Fujitsu - toplotne črpalke zrak / voda 2017

Page 1

Inovativna rešitev za ogrevanje vašega doma Ločeni tip Ločeni tip z integriranim hranilnikom za sanitarno toplo vodo


Direktno električno gretje

Direktno električno gretje

Oljni kotel

Oljni kotel

Kondenzacijska plinska peč

Kondenzacijska plinska peč

0

50

Okolju prijazen sistem ogrevanja

2

100%

Brez

čiščenja dimnika

Brez

onesnaževanja

Nizki

stroški vzdrževanja


Ogrevanje prostorov

Sanitarna topla voda

Plavalni bazen

Hlajenje

3


4


Grelni cikel

Optimizirani cikel = višja temperatura vode

Hidravlična enota Tekočinsko vbrizgavanje Uparjevalnik

Tekočinsko vbrizgavanje

Navadni tokokrog s hladilnim plinom

Visoka Temperatura

Koaksialni toplotni izmenjevalec

Konstanta

Zunanja enota

Čas

5


Topli tok hladilnega plina

Ogreta voda Visoko uÄ?inkovit toplotni izmenjevalec

Razred

A

6


Uporabna zunanja temperatura:

-25°C

Uporabna zunanja temperatura:

-20°C

7


Kapaciteta gretja (kW)

8

(razred 11kW)

20 15

Nazivna moÄ?

10

High power model

5 0 -25

-20

-15

-10

-5

0

Zunanja temperatura (°C)


Individual Controller Brezžični daljinski upravljalnik (dodatna oprema)

Žični upravljalnik (dodatna oprema)

Sobni termostat UTW-C55XA

Daljinski upravljalnik UTW-C74TXF*1 UTW-C74HXF*1

or

Sobni termostat UTW-C58XD

RF Modul UTW-MRCXD

Daljinski upravljalnik UTW-C78XD

*1: 19 Languages included,no separate Estern European RC necessary

Nadzor hidravlične notranje enote Preprosta nastavitev načina delovanja • Izbira načina ogrevanja ter delovanja produkcije sanitarne tople vode (DHW). Velik LCD ekran • Prikaz statusa delovanja • Prikaz napak • Tekst Navigacija in nastavitve • Izbor menija ogrevanja • Nastavitev časovnika

Uporabniški vmesnik Podpira različne jezike.

9


Povezava s solarnimi celicami

Priključek za zunanje naprave Spletni server (dodatna oprema)

Internet

UTW-KW1XD UTW-KW4XD

Daljinski nadzorni sistem

Nadzor preko pametnega telefona

Modbus priključek (dodatna oprema) UTW-KMBXE

Domači sistem samodejnega nadzora.

Orodja za servis in vzdrževanje Spletni server (dod. opr.) UTW-KW1XD UTW-KW4XD

LPB priključek (dod. opr.) UTW-KL1XD

or

Orodje za servis (dod. opr.)

UTW-KPSXD Softver

10

*2

UTW-KPSXD

*3

*2: Za povezavo je potreben prikljućek UTW-KW1XD ali UTW-KW4XD. *3: Za povezavo je potreben prikljućek UTW-KL1XD.


Radiator

Samodejni nadzor temperature s krivuljo gretja

50

Izbrano območje krivulje gretja

40

50°C

30 Talno gretje

-20

-15

-10

-5

0

5

15

20

Zunanja temperatura (°C)

-4dB

Nazivna vrednost šuma Nastavljena krivulja gretja

-4.5°C

~40°C

-2dB

+4.5°C

Nizka Nizka

10

Radiator

Zunanja temperatura (°C)

Visoka

Temperatura izhodne vode (°C)

Temperatura izhodne vode (˚C)

