Page 1

Pregled stipendija za studente, nauÄ?nike i uÄ?enike iz Srbije


2


STUDIRANJE ISTRAŽIVANJE

Pregled stipendija za studente, naučnike i učenike iz Srbije pripremili: Vlada Savezne Republike Nemačke i

KURSEVI JEZIKA

nemačke fondacije i organizacije

Samo putem upoznavanja drugih kultura i razmene sa njima moguće je proširiti vidike i steći nove poglede na sve, pa i na sopstvenu zemlju. Ipak, preko 70 % mladih iz Srbije, kako pokazuju istraživanja javnog mnjenja, nikada nije putovalo u inostranstvo.

PRAKSA

U ovoj brošuri predstavljeni su programi obrazovanja i razmene sa ciljem da se mladima i odraslima iz Srbije približi Nemačka kao jedna od zemalja osnivača Evropske Unije i da im se omogući kontakt i razmena ideja sa nemačkim vršnjacima i predstavnicima nemačke politike, privrede i nauke.

OSTALO

Brošura koja se nalazi pred Vama daje pregled mogućnosti dobijanja stipendija u Nemačkoj ili posredstvom nemačkih organizacija u Srbiji. Iako ne predstavlja sveobuhvatan pregled svih programa, ona nudi osnovne informacija o njima i želi da podstakne zainteresovane da uspostave kontakt sa odgovarajućom institucijom.

INFO

Beograd, april 2012. Nemačka ambasada u Beogradu

3


STUDIRANJE

ISTRAŽIVANJE

KURSEVI JEZIKA

PRAKSA

OSTALO

INFO

4


STUDIRANJE ISTRAŽIVANJE

Sadržaj

13

Kursevi jezika

29

Praksa

36

Ostalo

40

Dodatne informacije

47

PRAKSA

Istraživanje

OSTALO

6

INFO

Studiranje

KURSEVI JEZIKA

Strana

5


STUDIRANJE

Studijske stipendije za diplomirane studente svih struka

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Diplomirani (bachelor) studenti svih stručnih usmerenja iz Srbije u cilju daljeg usavršavanja u okviru nekog master programa. Kratak opis: Master studije na nemačkim visokoškolskim ustanovama u cilju sticanja diplome master u Nemačkoj.

KURSEVI JEZIKA PRAKSA

Uslovi: • Završen prvi stepen studija (bachelor ili diploma) najkasnije do početka stipendije • Potvrda nemačkog univerziteta o prijemu na studije • Dokaz o dobrom poznavanju nemačkog jezika (TestDaF, DSH) ili engleskog jezika (ukoliko će se nastava odvijati na engleskom jeziku- TOEFL, IELTS..) • U trenutku konkurisanja ne bi trebalo da je kandidat diplomirao pre više od 6 godina. • Uverljivi pokazatelji profesionalne i lične motivacije za isplaniran projekat u Nemačkoj

OSTALO

Visina i trajanje stipendije: Trajanje između 10 i 24 meseca, u zavisnosti od izabranog studijskog programa Visina mesečne stipendije iznosi 750 € Paušalna isplata putnih troškova, zdravstveno osiguranje i plaćanje školarine, ukoliko ona postoji, do 500 € po semestru. Rok za konkurisanje: 15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu, Neznanog junaka 1a, 11040

INFO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Web: www.daad.rs E-mail: info@daad.rs

6


Visina i trajanje stipendije: Stipendija traje, u zavisnosti od trajanja izabranog studijskog programa, između 10 i 24 meseci. Sve stipendije se izdaju, po pravilu, za jednu akademsku godinu a kod uspešnih studija se stipendija produžava. Visina mesečne stipendije iznosi 750 €. Paušalna nadoknada za putne troškove, zdravstveno osiguranje i plaćanje troškova školarine do visine od 500 € po semestru, ukoliko ona postoji. Rok za konkurisanje: Rok za prijave iz oblasti arhitekture je 01.11. svake godine (važi datum prispeća) za DAAD, Referat 324, Kennedyallee 50, D-53175 , Bonn Rok za prijave iz oblasti umetnosti, muzike, glume, režije, plesa i koreografije je 15.11. svake godine (važi datum prispeća) za DAAD, Referat 324, Kennedyallee 50, D-53175 , Bonn. Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Web: www.daad.rs E-mail: info@daad.rs

7

ISTRAŽIVANJE

STUDIRANJE

• Potvrda nemačkog univerziteta /umetničke akademije o prijemu na studije

KURSEVI JEZIKA

Uslovi: • Završeno školovanje u matičnoj zemlji i položen završni ispit • Dokaz o dobrom poznavanju nemačkog ili engleskog jezika

PRAKSA

Kratak opis: Ova stipendija je namenjene kandidatima iz Srbije iz oblasti: likovna umetnost, dizajn, film, muzika, arhitektura, kao i gluma, režija, ples i koreografija u cilju dodatnih studija na nekoj od državnih i od strane države priznatih akademija u Nemačkoj bez sticanja diplome kao i u cilju pohađanja master studija sa sticanjem diplome.

OSTALO

Ciljna grupa: Umetnici i arhitekte sa završenim prvim stepenom studija (bachelor ili diploma)

INFO

Studijske stipendije za umetnike


STUDIRANJE

DAAD/OSI Program za Balkan – odabrani master i doktorski programi

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Diplomci iz zemalja Balkana koje nisu članice EU.

KURSEVI JEZIKA

Kratak opis: Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD) i Open Society Foundation (OSF) vode zajednički program za diplomce iz oblasti društvenih nauka zemalja Balkana koje nisu članice EU. Stipendije daju DAAD i OSF za studiranje i sticanje doktorskog zvanja na nemačkim visokoškolskim institucijama. DAAD/OSI program teži tome da poboljša položaj društvenih i socijalnih nauka u ovim zemljama u oblastima podučavanja i istraživanja kao i izradnji mreže među naučnicima ovog regiona koji žele da razviju dalje međunarodne konktakte.

PRAKSA

Uslovi: U okviru DAAD/OSI programa stipendiranja daje se prednost naučnicima iz oblasti duhovnih, društvenih i socijalnih nauka koji su u svojim zemljama manje zastupljeni. U to spadaju: političke nauke, sociologija, međunarodni odnosi, pravo, javna uprava, menadžment u obrazovanju i filozofija. U izuzetnim slučajevima stipendista može da izabere i drugu struku, ukoliko se ona nalazi u sklopu društvenih i socijalnih nauka.

OSTALO

Visina i trajanje stipendije: Maksimalno 2 godine za master program, odnosno 3 godine za doktorske programe Mesečna stipendija za studente i master/magistarske studije iznosi 750 €, a za doktorante 1000 €. Za sve učesnike se preuzimaju troškovi puta, kao i troškovi jezičkog kursa, ukoliko je predviđen ili neophodan.

INFO

Rok za konkurisanje: 31. oktobar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu, Neznanog junaka 1a, 11040 Dodatne informacije: Detaljna lista odabranih programa se nalazi na stranici: http://www.daad.rs/sr/09952/index.html Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Web: www.daad.rs 8 E-mail: info@daad.rs


STUDIRANJE

Ciljna grupa: Studenti sa visokim akademskim i menadžment potencijalom iz srednje i jugoistočne Evrope u oblastima ekonomskih, tehničkih i prirodnih nauka. Kratak opis: Stipendije Mummert-fondacije podrazumevaju master studije na Univerzitetu u Kelnu, Univerzitetu RWTH u Ahenu ili Visokoj školi za sport u Kelni se dodeljuju u saradnji sa Robert Bosch fondacijom. Uslovi:

ISTRAŽIVANJE

Stipendija za master studije za menadžere

• Bachelor diploma (ili u poslednjom godini bachelor studija) iz ekonomskih, tehničkih i prirodnih

KURSEVI JEZIKA

nauka, kao i turizma

• • • • •

Visok prosek (takođe i u matematici) Visok nivo znanja nemačkog i engleskog jezika Menadžment potencijal Aktivno učestvovanje u razvoju zajednice Spremnost na povratak u svoju zemlju po završetku master studija

• • • • • •

Mesečna stipendija iznosi 850 – 900 €

• • • • •

Seminare za sticanje veština, posebno za lični razvoj i razvoj liderstva

PRAKSA

Visina i trajanje stipendije: Dodatak za istraživački rad: 228 € po semestru Dodatak za troškove puta (dolaska i odlaska): 150 – 250 € Dodatak za laptop: 700 € Zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nesreće

OSTALO

Premija za ostvaren visok prosek tokom master studija: 500 € U okviru razvijanja menadžerskih veština stipendija obuhvata: Praksu u nekoj od nemačkih kompanija u trajanju od 4 do 5 meseci

INFO

Studijsko putovanje u Berlin i Brisel Posete kompanijama; posete kulturnim događajima Rad na projektima unutar fondacije

Rok za konkurisanje: Svake godine od 1. septembra do 1. novembra za početak studija u zimskom semestru naredne godine. Kontakt: Za detaljne informacije obratiti se: Edith Wolf Tel.: +49 (0) 711/460 84-976 Web: www.mummertstiftung.de E-mail: mummertstipendium@bosch-stiftung.de

9


STUDIRANJE

Copernicus - stipednije

Ciljna grupa: Studenti prava, političkih nauka /međunarodnih odnosa, ekonomije, društvenih i socijalnih nauka iz Istočne, Srednje i Jugoistočne Evrope.

ISTRAŽIVANJE

Kratak opis: COPERNICUS daje po semestru u Berlinu, Hamburgu i Minheu od šest do deset stipendija studentima iz Istočne, Srednje i Jugoistočne Evrope. ( Jedino se za Hamburg ne daju stipendije studentima društvenih nauka). U poslednja dva do tri meseca boravka u Nemačkoj je predviđena praksa u nekom preduzeću, državnoj upravi ili nekoj organizaciji.

