__MAIN_TEXT__

Page 1

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Daktari|Principat d’Andorra

2014


2


Índex de continguts 1. ENTITAT ............................................................................................................................................... 5 2. PROJECTE ............................................................................................................................................. 5 2.1

NOM DEL PROJECTE:............................................................................................................................ 5

2.2.

DURADA I CALENDARI D’EXECUCIÓ .......................................................................................................... 5

2.3. ZONES D'ACTUACIÓ: ............................................................................................................................ 7 2.4. EQUIP HUMÀ: .................................................................................................................................... 8 2.5. PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS ............................................................................................................ 8 2.5.1. DETERMINACIÓ DE LES ZONES DE CONCENTRACIÓ DE LES ACTIVITATS....................................................................... 8 2.5.2. TASQUES REALITZADES IN SITU .......................................................................................................................... 9 2.5.3. TASQUES REALITZADES EX SITU ......................................................................................................................... 9 2.6 REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS................................................................................................................ 10 2.6.1. BESTIAR ...................................................................................................................................................... 10 2.6.2. GOSSOS/GATS ............................................................................................................................................. 16 2.6.3. FORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ ......................................................................................................................... 19 3. FINANÇAMENT ................................................................................................................................... 22 3.1. ANDORRA COOPERACIÓ ........................................................................................................................ 22 3.2. DESPESES ASSUMIDES PELS COOPERANTS ................................................................................................... 25 3.3. DONACIONS ....................................................................................................................................... 25 4. DIFUSIÓ DEL PROJECTE ....................................................................................................................... 26 4.1 INTERNET............................................................................................................................................ 26 4.2 REVISTES I PUBLICACIONS........................................................................................................................ 26 4.3 XERRADES I CONFERÈNCIES ...................................................................................................................... 26 4.4 RESULTATS DEL PROJECTE ....................................................................................................................... 27 5. CONSIDERACIONS I PREVISIONS DE FUTUR ......................................................................................... 28 5.1. CONSTATACIONS FETES IN SITU ............................................................................................................. 28 5.1.1. M’GAHINGA GORILLA NATIONAL PARK ........................................................................................................ 28 3


5.1.2. QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK ............................................................................................................. 28 5.2. RECOMANACIONS D’ORGANISMES ........................................................................................................ 31 5.2.1. DRG-6 ................................................................................................................................................... 31 5.2.2. UWA ..................................................................................................................................................... 32 5.2.3. UWA I MGVP ......................................................................................................................................... 32 5.2.4. UWA I WCS ........................................................................................................................................... 33 6. CONVENIS ....................................................................................................................................... 34 6.1. UAB – UNIVERSITAT DE MAKERERE ....................................................................................................... 34 6.2. UAB – RVC OF LONDON .................................................................................................................... 34 6.3. ACORDS PENDENTS ........................................................................................................................... 34 7. CONTACTES ESTABLERTS .................................................................................................................... 35 8. ABREVIATURES................................................................................................................................... 37 9. ANNEX ............................................................................................................................................... 38 9.1. FOTOGRAFIES ..................................................................................................................................... 38 9.2. REPORTS DE LES ENTITATS COL·LABORADORES............................................................................................. 41 9.2.1. MCDO ...................................................................................................................................................... 41 9.2.2. WCS.......................................................................................................................................................... 42 9.2.3. ERAM LTD. .................................................................................................................................................. 43 9.2.4. ESTUDIANTS ................................................................................................................................................ 44 9.3. SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ (UNIVERSITAT CATÒLICA DE GRABEN, RDC) ..................................................... 45 9.4. CONGRÉS “SOCIETY FOR VETERINARY EPIDEMIOLOGY AND PREVENTIVE MEDICINE CONGRESS”, DUBLÍN, IRLANDA..... 46 9.5. NEWSLETTER GARC ............................................................................................................................. 47 9.6. XERRADES A LES RÀDIOS LOCALS .............................................................................................................. 48

4


1. ENTITAT Daktari, Associació Andorrana de Cooperació Veterinària a l’ Àfrica de l’Est C/ La Solana de Can Noguer 35 AD700 Escaldes Engordany Núm. de registre de l’associació: 29/2013 Els membres de la junta són: President: Jesús Muro Figueres Secretària: Mercè Riba Garcia Tresorera: Victòria Ticó Rivera Vocals : Albert Canturri Coll Marisa Luna Troya

2. PROJECTE 2.1 Nom del projecte: "Consolidació de les activitats veterinàries a les poblacions limítrofes als Parcs Nacionals de M’Gahinga Gorilla i de Queen Elizabeth, Uganda"

2.2. Durada i calendari d’execució El projecte ha tingut una durada de quatre setmanes: des del 18 de gener al 15 de febrer de 2014. Distribució del treball: Fase 1. Localització: Kampala. Activitats: - Compra de material i medicaments. -

Obtenció de permisos.

-

Revisió de les mostres emmagatzemades al WARM.

-

Recollida del material enviat des d’ Espanya.

-

Reunions amb: WCS, Makerere University, UWA, MAIF i Eram. Ltd.

Fase 2. Localització: M’Gahinga National Park (Kisoro District). Activitats: - Treball de camp (8 dies):

-

recollida de mostres biològiques,

desparasitacions massives del bestiar,

vacunacions i esterilitzacions de gossos.

Reunió amb el Dr. Patrick Rubaygema, DVO del Districte de Kisoro. 5


-

Reunió amb el Sr. Bazanye Milton Mutabazi (Governador del Districte de Kisoro)

-

Ràdio Talk Show a Muhavura Radio FM.

Fase 3. Localització: Queen Elizabeth National Park (Kamwenge, Kanungu, Kasese, Rubirizi i Rukungiri Districts). Activitats: - Treball de camp (11 dies) 

recollida de mostres biològiques,

desparasitacions massives del bestiar,

vacunacions i esterilitzacions de gossos.

-

Sessions formatives de ramaders per part d’Eram Ltd.

-

Reunió amb la Dra. Margaret Driciru, Senior Warden del Parc Nacional de Queen Elizabeth.

-

Reunió amb el Dr. Patrick Kalule, DVO del Districte de Kasese.

-

Ràdio Talk Show a Kasese Radio FM.

Fase 4. Localització: Kampala. Activitats: - Congelació i transferència de totes les mostres sanguínies obtingudes durant el Projecte. -

Reunió a Makerere University.

-

Reunió amb la Dra. Margaret Driciru, Senior Warden de Queen Elizabeth National Park.

-

Reunió amb el Dr. Eric Enyel, Senior Warden de Murchinson Falls National Park.

6


2.3. Zones d'actuació: Les zones d’actuació han estat: el Parc Nacional de Queen Elizabeth (Districtes de Kasese, Kamwenge, Rubirizi, Rukungiri i Kanungu) i el Districte de Kisoro, concretament a la zona contigus amb el M’Gahinga National Park, a la República d’Uganda.

Mapa 1 Zones d’actuació del projecte durant el 2014.

7


2.4. Equip humà: 

Andorra: Dr. Jesús Muro Figueres. Veterinari Oficial del Departament d’Agricultura del M. I. Govern d’Andorra. President de Daktari. Investigador extern del SEFaS. Albert Canturri Coll. Estudiant de 5è de veterinària a la Universitat de Saragossa. Isabel De La Parte Cano. Antropòloga. Tècnica de l’ Arxiu d’ Etnografia del Departament de Patrimoni Cultural del M.I. Govern d’Andorra. Gerard Remolins Zamora. Prehistoriador. Espanya: Dr. Ignasi Marco Sánchez, Professor Titular al Dpt. de Medicina i Cirurgia Animals de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del SEFaS. Berta Manalbens. Estudiant de 5è de veterinària a la Universitat de Saragossa. Regne Unit: Dr. Natascha Meunier. Veterinària. Estudiant de doctorat del Royal Veterinary College of London. Uganda: Dr. Celsus Sente. Professor a la Facultat de Veterinària de la Universitat de Makerere, Kampala. Mr. Peregrine Sebulime. Professor a la Facultat de Veterinària de la Universitat de Makerere, Kampala. Mr. John Edwin Wanzala. Estudiant de 5è de veterinària a la Universitat de Makerere. Mr. Kusiimakwe Dean Tugume. Estudiant de 5è de veterinària a la Universitat de Makerere. Mr. Benjamin Sunday. Màster en Gestió de Fauna. Tècnic de la Wildlife Conservation Society, USA. Mr. Papius Manirakiza, AHO de Kisoro District. Mr. Jonah Kajuna, AHO de Kasese District.

