D. Gaižausko metinė veiklos ataskaita 2017

Page 1

LR SEIMO NARIO

DAINIAUS GAIŽAUSKO

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017

DAINIUS GAIŽAUSKAS

,

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys; Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininkas; Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje narys; Europolo Jungtinės parlamentinės kontrolės grupės narys; Parlamentinės grupės „Už Lietuvą be korupcijos“ narys.


22

SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m.

D. Gaižauskas: „Korupcija – reiškinys, stabdantis visuomenės gerovės kūrimą“ Baigėsi pirmieji Seimo nario Dainiaus Gaižausko darbo parlamente metai. Prieš rinkimus Seimo narys deklaravo daug drąsių savo programos punktų, kurių pagrindiniai: sumažinti Seimo narių skaičių iki 101, stiprinti Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklą, griežtinti bausmes už korupcinius nusikaltimus, užtikrinti pranešėjų apie korupcinius nusikaltimus apsaugą, įsteigti specialaus prokuroro, teismų Tarėjų ir savivaldose Ombudsmeno institutus. Domimės, kaip sekasi įgyvendinti rinkėjams duotus pažadus ir kaip darbas Seime pakeitė Dainiaus Gaižausko dienotvarkę. Dainiau, jau metai kaip dirbate Seime, kokias pareigas užimate, kaip sudėliojote savo darbo savaitę, ar pasikeitė Jūsų kasdienis gyvenimas ir įpročiai, kaip viską suspėjate? Reikėtų pradėti nuo to, kad Seimo nario veikla labai aiškiai apibrėžta Seimo statute. Jame sakoma, kad Seimo narys privalo dalyvauti Seimo posėdžiuose, taip pat komitetų ir komisijų veikloje. Statutas taip pat nurodo, kad Seimo narys turi atstovauti savo rinkėjams, nuolat su jais susitikti, nagrinėti jų pasiūlymus, skundus, viešinti savo veiklą ir kt. Ypač atsakingai žiūriu į dalyvavimą Seimo posėdžiuose ir balsavimą juose – pagal lankomumą esu tarp 26 pačių drausmingiausių Seimo narių iš 141. Be Seimo posėdžių dar dirbu Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos ko-

Ypač atsakingai žiūriu į dalyvavimą Seimo posėdžiuose ir balsavimą juose – pagal lankomumą esu tarp 26 pačių drausmingiausių Seimo narių iš 141. mitete bei Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijoje, esu šios komisijos pirmininkas. Aktyviai dalyvauju tarptautinėje veikloje – esu Europolo Jungtinės parlamentinės kontrolės grupės atstovas bei Seimo delegacijos NATO parlamentinės Asamblėjos narys. Taip pat priklausau laikinajai Parlamentinei grupei „Už Lietuvą be korupcijos“, laikinajai Sūduvos krašto bičiulių grupei ir dar keletui kitų parlamentinių grupių.

Seimo plenarinis posėdis

LR Seimo nario Dainiaus Gaižausko priesaika Tapęs Seimo nariu, įsivaizdavau, kad darbui Seime ir biure Marijampolėje skirsiu po lygiai savo laiko, tačiau pradėjus dirbti greitai paaiškėjo, kad realybė kiek kitokia. Todėl pirmus savo kadencijos metus darbui Seime, manau, skyriau apie 40 proc. savo laiko, o Marijampolės atstovavimui – 60 proc. Tokį apsisprendimą nulėmė tai, jog Marijampolėje ypač gausu įsisenėjusių problemų, neefektyviai veikiančių institucijų, o gyventojų problemos ne visada sprendžiamos tinkamai ir operatyviai. Mano minėtas Seimo statutas nenurodo, kokia turi būti Seimo nario darbotvarkė, todėl ji kiekvieno Seimo nario skirtinga. Praėjusius metus savo darbo savaitę pradėdavau pirmadienį nuo darbo biure Marijampolėje. Paprastai nuo 8 iki 10 val. lankydavausi Valstybinėse įstaigose, susitikdavau su šių įstaigų atstovais, kartu diskutuodavome apie svarbias viešojo administravimo problemas ir ieškojome priemonių joms išspręsti. Nuo 10 iki 15 val. biure vykdavo gyventojų priėmimas. Vienų problemos paprastesnės ir jas nesunkiai išspręsdavome jau pirmo susitikimo su atsakingomis institucijomis metu. Kitų – komplikuotos, todėl sprendimai trukdavo ilgiau, reikalaudavo įvairių tyrimų ir platesnės informacijos surinkimo. Vienas iš pavyzdžių – po gyventojų pateiktos informacijos reikėjo inicijuoti tyrimą dėl galimai

Pirmus savo kadencijos metus darbui Seime, manau, skyriau apie 40 proc. savo laiko, o Marijampolės atstovavimui – 60 proc. Tokį apsisprendimą nulėmė tai, jog Marijampolėje ypač gausu įsisenėjusių problemų, neefektyviai veikiančių institucijų, o gyventojų problemos ne visada sprendžiamos tinkamai ir operatyviai.

D. Gaižausko biuras. Gyventojų priėmimo valandos.

eiti pareigas. Pirmadienį užbaigdavo susitikimai, kurie paprastai trukdavo iki 18 ar 19 val., privačiose įmonėse. Manau, kad tokie susitikimai labai svarbūs ir naudingi, nes galiu tiesiogiai išgirsti, kokie teisės aktai galėtų padėti sukurti palankesnę aplinką verslui. Baigęs darbą biure, vykdavau į Vilnių, nes posėdžiai Seime vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais. Rytiniai posėdžiai paprastai baigiasi 14 val., o 15 val. prasideda vakariniai posėdžiai. Kaip jau minėjau, dalyvavimas juose privalomas. Trečiadieniais iki 12 val. vyksta darbas komitetuose, o nuo 13 val.  – komisijose. Penktadieniais vyksta darbas su įstatymų projektais, komitetuose paskirtų išvadų rengimas ir pan. Šeštadieniais darbotvarkė nebe tokia įtempta – paprastai dalyvaudavau įvairiuose renginiuose. Žinoma, kad tokia darbotvarkė pakeitė mano gyvenimą, tačiau toks buvo mano sprendimas. Esminių pokyčių savo darbotvarkėje antraisiais darbo Seime metais neplanuoju. Tiesa, viską suspėti nėra lengva, todėl Seime man talkina padėjėja Alma Domeikienė, o biure Marijampolėje – 6 padėjėjų komanda. Dainiau, prieš metus kandidatuodamas į Seimą deklaravote, jog kovosite už Marijampolę ir Lietuvą be korupcijos, kaip sekėsi laikytis savo programos, o gal per metus pasikeitė Jūsų požiūris?

Žinote, požiūris toks dalykas, kuris formuojasi ilgus metus. Jis susideda iš patirties, žinių, principų, sutiktų žmonių ir dar daugelio kitų dedamųjų, todėl jeigu jis buvo teisingas pačioje pradžioje, vėliau tikrai nesikeis. Priešingai, stiprės ir taps dar platesnis. Dar prieš pasukdamas į politiką, suvokiau, kad korupcija yra daugelio Marijampolės ir Lietuvos problemų priežastis. Būtent korupcija stabdo visuomenės gerovės kūrimą. Kalbėdamas apie nuveiktus darbus, pirmiausia išskirčiau esminius teisės aktų pakeitimus prevencinio darbo srityje, kai Specialiųjų tyrimų tarnybai suteikta teisė stebėti potencialiai rizikingas situacijas dar nepradėjus ikiteisminio tyrimo. Dažnu atveju šiandien specialiosios tarnybos turi pradinę informaciją, tačiau negali imtis joneteisėtos UAB „Marijampolės butų ūkis“ kių veiksmų, nors neatidėliotini veiksmai veiklos, siūlyti atlikti veiklos ir finansų audi- užkirstų kelią žalos atsiradimui. tą, spręsti klausimą dėl vadovo tinkamumo

Tęsinys 3 psl.


SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m.

3

LR Seimas. Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos posėdis. atvejus. Jeigu anksčiau net ir nustačius mano paminėtų neteisėtų veikų požymius, tokia informacija dalintis nebuvo galima, o ji būdavo naikinama, tai dabar tokia informacija būtų perduodama atitinkamai įgaliotoms institucijoms. Todėl turėtų gerokai išsiplėsti Valstybinės mokesčių inspekcijos, Konkurencijos tarnybos bei kitų galimus pažeidimus tiriančių

kriminalinės žvalgybos veiklos įgaliojimų. Kitas esminis pokytis – tai prieš mėnesį Seime priimtas Pranešėjų apsaugos įstatymas. Daugybė atsakingų valstybės ar savivaldybės tarnautojų turi daug informacijos apie daromus korupcinius nusikaltimus, tačiau nedrįsta bendradarbiauti su teisėsauga dėl baimės nukentėti. Todėl 2019 metais įsigaliosiantis naujasis įstatymas sukurs deramą pranešėjų apsaugos mechanizmą – pradedant konfidencialumo, darbo vietos garantijomis, nemokama teisine pagalba, teisminių išlaidų kompensavimu ir kita, net tiesiogine finansine motyvacija. Pagal šį įstatymą tokia apsauga bus užtikrinama visais būdais skleidžiantiems informaciją – tiek tiesiogiai organizacijų viduje, tiek per koordinuojančią centrinę įstaigą ir per žiniasklaidą. Be to, apsauga bus užtikrinama ne tik viešojo administravimo sistemoje, bet ir privačiose įmonėse, todėl toks kaip visuomenėje gerai žinomas Dalios Budrevičienės atvejis, jai viešai prakalbus apie „vokelius“ privačioje įmonėje, nuo šiol būtų ginamas šio įstatymo nuostatomis.

Po pakeitimo Baudžiamojo kodekso sankcijos keičiasi iš esmės. Jeigu už korupcinius nusikaltimus vidutiniškai buvo skiriamos 3-6 Pavyzdžiui, dabar STT galės gauti finansitūkst. eurų baudos, tai dabar jos bus adenių transakcijų duomenis ir pagal juos verkvačios padarytam nusikaltimui ir susietos tinti galimus korupcijos židinius, akyliau su žalos dydžiu. Pvz., už 30.000 eurų dydžio stebėti atskirus asmenis bei jų sprendimus, kyšio davimą bauda sieks irgi 30.000 eurų, vykdyti analitinę antikorupcinę žvalgybą. o korupcinei veiklai sukėlus, tarkim, keliasdešimt tūkstančių eurų žalą, tokio paties dydžio būtų ir skiriama bauda. Be to, priimti pakeitimai panaikina galimybę už tokius nusikaltimus nuteistus asmenis atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ar skirti bausmes lygtinai, todėl visais atvejais bus skiriama įkalinimo bausmė. Noriu paminėti, kad nuo šiol, valdininkai nebegalės slapstytis už nebaudžiamumo širmos ir jei reikės, bus priversti atlyginti visus valstybei padarytus nuostolius, nes priimtos labai reikalingos pataisos, pagal kurias valstybė, atlyginusi dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuratūros ar teismo pareigūno, teisėjo, kitų valdžios institucijų pareigūnų, valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų veiksmų atsiradusią žalą, įgis regreso teisę teismo tvarka Tačiau ir šiandien girdime daug teisė- išieškoti iš šių asmenų tiek, kiek ji sumokėjo saugos bylų, kurios garsiai pradedamos, žalos atlyginimo. o baigiasi pralaimėjimu teismuose arba Priimti nauji baudžiamojo proceso pakeiskiriamos sankcijos būna tik simbolinės. timai pagaliau įteisina nuteisimo už akių gaAr tai keisis? limybę, kai įtariamieji sąmoningai slapstosi nuo Lietuvos teisėsaugos ir vengia ar vilkina Susitikimas su STT direktoriumi S.Urbanavičimi Jau priimti Baudžiamojo kodekso pakeiti- bylos nagrinėjimą teisme. Tai jau kitais mebei STT direktoriaus pirmuoju pavaduotoju Ž.Bartkumi mai, kuriais gerokai didinamos korupcinių tais leis užbaigti tokias rezonansines bylas nusikaltimų sankcijos. Ir tai keisis ne tik bau- kaip „Snoro“ ar „Ūkio banko“ bankroto bylos Su šiuo pokyčiu artimai susijusi ir kita mano institucijų turimos informacijos apimtys. džiamosios teisės, bet ir administracinių nu- ir jų savininkų rolės pagaliau bus įvertintos. inicijuojama įstatyminė pataisa – galimybė Puiki naujausia iliustracija – Vyriausiosios sižengimų bei darbo santykių atsakomybės išplėsti kriminalinės žvalgybos tyrimo metu rinkimų komisijos sprendimas neskiriant vie- srityse, kur šiandien turime „pilką zoną“, kai Ar realu tikėtis esminio lūžio teisėsausurinktos informacijos panaudojimą, pavyz- nai politinei partijai valstybės dotacijos. Jis daromi nusižengimai valstybės tarnybai, pa- goje tiriant nusikaltimus ir palaikant džiui, dalintis kriminalinės žvalgybos informa- tapo įmanomas tik dėl to, jog kriminalinės vyzdžiui: įvairūs korupciniai drausminiai nusi- valstybinį kaltinimą? cija su kitomis institucijomis, tiriančiomis mo- žvalgybos informacija buvo perduota šiai žengimai, nepotizmas valstybės tarnyboje ar kestinius sukčiavimus ar kartelinių susitarimų šakinei institucijai, kuri pati neturi jokių realių kitos panašios situacijos.

Pradžia 2 psl.

Tęsinys 4 psl.


24

SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m.

Pradžia 3 psl. Pagaliau priėmėme naują prokuratūros įstatymą, kurio esminė naujiena – specialusis prokuroras. Šis pareigūnas turės ypatingą ir išskirtinį statusą, kuris ne tik apsaugos nuo įvairių įtakų, bet ir savaime bus išskirtinė rolė valstybės sąrangoje. Toks prokuroras kuruos teisėsaugos tyrimus pagrindinėse rezonansinėse bylose – politinės korupcijos, piktnaudžiavimo valstybės tarnyba, kitose, sulaukiančiose didelio rezonanso ar dėl esminės žalos visuomenės interesams. Ši planuojama naujovė iš esmės pakeis dabartinį korupcinių nusikaltimų tyrimų procesą, pagaliau bus skiriamas dėmesys sisteminiams situacijų tyrimams. Ar visa tai atsispindės ir naujos kokybės teismų sprendimuose? Nors idėja į rezonansinių bylų nagrinėjimą bei sprendimų priėmimą įtraukti visuomenę diskutuojama jau senokai, kol kas šios idėjos neįgyvendinom. Manau, kad šioje Seimo kadencijoje bus pateiktas konkretus sprendimas, kaip į mūsų baudžiamąjį procesą integruoti prisiekusiųjų (tarėjų) institutą. Esu įsitikinęs, kad išteisinamųjų nuosprendžių už korupcinius nusikaltimus sumažės tik tada, kai atsiras galimybė pasitelkti visuomenės tarėjus, kurie vertintų ne tik teisinius D. Gaižauskas pirmininkauja posėdžiui, svarstant įstatymo pataisos projektą argumentus, bet ir realias galimai korupcinės veiklos aplinkybes. Taip priartintume teismų galės sugrįžti prie šio pakeitimo svarstymo. darbą gerai išmanantys darbuotojai tiesiogiai jampolės šilumos ūkyje veikiančių įmonių – vidines procedūras prie visuomenės. Įtraukus Akivaizdu, kad, sumažėjus nuolatinių gy- stabdo progresą. Todėl būtina kuo greičiau UAB „Litesko“ ir UAB „Marijampolės šilumos eilinius piliečius ir jiems suteikus galimybę ventojų skaičiui, derėtų sumažinti ir tautos depolitizuoti visas savivaldybės įstaigas ir po- tinklai“  – veiklų analizei. Eilę metų marijamieškoti tinkamo ir teisingo sprendimo, dėl atstovų kiekį. Beje, to imtis taip pat ragina ir kyčius daryti pirmiausiai nuo vadovaujančias poliečiai yra tarp daugiausiai už šildymą mopozicijas užimančių, nesąžiningų ar nekom- kančių šalies gyventojų. Miesto savivalda be procesinių ar kitų priežasčių kaltinamųjų gy- aplinkinių šalių pavyzdžiai. petentingų vadovų. Šį procesą skatinu nuo paties fakto konstatavimo daugiau nesiėmė nyba taip lengvai nesugebėtų įtikinti, jog jų O ką manote apie Marijampolę, kokie, pirmos savo darbo Seime dienos, pavyko jokių esminių pokyčių. Atėjo laikas ir kultūros ginamieji kaltinami korupciniais nusikaltimais surinkti duomenis ir pradėti patikrinimus ke- įstaigų įsisenėjusių problemų sprendimams. Jūsų nuomone, darbai čia reikalingiausi? formaliai yra nekalti. liose svarbiose įmonėse ir įstaigose, kai kurie Taip pat sieksiu skatinti glaudesnį verslo įmonetinkamai savo pareigas vykdę vadovai jau nių bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis. pakeisti. Šiuo metu po mano gautos ir pateikBūdų, kaip pastebimai pagerinti teikiamas tos informacijos savivaldybės administracijos viešąsias paslaugas, yra daug. Manau, kad reivadovybei dar vyksta UAB „Marijampolės kėtų dar labiau sumažinti vadinamąją biurobūtų ūkio“ veiklos patikrinimas, o šios įmo- kratinę naštą. Jau įtvirtinome, kad įvairių įstainės vadovas Kęstutis Kubertavičius atleistas iš gų pareigūnai negalės iš gyventojų reikalauti pareigų. Atliekamas ir Marijampolės Pirminės dokumentų, kurie yra prieinami registruose ir sveikatos priežiūros centro auditas, bet tai tik duomenų bazėse. Tačiau mūsų savivaldybėpradžia ir darbo čia dar labai daug. Esu įsiti- je realių pokyčių nepastebėjau. kinęs, kad visi Marijampolėje dirbantys valsKaip matote, probleminių sričių gausu ne tybės tarnautojai ir jiems prilyginti asmenys tik valstybės mastu, bet ir regioniniu. Reikia tiesiog privalo teikti kokybiškas ir gyventojų pripažinti, kad regioninės problemos sprenlūkesčius atitinkančias paslaugas ir tai daryti džiamos ne taip sparčiai, kaip galėtų būti, skaidriai bei sąžiningai, o mūsų, politikų, dar- todėl dedu daug pastangų stiprindamas bas ir yra padaryti taip, kad visa tai būtų kuo Marijampolės LVŽS skyrių, nusprendžiau, greičiau įgyvendinta. kad aktyviai rinksiu komandą artėjantiems

D. Gaižauskas Panašu, kad jau įvykdėte didžiąją dalį savo numatytos programos, ką ketinate veikti likusios kadencijos Seime metu? Teisingai pastebėjote, pavyko įgyvendinti esminius siekius, kuriuos sau kėliau kandidatuodamas į Seimą. Tačiau žengtas tik pirmas žingsnis, dar laukia daugybė kitų įstatymų pakeitimų ar papildymų, kad žmonės pajaustų, jog teisingumas mūsų valstybėje atsigauna. Tiesa, noriu pabrėžti, kad pažadėtas darbas dėl Seimo narių skaičiaus sumažinimo iki 101 kol kas neužbaigtas. Tačiau, vos tik pradėjome darbą Seime, netrukus ir pateikėme LR Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo projektą, kuris numato, kad LR Seimą sudaro 101 Seimo narys. Šis procesas vienas iš sudėtingesnių, ir tik visai neseniai Seimo pirmininkas užsiminė, kad netrukus Seimas

Žinote, Marijampolė kaip ir visa Lietuva pribrendo esminiams pokyčiams, gal ne visi mūsų priimami sprendimai regionams yra populiarūs, bet jie labai reikalingi, o duodama nauda pasimatys tik ilgalaikėje perspektyvoje. Kalbant apie konkrečius darbus, Marijampolėje jų padaryti dar reikia labai daug, nes problemų apstu ir Švietimo įstaigose, ir Sveikatos apsaugos sistemai priklausančiose įstaigose, smulkaus ir vidutinio verslo sąlygų gerinimo srityje, kultūros įtaigų įsisenėjusios ir nesprendžiamos problemos, netinkamo būsto renovacijų, išskirtinai didelių šildymo kainų, žemėtvarkos, socialinių paslaugų gerinimo problemos, savivaldybės skolos ir t.t. Bet kadangi šiuo metu klausiate apie korupciją ir jų apraiškas bei kovą su šiuo reiškiniu, išskirčiau čia tiesiog klestintį nepotizmą. Savivaldybės įmonėse, įstaigose ir administracijoje dirbantys ,,savi“ ir ne visuomet savo

D. Gaižauskas Dėl šios ir kitų priežasčių likusios kadencijos savivaldos rinkimams, kad realūs pokyčiai metu dar labiau stiprinsiu savo biuro Mari- prasidėtų ir savivaldoje. jampolėje veiklą. 2018 metais daug dėmesio skirsiu Mari- Kalbėjosi Povilas Šlapševičius


SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m.

5

DAINIAUS GAIŽAUSKO VEIKLA SEIME LR Seimo statutas detaliai nusako Seimo nario teises, pareigas ir kitus su LR Seimo veikla susijusiu niuansus, kuriuos, beje, pravartu žinoti kiekvienam piliečiui. Statute nurodyta, jog Seimo narys turi teisę rengti ir teikti Seimui svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus. Įstatymų projektai Seime paprastai teikiami individualiai arba Seimo narių grupėje, pastarasis būdas paplitęs labiau. Žemiau pateikiamas Seimo nario Dainiaus Gaižausko pateiktų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų sąrašas. Viso: 32

LR SEIMO NARIO DAINIAUS GAIŽAUSKO (INDIVIDUALIAI IR GRUPĖJE) PATEIKTI ĮSTATYMŲ PROJEKTAI DATA

2018-01-08

2017-12-21 2017-12-12

2017-12-12

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-19

2017-10-05

2017-09-19

PATEIKTAS ĮSTATYMO PROJEKTAS

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės bei ūkinės veiklos parlamentinį tyrimą“ projektas Konstitucijos 106 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 1, 2, 3, 4, 8, 10(3) ir 21(1) straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu ir ketvirtuoju(1) skirsniu įstatymo projektas Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 65(1) straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII1649 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2, 3 straipsnių ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos Seimo biudžeto ir finansų komitetui ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl galimai padarytos didelio masto žalos valstybei 2009 - 2012 metais Finansų ministerijai skolinantis iš komercinių bankų už galimai nepagrįstai dideles palūkanas ir neviešu būdu išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius“ projektas Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir neteisėtos įtakos politiniams procesams sudarymo“ projektas Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 11 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas

ĮSTATYMO PROJEKTO TIKSLAS

Šiuo projektu sudaryta LR Seimo laikinoji tyrimo komisija, kuriai pavesta atlikti LRT valdymo, finansinės bei ūkinės veiklos tyrimą. Tyrimo komisija įpareigota įvertinti LRT tarybos pateiktą 2016 metų veiklos ataskaitą, LRT 2017 m. lapkričio 28 d. pateiktus atsakymus į Seimo narių grupės klausimus ir dar 12 LRT veiklos aspektų. Projekto tikslas – suteikti asmenims konstitucinę teisę į teisminę gynybą ir Konstituciniame Teisme. Šiuo projektu nustatytas teisėtai chemijos pramonėje vartojamų ir psichotropinį poveikį turinčių medžiagų teisinis reguliavimas. Nustatyta laikinųjų apribojimo priemonių pritaikymo naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms tvarka.

Projekto tikslas – kito kokybinio lygmens STT veikla ir kartu prielaidos sistemingai visos valstybės antikorupcinei politikai, kuri būtų deramas atsakas į korupcijos nulemtas grėsmes, taip pat – ir grėsmes Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui.

Šiuo projektu LR Seimo biudžeto ir finansų komitetui pavesta ištirti 2009 – 2012 metų LR Finansų ministerijos skolinimosi politiką. Komitetui suformuota 15 uždavinių, kurių vienas: įvertinti Ingridos Šimonytės, 2009–2012 metais ėjusios Finansų ministrės pareigas, priimtus sprendimus dėl tokios Finansų ministerijos skolinimosi valstybės vardu tvarkos ir Ingridos Šimonytės bei tuometinio Vyriausybės vadovo Andriaus Kubiliaus asmeninę atsakomybę.

Šiuo projektu sudaryta Lietuvos Respublikos Seimo laikinoji tyrimo komisija Dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir neteisėtos įtakos politiniams procesams. Komisijai pavesta išsiaiškinti visas faktines aplinkybes, susijusias su valstybės politikų ir pareigūnų dalyvavimu bandant priimti (priimant) sprendimus, kurie nesuderinami su Lietuvos nacionalinio saugumo interesais. Taip pat nustatyti šių asmenų vaidmenį, kai buvo daromas neteisėtas poveikis valstybės institucijoms ir neteisėta įtaka valstybės politikams ir (ar) politiniams procesams. Projektas nustato naują lėšų už medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimo paskirstymo proporciją. Numatyta 50 proc. lėšų skirti Aplinkos apsaugos rėmimo programai ir 50 proc. savivaldybės, kurios teritorijoje išgaunami medžiojamųjų gyvūnų ištekliai, aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai. Taip pat padidinti tarifai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius. Lentelės tęsinys 6 psl.


