Page 1

Issue 04 Spring 2013

FREE

The best of the best that Karlovy Vary has to offer.

Attractions Eating Out History Spa Scenes Nightlife City Map

Also available for mobile apps


CONTENTS

Contents – Obsah – Содержание - Inhalt

Spring 2013 – Jaro 2013 – Весна 2013 – Frühling 2013 6 Essential Info 8 History 10 Spa Scene 14 Attractions

Podstatné informace – Информация - Informationen Historie – История - Geschichte Sanatoria – СПА - Kur- und Bäderwesen Atrakce – Достопримечательности - Sehenswürdigkeiten

24 Shopping

Nákupy – Шоппинг - Einkaufen

32 City Maps

Mapa - Карта города - Stadt-Karte

38 Prague Feature

Praha - Особенности Праги - Prag

44 Sports

Sport – Спорт - Sport

46 Eating Out

Restaurace - Рестораны, кафе, бары - Essen und Trinken

56 Going Out

Noční život - Куда пойти вечером - Nachtleben

android

iphone

Director: Margarita Lopyreva Tel.: +420 777 158 681 Email: karlovyvary@nightdaymagazine.com www.nightdaymagazine.com 15.000 copies every three months distributed in Karlovy Vary hotels and various venues in Prague. Karlovy Vary Night & Day is published by DW Publishing a.s and is a registered trade name and publication. The magazine is published four times per year. Neither the trading name, nor the format or the content may be reproduced. All rights reserved. Náklad časopisu je 15 000 kusů, periodicita tři měsíce. Titul je distribuován do hotelů, restaurací, barů a dalších distribučních míst v Karlových Varech a v Praze. Časopis vydává společnost DW Publishing a.s., veškerá práva jsou vyhrazena. Jméno a obsah časopisu je zakázáno kopírovat. 15.000 копий этого журнала печатается раз в три месяца и распространяется в отелях Карловых Вар а также некоторых других местах в Карловых Варах и Праге. Карловы Вары " Night & Day" издается DW Publishing a.s. и это зарегистрированное товарное имя и издание. Копирование товарного знака, формата или содержание журнала не могут быть воспроизведены. Все права защищены.

2

Layout and illustration:


Welcome to

WELCOME

towns.

W

elcome to the spring edition of 'Karlovy Vary Night and Day', the newest and most essential guide to one of the world’s best spa

This truly is one of the world’s unique places and very few other destinations provide such beauty and fascination. Whether you are 18 or 80, Karlovy Vary is always appealing. The concept of our magazine is simple. We want you to get the most out of your trip to Karlovy Vary, and our hope is that this publication will help in some way to make your visit more memorable. We will try to inform you about everything you need to know and everywhere you need to go and of course, we will also give you in-depth information about the renowned balneology (The therapeutic use of thermal and mineral spas).

RUS. Добро пожаловать в Карловы Вары Дорогие читатели, мы рады приветствовать Вас в весна выпуске журнала "Karlovy Vary Night & 4

Day", самом новом и самом необходимом гиде по городу, который смело можно назвать одним из лучших рекреативных курортов и спа-центров в мире. Это действительно одно из уникальнейших мест в мире, и очень немногие города несут в себе столько красоты и очарования. И совершенно не имеет значения сколько Вам лет, 18 или 80, Карловы Вары всегда будут подкупающе привлекательны. Концепция нашего журнала проста. Мы хотим, чтобы Ваше пребывание в Карловых Варах было полным исключительно приятных впечатлений, и искренне надеемся, что наш журнал поможет Вам сделать Ваш визит более запоминающимся. Мы будем стараться информировать Вас обо всем, что Вам необходимо знать о городе и о местах, которые стоит посетить, а также предоставим Вам подробные сведения об известной всем бальнеологии (терапевтической пользе термальных и минеральных вод).


Karlovy Vary

GER. Willkomen in Karlsbad Willkommen zu dieser frühjahr Ausgabe von „Karlovy Vary Night and Day“, dem neuesten und wichtigsten Führer eines der renommiertesten Kurorte auf der Welt. Dies ist wirklich einer der weltweit einzigartigen Orte und sehr wenige andere Ziele bieten so viel Schönheit und Faszination. Ob Sie 18 oder 80 Jahre alt sind, Karlsbad wird Sie immer ansprechen. Das Konzept unseres Magazins ist einfach. Wir möchten, dass Sie das Beste während Ihrer Reise nach Karlsbad bekommen und unsere Hoffnung ist, dass dieses Magazin Ihnen hilft, in irgendeiner Weise Ihren Besuch unvergesslich zu machen. Wir werden versuchen Sie über alles, was Sie wissen müssen und überall, wohin Sie gehen wollen, zu informieren. Und natürlich geben wir Ihnen auch detaillierte Informationen über die renommierte Balneologie (der therapeutische Einsatz von Thermal-, Heil- und Mineralquellen). CZ. V ítejte v Karlových V arech Vítáme Vás u 4. vydání (jarní 2013) magazínu

WELCOME

Karlovy Vary Night&Day, nejnovějšího a zásadního průvodce po světové špičce mezi lázeňskými městy. Karlovy Vary jsou skutečně jedinečným místem svého druhu, na světě je jen málo destinací, které ho mohou dostihnout jak po stránce estetiky a architektury, tak po stránce kvality péče zdejších sanatorií. Ať už je vám 18 nebo 80, Karlovy Vary si zaručeně užijete. Náš průvodce si dává za cíl jediné: Snažíme se pomoci návštěvníkům Karlových Varů užít si pobyt na maximum. Pokud se nám podaří doporučit našim čtenářům místa , kde se Vám zalíbí , proceduru , která Vašemu tělu prospěje či jídlo , které si vychutnáte , splnili jsme svůj úkol. Vynasnažíme se informovat vás o všem, co je třeba vědět, aby váš pobyt proběhl hladce, a samozřejmě o všem co se týká zdejší věhlasné balneologie (terapeutické využití léčivých minerálních pramenů).

Margarita Lopyreva Director, Karlovy Vary Night & Day 5


INFO

Essential Information

Currency The main currency in Karlovy Vary is the Czech Crown (Ceska Koruna) which is represented by the Czech symbol ‘Kc’ and the international symbol ‘CZK’. The currency is made up of coins with values of 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK; and bank notes with values of 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK. At the time of print, one Euro was worth around 25 CZK and one Russian Ruble was worth 0.62 CZK.

Foreign Currency Always change your money at your hotel, at a bank or at an official exchange office. Never change your money with street dealers.

Emergency free phone numbers 150 - Fire Department 155 - Medical Emergency 156 - City Police 158 - Police

Regional Emergency Numbers Hospital Bezručova 19. Tel.: +420 353 115 111; +420 353 224 444; www.nemkv.cz Salvage and Rescue Service Závodní 205. Tel.: +420 353 232 000

Public Transport Bus Buses run all over the city. All the buses leave from a stop marked as Tržnice in the centre of Karlovy Vary. The public transportation company operates 18 regular lines, two night lines, five special lines and two cable cars. Train To get to the Lower railroad station (dolní nádraží), take bus Nr. 6, 9 or 12. The Upper railroad station (horní nádraží) can be reached by buses Nr. 11, 12 or 13. Taxi One of the best taxi companies is Taxi Karlovy Vary. Their rates are fair and they can be contacted by phone at: 725 504 583

6

Важная Информация Валюта Основной денежной единицей в Карловых Варах является чешская крона (Ceska Koruna), которая представлена чешским символом "Кč" и международным обозначением ‘CZK’. Валюта состоит из монет стоимостью 1, 2, 5, 10, 20, 50 крон и банкнот со значениями 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 крон. В день печати, стоимость одного евро составляла около 25 крон.

Иностранная Валюта

Всегда следует менять деньги в гостинице, в банке или в официальных обменных пунктах. Никогда не меняйте деньги у уличных торговцев.

Бесплатные номера телефонов экстренной помощи. 150 - Пожарная служба 155 - Медицинская скорая помощь 156 - ГУВД 158 - Полиция

Местные номера службы экстренной помощи Больница Bezručova 19. Тел: +420 353 115 111, +420 353 224 444; www.nemkv.cz. Аварийно-спасательные службы Závodní 205. Тел.: +420 353 232 000

Общественный транспорт Автобус Автобусы ходят по всему городу. Все автобусы отправляются от остановки, обозначенной как Tržnice в центре Карловых Вар. Общественная транспортная компания управляет 18 регулярными линиями, двумя ночными линиями, пятью специальными линиями и двумя фуникулерами. Поезд Чтобы добраться до железнодорожной станции Нижняя (Dolní nádraží), нужно сесть на автобус N. 6, 9 или 12. До железнодорожной станции Верхняя (Horni nádraží) можно добраться на автобусах N. 11, 12 или 13. Такси Одной из лучших компаний такси можно назвать Taxi Karlovy Vary. Их тарифы вполне резонны и связаться с ними можно по телефону: 725 504 583


INFO Wichtige Informationen Währung Die üblicherweise akzeptierte Währung im Karlsbad ist die Tschechische Krone (česká koruna). Sie wird durch das tschechische Symbol „Kč“ bzw. international „CZK“ repräsentiert. Es existieren Münzen mit den Werten 1, 2, 5, 10, 20 und 50 CZK, sowie Banknoten mit den Werten 100, 200, 500, 1000, 2000 und 5000 CZK. Zum Zeitpunkt des Druckes wurde ein Euro mit etwa 25 CZK bewertet.

Ausländische Währung Wechseln Sie Ihr Geld immer in Ihrem Hotel, einer Bank oder in einer offiziellen Wechselstube und niemals bei einem Straßen-Händler.

Kostenfreie Notfall-Rufnummern 150 - Feuerwehr 155 - Medizinischer Notfall 156 - Stadtpolizei 158 - Polizei

Regionale Notfall-Rufnummern Krankenhaus Bezručova 19, Tel.: +420 353 115 111, +420 353 224 444, www.nemkv.cz. Bergungs- und Rettungsdienst Závodní 205, Tel:. +420 353 232 000

Öffentliche Verkehrsmittel Bus Busse fahren in der ganzen Stadt. Sie starten alle von einer Haltestelle markiert als Tržnice im Zentrum von Karlsbad. Das öffentliche Transportunternehmen betreibt 18 reguläre Linien, zwei Nachtlinien, fünf spezielle Linien und zwei Seilbahnen. Zug Um zum unteren Bahnhof (Dolní nádraží) zu gelangen, nehmen Sie den Bus Nr. 6, 9 oder 12. Den oberen Bahnhof (Horní nádraží) können Sie mit den Bussen der Linien 11, 12 oder 13 erreichen. Taxi Einer der besten Taxiunternehmen ist Taxi Karlovy Vary. Die Preise sind fair und erreichen können Sie das Unternehmen unter: 725 504 583.

Podstatné informace Měna Hlavní měnou je v Karlových Varech Česká koruna (Kč). Nicméně, jako v každém evropském letovisku, přijímá většina podniků také Euro. V době vydání tohoto čísla se hodnota Eura pohybuje okolo 25 korun.

Cizí měny Doporučujeme měnit zahraniční měny v hotelích, bankách nebo směnárnách, nikdy ne u pouličních prodavačů.

Tísňové linky 112 - univerzální tísňová linka 150 - hasiči 155 - záchranná služba 156 - městská policie 158 - státní policie Karlovarská nemocnice Bezručova 19, telefon: +420 353 115 111, +420 353 224 444, www.nemkv.cz Záchranná služba Karlovarského kraje Závodní 205, telefon: +420 353 232 000

Městská hromadná doprava Autobusy Autobusem se dostanete prakticky po celém městě. Všechny linky vyjíždějí ze zastávky Tržnice, která se nachází v centru Karlových Varů. Celkem můžete napočítat 18 linek, z toho dvě noční a jednu lanovku. Vlaky Pokud míříte na Dolní nádraží, svezete se autobusy číslo 6, 9 nebo 12. Na Horní nádraží vás sveze linka 11, 12 nebo 13. Taxi Nejspolehlivější a nejdůvěryhodnější taxislužbou je firma Taxi Karlovy Vary. Městské tarify nejsou předražené a můžete ji být jisti, že řidiči včas dorazí, kam mají. Telefon: 725 504 583

7


Karlovy Vary HISTORY

I

n August 1370, Charles IV, Holy Roman Emperor gave city privileges to Karlovy Vary, the place that subsequently was named after him. According to legend, Charles IV was a keen hunter and one day, while hunting around the Krušné Mountains and the Slavkov Forest, one of his dogs fell into the first of the town’s famous springs. Charles supposedly used water from the afore mentioned spring to successfully treat a leg injury and subsequently convinced himself about the curative power of the waters. Amazed by this, he demanded that a town be built around the miraculous spring. Karlovy Vary’s popularity for being a spa town further increased following publications by doctors such as David Becher and Josef von Löschner. Whilst testing the composition of the town’s waters, Doctor Becher invented a potent herb liqueur which is known today as Becherovka, one of The Czech Republic’s most famous national drinks. This newly found alcoholic beverage combined with the magical powers of the waters resulted in further growth and more and more visits from Europe’s aristocracy some of whom included world-renowned composers such as Bach, Beethoven, Chopin, Wagner and Tchaikovsky. By the early 20th century Carlsbad (Karlovy Vary) was the most famous spa town in Europe and

8

Through The Ages

boasted a booming tourism. However, both world wars lowered the attendance figures dramatically. Karlovy Vary did not enjoy that much freedom after the Second World War, as the spa sources were nationalised in 1948, and the clientele was mainly restricted to the citizens of the former Soviet Bloc countries. Western tourists started to come back after the 1989 Velvet Revolution, which led to Czechoslovakia’s independence from the Soviet Union. Since that time the number of tourists has been increasing and there has been a steady increase of Russian business presence in Karlovy Vary.


