Page 1

ONDERWIJS

education l’ Education

merksplas januari 2014 tot juni 2014

Zet in op taal! Kijk op pagina 8.

- een diploma

- een betere job Je weet en kan meer.

•1•


snelcursus

ELEKTRICITEIT • Basistechnieken elektriciteit?

Schrijf je in!

• Een volledige woning van elektriciteit voorzien?

Lessen op: Maandag van 13:10u tot 16:30u en dinsdag van 8:15u tot 11:35u Van februari 2014 tot juni 2014.

BOUW Schrijf je in!

• basistechnieken bouw en metselen?

Lessen op: Woensdag van 8:15u tot 11:35u en vrijdag van 13:10u tot 16:30u Van februari 2014 tot juni 2014.

• onderhoud en herstellingen van een ruwbouw?

DECORATIE Schrijf je in!

• Wil je leren schilderen en behangen?

Lessen op: Donderdag van 8:15u tot 11:35u. Van februari 2014 tot juni 2014.

• Wil je een woning leren opknappen met verschillende decoratietechnieken?

•2•


Bedrijfsbeheer • Wil je zelfstandige worden?

Schrijf je in!

• Vereenvoudigde en dubbele boekhouding studeren?

Lessen op: Maandag van 8:15u tot 11:35u en woensdag van 8:15u tot 11:35u. Van februari 2014 tot juni 2014.

• Heb je interesse in het fiscaal en sociaal statuut van een zelfstandige?

VCA – attest • Wil je solliciteren in de bouwsector, zware industrie of andere? • Wil je een erkend veiligheidsattest behalen?

Schrijf je in! Lessen op: Maandag van 8:30u tot 11:30u en woensdag van 13:15u tot 16:15u Van februari 2014 tot maart 2014.

Kennis van de Nederlandse taal. Connaissance de la langue Néerlandaise. Knowlegde of the Dutch language. start démarreur starter

makkelijk facile easy

gevorderd avancé advanced

•3•

moeilijk difficile difficult


Hulpkok

Module koude keuken Schrijf je in!

• Op een modieuze en trendy manier de basistechnieken hulpkok aanleren? • Leren werken met de meest moderne toestellen in een professionele keuken?

Veel mannen kunnen niet eens een aardappel koken, maar ik wel! Ik volg de opleiding hulpkok. Omdat ik graag kook, startte ik vorig jaar de eerste module. Nu volg ik het tweede deel. Wanneer ik buiten kom, zou ik graag als vrijwilliger koken bij de gaarkeukens, voor minderbedeelden. Mohamed, 32 jaar, samenwonend, zelfstandig.

Beaucoup de gens ne peut pas du tout cuisiner, mais pas moi! Je suis le cours de cuisine. Parce que j’aime bien le cuisiner, j’ai commencé le premier part de ce cours l’annee passée. Maintenant, je suis le deuxième. Après ma libération, je voudrais travailler dans une soupe populaire comme bénévole pour les moins fortunés. Mohamed, 32 ans, vivant ensemble, indépendamment. •4•

Lessen op: Dinsdag van 14:15 u tot 18:00u Van februari 2014 tot juni 2014.

VÓÓR

8 janua inschrij

ri

ven


Diploma middelbaar onderwijs behalen

Module wiskunde basis • Beter leren rekenen?

Schrijf je in!

• Hoe lees je een factuur? En klopt de BTW-berekening?

!Vooraf is er een taalscreening. Je moet goed Nederlands kunnen spreken en schrijven! Lessen op: Donderdag van 8:15u tot 11:35u. Van februari 2014 tot april 2014.

• Hoe lees je een tekening op schaal of een grafiek?

Module WISKUNDE STATISTIEK • Wil je goed statistisch onderzoek in de krant herkennen? • Leren hoe je misleidende informatie kan ontmaskeren?

•5•

Schrijf je in! !Vooraf is er een taalscreening. Je moet goed Nederlands kunnen spreken en schrijven! Lessen op: Donderdag van 8:15u tot 11:35u Van april 2014 tot juni 2014.


