__MAIN_TEXT__

Page 1

Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Ready?

Ιούλιος 2020 020


Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A71

Octa core ( Quad core 2.3GHz+ Quad core 1.7GHz)

Octa core ( Dual core 2.2GHz+ Hexa core 1.8GHz)

6.5'' FHD+ S.Amoled

6.7’’ FHD+ S.Amoled

48MP+12MP+5MP +5MP/32MP

64MP+12Mp+5ΜΡ +5ΜP/32MP

128GB-4GB/512GB Dual nano sim

128GB-6GB/512GB Dual nano sim

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 2GB €41

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

τον μήνα

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 4GB €46 τον μήνα

RED plus 2GB €44 τον μήνα ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 10GB €57 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Octa core (Dual core 2.8GHz+Dual core 2.4GHz +Quad core 1.7GHz)

Octa core (Quad core 2.7GHz+ Quad core 1,7GHz) 6.7’’ FHD+ Super Amoled 16εκ. Χρ.

6.7'' FHD+ Super Amoled 16εκ. Χρ.

12MP+12MP+12MP /32MP

48MP+12MP +5MP/32MP 128GB-8GB/1TB

128GB-6GB/1TB Dual nano sim

Water and Dust Resistant IP68

Water and Dust Resistant IP68

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 2GB €52

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

τον μήνα

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 10GB €65 τον μήνα

RED plus 2GB €52 τον μήνα ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 4GB €57 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Octa core (Dual core 2.73GHz+ Dual core 2.5GHz+ Quad core 2.0GHz)

Octa core (Dual core 2.73GHz+ Dual core 2.5GHz+ Quad core 2.0GHz)

6,2’’ Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X

6,7’’ Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X

12MP+12MP+ 64MP/10MP

12MP+12MP+ 64ΜΡ+VGA ToF/10MP

128GB-8GB/1TB

128GB-8GB/1TB

Water and Dust Resistant IP68

Water and Dust Resistant IP68

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 4GB €67 τον μήνα

RED plus 4GB €71 τον μήνα

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

FREEDOM €81 τον μήνα

FREEDOM €85 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Samsung Galaxy S20 ultra Octa core (Dual core 2.73GHz+ Dual core 2.5GHz + Quad core 2.0GHz) 6,9’’ Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X 12MP+108MP+ 48MP+VGA ToF/40MP 128GB-12GB/1TB Water and Dust Resistant IP68

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

FREEDOM €95 τον μήνα ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

FREEDOM plus €104 τον μήνα ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Samsung Galaxy S10 128GB

Samsung Galaxy S10+ 512GB

Octa core (Dual core 2.7GHz+Dual core 2.3GHz+Quad core 1.9GHz)

Octa core (Dual core 2.7GHz+Dual core 2.3GHz+Quad core 1.9GHz)

6.1'' QHD+ Dynamic Amoled 16εκ. Χρ.

6.4'' QHD+ Dynamic Amoled

16MP+12MP+ 12MP/10MP

16MP+12MP+12MP/ 10MP+ 8MP

128GB-8GB/512GB

512GB-12GB/1TB Dual nano sim

Water and Dust Resistant IP68

Water and Dust Resistant IP68

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 2GB €55

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

τον μήνα

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED Youth €50 τον μήνα

RED plus 4GB €63 τον μήνα ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 10GB €71 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A30s

Octa core (Dual core 2,0GHz+ Hexa core 1.7GHz)

Octa core (Dual core 1.8GHz+ Hexa core 1.6GHz) 6.4’’ HD+ S. Amoled

6.1'' FHD S.Amoled

25Mp+5Mp+8Mp/16Mp

48MP+8MP+5MP /25MP

64GB-4GB/512GB Dual nano sim

64GB-4GB/512GB Dual nano sim

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED 2 €27

τον μήνα

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED Youth €33 τον μήνα

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED 2 €27 τον μήνα ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED Youth €33 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A21s

Octacore (Dual core 1.6GHz + Hexa core 1.35GHz)

