, og Italien er den største kunde. Paradoksalt nok er der intet salg i Danmark.

6

09:30 Pausen bruges til en kop kaffe i kantinen og til at læse avisen. Holsted er en røgfri arbejdsplads, så hvis medarbejderne skal nå at ryge, foregår det helt uden for matriklen. Det kræver en omklæd­ ning hver gang, så hygiejnen er i orden.

7


10.43

RESTEN

Intet går til spilde. Hoved og indvolde bliver skåret fra og sat på andre kroge. Alle dele af koen udgør en specialitet et eller andet sted i verden. Kroppen bliver trukket langs rækken af medarbejdere, der alle skærer deres del fra og sørger for, at dyret bliver klart til kølerummene.


FROKOST Der er ansat 305 medarbejdere på kreatur­slagteriet. Danish Crown er en international virksomhed med mange forskellige nationali­teter blandt medarbej­ derne. På slagteriet i Holsted er der repræsenteret 12 forskellige nationaliteter.

PRISEN 11:04 Danish Crowns fornemste opgave er at servicere de land­ mænd, der ejer virksomheden. Det betyder blandt andet, at de skal have den helt rigtige pris for deres kreaturer. På Holsted slagteri bliver der taget 3D-billeder, som vurderer form, fedt og farve på samtlige dyr. Billederne danner grundlag for fast­ sættelse af den pris for dyret, ­producenten skal have.

10

12:10 11


14:00

M U R E L Ø K 5 5 : 13

rfra de met, hvo r m u r le ø k elle es i lagteriet ophæng s e a n r f e p t r p afde­ po Alle kro ts egen dt til eks ie r n e e t s g r e la på v s enten bli ern udskæring i valiteten k r e r e d r t in id og vu videre til går fuldt d n a m o ling. T atur. este kre n e t r e v h

AFGANG Der sendes løbende kød ud fra Holsted slagteri. 50 pct. af kødet, der produceres i Holsted, bliver sendt ud i verden. Der eksporteres til 25 forskellige lande.

12

13


KØDET 14:15 På skærestuen har de været i gang længe. Den ene side skærer pistoler, mens den anden skærer forfjerdinger. Alle knogler ryger ovenpå båndet, og udskæringerne fortsætter langs båndet til pakning. Det er et fuldtidsjob for to mand at slibe knive til hele fabrikken.


GULDET På slagteriet i Holsted p ­ roduceres ­noget af verdens bedste kød. Hånd­sorterede højreb og ribeyes modnes i m ­ åneder, før det er klar til at blive ­serveret på blandt ­andet de fem MASH-restauranter.

16

15:04 17


16:43

RENGØRING 33.000 kvadratmeter skal gøres rent af 15 mand fra ­TekniClean. Det hele skal spules ned, skummes af og desinficeres, så slagteriet er klar til næste dag. Rengøringen inspiceres detaljeret af slagteriets egen­ kontrol hver dag for at få grønt lyst til at genoptage produktionen.


MAD Detailafdelingen møder ind og samler deres rengjorte maskiner. Kødet bliver pakket direkte i de bakker, vi kender fra køledisken, så de er klar til detailhandlen. Der bliver hakket 300 tons kød om ugen. Mere end 60 pct. af det oksekød, danskerne spiser, er hakkekød. I alle led af produktionen udtages der hver dag prøver af slagtekroppe, rengøring, fersk kød og færdige ­produkter for at sikre, at fødevaresikkerheden er i top.

20

22:00


04:25

EN NY DAG

Første medarbejdere fra slagtelinjen møder ind til et helt rengjort og desinficeret slagteri, der igen er klar til de første dyr.

22

23


UDGIVET AF DANISH CROWN 2014

AF DC KOMMUNIKATION FOTO MONTGOMERY DESIGN CZOO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.