Page 1

  Sint-­‐Jozefsinstituut     Handel  &  Toerisme  onderwijs   Zilverstraat  26   8000  Brugge  

     

 

geïntegreerde  proef            

     

2013-2014 Damien Maes (10) 6ha3


Sint-­‐Jozefsinstituut     Handel  &  Toerisme  onderwijs     Zilverstraat  26   8000  Brugge          

 

geïntegreerde  proef        

     

2013-2014 Damien Maes (10) 6ha3


3

1. Woord vooraf     Mijn  naam  is  Damien  Maes,  ik  ben  zeventien  en  volg  de  richting  Handel  aan  het  Sint-­‐ Jozefsinstituut  Handel  en  Toerisme  te  Brugge.     Als  6de  en  dus  laatstejaarsleerlingen,  hebben  wij  de  opdracht  gekregen  een   geïntegreerde  proef  te  maken.  Dit  als  één  van  de  hoofdbestandsdelen  om  ons   diploma  secundair  onderwijs  te  behalen.  Binnen  deze  geïntegreerde  proef  moeten   wij  voor  economie,  Frans,  Engels,  Duits,  Nederlands  en  informatica  verschillende   deeltaken  maken,  die  u  verder  in  mijn  bundel  kunt  terugvinden.  Ook  vindt  u  deze   bundel  online  terug:  http://issuu.com/damien.maes   Om  deze  taken  goed  te  kunnen  maken  hebben  we  toch  enige  kennis  nodig  van  de   computerprogramma’s  Word  en  Exel,  die  ons  vooral  in  de  informaticalessen  worden   aangeleerd.  Binnen  de  geïntegreerde  proef  werken  we  ook  met  een   minionderneming,  in  het  6de  jaar  Handel  zijn  er  drie  miniondernemingen,  namelijk   De  Oorzaak,  Maison  Cuberdon  en  Pétivo.  De  minionderneming  waartoe  mijn  klas   behoord  is  Maison  Cuberdon.  De  naam  verklapt  het  al:  wij  verkopen  cuberdons.   Door  met  zo  een  minionderneming  te  werken,  leer  je  al  de  verschillende  takken  van   het  ondernemerschap    kennen.     Via  deze  zou  ik  graag  ook  nog  enkele  personen  willen  bedanken  die  ons  geholpen   hebben  bij  het  runnen  van  dit  project.  Eerst  en  vooral  de  personen  die  het  ons   mogelijk  hebben  gemaakt  om  onze  minionderneming  op  te  richten:  de  directeur,   meneer  M.  Vandorpe  en  de  onderdirectrice,  mevrouw  Anseeuw.  Maar  zeker  en  vast   ook  onze  coach,  mevrouw  V.  Van  der  Meersch  die  ons  enorm  hielp  de   minionderneming  te  onderhouden.  Verder  zou  ik  ook  graag  de  vakleerkrachten   willen  bedanken,  met  name  meneer  J.  Vandaele,  mevrouw  S.  De  Meyer,  mevrouw  K.   De  Meulder,  Mevrouw  D.  Vandewalle  en  meneer  C.  De  Smet.    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


4

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


5

2. Inleiding   Deze  gip-­‐proef  is  hoofdzakelijk  verbonden  aan  de  minionderneming  Maison   Cuberdon  die  gerund  wordt  door  6HA3.  Deze  proef  bevat  verschillende   deelopdrachten  voor  verschillende  vakken:  bedrijfseconomie,  Nederlands,  Frans,   Engels,  Duits  en  toegepaste  informatica.  Elke  taak  was  individueel  of  per  twee  te   maken  tegen  een  vooraf  bepaalde  deadline.  Deze  taken  kan  men  in  deze  gip   chronologisch  terug  vinden.   Voor  het  vak  bedrijfseconomie  hebben  we  doorheen  het  jaar  meerdere  opdrachten   gekregen.  Eerst  moesten  we  een  overzichtelijk  organogram  maken  van  de   minionderneming,  nadien  moesten  we  5  verschillende  facturen  opmaken.  Ook   hebben  we  per  twee  de  marketingmix  voor  onze  minionderneming  besproken.  In  het   tweede  semester  zijn  we  dan  gestart  met  een  analyse  van  de  jaarrekening,  hierbij   heb  ik  gekozen  voor  die  van  Jules  Destrooper.  Ten  slotte  moesten  we  doorheen  het   jaar  ook  steeds  een  gestructureerde  samenvatting  maken  van  elk  bedrijfsbezoek.       Binnen  de  andere  vakken  waren  er  vaak  gedeelde  taken.  Zo  begonnen  we  het  jaar   met  de  uitnodiging  voor  de  aandeelhoudersvergadering,  een  computeropdracht,   voor  het  vak  toegepaste  informatica  en  Nederlands.  Voor  het  vak  Nederlands   hebben  we  nadien  ook  een  marktonderzoek  moeten  doen,  waarbij  we  enquêtes   afnamen  in  de  stad,  en  hierover  een  analyse  schreven.  De  eerste  opdracht  voor  het   vak  Frans  bestond  eruit  om  het  assortiment  van  onze  minionderneming  voor  te   stellen.  In  diezelfde  periode  kregen  we  ook  onze  eerste  opdracht  voor  het  vak  Engels   waarbij  we  per  twee  een  onderwerp  moesten  kiezen  dat  we  zouden  uitwerken  met   een  ruime  tekst  en  een  PowerPoint  om  voor  te  stellen  aan  de  Zweden.  Enkele  weken   later  moesten  we  ook  voor  het  vak  Duits  onze  minionderneming  voorstellen.  De   tweede  opdracht  voor  het  vak  Frans  bestond  eruit  om  een  reclamecampagne  per   twee  op  te  zetten  en  die  voor  te  stellen  voor  de  klas.     Een  van  de  grootste  opdrachten  dat  je  kunt  terugvinden  in  deze  gip  is  de   sollicitatiebrief  en  CV    waarbij  Nederlands,  Frans,  Engels  en  toegepaste  informatica   de  betrokken  vakken  waren.  Voor  elk  vak  moesten  we  een  cv  opstellen  en  voor  de   vakken  Nederlands  en  Engels  ook  een  sollicitatiebrief.  Achteraf  moesten  we  ook  een   sollicitatiegesprek  voeren  voor  de  vakken  Frans,  Duits  en  Nederlands.  Als  laatste   opdracht  voor  Engels  moesten  we  een  bedrijf  opstarten  in  de  UK  en  hierover  een   presentatie  geven.  Ook  voor  Frans  kwam  het  einde  in  zicht  toen  we  een   verkoopgesprek  op  poten  moesten  zetten  en  voorbrengen  voor  de  klas.  Met  de  brief   die  we  naar  een  Duitse  firma  moesten  sturen  met  de  vraag  om  een  catalogus,  was  de   gip  voor  Duits  ook  afgerond.  Als  afsluiter  moesten  we  nog    voor  toegepaste   informatica  een  uitnodiging  maken  voor  de  tweede  aandeelhoudersvergadering.     Doorheen  mijn  bundel  kunt  u  alle  hierboven  vernoemde  opdrachten  terugvinden.  

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


Geïntegreerde proef  

6  

Damien Maes  


7

3. Inhoudsopgave   1.   WOORD  VOORAF  ...................................................................................  3   2.   INLEIDING  ..............................................................................................  5   3.   INHOUDSOPGAVE  ..................................................................................  7   4.   BIJLAGE  .................................................................................................  9   5.   BIBLIOGRAFIE  ......................................................................................  11   5.1.   BRONVERMELDING  BOEKEN  .....................................................................................  11   5.2.   E-­‐MAILBERICHEN  ...................................................................................................  11   5.3.   BRONVERMELDING  INTERNET  ...................................................................................  12  

6. DEELOPDRACHTEN  ..............................................................................  13   6.1.   ORGANOGRAM  ......................................................................................................  13   6.1.1.   Semester  1  .........................................................................................................  13   6.1.2.   Semester  2  .........................................................................................................  14   6.2.   UITNODIGING  AANDEELHOUDERSVERGADERING  ...........................................................  14   6.3.   ADRUKKEN  AANDELEN  ............................................................................................  14   6.4.   ONLINE  REGISTRATIE  AANDEELHOUDERSVERGADERING  ..................................................  15   6.5.   WEBSITE  MINIONDERNEMING  ...................................................................................  15   6.6.   MARKTONDERZOEK:  ENQUÊTE  +  ANALYSE  ...................................................................  17   6.6.1.   Enquête  ..............................................................................................................  17   6.6.2.   Analyse  ..............................................................................................................  17   6.7.   BOEKHOUDKUNDIGE  VERWERKING  VERKOOPFACTUREN  ..................................................  23   6.7.1.   Journaal  .............................................................................................................  23   6.7.2.   Factuur  ...............................................................................................................  25   6.8.   PRESENTER  L’ASSORTIMENT  DE  VOTRE  MINI-­‐ENTREPRISE  .................................................  26   6.8.1.   L’assortiment  .....................................................................................................  26   6.8.2.   Lettre  commercial  ..............................................................................................  28   6.9.   POWERPOINT/  PREZI-­‐PRESENTATION  /  FILM  ................................................................  28   6.10.   VORSTELLUNG  DES  MINI-­‐UNTERNEHMENS  ...............................................................  31   6.10.1.   Beschreibung  .....................................................................................................  31   6.10.2.   Organigrammes  .................................................................................................  32   6.11.   MARKETINGMIX  ..................................................................................................  33   6.12.   UNE  CAMPAGNE  PUBLICITAIRE  ................................................................................  38   6.12.1.   Texte  publicitaire  ...............................................................................................  38   6.12.2.   Affiche  et  film  ....................................................................................................  38   6.13.   SOLLICITATIEBRIEF  EN  CV  ......................................................................................  39   6.13.1.   CV:  Nederlands  ..................................................................................................  39   6.13.2.   Sollicitatiebrief  en  CV:  Nederlands  .....................................................................  39   6.13.3.   CV:  Frans,  Engels  en  Duits  ..................................................................................  39   6.13.4.   Appsite  ...............................................................................................................  39   6.14.   SOLLICITATIEGESPREK  ...........................................................................................  40   6.15.   ANALYSE  VAN  DE  JAARREKENING  .............................................................................  40   6.15.1.   Interpretatie  van  de  analyse  ..............................................................................  40  

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


6.15.2.

8 Berekening,  balans,  resultatenrekening.  ...........................................................  41  

6.16. STARTING  UP  A  NEW  BUSINESS  IN  THE  UK  .................................................................  42   6.16.1.   Contact  details:  emails/letters…  ........................................................................  45   6.17.   LA  CONVERSATION  DE  VENTE  ..................................................................................  45   6.17.1.   Notes  de  la  conversation  ...................................................................................  45   6.17.2.   Lettre  commerciale  ............................................................................................  46   6.18.   GESCHÄFTSBRIEF  (ANFRAGE)  .................................................................................  47   6.19.   UITNODIGING  AANDEELHOUDERSVERGADERING  2  ......................................................  48   6.20.   BEDRIJFSBEZOEKEN  ..............................................................................................  48   6.20.1.   Tectubes  .............................................................................................................  48   6.20.2.   Dana  holding  corporation  ..................................................................................  49  

7. CONCLUSIE  ..........................................................................................  49      

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


9

4. Bijlage   Bijlage  1:  Uitnodiging  aandeelhoudersvergadering  (6.2)     Bijlage  2:  Voorbeeldenquête  (6.6)     Bijlage  3:  4  verkoopfacturen  (6.7)     Bijlage  4:  Lettre  commerciale  (6.8)     Bijlage  5:  Affiche  (  campagne  publicitaire)  (6.12)     Bijlage  6:  Sollicitatiebrief  en  CV  Nederlands  (6.13)     Bijlage  7:  CV  in  Frans,  Engels,  Duits  (6.13)     Bijlage  8:  Berekeningen,  balans,  resultatenrekening  (6.15)     Bijlage  9:  Contact  details:  emails/letters  (6.16)     Bijlage  10:  Verslag  bestuursvergadering  (7.2)      

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


Geïntegreerde proef  

10  

Damien Maes  


11

5. Bibliografie 5.1.

Bronvermelding boeken  

De  Mil,  M.  Fleerackers,  T.  Impens,  K.  Van  de  Cruys,  V.  Van  de  Sijpe,  P.  Van  Hecke,  W.   Van  Doorne,  O.  (2013).  Handel  zes:  Module  6.  Berchem:  Uigeverij  De  Boeck  nv.     s.n..  (2013).  GIP-­‐  opdracht  6  Handel.     Vandaele,  J.  (2013-­‐2014).  Marktonderzoek:  enquête.       Vandaele,  J.  (2013-­‐2014).  Sollicitatiegesprek.       Vandaele,  J.  (2013-­‐2014).  Solliciteren  –  sollicitatiebrief,  cv  en  filmpje.       Vandaele,  J.  (2013-­‐2014).  Uitnodiging  aandeelhoudersvergadering.       Vandaele,  J.  (2013-­‐2014).  Voorwoord,  inleiding,  conclusie.    

5.2.

E-­‐mailberichen

Louagie. T  (toon.louagie@hotmail.com).  (16.03.2014).  Starting  up  a  business  in  the   UK.[E-­‐mail  aan  UK  relocating  services(info@ukrelocation.com)].   Louagie.  T  (toon.louagie@hotmail.com).  (14.03.2014).  Starting  up  a  business  in  the   UK.[E-­‐mail  aan  British  Chamber  of  Commerce  (info@blcc.co.uk)].   Louagie.  T  (toon.louagie@hotmail.com).  (15.03.2014).  Starting  up  a  business  in  the   UK.[E-­‐mail  aan  British  Institute  of  Government   (enquiries@instituteforgovernment.org.uk)].   Louagie.  T  (toon.louagie@hotmail.com).  (19.03.2014).  Starting  up  a  business  in  the   UK.[E-­‐mail  aan  Richard  Loffler  (niffster_uk@yahoo.co.uk)].    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


5.3.

12

Bronvermelding internet  

http://www.conf-­‐geldhof.be   http://www.dana.com/wps/wcm/connect/dext2/Dana/Home     http://www.handel-­‐vijf-­‐zes.deboeck.com/public/index.php     http://www.issuu.com     http://www.jobat.be/nl/     http://www.nbn.be/nl     http://www.ondernemendeschool.be/viewobj.jsp?article=96768     http://www.tectubes.com     http://www.unizo.be     http://www.volvo.com/group/volvosplash-­‐global/en-­‐gb/Pages/volvo_splash.aspx     http://www.wikipedia.be      

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


13

6. Deelopdrachten 6.1. 6.1.1.

Organogram Semester  1  

 

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


14

6.1.2.

Semester 2  

 

6.2.

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering  

Nadat we  onze  aandeelhouders  hadden  gezocht,  moesten  we  een  uitnodiging  maken  voor  de   aandeelhoudersvergadering.  Voor  deze  opdracht  moesten  we  een  barcade  maken  waarmee  we  de   aanwezigheden  de  avond  zelf  konden  bijhouden,  en  we  moesten  een  QR-­‐code  maken  waarmee  de   aandeelhouders  hun  aan-­‐  of  afwezigheid  konden  bevestigen,  maar  ze  konden  dit  natuurlijk  ook  via   onze  site  http://mini.jozefienen.be.  Deze  brief  is  in  bijlage  te  vinden  alsook  digitaal.    

6.3.

Adrukken aandelen  

Alle aandelen  waren  gepersonaliseerd,  men  moest  met  Excel  alle  onderdelen  op  de  geschikte   plaats  zetten  en  gebruik  maken  van  de  aandeelhouderslijst  in  Excel.  Achteraf  werd  er  een  van  deze   documenten  gekozen  en  weldegelijk  op  de  aandelen  gedrukt,  achteraf  ging  er  een  deel  van  het   aandeelblad  naar  de  aandeelhouder  zelf,  en  het  ander  deel  hield  het  administratief  departement   bij.  Dit  document  staat  digitaal  ter  beschikking.    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


15

6.4.

Online registratie  aandeelhoudersvergadering  

Alle aandeelhouders  moesten  zich  registreren  met  hun  gepersonaliseerde  code  die  ze  konden   terugvinden  op  hun  uitnodiging  via  de  website  http://mini.jozefienen.be.  Hierbij  moesten  ze  niet   alleen  hun  aanwezigheid  bevestigen  maar  ook  al  hun  gegevens  controleren.  Ook  moest  elke   minionderneming  een  banner  en  een  logo  maken  voor  op  de  homepage  van  de  registratiewebsite.  

Registratiewegsite:   http://mini.jozefienen.be/aandeelreg.php?onderneming=Maison%20Cuberdon    

6.5.

