Page 1

nneke Foto: J a

unni van H hias Matt

rland foto: Omro ep Gelde

Naam: Roelof Mulder (72 jr) Lijsttrekker van: 50PLUS Lid van 50PLUS sinds: de oprichting, plus minus 7 weken Geboren in: Den Haag Burgelijke staat: Getrouwd Hobby’s: veldhockey, tennis en als het even kan zeilen. Vindt zijn grootste pluspunt: “Ik ben geen opgever.” Maakt zich kwaad over: Mensen die op een denigrerende manier over andere mensen prat en.

e (56 jr) pie Klein p E : m a Na SGP ker van: Lijsttrek ds: 1973 in s VVD Lid van g in: Elbur Geboren taat: Getrouwd es e adviesBurgelijk ecteur organisati dir Beroep: u mannen a e r bu met het n e g in z : mensen. Hobby’s ben een en lezen Ik n “ e t: ts n e u fi koor, te plusp n groots Vindt zij cht ver: onre mens.” kwaad o h ic z t k Maa

Foto: SGP.nl

Foto :

Naam: A lex Mink (2 6 jaar) Lijsttrekker van: Socialis tische Parti Lid van Sp j sinds: 2000 Geboren in : Ede Burgelijke st aat: ongehu wd Beroep: Pas gestopt met opleiding Nederlands recht aan d e UVA. Hobby’s: Lez en, wandelen Gelders Ork en est bezoeken . Vindt zijn gr ootste plusp un “Je krijgt m ij niet snel aa t: Dat hij volhardend is . n de kant en de nesten w ik laat me o erken” ok niet snel Maakt zich in kwaad over: Dat we in N mensen aan ederland stee de kant sch ds meer uiven en m delen. ensen mind erwaardig b ehan-

k/SP

Naam: Pieter Plug (44 jr) Lijsttrekker van: ChristenU nie Lid van CU sinds: 1985 Geboren in: Noordwijk aan Zee Burgelijke staat: Getrouwd en vader van vier kinderen. Beroep: Inkoper/Projectleide r Facilitaire Zaken op de Ch ristelijke Hogeschool Ede Hobby’s: Fotografie, zeilen en lekker wandelen in de natuur. Vindt zijn grootste pluspunt: Socialiseren en verbindingen leggen tussen mensen. En lachen. “Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd”. Maakt zich kwaad over: Oneerlijkheid en onr echt.

Vos-A rwert

Foto: VVD.n

Naam: Conny Bieze (54 jr) Lijsttrekker van: VVD Lid van VVD sinds: 1980 Geboren in: Vught (Brabant) Burgelijke staat: Getrouwd lezen. Hobby’s: wandelen, varen en “Ik nt: spu plu e otst gro r Vindt haa r en baa ouw betr zee, r doo t rech ben eerlijk.” die dingen Maakt zich kwaad over: Partijen en. En het cliché ‘De zwaarste mak beloven die ze niet waar kunnen is. lasten’ bij een economische cris schouders dragen de zwaarste

l

VERKIEZINGEN


»»»

Help, we moeten stemmen! De provinciale statenverkiezingen komen er weer aan. Maar wat houdt dat eigenlijk in? En waar stem je eigenlijk voor? Afgelopen weekend startte de eerste campagnes voor de Provinciale Statenverkiezingen. In Arnhem probeerden verschillende politieke partijen in de regen zo enthousiast mogelijk hun doorweekte papiertjes, de brochures, kwijt te raken. Op woensdag 2 maart 2011 is het namelijk weer zover; massaal gaan we naar de stembus om te stemmen. Maar wat voor zin heeft het om je stem uit te brengen? Wat beteken de Provinciale Staten? En weet je überhaupt al op welke partij je gaat stemmen? In het overzicht hiernaast vind je de antwoorden op een vijftal vragen over de Provinciale Staten verkiezingen, met de antwoorden van de lijsttrekkers van vijf partijen die meedoen aan de verkiezingen in Gelderland. Door Caroline DeVente en Shifra Jumelet Wat zijn de Provinciale Staten?

