Hova tovább/2019

Page 1

hova tovább

Fesőoktatási Tájékoztató Kiadvány 2019


Hova Tovább? FELSŐOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY 13. bővített kiadás Felelős kiadó: Leczkési Zoltán Főszerkesztő: Kiss Réka Szerkesztők: Amzler Anna Éva, Bréda Boglárka, Bugár Dávid, Csörgey Tímea, Éliáš Dominika, Filip Orsolya, Katona Flóra, Keszegh Roland, Leczkési Zoltán, Matús Dávid, Elek Fanni Mária, Rancsó Bence, Rigó Orsolya, Tari Dávid, Tohol Orsolya, Török Máté, Szalay Hajnalka, Szilágyi Melinda, Žiaček Noémi, Szászi Fanni, Kocskovics Kitti, Nagy Zsófia, Csobády Csilla, Kiss Réka, Czáboczky Szabolcs, Csáky Mátyás, Hegedűs Róbert Borító és nyomdai előkészület: Peck Arnold Kiadta: Diákhálózat Nyomta: Merkur Print 2019


Tartalomjegyzék KEDVES JÖVENDŐBELI GÓLYA! A FELSŐOKTATÁSI RENDSZER SZLOVÁKIÁBAN ÉS CSEHORSZÁGBAN A KREDITRENDSZER FELSŐOKTATÁSI SZÓTÁR EGYETEMI KÉPZÉS KÜLFÖLDÖN ÖSZTÖNDÍJAK ÉS DIÁKMUNKA DIÁKHÁLÓZAT A DIÁKHÁLÓZAT PROGRAMJAI POZSONY JÓZSEF ATTILA IFJÚSÁGI KLUB SELYE JÁNOS KLUB NYITRA JUHÁSZ GYULA IFJÚSÁGI KLUB KOMÁROM JÓKAI MÓR DIÁKKÖR KASSA KIKELET KASSA- IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG BESZTERCEBÁNYA NAGYSZOMBAT EPERJES PRÁGA ADY ENDRE DIÁKKÖR BRÜNN KAZINCZY FERENC DIÁKKLUB GYŐR MOSONMAGYARÓVÁR BUDAPEST KASZÁS ATTILA DIÁKKÖR FELVÉTELI MAGYARORSZÁGON BÉCS - MAGYAR DIÁKOK EGYESÜLETE SZAKOK LISTÁJA EGYETEMEK ÉS KAROK RÖVIDÍTÉSEI, ELÉRHETŐSÉGEI

KEDVES JÖVENDŐBELI GÓLYA! 5 6 8 9 10 14 16 17 20 23 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 48 50 52 54 56 58 60 62 64 68 74

Hogy miért is jó végzősnek lenni? Gondolom, már számtalanszor feltetted magadnak a kérdést, rögtön a Mikor mehetek már haza? után. Végzősnek lenni kiváltság. Ha most körülnézel, megnézed az osztálytársaidat, bizony nem is hasonlítható ahhoz, amikor még szende (vagy kevésbé szende) elsősként először vettétek birtokba az osztálytermet. Már csak létszámban sem. Ezúton is gratulálunk, a túlélők között vagy! Most, hogy a célegyenesbe értél „csupán” a kitartásodra, tudásodra és a szerencsédre lesz szükséged. Ha az első kettőt jelenleg nem is érzed magadénak, gondolj bele, hogy mindig szerencsés voltál. Ettől majd megnyugszol, és egy olyat felelsz a szóbelin, hogy a tanáraid szóhoz sem jutnak! Szóval ne feledd, fő a magabiztosság! Ha az érettségi izgalmát kiheverted, azért még tarts ki egy picit, mielőtt belevágsz életed leghosszabb nyári szünetébe. Az egyetemi jelentkezés, felvételik, igazolások, kollégium igénylés, beiratkozás mind-mind határidőre beküldendő dokumentumok. NE KÉSS! Rengeteg idegeskedéstől megkímélheted magad, ha nem kell azon izgulnod, hogy az ajánlott leveled oda ér –e az utolsó utáni percben. És talán a legfontosabb tanács, amit adhatok, hogy légy tájékozott! Kérdezz bátran felsőbb éveseket, az adott intézmény tudakozóját/facebook oldalát, a városban működő diákszervezetet, vagy csak egy random arcot, akiről tudod, hogy oda jár, ahová te is szeretnél/fogsz, készségesen válaszolni fognak! Remélem, jövő szeptemberben találkozunk! Kiss Réka


A felsőoktatási rendszer Szlovákiában és Csehországban Mindkét országban szinte minden felsőoktatási intézmény tanulmányi programja három ciklusra van felosztva. Az első, az ún. alapképzés (bakalárske štúdium / bakalářske studium) három, esetleg négy évig tart, és a Bc. titulus elnyerésével végződik. A második szint elvégzése minimum egy, maximum három évig tart, ez az ún. mesterképzés (nadväzujúce magisterské štúdium / navazující magisterské studium). Sikeres befejezése után, választott szakiránytól függően Mgr. (magiszter), Mgr. art. / MgA (művészet mestere), Ing. (mérnök), Ing. arch. (építész), ill. MUDr. (általános orvostudomány doktora), MVDr. (állatorvos-tudomány doktora), vagy MDDr. (fogorvostudomány doktora) fokozat szerezhető meg. A 2015/2016-os tanévtől az alap-, illetve mesterképzés elvégezhető a szakdolgozat megírása, ill. annak megvédése által is, azaz államvizsga nélkül, viszont ez a reform teljes mértékben függ az adott szaktól, tanszéktől, így mielőtt tényként könyvelnéd el, érdemes megérdeklődnöd a saját tanszékeden! Bár az alapképzésen előfordulhat ez az eset, a mesterképzés elvégzéséhez egyelőre mindenki köteles államvizsgázni. A mesterképzés után a hallgató jelentkezhet ún. kisdoktorira (rigorózne štúdium /rigorózní studium), amely vizsgával, illetve egy szigorlati munka megvédésével végződik. Az így megszerezhető címek: PhDr. (bölcsészettudományi doktor), RNDr. (természettudományi doktor), PaedDr. (pedagógiai doktor), ThDr. (teológiai doktor), JUDr. (jogtudományok doktora), PharmDr. (gyógyszerészeti tudományok doktora). A mesterképzés elvégzése után a hallgató jelentkezhet kisdoktorin kívül doktorképzésre is, amely nappali tagozaton legalább három (legfeljebb pedig nyolc) évig tart, és PhD. titulust biztosít a sikeres doktoranduszoknak. Ez a legmagasabb elérhető tudományos fokozat a szlovák, illetve a cseh felsőoktatási rendszerben. Ha valaki úgy dönt, hogy tanulmányai befejeztével szeretne a felsőoktatásban maradni, akkor a letanított órái és tudományos munkássága (publikációk és azok referenciái) függvényében további akadémiai titulusokkal gazdagodhat. Ezek a docens (doc.) és a professzor (prof.), ahol az utóbbi kinevezését maga az államfő végzi egy ünnepélyes beiktató keretén belül.

6

A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁSA Szlovákiában az állami és az ún. közegyetemeken a nappali tagozatos hallgatók tandíjmentesen tanulhatnak. A tandíjmentességhez is szükséges azonban egy feltétel teljesítése, mégpedig, hogy a diák nem lépi túl a standard képzési időtartamot. Ennek jelentése a következő: ha a szakod képzési ideje 3 év (pl. egy gépészmérnöki alapképzés), igyekezz 3 év alatt letudni a vizsgákat, és lezárni a képzést, mert a következő évbe átvitt vizsgák, ill. államvizsga, szakdolgozat miatt ez az év már a negyedik képzési évednek számít, aminek a költségeit köteles vagy megtéríteni iskoládnak. Mindezt függetlenül attól, nappali vagy levelező tagozatos hallgató vagy-e. Minden egyetem és főiskola egyénileg határozza meg a tandíj összegét, amelyet aztán a diáknak be kell fizetnie. Ugyanúgy tandíjkötelesek azok a diákok is, akik párhuzamosan két vagy több egyetem hallgatói ugyanazon a képzési szinten: míg az egyik egyetemen tandíjmentesen tanulnak, a második helyen feltüntetett iskolának tandíjat kell fizetniük. A tandíj alól méltányossági alapon a rektor adhat felmentést. A rektorok azonban ezt a döntést belső hatáskörben általában a dékánoknak adják át. A méltányosság alapját képezheti, ha valaki két szakot visz egyszerre és mindkettőn kiváló eredményeket ér el, vagy akár családi körülmények miatt is elengedhetik, vagy csökkenthetik a tandíjat. A 2008–2009-es tanévtől a hallgatók minden levelező tagozatos tanulmányi programért kötelesek tandíjat fizetni, amelynek összegét az egyetemek önmaguk határozzák meg. Így levelező tagozaton a tandíjfizetés csupán egyféleképp kerülhető el: ha az egyetem indít tandíjmentes képzést, amelyre természetesen joga van. Csehországban a cseh nyelvű képzések egyelőre tandíjmentesek (ez a nappali és levelező tagozaton is érvényes). Tandíjat az idegen nyelven oktatott szakokon kell fizetni (pl. orvosképzés angol nyelven), ill. abban az esetben, ha a hallgató több mint egy évvel túllépi a standard képzési időtartamot. Tehát a hároméves alapképzésnél a negyedik évet még fizeti az állam, az ötödiket már nem, és hasonlóan a kétéves mesterképzés harmadik évét is fizeti attól függetlenül, hogy három vagy négy évig tartott az alapképzés,merthogy két külön képzésről van szó. Így Csehországban például egy alap és mesterképzés hét államilag finanszírozott évet jelent. Az egyetemmel kapcsolatos kiadások fedezésére lehetőséged van hitelt is felvenni. Erre különböző banki programcsomagok vonatkoznak alacsony kamattal. Szlovákiában az Egyetemi Hitelalaptól (Fond na podporu vzdelávania: www.fnpv.sk) a nappali és levelező tagozatos hallgatók az első egyetemen megkezdett tanulmányaikhoz kérvényezhetnek hitelt. A hitel odaítéléséhez szükséges azonban, hogy pár feltételnek megfelelj a következők közül: pl. főiskolai tanulmányaid alatt jó átlagot érsz el (értsd 1,5-ig); jogosult vagy a szociális ösztöndíjra; a családod egy főre jutó havi átlagkeresete kevesebb, mint a létminimum. A pénzt a tanulmányaid befejezésétől számított 10 éven belül kell visszatérítened, a törlesztés nagyságát a Hitelalappal megkötött szerződés határozza meg. A doktori képzésben levő hallgatók azonban nem jogosultak erre a hitelre. A hitelkérelmet be lehet adni az egész tandíj mértékére, így egy akadémiai évben a megkapható támogatás a törvény által meghatározott összeg duplája.

7


A kreditrendszer (BOLOGNAI RENDSZER)

Felsőoktatási szótár Itt azokat a kifejezéseket találod, amelyek idegenek lehetnek számodra, ráadásul három nyelven:

Nem, nem erre kell gondolni! Szüleink idejében az egyetemi vizsgák értékelése – a középiskolás rendszerhez hasonlóan – az 1, 2, 3 és 4 jegyekkel történt, ahol a 4-es jelentette az elégtelent, azaz aki négyest kapott, kénytelen volt megismételni az adott vizsgát. Általában egy-egy vizsgát kétszer lehetett ismételni, és az egyetemen való bennmaradáshoz akkoriban minden vizsgának meg kellett lennie a félév, azaz a szemeszter végéig. Ezzel szemben a kreditrendszer – más néven a bolognai rendszer – lényege és rugalmassága abban áll, hogy a továbbtanuláshoz „csupán” egy minimális kreditszámot ír elő, de nem határozza meg, hogy pontosan mely vizsgákat kell letenni. Minden sikeresen teljesített tantárgy után a diák bizonyos számú kreditet kap. A kreditszám tantárgyanként változhat, ez függ a nehézségtől és az óraszámtól is. A kreditek általában 2 és 10 között mozognak. Annak köszönhetően, hogy szemeszterenként, ill. évenként csak a kreditszámokat írják elő, az ajánlott órarend személyre szabható, pl. egy elsős tárgyat fel lehet venni akár másodikban vagy harmadikban is, a lényeg az, hogy az államvizsgáig teljesítve legyen az összes kötelező tantárgy. Ajánlott a kötelező tantárgyakon túl választhatóakat is felvenni, amelyekért plusz kredit jár. Érdemes minél jobb jegyekre teljesíteni, hiszen a jó eredményekkel rendelkező hallgatók ösztöndíjakban is részesülhetnek, ráadásul sok helyen a kollégium is tanulmányi átlaghoz kötött. A bolognai rendszer lényege és legnagyobb előnye, hogy a tanulóknak nem kell a jelentkezéskor már egyben pályát is választaniuk. Átjárhatóak a szakok, lehet időközben váltani anélkül, hogy az jelentősen több pénzbe, vagy időbe kerüljön. A bolognai rendszer alapján így értelmezd az érdemjegyeidet: A B C D E FX

(1 – kitűnő) (1,5 – nagyon jó) (2 – jó) (2,5 – kielégítő) (3 – elégséges) (4 – elégtelen)

- akadémiai év (akademický rok/akademický rok) – két szemeszter, azaz egy egyetemi év - bakalár-, ill. államvizsga (štátna záverečná skúška/státní závěrečná zkouška, SZZ) – az alap-, ill. mesterképzést lezáró utolsó megmérettetés, amely két részből áll: a bakalár-, ill. diplomamunka bizottság (komisszió) előtti megvédéséből, és ugyanezen bizottság előtti szóbeli vizsgából - beavatás (imatrikulácia/imatrikulace) – az elsősök hivatalos, ünnepélyes egyetemistává avatása - beszámító hét (zápočtový týžden/zápočtový týden) – a szemeszter utolsó hete, amely általában már a ZH-k írásával telik - dékán (dekan/děkan) – egy kar „igazgatója” - docens úr /- asszony (pán docent/pani docentka//pane docente/paní docentko) - index (index/index) – felsőoktatási „ellenőrző könyvecske”, amely a hallgatói státusz igazolására, ill. a felvett tantárgyak és azok értékelésének regisztrációjára szolgál - kar (fakulta/fakulta) – az egyetem tudományos területek szerint felosztott kisebb egysége - kredit (kredit/kredit) – egy-egy sikeresen teljesített tantárgyért kapott pont - mérnök úr/- asszony (pán inžinier/pani inžinierka//pane inženýre/paní inženýrko) - professzor úr/- asszony (pán profesor/pani profesorka//pane profesore/paní profesorko) – legmagasabb elérhető cím Szlovákiában, ill. Csehországban - promóció (promócia/promoce) – a sikeres államvizsgázók ünnepélyes diplomaosztója - rektor (rektor/rektor) – az egyetem „igazgatója” - szemeszter (semester/semestr) – egyetemi félév - szkriptum (skripta/skripta) – olyan speciális – sokszor maga a tantárgyat tanító tanár által írott – könyv, jegyzet, amely egy adott tárgy tananyagát foglalja össze, esetleg ki is bővíti - tanszék (katedra/katedra) – egy kar kutatási területek szerint felosztott kisebb egysége - vizsgaidőszak (skúšové obdobie/zkouškové období) – a tanulmányi időszak számonkérési része, amelynek keretében az elsajátított ismeretek félévi értékelése, az osztályzatok megállapítása történik - zárthelyi dolgozat, ZH (zápočtová písomka/zápočtová písemka) – a szemeszter folyamán írt írásbeli, amely teljesítése általában egyik feltétele a vizsgán való részvételnek (tantárgytól, tanártól függően akár a vizsgát is helyettesítheti)

Az adott tárgyat akkor teljesítettétek, ha érdemjegyetek az A-tól E-ig terjedő intervallumba esik. Ha FX-et kaptatok, az sajnos vizsga-, esetleg tárgyismétlést jelent.

8

9


Egyetemi képzés külföldön

ELSŐFOKÚ EGYETEMI KÉPZÉS (BACHELOR) -EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, DÁNIA, HOLLANDIA

TOVÁBBTANULÁS KÜLFÖLDÖN Ma már egyre többen próbálnak egy másik uniós országban továbbtanulni az itthon szerzett bizonyítvánnyal. Ha ilyen terveid vannak, tartsd szem előtt, hogy az uniós csatlakozás után sem automatikus a külföldi továbbtanulás! Elfogadják a szlovák érettségit, semmiképpen sem kell újra végigjárni a gimnáziumot külföldön, de az egyetemre való bejutás továbbra sem egyszerű. A szlovákiai tanulók ugyanazokkal a feltételekkel tanulhatnak az unió országaiban, mint az adott ország saját állampolgárai. Azonban ne feledkezz meg arról, hogy külföldön tartózkodni elég borsos lehet.

A BOLOGNAI RENDSZER Már a kreditekről szóló fejezetben is találkozhattál a bolognai rendszer kifejezéssel. Ez azt jelenti, hogy Európában a felsőoktatás három szintre tagolódik, három egymásra épülő oklevéllel (diplomával), amelyek bachelor (alapképzés), masters (mesterképzés) és doktori fokozathoz vezetnek. Ma ehhez a rendszerhez negyvenhat, főleg európai ország csatlakozott. A kreditek és a képzési szintek egységesítése az oklevelek, diplomák egyszerűbb, kölcsönös elismerését is folyamatosan javítja.

MEGFELELŐ INFORMÁLÓDÁS Mielőtt továbbtanulásoddal kapcsolatban meghozod a végleges döntést, mindenképp tájékozódj, hogy a megcélzott bizonyítványt hol és milyen szinten ismerik el. Szlovákiában az Oktatásügyi Minisztérium égisze alatt működő Szlovák Ekvivalencia és Elismerési Központhoz (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní) kell fordulnod a külföldön szerzett diploma, szakmai végzettség szlovákiai elismertetésével. Ha a tanulmányaid valamely részét (Bc., Mgr., PhD.) külföldön végzed, az idegen országban eltöltött idő beszámít a felsőfokú tanulmányaidba. Ezt a típusú elismerést hívják akadémiai célú elismerésnek, vagyis a tanulmányok folytatása céljából történő elismerésnek. Szlovákiában a felsőoktatási törvény szabályozza ezt az ágazatot. Ezen törvény értelmében az Oktatásügyi Minisztérium ajánlást ad ki a külföldi tanulmányokat illetően, majd az itthoni felsőoktatási intézmény, ahol tanulmányaidat folytatni szeretnéd (vagy már folytatod) dönt arról, hogy milyen mértékben, illetve milyen feltételek mellett ismeri el a külföldi tanulmányaidat.

10

Csehország és Magyarország mellett még az Egyesült Királyságban (Nagy-Britannia), Dániában és Hollandiában tanulnak jelentősebb számban szlovákiai diákok. Ezek az országok nyitottak elsőként a kelet-európai diákok felé, az irántuk való érdeklődés pedig részben az oktatási rendszerük hírnevének, részben pedig az oktatás kedvező anyagi feltételeinek köszönhető. Mindhárom ország teljes mértékben elismeri a szlovák érettségit, és bár az angol nyelv B2-es szintű ismerete minden esetben követelmény, több intézmény hajlandó nemzetközi angol nyelvvizsga nélkül is felvenni a jelentkezőket, ez esetben vagy angol nyelvből tett érettségi, vagy angol nyelvi teszt és meghallgatás alapján, ami Szlovákiában zajlik. Angliában és Walesben a bachelor szintű képzés (alapképzés) tandíja teljes mértékben állami diákkölcsönnel finanszírozható. Ezt a kölcsönt csak akkor köteles a végzett hallgató törleszteni, ha a keresete meghaladja az évi 20–27 ezer eurós határösszeget, a törlesztés pedig a határt meghaladó rész 9 százaléka. Harminc év elteltével a törlesztési kötelezettség megszűnik. Az angliai diákhitel cége a STUDENT FINANCE ENGLAND (www.gov.uk/student-finance). Angliában az éves tandíj általában £6000-9000 intézménytől függően. Skóciában jelenleg tandíjmentesen tanulhatnak az EU-s diákok. Dániában pedig nemcsak tandíjmentesen, hanem ha emellett minimum heti 10-12 órát dolgoznak, állami ösztöndíjat is igényelhetnek, amely összege havi kb. 750 eurónak felel meg. Hollandia állami felsőoktatási intézményein a tandíj egységes, évente kb. 1 900 euró. A diákkölcsön Hollandiában is igénybe vehető. Az oktatás Dániában és Hollandiában egyaránt angol nyelven folyik.

RÖVIDEBB KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK Ha Szlovákiában, Magyarországon, ill. Csehországban vagy főiskolai hallgató, de szívesen kipróbálnád egy másik, külföldi egyetem nyújtotta képzés lehetőségeit is, mi sem egyszerűbb, mint utánanézni az egyetemed holnapján az iskolád által közvetített ösztöndíjaknak. Ezeknek az ösztöndíjaknak a lényege, hogy külföldi egyetemen tanulhatsz egy-két szemesztert anélkül, hogy szlovákiai, magyarországi, ill. csehországi tanulmányaidat megszakítanád. Mire jó egy ilyen külföldi tanulmányút? Hasznos tapasztalatokkal gazdagodsz, megismersz egy új országot, új kultúrát, új barátokat szerzel, és ami a legfontosabb, fejleszted a nyelvtudásodat, hisz ugye azt már mindenki tapasztalta, hogy idegen nyelvet legjobban idegen nyelvű környezetben lehet elsajátítani.

11


ERASMUS PLUS

CEEPUS

A fent említettekhez hasonló lehetőségeket biztosít az ún. ERASMUS+ program is, amely az Európai Bizottság egyik programjaként a főiskolai képzésre irányul. Célja a főiskolai képzés színvonalának emelése és támogatása az egyetemek nemzetközi együttműködésének felhasználásával. Arról, hogy milyen feltételek mellett vehetsz részt egy ilyen tanulmányi programban, elsősorban az egyetemeden érdeklődj. Minden egyetem egyénileg határozza meg a feltételeket, de általánosságban elmondható, hogy kizárólag nappali hallgatók jelentkezhetnek az első egyetemi évük elvégzése után. Ezenkívül sok helyen megkövetelik az angol nyelv, vagy az adott külföldi egyetem tanítási nyelvének az ismeretét. A sikeres pályázás egyben pénzügyi támogatással is jár, amely bizonyos mértékig fedi a külföldön eltöltött idő költségeit. A program előzetes intézményközi megállapodások alapján az egyetemi karok, másutt a tanszékek által kerül meghirdetésre évente kétszer. Az egyes szakokon tanuló diákok számára a kiírásból világosan kiderül, hogy melyik külföldi egyetemen hány helyre pályázhatnak. Természetesen a lukratív célpontok (Nyugat-Európa) mindig nehezebben elérhetők, mivel oda sokkal többen jelentkeznek, mint mondjuk egy – szintén színvonalas – kelet-európai egyetemre. Sok helyen ezt úgy oldják meg, hogy a diákok pályázatukban, fontossági sorrendben 3 várost is megjelölhetnek, s ha az egyik nem sikerül, akkor a másikra biztosan bekerülnek. Azért is könnyebb a pályázatokat sikerre vinni, mert itt a diákok a helyekért szakon vagy tanszéken belül versenyeznek, ahol az érdeklődők száma sok esetben meg sem haladja a kiírt helyek számát.

A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) kizárólag közép-európai és balkáni országokat érintő ösztöndíjprogram. A rendszer tagjai: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Montenegró, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. Van azonban egy nagy előnye az ERASMUS+-szal szemben: mégpedig, hogy a nyertes pályázatok többsége úgynevezett FREE MOVER, tehát szabadúszó programként is használható. Ez azt jelenti, hogy a diákok a kiépített egyetemi hálózatokon kívül szabadon jelentkezhetnek a fennmaradó, országonként kiosztott helyekre, s ha bebiztosítják a szükséges dokumentumokat, akkor a CEEPUS-ösztöndíj folyósítása mellett tanulhatnak a kiválasztott ország bármelyik egyetemén. További információk a www.ceepus.info oldalon találhatóak. Összefoglalva: - Országonként változó ösztöndíjak (70-800€/hó), esetenként ingyenes kollégiumi elszállásolással - Angol, illetve vendéglátó ország nyelvén megvalósítható képzés - Más programokkal nehezen megközelíthető célpontok (Koszovó, Montenegró vagy akár Erdély)

Összefoglalva: - Egyetemenként és célországonként változó ösztöndíjak (250-450€/hó) - Elsősorban angol, német és más idegen nyelvű képzés - Magas sikerarány

SZMÖT Másik képzési lehetőség az ún. miniszteri ösztöndíjas részképzés vagy részképzős tanulmányút Magyarországon, más néven SZMÖT- ösztöndíj – a rövidítés onnan ered, hogy a beérkezett pályázatokat a Szlovákiai Magyar Ösztöndíjtanács bírálja el. Az ösztöndíjra azok pályázhatnak, akik legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában, és Szlovákia vagy Csehország valamely egyetemén tanulnak. A résztvevők havi ösztöndíja 40 460 Ft/hó, valamint a rendszer ingyenes kollégiumot is biztosít a nyerteseknek. Pályázni teljes szemeszteres részképzésre (5 hónap) és részképzős tanulmányútra (1–3 hónap) lehet az internetről (www.diakhalozat.sk) letölthető pályázati adatlapok segítségével. A felhívás pontos szövege a feltételek ismertetésével ugyancsak itt érhető el. Ebben a programban szemeszterenként néhány tucat hely kerül kiosztásra, ám a jelentkezők alacsony létszáma miatt a pályázatok nagy többsége pozitív elbírálásban részesül. Összefoglalva: - 40 000 Ft havi ösztöndíj, ingyenes kollégiumi elszállásolás - Fél éves magyarországi részképzés a pályázó által megválasztott egyetemen - Magyar nyelvű képzés neves állami egyetemeken (ELTE, Corvinus stb.) - Magas sikerarány

12

13


Ösztöndíjak és diákmunka Az egyetemi élet nem olcsó. Nem elég, hogy a kollégiumot, étkezést, utazást biztosítanod kell, de a legtöbb helyen a tankönyveket is magadnak kell beszerezned. Ráadásul milyen az az egyetemista, aki sosem bulizik? Ezeknek az összessége bizony megterhelő lehet anyagilag. Amennyiben nem akarod felélni a szüleid teljes fizetését nézz utána a különböző támogatásoknak, esetleg, ha időd engedi, diákmunkáknak.

SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ A szociális ösztöndíj elnyeréséhez az aktuális jogszabályok szabják meg a feltételeket. A legfőbb kritérium a családod szociális helyzete. Egy háromoldalas kérvényt kell kitöltened, amelyet megtalálsz az egyetemed, tanulmányi osztályod honlapján. A 2019-ben beadott kérelemhez a családod 2018-as bevételeiről szükséges igazolás (szülőké, nevelőké, testvéreké, saját bevételek). Ha az összbevétel egy főre jutó része nem haladja meg a létminimumot (180 euró/hó), akkor jogosult vagy a szociális ösztöndíjra. A beadás hónapjának első napjától egészen az iskolaév végéig (június) részesülhetsz benne, az árvák júliusban és augusztusban is. Pontos információkat, segítséget a nyomtatványok kitöltéséhez tanulmányi osztályod illetékesétől kaphatsz. Ami a szociális ösztöndíj nagyságát illeti, 10 eurótól egészen 240 euróig terjedő havi támogatást jelenthet számodra. Az interneten megtalálhatóak olyan honlapok (www. studentskefinancie.sk/stipendium), amelyek segítségével ki tudod számolni a várható összeget. Ha szociális ösztöndíjban részesülsz, akkor nagy valószínűséggel kapsz helyet valamelyik kollégiumban.

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ Az egyetemek minden évben egy bizonyos összeget kapnak az államtól erre a célra, amelyből először meghatározzák az egy főre jutó összeget, majd az előző félév tanulmányi átlaga alapján felállított sorrend szerint ítélik oda a hallgatóknak. Nagysága egyetemenként változó, elérheti akár az évi 670 eurót is. A tanulmányi ösztöndíjban részesülő diákok száma függ a rendelkezésre álló pénzösszeg nagyságától, úgyhogy érdemes minden vizsgaidőszakban a maximumot kihozni magadból! Előfordulnak egyszeri támogatások is, mint pl. tudományos konferenciákon való részvételért, kiváló sportteljesítményért, az iskola sikeres képviseléséért nemzetközi versenyen stb.

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS Csehországban az államtól nem közvetlenül a kollégiumok kapják a támogatást, hanem az egyetemeken keresztül (banki átutalással) maguk a diákok. Azok a hallgatók igényelhetik, akik nem ismételnek évet, állandó lakhelyük nem az adott egyetemi városban található, és nappali tagozaton tanulnak (érvényes a szlovákiai hallgatókra is). Ezáltal mindenki részesülhet benne, aki kollégiumban vagy albérletben lakik, és az is, aki naponta utazik. Nagysága az egyetemtől és a kérvényt beadó hallgatók számától függ, általában kb. 550-700 cseh korona/hónap. Visszamenőleg fizetik ki 3, vagy 6 hónapra. Ez azonban azt is jelenti, hogy a kollégiumi szállás viszonylag drága, hiszen nincs alapból beépítve a lakbérbe az állami támogatás.

14

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAK, TÁMOGATÁSOK MAGYARORSZÁGON Mivel Szlovákia is az Európai Unió tagja, ezért az ösztöndíjakat illetően ugyanolyan jogokkal rendelkezünk Magyarországon, mint az ottani hallgatók: megillet minket a jó jegyekért kapott tanulmányi ösztöndíj és a hátrányos szociális helyzetre kapott szociális támogatás is. A tanulmányi ösztöndíj nagyban függ az intézménytől, és a látogatott szaktól: műszaki és természettudományi képzésen általában rosszabb átlag esetében is jár a jutalom, néhány helyen már 3,0-s átlagnál is megajánlanak ösztöndíjat, persze a különféle szakok között a teljesítés nehézségében jelentős különbségek vannak. Bölcsész szakon például 30 kredit és 4 – 4,5 körüli átlag alatt hiába várjuk a sörpótlékot… Szociális támogatást a hátrányos helyzetű diákok kapnak, azaz azok, akiknek például az egyik, vagy mindkét szülője munkanélküli, esetleg rokkant, vagy abban az esetben, ha az illető árva, félárva vagy tartósan beteg. Jó hír, hogy számít az is, ha nagycsaládos vagy, tehát legalább két testvéred van – valamint beszámít, ha ők is tanulók valamilyen oktatási intézményben. A fent említetteket szigorúan igazolnod is kell, ám nem gond, ha pl. a szüleid keresetéről szóló dokumentum szlovák nyelven van. Nem szükséges a hitelesített fordítás, elég, ha te készíted és átszámolod az eurót forintra. Ezen kívül tanulmányi eredménytől és szaktól függően egyéb ösztöndíjakat is megpályázhatsz (pl. köztársasági ösztöndíj), melyekről az egyetemed honlapjáról szerezhetsz információkat.

DIÁKMUNKA Amennyiben dolgozni szeretnél, minden egyetemi városban van lehetőség diákmunkát vállalni. Alkalmi diákmunkát szinte minden munkaközvetítő irodában tudsz szerezni. Az első alkalommal alá kell írnod a szükséges papírokat, leadni egy igazolást az iskolalátogatásról, és már válogathatsz is a jobbnál jobb lehetőségek közül. Ha munkát vállalsz, kapsz egy papírt, hogy hova és mikorra kell menned. Miután végeztél (általában 4-8 óra), visszaviszed a munkaadó által igazolt papírt az irodába, ekkor kapod meg a fizetésedet. Ha állandó munkát szeretnél, érdemesebb a munkaközvetítő irodákon kívül az internetet és az iskolákban vagy a városban kiragasztott hirdetéseket figyelned. A legtöbb város rendelkezik munkákat közvetítő facebook csoportokkal, érdemes ezeket is figyelned. Miután kiválasztod a számodra megfelelő ajánlatot, egész egyszerűen csak felkeresed a céget és beadod a szükséges dokumentumokat (önéletrajz, motivációs levél, vagy amit az adott helyen igényelnek). Ha meghallgatásra hívnak és meg is felelsz, akkor nyert ügyed van. Diákként te döntöd el, hogy mikor dolgozol, hogyan osztod be a munkaidődet, persze úgy, hogy ez a cégnek is megfeleljen. A részleteket (mennyit kell dolgoznod egy héten, fizetés módja, órabér, egyéb juttatások) a meghallgatáson ajánlott tisztázni, hogy később ne legyenek belőle bonyodalmak. Ha szorgalmas vagy, akár egy hét alatt csinos kis összeget is megkrehetsz. Nem utolsó sorban az is hasznodra válik, ha kipróbálod magad egy-egy szituációban, így szerezhetsz egy kis gyakorlatot, mielőtt megszerzed a diplomádat és belevágsz a nagy betűs életbe. Szlovákiában a középiskolások és a felsőoktatásban tanulók számára megnövelték annak az ös�szegnek a felső határát, amelynek megkeresése után még nem kell járulékot fizetni. 2015-től havi 200 eurós diákmunkából származó kereset még járulékmentes.

15


Diákhálózat

A Diákhálózat programjai

A kiadványt, amit éppen a kezedben tartasz, a Diákhálózat (röviden DH) adja ki. Szervezetünk 1991 óta foglalkozik a szlovákiai magyar hallgatókkal. A DH a felvidéki Magyar egyetemista diákok nemzetközi érdekvédelmi szervezete. Ernyőszervezet, tagszervezetei (TSZ-ek) nyolc egyetemi városban találhatók meg (Szlovákiában, Csehországban, Magyarországon) Három nagy terület kiszolgálása a cél: érdekvédelem, oktatás, kultúra. Az érdekvédelem alatt az oktatásban, a fiatalokat érintő problémákban való állásfoglalást és érdekérvényesítést kell érteni. Ezen feladat hatékonyabb ellátása érdekében a DH tagja különböző érdekegyeztető fórumoknak: Szlovákia Ifjúsági Tanácsa (Rada Mládeže Slovenska), Magyar Ifjúsági Konferencia, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala. A DH legfontosabb programjairól a következő néhány oldalon olvashatsz részletesebben. Foglalkozunk még szakmai vonalon általános felsőoktatási tanácsadással (pl.: Felsőoktatási Tájékoztató Körút, amely során valószínűleg ezt a kiadványt is kézhez kaptad), részképzések és ösztöndíjak közvetítésével, valamint különböző készségfejlesztő képzések szervezésével. Mindezek mellett szerves része vagyunk a talán már általad is jól ismert Gombaszögi Nyári Tábornak, valamint Gímesi Művelődési Tábor és Gólyatábornak is. A Diákhálózatot a tagszervezetei alkotják, de saját elnökséggel is rendelkezik. Aktivistái fiatal egyetemista hallgatók, akik önkéntesen végzik feladatukat. A szervezettel kapcsolatos döntések a Hallgatói Palamenten születnek, ahol a tagszervezetek és az elnökség félévente gyűlnek össze. Amennyiben egy fiatalos, lendületes csapat tagja szeretnél lenni, Téged is szívesen vár a Diákhálózat!

DINAMIT – DIÁKOK, NA, MIT CSINÁLJUNK?

Diákhálózat – Študentská sieť, Klariská 7, 811 03 Bratislava www.diakhalozat.sk | diakhalozat@diakhalozat.sk Elnök: Belügyi alelnök: Külügyi alelnök: Marketing alelnök: Gazdasági alelnök: Oktatásügyi referens:

16

Leczkési Zoltán- elnok@diakhalozat.sk Kabai Tamás Pál Ádám Bugár Zsófia Rigó Orsolya Bodnár Evelin

A DiNaMit névre elkeresztelt program célja a középiskolás tanulók aktivizálása és az iskolákban működő diákönkormányzatok hatékony működésének elősegítése. A képzés nem formális módszerekre épül; a diákok játékos módon, gyakorlatokkal, élet közeli helyzetekben szerezhetnek új ismereteket és tapasztalatokat az adott témáról, társaikról és önmagukról. Az alkalmazott kiscsoportos módszerek segítségével a középiskolások megtanulnak csapatban dolgozni, együttműködni, érvelni nézőpontjaik mellett, felelősen gondolkodni és megismerik saját képességeiket, hiányosságaikat. A Diákhálózat diákönkormányzatokat segítő programja több éve nyújt lehetőséget a fejlődni és tenni akaró fiatal középiskolásoknak, aktív fiataloknak. A DiNaMit program a Nagyító Alapítvány együttműködésével 2005-ben indult, a projekt jelenlegi szakmai partnere a TANDEM nonprofit szervezet. Még több infó: www.dinamitportal.sk

FELSŐOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ KÖRÚT (FTK) A Felsőoktatási Tájékoztató Körút – avagy amin most vagyunk – minden év őszén kerül megrendezésre, kb. egy hétig tart. Ez idő alatt a Diákhálózat tagszervezeteinek egy-egy képviselője végigjárja a szlovákiai magyar tanítási nyelvű középiskolákat és tájékoztatást ad a pályaválasztás előtt álló végzősöknek. A Körút elsődleges célja továbbtanulásra bíztatni a diákokat. Az FTK során bepillantást nyerhetsz továbbá a Diákhálózat és tagszervezeteinek munkásságába, felteheted nekünk kérdéseidet, és kézhez kaphatod a Hova Tovább? című kiadványt is.

GÍMESI MŰVELŐDÉSI TÁBOR ÉS GÓLYATÁBOR A Gímesi Művelődési Tábor augusztus végén, szeptember elején azokat a magyar diákokat várja, akik szlovákiai vagy csehországi egyetemen készülnek folytatni tanulmányaikat – természetesen szívesen látjuk a Magyarországra, esetleg egészen máshová készülő gólyákat is. A tábor abban segít, hogy a diákéletbe, ezen belül a hallgatói klubok munkájába mi hamarabb bevonjuk a friss egyetemistákat, ezzel is építve a hazai magyar fiatal értelmiségiek közösségét. A program vegyes: csapatjátékok, szakmai előadások, színházi előadás, irodalmi beszélgetések este pedig koncertek. Az utolsó nap egy túrával zárul a festői szépségű gímesi vár romjához, amely után az elsősök avatása következik. A gólyák megismerkedhetnek a felsőbb évfolyamok hallgatóival, akik segítenek nekik az új környezetbe való beilleszkedéssel. További infókat a táborról a gimes.eu oldalon vagy a Gímesi Művelődési Tábor facebook oldalán találsz.

17


Az egyik szervező (Matús Dávid) gondolatai a táborról: Gímes egy életérzés. Egy külön világ, egy életforma. Gímes egy élő forma, mely egyedi, és mégis örök. Megismételhetetlen, de muszáj megismételni. A gímesi létforma maga az élet szeretete. Gímes egy ölelés, egy mosoly, egy kézfogás. A boldogság és a szabadság mámorító keveredése. Gímes egy tábortűz körüli távolba révedő szempár. Gímes egy közös ülés és egy lelki közösülés. Gímes az a hely, ahol nem kell ingyenölelés tábla ahhoz, hogy minden második ember megöleljen. Gímes az a hely, ahol egész héten bármiféle aggodalom nélkül hagyod nyitva az autódat és benne a kulcsot. Gímes a spontaneitás melegágya. Ezen a helyen a 38 éves hagyománnyal rendelkező vagyunkból egyszer csak maradunk lesz. Gímes maga a csoda.

A Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia a felvidéki magyar diákköri és tudományos élet formálásának és fejlesztésének egyik kiemelt színhelye. A nem anyanyelvükön tanuló diákok számára kitűnő lehetőség arra, hogy szakterületük terminológiáját magyar nyelven is elsajátítsák és alkalmazzák. A konferencián (szekciónként) a legjobbak díjazásban részesülnek, az első helyezettek pedig részvételi jogot nyernek a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A részvétel mellett szól az is, hogy minden munkát az adott szakterület kiváló szakembere elbírálja, ez alapján pedig a későbbiekben szakdolgozatával, annak megvédésével is könnyebben boldogulhat a munkát beadó hallgató. Ugyancsak fontos az a tapasztalat, melyet az előadásra való felkészülés és maga az előadás jelent, hisz mindez segíti a dolgozat készítőjét a magabiztos fellépés elsajátításában. Az FTDK ily módon kíván hozzájárulni a színvonalas oktatáshoz és szakképzéshez, hiszen mindez létfontosságú a tudásalapú társadalom megteremtéséhez. Szakmai fejlődésünk nagyban kihat szellemünk alakulására is. A FTDK egy a számos lehetőség közül, melyet megragadhat a jelentkező, hogy érdeklődési területeit kibővítse, mások munkáit megismerje, s mások munkáin keresztül a világot, szülőföldjét, országát más szemszögből is tanulmányozhassa. A program hivatalos honlapja: www.ftdk.sk

ALMA

GOMBASZÖGI NYÁRI TÁBOR

Az újonnan induló Alma a már jól ismert, 2004 óta negyedévente megjelenő Alma Mater utódja kíván lenni. A 21. század megváltozott igényei mellett az újságoknak is haladniuk kell a korral, ezért az online felületre való költözés által reméljük, mondanivalónk szélesebb körben is hallgató fülekre talál. A nyomdapapír illatát kedvelő olvasóknak sem kell szomorkodniuk, a jó öreg nyomtatott kiadvány is előbb-utóbb a polcra kerülhet! A kezdeményezés célja, csakúgy, mint az Alma Materé is volt, tájékoztatni az olvasókat a Diákhálózat, illetve tagszervezeteinek ( JAIK, KAD, JuGyIK, JóMóD, Kikelet, KaFeDik, AED) híreiről. A Felvidéken élő, magyarajkú értelmiségnek platformot biztosítani a véleménynyilvánításhoz közéleti, kulturális, irodalmi témákban. A Diákhálózat hírei mellett, kritikák, beszámolók, fejtegetések, elemzések jelennek meg a kultúra, irodalom, pop kultúra, politika, tudomány rovatokban.

Érezted már úgy magad, mint egy puzzle darab, aki a helyére került? Ha igen akkor valószínűleg voltál már Gombaszögön, ha nem, akkor hidd el nekem, hogy szeretnéd így érezni magad. Gombaszög az a hely, ahol Simon Marcival tombolhatsz a Quimby koncerten, vagy éppen a Halott Pénzes srácokkal iszogathatsz a kocsmában. Itt mindenki megtalálhatja a kedvére valót. Érdekel a politika, közéleti események? Lesznek ilyen előadások. Te inkább az elektronikus zene kedvelője vagy? A Chill sátorban átszőnyegülhetsz. Szinte lehetetlen felsorolni azt a rengeteg lehetőséget, amit ez a pár nap nyújt. Azt az érzést pedig lehetetlen szavakba önteni, amit itt érez az ember. Mindenkinek mindent! Mindenki szeret mindenkit. Senki sem fog hülyének nézni, ha odamész hozzá, hogy öleljen meg vagy igyon egy kortyot a sörödből. Olyan kapcsolatokra, ismeretségekre tehetsz szert, amelyek lehet, hogy egy életre szólnak majd. A környezet az maga a csoda, és amikor az óriás hintáról csodálja az ember akkor még szívmelengetőbb a látvány. Itt tetszik a levegő, szól a himnuszban. Aki még nem járt Gombaszögön, annak kötelező legalább egyszer megélnie ezt az élményt!

SZAKMAI GYAKORLATOK (SZAKGYAK) A SzakGyak a Diákhálózat tanügyi programja, melynek segítségével az egyetemi hallgatók a nyári hónapokban gyakorlatot szerezhetnek partnereinknél (cégek, intézetek, hivatalok). A program célja, hogy az egyetemisták az egyetemen tanultakat gyakorlatban is kipróbálhassák, kapcsolatot építhessenek partnereinkkel és a többi diákkal, szakmai és személyes látókörüket pedig kiszélesítsék. A diákok így „élesben“, az egyetem falain kívül is megtapasztalhatják leendő szakmájuk kihívásait. A szakmai programokon kívül csapatépítés céljából néhány partnerünk üdülést, kirándulásokat is biztosít a résztvevőknek. A partnerek listája minden évben frissül és bővül, bővebb információkért kövesd figyelemmel a Diákhálózat honlapját.

18

FELVIDÉKI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA (FTDK)

19


POZSONY A szlovák főváros Európa legfiatalabb fővárosai közé tartozik, ez azonban a várost járva nem érzékelhető. Az alig félmillió lakost számláló Pozsony történelmi emlékeinek a modern építészet remekeivel történő keveredése egy nyitott, ám mégis a saját hagyományait tisztelő város képét adja. A mára már jelképeknek számító vár és az UFO kedvéért évről-évre több turista látogatja. A város egyik leglátványosabb eseménye a Koronázási ünnepségek, amellyel a Pozsonyban megkoronázott magyar királyokra és királynőkre emlékeznek, június utolsó hétvégéjén. Minden évben más uralkodót koronáznak újra, és a színészek által megtestesített koronázási menet korhű ruhákban halad végig a koronázási menetek eredeti útvonalán. A város sajátossága a bolyongásra késztető Óváros szűk utcáin túl a magyar szó állandó jelenléte is. Pozsony ugyanis nem szűkölködik a magyar vonatkozású helyekben. A Pozsonyi Magyar Intézet havonta szervez magyar nyelvű előadásokat, akárcsak a Pozsonyi Casino, a CSEMADOK székházában pedig rendszeresek a táncházak a Szőttes együttes közreműködésével. A Pozsonyban Dolgozó Magyarok szerdánként a Zöld utcában, a Zöld kocsmában (Zöldi) találkoznak rendszeresen, valamint szintén népszerű a magyar tulajdonosok által üzemeltetett Kobyla nevű kávézó.

EGY KIS POZSONYKODÁS! Szeptembertől egyetemista leszel Pozsonyban, de félsz, hogy elveszel a főváros nyüzsgő forgatagában? Nem ismersz itt senkit és semmit, ezért elképzelésed sincs, hogy mivel fogod kitölteni az órák közti szüneteket? Nyugi! Mi is mindannyian átestünk ezen, de elhiheted: a városban csak az nem talál magának elfoglaltságot, aki nem akar. Összegyűjtöttük azokat a helyeket, ahová mindenképp érdemes ellátogatnod, ha egy kis kikapcsolódásra vágysz. Reméljük, hamar sikerül kipipálnod a listát! 1. Duna-parti szieszta: Egy nyüzsgő városban, a szuper bulihelyek mellett aranyat érnek a parkok, partok, ahol anélkül lehet kipihenni az előző este fáradalmait, hogy bárki zavarna ebben. Az egyik legnépszerűbb Duna-parti pihenőhely az Eurovea bevásárlóközpont mellett található: füves terület, mely élénkzöld gyepével tömegeket csábít a szabadba a meleg napokon (is). Frissítőért pedig elég csak néhány lépést tenned. 2. Oxigén utánpótlás Ha már úgy érzed, hogy szétszakad a fejed és levegőre van szükséged, mindenképpen sétálj egyet a Botanikus kertben. Miután belépsz, a nyugalom szigetén találhatod magad. Jó időben akár az egész napot is itt lehet tölteni. Nagyon hangulatos a kis tó partján, rengeteg zöld között uzsonnázni. Télen sem kell lemondanod a helyről, ugyanis az üvegházak ilyenkor is nyitva tartanak, telis-tele kaktuszokkal és különféle egzotikus növényekkel. 3. Lapozgatás a könyvtárban : A pozsonyi Egyetemi Könyvtár Szlovákia első tudományos könyvtára, mely az egyetemek munkáját szolgálta. Ma már egy modern intézmény, ahol nyugodt körülmények között lehet készülni a vizsgákra. Számtalan forráshoz juthatunk, csupán a tagsági díjat kell befizetni, ami diákok számára 3 pénz. A könyvtár épülete Pozsony történelmi központjában helyezkedik el. Álmotokban sem gondolnátok, hogy mennyi szép (nem utolsó sorban okos) ember jár ide… ;)

20

4. Napsütés, kávé, magnóliafák: Ha már jóllaktál, és a bevásárlóközpontok zsivaját is unod, de két előadás közt még mindig maradt egy kis elütni való időd, szusszanhatnál egyet mondjuk a Medikus-kertben. Legfőképp a nyári szemeszter vége felé, április–május környékén, a magnóliák virágzásakor ajánlott. A kertben találsz egy kis kuckószerű kávézót fagyival, sütivel, minden jóval. Kérj so sebou, ülj ki egy padra, és szívd magadba a tavaszt! 5. A pozsonyi állatkert, avagy a dínók otthona: A fővárosi állatkert és dínópark egyedi látványvilággal várja az érdeklődőket: az ámulatba ejtő dinoszauruszok életnagyságú másai felejthetetlen élményt nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 6. Irány a vár! Ha tanulás után egy kis testmozgással egybekötött kikapcsolódásra vágysz, irány a vár! A Jó Pásztor háza (ez egy óramúzeum) melletti szűk lépcsőn (Zámocké schody) zavartalanul – mivel a turisták ezt az útvonalat valószínűleg nem nagyon ismerik – felsétálhatsz a várdombra (a lépcsőzésnél nincs jobb sport ;-)). Gyönyörködhetsz a vár előtti térről nyíló kilátásban, esetleg elsétálhatsz a vár mögötti barokk parkba.