Website minionderneming  

Voor het  maken  van  een  eigen  website,  hebben  we  hulp  gekregen  van  enkele  leerlingen  van  6   informatica  beheer.  Zij  hebben  voornamelijk  de  site  gemaakt  samen  met  onze  ICT  –manager   Thibault  Sys,  hij  moest  hun  de  juiste  documentatie  en  afbeeldingen  bezorgen  die  zij  dan  op  hun   beurt  in  een  mooi  jasje  staken.  De  leerlingen  van  IB  waren  ook  verantwoordelijk  voor  de  publicatie   van  de  site.  De  link  naar  onze  site:  http://maisoncuberdon.be      

Geïntegreerde proef  

QR-­‐code Maison  Cuberdon  

Damien Maes  


16                

           

                 

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


17

6.6.

Marktonderzoek: enquête  +  analyse  

6.6.1.

Enquête

Zie bijlage  

6.6.2.

Analyse

Marktanalyse Maison Cuberdon 1. De leeftijdscategorie van onze (potentiële) klanten Tijdens het afnemen van onze enquêtes viel het vooral op dat er een groot onderscheid was tussen de leeftijdscategorieën. Vele jonge mensen waren bereid om onze enquête op te lossen net zoals vele oudere mensen. De oudere mensen kenden de cuberdons vooral uit hun kindertijd, ze waren dan ook heel euforisch toen ze hoorden dat we cuberdons verkopen. De middenklasse was eerder niet geïnteresseerd in de cuberdons en kenden ze dan ook niet echt. De middenklasse was eerder bezig met hun werk en hun kinderen. Zij verkiezen nog altijd de gewone snoepwaren boven alternatieve snoepwaren, waarvan ze nog nooit gehoord hebben. Dit kan misschien ook wel liggen aan het feit dat velen van hun gingen gaan werken en soms te druk bezig waren met verscheidene zaken, en dus geen tijd hadden om een enquête af te leggen. We weten dan alvast dat we ons zullen moeten focussen om net zoals de jongeren en ouderen ook de middenklasse ervan te overtuigen om eens alternatieve streekproducten te kopen in de plaats van het hedendaagse snoepgoed. Dit proberen we te doen door onze producten aan te bieden op de markt en op de oudercontacten, hier komen we het makkelijkste in contact met de middenklasse. We zullen dan ook onze promotie moeten focussen op universele thema’s, die zowel jong en oud aanspreken. Tijdens de verkoopmomenten viel het vooral op dat ook studenten geïnteresseerd waren in de cuberdons. Met Maison Cuberdon probeerden we ons altijd al te richten op zo’n breed mogelijk publiek, maar na het afnemen van deze enquête hebben we bijgeleerd, dat we ons vooral zullen moeten richten om ook de middenklasse te overtuigen van ons product. De leeftijd speelde een heel belangrijke rol in onze enquête, omdat we hieruit onze klanten en potentiële klanten kunnen afleiden. We kunnen ons hieruit dan ook ten volle concentreren op de doelgerichte verkoop van cuberdons. 10 9   8   7   6   5   4   3   2   1   0   10-­‐19  jaar  

20-­‐29 jaar  

Geïntegreerde proef  

30-­‐39 jaar  

40-­‐49 jaar  

50-­‐59 jaar  

60+ jaar  

Damien Maes  


18

2. Houden mensen van zoetigheden? Deze vraag was misschien de minst relevante vraag van onze enquête, maar toch speelde ze eigenlijk een heel belangrijke rol in onze marktanalyse. Als we namelijk al op voorhand weten dat de mensen geen zoetigheden lusten, zullen we ook het vervolg op de vragen van onze enquête weten. Het mag misschien geen verrassing zijn, maar de meerderheid van de ondervraagden beantwoordde deze vraag positief. Deze dagen houdt iedereen van zoetigheden en de jongeren kopen de meeste snoepwaren van allemaal. Het is opmerkelijk hoeveel snoepwaren de jongeren eten. Vele jongeren kopen veel zoetigheden, het was dan ook geen verrassing toen zij op onze verkoopmomenten het meest geïnteresseerd waren in de cuberdons. Allerlei soorten mensen houden van snoepwaren, maar het is toch opmerkelijk hoe weinig mensen streekproducten kennen. Vele mensen houden eerder van klassieke snoepwaren (bv. zure beertjes). Als we statistisch naar deze vraag kijken dan kan je opmerken dat ongeveer maar 10% van de mensen niet van zoetigheden houd. Hiervoor liggen verschillende oorzaken aan de basis. Deze mensen hadden diabetisch of suikerziekte. Anderen waren op vermageringskuur. Het is toch ook wel heel opmerkelijk hoe weinig mensen geen snoepwaren eten. Degene die er geen eten hebben vaak door overdreven gebruik er een vaak (levenslange) ziekte door opgelopen. Voor Maison Cuberdon is het dan ook zeer belangrijk om de consumenten duidelijk te maken dat cuberdons een zeer zoet product is en dus niet in grote hoeveelheden moet gegeten worden.

NEE

JA

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


19

3. De bekendheid van de cuberdons of rode neuzen. (1) Als we vroegen naar de bekendheid van onze leverancier en onze producten, wisten enkele mensen hier niet op te kunnen antwoorden. Een multiculturele stad als Brugge, waar jaarlijks veel toeristen naar toe komen, weet jammer genoeg niet veel over de cuberdon. Moesten we deze enquête in Gent afgenomen hebben, dan zou ons resultaat waarschijnlijk helemaal anders zijn. Het is duidelijk gebleken dat sommige mensen cuberdons nog niet kennen van naam, maar bij het zien ervan het wel herkennen. Mensen kennen deze dagen alleen maar grote merken van snoepwaren zoals Haribo. Een gekende leverancier zoals Geldhof heeft het waarschijnlijk zeer moeilijk om merkbekendheid op te bouwen in het buitenland. Vele mensen die van het Verenigd Koninkrijk afkomstig waren, hadden het snoepje nog nooit gezien en er logischer wijs ook nog nooit van gehoord. Dit was dus eigenlijk een beetje een teleurstelling voor onze minionderneming. Als wij statistisch kijken, kunnen we dus concluderen dat ongeveer 75% van de mensen al eens gehoord heeft van cuberdons. Dit is zeer interessant voor ons want hierdoor weten we dat vele mensen bij de verkoopmomenten wel graag wat meer informatie zou willen verkrijgen over de cuberdons. (2)

nee ja   nee   ja  

(1)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

4. Het aantal mensen dat cuberdons effectief al gegeten heeft. (2) Deze vraag was voor ons één van de belangrijkste vragen uit onze enquête. We willen namelijk weten als vele mensen de cuberdons al eens geproefd hebben. Deze mensen zouden misschien in de toekomst bij ons willen kopen. We kunnen dan ook afleiden uit de grafiek dat dit geen twijfelgeval is. Vele mensen die nog nooit van de cuberdons of neuzen gehoord hadden, hadden deze dan ook logischerwijs nog nooit gegeten. De andere helft van de mensen hadden deze wel al gegeten en het merendeel van hen was er euforisch over. Vele toeristen in Brugge hadden nog nooit van de cuberdon gehoord of had ze nog nooit gegeten. Dit is logisch te verklaren, aangezien dat de cuberdons een typisch Belgisch streekproduct is. Tijdens onze verkoopmomenten proberen we dan ook altijd de mensen te overhalen door ze proevertjes aan te bieden. Hierdoor kunnen ze zelf hun persoonlijke feedback geven over de cuberdons en zijn ze misschien bereid om cuberdons te kopen. Uit deze vraag kunnen we dus concluderen dat we nog veel mensen zullen moeten overtuigen om eens alternatieve snoepwaren te eten.

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


20

5. Het percentage van de mensen dat cuberdons relatief lekker vond. (1) Uit deze vraag wouden we afleiden als vele mensen die al eens cuberdons geproefd hebben, deze eigenlijk wel lekker vonden. Vele mensen eten of leren het kennen, bij andere mensen. Dit was dan ook een zeer moeilijke vraag omdat we inspelen op de persoonlijke voorkeur van de ondervraagde. Uit de grafiek konden we afleiden dat de meeste mensen na het proeven van de cuberdons deze relatief lekker vonden. Vele mensen willen ook wel weten na het proeven van de cuberdons welke ingrediënten het bevat. Het is een vraag die bijna altijd terugkeert en zeker bij toeristen die nog nooit van het snoepje gehoord hebben. Vele mensen zijn soms wel eens bang (en zeker toeristen) wat in een typisch streekproduct zit. Alhoewel veel mensen nog steeds de ordinaire snoepwaren verkiezen qua smaak, werd de cuberdon ook al graag eens verkozen. Als we puur statistisch kijken, dan kunnen we afleiden uit de grafiek dat het merendeel van de ondervraagden de cuberdons eerder lekker vonden. Voor ons is dit een zeer positief antwoord, maar de mensen die het minder lekker vinden proberen we alternatieven aan te bieden zoals cuberdonkoekjes en sneeuwballen.

12 10   8  

ja

6

nee

4 2   0   Eerder  lekker  

Minder lekker  

(2)

(1 )

6. Het percentage van de mensen dat de houdbaarheidsdatum van de cuberdons wist. (2) Opvallend genoeg was deze vraag eerder verdeeld. Wij dachten dat meerdere mensen de houdbaarheidsdatum van de cuberdons niet wisten, maar de meerderheid van de mensen wist dit wel. Velen van hen wisten dat je de cuberdons binnen de maand moet opeten. Voor ons was deze vraag dan ook zeer belangrijk. We willen namelijk de mensen laten weten dat de cuberdons kunnen versuikeren en dus niet meer zo lekker zijn. Het zijn geen gewone snoepwaren die meerdere maanden kunnen meegaan. De cuberdon heeft maar een houdbaarheidsdatum van 6 weken. We willen dus de mensen hierover informeren, zodat we geen boze klanten teruggestuurd krijgen. Als we naar de grafiek kijken kunnen we dus afleiden dat er verdeeldheid is. Ongeveer 45% van de ondervraagden wist niets af van de houdbaarheidsdatum. De overige 55% wist hier verrassend wel iets van. Als minionderneming is het heel belangrijk om de klanten en de potentiële klanten ten alle tijden genoeg informatie te geven over het product. In de toekomst zouden we misschien via verscheidene sociale media altijd de consumenten meer informatie geven over de houdbaarheidsdatum, zodat deze nooit in de problemen terecht komen.

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


21

Voor ons was deze vraag zeer belangrijk, omdat we de klant voldoende informatie willen geven. Het is ook zeer belangrijk voor onszelf. De magazijniers moeten altijd zeer alert zijn als het over houdbaarheidsdatums gaat, zodat de klant nooit versuikerde cuberdons mee krijgt.

7. Mensen die bereid waren om voor het goede doel te doneren. (1) Het mag misschien geen verrassing zijn, maar het merendeel van de mensen was zeker en vast bereid om voor het goede doel cuberdons te kopen. Vele mensen die misschien geen cuberdons lusten, waren toch bereid om voor het goede doel cuberdons te kopen, dit uit solidariteit. De ondervraagden vonden de link tussen de cuberdons en de Cliniclowns zeer goede. De creativiteit en de steun zelf waren voor hen zeer belangrijk, ze waren dan ook zeer onder de indruk dat een minionderneming een deel van hun winst schonk aan het goede doel. Voor ons als minionderneming is het zeer belangrijk om zo veel mogelijk bij te leren. Goede doelen zijn altijd een unieke ervaring voor een minionderneming en leveren ook wat prestige op. Wij zijn samen met de Oorzaak de enige miniondernemingen die een goed doel steunen. Als we kijken naar de grafiek kunnen we dus afleiden dat 80% het goede doel zou steunen. De mensen die niet bereid waren om de Cliniclowns te steunen waren eerder studenten. Oudere mensen daar tegenover waren zeer euforisch over ons idee.

nee

nee

ja

ja

(1 0 )  

5

10

15

20

(2) 0  

5

10

15

20

8. Mensen die seizoensproducten een goed idee vonden. (2) Het mag misschien een verrassing zijn, maar vele mensen vonden de seizoensproducten van Maison Cuberdon een goed idee. Als we over seizoensproducten spreken, dan spreken we natuurlijk over de sneeuwballen tijdens de winterperiodes en het cuberdonijs tijdens de zomerperiodes. Vele mensen vonden dat we van de verscheidenheid van de cuberdons gebruik moesten maken. Zo vonden ze de sneeuwballen een super idee. Ook het cuberdonijs vonden ze geen slecht idee. Ze waren er alvast van overtuigd dat we door promotie te maken en in te spelen op de seizoen een zeer goede omzet zouden maken. Als we naar de grafiek kijken, kunnen we dus waarnemen dat 16 personen pro waren en 6 personen contra. Het is te begrijpen dat sommige personen geen seizoensproducten willen, dit zal wel mede te verklaren zijn doordat ze het niet lusten. Voor ons is het belangrijk dat we leren wat de klant wilt, want klant is koning.

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


22

Voor ons was dit dus een zeer belangrijke vraag, omdat we ons kunnen verdiepen in het uitbreiden van het assortiment van onze minionderneming. Tot nu toe hebben we al sneeuwballen verkocht en het was een groot succes! 9. Maandelijkse uitgave aan snoepwaren. (1) Deze vraag was van groot belang voor de prijszetting van de cuberdons. We willen namelijk enige concurrentie verslaan door onze cuberdons goedkoper aan te bieden en tot nu toe is dat al zeer goed gelukt. De ondervraagde mensen moesten natuurlijk wel even denken maar het was opmerkelijk hoeveel geld mensen uitgeven aan snoepwaren. Voor ons is dit namelijk wel een win/win situatie. Door naar de feedback te luisteren van de ondervraagden kunnen we onze prijs nog beter bepalen en zo dus een betere positie op de markt innemen. Als deze vraag statistisch bekijken, kunnen we waarnemen dat de meningen zeer verdeeld zijn. De prijzen zijn heel uitgestrekt. Er zijn personen die meer dan 40 euro spenderen en er zijn personen die ‘maar’ 0-10 euro spenderen. Tot nu toe zijn er al verscheidene wijzingen geweest in de prijslijst van Maison Cuberdon. Dit is mede te danken aan het feit dat we eerder ronde prijzen willen gebruiken om het zo gemakkelijk te maken voor zowel de klant als onszelf.

6 5   4   ja  

3

nee

2 1   0   0-­‐10  

10 20  

20-­‐30

30-­‐40

40+

(2)

(1)

10. De doelgerichtheid van onze enquête. (2) Voor ons was deze vraag misschien ook een belangrijke vraag, omdat we wat (positieve) feedback van de ondervraagden wouden ontvangen. Voor ons is het zeer belangrijk om te weten wat de ondervraagden van de enquête vonden, maar ook van onze minionderneming; Maison Cuberdon. Mensen reageerden positief op het feit dat het een overzichtelijke opmaak was van de enquête. Ook de lengte van de enquête vonden ze geslaagd. Ze hadden namelijk geen zin om een ellenlange enquête te maken. Voor ons was het belangrijk dat de enquête op één bladzijde paste, zodat we de ondervraagden niet moesten aanspreken met een bundel in onze handen. Ze vonden dat de enquête op alle domeinen iets meer vertelde over onze minionderneming en ze ook overtuigde om eens de cuberdons te proberen. Voor ons was dat hét doel van onze enquête. We willen de mensen overtuigen om eens alternatieve snoepwaren en streekproducten te proberen in de plaats van de hedendaagse snoepwaren.

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


23

Als we naar de grafiek kijken kunnen we afleiden dat ongeveer 98% onze enquête doelgericht vond en ongeveer 2% het minder doelgericht vond. Voor ons was de enquête dus zo goed als geslaagd. Conclusie: Vele mensen staan achter ons concept. We hebben ook opgemerkt dat een deel van de ondervraagden de cuberdon nog niet kennen, waaruit wij kunnen besluiten dat we een extra focus zullen moeten leggen op het promoten van onze cuberdons. Dit kunnen we verwezenlijken door gebruik te maken van speciale acties (2+1 gratis). Uit de enquête kunnen we ook besluiten, dat de uitgaven omtrent snoepwaren zeer sterk variëren. Vele mensen zijn dan ook bereid om bij de aankoop van cuberdons de Cliniclowns te steunen. In de toekomst zal Maison Cuberdon zich ook kunnen richten op de verkoop van seizoensproducten. Uit ons onderzoek is namelijk gebleken dat vele mensen open staan voor wat vernieuwing in ons huidige assortiment. We zullen een zo’n goed mogelijke relatie proberen op te bouwen met onze klanten, en ze duidelijk informeren over tijdelijke acties, houdbaarheidsdatums en ‘seizoen specials’ van Maison Cuberdon.