60

Nizko šumni način

Stopnja 1 Stopnja 2

Visoka

11


Visoka

Grelec

Način

Razmerje zmanjšanja porabe energije

1 2 3 4

100% 75% 50% Skoraj 0%

Zunanja temperatura

Nastavljena temperatura

55ºC ~ 75ºC 30 ~ 360 min

Nizka VKLOP

IZKLOP

Proti-zamrzovalni način

DHW Hranilnik 300 L

Čas

Operation status display

Pomožni grelec

Dodaten vir ogrevanja*

Napaka

Vzdrževanje

Radiator

Talno gretje Zunanja enota

12

Hidravlična enota

*Ko je priključen dodatni vir ogrevanja

• Zgodovina napak shrani 10 napak • Prikaz tel. številke servisa

Massage


System Components Sestavni deli sistema (Optional oprema) Parts) (dodatna

Osnovne enote

Nadzorne enote (Dodatna oprema)

Gretje & Topla voda (Na lokaciji)

Topla voda (Na lokaciji)

Hidravlična enota Serija High Power WSYG140DG6 WSYK160DG9

Topla voda

Sončne celice (dodatna oprema)

Dodaten vir ogrevanja (dodatna oprema)

Komfortna serija WSYA100DG6

Komplet za kaskadno povezavo UTW-KCMXE (baza) UTW-KCSXE (priklop)

Tuš

Hranilnik sanitarne vode

Komplet za povezavo dodatnega vira ogrevanja UTW-KBDXD & Hidravlična kretnica UTW-TEVXA

Kad

UTW-T20XA UTW-T30XA UTW-T30XD

Komplet za 2. ogrevalni krog UTW-KZDXD*

Radiator

Konvektor

Toplotni izmenjevalnik UTW-ESPXA & Komplet za plavalni bazen UTW-KSPXD*

Zunanja enota

Plavalni bazen

Žični daljinski upravljalnik

Serija High Power WOYG112LCTA WOYG140LCTA

Talno gretje

Sobni termostat UTW-C55XA

Daljinski upravljalnik UTW-C74TXF

WOYK112LCTA WOYK140LCTA WOYK160LCTA

ali Brezžični daljinski upravljalnik RF Modul UTW-MRCXD Sobni termostat UTW-C58XD

Komfortna serija WOYA060LFCA WOYA080LFCA

WOYA100LFTA

Spletni strežnik UTW-KW1XD UTW-KW4XD

Daljinski upravljalnik UTW-C78XD

*Potreben je regulacijski komplet (UTW-KREXD). Internet Dodatna oprema

Hladilni plin

Hladilna tekočina

Pritok tople vode

Povratek vode

Komunikacijski kabel Sanitarna topla voda

Kabel za spletno povezavo

13


Ločeni tip Ime izdelka

High Power

Ime modela

Ločeni tip z integriranim sistemom DHW Komfortna

High Power

Samostojna Kompaktna

Komfortna 1Ø

11

14

11

14

16

5

6

8

10

11

14

11

14

16

5

6

8

10

5

8

10

UTW-KZSXE

UTW-KZDXE

Komplet za 2. ogrevalni krog

Komplet za povezavo z drugim virom ogrevanja

UTW-KBSXD

UTW-KBDXD

Hidravlična kretnica

UTW-TEVXA

UTW-KDWXG

UTW-KDWXD

● — *1 — *1 — *1 — *1 — *1 — *1 — *1 — *1 — *1 ●

200 Liter 300 Liter

UTW-T20XA UTW-T30XA

● — *1 — *1 — *1 — *1 — *1 — *1 — *1 — *1 — *1 ●

300 Liter

UTW-T30XD

● — *1 — *1 — *1 — *1 — *1 — *1 — *1 — *1 — *1 ●

Visokopretočna črpalka

UTW-PHFXD

Komplet za plavalni bazen

UTW-KSPXD

Toplotni izmenjevalnik za plavalni bazen

UTW-ESPXA

Komplet za hlajenje

UTW-KCLXD

● — *2 — *2 — *2

Razširitvena kartica

UTW-KREXD

Komplet za zmanjševanje hrupa

UTW-KLNXE

Pladenj za odtok

UTW-KDPXA

Glavni komplet za kaskadno povezavo (vklučen LPB)

UTW-KCMXE

Podporni komplet za kaskadno povezavo (vklučen LPB)

UTW-KCSXE

(Internal)

Komplet za sanitarno toplo vodo

(External)