26

SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m.

Lentelės pradžia 5 psl.

DATA

2017-06-23

2017-06-22

2017-06-14 2017-06-14

PATEIKTAS ĮSTATYMO PROJEKTAS

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 24, 27, 29, 44, 46, 71 ir 80(1) straipsnių pakeitimo“ projektas Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Civilinio kodekso 2.79 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas

2017-05-23

Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo Nr. XII-1869 420 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

2017-05-17

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII1443 2, 13, 15, 16, 18, 19, 36, 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 papildymo 36(1) straipsniu įstatymo projektas Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

2017-05-17 2017-05-11

2017-05-09 2017-05-09 2017-05-09 2017-04-04

Civilinio kodekso 6.394 ir 6.549 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Statybos įstatymo Nr. I-1240 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas

2017-03-31

Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

2017-03-31

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

2017-03-30 2017-03-24

2017-03-15

Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII1649 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

2017-02-27

Pranešėjų apsaugos įstatymo projektas

2017-01-12

Konstitucijos 60 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Konstitucijos 55 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 2, 7, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

2016-12-22 2016-12-22

2016-12-15

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 63 straipsnio pakeitimo“ projektas

2016-12-01

Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 3, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

ĮSTATYMO PROJEKTO TIKSLAS

Projektu įtvirtinta, kad Seimo valdybos nariams, komitetų ir komisijų pirmininkams, (Seimo pirmininkas potvarkiu galės numatyti ir kitas pareigybes), reikalavimas turėti leidimą dirbti su įslaptinta informacija taps privalomas. Pakeitimo tikslas - panaikinti per griežtus reikalavimus politinių kampanijų finansavimui mažomis aukomis ir taip didinti politinių kampanijų finansavimo skaidrumą. Projektų tikslas – suvienodinti alkoholiu prekiaujančių juridinių asmenų įsisteigimo sąlygas daugiabučių gyvenamųjų namų patalpose, taip suteikiant teisę patiems namo gyventojams spręsti, ar jų kaimynystėje turėtų veikti įmonė, prekiaujanti alkoholiniais gėrimais. Taip pat suteikti neterminuotoms alkoholio licencijoms konkretų terminą ir miestų savivaldybių taryboms suteikti daugiau galių siekiant riboti alkoholio prekybą tam tikrose teritorijose. Projektas panaikina privalomą teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trijų iki šešių mėnesių už lenkimą draudžiamoje vietoje ir išvažiavimą į priešpriešinio eismo juostą kertant ištisinę kelio juostą. Prievolė iškart atimti vairuotojo pažymėjimą pakeista į galimybę. Sprendimas, kada vairuotojui, pažeidusiam KET, būtų atimamas vairuotojo pažymėjimas, paliktas teismui. Projektai sukuria teisinį pagrindą tikrinti visus Lietuvos šaulių sąjungos narius, kuriems, vykdant šaulio tarnybą, gali prireikti susipažinti su įslaptinta informacija. Taip pat numatytos su tokiu tikrinimu susijusios procedūros. Projekto tikslas – kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, užkirsti kelią patekti į Seimą asmenims, teistiems už tyčinius nusikaltimus, jei teistumas neišnykęs arba nepanaikintas bei įgyvendinti Europos Parlamento 2013 m. spalio 23 d. priimtą rezoliuciją „Kova su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu. Rekomendacijos dėl veiksmų ir iniciatyvų, kurių reikia imtis“ Įstatymų pakeitimai reikšmingai pagerina savininkų teisių įgyvendinimą, mažina korupciją, nes apriboja valstybės tarnautojų savivalę sudarant valstybinės žemės nuomos sutartis. Be to, aiškesnis valstybinės žemės nuomos statinių savininkams reglamentavimas pagerina investicinį klimatą ir padeda pritraukti užsienio investuotojus statybų ir renovacijų srityje. Šiuo projektu užtikrinama veiksmingesnė vardo ir pavardės, kaip pagrindinių asmens tapatybės žymenų, teisinė apsauga, taip pat teisė į bendrą šeimos pavardę, taikant visuomenės ir individualių asmens interesų apsaugos proporcingumo principą, sudarant teisines prielaidas dokumentuose rašyti Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečių nelietuviškus vardus ir pavardes nelietuviškais lotyniško pagrindo rašmenimis. Projektas patikslina socialinės įmonės statuso suteikimo procedūras. Taip pat patikslinta subsidijų darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms skyrimo tvarka socialinėms įmonėms. Projekto tikslas – į LR Seimo pavasario sesiją įtraukti Kriminalinės žvalgybos įstatymo XI-2234 19 straipsnio pakeitimo svarstymą. Projektas numato galimybę kriminalinės žvalgybos informaciją panaudoti tiriant įvairius korupcinės veikos požymių turinčius nusikaltimus. Projekto tikslas – apriboti Vyriausybės teisę keisti klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo nustatytas Klimato kaitos specialiosios programos lėšų skyrimo proporcijas, taip užtikrinant, kad Klimato kaitos specialiosios programos lėšos būtų skiriamos laikantis tarptautiniuose dokumentuose bei Lietuvos programiniuose dokumentuose įtvirtintų principų. Projekte įtvirtinti tokie informacijos teikimo Specialiųjų tyrimų tarnybai pagrindai ir tvarka, kurie šiai institucijai leis gauti jos funkcijoms įgyvendinti būtiną informaciją ir taip užtikrins efektyvesnę jos veiklą. Projektas įveda pranešėjų apsaugos institutą. Kartu skatinamas informacijos apie neteisėtą ir neetišką veiklą atskleidimas bei veiksmingesnė viešųjų interesų apsauga. Projektas numato, kad Seimo nariui tapus ministru, jo parlamentaro mandatas yra laikinai sustabdomas. Įstatymo projekto tikslas – sumažinti Seimo narių skaičių iki 101 bei perkelti eilinių Seimo rinkimų datą. Projekte nustatoma galimybė perkelti iš bausmės atlikimo vietų su laisvės apribojimu susijusias bausmes atliekančius asmenis į policijos areštines ir tardymo izoliatorius ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti, nustatomi ilgesni tokio perkėlimo terminai. Projektas patikslina Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto veiklos kryptis, papildant, kad Komitetas svarstys, rengs įstatymų ir kitų teisės aktų projektus žvalgybos ir kontržvalgybos, viešojo saugumo, informacinio ir kibernetinio saugumo klausimais. Projekto tikslas – įteisinti vaiko, kuris yra pasiekęs pilnametystę arba anksčiau įgijęs visišką veiksnumą, teisę žinoti savo biologinius tėvus (donoro tapatybę). Šiuo projektu taip pat uždraudžiamas embriono ir lytinių ląstelių eksportas/importas, išskyrus importą ar eksportą, kai asmuo ląsteles ar embrioną įsiveža/išsiveža savo paties pagalbinio apvaisinimo procedūrai. Atliekant pagalbinio apvaisinimo procedūrą iki trijų apribojamas sukuriamų ir į gimdą įkeliamų embrionų skaičius.


SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m.

7

TARPTAUTINĖS KOMANDIRUOTĖS 2017 m. lapkričio 2 – 4 d. Seimo narys Dainius Gaižauskas kartu su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu lankėsi Ukrainoje. Vizito metu buvo diskutuojama apie Ukrainos saugumo situaciją, Rusijos agresiją ir nuo 2014 metų šalyje vykstantį karą. Ukrainos atstovai buvo patikinti, kad Lietuva aktyviai remia Ukrainą ir nuolatinis bendradarbiavimas su šia šalimi išlieka vienu svarbiausių Lietuvos užsienio ir saugumo politikos prioritetų. Lietuva taip pat palaiko Ukrainos pasirinktą ES kryptį, vidaus reformas bei padeda jai įgyvendinti užsibrėžtus kariuomenės artėjimo prie NATO standartų tikslus.

2017 m. gegužės 25 – 30 d. Seimo narys Dainius Gaižauskas dalyvavo NATO Parlamentinės Asamblėjos pavasario sesijoje Tbilisyje (Gruzija). Šios sesijos metu buvo pristatyta deklaracija dėl paramos Gruzijos euroatlantinei integracija.

NATO Parlamentinės Asamblėjos pavasario sesijoje Tbilisyje

2017 m. balandžio 4 – 6 d. Seimo narys Dainius Gaižauskas dalyvavo Georgo Maršalo Europos saugumo studijų centro rengiamame seminare Vokietijoje.

Ukraina. Lugansko sritis. Antiteroristinės operacijos zona.

2017 m. spalio 5 – 10 d. Seimo narys Dainius Gaižauskas dalyvavo NATO Parlamentinės Asamblėjos 63-iojoje metinėje sesijoje Bukarešte (Rumunija). Pagrindinės šios sesijos pranešimų ir diskusijų temos buvo agresyvios Rusijos politikos keliamos grėsmės, transatlantiniai santykiai, saugumas nuo Arkties iki Juodosios jūros, padėtis Sirijoje ir Afganistane, kova su terorizmu, hibridinėmis grėsmėmis, dezinformacija ir propaganda, procesai Vakarų Balkanuose. Šioje sesijoje Juodkalnija dalyvavo jau kaip pilnateisė NATO ir NATO Parlamentinės Asamblėjos narė.

Bukareštas. Rumunijos parlamento rūmai.

Berlynas. Georgo Maršalo Europos saugumo studijų centro seminaras Vokietijoje.

2017 m. vasario 20 – 22 d. Seimo narys Dainius Gaižauskas dalyvavo NATO būstinėje ir Jungtinių pajėgų vadavietėje Briuselyje (Belgijos Karalystė). Šios kelionės metu vyko susipažinimas su NATO operacijomis ir ateities planais.

Briuselis. NATO būstinė. Jungtinių pajėgų vadavietė.


28

SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m.

DAINIAUS GAIŽAUSKO BIURUI GYVENTOJAI PARODĖ PASITIKĖJIMĄ Esu tvirtai įsitikinęs, kad formalus rinkėjų atstovavimas, kai susitinkama tik kelias valandas per savaitę, visiškai nepateisina marijampoliečių lūkesčių. Kad toks atstovavimo modelis nėra tinkamas, rodo ir per eilę metų Marijampolėje susikaupusių problemų kiekis. Todėl tapęs Seimo nariu marijampoliečius pakviečiau į nuolat veikiantį, daug veiklos sričių apimantį Seimo nario biurą.

Tomas Bielys

Edmundas Razvickas

Kaip ir kiekvienam Seimo nariui, man su- Trečiąjį etatą išskyriau į dvi dalis: Viktorija teikti trys padėjėjų etatai. Vieną etatą pasky- Kriščiūnienė (LVŽS Marijampolės skyriaus riau ilgą darbo patirtį LR Seimo kanceliarijoje administratorė), kuri administruoja biuro veisukaupusiai Almai Domeikienei, kuri man klą, Liucija Kailiuvienė (buvusi Marijampolės padeda Seime. Antrąjį, po 0,25 etato, padali- r. apylinkės prokuratūros prokurorė) gyvennau keturiems padėjėjams, dirbantiems biu- tojams teikia nemokamas teisines konsultare Marijampolėje: Edmundas Razvickas (Kal- cijas. Seimo nariams išlaidoms, susijusioms varijos gimnazijos direktoriaus pavaduotojas su jų parlamentine veikla, kiekvieną mėnesį ūkio ir bendriesiems klausimams) atsakingas atsiskaitytinai skiriama vieno vidutinio šalies už švietimą ir viešuosius pirkimus, Tomas darbo užmokesčio dydžio suma. Šias lėšas Bielys (AB Lietuvos draudimo – verslo klien- naudoju biuro Marijampolėje išlaikymui, baltų draudimo ekspertas) – smulkų ir vidutinį dų ir kompiuterinės technikos nuomai, kanverslą, Karolis Dvylys – jaunimo klausimus, celiarinėms prekėms, kurui ir automobilio Povilas Šlapševičius (Marijampolės kolegijos išlaikymui, įvairioms reprezentacinėms išlaiViešosios komunikacijos ir marketingo sky- doms ir publikacijoms žiniasklaidoje. riaus vedėjas) – viešuosius ryšius ir kultūrą.