2.5. Planificació de les activitats 2.5.1. Determinació de les zones de concentració de les activitats Les zones de concentració dels ramaders i propietaris dels gossos les determinen les contraparts locals (MCDO i WCS) en funció del nombre d’animals a tractar, de la distància als nuclis habitats i de la disponibilitat de terreny comunal lliure de conreus, i , en el cas de QENP, de l’existència de mànegues ramaderes. A la zona de M’Gahinga les dues zones de més activitat es concentren a Jinya-Gisozi i Rugina, pel fet de disposar d’una àmplia zona herbada de propietat comunal i allunyada de conreus que podrien resultar perjudicats per la presència massiva de bestiar. És per això que es proposa construir dues mànegues ramaderes en aquestes zones. La població local es previnguda de l’hora i lloc mitjançant la ràdio Muhavura FM.

8


A la zona de Queen Elizabeth les actuacions han estat més complexes per la gran quantitat de bestiar boví existent a la zona i per les distàncies a recórrer cada dia. Tot i així, per primera vegada s’han assolit la quasi totalitat de les poblacions ramaderes. A més a més, aquest any, al realitzar-se el projecte de recerca parasitològica una part de l’equip veterinari ha hagut de desplaçar-se a l’interior dels parcs per a la recollida de les femtes, a més, una altra part de l’equip ha tingut que recollir les femtes dels animals domèstics i conservar-les.

2.5.2. Tasques realitzades in situ -

Recollida de dades dels propietaris, incloent el nombre d’animals de la seva propietat, espècies, sexe i edat.

-

Recollida de femtes fresques de 10 animals de cada espècie domèstica i de propietari diferent. Les femtes s’etiqueten i es mantenen refrigerades fins ser transferides a Kampala per al seu processament.

-

Recollida de femtes fresques de búfals i cobs d’Uganda. Les femtes s’etiqueten i es mantenen refrigerades fins ser transferides a Kampala per al seu processament.

-

Extracció de mostres de sang del mateix nombre d’animals.

-

Desparasitació de tots els caps de bestiar.

-

Intervencions en gossos: esterilització, vacunació, identificació i desparasitació.

-

Diagnòstic de tuberculosi bovina: resulta més feixuc perquè implica: o

La identificació de l’animal mitjançant cròtal auricular.

o

Aplicació de cinta adhesiva de color en la cua.

o

Realització de la prova intradèrmica de la tuberculina aviar i bovina.

o

Lectura de la prova a les 72 hores i aplicació d’un segon tractament antiparasitari.

2.5.3. Tasques realitzades ex situ De retorn al lloc de pernoctació es processen les mostres de sang: centrifugació, separació de sèrum, emmagatzematge en criotubs per la seva preservació en nitrogen líquid. Així mateix, de cada mostra de sang en EDTA es realitzen dos frotis, un per a la seva anàlisis a la UAB i l’altre per a la Makerere University.

9


2.6 Realització de les activitats El Projecte Veterinari del 2014 ha constat de diferents vessants que es detallen a continuació.

2.6.1. Bestiar Les intervencions en el bestiar domèstic han estat diferents depenent de la espècie i de la zona geogràfica.

2.6.1.1 Desparasitació L’elecció dels productes emprats per als tractaments es basa en diferents factors: - Disponibilitat in situ. -

Cost per animal.

-

Facilitat i forma d’aplicació (injectable, oral líquid, bolus, pour-on).

-

Bioseguretat.

-

Eficàcia en front als paràsits presents a la zona. Producte

Cost per ml

Cost per un boví adult

Cost per un oví/caprí adult

Albendazol 10% (Vermiprazol®)

0,0084 €

0,25 €

0,0042 €

Ivermectina

0,054 €

0,327 €

0,054 €

0,577 €

0,096 €

Cost total per animal

Taula 1: Cost per ml i animal dels antiparasitaris utilitzats.

Desparasitació bovina a la zona de M’Gahinga Gorilla: Aquest any hem utilitzat, en el bestiar boví, Ivermectina subcutània a raó de 6 ml per animal adult i Albendazol 10% oral a raó de 30 ml per animal adult. El bestiar oví i cabrum de la mateixa zona ha rebut Albendazol 10% oral a raó de 5 ml per animal adult. Dues han estat les raons:  Econòmiques: amb un menor cost per animal podem realitzar dos tractaments anuals amb la qual cosa l’eficàcia de les nostres intervencions és molt superior. 

Parasitàries: amb la utilització de la combinació Albendazol i Ivermectina cobrim tot l’espectre parasitari, incloent-hi ectoparàsits com la sarna i les paparres, i els trematodes (Fascíoles).

En totes les zones de M’Gahinga on hem intervingut hem deixat suficient medicament per a una segona desparasitació general durant el mes de Juliol. També s’ha deixat el material necessari per l’aplicació dels medicaments: un drencher automàtic i dues pistoles automàtiques a l’AHW de Kasese District. Amb aquest ja són tres els AHW que disposen d’autonomia en equipament per a poder desenvolupar les seves tasques (Kisoro, Rubirizi i Kasese). Així mateix li hem proporcionat dos termòmetres digitals.

10


Desparasitació bovina a la zona de Queen Elizabeth: En tots els caps de bestiar boví s’ha administrat Albendazol 10% oral a raó de 30 ml per animal adult. El bestiar oví i cabrum de la mateixa zona ha rebut Albendazol 10% a raó de 5 ml per animal adult. La Ivermectina subcutània s’ha reservat a tots els bovins adults testats mitjançant la prova de la Tuberculina intradèrmica per incentivar la col·laboració dels propietaris, ja que havien de retornar al lloc d’actuació 72 hores més tard. L’existència de més de 25.000 caps de bestiar boví a la zona feia econòmicament inviable el tractament de tots els animals amb Ivermectina, malgrat la quantitat de parasitosis externes que varem apreciar macroscòpicament. 2.6.1.2. Presa de mostres Recollida de femtes La recollida de femtes forma part del projecte de recerca parasitològica començat aquest any amb la col·laboració del WARM de la Universitat de Makerere i de la UWA, juntament amb el SEFaS. Els objectius bàsics de l’estudi són: - Determinar les espècies parasitàries dels animals domèstics (ovelles, cabres i vaques) i salvatges més rellevants de la zona (búfals i cobs d’Uganda) així com la seva prevalença. -

Determinar l’eficàcia dels tractaments antiparasitaris aplicats fins al moment tant en la molècula emprada com en el temps.

-

Determinar el grau d’importància que té el fet de compartir pastures i aigües entre animals (domèstics i salvatges) i els humans.

A partir d’aquest resultats es podran revalorar els programes de desparasitació així com establir programes sanitaris concrets depenent de la espècies, zona i època de l’any, i establir mesures profilàctiques entre la fauna salvatge i la domèstica (evitar l’ús conjunt de zones de pastura i d’abeurament). Les mostres de femtes fresques d’animals domèstics es recullen a la vegada que es duen a terme la resta d’activitats veterinàries i mitjançant l’exploració rectal. Pel que fa a la recollida de femtes d’animals salvatges, cada dia, dues persones es dediquen exclusivament a la recollida de femtes fresques de búfals i cobs d’Uganda directament del terra. Per a això és imprescindible un permís específic de la UWA i la presència permanent de ràngers de la mateixa varen ser necessaris. Les mostres, corresponentment identificades per espècie, data, lloc i localització GPS es mantenen refrigerades fins al seu processament a la Facultat de Veterinària de la Universitat de Makerere. Recollida de sang en bovins La recollida de mostres sanguínies s’organitza de la següent manera: - A M’Gahinga Gorilla s’han extret mostres de 60 animals adults de cada espècie (boví, caprí i oví), intentant que fossin de ramaders diferents. -

A Queen Elizabeth el nombre de mostres sanguínies obtingudes ha estat considerablement superior degut a l’estudi preliminar de la tuberculosi bovina i a l’estudi de la East Coast Fever (malaltia que sembla ser molt prevalent a la zona).

Les mostres sanguínies extretes a cada animal són les següents: - Sang amb anticoagulant (EDTA). -