EGYETEMEK A legnagyobb és egyben legrégebbi egyetem a Comenius Egyetem (Univerzita Komenského), ahol a 12 karról több száz szak közül válogathatsz. Előfordulhat a választott szaktól függően, hogy felvételizned kell, az esetek nagy százalékában írásban. Ez a felvételi általában magába foglal egy általános (Test študijných predpokladov, TSP), valamint egy szakmai részt. (Ez alól kivételt képeznek azok a karok, amelyek előre kiadott felkészítő könyvek alapján felvételiztetnek.) Az utóbbi években a magyarok körében legnagyobb népszerűségnek az Orvosi Kar örvend, ennek köszönhetően a felvidéki magyar medikusokat tömörítő SEJK most éli virágkorát. Amennyiben technikai beállítottságúnak mondod magad, a Szlovák Műszaki Egyetem (Slovenská Technická Univerzita) lesz számodra a megfelelő, különösképpen, ha az építészet, gépészet vagy az informatika érdekel, ezeken a területeken ugyanis kiemelkedő teljesítményt nyújt. Ha a középsuliban jó voltál matekból és fizikából, a bekerüléssel nem lehet gond, azonban a bentmaradáshoz tenni kell. A Közgazdaságtudományi Egyetemen (Ekonomická univerzita) szintén hat kar kínálatából szemezgethetsz. Ha a matek mellett a nyelvek is mennek, itt a helyed. A fiatal művészek két főiskola közül választhatnak: a Képzőművészeti Főiskola (Vysoká škola výtvarných umení) és a Zeneművészeti Főiskola (Vysoká škola muzických umení) közül. Itt minden esetben teljesíteni kell a tehetségvizsgát. Nem árt odafigyelni, hiszen ezen iskolák esetében általában hamarább lejár a jelentkezési határidő, mint a többi egyetemnél. Ha az egészségügyben képzeled el a jövődet, akkor mindenképp nézz szét a Szlovák Egészségügyi Egyetem (Slovenská zdravotnícka univerzita) táján. Itt az elméleti tudásodat egyből a gyakorlatban is kamatoztathatod, hiszen az egyetem a város több kórházában kötelezi diákjait magas szintű szakmai gyakorlatokra. Ha azonban inkább szolgálnál és védenél, a Rendőrakadémia (Akadémia Policajného zboru) a neked való főiskola. Itt az erőnléti felvételik a megszokottak. Az állami egyetemek és főiskolák mellett, Pozsonyban székel két magánintézmény is, a City University és a Páneurópai Főiskola (Páneurópska vysoká škola). Mivel ezek magánkézben lévő sulik, a tanulók kötelesek tandíjat fizetni.

21


KOLLÉGIUMOK Pozsony legismertebb „kollégium-komplexuma” a Malom-völgy (Mlynská dolina), ahol elsődlegesen a Comenius Egyetem, valamint a Szlovák Műszaki Egyetem tanulói kapnak szállást. Az előbbi egyetemről a Šturák, Átriaky, Manželáky épületeiben, az utóbbiról pedig a Mladosť elnevezésű részben. Ettől nem messze található a Družba, ahol elsődlegesen a jogászok és a természettudósok kapnak szállást. STU-sként a fent említett mellett kerülhetsz még a Bernolákra vagy a Mladá gardára. Az EUBA-nak hat kollégiuma található szerte a városban, és elsősként szinte bárhova kerülhetsz, a későbbiekben veszik csak figyelembe, hogy te hol szeretnél lakni. Az egyetemhez legközelebb a Dolnozemská és az Ekonóm találhatóak, ezen kívül van egy kolesz Ligetfaluban (Starohajská), kettő az Óváros szélén, nem messze a vasútállomástól (DOPA, HOPA), valamint egy Pozsonypüspökin, a Slovnafthoz közel (Vlčie hrdlo). Ha a SZU-t választod, akkor nagy valószínűséggel a Kramáren utalnak ki neked szobát, ami eléggé megkönnyíti az életedet, ugyanis ez a kollégium egybe van építve a sulival, valamit pont a kórházzal szemben található, ezért a kötelező szakmai gyakorlatodat is helyben végezheted majd. A szobák elosztását egy pontrendszer segíti. Az elsősöknél a fő szempont a távolság szinte minden kollégiumnál, ergo minél messzebbről jössz, annál több pontot kapsz.. Ezek mellett plusz pontot jelentenek országos, vagy annál nagyobb szabású tanulmányi és sportversenyeken elért eredmények. Figyelembe veszik még továbbá a szociális hátteret, valamint a jó tanulmányi átlagot. Felsőévesek esetében a fő szempont az előző években elért átlag. Találhatók még a városban magán kollégiumok is, melyeknek előnyük, hogy modern, néhol már-már luxuskörnyezetben lakhatsz, ebből adódik azonban a hátrányuk is, hiszen ezek jóval drágábbak, mint az egyetemek kínálta szobák. Ha azonban tartasz a kollégiumok szobáitól, Pozsonyban rengetegen kínálnak albérletet, viszont előfordulhat, hogy itt a lakbér többszöröse a koleszban elkértnek. KÖZÖSSÉG, KÉPZÉS, KAPCSOLATOK PMSZ! A fővárosban tanuló magyar diákok lehetőségei közé tartozik, hogy a Pozsonyi Magyar Szakkollégium tagjai legyenek. A kollégium olyan diákok egyesülete, akik az egyetemi tanulmányaikon túl, más, a kollégiumon kívül nem elsajátítható tudást szeretnének kapni. A koli fejlődési és előrelépési lehetőségeket kínál, kurzusok, előadások, nyelvórák, beszélgetések formájában. Sajátossága, hogy bentlakásos kollégiumként működik, a magyarországi szakkollégiumi rendszer példájára. A kollégisták szoros közösséget alkotnak, saját önkormányzattal és működési rendszerrel. Egy baráti társaság, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a közösségi életre, a közös döntések meghozatalára, és a számukra fontos értékek, gondolatok, munkák továbbmentésére. Ha a koli tagja szeretnél lenni, a szemeszter alatt részt kell venned két kurzuson, továbbá érdekes előadásokat láthatsz, a közösség tagjaként,új barátságokat köthetsz. Így nem csak munkából és tanulásból áll a kollégista élet, a szórakozásra is nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen egy szoros baráti társaságot is képvisel a kollégium. Mindezekért cserébe a kollégium biztosít számodra jól felszerelt tiszta lakhatást, kettes szobákban a város szívében. A húsz férőhelyes Szakkoliba való bejutáshoz sikeresen kell teljesítened az írásbeli és szóbeli részből álló felvételit. Bővebb infóért keresd fel a hivatalos weboldalt: www.szakkollegium.sk

22

MAGYAR INTÉZMÉNYEK A VÁROSBAN � Csemadok Országos Tanácsa – http://www.csemadok.sk � Ifjú Szívek Táncszínház – http://www.ifjuszivek.sk/hu � Magyar Köztársaság Nagykövetsége – http://www.embhung.sk � Pozsonyban Dolgozó Magyarok � Pozsonyi Casino – http://www.pozsonyicasino.szm.sk � Pozsonyi Kifli – http://www.pozsonyikifli.sk � Pozsonyi Magyar Intézet – http://www.pozsony.balassiintezet.hu/sk � Szőttes Kamara Néptáncegyüttes – http://www.szottes.sk

JÓZSEF ATTILA IFJÚSÁGI KLUB Az 1964-ben alakult József Attila Ifjúsági Klub elsődleges célja, egy aktív magyar egyetemistákból, diákokból álló közösség kiépítése, amiben bárki jól érezheti magát. Szeretnénk a múltjához méltó JAIK-ot, ami nem csak a magyarbuli szervezésével foglalkozik, hanem különféle kulturális programokkal, előadásokkal, beszélgetőestekkel, filmklubbal, író-olvasó találkozóval, kiállításokkal, színdarabokkal, sport programokkal színesíti a pozsonyi magyar diákság életét. Egy olyan JAIK-ot, ami újra fogalommá érne, amiről az összetartozás jut a diákok eszébe, egy olyan kis közösséget, melynek szívesen a tagjaivá válnának. Ahogy elődeink, mi is szervezői vagyunk a Gombaszögi Nyári Tábornak, és a Diákhálózat többi tagszervezetével együtt oroszlánrészt vállalunk a Gímesi Művelődési és Gólyatábor szervezésében, amely a mi kis gólyafészkünk, házitáborunk. Itt fogadjuk először, találkozunk még gólyaként a jövendőbeli JAIK-osokkal, akik majd hozzánk hasonló elszántsággal viszik tovább az örökségünket. Hiszen aki egyszer dzsaikos dzsúli volt, mindig az is marad. Legyen mindenki JAIK-os, mert annak olyan jó lenni, hogy csuda! József Attila Ifjúsági Klub, Klariská 7, 811 03 Pozsony www.jaik.sk, jaik.info@gmail.com Elnök: Kocskovics Kitti- kocskovics.kitti@gmail.com Alelnökök: Rigó Orsolya- orsolyarigo113@gmail.com Szászi Fanni- szaszifanni@gmail.com Kabai Tamás- kabai.tamas96@gmail.com Kiss Réka- 2picireka2@gmail.com


SELYE JÁNOS KLUB Pozsonyi Magyar Orvostanhallgatók Klubja

Köztudottan nehéz fába vágja a fejszéjét, aki az orvosi egyetemen való továbbtanulást tűzi ki céljául. Sok áldozattal jár már a felkészülés időszaka is, de a sikeres felvételi vizsga utáni érzés felbecsülhetetlen. Jelenleg a főváros legnagyobb lélekszámú szakmai diákklubja, 170 medikussal az élén, a Selye János Klub, mely rengeteg szakmai rendezvényt és szórakozási lehetőséget biztosít tagjainak. A klubot 1990-ben alapították a Comenius Egyetem orvosi karának magyar nemzetiségű hallgatói. Az első elnök Filakovszky János neurológus volt. Szabó Katalin – negyedéves medikus, a klub jelenlegi elnöke. Klubtevékenységünk rendkívül színes és szerteágazó. Szemeszterenként két alkalommal orvosi témájú Tudományos beszélgetést szervezünk Pozsonyban. Vendégük volt már Czeizel Endre genetikus, Bastrnák Ferenc sebész, Hunčík Péter pszichiáter, Földes Iván endokrinológus, Kovács László pediáter, Bauer Győző farmakológus, Zacher Gábor toxikológus- a Honvédkórház sürgősségi osztályának vezetője, Bödör Csaba molekuláris biológus, Czakó László szájsebész, Khoor András professzor- az Amerikai Magyar Orvosszövetség elnöke is. Meghívásunkat elfogadták Selye János hajdani montreali diákjai is, Szabó Sándor harvardi és californiai kutatóprofesszor, valamint Somogyi Árpád berlini kutatóprofesszor, az Európai Bizottság szaktanácsadója. Az elmúlt évben is érkeztek hozzánk előadók Amerikából. Mégpedig Dr. Baffy György gastroenterológus ill. Dr. Ács Géza patológus. Nagy örömünkre immár a jubileumi 30. Tud. Besz. is megrendezésre került, e különleges alkalomra különleges előadó dukál, így választásunk egy volt klubtagra esett, MUDr. Vendégh Lejlára, aki rezidens éveit tölti a budapesti Bethesda Kórházban.

körbevezetjük őket az egyetem épületében, majd közös sörözés/kávézás mellett ismerkedünk, beszélgetünk. Februárban a vizsgaidőszak végén síelni járunk a Magas-Tátrába, ez az öt együtt töltött nap idén is feledhetetlen élményekkel gazdagított mindnyájunkat. 2015-ben ünnepeltük fennállásunk 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból megszervezésre került a Jubileumi SEJK bál. A bálon résztvevő 150 vendég között voltak Szlovákiából elszármazott magyar orvosok Kanadából, Csehországból, Magyarországról, Finnországból és Ausztriából, de Szlovákia számos területéről is eljöttek közénk a szakmabeliek. 2018-ban újabb bál van kilátásban, 24 25 így a Selye János Klub 1990-es megalapítása óta a Pozsonyban végzett orvosok újra együtt szórakozhatnak, nosztalgiázhatnak és kapcsolatokat építhetnek ki a mostani medikusokkal. Évközben egyre több konferencián veszünk részt nézők és előadókként egyaránt. Ilyen volt az I. Magyar Gyógyszerész- és Orvostanhallgatók Országos Konferenciája (Budapest), a V4 konferencia (Balatonfüred), a nemzetközi Stressz nyári iskola (Summer School on Stress, 2015- Grenoble, 2016Osijek, 2017- Komárom), melynek idén társszervezői voltunk. Klubunk a X. Prágai Magyar Orvostalálkozón is képviselve volt, elnöknőnk előadása során bemutatta tevékenységünket az ottani orvosoknak és medikusoknak. A Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián (FTDK) is jelentős sikereket értünk el- Gergely Lajos harmadéves medikus elnyerte a fődíjat. Baráti kapcsolatot ápolunk a prágai, brünni, kassai és marosvásárhelyi magyar medikusokkal. Rendszeresen eljárunk a JAIK ill. DH rendezvényeire, sok kedves emberrel, régi jó baráttal találkozunk ott és remekül szórakozunk akár a Magyarbulin de a Gombaszögi Nyári Táborban egyaránt. Mára szinte minden szlovákiai magyar medikus ismeri egymást, és barátságok, később szakmai együttműködések alakulnak ki a klub révén. Ezt a kapcsolati hálót nagyon fontosnak tartjuk.

2011-től nívós budapesti kórházakba és klinikákra járunk nyári szakmai gyakorlatra. Egyrészt letudjuk a kötelező gyakorlatot, másrészt együtt töltünk 2-3 hetet, ami közösségformáló, jó alkalom, hogy még alaposabban megismerjük egymást. Külön kiemelném, hogy szakmailag is sokat fejlődünk, valamint elsajátítjuk a magyar szakterminológiát, amire idehaza sajnos nincs sok lehetőségünk. Népszerű klubunk Teddy Maci Kórház programja, mikoris a magyar orvostanhallgatók magyar óvodákat látogatnak meg, ismeretterjesztő és játékos foglalkozást nyújtanak a kicsiknek. A lányok textilből szerveket varrtak, szivaccsal tömték ki őket. Kis fehér köpenyt és műtősruhákat adunk rá a gyerekekre. Egy szervismertető után találós kérdéseket teszünk fel nekik, így a játékos foglalkozás interaktívvá válik, meghallgathatják a szívet, kiszínezhetik az előre elkészített ábrákat, majd szemvizsgálatot végzünk, sőt a macijukat is meggyógyítjuk. A program célja, hogy doktor bácsiknak, doktor néniknek beöltözve, fonendoszkóppal a nyakunkban egyrészt segítsünk nekik, hogy leküzdjék a fehérköpeny-szindrómát, az orvosoktól való félelmet, másrészt a pediáternek készülő medikusok rengeteg tapasztalatot gyűjtenek. Minden szeptemberben Első(s)segély programunk keretén belül felkaroljuk az elsős magyar medikusokat,

24

25


NYITRA Nyitra Szlovákia hatodik legnépesebb városa, emellett második legnagyobb egyetemi városa is. Népessége iskolaszezontól függően 90–95 000 fő. A város rengeteg lehetőséget kínál azok számára, akik kedvelik a természetet, s annak szépségeit. A Zobor-hegy, amelynek déli hegyoldalán a Zobor városrész fekszik, igazi látványosságnak számít a természetkedvelők körében, de a város- és természetjárók számára egyaránt kedvelt célpontok a várnegyed, a Kálvária, valamint a Zsinagóga is. Nyitra városában a túrázáson kívül is sok a lehetőség a különböző szabadidős tevékenységek aktív és tartalmas eltöltésére. A sportolni vágyók a város különböző pontjain hódolhatnak szenvedélyüknek, hiszen felszerelt sportpályákból, edzőtermekből és uszodákból nincs hiány Nyitrán. A romantikára szomjazók a Nyitra folyó partján andaloghatnak, amely mind a négy évszakban pompás látványt tár az arra sétálók elé. A kultúra szerelmeseinek remek időtöltést kínálnak a színházak (Divadlo Andreja Bagara – Andrej Bagar Színház, Staré Divadlo – Régi Színház), a mozi (Mlyny Cinemas), múzeumok, galériák, hangversenytermek, amelyek az egész év folyamán színvonalas és változatos programot kínálnak. A könnyedebb kikapcsolódást keresőket rengeteg szórakozóhely várja a városban. Az egyes egyetemi épületek között ugyan van egy kis távolság, de ezek az épületek nagyjából harminc percnyi gyaloglásra vannak egymástól. Ugyanez érvényes a kollégiumokra, a városközpontra, a vasútállomásra és a bevásárlóközpontokra is.

SZIA KEDVES GÓLYA JELÖLT! A középiskola befejezése után Nyitrán készülsz tovább tanulni? Félsz, hogy elveszel a város utcáin? Netalántán nem ismersz itt senkit, akitől segítséget kérj? Esetleg aggódsz, hogy mivel töltsd el hétköznapjaidat? Ha bármelyik felvetésben magadra találtál fogadd szeretettel a bakancslistánkat: Felhők felett! Szeretnéd magadat a felhők felett érezni? Nem kell hozzá más, mint felhúzni a túracipődet és a Zobor-hegy vagy a Kálvária felé venni az irányt. A barangolás során elmenekülhetsz a zajos város nyüzsgésétől, kiengedheted a tanulás okozta feszültséget és rácsodálkozhatsz a természet adta apróságokra. Lehet egy - két mesefigurába is belebotlasz majd... Vissza a múltba Bizonyára a történelem és szlovák tételekből is tudjátok, hogy Nyitra a legrégibb szlovák város. Rengeteg történelmi látnivalót találtok itt. A legismertebb mindközül a nyitrai vár, amely ma a nyitrai püspökség székhelye A vár területén található a Szt. Emmerám székesegyház valamint a Felső és Alsó templom is. Az ún. sétáló utca egyik szegletében található a Zsinagóga, ahová különböző klasszikus koncertekre látogathatunk el. Harapj bele Ne feledkezzünk meg a táplálékról sem! Ha végigjártátok az előző két pontot a bakancslistán kétségtelenül elfáradtatok és megéheztetek. A lyukas gyomor orvoslására a Piccolino pizzériát ajánljuk, hiszen 1 euró fejében egy hatalmas szelet pizzát kapsz. Ha kicsit különlegesebb ételre vágysz akkor ne hagyd ki a Bearded Brothers hamburgerezőt. A tökéletes intsakép mellett garantált a burgerek ínycsiklandozó íze is!

26

Meginni a nyugalmat Az egyetemista lét során fontos megtalálni az összhangot a szabadidő és a tanulás között. Britt tudósok is megállapították, hogy napi 2,5l folyadék szükséges az agy kiváló működéséhez és a migrén elkerülése érdekében. A Čajovňa dobrých ľudí egy kis teázó melynek kínálata és illata biztosítja a teljes harmóniát a lelkekben. Ha nincs kivel bevinned az ajánlott folyadékmennyiséget és biztosra szeretnél menni akkor a legközkedveltebb Biliard Clubban, a Lipiben biztosan megtalálod majd az embered! Terelődni Látogass el pár JuGyIK-os eseményünkre, ahol nincs más dolgod, mint jól érezni magad. S ha kedved tartja ,,jugyikos tagnak’’ beállni. Ui.: ha bármilyen kérdésed van keress minket akár a Facebook-on és segítünk. Uii.: Sok sikert az érettségihez! Ha teljesítetted bármely pontot a bakancslistánkról, írd ide az élménye(i)det: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. Éliáš Dominika

EGYETEMEK ff Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem/Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (www.ukf.sk) ff Szlovák Mezőgazdasági Egyetem/Slovenská Poľnohospodárska Univerzita (www.uniag.sk)

KOLLÉGIUMOK A Konstantin Filozófus Egyetemnek jelenleg két kollégiuma működik: ff Študentský domov UKF Nitra, Slančíkovej 1 | +421 37 6408 083 | etazka@ukf.sk ff Študentský domov UKF Zobor, Dražovská 2 | +421 37 6408 170 | emachavova@ukf.sk A Mezőgazdasági Egyetem elszállásolását központilag intézik: rsdjspu@uniag.sk | 037/641 5705 Ezeken kívül a magyar diákokat elszállásoló, iskolafüggetlen Sedivy László Református Szakkollégium, a diákok közt közismertebb nevén Magyarintri is a városban található: ficzere@etf.cuni.cz | +421 905 125 548

27


INTERNET-HOZZÁFÉRÉS Az iskolákhoz tartozó kollégiumokban, azok folyosóin és az egyetemi épületekben szabad internet-hozzáférés biztosított. Ez nem mindig működik automatikusan minden számítógépen, de a megfelelő beállításokhoz tartozó útmutató elérhető ezeken a pontokon. A Sedivy László Református Szakkollégium Wi-Fi-je nem mindig elérhető minden szobában, de a kábeles net a tanulószobában és minden lakószobában zökkenőmentesen használható. Az albérletek internetellátása változó. Van, ahol az alapfelszerelés része, máshol felárért lehet hozzájutni. Az iskola épületében lévő számítógépteremben este 10-ig lehet használni a szolgáltatást.

KÖNYVTÁRAK ff Városi könyvtár (Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre): kniznica@kjkk.sk ff Konstantin Filozófus Egyetem könyvtára: www.uk.ukf.sk ff Szlovák Mezőgazdasági Egyetem könyvtára, Štúrova 51: www.slpk.sk

JUHÁSZ GYULA IFJÚSÁGI KLUB „Ragyogjon a tudás, a művészet, és ünnepünk legyen az élet.” ( Juhász Gyula) A Diákhálózat nyitrai tagszervezete, a Juhász Gyula Ifjúsági Klub, mely nemcsak a nyitrai magyar egyetemistákat karolja fel, de a zoboralji magyarság megmaradásáért is küzd, így igyekszik hű maradni mottójához, melyként a fent idézett verssor szolgál a névadótól, Juhász Gyulától. Története 1964-ben kezdődött, amikor néhány fiatal egyetemista Pozsony város diákságától megihletve megalapította a JuGyIK-ot. Elmondásuk szerint nem volt ebben semmi különös, nem akartak nagyot alkotni, csak szerették és tisztelték egymást, jól akarták érezni magukat és készülni akartak hivatásukra. Nekik hála azonban Nyitrán fellendült a magyar kulturális élet, s lendületben van még ma is. Az évek során a JuGyIK szárnyai alatt működött esztrádegyüttes, zenekar, irodalmi színpad, színjátszó együttes, szavalókör, bábcsoport, néptánccsoport, énekkar, foto- és szociológiai szakkör, Új Fórum néven pedig irodalmi önképzőkör is. A JuGyIK volt az első olyan felvidéki magyar szervezet, mely intézményi formában kezdett bele az Esterházy-emlék ápolásába, amint ezt a megváltozott társadalmi viszonyok lehetővé tették. 1999-ben felütötte fejét Nyitrán a NYEKK – a Nyitrai Egyetemisták Kínjátszó Köre. Néhány évig aktívan működött, kíváló eredményeket hozva a komáromi Jókai Napok amatőr színjátszófesztiválról (különdíjak, fődíjak, nívódíj stb). Egy alkalommal részt vettek a Pécsi Országos Egyetemi Színjátszó Fesztiválon is, ahol ezüst minősítésben részesültek és elnyertek egy rendezői díjat is. Megszűnése után még volt (és van is) alkalom, mikor néhány aktív egyetemista újra fellendíti improvizációs estekkel a NYEKK nevét, így megakadályozva annak feledésbe merülését. Már a kezdetektől jelen volt a Fórum című irodalmi havilap is, melynek utódjai a Patkány, később pedig a Pogácsa nevet viselték. Utóbbi mai napig működik a Gímesi Művelődési és Gólyatábor lapjaként. Ha pedig már említésre került a Gólyatábor – az első tábort még gyalogtúrák formájában a JuGyIK-osok szervezték. Napjainkban ez már az összes felvidéki magyar jövendő és

28

jelenlegi egyetemistát befogadó esemény. Maga a helyszín is különleges, hiszen 1984-ben e táborhely nevét vette fel az akkori JuGyIK-osokból megalakuló zenekar – a Ghymes. Rendszeres programjai közé tartoztak a klubnak az író-olvasó találkozók, különböző témájú előadások, beszélgetések, színházlátogatások, honismereti kirándulások, sportnapok, magyar bálok, valamint a Zobor túrával egybekötött március 15-i megemlékezés. Több ezek közül még ma is fellelhető a kínálatban, de most már elmaradhatatlanok a magyarbulik, a karaoke estek, vagy a kocsmatúrák is. Két nagyobb eseménye a JuGyIK-nak a Tavaszi és az Őszi Ifjúsági Napok, mely egyhetes változatos programsorozatot kínál a fiatalok számára. Az Őszi Ifjúsági Napok keretén belül kerül évente megrendezésre a Diákbál is, mely változó tematikával várja a bálozni vágyó fiatalságot. A Nyitra környéki magyar alapiskolás diákoknak évente megrendezésre kerül a Zoboralji Mikulásnap című projekt, mely során kézműves foglalkozásokkal, csapatjátékokkal szórakoztatják a JuGyIK-os lányok („jugyikos szűzlányok”) a gyerekeket, majd az ebéd után egy bátor JuGyIK-os fiú mikulásnak öltözve csomagokkal lepi meg az iskolásokat. Nem titkolt a klub közös célja: olyan magyar egyének kerüljenek ki tőlük a társadalomba, akiknek fontos a saját identitásuk, és továbbviszik a magyar kultúrát Szlovákia különböző szegleteibe. Juhász Gyula Ifjúsági Klub ( JUGYIK), Fraňa Mojtu 10, 949 01 Nitra www.jugyik.sk | jugyik.nyitra@gmail.com Elnök: Csobády Csilla- cs.csilla80@gmail.com Pénzügyes alelnök: Tomasek Friderika- fridu88@gmail.com Marketinges alelnök: Éliáš Dominka- dominika12.elias@gmail.com Bugár Zsófia- zsofi.bugar@gmail.com Külügyes alelnök: Lajos Petronella- lajos.petronella@gmail.com Ellenőr: Sirgely Borbála- sbori1996@gmail.com

29


KOMÁROM Komárom (Rév-Komárom, Komárno) egy város, melynek van egy magyarországi és egy szlovákiai része. A Duna és a Vág összefolyásánál található város Európa leghosszabb folyami kikötőjével büszkélkedhet. Komárom lakosainak nagy része magyar ajkú. A városban rengeteg történelmi épület található.

