Časopis Biom 4/2011

Page 1

4/2011 Čtvrtletník o energii, co roste

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA

Bursík kritizoval zákon o podpoře OZE, Topolánek podpořil teplo Rady, tipy, diskuse, ale i varování. Šestnáctý ročník konference Biomasa&Energetika měl vše a přibližně tři stovky účastníků se rozhodně nenudily. Díky odborníkům ze všech oborů zabývajících se biomasou získali ti, co se konference zúčastnili, obrovské množství cenných informací o tomto moderním odvětví. Vrcholem dopolední části byly přednášky Martina Bursíka a Mirka Topolánka. Prvně jmenovaný porovnával českou energetiku s těmi ostatními v rámci EU. Rozebral návrh Státní energetické koncepce, přičemž dodal, že je založená především na uhelné a jaderné lobby. Bursík také zdůraznil, že je třeba vyzvat

nového ministra průmyslu a obchodu k jednání s Iniciativou asociací OZE a zároveň prosadit pozměňovací návrhy k zákonu o podporovaných zdrojích. Zajistit například garanci minimální ceny elektřiny a udržet provozní podporu tepla. pokračování na straně 3

SPOLUPRÁCE CZ BIOM A ZSČR

OBSAH Aktuálně Bursík kritizoval zákon o podpoře OZE, Topolánek podpořil teplo 1, 3 Biom zahajuje spolupráci se Zemědělským svazem ČR 1, 4 Ohlasy návštěvníků konference 3 Slovo úvodem Když se síly spojí, dobrá věc se podaří Portrét Akce Odborné téma Poslanci dali zelenou podpoře tepla pro zdroje na biomasu a bioplyn Zprávy Britské politické špičky ukázaly, jak se v ochraně klimatu posunout dál Mezinárodní obchod s peletami roste, výhled na rok 2020 je skvělý Biomasa v číslech Otázky & odpovědi O CZ Biomu

2 2 2

6–7

4

8–9 11 11 12

Šéf Zemědělského svazu: Bioplynky podporujeme a i další cíle máme společné CZ Biom uzavřel další cenné partnerství, tentokrát se Zemědělským svazem České republiky. Pokračuje tak v trendu, kterým se rozhodl vydat v poslední době. Tedy více se zaměřit na spolupráci s českým zemědělstvím. První jednání proběhla na konci listopadu s novým předsedou ZSČR Martinem Pýchou. Nahradil na předsednickém postu Miroslava Jirovského, který byl v čele svazu dvanáct let. Ten zároveň Pýchovi slíbil, že zůstane jako poradce. Samotný Zemědělský svaz je veledůležitým hráčem v sektoru.

Zastupuje téměř polovinu lidí (47 000) pracujících v zemědělství. Má přes devět set členů, z nichž okolo osmi set jsou zemědělské podniky – zemědělská družstva nebo jiné právnické osoby. pokračování na straně 4 1

casopis_Biom_2011_4_ver1.indd 1

5.12.2011 15:44:24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.