Elke provincie heeft een volksvertegenwoordiging, de Provinciale Staten. Iedere vier jaar worden de vertegenwoordigers die daarin zitten, ook wel Statenleden genoemd, gekozen door de inwoners van de provincie die stemgerechtigd zijn. Statenleden hebben naast hun politieke taak ook nog vaak een reguliere baan Het aantal Statenleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. Gelderland heeft 53 statenleden van de in totaal 564 Statenleden in heel Nederland. De voorzitter van de Provinciale Staten is de Commissaris van de Koningin.

Wat doen de Provinciale Staten?

De Staten hebben twee belangrijke taken: ze beslissen over de regels in de provincie en controleren of het bestuur van de provincie zijn werk goed doet. Het gaat hier dan om belangrijke zaken als ruimtelijke ordening, klimaat en bereikbaarheid. Daarnaast kiezen de Statenleden: de leden van de Eerste Kamer bestuur van de provincie (Gede- puteerde Staten). De Eerste Kamer kan wetsvoorstellen van de Tweede Kamer verwerpen of aannemen. Hierdoor zijn de verkiezingen van

de Provinciale Staten van direct belang voor de nationale politiek; kies je een Eerste Kamer die achter de plannen van de Tweede Kamer staat of juist een Kamer die andere ideeën heeft? De Gedeputeerde Staten vormen het dagelijkse bestuur van de provincie. De gedeputeerden worden voor een periode van vier jaar gekozen, net als de leden van de Eerste Kamer. Het is een fulltime baan die bestaat uit het besturen van de provincie, het uitvoeren van besluiten van de Provinciale Staten en het overleggen met organisaties ut de provincie.

Wat is het belang van de Provinciale Staten?

“Bepaalde taken overstijgen een gemeente, terwijl ze bij de rijksoverheid ook in minder goede handen zijn. Dan komen de provinciale staten om de hoek kijken. Het voordeel daarbij is dat provinciale staten kennis van hun regio hebben.”

“Er wordt vaak gezegd dat de provincie onzichtbaar is. En dit begrijp ik heel goed!. Maar de provincie is toch erg belangrijk en verricht veel werk, vooral in je directe omgeving. Het is een bestuurslaag die taken uitvoert (van recreatie en natuur tot welzijn en financiering), maar ook ondersteunend is en kennis overdraagt. Wanneer je langs de gemeente zou gaan en zou vragen wat de provincie allemaal doet, kan ik je verzekeren dat ze een hele waslijst tevoorschijn halen. “ “Het middenbestuur is erg belangrijk. Het is een schakel tussen het Rijk en de gemeenten. Er zijn taken die je niet bij de rijksoverheid kunt neerleggen, noch bij de gemeente. Bijvoorbeeld simpele dingen als de bus die rond rijdt. Dat zijn zaken die de provincie moet regelen. Ook mag zij regels bepalen voor gemeenten, bedrijven en inwoners. De provincies zijn dus zeker noodzakelijk”

Commissaris van de koningin

Alle provincies hebben een commissaris van de koningin. In Gelderland is dit Clemens Cornielje (VVD). Hij is als het ware het ‘gezicht’ van provincie en spreekt namens de provincie. Verder is hij voorzitter van de vergaderingen van de Gedeputeerde Staten en van de Provinciale Staten. Ook hij is verantwoordelijk voor de veiligheid in de provincie. De commissaris van de koningin wordt niet gekozen door het volk, maar benoemd door de regering van ons land. Wel mogen de Provinciale Staten een voorkeur voor een

“De Provinciale Staten maken een koppeling tussen Den Haag en gemeenten, richten provincie en regio in. Gemeenten kunnen dat niet alleen. De Provinciale Staten motiveren daarbij de samenwerking tussen gemeenten.”

“Gemeenten hebben plaatselijke belangen. Als daar geen overkoepelende organisatie boven wordt geplaatst,vindt er ‘verrommeling’ plaats.”