Erődre fel! A komáromi erődrendszer, nemcsak a történelemrajongók számára lehet figyelemreméltó. A város történeti határait jól mutató védvonal építészeti és kulturális értékei sem elhanyagolhatók. Nem beszélve arról, hogy csoportban belülről is felfedezhetitek a bástyákat, akár a JóMóD szervezésében is (így a jó hangulat is garantált). *****Ha a Holt-Vágra vezet az utad, szükségszerűen át fogsz haladni az erőd egy részén, kettő az egyben!

Sem csellel, sem erővel ... hangzik a szállóige Komáromról. Hogyan vegyétek be akkor ezt a kisvárost? Kellő kíváncsisággal közelítsetek!

Légy résen! A legfontosabb, hogy tartsd nyitva a szemed és figyelj! Komárom sok lehetőséget, eseményt kínál számodra. Válogass és élj velük szabadon!

Látogass el az Európa udvarba! Az Európa-udvar Komárom egyik legnépszerűbb látványossága. A teret körülölelő épületek Európa egyes vidékeinek építészeti jellegzetességeit mutatják be. Tulajdonképpen minden ház egy-egy európai nemzetet képvisel. Van itt ír, spanyol, germán és sok más stílusú épület, a tér középső részét pedig egy szökőkút díszíti. Az élet itt kellemesen pezsgő. *Igyál egy jó pohár bort valamelyik itteni kocsma, kávéház teraszán és élvezd az alkonyt! Töltődj fel a Holt-Vág partján! A Holt-Vág tökéletes hely a pihenésre és a kikapcsolódásra. A kifejezés egy természeti képződményt jelöl, a Vág holt ágáról van szó. Itt lehetőség nyílik horgászatra, fürdésre (az elhelyezett tábla szerint: saját felelősségre), az emberek többsége viszont szimplán a nyugalom, a csönd és a friss levegő miatt jön ide. Ha megéheznél, étterem is van a parton, de akár a kijelölt tűzhelyeken te is készíthetsz valami finomat. **Nemcsak a Vág az egyetlen folyó Komáromban, bátran menj ki a Duna-partra feltöltődni! Lógasd a lábad éjszaka a Duna valamelyik mólójáról és gyönyörködj! Menj el színházba! Szlovákiában két magyar kőszínház található, és biztosan tudod, az egyik a Komáromi Jókai Színház. A honlapjukon megtalálod az épp aktuális színészgárdát, a havi műsort és minden más fontos információt. Élj a lehetőséggel, ha már egy karnyújtásnyira lesz tőled a színház világa. Művelődj és szórakozz, akár egyszerre. ***A színház stúdiótermében működik a Vasmacska filmklub, mindenképp menj el ide ha minőségi filmekre vágysz!

SELYE JÁNOS EGYETEM+ KOLLÉGIUMOK A Selye János Egyetem Szlovákia legfiatalabb egyeteme, amely azzal az eltagadhatatlan címmel büszkélkedhet, hogy az egyetlen, nem anyaországi teljes körű magyar egyetem. A szállást a diákok számára egy kollégium biztosítja: - Sirály A város külső peremén található, immáron mindkét szárnyát megnyitva áll a hallgatók rendelkezésére. Itt pezsgőbb a kollégiumi élet. Továbbá közel vannak a bevásárlóközpontok.

INTERNET-HOZZÁFÉRÉS Komárom város internet hozzáférése kielégítőnek mondható, mivel a város több pontján ingyenes Wi-Fi hozzáférést biztosítanak, emellett pedig számos internetkávézó, valamint a mai világban már elmaradhatatlan Free Wi-Fi-vel rendelkező bár és kocsma található itt. Az egyetem bármely területén és a kollégiumban is csatlakozni lehet a világhálóra. ff SJE Egyetemi Könyvtár ff Szinnyei József Könyvtár ff Kultsár Könyvtár

KÖNYVTÁRAK

Sportolj/ vagy inkább szurkolj! Rengeteg lehetőséged van sportolásra Komáromban. Kajak, squash, foci, kondi ésatöbbi. Viszont a lelkes szurkolásból is kiveheted a részed bőven. A komáromi röplabda, kosárlabda és focicsapat egyaránt magas szinten képviseli a várost. Főleg a hétvégéken megfelelő kikapcsolódási alkalom ez. ****A közeljövőben új foci stadion épül, mielőtt ez megtörténne, tapasztald meg a régi/mostani pálya hangulatát!

30

31


JÓKAI MÓR DIÁKKÖR Mi is az a JóMóD? Vagyis Jókai Mór Diákkör. A Diákhálózat (DH) egyik tagszervezete, ami egy csapat önkéntes aktivistából áll, akik arra esküdtek fel, hogy felpezsdítsék Komárom diákéletét. Rendezvényeink különböző koncerteket, kulturális programokat, illetve játék- és ismerkedő esteket foglal magába. A JóMóD csak egyetemistáknak rendez eseményeket? Nem, ez egyáltalán nem így van. Programjaink a középiskolásoknak, az egyetemistáknak és más városban tanuló diákoknak is kedveznek. Ha tudod, hol van Komárom szép városa, akkor legalább egy eseményünkön itt a helyed! Miért éri meg JóMóD-osnak lenni? Lelkesedésünket a jó hangulatú események, illetve a ti visszajelzéseitek táplálják (pl. „Mikor lesz még ilyen?” , „Köszönjük szépen a bulit”, és nem ritka a kézfogással történő elismerés sem).

ELÉRHETŐSÉGEINK Jókai Mór Diákkör, Komárom 945 01, Kossuth tér. 3. www.jomod.sk | jomod.info@gmail.com Elnök: Nagy Csaba- nagycsabaa2010@gmail.com Alelnök: Balogh Krisztián Ellenőr: Števko Krisztián Gazdasági szekció vezető: Lőrincz Bianca Program szekció vezető: Števko Krisztián Marketing szekció vezető: Bognár Erika

A már megszokott minden éven lezajló Diákhálózatos csocsó bajnokságon és Műveltségi vetélkedőn 1 napos jegyet nyernek a győztesek a Gombaszögi Nyári Táborba, ahol a többi nyertessel szállhatnak szembe. A „Hol a Bor?” eseményünk célja a kulturált borfogyasztás népszerűsítése.

ESEMÉNY HELYSZÍNEK Borozó- a Jókai Mór Diákkör gyűléseinek állandó helyszíne, melyhez pár diákköri esemény is csatlakozik, pl.: Könyvbemutató illetve a kártyaest. Közelsége az egyetemhez kézenfekvő ok, arra, hogy számos diáktársad fellelhesd itt. Továbbá a táncházakat sem szabad elfelejteni mely remek kikapcsolódást és szórakozást nyújt. Viking- fent a felszín felett a sétáló utcán egy gyönyörű kávézó várja a vendégeket de a délutáni órákban már kinyissa kapuját a pincében elhelyezett hangulatos kocsma rész amely várja a vendégeket. A JóMóD a Hátizsákkal a világkörül és a film vetítéseit rendszeresen itt tartja meg. Švejk- Egy remek tágas kocsma mely !ROSENGART! csocsó asztalokkal van felszerelve. A JóMóD itt a DH csocsóbajnokság komáromi fordulóját illetve a Mikulás buliját szokta itt megrendezni. RÉV-A MAGYAR KULTÚRA HÁZA- nappal remek ételek és italok várják a vendégeket, míg gyakorta az esti órákban fergeteges bulik várnak a kikapcsolódásra várókra. A JóMóD itt a Kollektívát (Komárom egyik legnagyobb horderejű eseménye melyen mindenki megtalálja a számításait) és a koncertekkel teli bulijait szokta itt megtartani a RÉV nagy befogadó képességének hála.

ESEMÉNYEK Eseményeinket különböző helyszíneken szoktuk megvalósítani. Színes programokat szervezünk a Révbe – a Magyar kultúra Házába, a Švejkbe, illetve a Vikingbe, Borozóba és a Holtvág partját is megtöltjük élettel. Nem csak a helyszínek különbözőek, de az eseményeink is. A „Hátizsákkal a világ körül” névre hallgató beszélgetős estet több alkalommal is megrendezzük. Előadók számolnak be élményeikről, történeteikről, képeket hoznak, elmesélik saját kalandjukat egy bizonyos helyről, melynek helyszíne a világ bármely pontja lehet. Népszerűek a kártyaestek is. Van itt minden a Munchkinontól kezdve az Unóig, a Fáraótól a régi autós kártyáig. Rendezünk filmesteket is, amelynek témája változó, néha ünnephez kötött. Eseményünk célja a kultúra terjesztése. A vetítés után játékokkal készülünk a résztvevőknek. A Jókai Mór Diákkör legismertebb eseménye a Kollektíva. „ A te stílusod, a te hangod”, annyit jelent, hogy nincs olyan ember, aki itt nem találja meg a neki való szórakozást. Slam Poetry, koncertek, DJ-k, kell ennél több?

32

33


KASSA Kassa Szlovákia második legnagyobb városa, az ország keleti részén található. A Kassai-medence nyugati szélén, a Hernád folyó mentén fekszik. Az egykori Abaúj–Torna vármegye székhelye, ma a róla elnevezett kerület és járás központja, katolikus érseki és evangélikus püspöki székhely. A legutóbbi népszámlálás adatai alapján közel 250 ezer lakost számlál. A magyarok aránya kb. 4%, bár ennél sokkal több ember beszéli itt anyanyelveként a magyart. A város nevezetességeinek legnagyobb része a történelmi városközpontban található. Központi része az orsó alakú főtér, melyet joggal tartanak Szlovákia egyik legszebb terének. Ez a tér valójában egy állandóan nyüzsgő sétány, amelyet sok gyönyörű történelmi épület övez. Legnagyobb műemléke a Szent Erzsébet-dóm, itt található a zenélő szökőkút a harangjátékkal, a Szent Mihály-kápolna, a Kelet-szlovákiai Múzeum, az Orbán-torony és még sok minden más! Kassa jelképe a maratoni futó szobra. Ez a szobor a minden évben megrendezett Kassai Béke Maraton jelképe, amely a világ legrégebbi maratoni futóversenyei közé tartozik.

KASSAI KALANDOK Szeptembertől egyetemista leszel Kassán, de még nem ismered a várost és a helyeket, amelyeket érdemes meglátogatni, akár az órák közti szünetben, akár egy délutáni/esti kikapcsolódás alkalmával? Nincs okod az aggodalomra, ugyanis a város megannyi lehetősége csak rád vár. Reméljük, hamar sikerül kipipálnod kicsiny listánkat. Egy kis kikapcsolódás gyönyörű panorámával Ha szereted a gyönyörű kilátást, friss levegőt és nyugalmat, akkor a Heringes csak rád vár! Tavasztól őszig ajánlott a látogatása. A kassai panoráma téged is elvarázsol majd.. A belvárosból, azaz a felszabadítók terétől, egyszerűen odajuthatsz a 20L,illetve a 32es buszokkal (irány: Košická Nová Ves). A helyszín alkalmas pihenésre, hosszabb sétákra. Tökéletes, ha szeretnél egy kicsit egyedül lenni és elgondolkodni a világ nagy dolgain, de akár a haverokkal való összeülés és iszogatás színterévé is válhat. A városi éjszaka fényei könnyedén elkápráztatják az embert, így egy randi helyszínének is könnyedén megfelel. Kávézás felsőfokon Ha a kávé szerelmese vagy és nem tudsz elképzelni egy napot sem jó kávé nélkül, esetleg ha szeretnél kipróbálni valami különlegeset, akkor a Kávy Sveta a te helyed. A világ megannyi részéről találsz benne kávékülönlegességeket. A falról Márai Sándor, Kassa híres szülötte, néz le ránk, és szinte biztos, hogy magyar kiszolgálásban is részesülhetsz. Tabačka kulturfabrik Nem messze található Kassa belvárosától.. A tizenkét éves hagyományt megőrizve a kortárs művészet minden fajára összpontosítanak, mint pl.: zene, színház, tánc, film, multimédium, workshop, nyilvános viták, beszélgetések, prezentációk, stb.. Több szó mint száz, ha bulizni szeretnél ajánljuk a „stredávkákat”, ha sörözni a haverokkal megfelelő bármelyik nap, s ha éhes lennél sem kell messze menni, mivel ínyenc menükkel és gyors kajákkal is tudnak szolgálni. Kocsmatúra A bódult állapotok híve vagy, vagy csak simán kedveled a szesztartalmú italokat? Kassa kiváló választás a számodra! Ha a folyékony kenyér a lételemed, akkor a figyelmedbe ajánljuk a Beer-

34

house-t! Több féle sör közül válogathatsz ebben a csodálatos sörparadicsomban. A kézműves sörök szerelmeseinek sincs okuk aggodalomra, hiszen a RedNose több mint 20 féle sörkülönlegességet kínál. Ha a töményebb italokkal szimpatizálsz, akkor a Jekyll & Hideban van a helyed. A tizenhét eurós „Welcome to the bar!” huszonkét kevert exotikus stampedlivel várja a kiszáradt lelkeket! Netán rocker vagy? A Colosseum a számodra legjobb zenei élményt nyújtja az italod elfogyasztásához. A vízipipa híveinek a Cubano a megfelelő választás. Koktélokkal teli kínálatuk mellett több féle ízesítésű vízipipa dohánnyall is rendelkeznek. A kiváló atmoszférát, a csocsó asztalt , és az Xbox játékokat pedig ingyenesen élvezhetjük. Ha pedig a fősulis kollégiumok környékére vetődnél, melyek Jedlik Ányosról kapták nevüket, szép magyarul „Intráky Jedlíkova”, akkor ne felejtsd el meglátogatni a Shreriff kocsmát, mely a fősulis diákok egyfajta szentélye.. A kocsma ajtaját kinyitva belecsöppensz a filmekből is jól ismert vadnyugatba. Rengeteg hely van még Kassán, de ha mindent lelepleznénk, azzal elvennénk tőletek a felfedezés minden örömét. Thália Színház Ha vágysz a kultúrára, akkor nem kell messzire menned, ugyanis Szlovákia legészakibb magyar színháza Kassán található,benne sok-sok kiemelkedő előadással. Kino úsmev A Kino úsmev Kassa egyik legrégebbi mozijához tartozik, melyet a hely stílusa is tükröz. A Mozi előtt található egy bár, amelyhez nyáron társul egy kinti terasz lélegzetelállító atmoszférával, köszönhetően a fákról lecsüngő kis lampionoknak. Emellett található még itt „street food zóna” is, a gasztronómia szerelmeseinek.

EGYETEMEK ff Kassai Műszaki Egyetem – Technická univerzita v Košiciach: www.tuke.sk ff Pavol Jozef Šafárik Egyetem – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika: www.upjs.sk ff Kassai Állatorvosi és Gyógyszerészeti Egyetem – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach: www.uvm.sk ff Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem, vállalatgazdálkodás – Kassa – Ekonomická Univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach: www.euke.sk ff Rózsahegyi Katolikus Egyetem Teológiai Kara – Katolícka univerzita v Ružomberku: www.ku.sk / www.ktfke.sk

KOLLÉGIUMOK ff Kassai Műszaki Egyetem: ŠD Boženy Němcovej (www.ibn.sk), ŠD Ferka Urbánka 2 (www.funet.tuke.sk), ŠD Jedlíkova 5 (www.jedlikova5.sk), 9 és 13 (www.j13.sk), valamint ŠD Rampová 7 (www.internatr7.sk). ff Pavol Jozef Šafárik Egyetem: ŠD Medická 4 és 6, valamint ŠD Popradská u. 66 (http://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/). ff A Kassai Állatorvosi és Gyógyszerészeti Egyetem kollégiuma az iskola területén található, pontos címe: ul. Cesta pod Hradovou č. 11. (http://www.uvm.sk/sk/organizacna-struktura/studentske-domovy).

35


KÖNYVTÁRAK ff Štátna vedecká knižnica Košice – www.svkk.sk ff Univerzitná knižnica TU – www.lib.tuke.sk ff Univerzitná knižnica UPJŠ –www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica ff Knižnica Katolíckej Univerzity v Košiciach – www.ktfke.sk ff Verejná knižnica Jána Bocatia – www.vkjb.sk

MAGYAR INTÉZMÉNYEK A VÁROSBAN ff CSEMADOK – www.csemadok.sk ff Thália Színház – www.trovarthaliaszinhaz.sk ff Rovás Polgári Társulás-Rovart-Rovás – www.rovart.com

INTERNET-HOZZÁFÉRÉS

a magyar ifjúság méltó találkozóhelye legyen. Programjaink nem csupán hasznos szabadidős tevékenységek, hanem sokkal inkább morális és kulturális értékeket is képviselnek. Közösségünk esélyt ad, hogy a környékünkön csökkenő tendenciát mutató magyarság létszáma ne váljon elhanyagolhatóvá. A programjainkon résztvevők számát az elmúlt 6 hónap alatt az átlagos 20-25-ről több mint 60-ra sikerült emelnünk. Nagyobb eseményekkor (szórakozási céllal megrendezett magyar esteken) ez a létszám 200 fölötti is.

ELÉRHETŐSÉGEINK KIKELET Kassa – Ifjúsági Közösség, Kováčska 38, 040 01 Košice www.kikelet.sk | kikelet.kassa@gmail.com | info@kikelet.sk Elnök: Tohol Orsolya | orsika.tohol@gmail.com Alelnökök: Csízi Dániel | thehun333@gmail.com

Free Wi-Fi zónák: Aupark, Optima, Shopping Centre Galéria, Carrefour Cassovia, Vonatállomás, Camelot Cafe, Kovacska 19 , Cafe Blue Bell, Fő utca 22/Bocna 6, Hotel Slovan, lobby bar, Fő utca 1

KIKELET KASSA – IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG A KIKELET Kassa egy olyan ifjúsági közösség, melyet jelenleg 12 Kassán tanuló, magyar egyetemista diák alkot. A KIKELET Kassa politikailag, vallásilag független szervezet. Küldetésünk a Kassán tanuló, magyar ajkú diákok és fiatalok összefogása, identitástudatának erősítése, ápolása, valamint, hogy megismerjék egymást, és nem utolsó sorban fontosnak érezzék a magyar közösségekhez való tartozást. Próbálunk olyan rendezvényeket, programokat szervezni, amelyek kielégítik a fiatalok mai igényeit, maradandó pozitív kultúrélményt biztosítanak számukra. Kassa történelmi jelentőségű műemlékeinek megtekintése is szükséges, mivel az itt tanuló diákok zöme más városból származik, ezért fontosnak tartjuk, hogy megismerjék a helyet ahol élnek és tanulmányaikat folytatják. Sokoldalú programjaink elsődleges célkitűzése a minél szélesebb körben történő érdekeltség elérése. Elsődleges célközönségünk a szervezetben működő tagok korosztálya, amely 18-26 év között mozog, hiszen leginkább e társadalmi réteg igényeivel tudunk azonosulni. E csoport tagjai lehetnek akár középiskolások, egyetemisták, pályakezdők, mindazok, akik életében e szakaszában jelentős teret foglalnak el a tanulmányok, az önfejlesztés és bizonyos mértékben a szórakozás is. Ezzel egyidejűleg azonban ez a komoly és meghatározó döntések időszakaként is jellemezhető. A szakmai előadások, filmvetítések, sporttevékenységek, irodalmi estek, könyvbemutatók és játékestek nagyban hozzájárulhatnak a Kassán és Kassa környékén elő fiatalok egyéniségének formálásához. Mindezt úgy, hogy a programok sajátosságai kritikusan formálják a jelenlévők jövő képét és identitástudatát. Mivel ifjúsági közösségünkben az elmúlt évben folyamatosan cserélődtek a tagok, a jelenlegi összetétel nagyon sokrétű. Egyetemisták és középiskolás diákok kis csapata fáradhatatlanul dolgozik szabadidejét nem kímélve, hogy Kassa

36

37


BESZTERCEBÁNYA Macskaköves utcák, csobogó szökőkút, zöld, puha hegyek, hogy csak egy pár dolgot említsek, amik egyedivé teszik ezt a kis várost, Besztercebányát, mely Szlovákia szívében fekszik. A város, amely a 14. században Szlovákia három leggazdagabb bányavárosa közé tartozott, ma egy virágzó diákváros. Biztosak vagyunk benne, hogy téged is magával ragad majd legfőbb büszkesége, a város közepén elterülő főtér, ami a régmúlt időkről mesél: az épületek Bethlen Gábort, Rákóczi kurucait és Thököly Imre szellemét idézik. A besztercei várfalakból szinte érezni a történelem átható illatát. Ez az a város, amelyiken nem lehet végigsétálni úgy, hogy az ember ne kívánná meg a főteret szegélyező teraszok változatos kínálatát, aranybarna söreit, amelyekből bőven akad. A tél beköszöntével a teraszokat felcserélik a puncsot, illatos forralt bort és mézeskalácsot árusító sátrak. Sőt, télen nálunk a hó is megmarad. A vásárolni vágyókat várja az Europa bevásárlóközpont, amelyben Szlovákia legnagyobb szó- rakozóhelye is helyet kap. Ha megpihenni vágysz, vagy éppen egy kis szabadtéri kocogás esne jól, meleg szívvel ajánljuk a városi parkot (Tajovského park). A város se nem túl nagy, se nem túl kicsi; a belvárosi távolságok 20 percnyi utazással leküzdhetőek, cserébe megtalálható itt minden, amire egy főiskolás diáknak szüksége lehet. Akkor se lepődjetek meg, ha összefuttok külföldi, a világ leg- változatosabb nyelvein beszélő fiatalokkal. Ez a jelenség a mi városunkban is jól működő Erasmus ösztöndíjprogram érdeme, ami a jövőben akár még számodra is sok kalandot rejtegethet. A városban egész évben pezseg a kulturális élet. Válogathatsz az opera színes kínálatából, részt vehetsz a Bábkarská Bystrica elnevezésű, kétévente megrendezésre kerülő egyhetes fesztiválon, ezen kívül rengeteg koncert, kiállítás és különböző vásárok várnak rád. Besztercebánya a sport szerelmeseiről is gondoskodik, hiszen a várost körülölelő hegyek és dombok kiváló lehetőséget biztosítanak a természetbe vágyóknak – nyáron a túrázóknak, télen pedig a síelőknek kedveznek. Az szurkolni vágyók pedig Besztercebánya jégkorong csapatát buzdíthatják a hazai összecsapásokon, ISIC kedvezménnyel. A játék minőségére panasz nem lehet, hiszen a “Bárányok” az elmúlt három évben háromszor hódították el a győztesnek járó díjat a Tipsport Ligában. Ha Zólyomban tanulsz, akkor se keseredj el! Mivel a két város mindössze 20 km-re fekszik egymástól, az itt tanuló diákok is részesei a MiKáD programjainak. Egy közepesen nagy, de óriási múlttal rendelkező városról van szó, ahol a kutatók állítása szerint Közép-Európa legnagyobb vára található. A város egyik legismertebb szülötte Balassi Bálint, de rajta kívül sok más történelmi személlyel is büszkélkedhet. Nemcsak múltja, de jelene is vonzó; hangulatos kis kocsmáival és az őt körülvevő gyönyörű természettel képes szíven ragadni látogatóit.

EGYETEMEK A városban két nagy egyetem található. A Bél Mátyás Egyetem (Univerzita Mateja Bela) és a besztercebányai Művészeti Akadémia (Akadémia umení v Banskej Bystrici), valamint még itt található a Pozsonyi Egészségügyi Egyetem kihelyezett Egészségügyi kara is. A Bél Mátyás Egyetem főleg nyelvészeti, sport és testnevelés szakjairól ismert. Az itt tanulni vágyók az egyetem hat kara közül válogathatnak, amelyek szétszórtan találhatóak a város különböző pontjain. Az iskola lehetőséget nyújt külföldi részképzésre is olyan ösztöndíjak segítségével, mint a Ceepus, Erasmus és Saia. A Besztercebányai Művészeti Akadémia három karral büszkélkedhet: Zeneművészeti, Képzőművészeti és Színművészeti. A főépületben foglal helyet a Zeneművészeti és a Képzőművészeti Kar. Aki ezeket látogatja, annak előnyére válik, hogy a kollégium is ebben az épületben található. A Színművészeti Kar egy másik épületben kap helyet, nem messze az iskola főépületétől. Az utóbbiban színházterem, mozi és kávézó/bár is található. A színházterem és a bár koncerteknek, színházi előadásoknak ad otthont szeptembertől egészen júniusig, valamint az épületben található még az Akadémiai könyvtár is. Zólyomnak egy egyeteme van, a Zólyomi Műszaki Egyetem (Technická univerzita vo Zvolene), melynek 4 kara van: Erdőmérnöki-, Faipari-, Ökológia és Környezetvédelmi, valamint a Gépészeti Kar. Az egyetem irányzatának köszönhetően a diákok zömét a természethez való pozitív kapcsolat jellemzi. További információkért lásd: www.tuzvo.sk

KOLLÉGIUMOK A Bél Mátyás Egyetemnek 5 kollégiuma van, ahol az elhelyezés aszerint történik, melyik kart látogatja a hallgató. Ezek megnevezései: Šd1, Šd2, Šd3, Šd4, Šd5. A kollégiumba való bekerülés az első évben az diákok lakhelyétől való távolság felmérésének alapján történik, tehát minél tá- volabb lakik az ember, annál nagyobb a valószínűsége, hogy kap helyet a kollégiumok egyikében. Az elsőévesek a felvételt igazoló levélben (június-július környékén) pontos leírást kapnak a kollé- gium igénylésének menetéről. A későbbiekben a féléves tanulmányi átlag, otthontól való távolság, iskolán kívüli aktivitás és véradás is beleszámítódik, segíthet a pontozásban. A kollégiumok felsze- reltségüket tekintve szlovákiai szinten a legjobbak közé tartoznak, többségükben ebédlő is található. A zólyomi egyetemnek három kollégiuma van, melyekben problémamentesen lehet szobát kapni.