Octacore 2.0GHz

5.8’’ HD+ TFT

48MP+8MP+2MP+ 2MP/13MP

6.5’’ HD+ PLS TFT LCD

13MP+5MP/8MP

32GB-3GB/512GB Dual nano sim

32GB-3GB/512GB Dual nano sim

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED 2 €24 τον μήνα

RED 2 €27 τον μήνα

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED 1 €18

τον μήνα

RED Youth €33 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


iPhone 11 64GB

iPhone 11 128GB

A13 Bionic Chip Third Generation Neural Engine

A13 Bionic Chip Third Generation Neural Engine

6.1” HD LCD Retina

6.1” HD LCD Retina

12Mp+12Mp/12Mp

12Mp+12Mp/12Mp

64GB-4GB/NO

128GB-4GB/NO

Water and Dust Resistant IP68

Water and Dust Resistant IP68

nano sim

nano sim

Face Recognition

Face Recognition

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

FREEDOM €77 τον μήνα

RED plus 4GB €63 τον μήνα

FREEDOM €81 τον μήνα

RED plus 4GB €67 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


iPhone 11 Pro 64GB

iPhone 11 Pro 256GB

A13 Bionic Chip Third Generation Neural Engine

A13 Bionic Chip Third Generation Neural Engine

5.8” Super Retina XDR

5.8” Super Retina XDR

12Mp+12Mp+12Mp/12Mp

12Mp+12Mp+12Mp/12Mp

64GB-4GB/NO

256GB-4GB/NO

Water and Dust Resistant IP68

Water and Dust Resistant IP68

nano sim

nano sim

Face Recognition

Face Recognition

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

FREEDOM €85 τον μήνα

RED plus 4GB €71 τον μήνα

FREEDOM €95 τον μήνα

RED plus 10GB €89 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


iPhone 11 Pro Μax 64GB

iPhone 11 Pro Max 256GB

A13 Bionic Chip Third Generation Neural Engine

A13 Bionic Chip Third Generation Neural Engine

6.5” Super Retina XDR

6.5” Super Retina XDR

12Mp+12Mp+12Mp/12Mp

12Mp+12Mp+12Mp/12Mp

64GB-4GB/NO

256GB-4GB/NO

Water and Dust Resistant IP68

Water and Dust Resistant IP68

nano sim

nano sim

Face Recognition

Face Recognition

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

FREEDOM €95 τον μήνα

FREEDOM plus €104 τον μήνα

FREEDOM €95 τον μήνα

FREEDOM plus €104 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


iPhone SE 64GB

iPhone SE 128GB

A13 Bionic chip Third Generation Neural Engine

A13 Bionic chip Third Generation Neural Engine

4.7’’ Retina HD IPS LCD 16εκ.χρ.

4.7’’ Retina HD IPS LCD 16εκ.χρ.

12MP/7MP

12MP/7MP

64-3GB/No

128-3GB/No

Water and Dust Resistant IP67

Water and Dust Resistant IP67

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 2GB €48 τον μήνα ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Youth

€38

τον μήνα

RED plus 2GB €52 τον μήνα RED Youth €47 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Huawei Nova 5T

Huawei P30 lite

Octa core (Dual core 2.6GHz+ Dual core 1.92GHz+Quad core 1.8GHz)

Octa core (Quad core 2.2GHz+ Quad core 1.7GHz)

6.26’’ FHD+ LCD

6.15’’ FHD IPS LCD 48Mp+8Mp+2Mp/24Mp

48Mp+16Mp+2Mp +2Mp/32Mp

128GB-4GB/256GB

128GB-6GB/No

Dual nano sim

Dual nano sim

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 2GB €41 τον μήνα

RED 2 €27 τον μήνα

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED 2 €30

τον μήνα

ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Youth €28 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Huawei P30 Octa core (Dual core 2.6GHz+Dual core 1.92GHz+ Quad core 1.8GHz) 6.1’’ FHD True OLED 40Mp+16Mp+8Mp/32Mp 128GB-6GB/256GB Dual nano sim

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 2GB €44 τον μήνα ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED Youth €39 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Huawei P30 Pro 128GB