Sang sense anticoagulant per a la obtenció de sèrum. 11


Cada dia al acabar les activitats de camp es procedeix a centrifugar la sang destinada a l’obtenció de sèrum, es distribueix entre dos criotubs (un destinat al SEFaS i l’altre per la Makerere University) i es congela en nitrogen líquid. A partir de les mostres amb EDTA es realitzen dues extensions i també es distribueixen en dos criotubs. Posteriorment seran fixades i tenyides per a l’estudi dels paràsits hemàtics. A les taules 2 i 3 es detallen les malalties a estudiar, els agents etiològics i el diagnòstic d’elecció per a cada una d’elles. Les que tenen una importància sanitària més rellevant són les zoonosis, ja que, a més de provocar disminucions en les produccions animals, també afecten a les persones. East Coast Fever Cal dir que la zona de Kisoro no és especialment conflictiva en quant a la East Coast Fever i la tripanosomiasi (la seva altitud i pluviositat així ho determinen). Brucel·losi La Brucel·losi és a Uganda una malaltia emergent (Dr. Chris Rutebarika com. pers.). Tots els DVO així com els metges dels hospitals locals amb els que treballem (Kisoro/Kasese) també així ho manifesten. La Brucel·losi provoca, en el bestiar, episodis abortius i esterilitat amb conseqüències econòmiques greus. Els humans s’encomanen per la ingesta de productes làctics o derivats contaminats i no bullits, per la manipulació de fetus o embolcalls fetals durant el part, i per contacte o inhalació. Sovint es confon el seu episodi febril amb la simptomatologia de la malària, per al qual cosa és infradiagnosticada. Fins al moment no es disposa de dades reals de la seva prevalença. Les mostres obtingudes aquest any, juntament amb les de les campanyes dels anys 2011-13 seran analitzades el més aviat possible al Laboratori Central d’Entebbe o bé enviades al SEFaS. En cas de determinar-se una alta prevalença de la malaltia, i d’acord amb els experts del MAAIF consultats, es procediria en els propers projectes a vacunar la totalitat dels caps de bestiar, ja que procediments de diagnòstic i eliminació dels animals positius com es realitzen a Europa son del tot inviables econòmicament a Uganda. Igualment s’incidirà en la conveniència de bullir la llet i en la cura en la manipulació de fetus i placentes abortives. Tuberculosi Per primer cop s’ha realitzat un estudi preliminar de la tuberculosi bovina a la zona de Queen Elizabeth, conjuntament amb el Royal Veterinary College of London, sota la direcció del Professor Richard Kock i la participació in situ de la Dra. Natascha Meunier, que realitza la seva tesis doctoral sobre el subjecte. S’ha aprofitat l’avinentesa de poder accedir per primera vegada a la quasi totalitat de comunitats ramaderes del Nord de Queen Elizabeth per a realitzar el test intradèrmic de la tuberculina. Amb aquest fi es varen seleccionar 5 animals adults escollits a l’atzar en els ramats de menys de 50 animals i 10 en els de més de 50 animals. En total s’han analitzat 199 animals: resultant un 4% dels animals i un 18% dels ramats, positius. Paral·lelament s’han obtingut mostres sanguínies dels mateixos animals per poder realitzar les corresponents proves amb ELISA. Els resultats obtinguts han estat presentats en el Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Congress que ha tingut lloc del 26 al 28 de marçc a Dublín, Irlanda. (Annex 9.4) Els problemes als que hem hagut de fer front per realitzar correctament la prova de la tuberculina, són: - Manca de mànegues ramaders. 12


-

Nul·la conscienciació/coneixement de la malaltia per part dels ramaders.

-

Dificultat per accedir als animals una segona vegada i procedir a la lectura de la tuberculina.

-

Desconfiança dels ramaders al fet de crotalar els animals: creuen que és una mesura del Govern Ugandès per controlar-los.

-

Cost de la tuberculina aviar.

-

Sobrecost logístic (segon vehicle, gasoil).

Aquest estudi forma part d’un projecte més ambiciós, liderat pel RCVS of London i que pretén l’estudi de la Tuberculosi bovina, la Brucel·losi i l’Àntrax a l’Àfrica de l’Est. Al mes d’abril comencen les trobades entre el RCVS i la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona per a coordinar el projecte i la cerca de fons de finançament.

Malalties transmeses per paparres A la zona de Nyakatonzi (nord de QENP) hi ha una gran problemàtica amb les malalties transmeses per paparres (Anaplasmosi, Babesiosi, Theileriosi i Cowdriosi). En totes les reunions efectuades amb els ramaders es va manifestar la seva preocupació per la resistència de les paparres als tractaments acaricides tradicionals. Tenen un alt cost econòmic i es manifesten actualment del tot ineficaços. La mateixa preocupació ens va manifestar el Dr. Kalule, DVO de Kasese. Concretament a Kabirizi varem poder apreciar la gravetat de la situació, amb la presència d’un gran nombre de paparres en cada animal una setmana després d’haver estat tractades, molts animals ictèrics i/o anèmics i fins i tot animals en decúbit pròxims a la mort. La resistència de les paparres als tractaments és un problema global i actualment s’està investigant en l’elaboració de vacunes. L’alta afectació per aquest tipus de malalties fa que hi hagi una alta mortalitat i que els animals tinguin una escassa producció de llet. Així doncs, com que no existeixen fàrmacs eficaços s’ha proposat, com a mesura preventiva, evitar el pasturatge en zones properes a la fauna salvatge (búfals) però la manca de pastures i d’aigua fa que per ara sigui inviable. Les mostres de sang en EDTA seran enviades al laboratori del CSIC a Ciudad Real per a l’estudi d’aquest paràsits, així com les paparres recol·lectades.

Tripanosomiasi S’ha detectat i ens han explicat que hi ha un gran nombre de vaques afectades per la Tripanosomiasi, malaltia zoonòtica, a la zona nord de QENP.

Neosporidiasi En referència a la Neosporidiasi no hi ha cap estudi fet a la zona. Globalment és una malaltia emergent, amb un component econòmic inqüestionable. Les vaques infectades avorten o pareixen animals infectats. És la primera causa mundial d’avortament en el bestiar boví. L’ alta prevalença de gossos amb anticossos fa que ens centrem en l’estudi d’aquesta malaltia. Les mostres de sèrum seran analitzades a la UAB per mitjà del mètode serològic amb ELISA com a primer pas per a la determinació de la prevalença de la malaltia. 13


Recollida de sang en petits remugants Els petits remugants tenen un gran impacte econòmic a la zona. Ocupen poc espai, mengen poc i es reprodueixen amb facilitat, per la qual cosa són una bona font de proteïnes. Hem vist una diferència de cens entre les espècies (oví/caprí) en funció de la zona. Així com a Queen Elizabeth i a Kisoro predominen els ovins a Bwindi hi predomina el cabrum. D’acord amb els veterinaris locals, hi ha un gran nombre d’animals afectats de Brucella mellitensis, amb una elevada prevalença d’avortaments en animals i de brucel·losi en persones afectades per les Febres de Malta, fet que ens confirmen els metges locals. Seria molt interessant confirmar que la sospita de Brucella mellitensis com a causant dels avortaments és certa i que no estem en front d'altres processos infecciosos, com podrien ser la Febre de la Vall del Rift, la Febre Q o la Toxoplasmosi. En cas de que es confirmés una alta prevalença de Brucella sp. el més aconsellable seria vacunar i identificar les borregues i cabrides vacunades. A part dels beneficis sanitaris i econòmics (guany de pes, disminució de la mortalitat, disminució de malalties concomitants) que els tractaments antiparasitaris poden reportar als ramaders, l’administració gratuïta del producte fa que puguem accedir a un cens real del bestiar, a unes mostres que d’altra manera ens estarien vetades i a unes xerrades informatives/formatives massivament seguides. Les autoritats veterinàries locals no disposen d’aquestes dades, ja que els ramaders refusen de concentrar els animals per al seu comptatge ja que ho perceben com un desig de fiscalització de l’Estat de cara a implementar mesures impositives.

Malaltia Bacterianes

Brucel·losi* Tuberculosi*

Protozooàries

Víriques

Anaplasmosi Babesiosi (Redwater) Cowdriosi (Heartwater) Neosporosi Theileriosi (East Coast Fever) Toxoplasmosi Tripanosomiasi* Febre aftosa (Foot and mouth disease) Febre de la Vall del Rift* (Rift Valley Fever) Llengua blava (Blue tongue) Pestivirosi

Agent

Diagnòstic

Brucella abortus Brucella mellitensis Mycobacterium bovis

Serologia

Anaplasma spp. Babesia spp.

Tuberculina Intradèrmica ELISA Frotis sanguini/PCR Frotis sanguini/PCR

Ehrlichia ruminantium

Frotis sanguini/PCR

Neospora caninum Theileria parva

Serologia Frotis sanguini/PCR

Toxoplasma gondii Trypanosoma brucei rhodesiense Aphthovirus

Orbivirus

Serologia Serologia Frotis sanguini/PCR Serologia PCR Serologia PCR Serologia

Pestivirus

Serologia

Phlebovirus

Taula 2: Malalties investigades en bestiar boví. *Zoonosi

14


Malaltia Bacterianes Víriques

Brucel·losi* Febre aftosa (Foot and mouth disease) Llengua blava (Blue tongue) Pesta dels petits remugants

Agent

Diagnòstic

Brucella mellitensis Aphthovirus Orbivirus

Serologia Serologia PCR Serologia

Morbillivirus

Serologia

Taula 3: Malalties investigades en bestiar caprí. (*Zoonosis)

Malaltia

Agent

Diagnòstic

Bacterianes

Brucel·losi*

Brucella mellitensis

Serologia

Protozooàries

Febre Q*

Coxiella burnetii

Serologia PCR

Víriques

Febre aftosa (Foot and mouth disease)

Aphthovirus

Serologia PCR

Llengua blava (Blue tongue)

Orbivirus

Serologia

Taula 4: Malalties investigades en bestiar oví. (*Zoonosis)

Zona Nyakatonzi

Ovelles

Cabres

Vaques

Gossos

100

10.000

12.000

220

30

250

4.000

-

150

700

1.000

130

Ahamukungu*

20

100

200

30

Kasenyi*

20

50

100

10

Kabirizi

30

200

700

150

Katunguru

100

450

0

7

Muhokya

40

200

700

70

Kahendero

40

130

300

-

Kahokya

30

400

0

300

560

12.480

19.000

917

Busunga Katwe-Kabatoro

TOTAL

Taula 5: Cens d’animals domèstics dins i al voltant de QECA. *Pobles de pescadors.