6.7.

Boekhoudkundige verwerking  verkoopfacturen  

6.7.1.

Journaal

A/P

+/-

D/C

Volg-

Rek. nr.

Rekeningen

Bedrag in EUR

nr.

K/O

D

1

C

19/10/2013

A

+

D

40000

Handelsdebiteuren

P

+

C

45110

Verschuldigde btw

O

+

C

70400

Verkopen HG

€ 75.05 € 4.25 € 70.80

VK/001 2

19/10/2013

A

+

D

40000

Handelsdebiteuren

O

-

D

70402

HK op ak (-)

O

+

C

70400

Verkopen Hg

P

+

C

45110

Verschuldigde BTW

€ 873.10 € 25,47 € 823.68 € 49.42

VK/002

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


24 3

19/10/2013

A

+

D

40000

Handelsdebiteuren

P

+

C

45110

Verschuldigde btw

O

+

C

70400

Verkopen HG

€ 620.90 € 49.30 € 571.60

VK/003 4

19/10/2013

A

+

D

40000

Handelsdebiteuren

P

+

C

45110

Verschuldigde btw

O

+

C

70400

Verkopen HG

€ 139.86 € 7.77 € 132.09

VK/004 5

19/10/2013

A

+

D

40010

Handelsdebiteuren ICL

O

+

C

70410

Verkopen handelsgoederen ICL

€ 141.48 € 141.48

ICL/005

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


6.7.2.

25

Factuur

 

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


26

6.8. 6.8.1.

présenter l’assortiment  de  votre  mini-­‐entreprise   L’assortiment  

Les Cuberdons    

1)

Les fameux ‘’nez rouges’’ fabriqués selon une recette secrète datant de 1873 et reconnus comme un produit local flamand traditionnel. Le prix dépend de la quantité  et varie entre quatre et vingt-cinq euros.

Les Biscuits  Cuberdon     2)

Des biscuits croustillants avec des morceaux de cuberdon. Parfait comme friandise pendant la récréation. Une boîte de 200 grammes coûte 5 euros.

La sauce  dessert  Cub-­‐O-­‐Crème   C’est une sauce dessert de cuberdons. La saveur de l’unique cuberdon. Délicieux sur une glace après une longue journée à l’école.

3)

Les morceaux  de  Cuberdon     4)

Geïntegreerde proef  

Si vous aimez bien quelque chose de croustillant sur votre glace alors le Cub-O-Crunch est parfait. Aussi à combiner avec le Cub-O-Creme sur votre glace.

Damien Maes  


27  

La pâte  à  tartine       Une délicieuse pâte à tartiner, quand vous ne pouvez pas attendre de commencer votre journée avec le goût des cuberdons.  

5)

Des Frites  acidulées   6)

Les frites acidulées sont des bonbons acides, mais ils sont un peu plus durs. C’est parfait pour les jeunes avec de bonnes dents.

Des Tranches  d'ananas   7)

Les tranches d’ananas sont des bonbons avec le goût d’ananas. C’est excellent pour les gens qui aiment bien les fruits en combinaison avec du sucre.

Des Oursons  acidulées    

8)

Les oursons acidulés sont des bonbons en plusieurs couleurs. Ils sont idéals pour tous les groupes d’âge parce que ce sont des bonbons doux.

Des Bouteilles  Cherry  cola   acidulées   9)

Geïntegreerde proef  

Ce sont des bonbons avec un goût de Coca-Cola, aromatisé à la cerise et enduite de sucre pour un effet acide. Excellent pour les gens qui aiment le Coca-Cola et les cerises.

Damien Maes  


28

Des Dauphins  gélifiés   Les Dauphins gélifiés sont des bonbons doux avec différentes saveurs de fruits. Idéal pour les gens qui aiment les bonbons non acides.

10)

6.8.2.

Lettre commercial  

Zie bijlage    

6.9.

PowerPoint/ Prezi-­‐presentation  /  film  

Belguim: touristic  attractions   Hello  everybody,  today  we’re  going  to  talk  a  little  bit  more  about  our  favourite  places  in  Belgium.   We’re  going  to  talk  about  our  favourite  cities  in  Belgium  and  then  about  our  favourite  spots   elsewhere  in  Belgium.  First,  we’re  going  to  talk  about  our  own  hometown  Bruges,  then  we’re   going  to  talk  about  Antwerp,  Brussels,  Ghent,  Grimbergen  and  Ypres.  And  finally  we’re  going  to   talk  about  the  Belgian  coast,  the  Ardennes  and  the  Atomium.   Bruges  is  a  historical  city  located  in  the  small,  but  beautiful  county  of  West-­‐Flanders.  Tourists  from   all  around  the  world  even  call  it  the  historical  capital  of  Belgium,  because  it  has  so  much  to  offer.   In  Bruges  there  are  namely  a  lot  of  cultural  and  historical  buildings,  that  date  back  from  the   medieval  times.  During  the  medieval  times  the  proud  people  of  Flanders  defended  their  territory   against  the  French  invaders.  Bruges  is  well-­‐known  to  withstand  the  attacks  from  the  French  during   the  war  in  1302.  Bruges  is  also  well  known  for  its  delicious  restaurants.  There  are  a  lot  of  culinary   restaurants  in  Bruges,  some  of  them  are  even  rated  with  three  stars!  For  a  lot  of  people  Bruges  is  a   cultural  marvel,  because  it  is  so  authentic.  There  are  still  a  lot  of  old  buildings  that  are  in  a  good   state  and  Bruges  is  still  on  the  list  of  UNESCO  world  heritage.  Because  of  its  cultural  buildings  the   nickname  for  Bruges  is:  “Venice  of  the  North”.  The  name  is  a  reference  to  the  beautiful  city  of   Venice  in  North  Italy.  Other  things  that  make  Bruges  such  a  remarkable  place  for  tourists  are  its   chocolate  shops,  here  you  can  buy  the  best  chocolate  in  the  world  and  taste  the  original  Belgian   chocolate.  Another  thing  that  is  worth  visiting  during  your  stay  in  Bruges  is  the  Fries  Museum.  In   the  museum  you  can  taste  the  original  Belgian  fries,  take  in  the  history  of  the  fries  and  have  a  look   at  how  they’re  prepared.  Our  conclusion  about  Bruges:  a  place  that  you  must  visit  while  you’re  in   Belgium.     Antwerp  is  a  city  that  has  a  lot  to  offer  regarding  cultural  buildings  and  shopping  places.  Antwerp   is  very  important  for  the  Belgian  economy  because  of  its  major  port.  The  port  of  Antwerp  handles   both  import  and  export  with  companies  from  all  around  the  world.  The  port  of  Antwerp  is  also  a  

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


29

specific training  area  for  the  Belgian  Marine  Corps.  In  the  city  of  Antwerp  there  are  a  lot  of   museums  that  are  worth  visiting.  The  MAS  museum  in  particular,  is  worth  visiting  if  you  want  to       learn  about  the  use  of  the  spinning  and  mule  jenny  during  the  industrial  age.  Antwerp  also  has  a   unique  zoo,  where  you  can  visit  exotic  animals  from  Africa,  like  lions,  leopards,  elephants,   cheetahs…,  exotic  animals  from  South  America  (snakes,  jaguars,…)  and  rare  animals  from  Asia  like   tigers  and  koalas.  Antwerp  is  a  multicultural  municipality,  and  this  is  noticeable  if  you  look  at  the   different  churches  from  various  religions  in  the  city.  In  Antwerp  reside  a  lot  of  Jewish  people   residing  and  they  even  have  their  own  neighbourhoods.  Last  but  not  least  Antwerp  has  a  famous   train  station  that  is  well  known  for  its  beautiful  construction,  and  its  huge  space.  In  the  train   station  you  can  sit  and  enjoy  your  coffee  or  just  go  shopping  in  one  of  the  few  stores.  Our   conclusion  about  Antwerp:  a  location  that  you  should  visit  if  you  like  animals  and  if  you  like   shopping.     Ghent  has  a  lot  in  common  with  Bruges.  Like  Bruges,  Ghent  is  also  a  typical  medieval  city  with  a  lot   of  historical  buildings.  During  the  medieval  times  Ghent  was  an  important  trading  city  for  the   people  of  Flanders.  Because  of  its  rivers  Ghent  was  easily  accessible  for  merchants.  Today  you  can   still  make  a  boat  trip  on  one  of  the  rivers  and  we  have  to  tell  you  that  it’s  worth  doing!  If  you’re   interested  in  the  industrial  revolution,  you  should  absolutely  check  out  the  STAM  museum.  This   museum  tells  us  more  about  the  history  of  Belgium  during  the  industrial  revolution  and  how  the   kingdom  of  Belgium  obtained  the  new  and  automatic  machines  plus  the  history  of  them.  One  of   the  things  that  defines  Ghent  are  its  three  towers,  that  are  all  three  situated  in  the  centre  of  the   city.  A  special  thing  about  the  towers  is  that  the  three  of  them  have  a  specific  figure  (dragon,…)  on   the  top  of  the  tower.  If  you’re  a  fan  of  football,  you  should  definitely  visit  the  new  football  stadium   in  Ghent,  that  has  just  finished  its  construction.  We  have  to  say  that  the  new  stadium  is  really   impressive.  Our  conclusion  about  Ghent:  it’s  bigger  than  Bruges  but  has  everything  to  offer  that   Bruges  has  to  offer!  It’s  a  really  beautiful  city.   Brussels  is  a  city  that  is  very  famous  around  the  world.  It’s  namely  the  capital  of  the  European   Union  and  this  is  really  visible  while  you’re  in  the  city.  There  are  a  lot  of  embassies,  like  the   embassy  of  the  United  States,  Russia,…The  headquarters  of  the  NATO  are  also  situated  in  the   centre  of  Brussels.  As  you  can  already  guess,  Brussels  is  home  to  a  lot  of  foreigners.  While  you’re   in  the  city  you  will  notice  this  because  of  the  different  and  multiple  languages  that  are  spoken.  If   you’re  in  Brussels  you  can  visit  the  royal  palace  of  the  king  of  Belgium.  We  have  a  new  king,   namely  King  Filip  who  succeeded  his  father  Albert  II.  Brussels  is  also  a  shopping  centre.  You  can   visit  famous  shops  like  Tommy  Hilfiger,  Ralph  Lauren,  Abercrombie  and  Fitch  and  so  much  more   while  you’re  in  Brussels.  If  you  are  visiting  Brussels  in  September  you  might  want  to  obtain  some   tickets  for  the  memorial  Vandamme.  In  this  memorial  famous  sports  people  like  Usain  Bolt  come   to  Brussels  to  show  their  skills  in  a  spectacular  competition.  Afterwards  there  is  a  Jamaican  party   in  which  famous  artists  like  Sean  Paul  perform  together  with  DJ  Usain  Bolt.  The  Atomium  is  also   very  typical  and  a  must  see  for  tourists.  The  Atomium  is  a  modern  architectural  building  which  has   9  spheres  and  a  restaurant  in  the  highest  sphere.  Our  conclusion  about  Brussels:  if  you  ever  visit   Belgium,  the  first  thing  that  you  should  visit  is  our  capital!  

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


30

Grimbergen is  a  small  village,  located  in  the  same  county  as  Brussels.  It  is  home  to  one  of  the  most   famous  beers  in  Belgium.  The  beer  has  a  typical  flavour  and  was  first  brewed  in  1128.  The  state  of   Grimbergen  has  opened  a  beer  museum  for  all  the  beer  fans  out  there.  Grimbergen  also  has  one   of  the  many  botanical  gardens  in  Europe.  These  gardens  are  no  ordinary  gardens,  they  are  handled   with  great  care  and  are  often  referred  to  as  places  of  silence,  where  you  can  enjoy  natures  finest.   While  you’re  in  Grimbergen  you  can  visit  one  of  the  many  coach  houses,  which  date  back  from  the   18th  century  or  you  can  go  for  a  walk  in  one  of  the  many  parks.  In  these  parks  you  can  observe  the   lifestyle  of  the  birds  or  find  some  typical  Belgian  animals  like  foxes  and  wild  boars.  There  is  also  a   famous  castle  in  Grimbergen  dating  back  from  Middle    Ages  and  the  New  Era,  that  is  completely   renovated.  Our  conclusion  about  Grimbergen:  worth  visiting  if  you  love  nature  and  beer!   Ypres  is  a  smaller  city  located  in  the  county  of  West-­‐Flanders.  It’s  a  typical  historical  city  because   of  the  presence  of  the  Menin  Gate.  This  gate  is  a  memorial  dedicated  to  the  British  and   Commonwealth  soldiers  who  were  killed  in  the  Ypres  Salient  of  World  War  I  and  whose  graves  are   unknown.  Every  year  there  is  an  event  in  which  the  soldiers  are  remembered.  During  this  event   old  war  veterans  pay  their  respect  to  their  fallen  comrades.  In  Ypres  there  are  also  a  lot  of   cemeteries  from  soldiers  fallen  in  both  world  wars.  The  monuments  and  memorials  in  Ypres  are   the  only  things  that  are  worth  visiting,  like  we  said  it’s  rather  a  small  town.  But  if  you  have  kids,   you  can  visit  Bellewaerde  Park.  This  amusement  park  has  a  lot  of  different  attractions  to  offer  and   they  will  make  sure  that  your  children  have  the  time  of  their  life.  Our  conclusion  about  Ypres:   worth  visiting  if  you  love  history  and  like  to  have  some  fun  in  amusement  parks.   The  Ardennes  is  a  nature  place  located  in  the  South  of  Belgium.  In  the  Ardennes  people  no  longer   speak  Dutch.  The  main  language  in  the  Ardennes  is  French.  The  Ardennes  is  a  nice  place  for  sport   freaks  and  hikers.  There  are  a  lot  of  beautiful  things  to  see  in  the  Ardennes  like  “The  Giant’s   Grave”  which  is  an  island  located  in  the  middle  of  one  of  the  many  forests.  The  Ardennes  also  has   a  lot  of  farms,  so  if  you’re  animal  friendly  this  might  be  something  for  you.  In  the  many  forests  you   can  make  walks  like  the  lumberjack  hike.  This  typical  hike  is  a  very  long  hike  that  takes  you  to   places  with  breathtaking  views.  The  Ardennes  also  offer  a  lot  of  spa  and  relaxation  moments.   People  often  go  to  the  Ardennes  to  become  one  with  nature.  They  also  like  to  relax  in  one  of  the   many  hot  tubs  that  are  located  in  the  most  beautiful  places.  If  you  are  a  sport  junky,  you  can  ride   with  your  mountain  bike  on  one  of  the  challenging  tracks  in  the  forests.  Every  year  there  are  also  a   lot  of  mountain  bike  tournaments  in  which  you  can  win  some  special  prizes. Our  conclusion  about   The  Ardennes:  only  go  there  if  you  love  to  make  hikes,  if  you’re  a  sportfreak  or  if  you  just  love   nature.

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


31

Last but  not  least  we’re  going  to  talk  a  little  bit  more  about  the  Belgian  coast.  The  Belgian  coast  is   one  of  the  most  touristic  places  in  Belgium.  A  lot  of  Germans  and  Frenchmen  visit  the  Belgian   coast  yearly.  During  the  summer  the  Belgian  coast  is  crowded  with  people.  All  hotels  are  fully   booked  and  all  restaurants  and  bars  are  opened  24/24  hours  and  7/7  days  in  the  week.  The   Belgian  coast  has  one  of  the  wildest  seas  on  earth,  namely  the  North  Sea.  This  sea  is  known  for  its   treacherous  waters.  There  are  many  stories  about  sailors  who  have  disappeared  while  sailing  on   the  North  Sea.  So  if  you  ever  want  to  make  a  boat  trip  on  the  North  Sea,  be  wary!  The  Belgian   coast  has  beautiful  bathing  cities  like  Knokke  and  De  Haan.  And  big  cities  like  Ostend  and   Seabruges  have  harbours.  Knokke  is  one  of  the  most  visited  places  because  of  the  many  luxury   shops  and  the  delicious  food.  The  prices  in  Knokke  are  as  a  result  sometimes  outrageous  and  going   to  Knokke  is  often  very  expensive.  Nevertheless  a  visit  to  the  Belgian  coast  is  always  a  lot  of  fun!   Thank  you  all  for  listening,  we  hope  that  you’ve  learnt  something  more  about  Belgium.  We  also   hope  that  we  have  persuaded  you  to  visit  Belgium  in  the  near  future!    