Karolis Dvylys

Povilas Šlapševičius

Viktorija Kriščiūnienė

Liucija Kailiuvienė


SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m.

Seimo nario Dainiaus Gaižausko biuro veiklos sritys

9

Skundų ir prašymų pasiskirstymas pagal temas

Diskusijos su vietos įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais Būtent aktyvi biuro veikla sudarė sąlygas sužinoti tikrąsias marijampoliečių problemas. Visus praėjusius metus aktyviai bendravau su vietos smulkaus ir vidutinio verslo atstovais, įvairių viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojais – šių diskusijų metu surinkta informacija buvo ypač vertinga sprendžiant mokestinių pakeitimų, biudžeto formavimo ir kitus svarbius klausimus Seime. Kartu su komanda organizavome 16 apskritojo stalo diskusijų – susitikimų:

Praėjus pirmiesiems biuro darbo metams, galime skaičiuoti veiklos rezultatus, o jie iškalbingi. Be jokios abejonės, sprendimas įkurti biurą pasiteisino. Per metus biure apsilankė daugiau nei 600 gyventojų. Jeigu skaičiuočiau susitikimus ir su įvairių įstaigų darbuotojais, šis skaičius dar labiau išaugtų. Šių susitikimų metu dalies gyventojų problemas išsprendėme iš karto, toks faktas galimai rodo vietinės savivaldos neveiksnumą arba tos pačios savivaldos įstaigų darbuotojų nekompetenciją ir negebėjimą gyventojams suprantamai išaiškinti jų teises ir taip padėti operatyviai išspręsti gana nesudėtingas problemas. Tiesa, gavome 223 raštiškus skundus ir prašymus, tarp pastarųjų buvo pranešimų ir apie ypač rimtas problemas, egzistuojančias mūsų mieste.

Susitikimas su Marijampolės apskrityje veikiančio smulkaus ir vidutinio verslo atstovais, susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Įmonių atstovai aiškiai įvardijo svarbiausias problemas: nelygi konkurencija tarp skirtingų verslo formų, Lietuvos darbo biržos vykdomas neefektyvus įdarbinimas subsidijuojant, neveikiantys kontrolės mechanizmai prekių ir paslaugų judėjime, išskirtinių monopolinių sąlygų sudarymas transporto priemonių techninių apžiūrų centrams, saugios infrastruktūros trūkumas, problemiška atliekų utilizacija ir dideli įkainiai. Daugiausiai diskusijų kilo tarp skirtingose verslo srityse dirbančių asmenų. Uždarųjų akcinių bendrovių atstovai aiškiai įvardijo, kad jie nėra pajėgūs konkuruoti su individualios veiklos verslo liudijimus turinčiais fiziniais asmenimis dėl mokestinės aplinkos skirtumų ir griežtesnių reikalavimų taikymo juridiniam asmeniui ir juridinio asmens vadovui, tačiau smulkaus verslo atstovai, dirbantys su

individualios veiklos verslo liudijimais, pabrėžė, kad prekės ar paslaugos vartotojui svarbiausia yra pigi ir kokybiška paslauga, kitu atveju tam tikra dalis vartotojų visiškai atsisako prekių ir paslaugų vartojimo arba prekes ir paslaugas pigiau įsigyja kaimyninėse šalyse. Ypač buvo akcentuojama, kad kaimyninėse šalyse yra gerokai mažiau perteklinių reikalavimų, trukdančių vykdyti veiklą, todėl dar griežtesni reikalavimai gali priversti perkelti verslą į kaimynines šalis. Smulkaus ir vidutinio verslo atstovai nuogąstavo, kad nejaučia realios vietinės savivaldos pagalbos, galimai dar vis pasitaiko ir korupcinio pobūdžio apraiškų tarp valstybės tarnautojų. Kartu su verslo atstovais sutarėme apskritojo stalo diskusijas organizuoti dažniau. Šioje diskusijoje išsakytas problemas aptariau su Premjeru, Vidaus reikalų bei Ūkio ministrais. Dalis išsakytų problemų ir reikalavimų išspręsta. Seime parengti ir priimti reikiami įstatymų pakeitimai, pvz., supaprastinta verslo liudijimų išdavimo tvarka, sugriežtinta atsakomybė už korupcines veikas ir kt.

Susitikimas su Marijampolės apskrityje veikiančio smulkaus ir vidutinio verslo atstovais ir LR Seimo Ekonomikos komiteto pirmininku V. Sinkevičium

Tęsinys 10 psl.


210 SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. Pradžia 9 psl. „Marijampolės savivaldybės krinti efektyvesnę kelių ir gatvių priežiūrą. kelių ir gatvių būklė“ – disSiekdamas atkreipti dėmesį į esamą, takusijoje dalyvavo Marijampo- čiau neracionalų lėšų skirstymą, nuolat lės savivaldybės administraci- akcentavau gyventojų skundus dėl nejos direktoriaus pavaduotojas tinkamos gatvių būklės bei prašiau imtis Valdas Tumelis, Marijampolės savivaldybės sprendimų, pvz., Marijampolės miesto Vinūkio departamento direktorius Vidas Pieli- gio g. ir kt. Šios gatvės pradėtos tvarkyti, o kis. Susitikime ieškojome būdų, kaip užti- kai kurios ir sutvarkytos.

Susitikimas su Marijampo- Lenkijos, Vokietijos, Rumunijos, Bulgarijos lės vežėjų asociacijos nariais. ir kitų ES šalių tarptautinių pervežimų versSusitikime dalyvavo septynių lu užsiimančiomis įmonėmis tampa ypač Marijampolės tarptautinių sunku ir dėl ženkliai išaugusių transporto krovinių vežimo keliais įmonių priemonių valdytojų civilinės atsakomybės atstovai. Susitikimo tikslas – tarptautinių privalomojo draudimo įmokų. pervežimų srities problemų ir galimų sprenSusitikime dalyvavusių įmonių vadovai dimų aptarimas. išreiškė viltį, kad jų problemos negulės valĮmonių vadovai ypatingą dėmesį atkreipė džios atstovų stalčiuose, bus išgirstos ne tik į nuolatinį kvalifikuotos darbo jėgos vietinė- Lietuvoje, bet ir Europos sąjungos institucije darbo rinkoje trūkumą, įmonėms dažnai jose, kitu atveju tarptautinių krovinių vežitenka ieškotis naujų darbuotojų užsienyje, mo ir gabenimo keliais verslo šakos ateitis todėl neišvengiamai yra susiduriama su Lietuvoje taptų neaiški ir miglota. ilgais darbo dokumentų: vizų, pažymų ir leiApibendrintą diskusijos informaciją perdimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, daviau Premjerui. 2017 metais Vyriausybė administravimo ir išdavimo terminais. Tarp- skyrė maksimalų dėmesį užsieniečių įdartautinių krovinių vežimo keliais įmonių va- binimo procedūrų palengvinimui. Supladovų teigimu, Europos sąjungos šalių narių nuota Migracijos departamento pertvarka. nacionaliniuose teisės aktuose atsiranda vis Sukurtas baltasis įmonių sąrašas, į kurį įrašydaugiau suvaržymų, mažinančių Lietuvos toms įmonėms bus taikomos supaprastinvežėjų konkurencinius pranašumus tarp- tos procedūros įdarbinant užsieniečius. tautinių pervežimų rinkoje. Konkuruoti su

Diskusija „Marijampolės savivaldybės kelių ir gatvių būklė“. Dalyvavo V. Tumelis, V. Pielikis. „Nelegalios statybos ir vykdomas nelegalus verslas Marijampolės apskrityje“ – šios diskusijos būtinybę iššaukė konfidencialus susitikimas su smulkaus ir vidutinio verslo atstovais, kurie išreiškė pasipiktinimą dėl nekontroliuojamo šešėlinio verslo Marijampolės savivaldybėje. Nedelsdamas organizavau susitikimą savo biure, kuriame dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos Marijampolės skyriaus vedėjas A. Beinarauskas, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė J. Stankienė, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius G. Česaitis, Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Marijampolės skyriaus vadovas Z. Galadauskas. Susitikime aptartos aktualiausios problemos – šešėlinis verslas, nelegalus darbas ir nelegalios statybos bei aplinkos apsauga. Institucijų vadovai pasidalino informacija apie jau atliktus planinius patikrinimus. Valstybinės darbo inspekcijos Marijampolės skyriaus vedėjas A. Beinarauskas informavo, kad per pirmus 4 praėjusiųjų metų mėnesius buvo nustatyta 14 nelegaliai dirbančių asmenų. Pasak vedėjo, yra tiriami visi skundai, įskaitant ir anoniminius, taip pat atliekami planiniai patikrinimai. Per pir-

mus 4 praėjusiųjų metų mėnesius VDI Marijampolės skyrius gavo 25 pranešimus, kurių dauguma pasiteisino. Nustatyta ir darbo, ir poilsio režimo pažeidimų. Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė J. Stankienė informavo, kad VMI taip pat tiria visus pranešimus, gautus raštu bei trumpuoju numeriu 1882. Vien Marijampolėje per metus atliekama apie 300 patikrinimų. Bendradarbiaujama ir su kitomis institucijomis – FNTT, VMVT, VDI ir kt. Atliekama galimų pažeidimų stebėsena, vykdomi pokalbiai. Visi šie veiksmai užtikrina valstybės biudžeto pajamų surinkimą. Buvo išskirti rizikingiausi ir dažniausiai nusižengiantys verslai: kirpyklos, mėsos perdirbimo įmonės, transporto verslas, statybų sektorius. Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Marijampolės skyriaus vadovas Z. Galadauskas informavo, kad dabar, kai visa statybų sistema yra kompiuterizuota, procesas tapo viešesnis ir skaidresnis, nors problemų ir liko. Susitikimo metu įstaigų vadovams perdaviau informaciją, gautą iš verslininkų, dėl galimai nekontroliuojamo šešėlinio verslo Marijampolės apskrityje. Atsižvelgdamos į šią informaciją minėtos tarnybos atliko neatidėliotinus patikrinimus.

Susitikimas su Marijampolės vežėjų asociacijos nariais Susitikimas su smulkaus ir mis. Pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 6 straipsnis (Pajamų mokesčio tarividutinio verslo atstovais. Susitikimą organizavo vers- fai). Pakeisto GPMĮ 6 straipsnio 4 dalyje (iki lininkas Mindaugas Kirvaitis. pakeitimo 5 dalyje) nustatytas konkretus Susitikime aptarta smulkaus ir 45 000 eurų per mokestinį laikotarpį galividutinio verslo situacija Marijampolėje bei mų gauti pajamų iš individualios veiklos, ieškota verslo rėmimo galimybių, aptarti vykdomos įsigijus verslo liudijimą, dydis, kurį viršijus, pajamos apmokestinamos galimi įstatymų pakeitimai ar papildymai. 2017 metais Seimas priėmė Valstybinio 15 proc. tarifu. Iki pakeitimo buvo galima socialinio draudimo įstatymo pataisas (pro- gauti pajamų iš veiklos, vykdomos įsigijektas Nr. XIIIP-1219(2), kuriomis nutarta įtvir- jus verslo liudijimus, jei neprivalėjo registinti socialinio draudimo įmokų „atostogos“. truotis ir nebuvo įregistruotas pridėtinės Individualių įmonių savininkai, mažųjų vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoju. bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai, Vadinasi, gauti 45 000 eurų mokestiniu ūkininkai bei jų partneriai ir asmenys, vyk- laikotarpiu neviršijančias pajamas iš vykdantys individualią veiklą, kaip ji apibrėžta domos individualios veiklos, įsigijus verslo Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, vie- liudijimus, galės ir privalantys registruotis nerius metus nuo pirmosios veiklos pra- ar jais įsiregistravę PVM mokėtojai. Pagal džios socialinio draudimo įmokų galės ne- nustatytas formules individualios veiklos mokėti. Pirmosios veiklos pradžia laikoma pelnas, neviršijantis 20 000 eurų per metus, diena, kurią po 2018 m. sausio 1 d. asmuo faktiškai apmokestinamas 5 proc. tarifu, o pirmą kartą tampa savarankiškai dirbančiu kai metinis pelnas viršys 20 000 eurų per asmeniu. Šios dalies nuostata taikoma ir metus, taikomas pajamų mokesčio tarifas asmenims, kurie po 2018 m. sausio 1 d. per didės, kol pasieks nekintantį 15 proc. pajane mažesnį kaip dešimties metų laikotarpį mų mokesčio tarifą (kai pelnas sieks 35 000 nebuvo savarankiškai dirbančiais asmeni- eurų per metus).