В

августе 1370 года Карл IV, император Священной Римской империи официально провозгласил Карловы Вары городом, место, которое впоследствии было названо в его честь. По преданию, Карл IV был страстным охотником и однажды, во время охоты в Крушных горах и Славковском лесу, одна из его собак угодила прямо в один из знаменитых источников города. Карл якобы использовал воду из вышеупомянутых источников, успешно вылечив травму ноги, и в следствии этого убедил себя в лечебной силе воды из источника. Пораженный этим, он потребовал, чтобы город построили вокруг чудесного источника. Популярность Карловых Вар как отличного спа-курорта закрепилась за городом после исследований и упоминаний в публикациях таких врачей, как Давид Бехер и Йозеф фон Лёшнер. Во время исследований состава минеральных вод города, доктору Бехеру удалось изобрести крепкий травяной ликер, который сегодня известен как Бехеровка, один из самых популярных национальных напитков Чехии. Открытие этого алкогольного напитка в сочетании с магическими силами карловарских вод в результате привели к огромному интересу со стороны европейской аристократии. Город посетили даже такие всемирно известные композиторы как Бах, Бетховен, Шопен, Вагнер и Чайковский. К началу 20 века Карловы Вары стал самым известным курортным городом в Европе и был переполнен туристами. Тем не менее, после Первой и Второй мировой войны, цифра посещаемости резко снизилась. Карловы Вары были недовольны таким количеством свободы, так как после Второй мировой войны,в 1948 году, все спа-источники были национализированы, и вся клиентура ограничивалась гражданами стран бывшего советского блока. Западные туристы начали возвращаться после Бархатной Революции в 1989 году, которая привела к независимости Чехословакии от Советского Союза. С тех пор количество туристов увеличивается и можно наблюдать довольно стабильный рост российского бизнеса в Карловых Варах.

K

HISTORY

arlsbad im Wandel der Zeiten

Im August 1370 gab der böhmische König und römisch-deutsche Kaiser Karl IV. Karlsbad StadtPrivilegien, dem Ort der später nach ihm benannt werden sollte. Der Legende nach war Karl IV ein begeisterter Jäger und eines Tages, während einer Jagd rund um das Erzgebirge und dem Kaiserwald, stürzte einer seiner Hunde in die später erste berühmte Quelle der Stadt. Karl IV. verwendete das Wasser aus der Quelle angeblich zur Behandlung seiner Beinverletzung und in der Folge überzeugte er sich von der heilenden Kraft des Wassers. Davon erstaunt verlangte er, dass eine Stadt rund um die wundertätige Quelle errichtet werden solle. Die Popularität von Karlsbad als Kurort wurde durch Veröffentlichungen von Ärzten wie David Becher und Josef von Löschner weiter gesteigert, hauptsächlich jedoch durch den starken Kräuterlikör mit dem Namen Becherovka, erfunden durch die Familie Becher und heute berühmtestes Nationalgetränk der Tschechischen Republik. Dieses neu erfundene alkoholisches Getränk, kombiniert mit den magischen Kräften des Wassers, führte zu weiterem Wachstum und vermehrten Besuchen europäischen Adels, darunter weltbekannten Komponisten wie Bach, Beethoven, Chopin, Wagner und Tschaikowsky. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Karlsbad (Karlovy Vary) der bekannteste Kurort in Europa und konnte sich eines boomenden Tourismus rühmen. Allerdings dezimierten die beiden Weltkriege die Besucherzahlen drastisch. Noch bevor Karlsbad die Freiheiten nach dem Zweiten Weltkrieg ausleben konnte, wurden die Heilquellen im Jahr 1948 verstaatlicht, und die Kundschaft war vor allem auf Bürger der damaligen Ostblockstaaten beschränkt. Westliche Touristen begannen nach der Samtrevolution des Jahres 1989, die zur die Unabhängigkeit der Tschechoslowakei von der Sowjetunion führte, wieder zurückzukehren. Seit dieser Zeit stieg die Zahl der Touristen ebenso wie die Präsenz russischer Unternehmer im Karlsbad.

9


The Healing Springs SPA

of Karlovy Vary

The following is a rundown of some of the most popular treatments you can experience at Karlovy Vary and an explanation of how they can be beneficial:

Drinking Cures: Bechers drinking cure: Probably the most famous treatment in Karlovy Vary. Doctor David Becher introduced it in the 16th century as a very effective way to treat the musculoskeletal and digestive system. The dose differs from one to five litres a day and uses combinations of the 13 springs.

Baths:

T

he healing power of local springs in Karlovy Vary was discovered in the middle ages, long before the city was established. The first reference about mineral water treatment comes from the 14th century when Charles IV healed his injured foot with the water. Currently, 79 springs have been discovered in and around the town, 13 of which are used for internal and external therapies. The majority of these 13 springs can be found on five beautiful colonnades called: Sadova, Mlynska, Trzni, Zamecka and Vridelni. Be careful with the water temperature, because it ranges between 30 °C and 72 °C. The hottest and most famous is undoubtedly the source of thermal water called ‘Vridó’ which has a temperature of 72 degrees Celsius and spurts up to 12 metres. It can be found in the Vridelni colonnade. The primary remedy is of course mineral water. The local thermal waters are full of CO2 (carbon dioxide) gas. The content of this element differs in every single spring depending on the water temperature. Apart from carbon dioxide, springs also contain traces of radioactive elements which stimulate the regenerative processes.

10

Bubble Bath: Bathe in spring water at a temperature of 38°C with massaging bubble streams, resulting in skin perfusion and muscle relaxation CO2 Bath: Bathe in spring water at a temperature of 35°C enriched with carbon dioxide, resulting in strengthening of the nervous and immune systems, improvement of blood circulation and muscle relaxation. Dry CO2 Bath: This consists of wrapping the body in a plastic bag which is then filled with CO2, resulting in increased oxygen levels in the blood, vasodilatation and blood circulation improvement Mineral bath: Bathe in spring water enriched with mineral salts, resulting in whole organism regeneration, heart and kidney function stimulation and blood circulation improvement.

Massages: Lymphatic Drainage: Lymphatic nodules and vessel stimulation help flush out toxins, build up the immune system and regenerate skin. Hydropuncture: Massage with streams of mineral water resulting in relaxation, and improved blood circulation.

Hydrotherapy: Scottish Spritzer: Cold and hot streams massage which improves blood circulation and relaxes muscles.


Спа и Источники

Ц

в Карловых Варах

елебная сила здешних источников в Карловых Варах была обнаружена еще в средние века, задолго до основания самого города. Первое упоминание о минеральных водах можно датировать 14 веком, когда Карл IV исцелил этой водой больную ногу. В настоящее время в городе и вокруг него было обнаружено 79 источников, 13 из которых используются для внутреннего и наружного лечения. Большинство из этих 13 источников можно найти на пяти красивейших колоннадах,которые называются: Садовая, Мельничная, Рыночная, Замковая и Вржидло. Не забывайте обратить внимание на температуру воды, потому что она может колебаться в диапазоне от 30 ° C до 72 ° C. Самый горячий и, несомненно, самый известный термальный источник называется “Vřídlo”, расположенный в колоннаде Вржидло. Его температура - 72 ° C, а столб воды из источника благодаря давлению может подняться на высоту 12м. Основной природный лечебный фактор, конечно, термальная вода. Местные термальные воды полны CO2 (углекислый газ). Количество содержания этого элемента меняется каждой весной, в зависимости от температуры воды. Кроме углекислого газа, в водах источников также присутствуют следы некоторых радиоактивных элементов, которые стимулируют процессы регенерации. Ниже Вы можете найти перечень одних из самых популярных процедур, которые стоит посетить в Карловых Варах, и объяснение их пользы.

Питьевое лечение:

Питьевое лечение Бехера: Наверное, самая популярная терапия в Карловых Варах. Доктор Давид Бехер предложил ее еще в 16-м веке, как очень эффективный способ лечения опорнодвигательной и пищеварительной системы. Для

SPA

лечения используется комбинация воды из всех 13 источников, а дозировка колеблется от одного до пяти литров в день.

Ванны:

Воздушные ванны: Купание в термальной воде при температуре 38 ° С со струйками массажных пузырьков, которое несомненно поможет Вам расслабиться и принесет пользу Вашей коже и мышцам. Углекислые ванны: Купание в термальной воде при температуре 35 ° C, обогащенной углекислым газом, которое способствует укреплению нервной и иммунной систем, улучшeнию кровообращения и расслаблению мышц. Сухие углекислые ванны:Состоит из обертывания человека в полиэтиленовый “пакет”, который затем заполняется углекислым газом. Такая ванна повышает уровень кислорода в организме,что улучшает кровообращение, расширяет сосуды, питает кожу. Сухие ванны хорошо влияют на нервную систему. Минеральные ванны: Купания в термальных водах, обогащенных минеральными солями, определенно способствуют регенерации целого организма, стимулируют работу сердца и почек, улучшают кровообращение.

Массажи:

Лимфодренажный: Улучшает состояние лимфатических узлов и кровеносных сосудов, помогает вывести токсины из организма, укрепить иммунитет и, несомненно, приносит ощутимую пользу Вашей коже. Водотерапия: Массаж со струями минеральной воды, который помогает Вам расслабиться и улучшить кровообращение.

Гидротерапия:

Шотландский Шорле: Массаж струями холодной и горячей воды, который улучшает кровообращение и расслабляет мышцы.

11


Die Heilquellen SPA

D

ie Heilkraft der hiesigen Quellen in Karlsbad wurde im Mittelalter entdeckt, lange bevor die Stadt gegründet wurde. Die erste Erwähnung über eine Behandlung mit Mineralwasser stammt aus dem 14. Jahrhundert, als Karl IV. seinen verletzten Fuß mit dem Wasser heilte. Bis heute wurden 79 Quellen in der Stadt und ihrer Umgebung entdeckt, 13 davon werden für interne und externe Therapien verwendet. Die Mehrheit dieser 13 Quellen können Sie in fünf schönen Kolonnaden finden: Garten- bzw. Parkkolonnade (Sadová), Mühlbrunnenkolonnade (Mlýnská), Marktkolonnade (Tržní), Schlosskolonnade (Zámecká) und Sprudelkolonnade (Vřídelní). Seien Sie vorsichtig mit den Wassertemperaturen, weil diese zwischen 30 °C und 72 °C warm sind. Die heißeste und bekannteste ist zweifellos die Quelle des Thermalwassers „Sprudel (Vřídlo)“, die eine Temperatur von 72 Grad Celsius hat und bis zu 12 Metern hoch spritzt. Sie befindet sich in der Sprudelkolonnade. Das primäre Heil-Mittel ist natürlich das Mineralwasser. Die örtlichen Thermalwässer sind gesättigt an CO2 (Kohlendioxid) Gas. Der Inhalt dieses Elements unterscheidet sich in jede einzelne Quelle in Abhängigkeit von der Wassertemperatur. Abgesehen von Kohlendioxid, enthalten die Quellen auch Spuren von radioaktiven Elementen, die regenerative Prozesse stimulieren. Die folgende Liste gibt einen Überblick über einige der beliebtesten kurmedizinischen WellnessAnwendungen in Karlsbad und eine Erläuterung ihrer Vorteile:

Trinkkuren Becher-Trinkkur: Die wohl berühmteste Behandlung in Karlsbad, die Dr. David Becher im 16. Jahrhundert als einen sehr effektiven Weg den

12

von Karlsbad

Bewegungsapparat und das Verdauungssystem zu behandeln, einführte. Die Dosis liegt zwischen 1-5 Litern pro Tag und verwendet Kombinationen der 13 Quellen.

Bäder Perlbad: Ein Bad im Sprudelwasser bei einer Temperatur von 38 °C. Die feinen Luftperlen massieren zart die Haut, wodurch diese besser durchblutet wird und in der Folge eine Entspannung der Muskulatur einsetzt. Kohlensäurebad: Ein Bad im Sprudelwasser bei einer Temperatur von 35 °C, das mit Kohlendioxid angereichert ist, und zu einer Stärkung des Nerven- und Immunsystems, genauso wie zu einer Entspannung der Muskulatur und einer besseren Durchblutung führt. KohlendioxidTrockenbad: Dabei wird der Körper in einen Plastiksack, der mit CO2 gefüllt wird, eingewickelt. Dies führt zu einem erhöhten Sauerstoffspiegel im Blut und in Folge zu einer bessere Durchblutung durch Erweiterung der Gefäße. Mineralbad: Ein Bad im Quellwasser, das mit Mineralsalzen angereichert ist, und zu einer Regeneration des gesamten Organismus, sowie einer Stimulation der Herz-und Nierenfunktion und der Durchblutung führt.