Bojler za sanitarno vodo

14


Ločeni tip High Power

Ime modela

Ime izdelka

HMI Komplet

Ločeni tip z integriranim sistemom DHW Komfortna

High Power

Komfortna

Samostojni Kompaktna

11

14

11

14

16

5

6

8

10

11

14

11

14

16

5

6

8

10

5

8

10

UTW-KHMXE*3

UTW-C74TXF*3

UTW-C74HXF*3 ●

UTW-C78XD-E*4 ●

Žični

Daljinski upravljalnik UTW-C78XD Brezžični

Žični

UTW-C55XA

Brezžični

UTW-C58XD

Oddajnik zunanjega senzorja

UTW-MOSXD

RF Moduli

UTW-MRCXD

Spletni server

UTW-KW1XD UTW-KW4XD

LPB

UTW-KL1XD

Modbus

UTW-KMBXE

— *7 — *7 — *7 — *7 — *7 — *7 — *7 — *7 — *7 — *7 — *7 — *7 — *7 — *7 — *7 — *7 — *7 — *7 ●

Sobni termostat

za BSB-Vhod

UTW-HAMXE

UTW-HAMXF

Bazni grelec

Servisni paket (incl.OCI700 adapter)

UTW-KSTXD

●*5 ●*5 ●*5 ●*5 ●*5 ●*5 ●*5 ●*5 ●*5 ●*5 ●*5 ●*5 ●*5 ●*5 ●*5 ●*5 ●*5 ●*5 ●*5 ●*5 ●*5

Servisni Software

UTW-KPSXD

●*6 ●*6 ●*6 ●*6 ●*6 ●*6 ●*6 ●*6 ●*6 ●*6 ●*6 ●*6 ●*6 ●*6 ●*6 ●*6 ●*6 ●*6 ●*6 ●*6 ●*6

Komplet za zunanjo povezavo

UTY-XWZXZ2

15


Hidravlična notranja enota

Notranja enota

Hranilnik za toplo vodo

Črpalka

Ventil Črpalka Zunanja enota

Notranja enota

Radiator Ventil

Črpalka

Zunanja enota

Črpalka

Radiator

Talno ogrevanje

Zunanja enota

Talno ogrevanje

Ventil Talno ogrevanje

Notranja enota

Zunanja enota Notranja enota Ventil Zunanja enota

Hranilnik za vodo Tuš (topla voda)

Črpalka

(Parameter 5700)

Tip namestitve

Prednastavitev 1

1 ogrevalni krog

Prednastavitev 2

2 ogrevalna kroga

Prednastavitev 3

1 ogrevalni krog & dodatni vir ogrevanja

Prednastavitev 4

2 ogrevalna kroga & dodatni vir ogrevanja

Prednastavitev 5

Prednastavitev 7

1/2 ogrevalnega kroga & zalogovnik 1/2 ogrevalnega kroga & zalogovnik & dodatni vir ogrevanja Glavna kaskadna povezava

Prednastavitev 8

Kaskadna povezava A

Prednastavitev 9

Kaskadna povezava B/C

Prednastavitev 6

Nastavitev temperature

max. 75°C Nastavitev obdobja

~25 Dni

Velik ekran Prikaz vseh funkcij in indikatorjev načina delovanja •Ura•Temperatura•Sanitarna topla voda•Masaža•Servis/Vzdrževanje•Meni časovnika•

Enostavna nastavitev DHW Način delovanja Gumb za informacije

Ob namestitvi

Navigacija Ponastavtiev Hlajenje

Končni uporabniki

16

Seznam pretoka

Primer

1

Nastavitev namestitve

Nastavitev hitrosti črpalke, Konfiguracija. Nast. krivulje gretja, Izklop toplotne črpalke.

2

Opcijske nastavitve

Komplet za hlajenje, Komplet za sanitarno vodo, Komplet za plavalni bazen.

3

Priročne funkcije

4

Delovne nastavitve

5

Potrditev

Potrditev načina delovanja (Gretje, hlajenje, sanitarna voda, ostalo)

6

Nastavitev uporabnika

Datum in čas, časovnik, način delovanja, nastavitev temperature.