Huawei P30 Pro 256GB

Octa core (Dual core 2.6GHz+ Dual core 1.92GHz+Quad core 1.8GHz)

Octa core (Dual core 2.6GHz+ Dual core 1.92GHz+Quad core 1.8GHz)

6.47’’ FHD True OLED

6.47’’ FHD True OLED

40Mp+20Mp+8Mp+Tof/32Mp

40Mp+20Mp+8Mp+Tof/32Mp

128GB-6GB/256GB

256GB-8GB/256GB

Water and Dust Resistant IP68

Water and Dust Resistant IP68

Dual nano sim

Dual nano sim

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 2GB €52

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

τον μήνα

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 4GB €57

RED plus 2GB €55 τον μήνα ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

τον μήνα

RED plus 4GB €60 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Huawei P40

Huawei P40 lite

Octa core (Dual core 2.86GHz+Dual core 2.36GHz+Quad core 1.95GHz)

Octa core (Dual core 2.27GHz+ Hexa core 1.88GHz) 6.4’’ IPS LCD

6.1’’ FHD+ OLED 50MP+16MP+8MP/32MP

48MP+8MP+2PM+2MP /16MP

128GB-8GB/256GB

128GB-6GB/256GB

Dual nano sim and esim

Dual nano sim

Splash, Water and Dust Resistant IP53

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 4GB €63

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

τον μήνα

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 10GB €71 τον μήνα

RED plus 2GB €27 τον μήνα ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED Youth €33 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Huawei P40 Pro Octa core (Dual core 2.86GHz+Dual core 2.36GHz+Quad core 1.95GHz) 6.58’’ OLED 50MP+40MP+12MP+3D Depth/32MP+Depth 256GB-8GB/256GB Dual nano sim and esim Water and Dust Resistant IP68

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

FREEDOM €85 τον μήνα ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

FREEDOM plus €94 τον μήνα ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Huawei Psmart Pro

Huawei Y6S

Octa core (Quad core 2.2GHz+ Quad core 1.7GHz)

Octa core (Quad core 2.3GHz+Quad core 1.8GHz)

6,59’’ FHD LTPS LCD

6.088’’ HD IPS LCD

48Mp+8Mp+2Mp/16Mp

13MP/8MP

128GB-6GB/512GB

32GB-3GB/512GB

Dual nano sim

Dual nano sim

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 2GB €41

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

τον μήνα

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED 2 €30

τον μήνα

RED 1 €18 τον μήνα ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

soeasy Youth €17 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Huawei Y7 (2019)

Huawei P Smart Z 2019

Octa core 1.8GHz

Octa core (Quad core 2.2GHz+Quad core 1.7GHz)

6.26’’ HD IPS LCD

6.59’’ FHD LTPS

13Mp+2Mp/8Mp

16Mp+2Mp/16Mp

32GB-3GB/512GB

64GB-4GB/512GB

Dual nano sim

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED 1 €18 τον μήνα

RED 1 €18 τον μήνα

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

soeasy Youth

€17 τον μήνα

soeasy Youth €17 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


CAT S31

CAT S52

Quad core 1.3GHz

Octa core 2.3GHz

4.7’’ HD IPS LCD

5.65''HD+ IPS

8MP/2MP

12MP/8MP

16GB-2GB/128GB

64GB-4GB/400GB

Dual sim

Dual Sim

Water and Dust Resistant IP68

Water and Dust Resistant IP68

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED 2 €27

τον μήνα

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 2GB €48 τον μήνα ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

FREEDOM €67 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


CAT S61 Octa core 2.2GHz 5.2'' FHD IPS 16MP/8MP 64GB-4GB/256GB Dual nano sim Water and Dust Resistant IP68 & IP69K

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 4GB €67 τον μήνα ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

FREEDOM €81 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


iPad 7Gen 32GB Wi-Fi

iPad 7Gen 32GB 4G

A10 Fusion with embedded M10

A10 Fusion with embedded M10

10.2’’ IPS LCD Retina

10.2’’ IPS LCD Retina

8MP/1.2MP

8MP/1.2MP

32GB-3GB/No

32GB-3GB/No

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 2GB €44 τον μήνα

RED plus 2GB €48 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Huawei MediaPad M5 lite 10” 4G Octa core (Quad core 2.36GHz+ Quad core 1.7GHz) 10.1” HD IPS LCD 8Mp/8Mp 32GB-3GB/256GB