Massagen Lymphdrainage: Lymphknoten- und Gefäß Stimulationen helfen dabei, Toxine aus dem Körper auszuscheiden, und unterstützen den Aufbau des Immunsystems und die Regeneration der Haut. Hydropunktur (Wassermassage): Eine Massage mit Strahlen von Mineralwasser was zu einer Entspannung und einer verbesserten Durchblutung führt.

Hydrotherapie Wassertreten: Eine Wasserstrahlmassage mit abwechselnd kaltem und warmem Wasser, welche die Durchblutung verbessert und die Muskeln entspannt.


Spa

L

v Karlových Varech

éčivá moc minerálních pramenů v oblasti, kde dnes stojí největší české lázeňské město, byla objevena již ve středověku. První zmínka o léčbě pomocí pramenité vody pochází ze 14. století, kdy sám Karel VI. poznal hojivé účinky gejzíru na své poraněné noze. K dnešnímu dni bylo v Kalrových Varech a okolí objeveno 79 pramenů, z nichž 13 je využíváno v lázeňství. Většinu jich můžete ochutnat na pěti krásných kolonádách v centru města: Sadová, Mlýnská, Tržní, Zámecká a Vřídelní. Při degustaci si ale dávejte pozor na teplotu vody, ta se pohybuje mezi 30°C až 72°C. Nejteplejším a nepochybně i nejznámějším pramenem je Vřídlo, jehož voda dosahuje teploty 72°C a tryská do výšky 12 metrů. Nachází se na stejnojmenné Vřídelní kolonádě. Základním kamenem léčby v místních sanatoriích je samozřejmě minerální voda, která je bohatá na CO2 (oxid uhličitý). Množství této látky se u různých pramenů liší v závislosti na teplotě, při které voda vyvěrá ze země. Kromě oxidu uhličitého obsahuje voda také stopové množství radioaktivních prvků, které podporují regenerativní procesy. Níže jsou popsány nejčastější léčebné procedury, keré jsou ve zdejších lázeňských domech ordinovány, a jejich blahodárný efekt.

SPA

Minerální koupel: Koupel ve vřídelní vodě obohacené o minerální soli, které prospívají funkci srdce a ledvin, čímž stimulují zárověň i krevní oběh. Koupel má relaxační účinky na celý organismus.

Masáže: Lymfodrenáž: Stimulací mízních uzlin a cest dochází k odplavování toxinů. Výsledkem je posílená imunita a regenerovaná pokožka. Hydromasáž: Koupel ve vaně s masáží tryskami termální vody povzbuzuje prokrvení těla a uvolňuje svaly.

Vodoléčba: Skotské střiky: Střídání proudů teplé a studené vody velmi efektivně prokrvuje svaly a povzbuzuje imunitu.

Pitné kůry: Becherova pitná kůra: Pravděpodobně nejznámější procedura v Karlových Varech, kterou v 16. století představil doktor David Becher. Předepisuje se pacientům s obtížemi pohybového a trávicího systému. Dení dávka minerální vody,která je dle potřeby kombinována ze 13 pramenů, se pohybuje mezi 1 až 5 litry.

Koupele: Perličková koupel: Koupel ve vřídelní vodě o teplotě 38°C, která pomocí masážních trysek uvolňuje svaly a zlepšuje prokrvení tkání. Uhličitá koupel: Koupel ve vřídelní vodě o teplotě 35°C obohacené o oxid uhličitý. Prospívá nervové soustavě a posiluje imunitu, také zlepšuje krevní oběh a uvolňuje svaly. Suchá uhličitá koupel: Celé tělo nebo jeho část se obalí plastikovou folíí, která je postupně naplňována oxidem uhličitým, díky kterému se zvyšuje hladina kyslíku v krvi, dochází k rozšíření cév a zlepšení krevního oběhu.

13


Seeing & Doing

ATTRACTIONS

F

or many people, the biggest attractions of Karlovy Vary are of course the spas and springs, but when you have had your fill of pampering and treatments, there are plenty of other ways to ensure that your trip to this unique town is fully enjoyed. The stunning architectural brilliance which has gone into the creation of the beautiful buildings and churches will delight your eyes while the many museums will enlighten your mind and ensure you leave with a much greater knowledge of this unique location. And make sure you are armed with a camera, because it really is an essential tool. Karlovy Vary is also a cultural paradise brimming with theatres offering the best in local, national and international music and drama. Add in the beautiful walking routes and night-time delights such as the Casino Pupp, and 14

Karlovy Vary Attractions

there is absolutely no reason for boredom in this wonderful town. And there are of course the spas and springs. We have looked at the spa and spring scene in more detail in another section of the magazine, but we will also inform you about some of the most popular ones in this part of our publication. Enjoy the sights!

Достопримечательности Карловых Вар

Д

ля большинства туристов главной достопримечательн остью Карловых Вар, конечно, можно назвать источники и курортную программу с минеральными водами,


ATTRACTIONS но даже выполнив свою программу максимум по уходу за телом, терапии и оздоровлению, Вы найдете множество других способов сделать Ваше пребывание в этом уникальном городе незабываемым. Великолепие и насыщенность архитектурного стиля, который прослеживается в исполнении каждого здания и каждого храма, не оставит Вас равнодушным, и, одновременно с этим, множество музеев и галерей помогут Вам получить полное представление о уникальности этой области. И обязательно убедитесь, что у Вас с собой есть фотоаппарат, потому что он Вам, поверьте, понадобиться. Карловы Вары можно назвать культурным раем, изобилующим театрами, которые предлагают Вашему вниманию лучшее из национальных и международных музыки и драмы. Добавьте к этому очарование увлекательных пеших прогулок, а также возможности которые Вам предлагает ночной город, например посетите Казино Pupp, и Вы поймете, что в этом прекрасном городе совершенно нет времени скучать.

Karlsbader Sehenswürdigkeiten

S

ie werden von der architektonischen Brillanz und Schönheit der alten Gebäude und Kirchen begeistert sein. Zahlreiche Museen bieten Ihnen darüber hinaus umfangreiche Informationen über diese wundervolle Stadt und Sie verlassen diese Gegend mit einem umfangreichen Wissen. Vergessen Sie nicht, Ihre Kamera mitzunehmen, um diese einmaligen Erlebnisse gut dokumentieren zu können!

Karlsbad ist auch ein kulturelles Paradies. Man kann hier hervorragende nationale und internationale Musik hören und es besitzt zahlreiche Theater. Für Tagesausflüge gibt es wunderschöne Wanderwege und abends können Sie auch das Casino Pupp besuchen. Es gibt absolut keinen Grund für Langeweile in dieser wunderbaren Stadt. Und es gibt natürlich auch die Heilbäder und Quellen, zu denen wir detaillierte Beschreibungen in einem anderen Teil des Magazins für Sie zusammengestellt haben. Aber wir werden Sie auch über einige der populärsten in diesem Teil unserer Publikation informieren. Genießen Sie die Sehenswürdigkeiten!

Lákadla Karlových Varů

P

ro mnoho hostů jsou samozřejmě největším lákadlem lázně a prameny, ale když už máte léčení a hýčkání dost, najde se v Karlových Varech spousta dalších aktivit, díky nimž si pobyt užijete.

Oslnivá krása domů a kostelů poteší oko zatímco početná muzea příjemně osvěží mysl dávkou vědění o karlovarském regionu. Vždy se před odchodem ujistěte, že sebou máte fotoaparát, v případě Karlových Varů se jedná o velmi podstatnou část výbavy. I pro milovníky umění Vás Karlovy Vary zahrnou lákadly v podobě koncertů nejlepších místních i mezinárodních umělců, divadelních představení vybraných hereckých souborů a bezpočtem výtvarných expozic. Přidejte poetické procházkové trasy, noční povyražení, jako Casino Pupp, a je jasné, že v Karlových Varech nuda nehrozí.

15


ATTRACTIONS

More attractions Thermal Spring Karlovy Vary Spa Zone

Moser Glass Museum Kpt. Jaroše 19 Tel.: +420 800 166 737. www.moser-glass.com

The new Moser Museum in Karlovy Vary offers a unique look at the history of the renowned glassworks. The newly designed, modern exposition offers an absorbing tour, which maps over 150 years of the glassworks’ history, with more than 1,000 exhibits on display. The exhibition is supplemented by 7 documentaries in 6 international languages. RUS. С новым дизайном современная экспозиция предлагает поглощающий тур, который отображает более чем 150-летнюю историю стекольного завода, с более чем 1000 экспонатов на выставке. Выставка дополнена 7 документальных фильмов в 6 международных языках.. GER. Das neue Moser Museum in Karlsbad bietet einen einzigartigen Einblick in die Geschichte dieser berühmten Glashütte. Die neu gestaltete, moderne Ausstellung bietet eine fesselnde Tour, welche einen Überblick der seit über 150 Jahren bestehenden Glashütten Geschichte, mit mehr als 1.000 Exponaten, erlaubt. Die Ausstellung wird von 7 Dokumentationen in 6 internationalen Sprachen ergänzt. 18

The largest and hottest spring in Karlovy Vary. The Thermal Spring can spurt more than 10 metres and when it does, discharges 2.000 litres of hot water and 5.000 litres of carbon dioxide from the underground every minute. A sight to behold. RUS. Самый крупный и горячий источник в Карловых Варах. Столб воды из источника может подняться на высоту более 10 метров и когда это происходит, 2.000 литров горячей воды и 5000 литров углекислого газа выбрасывается из под земли каждую минуту. Захватывающее зрелище. GER. Sie ist die größte und heißeste Quelle in Karlsbad. Dieser Mineralwasser-Geysir schießt einen Wasserstrahl von über 10 Meter aus dem Untergrund in die Höhe, der pro Minute ein Wasservolumen von etwa 2.000 Liter heißes Wasser und 5.000 Liter Kohlendioxid hat. Ein unvergesslicher Anblick!

Mill Colonnade Karlovy Vary Spa Zone

Built in the late 1800s, its walls are decorated with allegoric statues. Twelve statues representing months of the year look down from the roof. Five spurting springs can be found inside. Situated alongside the Tepla River. RUS. Построенная в конце 1800-х годов, ее стены украшены аллегорическими статуями. Двенадцать статуй представляют 12 месяцев, которые смотрят вниз с крыши. Внутри можно найти пять бьющих источников. Мельница расположена возле реки Тэпла. GER. Gebaut wurden sie im späten 19. Jahrhundert. Ihre Wände sind mit allegorischen Figuren geschmückt. Diese zwölf Statuen auf dem Dach symbolisieren die zwölf Monate des Jahres. Fünf sprudelnde Quellen können Sie im Innenbereich finden. Die Kolonnaden liegen neben dem Fluss Tepl.


ATTRACTIONS Smetana Park Between Elizabeth Spa & Post Office Named after the famous Czech composer Bedřich Smetana, this beautiful park forms the perfect place for relaxation and is a true joy to behold on a sunny day. The park is highlighted by the stunning Elizabeth Spa building and also by a flowerbed, which has the current date placed at its centre. RUS. Названный в честь известного чешского композитора Бедржиха Сметаны, этот красивый парк является идеальным местом для отдыха, и это настоящая радость находиться здесь в солнечный день. В парке выделяется великолепное здание Элизабет Спа, а также цветочная клумба, в центре которой находиться текущая дата. GER. Benannt nach dem berühmten tschechischen Komponisten Bedřich Smetana, bildet dieser schöne Park den idealen Ort zum Entspannen,

that the new theatre needed to be built and it truly is a beautiful building which is well worth visiting. RUS. Там где сейчас находится театр Карловых Вар, раньше был театр, который был создан известным врачом спа-центра, Давидом Бехер в конце 1700-х годов. В 1870 году муниципальный совет решил, что необходимо построить новый театр и это действительно красивое здание, которое стоит посетить. GER. Wo das heutige Karlsbader Theater steht, befand sich ein Theater, das vom renommierten Kurarzt, David Becher in den späten 1700er Jahren errichtet wurde. In 1870 beschloss der Gemeinderat, dass ein neues Theater gebaut werden sollte. Es ist wirklich ein beeindruckendes Gebäude, welches einen Besuch wert ist.

Regional Museum und es ist eine wahre Freude ihn an einem sonnigen Tag zu besuchen. Der Park liegt an dem atemberaubenden Elisabethbad-Gebäude sowie einem Blumenbeet, welches das aktuelle Datum in der Mitte anzeigt.