Nast. samodejne krivulje gretja, Sistem za talno gretje, Nastavitev zunanje temperature, Nastavitev obdobja vzdrževanja. Simulator zunanje temperature


Prikaz napake Operation status display

Operation status display Kako ugotoviti, za katero napako gre

Ob pojavu napake

i

Na ekranu se prikaže simbol za napako

Gumb“Info” Prikažejo se podrobne informacije • Koda napake • Oznaka napake • Tekstovna informacija (UART)

Napaka na hidravlični notranji enoti

pritisnite gumb “Info”

Napaka na zunanji enoti

Ob pojavu napake začneta naenkrat utripati rdeča in zelena LED lučka in prikaže se vzrok napake.

Ob pojavu napake: POWER MODE

LED2(ZELENA) LED1(RDEČA)

Potrditev časa utripanja

ERROR

: VKLOP : Hitro utripa

Potrditev kode za prikaz kode napake

Preveri tabelo kod napak

17


Ime modela

Hidravlična notranja enota

WSYG140DG6

WSYG140DG6

WSYK160DG9

WSYK160DG9

WSYK160DG9

Zunanja enota

WOYG112LCTA

WOYG140LCTA

WOYK112LCTA

WOYK140LCTA

WOYK160LCTA

Obseg kapacitete Kapaciteta gretja 7°C/35°C talno gretje *1

Vhodna moč

kW

COP Kapaciteta gretja 2°C/35°C talno gretje *1

Vhodna moč

kW

COP Kapaciteta gretja -7°C/35°C talno gretje*

Vhodna moč

1

kW

COP

11

14

11

14

16

10.80

13.50

10.80

13.50

15.17

2.54

3.23

2.51

3.20

3.70

4.25

4.18

4.30

4.22

4.10

10.77

12.00

10.77

13.00

13.50

3.44

3.87

3.40

4.15

4.34

3.13

3.10

3.17

3.13

3.11

10.80

12.00

10.80

13.00

13.50

4.32

5.08

4.28

5.18

5.40

2.50

2.36

2.52

2.51

2.50

Karakteristike ogrevanja prostora*

2

Temperatura

°C

Razred energijske učinkovitosti

55

35

55

35

55

35

55

35

55

35

A+

A++

A+

A+

A+

A++

A+

A++

A+

A+

Nominalna moč gretja (Pnominalni)

kW

9

11

11

13

9

11

11

13

13

14

Energijska učinkovitost ogrevanja prostora (ηS)

%

109

151

113

148

112

154

117

150

117

149

kWh

6842

6062

8041

6824

6669

5930

7803

6738

9062

Letna poraba električne energije Hidravlična notranja enota

Zvočna moč

Zunanja enota

dB(A)

46

46

68

69

46 69

46 68

70

7408 46

68

71

Specifikacije hidravlične notranje enote Napajanje

1 Ø 230 V 50 Hz

Dimenzije V׊×G

3 N 400 V 50 Hz

mm

Teža (Neto)

800 × 450 × 457

kg

Pretok vode

Min/Max

Volumen bojlerja z izmenjevalcem

42

L/min

19.5/39.0

24.4/48.7

19.5/39.0

L

Kapaciteta ekspanzijske posode

L

8

Max

°C

60

Vtok/Povratek

mm

Kapaciteta

kW

Max

A

Izhodna temperatura vode Premer priključka vodovodne cevi Pomožni vir ogrevanja

24.4/48.7

27.4/54.8

16

Ø 25.4/Ø 25.4 6.0(3.0kW×2kom)

9.0(3.0kW×3kom)

Specifikacije zunanje enote Napajanje

1 Ø 230 V 50 Hz

Tok Dimenzije V׊×G

22.0

3 N 400 V 50 Hz 25.0

8.5

mm

Teža (Neto)

kg

92 R410A

Količina hladilnega plina

kg

Količina polnjenja dodatnega hladilnega plina

2.50

g/m Tekočina

50 Ø 9.52

mm

Plin

Dolžina

Priključna cev

Min/Max

Ø 15.88

m

5/20

Dolžina (brez polnjenja)

m

15

Razlika v višini

Max

m

15

Ogrevanje

°C

-25 do 35

Obseg delovanja

10.5

99

Hladilni plin (potencial globalnega ogrevanja)