KURSEVI JEZIKA

Uslovi: • Mogu se prijaviti samo studenti koji će do početka korišćenja stipednije odslušati četiri semestra. • PHD i doktoranti (studenti koji su upravo završili magistarske studije) na žalost ne mogu ga budu stipendirani. Studenti sa diplomom bachelor (BA) mogu da konkurišu kod nas. • Aplikanti moraju da budu upisani na neki fakultet u njihovoj matičnoj zemlji u trenutku studijskog boravka u Nemačkoj. • Dobro poznavanje nemačkog jezika (dokaz) • Obrazloženi interes za studiranjem u Nemačkoj

PRAKSA OSTALO

Visina i trajanje stipendije: Stipendija traje oko šest meseci. COPERNICUS preuzima plaćanje troškove života, odn. troškove smeštaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja, upisa i javnog gradskog prevoza. COPERNICUS organizuje smeštaj studentima ili u porodicama ili u studenstkim domovima. Dobija se i mesečni džeparac (trenutno iznosi oko 180 €). Pored toga COPERNICUS finansira i troškove puta (povoljne tarife) i troškove vađenja vize.

INFO

Rok za konkurisanje: 01. septembar za naredni letnji semestar (početak programa 01. april) kao i 01. mart za naredni zimski semstar (početak programa 01. oktobar). Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Copernicus Hamburg e.V. Mittelweg 11-12 20148 Hamburg Web: www.copernicus-stipendium.de E-mail: info@copernicus-stipendium.de

10


STUDIRANJE

Stipendije centra za istraživanje evropskih integracionih procesa (ZEI - BONN)

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Studenti postdiplomskih studija na ZEI Kratak opis: Fondacija Konrad Adenauer podržava postdiplomske studije srpskih studenata na ZEI univerziteta u Bonu. Studije se odvijaju na engleskom jeziku. Detaljnije informacije kao i prijavna dokumentacija se nalaze na internet stranici: www.zeimasters.de Uslovi: • Prijem na ZEI

KURSEVI JEZIKA

• Potvrda o završetku osnovnih studija • Odlično znanje engleskog jezika • Znanje nemačkog jezika • Osnovno znanje o EU • Motivaciono pismo

PRAKSA

• CV • Jedno ili više pisama preporuke • Potvrda o znanju engleskog jezika TOEFL Trajanje stipendije: Studije traju 10 meseci: I semestar: sredina oktobra kraj januara; II semestar: sredina februara kraj maja. Studije obuhvataju i dva tri meseca prakse u institucijama EU.

OSTALO

Rok za konkurisanje: 15.mart

INFO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Kralja Petra 3 11000 Beograd Web: www.kas.de/belgrad E-mail: Office.Belgrade@kas.de

11


STUDIRANJE

Studienkolleg u Berlinu (Hertie-Fondacija, Studisjke fondacije nemačkog naroda) Ciljna grupa: Studenti svih struka iz čitave Evrope.

ISTRAŽIVANJE

Kratak opis: Program pruža mogućnost da se različitosti Evrope i naučnička interdisciplinarnost u Berlinu dožive i da sopstvena pitanja upućena Evropi dalje istražuju. Pored svojih studija stipendisti će slušati predavanja i seminare i raditi u timu na odabranom projektu koji ima veze sa Evropom. Za strane studente je u ponudi i dodatni kurs nemačkog jezika. Jezik na kome se odvija koleg je nemački. Posle godinu dana stipendisti će biti pozvani na godišnji skup alumnija i moći će preko internet platformi mogu da ostanu jedni sa drugima u kontaktu.

KURSEVI JEZIKA

Uslovi: • Akademsko visoko obrazovanje (sve discipline uključujući i umetnost i muziku/ ne doktoranti) • Završena najmanje druga godina osnovnih akademskih studija • Najviša starosna granica: 28 godina • Odličan uspeh na studijama • Veliko interesovanje za evropska pitanja

PRAKSA OSTALO

• Sposobnost za rad u timu kao i spremnost za intenzivan rad na projektu • Društveni angažman • Svi kandidati moraju da se samostalno upišu na neko studijsko mesto u Berlinu ili Brandenburgu • Dobro poznavanje nemačkog jezika kao i nekog drugog evropskog jezika usmeno i pismeno. • Dve preporuke od strane odličnih nauačnika

INFO

Visina i trajanje stipendije: Stipendija traje od kraja septembra do kraja jula naredne godine Mesečna stipendija iznosi 650 € Jednokratna paušala za podržavanje projekta iznosi 400 € Za strane studente: jednokratna paušala za podršku mobilnosti iznosi 1.000 € Rok za konkurisanje: Rok za predaju je 1. april za koleg koji počinje u septembru. Kontakt: Susanne Stephani (vođa programa) c/o Studienstiftung des deutschen Volkes Jägerstraße 22-23 10117 Berlin Tel.: +49 (0) 30.20370614 Web: 12 www.studienkolleg-zu-berlin.de E-mail: info@studienkolleg-zu-berlin.de


STUDIRANJE

Ciljna grupa: Ova stipendija je namenjena studentima iz Srednje i Istočne Evrope društvenih i socijalnih nauka, kao i scenskih i vizuelnih umetnosti, arhitekture, poljoprivrede i šumarstva. Kratak opis: Fondacija Alfred Toepfer daje jednogodišnje stipendije studentima iz Srednje i Istočne Evrope. Stipendija je namenjena za završnu fazu master studija ili za doktorat u Nemačkoj.

KURSEVI JEZIKA

Uslovi: • Poznavanje nemačkog jezika

ISTRAŽIVANJE

Fondacija Alfred Toepfer

• Studenti moraju da budu upisani na neki nemački univerzitet Visina i trajanje stipendije: Visina mesečne stipendije iznosi 920 € Stipendija može da traje do godinu dana

PRAKSA

Rok za konkurisanje: Rok za 2013./14. godinu je jesen 2012. godine

INFO

OSTALO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: www.toepfer-fvs.de/toepfer-stipendium

13


STUDIRANJE

Stipendija za postdiplomske i doktorske studije u SR Nemačkoj

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Politički angažovani postdiplomci i doktoranti na srpskim univerzitetima koji žele da svoje akademsko obrazovanje nastave u SR Nemačkoj. Kratak opis: Stipendija obuhvata i šestomesečni kurs nemačkog jezika na Gete Institutu u Manhajmu i to u periodu od: aprila — oktobra. Od oktobra sledi početak izabranih studija na odabranom fakultetu.

KURSEVI JEZIKA

Uslovi: • Završene osnovne studije u trajanju od 4 godine i položen diplomski rad • Prosek na osnovnim studijama 8,5 i viši • Lične sposobnosti • Političke, odnosno socijalne aktivnosti

PRAKSA

• Spremnost na povratak u zemlju nakon okončanih studija u SR Nemačkoj • Poznavanje nemačkog jezika – položen test ZD do odlaska na studije • Kandidat ne sme biti stariji od 30 godina u trenutku kandidovanja za stipendiju. Visina stipendije : Za postdiplomske studije stipendija iznosi 750 € Za doktorske studije stipendija iznosi 920 €

OSTALO INFO

Dodatna napomena: Neće se pružati pomoć u obrazovanju lekara specijalista humane medicine, stomatologije, veterine niti za studije na stručnim višim školama. Prijavni formulari se popunjavaju na nemačkom jeziku. Dokumentacija se prevodi na nemački jezik i overava od strane sudskog tumača za nemački jezik. Lista sa neophodnom dokumentacijom kao i prijavni formular nalazi se na internet stranici Fondacije Konrad Adenauer www.kas.de/belgrad Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Konrad Adenauer Stiftung Kralja Petra 3 11000 Beograd Web: www.kas.de/belgrad E-mail: Office.Belgrade@kas.de

14


STUDIRANJE

Uslovi: Izvanredni akademski rezultati, kao i društveno-politički angažman. U slučaju izrade doktoranta, značajan je i kvalitet plana naučnog rada. Proces selekcije kandidata sastoji se iz tri faze: pismene prijave, razgovora sa akademskim poverenikom Fondacije i učešćem u selekcionoj radionici uz pojedinačni razgovor i grupnu diskusiju. O dodeljivanju stipendije odlučuje selekciona komisija koju sačinjava visokoškolsko nastavno osoblje sa velikim iskustvom, stručne osobe iz oblasti politike, privrede i društva, osobe angažovane u zelenoj mreži, alumnisti, kao i saradnici Službe za nastavni program.

ISTRAŽIVANJE

Kratak opis: Fondacija Hajnrih Bel pokreće programe koji se zasnivaju na osnovnim vrednostima i na taj način podstiču međunarodnu razmenu mišljenja, interkulturni dijalog i umrežavanje. Program povezuje studente iz Nemačke, mlade ljude širom sveta, iz Istočne Nemačke i Zajednice nezavisnih država. Od stipendista se očekuju izvanredni akademski rezultati i društvenopolitički angažman; od doktoranata da su otvoreni za nekonvencionalne, inovativne i interdisciplinarne pristupe naučnom radu.

KURSEVI JEZIKA

Ciljna grupa: Studenti i postdiplomci koji pozitivno utiču na ciljeve zelenog projekta, dele osnovne vrednosti Fondacije Hajnrih Bel, postižu izvanredne akademske rezultate iz svih stručnih oblasti i ostvaruju društveno-politički angažman. Pored dosadašnjeg težišta na humanističkim i društvenim naukama, umetnosti i kulturi, stipendiraju se i studenti ekonomije, prava, inženjerstva, matematike i novinarstva.

PRAKSA

Stipendije u Nemačkoj

OSTALO

Rok za konkurisanje: 1. mart i 1. septembar.

