Danish.Care DK profil

Page 1

Viden

Viden

Faglighed

Faglighed

Seminarer Seminarer

Teknologier Teknologier

Tendenser Tendenser

Innovation

Relationer

Relationer

Netværk Netværk

Innovation

Nyheder Nyheder Debat Debat


I Danish.Care skaber vi velfærdsløsninger til gavn for mennesker og samfund Vores vision er et værdigt og aktivt liv - hele livet. Branchen udvikler hjælpemidler og velfærds­teknologi til gavn for den enkelte borger, med stor værdi for den offentlige velfærd, solide gevinster for samfundsøkonomien og stort poten­tiale for dansk eksport.

2


Velkommen til Danish.Care! Danish.Care er Danmarks brancheforening for hjælpemidler og velfærdsteknologi. Siden 1981 har vi arbejdet målrettet med at vare­ tage branchens interesser, og vi arbejder sammen med alle sektorens og velfærdssamfundets interessenter og samarbejdspartnere. Vi sætter dagsordener. Vi stiller vores viden til rådighed. Vi styrker den danske velfærdseksport. Vi opnår indflydelse gennem netværk og videns­deling.

Danish.Care har stærke værdier og vil kendes som en forening, der er omsorgsfuld, samlende, passioneret, formidlende og nyskabende. Jeg inviterer alle branchens virksomheder med i Danish.Care og alle branchens interessenter med i samarbejdet om at levere velfærdsløsninger til gavn for mennesker og samfund. Venlig hilsen Morten Rasmussen, direktør

3


Medlemstilbud

RELATIONER Vi tilbyder netværk og videndeling. Vi afholder messer, eksportfremstød, konferencer og seminarer

RAMMEVILKÅR Vi forbedrer branchens rammevilkår i samspil med myndigheder, politikere og sektorens øvrige aktører

RÅDGIVNING Vi rådgiver og støtter i forhold til bl.a. lovgivning, udbud og salg, eksport, regulatoriske spørgsmål, innovation og iværksætteri

4


Vores værdier Omsorg

Samlende

Passioneret

Formidlende

Nyskabende

Omsorg - Vi er skabt af ildsjæle på et fundament af omsorg og respekt for mennesker med funktionsnedsættelse - Vi arbejder for, at velfærdssystemer rundt om i verden kan tilbyde alle borgere de bedste hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger på markedet Samlende - Vi skaber nye løsninger i samarbejde med andre – og på tværs af interesser - Vi er åbne og inviterer løbende til dialog - Vi samler og faciliterer netværk og interessenter om fælles visioner og indsatser Passioneret - Vores passion for branchen smitter af på vores medlemmer, og vi forventer samme passion hos vores samarbejdspartnere - Vi brænder for at finde løsninger, og gør det med respekt for kulturer, traditioner og velfærdssystemer i de enkelte lande Formidlende - Vi er faglig ekspert og omdrejningspunkt for viden om hjælpemidler og velfærdsteknologi - Vi samler, deler og formidler viden – og vi gør det gennem dialog og samarbejde - Vi formidler succeshistorier for branchens virksomheder både nationalt og internationalt Nyskabende - Vi stræber efter, at branchen er blandt de bedste i verden til at udvikle og levere løsninger - Vi sætter nye temaer på den offentlige og politiske dagsorden - Vi er en konstruktiv og kvalificeret partner for branchen og det omgivende samfund

5


Interessevaretagelse Danish.Care arbejder dedikeret for medlemmernes interesser, og vi bestræber os på at besidde den nyeste viden om branchens muligheder, løsninger og udfordringer. Vi arbejder for: - At øge kendskabet til den samfundsmæssige værdi af hjælpemidler og velfærdsteknologi - At sikre branchen de bedst mulige rammevilkår i Danmark såvel som internationalt - At øge branchens synlighed, indflydelse og afsætning - At tilbyde højaktuelle faglige informationer, kompetent rådgivning og givende netværksaktiviteter

6

Som medlem af Danish.Care får din virksomhed direkte udbytte af vores arbejde som branchens interessevaretager og opinionsdanner.