Premer

9.5

1,290 × 900 ×330

650

650

77

31

330

900

12

31

330

12

800

900

832,8

400

400

450

18

Povratek ogrevanja Pretok ogrevanja Ø25.4 Ø25.4

21

21

1290

1290

97 98

457 479

81


Ime modela

Hidravlična notranja enota

WSYA050DG6

WSYA100DG6

WSYA100DG6

WSYA100DG6

Zunanja enota

WOYA060LFCA

WOYA060LFCA

WOYA080LFCA

WOYA100LFTA

Obseg kapacitete Kapaciteta gretja 7°C/35°C talno gretje *

Vhodna moč

1

kW

COP Kapaciteta gretja 2°C/35°C talno gretje *1

Vhodna moč

kW

COP Kapaciteta gretja -7°C/35°C talno gretje *1

Vhodna moč

kW

COP

5

6

8

10

4.50

6.00

7.50

10.00

0.996

1.41

1.84

2.49

4.52

4.27

4.08

4.02

4.50

4.95

5.65

7.70

1.39

1.53

1.78

2.47

3.24

3.24

3.17

3.12

4.10

4.60

5.70

7.40

1.47

1.74

2.23

2.97

2.79

2.64

2.56

2.49

Karakteristike ogrevanja prostora*2 Temperatura

°C

Razred energijske učinkovitosti

55

35

55

35

55

35

55

35

A+

A++

A+

A++

A+

A++

A+

A++

Nominalna moč gretja (Pnominalni)

kW

4

4

5

5

6

7

8

8

Energijska učinkovitost ogrevanja prostora (ηS)

%

115

169

115

169

118

156

113

155

kWh

3026

2160

3180

2505

3886

3375

5415

Letna poraba električne energije Hidravlična notranja enota

Zvočna moč

Zunanja enota

46

dB(A)

65

46 60

46

65

63

4415 46

65

69

68

69

Specifikacije hidravlične notranje enote Napajanje

1 Ø 230 V 50 Hz

Dimenzije V׊×G

mm

800 × 450 × 457

kg

Teža (Neto) Pretok vode

Min/Max

Volumen bojlerja z izmenjevalcem

42

L/min

8.1/16.2

10.8/21.7

13.5/27.1

L

Kapaciteta ekspanzijske posode

L

8

Max

°C

55

Vtok/Povratek

mm

Ø 25.4/Ø 25.4

Kapaciteta

kW

6.0(3.0kW×2kom)

Max

A

Izhodna temperatura vode Premer priključka vodovodne cevi Pomožni vir ogrevanja

18.1/36.1

16

Specifikacije zunanje enote Napajanje

1 Ø 230 V 50 Hz

Tok Dimenzije V׊×G

11.0

12.5

mm

Teža (Neto)

17.5

kg

830 × 900 × 330

41

Hladilni plin (potencial globalnega ogrevanja)

42

60

1.40

1.80

R410A

Količina hladilnega plina

kg

oličina polnjenja dodatnega hladilnega plina

1.10

g/m Tekočina

Premer

Plin

Dolžina

Priključna cev

18.5

620 × 790 ×290

Min/Max

mm

25

40

Ø 6.35

Ø 9.52

Ø 12.70

Ø 15.88

m

5/30

Dolžina (brez polnjenja)

m

15

Razlika v višini

Max

m

20

Ogrevanje

°C

-25 do 35

Obseg delovanja

*1: Vrednosti kapacitete gretja/vhodna moč/COP bazirajo na meritvah EN14511 standarda. Vplivi dejavnikov okolice, kot je delovanje opreme za ogrevanje, sobna temperatura in razne prilagoditve, lahko vplivajo na morebitna odstopanja med dejanskimi in napisanimi vrednostmi. *2: Vse informacije ErP so na voljo na: www.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/index.html.