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED 2 €27 τον μήνα * Σύντομα διαθέσιμο

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Huawei MediaPad T5 10” 4G 16GB Octa core (Quad core 2.36GHz+ Quad core 1.7GHz) 10.1” HD IPS LCD 5Mp/2Mp 16GB-2GB/256GB

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED 1 €18 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Samsung Galaxy S6 lite WI-Fi 64GB

Samsung Galaxy S6 lite 4G 64GB

Octa core (Quad core 2.3GHz+ Quad core 1.7GHz)

Octa core (Quad core 2.3GHz+ Quad core 1.7GHz)

10.4’’ WUXGA LCD

10.4’’ WUXGA LCD

8MP/5MP

8MP/5MP

64GB-4GB/1TB

64GB-4GB/1TB nano sim

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 2GB €44 τον μήνα

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED plus 2GB €48 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Samsung Galaxy T510 Wi-Fi 10.1” (Tab A) 32GB

Samsung Galaxy T515 4G 10.1” (Tab A) 32GB

Octa core, (Dual core 1.8GHz+ Hexa core 1.6GHz)

Octa core (Dual core 1.8GHz+ Hexa core 1.6GHz)

10.1’’ WUXGA TFT 16εκ. Χρ.

10.1’’ WUXGA TFT 16εκ. Χρ.

8MP/5MP

8MP/5MP

32GB-2GB/512GB

32GB-2GB/512GB

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED 2 €24

τον μήνα

ȐźƊƐƂƃƕƃƕƌƍƈƋ

RED 2 €27 τον μήνα

ƅƆŷƅƀƍƀƋƌƎƌƃžƎŷƋ5$0ƅŶżƂƌƍƈƅŶżžƁƈƋƃŵƊƍźƋƅƆŷƅƀƋƉƈƎźƉƈŽŶƐžƍźƂ ŭźƉźƃŶƍź5('ƃźƂ)5(('20ƉƊƈƔƉƈƁŶƍƈƎƆƅƀƆRƌƎƅŻƕƄźƂƈũƂƍƂƅŶƋƌƎƅƉžƊƂƄźƅŻŵƆƈƎƆůŪś ũƂƉƊƈƌƏƈƊŶƋƂƌƐƖƈƎƆƅŶƐƊƂśƎżƈƖƌƍƈƎŷƅŶƐƊƂžƇźƆƍƄŷƌžƒƋƍƒƆƌƎƌƃžƎƗƆ


Δίκτυο Πωλήσεων ΛΕΥΚΩΣΙΑ Λεωφόρος Στροβόλου 14, Στρόβολος Νάξου 5, Λευκωσία Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 1, Έγκωμη Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 18, Λατσιά The Mall of Cyprus, Στρόβολος Κώστα Χριστοδούλου 28, Κακοπετριά Nicosia Mall, Λακατάμια

ΛΕΜΕΣΟΣ Αθηνών 89, Λεμεσός Βασιλέως Παύλου 7, Λεμεσός Λεωφόρος Κολωνακίου 28, Αγ. Αθανάσιος Αγίας Φυλάξεως 232, Λεμεσός Ολύμπου 8Δ, Πλάτρες My Mall, Λεμεσός

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρσινόης 81A, Λευκωσία Χαλκάνορος 78Β, Δάλι

ΛΕΜΕΣΟΣ 28ος Δρόμος, Συν. Μακαρίου, Κατάστημα 17, Κ. Πολεμίδια

ΛΑΡΝΑΚΑ Θεοκρίτου 40, Αθηένου Διγενή Ακρίτα 4, Λάρνακα 1ης Απριλίου 80, Μοσφιλωτή

ΠΑΦΟΣ Γωνία Γλάδστωνος και Νίκου Αντωνιάδη 1 (Πλατεία Κέννεντυ)