»»» bron: kinderkrant Provinciale Statenverkiezingen

Hoe gaat u de mensen bereik-

Waarin maakt de uw partij ver-

Wat zijn de speerpunten voor

Wat kunt u de kiezer beloven?

en met provinciale thema’s?

schil op dit bestuursniveau?

de komende jaren?

“Met het oog op de toekomst willen wij meer werkgelegenheid creëren, een betere bereikbaarheid en een kleinere overheid. Dat gaat iedereen aan. “

“Wij willen een kleinere overheid die zich bezighoudt met hoofdtaken. Ook werkgelegenheid is belangrijk. Plaatsen als Nijmegen en Wageningen zijn voor veel ondernemers interessante locaties. Wij willen versoepeling voor de procedures rondom vergunningen en zodoende ondernemerschap in de omgeving stimuleren.“

“Een punt in het verkiezingsprogramma is onder meer bereikbaarheid. Dit willen wij doen door de A15 door te trekken en de A1 tussen Apeldoorn en Deventer te verbreden.”

“De bereikbaarheid van Gelderland wordt verbeterd. Doortrekking van de A15 zal gemeente Arnhem bijvoorbeeld al veel helpen omtrent het verlichten van de logistieke problemen. Een betere werkgelegenheid kunnen wij niet garanderen, maar daar wordt in alle macht aan gewerkt.”

“We voeren natuurlijk campagne en plegen werkbezoeken en staan we in de verschillende plaatsen om te laten zien waar we voor staan. Maar dit doen we niet alleen vlak voor de verkiezingen: dit gebeurd het hele jaar door! Het is belangrijk dat de burger voelt wat er leeft. “

“We zijn een partij die politiek bedrijft met Bijbelse waarden en normen. Op elk gebied kun je laten zien waar de Christen Unie voor staat. We proberen onderscheid te maken in de manier waarop we aandacht geven aan bijvoorbeeld openbaar vervoer en agrarische bedrijven. Dit doen we ook bij grote projecten als duurzaamheid en klimaatbeleid. Juist daarin ligt een directe oproep vanuit de Bijbel om de aarde te bewerken en te bewaren voor

“Als je het verkiezingsprogramma ziet, zie je dat we veel aandacht besteden aan de vele beleidsvelden van de provincie. Maar we kijken ook naar grote projecten die gaan over Gelderland als geheel. Zoals de economische ontwikkeling en het klimaatbeleid. Deze grote projecten zullen ook toespitsen op de provincie waar deze punten erg van belang zijn”

“Wij als partij gaan er voor zorgen dat Gelderland een provincie wordt waarin iedereen zich thuis voelt. We moeten met z’n allen aan een goed en leefbaar Gelderland werken, waarin iedereen meetelt. En de Christen Unie gaat dát proberen te bereiken. “

“Wij vinden het erg belangrijk dat mensen de problemen niet alleen van een papier lezen, maar het ook horen en zelf zien. Daarom lopen er vele campagnes en op dit moment voeren we ook veel actie. Zoals bijvoorbeeld in Apeldoorn waar we actievoeren tegen de stadsbussen. Daarnaast brengen we een verkiezingsblad uit en nemen we deel aan debatten. Maar eigenlijk probeer je het gehele jaar de mensen te bereiken met problemen die in de provincie spelen. Alleen nu, zo vlak voor de verkiezingen, zetten we even een extra tandje bij. “

“Onze partij is, in tegenstelling tot de meeste andere partijen, erg zichtbaar. Daarmee wil ik zeggen dat je duidelijk merkt wat onze mening is. Vele mensen zien ons dan ook als zakelijk, maar we zijn juist heel sociaal ingesteld. Een partij met een duidelijke mening: hard op de inhoud, maar zacht op de mensen. Het is een volkspartij waar mensen van allerlei rangen en standen zich thuis voelen en samen werken aan een betere en menswaardige samenleving.