Karlovy Vary Theatre Divadelní náměstí 21 Tel.: +420 353 225 621 www.karlovarskedivadlo.cz Where the present-day theatre of Karlovy Vary stands, there used to be a theatre which was established by renowned spa doctor, David Becher in the late 1700s. In 1870 the municipal council decided

20

Nová louka 23, Tel.: +420 353 226 252 The permanent exhibition is in the building of the Former District Administration Authority (Nova louka). It features the history of the region, emphasising the history of balneology as well as the natural riches of the region. RUS. Постоянная экспозиция находится в здании бывшей районной администрации (Нова Лука). Через экспозицию прослеживается вся история региона, а особое внимание уделяется, конечно, истории бальнеологии и природным богатствам региона. GER. Die Dauerausstellung befindet sich im Gebäude der ehemaligen Bezirkshauptmannschaft in Neuwiese (Nová louka). Sie informiert über die Geschichte der Region und gibt Auskunft über die Historie des Bäderwesens sowie über die natürlichen Reichtümer der Region.


ATTRACTIONS Karlovy Vary Wafers Karlovy Vary is famed for its spa wafers. Their airy lightness, unique aroma and delicious taste have been experienced by people like Mozart and Russian Tsar Peter The Great. The wafers come in many flavours and bringing some home as souvenir of your trip is an unwritten law! RUS. Карловарские вафли. Карловы Вары славятся своими курортными вафлями. Их воздушная легкость, уникальный аромат и изысканный вкус были отведаны такими людьми как Моцарт и Русским Царем Петром Великим. Вафли имеют много разных вкусов и привезти их с собой домой как сувенир Вашей поездки - является неписаным законом. GER. Karlsbader Oblaten Karlsbad ist berühmt für seine Oblaten. Prominente Persönlichkeiten wie Mozart oder der russische Zar Peter der Große kamen in den Genuss der luftigen Leichtigkeit, des einzigartigen Aromas und unverwechselbaren Geschmacks. Die Oblaten gibt es in vielen Geschmacksrichtungen, und Ihr Mitbringen nach Hause als Andenken der Reise ist ein ungeschriebenes Gesetz!

Diana Lookout Tower Diana Tower is situated in the vicinity of the Grandhotel Pupp. It was erected in 1914 and offers stunning views of Karlovy Vary and its surroundings. The viewing tower can be reached on foot or by cable car. Make sure you are armed with your camera. RUS. Башня Диана расположена позади самого большого в Карловых Варах Гранд Отеля "Рурр". Эта смотровая башня, с которой открывается великолепная панорама Карловых Вар и его окрестностей, была построена в 1914 году. На смотровую башню можно подняться на фуникулере или дойти пешком. И не забудьте взять с собой фотоаппарат. GER. Der Diana-Turm befindet sich in der Nähe des Grandhotels Pupp. Er wurde im Jahre 1914 errichtet und bietet einen atemberaubenden Blick auf Karlsbad und seine Umgebung. Der Aussichtsturm ist

22

zu Fuß oder mit der Seilbahn zu erreichen. Es ist empfehlenswert die Kamera mitzunehmen!

St. Peter and Paul Orthodox Church Inspired by a Church in Moscow, this distinct building is a must-see. Absolutely stunning decorations can be viewed inside and many of them were sponsored by the famous and wealthy spa-users of the past. RUS. Вдохновившись Церковью в Москве, это восхитительное строение просто необходимо посетить. Внутри Вы увидите совершенно потрясающие декорации, созданные на средства,пожертвованные известными и состоятельными любителями спа-курорта прошлого. GER. Inspiriert von einer Kirche in Moskau ist dieses einzigartige Gebäude ein kultureller Höhepunkt. Die absolut beeindruckenden Dekorationen können innen besichtigt werden. Viele von ihnen wurden von berühmten und wohlhabenden Gästen Karlsbads in der Vergangenheit gefördert.


Shopping

in Karlovy Vary

SHOPPING

I

t isn’t just health lovers who will love what Karlovy Vary has to offer, because in between the waters and the minerals, there are also some excellent shopping opportunities. Shopping in the town is varied and you can purchase everything from designer clothing to famed traditional waffles; and from precious jewellery to stunning glass and porcelain works. Glass-making is of course famous throughout the Czech Republic and one of the most admired makers is the Moser Company. Thankfully, Karlovy Vary hosts a Moser factory and Moser retail stores which are definitely worth visiting. There are also some top quality porcelain stores in the town and they are always popular among foreign visitors. An added bonus is that both glass and porcelain can be shipped to your 24

home, so you don’t have to worry about breaking them during transit. The town also plays host to some very good jewellery shops, fashion outlets, shoe shops and shopping malls. If you are looking for something a little bit sweeter, then you need to try a box of Oplatky, traditional wafer cookies which are on sale from various shops throughout the town.

В

магазинах города всегда большой выбор, и вы можете приобрести все, начиная от дизайнерской одежды до знаменитых традиционных вафель; от драгоценных ювелирных изделий до удивительной красоты изделий из


SHOPPING стекла и фарфора. Чехия, конечно, известна производством уникальных изделий из стекла по всей республике, и одним из самых почитаемых производителей является компания Мозер. К счастью, в Карловых Варах находится завод Мозер и несколько магазинов Мозер, которые, безусловно, стоит посетить. Еще в Варах есть магазины,где продается высококачественный фарфор, они всегда пользуются особой популярностью среди иностранных туристов. Дополнительным бонусом является то, что и стекло и фарфор могут быть доставлены прямо к Вам домой, так что Вам не придется беспокоиться, что Ваши покупки разобьются во время транспортировки. Несколько очень хороших ювелирных магазинов, магазины модной фирменной одежды, обувные магазины и торговые центры - все это есть в Карловых Варах. Если Вам вдруг захочется сладенького, обязательно попробуйте Oplatky, традиционное вафельное печенье, которое продается в различных магазинах по всему городу.

E

s gibt vielfältige Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt. Sie können alles, von Designer-Kleidung über die berühmten traditionellen Oblaten bis hin zu edlem Schmuck und wunderschönem Glas und Porzellan kaufen. Für die Glasherstellung ist natürlich die ganze Tschechischen Republik berühmt und eines der renommiertesten Unternehmen der Branche ist die Firma Moser. Zum Glück hat in Karlsbad ein Moser-Werk seinen Sitz und MoserEinzelhandelsgeschäfte laden zum Besuch ein. Darüber hinaus gibt es auch einige

hochwertige Porzellan-Geschäfte in der Stadt. Sie sind bei ausländischen Besuchern sehr beliebt. Ein zusätzlicher Bonus ist, dass sowohl Glas und Porzellan zu Ihnen nach Hause geliefert werden kann, so dass Sie nicht das Risiko eines Transportschadens tragen müssen. Die Stadt verfügt auch über einige sehr gute Juweliere, Modegeschäfte, Schuhgeschäfte und Einkaufszentren. Wenn Sie nach einer süßen Spezialität suchen, dann können wir eine Schachtel „Oplatky“ empfehlen. Das sind traditionelle Oblaten, die in verschiedenen Geschäften in der ganzen Stadt verkauft werden.

V

obchodech a buticích Karlových Varů seženete cokoli od oblečení světových návrhářů, přes spěrky a umělecká díla ze skla a keramiky, až po tradiční oplatky. Sklářství je řemeslo, které se v České republice těší zvláštní pozornosti. Jedním z nejoblíbenějších výrobců skleněných skvostů je společnost Moser, která sídlí v Karlových Varech. Zdejší sklářská dílna a prodejna rozhodně stojí za návštěvu. Kromě skla je u zahraničních návštěvníků ve velké oblibě i karlovarský porcelán. Velkou výhodou nákupů ve zdejších podnicích je, že vám veškeré zboží dopraví až domů, takže se o křehké kousky nemusíte cestou obávat. Dále můžete ve měste navštívit početná šperkařství, značkové outlety, obuvnictví a nákupní galerie. Pokud byste si z Karlových Varů rádi přivezli sladký suvenýr, pak jsou ideální volbou tradiční lázeňské oplatky, které jsou k dostání téměř na všech promenádách a ve spoustě obchodů po celém městě. 25


SHOPPING By Marciano and Patrizia Pepe can be found inside this impressive store. RUS. Недавно открытый бутик-Atlanta предлагает модную одежду и аксессуары для мужчин и женщин. Внутри этого впечатляющего магазина можно найти такие бренды как Pinko, Calvin Klein, Guess от Marciano и Patrizia Pepe. GER. Die neu eröffnete Boutique Atlanta bietet modische Kleidung und Accessoires für Männer und Frauen. Marken wie Pinko, Calvin Klein, Guess by Marciano und Patrizia Pepe können in diesem beeindruckenden Geschäft gefunden werden kann.

OC Varyáda Kapitána Jaroše 375/31. Tel.: +420 353 221 100 More than 70 shops and various restaurants can be found at this mall. Many renowned brand names host outlets here. RUS. Более 70 магазинов и различных ресторанов. Множество известных фирменных брендов открыли свои магазины в этом торговом центре. GER. Einkaufszentrum Varyáda Mehr als 70 Geschäfte und verschiedene Restaurants befinden sich in diesem Einkaufszentrum. Viele Renommierte Marken-Geschäfte haben hier eine Verkaufsstelle.

Max Mara - Boutique Pupp Mírové náměstí 2, Karlovy Vary. Tel: +420 353 223 766 The legendary Italian fashion label is renowned for its ready-to-wear clothing and the new autumn

Atlantic Boutique Tržiště 23, Karlovy Vary. Tel.: +420 353 585 132 Newly opened Boutique Atlanta offers fashionable clothes and accessories for men and women. Brands such as Pinko, CValvin Klein, Guess

26

collection has been gaining rave reviews worldwide. The Karlovy Vary outlet is right up there with the best and you can expect wonderful service in a beautiful setting. RUS. Легендарный итальянский бренд славится своей элегантной одеждой, их новая осеняя коллекция получила восторженные отзывы по всему миру. Без сомнения Вы можете ожидать замечательное обслуживание в красивой обстановке в бутике в Карловых Варах с самым лучшим выбором одежды. GER. Der legendäre italienische Modelabel ist für seine Ready-to-wear Kleidung bertühmt. Die neue Herbst-Kollektion hat begeisterte Kritiken weltweit bekommen. Das Karlsbader outlet bietet all dies, gemeinsam mit besten Service in wunderschöner Umgebung.


SHOPPING

Doruntina Jewellery Granat Shop gem that symbolizes the Czech Republic, so don’t leave Karlovy Vary without some examples.

Nábřeží Jana Palacha 2. Tel.: +420 721 804 131 Doruntina Jewellery Granát Shop is an official partner of Turnov Granát and has been awarded the Certificate Of Quality. For those who admire beauty and style, a visit to this fantasy store is a must. Granát is a transparent to translucent mineral, a small precious stone, fiery or blood-red in colour Its name is derived from the Greek word ‘Pyropos’, pyr = fire, ops = eye. The Bohemian pyrope has been haphazardly collected from river silts since ancient times. Granát products are known and prized throughout the entire world, and are worn by members of royal families, various celebrities, and above all by thousands of tourists who wish to take home a

28

RUS. Doruntina Магазин ювелирных изделий из Граната, является официальным партнером Граната Турнов и обладает специальным сертификатом качества. Для тех из Вас кто восхищается красотой и стилем, посещение этого магазина обязательно. Гранат бывает прозрачным и полупрозрачным минералом, небольшой драгоценный камень, огненного или кроваво-красного цвета. Его название происходит от Греческого слова 'Pyropos', pyr = огонь, ops = глаз.

Чешский 'Pyropos' был случайно собран в древние времена из речных илов. Продукция из Граната известна и ценится во всем мире, она носится членами королевской семьи, различными знаменитостями,и, прежде всего, тысячами туристов, которые хотят привезти домой драгоценный камень, который символизирует Чехию. Так что не покидайте Карловы Вары без нескольких экземпляров граната для себя.


SHOPPING

Halada Jewellery Stará Louka 28. E mail: halada@halada.cz Exceptionally high quality is maintained with each jewel personally passing through the hands of the owners to ensure perfection. CZ. Výjimečná kvalita je zachována díky osobnímu přístupu a předávání každého šperku přímo do rukou majitele. RUS. Исключительно высокое качество каждого украшения и драгоценности в отдельности отслеживается владельцами лично, помогая ювелирным изделиям оставаться совершенными. GER. Jedes Schmuckstück geht durch die persönlichen Hände des Eigentümers und erreicht dadurch eine außergewöhnlich hohe Qualität.

Men’s clothing of the highest quality material and production. Modelled with a sporting design and with a stylish contemporary look. CZ. Panská móda nejvyšší kvality. Prvotřídní materiály a provedení. Navrženo ve sportovním stylu a stylovém moderním designu. RUS. Мужская одежда из высококачественного материала и с использованием первоклассных способов производства. Одежда смоделирована в спортивном стиле и выдержана в шикарной современной манере. GER. Herrenbekleidung von höchster Materialund Produktionsqualität. Mit sportlichem Design und elegantem, modernem Erscheinungsbild.

Airfield Nová Louka 25. Tel.: +420 353 892 779

Bogner-Man Nová Louka 9. E mail: vary@bogner-fashion.cz Welcome to the international fashion brand of Airfield. The variety of designs and materials raises fashion to the highest levels. CZ. Vítejte ve světě mezinárodní módní značky Airfield. Rozmanitost střihů a materiálů pozvedává módu do nejvyšších sfér. RUS. Добро пожаловать в международный модный бутик Аэродром. Разнообразие дизайна и материалов поднимает моду на высший уровень. GER. Willkommen in der internationalen Modemarke von Airfield. Die Vielfalt der Formen und Materialien als Mode auf höchstem Niveau.