15


Data

Lloc

26/01/14

Jinya-Gisozi

42

324

148

614

132

27/01/14

Jinya-Gisozi

146

353

316

815

151

28/01/14

Jinya-Gisozi

39

140

46

225

60

29/01/14

Kanyenka

88

152

205

445

84

30/01/14

Kanyenka

39

129

194

362

70

31/01/14

Rugina

161

120

423

704

163

02/02/14

Kanyakwezi

147

173

137

457

93

03/02/14

Kanyakwezi

60

109

95

264

55

04/02/14

Koranya

50

12

52

114

30

05/02/14

Gasovu

51

27

286

364

89

06/02/14

Karabosha

205

292

208

705

149

07/02/14

Karabosha

134

70

184

388

91

1386

2022

2579

5987

1287

TOTAL

Boví

Oví

Cabrum

Total

Ramaders

Taula 6: Ramaders beneficiats pels tractaments realitzats i detall dels animals tractats a la zona de M’Gahinga.

2.6.2. Gossos/Gats Aquest any hem continuat amb les mateixes tasques realitzades en els gossos en anys anteriors. - Vacunació enfront la ràbia de tots els animals més grans de 3 mesos. -

Identificació dels mateixos mitjançant collar de vinil.

-

Desparasitació oral mitjançant Albendazol 10%.

-

Desparasitació parenteral mitjançant Ivermectina subcutània.

-

Vacunació enfront el Brom i el Parvovirus de tots els gossos al voltant de QENP.

-

Desparasitació oral amb Albendazol 10% de tots els cadells, amb proveïment als propietaris d’una segona dosi de record.

-

Pressa de sang en EDTA i en gel separador de sèrum en tots els gossos no vacunats anteriorment.

-

Proveïment de 100 dosis de vacuna antiràbica als DVO de Kisoro per continuar la seva tasca i de 100 dosis de ràbia al DVO de Kasese.

-

Castració voluntària de mascles i OVH de femelles.

-

Continuació de l’estudi de malalties canines i/o zoonosis. Incorporació dels paràsits hemàtics, particularment la Tripanosomiasi.

Hem constatat també tres factors que fan que el nostre treball no sigui plenament efectiu: - Manca de conscienciació de la gent envers les malalties dels gossos i que els gossos poden transmetre als humans o al bestiar. -

Manca d’hàbits de manipulació dels gossos i de coneixements de benestar animal.

-

Gran nombre de persones a Queen Elizabeth creuen que els gossos solament cal vacunarlos un cop a la vida, per la qual cosa no acudeixen el segon any. 16


Àrea

Sexe

Vacuna Ràbia*

Castració

Queen Elizabeth

Femella

-

19

Mascle

-

5

Kisoro

Total

361

24

Femella

-

11

Mascle

-

25

Total

84

36

445

60

TOTAL

Taula 7 Gossos vacunats i/o esterilitzats.

Hem constatat que: - A Kisoro no hi ha un sol cas de ràbia des de fa 4 anys, data del començament de la primera activitat veterinària. -

Nombrosos gossos de Kisoro venen a la revacunació amb el corresponent collar identificatiu.

-

La gent valora de forma molt positiva l’actuació envers els gossos.

-

Al Districte de Kasese hi ha una mitjana de 1000 mossegades per any, amb casos 50 confirmats de mort per ràbia en humans en 10 anys (Dr. Kalule, com. pers.).

-

Manca d’informació adaptada sobre la malaltia de la ràbia i les infeccions parasitàries en gossos.

-

Manca de certificats oficials de vacunació a Kisoro.

Equinococcosi i ascaridiasi En la lluita contra la Equinococcosi i les Ascaridiasi cal proveïr de tractament a tots els animals cada 3 mesos, a fi i efecte de trencar el cicle evolutiu dels paràsits. Seria més adequat proveir-los de tabletes antiparasitàries d’ampli espectre (Ascaten® o Drontal plus®). La Equinococcosi és una Neglected Disease per la qual cosa cal incidir més en ella. Ectoparàsits Cal remarcar la gran quantitat d’ectoparàsits (puces i paparres) que tenen els gossos. La lluita envers a ells es basa en l’aplicació de productes com el Frontline® o similar. El seu alt cost fa que ara per ara sigui inviable, a no ser que es trobin laboratoris donants. La lluita contra les paparres es una lluita contra les malalties per elles vehiculades (Babesiosi, Ehrlichiosi, Lyme disease). La lluita contra les puces és una lluita contra el paràsit en sí (pot afectar als humans provocant lesions i infeccions cutànies secundàries) i una lluita contra el Dypilidium caninum. Toxoplasmosi Amb la constatació feta de l’altíssima prevalença de Toxoplasma gondii ens els gossos estudiants en el 2011, continuarem estudiant el comportament de la malaltia, buscant el seu hoste definitiu, ja que és una malaltia zoonòtica amb un important rol abortiu en les dones i en el bestiar.

17


Neosporosi Continuarem l’estudi de Neospora caninum, principal causa abortiva en bestiar boví arreu del món. És una malaltia emergent, de la qual és desconeix de forma clara l’hoste definitiu. Brom i parvovirosi El nombre de lleons a QENP ha baixat de 200 al 1999 a 144 al 2009. Entre les causes d ‘aquest declivi hi ha les infeccions víriques (com són el Brom i la Parvovirosi) transmeses pels gossos dels residents de dins o dels afores del Parc. Si tenim en compte que cada lleó de QENP genera 13.500 USD per any a l’economia nacional sota el revingut turístic, ens adonarem de la importància econòmica que la seva supervivència suposa, a part dels condicionants morals i de biodiversitat que comporta la seva conservació. El fet d’incloure la vacuna del Brom i de la Parvovirosi de forma rutinària en tots els gossos al voltant de QENP, permet protegir els mateixos gossos i els lleons residents al Parc. La Dra. Margaret Driciru, veterinària i Guarda Major de Queen Elizabeth ha valorat molt positivament la vacunació dels gossos en front el Brom i planteja la possibilitat d’endegar un estudi a partir de les mostres serològiques de lleons obtingudes recentment per veure l’efectivitat de la vacunació dels gossos.

Malaltia

Agent

Diagnòstic

Parasitàries

Ascaridiasi*

Coprologia

Protozooàries

Hydatidosi* Infestació per puces i paparres Sarna sarcòptica* Babesiosi

Toxacara canis Toxascaris leonina Taenia hydatigena

Cryptosporidiasi*

Víriques

Sarcoptes spp. Babesia canis

Ehrlichiosi*

Cryptosporidium parvo Ehrlichia canis

Leishmaniosi* Malaltia de Lyme Neosporosi Toxoplasmosi* Tripanosomiasi

Leishmania infantum Borrelia burgdorferi Neospora caninum Toxoplasma spp. Trypanosoma spp.

Brom Coronavirosi Hepatitis canina Parvovirosi Ràbia*

Morbillivirus Coronavirus Adenovirus Parvovirus Lyssavirus

Coprologia Presa d’alguns exemplars i conservació en alcohol Raspat Frotis sanguini PCR Cryptogam

Taula 8 Malalties investigades en gossos. (*Zoonosis)

18

Frotis sanguini PCR Serologia Serologia Serologia Serologia PCR PCR Serologia Serologia Serologia Serologia PCR


Esterilitzacions El cost de cada intervenció es detalla en les següents taules: 1ml xylazina (Xylagesic®)

1,07 €

1ml ketamina (Imalgene®)

1,71 €

1ml Valium®

0,19 €

0,8 ml meloxicam (Metacam®)

2,28 €

0,4 ml atropina (AtropinaBraun®)

0,022 €

2ml shotapen (Virbac®)

0,364 €

1 fulla bisturí (nº21)

0,17 €

2 parells de guants estèrils

1,06 €

1 fil de sutura monosyn Braun® (nº1)

4,41 €

Gasses, agulles i xeringues

0,72 €

TOTAL

11,99 €

Taula 9: Preu mitjà del cost d’una esterilització d’un gos mascle de 20kg.

1ml xylazina (Xylagesic®)

1,07 €

1ml ketamina (Imalgene®)

1,71 €

1ml Valium®

0,19 €

0,8 ml meloxicam (Metacam®)

2,28 €

0,4 ml atropina (AtropinaBraun®)

0,022 €

2ml shotapen (Virbac®)

0,364 €

1 fulla bisturí (nº21)

0,17 €

2 parells de guants estèrils

1,98 €

2 fils de sutura monosyn Braun® (nº1)

8,83 €

Gasses, agulles i xeringues

0,72 €

Coberta estèril

1,17 €

2 Rimadyl comp.

1,78 €

TOTAL

20,28 €

Taula 10: Preu mitjà del cost d’una esterilització d’una gossa femella de 20kg.