INTERNET-HOZZÁFÉRÉS A Bél Mátyás Egyetem kollégiumaiban vezetékes internet használható, míg az iskola épületeiben van ingyenes Wi-Fi hozzáférés. Ingyenes Wi-Fi a város főterén, bevásárlóközpontjaiban és parkjaiban is fellelhető.

38

39


KÖNYVTÁRAK

EGYETEMEK

ff Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica (www.svkbb.eu) ff Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica (www.library.umb.sk) ff Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici , Lazovná 28, 974 01 Banská Bystrica (www.vkmk.sk) ff Akademická knižnica –Akadémia umení v Banskej Bystrici, Horná 95, 974 01 Banská Bystrica (http://www.aku.sk/univerzita/akademicka-kniznica.html)

ÁRTÁBLÁZAT

Szállás

Étkezés

Ital

Utazás

min. €

max. €

Kollégium

50,00

85,00

Albérlet

90,00

-

Menza

3,00

5,00

Gyorskajálda

2,50

7,00

Étterem

4,00

15,00

Sör

0,90

2,00

Kofola

0,60

2,00

Menetjegy

0,30

1,50

Havi bérlet

30,00

-

0,00

-

1,50/ óra

-

Utazás Pozsonyból Diákmunka

Brigád

NAGYSZOMBAT Nagyszombat Szlovákia hetedik legnagyobb városa. Pozsonytól nem messze, 45 km-re északkeletre fekszik a Kis-Kárpátok és a Vág völgye közötti Nagyszombati-medencében. Már a kelták és a rómaiak előtt is lakott hely volt, így komoly múltra tekint vissza. 1635. május 6-án Pázmány Péter egyetemet alapított itt, ekkor a város a magyar kultúra központja volt. Azóta az idők kicsit változtak és a magyar kultúra visszább húzódott, de vannak még itt bástyái. Néha Kis Rómának is nevezik, mivel érsekségi székhelyként a szlovák katolikus egyház székhelye, ezért, aki templomokat szeretne látni, ott bizony talál. De a város nem csak a templomokról szól: aki itt szeretne továbbtanulni, annak van lehetősége kulturálódni, szórakozni, bármiben is látja majd örömét, legyen nyüzsgő diszkó, egy „alter“ hely vagy épp csendes kávézó, színház, mozi, mert a diák azért néha lazítani is szeretne tanulás után. Sétálhattok nagyokat a várfal körül, néha kicsit talán majd megfújja a hajatokat a szél, amiről ez a - nem a legpezsgőbb, de kedves - város szintén híres.

40

Nagyszombatban két egyetemen és egy harmadik egyetem kihelyezett karán folyik oktatás. A Nagyszombati Egyetem (TU) nagyon régi múltra tekint vissza, hiszen 1635-ben Pázmány Péter kardinális megalapította Közép-Európa egyik legrégibb egyetemét, a Nagyszombati Egyetem ősét. Az egykori egyetem négy karával 142 évig maradt talpon, aztán 1777-ben átköltözött Budára. Következőleg 1992-ben a szlovák kormány újraalapította az egyetemet, és az öt karon ma is kicsit a keresztyén eszmeiség nevében folyik az oktatás. A Szent Cirill és Metód Egyetemet Nagyszombatban (UCM) 1997-ben alapította a szlovák kormány. Ma négy karon folyik az oktatás, és ha valaki elolvassa az iskola weboldalán a bemutatkozó szöveget, ma már nem kell nagyon komolyan venni a keresztyén és nemzeti eszmeiséggel foglalkozó részeket, senkit ne tántorítsanak el az ilyen megfogalmazások. Az Anyagtechnológiai Kar (MTF) a Szlovák Műszaki Egyetem hét karának egyike, nagyszobati székhelyével már több mint 20 éves. Az egyetem tagja az ECTS (European Credit Transfer System) kreditrendszernek, amely lehetővé teszi a diákok kétirányú mobilitását az Unió egyetemein és az EU által garantált kutatóprogramokon. A kar egyetemi végzettséget biztosít diákjainak.

KOLLÉGIUMOK Mindhárom egyetem egy-egy kollégiummal rendelkezik, ezek közül a legnagyobb a Szlovák Műszaki Egyetem kollégiuma, amely két szárnyból áll és csaknem 1300 tanulni vágyó diák befogadására képes, valamint a másik két egyetem is szállásol el itt diákokat. Az UCM-nek a saját épületén belül is müködik diákszállása. A TU-nak eddig külső kollégiuma volt, távolabb a várostól, ám ma már új épülete az UCM főépülete mellett található, ami mindkét egyetemről fogad be diákokat, de bőven található hely a környező középiskolák diákszállóiban is, ill. albérletet sem nehéz találni. Általában a diákok otthontól való távolsága a meghatározó szempont az elbírálásnál. A kollégiumokban rengeteg sportolási lehetőség és szélessávú internet-hozzáférés van.

KÖNYVTÁRAK ff Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave - kniznica@kniznicatrnava.sk ff Univerzitná knižnica TU v Trnave - www.truni.sk/univerzitna-kniznica

INTERNET- HOZZÁFÉRÉS Free Wi-Fi Nagyszombat főutcáján, pár parkban, és sok kávézóban, kocsmában található.

41


EPERJES

EGYETEMEK

Eperjes Szlovákia harmadik legnagyobb városa, a történelmi Sáros megye központja, és egyben egyetemi város is. Nevét a monda szerint az itt nagy mennyiségben termő eperről kapta alapítójától, II. (Vak) Béla királyunktól 1132-ben. Nevezik még a Tarca menti Athénnak is, utalva a Tarca folyóra, amely keresztülfolyik a városon. Eperjes mindig is egy fontos kereskedelmi és vallási központ volt, köszönhetően kedvező elhelyezkedésének. Legnevezetesebb pontja talán a Kálvária, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az egész városra. További nevezetességei közé sorolható a Főutca közepén emelkedő híres Szent Miklós-kegytemplom, a ferencesek temploma, a Caraffa-börtön és az egykori Evangélikus Kollégium történelmi épülete. Az óváros építészéti műremekein kívül megismerkedhetünk még az egyedi sárosi nyelvjárással, valamint az ukrán diákoknak köszönhetően gyakori fültanúi lehetünk az ukrán nyelvnek is. Ami a közlekedést illeti, az autópályának köszönhetően fél óra alatt Kassán lehetünk, de könnyedén eljuthatunk Bártfára, Poprádra vagy akár Kisszebenbe is. A kikapcsolódni vágyók számára rendelkezésére állnak a közkedvelt közeli kirándulóhelyek, Sáros és Kapi várai. A kulturális életet a városban a Jonás Záborský Színház/ Divadlo Jonáša Záborského, az Alexander Duchnovič Színház/ Divadlo Alexandra Duchnoviča, valamint számos fesztivál, koncert és egyéb program biztosítja. Akik az igazi kelet-szlovákiai életérzést keresik, azok számára Eperjes a legmegfelelőbb hely.

ff Eperjesi Egyetem/Prešovská univerzita v Prešove (www.unipo.sk) ff Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (www.ismpo.sk) ff Fakulta výrobných technológií Technickej Univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove (www.fvt.tuke.sk)

EPERJESI EGYETEM

KÖNYVTÁRAK

Megtévesztő lehet az Eperjesi Egyetem alapítási évének 1997-es dátuma azok számára, akik még nem hallottak róla. Valójában, az eperjesi felsőoktatás története egészen a 17. századig nyúlik vissza, amikor is 1667-ben megnyitotta kapuit az Evangélikus Kollégium. Az egyetem legöregebb kara 1880-ban nyílt meg, akkor még Görög Katolikus Teológiai Akadémia nevet viselte. A legfiatalabb, az immár nyolcadik, sport Kar, amely 2004-től foglalkoztatja az aktív életmód iránt érdeklődő diákokat. Minden évben megrendezésre kerül az Akadémiai Eperjes nevet viselő rendezvénysorozat, ami a város és az egyetem együttműködését hirdetve, széles körben kínál programokat. Továbbá az UNIPO Nap, ami szórakozás szempontjából az év fénypontja. Emellett az akadémiai év folyamán számos tudományos konferencia is zajlik városunkban.

KOLLÉGIUMOK Az Eperjesi Egyetem kollégiumai: ff ŠDJ PU „Starý Internát”, 17. novembra 13 051/77 22 851-4 ff ŠD PU „Nový Internát”, 17. novembra 11 ff ŠD PU Nám. Mládeže 2 ff ŠD PU Exnárova 36 Kassai Műszaki Egyetem: ff ŠD Budovateľská 13 +421 55 602 5891 presov.b13@tuke.sk ff ŠD Budovateľská 31 +421 55 602 5892 Hotel Lineas, Budovateľská 14 info@lineas.sk +421 51 77 23 325

ff Eperjesi Egyetem könyvtára: www.pulib.sk ff P. Országh-Hviezdoszlav könyvtár: www.kniznica-poh.sk ff Eperjesi Állami Tudományos könyvtár: www.svkpo.sk ff Nemzetközi Kereskedelmi Főiskola könyvtára: www.ismpo.sk/vysoka-skola/kniznica

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA INTÉZETE ÚSTAV MAĎARSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY Intézetünk még fiatal, ám igen dinamikusan fejlődő szervezet. Az első évfolyam 2012-ben nyílt meg, és azóta is gyarapodik a diákok száma. Az országban másodikként az Eperjesi Egyetem nyújt tolmácsképzést magyar és angol szakpárosításban és emellett elindult a magyar-szlovák kombináció is. A másik szak a tanárképzést biztosítja, amely magyar nyelv és irodalom, valamint bármilyen, az egyetem által kínált szakpárosításban nyílik.

42

43


PRÁGA Az egyetem kiválasztása jelentős fordulópont mindnyájunk számára. Nem mindegy milyen szakot választasz és az sem, hogy hol töltöd el az egyetemi éveidet. Szerencsére, ha Csehországot, és ezen belül is Prágát választod, akkor jó pár dologban előnnyel indulsz az iskolatársaidhoz képest. Első körben a cseh felsőoktatási rendszerben az állam 3+1 alap és 2+1 év mester képzést biztosít díjmentesen az állami intézményekben. Értsd: a tanulmányaidra ráhúzhatsz két évet anélkül, hogy egy centet is kellene fizetned. Ez nagyon hasznos tud lenni, ha szeretnél külföldön is eltölteni pár szemesztert, kidobnak pár vizsgáról és nem tudod időben befejezni a sulit, vagy rájössz, hogy a választott szakod nem igazán tetszik és inkább mást szeretnél tanulni. Jó pár példát ismerünk mindhárom esetre és tanúsíthatjuk, sok álmatlan éjszakától meg tud kímélni ez a biztonságérzet. Már eleve azt kimondani, hogy Prágában tanulok - legyen az akármilyen szak - jól hangzik. Nem alaptalanul, a Károly Egyetem és a Cseh Műszaki Egyetem (ČVUT) a világ legjobb 500 egyetemei közé tartozik, rengeteg kar pedig az elsők között szerepel a régióban. A Közgazdaságtudományi Főiskola nemrégiben a 22. helyen végzett a legjobb közgazdazdász mester képzések ranglistáján. A többi egyetemnek sem kell szégyenkeznie, Közép-európai szinten mindegyik kiemelkedő szaktudással látja el hallgatóit és a világ bármely más országában sem kell aggódniuk a diplomás fiataloknak. A prágai munkaerőpiac is kecsegtető, a nagy munkaerőhiány miatt a legtöbb cég örömmel alkalmaz diákokat, akár még a tanulmányaik befejezése előtt is, magas kezdőfizetéssel. A távolság és a cseh nyelv se riasszon el téged! Bármennyire nem is tudsz szlovákul (vagy úgy gondolod, hogy nem tudsz), az első szemeszter végére belerázódsz a cseh nyelvbe. Hidd el, voltak előtted sokkal rosszabb nyelvi adottságokkal rendelkező diákok és ők is elvégezték az egyetemet. :) A Pozsony-Prága útvonal mindössze 4 óra hosszú, ami a modern Wi-Fi-vel és képernyőkkel felszerelt vonatokon gyorsan eltelik. Ráadásul már 10 euróért is lehet oda-vissza jegyet venni. Hétvégente még a vasárnapi húslevest sem kell kihagynod, ha úgy érzed. A Kassa-Prága egy kicsit neccesebb, a jegy nagyjából 20 euró és 7 órás az út, de a többi szlovák/cseh nagyváros sincs sokkal közelebb. Most hogy túlestünk a kissé száraz információkon, itt az ideje hogy bemutassuk miért is érdemes diákként Prágát - és az Ady Endre Diákkört- választanod életed következő megállójaként. A böcsületes prágai diák bakancslistája: Prágában szeretnéd tölteni a legszebb egyetemista éveidet? Már most várod milyen király lesz a várból megnézni a naplementét, napfelkeltét (már kb. 3 éve tervben van, de még egyszer sem jött össze, szóval lövésem nincs arról melyiket láthatja az ember – a szerk. megj.), megcsodálni a Vltavát a Károly hídról, gyönyörködni a nyüzsgő Vencel-tér látványában vagy legurítani egy sört az U Fleků- ban? Mintha csak egy film forgatókönyvét vagy utazókönyvet olvasna az ember. Ez egy tökéletes program azoknak, akik még sohasem jártak Csehország szívében, de biztosíthatlak, Prága ennél sokkal többet tartogat számodra. Miután abszolváltad ezt a tucat turista programot, feltetted anyut, aput, tesót, háziállatot a vonatra és könnyes búcsút vettél tőlük, itt az ideje az igazi prágai élet elkezdésének! 1. A vár ahová a prágaiak járnak A prágai várat senkinek sem kell bemutatni. Ez a világ harmadik legnagyobb vára, itt található a Szent Vitus-székesegyház, itt székel a cseh elnök stb. Valóban pompás látványt nyújt, főleg este

44

kivilágítva, de fizetek 3 sört annak, aki az ott dolgozókon kívül találkozik csehekkel, és 5 sört annak aki prágaival. A vár demográfiailag közelebb áll Pekinghez mint Prágához, pontosan ezért a helyiek inkább a Vyšehrad várban töltik szabadidejüket. Minden évszakban gyönyörű a park, pompás a kilátás, nem kap el a sírógörcs, ha meglátod az étlapon/itallapon az árakat és legfőképpen nyugalom vár Rád. 2. A városrész ahol mindent megtalálsz Szeretnél egyet sörözni a haverokkal, randira hívni valakit, meccsre menni, vagy csak sétálni és gyönyörködni a városban? Minden igényedet kielégítheti a Letná. Autentikus kocsmák (pipa) Egyedi atmoszférával rendelkező bárok (pipa) Nagyszerű, de mégis olcsó éttermek (pipa) Sparta Praha stadion (pipa) Park kilátással a városra (Letná park) (pipa) Lélegzetelállító park tóval, ahol lehet (elméletileg nem, de gyakorlatilag igen) fürödni (Stromovka) (pipa) Egyéb óhaj-sóhaj? 3. Ismersz egy jó sörözőt? Pfff Egyet!? Prága a sör fővárosa, éppen ezért elég nehéz rossz sört inni, de azért néha ez is sikerül. Ha minden valamirevaló „hospodát” (kocsma/söröző csehül) meg szeretnénk említeni, akkor talán ez a tájékoztató füzet is kevés lenne. Így inkább a Žižkov városrész meglátogatását ajánljuk. Régebben ez számított a város lepukkant, veszélyes szegletének, de manapság nem nagyon kell félteni értékeinket és testi épségünket. Ha szeretnéd átélni milyen az igazi prágai sörözés élménye, akkor ne keresgélj tovább. A városi legendák szerint az egyik itt lévő utcában található a legtöbb kocsma a világon, viszont ezért az információért még a Wikipédia sem vállal felelősséget. Egy biztos, nekünk 26 darabot sikerült összeszámolnunk, amíg tudtunk számolni. 4. Ha már Žižkov… Žižkov nem csak a kimagasló számú vendéglátóipari egység számáról híres. Több kilátóhely és park is akad errefelé, ahonnan nagyszerű kilátás nyílik a város különböző részeire. Ilyen például a Vítkov emlékmű (a bazi nagy lovasszobor, ami a város fölé emelkedik), Žižkov torony (egyben nagyszerű tájékozódási pont, ha belövöd tuti eltalálsz a metróig), Pražačka park (tökéletes hely egy laza grillezésre) és a személyes kedvencünk a Riegrovy sady, ahol biztosíthatunk, látni fogod a naplementét is. 5. Chill a Vltava partján A Střelecký ostrov Prága Margit-szigete, ideális hely a piknikezésre és egyszerre csodálhatod meg a Károly hidat és a Prágai várat anélkül, hogy turistákkal lökdösődnél. Ha egy kicsit pörgősebb dologra vágysz, akkor kimehetsz a Náplavlka-ra. Tavasztól őszig temérdek mennyiségű ételt és italt áruló hajó és bódé várja azokat a Vltava partján, akik szeretnének egy kicsit szocializálódni. Szezon közben lépten-nyomon ismerősbe botlik az ember és úgy érzi, Prága mégsem akkora város… 6. A lehetőségek városa Az előbb említett dolgok csak példaként szolgálnak a rengeteg programból amit csinálhatsz. Prágában mindig megtalálhatod ami érdekel, legyen szó sportól, kultúráról, szórakozásról vagy művelődésről. Kedved támad bulizni hétfő este vagy a hét bármely napján? Csupán ki kell választanod a neked tetsző helyet. Szeretnél kipróbálni olyan nem mindennapi sportokat, mint az amerikai foci? Rögtön választhatsz 2 csapatból. Jóga? Nem akadály. Szeretnél érdekes előadásokat hallgatni? A különböző egyetemek, egyesületek, cégek, szervezetek programjaiból annyi van, hogy sokszor nem egyszerű választani közülük. Közel áll hozzád a művészet? Alig lehet megszámolni a különböző múzeumokat, galériákat, színházakat és koncert helyiségeket. Egyszóval, csak rajtad múlik mit hozol ki Prágából!

45


KÖNYVTÁRAK

EGYETEMEK

ff Prágai Városi Könyvtár - Městská knihovna v Praze | http://www.mlp.cz Cím: a könyvtár több, mint 40 helyen üzemel, ezeket megtalálod a weboldalon ff Nemzeti Könyvtár – Klementinum, Národní knihovna ČR | http://www.nkp.cz Cím: Klementinum 190 110 00 Praha 1 ff Technikai könyvtár - Národní technická knihovna | https://www.techlib.cz/cs/ Cím: Technická 6/2710 160 80 Praha 6 - Dejvice

ff Károly Egyetem, Univerzita Karlova v Praze (CUNI) ff Cseh Műszaki Egyetem, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) ff Mezőgazdasági Egyetem, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) ff Vegyészeti Főiskola, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) ff Közgazdaságtudományi Főiskola, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

MAGYAR INTÉZMÉNYEK A VÁROSBAN

KOLLÉGIUMOK Az egyes egyetemek sok kollégiumot működtetnek, melyek központilag nyilván vannak tartva. Az alábbiakban megtekintheted az egyetemek kollégiumainak listáját és azok elérhetőségeit ff ČVUT | https://www.suz.cvut.cz/koleje ff CUNI | http://www.kam.cuni.cz/KAM-321.html ff VŠE | http://suz.vse.cz/cze/koleje ff VŠCHT | http://www.vscht-suz.cz/kontakt/kontakty-na-pracoviste-suz/ ff ČZU | http://www.kam.czu.cz/cs/

ff Prágai Magyar Kulturális Központ – http://www.magyarintezet.hu/ ff Magyar Köztársaság Nagykövetsége – http://www.mfa.gov.hu/emb/prague/ ff Prágai Magyar Katolikus Plébánia – http://www.katolikus.cz/ ff Csehországi Magyar Orvosi és Természettudományi Társaság - https://www.csmott.cz/

INTERNET-HOZZÁFÉRÉS

Az egyes egyetemek biztosítanak ingyen Wi-Fi hozzáférést a diákjaik számára. Az egyetemek többségének Wi-Fi hálózata az eduroam nevű szerverhez csatlakozik, amely a városban is sok helyen elérhető. A kollégiumok és könyvtárak a regisztráció után szintén biztosítják a szolgáltatást. A városi vendéglők és éttermek rendszerint rendelkeznek internettel.

ÁRTÁBLÁZAT 25.7 CZK/EUR Szállás

min. Kč Kollégium

3.000

6.000

Albérlet

4.000

...csillagos ég

50

80

Menza Étkezés

Gyorskajálda

90

130

100

-

Sör

30

45

Kofola

30

40

24

32

130/360

-

Étterem Ital

Utazás

Menetjegy Havi- / negyedéves bérlet

Havi költség Diákmunka

46

max. Kč

Brigád

8.000

rajtad áll

100/óra

600/óra

PRÁGÁBAN JÁRT AZ ŐSZ(SZAKÁLLÚ) Ady Endre (Diákkör)

Ezt a beszámolót megreformálom, a mondandóját, rímekbe vágom. Elmesélem én most néktek, hogy bulizni nem nagy vétek. Decembernek hűvös szele, azt suttogja: gyere, gyere. Žižkov felé vedd az utad, mert ma az AED arra mulat. A bejáratban egy angyal fogad, az ördög kezedre egy pecsétet nyomat. Ajándékoknak itt a helye, a puttonyba, rakd csak bele. A jóbarátok egymásra találnak, asztaluknál csoportosan piálnak. Múlik az idő és fogy a sör, jöhetne már a következő kör. Az este folyamán előkerül valami, ami mindenkiből az állatot hozza ki. Picsi-pacsi bot a neve. Elfenekelhetlek vele?

Csibe benn az órában, ma este még nem hánytam. Nem is fogok gyerekek, inkább táncolni vigyetek. A vakunak villog a fénye, partyfotók érdekében, Téglás fal közt szól a zene, A várakozásban megesz a fene. S végre eljött a nagy csoda, pirosruhás szakállas pofa. Nehéz puttonyt húz a hátán, átkelt véle a Magas Tátrán. Szépen lassan elkel a sok ajándék, nézd meg jobban, hogy élnek anyádék. Boldog arcok, csillogó szemek, a mikuláscsokimba tüstént beleeszek. A Mikulás elégedetten távozik, mivel látja, hogy mindenki boldogan sörözik. .....