29


Map Key

Legenda / Ключи к карте / Landkartenlegende

01. Steak Grill James 02. Doruntina Granat Shop 03. Jan Becher Muzeum 04. Chebský dvůr Restaurant 05. Pirosmani Restaurant 06. Karaoke Bar 07. Salon Monet 08. Salon Figure 09. AutoThermal rent car 10. Body by Body – CK Underwear 11. Casino Pupp 12. Bogner 13. Moser 14. KV oplatky/KV wafers


SHOPPING

Tax Free Shopping

R

esidents of non-EU countries can save large amounts on their shopping purchases by claiming back a tax refund. This refund ensures that a bargain can be found in almost every shop in Karlovy Vary! In order to be eligible for a VAT refund you must reside outside the country in which you are making your purchases. You are only eligible for a VAT refund if you spend a minimum amount in one store on the same day. Be sure to ask inside the store for details about how much the minimum amount is. The following steps must be followed: Step 1: Ask the shop assistant for a Tax Free refund voucher and complete this form in the store. Step 2: Upon leaving Czech Republic, present your purchased goods, passport, shopping receipt and the tax free form you filled out whilst purchasing your product. Make sure you have this form stamped by Customs. 34

Step 3: Claiming your refund. Ways of claiming your refund vary from company to company, but most tax free companies suggest that you post your stamped form to them and you should subsequently receive a refund direct to your credit card or bank account. There is also the possibility of presenting your stamped form to a tax free company’s cash refund location (normally anywhere in the world) for an instant cash refund. The questions is often asked: what goods are eligible for a tax refund scheme and the simplest way to answer this is by stating that the tax free schemes can be used for any taxable goods that are exported for personal use. Calculating your refund is quite simple. The VAT rate in Czech Republic is 20%, so if a dress is displayed at €100, including VAT, then the VAT amounts to €16.50. (Dress price: €83.5 + 20% VAT = €100.) The refund amount will thus be €16.50, minus a small handling fee.


Tax Free Шоппинг

Г

раждане стран, не входящих в ЕС могут сэкономить довольно большую сумму на своих покупках, вернув НДС при пересечении границы. Этой услугой Вы сможете воспользоваться, совершая покупки почти в каждом магазине в Карловых Варах! Для того, чтобы вернуть НДС, Вам необходимо находиться за пределами страны, в которой Вы купили товар. НДС Вы сможете вернуть только в том случае, если потратите определенную сумму в одном магазине за один день. Не забудьте спросить в магазине, какая должна быть минимальная сумма покупок. Для получения скидки за покупки, совершённые в магазинах, предлагающих возмещение TaxFree, Вам необходимо: Шаг 1: Попросите у продавца Tax Free ваучер для возврата и заполните эту форму прямо в магазине. Шаг 2: При выезде из Чехии, предъявите купленный товар, паспорт, чек из магазина и tax-free ваучер, который Вы заполнили в магазине при покупке товара.

SHOPPING

Убедитесь, что на ваучере поставили таможенный штамп. Шаг 3: Возврат Ваших средств. Получить деньги можно несколькими способами, в зависимости от фирмы, но большинство компаний, возвращающих НДС рекомендуют послать им tax-free ваучер с таможенной печатью по почте, и в дальнейшем Ваши средства будут переведены непосредственно Вам на банковский счет. Еще один способ -предъявить Ваш ваучер, чек и паспорт прямо в пункте возврата средств Tax Free (обычно в любой точке мира) для немедленного возврата денежных средств. Один из наиболее частых вопросов: какой товар попадает под схему по возврату налога, и самым простым ответом, пожалуй, будет, что схема работает для любых налогооблагаемых товаров, которые экспортируются в личных целях. Расчет возврата довольно прост. Ставка НДС в Чехии составляет 20%, а это значит, что обратно Вы сможете получить именно сумму равную НДС.

35


FEATURE Wine lovers are in for a real treat at the Steak Grill James at Vřídelní ulice 134/51, because it is here where you can find the beautiful Capris Merlot bottle. The Slovenian red wine was crowned world champion in Switzerland in 2005 and it possesses a deep aroma and is extremely tasty. Anyone interested in trying a genuine Merlot should make their way to Steak Grill James. As well as the Capris Merlot, they can also try various other wines from the Istra region. James Grill is also one of the finest places to eat in Karlovy Vary. For more details about what the restaurant offers, please check out our feature on page 48. RUS. Любители вин получат настоящее удовольствие в ресторане Steak Grill James на улице Vřídelní 134/51, потому что именно

36

Capris Merlot

in Karlovy Vary

здесь, Вы можете найти хорошее вино Capris Merlot. Красное вино из Словении было названо лучшим вином в мире на чемпионате вин проходящим в Швейцарии в 2005 году, оно обладает глубоким ароматом и очень вкусное. Каждый кто хотел бы попробовать настоящий Merlot не должны пройти мимо ресторана Steak Grill James. Кроме вина Capris Merlot Вы можете также попробовать другие вина из региона Истра. GER. Weinliebhaber finden echte „Tropfen“ im Steak Grill James am Vřídelní ulice 134/51. Es ist hier, wo Sie die schöne Capris Merlot Flasche finden. Dieser slowenische Rotwein wurde zum Weltmeister 2005 in der Schweiz gekrönt und besitzt ein tiefes Aroma und schmeckt ausgesprochen fein. Wenn sie interessiert an einen echte Merlot sind, dann sollten sie ihren Weg ins Steak Grill James machen. Sie können hier auch Capris Merlot und zahlreiche verschiedene andere Weine aus dem Istra Region verkosten.


PRAGUE

F

oreign visitors to Karlovy Vary often take a day or two out of their spa schedule to enjoy the experience of visiting Prague. In this section of the magazine, we take a quick trip to the Czech capital. The Heart Of Europe. The City Of 100 Spires. The Golden City - Just some of the nicknames Prague has acquired over the ages. It truly is one of the world’s unique cities and very few other destinations provide such beauty and diversity. One of the greatest attractions of the city is in fact the entire city. Take a stroll around the Old and New Towns and Josefov, and you will see exactly what we mean, because attractions can be found around every corner of this visually stunning destination, and one of the greatest pleasures a visitor can have is to walk aimlessly around and admire the continuous beauty. Prague Castle and Charles Bridge are mustgo places, as is the renound Astronomical Clock. The famous monuments, churches, architectural wonders, gardens and parks provide even more ingredients to what really is a sightseeing extravaganza. Prague is also a cultural paradise brimming with theatres offering drama, ballet, opera, musicals, black light productions and much more. 38

Next Stop...

Add in the countless museums and exhibitions along with other attractions like Prague’s vastly improved zoo and a wonderful restaurant and nightlife scene and there is absolutely no reason for boredom in this wonderful city. RUS. Туристы в Карловых Варах часто выделяют один-два дня из своего спа-графика для того, чтобы съездить в Прагу. В этом разделе журнала мы попытаемся вкратце рассказать о великолепной столице Чехии. Сердце Европы. Город 100 башен. Золотой город - это только некоторые прозвища, которые Прага приобрела на протяжении веков. Город действительно является одним из уникальнейших в мире, и очень немногие другие города готовы похвастаться такой красотой и разнообразием. Одной из главных достопримечательностей города, на самом деле, можно назвать сам город, и огромное удовольствие Вы получите просто бесцельно прогуливаясь по улицам и любуясь бесконечной красотой. Необходимо посетить Пражский Град и Карлов Мост, и, конечно, знаменитые Пражские Куранты. Прага, как и Карловы Вары - культурный рай, переполненный театрами, предлагающими драму, оперу и балет, мюзиклы, театры черного света и многое другое. Добавить к этому бесчисленные музеи и выставки, а также другие


The Capital City ?

достопримечательности, например значительно улучшенный Пражский зоопарк, множество ресторанов и удивительное разнообразие ночной жизни - и Вы поймете, что в этом прекрасном городе абсолютно нет места для скуки. GER. Ausländische Gäste, die in Karlsbad ein Wellness-Programm gebucht haben, verlängern ihren Urlaub oft für ein bis zwei Tage, um dem herrlichen Prag einen kurzen Besuch abzustatten. In diesem Teil des Magazins machen wir einen kurzen Ausflug in die tschechische Hauptstadt. Die Stadt im Herzen Europas, die Stadt der 100 Türme, die Goldene Stadt – das sind nur einige der Spitznamen, die Prag im Laufe der Zeit erworben hat. Es ist wirklich eine weltweit einzigartige Stadt, und nur sehr wenige andere Ziele bieten so eine Schönheit und Vielfalt. Die größte Attraktion der Stadt ist in der Tat die Stadt selber. Besucher können ohne Ziel herumstreifen und sich dabei von der Schönheit der Stadt inspirieren lassen. Die Prager Burg und die Karlsbrücke ebenso wie die berühmte astronomische Aposteluhr sind Sehenswürdigkeiten, die man sich unbedingt anschauen muss. Prag ist auch ein kulturelles Paradies, voller Theater, in denen man sich die unterschiedlichsten Aufführungen ansehen kann: Dramen, Ballett, Opern, Musicals, Schwarzlicht-

PRAGUE

Produktionen und vieles andere mehr. Zahlreiche Museen und Ausstellungen zusammen mit Attraktionen wie dem Prager Zoo, viele schöne Restaurants und die Nightlife-Szene liefern Ihnen absolut keinen Grund, sich in dieser wunderbaren Stadt zu langweilen. CZ. Mnoho návštěvníků Karlových varů si během pobytu jezdí odpočinout od procedur na den či dva do Prahy. V této sekci časopisu ve stručnosti shrneme to nejdůležitější o českém hlavním městě. Srdce Evropy, město sta věží, zlaté město a spousta dalších přezdívkami Praze za staletí připadlo. Díky své kráse a rozmanitosti je skutečným skvostem mezi světovými destinacemi. Nejlákavější atrakcí je město samo, takže jeden z nejhezčích turistických zážitků lze získat pouhým bezcílným potulováním se po jeho ulicích a obdivovat nepřetržitý tok krásy a zajímavostí. Trojice míst, které jsou téměř povinností při návštěvě metropole, jsou Pražský hrad, Karlův most a samozřejmě slavný orloj na Staroměstském náměstí. Praha je navíc centrem kulturního dění s řadou divadel, kde si mezi dramatem, operou, baletem či muzikálem vybere opravdu každý. Přidejte bezpočet muzejí, ZOO a noční život města a není pochyb o tom, že se během návštěvy nebudete nudit ani minutu. 39


PRAGUE

Prague Recommendations

Banco Casino Na Prikope 27. Tel.: +420 221 967 371 Grandly situated in the heart of Prague, Banco Casino offers something for everyone - whether you have travelled to the city for pleasure and are looking for a place to relax and enjoy some of the more traditional table games, or wish to impress your clients and business associates with a taste of extravagance and luxury.

Choco Story Celetná 10, Prague 1. Tel.: +420 224 242 953. www.choco-story-praha.cz The chocolate museum Choco Story revives the 2,600year-old history of chocolate in words, pictures and tastes. In the museum you will be absorbed by the exciting world of chocolate and using all senses you will be travelling in time..

Tblisi Georgian Restaurant Tomsášska 14/21, Prague 1. Tel.: +420 257 313 130. www.restauracetbilisi.cz “Outstanding flavors, wonderful ambiance, unique experience”…..“Excellent Georgian restaurant with live piano music! Worth visiting!!!”….These are just some of the things that have been said about Tbilisi Restaurant. Discover the unique taste of traditional Georgian cuisine at this wonderful venue in the heart of Prague.

El Emir Václavské Náměstí 1, (Palác Koruna) Prague 1. Tel.: +420 224 281 099 www.elemir.cz There are two El Emir restaurants in the city, one at Palladium Shopping Mall and another on Wenceslas Square. Both locations can pride themselves in offering the original Lebanese dishes from the authentic ingredients and halal meet, as prepared by the most experienced Lebanese chefs. The menu includes more than 80 items of Mezza, a variety of fresh fish and other delicious specialities.

40


PRAGUE

Prague Recommendations

Duplex Václavské náměstí 21, Tel.: +420 732 221 111 Duplex is designed as a huge glass cube, built on the roof of a building on Wenceslas square and offering unforgettable views of the magic Prague city from the terrace balcony. The restaurant offers Mediterranean cuisine with Middle and Far East influences. At night, Duplex changes to one of Prague‘s most exclusive clubs.

SaSaZu Bubenské nábřeží 13, Tel.: +420 284 097 455. Thanks to its variability, cutting-edge technical and audio equipment, accessibility, and total capacity of 2500, Club SaSaZu has hosted a wide range of public events performed by domestic and international stars such as Tiësto, Kosheen, Cool&Gang, Lily Allen, Paul Van Dyk and One Republic.