Diskusija „Nelegalios statybos ir vykdomas nelegalus verslas Marijampolės apskrityje“ „Smulkų ir vidutinį verslą reglamentuojančių įstatymų pataisos“. Susitikime su UAB „Autoridas“, UAB „Ridma“, Z. Ra-

manausko IĮ, UAB „Fatalitas“ ir UAB „Ridbela“ atstovais diskutavome dėl smulkų ir vidutinį verslą liečiančių įstatymų pataisų.

Susitikimas su su smulkiais ir vidutiniais verslininkais

Tęsinys 11 psl.


SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. Pradžia 10 psl. „Vaikų saugumo užtikrini- jo pasimatymų su dukra laikas. mas darželyje – mokykloje Kadangi į nuolatinius tėvų atstovų bei dar„Želmenėliai“. Diskusijoje da- želio direktorės skundus valstybinių bei salyvavo Vaikų teisių apsaugos vivaldos institucijų reakcija buvo minimali, skyriaus vadovė S. Rainienė, ėmiausi šios problemos iš esmės. OrganiŠvietimo skyriaus vedėja A. Vaznienė, dar- zavau susitikimus su Policijos, Vaikų teisių želio – mokyklos direktorė R. Maksimavičie- apsaugos skyriaus ir darželio – mokyklos nė, tėvų atstovai. administracijos atstovais. Smulkiai išsiaiškiMarijampolės darželyje – mokykloje „Žel- nome šiuo metu veikiančią teisinę bazę, jos menėliai“ dar nuo 2015 m. tęsiasi situacija, spragas bei galimybes. Aptarėme būtinus kai ugdytinės tėvas lankydamasis šioje įs- atlikti prevencinius veiksmus. Parengtas taigoje nuolat provokuoja konfliktines situ- aiškus, vaikų saugumą užtikrinantis veiksacijas ir kitaip trikdo ne tik auklėtojų darbą, mų planas, pagal kurį visi sužinojo, ką pribet ir sukelia psichologinę įtampą vaikams, valo daryti kiekvienas darželio darbuotojas, taip pažeisdamas jų teisę į saugią aplinką. policija ir vaikų teisių apsaugos specialistai Tokiu savo elgesiu minėtas asmuo taip pat pasikartojus panašiai situacijai. pažeidžia teismo nutartį, kurioje nustatytas

11

„Smulkus ir vidutinis verslas Marijampolėje“ – susitikime dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo atstovai: V. Senkutė ir K. Svitojus. Diskutavome apie galimus mo-

kestinius pakeitimus siekiant gerinti verslo sąlygas Lietuvoje. Aktyviai palaikiau įstatymų dėl reinvestuojamo pelno neapmokestinimo, socialinio draudimo įmokų „atostogų“ ir kitus su verslo skatinimu susijusius pakeitimus.

„Planuojama miškų reforma“  – susitikimas su Marijampolės miškų urėdijos atstovais K. Bielskumi ir R. Mažėčiu. Marijampolės miškų urėdijos atsto-

vai prašė stabdyti suplanuotą miškų reformą, tačiau jiems buvo išaiškinta, kad miškų reforma bus vykdoma ryžtingai. Nuo 2018 metų sausio 1d. veikia viena valstybinė įmonė – Valstybinių miškų urėdija.

Diskusija „Planuojama miškų reforma“. Dalyviai: Marijampolės miškų urėdijos atstovai K. Bielskus ir R. Mažėtis. Diskusija „Vaikų saugumo užtikrinimas darželyje – mokykloje „Želmenėliai“ „Smulkaus ir vidutinio verslo sąlygų gerinimas“ – Marijampolės centrinėje turgavietėje vykusią diskusiją, kurioje dalyvavo ir Marijampolės sav. administracijos atstovas, iššaukė kreipimasis, jog

savivaldybės administracija visiškai nesirūpina centrinės turgavietės tualetais. Vietinė savivalda nelabai įsiklausė į turgavietės prekeivių bei mano prašymą išspręsti šią problemą. Minėtas tualetas buvo suremontuotas, tačiau tik minimaliai.

„Lietuvos Pašto reorganizacija“ – susitikimas organizuotas reaguojant į pašto darbuotojų nuogąstavimą dėl Lietuvos pašto reorganizacijos ir ketinimo uždaryti Patašinės pašto skyrių. Susitikime su Kauno apskrities pašto vado-

vu R. Globiu aptarėme klausimus dėl pašto sistemos pertvarkos ir skyrių uždarymo. Pradėjus aiškintis aplinkybes, dėl kurių buvo norima uždaryti Patašinės pašto skyrių, situacija netrukus pasikeitė ir jis nebuvo uždarytas.

Susitikimas su Kauno apskrities pašto vadovu R. Globiu Diskusija „Smulkaus ir vidutinio verslo sąlygų gerinimas“. Dalyviai: Marijampolės turgavietės prekybininkai, Ekonomikos komiteto pirmininkas V. Sinkevičius „Marijampolės kolegija ir Atsižvelgdamas į esamas problemas, suplanuojama švietimo refor- organizavau Seimo primininko V. Pranckiema“ – dviejose diskusijose su čio vizitą į Marijampolės kolegiją, aptartos Kolegijos direktoriumi dr. V. esamos problemos ir jų galimi sprendimo Viliūnu ir kitais administracijos būdai. Seimo pirmininkas kaip vieną iš gaatstovais ieškojome sprendimų esamai Ko- limų sprendimų Kolegijos būklei gerinti legijos situacijai gerinti, diskutavome apie įvardijo glaudesnį bendradarbiavimą su regalimą švietimo sistemos pertvarkos įtaką giono darbdaviais ir penktojo lygio studijų šiai įstaigai. programų rengimą.

„Marijampolės PSPC vei- netinkamų vadovo veiksmų. Šiai situacijai klos ir mikroklimato gerini- nepasikeitus, darbuotojų psichologinis mimas“  – 2017 metų spalio mė- kroklimatas šioje įtaigoje tik blogės ir gali nesį gautas penkiasdešimties pasiekti kritinę stadiją, o tai lemia teikiaMarijampolės PSPC darbuoto- mų paslaugų kokybę gyventojams. Todėl jų pasirašytas skundas dėl galimai neteisė- nuolat raginu Marijampolės savivaldybės, tų įstaigos vadovės veiksmų ir kitų galimų šios įtaigos steigėjos, vadovybę nevilkinti nusižengimų. sprendimų, iškilusius klausimus spręsti priNedelsdamas organizavau Marijampolės oritetiškai. Informacijos patikrinimui praPSPC darbuotojų susitikimą su Sveikatos dėtas Marijampolės PSPC veiklos ir finansų apsaugos ministru A. Veryga bei Marijam- auditas. 2018 metų vasario pabaigoje Maripolės sav. vadovais. Pasitikslinęs informa- jampolės PSPC vadovė šalių sutarimu pasiciją, supratau, kad situacija šioje įstaigoje traukė iš pareigų. ypač įtempta, darbuotojai jau psichologiš- Šios problemos sprendimas toliau išlieka viekai išsekę nuo nuolatinio streso dėl galimai na iš prioritetinių biuro veiklos sričių 2018  m.

LR Seimo pirmininko V. Pranckiečio vizitas Marijampolės kolegijoje

Marijampolės sav. kontrolierius J. Vaičiulis pristato PSPC darbuotojams audito proceso eigą


212 SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m.

Valstybės institucijų vadovų ir atstovų vizitai Marijampolėje Atsižvelgdamas į opiausias Marijampolėje egzistuojančias problemas aktyviai ieškojau būdų jų sprendimams. Dėjau daug pastangų, kad jas taip pat pamatytų ir išgirstų įvairių valstybinių institucijų vadovai, nuo

kurių kuruojamų ministerijų veiklos priklauso esamų problemų sprendimai. 2017 metais organizavau 9 Valstybės institucijų vadovų ir atstovų vizitus Marijampolėje:

9 Valstybės institucijų vadovų ir atstovų vizitai Marijampolėje: Seimo kontrolieriaus R. Šukio

Žmogaus teisių komiteto pirmininko V. Simulik

Švietimo ir mokslo komiteto nario prof. A. Gumuliausko

Aplinkos apsaugos ministro K. Navicko

Žemės ūkio ministro B. Markausko

Ekonomikos komiteto pirmininko V. Sinkevičiaus

Seimo pirmininko V. Pranckiečio

Ministro pirmininko S. Skvernelio

Sveikatos apsaugos ministro A. Verygos

Seimo kontrolieriaus R. Šukio Aplinkos apsaugos ministro Ekonomikos komiteto pirMinistro Pirmininko S. Skvervizitas – vyko gyventojų priėK. Navicko vizitas – lankytasi mininko V. Sinkevičiaus nelio vizitas – susitikimo su mimas, lankėmės Nacionalinės Marijampolės apskrities atliekų vizitas – komiteto pirmiMarijampolės savivaldybės žemės tarnybos Marijampolės tvarkymo centre. Vyko susitikininkas supažindintas su atstovais bei Baltic FEZ direktoskyriuje ir Marijampolės sav. temas su gyventojais, miškų urėdiMarijampolės verslo aplinka, riumi S. Petruliu metu aptarėme ritorijų planavimo skyriuje. Aptarėme nelega- jų darbuotojais, ūkininkų sąjungos atstovais, problemomis bei plėtros galimybėmis. Marijampolės savivaldybei iškilusias finanlius statinius mieste, jų šalinimo perspektyvas, „Marijampolės švaros“ atstovais, Marijampo- Aplankėme Marijampolės LEZ , kur kyla sines problemas, susijusias su projekto „Rail daugiabučių renovacijas, sukėlusias neigiamą lės savivaldybės tarybos nariais, „Arboristų“ UAB „Dovista“ gamybos kompleksas. Baltica“ įsipareigojimais bei pildant užsienio atgarsį visuomenėje, ypač didelį dėmesį sky- asociacijos, Valstybinės augalininkystės tar- Lankėmės UAB „Juodeliai“, kuri taip pat investuotojų poreikius Marijampolės LEZ terirėme Kokolos g. 9 namo renovacijai. nybos atstovais. Buvo aptarti Miškų įstatymo planuoja plėsti savo verslą Marijampolės torijoje, o taip pat finansinius sunkumus, susipakeitimai, kalbėta apie urėdijų reformą bei LEZ aplinkoje. Susitikome su smulkiai- jusius su Marių bei Vilkaviškio gatvių remonto Žmogaus teisių komiteto pir- atliekų tvarkymą, medžioklės įstatymo pa- siais prekybininkais turgavietėse, išklau- darbais. Lankėmės Marijampolės Jono Totoraičio mininko V. Simulik vizitas – keitimus, mišrių bioatliekų rūšiavimo sistemą, sėme jų problemas ir poziciją į vykdomas vyko gyventojų priėmimas dėl atliekų deginimo centrų steigimo klausimus, reformas. Susipažinome su gamybos progimnazijoje ir Marijampolės pataisos nagalimai pažeistų žmogaus teisių želdynų įstatymo pakeitimus, medžių genėji- įmonių UAB „Furnera“ ir „CIE LT FORGE“, muose. į tinkamą viešąjį administravi- mo ir priežiūros taisyklių pakeitimus ir kt. veikla ir plėtros perspektyvomis. Dalyvamą. Gyventojai iškėlė problemas, susijusias vome apskrito stalo diskusijoje su MariSveikatos apsaugos ministro su Marijampolės savivaldybės pareigūnų neŽemės ūkio ministro B. Mar- jampolės apskrityje veikiančio smulkaus A. Verygos vizitas – susitiveiklumu. Komiteto pirmininkas lankėsi Marikausko vizitas – susitikime ir vidutinio verslo atstovais. kome su Marijampolės PSPC jampolės pataisos namuose ir Marijampolės su ūkininkais bei Žemės ūkio darbuotojais. Lankėmės MariJ. Totoraičio progimnazijoje. skyrių specialistais ministras jampolės ligoninėje, kur su ligoSeimo pirmininko V. Prancsupažindino su šios Vyriausykiečio vizitas – lankėmės Ma- ninės vadove bei gydytojais aptarėme jų proŠvietimo ir mokslo komiteto bės žemės ūkio politikos prioritetais bei rijampolės kolegijoje ir Mari- blemas bei lūkesčius reformuojant sveikatos nario prof. A. Gumuliausko vi- laukiančiais iššūkiais. Aptarėme šiandienos jampolės Profesinio rengimo apsaugos sistemą. Diskutavome apie magnezitas  – Marijampolės apskri- situaciją žemės ūkio sektoriuje, smulkiųjų centre, kur susipažinome su tinio rezonanso tomografo įsigijimo ir paslauties švietimo įstaigų darbuo- žemės ūkių perspektyvas, melioracijos įstaigų veikla ir pasiekimais, taip pat disku- gų teikimo poreikį bei galimybes. Taip pat kaltojams ir vadovams buvo įrenginių tvarkymo bei kitas problemas. tavome apie laukiančius švietimo reformos bėjome apie stacionarinio gydymo paslaugų ir urologinio gydymo paslaugų plėtrą. pristatyta švietimo reforma. iššūkius.


SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m.

13

D. Gaižausko vizitai Marijampolės įstaigose ir įmonėse Pradėdamas biuro veiklą tikėjausi sulaukti daug besikreipiančių, bet praėjusių metų veiklos rezultatai pranoko mano lūkesčius keletą kartų. Be abejo, džiugu, kad mano biuras sėkmingai padeda marijampoliečiams. Kita vertus, biuro veikla vis labiau atskleidžia korupcines apraiškas savival-

dybėje, savivaldybės ir valstybės įstaigų neveiklumo atvejus ir kitas mūsų miesto negeroves. Galbūt kažkam tai ir atrodo, kad tai Seimo nario perteklinė veikla, bet tikrai neketinu nuleisti rankų, nes būtent taip suprantu atstovavimą gyventojams. Priešingai, dar labiau stiprinsiu biuro veiklą.

Vizitai šiose įstaigose/įmonėse: Marijampolės ligoninė Greitosios medicinos pagalbos stotis Marijampolės PSPC Marijampolės kultūros centras P. Kriaučiūno viešoji biblioteka/multicentras Kraštotyros muziejus Vaiko teisių apsaugos skyrius UAB „Furnera“ UAB „Juodeliai“ UAB „CIE LT Forge“ UAB „Avadan“ UAB „Stevila“ UAB „ICECO“ UAB „Marijampolės butų ūkis” Laisvoji ekonominė zona


214 SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m.

Marijampolės gyventojai kreipėsi dėl įvairių problemų Pastaruoju metu sulaukiu didelio miestiečių susidomėjimo, kokiomis problemomis į mane kreipiamasi. Keletas gyventojų sutiko patys paviešinti su kokiomis problemomis jiems teko susidurti.

Marijampolės miesto Vingio gatvė – tiesi, bet labai duobėta

Miesto valdžia problemų nematė

2017 m. vasario mėnesį Marijampolės tikrai yra tokia pasibaisėtina situacija šioje Jono Totoraičio progimnazijos mokytojai progimnazijoje. prašydami užtikrinti konfidencialumą kreiKreipimasis į Seimo narį D. Gaižauską ir jo pėsi į LR Seimo nario D. Gaižausko biurą dėl padėjėją E. Razvicką buvo paskutinė viltis mokyklos vadovės netinkamo, neetiško surasti teisingumą ir atskleisti tiesą apie elgesio ir nuolat naudojamo psichologinio švietimo įstaigoje jau daugelį metų egzisspaudimo bei blogo mokyklos mikrokli- tuojančias ir nesprendžiamas problemas. mato, mokyklos bendruomenės skaldymo Vietinė miesto valdžia nematė esamų propolitikos. LR Seimo nario padėjėjas E. Raz- blemų. vickas mus atidžiai išklausęs pažadėjo išsiNagrinėdami šią neeilinę situaciją, Seimo aiškinti šią situaciją ir apie ją nedelsdamas narys D. Gaižauskas ir Seimo nario padėjėinformuoti Seimo narį D. Gaižauską. jas E. Razvickas nuolat teikė grįžtamą ryšį. Išgirdęs mūsų problemas, LR Seimo na- Informuodavo, kokie veiksmai yra atliekarys D. Gaižauskas susitiko su progimnazi- mi ir kokie rezultatai gaunami. Tai buvo nejos bendruomenės nariais. Bendruomenė įprasta šioje Savivaldybėje, kad toks dėmeatvirai pasidalijo esamomis problemomis sys būtų rodomas žmonėms ir jų esamoms ir paprašė LR Seimo nario padėti spręsti problemoms. įsisenėjusias mokyklos problemas. Po ilgų ir daug jėgų pareikalavusių LR Po susitikimo atsirado viltis, kad pagaliau Seimo nario D. Gaižausko ir mokyklos esame išgirsti. Išgirdę, kad Seimo narys bendruomenės pastangų progimnazijos pažadėjo nepalikti bendruomenės, į biurą direktorė pasitraukė iš užimamų direktorės kreipėsi ir tėvai, kurie taip pat išreiškė pasi- pareigų. Didelės bendruomenės dalies lūbaisėjimą direktorės elgesiu, nes direktorė kesčiai buvo visiškai patenkinti. dažnai su jais kalbėjosi pakeltu tonu, ignoDėkojame LR Seimo nariui D. Gaižauskui ravo, bet kokią kitokią nuomonę, kuri gali- ir jo komandai už neabejingumą ir sąžininmai nesutapo su jos nuomone. Jie išreiškė gumą bei objektyvumą sprendžiant esanepasitikėjimą direktore ir iškėlė klausimą, mas problemas. Seimo nario biuras buvo ar gali tokia direktorė, kuri galimai neger- vienintelė vieta, kurioje mus išgirdo ir pabia nei pedagogų, nei tėvų, užimti tokias dėjo pasiekti realių pokyčių. pareigas. LR Seimo narys D. Gaižauskas, išklausęs Marijampolės Jono Totoraičio progimvisas puses ir surengęs ne vieną susitikimą, nazijos bendruomenė inicijavo tyrimus, kurie turėjo parodyti, ar

Kai dabar prisimenu, kokiu keliu tekda- metų pradžioje. Nors ir būdamas Seimo vo kasdien į namus važiuoti, tiesiog baisu, nariu, gerbiamas Dainius iškart pasirodė duobės didžiulės, o pats kelias nuo ma- labai šiltas ir nuoširdžiai susirūpinęs mūsų žiausio lietaus išplaukdavo į laukus. Taigi problema. Pažadėjo, kad tikrai padės. Sunusprendėme su kaimynais kreiptis pagal- rašėme viską skunde ir per 3 ar 4 mėnesius bos į Marijampolės savivaldybę. 2015 metų Dainius Gaižauskas padėjo padaryti tai, pabaigoje, kažkur gruodžio mėnesį, vaikš- ko savivaldybės ponai nesugebėjo per 2 čiojom pas administracijos direktorių, kitus metus. 2017 metų vasarą prasidėjo kelio resvarbius ponus, rašėm prašymus. 2016 me- montas, nors irgi teko ilgai ginčytis su dartais gal kovo mėnesį, o gal dar vėliau ga- bininkais, kad žmoniškai dirbtų, nepadarė vome atsakymą, kad lėšų kelio remontui viso kelio iki galo, dar kartais po stipresnio nenumatyta. Na, ir ką tu, žmogau, padarysi, lietaus patvinsta viskas, bet nepalyginsi patys neįstengėm susitvarkyti, savivaldy- su tuo, kas buvo anksčiau. Esame dėkingi, bės ponams irgi nerūpėjo. Taip ir likome kad žmogus pažadėjo ir įvykdė. kentėti toliau. Gerai nepamenu, kieno mintis buvo, bet sugalvojome eiti į Seimo J. Kmieliauskas (kalba netaisyta) nario Dainiaus Gaižausko biurą, čia jau 2017

Teko įrodinėti tai, ką darbuotojai turėjo žinoti

Su žmona grįžome iš užsienio, reikėjo į Vilnių visgi pasakė, kad galime kreiptis, tokreiptis į migracijos tarnybą dėl jos leidimo dėl grįžus teko Marijampolėje įrodinėti tai, gyventi Lietuvoje. Prieš tai pagal internete ką darbuotojos turėjo žinoti. pateiktą sąrašą surinkome visus dokumenToks blaškymasis tarp institucijų truko tus. Tvarkant formalumus Marijampolės apie 2 – 3 mėnesius, visgi net po apsilankymigracijos skyriuje iškilo problema. Išduota mo Vilniuje realios pagalbos nesulaukėme. pažyma iš policijos užsienyje turėjo būti pa- Teko kreiptis į Seimo narį Dainių Gaižauską. tvirtinta, bet to nebuvo pažymėta interne- Buvome priimti labai šiltai, pasikalbėjome te, todėl migracijos tarnyba nenorėjo padė- apie ištikusią problemą. Parašėme skundą, ti, Marijampolės skyriaus vedėja siūlė grįžti kurį adresavome Seimo nariui ir Migracijos į Kiniją. Gyvendamas Kinijoje girdėdavau, departamento direktorei. Po dviejų savaikaip Lietuva skatina sugrįžti emigrantus, čių sulaukiau skambučio, kad galime atvyko čia vedėja siūlė grįžti į Kiniją. Laukėmės ti užbaigti visus formalumus. Norėtųsi, kad Lietuvos Respublika orienantro vaiko, situacija buvo visai paprasta – į pabaigą ėjo žmonos viza. Susidarė įspūdis, tuotųsi į paprastą žmogų. Esame dėkingi kad Marijampolėje dirbantys žmonės net Dainiui, tik jo dėka kaip tik suspėjome nelabai žino visas tvarkas, nes dar būnant kreiptis dėl žmonos vizos pratęsimo. Kinijoje ambasadoje mums aiškino apie ilgalaikį leidimą gyventi, o Marijampolėje Vaidas Uspenko pasakė, kad negalima to padaryti. Nuvykus

Tęsinys 15 psl.


SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. Pradžia 14 psl.

15

R emontavo viena , o pasirašyti prašė už kita Pasiteisinimas teismo salėje

Kai mokyklos direktorius „nesusivaldė, dėka sulaukiau teisybės, kurios, tikiu, jog pasikarščiavo“ (taip jis teisinosi teismo pasiekusi nebūčiau. AČIŪ Jums, kad tikėsalėje), pirmiausia nuvykau į švietimo jote, padėjote, palaikėte, patarėte, kad skyrių, iš kurio mandagiai ir draugiškai ėjote tuo sunkiu metu kartu ir iki pat galo. buvau išprašyta lauk. Manimi ir mano dukra niekas nepatikėjo, žarstė skau- Neringa Jasaitytė Vilemaitienė džias, įžeidžiančias replikas, jog jo nepajudinsiu, jis turi stiprų užnugarį. Tik Jūsų

K aimynę kentė 30 metų

Viskas prasidėjo tada, kai po mano piausi 2017 m. rugsėjį būtent dėl liebutu, buitinėse patalpose, buvo ap- tvamzdžių ir, mano galva, neteisingų gyvendinti žmonės. Patalpos nebuvo paskaičiavimų ir galimo lėšų švaistytam pritaikytos, todėl greitai į mano mo. Tačiau tame pačiame segtuve butą pradėjo skverbtis įvairūs nema- buvo ir klausimas dėl perdangos relonūs kvapai. Kvapai skverbėsi todėl, monto. Seimo narys jį pamatęs labai kad namas jau senas, perdangoje at- susirūpino ir pažadėjo, jog pasistengs siradę plyšiai. Prašiau Būtų ūkio, kad padėti ir tuo klausimu. Maždaug lapsuremontuotų perdangą, bet man kričio viduryje „Marijampolės būtų pašaipiai atsakė, kad mano grindų jie ūkis“ Dainiaus Gaižausko dėka su ditikrai neremontuos. Tada ėmiau lan- deliu nepasitenkinimu ir labai atsainiai kytis Būtų ūkyje ir tikrinti mūsų namui sutvarkė įtrūkusią perdangą. Butų ūkis ir dabar viską neigia ir mapateikiamas sąskaitas. Įtarinėjau, kad veikla ten vykdoma su pažeidimais. nau, tyčia man kenkia. Iš kaimyninio Dar 2013 metais kreipiausi ir į žurnalis- buto mano sienomis pradėjo bėgti tus, į tuometinį merą ir visur kitur. Ta- vanduo, tačiau atvykę darbuotojai apčiau atsakymas visada buvo tas pats simeta, kad nieko nemato. Būdama 65 – įtarimai nepagrįsti, jokių pažeidimų metų amžiaus išvykau dirbti į Vokietiją, kad galėčiau susiremontuoti užlietas neradome. Norėjau, kad būtų kontroliuojamas viso buto grindis. Tokių, kaip Dainius Gaižauskas, Lietu„Marijampolės butų ūkio“ darbas. Darbininkai ateidavo, kažką atsainiai pare- voje reikėtų daugiau, tada būtų tvarka. montuodavo ir reikalaudavo pasirašyti, Linkiu, kad jam nepritrūktų kantrybės. sakydavo, kad čia tau pigiau padarėme. Kantrybė baigėsi, kai už 4000 eur. Draugystės g. 17 namo buvo tvarkomi lietvamzdžiai, o van- gyventoja L. M. duo vis tiek bėgo ant pamatų. Į Seimo narį Dainių Gaižauską krei-