6.10. Vorstellung des  Mini-­‐Unternehmens   6.10.1.

Beschreibung

Im Sint-­‐Jozefsinstituut  starten  wir  ein  Mini-­‐Unternehmen,  genannt  Maison  Cuberdon.  Der  Name   verrät  es  schon,  wir  verkaufen  Cuberdons.  Ein  Cuberdon  ist  eine  kegelförmige  belgische  Süßigkeit,   die  matt-­‐samtige  Oberfläche  ist  hart  und  der  Inhalt  ist  klebrig-­‐geleeartig.  Wir  verkaufen  auch   Cuberdonkekse.    Am  Anfang  des  6.  Jahres  haben  wir  80  Aktien  verkauft,  dadurch  war  unser   Startkapital  800  Euro.  Im  Mai  endet  das  Geschäftsjahr  und  der  eventuelle  Gewinn  wird  den   Aktionären  als  Dividende  ausgezahlt.  Auch  wird  ein  Teil  vom  Gewinn  an  den  Cliniclowns   geschenkt.  Wir  sind  16  Mitarbeiter  in  unserem  Mini-­‐Unternehmen,  Lore  De  Roo  is  unsere  Chefin.   Ich  (Damien)  bin  der  Technische  Assistent,  ich  bin  verantwortlich  für  den  Stand.  Auch  bin  ich  für   das  Lager  verantwortlich.    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


32

6.10.2.

Organigrammes

 

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


33

6.11. Marketingmix Product:   Onze  minionderneming  Maison  Cuberdon  is  eigenlijk  vorig  jaar  al  van  start  gegaan,  toen  moesten   we  in  de  lessen  bedrijfseconomie  per  twee  brainstormen  over  een  goed  product.  Dit  product   zouden  we  dan  in  het  zesde  jaar  verkopen  als  een  minionderneming.  Omdat  mevrouw   Vandermeersch  zelf  van  Gent  afkomstig  was,  gaf  ze  ons  een  hint  om  eens  typische  Belgische   streekproducten  (zoals  cuberdons)  te  verkopen.  Twee  van  onze  medeleerlingen  gingen  dan  ook   van  start  met  dit  concept.  Iedere  groep  moest  een  goed  idee  uitwerken  en  eens  nadenken  over  de   productie  en  het  assortiment  van  hun  minionderneming.  Ook  het  bepalen  van  potentiële   leveranciers  was  een  belangrijke  stap  in  het  proces.  Als  al  deze  informatie  samengevoegd  was,   moesten  we  een  presentatie  houden  voor  de  klas,  waarbij  ons  product  werd  voorgesteld.  Op  het   einde  werd  er  een  stemronde  georganiseerd,  waarin  de  beste  minionderneming  uitgekozen  zou   worden.  Het  was  een  strijd  tussen  de  Amerikaanse  producten  en  de  cuberdons.  Uiteindelijk   kwamen  de  cuberdons  als  overwinnaar  uit  de  stemronde.  Dit  kwam  vooral  omdat  we  al  een  goede   leverancier,  met  name  Geldhof  aan  de  haak  hadden  kunnen  slaan.  Door  Geldhof  als  leverancier  te   gebruiken  hebben  we  ook  meteen  geopteerd  voor  kwaliteit,  zij  zijn  namelijk  de  grondleggers  van   de  cuberdon.           Onze  goederen  zijn  niet-­‐duurzame  goederen  omdat  het  voeding  is,  men  kan  er  maar  eenmalig  van   genieten.  Daarom  hebben  we  dan  ook  voor  de  kwaliteit  gekozen.  We  willen  de  klant  namelijk   tevreden  stellen  met  onze  verse  en  kwaliteitsvolle  cuberdons.  Ons  technisch  departement  heeft   dan  ook  de  taak  om  de  houdbaarheidsdatum  van  de  verschillende  producten  op  te  volgen.  Dit  om   er  voor  te  zorgen  dat  onze  cuberdons  niet  versuikeren.     Cuberdons  zijn  eerder  preference  goods  omdat  de  mensen  een  goede  kwaliteit  verwachten  en  dus   niet  zouden  accepteren  dat  hun  cuberdons  versuikerd  of  beschadigd  zijn.  Daarom  hebben  wij  een   goed  uitgewerkt  voorraadsysteem,  genaamd  FIFO  (  First  In  First  Out).  Dit  betekent  dat  men  er   altijd  voor  zal  zorgen  dat  er  geen  cuberdons  achteraan  in  het  magazijn  zullen  blijven  staan,  maar   dat  de  cuberdons  die  eerst  aangekocht  worden  bij  onze  leverancier,  dan  ook  eerst  verkocht   worden  aan  de  klant.  Ook  gaan  wij  voor  elk  verkoopmoment  onze  cuberdons  controleren  of  zij  al   dan  niet  versuikerd  of  beschadigd  zijn.  Hierdoor  verzekeren  we  de  klant    dat  hij/zij  waar  voor  zijn   geld  krijgt.      

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


34

Ons assortiment  is  eerder  beperkt  in  de  breedte.  We  specialiseren  ons  vooral  op  de  cuberdons  en   de  cuberdonkoekjes.  Bij  de  cuberdons  hebben  we  dan  een  diepte  van  kleine  en  grootte   cuberdons.  Op  donderdag  7  november  hebben  we  samen  met  onze  minionderneming   afgesproken  om  ook  cub-­‐o-­‐crème  en  sneeuwballen  aan  ons  assortiment  toe  te  voegen.  Dit  zal  er   voor  zorgen  dat  we  een  uitgebreider  assortiment  zullen  hebben.  We  zullen  er  dus  voor  moeten   zorgen  dat  we  de  houdbaarheidsdatum  van  onze  verschillende  producten  goed  in  de  gaten   houden.                 De  Productielevenscyclus:     De  cuberdons  bevinden  zich  volgens  ons  in  de   rijpingsfase.  Op  dit  moment  zijn  de  cuberdons   volop  in  trek  en  we  denken  dat  dit  nog  even  zo   zal  blijven  duren.  De  cuberdons  vallen  namelijk  in   de  smaak  bij  de  consumenten.  Er  zijn  dan  ook  al   veel  andere  producten  geproduceerd  met   cuberdons  erin  verwerkt  (bv.  koekjes,  ijs,…).               De  cuberdonkoekjes  bevinden  zich  volgens  ons  in  de  introductiefase,   omdat  ze  nog  niet  lang  op  de  markt  zijn.  Ze  moeten  nog  door  de  meeste   mensen  ontdekt  worden.  Op  onze  eerste  twee  verkoopmomenten  vielen   de  cuberdonkoekjes  onverwachts  bijzonder  goed  in  de  smaak.      

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


35

Cub-­‐o-­‐crème  bevindt  zich  volgens  ons  ook  in  de  introductiefase.  Het  product  bevindt   zich  nog  niet  zo  lang  op  de  markt.  Het  is  een  nieuw  experiment  van  Geldhof  en  tot  nu   toe  valt  het  heel  goed  in  de  smaak  bij  de  mensen.       Sneeuwballen  bevinden  zich  volgens  ons  in  de  groeifase  of  rijpingsfase.  Het  product   bestaat  al  enige  tijd  en  valt  zeer  goed  in  de  smaak  bij  de  consument.    Als  verkoper  van   cuberdons,  wouden  we  ook  een  ander  product  aanbieden  dan  de  cuberdons  zelf.  Na   een  lange  vergadering  werd  ons  tweede  product  dan  ook    sneeuwballen.               De  service  die  wij  aan  de  mensen  bieden  is  vooral  een  prijs  kwalitatief  product  leveren  en  dit  aan   de  hand  van  vele  aspecten  zoals  onze  goede  leverancier.  Ook  ons  voorraadsysteem  is  uiteraard   van  belang.  Service  bestaat  niet  enkel  uit  het  vriendelijk  en  beleefd  aanspreken  van  de  klant,  maar   ook  de  nodige  informatie  over  onze  producten  te  kunnen  geven.   Onze  verpakking  is  de  originele  verpakking  van  onze  leverancier,  Geldhof  zelf.  Deze  heeft   voornamelijk  als  functie  om  de  cuberdons  te  beschermen,  maar  ook  om  informatie  aan  de  klant   over  te  brengen,  over  wat  onze  producten  eigenlijk  bevatten  en  tot  wanneer  ze  houdbaar  zijn.   Prijs:  

Een  van  onze  doelstellingen  is  natuurlijk  om  een  mooie  omzet  te  behalen   op  het  einde  van  het  jaar,  zodat  wij  aan  onze  aandeelhouders  een   aangenaam  bedrag  kunnen  terugstorten.    Ook  willen  wij    als  een   minionderneming  een  deel  van  onze  winst  aan  een  goed  doel  schenken,   namelijk  de  cliniclowns.  Doordat  onze  producten  van  zeer  goede   kwaliteit  zijn,  maar  ook  omdat  wij  de  cliniclowns  willen  steunen  liggen   onze  bedragen  iets  hoger  dan  sommige  concurrenten.  Toch  hebben  wij   geprobeerd  om  een  redelijke  prijs  tot  stand  te  brengen.  Onze  prijs  werd   onderling  bepaald  door  onze  aankoopprijs  inclusief  btw  te  nemen  en  daar  een  redelijk  bedrag  aan   toe  te  voegen.     We  werken  met  ronde  prijzen  om  de  verkoop  vlotter  te  laten  verlopen,  zodat  de  mensen  niet  te   lang  moeten  wachten  op  hun  wisselgeld.  Hierdoor  kunnen  we  de  klanten  een  goede  service   garanderen.  Ook  werken  we  met  ronde  prijzen,  zodat  we  op  verkoopsmomenten  nooit  in  de   problemen  kunnen  geraken  door  een  tekort  aan  wisselgeld.  

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


36            

Plaats:  

Ons eerste  verkoopmoment  vond  plaats  op  de  aandeelhoudersvergadering  op  23  oktober  2013.   Kort  daarna,  op  vrijdag  25  oktober  2013  tijdens  het  oudercontact  hebben  we  ook  een   verkoopmoment  gehad.  Vervolgens  zullen  we  ook  nog  verkopen  op  de  speelplaats  van  de  school   zelf  en  in  Zweden  tijdens  ons  uitwisselingsproject.  We  hebben  ons  ook  al  ingeschreven  voor  de   verkoopdag  op  de  markt  van  Brugge  op  30  november.  Ook  op  de  kerstmarkt  van  Roeselare  zullen   we  onze  producten  verkopen.  Verder  zijn  we  nog  altijd  opzoek  naar  diverse  verkoopmomenten.     Ons  magazijn  wordt  onderhouden  door  Laurent,  Damien  en  Thibault  Cloet.  Zij  zorgen  ervoor  dat   de  stock  wordt  bijgehouden  aan  de  hand  van  een  Excel  bestand,  door  dit  telkens  na  een   verkoopsmoment  aan  te  passen.  Onze  producten  worden  bewaard  op  school,  het  is  dan  ook  de   taak  van  de  magazijniers  om  er  voor  te  zorgen  dat  er  niets  gestolen  of  beschadigd  wordt.  Ook  de   houdbaarheidsdatum  moeten  de  magazijniers  duidelijk  in  de  gaten  houden.    

      Promotie:     Onze  hoofddoelgroep  voor  cuberdons,  varieert  eigenlijk  van  jonge  volwassenen  tot  bejaarden.   Vele  mensen  lusten  namelijk  cuberdons,  er  staat  dan  ook  niet  echt  een  bepaalde  leeftijd  op  de   cuberdons.  Ook  kinderen  vonden  cuberdons  zeer  lekker,  het  is  en  blijft  een  snoepgoed.  Voor  onze   producten  willen  we  dan  ook  zo’n  wijd  mogelijk  publiek  aanspreken.  Tot  nu  toe  hebben  we  zeer   goed  kunnen  verkopen  aan  verschillende  leeftijdscategorieën.      

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


37

De slogan  van  Maison  Cuberdon  luidt:  “Maison  Cuberdon,  een  neus  voor  smaak.”  Na  veel  overleg   in  de  klas  bereikten  we  deze  slogan,  en  we  moeten  zeggen  dat  de  slogan  meer  dan  geslaagd  is.  De   slogan  speelt  eigenlijk  een  beetje  met  de  dubbelzinnigheid  van  het  woord  neus.  Cuberdons   worden  namelijk  ook  wel  neuzen  genoemd.  In  de  slogan  zien  we  dan  ook  dat  neus  in  de  context   wordt  geplaatst  als  een  soort  wonderspreuk.  We  willen  namelijk  de  klant  doen  overtuigen  dat   Maison  Cuberdon  eerder  een  chique  minionderneming  is  die  verschillende  delicieuze  producten   aanbied.     Het  logo  van  Maison  Cuberdon  bestaat  uit  een  pientere  vrouw  die   een  kleine  cuberdon  in  haar  hand  vast  heeft.  Hiermee  willen  we   eigenlijk  duidelijk  maken  dat  Maison  Cuberdon  vooral  klasse  wil   uitstralen.  We  moeten  dan  ook  zeggen  dat  de  slogan  ervoor  zorgt   dat  Maison  Cuberdon  schittert  als  een  minionderneming.     Als  huisstijl  gebruikt  Maison  Cuberdon,  de  cuberdon  kleur.  Dit  bestaat  uit  een  soort  donker  paars.   Met  deze  huisstijl  hebben  we  dan  ook  verschillende  elementen  van  Maison  Cuberdon  opgebouwd,   zoals  de  stand  en  de  website.  Het  paars  straalt  eerder  ook  klasse  uit  en  dit  willen  we  dan  ook  laten   tonen  aan  onze  klanten.   Als  Maison  Cuberdon  willen  we  onze  klanten  zo  goed  mogelijk  informeren  over  de  laatste   producten.  Hierbij  gebruiken  we  verschillende  catalogussen  en  folders.  Ons  commercieel   departement  zorgt  ervoor  dat  de  huisstijl  op  elke  officiële  brief  gerespecteerd  wordt.  Zij  zorgen  er   ook  voor  dat  er  een  mooi  overzicht  wordt  gemaakt  van  de  verscheidene  producten  op   bijvoorbeeld  onze  bestelbonnen  en  prijslijst.  Ook  onze  affiche  zal  binnenkort  op  verscheidene   plaatsen  opgehangen  worden.     Onze  ICT-­‐manager  ging  samen  met  de  leerlingen  van  IB  samenzitten   om  ideeën  op  te  doen  over  het  ontwerp  van  onze  website.    In  het   begin  was  onze  website  niet  echt  geslaagd.  Er  waren  namelijk   verschillende  fouten  zoals  een  verkeerde  valuta  en  afbeeldingen  die   niet  getoond  werden.  Na  de  herfstvakantie  heeft  onze  ICT-­‐manager  zelf  een  beetje  gewerkt  aan   onze  website  en  het  resultaat  mag  er  wezen.  Voor  de  website  kozen  we  dezelfde  huisstijl  als   Maison  Cuberdon.  We  tonen  ook  al  onze  producten  en  er  zijn  verschillende  links  aanwezig  om   Maison  Cuberdon  te  volgen  op  Facebook,  Twitter  etc.  We  hebben  nog  geen  perfecte  website,   maar  we  denken  dat  dit  zeker  nog  zal  komen.     De  stand  werd  gemaakt  door  het  technisch  departement.  Zij   hebben  hier  veel  uren  aan  gewerkt,  maar  we  mogen  zeker  tevreden   zijn  met  het  eindresultaat.  Tijdens  onze  eerste  verkoopmomenten   kregen  we  dan  ook  veel  positieve  reacties  en  vele  mensen   geloofden  niet  dat  we  dit  zelf  hadden  gemaakt.    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


38

 

6.12. Une campagne  publicitaire   6.12.1.

Texte publicitaire  

C’est presque  Noël  et  vous  n’avez  pas  encore  trouvé  de  cadeau?  Vous  avez  parcouru  tous  les   magasins  mais  rien  ne  vous  a  plu?   Voici  Maison  Cuberdon,  la  mini-­‐entreprise  qui  vend  des  cuberdons  !  En  achetant  des  cuberdons   vous  ne  ferez  pas  seulement  plaisir  à  votre  copain  ou  copine  mais  aussi  aux  Cliniclowns.  Une  partie   de  notre  gain  sera  offert    aux  Cliniclowns.  Les  cuberdons,  c’est  plus  que  Les  bonbons  normaux,  ce   sont  des  friandises  en  forme  de  nez  au  goût  de  framboises  qui  vous  coulent  dans  la  bouche.  Alors   rendez-­‐vous  chez  Maison  Cuberdon  pour  un  cadeau  extraordinaire.     Maison  Cuberdon  la  mini  entreprise  avec  ses  bonbons  incroyables.    