2.6.3. Formació i conscienciació Totes les mesures anteriorment esmentades no tindrien cap efectivitat si no es complementen amb tasques formatives i de conscienciació.

19


2.6.3.1. Veterinaris Un dels objectius del Projecte de Cooperació Veterinària a Uganda ha estat la formació de veterinaris locals per assolir la futura sostenibilitat i autosuficiència del projecte. A Uganda hi ha un dèficit estructural de veterinaris. En tot el país n’hi ha registrats uns 400, molts d’ells residents a la capital, Kampala. Cada any es llicencien entre 17 i 24 veterinaris. Pocs d’ells opten per l’activitat rural en zones allunyades dels principals focus econòmics, per la qual cosa, zones com el Districte de Kisoro o les zones rurals al voltant de Queen Elizabeth manquen completament de serveis veterinaris. Solsament es pot localitzar un veterinari a les oficines centrals del Districte, en tasques purament burocràtiques, amb manca de vehicle i de pressupost per mobilitat. Aquesta manca d’atenció veterinària es veu minimitzada per la presència dels Animal Health Workers, el corresponent a un auxiliar veterinari, els quals, amb un nivell inferior de formació exerceixen tasques d’aplicació de medicaments, vacunacions i recollides de dades in situ. No estant autoritzats a realitzar cirurgies. El veterinari o estudiant de veterinària que participarà en cada estada és escollit pel Dr. John Bosco Nizeyi, de la Facultat de Veterinària de la Universitat de Makerere, en funció de la seva disponibilitat, currículum i experiència prèvia en aquest tipus d’activitats. Aquest any els escollits han estat dos estudiants de cinquè de veterinària: Mr. John Ewin Wanzala i Mr. Kusiimakwe Dean Tugume. Cada estudiant ugandès rep una aportació diària de 100.000 shillings ugandesos per cobrir les despeses d’allotjament i manutenció diàries. Al finalitzar l’estada han de fer una presentació oral a la resta de companys de la facultat i un resum escrit del treball desenvolupat (annex 9.2.4.). Juntament a la presència de veterinaris locals hem disposat de la col·laboració de 2 estudiants de veterinària, un d’Andorra i un d’Espanya, tots dos de la Facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa: Berta Manalbens i Albert Canturri. És la nostra intenció comptar en cada estada amb 2 estudiants de veterinària, en el cas dels estudiants provinents de la UAB, podrien desenvolupar el seu treball de Grau a Uganda. Tothom ha pogut participar en la tasca de recollir mostres en les diferents espècies animals (tant salvatges com domèstiques), aplicació dels antiparasitaris, cirurgies en gossos i grans animals i manipulació de les mostres en el laboratori. 2.6.3.2. Ramaders Per primer cop hem organitzat sessions formatives als ramaders de la zona de Queen Elizabeth. Concretament, han estat tres: a les zones de Nyakatonzi, Katwe-Kabatoro i Busunga. Les han portat a terme els veterinaris d’Eram Ltd, empresa ugandesa ubicada a Kampala, proveïdora de medicaments i de material veterinari. Les activitats les han portat a terme de forma gratuïta. Le sessions han aplegat un total de 213 ramaders. En elles s’han fet presentacions sobre el benestar i la salut animal, l’ús racional dels medicaments i dels antiparasitaris veterinaris, amb especial èmfasi en l’ús dels acaricides. S’ha parlat extensament de la East Coast Fever, malaltia devastadora del bestiar boví a la zona i en front la qual s’ha desenvolupat una vacuna (Galvmed) de prometedors resultats. En un futur proper es voldria fer vacunacions mostra per demostrat la efectivitat de la mateixa. Al final de les presentacions tècniques es va projectar una pel·lícula sobre conservació d’espècies salvatges proporcionat per la WCS. Les sessions formatives varen anar seguides d’àmplies discussions envers els problemes que afecten a les comunitats ramaderes: manca d’aigua, manca de superfície de pastura, conflictes 20


amb el Parc i els depredadors, manca de compensacions per pèrdues, i manca de serveis veterinaris. Vist l’èxit de les sessions formatives i l’interès que han demostrat els ramaders volem incrementarles en freqüència i extendre-les a Kisoro i Murchinson Falls. A partir dels resultats de les analítiques de les mostres obtingudes en els darrers 4 anys farem un PowerPoint explicatiu, entenedor, per donar a conèixer a cada comunitat els problemes concrets que té el seu bestiar, i les mesures que poden utilitzar per combatre-les. 2.6.3.3. Escolars Ens hem adonat que quasi cap nen (i no cal dir adults) coneix les zones protegides més properes a ells. No coneixen la flora ni la fauna, per la qual cosa difícilment ho poden apreciar i protegir. Volem crear un Projecte Educatiu, basat en un muntatge d’àudio en anglès, adaptat al context africà, on s’expliqui de forma comprensible les principals zoonosis (ràbia, equinococcosi, sarna, ascaridiasi, leptospirosi, leishmaniosi i toxoplasmosi) i malalties d’importància econòmica com la Neosporosi. També volem introduir temes de benestar animal i d’alimentació. Aquest format àudio aniria acompanyat de material audiovisual cedit per la WCS referent a conservació d’espècies com el Goril·la de Muntanya i els lleons. També aniria acompanyat de material didàctic escrit (calendaris, llibres i fulletons). El muntatge seria presentat a les escoles la setmana abans de començar la nostra activitat veterinària i aniria acompanyada de sessions de ràdio (el principal mitjà de comunicació a la zona). Aquest projecte aniria destinat als escolars de les zones limítrofes a M’Gahinga National Park, Queen Elizabeth National Park i Murchinson Falls National Park. Contempla la visita de 100 escolars de cada zona als Parcs Nacionals, amb el corresponent acompanyament didàctic. Els comunicadors serien el Dr. Celsus Sente i Mr. Peregrine Sebulime, professors a la Facultat de Veterinària de la Universitat de Makerere, acompanyats de membres de la WCS (Mr. Benjamin Sunday) i de la MCDO (Mr. Festo Kamanzi).

21


3. FINANÇAMENT 3.1. Andorra Cooperació Medicaments

2.365,18 €

Personal i voluntaris

2.358,77 €

Material

3.039,82 €

Vehicle i manteniment

2.469,96 €

Cooperants

6.998,60 €

Difusió

454,52 €

TOTAL DESPESES

17.686,85 €

Taula 11: Resum de les despeses.

Ref.

Concepte

Empresa

Qtat.

Preu Unitari (UGX)

Preu Unitari (€)

#22

Adrenalina 1 mg

Farmàcia El Fener

1

-

27,37

27,37 €

#22

Atropine 1mg/ml 10 amp.

Farmàcia El Fener

10

-

2,53

25,30 €

#20

Ethanol absolute

Elivas

5

40.000

12,12

60,60 €

#20

Ethanol 95% 1 L

Elivas

8

15.000

4,54

36,36 €

#24

Ivermectina 100 ml

Eram Ltd.

70

1.260.000

381,81

381,81 €

#24

Ivermectina 100 ml

Eram Ltd.

48

864.000

261,81

261,81 €

#24

Ivermectina 100 ml

Eram Ltd.

?

1.062.000

321,81

321,81 €

#20

Povidona Iodada 1 L

Elivas

1

60.000

18,18

18,18 €

#17

Rimadyl 100 mg 100 comp

Distrivet

1

-

89,48

89,48 €

#22

Sulfat de Zinc

Farmàcia El Fener

8

-

7

56,00 €

#22

Valium 10 mg

Farmàcia El Fener

10

-

2,53

25,30 €

#24

Vermiprazol

Eram Ltd.

85

2.380.000

721,21

721,21 €

#24

Vermiprazol

Eram Ltd.

40

1.120.000

339,39

339,39 €

TOTAL

Total

2.365,18 € Taula 12: Despeses en medicaments.

Concepte

Empresa

Qtat.

Preu unitari (UGX)

AHO QENP

DVO Kasese

11

100.00 UGX

30,30

333,33 €

Junior Vet Kisoro

DVO Kisoro

14

35.000 UGX

10,60

148,48 €

MCDO staff Kisoro

MCDO

14

35.000 UGX

10,60

148,48 €

Senior Vet Kisoro

DVO Kisoro

14

50.000 UGX

15,15

212,10 €

Estudiant Uganda 1

Mr. John

8

100.000UGX

30,30

242,4 €

Estudiant Uganda 2

Mr. Dean

11

100.000 UGX

30,30

333,33 €

Veterinari senior 1

Mr. Sebulime

28

-

300 USD

230,76€

Veterinari senior 2

Dr. Sente

28

-

300 USD

230,76 €

Tècnic laboratori

Makerere

1

-

Tècnic WCS

Mr. Sunday

11

100.000 UGX

TOTAL

Preu (€)

Total

146 € 30,30

333,33€ 2.358,77€

Taula 13: Despeses en personal.