INFO

Dodatne informacije: Novi doktorantski programi se blagovremeno objavljuju na internet stranici: www.boell.de/studienwerk. Mogu se prijaviti svi zainteresovani sa odgovarajućim predlogom za disertacije. Aktuelni modaliteti prijave mogu se naći na www.boell.de/studienwerk Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Heinrich Böll Stiftung- Studienwerk Schumannstraße 8 10117 Berlin Tel.: +493028534400 Web: www.boell.de/studienwerk E-mail: studienwerk@boell.de

15


STUDIRANJE

Stipendije za studiranje i istraživanje Ciljna grupa: Studenti i doktoranti iz Nemačke i svih zemalja sveta

ISTRAŽIVANJE

Kratak opis: Fondacija Friedrich-Naumann daje stipendije studentima i diplomcima svih usmerenja na višim školama i univerzitetima. Do sada je stipendirano preko 800 studenata i diplomaca sa studijskim i postdiplomskim stipendijama. Stipendije se daju na osnovu smernica Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje, odn. od Ministarstva inostranih poslova.

KURSEVI JEZIKA

Uslovi: Jako dobro poznavanje nemačkog jezika (Intervju i korespodencija će se obavljati na nemačkom jeziku. Program svečanosti fondacije se obavlja na nemačkom jeziku.) Akademski i naučnički talenat, pored dobrih do odličnih dostignuća svake osobe kao i vanprofesionalna interesovanja u sklopu i van visokoobrazovne institucije Liberalni i društvenopolitički angažman Pouzdanost, motivacija, odlučnost i spremnost da se prihvati odgovornost u smislu liberalizma, kao i spostvene sposobnosti da se aktivno učestvuje u oblasti društva, politike, kulture i privrede.

PRAKSA

Visina i trajanje stipendije: Stipendija se najpre odobrava za jednu godinu. Kod studija sa dobrim rezultatima stipendija se može produžiti do završetka studija /doktorata (maksimalno 3 godine). Ne mogu se stipendirati studijski boravci u inostrastvu. O stipendijama se pojedinačno odlučuje. Visina stipendije se obračunava po akademskom statusu. Strani studenti i svi doktoranti dobijaju stipendije nezavisno od roditelja.

OSTALO

Rok za konkurisanje: Rok za konkurisanje je 15. maj i 15. novembar svake godine. Do 15. jula odn. do 15. januara se dobija pismena potvrda o prijemu prijave. Svi kandidati će do najkasnije do 8. augusta odn. do 7. februara biti pismeno obavešteni o ishodu svoje prijave.

INFO

Kontakt: Za detalje informacije obratiti se na: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit Begabtenförderung Karl-Marx-Str. 2 14482 Potsdam Tel.: 0331.7019 353 E-mail: begabtenfoerderung@freiheit.org Web: www.freiheit.org Za pitanja vezana za konkurisanje obratite se: Mohammad Shahpari Tel.: 0331.7019 349 16 E-Mail: stipendium@freiheit.org


Uslovi: • Popunjen online formular • Motivaciono pismo • Dokaz o poznavanju nemačkog jezika u overenoj kopiji • Dokaz o završetku studija u overenoj kopiji i overen prevod na nemački (ili engleski) jezik • Dokaz o državljanstvu (kopija pasoša ili lične karte) • Pismena saglasnost profesora (koordinatora master programa) neke visokoškolske ustanove u Bavarskoj • Tabelarni CV na nemačkom jeziku sa aktuelnom fotografijom • Kod doktorskih studija: nacrt projekta na dve stranice i vremeski plan za celokupni istraživački projekat • Venčani list, krštenica deteta (ukoliko je zatražen dodatak za porodicu) u overenoj kopiji i overen prevod na nemačkom (ili engleskom) jeziku

INFO

Visina i trajanje stipendije: Godišnja stipendija iznosi 8.400 € odnosno (mesečna stipendija iznosi 700 €). Samohrani roditelji ili osobe sa bračnim partnerom koji nije u radnom odnosu sa najmanje jednim detetom mogu dobiti stipendiju u visini od 10.320 € (mesečna stipendija iznosi 860 €).

PRAKSA

Kratak opis: Godišnja stipendija Saveznog ministarstva Bavarske za nauku, istraživanje i umetnost finansira doktorske studije ili postdiplomske studije na nekoj visokoškolskoj ustanovi u Bavarskoj. Stipendija se najpre dobija za jednu godinu i na zahtev se može produžiti maksimalno još 2 godine (ukupno trajanje stipendije 3 godine).

KURSEVI JEZIKA

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Apsolventi iz Bugarske, Hrvatske, Poljske, Rumunije, Srbije, Slovačke, Češke, Ukrajine i Mađarske

STUDIRANJE

BAYERISCHES HOCHSCHULZENTRUM FÜR MITTEL-, OST- UND SÜDOSTEUROPA

OSTALO

Godišnje stipendije Bavarske

Rok za konkurisanje: Početak godine (za akademsku 2012/13 rok je 15. februar 2012. godine) Ostali raspisi se mogu naći na www.bayhost.de pod rubrikom „stipendije“. Prihvataju se samo aplikacije poslate poštom. Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: www.bayhost.de

17


STUDIRANJE

Stipendije Fondacije BadenWürttemberg

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Studenti, kvalifikovani mladi ljudi, kao i učenici. Ovi programi se dopunjavaju temama i ciljnim grupama kao što su Walter-Hallstein-program prakse u Evropi i studijski boravci, stipendije razmene sa Univerzitetom Andràssy koji ima programe na nemačkom jeziku i stipendijama za radionicu za studente Filmske akademije Ludwigsburg.

KURSEVI JEZIKA

Kratak opis: Fondacija Baden-Würtemberg omogućava kvalifikovanim mladim ljudima kroz ciljnu podršku boravak u Nemačkoj odn. Nemcima boravak u inostranstvu. Godišnje se dodeljuje oko 1.200 stipendija. Uslovi: Detaljne informacije o pojedinačnim programskim linijama kao i uslove za konkurisanje i njihove rokove naći ćete na www.bw-stipendium.de

PRAKSA

Visina i trajanje stipendije: U zavisnosti od programa i ličnih pretpostavki stipendija može da traje od dva do jedanaest meseci. Visina stipendije može da iznosi od 200 do 1.000 €. Rok za konkurisanje: Informacije o rokovima naći ćeta na www.bw-stipendium.de

OSTALO INFO

Kontakt: Za detaljne informacije obratiti se: Angelika Krebs Baden-Würtemberg Stiftung GmbH Im Kaiserer 1 70191 Stuttgart Tel.: +49 711 248 476 26 Web: www.bwstiftung.de E-mail: krebs@bwstiftung.de

18


Visina i trajanje stipendije: Zavisno od nivoa studija ili istraživačkih projekata, stipendije traju od nekoliko meseci do dve godine, u izuzetnim slučajevima i duže. Visina stipendije takođe varira od nivoa studija. Rok za konkurisanje: Prijave se mogu poslati u svakom trenutku, komisija odlučuje o prijavama dva puta godišnje, na proleće i na jesen.

INFO

Kontakt: Za detaljne informacije obratiti se: u Srbiji: Profesor dr Davor Džalto, E-mail: davordzalto@gmail.com u Nemačkoj: Dr. Roman Radwanski, E-mail: radwanski@kaad.de

ISTRAŽIVANJE

STUDIRANJE

Uslovi: Fondacija, međutim, očekuje da kandidati budu vernici i da su angažovani u svojim lokalnim verskim zajednicama. Neophodno je znanje nemačkog jezika. Stipendisti su obavezni da se po završetku studija vrate u matične zemlje i stečenim znanjem doprinesu njihovom razvoju.

KURSEVI JEZIKA

Kratak opis: KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) je rimo-katolička nemačka fondacija koja podržava obrazovanje i usavršavanje stranih studenata na nemačkim univerzitetima, bez obzira na njihovu veroispovest. Podrška studentima za studije i život u Nemačkoj, mogućnost besplatnog učestvovanja na seminarima u organizaciji KAAD-a, mogućnost upoznavanja i ostvarivanja kontakata sa inostranim studentima iz velikog broja zemalja.

PRAKSA

Ciljna grupa: Studenti osnovnih i postdiplomskih studija, istraživači

OSTALO

Stipendija za postdiplomske i doktorske studije

19


STUDIRANJE

Istraživačka stipendija za doktorante i post-doc

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Doktoranti i mladi naučnici Kratak opis: Realizacija jednog istraživačkog projekta na državnom fakultetu ili istraživačkoj instituciji van univerziteta u Nemačkoj sa ciljem sticanja doktorske titule u Nemačkoj ili u matičnoj zemlji ili sa ciljem usavršavanja bez sticanja diplome

KURSEVI JEZIKA

Uslovi: • Visoka stručna sprema • Diploma ili zvanje mastera stečeno najkasnije do početka stipendije • Pismena saglasnost o naučnoj saradnji

PRAKSA

• Dobro isplaniran istraživački projekat, odnosno radni i vremenski plan u toku boravka u Nemačkoj koji treba da napišu sami kandidati a koji treba da bude usaglašen sa mentorom na predviđenom gostujućem univerzitetu • Dokaz o dobrom poznavanju nemačkog ili engleskog jezika • Kandidati za strukturirane studije u Nemačkoj sa ciljem sticanja doktorske titule treba da podnesu dokaz o prijemu na nekom univerzitetu ili makar dokaz o tome da su uzeti u obzir za prijem

OSTALO

Visina i trajanje stipendije: Od 1 do 10 meseci, a 3 godine u slučaju kompletnih doktorskih studija Mesečna stipendija iznosi 750 € za studente sa zvanjem bachelor, odnosno 1.000 € za doktorante, paušala za putne troškove, zdravstveno osiguranje Kod istraživačkih boravaka dužih od 6 meseci, stipendija pokriva i novčanu nadoknadu za studiranje i istraživanje, zatim nadoknadu troškova stanovanja, kao i nadoknadu za porodicu

INFO

Rok za konkurisanje: 15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu, Neznanog junaka 1a, 11040 Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Web: www.daad.rs E-mail: info@daad.rs

20


STUDIRANJE

Kratak opis: ‘DLR - DAAD Research Fellowships’ je novi zajednički program Nemačkog centra za vazduhoplovstvo (DLR) i Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD). Ovaj specijalni program je namenjen visokostručnim stranim doktorima i postdoc-studentima kao i starijim naučnicima. DLR-DAAD Fellowships nudi izvrsnim naučnicima i istraživačima šansu da izvedu posebna istraživanja na institutima Nemačkog centra za vazduhoplovstvo u Nemačkoj. Uslovi: DLR-DAAD Fellowships se definiše i dodeljuje na ličnoj osnovi. Svaka dodeljenja stipendija zahteva specifične kvalifikacije i posebne uslove posete. Trenutne ponude se nalaze na internet adresi DAAD-a I DLR-a pod ‘DLR-DAAD Fellowships - Current Offers’.