6.12.2.

Affiche et  film  

Zie  bijlage      

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


39

6.13. Sollicitatiebrief en  CV   6.13.1.

CV: Nederlands  

  6.13.2.

Sollicitatiebrief en  CV:  Nederlands  

Zie bijlage  

6.13.3.

CV: Frans,  Engels  en  Duits  

Zie bijlage  

6.13.4.

Appsite

https://www.mytaggle.nl/damienmaes  

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


40

6.14. Sollicitatiegesprek Dinsdag  28  januari  2014  solliciteerde  ik  voor  een  nieuwe  functie  binnen  de  minionderneming   Maison  Cuberdon.  In  het  eerst  trimester  werkte  ik  als  magazijnier,  voor  het  tweede  en  derde   trimester  heb  ik  gesolliciteerd  voor  de  functie  als  kassabeheerder.  Tijdens  dit  sollicitatie  gesprek   waren  Meneer  H.  Decock  (leerkracht  economie),  Meneer  J.  Vandaele  (leerkracht  Nederlands)  en   Mevrouw  D.  Vandewalle  (lerares  Frans)  aanwezig.    

6.15. Analyse van  de  jaarrekening   6.15.1.

Interpretatie van  de  analyse  

Info We  hebben  voor  de  onderneming  ‘Jules  Destrooper’   gekozen,  omdat  dit  wel  een  zeer  grote  en   wereldbekende  koekjesfabrikant  is,  waarop  wij  als  Belg   trots  mogen  zijn.  Jules  Destrooper  is  opgericht  in  1886   en  lanceerde  in  1890  met  succes  de  traditionele   Belgische  boterwafel.  Nu  125  jaar  later  is  het  nog  steeds  een  familiebedrijf  waar  de  4de  generatie   nog  steeds  aan  verder  bouwt.  Als  mini  onderneming  ‘Maison  Cuberdon’  vallen  wij  met  onze   cuberdonkoekjes  in  dezelfde  branche,  daarom  dan  ook  de  keuze  voor  dit  bedrijf.    

Analyse Liquiditeit  in  ruime  zin   Men  spreekt  over  een  liquide  onderneming  wanneer  het  resultaat  van  de  ratio  groter  is  dan  1.  Uit   deze  ratioanalyse  besluiten  wij  dat  de  onderneming  in  staat  is  om  haar  vreemd  vermogen  op  korte   termijn  terug  te  betalen  met  haar  vlottende  activa.   Bij  Jules  Destrooper  is  de  liquiditeit  in  ruime  zin  2,40  dit  betekent  dat  de  onderneming  dus  liquide   is,  maar  2,40  lijkt  me  zelfs  wat  hoog  dit  kan  liggen  aan  het  grote  bedrag  bij  vorderingen  op  ten   hoogste  één  jaar,  dit  is  het  geld  dat  ze  van  hun  klanten  nog  moeten  ontvangen.   Liquiditeit  in  enge  zin   Bij  de  liquiditeit  in  enge  zin  of  quick  ratio  houden  we  geen  rekening  met  de  voorraden  en   bestellingen  in  uitvoering  van  de  onderneming.   De  liquiditeit  in  enge  zin  bij  Jules  Destrooper  is  2,06  dit  blijft  hoog  omdat  de  vorderingen  op  ten   hoogste  één  jaar  hierin  nog  altijd  verrekend  zitten.    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


41

Solvabiliteit   Hierbij  gaan  we  na  of  het  bedrijf  in  staat  is  haar  schulden  op  lange-­‐  en  korte  termijn  te  verheffen,   m.a.w.  in  welke  mate  is  ‘Jules  Destrooper’    afhankelijk  van  derden  (  financiële  instellingen,   aandeelhouders).   Een  goed  bedrijf  bezit  minimaal  1/3  eigen  vermogen  en  2/3  vreemd  vermogen  om  zo  voldoende   solvabel  te  zijn.  Dit  berekenen  we  door  het  eigen  vermogen  te  delen  door  het  totaal  vermogen  van   het  bedrijf.   De  solvabiliteit  bij  Jules  Destrooper  is  36%  dit  is  meer  als  1/3  wat  dus  positief  is.   Rendabiliteit   Een  aandeelhouder  kan  zien  welk  rendement  zijn  investering  heeft  oplevert  via  het  rendement  op   eigen  vermogen.  De  aandeelhouder  controleert  zo  of  dat  stukje  dat  hij  investeert  geld  opbrengt.   Het  rendement  bij  Jules  Destrooper  is  in  2012  7,11%  wat  zeker  goed  is,  dit  is  veel  meer  als  de   rente  op  een  spaarboekje  met  de  risicopremie  inbegrepen.     EBIT   Earnings  Before  Intrests  and  Tax  is  de  Engelse  term  voor  de  afkorting  EBIT  (winst  voor  intresten  en   belastingen),  hierbij  gaat  men  het  resultaat  berekenen  van  de  onderneming.  Zo  zien  we  of  we   winst  of  verlies  hebben  gemaakt  op  het  boekjaar.   In  2012  maakten  ze  een  winst  van  941.089  euro  wat  zeker  niet  slecht  is,  we  kunnen  dus  besluiten   dat  2012  een  goed  jaar  was  voor  Jules  Destrooper.    

6.15.2.

Berekening, balans,  resultatenrekening.  

Zie bijlage    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


42

6.16. Starting up  a  new  business  in  the  UK   We  have  chosen  for  our  business  to  be  a  sports  business,  located  in  the  small  but  beautiful  city  of   Brighton.  If  we  talk  about  our  business  in  a  coherent  way,  we  could  say  that  we  are  according  to   the  law  a  partnership.  Now  you  could  ask  yourself  why  we  have  chosen  for  a  sports  business.  We   have  chosen  for  this  store,  because  it’s  a  very  original  and  because  of  the  fact  that  both  of  us  really   like  to  practise  sports.  We  are  both  active  in  different  sport  clubs  and  we  both  practice  various   sports  like  tennis,  horse-­‐back  riding  and  so  on.  Bringing  this  sports  business  to  the  United  Kingdom   would  be  a  pleasant  and  challenging  experience.     Our  business  was  as  a  matter  of  fact  created  in  an  original  way.  We  didn’t  want  to  be  a  typical   Belgian  chocolate  or  beer  shop  that  would  relocate  to  the  United  Kingdom.  We  wanted  to  try   something  completely  new  and  in  this  process,  we  will  succeed  masterfully.     We  are  as  we  have  stated  previously  a  sports  shop,  with  a  wide  range  of  various  sports  articles.   We  will  especially  specialize  in  the  sales  of  famous  brands  as  Nike,  Adidas,  Converse  and  Wilson.   But  we  will  also  sell  more  exclusive  brands  such  as  the  NBA  catalogues  and  the  famous  Air   Jordan’s.  These  products  are  especially  hard  to  get,  but  because  we  have  organized  our  business  in   the  perfect  location  and  because  we  have  full  access  to  the  port  of  Brighton,  this  will  be  no   problem  at  all.  We  will  also  target  the  British  people  with  their  own  sports  that  are  very  famous,   and  here  we  are  talking  about  their  famous  Barclay’s  Football  League.  We  will  try  to  have  some   sort  of  connection  with  numerous  football  clubs  and  come  to  an  agreement  where  we  can  openly   sell  football  shirts.  It  will  not  be  easy  but  when  we  succeed  in  this,  we  will  basically  have  a  gold   mine  in  our  hands.     As  we  already  have  indicated,  we  will  be  established  in  the  city  of  Brighton.  We  have  carefully   chosen  for  this  location  because  it’s  a  rather  small  village  where  we  will  have  the  perfect   opportunity  to  sell  our  products  without  any  major  rivals.  It  is  not  easy  to  develop  a  business  for   example  in  the  centre  of  London.  In  every  large  city  in  the  United  Kingdom,  there  are  some  sort  of   multinationals  and  large  companies  that  have  a  lot  more  to  offer  regarding  sports  equipment  and   this  would  make  it  for  us  very  difficult  to  make  a  name  for  ourselves  and  we  would  probably  end   up  going  bankrupt.   Brighton  also  gives  us  the  possibility  to  make  full  advantage  of  the  port  located  in  the  city.  This  will   come  amazingly  in  handy  to  transport  our  exclusive  sports  equipment  from  the  United  States  and   Canada  respectively.  Our  other  articles  can  also  be  shipped  by  air  of  course.  Brighton  has  small  but   ideal  airport  located  just  near  the  centre  of  the  city.  Different  airplane  organisations  and  transport   organisation  give  us  the  possibility  to  ship  our  goods  to  Brighton  against  a  very  profitable  price,   which  in  terms  makes  this  a  very  reliable  and  interesting  possibility  for  our  business.   We  still  have  to  conquer  all  the  obstacles  in  the  way,  before  we  can  start  up  our  partnership.   Relocating  to  the  United  Kingdom  isn’t  an  easy  undertaking.  There  are  many  steps  and  regulations   that  one  must  follow  in  order  to  achieve  this  establishment.  We  will  carefully  follow  these  steps   legally  according  to  the  British  law.    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


43

The  first  step  that  we  need  to  undertake  as  a  completely  new  business  is  to  determine  which  sort   of  business  we  are.  In  our  case  we  are  the  traditional  partnership.  We  will  also  have  to  bear  in   mind  that  we  will  probably  have  to  live  in  the  United  Kingdom  to  manage  our  enterprise.  The  next   step  that  you  need  to  follow  is  registering  your  business  in  the  United  Kingdom.  For  a  partnership   like  us,  we  need  to  first  and  most  importantly  register  for  self-­‐assessment  with  the  HMRC.    The   HM  Revenue  and  Customs  has  an  important  role  in  the  founding  of  our  business.  They  can  be  seen   as  the  marshall  in  the  British  Law.  They  handle  any  inconveniences  and  troubles  involved  with  the   difficulty  of  the  starting  up  process.  They  are  also  important  for  punishing  anyone  who  doesn’t  pay   their  taxes  accordingly.  Building  up  a  reliable  and  trustworthy  relationship  is  needed  for  the   success  of  our  enterprise.  We  also  have  to  acknowledge  our  business  according  to  certain  rules,  so   we  can’t  just  to  decide  whether  or  not  we  would  like  to  adjust  our  business  to  our  own   preferences.  We  certainly  don’t  want  any  legal  issues.  Then  we  have  to  run  the  business  as  an   individual,  we  can’t  just  run  the  enterprise  as  to  individual  persons  following  the  law  around  that   subject.  And  last  but  not  least  we  will  have  to  share  the  profits  that  we  make  as  a  company   between  the  partners,  in  this  case  that’s  just  Damien  and  Toon.  The  personnel  will  also  receive   their  monthly  wages.   The  third  step  that  we  must  undertake  as  a  newly  formed  business  is  registering  our  company  as   an  overseas  company.  This  means  that  we  must  register  our  enterprise  at  the  organisation   Companies  House.  The  Companies  House  rarely  will  go  to  you  with  this  information,  so  you’ll  need   to  undertake  the  process  steps  yourself.  They  make  sure  that  everything  goes  accordingly.  We   need  to  fill  in  form  OS  IN01  and  send  it  to  the  Companies  House.  You’ll  also  need  to  send  up  some   specific  documents  and  files  and  be  aware  that  you  have  to  send  these  within  21  days.  If  you   don’t,  you  can  be  prosecuted  and  this  is  something  you  want  to  avoid.  Filling  your  accounts  is   priority  and  you  need  to  carefully  follow  any  regulations.     The  fourth  step  that  is  of  use  to  us  is  applying  for  a  licence.  In  our  case  we  need  to  apply  for  a   licence  that  is  fitting  to  our  partnership.  Although  you  don’t  really  necessarily  need  a  licence,  we   would  like  to  apply  for  one  Our  reasons  are  that  in  our  premises  we  will  play  some  background   music  to  entertain  our  customers.  Because  of  this  we  need  to  apply  for  the  License  to  play   background  music  (PRS).  Play  recorded  music  in  public  is  a  minor  factor,  but  we  still  need  to  follow   the  rules.  We  will  also  need  the  official  licences  from  any  famous  sports  league,  so  that  we  can   brand  our  clothes  and  accessories.  Otherwise  customers  might  think  that  they  bought  a  fraud   edition.     The  fifth  step  in  the  process  of  setting  up  our  business,  might  be  one  of  the  most  important  ones.   We  had  three  choices;  opening  a  new  account  in  the  UK,  using  the  account  we  already  had  in  our   country  or  op  a  UK  sterling  account  in  Belgium.  We  thoroughly  thought  about  this  and  we  came  to   the  conclusion  that  the  first  one  was  the  most  interesting  one  from  our  viewpoint.    It’s  also   cheaper  to  open  in  a  new  banking  account  in  the  UK  with  our  own  bank  rather  than  using  one  of   the  United  Kingdom’s  banks.  We  need  to  bear  in  mind  that  we  first  need  to  settle  in  our  store  and   have  a  legally  acceptable  address,  before  we  can  open  a  new  bank  account.  When  we  were   confronted  with  the  many  possibilities  we  had  from  choosing  a  specific  bank,  we  picked  out  the   one  that  we  would  benefit  the  most  of.  We  chose  for  the  business  banking.  Only  they  could   provide  us  with  the  help  we  so  desperately  needed.      

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


44

Their  priority  is  to  help  small  businesses  with  their  business  loans,  asset  purchases  loans  or  invoice   finance.  Luckily  they  are  on  the  market,  otherwise  starting  up  a  business  would  be  a  much  bigger   challenge.     The  next  step  in  our  process  is  contributing  to  the  National  Insurance  and  registering  for  the  VAT   (Value  Added  Tax)  with  HM  Revenue  and  Customs.  These  steps  are  vital  if  any  problems  would   arise.  But  what  we  cannot  now  for  now  is  how  much  profit  our  business  would  make  in  the  first   year.  This  is  a  rather  uneasy  problem,  because  we  need  to  register  how  much  our  business   turnover  is  in  order  to  abide  to  the  various  rules  of  the  VAT.  We  need  to  pay  a  fixed  sum  to  both   the  HMRC  and  National  Insurance  in  order  to  profit  from  both  the  medical  help  and  support  for   our  enterprise.     The  seventh  step  is  gathering  support  for  our  business  in  the  UK  itself.  This  is  also  very  important,   you  want  to  get  any  help  you  can.  There  are  many  players  in  this  expertise  who  would  like  to  help   you  with  any  support  you  may  need.  These  include:  the  government  and  European  Union  grants,   help  with  loans,  financial  help,  shares  and  stock  market  guides  and  many  more.  We  find  that   support  from  the  European  Union  was  the  most  accessible.  They  would  allow  us  to  build  up  our   dream  business  with  their  support,  without  sacrificing  or  destroying  most  of  our  desires.     The  last  step  for  our  business,  is  finding  skilled  and  motivated  people  to  work  in  our  company.  We   can’t  actually  run  the  business  without  any  help,  so  we  want  to  hire  the  right  people.  Luckily  the   employees  have  many  rules  that  favours  their  cause.  As  an  enterprise  we  must  follow  the  British   law,  like  we  mentioned  a  few  times  above.  Because  of  this  we  must  follow  all  the  basic   employment  terms  and  conditions  in  the  United  Kingdom.  Even  if  we  hire  foreign  people  we  still   have  to  make  sure  that  we  pay  them  the  National  Minimum  Wage,  otherwise  we’ll  violate  the   human  rights  conditions.  Employing  people  isn’t  the  most  complicated  process,  but  there  are  still   many  key  factors  that  you  have  to  bear  in  mind.  First  of  all  you’ll  need  to  set  up  contract  with  you   employees.  In  this  legal  document  you’ll  have  to  mention  all  the  employment  conditions,  rights,   responsibilities  and  duties  of  the  personnel.  This  is  necessary  because  if  any  problems  occur  in  the   business,  everybody  will  fall  back  on  this  official  document  so  that  there  is  no  hesitation  or  quarrel   afterwards.  If  we  are  interested  in  recruiting  any  foreign  people,  we  will  also  need  to  check  if  they   are  generally  eligible  for  working  in  the  UK.  We  will  need  some  official  documents  and  conditions   before  we  can  let  them  work  in  our  business.  It’s  no  surprise  that  hiring  illegal  people  is  a  serious   crime,  that  will  be  harshly  punished.  We  also  have  the  option  to  sponsor  workers  to  come  and   work  in  the  United  Kingdom.  To  do  so,  we  will  need  a  specific  licence  that  would  give  us  that  kind   of  authorization.  For  recruiting  foreign  people  you  need  to  contact  the  British  embassy  to  make   sure  everything  is  done  legally  and  without  restraints.       CONCLUSION:   When  we  first  decided  to  start  up  a  business  in  the  United  Kingdom,  we  were  overwhelmed  with   the  possibilities  and  regulations.  After  quite  some  time  researching  and  talking  to  different   agencies,  we  had  finally  found  a  perfect  balance  for  setting  up  our  business.  We  think  that  we   have  made  a  pretty  solid  enterprise,  and  we  are  not  shy  to  admit  this.  We  wanted  something   original  that  would  be  open  to  anybody  and  with  our  concept  we  confirmed  this  just  as  we  liked.    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


45

That’s why  our  enterprise  revolves  around  so  many  factors.  There  are  many  things  that  define  our   business.  But  if  we  had  to  describe  our  enterprise  in  one  way  we  would  say:  promising.       We  have  learnt  that,  along  the  way,  you  will  have  to  follow  different  rules  and  abide  by  them.   Many  people  lost  fate  after  reading  this,  but  we  didn’t.  We  had  confidence  that  it  would  work  and   so  we  started.  Talking  to  different  embassies  and  native  inhabitants  was  also  a  nice  way  to  learn   more  about  the  mentality  of  the  British  businesses.  In  the  end  we  have  learnt  that  you  don’t  need   to  back  down  from  creating  a  business  if  it’s  really  something  you  want  to  do.  You  just  need  a  lot   of  willpower  and  imagination  to  succeed  in  creating  your  own  business  in  any  foreign  country.  We   are  really  proud  that  we  had  the  perseverance  to  make  something  good  out  of  our  fictional   company.        