22


Ref.

Concepte

Empresa

Qtat.

Preu Unitari (UGX)

Preu Unitari (€)

Total (€)

-

Gasoil

Fuelex Uganda Limited

1

33.000 UGX

22,22 €

-

Gasoil

-

1

240.000 UGX

73,61 €

#1

Gasoil

Kyamp’s Investments

1

170.000 UGX

83,33 €

-

Gasoil

Mbarara

1

200.000 UGX

27,77 €

#2

Gasoil

Fuelex

1

200.000 UGX

71,11 €

-

Gasoil

-

1

160.000 UGX

80,55 €

#3

Gasoil

Don (U) Ltd

1

50.000 UGX

300 €

#4

Gasoil

Kyamp’s Investments

1

60.000 UGX

18,18 €

#5

Gasoil

Don (U) Ltd

1

50.000 UGX

15,15 €

#6

Gasoil

Kyamp’s Investments

1

100.000 UGX

30,30 €

#7

Gasoil

Hass Petroleum

1

260.022 UGX

78,79 €

#8

Gasoil

Total Marketing Rwenzori

1

237.000 UGX

71,81 €

#9

Reparació vehicle

Hubertus Schnorr

1

4.950.000 UGX

1.500 €

#10

Manteniment vehicle

Game

1

16.900 UGX

12,5 €

-

Manteniment vehicle

Canvi número TIN

1

300.000 UGX

83,33 €

-

Manteniment vehicle

Assegurança

1

74.400 UGX

508,33 €

-

Manteniment vehicle

Reparació Ishasha

1

140.000 UGX

513,52 €

-

Manteniment vehicle

Reparació Kasese

1

120.000 UGX

36,36 €

#11

Manteniment vehicle

Awazi Metal

1

100.000 UGX

30,30 €

-

Manteniment vehicle

Swalotex Metal

1

100.000 UGX

30,30 €

-

Lloguer segon vehicle

Katunguru

1

450.000 UGX

136,36 €

#12

Lloguer generador

Lords Sound Studio

1

60.000 UGX

18,18 €

TOTAL

2.469,96 €

Taula 14 Despeses en personal.

Ref.

Concepte

Empresa

Qtat.

Preu Unitari (UGX)

#13

60 Minuts de ràdio talk show

Muhavura FM

1

600.000 UGX

#13

Administració

MCDO

1

200.000 UGX

60,60 €

60,60 €

#14

60 Minuts de ràdio talk show

Kasese Guide Radio

1

400.000 UGX

121,21 €

121,21 €

#13

Anuncis de ràdio

Muhavura FM

1

150.00 UGX

45,45 €

45,45 €

#14

Anuncis de ràdio

Kasese Guide Radio

1

150.00 UGX

45,45 €

45,45 €

TOTAL

Preu Unitari (€) 181,81 €

Total (€) 181,81 €

454,52 €

Taula 15: Despeses de difusió.

23


Ref.

Concepte

Empresa

Qtat.

Preu Unitari (UGX)

Preu Unitari (€)

Total (€)

#23

Automatic Drencher

Eram Ltd.

1

200.000

60,60

60,60 €

#17

Bozal plástico 6

Distrivet

2

-

7.5

15,00 €

#17

Bozal plástico 7

Distrivet

2

-

7,7

15,40 €

#20

Caixa material cirurgia

Elivas

3

45.000

13,63

40,90 €

#20

Caixa portaobjectes

Elivas

2

20.000

6,06

12,12 €

#17

Cubierta cirugía estéril

Distrivet

1,17

#18

Cryovials 2ml

Elivas

#19

Duana

#21

30

-

2.000

300

Daks

1

94.400

40,97

40,97 €

Estetoscopio Littman

Eickemeyer

1

-

84

84,00 €

#17

Guante látex estéril

Distrivet

50

-

0,99

49,50 €

#16

Fanal solar

Soma

1

-

331

331,00 €

#17

Hoja bisturí 100 u

Distrivet

2

-

17,04

34,08 €

#20

Lupa

Elivas

4

5.000

1,51

6,06 €

#17

Monosyn violet 0 (12)

Distrivet

2

-

52,99

105,98 €

#17

Monosyn violet 1 (12)

Distrivet

7

-

52,99

370,93 €

-

Nitrogen líquid

Makerere

24

-

#20

PBS 1 L

Elivas

1

85.000

25,75

25,75 €

#20

Pipettes Pasteur

Elivas

1.500

250

0,045

68,18 €

#20

Portaobjetos 50 uds

Elivas

18

5.000

1,51

27,27 €

#21

Practice bag Egona

Eickemeyer

1

-

179

179,00 €

#20

Retoladors permanents

Elivas

5

10.000

3,03

15,15 €

#20

Sample bags

Elivas

9

60.000

18,18

163,63 €

#17

Sonda endotraqueal 7

Distrivet

1

-

23,58

23,58 €

#17

Sutura Monofast 18 U

Distrivet

1

-

63,65

63,65 €

#17

Sutura Poliglec 36 U

Distrivet

2

-

130,8

261,60 €

-

Toldo

GAME

1

55.000

16,66

16,66 €

#15

Taula cirurgia

Steel &Tube

1

877.435

265,88

265,88 €

#20

Vacutainer EDTA 10 ml 100 u

Elivas

2

70.000

21,21

41,42 €

#20

Vacutainer plain 10 ml 100 u

Elivas

11

70.000

21,21

233,33 €

#20

Vacutainer needle 100 u

Elivas

11

20.000

6,06

TOTAL

35,10 € 181,81 €

204,61 €

66,66 € 3.039,82 €

Taula 16: Despeses en material.

24


3.2. Despeses assumides pels cooperants Les despeses que van anar a compte dels cooperants són les que es detallen en la següent taula: Concepte

Empresa

Qtat.

Preu unitari (UGX)

Allotjament Kampala

Eureka hotel

10

19,23

192,30€

Allotjament

Bush Camp

66

29

1914 €

Allotjament Kisoro 6 nits

Golden Monkey

12

12

192 €

Assegurança

Amida Viatges

5

109

545 €

Carnet de conduir internacional Vol

Automòbil Club d’Andorra

3

24,66 €

73,98 €

Turkish Airlines Qatar Airways

6

680,22

4.081,32€

43.200

Preu unitari (€)

TOTAL

Total (€)

6.998,60 € Taula 17: Despeses assumides pels cooperants.

3.3. Donacions Sense les donacions de les següents empreses, organitzacions i persones, el projecta no hauria pogut ser possible: Entitat/Persona

Concepte

Andorra Cooperació, M.I. Govern d'Andorra

7.500 €

APRA

1.000 €

BOMOSA

1.000 €

Distrivet Particulars

Nevera portàtil (valorada en 300 €) Kits Cryptogam (valorats en 240 €) 3 ordinadors portàtils de 2ona mà

Prosan Sanitat Animal, Espanya

1.000 dosis de vacuna antiràbica Merial (valorades en 500 €)

Taula 18: Donacions d’institucions, empreses i particulars.

25


4. DIFUSIÓ DEL PROJECTE 4.1 Internet      

Pàgina web de Daktari: www.daktariandorra.org Facebook de Daktari: www.facebook.com/daktariandorra Pàgina web de l’Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra: www.apra.ad Pàgina web del Departament d’Agricultura del Govern d’Andorra: www.agricultura.ad Pàgina web de la Global Alliance for Rabies: www.rabiescontrol.net Així mateix, les organitzacions no governamentals amb les que s’ha treballat han fet ressò del projecte a través les seves pàgines web: ◦ Pàgina web de la MCDO: www.mcdoa.org Pàgina web del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge: www.sefas.uab.cat

4.2 Revistes i publicacions    

Argos (Espanya). En redacció. Pòster per al Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine Congress que ha tingut lloc a Dublín (Irlanda) al març del 2014. (ANNEX 9.4.) Publicació d’un article tècnic a la memòria d’activitats de l’Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra. 2014. Global Alliance for Rabies Control Newsletter. Abril 2014. (ANNEX 9.5)

4.3 Xerrades i conferències           

Xerrada feta a Radio Muhavura (emissió per a Uganda, Rwanda i RDC). Disponible en CD. (ANNEX 9.6.) Xerrada a Radio Kasese FM. Disponible en CD. (ANNEX 9.6) Xerrada informativa prevista al Consell de Ministres del M. I. Govern d’Andorra. 2014. Xerrada prevista a la Facultat de Veterinària de la UAB. 2014. Xerrada prevista a la Facultat de Veterinària de la Universidad de Zaragoza. 2014. Xerrada prevista al Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida. 27 de maig del 2014. Presentació al congrés d’AVEPA. Barcelona, Octubre de 2014. Entrevistes a diversos mitjans de difusió d’Andorra (RTVA i Cadena Pirenaica). Març del 2014. Xerrades previstes als tres sistemes educatius andorrans. 2014. Participació al workshop sobre tuberculosi realitzat a UAB. 23 d’abril del 2014. Participació al workshop sobre tuberculosi a realitzar a Kasese. Octubre 2014.

