24 timer på verdens mest moderne slagteri

Page 1

24 timer PÅ VERDENS MEST MODERNE SLAGTERI


00:47

DAGEN


ER FORBI...


MEN SLAGTERIET SOVER ALDRIG 4


01:09 5


Når aftenholdet lægger knivene og forlader slagteriet, begynder den omfattende rengøring i produktionshallerne. 100 medarbejdere møder ind og fjerner alle kødrester fra den foregående dags produktion. Derefter bliver alle flader og maskiner skummet ind i to forskellige slags sæber, der nedbryder henholdsvis fedt og proteiner. Til sidst desinficeres det hele med en tredje sæbe. I ca. fire timer arbejder det effektive rengøringspersonale, hvorefter det hele skal tørre i to timer for at sikre, at anlægget er tørt inden slagtning. I tørretiden rykker egenkontrollen og fødevareregionens kontrollanter ind for at tjekke rengøringen grundigt efter, så alt er klart til produktionen igen starter klokken 05:55.

02:23


RENGØRING

7


04:36 Danish Crown er Europas største og verdens tredjestørste svineslagteri. Virksomheden er et andelsselskab, ejet af ca. 12.000 svine- og kreaturproducenter. Hele Danish Crown koncernen har omkring 25.000 medarbejdere, hvoraf de godt 10.000 har arbejdsplads i Danmark. Danish Crown slagter på verdensplan årligt ca. 20,7 millioner svin og søer og en halv million kreaturer.


ET HELT RENT SLAGTERI


De første grise ankommer til slagteriet. Veterinærer fra Fødevareregion Syd overvåger grisene under ankomsten til slagteriet for at tjekke, at de er sunde og raske. Hvis en gris halter, har sår eller viser anden tegn på sygdom, bliver de sorteret fra til yderligere tjek. Grisene opstaldes i en kortere periode inden slagtning, og drives frem i et skånsomt system med skillevægge, skrånende gulve og lys, som udnytter svins naturlige adfærd. Svin er flokdyr, og stalden er indrettet sådan, at de langsomt bevæger sig fremad i små flokke. I det store staldområde er der plads til 3.800 svin. Der bruges ikke eldrivere på slagteriet.

10


05:20 11


05:42

VENTER PÅ KØDET 12


SOM VERDENS STØRSTE KØDeksportØr AFSÆTTER DANISH CROWN 92% af produktionen I ANDRE LANDE. Horsens eksporterer ca. 250.000 tons kød, primært til England, Tyskland, Japan, Australien, USA, Rusland, Sverige samt Italien.

07:34


fødevaresikkerhed 10:51 14


Danish Crown bruger årligt 1 mia. kroner på fødevaresikkerhed.

På alle slagterier er der ansat veterinærer fra Fødevareregionerne, som sammen med egenkontrollen tager prøver af kødet og overvåger produktionen. Egenkontrollen i Danish Crown tager hvert år flere end 250.000 prøver for at minimere forekomsten af salmonella i de produkter, der går ud til forbrugerne. Hver morgen gennemgår egenkontrollen nattens rengøring og herefter godkender fødevaremyndighedernes folk slagteriet for at sikre, at hver dag begynder på et rent slagteri.

1512:17 Der er godt 1500 medarbejdere på slagteriet i Horsens. Udover de mange slagteriarbejdere og arbejdsledere er der ansat ca. 85 håndværkere, som står for reparation og vedligeholdelse af maskiner. Bygningerne huser desuden kontorfolk, kantinepersonale, IT-medarbejdere, laboranter, fysioterapeut og besøgsafdelingen. Samtidig har mange eksterne folk også fast arbejdsplads på slagteriet blandt andet vagtfolk, 110 dyrlæger og tilsynsteknikere, som er ansat ved Fødevareregion Syd og 100 rengøringsfolk fra ISS. I Horsens arbejder 42 forskellige nationaliteter. Slagteriarbejderne arbejder på toholdsskift. De første møder ind om morgen, hvor produktionen starter 05.55. Aftenholdet går i gang med slagtningen omkring klokken 14.30.


14:25

AFTENHOLDET MØDER IND - og DAGHOLDET CHECKER UD


Danish Crown viser gerne sin produktion frem. Derfor løber der en besøgsgang gennem fabrikken i Horsens, hvorfra gæster kan få en guidet tur gennem hele produktionen. Besøgsgangen har siden åbningen af slagteriet i Horsens i 2005 haft mere end 75.000 gæster fra hele verden.

17:01

19


19:43


FULD GANG I PRODUKTIONEN


22:25 22


Danish Crown er en virksomhed med et energiforbrug i den tunge ende, og derfor har slagterierne for længst sat fokus på at mindske forbruget ved hjælp af moderne teknologi. På 20 år har Danish Crown reduceret energiforbruget pr. gris, der slagtes, med ca. 30 procent. Desuden bruger slagterierne i dag under en tredjedel af den mæng­de vand, som blev brugt for 20 år siden. Slagteriet i Horsens bruger ca. 165 liter vand pr. gris, hvilket svarer til ca. 14.500 m3 om ugen ved normal slagtning.

23


UDGIVET AF DANISH CROWN 2009

AF Simone BODHOLDT FOTO PER GUDMANNN Design CZOO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.