PRAKSA

Visina i trajanje stipendije: Doktoranti: 36 meseci; 1.365 € Post-doc: 6-24 meseci; 1.840 € Stariji naučnici: 1-3 meseca; 2.240 €

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Doktoranti, post-doc i stariji naučnici

KURSEVI JEZIKA

DLR – DAAD Research Fellowships

INFO

OSTALO

Kontakt: Detaljne informacije se nalaze na: http://www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/09009.de.html

21


STUDIRANJE

Istraživački boravci

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Predavači na visokoškolskim ustanovama i ostvareni naučnici koji su doktorirali Kratak opis: Realizacija istraživačkog projekta na jednoj visokoškolskoj ustanovi ili istraživačkoj instituciji van univerziteta

KURSEVI JEZIKA

Uslovi: • Dokaz o naučnim dostignućima (npr. publikacije novijeg datuma) • Po pravilu stečeno zvanje doktora nauka • Rad na visokoškolskoj ustanovi ili istraživačkim institutima u matičnoj zemlji • Dobro isplaniran istraživački projekat • Pismena saglasnost o naučnoj saradnji

PRAKSA

Visina i trajanje stipendije: Od 1 do 3 meseca Mesečna stipendija od 1.840 € za asistente, predavače i mlađe docente, 1.990 € za profesore, a u izuzetnim slučajevima do 2.240 € Ovakav istraživacki boravak DAAD može da se stipendira samo jednom u 3 godine

OSTALO

Rok za konkurisanje: 15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu, Neznanog junaka 1a, 11040

INFO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Web: www.daad.rs E-mail: info@daad.rs

22


STUDIRANJE

Stipendije za umetnike - radni boravci

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Predavači na akademijama iz sledećih oblasti: likovna umetnost, dizajn, film, muzika i arhitektura, kao i gluma, režija, ples i koreografija

Uslovi: Kandidati moraju da predaju na nekoj umetničkoj akademiji u matičnoj zemlji. Važan kriterijum je dobro isplaniran projekat. Takođe, važno je dokumentacija sadrži i pismenu potvrdu o mentorstvu koje je dogovoreno sa nemačkom akademijom. Ovakav radni boravak DAAD može da stipendira samo jednom u tri godine. Visina i trajanje stipendije: Stipendija može da se koristi od jednog do 3 meseca u periodu od maja do januara naredne godine. Visina mesečne stipendije iznosi 1.840 € za asistente, asistente-profesore (predavače) i mlađe docente, a 1.990 € za profesore, u izuzetnim slučajevima 2.240 €. DAAD ne preuzima plaćanje putnih troškova.

INFO

OSTALO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Web: www.daad.rs E-mail: info@daad.rs

PRAKSA

KURSEVI JEZIKA

Kratak opis: Realizacija istraživanja kroz saradnju sa jednom od nemačkih institucija u vidu radnog boravka.

23


STUDIRANJE

Ponovni pozivi za bivše stipendiste

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Bivši godišnji stipendisti DAAD-a kao i bivši stipendisti koji su studirali najmanje godinu dana u Nemačkoj Demokratskoj Republici

KURSEVI JEZIKA

Kratak opis: Realizacija naučnog projekta pri univerzitetu ili nekoj drugoj istraživačkoj ustanovi van univerziteta u Nemačkoj. Nekadašnji stipendisti koji rade van naučničkog okruženja, takođe mogu da konkurišu za stipendiranjem radnog boravka na nekoj drugoj instituciji u oblasti privrede, državne uprave, kulture ili medija.

PRAKSA

Uslovi: Zahtev mogu da podnesu bivši godišnji stipendisti koji su stipendiju u Nemačkoj završili pre najmanje 3 godine. Dobro isplaniran naučni odn. radni projekat koji treba da je po sadržaju i vremenu realizacije usklađen sa nemačkim mentorom ili naučnim institutom (treba podneti pismenu potvrdu o naučnoj saradnji pri čemu obavezno treba da je navedeno o kom se projektu radi). Za stipendiju je moguće konkurisati samo jednom u tri uzastopne godine.

OSTALO

Visina i trajanje stipendije: Od jednog do 3 meseca od maja naredne godine Mesečna stipendija iznosi, po akademskom statusu, 1.840 € za asistente, predavače i mlađe docente a 1.990 € za profesore, a u izuzetnim slučajevima 2.240 €. Rok za konkurisanje: 15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu, Neznanog junaka 1a, 11040

INFO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Web: www.daad.rs E-mail: info@daad.rs

24


STUDIRANJE

Fritz und Helga Exner-Stiftung

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Ova stipendija je namenjena mlađim naučnicima iz Nemačke i Jugoistočne Evrope (doktoranti, habilitanti, saradnici u istraživačkim institutima). Kratak opis: „Fritz und Helga Exner- Stiftung“ daju stipendije mlađim naučnicima iz Nemačke i Jugoistočne Evrope koji istražuju savremene istorijske teme. Finansiraju se kraća istraživačka putovanja u Jugoistočnoj Evropi. odn. u SR Nemačku.

• Preporuke mentora odn. direktora naučnog instituta. Mlađi istraživači iz Jugoistočne Evrope treba da navedu i podatke partnera naučne institucije iz Nemačke • CV sa podacima o školovanju, učestvovanju na istraživačkim projektima, poznavanju jezika i objavljenim publikacijama. Visina i trajanje stipendije: Stipendisti iz Jugoistočne Evrope (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, BJR Makedonija, Grčka, Kosovo, Hrvatska, Crna Gora, Moldavija, Rumunija, Srbija, Slovačka, Turska, Mađarska, Kipar) dobijaju dnevnicu u visini od 50 € (maksimalno 28 dana). Troškovi puta nisu pokriveni odvojeno.

INFO

Rok za konkurisanje: Postoje tri roka godišnje i to krajem aprila, avgusta i decembra

OSTALO

• Zadovoljavajuće aktivno i pasivno poznavanje nemačkog jezika • Detaljno obrazloženje i pojašnjenje istraživačke namere na nemačkom jeziku (mesto istraživanja, metodika, obrazloženje istraživačkog puta) • Tačni podaci mesta istraživanja i planiranog istraživačkog boravka

PRAKSA

KURSEVI JEZIKA

Uslovi: • Starost do 40 godina

Kontakt: Za detaljne informacije obratiti se: Dr Johanna Deimel Tel.: +49 89 21 21 540 E-mail: info@sogde.org

25


STUDIRANJE

Stipendije fondacije Alexander von Humboldt za mlađe (postdoktorante) i iskusne istraživače

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Kvalitetni i visokokvalifikovani naučnici iz Srbije koji se nalaze na početku svoje karijere, pri čemu u trenutku konkurisanja za stipendiju od odbrane doktorske disertacije nije proteklo više od 4 godine, odnosno za iskusne istraživače više od 12 godina. Porodiljsko bolovanje se ne ubraja u navedene periode.

KURSEVI JEZIKA

Kratak opis: Fondacija Alexander von Humboldt omogućava kvalitetnim i visokokvalifikovanim naučnicima iz Srbije duži istraživački boravak u Nemačkoj. Mogu da konkurišu naučnici svih oblasti. Istraživački projekti se realizuju u saradnji sa naučnicima domaćinima u istraživačkim ustanovama u Nemačkoj. Naučnici samostalno biraju istraživačku ustanovu u Nemačkoj, predlažu plan i program istraživačkog rada.

PRAKSA OSTALO INFO

Uslovi: • Naučnici, koji su stekli akademsko zvanje doktora nauka (ili ekvivalentno zvanje), pri čemu u trenutku konkurisanja za stipendiju od odbrane teze nije prošlo više od 4 (mladi istraživači) odnosno 12 godina (iskusni istraživači). • Od naučnika se očekuje jasno prepoznatljiv samostalni profil • Objavljeni naučni radovi u referentnim naučnim časopisima i izdanjima svetskih izdavačkih kuća • Potvrda o dobijanju mesta na nekoj naučno-istraživačkoj ustanovi u Nemačkoj (potpis direktora ustanove), kao i detaljno stručno mišljenje naučnika iz ustanove koji če biti domačin tokom boravka u naučno-istraživačkoj ustanovi • Preporuka mentora koji je rukovodio izradom doktorske disertacije i drugih naučnika koji mogu dati informacije o stručnoj i naučnoj kvalifikaciji naučnika koji želi da konkuriše za stipendiju, po mogućnosti i od naučnika van ustanove u kojoj je istraživač zaposlen. • Naučnici koji se bave humanističkim, društvenim naukama i medicinom treba dobro da poznaju nemački jezik, ukoliko postoji potreba radi uspešne realizacije projekta; inače je potrebno dobro poznavanje engleskog jezika; naučnici koji se bave prirodnim naukama i inženjeri treba da govore dobro nemački ili engleski jezik. Visina i trajanje stipendije: Trajanje stipendije je po pravilu od 6 do 24 meseca za mlađe naučnike, odnosno 6 do 18 meseci za iskusne naučnike (sa mogućnošću podele do tri odvojene posete) Mesečna stipendija u iznosu od 2.250 € (postdoktoranti), odnosno 2.450 € (iskusni istraživači) obuhvata i dodatak za zdravstveno osiguranje

26


STUDIRANJE KURSEVI JEZIKA

Specijalna stipendija Sofia Kovalevskaja: Namenjena je istaknutim (nad prosečnim) istraživačima, mladim istraživačima (manje od 6 godina od odbrane doktorske disertacije), koji su talentovani i lideri u istraživačkoj oblasti kojom se bave. Finansira se projekat od ukupno 1.65 miliona evra u periodu od pet godina.