26


4.4 Resultats del projecte Enviament de còpies (degudament traduïdes a l'anglès) dels resultats del projecte a:  Dr. Patrick Atitmendi. Director dels serveis veterinaris de la UWA, Kampala.  Dr. Michael Baganizi. Coordinador de voluntaris a l’Hospital de Kisoro.  Dr. Margaret Driciru. Veterinària. Senior Warden, Queen Elizabeth National Park..  Dra. Sandra Gray. Directora Científica de la MCDO, Kisoro.  Mr. Edison Ndayambaje. Director de la MCDO, Kisoro.  Dr. Patrick Rubaygema. District Veterinary Officer. Kisoro.  Dr. Andrew Seguya. Executive Director de la UWA, Kampala.  Dr. John Kalule. District Veterinary Officer. Kasese District.  Dr. Aloysious Tumwesigye. District Veterinary Officer. Kanungu District.  Dr. Henry Mugaya. District Veterinary Officer. Rubirizi.  Director de la UWA a M’Gahinga National Park. Uganda  Mountain Gorilla Veterinary Project. Kampala.  Laboratorios Ovejero. Espanya  Laboratorios Intervet Shering-Plough. Espanya  Prosan Sanitat Animal. Lleida  Dr. Andy Plumptre. Wildlife Conservation Society. Kampala  Dr. Richard Kock. RVC of London.

27


5. CONSIDERACIONS i PREVISIONS DE FUTUR 5.1. Constatacions fetes in situ 5.1.1. M’Gahinga Gorilla National Park Problemàtica:  Manca aigua de boca per a la gent i el bestiar en l’època seca. 

Manca de bambú per a la construcció, agricultura i indústria manufacturera (cadires, ornaments, cistelleria) la qual cosa obliga als vilatans a obtenir bambú de forma il·legal dins del parc nacional.

Manca de coneixement de les principals malalties del bestiar i dels gossos.

Manca de coneixement del Parc Nacional i de les àrees protegides (Llac Mutanda).

Manca de mànega de maneig per al bestiar.

Solucions:  Es necessitaria construir captadors d’aigua a partir d’estructures metàl·liques i recipients de vinil. 

Es necessitaria fer plantacions en terres comunals i al voltant dels camins.

Continuar les activitats veterinàries i reforçar l’educació sanitària i ambiental. Previst amb Eram Ltd. 2015.

Organitzar sortides escolar als Parcs Nacionals i zones protegides (previst al Projecte Educatiu).

Construcció d’una mànega de maneig i corral comunitaris en metall amb el compromís dels veïns de vetllar per ella.

5.1.2. Queen Elizabeth National Park Hi ha tres zones totalment diferenciades en quant a les problemàtiques. Per un costat hi ha els pobles de pescadors integrats dins del territori del Parc Nacional, els pobles del País Basongora al nord del Parc i els pobles del sud del Parc. 5.1.2.1.

Pobles de pescadors: Hamukungu, Kasenyi, Katunguru i Kazinga:

Problemàtica:  Manca quantitativa i qualitativa de pastures en relació a la quantitat de bestiar censat. 

Pèrdua de superfície de pastura per la invasió de Lantana camara.

Manca de tancats adequats per a protegir el bestiar dels grans depredadors. 28


Manca de mànegues de treball per a poder vacunar i/o desparasitar el bestiar (l’anterior estava construït en fusta i va ser devorat pels tèrmits).

Desconeixement de l’estat sanitari del bestiar. Es parla molt entre els membres de la comunitat de la Brucel·losi i de la Tripanosomiasi. Sospita de malalties del bestiar provinents de la fauna salvatge (Febre Aftosa, Tuberculosi).

Inseguretat al voltant de les vivendes per la presència nocturna de lleons i/o lleopards.

Els líders locals es queixen de la manca de xarxes de captura de mosquits vehiculadors de la tripanosomiasi.

Males (o inexistents) relacions amb la UWA.

Manca de sistemes compensatoris per les pèrdues degudes als depredadors.

Solucions:  Creació de noves oportunitats econòmiques (turisme, mel, sal) com a mitjà per a reduir el nombre de caps de bestiar. 

Instal·lació d’arnes com a mitjà de revitalització econòmica i com a element dissuasori dels elefants.

Eliminació de la planta invasora Lantana camara.

Construcció de corrals a prova de depredadors. El fet d’agrupar animals de diferents propietaris en el mateix kraal a fi i efecte de reduir costos es veu inviable.

Construcció d’un tancat i mànega de treball metàl·lics.

Sanejament de tot el bestiar del poble (incloent estudi de la tuberculosi).

Identificació dels principals punts d’entrada de depredadors per a la posterior col·locació de punts de llum dissuasoris.

Instal·lació de xarxes de captura per la mosca Tse-tse.

Desparasitació bianual de tot el bestiar.

Formació de la població en salut i benestar animal.

Conscienciació en la biodiversitat.

Incidir en l’educació ambiental a les escoles. Realitzar visites escolars al Parc Nacional.

5.1.2.2.

Sud de Queen Elizabeth: Rubirizi i Ishasha

Els problemes constatats en aquestes zones són:  Destrucció de collites per part dels búfals i dels elefants. 

Atac dels lleons a les cabres.

Demanda de les autoritats educatives de sessions formatives per als estudiants en temes de conservació i de salut animal. 29


Demanda d’assistència veterinària continuada, especialment en temes de diagnòstic veterinari (Brucel·losi).

Manca de vacuna antiràbica.

Solucions:  Instal·lació d’arnes per dissuadir als elefants. 

Construcció de corrals segurs en front els depredadors. Instal·lació de fanals solars als corrals.

Incrementar les sessions formatives dels ramaders amb Eram Ltd.

Continuar la vacunació dels gossos (en curs).

Estudi de la prevalença de les malalties del bestiar (en curs).

5.1.2.3.

Nyakatonze/País Basongora

Aquesta comunitat està molt organitzada, està molt sensibilitzada i és molt sensible a les actuacions veterinàries. Cal aprofitar aquesta predisposició per crear un model que serveixi a les altres comunitats. Els problemes constatats són:  Pèrdua del 60% de la superfície de pastures per la Lantana camara. 

Manca d’aigua de boca i per al bestiar. De 13 pous solament 3 estan funcionals. La distància per abeurar el bestiar és de 13 km.

Alta prevalença de les malalties parasitàries vehiculades per les paparres (Babesiosi. Anaplasmosi, Theileriosi i Cowdriosi). Mort dels animals i reducció de la producció de llet i carn.

Alta prevalença de la Tripanosomiasi.

Resistència de les paparres als tractaments acaricides tradicionals.

Desconeixement de l’estat sanitari del bestiar (Brucel·losi i Tuberculosi)

Manca de mànegues ramaderes.

Manca de vacunació antiràbica

Manca d’estructures vials i dispersió dels habitatges.

Pèrdua de caps de bestiar per accions dels depredadors (lleons, hienes, lleopards).

Solucions:  Col·laborar en l’eliminació de la Lantana camara (equipament mecànic, contractació de treballadors, camps de treball). 

Rehabilitació dels pous en desús. Modificació de la construcció per a dotar-los d’abeuradors per al bestiar (s’han realitzat 3).

Construcció de nous pous a la zona de Karugibate.

Construcció de dos embassaments per a ús del bestiar.

Estudi de la prevalença de les diferents malalties del bestiar (en curs). 30


Vacunació des bestiar boví en front la East Coast Fever.

Construcció de mànegues ramaderes en metall, sota la supervisió de la comunitat.

Vacunació de tots els gossos enfront la ràbia i el Brom (en curs).

Esterilitzacions massives de gossos (a incrementar).

Construcció de corrals segurs en front els depredadors.

Instal·lació de fanals solars als corrals.

Incrementar les sessions formatives dels ramaders amb Eram Ltd.

Organitzar sortides d’escolars als Parcs Nacionals i zones protegides (previst al Projecte Educatiu).

5.1.2.4.

Katwe

Per primer cop hem pogut treballar intensament a la zona de Katwe-Kabatoro i els problemes constatats han sigut:  Pèrdua de caps de bestiar per atacs de cocodrils del llac Edward i pels atacs de lleons. 

Manca de superfície de pastures per la degradació de l’entorn i la presència de Lantana camara.

Disminució del preu de la sal, per la qual cosa la gent es dedica actualment al bestiar boví.

Solucions:  Instal·lació de fanals solars als corrals. Construcció de corrals a prova de depredadors. 

Erradicació de la Lantana camara.

Estudi de la prevalença de les malalties del bestiar (en curs).

Continuar la vacunació dels gossos (en curs).

Incrementar les sessions formatives dels ramaders amb Eram Ltd.

Vacunació del bestiar boví en front la East Coast Fever.

Construcció de mànegues ramaderes en metall, sota la supervisió de la comunitat.

Organitzar sortides escolar als Parcs Nacionals i zones protegides (previst al Projecte Educatiu).

5.2. Recomanacions d’organismes 5.2.1. DRG-6 D’acord amb les recomanacions del Disease Reference Group on Zoonoses and Infectious Diseases (DRG6) s’ha decidit dur a terme les actuacions que es descriuen a continuació. Ràbia 

Continuar amb les tasques de vacunació i revacunació anual en front la ràbia del 100% dels gossos i gats de QENP i MGNP.

Arribar a la identificació mitjançant collars de vinil del 100% dels gossos vacunats (segons protocols de la Global Alliance for Rabies Control). 31


Expedició del corresponent Certificat Oficial de Vacunació amb el logotip propi.

Realització de xerrades explicatives en els diferents centres escolars de les àrees afectades.

Impressió i distribució de pòsters explicatius en els nuclis de població de les àrees de treball. Model segons la Global Alliance for Rabies Control.

Continuació de les campanyes d’esterilització de gossos i gats.

Equinococcosi 

Desparasitació trimestral mitjançant Ascaten tablets® de tots els gossos vacunats.

Realització de campanyes divulgatives en el moment de les intervencions veterinàries.

Brucel·losi 

Continuar estudi de prevalença en el bestiar boví, oví i cabrum.

Estudi de la possibilitat de vacunar.

Realització de campanyes divulgatives en el moment de les intervencions veterinàries (Eram Ltd).

Tuberculosi bovina 

Continuar estudi de prevalença en el bestiar boví i cabrum.

Realització de campanyes divulgatives en el moment de les intervencions veterinàries (Eram Ltd.)

Toxoplasmosi 

Continuar l’estudi de prevalença.

Recerca de l’hoste definitiu.

Realització de campanyes divulgatives en el moment de les intervencions veterinàries.

Cryptosporidiasi 

Continuar l’estudi de la prevalença en bestiar boví i en gossos.

5.2.2. UWA Segons recomanacions fetes a l’ “Strategic Action Plan for Large carnivore Conservation in Uganda, UWA”:  Vacunació en front el Brom i el Parvovirus del 100% dels gossos de més de 6 setmanes de QENP.

5.2.3. UWA i MGVP   

Determinació de la prevalença de la Tuberculosi bovina en el bestiar boví i cabrum de M’Gahinga National Park i Queen Elizabeth. Determinació de la prevalença de la Brucel·losi bovina, ovina i caprina en els dos Parcs. Determinació de la prevalença de la Cryptosporidiasi en el bestiar boví de MGNP. 32


Determinació de la prevalença de la Febre Aftosa en el bestiar boví, oví i cabrum dels dos Parcs.

5.2.4. UWA i WCS      

Estudi sanitari de la població de búfals i Cobs d’Uganda de QENP (Pla de recerca amb el SEFaS i el RVCS of London) Creació d’un embassaments per abeurament ramader a l’exterior de QENP (Kyakatonzi area). Eliminació de la Lantana camara. Creació de punts de llum al voltant dels nuclis habitats de QENP per a protecció dels habitants i del seu bestiar (Hamukungu, Kasenyi i Kameme, Muhokya). Creació de tancats a prova de predadors a dins de QENP per a la protecció del bestiar (Hamukungu, Kasenyi, Ishasha sector). Sessions educatives en l’àmbit de gestió del bestiar i de la conservació per als habitants dels nuclis de QENP. A desenvolupar amb la WCS i el WARM.

33


6.

CONVENIS

6.1. UAB – Universitat de Makerere Ja està signat l’acord entre la UAB i la Universitat de Makerere, a fi i efecte de donar cabuda legal a les nostres activitats docents i de recerca. Es contempla: l’intercanvi d’informació, de mostres, i, el més important, la incorporació en cada estada, d’estudiants dels darrers cursos de veterinària de la UAB i de la Facultat de Veterinària de Makerere. També es contemplarà la possibilitat de realitzar el treball de Grau dins del Projecte Veterinari a Uganda.

6.2. UAB – RVC of London Ja està signat i té com a objectiu facilitar la recerca de les zoonosis en l’àmbit de QENP.

6.3. Acords pendents Actualment s’està treballant per signar acords de col·laboració entre Daktari i les següents institucions: SEFaS, WARM, MCDO, MGVP, RVC of London, Universitat Catòlica de Graben (ANNEX 9.3).

34


7. CONTACTES ESTABLERTS MAAIF Dr. Chris Rutebarika

Assistant Commisioner Disease Control

Dr. Patrick Kalule

DVO Kasese

Dr. Patrick Rubaygema

DVO Kisoro

Dr. Henry Mugaya

DVO Rubirizi

Makerere University Dr. Anthony Mugisha

DegĂ

Dr. John Bosco Nizeyi

Professor. PREDICT Uganda. MGVP.

Dr. Francis Ejobi

Professor

Dr. Celsus Sente

Assistant lecturer

Mr. Peregrine Sebulime

Assistant lecturer

Dr. Benard Ssebide

Gorilla Doctors. PREDICT Coordinator Uganda

Dr. Rachel Mbabazi

Gorilla Doctors. PREDICT Uganda

Dr. Fred Nizeyimana

Gorilla Doctors. PREDICT Uganda

Dr. Ricky Okwir

Gorilla Doctors. PREDICT Uganda

MGVP

Tufts University Dr. Felicia Nutter

Senior Technical Officer. Tufts University. RESPOND

Uganda Wildlife Authority Mr. Guma

Director de la QE Conservation Area

Dr. Margaret Driciru

Senior Warden a QENP

Dr. Eric Enyel

Senior Warden a MFNP

35


Wildlife Conservation Society Andrew Plumptre

Director, Albertine Rift Program

Benjamin Sunday

Field Assistant, QENP Lion Project and interpreter

Mustafa Nsubuga

Research Assistant, QENP Lion Project

36


8. ABREVIATURES                          

AHW. Tècnic veterinari. APRA. Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra. AVEPA. Asociación de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales. BNP. Bwindi National Park. CEHA. Conservation Ecosystem Health Alliance. DVO. District Veterinary Officer. GD. Gorilla Doctors. HQ. Head Quarters. MAAIF. Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries. MCDO. M’Gahinga Community Development Organization. MFNP. Murchinson Falls National Park. MGVP. Mountain Gorilla Veterinary Project. MNP. M’Gahinga National Park. OIE. Oficina Internacional d’Epizoòties. PREDICT. Programa internacional de detecció de malalties emergents. QENP. Queen Elizabeth National Park. QECA. Queen Elizabeth Conservation Area. RCVS. Royal College of Veterinary Surgeons. RDC. República Democràtica del Congo. RVS. Royal Veterinary College of London. SEFaS. Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge. UAB. Universitat Autònoma de Barcelona. UGX. Uganda Xil·lings. UWA. Uganda Wildlife Authority. WARM. Wildlife and Animal Resources Management. WCS. Wildlife Conservation Society.

37


9. ANNEX 9.1. Fotografies

Fotografia 1. MĂ nega ramadera a Nyakatonzi.

Fotografia 2. Els habitants de Kabirizi esperen amb el seu bestiar.

38


Fotografia 3. La veterinĂ ria Natascha Meunier desparasitant una vaca.

Fotografia 4. En Gerard Remolins recollint dades.

39


Fotografia 5. El Dr. Jesús Muro i els estudiants de veterinària Albert Canturri i Berta Manalbens, esterilitzant un gos .

Fotografia 6. L’estudiant Berta Manalbens després d’una intervenció quirúrgica. 40


9.2. Reports de les entitats col路laboradores 9.2.1. MCDO

41


9.2.2. WCS

42


9.2.3. Eram Ltd.

43


9.2.4. Estudiants

44


9.3. Sol路licitud de col路laboraci贸 (Universitat Cat貌lica de Graben, RDC)

45


9.4. Congrés “Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine Congress”, 26-28 de març del 2014. Dublín, Irlanda.

46


9.5. Newsletter GARC

47


9.6. Xerrades a les rĂ dios locals

48


Jesús Muro Figueres, Vicky Ticó Rivera i Mercè Riba Garcia. Principat d’Andorra, maig del 2014.

49

Profile for Daktari Andorra

Memòria d'activitats 2014-A  

Memòria de les activitats dle Projecte Veterinari dut a terme durant els mesos de gener i febrer del 2014. Moltes gràcies a Andorra Coopera...

Memòria d'activitats 2014-A  

Memòria de les activitats dle Projecte Veterinari dut a terme durant els mesos de gener i febrer del 2014. Moltes gràcies a Andorra Coopera...

Advertisement