Časopis Biom 2/2012

Page 1

2/2012 Čtvrtletník o energii, co roste

obsah

VELKÁ VÝZVA

Schwarzenberga zajímala biopaliva, stánek CZ Biomu měl úspěch Knížecí návštěvu přivítal společný stánek CZ Biomu, Klastru Česká peleta a Klastru Bioplyn. V rámci festivalu Velká Výzva k němu totiž zavítal místopředseda vlády Karel Schwarzenberg. Ale nezajímal se jen on. Stánek byl v obležení návštěvníků od rána do večera a informace o biomase zde našel opravdu každý.

Aktuálně Schwarzenberga zajímala biopaliva, CZ Biom měl úspěch 1, 16 Kdo nakoupí pelety před topnou sezonou, ušetří další tisíce 6 V Česku je už víc jak 200 pump s E85 1, 5 Fejfar fandí biopalivům První autorizovanou certifikační společností je TÜV SÜD Czech Slovo úvodem Portrét Akce Odborné téma

5 8 2 2 2

Republika žila rychlerostoucími dřevinami. Vznikl i Klastr RRD 12 Zprávy Galerie FFV automobilů na webu kampaně Biopaliva frčí 4 Na jedné straně byla část věnovaná tuhým palivům, uprostřed byly dostupné publikace CZ Biomu, a na straně druhé pak mohli lidé shlédnout reálný model motoru uzpůsobeného na biopaliva z dílny společnosti Biopowers CZ.

Samozřejmě také nemůžeme nezmínit skvělé slečny Báru, Janu a Hanku, které ochotně po celý den poskytovaly návštěvníkům nejnovější informace ze světa biomasy. pokračování na straně 16

Komplexní vzdělávací program o šetrných budovách 11 Kniha o OZE měla premiéru Otázky & odpovědi Biomasa v číslech O CZ Biomu

12 14 15 16

REKORDNÍ ČÍSLA

V Česku je už víc jak 200 čerpacích stanic s bioetanolem E85 Moderní palivo E85 je stále populárnější. A díky poptávce, která každým rokem roste, se rozšiřuje i síť čerpacích stanic, které bioetanol nabízejí. V České republice už dosáhla významného milníku. V současnosti nabízí téměř 5x více míst k načerpání E85 než například CNG. Přesněji řečeno jich je už 217. Biopaliva jsou na vzestupu. Další a další čísla to potvrzují. Nejenže narostl počet prodaných nových FFV automobilů,či přestaveb, ale stoupá i počet čerpacích

stanic, které toto moderní palivo nabízejí. Jen oproti roku 2011 se téměř zdvojnásobil. pokračování na straně 5

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.