Computer

Word • Met een computer werken?

Schrijf je in!

• Een tekstverwerkingsprogramma leren gebruiken?

Lessen op: Dinsdag van 8:30u tot 11:30u en donderdag van 13:15u tot 16:15u. Van februari 2014 tot april 2014.

Windows • Met een computer werken?

Schrijf je in!

• Bestanden openen en bewaren?

Lessen op: Dinsdag van 13:15u tot 16:15u en donderdag van 8:30u tot 11:30u. Van februari 2014 tot april 2014.

• Een tekst opmaken?

Publisher Schrijf je in!

• Wenskaarten, uitnodigingen en visitekaartjes digitaal leren maken?

Lessen op: Dinsdag van 13:15u tot 16:15u en donderdag van 8:30u tot 11:30u. Van februari 2014 tot april 2014.

• Leren werken met WordArt en SmartArt?

Powerpoint Schrijf je in!

• Een presentatie op de computer leren maken?

Lessen op: Dinsdag van 8:30u tot 11:30u en donderdag van 13:15u tot 16:15u Van april tot juni. •6•


Ik heb nooit geleerd met een computer te werken, maar als je tegenwoordig nog werk wilt vinden, moet je wel. Nu had ik de tijd om het te leren, dus waarom niet? Ik heb ondertussen al Word en Windows gedaan en er is nog veel meer. Op naar het volgende!

I never learned how to use a computer, but if you want a job nowadays, you have to. Right now, I have the time to learn all about it, so why not? I already took Word and Windwos and there is so much more. Up to the next!

Peter, 34 jaar, samenwonend,

scaffolder.

Peter, 34 years, living together,

stellingbouwer.

•7•


talen

Nederlands Dutch Le néerlandais • Nederlands leren? Do you want to learn Dutch? Apprendre le néerlandais? • Je Nederlands verbeteren? Do you want to improve your Dutch? Améliorer votre néerlandais?

Schrijf je in!

Register now! Inscrivez-vous !

Lessen op: Woensdag en vrijdag van 13:15u tot 16:15u. Van februari tot april of van april tot juni. Wednesday and Friday from 13:15 PM to 16:15 PM. From February to April or from April to June. Mercredi et vendredi de 13h15 à 16h15. De fevrier jusqu’à avril ou d’avril jusqu’à juin.

Frans French le français • Frans leren? Do you want to learn French? Apprendre le français? • Je Frans verbeteren? Do you want to improve your French? Améliorer votre français?

Schrijf je in!

Register now! Inscrivez-vous !

Lessen op: Lesdagen zijn afhankelijk van de groep waarin je terecht komt. Van februari tot april of van april tot juni. Tuition days depend on the level of your class. From February to April or from April to June. Les jours du cours dépendantdu niveau où vous serez inscrits. De fevrier jusqu’à avril ou d’avril jusqu’à juin.

•8•


Spaans Spanish l’espagnol • Spaans leren? Do you want to learn Spanish? Apprendre l’espagnol? • Je Spaans verbeteren? Do you want to improve your Spanish? Améliorer votre espagnol?

Schrijf je in!

Register now! Inscrivez-vous !

Lessen op: Dinsdag van 13:15u tot 16:15u en vrijdag van 8:30u tot 11:30u. Van februari tot april of van april tot juni. Thuesday from 13:15 PM to 16:15 PM and Friday from 8:30 AM to 11:30 AM. From February to April or from April to June. Mardi de 13h15 à 16h15 et Vendredi de 8h30 à 11:30. De fevrier jusqu’à avril ou d’avril jusqu’à juin.

•9•


Zelfstudie Self-tuition Tu es autodidacte

Examencommissie • Wil je je diploma middelbaar onderwijs behalen? • Ben je bereid dit te doen zonder begeleiding van een leerkracht? • Heb je veel zelfdiscipline?

Schrijf je in! Schrijf een rapportkaartje naar Stephanie – Onderwijs.