ISTRAŽIVANJE

Dodatne informacije: Novčani dodatak za naučnoistraživački rad institutu u Nemačkoj Stipendija za intenzivni kurs jezika u trajanju od dva do četiri meseca Paušala za putne troškove Dodaci za članove porodice koji prate naučnika Evropski dodatak za boravak u nekoj drugoj evropskoj zemlji radi naučno-istraživačkog rada Sveobuhvatna pomoć za bivše stipendiste nakon uspešnog završetka boravka u daljem naučno-istraživačkom radu

Rok za konkurisanje: Stalno otvoren

PRAKSA

Kontakt: Alexander von Humboldt-Stiftung Jean-Paul-Str. 12 53173 Bonn Tel.: +49 228-833-0 Web: www.humboldt-foundation.de/web/home.html E-mail: info@avh.de

INFO

OSTALO

Za detaljnije informacije možete se obratiti Humboltovom klubu Srbije www.humboldt-serbia.rs

27


STUDIRANJE

Program razmene za Sredniju i Istočnu Evropu

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Visokokvalifikovani apsolventi iz Srednje i Istočne Evrope, mlađi istraživači, inženjeri, agrarni inženjeri, ekonomisti, pravnici, pedagozi i drugi ukoliko žele da daju svoj doprinos očuvanju životne sredine u matičnoj zemlji ili u Evropskoj Uniji. Stipendija nije namenjena osobama koje žele da izrade doktorat na nekom nemačkom univerzitetu.

KURSEVI JEZIKA

Kratak opis: Nemačka savezna fondacija za životnu sredinu (DBU) daje stipendije visoko- kvalifikovanim apsolventima iz zemalja Srednje i Istočne Evrope (Bugarska, Estonija, Litvanija, Letonija, oblast Kaliningrad, Poljska, Rumunija, Slovačka, Češka, Mađarska, Albanija, BiH, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Slovenija) sa ciljem nastavka usavršavanja pri rešavanju problema zaštite životne sredine i prirode u svojoj matičnoj zemlji. DBU-stipendija omogućava apsolventima istraživački boravak u trajanju od 6 do 12meseci na nemačkim istraživačkim institutima, univerzitetima, agencijama za zaštitu životne sredine i prirodu, udruženjima itd. DBU godišnje dodeljuje oko 60 stipendija. Uslovi: • Apsolveni iz gore navedenih zemalja

PRAKSA

• Državljanstvo jedne od gore navedenih zemalja • Trajno prebivalište u matičnoj zemlji • Izvanredan prosek na fakultetu (master, magistar, diploma; bachelor nije dovoljan)

OSTALO

• Da kandidat nije diplomirao pre više od 3 godine • Tema koja je povezana sa životnom sredinom (od značaja za zemlju porekla i EU) • Znanje nemačkog jezika se mora dokazati najkasnije do datuma početka studijskog programa • Aplikacija i intervjui se odvijaju na nemačkom ili engleskom jeziku • Dogovoreni projekat ili praksa nisu uslov za ovu stipendiju Prednost imaju oni kandidati koji do sada nisu imali studijski boravak u Nemačkoj.

INFO

Visina i trajanje stipendije: Stipendija se daje na maksimum 12 meseci. Visina mesečne stipendije iznosi 1.060 €. Stipendija, zatim, obuhvata i zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezgode i osiguranje u slučaju odgovornosti. Rok za konkurisanje: Dokumentacija se predaje jednom godišnje. Tačne informacije o roku za konkurisanje naći ćete na web-stranici www.dbu.de/stipendien_international Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: www.dbu.de

28


Visina i trajanje stipendije: Stipendija se izdaje u formi subvencija. Osnovna mesečna stipendija iznosi 700 €, stipendija zatim pokriva putne troškove do Tibingena i povratak u matičnu zemlju (u visini vozne karte, 2. klasa, povoljne linije). Putni troškovi za odobrena istraživačka putovanja (poseta bibilotekama i arhivima) za vreme trajanja stipendije (novac za nabavku knjiga) može da se dobije u određenom obimu. Stipendija se daje za period od jednog semestra (6 meseci). Moguće je samo jedno produženje. Rok za konkurisanje: 15. januar odn. 15. juli Zahtev može da se preda samo za tekuću godinu Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: www.idglbw.de

29

OSTALO

• Kopije svedočanstava • Listu publikacija • Nacrt istraživačke namere (seminarski rad, diplomski rad, disertacija) za koji treba da se izda stipendija • Preporuke (2) od profesora o podobnosti podnosioca zahteva • DAAD jezički sertifikat

INFO

Uslovi: • Studenti i mlađi istraživači (starosti do 35 godina) • Na početku korišćenja stipendije treba dokazati najmanje tri godine osnovnih studija • Važan uslov je rad na nekoj istraživačkoj temi koja se može priključiti istraživačkim temama Instituta • Neformalni zahtev • CV napisan rukom sa aktuelnom fotografijom • Predstavljanje dosadašnjeg toka studija odn. istraživačke karijere

PRAKSA

KURSEVI JEZIKA

Kratak opis: Institut za istoriju i zemljopis Podunavskih Švaba iz Tibingena daje istraživačke stipendije u ime Savezne Pokrajine Baden Virtemberg. Ovde se radi o saradnji između Instituta iz Tibingena sa drugim istraživačkim ustanovama i naučnicima koji izučavaju sledeće oblasti: istorijske naseobine, demografiju /socijalnu geografiju, istraživanje dijalekata/ nauke o jeziku, književnost, noviju istoriju, vremensku istoriju.

STUDIRANJE

Ciljna gupa: Ova stipendija je namenjena studentima i mlađim istraživačima iz naseljenih oblasti Nemaca u Srednoj i Jugoistočnoj Evropi (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Ukrajina, Mađarska).

ISTRAŽIVANJE

Institut za istoriju i zemljopis Podunavskih Švaba (IDGL)


STUDIRANJE

Intenzivni kursevi jezika u Nemačkoj

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Uspešni studenti bachelor ili master studija svih usmerenja sa završene barem 2 godine osnovnih studija, kao i studenti doktorskih studija. Kratak opis: Intenzivni kursevi nemačkog jezika u trajanju od dva meseca na jednom od instituta za učenje jezika, npr. Goethe-Institut u Nemačkoj

KURSEVI JEZIKA PRAKSA

Uslovi: • Završene barem dve godine studija do početka stipendije • Kod osoba sa završenim osnovnim studijama: dokaz o radu u instituciji visokog obrazovanja • Dokaz o poznavanju nemačkog jezika: najmanje nivo A1 a najviše B2 u okviru Zajedničkog evropskog okvira za žive jezika. • Najniža starosna granica do početka stipendije 18 godina • Za stipendiju je moguče konkurisati samo jednom u tri uzastopne godine

OSTALO

Visina i trajanje stipendije: Dva meseca u periodu od juna do decembra naredne godine DAAD obezbeđuje delimičnu stipendiju u iznosu od 1.300 € uz paušalnu isplatu troškova za učešće na kursu od 1.000 € i paušala za putne troškove Rok za konkurisanje: 15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu, Neznanog junaka 1a, 11040

INFO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Web: www.daad.rs E-mail: info@daad.rs

30


STUDIRANJE

Kratak opis: Ova stipendija je namenjena pohađanju kurseva jezika, stručnih kurseva i kurseva o kulturi Nemačke na državnim visokoškolskim ustanovama, kao i privatnih koje su odobrili univerziteti. (Pregled kurseva na: http://www.daad.de/deutschland/deutschlernen/sommerkurse/00490.de.html) Uslovi: • Završene bar dve godine studija do početka stipendije • Dokaz o dobrom poznavanju nemačkog jezika (najmanje B1 Zajedničkog evropskog jezičkog okvira za žive jezike) • Najniža starosna granica na početku stipendije 18 godina

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Studenti studija svih struka osnovnih i master studija koji su završili prve 2 akademske školske godine.

KURSEVI JEZIKA

Letnji kursevi za strane studente u Nemačkoj

OSTALO

Visina i trajanje stipendije: Od 3 do 4 nedelje u letnjim mesecima (najranije maj) DAAD obezbeđuje delimičnu stipendiju u visini od 650 €, paušalu za učešće na kursu u visini od 200 € kao i paušalu za putne troškove

PRAKSA

• Konkurisanje u prvoj i poslednjoj godini studija nije moguće

Rok za konkurisanje: 15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu, Neznanog junaka 1a, 11040.

INFO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Web: www.daad.rs E-mail: info@daad.rs

31


STUDIRANJE

Stipendije Bavarske za kurseve nemačkog jezika u Bavarskoj

BAYERISCHES HOCHSCHULZENTRUM FÜR MITTEL-, OST- UND SÜDOSTEUROPA

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Ova stipendija je namenjena studentima i mladim naučnicima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, BJR Makedonije, Srbije, Slovenije i Ukrajine. Kratak opis: Bayhost nudi stipendije za tronedeljne ili četvoronedeljne letnje kurseve nemačkog jezika na univerzitetima u Bavarskoj. Na raspolaganju su različiti novoi kurseva, kao i mesta.