Politiske mærkesager Danish.Care arbejder målrettet for branchens interesser og politiske mærkesager, herunder at: - Udbud og salg til det offentlige skal bygge på dialog, kvalitet og totalomkostningsperspektiver

- Regulatoriske- og lovgivningsmæssige krav skal smidiggøres

- Offentlige indkøb skal understøtte branchens innovation og bredde

- Branchen skal med messen Health & Rehab by Danish.Care have et stærkt udstillingsvindue til omverden i både Danmark og udlandet

- Eksportrådgivning og -støtte skal målrettes branchens behov - Dansk kvalitet, standarder og design skal udbredes og markedsføres internationalt

7


Netværksgrupper i Danish.Care Som medlem af Danish.Care får jeres medarbejdere mulighed for at deltage i en række faglige netværksog policygrupper. Netværksgrupperne fungerer som rum for erfarings­ udveksling og faglig sparring imellem medlemsvirk­ somhederne. Policygrupperne fungerer som rum for politik­ udformning og holdningsdannelse i foreningen.

Det er gratis at deltage i grupperne. De understøttes af sekretariatet og mødes 3-4 gange årligt hos Danish.Care, hos gruppens medlemmer eller online.

8

Deltagelse i Danish.Cares netværks- og policygrup­ per skaber således både forudsætninger for faglig udvikling og indflydelse på brancheforeningens arbejde.


Aktuelle netværksgrupper • Brugerinvolvering og innovation • Websalg og salg til private • Salg til hospitaler og regioner • B2G - udbud og salg til det offentlige • Regulatoriske forhold og lovgivning • Markedsføring og kommunikation • Ejerledergruppen • Eksportgruppen • Netværksgruppen for startups - CareTech Startups

9


Eksportfremstød Danish.Care hjælper sine medlemmer, og branchens øvrige virksomheder, med eksportaktiviteter, og afholder hvert år en række eksportfremstød. Disse fremstød består af fællesstande på udenlandske messer - både på nære og fjerne markeder.

10

Danish.Care samarbejder tæt med Healthcare DENMARK om eksportfremstød og delegationer. Yderligere samarbejder vi med Udenrigsministeriets Trade Council, og de danske ambassader i udlandet. Samarbejderne indebærer eksportstøtte til fælles erhvervsfremstød og konkrete eksportaktiviteter.


Health & Rehab by Danish.Care Danish.Care står bag Health & Rehab - den førende messe inden for velfærdsteknologi, hjælpemidler, rehabilitering, services og pleje- og hospitalsudstyr i Skandinavien.

Messen er branchens vigtigste udstillingsvindue og fungerer som platform for formidling af velfærds­ løsninger og den værdi de skaber for samfundet.

Health & Rehab samler hvert andet år branchens virksomheder i hundredvis - og kunder og interes­ senter i tusindvis - til tre dages messe i Bella Center i København. Messen indeholder en lang række ud­ stillinger og seminarer og skaber et unikt udgangs­ punkt for at styrke sit netværk og få deltage i faglig sparring.

BY DANISH.CARE

11


CareNet – nationalt netværk for velfærdsteknologi Danish.Care driver i partnerskab med Teknologisk Institut CareNet – nationalt netværk for velfærds­teknologi. CareNet er et aktivt vidensnetværk, etableret i 2008, for kommuner/regioner og producenter/ leverandører, der sætter udvikling, anvendelse og udbredelse af sundheds­og velfærdsteknologi til pleje og omsorg på dagsordenen.

www.carenet.nu

9 ud af 10 kommuner mener, at velfærdsteknologi er nødvendig for at fastholde velfærdsniveauet.

12

CareNet er vært ved en række medlemsaktiviteter, herunder faglige temadage, webinarer og den årlige konference om velfærdsteknologi, og et formål er bl.a. at skabe overblik over teknologier, samspil, synergi og innovation mellem de offentlige brugere og aftagere og de private aktører på området. Medlemmer af Danish.Care opnår 50 pct. rabat på medlemskab af CareNet.


CareTech CHALLENGE: Accelerating Care and Health Technology CareTech CHALLENGE er Danish.Cares tilbud til branchens nye start-up virksomheder. Deltagelse giver nye virksomheder chancen for at fremvise deres produktideer og løsninger – og giver rig mulighed for at skabe nye relationer og komme i direkte dialog med brugere, kommende kunder, investorer og andre iværksættere.