Daugiau nei 30 metų turime sunkiai visų šaukdavo, aš pati gavusi pora kartų į sergančią kaimynę. Dėl savo sunkios psi- nugarą. Onutės mintis buvo kreiptis į Seimo narį chinės negalios, užėjus priepuoliams, naktimis daužydavo į vamzdžius, keikdavosi. D. Gaižauską. Jis puikiai suprato ir sureaTuomet kviesdavome greitąją pagalbą gavo į eilinių žmonių bėdą. Nuolat skamir policiją, tačiau ji suprato, kad turi teisę bino ir bendravo, informavo apie situaciją. neįsileisti į savo butą. Vieno įvykio metu Per daugiau nei gerą savaitę viskas buvo kaimynė netgi iškrito iš balkono, tuomet išspręsta. Dabar kaimynė gerai prižiūrima mes ja pasirūpinome, slaugėme. Kitą kartą gydymo įstaigoje. O mes džiaugiamės, kad policija ir medikai ją rado tiesiog gatvėje ir pagaliau turime ramybę. Klausimas buvo pristatė į ligoninę. išspręstas labai operatyviai. Nuolatos priDėl savo pačių saugumo kreipėmės į simenu Dainių Gaižauską, prašau jam sveiseniūniją ir tuometinį merą, tikėjomės tik katos ir dėkoju likimui, kad suvedė su šiuo ramybės. Bet atsakymas visada buvo nei- žmogumi. giamas. Ir toliau teko gyventi didelėje įtampoje, nuolat slėpėmės nuo kaimynės. Ji ant Kaimynės Ona ir Sofija

Tęsinys 16 psl.


216 SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. Pradžia 15 psl.

R. Juknevičiaus gatvės kiemą sukaustė grandinės Darbuotojai jaučiasi nesaugūs

2017 m. spalio mėnesį Marijampolės PSPC išklausęs mus, paragino nedelsiant kreiptis (pirminės sveikatos priežiūros centras) dėl veiklos ir finansų audito bei psicholodarbuotojai (50 parašų) kreipėmės į seimo ginio mikroklimato tyrimo atlikimo mūsų narį D. Gaižauską dėl centro vyr. gydytojos įstaigoje. Po šio susitikimo D.Gaižausko iniReginos Čiuplevičienės viešųjų ir privačių ciatyva organizuotas dar vienas susitikimas interesų derinimo bei galimai neteisėtos su Marijampolės savivaldybės vicemeru veiklos: dėl galimai neteisingo darbo ap- Romualdu Makausku, po susitikimo šioje mokėjimo, darbuotojų diskriminacijos, įstaigoje pradėtas veiklos ir finansų auditas. PSPC patalpų suteikimo galimai privačiai Į Marijampolės PSPC problemų sprendimą savo ir sūnų veiklai, dėl galimų darbo draus- taip pat buvo įtraukti Vyriausioji tarnybinės mės pažeidimų dirbant kitoje gydymo įstai- etikos komisija, Sveikatos apsaugos minisgoje, tarnybinio transporto naudojimo gali- terija ir LR Seimo kontrolieriaus institucija. mai asmeniniams tikslams ir daugelio kitų Tačiau puikiai suprantame, kad be Seimo galimų pažeidimų. nario pagalbos ši problema tikrai nebus Prieš aštuonerius metus dėl panašių pro- išspręsta, nes minėtam auditui savivaldybė blemų jau kreipėmės į tuometinį Marijam- paskyrė vadovauti Juozą Vaičiulį. Žmonės polės merą, tačiau pokyčių nesulaukėme, kalba, kad jis ir Čiuplevičiai yra bičiuliai, too neįtikę darbuotojai buvo skriaudžiami, dėl teisingų rezultatų nesitikime. Maža to, prieš juos buvo psichologiškai smurtauja- susitikimo su darbuotojais metu J. Vaičiuma, todėl daugelis išėjo iš darbo. Pastarai- lis informavo, kad savo iniciatyva vykdys siais metais darbą paliko aštuoni gydytojai išplėstinį PSPC veiklos tyrimą, kurio metu ir kai kurios med. slaugytojos, nes nematė bus vertinami ne tik vadovė, bet ir visi dirprasmės toliau dirbti vadovaujant esamai bantieji. Mes tai suprantame kaip bandymą vadovei. Manome, kad Regina Čiuplevičie- pradėti susidorojimo veiksmus prieš pranenė nepelnytai girdavo ir skatindavo tik jai šėjus, informavusius apie galimas korupcilojalius darbuotojus. jos apraiškas įstaigoje. Į steigėją kreiptis nematėme prasmės, nes Kova už teisingumą šioje įstaigoje tik pramanome, kad Regina Čiuplevičienė ir aukš- sidėjo ir mums pasisekė, kad pagaliau miestas pareigas Marijampolės savivaldybėje te turime tokį seimo narį kaip D. Gaižauskas, užimantys darbuotojai, ypač Teisės depar- kuris, nežiūrėdamas į nieką, girdi paprastus tamento ir Socialinių reikalų departamento, žmones, stoja su jais į vieną gretą ir padeda su direktore yra geri draugai, sveikindavosi kovoti už teisingumą. Manome, kad Seimo švenčių progomis ir t.t. Todėl galimą atsa- nariui padedant į kovą už teisingumą pakymo tekstą – ,, viskas yra gerai“ - nesunku sitelksime žiniasklaidą, Lietuvos sveikatos nuspėti. apsaugos darbuotojų profesinę sąjungą, Po kreipimosi į Seimo narį D.Gaižauską, Lietuvos medikų sąjūdį, teisėsaugą ir kitus atsirado viltis, kad į daugelį metų PSPC mūsų problemai neabejingus piliečius. egzistuojančias problemas bus atsiMums tikrai nelengva, gal ir baugu, tačiau žvelgta ir bus patarta, ką toliau daryti tikime tuo, ką darome, gana tylėti ir visko siekiant pažaboti šias galimai korupcines bijoti bei taikstytis su neteisybe ir žmogaus apraiškas. Seimo narys padrąsino kreip- orumo žeminimu, todėl savo pavyzdžiu ir tis į steigėją, t. y. Marijampolės savivaldy- pilietine iniciatyva tikimės padrąsinti ir kibę, kad būtų imtasi veiklos vertinimo, bei tus visada ir visur ieškoti tiesos. pažadėjo akylai stebėti proceso eigą. Netrukus Seimo narys suorganizavo PSPC Pagarbiai, darbuotojų susitikimą su Sveikatos apsau- PSPC kolektyvas gos ministru Aurelijumi Veryga. Pastarasis,

Jau bus pusantrų metų, kai kaimynai šus ir 2017 metų pradžioje atėjome pas iš 92 namo kiemą atsitvėrė grandinė- Dainių Gaižauską. Seimo narys peržiūmis, iš pradžių maniau, kad įvyko ava- rėjo visus jam pateiktus dokumentus rija, tik paskui pamačiau, kad kažkokius ir iškart pasakė, kad užtvaras bus nukuolus montuoja. Atsimenu, buvo tele- imtas. Žinau, kad buvo kreiptasi į visas vizija atvažiavusi, kalbino savivaldybės reikiamas institucijas: statybos inspekatstovus, bet buvo sudaryta nuomonė, ciją, ugniagesius ir kt. Netrukus atvakad viskas gerai ir atitvaras ten turi žiavo žemėtvarkos komisija iš Vilniaus. būti. Bet mums, 104 namo gyvento- Tada sureagavo dabartinė merė, bet jams, gyvenimas labai apkarto. Vakare, sugebėjo nuimti tik vieną kuolą. Todėl kai visi grįždavo namo po darbų, visą D. Gaižauskas dar kartą kreipėsi į merę, privažiavimą prie namo užstatydavo kad užbaigtų darbą, jau tą patį vakarą automobiliais. Kartą kaimynui prireikė kelias buvo atlaisvintas. Įtariu, kad laikui bėgant savivaldybė medikų pagalbos, jie, žinoma, neprivažiavo, todėl nešė vargšą žmogų ilgiau- būtų pakeitusi visus reikiamus planus sią kelią. Visa laimė, kad dar ugniagesių ir įteisinusi atitvertą aikštelę. Esu be neprireikė. galo dėkinga Dainiui Gaižauskui, tik jo Pavyko gauti planą iš savivaldybės, dėka buvo atlaisvintas privažiavimas kur tikrai nebuvo jokios aikštelės, toje prie namo. vietoje buvo pažymėtas „servitutinis“ kelias. Į savivaldybę net nebuvo Ada Liubinskienė minties kreiptis, jie jokios problemos nematė. Surinkome 55 gyventojų para-


SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m.

17

Marijampolė – ideali vieta Vyčio paminklui Praėjusių metų gruodžio 6 d. Sūduvos krašto bičiulių parlamentinės grupės nariai Dainius Gaižauskas, Kęstutis Mažeika, Kęstutis Smirnovas ir Premjeras Saulius Skvernelis iškėlė idėją, jog Vyčio paminklas turi būti statomas Marijampolėje. Idėjos iniciatoriai dėl galimybės šiam paminklui stovėti Marijampolėje jau kreipėsi į projekto autorių Arūną Sakalauską ir Marijampolės merę Ireną Lunskienę. Parlamentinės grupės argumentai paminklą statyti Marijampolėje yra ypač svarūs. Marijampolė – 2018 metų Lietuvos kultūros sostinė, todėl toks sprendimas būtų didžiulė garbė ir įvertinimas. Sūduvos kraštas taip pat vaidino lemiamą vaidmenį Lietuvos tautiniame atgimime XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Net 6 iš 20 Lietuvos nepriklausomybės Vasario 16-osios akto signatarų yra kilę iš Sūduvos krašto, tarp jų ir tuometinės Lietuvos Tarybos pirmininkas Jonas Basanavičius. Šis kraštas Lietuvai davė ir daugiau ypač

Marijampolė yra pati tinkamiausia vieta Vyčio paminklui, tinkamesnė nei Vilnius ar Kaunas, nes visiems žinoma, kad iš Sūduvos krašto kilusi didelė dalis Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų ir kitų lietuvybei ypač nusipelniusių asmenų.

Iš kairės: prof. A. Sakalauskas, D. Gaižauskas, K. Mažeika, K. Dvylys nusipelniusių asmenų: Jonas Jablonskis  – kalbininkas, kurio darbai ir veikla ypač reikšminga lietuvių literatūrai pereinant nuo tarmių prie bendrinės kalbos vartosenos, Vincas Kudirka – ,,Tautiškos giesmės‘‘ (valstybės simbolio) autorius, ,,Varpo‘‘ draugijos narys ir laikraščio ,,Varpas‘‘ leidėjas, Kazys Grinius  – buvęs Lietuvos Respublikos prezidentas, Lietuvos parlamentarizmo suklestėjimo simbolis. Dainiaus Gaižausko teigimu, Marijampolė yra pati tinkamiausia vieta Vyčio paminklui, tinkamesnė nei Vilnius ar Kaunas, nes visiems žinoma, kad iš Sūduvos

į Varšuvos kunigaikštystės sudėtį patekusi Suvalkija patyrė civilizuotos Europos kultūros įtaką. Būtent čia nuo 1808 metų įsigaliojo Napoleono civilinis kodeksas. Napoleono civilinio kodekso įvedimas paskatino baudžiavos panaikinimą, valstiečių luomo diferenciaciją bei lietuviškos inteligentijos atsiradimą Suvalkijos regione. Būtent tai ir buvo vienas lemiamų veiksnių vėliau sekusiems tautinio atgimimo procesams atsirasti. krašto kilusi didelė dalis Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų ir kitų lietuvybei ypač nusipelniusių asmenų. Tačiau

Iš kairės: K. Mažeika, prof. A. Sakalauskas, D. Gaižauskas

Dainius Gaižauskas atkreipia dėmesį, kad dar prieš tai į Varšuvos kunigaikštystės sudėtį patekusi Suvalkija patyrė civilizuotos Europos kultūros įtaką. Būtent čia nuo 1808 metų įsigaliojo Napoleono civilinis kodeksas. Napoleono civilinio kodekso įvedimas paskatino baudžiavos panaikinimą, valstiečių luomo diferenciaciją bei lietuviškos inteligentijos atsiradimą Suvalkijos regione. Būtent tai ir buvo vienas lemiamų veiksnių vėliau sekusiems tautinio atgimimo procesams atsirasti. Gruodžio 7 d. 41 Seimo narys iš 141 įregistravo Lukiškių aikštės Vilniuje įstatymo projektą. Šiuo projektu siūloma „aukščiausiu lygmeniu įtvirtinti aikštės valstybinę reprezentacinę funkciją bei joje įrengti memorialą su svarbiausiu simboliu – Vyčio paminklu“. Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis pareiškė, kad jis nepritaria šiam Seimo narių sumanymui įstatymu apibrėžti Vyčio skulptūros pastatymą Lukiškių aikštėje. Gruodžio 22 d. Marijampolėje priėmėme garsiojo Vyčio paminklo autorių prof. Arūną Sakalauską. Skulptorius ypač palankiai įvertino Vyčio paminklo statymą Marijampolėje. Džiaugiamės, jog pavyko inicijuoti procesą, kurį pavykus įgyvendinti, 2018 metais Lietuvos kultūros sostinė gautų puikią dovaną.