6.16.1.

Contact details:  emails/letters…  

Zie bijlage    

6.17. La conversation  de  vente     6.17.1.

Notes de  la  conversation  

1e partie  ;  Damien  est  le  vendeur  et  Toon  est  le  client.   D:  Bonjour,  je  peux  vous  aider  ?   T  :  Bonjour,  je  suis  intéressé  dans  les  produits  de  votre  mini-­‐entreprise.   D:  Suivez-­‐moi,  jusque  au  stand  de  notre  mini-­‐entreprise.  Là  je  peux  répondre  sur  toutes  vos   questions,  à  une  manière  tranquille.   T:  Merci  beaucoup.   T:  Qu’est  que  vous  vendez  exactement  dans  votre  mini-­‐entreprise  ?   D  :  Nous  vendons  des  cuberdons  et  des  biscuits  au  cuberdon.  Quelque  chose  dont  nous  sommes   fières  est  qu’une  partie  de  nos  bénéfices  sont  offert  à  une  bonne  cause.   T:  C’est    quoi  justement  un  cuberdon  ?   D:  Ce  sont  des  bonbons  violets  en  forme  de  pyramide.  Ils  sont  fabriqués  à  partir  de  sucre,  de   gomme  arabique  et  de  saveurs  fruitées,  principalement  la  framboise.  Ils  sont  durs  à  l’extérieur  et   liquides  à  l’intérieur.   T:  Hmmm  ça  a  l’air  d’être  bon,  et  quel  sont  les  avantages  ou  les  désavantages?   D:  Les  avantages  sont  que  les  biscuits  aux  cuberdon  n’ont  pas  de  date  d’expérience  mais  le   désavantage  des  cuberdons  est  qu’ils  sont  cristalliser  après  3  mois.    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


46

2e partie  ;  Toon  est  le  vendeur  et  Damien  est  le  client.    

D: Est  une  boîte  de  cuberdon  ça  coûte  combien  et  combien  de  quantité  y  a  t’il  dans  une  boîte?   T:  Une  boîte  coûte  4  euro  pours  200  grammes.     D:  Serait-­‐il  possible  d’obtenir  une  réduction  quand  je  fais  une  commande  aujourd’hui  ?   T:  Comme  il  s’agit  d’une  première  commande,  nous  pouvons  vous  accorder  une  remise  de  20%.   D:  Ha  c’est  tres  gentilles.  Et  quel  est  le  délai  de  livraison  ?   T:  le  délai  de  livraison  est  de  2  semaines   D:  Ha  alors  je  voudrais  faire  une  commande  de  200  boîte  ?   T:  Super.  Voilà  le  bon  de  commande  vous  pouvez  remplir  touts  votre  données  et  mètre  votre   signature  s’il  vous  plaît.   D:  voilà,  et  quelles  sont  les  modalités  de  paiement  ?   T:  La  facture  est  payable  à  20  jours  date  de  la  facture.   D:  Ok  merci  beaucoup  pour  vos  renseignements  et  à  la  prochaine  fois.   T  :  Aucun  problème  merci  pour  votre  confiance  en  nous.  Au  revoir.      

6.17.2.

Lettre commerciale  

Zie bijlage    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


47

6.18. Geschäftsbrief (Anfrage)   Maison  Cuberdon  –  Zilverstraat  26  –  8000  Brugge       HARIBO  GmbH  &  Co.  KG   Hans-­‐Riegel-­‐Straße  1     DE-­‐53129  Bonn    

Brügge, den  20.04.2014  

    Anfrage  für  Katalog  und  allgemeinen  Liefer-­‐  und  Zahlungsbedingungen       Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,     in  der  Zeitschrift  "ich  liebe  Süßigkeiten"  haben  wir  erfahren,  dass  Sie  ein  führender  Süßigkeiten-­‐ Hersteller  sind.  Wir  verkaufen  Cuberdons  und  Cuberdonkekse.  Ein  Cuberdon  ist  eine  kegelförmige   belgische  Süßigkeit,  die  matt-­‐samtige  Oberfläche  ist  hart  und  der  Inhalt  ist  klebrig-­‐geleeartig.  Wir   möchten  gerne  mit  Ihnen  zusammenarbeiten  und  Ihre  Produkte  in  Belgien  verkaufen.  Wir  sind   daran  sehr  interessiert,  was  Sie  zu  bieten  hätten.     Wir  möchten  Sie  bitten  uns  Ihren  Katalog  und  die  allgemeinen  Liefer-­‐  und  Zahlungsbedingungen   zusenden.         Wir  hoffen  auf  eine  baldige  Antwort.     Mit  freundlichen  Grüßen       Damien  Maes     Abteilungsleiter  Ankauf    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


48

6.19. Uitnodiging aandeelhoudersvergadering  2  

 

6.20. Bedrijfsbezoeken 6.20.1.

Tectubes

Tectubes is  een  Zweeds  bedrijf  dat  plastieken  en  metalen  tubes  produceert.  Het  is  opgericht  in   1917  in  het  Zweedse  stadje  Kungsör.  Momenteel  bestaat  het  bedrijf  uit  3  fabrieken  2  in  Zweden   en  1  in  de  USA.  Jaarlijks  maken  ze  gemiddeld  280  miljoen  tubes  waarvan  het  grootste  deel  naar  de   farmaceutische  wereld  gaat.  Wij  bezochten  het  filiaal  in  Hjo  waar  we  de  productie  te  zien  kregen.   Ze  werken  er  met  130  arbeiders,  verspreid  over  verschillende  ploegen   waardoor  het  bedrijf  dag  en  nacht  kan  werken.   Bij  metalen  tubes  start  het  proces  bij  een  metalen  muntje  die  gesmolten   wordt  en  tot  een  tube  gedraaid  wordt.  Daarna  gaan  ze  er  bovenaan  een   schroefdraad  opzetten  zodat  de  schroefdop  er  op  kan.  Eens  dat  gebeurd  is   kan  er  geverfd  worden:  eerst  een  grondlaag  en  dan  de  eindlaag  naar  wens   van  de  klant.  Als  laatste  worden  alle  tubes  in  grote  kartonnen  dozen   gestoken  en  geleverd  aan  de  klant.  Het  proces  voor  de  plastieken  tubes  is   zeer  gelijkaardig,  enkel  beginnen  ze  met  kleine  plastieken  korreltjes  die  tot   een  grote  buis  wordt  gesmolten  en  daarna  in  stukken  wordt  gesneden.  Het   was  een  zeer  interessant  en  leerrijk  bedrijfsbezoek,  ik  zie  namelijk  graag  de   werking  van  machines  en  robots.    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


49

6.20.2.

Dana holding  corporation  

Op vrijdag  4  april  ging  6HA3  samen  met  de  zweden  die  op  uitwisseling  waren  naar  het    bedrijf   Dana  dat  in  Brugge  gevestigd  is.  Dana  is  een  internationaal  bedrijf  dat  vestigingen  heeft  in  26   laden  over  de  hele  wereld  en  klanten  heeft  in  125  landen.  Het  in  ontstaan  in  1904  in  Ohio,   Amerika  en  tot  nu  toe  zijn  er  23000  werknemers  over  de  hele  wereld  aan  de  slag  voor  Dana  .  Het   bedrijf  verkocht  voor  6,7  Biljoen  dollar  aan  materiaal  in  2013.    De  vestiging  in  Brugge,  die  wij  bezochten  maakt  de  transmissies  (versnellingsbak)  voor  werktuigen   zoals  tractoren  en  hefmachines.  Elke  transmissie  die  gemaakt  wordt  in  Brugge  wordt  ook   terplaatse  getest.  De  vestiging  in  Brugge  is  gebouwd  in  1968  en  startte  als  Clark  Automotive   Europe  maar  werd  in  1997  overgenomen  door  Dana  holding  corporation.  Het  bedrijf  is  30.700   vierkante  meter  groot  en  geeft  tewerkstelling  aan  550  mensen.  In  Brugge  is  er  ook  een  zeer  groot   R&D  (research    en  development)  centrum  waar  nieuwe  transmissies  worden  ontworpen.  Als  er   een  nieuwe  is  ontworpen  wordt  die  in  Brugge  zelf  op  elk  vlak  getest.  In  Brugge  hebben  ze  ook  een   zeer  goed  stockage  systeem  uitgewerkt    ASRS  (  Automated  Storage&  Retrieval  System)  genaamd,   dit  is  een  systeem  dat  al  het  materiaal  in  verschillende  schappen  opslaat,  met  enkele  klikken  op  de   computer  weet  men  perfect  waar  wat  staat.  Wij  hebben  zowel  de  fabricage  ruimte  als  het  R&D   centrum  kunnen  bezichtigen,  wat  ik  zeer  interessant  vond.      

7. Conclusie Een  volledig  schooljaar  heb  ik  gewerkt  aan  deze  gip,  met  als  hoofddoel  een  zicht  te  krijgen  op  het   echte  ondernemerschap.  Samen  met  mijn  klasgenoten  heb  ik  een  minionderneming  gestart,   Maison  Cuberdon  genaamd.  Die  hield  zich  bezig  met  het  verkopen  van  cuberdons.  Door  een   minionderneming  te  starten  leerde  men  zeer  goed  hoe  men  moet  omgaan  met  een  groep   (collega’s)  en  hoe  je  onvoorziene  problemen  kan  oplossen.     In  deze  GIP  vindt  u  alle  taken  terug  die  ik  doorheen  het  jaar  gemaakt  heb  met  als  betrokken   vakken:  Nederlands,  Frans,  Engels,  Duits,  economie  en  toegepaste  informatica.    Voor  elk  vak   hebben  we  afzonderlijk  of  in  groep  opdrachten  moeten  maken  die  ons  inzicht  gaven  in  het   ondernemerschap.       Deze  proef  was  een  fantastische  ervaring,  waar  ik  zeer  veel  uit  geleerd  heb.  

 

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


50

Bijlagen   Bijlage  1:  Uitnodiging  aandeelhoudersvergadering  (6.2)  

Maison Cuberdon Zilverstraat 26   BE-­‐8000  BRUGGE   Tel.  050  33  19  43   Fax.050  34  30  51  

BTW  BE    maison-­‐cuberdon@hotmail.com    www.maisoncuberdon.be  

Maison Cuberdon  –  Zilverstraat  26  –  BE-­‐8000  BRUGGE  

Mevrouw  «voornaam»  «familienaam»   «adres»   «postcode»  «GEMEENTE»     uw  bericht  van      

uw kenmerk    

ons kenmerk   SJZ/MC/1  

Brugge 2013-­‐09-­‐25  

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering     Geachte  mevrouw  «familienaam»   Op  23  oktober  2013  nodigen  wij  u  als  aandeelhouder  met  veel  plezier  uit  om  onze  nieuwe   minionderneming  Maison  Cuberdon    aan  u  voor  te  stellen.  Graag  ontvangen  wij    u  voor  onze  receptie  in  de   Zilverstraat  26  te  8000  Brugge  om  19.30  u.  Zoals  de  naam  al  verklapt,  zullen  wij  hoofdzakelijk  cuberdons   verkopen.     Er  zullen  ook  nog  twee  andere  miniondernemingen  voorgesteld  worden,  met  name  Pétivo  die   aperitiefhapjes  zal  verkopen  en  De  Oorzaak  die  alles  omtrent  het  oor  in  de  aanbieding  zal  hebben.Gelieve   uw  aanwezigheid  te  registreren  op  de  site  http://mini.jozefienen.be  of  via  de  QR-­‐code  onderaan  de  brief   met  de  code:  «wachtwoord».  Graag  ontvangen  wij  onderstaand  briefje  ondertekend  terug.   Wat  zal  er  op  het  programma  staan?   • • • •

Verwelkoming Voorstelling  van  de  miniondernemingen   Eerste  verkoopmoment   Receptie  

Met  vriendelijke  groet    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


51

Damien Maes   Technisch  medewerker    

  23  oktober  2013   Minionderneming  Maison  Cuberdon  –  Ontvangst  aandeelbewijs          Aandeelhoudersvergadering                             «voornaam»  «familienaam»  

!2000004284503!

verklaart haar  aandeelbewijs  van  de  minionderneming   Maison  Cuberdon  ontvangen  te  hebben  op     de  aandeelhoudersvergadering  van  23  oktober  2013  

                         

handtekening Sint-­‐Jozefinstituut   Handels-­‐  en  toerismeonderwijs   Zilverstraat  26    BE-­‐8000  Brugge  

                                                                                                                                                                                                   

Brugge  23  oktober  2013  

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


52

Bijlage  2:  Voorbeeldenquête  (6.6)     Wij zijn twee leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Wij hebben de opdracht gekregen om samen met onze medeleerlingen een minionderneming te starten, genaamd Maison Cuberdon. Tijdens het jaar zullen wij cuberdons in de aanbieding hebben. Om onze minionderneming nog efficiënter te maken, zouden we u graag een paar vragen stellen.   1. In welke leeftijdsgroep bevindt u zich? o 10-19 jaar o 20-29 jaar o 30-39 jaar o 40-49 jaar o 50-59 jaar o 60+ jaar 2. Houdt u van zoetigheden? o ja o nee 3. Kent u de cuberdons of rode neuzen van Geldhof? o ja o nee 4. Heeft u al eens cuberdons gegeten? o ja o nee 5. Indien u cuberdons al eens gegeten heeft: vond u deze eerder lekker of niet? o eerder lekker o minder lekker 6. Weet u dat cuberdons na verloop van tijd kunnen versuikeren, waardoor ze minder lekker zijn? o ja o nee 7. Bent u bereid om cuberdons te kopen voor een goed doel? o ja o nee 8. Staat u open om seizoensproducten te kopen van Maison Cuberdon zoals cuberdonijs? o ja o nee

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


53

9. Hoeveel geeft u maandelijks uit aan snoepwaren? o 0-10 EUR o 10-20 EUR o 20-30 EUR o 30-40 EUR o 40+ EUR 10. Vond u deze enquête doelgericht voor ons project? o ja o nee

 

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


54

Bijlage 3:  4  verkoopfacturen  (6.7)    

 

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


55

 

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


56

 

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


57

 

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


58

Bijlage 4:  Lettre  commerciale  (6.8)    

MAISON CUBERDON  

Zilverstraat 26           BE-­‐8000  BRUGES     maisoncuberdon@hotmail.com    

vos  références      

nos références       M3A01    

tél. 050  3  19  43   fax  050  34  30  51  

 

Monsieur P.  Peters   Eversemsesteenweg  49   BE-­‐1852  BEIGEM     Votre  lettre  du          