KURSEVI JEZIKA

Uslovi: • Popunjen online formular sa motivacionim pismom (pogledati www.bayhost.de „stipendije“) • Tabelarni CV sa aktuelnom fotografijom • Dokazi o položenim ispitima (npr. indeks, transkipt ocena ili slično) • Kopija pasoša ili lične karte

PRAKSA

Dodatne informacije: • Dokaz o praksi i /ili volonterskim aktivnostima

OSTALO

• Dokaz o poznavanju jezika (bilo koji sertifikat koji potvrđuje da pričate / učite nemački jezik) • Molimo Vas da sertifikate i svedočanstva ne šaljete u orginalu, već u kopiji. Kopiju ne treba da prevodite niti da je overevate u sudu ili opštini. • Čak i ukoliko nemate dokaz o poznavanju nemačkog jezika, odn. predzanje nemačkog jezika, možete da se prijavite za stipendiju.

INFO

Visina i trajanje stipendije: Stipendija se izdaje za tronedeljni /četvoronedeljni letnji kurs na univerzitetu u Bavarskoj i uključuje troškove kursa, smeštaj, džeparac odn. hrane. Putne troškove kao i troškove osiguranja ne obezbeđuje Bayhost. Rok za konkurisanje: Proleće (u 2012. godini je 1. april) Dodatne dokumente možete poslati poštom, dokumentacija poslata faksom ili mejlom neće se razmatrati. Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: www.bayhost.de

32


Visina i trajanje stipendije: • Četiri nedelje (od polovine juna do polovine jula svake godine) • Troškovi zdravstvenog osiguranja, osiguranja od nesrećnog slučaja kao i obaveznog osiguranja • Putni troškovi (iz Štutgarta do i od porodice domaćina, kao i mesečnu kartu za gradski / međumesni prevoz); avionski prevoz iz Srbije do Nemačke i nazad padaju na teret stipendista • Noćenje, ishrana i troškovi programa u Štutgartu • Kulturni program

INFO

Rok za konkurisanje: Najkasnije do 31. januara svake kalendarske godine

ISTRAŽIVANJE

STUDIRANJE

Uslovi: • Učenici moraju pohađati gimnaziju • Dobro poznavanje nemačkog jezika • Otvorenost i samostalnost

KURSEVI JEZIKA

Kratak opis: Usavršavanje znanja nemačkog jezika i upoznavanje sa kulturom i svakodnevnicom u Nemačkoj. Stipendisti su smešteni u porodicama domaćina. Obavezni su da pohađaju školu, tj. drugi ili treći (u Nemačkoj 10. ili 11.) razred gimnazije. Pre odlaska u porodice, stipendisti provode četiri dana zajedno u Štutgartu. To vreme je namenjeno za učešće na različitim kulturnim programima kao i pripremu za odlazak u domaćinsku porodicu i školu.

PRAKSA

Ciljna grupa: Gimnazijalci sa punih 16 i 17 godina sa dobrim poznavanjem nemačkog jezika i oni koji teže međunarodno priznatoj Nemačkoj jezičkoj diplomi.

OSTALO

Četvoronedeljni jezički boravak u Nemačkoj Udruženja Nemaca „Gerhard“

Kontakt: Za detaljne informacije obratiti se: Gabrijela Bogišić Matije Gupca bb 25000 Sombor Tel./Fax: 00381-(0)25-43 18 70 E-mail: st.gerhard@open.telekom.rs gabrijela.bogisic@donaudreieck.org

33


STUDIRANJE

Stipendije za kurseve nemačkog jezika u Nemačkoj

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Profesori nemačkog jezika u PASCH-školama Učenici u PASCH-školama Uslovi: • Predznanje iz nemačkog jezika (najmanje na nivou A1) • Izraženo interesovanje za nemački kulturni rad

KURSEVI JEZIKA

• Pohađanje PASCH-škole Visina i trajanje stipendije: • Intenzivni kurs jezika u Nemačkoj sa uobičajenim trajanjem od 2-4 nedelje • Nastava • Smeštaj • Ishrana

PRAKSA

• Zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od štete nanete trećim licima • Putne troškove Rok za konkurisanje: Raspitati se u Goethe Institutu

OSTALO INFO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Goethe Institut Belgrad Knez Mihajlova 50 11000 Beograd Tel.: 011-3031810 Web: www.goethe.de/belgrad

34


STUDIRANJE

Stipendije za kurseve nemačkog jezika na Goethe-Institutima u Nemačkoj

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Partneri Goethe-Instituta iz oblasti programa, biblioteke/informacije, jezičko odeljenje; Polaznici kurseva nemačkog jezika u Goethe-Institut u Beogradu Uslovi: • Predznanje iz nemačkog jezika (najmanje na nivou A1)

KURSEVI JEZIKA

• Izraženo interesovanje za nemački kulturni rad, tesna saradnja sa Goethe-Institutom, Nemačkom/nemačkim kulturnim institucijama • Pohađanje više kurseva nemačkog jezika u Goethe-Institutu u Beogradu Visina i trajanje stipendije: • Intenzivni kurs jezika u Nemačkoj sa uobičajenim trajanjem od 4 nedelje • Nastava (24 časa nedeljno)

PRAKSA

• Smeštaj • Dodatak za ishranu • Zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od štete nanete trećim licima • Dodatak za putne troškove u iznosu od € 280,-

OSTALO

Rok za konkurisanje: Raspitati se u Goethe Institutu

INFO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Goethe Institut Belgrad Knez Mihajlova 50 11000 Beograd Tel.: 011-3031810 Web: www.goethe.de/belgrad

35


STUDIRANJE

Fondacija Konrad Adenauer Stipendija za Srbiju

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa Politički angažovani studenti i postdiplomci na srpskim univerzitetima. Kratak opis: Program za pružanje podrške politički angažovanim studentima za studije na nekom srpskom univerzitetu. Program nije ograničen samo na studente društvenih nauka. Pored finansijske pomoći izabranim kandidatima se nudi mogućnost pohađanja kursa nemačkog jezika, kao i priprema za polaganje testa ZD na Kolarcu u Beogradu.

KURSEVI JEZIKA

Uslovi: • Politički angažman • Donja granica proseka ocena na studijama je 8,5. • Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija, kao i postdiplomci i doktoranti.

PRAKSA

Visina i trajanje stipendije: 12 meseci Mesečne stipendije iznosui od 100 evra

OSTALO

Rok za konkurisanje: Za narednu akademsku godinu raspitati se direktno kod fondacije Konrad Adenauer. Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor sa članovima Komisije za dodelu stipendije u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu.

INFO

Kontakt: Za detaljne informacije obratiti se: Katarini Pešić Tel.: 011/3285.209,-210,-211 Web: www.kas.de/belgrad E-mail: Katarina.Pesic@kas.de

36


STUDIRANJE ISTRAŽIVANJE

Praksa za strane studente prirodnih i tehničkih nauka, poljoprivrede i šumarstva

Ciljna grupa: Studenti prirodnih i tehničkih nauka, poljoprivrede i šumarstva

KURSEVI JEZIKA

Kratak opis: Prakse u preduzećima, istraživačkim ustanovama i na visokoškolskim ustanovama Uslovi: Osnovno ili dobro poznavanje nemačkog jezika ili dobro poznavanje engleskog jezika Ostale uslove za konkurisanje potražiti kod IAESTE - Nacionalnog Komiteta

PRAKSA

Visina i trajanje stipendije: Praksa traje od 2 do 3 meseca u nemačkim preduzećima, istraživačkim ustanovama ili na visokoškolskim ustanovama. U izuzetnim slučajevima praksa može da se produži. Mesečna stipendija iznosi 650 €

INFO

OSTALO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: IAESTE Srbija Karnegijeva 4 11000 Beograd Web: www.iaeste.ac.rs E-mail: serbia@iaeste.org

37


STUDIRANJE ISTRAŽIVANJE

Program Stipendija Nemačke Privrede „Dr Zoran Đinđić“

KURSEVI JEZIKA

Ciljna grupa: Studenti završnih semestara ili osobe sa završenim 1. stepenom studija sa prvim radnim iskustvom, visokoškolske ustanove privrednih ili inženjerskih struka. Kratak opis: Ovaj program nudi praksu sposobnim studentima u poznatim preduzećima u Nemačkoj. Stipendisti obavljaju praksu od 3 do 6 meseci i na taj način upoznaju način rada preduzeća, koje im je domaćin. Značajan deo ovog programa čine i niz seminara o nemačko-srpskim odnosima i intenzivni kurs jezika. Program realizuju Nemačka privreda i Fondacija „Dr Zoran Đinđić“, a finansira ga Nemačko savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj (BMZ).

PRAKSA

Uslovi: • Studije ekonomije, tehničkih, prirodnih ili poljoprivrednih nauka • Veoma dobro poznavanje nemačkog i/ili engleskog jezika • Starosna granica: 30 godina

OSTALO

Visina i trajanje stipendije: Od 3 do 6 meseci Mesečna stipendija iznosi 550 € Troškovi prevoza, smeštaja i osiguranja

INFO

Rok za konkurisanje: Online konkurs će biti otvoren od 1. oktobra 2012. do 12. novembra 2012. preko stranice www.djindjic-stipendienprogramm.org Kontakt: Za detaljne informacije obratiti se: Mechthild Schmidt Regionalna koordinatorka programa „Fondacija dr Zoran Đinđić“ Tel: +38111 262 38 92 Web: www.djindjic-stipendienprogramm.org 38 schmidt@stipendienprogramm.org Email:


STUDIRANJE

Kratak opis: Program obuhvata 15- nedeljni angažman kod jednog od članova Bundestaga gde će stipendisti imati priliku da se upoznaju sa radom nemačkog parlamenta i sa političkim procesom donošenja odluka, kao i da stiču praktična iskustva u oblasti parlamentarnog rada. Uslovi: • Srpsko državljanstvo • Završen fakultet • Vrlo dobro poznavanje nemačkog jezika

Visina i trajanje stipendije: 450 € mesečna stipendija Besplatan smeštaj Troškovi osiguranja i putni troškovi

INFO

Rok za konkurisanje: 30. juni 2012. godine. Detaljne informacije o programu, formulari za prijavljivanje i uslovi za apliciranje mogu se naći na web stranici: www.bundestag.de/ips.