218 SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m.

Magnetinio rezonanso tomografija – ne prabanga, o būtinybė marijampoliečiams

LR Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga apžiūri Marijampolės ligoninę

Magnetinio rezonanso tomografija (MRT) – tai informatyvus ir sudėtingas medicininis diagnostikos metodas. Pasaulyje pirmasis MRT tyrimas žmogui atliktas dar 1977 metais, tačiau Lietuvoje dėl didelės įrangos kainos tyrimas šiandien atliekamas vos 17 gydymo įstaigų. Pacientams besigydantiems stacionariai arba ambulatoriškai su gydytojo siuntimu šis tyrimas yra nemokamas ir kompensuojamas Valstybės ligonių kasų (VLK). Didžiausi MRT privalumai – tyrimas neturi kenksmingo poveikio pacientui, jo metu nenaudojami rentgeno ar kiti žalingi spinduliai. Tiesa, dažnai atliekant tyrimą pacientui suleidžiama kontrastinė medžiaga, kuri greitai pasišalina iš organizmo, tačiau jei pacientas skundžiasi inkstų funkcijos sutrikimais, apie tai būtina pranešti iš anksto ir naudoti kontrastinės medžiagos nerekomenduojama. MRT prietaisas veikia stipraus magnetinio lauko, radijo bangų ir kompiuterio sistemos principu. Tyrimas tokiu prietaisu visiškai neskausmingas ir dažniausiai nereikalauja išankstinio paciento pasiruošimo, o

Užtikrinti MRT atsiradimą Marijampolės ligoninėje yra vienas iš mano kaip Seimo nario tikslų siekiant apčiuopiamai pagerinti Marijampolėje teikiamų gydymo paslaugų kokybę ir prieinamumą. Kol kiti kalba, ėmiausi nuosekliai siekti šio tikslo – 2017 m. spalio 27 d. mano pakviestas Marijampolės ligoninėje lankėsi LR Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga. Kitas žingsnis – įtraukti MRT įrangos Marijampolės ligoninei įsigijimą į ministerijos pirkimų planą.

tai labai išplečia šio tyrimo panaudojimo nėje žymiai pagerintų marijampoliečiams ir aplinkinių miestų gyventojams teikiamų galimybes. MRT dažniausiai naudojamas, kai reikia gydymo paslaugų kokybę ir operatyvutiksliai ištirti audinius ir organus, kurių mą, kadangi dabar šios ligoninės paciendidesnę dalį sudaro vanduo. Kol kas MRT tams MRT tyrimo tenka laukti apie 1,5 mėn. nėra ypač tinkamas naudoti kaulinio au- MRT taip pat plėstų Marijampolės ligonidinio tyrimams, tačiau MRT panaudojimo nėje dirbančių gydytojų akiratį ir keltų jų galimybės nuolat plečiasi, todėl gydytojai kvalifikaciją. Vietos gydytojams palenmano, kad MRT pagalba ateityje bus vis gvėtų ir sutrumpėtų sudėtingų operacijų, dažniau tiriamas ir kaulinis audinys. Šis atliekamų šioje ligoninėje, planavimas. Šiuo metu Marijampolės ligoninėje atlietyrimo metodas nepakeičiamas, kai reikia nustatyti galvos smegenų navikus, trau- kamas tik Kompiuterinės tomografijos mas, neurologinius sutrikimus, taip pat (KT) tyrimas. Dažnai nutinka taip, kad dėl sąnarių, raiščių ligas ir traumas. MRT taip morališkai pasenusios įrangos po KT tyripat naudojamas įvairioms stuburo ligoms mo Marijampolės ligoninės pacientas vis diagnozuoti, remiantis tyrimo duomeni- vien siunčiamas atlikti MRT tyrimo. Atliemis vertinamos kepenų, tulžies pūslės ir kant MRT Marijampolėje sumažėtų valstylatakų, kitų pilvo ir dubens organų pato- bės kaštai ir pacientų eilės kitose gydymo logijos. įstaigose, kur atliekamas šis tyrimas. MRT technologija Marijampolės ligoniMarijampolė, nors ir būdama regiono

centru, pritraukianti didžiules užsienio kapitalo investicijas, galiausiai turėdama šūkį „Susitikime čia“, savo gyventojams negali pasiūlyti MRT paslaugų. Marijampoliečiams artimiausios gydymo įstaigos atliekančios šį tyrimą yra Kaune ir Alytuje. Esu įsitikinęs, kad augant Marijampolės regiono ekonominiam patrauklumui lygiaverčiai turi augti ir čia teikiamų gydymo paslaugų kokybė ir įvairovė. Tik modernias paslaugas teikiančią ligoninę turintis miestas gali tikėtis pritraukti įsikurti aukštos kvalifikacijos jaunus specialistus. Užtikrinti MRT atsiradimą Marijampolės ligoninėje yra vienas iš mano kaip Seimo nario tikslų siekiant apčiuopiamai pagerinti Marijampolėje teikiamų gydymo paslaugų kokybę ir prieinamumą. Kol kiti kalba, ėmiausi nuosekliai siekti šio tikslo  – 2017 m. spalio 27 d. mano pakviestas Marijampolės ligoninėje lankėsi LR Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga. Kitas žingsnis – įtraukti MRT įrangos Marijampolės ligoninei įsigijimą į ministerijos pirkimų planą. Imsiuosi visų reikiamų priemonių, kad ši mano strategijos dalis būtų įgyvendinta kuo greičiau, tačiau tam prireiks šiek tiek laiko, nes dar reikia atlikti planuojamos įsigyti MRT įrangos būsimo apkrovimo skaičiavimus. Neabejoju, kad LR Sveikatos apsaugos ministerija, atlikusi šiuos skaičiavimus, įsitikins, jog MRT tyrimai marijampoliečiams yra būtini!


SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m.

Akcijos, iniciatyvos, renginiai Marijampolėje

Jaunųjų vilčių bokso turnyras „Gelbėkit vaikus“ 20-mečio veiklos jubiliejus Rygiškių Jono gimnazijos 150 metų jubiliejus Akcija „Žydintis tiltas-padovanok gėlę savo miestui“ „Mažieji talentai Lietuvai“ Šimtukininkų pagerbimo ceremonija Vasaros palydėjimo šventė Gavaltuvos km. „Kai vasara išeina“ „Švieskime vaikus“ fondo knygų dovanojimo šventė Socialinė akcija „Maltiečių sriuba“ Eglučių dalinimo akcija Mokolų mokyklos-darželio 2 klasės ekskursija Seime Kraujo donorystės akcija Skautų stovyklos atidarymas Jurgežeriuose Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena Šeimų šventė Žaibo kirtis 2017 Akcija „Darom“ „Naktinis Suvalkijos pusmaratonis“ Geriausių Marijampolės sportininkų apdovanojimai

19


220 SEIMO NARIO D. GAIŽAUSKO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m.

LR Seimo narys Dainius Gaižauskas apdovanos nusipelniusius marijampoliečius

LR Seimo išleistas riboto tiražo ženklelis „Atkurtai Lietuvai 100“

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, LR Seimas išleido riboto tiražo ženklelius „Atkurtai Lietuvai 100“. Kiekvienam LR Seimo nariui suteikta galimybė šiuos ženklelius įteikti nusipelniusiems savo miesto žmonėms. Seimo narys D. Gaižauskas kartu su savo komanda šiais metais atrinks ir apdovanos labiausiai nusipelniusius Marijampolei įvairių sričių: švietimo sistemos, sveikatos, kultūros, sporto, verslo ir kt., atstovus. Tokiu ženkleliu D. Gaižauskas jau apdovanojo Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto vadovę Oną Sakalauskienę.

Dainiaus Gaižausko komandą papildys advokatas Tadas Račius Prie LR Seimo nario Dainiaus Gaižausko komandos jungiasi profesionalus teisininkas Tadas Račius. Daugiau kaip keturiolikos metų teisinio darbo patirtį sukaupęs advokatas, tapęs Seimo nario padėjėju visuomeniniais pagrindais, teiks nemokamą juridinę konsultaciją D. Gaižausko biuro lankytojams. yra Marijampolės mieste. Nuo 2013 m. esu darbo ginčų komisijos narys. Turiu ir pedagogo patirties, 2004–2007 m. ir 2012–2015 m. teisės dalykus dėsčiau Marijampolės kolegijoje. Kas paskatino prisijungti prie D. Gaižausko biuro?

Advokatas Tadas Račius Tadai, esat ne pirmas savo srities specialistas, kurį D. Gaižauskas pakvietė prisijungti prie savo biuro, todėl norime sužinoti ir apie jūsų profesinę patirtį – kokia ji?

„Atkurtai Lietuvai 100“ ženklelis įteikiamas O. Sakalauskienei

2003 m. įgijęs teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį Lietuvos teisės universitete (dabar – M. Romerio universitetas) pradėjau savo, kaip teisininko, karjerą. Teko dirbti ir viešajame, ir privačiame sektoriuje, todėl įgijau įvairiapusės teisinės patirties. Tęsdamas studijas, 2008 m. Mykolo Romerio universitete įgijau teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2009 m. iki 2011 m. visuomeniniais pagrindais aktyviai veikiau vienoje didžiausių profesinių sąjungų Lietuvoje, dėl to įgijau labai daug patirties darbo teisėje. Nuo 2011 m. tapau advokato padėjėju vienoje iš stipriausių advokatų kontorų Lietuvoje, t. y. advokatų profesinėje bendrijoje Judickienė ir partneriai JUREX, kurios buveinė yra Vilniuje. Nuo 2015 m. kaip advokatas praktikuoju savo vardu įsteigtoje kontoroje, kuri

Išleido: UAB „Piko valanda“, Žemaitės g. 59, Marijampolė. Užs. Nr. 502. Tiražas 10 000 egz.

Kai Seimo narys Dainius Gaižauskas pakvietė prisijungti prie savo biuro, nedvejodamas sutikau, kadangi žinojau, kad šis Seimo narys realiais darbais vykdo savo rinkiminius pažadus, yra principingas, teisingas, sąžiningas ir patikimas politikas. Malonu prisijungti prie Seimo nario Dainiaus Gaižausko biuro, kadangi Seimo narys man suteikia galimybę asmeniškai prisidėti prie ilgai lauktų pokyčių Marijampolėje. Tapęs Seimo nario kompetentingos ir aktyvios komandos dalimi, turėsiu galimybę padėti marijampoliečiams sprendžiant teisinius klausimus. Iš savo patirties žinau, jog šios pagalbos miestiečiams labai reikia. Kaip konkrečiai ketinate prisidėti prie biuro veiklos? Pirmiausia, manau, kad mano sukaupta profesinė patirtis užtikrins dar efektyvesnį Seimo nario biuro darbą, ypač teisės klausimais. Džiugu, kad Seimo narys sugalvojo ir įgyvendino nemokamų juridinių konsultacijų teikimo idėją, tai yra labai svarbu, ypač atsižvelgiant į daugumos Marijampolės miesto gyventojų finansines galimybes. Akivaizdu, kad svarbu ir teisinis Marijampolės gyventojų švietimas, todėl stengsiuosi reguliariai pasisakyti aktualiais teisiniais klausimais Seimo nario D. Gaižausko biuro svetainėje www.gaizauskobiuras.lt.

Kalbėjosi Povilas Šlapševičius


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.