Dubliner Irish Pub Tyn 1, Tel.: +420 224 895 404 Situated in Tyn Courtyard, just 100m from Old Town Square, a welcoming approach combined with a non-stop search for perfection has ensured The Dubliner’s status as one of Prague’s best bars. The Dubliner is also a landmark pub to watch the best live sporting action, and the venue also hosts live music from Thursday to Sunday.

Rocky O’Reilly’s Štěpánská 32, Prague 1. Tel.: +420 222 231 060. www.rockyoreillys.cz Situated just off the famous Wenceslas Square at Štěpánská 32, Rocky O’Reilly’s is a spacious venue, which prides itself on quality beverages, good food, an excellent atmosphere and most importantly, friendly service. The bar is actually ran by an Irish guy and the multi-national staff all speak excellent English and are extremely friendly and hospitable.

42


PRAGUE

Medieval Tavern ThunovskĂĄ 15, Tel.: +420 602 524 725. One of the oldest taverns in Prague set in the most attractive part of the "Royal Way", directly under

Prague Castle. The venue offers a unique medieval dinner show, which takes you back to the Middle Ages. You will feast on excellent food, see live historical music, belly dancers, swordsmen and a big fire show.

The George And Dragon www.georgeanddragonprague.com The George And Dragon has grown to be the no. 1 British Bar in Prague. They pride themselves on delicious food, great drinks, superb sports coverage and wonderful live music. The friendly English-speaking staff will do all they can to make your visit more pleasurable. The bar can be found on the famous Old Town Square, and you don’t have to be British to feel welcome.

43


Karlovy Vary Golf Resort GOLF

The Oldest Golf Club in The Czech Republic

Length: 6.167m Par: 72 Season: April – October Business Hours: 8.00 – 20.00

T

he oldest golf club in the Czech Republic and also one of the best!

Karlovy Vary Golf Resort was established in 1904 by the 'Gentlemen's Fencing Club' with the objective of expanding the range of sporting activities available for guests visiting the spas. Originally, it was a nine-hole course situated in ‘Gejzirpark’ on the southern outskirts of the town, but it soon became clear that nine holes would be insufficient for a town that was becoming more and more celebrated and a sport that was becoming more and more popular. The course itself is right up there with the very best parkland courses you will find in Europe and provides a stiff test for even the most accomplished golfer, with a huge emphasis on accuracy. As you would expect, it is beautifully maintained by a superb green-keeping staff and the hilly terrain ensures that the clubhouse terrace provides perfect views of several holes. The combination of the golfing challenge and the magnificent scenery ensures any round at Karlovy Vary Golf Resort is a memorable one. 44

Off the course, the facilities are equally impressive. The afore-mentioned clubhouse always impresses, while the practise facilities are also top notch. The resort also offers an excellent restaurant and bar, a relaxation centre with steam room and whirlpool, and on-site accommodation.

RUS. Карловы Вары Гольф Резорт - cтарейший гольф-клуб в Чехии. Длина: 6.167m Пар: 72 Сезон: апрель - октябрь Часы работы: 8.00 - 20.00 Самый удивительный и самый лучший Гольф Клуб в Чешской Республике! Карловарский Гольф Резорт был основан в 1904 году "Джентльменским клубом фехтования"с целью расширить спектр спортивных мероприятий, доступных для гостей, посещающих курорт. Сама площадка находиться прямо здесь посреди лучших парков Европы. Площадка предлагает жесткое испытание даже для


GOLF самых опытных игроков, с большим акцентом на точность. Как и следует ожидать, это все поддерживается прекрасным персоналом, который гарантирует, что на холмистой местности клуба будет обеспечен идеальный вид на несколько лунок вперед. Великолепные гольфовые площадки и действительно впечатляющий пейзаж сделают любую партию в гольф в Гольф Резорте Карловых Вар незабываемой. Вне Резорта Вы тоже увидите впечатляющие сооружения. Этот Гольф Резорт всегда радует глаз, а тренировочные площадки - на высшем уровне. Курорт предлагает отличный ресторан и бар, релакс-центр с паровой баней и джакузи и гостиничные номера.

GER. Karlsbader Golf Resort Der älteste Golfklub in der Tschechischen Republik Länge: 6167m Par: 72 Saison: April - Oktober Öffnungszeiten: von 8:00 bis 20:00 Der älteste Golfklub in der Tschechischen Republik und einer der Besten! Das Karlsbader Golf Resort wurde im Jahre 1904 durch den „Gentlemen-FanKlub“ mit dem Ziel etabliert, die Palette an sportlichen Aktivitäten für die Gäste der Thermen zu erweitern. Ursprünglich gab es nur den NeunLoch Golfplatz im Geysirpark des

südlichen Stadtrandes, aber bald wurde klar, dass „neun Löcher” ungenügend für eine Stadt wären die immer berühmter wurde, und einer Sportart die zunehmende Popularität genoss. Der Golfplatz selbst zählt zu den besten Parklandschafts-Golfplätzen, die Sie in Europa finden können, und er stellt selbst die hervorragendsten Golfspieler, die einen großen Wert auf Präzision legen, auf eine harte Probe. Wie zu erwarten führt die perfekte Pflege der Mitarbeiter, die für die GolfplatzGrünflächen sorgen, und das hügelige Terrain dazu, dass die Klubhaus-Terrasse eine perfekte Aussicht auf verschiedene Löcher hat. Die Kombination aus der Herausforderung des Golfsports und der herrlichen Landschaft sorgt dafür, dass das Karlsbader Golf Resort unvergesslich bleibt. Neben dem Golfplatz beeindrucken die Anlagen gleichermaßen. Das vorher genannte Klubhaus ist sehr beeindruckt, und auch die Übungsanlagen sind erstklassig. Das Resort bietet außerdem ein ausgezeichnetes Restaurant und eine Bar, einen Wellnessbereich mit Dampfbad und Whirlpool, und eine Unterkunft.

45


Eating Out EATING OUT

B

eing in The Czech Republic may mean that you want to try some local cuisine.

Traditional Czech food is not exactly what one would call healthy or dietary, however it goes perfectly with Czech beer and there are some really delicious dishes. Among the most popular Czech dishes are: Roast pork with dumplings and Sauerkraut (pečené vepřové s knedlíky a se zelím); Marinated beef sirloin (svíčková na smetaně) which comrpises of pickled roast beef, served with a cream topping and a teaspoon of cranberry compote; traditional beef goulash, even though it basically belongs to traditional Hungarian cuisine. If the Czech dishes don’t tickle your fancy, there is no need to worry, because Karlovy Vary boasts some top quality international restaurants, 46

in Karlovy Vary

some of which have been featured in the pages which follow. Every restaurant featured has been visited by us at least twice to ensure you get reliable information. Bon Apetit!

Рестораны Традиционная чешская кухня- это не совсем то, что можно было бы назвать здоровой или диетической пищей, однако она отлично сочетается с чешским пивом и некоторые блюда действительно очень вкусные. На чешскую кулинарию большое влияние оказали кухни соседних стран, а среди основных блюд преобладают мясные.


EATING OUT Если чешские блюда пришлись Вам не по душе, не стоит беспокоиться, потому что Карловы Вары могут похвастаться множеством высококлассных международных ресторанов, некоторые из которых Вы найдете на следующих страницах нашего журнала. Мы посетили каждый ресторан по меньшей мере дважды, чтобы убедиться, что Вы получите достоверную информацию.

Essen und Trinken Traditionelle tschechische Küche ist nicht gerade das, was man gesunde Ernährung nennen würde, aber es passt perfekt zum tschechischen Bier, und es gibt ein paar wirklich leckere Gerichte. Die Küche ist von den Nachbarländern beeinflusst und legt die Betonung besonders auf Fleischgerichte. Sollte die tschechische Küche Ihre Phantasie nicht anregen, gibt es keinen Grund zur Sorge, weil Karlsbad verschiedene internationale Spitzenrestaurants zu bieten hat,

von denen einige auf den folgenden Seiten vorgestellt werden. Jedes Restaurant wurde von uns mindestens zweimal besucht um sicherzustellen, dass Sie zuverlässige Informationen erhalten.

Restaurace Tradiční česká jídla se rozhodně nedají zařadit mezi zdravá a dietní, nicméně perfektně se hodí k českému pivu a některá z nich jsou chuťově naprosto bezkonkurenční. Místní kuchyně podléhá vlivům sousedních států a je také charakteristická tím, že klade velký důraz na maso. Pokud česká kuchyně není právě tím, co vás láká, můžete si vybrat ze široké škály jiných restaurací, kterými se Karlovy Vary pyšní. Zdejší špičkové podniky, z nichž některé jsou dále uvedeny, se těší velmi vysoké oblibě u turistů i místních. Každá z popisovaných restaurací byla námi osobně alespoň dvakrát navštívena, abychom ji mohli skutečně spolehlivě ohodnotit.

47


EATING OUT

I

Steak – Pizza - Grill - "James" Vřídelní ulice 134/51, Tel.: +420 774 488 339

f modern international cuisine is what you are looking for, then a visit to Steakhouse – Grill – Pizzeria ‘James’ is highly recommended. One of Europe’s top modern-cuisine chefs serves up an array of grilled meat and fish delights with one of the highlights being the exclusive Kamchatka Crab dish which is served on a big plate and stuffed with pineapple and spaghetti frute de mare......absolutely delicious! Other delicacies include Mediterranean-style octopus from the grill. Meat lovers will be absolutely thrilled with the huge choice of steaks on the menu, one of them is Steak "James" (400g.) - entrecôte Argentinian style with veg from the grill. The restaurant also has an excellent selection of wines from Slovenia. The friendly staff will go out of their way to ensure your visit is a memorable one. And there is no need to worry about language barriers, because they speak Russian, English and German. The attractive and cosy restaurant boasts a beautiful location on the banks of the river. Other perks include daily live music (from 5pm) and a lovely outdoor terrace. The restaurant is open daily from 10am until 11pm.

48

RUS. Если Вы хотите отведать современную интернациональную кухню, то мы Вам очень рекомендуем посетить Steak - Grill Pizza " James". Один из лучших Европейских шеф поваров специализирующийся на современной кухне, приготовит для Вас поднос полный сочного мяса и рыбы на гриле. Одной из его изюминок является эксклюзивное блюдо из целого Камчатского краба. Он подается на большом блюде, начинён ананасом и в ананасе спагетти фруте де маре....... Пальчики оближешь. Еще одной изюминкой является осиног на гриле по средиземноморски. Любители мяса будут абсолютно в восторге от огромного выбора стейков в меню, один из них Steak "James" (400г.) - антрекот в

аргентинском стиле, с овощами приготовленные на гриле. Дружелюбный коллектив непременно позаботился о том чтобы Ваш визит в нашем ресторане остался незабываемым. И нет повода беспокоиться о языковом барьере, потому что мы разговариваем на Русском, Английском и Немецком. Привлекательный и уютный ресторан располагается в красивом месте на набережной реки. Также Вас привлечет живая музыка каждый день ( с 5 вечера) и открытая терраса. Ресторан открыт от 10:00 утра до 23:00 вечера, без выходных.


EATING OUT

Promenada Restaurant Tržiště 381/31. Tel.: +420 353 225 648 Award winning gourmet restaurant which attracts a number of famous individuals. The restaurant also boasts an excellent wine list and fine coffee. RUS. Ресторан Променада Ресторан для гурманов, обладатель множества наград, что, безусловно, привлекает внимание знаменитостей. Ресторан также гордится отличным выбором вин и вкусным кофе. GER. Promenada Restaurant Ein preisgekröntes Gourmet-Restaurant, in dem viele bekannte Persönlichkeiten verkehren. Das Restaurant bietet eine exzellente Weinkarte und serviert Ihnen einen wunderbaren Kaffee. CZ. Gourmet restaurace přitahuje mnoho slavných osobností kvalitami, které získali již mnoho ocenění. Podnik se pyšní také vybraným vinným lístkem a excelentní kávou.

can also avail of very reasonable prices. RUS. Ресторан предлагает разнообразный ассортимент подлинной высококачественной итальянской кухни, приготовленные из ингредиентов, которые владелец ресторана Клаудио Боглио регулярно импортирует из Италии. В дополнение к превосходной еде, профессиональное обслуживание и красивая обстановка, также порадуют разумные цены. GER. Das Restaurant bietet ein vielfältiges Angebot an hochwertigen authentische italienische Gerichte aus Zutaten, die Restaurant-Besitzer Claudio Boglio regelmäßig importiert aus Italien. Neben ausgezeichnetem Essen, professioneller Service und eine schöne Umgebung können die Gäste auch von sehr günstigen Preisen in Anspruch nehmen.

Restaurace s rozhlednou Diana Vrch přátelství 5/1. Tel.:+420 353 222 872

Ristorante Pizzeria Venezia Nová louka 296/21. Tel.: +420 353 221 161 This restaurant offers a varied range of topquality authentic Italian meals, made from ingredients that the restaurant owner Claudio Boglio regularly imports from Italy. In addition to excellent food, professional service and beautiful surroundings, diners

One of the Town’s most popular restaurants. Delicious local and international cuisine served in a stunning setting amidst the beautiful spa woods. RUS. Один из самых популярных ресторанов города. Вкусные блюда местной и международной кухни, которые подаются в потрясающем месте посреди красивых курортных лесов. GER. Eines der beliebtesten Restaurants der Stadt mit köstlicher lokaler und internationaler Küche serviert ihr Essen in einer atemberaubenden Umgebung inmitten eines wunderschönen Wellness-Parks. CZ - Jedna z nejoblíbenějších restaurací ve městě nabízí českou i mezinárodní kuchyni špičkové kvality. Podnik se nachází v úžasném prostředí karlovarských lesů.