Bruges 2013-­‐10-­‐17  

Présentation Maison  Cuberdon    

Monsieur   Nous  vous  présentons    la  nouvelle  mini-­‐entreprise  Maison  Cuberdon.  Comme  le  nom  le  fait   déjà  deviner,  on  vend  des  cuberdons.  Ce  sont  des  bonbons  violets  en  forme  de  pyramide.  Ils   sont  fabriqués  à  partir  de  sucre,  de  gomme  arabique  et  de  saveurs  fruitées,  principalement   la  framboise.  Ils  sont  durs  à  l’extérieur  et  liquides  à  l’intérieur.  On  vendra  aussi  des  biscuits  à   base  de  cuberdons.   Nous  vous  invitons  à  visiter  notre  site  www.maisoncuberdons.be  où  vous  trouverez  plus   d’informations.  En  annexe  vous  trouvez  la  présentation  de  nos  produits.   Afin  de  vous  donner  la  possibilité  d’acheter  nos  délicieux  produits,  nous  organisons  une   vente  exclusive  à  Jumping  Malines  le  26  décembre  à  partir  de19  heures  (Nekkerhal,   Plattebeekstraat,  2800  Malines).  Vous  aurez  la  possibilité  de  goûter  des  cuberdons  frais  et   de  poser  toutes  vos  questions.   Nous  vous  remercions  de  votre  confiance  et  espérons  vous  rencontrer  à  Jumping  Malines.     Veuillez  agréer,  Monsieur,  l’expression  de  nos  sentiments  dévoués.       Damien  Maes  et  Sharon  Jastrzebski     Responsables  service  des  Achats       P.J.  :  présentation  de  nos  produits  

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


59

Bijlage 5:  Affiche  (  campagne  publicitaire)  (6.12)    

 

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


60

Bijlage 6:  Sollicitatiebrief  en  CV  Nederlands  (6.13)     Damien Maes Eversemsesteenweg 49 1852 BEIGEM Tel. 0479713417 e-mail: damien.maes@hotmail.com

Beigem, 1 januari 2014

T.A.V. Mevrouw Van der Meersch Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

sollicitatie kassabeheerder

Geachte mevrouw Van der Meersch Ik ben al enige tijd aan het werk als magazijnier binnen de minionderneming “Maison Cuberdon”. Ik heb vernomen dat de minionderneming een nieuwe functie invoert, namelijk die van kassabeheerder. Graag zou ik mij kandidaat willen stellen voor de functie van kassabeheerder. Ik denk dat ik een sterke kandidaat ben voor deze functie. Tijdens mijn vakantiejob als tuinier waar ik veel met machines moest werken, heb ik ondervonden dat ik veel verantwoordelijkheid kan opnemen, wat zeker een belangrijke eigenschap is voor een kassabeheerder. Ook kan ik heel vlot werken met de programma’s zoals Excel en Word en wiskunde is een van mijn sterke punten. Ik beschik dus over alle noodzakelijke vaardigheden voor een kassabeheerder. Graag werd ik daarom uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Met vriendelijke groet

Damien Maes

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


61

Bijlage: CV

Bijlage 7:  CV  in  Frans,  Engels,  Duits  (6.13)   CV:  Frans        

Curriculum Vitae

   

Damien Maes

    Données personnelles   Nom   Prénom   Adresse  

           

Formation : Enseignement secondaire Troisième  degré:  2012-­‐2014  

 

Deuxième degré:  2010-­‐2012  

Premier degré  :  2008-­‐2010  

Commerce  au  Sint-­‐ Jozefsinstituut    à  Bruges   Économie-­‐Mathématiques     (5h)  au  Regina  Caelilyceum  à   Dilbeek   Humanités  au    Sint-­‐ Theresiacollege  à  Kapelle-­‐Op-­‐ Den-­‐Bos  

Geïntegreerde proef  

Curriculum Vitae:  Damien  Maes  

Lieu de  naissance   Date  de  naissance   Numéro  de  portable   Adresse  e-­‐mail   Nationalité   Etat  civil   Permis  de  conduire    

Maes Damien   Eversemsesteenweg  49   1852  Beigem   Woluwe  Saint  Lambert     Le  13  août  1996   0479713417   damien.maes@hotmail.com   Belge   Non  marié   A3  

   

Damien Maes  


62

Connaissance des langues   néerlandais   français   anglais   allemand    

         

Parlé   Excellent   Bon   Moyen   Notions  

Expérience Travail  de  week-­‐end  2013  

   

Job d’été  2013  

  ‘Het  Ijssalon  Brixuis’  à  Meise   Préparer  et  servir  des  repas   ‘De  Hofmier’  à  Westrode   Entretien  de  jardins     ‘Maison  Cuberdon’,  Bruges   créateur  du  stand  

Connaissances informatiques   Internet  Explorer   Microsoft  Office  

     

Diplôme de  dactylo    

  Connaissance  approfondie     Bonne  connaissance  de  Word   et  de  PowerPoint,   connaissance  moyenne  d’Excel    

   

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  

Curriculum Vitae:  Damien  Maes  

Mini-­‐entreprise  

écrit Excellent   Bon   Moyen   Notions  


63

CV: Engels              

Curriculum Vitae

Damien Maes

Personal information Name   First  name   Address  

                 

Education Third  grade:  2012-­‐2014  

   

Second grade:  2010-­‐2012  

First grade:  2008-­‐2010  

  Commerce  at  St.  Joseph   Institute      in  Bruges   Economics-­‐mathematics  (5h)   at  the  Regina  Caelilyceum   Modern  language  at  the  St.   Theresiacollege  

Linguistics   Dutch   French   English   German    

Geïntegreerde proef  

         

  Native  language   Good   Moderate   Basic  knowledge    

Curriculum Vitae:  Damien  Maes  

Birthplace Date  of  birth   Number   Email   Nationality   Marital  status   Driving  license    

Maes Damien   Eversemsesteenweg  49  1852   Beigem   Sint  Lambrechts  Woluwe   13  August  1996   0479713417   damien.maes@hotmail.com   Belgian   Unmarried   A3  

Damien Maes  


64

Work experience Weekend  work  2013  

   

Summer 2013  

  Working  in  ‘Het  Ijssalon   Brixuis’     Preparing  and  serving  meals   Working  at  ‘De  Hofmier’     Maintaining  gardens  

Computer experience   Internet  Explorer   Microsoft  Office  

     

Blind typing    

Geïntegreerde proef  

  Extensive  knowledge   Good  knowledge  Word  and   PowerPoint,  Moderate   knowledge  Excel   Diploma    

Damien Maes  


65

CV: Duits              

Lebenslauf

Damien Maes

                   

Maes Damien   Eversemsesteenweg  49   1852  Beigem   Sint  Lambrechts  Woluwe   den  13.  August  1996   0479  71  34  17   damien.maes@hotmail.com   Belgier   Ledig   A3  

Schulbildung 2012-­‐2014  

   

2010-­‐2012

2008-­‐2010

  Wirtschaft  im  Sint-­‐ Jozefsinstituut    in  Brügge   Wirtschaft  -­‐Mathematik  (5)  im   Regina  Caelilyceum  in  Dilbeek   Moderne  Wissenschaften  im   Sint-­‐  Theresiacollege  in   Kapelle-­‐op-­‐den-­‐Bos  

Sprachen   Niederländisch   Französisch   Englisch  

       

Deutsch

Geïntegreerde proef  

Lebenslauf: Damien  Maes  

Persönliche Angaben Name   Vorname   Adresse   Residenz   Geburtsort   Geburtsdatum   Telefon   E-­‐Mail   Staatsangehörigkeit   Familienstand   Führerschein    

  Muttersprache   Schriftlich  und  mündlich  gut     Schriftlich  und  mündlich   fließend   Grundkenntnisse  

Damien Maes  


66

     

Sommer 2013  

  Arbeiten  in  ‘Het  Ijssalon   Brixuis’     Zubereiten  und  Servieren  von   Speisen   Arbeiten  bei  ‘De  Hofmier’     Gärten  Pflegen      

Berufserfahrung Wochenende  Arbeit  2013  

    Internet  Explorer   Microsoft  Office   Tippen    

Geïntegreerde proef  

  Umfangreiches  Wissen   Gute  Kenntnisse  Word  und   PowerPoint,  Moderate   Kenntnisse  Excel   Diplom  

Damien Maes  

Lebenslauf: Damien  Maes  

     

EDV-Kenntnisse


67

Bijlage 8:  Berekeningen,  balans,  resultatenrekening  (6.15)  

Analyse  van  de  jaarrekening    

1. info

We  hebben  voor  de  onderneming  ‘Jules  Destrooper’   gekozen,  omdat  dit  wel  een  zeer  grote  en   wereldbekende  koekjesfabrikant  is,  waarop  wij  als  Belg   trots  mogen  zijn.  Jules  Destrooper  is  opgericht  in  1886   en  lanceerde  in  1890  met  succes  de  traditionele   Belgische  boterwafel.  Nu  125  jaar  later  is  het  nog  steeds  een  familiebedrijf  waar  de   4de  generatie  nog  steeds  aan  verder  bouwt.  Als  mini  onderneming  ‘Maison   Cuberdon’  vallen  wij  met  onze  cuberdonkoekjes  in  dezelfde  branche,  daarom  dan   ook  de  keuze  voor  dit  bedrijf.        

2. Analyse   A) Liquiditeit  in  ruime  zin     Formule:  Vlottende  activa/vreemd  vermogen  op  korte  termijn   Excel:    

 

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


68 Men  spreekt  over  een  liquide  onderneming  wanneer  het  resultaat  van  de  ratio   groter  dan  1  is.    Dus  wat  wij  uit  deze  ratioanalyse  kunnen  besluiten  is  dat  deze   onderneming  in  staat  is  om  haar  vreemd  vermogen  op  korte  termijn  terug  te   betalen  met  haar  vlottende  activa.   Bij  Jules  Destrooper  is  de  liquiditeit  in  ruime  zin  2,40  dit  betekent  dat  de   onderneming  dus  liquide  is,  maar  2,40  lijkt  me  zelfs  wat  hoog  dit  kan  liggen  aan   het  grote  bedrag  bij  vorderingen  op  ten  hoogste  één  jaar,  dit  is  het  geld  dat  ze   van  hun  klanten  nog  moeten  ontvangen.  

B) Liquiditeit  in  enge  zin     Formule:  (vlottende  activa  –  voorraden)/  Vreemd  vermogen  op  korte  termijn   Excel:      

 

In de  quick  ratio  of  de  liquiditeit  houdt  men  geen  rekening  met  de  voorraden  en   bestellingen  in  uitvoering  van  je  bedrijf.   De  liquiditeit  in  enge  zin  bij  Jules  Destrooper  is  2,06  dit  blijft  hoog  omdat  de   vorderingen  op  ten  hoogste  één  jaar  hierin  nog  altijd  verrekend  zitten.    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


69

C) Solvabiliteit   Formule:  (Eigen  vermogen  /  Totaal  vermogen)  *  100   Excel:      

   

Met dit  criteria  gaan  we  na  of  een  onderneming  in  staat  is  haar  schulden  op  korte   termijn  en  lange  termijn  te  verheffen,  m.a.w.  in  welke  mate  is  ‘Jules  Destrooper’     afhankelijk  van  derden.  Dit  is  te  berekenen  door  het  eigen  vermogen  te  delen   door  het  totaal  vermogen.   Een  gezonde  onderneming  hanteert  minimaal  over  1/3  eigen  vermogen  en  2/3   vreemd  vermogen  om  voldoende  solvabel  te  zijn.     De  solvabiliteit  bij  Jules  Destrooper  is  36%  dit  is  meer  als  1/3  wat  dus  positief  is.     D) Rendabiliteit     Formule:  (Winst/verlies  van  het  boekjaar  na  belasting)/Eigen  vermogen*100   Excel:      

Via het  rendement  op  eigen  vermogen  kan  een  aandeelhouder  zien  welk   rendement  zijn  investering  oplevert.  De  aandeelhouder  gaat  kijken  of  dat  stukje   dat  hij  investeert  wel  degelijk  geld  opbrengt.   Het  rendement  bij  Jules  Destrooper  is  in  2012  7,11%  wat  zeker  goed  is,  dit  is  veel   meer  als  de  rente  op  een  spaarboekje  met  de  risicopremie  inbegrepen.      

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


70

E) EBIT   Formule:  Winst  van  het  boekjaar  voor  belastingen                                            -­‐  Opbrengsten  uit  vlottende  activa                                            -­‐  Andere  financiële  opbrengsten                                            +  Kosten  van  schulden                                            +  Andere  financiële  kosten   Excel:      

Earnings  Before  Intrests  and  Tax  is  de  Engelse  term  voor  de  afkorting  EBIT  (winst   voor  intresten  en  belastingen),  hierbij  gaat  men  het  resultaat  berekenen  van  de   onderneming.  Zo  zien  we  of  we  winst  of  verlies  hebben  gemaakt  op  het  boekjaar.   In  2012  maakten  ze  een  winst  van  941.089  euro  wat  zeker  niet  slecht  is,  we   kunnen  dus  besluiten  dat  2012  een  goed  jaar  was  voor  Jules  Destrooper.    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


71

ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten .................................................................... Immateriële vaste activa .......................................................... Materiële vaste activa .............................................................. Terreinen en gebouwen ......................................................... Installaties, machines en uitrusting ........................................ Meubilair en rollend materieel ............................................... Leasing en soortgelijke rechten ............................................. Overige materiële vaste activa .............................................. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ Financiële vaste activa ............................................................ Verbonden ondernemingen ................................................... Deelnemingen ................................................................... Vorderingen ...................................................................... Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat ................................................................................... Deelnemingen ................................................................... Vorderingen ...................................................................... Andere financiële vaste activa ............................................... Aandelen ........................................................................... Vorderingen en borgtochten in contanten .........................

Codes 20/28 20 21 22/27 22 23 24 25 26 27 28 280/1 280 281

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... Handelsvorderingen .............................................................. Overige vorderingen .............................................................. Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ Voorraden .............................................................................. Grond- en hulpstoffen ....................................................... Goederen in bewerking ..................................................... Gereed product ................................................................. Handelsgoederen ............................................................. Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. Vooruitbetalingen .............................................................. Bestellingen in uitvoering ....................................................... Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... Handelsvorderingen .............................................................. Overige vorderingen .............................................................. Geldbeleggingen ...................................................................... Eigen aandelen ...................................................................... Overige beleggingen ............................................................. Liquide middelen ...................................................................... Overlopende rekeningen ......................................................... TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................

29/58 29 290 291 3 30/36 30/31 32 33 34 35 36 37 40/41 40 41 50/53 50 51/53 54/58 490/1 20/58

Geïntegreerde proef  

2012 Boekjaar1 3.242.973 6.390 3.225.640 2.229.240 826.285 170.114

282/3 282 283 284/8 284 285/8

2011 Boekjaar2 3.957.385  

11.522 3.931.892   2.450.592   1.189.689   235.677   55.934  

10.943

 

13.971

10.943

           

13.971

10.943

13.971

15.486.419

13.357.290

2.213.310 2.213.310 1.777.257 129.448,00 306.605

2.316.593 2.316.593 1.636.388 223.590,00 456.615

12.458.795 5.521.204 6.937.591,00

10.953.891 4.906.228 6.047.664,00

770.890 43.424 18.729.392

54.920,00 31.886 17.314.675

Damien Maes  


72

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal ..................................................................................... Geplaatst kapitaal .................................................................. Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... Uitgiftepremies ......................................................................... Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. Reserves ................................................................................... Wettelijke reserve .................................................................. Onbeschikbare reserves ........................................................ Voor eigen aandelen ......................................................... Andere .............................................................................. Belastingvrije reserves .......................................................... Beschikbare reserves ............................................................ Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies ..................................................................... Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ................................................................................ VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ Belastingen ............................................................................ Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. Overige risico's en kosten ...................................................... Uitgestelde belastingen ........................................................... SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar .............................................. Financiële schulden ............................................................... Achtergestelde leningen ................................................... Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... Kredietinstellingen ............................................................ Overige leningen ............................................................... Handelsschulden ................................................................... Leveranciers ..................................................................... Te betalen wissels ............................................................ Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... Overige schulden ................................................................... Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden ............................................................... Kredietinstellingen ............................................................ Overige leningen ............................................................... Handelsschulden ................................................................... Leveranciers ..................................................................... Te betalen wissels ............................................................ Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .........................................................................

Geïntegreerde proef  

Codes 10/15 10 100 101 11 12 13 130 131 1310 1311 132 133 14 15 19 16 160/5 160 161 162 163/5 168 17/49 17 170/4 170 171 172 173 174 175 1750 1751 176 178/9 42/48 42 43 430/8 439 44 440/4 441 46 45

boekjaar1

boekjaar2

6.673.815 1.952.000 1.952.000

6.199.318 1.952.000 1.952.000

264.670 545.493 195.200

270.821 695.026 195.200

293.715 56.578 3.911.652

449.399 50.427 3.281.472

748.489 596.546

781.006 548.862

596.546 151.944 11.307.087 4.852.781 4.851.861 4.685.723

548.862 232.144 10.334.350 4.977.304 4.976.434 4.685.723

4.502 161.636

96.200 194.511

920 6.149.362 92.308

870 5.060.952 128.047

4.792.608 4.792.608

3.850.566 3.850.566

1.164.814

988.503

Damien Maes  


73 Belastingen ....................................................................... Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... Overige schulden ................................................................... Overlopende rekeningen ......................................................... TOTAAL VAN DE PASSIVA .....................................................

450/3 454/9 47/48 492/3 10/49

297.456 867.358 99.632 304.944 18.729.391

216.310 772.193 93.837 296.095 17.314.674

RESULTATENREKENING

boekjaar 2012

boekjaar 2011

code Omzet

70

27.076.971 27.315.957  

Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -)

71

-­‐421.125

Geproduceerde vaste activa

72

Andere bedrijfsopbrengsten

74

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfskosten ( - )

70/74

600/8

2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +)

609

Diensten en diverse goederen

61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op IVA en MVA

62

631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten

635/7

Andere bedrijfskosten

640/8

Bedrijfswinst ( + )

750

Opbrengsten uit vlottende activa

751

149.994 -­‐80.543   146.659   228.394   244.356  

55.062   109.835   567.486   365.776  

61.984 182.371   603.068   381.844  

201.709  

221.224

752/9

Financiële kosten ( - )

65

Kosten van schulden

650

waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord

651 652/9

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting ( + )

503.255 35.245  

9902

Uitzonderlijke opbrengsten

76

Terugneming van afschrijvingen en van waarde verminderingen op IVA en mva

760

terugneming vn waardeverminderingen op financiële VA

761

meerwaarde bij realisatie vaste activa

 

66

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

661

  35.169   77      

763

660

-­‐130.319  

764/9

uiz afschrijvingen en waardeverm op oprkosten, iva en mva

Geïntegreerde proef  

-­‐55.806 47.684   72.685   905.844   164.897  

75

Opbrengsten uit financiële vaste activa

Uitzonderlijke kosten ( - )

1.238.061

9901

Financiële opbrengsten

andere uitzonderlijke opbrengsten

1.026.146

630

Waardeverminderingen op voorraden,biu en handels- (+) toevoeging ()terugneming vorderingen

Andere financiële kosten

56.596 25.303.688   9.856.270   10.180.605   -­‐324.335   8.778.708   5.214.538  

60

1. Aankopen

283.860

182.139   26.171.127   10.212.489   10.479.021   -­‐266.532   9.341.157   5.526.773  

60/64

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

Andere financiële opbrengsten

25.532.082 25.191.626  

431.094

   

Damien Maes  

 


74 voorzieningen voor uitz risico's en kosten

662

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

663

andere uit kosten

664/8

Winst van het boekjaar vóór belastingen

9903

Ontrekking aan de uitgestelde belastingen

Belastingen ( - ) Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen van belastingen

Winst van het boekjaar ( + ) Ontrekking aan de belastingvrije reserves

   

373.411 -­‐561.413   114.297  

144.205   144.205    

-­‐159

474.496   155.684  

-­‐446.956 222.866  

630.180  

-­‐224.090

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

Belastingen op het resultaat ( - ) ( + )

57.683

538.501 80.201  

680

67/77 6703 77

9904 789

Overboeking naar de belastinvrije reserves

689

Te bestemmen winst van het boekjaar

9905

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


75

Bijlage 9:  Contact  details:  emails/letters  (6.16)     Mail  1     From: toon.louagie@hotmail.com To: info@ukrelocation.com Date: 16 March 2014 SUBJECT: Starting up a business in the UK Dear Sir/Madam, We are fellow entrepreneurs who would like to get started by setting up a business in the United Kingdom. We have searched for a mail address to contact you. We would like to know something more about how the economies works in the United Kingdom. We want to have a good knowledge of the economies system in the United Kingdom before we can consider to relocate and start up a business. Is there any help you can lend us for the process of starting up a business? We would like to know if you could send us some detailed information about the starting up process. What we can already tell you is that we are a partnership according to the British law, it’s almost the same as the Belgian Law. We specialise in the sale of sport articles. We think we have already found our perfect location to establish our company. Would you be so kind to send us all the rules and regulations that one must follow in order to start up a business in the United Kingdom? Can you also tell us about any licences that one must have to start up a enterprise? Is it also possible to send us some more information about the visas that one must have to live and work in the United Kingdom and how one can obtain them? We look forward to hearing from you soon and we hope you can encourage us to invest in your country.

Yours faithfully,

Toon Louagie and Damien Maes

 

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


76

Mail 2     From: toon.louagie@hotmail.com To: info@blcc.co.uk Date: 14 March 2014 SUBJECT: Starting up a business in the UK Dear Sir/Madam, We are fellow entrepreneurs who would like to get started by setting up a business in the United Kingdom. We have searched for a mail address to contact you. We would like to know something more about how the economies works in the United Kingdom. We want to have a good knowledge of the economies system in the United Kingdom before we can consider to relocate and start up a business. Is there any help you can lend us for the process of starting up a business? We would like to know if you could send us some detailed information about the starting up process. What we can already tell you is that we are a partnership according to the British law, it’s almost the same as the Belgian Law. We specialise in the sale of sport articles. We think we have already found our perfect location to establish our company. Would you be so kind to send us all the rules and regulations that one must follow in order to start up a business in the United Kingdom? Can you also tell us about any licences that one must have to start up a enterprise? Is it also possible to send us some more information about the visas that one must have to live and work in the United Kingdom and how one can obtain them? We look forward to hearing from you soon and we hope you can encourage us to invest in your country.

Yours faithfully,

Toon Louagie and Damien Maes

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


77

Mail 3     From: toon.louagie@hotmail.com To: mailto:info@ukrelocation.com enquiries@instituteforgovernment.org.uk Date: 15 March 2014 SUBJECT: Starting up a business in the UK Dear Sir/Madam, We are fellow entrepreneurs who would like to get started by setting up a business in the United Kingdom. We have searched for a mail address to contact you. We would like to know something more about how the economies works in the United Kingdom. We want to have a good knowledge of the economies system in the United Kingdom before we can consider to relocate and start up a business. Is there any help you can lend us for the process of starting up a business? We would like to know if you could send us some detailed information about the starting up process. What we can already tell you is that we are a partnership according to the British law, it’s almost the same as the Belgian Law. We specialise in the sale of sport articles. We think we have already found our perfect location to establish our company. Would you be so kind to send us all the rules and regulations that one must follow in order to start up a business in the United Kingdom? Can you also tell us about any licences that one must have to start up a enterprise? Is it also possible to send us some more information about the visas that one must have to live and work in the United Kingdom and how one can obtain them? We look forward to hearing from you soon and we hope you can encourage us to invest in your country.

Yours faithfully,

Toon Louagie and Damien Maes

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


78

Mail 4     From: toon.louagie@hotmail.com To: niffster_uk@yahoo.co.uk  mailto:info@ukrelocation.com Date: 19 March 2014 SUBJECT: Starting up a business in the UK Dear Richard Loffler, It has been a while since we have heard from you, how are you doing? For school we have to invent a fictional business that we must start up in the United Kingdom. Because you have experience in this sector we would like to know what you think about our business and the mail we have sent to various receivers. Under this paragraph you will find the mails that we have sent. If you have any additional information, please let us know. We are fellow entrepreneurs who would like to get started by setting up a business in the United Kingdom. We have searched for a mail address to contact you. We would like to know something more about how the economies works in the United Kingdom. We want to have a good knowledge of the economies system in the United Kingdom before we can consider to relocate and start up a business. Is there any help you can lend us for the process of starting up a business? We would like to know if you could send us some detailed information about the starting up process. What we can already tell you is that we are a partnership according to the British law, it’s almost the same as the Belgian Law. We specialise in the sale of sport articles. We think we have already found our perfect location to establish our company. Would you be so kind to send us all the rules and regulations that one must follow in order to start up a business in the United Kingdom? Can you also tell us about any licences that one must have to start up a enterprise? Is it also possible to send us some more information about the visas that one must have to live and work in the United Kingdom and how one can obtain them? We look forward to hearing from you soon and we hope you can encourage us to invest in your country.

Yours sincerely,

Toon Louagie and Damien Maes

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


79

Bijlage 10:  Verslag  bestuursvergadering  (7.2)    

Maison Cuberdon Zilverstraat 26   BE-­‐8000  Brugge   Tel.  050  33  19  43   Fax.  050  34  30  51   www.maisoncuberdon.be   maisoncuberdon@hotmail.com  

Verslag personeelsbeleid   MC/01  

           

Verslag vergadering  Maison  Cuberdon  2014-­‐01-­‐07    

Datum en  uur  

2014-­‐01-­‐07, 15-­‐16.40  u.  

Plaats

Sint-­‐Jozefsinstituut, Zilverstraat  26  (8000  Brugge),  lokaal  E302  

Aanwezig

Thibault Cloet,    Aurelie  Derinck,  Lore  De  Roo,  Laura  De  Souter,   Sharon  Jastrzebski,  Toon  Louagie,  Damien  Maes  (verslag),   Thibault  Sys,  Lore  Van  Acker,  Laura  Van  Haelen,  Marie  Van   Thuyne,  Emma  Lien  Van  Vynckt,  Isabelle  Wittevrongel  

Verontschuldigd Laurent  Debruyne,  Luk  Landuyt   Aantal  pagina’s   2     Agenda:   1   2   3   4   5   6   7   8   9    

Geld storten   Facturen  betalen  +  controleren   Verbetering  businessplan   Verkoopmomenten  kiezen   Hoeveelheid  van  nieuwe  bestelling  bepalen   Prijswijziging  van  koekjes   Prijswijziging  van  cuberdons   Stocklijst  opmaken   Verkoopmoment  in  Zweden  bespreken    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


80

Op donderdag  7  januari  2014,  had  Maison  Cuberdon  een  vergadering  die  geleid   werd  door  onze  CEO  Lore  De  Roo.   Tijdens  deze  vergadering  werden  de  bovenste  agendapunten  aangehaald.   Jasper,  onze  kassaverantwoordelijke,  moest  een  overzicht  geven  van  wat  er  net  in   de  kassa  en  op  de  bank  staat.  Het  geld  dat  te  veel  in  de  kassa  zat,  en  dus  een  risico   vormde  voor  diefstal  moest  hij  op  de  bank  storten.   Lore  Van  Acker,  onze  boekhoudster,  moest  nagaan  of  de  aankoopfacturen  betaald   waren.  Ook  moest  ze  controleren  of  alle  verkoopfacturen  opgemaakt  waren,  en  of   er  nog  fouten  waren  in  de  boekhouding.     Tijdens  deze  les  werden  de  businessplannen  verder  verbeterd.  Daarbij  hielp  onze   leerkracht  mevrouw  Van  der  Meersch.  Ikzelf  was  samen  met  mijn  departement   verantwoordelijk  voor  een  specifiek  deel  van  dit  businessplan,  met  name  de   marktanalyse.     Ook  werd  er  intensief  naar  verkoopsgelegenheden  gezocht,  daarbij  zijn  we  op  het   idee  gekomen  om  op  14  februari  op  Valentijn  een  verkoopmoment  op  de   speelplaats  te  organiseren.  Verder  werd  er  ook  gekeken  om  eens  in  Gent  te   verkopen,  omdat  de  cuberdons  van  daar  afkomstig  zijn.  Brugge  culinaire  kwam  ook   ter  sprake,  maar  daarover  moeten  we  nog  verdere  informatie  opzoeken  en  nagaan   of  dit  wel  haalbaar  is.   Laura  Van  Haelen,  onze  verantwoordelijke  voor  de  aankoop,  moest  samen  met  de   klas  bespreken  hoeveel  cuberdons  we  gingen  aankopen  voor  de  verkoop  in  Zweden   en  voor  de  Valentijnsverkoop.  Hierbij  werd  besloten  een  honderdtal  nieuwe  doosjes   cuberdons  van  200  gram  te  bestellen.   Tijdens  te  vergadering  hebben  we  ook  besloten  om  een  prijswijziging  te  laten   doorvoeren,  hierbij  werd  besloten  dat  de  cuberdon  koekjes  1,50  euro  goedkoper   worden,  ze  gaan  met  andere  woorden  van  5  euro  naar  3,5  euro.  Ook  de  cuberdons   worden  goedkoper.  Deze  gaan  van  5  naar  4  euro.   Thibault  Cloet  en  ik  moesten  een  stocklijst  opmaken.  Dit  was  nodig  om  onze  nieuwe   bestelling  te  kunnen  bepalen.  Hieruit  bleek  dat  we  nog  genoeg  cuberdonkoekjes  en   sneeuwballen  hadden  voor  de  verkoop  in  Zweden.   Ten  slotte  werd  het  verkoopmoment  in  Zweden  besproken,  niet  enkel  de   hoeveelheid  van  de  goederen  die  we  gingen  mee  nemen  werd  besproken,  maar  ook   de  geschenken  die  we  daar  zouden  uitdelen  werden  bepaald.    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


81

Maison Cuberdon Zilverstraat 26   BE-­‐8000  Brugge   Tel.  050  33  19  43   Fax.  050  34  30  51   www.maisoncuberdon.be   maisoncuberdon@hotmail.com  

Verslag personeelsbeleid     MC/01  

Verslag vergadering  Maison  Cuberdon  2014-­‐01-­‐07    

Datum en  uur  

2014-­‐04-­‐22, 15-­‐16.40  u.  

Plaats

Sint-­‐Jozefsinstituut, Zilverstraat  26  (8000  Brugge),  lokaal  E302  

Aanwezig

Thibault Cloet,  Laurent  Debruyne,  Aurelie  Derinck,  Lore  De  Roo,   Laura  De  Souter,  Sharon  Jastrzebski,  luk  Landuyt,  Toon  Louagie,   Damien  Maes  (verslag),  Thibault  Sys,  Lore  Van  Acker,  Laura  Van   Haelen,  Marie  Van  Thuyne,  Emma  Lien  Van  Vynckt,  Isabelle   Wittevrongel  

Verontschuldigd /   Aantal  pagina’s   2     Agenda:   1   2   3   4   5   6   7    

Giptaak indienen   Kassa  natellen     Factuur  betalen   Nagaan  hoeveel  er  op  de  rekening  staat   Planning  opendeurdag   Stock  natellen     Strookjes  van  aandeelhouders  verzamelen  

Op dinsdag  22  april  2014,  had  Maison  Cuberdon  een  vergadering  die  geleid  werd   door  onze  CEO  Lore  De  Roo.   Tijdens  deze  vergadering  werden  de  bovenste  agendapunten  aangehaald.   Eerst,  moest  iedereen  zijn  laatste  gip-­‐taak  voor  bedrijfseconomie  indienen,  met   name  een  gestructureerde  samenvatting  over  het  bedrijf  Dana  dat  we  op  vrijdag  4  

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


82

april bezochten  samen  met  de  Zweden  die  op  uitwisseling  waren  in  onze  school.   Ikzelf,  als  kassabeheerder,  moest  de  kassa  natellen  nadat  we  verkocht  hadden  op   het  oudercontact.  Jasper  en  Luk  moesten  dan  een  deel  van  het  cash  geld  gaan   storten  op  onze  rekening.   Luc,  financieel  directeur  van  onze  minionderneming,  moest  de    laatste  factuur  van   186,18  euro  nog  betalen  aan  onze  leverancier,  met  name  Geldhof.     Na  aftrek  van  de  factuur  en  het  storten  van  het  cash  geld  op  onze  rekening,  stond  er   2144,91  euro  op  onze  rekening.   Laura  De  Souter,  onze  HR-­‐Manager,  maakte  een  planning  op  wie  wanneer  moest   verkopen  op  de  opendeurdag  van  onze  school.  Ze  hield  voornamelijk  rekening  met   de  mensen  die  niet  konden,  omdat  zij  andere  scholen  gingen  bezoeken  in  verband   met  volgend  jaar.   Sharon  en  Thibault  Cloet,  ons  technisch  departement,  moesten  de  stock  natellen.   Als  laatste  moesten  ook  alle  aandeelhoudersstrookjes  verzameld  worden.  Dit  omdat   het  bijna  het  einde  van  het  jaar  is  en  dus  al  het  papierwerk  in  orde  gebracht  moest   worden,  om  achteraf  onze  aandeelhouders  een  mooi  dividend  te  kunnen  uitkeren.    

Geïntegreerde proef  

Damien Maes  


Geïntegreerde proef  

83

Damien Maes  


84

 

Gip Damien Maes  
Gip Damien Maes  
Advertisement