Danish.Care DK profil

Page 10

Eksportfremstød Danish.Care hjælper sine medlemmer, og branchens øvrige virksomheder, med eksportaktiviteter, og afholder hvert år en række eksportfremstød. Disse fremstød består af fællesstande på udenlandske messer - både på nære og fjerne markeder.

10

Danish.Care samarbejder tæt med Healthcare DENMARK om eksportfremstød og delegationer. Yderligere samarbejder vi med Udenrigsministeriets Trade Council, og de danske ambassader i udlandet. Samarbejderne indebærer eksportstøtte til fælles erhvervsfremstød og konkrete eksportaktiviteter.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.