47


ADY ENDRE DIÁKKÖR Az Ady Endre Diákkör 1957 óta tömöríti a Prágában élő magyar diákokat. Ezzel mi vagyunk a legidősebb és legtávolabbi tagszervezete a Diákhálózatnak. Egész évben különböző rendezvényekkel tesszük érdekesebbé a prágai egyetemista életet nem csak a prágai magyar diákság számára. Ilyenek például a Rimet Focikupa, a Gólyaavatás, a Mikulásbuli, az Útibeszámolók és természetesen a havi sörözések, melyek az Őrizem A serED címet viselik. A legnagyobb hagyományunk viszont a minden márciusban megrendezett Márciusi Mulatságok, ahova tárt karokkal várjuk a Diákhálózat valamennyi diákkörének tagjait és másokat is, hogy együtt ünnepeljük március 15-ét. Ezen esemény egyben jelzi elődjeink találékonyságát is. Az AED a minőségi prágai mérnöki, teológiai szakoknak, és úgy általában a reál tudományok színvonalának köszönhetően, mindig is sok férfitaggal rendelkezett. Ezzel ellentétben, Nyitrán és más szlovákiai városokban a hölgyek voltak többségben. Felmerült a kérdés, hogyan lehetne kielégíteni mindkét fél igényeit? És lám, sikerült alkalmat és apropót találni a közös ünneplésre. Manapság ezen az eseményen nem csak rég nem látott barátokkal találkozhatsz, de megismerkedhetsz az Erdélyben és Délvidéken élő magyar diáksággal is. Ha velünk tartasz, lehetőséged nyílik bekapcsolódni az olyan rendezvények szervezésébe is, mint a Gombaszögi Nyári Tábor vagy a Gímesi Művelődési Tábor. Ezekkel a rendezvényekkel a célunk az, hogy az itt tanuló magyarság ne szakadjon el teljesen a felvidéki magyarságtól, hanem ápolja az otthoni gyökereit. Az AED nemcsak a Diákhálózat tagszervezeteivel működik együtt, az elmúlt pár évben szoros kapcsolatot ápol a kolozsvári és csíkszeredai magyar diákszövetséggel – ez elsősorban egymás segítését és évenkénti kirándulást jelent. Ha bármilyen kérdésed van iskolával, vagy bármi egyébbel kapcsolatban, nyugodtan fordulj hozzánk a megadott elérhetőségeken, nagyon szívesen segítünk. Megtalálhatsz minket a Facebookon és Instagramon is, és a QR-kód segítségével egyszerűen és gyorsan megtekintheted weboldalunkat. „Az Ady Endre Diákkör küldetése a felvidéki magyar egyetemisták számára egy olyan környezetet biztosítani, amelyben otthon és jól érzik magukat, használhatják anyanyelvüket, ápolhatják szokásaikat és hagyományaikat. Az AED tagjai közül több neves tudós, művész, tanár, mérnök és politikus került ki az évtizedek során. Ennek folytatása érdekében mindent megteszünk a prágai magyar diákságért” – Ádám Sándor, elnök

ELÉRHETŐSÉGEINK Ady Endre Diákkör – Studentský kroužek Endre Adyho, Rytířská 27, 11000, Praha 1, ČR www.aed.cz | aed@aed.cz | facebook.com/aedpraga Elnök: Alelnökök:

48

Ádám Sándor | elnok@aed.cz Bazár Görgy | bazarjuraj@gmail.com Lovász Ákos | kislovi@gmail.com Orémus Ádám | oremusa@gmail.com

49


BRÜNN Jövendőbeli egyetemistaként meghozni egy később kifizetődő döntést, miközben annyi gyönyörű város ad lehetőséget életünk színvonalának és tanulmányaink fokozására, egy valóban nehéz feladat. Nézzük csak meg közelebbről, miért éppen Brünn! Csehország második legnagyobb városa a Svitava és a Svratka összefolyásánál fekszik. A Dél-Morva kerület központja, a diákélet Narniájának kapuja minden gólyát tárt karokkal vár. Felsőoktatási központunk, mely önálló járást is alkot, teljes mértékben diákvárosnak titulálható. Horizontunk látványosságai és egyben legnevezetesebb építményei közé tartozik két várunk, a Kazinczyt fogságban tartó Špilberk és a Szent Péter és Pál katedrális – egyszóval a Petrov. A két építmény a város szívében helyezkedik el, gyakran a település szimbólumaiként emlegetik őket. A városi közlekedés itt alaposan ki lett találva. A villamosoknak nagy hagyománya van Brünnben, bár itt mindenki csak „šalinának“ nevezi őket. Ezenkívül trolibuszok biztosítják a zökkenőmentes tömegközlekedést a város távolabbi részei felé, azonban bringát felhozni sem egy rossz ötlet. Szlovákiából könnyen idejutsz valamelyik EC-vel, busszal, vagy akár kocsival az autópályán is. A környezet sok mindent nyújt turistának és itt lakónak egyaránt, és ami teljesen biztos, éhes vagy szomjas nem maradsz! A város gasztronómiai sokoldalúsága és ügyessége sokunknak mármár hiányozna, főként ha nem tudnánk egy KAFEDIK gyűlés után bedobni egy helyi sörözőben egy „nakládaný hermelín“-t vagy „utopenec“-t. A helyi gyárilag vagy kézművesen gyártott sörök – 10-estől kezdve egészen 19-esig – tökéletesen öblítik le a vacsorát – e tevékenység ismétlése a biztonság kedvéért ajánlott. Érdekességeink ranglétráján az első helyek közt büszkélkedik az úgynevezett „Výstaviště“ kiállítóközpont, ahol rendszeresen vehetünk részt kiállításokon és különböző vásárokon. Karácsonyainkat a tereket elárasztó vásárok, kulturális események, koncertek gazdagítják. Minden évben, amikor naposabbra fordul az idő, megszervezik az Ignis Brunesis Nemzetközi Tűzijáték Fesztivált is. További hagyományok közé sorolható a májusfa állítás, színházi maskarák felvonulása, a zöldcsütörtök ünneplése, a múzeumok éjszakája, mindenek felett pedig a számunkra legnépszerűbb KAFEDIK-os akciók, de erről később. A művészet, a sport, az egyetem, a mindennapi rutin és maga a város színes világa az, ami magával ragad minden idelátogatót.

Brünnre fel!

Morva fővárosban kezded az első szemesztert? Jártál már ott? De a legjobb helyeket még nem fedezted fel, ugye? Itt az ideje, hogy megismerd a šalinák szülővárosát. Hogy miért? A főiskolás élet nem csak a tanulásról szól, kell a kikapcsolódás az órák, illetve napok-hetek között. Amit MI, brünniek ajánlunk: Szökőkúti piknik A Janáček színház szökőkútjáról van szó, ami tavasztól őszig működik. Hosszú ezüst tartópillérekből áramlik a víz, melyekre különböző motívumokat vetítenek . Sötétben a színes fények még szebbek! Mellette a zöld területeken kényelmesen (mivel kicsit lejt) tudsz egy pokrócon relaxálni. Szombati/ mindennapos Káposzta-piac Ha te is szeretsz zöldséget, gyümölcsöt esetleg fűszereket vásárolni, akkor a Zelný trh a te helyed! Szombat reggelenként nyüzsgés-pezsgés van, amit egyszer mindenkinek látnia kell. A kofák úgy licitálják át egymást, hogy 10 m távolság van köztük, ami hamisítatlan piaci hangulatot ad a helynek. (Tipp: Olcsóbb, mint egy szupermarket.) Vigyél magaddal vászontáskát az elemózsia begyűjtésére.

50

Szappan bár A Mýdlo egy alagsori romkocsma, amit egy régi szappangyár helyén nyitottak. A belső designhoz nem nyúltak – nem is kellett – amitől a helynek egy nagyon sejtelmes, már kissé ijesztő hangulata van. Séta a várban Romantika kedvelők, figyelem! A Špilberk várhoz vezető utat nem csak napsütötte időben kell végigjárni. Amikor leesik az első hó, forralt borocskával megpakolt termoszokkal is érdemes egy esti sétát tenni a várhoz. Az egyik belső várudvar túlsó falán különböző méretű harangok vannak, amik minden óra egészkor elkezdenek zenélni – elég hangosak, szóval nézzétek az időt amikor odaértek. Karácsonyi vásár Minden évben megrendezésre kerül Brünnben a karácsonyi vásár. A forralt bor, a fahéjas mézeskalács illetve a Turbomošt finom illatával hangolódhatsz a karácsonyi készülődésre. Kivilágítva a város akaratlanul is azt kívánja, hogy naponta lenézz a vásárba. Ahogy átmelegít a fagyos időben a meleg ital, majd az orrod újra lefagy – újabb ital – soha meg nem álló körforgás. Lužánky park Egy jó könyv, egy sörike, vagy épp egy kis aktív pihenés, sport a friss levegőn? Igen, méghozzá a város közepén, gyönyörű környezetben! Többet nem is kell mondanunk. +1 ráadás: A brünni víztározó, avagy a Přehrada Ha elszabadulnál a városi nyüzsgéstől, sétálnál a természetben, jó időben fürdőznél vagy épp hajókáznál, akkor mindenképp látogass el ide! Nem fogsz csalódni :)

EGYETEMEK A Brünnben létező 13 felsőoktatási intézmény keretében 6 állami egyetem működik: Vysoké učení technické v Brně (VUT), Masarykova univerzita (MU), Mendelova univerzita v Brně (MENDELU), Janáčkova akademie muzických umění v Brně ( JAMU), Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU), Univerzita obrany. Iskolaév közben számos külföldi diákkal találkozik az ember, akik cserediákként élnek a városban. Számukra az egyetemek ugyanazokat a szolgáltatásokat biztosítják, amelyeket a helyi hallgatók számára is.

KOLLÉGIUMOK

Minden egyetem rendelkezik kollégiummal is – kissebbek, nagyobbak, de a lényeg hogy vannak. A felvételkor az elsőéveseket, illetve a végzősöket részesítik főként előnyben. További opció még a lakásbérlés, akár egyénileg, akár csapatban kerestek lakóhelyet. A bérleti díjak általában kedvezőek, a kollégiumra, illetve bérlakásra fordított összeg általában nem sokban tér el egymástól.

INTERNET-HOZZÁFÉRÉS A tanulás manapság elképzelhetetlen az internet használata nélkül. Éppen ezért minden koleszban és lakáson alapvető szolgáltatás a nethozzáférés, költségei beleszámítanak a lakbérbe. A szabad internet- vagy Wi-Fi használat az iskolák területén és könyvtárain kívül a város legtöbb bevásárlóközpontjában és számos kávézójában elérhető.

51


40

-

100

-

barátok más tagszervezetekből, gömbaszögi arcok. Az elsősök rengeteg információhoz juthatnak az Elsőstalálkozón, ahol játékosan ismerkednek össze a többi új arccal és a már régóta Brünnben tengődő ifjúsággal. Ez az ismerkedés lehetővé teszi azt is, hogy a felsőbb évesek minden trükköt, lehetőséget elmondhassanak az egyetem sikeres túléléséhez és segítsék a gólyáink beilleszkedését. Mindazoknak, akik úgy döntöttek, Brünnben tanulnak, át kell esniük az Avatáson, de nem kell megijedni, csak egy szórakoztató estről van szó. Nem marad el nálunk a Csocsóbajnokság, Szemeszternyitó magyarbuli, Mikulásbuli, Söredzés, Szakok háborúja és a Műveltségi vetélkedő sem. A nyári szemesztert pedig hagyományosan Focibajnoksággal és Gulyásfőzéssel zárjuk. A fent említett programok mellett a sportnak is nagy szerepe van nálunk. A 4 éve alakult KAFEDIK FC csapatunk szívesen várja a futballrajongókat. Ha Te is ennek a sportnak hódolsz, mindenképp csatlakozz hozzájuk. A szurkolókat is szívesen látjuk, hiszen a pálya mellett mindig sokan drukkolunk a győzelemért. Amennyiben inkább táncra áll a lábad, mindenképpen el kell látogatnod a Borvirág Néptánckör próbájára. Mindazok, akik írni szeretnek, biztos helyet találhatnak tagszervezetünk diáklapja, a Sárga Szamár szerkesztésében. A lap ma blog formájában is működik, így a nap 24 órájában olvasható, s igyekszik mindenki számára teret biztosítani a gondolatainak kifejtésére. Ha bármi kérdésed van bátran keress minket az alábbi címeken!

Sör

32

-

ELÉRHETŐSÉGEINK

Kofola

27

-

Menetjegy

20

90

275/685

-

78

-

3.500

4.000

100/óra

-

KÖNYVTÁRAK A város minden egyetemének, azokon belül pedig minden karnak van saját könyvtára, amelyeket az adott intézmény hallgatói díjmentesen használhatnak. Ezeken kívül a város legnagyobb könyvtárai a Moravská Zemská Knihovna és a Knihovna Jiřího Mahena. ff Jiří Mahen Könyvtár – Knihovna Jiřího Mahena: www.kjm.cz ff Megyei Könyvtár – Moravská Zemská Knihovna: www.mzk.cz ff Magyar Kulturális és Információs Központ: www.mkic.cz

ÁRTÁBLÁZAT

Szállás

min. Kč

max. Kč

Kollégium

2.600

3.800

Albérlet

2.900

-

50

100

Menza Étkezés

Gyorskajálda Étterem

Ital

Utazás

Havi- / negyedéves bérlet Utiköltségek Pozsonyból

Havi költség Diákmunka

Brigád

Spolek maďarských studentů KAFEDIK – Kazinczy Ferenc Diákklub Vodova 2277/99, Královo Pole, 612 00 Brno kafedik@gmail.com | www.kafedik.net | www.sargaszamar.blogspot.com Elnök: Alelnök:

Bréda Boglárka | breda.boglarka@gmail.com Éder Orsolya | orsi.eder@gmail.com

KAZINCZY FERENC DIÁKKLUB A KAFEDIK létezését 1969-től számítjuk, bár már a két világháború között is létezett Brünnben magyar diákszervezet, a Corvinia. E szervezet tagjai állítottak emléket 1927-ben az egykor a Špilberkben raboskodó Kazinczy Ferencnek. Az ő tiszteletére vette fel az újonnan megalakult csoportosulás a Kazinczy Ferenc Diákklub nevet. A brünni magyar diákok körében mindig volt igény közös összejövetelekre, sörözésekre, egy kis „hazaira”, de a klub a nyolcvanas években érte el igazán a fénykorát. Csehszlovákia kettészakadása után egyre kevesebb diák érkezett Brünnbe az új „határon túl”-ról. A helyzet a kétezres évek elején kezdett javulni. Mára a klubunk tagjainak száma megközelítőleg 150. Amit fontos tudni rólunk, hogy MINDIG akad ember egy sörre, és ha bármi segítségre van szükséged, mi melletted leszünk! A szemeszter folyamán, ha akarsz se tudsz unatkozni, mert programok sorát próbáljuk biztosítani, általában minden héten van a magyar diákok számára valami lehetőség a művelődésre vagy épp a kikapcsolódásra. Ebből a legismertebb az októberben megvalósuló Mega7Vége, mely alatt színház, táncház, irodalmi est és koncert is megrendezésre kerül. A legjobb dolog az, hogy itt aztán összegyűlik mindenki- volt osztálytársak, gólyatáboros

52

53


GYŐR Győr – az egykori Arrabona - az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városa. Nem hiába a város szlogenje: a jövő Győrben épül. Bécs és Budapest között félúton, a Kisalföld keleti felében, a Mosoni-Duna, a Rába és Rábca torkolatánál fekszik, ezért nevezik a „folyók városának” is. Műemlékekben kiemelkedően gazdag, a barokk belváros Győr talán leghangulatosabb része. A városban, mondhatni, megtalálni mindent. A kultúra, zene vagy sport szerelmeseinek kiváló hely. Az állandó programok és fesztiválok biztosítják a szórakozási lehetőségeket. Minden évszakban érdemes lapozgatni a kulturális programok listáját, hiszen a Győri Tavaszi Fesztivál, a Nemzetközi Ütős Fesztivál, és Gasztronómiai Fesztivál, a kuriózumnak számító Barokk Esküvő, az őszi napokra időzített Magyar Hagyományok Fesztiválja vagy az adventi időszak meghittségével fűszerezett Téli Fesztivál mind arra csábítanak, hogy kimozduljunk. Győr rendelkezik olyan kiemelkedő kulturális attrakciókkal, egyesületekkel, zenekarral, melyek nemzetközi szinten is megismertetik a várost. A Győri Balett, a Győri Filharmonikus Zenekar, a Győri Nemzeti Színház társulata, vagy a Vaskakas Bábszínház előadásai szintén nagyon közkedveltek. Aki könnyedebb szórakozásra vágyik, azoknak színvonalas koncerteket nyújt a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub vagy a Rómer Ház. Sportolási lehetőségekben sem szenvednek az itt élők hiányt, több uszoda és sportcentrum is működik, de az egyetemisták számára megannyi lehetőséget biztosít az egyetemünk is. Aki a szabadba vágyik, az is rálel a maga kis világára, erre tökéletes példa az egyetem közvetlen szomszédságában található Püspökerdő. Emellett Győr egyetemi város, telis tele fiatalokkal, a város hangulatára is rányomja ez a bélyegét. Egy nyílt, barátságos és élhető város.

KÖNYVTÁRAK A Széchenyi István Egyetemhez 4 könyvtár tartozik, melyből a Központi Könyvtár, Állami- és Jogtudományi Könyvtár és az Apáczai Kar Könyvtára Győr városában található. Az intézmény hallgatói ezeket díjmentesen használhatják.

INTERNET-HOZZÁFÉRÉS Manapság az élet elképzelhetetlen az internet nélkül, főként egy egyetemista számára. Épp ezért az egyetem egész területén és a hozzá tartozó épületekben, könyvtárakban a hallgatók ingyenesen hozzáférnek. Ma már a kollégiumokban és az albérletekben is alapfelszereltség az internet. Emellett szinte minden kávéházban, bárban, étteremben és gyorséttermekben van ingyenes hálózat.

EGYETEM A Széchenyi István Egyetem a város dinamikusan fejlődő felsőoktatási intézménye. Az 1968ban megalakult Közlekedési és Távközlési Műszaki főiskola 1986-ban vette fel a Széchenyi István nevet, majd 2002-től egyetemi ranggal büszkélkedhet. De mai formáját csak 2016 januárjában érte el, mikor is a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar és a korábbiakban soproni székhelyű Apáczai Csere János Tanítóképző Kar is az egyetemhez csatlakozott. Ezek mellett az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon, a Deák Ferenc Jogtudományi Karon, az Egészség- és Sporttudományi Karon, az Építész-, Építő-, és Közlekedésmérnöki Karon, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karon, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon és a Varga Tibor Zeneművészeti Intézetben tanul közel tizenkétezer nappali tagozatos hallgató, valamint megközelítőleg ötezren levelező vagy távoktatási szakokon vannak.

KOLLÉGIUMOK

A közösségi élet kialakulásának döntő színhelye a kollégium. Baráti társaságok, tanulóközösségek jönnek létre az itt eltöltött évek alatt. Az egyetemünk jelenleg 4 kollégiumot működtet a város több részében. A Hegedűs Gyula Kollégium a 2016/17-es tanévben teljesen fel lett újítva. Ezeken kívül működnek még különféle szakkollégiumok is, melyek lehetőséget adnak a hallgatóknak az önképzésre.

54

55


MOSONMAGYARÓVÁR Közel 35 000 fős város a Szigetöz észak-nyugati peremén, a hármas határtól egy lépésnyire. A város már a római időkben is lakott volt, akkori neve Ad Flexum. Jelenlegi nevét az 1939-es egybe olvasztás után kapta meg: Mosonmagyaróvár. Gazdászok számára a város 1818-ban vált fontossá, mikoris megalapították a Magyaróvári Gazdasági Felsőbb Magántanintézetet és ez volt Európa első mezőgazdasági felsőoktatási intézménye. Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság – és Élelmiszertudományi Kar A kar 2016. január 1-én csatlakozott a Széchényi István Egyetemhez, 2016. július 1.-től új dékánt is avattunk, Dr. Szalka Éva személyében. Jelenlegi felépítésében 6 tanszéken folyik az oktatás: Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési -, Állattudományi-, Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki-, Élelmiszertudományi-, Növénytudományi-, Víz- és Környezettudományi Tanszék. A hallgatók 24 (4 alapképzés, 2-2 osztatlan illetve felsőoktatási képzés, 8 mesterképzési és 8 szakirányú továbbképzés) szakon folytathatják tanulmányikat: Alapképzés (BA/Bsc)

Felsőktatási szakképzés

Osztatlan képzés

Élelmiszermérnöki

Mezőgazdasági

Agrármérnöki

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

Ménesgazda

Agrármérnök tanár (mezőgazdaság)

Mezőgazdasági mérnöki Vidékfejlesztési agrármérnöki

Cserháti Sándor Kollégium A kollégium a Gazdász utca 10-es szám alatt található. A Wittmann park szívében fekszik, 228 férőhellyel rendelkezik. A kollégiumi szobák 2+2 férőhelyesek, díjuk 13 000 ft/fő/hónap. A kollégium alagsorába található az egyetemi klub, Gazdász klub. A kollégium szomszédságában az egyetemi sportcsarnok található, MOGAAC (futbal-, kézi-, kosárlabda pálya és konditerem), melyhez a Mosoni-Dunán vizitelep is tartozik. Fontosabb linkek: https://mek.sze.hu/kezdolap https://kollegium.sze.hu/kollegium-lista/cserhati-kollegium https://uni.sze.hu/kezdolap

56

57


BUDAPEST Budapest Kelet-Közép-Európa egyik legpezsgőbb városa, a magyarság kulturális fővárosa Kárpát-medence szívében. A város sokszínűségével elvarázsolja az ide érkezőt, szinte mindenki rálel a számára legérdekesebb elfoglaltságra. Látnivalói közül a Világörökség részeként nyilvántartott, középkori hangulatú Budai várnegyed vagy a romantikus Duna-part épp annyira magával ragadó, mint a számos török kori emlék vagy az egyedien magyaros, szecessziós kastélyok. A kultúra szerelmeseinek is sokszor a bőség zavarával kell küzdeniük: a 40 színház, hét hangversenyterem és egy operaház remek előadásokat nyújt a közönségnek, a diákok pedig sokszor kiemelkedő kedvezményeket vehetnek igénybe. Ha spontán kitalálod, hogy az estédet színházban töltöd, vagy odaszervezed a randit, akkor ajánlott felkeresni a www.maesteszinhaz.hu oldalt. A múzeumok, galériák, templomok rengeteg programot nyújtanak, amelyeket akár csokorba szedve is látogathatunk a Múzeumok Éjszakáján vagy a Nyitott templomok éjszakáján. A házi feladatok elkészítésére, megvitatására számos kreatív pesti romkocsma, hangulatos borozó vagy teázó áll rendelkezésünkre, de a tanulás, vizsgák után egyéb szórakozóhelyeken, koncerteken is jutalmazhatjuk vagy büntethetjük magunkat. A Budai-hegység és a Pilis közelsége révén bármikor nyakba akaszthatjuk a sátorfánkat és néhány kilométerre a zsongástól nyugodtan piknikezhetünk a Normafánál, szalonnát süthetünk, gyönyörködhetünk a kilátók panorámájában. Emellett akár jókat kerékpározhatunk vagy kenuzhatunk is a Dunán. Sétálhatunk a Margitszigeten, melyet Jókai szavai jellemeznek legszebben: „Budapest tündérkertje! Egy darab a paradicsomból – az Édenkert tiltott fája nélkül”. Budapest tele van diákokkal, és könnyen találkozhatsz olyanokat, akik onnan érkeztek, ahonnan Te, és ebben a nyitott közösségben barátokra is lelhetsz.

LEGNAGYOBB EGYETEMEK ff Eötvös Loránd Tudományegyetem ff Pázmány Péter Katolikus Egyetem ff Károli Gáspár Református Egyetem ff Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ff Budapesti Corvinus Egyetem ff Budapesti Gazdasági Főiskola ff Semmelweis Egyetem

LEGNAGYOBB KÖNYVTÁRAK ff Országos Széchenyi Könyvtár ff ELTE Egyetemi Könyvtár ff Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

INTERNET-HOZZÁFÉRÉS A város több pontján biztosított az ingyenes Wi-Fi használat, pl. közkedvelt tereken, kávézókban, kocsmákban. Az egyetemeken, könyvtárakban és kollégiumokban csatlakozni lehet az internetre az előírt feltételek teljesítésével (kollégiumi díj befizetése, olvasójegy, hallgatói jogviszony az adott egyetemen).

Budapest, te csodás! Igazán nehéz megragadni, mi az amit látnod kell, ha Budapestre kerülsz. A város hatalmas mérete miatt nem csoda, ha sok év után is érnek meglepetések. Íme tehát egy lista a kihagyhatatlan gyöngyszemekről: 1. Mászd meg a Gellért-hegyet! 2. Látogass el a Normafára! 3. A Margit-sziget egy kis oázis a nagyváros közepén. Sportolóknak, lazulni vágyóknak egyaránt ajánljuk. 4. Hajózz egyet a Dunán! 5. Kalandozz a bulinegyedben , Király utcától az Instantig 6. Sétálj az Andrássy úton télen! 7. Élj túl egy esti sétát a Hős utcában! 8. Utazz az egyes villamossal, és számold össze hány stadiont láttál útközben! 9. Élvezd a kilátást az óriáskerékről! 10. Korcsolyázz a Városligetben!

