Exclusief Winter 2020

Page 33

WONEN

‘Een gietvloer zorgt voor een rustige en opgeruimde sfeer in huis, maar is ook praktisch en duurzaam’

DESIGN & FUNCTIONALITEIT Design en functionaliteit komen in een gietvloer op unieke wijze samen. De vloer is mooi en stijlvol, maar overheerst niet. Het is de ideale basis voor een uitgesproken interieur. Daarnaast is een gietvloer comfortabel,

praktisch

en

verkrijgbaar

in

talloze

kleurstellingen. Daacha Designvloeren is de specialist als het gaat om een perfect resultaat.

64

Fotografie: Denise Zwijnen

65


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.