OSTALO

PRAKSA

• Znanje iz oblasti politike, društva, istorije • Da kandidat nije stariji od 30 godina na početku stipendije

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Kvalifikovani, politički angažovani mladi ljudi sa univerzitetskom diplomom.

KURSEVI JEZIKA

Međunarodna parlamentarna stipendija nemačkog Saveznog Parlamenta

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: www.bundestag.de/ips

39


STUDIRANJE

Praksa u Delegaciji nemačke privrede AHK u Beogradu ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Kandidati ekonomske, marketinške ili neke srodne struke sa dobrim znanjem nemačkog i srpskog jezika

KURSEVI JEZIKA PRAKSA

Kratak opis: Delegacija nemačke privrede u Srbiji deo je svetske AHK mreže. Ona zastupa interese nemačke privrede u zemlji domaćina, te doprinosi održavanju i poboljšanju privrednih odnosa između Srbije i Nemačke, podržavajući ujedno tržišne interese nemačkih preduzeća u regionu. Mesta za praksu u okviru Komore dodeljuju se u postojećim odelenjima: • DE International (istraživanje tržišta, provera adresa, sastavljanje banke podataka iz određenih branši), • PR i marketing (podrška prilikom izrade brošura, publikacija, poslovi prevođenja tekstova) • Sajmovi: podrška rukovodiocima sajamskih predstavništava u smislu provera adresa, akvizicije izlagača, stvaranje banke podataka, marketinške aktivnosti. • Nemačko privredno udruženje: kontakti sa članovima, aktuelizacija podataka o članovima, podrška prilikom organizacije manifestacija, raznih događaja, workshopova, seminara. • Office Management.

OSTALO

Visina i trajanje stipendije: Beogradska kancelarija nudi praksu za 3-4 praktikanta kontinuirano tokom cele godine. Praksa se odvija u periodu od 3 do 6 meseci, a nakon završene prakse se dodeljuje Potvrda o izvršenoj praksi. Praksa je besplatna, a praktikant samostalno nalazi smeštaj, te sklapa zdravstveno osiguranje i, ukoliko ima samo nemačko državljanstvo, potrebna je dozvola boravka.

INFO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Delegation der Deutschen Wirtschaft in Serbien Topličin venac 19-21 11000 Beograd Tel.: +381 11 2028-010 Web: www.serbien.ahk.de

40


STUDIRANJE

Ciljna grupa: Studenti osnovnih i master studija Kratak opis: Cilj je unapređivanje razmene stručnih saznanja putem poseta i informativnih razgovora na nemačkim visokoškolskim institucijama (studijska putovanja); susreti sa nemačkim studentima i naučnicima; sticanje uvida u privredni, politički i kulturni život u Nemačkoj; obavljanje stručne prakse iz oblasti visokog obrazovanja u preduzećima i javnim ustanovama (studentska praksa). Uslovi: Grupe od 10-15 studenata uključujući i profesora kao pratnju Napraviti detaljan plan puta, aktivnosti , kalkulaciju putovanja koje treba da traje između 7 i 12 dana

PRAKSA

Visina i trajanje stipendije: 50 € dnevno po učesniku kao paušala za troškove puta i boravka Zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgoda i osiguranje od štete nanete trećim licima

KURSEVI JEZIKA

ISTRAŽIVANJE

Studijska putovanja i studentske prakse u Nemačkoj

OSTALO

Rok za konkurisanje: Postoje 3 roka za konkurisanje godišnje (01.11., 01.02., 01.05.) pri DAAD-u u Bonu.

INFO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Web: www.daad.rs E-mail: info@daad.rs

41


STUDIRANJE

Seminari za usavršavanje u Nemačkoj

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Profesori nemačkog jezika u PASCH- školama Uslovi: Završene studije; Znanje nemačkog jezika (potreban stepen znanja jezika zavisi od tipa seminara)

KURSEVI JEZIKA

Visina stipendije, trajanje: • Strukturiran program 2 ili 3 nedelje • Kulturni program • Smeštaj i ishrana tokom seminara • Zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od štete nanete trećim licima • Putne troškove Rok za konkurisanje: Raspitati se u Goethe Institutu.

PRAKSA OSTALO

Kontakt: Goethe Institut Belgrad Knez Mihajlova 50, 11000 Beograd Tel.: 011-3031810 Web: www.goethe.de/belgrad

INFO 42


STUDIRANJE

Ciljna grupa: Nastavnici/profesori nemačkog jezika u osnovnim i srednjim školama/gimnaziji, univerzitetima i u oblasti obrazovanja odraslih. Multiplikatori koji su angažovani na polju usavršavanja nastavnika i nastavnica nemačkog jezika. Posrednici u oblasti kulture koji ne rade u Nemačkoj. Uslovi: • Završene studije • Znanje nemačkog jezika (potreban stepen znanja jezika zavisi od tipa seminara)

KURSEVI JEZIKA

• Starosna granica: po pravilu do 55 godina • Spremnost da se saznanja stečena na seminarima prenesu kolegama u matičnoj zemlji

ISTRAŽIVANJE

Seminari za usavršavanje u Nemačkoj

Visina i trajanje stipendije: • Strukturiran program 2 ili 3 nedelje • Kulturni program • Smeštaj i ishrana tokom seminara

PRAKSA

• Zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od štete nanete trećim licima • Dodatak za putne troškove u iznosu od 280 €

OSTALO

Rok za konkurisanje: Raspitati se u Goethe Institutu.

INFO

Kontakt: Goethe Institut Belgrad Knez Mihajlova 50, 11000 Beograd Tel.: 011-3031810 Web: www.goethe.de/belgrad

43


STUDIRANJE

„Willkommen in Deutschland“ (“Dobrodošli u Nemačku”)

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Društvenopolitički angažovani studenti koji do sada nisu imali prilike da posete neku od članica Evropske unije.

KURSEVI JEZIKA

Kratak opis: Tokom jeseni 2012. godine oko 60 studenata imaće priliku da dve nedelje putuju u Nemačku i posete Berlin i Bavarsku, gde će za njih biti organizovan intenzivan političko-obrazovni program kroz predavanja, radionice i posete institucijama poput Ministarstva za privrednu saradnju, Ministarstva spoljnih poslova, zatim posete univerzitetima u Bavarskoj i drugo. Susreti sa nemačkim studentima odnosno vršnjacima sličnog profesionalnog opredeljenja treba da omoguće razmenu ideja i pogleda, da utemelje shvatanje da je otvorenost, tolerancija i saradnja ljudi različitih kultura osnovni preduslov za „zajedničku evropsku kuću“. Projekat je najvećim delom finansiran od strane Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova i pokrajine Bavarske. Realizaciju ovog projekta sprovode GIZ, Evropski pokret u Srbiji i Bavarski univerzitetski centar za srednju, istočnu i jugoistočnu Evropu BAYHOST.

PRAKSA

Uslovi: Za studente: prosečna ocena 8, aktivni društvenopolitički angažman; prednost će imati kandidati koji do sada nisu boravili u nekoj od EU zemalja.

OSTALO

Visina i trajanje stipendije: Putovanje u trajanju od dve nedelje, organizator preuzima sve troškove u potpunosti Rok za konkurisanje: Leto 2012. (datum još nije poznat)

INFO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: www.willkommenindeutschland.org www.dobrodosliunemacku.org

44


STUDIRANJE

Kratak opis: ‘Balkans, let's get up’ (BLGU) podržava mlade ljude jednu godinu u okviru podržavanja seminara i praćenja projekata koji su od važnosti za lokalne i regionalne vlasti. Pri tome je fokus s jedne strane na razvoju projekata, a s druge strane na razvoju učesnika seminara i projekata. Time se osnažuje civilno društvo u zemljama Balkana kao i demokratija. Seminari se održavaju u zemljama Balkana. Uslovi: • Starost kandidata izmeđju 18 i 27 godina • Dobro poznavanje engleskog jezika

PRAKSA

• Želja za angažovanjem • Državljanstvo neke od zemalja Balkana

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Mladi, angažovani ljudi starosti od 18 do 27 godina iz zemalja Balkana. Nije neophodno nikakvo iskustvo u oblasti projektnog menadžerstva.

KURSEVI JEZIKA

Balkans let's get up! Theodor Heuss Kolleg (Fondacija Robert Bosch, MitOst )

OSTALO

Visina i trajanje stipendije: 1 godina; Preuzimaju se svi troškovi za seminare, troškovi putovanja i smeštaja i stipendiraju se projekti.

INFO

Rok za konkurisanje: Najverovatnije januar 2013. godine Kontakt: Za detaljne informacije obratiti se: info@balkansletsgetup.org

45


STUDIRANJE

Europeans for Peace– Looking back and moving forward

ISTRAŽIVANJE

Ciljna grupa: Mladi ljudi između 14. bis 21. godine (bez podrške univerzitetskim grupama)

KURSEVI JEZIKA

Kratak opis: Fondacija EVZ (sećanje, odgovornost, budućnost) pomaže u programu EUROPEANS FOR PEACE međunarodne projektne susrete između škola i omladinskih organizacija iz Nemačke, srednje, istočne i jugoistočne Evrope i Izraela. Mogu da se podržavaju binacionalni ili trinacionalni projekti, pri čemu jedan partner mora da bude iz Nemačke. „Europeans for Peace“ svake godine raspisuje projekte sa određenom temom. Tema sledećeg raspisa će biti objavljena na leto 2012. godine. Odobreni projekti će moći da se odvijaju između jula 2013. godine i jula 2014. godine. Uslovi: • Nemački projektni partner (škola ili omladinska organizacija i sl.) • Dobra ideja za projekat • Zahtev sa nacrtom projekta u kojem se zajedno sa partnerom opisuje ideja projekta

PRAKSA

Visina i trajanje stipendije: • Troškovi putovanja za međunarodne susrete vezane za projekte • Smeštaj i troškovi ishrane • Sredstva za obradu projektnog produkta i prezentaciju rezultata • Honorari za stručnjake i prevodioce

OSTALO

• Kvalifikacija učesnika putem edukacije u raznim aspektima projektnog menadžmenta Rok za konkurisanje: Svake godine do 15. januara

INFO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Fondacija „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ EUROPEANS FOR PEACE Lindenstraße 20-25 10969 Berlin Tel.: +49 (0)30 25 92 97-34 Web: www.europeans-for-peace.de E-mail: europeans-for-peace@stiftung-evz.de

46


STUDIRANJE

Ciljna grupa: „Alumnisti Nemačke“ su ljudi širom sveta koji su u Nemačkoj studirali, istraživali, radili ili se stručno usavršavali. Dobrodošli su i svi oni, koji su se stručno usavršavali u nekoj nemačkoj organizaciji u inostranstvu. Alumniportal Deutschland im pomaže da i nakon povratka u svoju matičnu zemlju svoje stečene kvalifikacije i kompetencije osiguraju, prošire i profitabilno primene, kao i da se lično i stručno umreže sa interesantnim međunarodnim akterima iz oblasti privrede, društva, kulture i nauke.

• da pronađu manifestacije i ponude usavršavanja širom sveta • da treniraju nemački jezik • da se informišu o aktuelnim temama Kako mogu učestvovati? Jednostavno se registrujte i odmah koristite zajednicu (Community). Registracija i korišćenje Alumniportala Deutschland je potpuno besplatna.

INFO

OSTALO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: E-mail: s.kukolj@alumniportal-deutschland.org Web: www.alumniportal-deutschland.org

PRAKSA

KURSEVI JEZIKA

Kratak opis: Alumniportal Deutschland je online društvena mreža u kojoj alumnisti Nemačke mogu • da sklope nove kontakte i održavaju stare • da učestvuju u stručnim diskusijama i webinarima • da pronađu posao u našoj berzi poslova

ISTRAŽIVANJE

Alumnisti Nemačke

47


STUDIRANJE

Deutsche Schule Belgrad Kindergarten-Vorschule-Grundschule-Gymnasium

ISTRAŽIVANJE

Kratak opis: Nemačka škola Beograd (DSB) osnovana je 1854. godine. Ona je priznata kako od strane Konferencije ministara kulture saveznih pokrajina, tako i od strane ministarstva prosvete Republike Srbije. Ona obuhvata dečiji vrtić, predškolu, osnovnu školu, kao i niže i više razrede gimnazije. Povrh toga postoji i mogućnost da deca iz predškole i osnovne škole pohađaju pedagoški osmišljen poslepodnevni boravak. Nemačka škola Beograd je sada otvorila i 12. razred. Sve završne diplome (matura, diploma o završenom 10. razredu realne škole, diploma o završenoj glavnoj školi) koje đaci sada mogu steći zasnivaju se na nastavnim planovima nemačkih pokrajina.

KURSEVI JEZIKA

Nastavna težišta: • Nastava na nemačkom jeziku (na nivou govornika maternjeg jezika) • Strani jezici: engleski (od 1. do 12. razreda) , francuski jezik (od 6.do 12. razreda)

PRAKSA

• Srpski kao maternji i strani jezik (od 2. do 10. razreda) • Individualna pomoć pri usvajanju i izučavanju nemačkog jezika, timsko podučavanje u osnovnoj školi • Interkulturalni vaspitni i obrazovni rad • Rad na različitim internacionalnim projektima na temu: sport, kultura • Studijska putovanja u Nemačku • 1 sedmica profesionalne prakse u 9. razredu

OSTALO

• Ekskurzije • Završna diploma sa kvalifikacijom Nemačke mature, a time i direktna prohodnost na svim univerzitetima u Nemačkoj i Evropi

INFO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Tel.: +381 11 3693135 Web: www.dsbelgrad.com

48


Pored gore navedenog Sertifikata, Gete institut u Beogradu nudi mogućnost polaganja sledećih ispita: Početni nemački 1 (SD1) Početni nemački 2 (SD2) Sertifikat nemački za odrasle (ZD) Sertifikat nemački za mlade (ZD für Jugendliche) Sertifikat B2 (Goethe-Zertifikat B2) Sertifikat C1 (Goethe-Zertifikat C1) Gore navedeni ispiti mogu da se polažu i na Kolarčevom narodnom univerzitetu koji je ispitni centar Gete Instituta.

STUDIRANJE OSTALO

Termini: Raspitati se u Gete Institutu ili na Kolarčevom narodnom univerzitetu.

ISTRAŽIVANJE

Kratak opis: Diploma o položenom Centralnom ispitu za viši nivo (C2): Potvrda o sveobuhvatnom poznavanju standardnog nemačkog jezika. Diploma C2 se u profesionalnom domenu ceni kao potvrda o kvalifikovanom vladanju nemačkim jezikom. Potvrda o položenom ispitu C2 oslobađa kandidata od jezičkog ispita za prijem na nemačke univerzitete. Ispit C 1 /Sertifikat Geteovog Instituta C 1: Sertifikat Gete Instituta C1 poznat je širom sveta; poslodavci ga smatraju dokazom o solidnom opštem znanju nemačkog jezika. Ova diploma oslobađa kandidata od jezičkog ispita za prijem na neki od pripremnih kurseva za upis na veći broj nemačkih viših škola i na neke univerzitete.

KURSEVI JEZIKA

Ciljna grupa: Svi oni kojima je za posao, studiranje ili dobijanje vize potrebna diploma ili potvrda o znanju jezika. Svi oni koji žele da provere svoje znanje nemačkog jezika.

PRAKSA

Centralni Jezički Ispiti Gete Instituta

INFO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Goethe Institut Belgrad Poštanski pregradak 491 11000 Beograd Tel.: +381 11 3031810 Web: www.goethe.de/belgrad E-mail: info@belgrad.goethe.org Zadužbina Ilije Kolarca Studentski trg 5 11000 Beograd Tel.: +381 11 2630480, 2639502 E-mail: skola@kolarac.rs

49


STUDIRANJE

Test DaF

ISTRAŽIVANJE KURSEVI JEZIKA

Kratak opis: TestDaF je ispit kojim se testira poznavanje nemačkog jezika za strance koji uče nemački, a žele da studiraju u Nemačkoj ili da dobiju renomiranu potvrdu o aktivnom poznavanju nemačkog jezika. Ispitni rezultati iskazuju se u formi jednog od sledeca tri stepena poznavanja jezika: TestDaF nivo 5 (TDN 5) TestDaF nivo 4 (TDN 4) TestDaF nivo 3 (TDN 3) Ovi stepeni odgovaraju nivoima od B 2.1 do C 1.2 Zajednickog evropskog okvira za žive jezike Saveta Evrope. Termini polaganja ispita TestDaF u Beogradu u 2012. godinu su: 1) 26. april 2012. 2) 14. juni 2012. 3) 18. juli 2012. 4) 20. septembar 2012. 5) 13. novembar 2012.

PRAKSA OSTALO INFO

Kontakt: Detaljne informacije nalaze se na: Ispitni centar TestDaF Fakultet političkih nauka (1. sprat, kabinet, doc. dr Ljiljana Glišović) Jove Ilića 165 11000 Beograd Tel.: +381 62 346953 (Prof. dr Olivera Durbaba) Web: www.testdafbeograd.com E-mail: testdaf@fpn.bg.ac.rs

50


STUDIRANJE

www.daad.rs (www.daad.de) Informacije o studiranju i istraživanju u Nemačkoj, renking univerziteta i pregled mogućnosti stipendiranja www.daad.de/idp Baza podataka o internacionalnim osnovnim, master i doktorskim programima koji se odvijaju na engleskom jeziku.

KURSEVI JEZIKA

www.study-in.de Baza podataka sa svim studijskim programima (uključujući i programe na engleskom)

ISTRAŽIVANJE

Najvažniji linkovi

www.hochschulkompass.de Baza podataka o ponudama studiranja, lokacije nemačkih univerziteta i međunarodne kooperacije visokih škola u Nemačkoj.

PRAKSA

www.uni-assist.de Kontrolno mesto gde se proveravaju formalni zahtevi stranih studenata za upis na neke univerzitete u Nemačkoj.

INFO

OSTALO

www.funding-guide.de Baza podataka sa programima stipendiranja nemačkih organizacija.

51


STUDIRANJE

BELEŠKE _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

ISTRAŽIVANJE

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

KURSEVI JEZIKA

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

PRAKSA

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

OSTALO

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

INFO

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 52


_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

STUDIRANJE ISTRAŽIVANJE

_________________________________________________________________

KURSEVI JEZIKA

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

PRAKSA

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

OSTALO

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

53

INFO

_________________________________________________________________


STUDIRANJE

Impressum

ISTRAŽIVANJE

Izdavač: Nemačka ambasada u Beogradu Neznanog junaka 1a 11040 Beograd www.belgrad.diplo.de

KURSEVI JEZIKA

Redakcija: DAAD Informativni centar Beograd Frens Stöckel (odgovoran), Danijela Pavlica, Carola Dierich, Anna-Lena Mainka Cara Uroša 35 11000 Beograd www.daad.rs

PRAKSA

Odricanje od odgovornosti: Sadržaji ove publikacije su veoma pažljivo prikupljeni. Za istinitost, potpunost i aktuelnost ovih sadržaja ne možemo da preuzmemo odgovornost. Za povratne informacije o netačnim podacima smo Vam zahvalni. Fotografije:

OSTALO

Korišćene slike odn. fotografije su preuzete iz baze podataka DAAD-a (celokupna baza fotografija). Izuzetak je fotografija na 47. stranici za koju sva prava preuzima Alumni portal Nemačke.

INFO 54


55


Pregled stipendija  

Pregled stipendija