400

320 540

832,8

Drain port Ø20

800

650

395

352

45.4

450

125 900

77

31

330

12 97 98

790

62

290

Povratek ogrevanja Pretok ogrevanja Ø25.4 Ø25.4

81

479

21

20

620

830

20

457

19


ime modela

Hidravlična notrana enota

WGYG140DG6

WGYG140DG6

WGYK160DG9

WGYK160DG9

WGYK160DG9

Zunanja enota

WOYG112LCTA

WOYG140LCTA

WOYK112LCTA

WOYK140LCTA

WOYK160LCTA

11 10.80 2.54 4.25 10.77 3.44 3.13 10.80 4.32 2.50

14 13.50 3.23 4.18 12.00 3.87 3.10 12.00 5.08 2.36

11 10.80 2.51 4.30 10.77 3.40 3.17 10.80 4.28 2.52

14 13.50 3.20 4.22 13.00 4.15 3.13 13.00 5.18 2.51

16 15.17 3.70 4.10 13.50 4.34 3.11 13.50 5.40 2.50

Obseg kapacitete 7°C/35°C talno gretje *

Kapaciteta gretja Vhodna moč COP Kapaciteta gretja Vhodna moč COP Kapaciteta gretja Vhodna moč COP

1

2°C/35°C talno gretje *1

-7°C/35°C talno gretje*1 Karakteristike ogrevanja prostora*2 Temperatura Razred energijske učinkovitosti Nominalna moč gretja (Pnominalni)

kW

kW

°C kW

Energijska učinkovitost ogrevanja prostora (ηS) Letna poraba energije Hidravlična notranja enota

Zvočna moč

kW

Zunanja enota

Karakteristike sanitarne tople vode* Polnjenje Razred energijske učinkovitosti Energijska učinkovitost (ηwh) Letna poraba električne energije Specifikacije hidravlične notranje enote Napajanje Dimenzije V׊×G Teža (Neto) Pretok vode Volumen bojlerja z izmenjevalcem Volumen grelca tople vode Kapaciteta ekspanzijske posode Temperatura izhodne vode Premer priključka vodovodne cevi Premer priključka vodovodne cevi za toplo vodo Pomožni vir ogrevanja Specifikacije zunanje enote Napajanje Tok Dimenzije V׊×G Teža (Neto) Hladilni plin (potencial globalnega ogrevanja) Količina hladilnega plina Količina polnjenja dodatnega hladilnega plina

55 A+ 9

35 A++ 11

55 A+ 11

35 A+ 13

55 A+ 9

35 A++ 11

55 A+ 11

35 A++ 13

55 A+ 13

35 A+ 14

%

109

151

113

148

112

154

117

150

117

149

kWh

6842

6062

8041

6824

6669

5930

7803

6738

9062

7408

68

70

dB (A)

46

46

68

69

46 69

46

46 68

71

2

1 Ø 230 V 50 Hz

Max Vtok/Povratek Kapaciteta

19.5/39.0

3 N 400 V 50 Hz 1,840× 648 × 698 152 19.5/39.0 190 1.5 12 60 Ø 25.4/Ø 25.4 Ø 19.05

24.4/28.7

6.0(3.0kW×2kom)

Max

A mm kg

22.0

24.4/48.7

27.4/54.8

9.0(3.0kW×3kom)

1 Ø 230 V 50 Hz 25.0

8.5 1,290 × 900 ×330

3 N 400 V 50 Hz 9.5

92

99

mm m m m °C

650

650

644 630 599 576

400

400

648

77

31

330

900

12

31

330

1290 21

1290 21

20

43

12

1840

900

10.5

R410A 2.50 50 Ø 9.52 Ø 15.88 5/20 15 15 -25 do 35

kg g/m

Tekočina Plin Dolžina Min/Max Dolžina (brez polnjenja) Razlika v višini Max Ogrevanje

