3 minute read

MVO-beleid van VORM

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een methodiek die antwoord dient te geven op vragen uit de maatschappij, vanuit het perspectief van de klant. Wij willen weten wat er leeft in de maatschappij, welke behoeften hier zijn.

De consequenties van het tekort aan zorgpersoneel vertalen naar woningen waarin de ouder wordende mens zo lang mogelijk veilig kan blijven wonen. Ontmoetingen tussen mensen faciliteren in gebouwen en leefgebieden. Duurzaam ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het klimaat. 

VORM investeert al jaren in projecten met een maatschappelijke relevantie. Investeringen in initiatieven en activiteiten die een rijk aanbod bieden of die duurzame gebouwen opleveren.

De Boekenberg in Spijkenisse
De Boekenberg is zeer duurzaam en CO2-neutraal. In het transparante icoon dat volledig remontabel is, zijn maar liefst 116 FSC-vurenhouten spanten toegepast.  

Sociale duurzaamheid en energieprestaties

Boekenberg, Spijkenisse

Uit onderzoek blijkt dat 10% van de bevolking in Spijkenisse analfabeet was; een uitdaging voor de gemeente om daar verandering in te brengen. VORM heeft een belangrijke bijdrage geleverd met de duurzame bouw van bibliotheek De Boekenberg. De Boekenberg neemt zijn maatschappelijke rol. Niet door alleen passief kennis te bieden, maar door een ‘third place’ te zijn: een plek waar je, naast wonen en werken, komt om te ontspannen, zoals je dat ook doet in een park of een café.

De Puls, Amsterdamse Zuidas

Verbinding met de omgeving staat centraal in het gebouw De Puls in Amsterdam. Een plek met maatschappelijke betekenis, ofwel sociale duurzaamheid. In De Puls komen diversiteit, betaalbaar wonen, werken en leisure bij elkaar, wat uniek is voor de Zuidas. We verbinden ze door het creëren van ‘common ground’, een plek waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

Energieprestaties Boekenberg en De Puls

Zowel De Boekenberg als De Puls, zijn energieneutraal. De Boekenberg is volledig in hout opgetrokken en in z’n geheel remontabel. Circulair avant la lettre. De innovatie van energieopwekking in de gevel wordt toegepast op De Puls. In deze zeer hoog stedelijke omgeving, waar groen en biodiversiteit al snel onder druk staan, zijn de energieprestaties bijzonder ambitieus en doeltreffend te noemen.

Het MVO- en duurzaamheidsbeleid

In 2019 heeft VORM zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals van de VN en nemen wij ook daarin eigen verantwoordelijkheid. De SDGs zijn een vervolg op de millenniumdoelen van 2000 en gaan niet alleen over ontwikkeling, maar ook over duurzaamheid.

“Onze duurzaamheidsdoelen werden vooral projectmatig behaald en misten een grote lijn. De SDGs hangen er nu als kapstok boven. We willen klimaat- en energiedoelen concreet uitwerken om tot positieve resultaten te komen. Een project als Sluishuis – dat volledig gasloos is – wordt hier nu aan gekoppeld,” zegt Norbert Schotte, innovatiemanager bij VORM. Hij legt uit op welke manier VORM zich committeert aan de Sustainable Development Goals van de VN.

Uit de mondiale ontwikkelingsagenda van de VN zijn 6 van de 17 SDGs gefilterd. Doelen waaraan VORM een positieve bijdrage kan leveren of waarmee VORM zich kan onderscheiden in projecten, producten en diensten binnen eigen expertises en mogelijkheden.

Investeren met maatschappelijke impact

De bouw- en ontwikkelingssector heeft een aandeel van 40% in de uitstoot van CO2 . Je kunt dat negeren en gewoon doen wat je deed, óf je erkent je invloed en neemt je maatschappelijke verantwoordelijkheid als bouwer/ontwikkelaar. Wij sluiten onze ogen niet voor de grondstoffenschaarste en voor het tekort aan betaalbare woningen. Je kunt niet alles op politiek afschuiven; wat kunnen wij zelf bijdragen? Het is het erkennen van maatschappelijke problemen en daar waar je kunt, help je.

Wat doe je praktisch aan een wereldwijd probleem?

China en Amerika bekleden de eerst een tweede plek als het gaat om CO2 -uitstoot. Als de betonindustrie een land zou zijn, zou het op de derde plaats staan. Dat heeft te maken met de energie die het vraagt om te produceren. Een praktische oplossing zou een hybride gebouw zijn: naast beton veel hout gebruiken. Hout is als bouwmateriaal het meest duurzaam vanwege een lange levenscyclus: na eventueel demonteren kun je het net zolang verwerken tot het uiteindelijk als houtsnippers wordt gebruikt. Er komt pas CO2 vrij bij verbranden van hout, eerder niet.

De Puls
In de omgeving van De Puls waar groen en biodiversiteit al snel onder druk staan, zijn de energieprestaties bijzonder ambitieus en doeltreffend.

Prioriteit van VORM

De klimaatambities uit Parijs betekenen dat het energiesysteem ingrijpend moet worden veranderd. De SDGs doen in Nederland en in de vastgoedsector meer en meer hun intrede. Pensioenfondsen en beleggers geven aan dat het door hen geïnvesteerde kapitaal boven gemiddeld duurzaam moet presteren en daarnaast een positieve bijdrage moet leveren aan de SDGs. Met name in de steeds verdergaande verstedelijking in ons land.

This story is from: