DGL2000

Page 1

JYLLANDS BEDSTE SERIEKLUB – D E T ’ G O ’ F U ’ B O L’!

Å B E N H E D

|

R E S P E K T

|

K L U B Å N D

|

V I L J E

T I L

S E J R

|

H Y G G E


JYLLANDS BEDSTE SERIEKLUB

– D E T ’ G O ’ F U ’ B O L’!

VI ER DGL2000..............................................................................................3 VORES VÆRDIER......................................................................................4–13 KAMPRÅB & KLUBSANG......................................................................14–16

ÅBENHED RESPEKT KLUBÅND VILJE TIL SEJR HYGGE


VI’ DE GALE – VI ER DGL2000 DGL2000 er ikke kun en fodboldklub. Vi er et fællesskab. DGL er det, vi gør det til. Det forpligter os som klub. Det forpligter dig som medlem. Vi er DGL. Du er DGL. Alt, hvad vi gør på og uden for banen, er baseret på vores grundlæggende værdier.

3


JYLLANDS BEDSTE SERIEKLUB

– D E T ’ G O ’ F U ’ B O L’!

ÅBENHED RESPEKT KLUBÅND VILJE TIL SEJR HYGGE


ÅBENHED Åbenhed er et smil, et håndtryk, en forklaring, et klap på skulderen, en invitation, et initiativ…. DGL 2000 er åben for alle, der har lyst til at spille fodbold og være en del af fællesskabet. · Åbenhed mellem spillere og hold · Åbenhed mellem spillere og trænere · Åbenhed mellem bestyrelsen og medlemmerne · Ret til uenighed, men pligt til at ytre sig

5


JYLLANDS BEDSTE SERIEKLUB

– D E T ’ G O ’ F U ’ B O L’!

ÅBENHED RESPEKT KLUBÅND VILJE TIL SEJR HYGGE


RESPEKT Respekt er at sige tak for kampen, overholde aftaler, udvise loyalitet, sige tak for en god træning, fejre en scoring... Vi respekterer hinanden som mennesker – uanset sportslige kvalifikationer. · Vi skal udvise respekt for klubkammerater  både på og uden for banen · Respekt for andre – modstandere, dommere, tilskuere · Vi skal gøre os fortjent til andres respekt

7


JYLLANDS BEDSTE SERIEKLUB

– D E T ’ G O ’ F U ’ B O L’!

ÅBENHED RESPEKT KLUBÅND VILJE TIL SEJR HYGGE


KLUBÅND Klubånd er at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor man sætter sig selv ind i en sammenhæng med andre. Alle handlinger påvirker fællesskabet… DGL 2000 er en klub. Af spillere – for spillere. Både på og uden for banen. · Klubånden er med til at binde alle klubbens medlemmer sammen  på tværs af holdene · Klubånd er aktiv involvering i klubben udover fodbolden · Venskab, bekendtskab og netværk udenfor klubben · Klubånd er omklædningskultur og afbudskultur

9


JYLLANDS BEDSTE SERIEKLUB

– D E T ’ G O ’ F U ’ B O L’!

ÅBENHED RESPEKT KLUBÅND VILJE TIL SEJR HYGGE


VILJE TIL SEJR Vilje til sejr er den holdning, vi har til kamp og træning. Vilje til sejr er individuelt, men er en forpligtigelse til at give sig selv 100 % for holdet… Til træning søger vi at blive bedre spillere, et bedre hold og at komme i bedre form. · Vi vil give det ekstra for hinanden, der gør en forskel · De gode spillere skal gøre de mindre gode spillere bedre · Spille sin holdkammerat god både til kamp og træning

11


JYLLANDS BEDSTE SERIEKLUB

– D E T ’ G O ’ F U ’ B O L’!

ÅBENHED RESPEKT KLUBÅND VILJE TIL SEJR HYGGE


HYGGE Hygge er atmosfæren, der omslutter klubben og skaber en afslappet følelse af tryghed, velvære og glæde. Det skal være afslappet, trygt og rart at komme i klubben og være en del af DGL2000. Vi hygger os når… · Vi ser hinanden til Go’ Fu’bol’ · Vi drikker en øl efter træning og kamp · Vi spiser kage · Vi er i godt humør · Vi klæder om sammen · Vi snakker i omklædningsrummet · Vi varmer op sammen · Vi spiser grillpølser · Vi synger sammen – når vi vinder sammen

13


JYLLANDS BEDSTE SERIEKLUB

– D E T ’ G O ’ F U ’ B O L’!

DGL2000s legendariske kampråb: “1 – 2 – 3” ”Det Go’ Fu’Bol!”

DGL2000s sejrsråb: “Hvem var det der vandt … … Vi’ de gale, ja Vi er fra Skjoldhøj af Vi er Kjellos hær, frygtet i fjern og nær Vi’ det bedste hold, vi spiller: Go’Fu’bol ÅBENHED RESPEKT For vi er DGL”. KLUBÅND VILJE TIL SEJR HYGGE


DGL2000s KLUBSANG ”Vi er DGL” Må vi præsentere en samling stærke mænd

Omk.

Vi ligner drengerøve, det ka’ du glem’ igen.

Vores målmand han kan råbe: ”kom nu for

Den sort’ og røde bølge vælter alting på sin vej

satan, pis og lort”

Så hvis du ik’ vil ned og lig’, så må du flytte dig.

Hans tålmodighed er lille, men noget andet det er stort.

Omk:

At klæde om er hyg’ligt, men man skal passe på

Vi siger: ”Hej, vi’ de gale, ja

Et lille klap i numsen, det kan man hurtigt få.

Vi er fra Skjoldhøj af Vi er Kjellos hær, frygtet i fjern og nær

Omk.

Vi’ det bedste hold, vi spiller: Go’Fu’bol

Når vi holder fester, så er der øl og ”lol”

For vi er DGL”.

Og Skejby-dreng’ne holder ud helt til klokken tolv.

Når vi er på banen, så ka’ vi ikke stopp’s

Nu har I hørt om DGL, det’ verdens bedste klub

Vi kæmper og vi fighter, til vi stry’r til tops.

På banen og så udenfor er vi den bedste trup.

Vores forsvar holder altid tæt, midtbanen gi’r den hvad de ka’ Så er det let for angrebet at slut’ det hele af.

15


DEN GALE LOGE ANNO

2000

ALT, HVAD VI GØR PÅ OG UDEN FOR BANEN, ER BASERET PÅ VORES GRUNDL ÆGGENDE VÆRDIER. DGL2000 HAR HJEMMEBANE I TILST WWW.DGL2000.DK

JYLLANDS BEDSTE SERIEKLUB – D E T ’ G O ’ F U ’ B O L’!

Å B E N H E D

|

R E S P E K T

|

K L U B Å N D

|

V I L J E

T I L

S E J R

|

H Y G G E


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.