• Examencommissie is betalend.

Open Universiteit • Wil je een volledige universitaire opleiding afwerken of enkele modules die je interesseren? • Ben je bereid dit te doen zonder begeleiding van een leerkracht? • Heb je veel zelfdiscipline?

Schrijf je in! Schrijf een rapportkaartje naar Stephanie – Onderwijs.

• Open Universiteit is betalend.

wanneer je vrijkomt: Je wil graag de opleiding die je startte afmaken als je vrijkomt? Of je hebt plannen om een opleiding te gaan volgen nadat je vrijkomt? Samen met jou bekijken we de mogelijkheden!

• 10 •

Schrijf je in! Schrijf een rapportkaartje naar Stephanie – Onderwijs.


Stille studieruimte Silent study Espace d’étude silencieuse

• Is het moeilijk om te studeren op je cel? Have you got difficulties studying in your cell? C’est difficile d’apprendre dans ta cellule? • Wil je in stilte studeren? Do you prefer to study in silence? Tu aimes étudier en silence? • Kan je zelfstandig studeren zonder leerkracht? Can you study on your own without the presence of a teacher? Tu sais étudier sans professeur? • Volg je les of heb je een zelfstudiecursus? Are you following a class or doing a self-tuition course? Tu suis des cours ou tu as un cours d’autodidacte? In de stille studieruimte is er geen leerkracht die je kan helpen. In the silent study there is no teacher to assist you. Dans l’espace d’étude silencieuse il n’y a pas de prof qui puisse t’aider.

Schrijf je in! Register now! Inscris-toi! Vrijdag van 18:30u tot 20:30u, woensdag van 18:30u tot 20:30u of van 13:15u tot 14:45u. Inschrijven heel het jaar mogelijk. Friday from 6:30 PM to 8:30 PM, Wednesday from 6:30 PM to 8:30 PM or from 1:15 PM to 2:45 PM. Ongoing registration throughout the year. Vendredi de 18h30 à 20h30, mercredi de 18h30 à 20h30 ou de 13h15 à 14h45h. Possibilité de s’inscrire toute l’année.

• 11 •


Inschrijven voor een cursus? Do you want to register for a course? t’ inscrire? Stuur een rapportkaartje naar JWT met jouw keuze voor 15 januari 2014 . Als je hulpkok wilt volgen, stuur je voor 8 januari 2014 een rapportkaartje naar CAW De Kempen (JWT). Voor Statistiek, Powerpoint en Publisher kan je inschrijven tot april 2014. Je wordt dan via brief op de hoogte gehouden van je inschrijving. Send your report card to CAW De Kempen (JWT) before the 15th of January 2014. You can register for Statistics, Powerpoint and Publisher until april 2014. You will then be invited for an intake interview and receive further information. Ecrivez un rapport à CAW De Kempen (JWT) avant le 15 janvier 2014 avec votre choix. Vous pouvez vous enregistrer pour des Statistiques, Publisher et Powerpoint jusqu’à avril 2014. On vous tient au courant de votre inscription par lettre.

Vragen? Vragen over deze folder of andere onderwijsvragen? Schrijf een rapportkaartje naar Onderwijs - Karen Delespaul. Any questions on this brochure or on education in general? Send a report card to Education – Karen Delespaul. Sur ce dépliant ou sur d’autres cours ? Ecrivez un rapport à education – Karen Delespaul. Als je je inschrijft voor een activiteit worden je gegevens in een elektronisch systeem opgenomen. Je hebt het recht op inzage en verbetering van je gegevens in dit systeem.

Your data will be entered in an electronic system when you register for an activity. You have the right to access and correct your data in this system.

• 12 •

Lorsque vous vous inscrivez pour une activité, vos données seront introduites dans un systéme électronique. Vous avez droit de regard et de correction de vos données dans ce système.

Profile for Stephanie

Onderwijsbrochure Merksplas februari 2014  

Onderwijsbrochure Merksplas februari 2014  

Advertisement