ΛΑΡΝΑΚΑ Ζήνωνος Πιερίδη 7, Λάρνακα Αλέξανδρου Παναγούλη 4, Λάρνακα

ΠΑΦΟΣ Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 11, Πάφος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 16, Πόλις Χρυσοχούς KINGS AVENUE MALL, Πάφος

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Ελευθερίας 124, Δερύνεια

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αθαλάσσας 161, Στρόβολος Νάξου 14 A&Β, Λυκαβηττός Λήδρας 181, Λευκωσία

ΛΕΜΕΣΟΣ Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III 73, Λεμεσός

ΛΑΡΝΑΚΑ Ζήνωνος Πιερίδη 2, Atrium Zenon Hotel Apts, Kat.13-14, Λάρνακα Γρίβα Διγενή 20, Λάρνακα

ΑΜΜOΧΩΣΤΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Χαλκάνωρος 41 Β&Γ, Δάλι Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 15Γ&Δ, Λυθροδόντας

ΛΑΡΝΑΚΑ Θεόκριτου 1Β, Αθηένου

1ης Απριλίου 148, Παραλίμνι

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διομήδους 3, Στρόβολος

ΛΕΜΕΣΟΣ Αγίας Φυλάξεως 61, Λεμεσός

ΠΑΦΟΣ Λεωφ. Ελλάδος 52, Πάφος


ΠΑΦΟΣ Kings Avenue Mall, Λεωφ. Τάφοι Βασιλέων 2

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Καλαμών 37, Στρόβολος Μακαρίου 97, Λευκωσία 28ης Οκτωβρίου 14Α, 2414 Έγκωμη Γωνία Βιέννης & Πράγας 2306, Λακατάμια

ΛΕΜΕΣΟΣ Λεωφ. Μακαρίου 3 & Αγ. Φυλάξεως, Μακαρίου Λεωφ. Κολωνακίου 57, Λινόπετρα

ΛΑΡΝΑΚΑ Σπύρου Κυπριανού 32, (Παράλληλος Στρατηγού Τιμάγια), περιοχή Λιμανιού

ΠΑΦΟΣ Λεωφ. Απ. Παύλου 40, Κάτω Πάφος

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρχ. Μακαρίου 201Α, 2312 Πάνω Λακατάμια

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ Λ. Γεωργίου Γουρουνιά (Γρίβα Διγενή) 152

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ιφιγενείας Β, 46Α, Στρόβολος Λεωφ. Λεμεσού 33Α, Πέρα-Χωριό Νήσου

ΛΑΡΝΑΚΑ Αθανάσιου Διάκου, Ειλικρίνεια Court, Κατ.1, Αγγλισίδες

ΠΑΦΟΣ Γεώργιου Γρίβα Διγενή 39, Πάφος Νικόλαου Νικολαΐδη 10, Πάφος

ΛΕΜΕΣΟΣ Νίκου Παττίχη 34, Πολεμίδια

ΛΕΜΕΣΟΣ Αγίας Φυλάξεως 27Α 3025

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρχ. Μακαρίου 114-116 7550 Κίτι

Στασίνου 2, Έγκωμη Aθαλάσσης 129 Ε, Στρόβολος

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, 89, Αραδίππου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ The Mall of Cyprus - Βεργίνας 3 Στρόβολος Nicosia Mall - Μαδρίτης 2 Λακατάμια

ΛΕΜΕΣΟΣ My Mall, Ζακάκι (Western City Entrance)

ΛΑΡΝΑΚΑ Λ. Βύρωνος 23 & Γαλιλαίου

Φανερωμένης 168, 6035, Λάρνακα Oι πληροφορίες οι οποίες παρατίθενται σε αυτή την έκδοση είναι έγκυρες μέχρι τη στιγμή έκδοσης, Ιούλιος 2020.

Eπικοινώνησε μαζί μας: • • • •

Καταστήματα Δικτύου Πωλήσεων Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση: 132 www.cytamobile-vodafone.com twitter@cytasupportÀ

Profile for Cyta

Smartphone Offers