ÁRTÁBLÁZAT

Szállás

Étkezés

Albérlet

Ital

Utazás

min. Ft (€)

max. Ft (€)

9.000 (30,00)

25.000 (85,00)

27.000 (90,00)

150.000 (500,00)

Menza

600 (2,00)

1.500 (5,00)

Gyorskajálda

300 (1,00)

3.000 (10,00)

Étterem

1.000 (3,30)

4.500 (15,00)

Sör

250 (0,85)

1.500 (5,00)

Üdítő

300 (1,00)

1.500 (5,00)

Menetjegy

350 (1,17)

450 (1,50)

Havi bérlet

3.450 (11,50)

-

3.200 (8,00)

8.700 (29,00)

450 (1,50)/óra

1.500 (5,00)/óra

Útiköltségek Pozsonyból Diákmunka

58

Kollégium

Brigád

59


Kaszás Attila Diákkör A Kaszás Attila Diákkör a Diákhálózat második legfiatalabb tagszervezete. Immáron öt éve erősítjük ezt a jóravaló csapatot, valamint a Rákóczi Szövetség helyi szervezeteként éljük a mindennapjainkat. 2011 áprilisában alakultunk. Célunk a Budapesten és környékén tanuló felvidéki fiatalok ös�szefogása, szakmai, kultúrális, illetve szórakozási programok szervezése és a DH többi tagszervezetével való aktív együttműködés. Már megalakulásunk előtt is rendszeresek voltak a felvidéki sörözések, borozások, amelyek célja a szlovákiai magyar diákok közti kapcsolat kiépítése volt. A kiváló társaságra vágyó egyetemistákat minden héten különféle programokkal várjuk. A tárház folyamatosan bővül és alkalmazkodik a KAD tagok igényeihez, mivel számunkra fontos, hogy a csapatunk minden egyes tagja megtalálja azt, amitől szerves részévé tud válni a mi kis csapatunknak. Programjaink közül két eseményre vagyunk a legbüszkébbek: • a 2015-ben megszervezett adománygyűjtő Mikulás partink, melynek bevételét mozgássérült gyermekek karácsonyi ajándékára fordítottuk • 2016 árpilisában az 5. születésnapunkat, egy három napos rendezvénysorozattal ünnepeltük. Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük a résztvevőknek, főleg a más tagszervezetből érkezőknek, hogy emelték a hangulatot, mind az elnöki kerekasztal beszélgetésnél, a hajókázásnál, mind a koncerteken. Köszönjük! A Kaszás Attila Diákkör nem csak a felvidéki diákok összefogását tekinti feladatának, hanem a szülőföldjükre való hazatérésük segítését, ösztönzését is. Ezt elősegítendő okokból, a KAD tervei között szerepel ősztől egy olyan előadássorozat indítása, ahol Budapesten végzett, Szlovákiában sikeres karriert befutó emberek mesélnek majd tapasztalataikról, élményeikről, munkájukról. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk a mi családunkba, higgyétek el...jófejek vagyunk! Kaszás Attila Diákkör, Budapest 1027, Szász Károly u. 1. www.kadbudapest.hu | kadbudapest@gmail.com | Facebook: kad.budapest Instagram: kaszasattiladiakkor Elnök: Alelnökök:

A pontszámításnál egyébként gyakran teljesen más pontokat adnak. Vegyünk példának engem, tavaly 460 pontom volt, míg idén már csak 449. Szóval ne vegyél rá mérget, hogy feltétlenül megkapod azokat a pontokat, amikre számítanál. Viszont ha plusz pontokat akarsz szerezni érdemes akár egy szlovák nyelvvizsgát is bevállalni. Nem mellesleg 10 pontot ér, hogy szlovákiai magyar vagy. Ezután már teljes mértékben az érettségire, a vizsgákra koncentrálhatsz, hiszen csak július végén derül ki, hogy sikerült-e bekerülnöd a választott egyetemre. Akkor megkezdődik az igazi bürokrácia, és akkor tényleg eltűnsz a papírok sűrűjében. Intézheted a diákigazolványt, amelyet a drága szlovákiai buszsofőrök többnyire nem fogadnak el, hiszen „ez nem isic, én ezt nem.” Erősen tudom ajánlani, hogy nyiss egy magyar bankszámlát, az is nagyon hasznos. Adóigazolványt is érdemes csináltatni, hiszen ha egyetemi éveidben azért szórakozni is szeretnél, ahhoz pénz is kéne, azt meg legegyszerűbben munkával szerzed meg, és így kerültünk az adóigazolványhoz. Ezután az egyetem kollégiumait is böngészd, nézz utána, olvass véleményeket róla, mert néhány egyetemnek van egy-két vállalhatatlan kolesza. Ha esetleg nem vesznek fel, azzal az indokkal, hogy a 3 órás napi utazás teljesen rendben van, akkor sem kell elcsüggedned, hiszen az egyetemi csoportokban egyszerűen találhatsz olyan embereket, akik hasonlóképp jártak, és együtt lecsaphattok egy albérletre. És végül, ha esetleg attól tartasz, hogy kinéznének a magyarországi egyetemeken, mert felvidéki vagy, ne aggódj! Ismerőseim és jómagam sosem tapasztaltunk ilyenfajta hátrányos megkülönböztetést. Bár azon ne lepődj meg, ha megkapod a „milyen szépen beszélsz magyarul! hol tanultad meg ilyen jól?” párost. Összességében, én egyáltalán nem bántam meg, hogy Magyarországra jöttem tanulni, és mindenkit bátorítok, aki esetleg még vonakodik tőle, hogy csatlakozzon a magyarországi egyetemi élethez. Ölvecky Dóri

Bugár Dávid | bugardvd@gmail.com Katona Flóra | katona.flora96@gmail.com Ölvecky Dóra | olvecky.dori@gmail.com Czáboczky Szabolcs

SZLOVÁKIÁBÓL MAGYARORSZÁGRA Az utolsó évedet töltöd a középiskolában, gimnáziumban és Magyarországra tervezel egyetemre jönni, de már most elvesztél a felvi szövevényes dzsungelében? Hiába olvasod a gyakorikérdéseken, hogy mi okosat írnak a már tapasztaltabbak, neked az egész olyan, mintha kínaiul lenne? Én is hasonlóképp éreztem, amikor először találtam magam szemben ezzel a rendszerrel, ám - bár nehézkesen-,de sikerült kibogoznom, hogy mit, hova, miért. Az első lényeges pont az a határidő betartása, hiszen ha ezen elbuksz, akkor ennyi volt. Utána jön a dokumentumok feltöltése, az egyetemek kiválasztása, azok sorrendje (ez egyébként barátságos, mivel utána még elég sokáig van lehetőséged megváltoztatni), aztán pedig rohanhatsz a postára, hogy elküldd a levelet, amelyben megerősíted, hogy igenis te voltál az az egyén, aki jelentkezett az egyetemre.

60

61


Felvételi Magyarországon Mit kell tudni a magyarországi felvételiről? A magyarországi egyetemekre nincs külön felvételi (kivéve pl. tánc-, zene-, színművészeti főiskolák), egységes pontszámítási rendszer működik. A kapott pontoddal részt veszel egy rangsorolásos felvételin, ahol az egyes egyetemekre a ponthatár alapján kerülhetsz be.

HOGYAN TEVŐDIK ÖSSZE A FELVÉTELI PONTSZÁMOD? Összesen 500 pontot lehet szerezni, kétféle módon: - tanulmányi pontok 200 pont + érettségi pontok 200 pont + többletpontok 100 pont - érettségi pontok duplázása 2 x 200 pont + többletpontok 100 pont A tanulmányi pontok az 3. és 4. év végi jegyekből, és az érettségi jegyek átlagából áll. Szlovákiában és Magyarországon nincsenek összhangban a kötelező tantárgyak, ezért nektek a 2. módszert javasoljuk.

HOGYAN SZÁMÍTJÁK AZ ÉRETTSÉGI PONTOKAT SZLOVÁKIA ESETÉBEN? Minden képzési területen megadják, hogy mely 2 érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményét lehet beszámíttatni. (Amennyiben a felvételin több előírt tárgyból választhatsz és ezekből van érettségi eredményed, a feltüntetett tárgyak eredményei közül automatikusan a legjobbakat számítják.) Ez azt jelenti, hogy elég a 2 profiltantárgyból jól levizsgázni. Mivel Szlovákiában az érettségi jegyeket nem adják meg százalékban, ezért az egyes érdemjegyeknél legrosszabb esetben a százalékok minimumát számolják. Pl. az 1-es érettségi 100% - 80%-ot ér, vagyis max.100, min. 80 pontot, a 2-es 79% - 60%-ot, a 3-as 59% - 40%-ot, a 4-es 39% - 20%-ot. (Magyarországon az 1-es érdemjegy 5-ösnek felel meg, a 2-es 4-esnek stb.) Szerezhető többletpontok (összesen maximum 100 pont: emelt szintű érettségi + nyelvvizsga + egyéb többletpontok) Emelt szintű érettségi: Legalább 45 %-os eredményű emelt szintű érettségi: 50 pont vizsgatárgyanként, maximum adható pont: 100.

Nyelvvizsga: - Középfokú (B2) komplex (korábban C) típusú nyelvvizsga: 28 pont - Felsőfokú (C1) komplex (korábban C) típusú nyelvvizsga: 40 pont Nyelvvizsgá(k)ért legfeljebb 40 többletpontot kaphatsz akkor is, ha a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lennél, vagy ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjaidnak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. Egyéb többletpontok: Sporteredmények Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984től kezdődően Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel esetén 50 pont Világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés: 30 pont Korosztályos világ- vagy Európabajnokságon, az Universiadén, az egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés: 20 pont Országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés: 15 pont Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés: 10 pont Tanulmányi versenyek (maximum 100 pont): Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) elért helyezés OKTV 1-10. helyezés: 100 pont OKTV 11-20. helyezés: 50 pont OKTV 21-30. helyezés: 25 pont Az OKTV eredmény csak akkor számítható be, ha azon tárgyak valamelyikéből érted el, amelyeket a felsőoktatási intézmény érettségi pontot adó tárgyként jelölte meg az adott szakra vonatkozó jelentkezéshez. Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TUDOK) elért helyezés: nagydíjas 30 pont, első díjas 20 pont Előnyben részesítés (maximum 40 pont): - Hátrányos helyzetű jelentkező: 40 pont - Fogyatékossággal élő jelentkező (hallás-, látás-, mozgássérült; beszédfogyatékos; autista; diszlexia; diszgráfia; diszkalkulia; viselkedés zavaros): 40 pont - Gyermekét gondozó: 40 pont Bővebb tájékoztatás a www.felvi.hu oldalon kaphatsz, ahol az előző évi ponthatárokat is megtalálod.

62

63


MIRE ÉRDEMES ODAFIGYELNI? ff A két érettségi érdemjegyed nem lehet rosszabb egy 2-esnél és egy 3-asnál! (Két 2-es lehet, két 3-as már nem.) Ha ezt nem teljesíted, nem éred el a felvételi minimumot, így nem kerülhetsz be a kiszemelt egyetemre. ff A matematika és történelem érettségi pontjainak számítása problematikus, mert különböző ideig tanulják a szlovákiai és a magyarországi diákok. Ezért ha biztosra akarsz menni, érdemes Magyarországon is leérettségizned ezekből a tárgyakból. Persze a Magyarországon tett ff érettségi nem feltétele a bejutásnak, csak így jobban bebiztosítod magad. ff Sok egyetemen már feltétel az emelt szintű érettségi valamely tárgyból. Ezt mindenképp Magyarországon érdemes letenni, mivel a szlovákiai emelt szint nem azonos a magyarországival, és nem fogadják el teljes értékűnek. ff Pár éve a szlovák nyelvből tett érettségi felért egy nyelvvizsgával. Ma már ez csak akkor érvényes, ha a tanóráid min. 50 %-a szlovák nyelven zajlik. Ha ez a helyzet nem áll fönn, akkor is érdemes letenni a nyelvvizsgát szlovákból, mivel ez egy biztos plusz pont és könnyű megszerezni. Ezt a lehetőséget kár kihagyni!

Ausztriában nincs hagyománya az elsősök avatásának, de hogy az itteni magyar diákok ne maradjanak ki ebből, évente más-más témában rendezünk kétnapos Gólyaavatót, ahol leendő szaktársaikat és a várost is megismerhetik. Ezután persze nem állunk le, hisz a szemeszter folyamán többször szervezünk pub-quizt, sörpongot, szemeszternyitó bulikat, az év csúcspontja pedig a tavaszi Bécsi Magyar Diáknapok, ahol több napon keresztül készülünk különböző eseményekkel.

BÉCS Magyar Diákok Egyesülete EGYÜTT, EGYMÁSÉRT, A BÉCSI MAGYAR DIÁKSÁGÉRT! Magyar Diákok Egyesülete Verein Ungarischer Studierender A-1020 Wien, Hollandstrasse 4 Collegium Hungaricum http://www.mde.hu mde-vus@mde.hu Bécs és a magyarok kapcsolata a történelem során nem volt mindig felhőtlen, kivéve, ha valamelyik királyunk elfoglalta. Bár nem ennyire harcias szándékkal, de a jelen korban is évente meghódítják a várost az új magyar diákok. Hogy egyikőjük sem maradjon magára ebben a majd’ kétmilliós városban, az MDE-ben, azaz a Magyar Diákok Egyesületében, kötelességünknek tekintjük, hogy egybetartsuk az itteni magyar közösséget. Elsőre hatalmasnak és bonyolultnak tűnhet a város, de nem kell félni, mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk! Egyik legfontosabb feladatunk az információszolgáltatás. A bécsi továbbtanulás iránt érdeklődőknek szívesen válaszolunk a Facebook oldalunkra (MDE-VUS) küldött üzeneteikre, emellett szeretettel várjuk őket az Infohétvégénken és az ingyenes Fogadóóránkon. Ezeken az eseményeken megismertetjük a diákokkal a bécsi egyetemeket és ellátuk őket minden fontos információval, ami az itteni élethez szükséges.

64

De milyen a bécsi felsőoktatás? Ausztriában díjtalan az alapképzés, de ha egy bizonyos idő alatt nem fejezzük be tanulmányainkat, átkerülünk a fizetős kategóriába, ami 384 euró szemeszterenként. A díjtalan képzés hat félévet és két tolerancia szemesztert tartalmaz, tanárképzés esetén nyolc és két szemeszter. A diákélet lehetőséget nyújt az idő és az órarend rugalmas beosztására. Mellette lehet (többnyire kell is) végezni valamilyen részidős munkát, ami óránként nettó 9-11 euró jövedelmet jelenthet. Most pedig kiemeljük nektek a legfontosabb adatokat a közkedvelt GYIK-ből, amelyek hasznosak az ausztriai élethez és továbbtanuláshoz: Mi a különbség az egyetem (Universität) és a főiskola (Fachhochschule) között? Az egyetemek és a főiskolák közti alapvető különbség a gyakorlatiasságban rejlik, hiszen az egyetemeken több százan is ülhetnek egy előadóteremben, a főiskolákon azonban mindenhol felvételi van, így már az elején rostálják a diákokat. A főiskolák fizetősek, de a bécsi árakhoz képest ez sem vészes, kb. 360 euró szemeszterenként, mellette garantálják, hogy a diák kemény munka mellett három év alatt képes elvégezni az alapképzést. A főiskolák (FH- Fachhochschule) Ausztriában és külföldön is ugyanolyan elismertek, akár az egyetemek.

65


Milyen szintű nyelvtudással tudnak a diákok boldogulni? 2018 óta az összes egyetem megköveteli a C1-es szintű nyelvvizsga felmutatását. Az adott egyetem weboldalán megtalálható, mely nyelvvizsgákat fogadják el, de egy DSD-vel vagy egy ÖSDvel sehol sem tudsz melle lőni. Nem tudok németül, inkább az angol az erősségem. Vannak olyan szakok, amelyeket lehet angolul tanulni? Angol nyelvű alapképzésre néhány főiskola nyújt lehetőséget. Az egyetemeken csak német alapszakok vannak, mesterképzésen lehet angolul is tanulni. Hogy néznek ki a tanévek Bécsben? Tanévek (úgy, mint Magyarországon) nem léteznek, csak szemeszterek. Téli szemeszter (Wintersemester): október elejétől – január végéig. Nyári szemeszter (Sommersemester): március elejétől– június végéig. Szünet: július, augusztus, szeptember; február, húsvétkor 3 hét, karácsonykor 3 hét. Van-e felvételi vizsga? Egyetemtől függ. Az orvosi, közgazdasági és művészeti egyetemeken minden jelentkezőnek át kell esnie a felvételin (ill. tehetségvizsgán), az Uni Wienen csak a nagyobb szakokra (jog, pszichológia, tanárképzés, közgazdaság) van felvételi. Az első szemesztert STEOP fázis teszi ki, ami általában 3-4 tantárgyból áll és minimum 15 kreditet ölel fel. Feladata, hogy bevezetést nyújtson a szakirányba néhány, az alapokat leszögező tanegységgel. Fontos: A STEOP tantárgyakhoz tartozó vizsgát célszerű minél hamarabb letenni, hiszen anélkül nem lehet vizsgázni a többi tantárgyból. Milyen határidők vannak? WU: online elő-bejelentkezés; Uni Wien: bejelentkezés az egyetemre: Wintersemester (a téli szemeszterre): márciustól augusztus végéig tart az online regisztráció Sommersemester (a nyári szemeszterre): decembertől februárig lehet online regisztrálni; Med Uni Wien: februárban kell online jelentkezni; TU Wien: személyesen Wintersemester (a téli szemeszterre): júliustól szeptemberig Sommersemester (a nyári szemeszterre): januártól februárig Hol fogok lakni? Mikor kell jelentkezni a kollégiumba? Bécsben a kollégiumok nincsenek összefüggésben az egyetemekkel, vagyis különálló intézmények, így külön kell kérvényezni az elhelyezést, méghozzá minél korábban (akár már tavasszal), mert kevés a szabad hely. Mennyibe kerül az élet Bécsben? Kb. 600- 800€ havonta, kollégiummal együtt. Kollégium: 250 – 350€

66

Mik a leggyakoribb munkavállalási formák, hány órában tudok diákként dolgozni? 1.) A leggyakoribb munkavállalási forma az úgynevezett részmunkaidős foglalkoztatottság (kevesebb, mint 38,5 óra/hét, Teilzeitbeschäftigung). Ebben az esetben nem fizet a munkavállaló adót (Lohnsteuer), csak beteg- és balesetbiztosítási járulékot (Sozialversicherung). 2.) Ha csekély mértékű munkaviszony áll fenn (max. 8-10 óra/hét, geringfügige Beschäftigung), akkor a nettó fizetés nem haladhatja meg a havi 446,81€-t. Milyen támogatások igényelhetők? Familienbeihilfe - Ha valamelyik szülőd Ausztriában dolgozik, akkor 24 éves korodig igényelheted. Bildungskarenz - Havonta annyit kapsz, amennyi a munkanélküli segélyed lenne. Ekkor jár: Már 6 hónapot dolgoztál folyamatosan egy cégnél Geringfügignél magasabb óraszámban. A munkáltatód beleegyezése szükséges. Studienbeihilfe - Ennyi jár: 5,- és 679,- EUR között/hó Ekkor jár: Valamelyik szülőd, vagy te Ausztriában dolgozik/dolgozott, illetve, ha már „beilleszkedtél“az osztrák oktatási rendszerbe, értsd: van osztrák érettségid Mit lehet tanulni Bécsben? Egyetemek: Universität Wien (Uni Wien): www.univie.ac.at Wirtschaftsuniversität (WU), közgazdasági egyetem: www.wu.ac.at Technische Universität (TU), műszaki egyetem: www.tu-wien.ac.at Universität für Musik und darstellende Kunst (MDW), zenei és színművészeti egyetem: www.mdw.ac.at Medizinische Universität Wien (MedUni), orvosi egyetem: www.meduniwien.ac.at Veterinärmedizinischen Universität (VetMed), állatorvosi egyetem: www.vetmeduni.ac.at Universität für angewandte Kunst, iparművészeti egyetem: www.dieangewandte.at Akademie der bildenden Künste, képzőművészeti egyetem: www.akbild.ac.at Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), agrártudományi egyetem: www.boku.ac.at Főiskolák: BiFi Wien FH: www.fh-vie.ac.at FH Burgenland: www.fh-burgenland.at FH Wiener Neustadt: www.fhwn.ac.at ITM College, Bad Vöslau: Hospitality & Tourism Management and Wellness & Spa Management: www.itm-college.eu Fachhochschule Wien (FH Wien, főiskola): www.fh-wien.ac.at FH-Campus Wien: www.fh-campuswien.ac.at

67


SZAKOK LISTÁJA Összegyűjtöttünk néhány alapvető szakot; talán az is a listán szerepel, ami Téged érdekel. A következő pár oldalon ezekről a listába gyűjtött szakokról nagyon röviden leírtuk, hogy mit foglalnak magukba, milyen tantárgyakat fogsz tanulni, milyen területeken dolgozhatsz a befejezésük után. Ezek az információk tájékoztató jellegűek. Fontos, hogy naprakész információkért mindenképp keresd fel a kiszemelt egyetem/kar weblapját. Néhány oldallal hátrébb megtalálod a legnagyobb érdeklődésnek örvendő szlovák, ill. cseh egyetemek listáját elérhetőséggel, ill. megtudhatod azt is, melyik egyetemen milyen karok találhatóak. Keressétek fel az általatok érdekelt honlapokat – nem árt időben megismerkedni jövendőbeli iskolátok webjével, hiszen – bízzunk benne – még nagyon sokat fogjátok használni a következő néhány évben!

AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET ff Bányászat ff Erdészet / Faipar ff Mezőgazdaság A pálya olyan mezőgazdasági és műszaki tudományok iránt érdeklődő fiatalokat vár, akik tanulmányaik és később munkájuk során is kellő nyitottsággal és szívesen foglalkoznának a biológia törvényszerűségeivel, az élővilág megismerésével, valamint kihívást találnak a korszerű mezőgazdasági technikák bevezetésében, alkalmazásában. Leendő mezőgazdasági mérnökként számolni kell azzal is, hogy a munka gyakran vidéken, változatos időjárási, természeti viszonyok között zajlik, és bizonyos fizikai követelményeket is támaszt a szakmában dolgozókkal szemben.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET ff Filozófia A képzésben teret kap a filozófiatörténeti és a szisztematikus filozófia oktatása is, az előbbin belül egyensúlyban tartva a filozófiatörténeti hagyományhoz és a jelenkori filozófiai irányzatokhoz kapcsolódó tárgyakat, az utóbbin belül pedig az „elméleti“ filozófiát és a „gyakorlati“ (alkalmazott) filozófiát oktató tárgyakat. Mindezek mellett a tanterv jelentős teret szentel a logika oktatásának is.

68

ff Újságírás / Kiadványszerkesztés A képzésben résztvevők sikeresen be tudnak kapcsolódni a sajtó, a rádió, a televízió és marketing ügynökségek munkájába, átlátják a hazai és külföldi újságírói tevékenységet, gyakorlatot szereznek szerzői, kiadói szakterületen, ill. felkészülnek nyilvános szereplésekre valamint megismerkednek a média legújabb műszaki vívmányaival.

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET ff Közgazdaságtan A képzés végére a hallgatók rendelkeznek az alapvető mikro- és makrogazdasági, ágazati és funkcionális közgazdasági ismeretekkel, alkalmasak döntés-előkészítő, elemző feladatok megoldására, és önállóan is képesek a munkavégzésre. A képzés alatt a hallgatók megtanulják a gazdasági kapcsolatok és intézmények rendszerét, a gazdasági erőforrásokkal való gazdálkodást és a nemzetközi gazdaság, ezen belül is az EU működési rendszerét. Elsajátítják, hogyan készítsenek elemzéseket, jelentéseket, felméréseket, hogyan oldjanak meg gazdasági folyamatok tervezésével és irányításával kapcsolatos feladatokat, honnan szerezhetik be a munkavégzéshez szükséges információkat. ff Menedzsment Arra készít fel, miként töltsetek be gazdasági vezető pozíciókat vállalatoknál vagy egyéb intézményekben. Gazdasági folyamatok tervezése, szervezése, irányítása, elemzése – ez mind vár rátok. A végzősök nem feltétlenül a gazdasági szféra, azaz a „piac” területére kerülnek. A vállalatok, pénzügyi intézmények mellett ugyanis a közigazgatás területén (például önkormányzatokban, minisztériumokban, iskolákban) és a nonprofit szféra intézményeiben (alapítványoknál, egyesületeknél) is szükségeltetik gazdasági irányítás. Nem beszélve arról, hogy az alapszak mindazokat az ismereteket és kompetenciákat kínálja, amelyek akár saját vállalkozás létrehozásához és működtetéséhez is nélkülözhetetlenek.

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET

ff Lingvisztika/nyelvészet Ez a szakterület ideális azok számára, akik nemcsak beszélni szeretnének egy adott nyelvet, hanem érdeklődnek annak logikája, struktúrája és fejlődése iránt is. A nyelv- és irodalomtudomány általában az egyetemeken kéz a kézben jár, tehát nagyon fontos, hogy aki erre a pályára készül, érdeklődjék mind a nyelvészet, mind az irodalom iránt.

ff Jog A végzett jogászok az állam- és jogtudomány, valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak birtokában, a jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek, a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek ismeretében, korszerű szakismereteik és jogászi kultúrájuk révén alkalmasak jogászi tevékenységre, gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, szakmai továbbképzéssel a jogi szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére. A szakra elsősorban olyan jelentkezőket várnak, akik megalapozott történelmi ismeretekkel rendelkeznek, és érdeklődnek a jogrendszer működése iránt. A képzés során a hallgatók elsajátítják az általános társadalomtudományi ismereteket, emellett részt vesznek szakmai nyelvismereti kurzusokon is.

ff Történelem A történelem szak alapos képzést nyújt mind az egyetemes, mind pedig a szlovák/cseh történelem korszakait illetően. Az egyetem elvégzése után történészként, kutatóként, múzeumokban, vagy tanárként helyezkedhetek el a végzősök.

ff Közigazgatás A képzés célja olyan igazgatási szakemberek képzése, akik a közigazgatás módszertanának, céljainak és gyakorlati technikájának, továbbá az államtudományok és a jog alapjainak, a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek, a jogrendszer alapvető intézményi és szervezetei műkö-

69


désének, gazdálkodásának, valamint a közigazgatáshoz kapcsolódó más társadalomtudományok ismeretében, közigazgatási kultúrájuk alapján alkalmasak a központi, területi és helyi közigazgatás szerveiben vezetői és magas szintű irányítási, felügyeleti, ellenőrzési, hatósági, döntés-előkészítő és szervezési-igazgatási feladatok ellátására.

MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI KÉPZÉSI TERÜLET ff Fizika A képzés alatt a hallgatók elsajátítják a fizika alapvető jelenségeit és az értelmezésükhöz szükséges alaptörvényeket. A jelöltek a várható szakirányokat is figyelembe véve alkalmassá válnak a fizikai ismeretek alkalmazására az ipari, gazdasági, oktatási és államigazgatási területen felmerülő kérdésekben. Képesek továbbá fizikai mérések elvégzésére, gyakorlati problémák megoldására, fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére. A szakon elsajátítandó alapozó és szakmai ismereteken túl a hallgatók differenciált szakmai ismeretekre is szert tesznek, melyek választott szakirányuknak megfelelő képzési anyagot tartalmaznak. A szakon a várható szakirányok a fizikus, környezetfizika, biofizika, alkalmazott fizika, illetve a tanári szakirány. ff Matematika A hallgatók rendelkeznek olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretekkel, melyek képessé teszik őket arra, hogy alapszintű matematikai ismereteiket műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen alkalmazzák, és alkalmasak legyenek a matematikai elemzések eredményeinek hatékony kommunikálására, akár idegen nyelven is. A képzés alatt a hallgatók elsajátítják a matematika alapvető módszereinek alkalmazását, a matematikai kutatás fő módszereit.

MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET

70

ff Építész/építőmérnök A képzésben az épületek kivitelezése és az építészeti ismeretek mellett az építészet művészeti jellege dominál. Az épületek tervezése nem pusztán műszaki feladat, így az építészeknek művészettörténeti ismeretekre is szert kell tenniük: a képzés során megismerik az építészet történetét, a társművészeteket és a kortárs építészet megjelenési formáit. A végzett építészmérnökök látják el a települések és általában az épített környezet alakításának számos építészeti és építési feladatát. Ezen belül munkájuk irányulhat az épületek építészet- és szerkezettervezésére, a kivitelezés megszervezésére, irányítására. Végezhetnek épületfenntartási és felújítási feladatokat, elhelyezkedhetnek a műemlékvédelem, vagy az építésigazgatás területén.

MŰVÉSZETI KÉPZÉSI TERÜLET ff Filmművészet ff Képzőművészet Jó hangulatú, otthonos iskolák, ahol az alkotni vágyó hallgató bármilyen technikát kipróbálhat, a tanárok közvetlenek, szívesen konzultálnak. Az iskola igazából a lehetőségekről szól, kevés energiával is elvégezhető ugyan, de érdemes kemény munkát befektetni az áhított cél (diploma) eléréséhez. ff Zene A cél olyan szakemberek képzése, akik zeneelméleti, zeneirodalmi ismereteik, a kulturális/ művészeti intézményrendszerről szerzett tudásuk birtokában, kiművelt zenei technikával, jó ízléssel és alkotó döntési készséggel képesek szolgálatuk ellátására az európai térség zenei és más kulturális/művészeti intézményeiben.

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET

ff Informatika A képzés alatt a hallgatók elsajátítják az algoritmusok tervezését, elemzését és megvalósításukat a legfontosabb programozási paradigmák mentén; megtanulják a szoftverfejlesztési módszertanokat és technológiákat, az adatmodellezést, adatbázisok tervezését, létrehozását, módosítását; megismerkednek az SQL használatával; képesek lesznek a mesterséges intelligencia technikáinak, eszközeinek alkalmazására, logikai programozásra, osztott rendszerek használatára, web-programozásra, numerikus számítási rendszerek modellezésére és megvalósítására. A programtervező informatikusok munkájuk során vállalati információs rendszereket, döntéstámogató rendszereket terveznek, készítenek, szakértői rendszereket fejlesztenek és működtetnek, alkalmazzák az informatika formális modelljeit, multimédiás alkalmazásokat terveznek, fejlesztenek, működtetnek.

ff Állatorvos ff Ápolóképzés ff Gyógyszerészet A gyógyszertárakban a gyógyszerkészítés mellett jelentős gyógyszer-felhasználási felvilágosító, tanácsadó, konzultációs tevékenységet végeznek. A hallgatók az oktatás során megismerkednek a terápiában és a diagnosztikában használatos gyógyszerek és anyagok tulajdonságaival, az élő szervezetre gyakorolt hatásukkal, kölcsönhatásaikkal és alkalmazásuk kockázataival; a leggyakoribb betegségek főbb tüneteivel, gyógyszerterápiás lehetőségeivel és az alkalmazható gyógyszerek adagolásával. Elsajátítják a gyógyszerellátás jogszabályait és intézményrendszerét; az analitikai, a biológiai és a mikrobiológiai gyógyszer-ellenőrzési módszerek elméletét és gyakorlatát.

ff Elektronika Az energetikai mérnöki képzés természettudományos alapismereteket ad hallgatóinak a matematika, mechanika, mérnöki fizika, villamosságtan, hő- és áramlástan területéről. A képzés szakmai törzsanyaga az információtechnológiai ismeretek, elektrotechnikai alapismeretek, szerkezeti és üzemtani ismeretek, energetikai alapismeretek tárgyakat tartalmazza. Az energetikai mérnökök képzése korszerű gazdasági és humán ismeretekkel is kiegészül: e tárgyak között vannak például a közgazdaságtan, vállalkozás-gazdaságtan, menedzsment, energetikai gazdaságtan, valamint a jogi ismeretek.

ff Orvostudomány A szak képzési célja olyan általános orvosok képzése, akik a képzési idő alatt elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, orvosi szemlélet és magatartás alapján képesek részt venni az egészségügyi ellátásban, és orvosi tevékenységük folytatása során messzemenően figyelembe veszik a betegek eltérő sajátosságait, emberi méltóságát, jogait, ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek, valamint megfelelő szakképzési program sikeres szakvizsgával dokumentált teljesítése után választott szakterületükön önálló szakorvosi munkát végeznek.

71


SPORTTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET

tokban, valamint víztisztító állomásokon. Az elméleti oktatást szakmai-, ill. terepgyakorlatokkal színesítik az oktatók.

ff Testnevelés és sport A diákok testnevelő tanári képzést kapnak, amelyet bármely iskolában hasznosíthatnak. Ugyanakkor lehetőségük van arra, hogy a különböző speciális kurzusok látogatásával edzői képesítést is szerezzenek az általuk választott sportágban.

ff Földrajz A geográfus a földrajzi problémák vizsgálata során a földtan, a biológia, a néprajz, a szociológia, a történelem, a közgazdaságtan, a vallás, a nyelv, a politika, az építészet, sőt a művészettörténet területével is megismerkedik. A végzett geográfus szakemberek ismereteik birtokában környezeti, tájminőségi, települési és térelemzési kérdésekre adják meg a választ. Laboratóriumi, terepi adatfelvételeket készítenek, társadalom-földrajzi adatokat rendeznek adatbázisba, és azokat geotudományi eszközökkel elemzik. Szakterületükön belül döntés-előkészítés támogatására elvégzik a szükséges szakmai elemzéseket. A szakon elsajátítható elméleti és gyakorlati ismereten túl fontos, hogy a geográfus rendelkezzen néhány, a munkavégzést segítő tulajdonsággal, melyek az együttműködő, kapcsolatteremtő képesség, kommunikációs készség, a minőség iránti igény és a felelősségtudat.

TANÁRKÉPZÉSI TERÜLET

ff Tanár A hallgatók a képzés milyenségétől függően elhelyezkedhetnek alapiskolai, középiskolai, egyetemei tanárként. Egyetemi éveik során választott szakirányuknak megfelelő tantárgyakat abszolválnak, és megismerkednek a pedagógia, pszichológia alapjaival, ami kétségkívül szükséges egy jó pedagógus számára.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET

ff Politológia A hallgatók elmélyülhetnek a politikai értékekkel és a szocializációval foglalkozó tudományos elméletekben. Átfogó képet kapnak az állami, politikai szervezetek, pártok és civil szervezetek működéséről, választási rendszerekről és a kormányformák típusairól. A képzés alapelemeként a későbbi elméleti anyagok elsajátításához nyújt segítséget a politikai szocializáció, a politikai kultúra és a politikai értékek alapfogalmainak megismerése. ff Pszichológia Az általános ismeretanyag közvetlenül használható fel például felmérések, interjúk készítése, speciális tesztek használata során, csoportfoglalkozások, tréningek vezetésekor. A viselkedés-elemzők foglalkoztatására sor kerülhet pszichológiai laboratóriumokban, illetve minden olyan szervezetben, ahol nevelés, képzés, fejlesztés, vezetés, újranevelés, korrekció, gyógyítás, illetve rehabilitációs tevékenység folyik. A végzettség megszerzéséhez bizonyos személyes tulajdonságok, készségek is szükségesek: a jelölteknek feltétlenül rendelkezniük kell nyitottsággal, toleranciával, közvetlenséggel, elfogadó attitűddel, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képességekkel.

72

ff Kémia A képzés alatt a hallgatók elsajátítják a legfontosabb kémiai laboratóriumi módszerek elvét és gyakorlati alkalmazhatóságát. Alkalmassá válnak az adott területeken a napi műszer-üzemeltetési és rutinmérési feladatok ellátására, laboratóriumi nagyműszerek működtetésére, önálló döntéshozatalra. Munkájukat minőségtudattal, sikerorientáltsággal és megfelelő értékszemlélettel végzik. A szakon elsajátítandó alapozó és szakmai ismereteken túl a hallgatók differenciált szakmai ismeretekre is szert tesznek, melyek a választott szakirányuknak megfelelő ismeretanyagot tartalmaznak. A szakon a várható szakirányok a vegyész, illetve a tanári szakirány. A képzés része a gyakorlati képzés is, amely az elméleti ismeretek elmélyítését, ezzel párhuzamosan a gyakorlati módszerek, eljárások megismerését szolgálja. ff Környezetvédelem A hallgatók felkészülnek az egészségügyi, vízügyi, mezőgazdasági, ipari területeken jelentkező különböző jelenségek, esetleges problémák megoldására, ugyanakkor mind a természetes, mind a mesterséges környezet jelenségeinek értelmezésére.

TEOLÓGIAI KÉPZÉSI TERÜLET

ff Szociológia A jelöltek a tanulmányaik során elsajátított elméleti és módszertani ismeretek alapján képesek önálló elméleti és empirikus kutatásra, illetve a hazai és európai, valamint a globalizációs társadalmi folyamatok, tendenciák elemzésére, döntés-előkészítések szakmai megalapozására. Képesek lesznek társadalmi, gazdasági, piaci kutatásra, reklámok hatásvizsgálatára, politikai és egyéb közvélemény-kutatásokra, a helyi társadalmak szociális térképének elkészítésére.

ff Teológia A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs tevékenységében. A lelkész/lelkipásztor szakirányon a képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek/ lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi, papi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni, és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET

RENDŐRKÉPZÉS

ff Biológia A biológia szak tanterve középiskolai tanárok és kutatóbiológusok képzését egyaránt biztosítja. Az egyetemi évek után a tanári pálya mellett a frissen végzett fiatalok elhelyezkedhetnek kórházi laboratóriumokban, kutatási intézményekben, élelmiszeripari és mezőgazdasági közpon-

ff Rendőrképzés A Rendőrakadémia elvégzése után a végzősök mint biztonsági dolgozók helyezkedhetnek el állami és nem állami biztonsági szerveknél, melyek speciális tevékenységet folytatnak az emberi élet és tulajdon védelméért és biztonságának megőrzéséért.

73


Egyetemek és karok rövidítései, elérhetőségei POZSONY UK: Univerzita Komenského v Bratislave (Comenius Egyetem): www.uniba.sk EBF: Evanjelická bohoslovecká fakulta – Evangélikus Kar FaF: Farmaceutická fakulta – Gyógyszerészeti Kar FF: Filozofická fakulta - Bölcsészettudományi Kar LF: Lekárska fakulta – Orvosi Kar FM: Fakulta managementu – Menedzsment Kar FMFI: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky – Matematika, Fizika és Informatikai Kar PF: Pedagogická fakulta – Pedagógiai Kar PraF: Právnická fakulta – Jogi Kar PriF: Prírodovedecká fakulta – Természettudományi Kar RCF: Rímskokatolícka cyrilometodská fakulta – Római Katolikus Kar FsaEV: Fakulta sociálnych a ekonomických vied – Társadalom- és Közgazdaságtudományi Kar FTVŠ: Fakulta telesnej výchovy a športu – Testnevelési Kar STU – Slovenská technická univerzita v Bratislave (Szlovák Műszaki Egyetem): www.stu.sk SvF: Stavebná fakulta – Építőmérnöki Kar SjF: Strojnícka fakulta – Gépészeti Kar FEI: Fakulta elektrotechniky a informatiky – Elektrotechnikai és Informatikai Kar FCHPT: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie – Kémiai és Élelmiszeripari Kar FA: Fakulta architektúry – Építészmérnöki Kar FIIT: Fakulta informatiky a informačých technológií – Informatikai Kar EU – Ekonomická univerzita v Bratislave (Közgazdaságtudományi Egyetem): www.euba.sk NHF: Národnohospodárska fakulta - Nemzetgazdálkodási Kar OF: Obchodná fakulta - Üzleti Kar FHI: Fakulta hospodárskej informatiky - Gazdasági Informatika Kar FPM: Fakulta podnikového manažmentu – Vállalatgazdálkodási Kar FMV: Fakulta medzinárodných vzťahov – Nemzetközi Kapcsolatok Kar FAJ: Fakulta aplikovaných jazykov – Alkalmazott Nyelvészeti Kar VŠVU– Vysokáškolavýtvarnýchumenív Bratislave(Képzőművészeti Főiskola): www.vsvu.sk A Képzőművészeti Főiskola indított szakjainak pontos listáját, illetve azok leírását és felvételi követelményeit megtaláljátok a következő webcímen: www.vsvu.sk/o-nas/ka- tedry VŠMU– Vysokáškolamuzickýchumenív Bratislave(Zeneművészeti Főiskola): www.vsmu.sk HTF: Hudobná a tanečná fakulta – Zene- és Táncművészeti Kar FTF: Filmová a televízna fakulta – Film- és Televíziós Kar DF: Divadelná fakulta – Színművészeti Kar

74

APZ – Akadámia Policajného zboru v Bratislave (Rendőrakadémia): www.akademiapz.sk SZU – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (Szlovák Egészségügyi Egyetem): www.szu.sk VŠM – City University: www.vsm.sk/svk PEVŠ – Paneurópska vysoká škola (Páneurópai Főiskola): www.paneurouni.com/sk

NYITRA UKF – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Konstantín Filozófus Egyetem): www.ukf.sk FPV: Fakulta prírodných vied – Természettudományi Kar FSVZ: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva – Társadalomtudományi és Egészség- ügyi Kar FSŠ: Fakulta stredoeurópskych štúdií – Közép-európai Tanulmányok Kara FF: Filozofická fakulta – Bölcsészettudományi Kar PF: Pedagogická fakulta – Pedagógiai Kar SPU – Slovenská pol’nohospodárska univerzita v Nitra (Szlovák Mezőgazdasági Egyetem): www.uniag.sk FAPZ: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov – Agrobiológiai és Élelmiszer- forrási Kar FBP: Fakulta biotechnológie a potravinárstva – Biotechnológiai és Élelmiszeripari Kar FEM: Fakulta ekonomiky a manažmentu – Közgazdaságtan és Menedzsment Kar FESRR: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja – Európai Tanulmányok és Regionális Fejlesztések Kara FZKI: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva – Kertészeti és Tájrendezési Kar TF: Technická fakulta – Technológiai Kar

KASSA TUKE – Technická univerzita v Košiciach (Kassai Műszaki Egyetem): www.tuke.sk FBERG: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií – Bányászat, Környezettan, Irányítás és Geotechnológia Kar HF:Hutnícka fakulta – Kohászati Kar SJF: Strojnícka fakulta – Gépészmérnöki Kar FEI: Fakulta elektrotechniky a informatiky – Villamosmérnöki és Informatikai Kar SVF: Stavebná fakulta – Építőmérnöki Kar EF: Ekonomická fakulta – Közgazdaságtudományi Kar FU: Fakulta umení – Művészeti Kar LF: Letecká fakulta – Repülőmérnöki Kar

75


UPJŠ – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Pavol Jozef Šafárik Egyetem): www.upjs.sk LF: Lekárska fakulta – Orvostudományi Kar PriF: Prírodovedecká fakulta – Természettudományi Kar PraF: Právnická fakulta – Jogi Kar FVS: Fakulta verejnej správy – Közigazgatási Kar FiF: Filozofická fakulta – Bölcsészettudományi Kar UVM – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (Kassai Állatorvosi és Gyógyszerészeti Egyetem): www.uvlf.sk EU PF – Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v KE (Közgazsaságtudományi Egyetem kihelyezett Vállalatgazdálkodási Kara): www.euke.sk

KOMÁROM SJE – Selye János Egyetem (Univerzita Jána Selyeho v Komárne): www.ujs.sk GTK: Gazdaságtudományi Kar TK: Tanárképző Kar RTK: Református Teológiai Kar

BESZTERCEBÁNYA UMB – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Bél Mátyás Egyetem): www.umb.sk EF: Ekonomická fakulta – Közgazdaságtudományi Kar FPVMV: Fakulta politický vied a medzinárodných vzťahov – Politikai Tudományok és Nemzetközi Kapcsolatok Kara FPV: Fakulta prírodných vied – Természettudományi Kar FiF: Filozofická fakulta – Bölcsészettudományi Kar PF: Pedagogická fakulta – Pedagógiai Kar PraF: Právnická fakulta – Jogi Kar AKU–Akadémia umení v Banskej Bystrici (Besztercebányai Művészeti Akadémia): www.aku.sk FM: Fakulta muzických umení – Zeneművészeti Kar FVU: Fakulta výtvarných umení – Képzőművészeti Kar FDU: Fakulta dramatických umení – Színművészeti Kar

ZÓLYOM TUZVO – Technická univerzita vo Zvolene (Zólyomi Műszaki Egyetem): www.tuzvo.sk LF: Lesnícka fakulta – Erdőmérnöki Kar DF: Drevárska fakulta – Faipari Kar FEE: Fakulta ekológie a environmentalistiky – Ökológiai és Környezettudományi Kar FEVT: Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky – Környezet- és Gyártástechni- kai Kar

76

NAGYSZOMBAT TRUNI – Trnavksá univerzita v Trnave (Nagyszombati Egyetem): www.truni.sk FiF: Filozofická fakulta – Bölcsészettudományi Kar PF: Pedagogická fakulta – Pedagógiai Kar FZSP: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce – Egészségügy és Szociális Munka TF: Teologická fakulta – Teológiai Kar PraF: Právnická fakulta – Jogi Kar UCM– Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ( A Szent Cirill és Metód Egyetem): www.ucm.sk FiF: Filozofická fakulta – Bölcsészettudományi Kar FMK: Fakulta masmediálnej komunikácie – Tömegkommunikációs Kar FPV: Fakulta prírodných vied – Természettudományi Kar FSV: Fakulta sociálnych vied – Társadalomtudományi Kar STU MTF – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (Szlovák Műszaki Egyetem kihelyezett Anyagtechnológiai Kara): www. mtf.stuba.sk

EPERJES PO: Prešovská univerzita v Prešove (Eperjesi Egyetem): www.unipo.sk FiF: Filozofická fakulta – ¬Bölcsészettudományi Kar GTF: Gréckokatolícka teologická fakulta – Görögkatolikus Teológiai Kar FHPV: Fakulta humanitných a prírodných vied – Humán és Természettudományi Kar FM: Fakulta manažmentu – Menedzsment Kar PF: Pedagogická fakulta – Pedagógiai Kar PBF: Pravoslávna bohoslovecká fakulta – Pravoszláv Teológiai Kar FŠ: Fakulta športu – Sport Kar FZO: Fakulta zdravotníckych odborov – Egészségügyi Kar

PRÁGA CUNI – Univerzita Karlova v Praze (Károly Egyetem): www.cuni.cz KTF: Katolická teologická fakulta – Katolikus Teológiai Kar ETF: Evangelická teologická fakulta – Evangélikus Teológiai Kar HTF: Husitská teologická fakulta – Huszita Teológiai Kar PRF: Právnická fakulta – Jogi Kar LF: Lékařská fakulta – Orvosi Kar LFP: Lékařská fakulta v Plzni – Kihelyezett Orvosi Kar, Plzeň LFHK: Lékařská fakulta v Hradci Králové – Kihelyezett Orvosi Kar, Hradec Králové FAF: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové – Gyógyszerészeti Kar, Hradec Králové FF: Filozofická fakulta – Bölcsészettudományi Kar NAT: Přírodovědecká fakulta – Természettudományi Kar

77


MFF: Matematicko-fyzikální fakulta – Matematika-Fizikai Kar PEDF: Pedagogická fakulta – Tanári Kar FSV: Fakulta sociálních věd – Társadalomtudományok Kara FTVS: Fakulta tělesné výchovy a sportu – Tesnevelési Kar FHS: Fakulta humanitních studií – Humán-tudományok Kara VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze (Közgazdaságtudományi Egyetem): www.vse.cz FFU: Fakulta financí a účetnictví – Pénzügyi és Számviteli Kar FMV: Fakulta mezinárodních vztahů – Nemzetözi Kapcsolatok Kara FP: Fakulta podnikohospodářská – Közigazgatási Kar FIS: Fakulta informatiky a statistiky – Informatikai és Statisztikai Kar NF: Národohospodářská fakulta – Nemzetgazdasági Kar FM: Fakulta managementu – Menedzsment Kar ČVUT – České vysoké učení technické v Praze (Cseh Műszaki Egyetem): www.cvut.cz FSv: Fakulta stavební – Építészeti Kar FS: Fakulta strojní – Gépészeti Kar FEL: Fakulta elektrotechnická – Villamosmérnöki Kar FJFI: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – Atomfizikai Kar FA: Fakulta architektury – Építészeti Kar FD: Fakulta dopravní – Közlekedésmérnöki Kar FBMI: Fakulta biomedicínského inženýrství – Biomedikus Mérnöki Kar FIT: Fakulta informačních technologií – Információs Technológiai Kar VŠCHT – Vysoká škola chem.-tech. v Praze (Vegyi-Technológiai Egyetem): www.vscht.cz ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze (Cseh Mezőgazdasági Egyetem): www.czu.cz AMU – Akademie muzických umění v Praze (Zeneművészeti Akadémia): www.amu.cz AVU – Akademie výtvarných umění v Praze (Képzőművészeti Akadémia): www.avu.cz VŠUP – Vysoká škola umělecko-průmyslova v Praze (Iparművészeti Főiskola): umprum.cz

BRÜNN JAMU – Janáčkova akademie múzických umění v Brně ( Janáček Művészeti Akadémia): www.jamu.cz DF: Divadelní fakulta - Színházművészeti Kar HF: Hudební fakulta - Zeneművészeti Kar MU – Masarykova univerzita (Masaryk Egyetem): www.muni.cz ESF: Ekonomicko-správní fakulta - Közgazdaságtudományi Kar FF: Filozofická fakulta – Bölcsészettudományi Kar FI: Fakulta informatiky - Informatikai Kar FSS: Fakulta sociálních studií - Társadalomtudományi Kar FSpS: Fakulta sportovních studií - Sporttudományok Kara PedF: Pedagogická fakulta - Tanárképző Kar PrF: Právnická fakulta - Jogtudományi Kar PřF: Přírodovědecká fakulta - Természettudományi Kar MZLU – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (Mendel Mezőgazdasági és Erdészeti Egyetem): www.mzlu.cz AF: Agronomická fakulta - Mezőgazdasági Kar FRRMS: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - Régió-fejlesztés és Nemzetközi Tanulmányok Kara LDF: Lesnická a dřevařská fakulta - Erdőmérnöki és Faipari Kar PEF: Provozně ekonomická fakulta - Közgazdaságtudományi Kar ZF: Zahradnická fakulta - Kertészmérnöki Kar VFU – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (Állatorvosi és Gyógyszerészeti Egyetem): www.vfu.cz FaF: Farmaceutická fakulta - Gyógyszerészeti Kar FVHE: Fakulta veterinární hygieny a ekologie - Állategészségügyi és Ökológiai Kar FVL: Fakulta veterinárního lékařství - Állatorvostudományi Kar VUT – Vysoké učení technicke v Brně (Műszaki Egyetem): www.vut.cz FA: Fakulta architektury - Építészmérnöki Kar FAST: Fakulta stavební - Építőmérnöki Kar FaVU: Fakulta výtvarných umění - Képzőművészeti Kar FCH: Fakulta chemická - Vegyészmérnöki Kar FEKT: Fakulta elektrotechniky a komunikačných technologií - Villamosmérnöki és Kommunikációs Kar FIT: Fakulta informačních technologií - Informatikai Kar FP: Fakulta podnikatelská Vállalkozói Kar FSI: Fakulta strojního inženýrství - Gépészmérnöki Kar

78

79


A nyรกr legnagyobb

bulija

www.gombaszog.sk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.