49


EATING OUT

Restaurant Pirosmani дружелюбности и гостеприимства.

G

eorgian cuisine has become more and more popular in recent years and it’s not surprising, because some of the traditional dishes from this beautiful country are truly delicious. If you wish to sample a taste of Georgia, then Karlovy Vary can fulfil your wish, courtesy of the wonderful Pirosmani Restaurant which really does offer an excellent gastronomic experience. The Restaurant is named after Niko Pirosmanim, a well-known Georgian artist, who became a legendary symbol of Georgian friendliness and hospitality. RUS. Блюда Грузинской кухни становятся популярнее и популярнее с годами, и это не удивительно, потому что многие традиционные блюда из этой красивой страны, очень вкусные. если у Вас появилось желание отведать вкус Грузии, тогда Карловы Вары исполнят Ваше желание, Грузинский ресторан Пиросмани, предлагает действительно вкуснейшие гастрономические блюда. The Restaurant is named after Niko Ресторан назван в честь Нико Пиросмани, довольно знаменитого грузинского артиста, который стал легендарным символом Грузинской 50

GER. Die Georgische Küche erfreut sich in den letzten Jahren mehr und mehr größter Popularität. Dies ist nicht verwunderlich, da viele der traditionellen Gerichte aus diesem schönen Land wirklich köstlich sind. Wenn Sie einen Geschmack von Georgien probieren möchten, dann können sie in Karslbad Ihren Wunsch erfüllen. Das wunderbaren Pirosmani Restaurant, benannt nach dem berühmten georgischer Künstler Niko Pirosmanim, bietet eine hervorragende gastronomische Erfahrung. Niko Pirosmanim steht als legendäres Symbol der georgischen Freundlichkeit und Gastfreundschaft. Kolmá 880/56, Karlovy Vary Tel.: +420 353 222 095 Mob.: +420 774 360 140 +420 776 397 950 Email.: asmat@email.cz www.pirosmani.cz


EATING OUT

R

estaurant Chebsky Dvur offers beautiful Czech and International cuisine in a wonderful setting.

Included among the Czech specialities are roast pork knee, roast duck, Svickova and many more which are certain to whet your appetite. Chebsky Dvur is the only place where you can find Erdinger beer. Other perks of the restaurant include a big terrace with a beautiful view over the Vrididle Colonnade. RUS Ресторан Chebsky Dvur со вкусной Интернациональной и Чешской кухней предлагает Вам традиционные Чешские блюда такие как запеченное Чешское Колено, Печенная Утка, Свичкова и многое другое. 52

Chebský Dvůr Tržiště 386/39. Tel.: +420 353 229 332

Только здесь Вы найдете непастеризованное пиво Erdinger. Для Вашего удовольствия Ресторан имеет большую террасу с красивым видом на Гейзерную Колоннаду. GER. Das Restaurant Chebský Dvůr bietet eine ausgezeichnete tschechische und internationale Küche in einem wunderbaren Ambiente. Zu den tschechischen Spezialitäten gehören gebratenes Eisbein, Entenbraten, Svíčková (böhmischer Rinderbraten) und vieles mehr, dass Ihren Appetit gewiss anregen wird. Chebský Dvůr ist der einzigste Ort, an dem Sie Erdinger Bier finden können. Zu den weiteren Annehmlichkeiten des Restaurants gehören die große Terasse mit einem wunderschönen Blick auf die Sprudelkolonnade (Vřídelní).


EATING OUT

More Restaurants ausgezeichnetes Rindergulasch, nicht weniger lecker gebratenes Lendenfilet mit Rahmsauce und Preiselbeeren, gegrilltes Steak in verschiedenen Varianten (Huhn, Rind) sowie viele ausgezeichnete Wildgerichte.

SAKURA Sushi Restaurant

U SVEJKA Stará Louka 352/10. Tel.: +420 353 232276 The chef prepares traditional Czech delicacies with the touch of a master. Dishes such as roast knuckle of pork with mustard and horseradish, roast duck and cabbage, old Bohemian plate with garnish, excellent beef goulash, no less delicious roast sirloin of beef with cream sauce and cranberries, grilled steaks in various styles (chicken, beef) as well as plenty of excellent dishes of venison. RUS. У Швейка. Прикосновением мастера, шеф повар готовит традиционнные чешские деликатесы такие как: как жареная свиное колено с горчицей и хреном, жареная утка с капустой, старо богемское блюдо с гарниром, отличный гуляш из говядины, не менее вкусные жареные филе из говядины с сливочным соусом и брусникой, стейки на гриле в различных стилях (курица, говядина), а также множество прекрасных блюд из оленины. GER. Der Küchenchef bereitet traditionelle tschechische Köstlichkeiten wie ein wahrer Meister zu. Gerichte wie gebratenes Eisbein mit Senf und Meerrettich, gebratene Ente mit Kohl, altböhmische Platte mit Beilage, ein

54

Zeyerova 1. Tel.: +420 777 912 311 www.sushisakura.cz Excellent sushi restaurant. If you're sceptical about sushi, or simply a beginner, the best option is to consult with the waitresses and allow them to help you pick and choose from their huge menu. It's certainly an interesting haunt, with a beautiful interior. The restaurant also caters for parties. RUS. Суши ресторан SAKURA Отличный ресторан суши. Если вы скептически относятся к суши, или просто новичок, лучший вариант провести консультации с официантом и позволить ему помочь вам выбрать блюдо из огромного меню. Это конечно, интересное место, с красивым интерьером. Ресторан также обслуживает большие коллективы. GER. Ein ausgezeichnetes Sushi-Restaurant. Wenn Sie Sushi gegenüber skeptisch eingestellt

sind, oder einfach wenig Erfahrungen haben, ist die beste Option dies mit den Kellnerinnen zu besprechen und ihnen zu erlauben, Ihre Gerichte vom riesigen Menü auswählen zu lassen. Es ist sicherlich ein interessanter Ort mit einem wunderschönen Innenraum. Das Restaurant bietet auch einen Catering- und Partyservice an.


Nights Out NIGHTLIFE

A

s most people are probably aware, the vast majority of tourists visit Karlovy Vary for reasons which revolve around health and relaxation, and for a love of the quiet life, so the nightlife scene isn’t quite as vibrant as you would find in most other Czech towns and cities. However, when darkness falls over the spa town, there are a number of hotspots which are both entertaining and enjoyable. A nightlife scene just wouldn’t be the same without the chance to have a flutter and the Pupp Casino Club is highly recommended for those who wish to strike it rich, but more importantly, it is recommended for those who wish to have an enjoyable night out. Those who seek their thrills on the dance-floor don’t have so many options, but the discos which are available in Karlovy Vary tend to be very entertaining. Live music lovers are quite spoilt for choice, as many of the bars, hotels and restaurants offer evenings of jazz, blues, classical music and much more. You can even find open mike nights and jam sessions at certain venues. One of the most modern buildings in the town is the KV Arena, which as well as playing host to the local ice-hockey team, is also the location for various concerts and dance events, so be sure to check their agenda during your stay.

56

in Karlovy Vary

If there is one thing that Czech bar-tenders specialise in, it’s the art of cocktail-making, so those who like their drinks shaken and stirred will be delighted with some of the cocktail bars in the town. In the pages which follow, we take a look at some of our favourite places for a night out and as is the case throughout the magazine, we have only listed places that we have actually visited. CZ. Noční život v Karlových Varech Je známým faktem, že většina návštěvníků Karlových Varů zde hledá především klid pro hladký průběh léčebných procedur. Nicméně noční život ve městě rozhodně klidný a tichý není. Stejně jako v jiných českých městech tepou ulice Karlových Varů dnem i nocí. Po setmění se otevírá celá řada atraktivních podniků. Mezi nimi není možné nezmínit oblíbený Casino Club v hotelu Pupp, který lze vřele doporučit nejen těm, kdo si rádi zahrají, ale všem, kdo se chtějí pobavit ve víru noci. Pro ty, kdo s oblibou tráví noci na tanečním parketu sice není výběr tak velký, ale všechny fungující kluby mají něco do sebe. I příznivcům živé hudby mají Karlovy Vary co nabídnout, mnoho hotelů, restaurací a barů pořádá pravidelné jazzové či bluesové večery. V bezpočtu


NIGHTLIFE koncertních sálů i v kostelích se konají koncerty klasické hudby. Některé podniky dokonce do představení zahrnují i hosty a nabízejí možnost si zazpívat či zahrát na pódiu spolu s profesionálními hudebníky. V jedné z nejmodernějších staveb ve městě, KV Areně, se pravidelně konají zápasy místního hokejového klubu, ale i rozmanité koncerty a taneční vystoupení. Vřele proto doporučujeme prozkoumat program KV Areny v době vašeho pobytu. Pokud bychom měli uvést jednu věc, ve které čeští barmani excelují, bylo by to bezesporu míchání koktejlů. A koktejlových barů nabízejí Karlovy Vary celou řadu, nezapomeňte některý navštívit. Na následujících stránkách se zaměříme na místa, která nás v Karlových Varech uchvátila nejvíc. Uvádíme pouze podniky, které měli osobně vyzkoušeli. RUS. Ночь в Карловых Варах Как Вам, вероятно, уже известно, подавляющее большинство туристов ездит в Карловы Вары из-за любви к спокойной жизни и по причинам, связанным с оздоровлением и отдыхом, поэтому ночная жизнь тут не столь яркая как, например, в других городах Чехии. Однако, как только на курортный город опускается ночь, есть несколько горячих точек, одинаково развлекательных и приятных. У Вас будет возможность испытать волнение от азарта в Клубе-Казино Pupp, которое мы советуем не только тем, кто хочет разбогатеть, но и тем, кто просто хочет провести приятный вечер. Для любителей зажигать на танцполе не так много вариантов, но дискотеки, которые есть в Карловых Варах, как правило, очень развлекательные. Любители живой музыки довольно избалованы выбором, так как многие бары, отели и рестораны постоянно проводят вечера джаза, блюза, классической музыки и многое другое. В некоторых местах Вы даже сможете попасть на вечер открытого микрофона и джем-сейшны.Одно из самых современных зданий в городе - Арена К.В., на которой не только проводятся соревнования между местными хоккейными командами, но Арена также часто используется для различных концертов и танцевальных выступлений, так что во время Вашего пребывания не забудьте проверить программу мероприятий.

Если и существует вещь, на которой специализируются чешские бармены, так это искусство приготовления коктейлей, поэтому если у Вас есть желание, то обязательно стоит посетить коктейль-бары города, и Вы совершенно точно не будете разочарованы. На нескольких следующих страницах, мы расскажем о том, куда стоит сходить в Карловых Варах в ночное время, и, как и во всем журнале, мы перечислим только те места, которые мы посетили лично и с удовольствием посетим еще раз. GER. Nachtleben im Karlsbad Wie bekannt, besucht die große Mehrheit der Touristen Karlsbad aus Gesundheits- und Entspannungs-Gründen. Wegen der nötigen Ruhe für die Kurgäste ist das Nachtleben hier nicht ganz so pulsierend wie in anderen Tschechischen Städten. Wenn es Abend in der Kurstadt wird, dann gibt es eine Reihe von Hotspots, die sowohl unterhaltsam und angenehm sind. Dem Nachtleben der Stadt würde etwas fehlen, wenn man nicht seine Chancen und sein Glück beim Wetten versuchen könnte. Für Leute, die großes Geld machen wollen, ist der Pupp Casino Club besonders empfehlenswert, aber auch für diejenigen, die einfach nur einen angenehmen Abend verleben wollen. Karlsbad bietet natürlich auch für Tanzfreudige genug Unterhaltung. Die hiesigen Discos gelten als sehr unterhaltsam. Livemusik-Liebhaber haben die Qual der Wahl, da viele der Bars, Hotels und Restaurants Abende mit Jazz, Blues, Klassik und vieles mehr anbieten. Sie können sogar „Jam Night“ und „Offene Mikro“ in bestimmten Lokalen besuchen. Eines der modernsten Gebäude in der Stadt ist die KV-Arena, die ebenso Spielstätte des lokalen Eishockey-Teams ist, als auch Ort für Konzerte und Tanzveranstaltungen. Wenn es eine Sache gibt, die die tschechischen Barkeeper sehr gut können, ist es die Kunst der Cocktail-Herstellung. Auch diejenigen, die ihre Drinks gern geschüttelt und gerührt haben möchten, werden begeistert von den Cocktail-Bars der Stadt sein. In den folgenden Seiten werfen wir einen Blick auf einige unserer Lieblingsplätze und selbstverständlich schreiben wir in der Zeitschrift nur über die Orte, die wir tatsächlich besucht haben.