“De komende jaren zullen we flink moeten bezuinigen. Maar wij willen niet gaan korten op het sociale en culturele gebied. Dus we pakken bijvoorbeeld de gehandicapten en vrijwilligers niet aan. We gaan niet zomaar met een botte bijl overal in hakken; we kijken op een menswaardige manier waar we wat geld kunnen bijschaven. Zo zou het bestuur wat soberder kunnen; er werken nu teveel mensen in het bestuur van gemeenten. Iets dat ons erg veel geld kost. “

“We maken een einde aan een grote kostenpost: het Rijnboogplan (herinrichting van de zuidelijke binnenstad van Arnhem). Mensen zijn het zat; de stad ligt er havenloos bij en het blijft maar geld kosten. Het Rijnboogplan moet zijn plannen uitvoeren met minder geld. Verder vinden we natuur een noodzaak, dus we streven er naar dit te behouden. En we streven er als partij naar dat alle mensen meetellen en mee kunnen doen in onze samenleving. De samenleving mag niet verharden. Daarom besteden we ook veel aandacht aan het openbaar vervoer. Want meedoen in de samenleving is een mooi doel, maar hoe moet je meedoen als je diezelfde samenleving niet kunt bereiken?”

“SGP draagt zorg voor de leefbaarheid van het platteland en de kleinere plaatsen. Daarbij houden wij een goed evenwicht tussen landbouw en natuur in acht. De landbouw moet immers niet de prijs betalen van allerlei goed bedoelde initiatieven om ‘natuur’ terug te geven aan de natuur. Waterbeheer is voor de SGP ook een belangrijk punt. Wij strijden er tegen, om nog net dat een weiland onder water te zetten. Of bijvoorbeeld een weg dwars door een dorp aan te leggen. Waarom maken we niet gewoon een rondweg?”

“De SGP wil ondernemers stimuleren, maar zes dagen werken is genoeg. Ieder mens heeft rust nodig. Daarnaast wil de SGP geen tonnen euro’s in topsport steken. Topsport is leuk, maar voor geen enkele burger van waarde.“

“Een van onze speerpunten is het behoud van het platteland. Gelderland is een prachtige provincie. Iedere regio heeft zijn eigen karakter, zijn eigen identiteit. Dat moet behouden worden.”

“De SGP is christelijk/conservatief en sociaal bewogen. De kiezer leert ons kennen door middel van ons partijprogramma. De SGP is al jaren één van de betrouwbaarste partijen. Wij blijven bij onze standpunten. Dit was in het verleden zo en dat blijft ook zo in de toekomst.”

“Onze doelgroep is vooral uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Met deze groep wordt te weinig rekening gehouden. Onlangs heeft provincie Gelderland, als één van de weinige provincies, besloten dat regionale treinen geen toiletten aan boord hoeven te hebben. Terwijl dit voor oudere mensen juist van belang is. Wij als 50PLUS zetten zich in voor een doelgroep waar te weinig rekening mee gehouden wordt. 50PLUS wil bijvoorbeeld in daluren ook gratis openbaar vervoer voor 65-plussers.“

“Onze kiezers kiezen voor 50PLUS omdat zij zich door andere partijen niet vertegenwoordigd voelen, op het gebied van het behoud van koopkracht bijvoorbeeld.. “

“Onder meer het armoedebeleid en natuurbehoud zijn erg belangrijk voor Gelderland. Net als de manier van omgaan met woningbouw en werkgelegenheid. 50PLUS wil werkgevers in Gelderland bijvoorbeeld bewegen tot het aannemen van oudere mensen. Ouderen zijn net zo gemotiveerd als jongeren en hebben veel meer werkervaring. Het wordt tijd dat ouderen op een gelijkwaardige manier gezien worden.”

“50PLUS zet zich volledig in voor de beloofde punten op het partijprogramma. Wat wij zeggen gaan wij doen en wat wij doen gaan wij zeggen. Dat betekent geen achterkamerpolitiek.”


»»»

(advertentie)

DagArnhem Krant Week 2 - Bijlage  

DagArnhem Krant Week 2 - Bijlage

DagArnhem Krant Week 2 - Bijlage  

DagArnhem Krant Week 2 - Bijlage

Advertisement