Sponsored by

Med CareTech CHALLENGE opbygges et innovativt økosystem for iværksætteri og sundhedsinnovation på tværs af Danmark med fokus på udviklingen af nye og bedre teknologibaserede løsninger. CareTech CHALLENGE gennemføres i samarbejde med en række partnere fra offentlige og private organisationer og virksomheder.

Powered by

www.danish.care/challenge

BY DANISH.CARE

13


Medlemsoversigt 3PART AB Handic Help able nordic Alcyon Amazing Hall Anatomic SITT Anne Mygind Anyware Solutions Aquatime Arcubal Arjo Danmark Arkisafe BAD+ / Scandishower Bandagist Jan Nielsen Bandagist-Centret BC lift Bek Gruppen BeneSit Birdhouse b-near BRANE Brehms Spilerdug BY CONNIE HANSEN byLink C. Reinhardt Cama Lift CAP ON

14

Careline CarePartner Careturner Carewarekompagniet CRDLT Cura of Sweden dan rehab Danish Export Association Decon Mobility Denmark DigiRehab Direct Healthcare Group Danmark Easywear Eloflex Danmark en ven Entertainment Robotics Etac Evondos Excellent Systems Eyemind Funder Development Ghitadesign Global Carehab Handi Life Sport HandiGood Healthcare DENMARK Hejdoktor

Marts 2022

Helpii HENROTEK IBG ProReact inmutouch.com INNOVAID IntelligentCARE Invacare J. Honoré Care J.K. Medico Jadea JYSK HANDI Jørn Iversen Rødekro LEMCO REHAB & FYSIO Levabo LibertyCare Life Science Robotics Liftup Make Rehab Medema Danmark Medicologic Meyra / Netti / TA Service MOTI MyEpi Natur-tandhjulet Nordic consulting & Seating OneMed OptoCeutics

Ortos OSAA Innovation Otiom P+L Innovations GmbH ParkinsonPod Percussion Play Danmark Permobil Danmark PF mobility Pressalit Protac PTR Robots Qlife Qwiek R82 RAQA Rehab-care ReLift Rika Care ROLTEC el-kørestole RoomMate ROPOX RotoBed Safe4Care Safecall Sensio SafeLife Sahva Sanispaces

SejerCare SF Medical ShowMyDay Sleep by Lisa Sonovision Stella Care Sunrise Medical Surcon Care Line Teknologisk Institut Tilbud-Udbud Toftild Alternativt Hår Topro Mobility Danmark Tubus Technology TurnAid V. Guldmann VELA Vendlet Videolink Wear & Care Technologies Wellness Nordic Winncare Wolturnus ZiboCare


Bliv medlem Producenter og distributører af hjælpemidler, velfærdsteknologier og serviceydelser inden for hjælpemiddel- og plejeområdet kan optages som medlemmer i Danish.Care. Dette gælder ligeledes virksomheder med tilgrænsende produkter og serviceydelser. Virksomheder, foreninger, institutioner og lignende, som har en relation til branchen men ikke opfylder betingelserne for at blive normalt medlem, kan indmeldes som associerende medlemmer. Kontakt os for yderligere information.

Kontakt Morten Rasmussen, direktør Tlf.: 2738 7832 E-mail: mr@danish.care

Kontingent og indmeldelse Se www.danish.care for kontingentsatser og indmeldelsesskema. Kontingentsatsen er baseret på virksomhedens omsætning indenfor områderne hjælpemidler, medicinsk udstyr og velfærdsteknologi. Danish.Cares tilbud omfatter Interessevaretagelse og lobbyvirksomhed Medlemsrådgivning Udbud og det danske marked Eksportbistand Messer i udlandet Netværk og medlemsmøder Synlighed og profilering CareNet - nationalt netværk for velfærdsteknologi Health & Rehab by Danish.Care CareTech CHALLENGE for start-ups

15


BRUHN Grafisk ApS · 04.2022

BY DANISH.CARE

Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup

Forskerparken 10 5230 Odense M

Tlf. +45 3254 2425 info@danish.care www.danish.care

50410826 Svanemærket tryksag


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.