57


České Karaoke

NIGHTLIFE

I.P. Pavlova 11. Tel.: +420-775 552 620 or +420-775 551 190. www.kvoke.com Широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков, на выбор всегда свежее пиво, коктейли, приятная музыка – все располагает к тому, чтобы провести вечер именно здесь. Приходите и убедитесь в этом сами.

F

ans of Karaoke will be delighted to hear that a new karaoke bar ‘České Ka-ra-oke’ has opened in the centre of Karlovy Vary. Visitors are welcomed by a beautifully furnished large hall, with a professional stage. The entire bar is equipped with modern audio and video equipment. A wide selection of alcoholic and nonalcoholic beverages are also available, and you can also enjoy various varieties of fresh beer and cocktails. A truly entertaining evening is guaranteed. Come and see for yourself. RUS. Настоящий подарок для любителей караоке – в центре Карловых Вар открылся новый бар- караоке «České Ka-ra-oke». Гостей встречает большой зал, обставленный мягкой уютной мебелью, с профессиональной сценой. Весь бар оснащен современной звуковой и видеоаппаратурой.

GER. Die Fans von Karaoke werden sich freuen zu hören, dass eine neue Karaoke-Bar „České Ka-ra-o-ke” im Zentrum von Karlsbad eröffnet wurde. Die Besucher werden von einem sehr schön eingerichteten großen Saal mit einer professionellen Bühne begrüßt. Die gesamte Bar ist mit modernen Audio- und Videogeräten ausgestattet.

Eine große Auswahl an alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken ist ebenfalls vorhanden, und zudem können Sie verschiedene Sorten von frisch gezapftem Bier und Cocktails genießen. 58


NIGHTLIFE FooPaa Jaltská 7 Tel.: +420 722 658 334 FooPaa Café - Music-Bar is divided into two parts - the club and the bar. The Bar opens on weekdays at 08:00 and always prepares an excellent breakfast menu and the best of Illy coffee. FooPaa club can accommodate up to 150 people and always host excellent party nights. RUS. FooPaa Кафе - Музыка - Бар разделен на две части - клуб и бар. Бар открыт в будние дни с 08:00 утра, тут Вы всегда найдете замечательный завтрак меню и лучшее Illy кофе. FooPaa клуб может вместить до 150 людей и устраивает лучшие вечеринки.

бар и клуб в одном. Управления всегда прилагаем все усилия, чтобы убедиться, что Ретро кафе всегда на уровне с доброжелательным и учтивым персоналом. GER. Das Retro Café bietet ein bißchen von allem. Tolles Essen, tolle Cocktails und gute Musik vereint an einem Ort, der als perfektes Restaurant, Bar und Club fungiert. Das Management des Retro Cafés ist immer bemüht Spitzendienstleitungen sicher zustellen. Die Mitarbeiter sind freundlich und zuvorkommend.

Schaffy’s Bar

GER. Das FooPaa Café ist in zwei Teile unterteilt- der Club und die Bar – und die Music-Bar. Die Bar öffnet werktags um 08:00 Uhr und bietet immer ein ausgezeichnetes Frühstücks Menü und das Beste von Illy Kaffee an. FooPaa Club offeriert Platz für bis zu 150 Personen und ist der ideale Gastgeber für hervorragend Party-Nächte.

I.P. Pavlova (100m from Hotel Thermal) Tel.: +420 775 878 651. www.schaffysbar.cz If cocktails are your thing, then this is the place for you, because the bar-tenders make wonderful concoctions. Food is also served.

Retro Café T.G.M. 18 Tel.: +420 353 100 710 Retro café offers a little bit of everything, as it serves up great food, great cocktails and great music in a venue which acts as the perfect restaurant, bar and club. The management are always working hard to make sure Retro stays at the top of the game and the staff are friendly and courteous.. RUS. Ретро кафе предлагает по немногу от всего, так они подают отличную еду, замечательные коктейли, также отличная музыка в баре, который действует как идеальный ресторан,

60

RUS. Если вы любитель коктейлей, то это место для вас, потому что бармены способны удивить вас прекрасным выбором напитков. Также подаётся еда. GER. Wenn Sie Cocktails mögen, dann ist dies das richtige Lokal für Sie, weil die Barkeeper wunderbare Mixturen kreieren. Speisen sind auch im Angebot.


NIGHTLIFE KV Arena Západní 1812/73. Tel.: +420 359 909 115 www.kvarena.cz

A modern multi-purpose centre which often hosts some excellent live music and dance events. Check out their website to find details of what’s on during your stay. CZ. Moderní multikulturní centrum často pořádající vynikající koncerty živé hudby a taneční akce. Více informací o tom, co se zde koná během vašeho pobytu, najdete na webu KV Areny. RUS. Современный универсальный центр, в котором часто проводятся концерты отличной живой музыки и танцевальные шоу. Подробную информацию о проводимых мероприятиях во время Вашего пребывания Вы сможете найти на их веб-сайте. GER. Eine moderne Mehrzweckhalle, die oft für ausgezeichnete Live-Musik und Tanzveranstaltungen genutzt wird. Besuchen Sie deren Webseiten um Details zu den Programmen während der Dauer der Auftritte zu erhalten.

Club Imperial Libusina 18 (inside Hotel Imperial) Tel.: + 420 353 203 111 A cosy English-style night club offering a rich selection of wines and mixed drinks. Guests can enjoy live music and a dance floor, as well as various theme nights.

RUS. Уютный ночной клуб английского стиля предлагает богатый выбор вин и коктейлей. Гости могут насладиться живой музыкой и танцполом, а также различными тематическими вечерами. GER. Ein gemütlicher, im englischen Stil designter Nachtklub, der eine reiche Auswahl an Weinen und Mixgetränken bietet. Gäste können sich auf Live-Musik und eine Tanzfläche freuen, sowie verschiedene Themenabende. CZ. Příjemný večerní klub v anglickém stylu Vám nabízí bohatý výběr vín a míchaných nápojů. Hosté si mohou užívat živé hudby, tanečního parketu a různých tématických večerů.

Becher’s Bar Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2 Tel.: +420 353 109 111. www.pupp.cz

Becher’s Bar can be found in the basement area of the Grandhotel Pupp and replicates a classic old London bar from the 1920’s. The venue boasts an extensive menu of cocktails, a selection of which are made with the renowned local drink ‘Becherovka’. RUS. Бехер бар можно найти в подвальном этаже Гранд-отеля Пупп, он очень похож на классический старый бар Лондона 1920-х годов. Бар имеет прекрасный выбор коктейлей, в основе некоторых из них заложена «Бехеровка» известный местный напиток. GER. Die Becher’s Bar ist eine Kopie einer klassischen alten Londoner Bar aus den 1920er Jahren und kann im Untergeschoss des Grandhotel Pupp gefunden werden. Der Veranstaltungsort bietet eine reiche Auswahl an Mixgetränken, von denen einige den berühmten lokalen Likör Becherovka enthalten.

61


The Famous NIGHTLIFE

W

hen it comes to alcoholic beverages in The Czech Republic, beer comes first, but there is another drink which ranks high on the Czech list of favourite tipples and that’s the herbal liquor known as ‘Becherovka’, and it is produced right here in Karlovy Vary. Becherovka is flavoured with aniseed, cinnamon, and approximately 32 other herbs and it holds an alcohol content of 38%. It is often used to help indigestion and several former Eastern Bloc countries use it as a remedy for arthritis. It was formerly known as Becherbitter and is often referred to as the ‘14th Spring’ in Karlovy Vary.

62

Becherovka Drink The father of Becherbitter was Josef Vitus Becher, who in the late 1700s rented a still-house somewhere in the town and started to experiment with alcohol. His son Johann Nepomuk Becher (known as ‘Jan’ in The Czech Republic) took over the business in the early 19th century and from that point onwards the drink began to boom. Becherovka’s mysterious recipe remains a secret. Today there are only two people in the world who know the entire production process. This duo are the only ones allowed to enter the Drogikamr room, where the herbs and spices are prepared. Some of the herbs are imported from abroad, and some of them grow around Karlovy Vary. It is normally drank as an ice-cold shot, but in recent times it has also become popular as a mixed drink and is regularly combined with tonic water.

CZ. Pokud jde o alkoholické nápoje, je v České republice bezesporu na prvním místě pivo. Významné místo má však na českém řebříčku také bylinný likér jménem Becherovka, který se vyrábí právě zde v Karlových Varech. Za nezaměnitelnou chutí Becherovky se skrývá anýz, skořice, dalších 32 bylin a 38 % alkoholu. Likér je často užíván také pro zlepšení zažívání a v několika státech východního bloku dokonce k léčbě artritidy. Dříve se nápoj nazýval Bechebitter, slyšet můžete také přezdívku 14 karlovarský pramen.


NIGHTLIFE Otcem likéru s léčivými účinky je doktor Josef Vítus Becher, který si koncem 18. století ve městě pronajal dům a pustil se do experimentů s bylinami a alkoholem. Až jeho syn Johann Nepomuk, který převzal podnik začátkem 19. století, nápoj skutečně proslavil. Tajemná receptura Becherovky je přísně střeženým tajemstvím, které je i dnes známo pouze dvěma lidem. Tito vyvolení jsou jedinými lidmi, kterým je zpřístupněn tzv. Drogikamr, místnost, kde se připravují byliny a koření. Některé bylinné složky likéru jsou dováženy ze zahraničí, jiné rostou přímo v Karlových Varech. Nejčastější forma servírování Becherovky je na ledu či ve vychlazené sklence, ale v poslední době se rozmohli také míchané napoje s Becherovkou, nejčastěji v kombinaci s tonikem. RUS. Когда дело доходит до алкогольных напитков в Чехии, пиво стоит на первом месте, но есть и другой напиток, который занимает одну из первых позиций в списке любимых чешских спритных напитков - это травяной ликер, известный как «Бехеровка», и производится он прямо здесь, в Карловых Варах . Бехеровка-напиток с 38% содержанием спирта, приправленный анисом, корицей, и еще около 32 других трав. Она часто используется для улучшения пищеварения, а в некоторых странах бывшего Восточного блока Бехеровка использовалась даже как средство от артрита. Ранее она была известна как Бехербитер и часто упоминается как "14-ый источник" Карловых Вар. Прародителем Бехербитера был Йозеф Витус Бехер, который в конце 1700-х годов арендовал дом в городе, и начал проводить эксперименты с алкоголем. В начале 19 века его сын Иоганн Непомук Бехер (известный как «Ян» в Чешской республике) взял заботу о бизнесе на себя и с этого момента популярность напитка начала быстро расти. Секретный рецепт Бехеровки до сих пор остается тайной. На сегодняшний день есть только два человека в мире, которые знают весь процесс производства. Эти двое-единственные люди, которые могут зайти в комнату

Дрогикамр, место, где готовятся необходимые травы и специи. Некоторые травы привозят изза рубежа, а некоторые растут прямо в окрестностях Карловых Вар. Как правило, Бехеровку пьют как шот, но в последнее время она также стала популярна как мешeнный напиток, особенно в сочетании с тоником. Вы сможете узнать гораздо больше об известном напитке, посетив Музей Яна Бехера или заказав тур на завод Бехеровки. GER. Wenn es um alkoholische Getränke in der Tschechischen Republik geht, dann kommt Bier an erster Stelle, aber es gibt ein weiteres Getränk das hoch auf der tschechischen Liste der bevorzugten Getränke steht, und das ist der Kräuterlikör der als „Becherovka” bekannt ist, und er kommt genau hier aus Karlsbad. Becherovka verdankt seinen Geschmack Anis, Zimt und etwa 32 anderen Kräutern und hat einen Alkoholgehalt von 38 %. Er findet seine Verwendung als VerdauungsLikör, sowie als Mittel gegen Arthritis in einigen Ländern des ehemaligen Ostblocks. Früher war er als „Becherbitter“ bekannt und wird oft als die “14te Quelle” Karlsbads bezeichnet. Der Vater des „Becherbitter“ war Josef Vitus Becher, der sich in den späten 1700er Jahren eine Brennerei irgendwo in der Stadt mietete und begann mit Alkohol zu experimentieren. Sein Sohn Johann Nepomuk Becher (bekannt als „Jan“ in der Tschechischen Republik) übernahm das Geschäft im frühen 19. Jahrhundert, und von diesem Zeitpunkt an begann das Getränk zu boomen. Des Becherovkas mysteriöses Rezept bleibt ein Geheimnis. Heute gibt es nur zwei Menschen auf der Welt, die den gesamten Produktionsprozess kennen. Nur diesem Duo ist es gestattet, die Drogenkammer zu betreten, der die Kräuter und Gewürze beherbergt. Einige der Kräuter werden aus dem Ausland importiert, während andere in der Umgebung von Karlsbad wachsen. Normalerweise wird er als eiskalter Schnaps getrunken, aber in jüngster Zeit wurde er auch als Mixgetränk populär und wird regelmäßig mit Tonic kombiniert.

63


Karlovy Vary ND 04  

Karlovy Vary ND 04 magazine

Karlovy Vary ND 04  

Karlovy Vary ND 04 magazine

Advertisement