Obseg delovanja

mm kg L/min L kW L °C mm mm kW

1850

Min/Max

Premer

Priključna cev

L A 88 1166

% kWh

698

103


Ime modela

Hidravlična notrana enota

WGYA050DG6

WGYA100DG6

WGYA100DG6

WGYA100DG6

Zunanja enota

WOYA060LFCA

WOYA060LFCA

WOYA080LFCA

WOYA100LFTA

5 4.50 0.996 4.52 4.50 1.39 3.24 4.10 1.47 2.79

6 6.00 1.41 4.27 4.95 1.53 3.24 4.60 1.74 2.64

8 7.50 1.84 4.08 5.65 1.78 3.17 5.70 2.23 2.56

10 10.00 2.49 4.02 7.70 2.47 3.12 7.40 2.97 2.49

Obseg kapacitete Kapaciteta gretja Vhodna moč COP Kapaciteta gretja Vhodna moč COP Kapaciteta gretja Vhodna moč COP

7°C/35°C talno gretje *1

2°C/35°C talno gretje *1

-7°C/35°C talno gretje *1 Karakteristike ogrevanja prostora*2 Temperatura Razred energijske učinkovitosti Nominalna moč gretja (Pnominalni)

kW

kW

°C

55 A+ 4

kW

Energijska učinkovitost sezonskega ogrevanja prostora (ηS) Letna poraba energije Hidravlična notranja enota

Zvočna moč

kW

Zunanja enota

Karakteristike sanitarne tople vode* Polnjenje Razred energijske učinkovitosti Energijska učinkovitost (ηwh) Letna poraba električne energije Specifikacije hidravlične notranje enote Napajanje Dimenzije V׊×G Teža (Neto) Pretok vode Volumen bojlerja z izmenjevalcem Volumen grelca tople vode Kapaciteta ekspanzijske posode Temperatura izhodne vode Premer priključka vodovodne cevi Premer priključka vodovodne cevi za toplo vodo Pomožni vir ogrevanja Specifikacije zunanje enote Napajanje Tok Dimenzije V׊×G Teža (Neto) Hladilni plin (potencial globalnega ogrevanja) Količina hladilnega plina Količina polnjenja dodatnega hladilnega plina

35 A++ 4

55 A+ 5

35 A++ 5

55 A+ 6

35 A++ 7

55 A+ 8

35 A++ 8

%

115

169

115

169

118

156

113

155

kWh

3026

2160

3180

2505

3886

3375

5415

4415

60

65

63

65

69

68

46

dB (A)

65

46

46

46 69

2

Priključna cev

Obseg delovanja

L A+ 120 880

% kWh

Min/Max

Max Vtok/Povratek Kapaciteta

1 Ø 230 V 50 Hz 1,840× 648 × 698 152

mm kg L/min L kW L °C mm mm kW

8.1/16.2

10.8/21.7

13.5/27.1

190 1.5 12

18.1/36.1 190 1.5 12

55 Ø 25.4/Ø 25.4 Ø 19.05 6.0(3.0kW×2kom) 1 Ø 230 V 50 Hz

Max

A mm kg

11.0

12.5 620 × 790 ×290

17.5

41

18.5 830 × 900 ×330 90

42 R410A

kg g/m

tekočina Premer Plin Dolžina Min/Max Dolžina (brez polnjenja) Razlika v višini Max Ogrevanje

1.10

1.40

1.80 40 Ø 9.52

25 Ø 6.35

mm

Ø 12.70

Ø 15.88

m m m °C

5/30 15 20 -25 do 35

*1: Vrednosti kapacitete gretja/vhodna moč/COP bazirajo na meritvah EN14511 standarda. Vplivi dejavnikov okolice, kot je delovanje opreme za ogrevanje, sobna temperatura in razne prilagoditve, lahko vplivajo na morebitna odstopanja med dejanskimi in napisanimi vrednostmi. *2: Vse informacije na ErP so na voljo na www.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/ index.html.

644 630 599 576

650

395 400

320

900 62

31

330

12

290

21

20

620

830

790

77

1850

125 1840

540

20

43

Odtok Ø20

352

45.4

648

698

103

21


22


23


Ogrevanje prostorov Sanitarna topla voda Plavalni bazen Hlajenje in veliko več...

・・Pridržujemo si pravico sprememb specifikacij in dizajna brez predhodnega opozorila. ・Za podrobnosti se obrnite na pooblaščenega prodajalca. ・Naprave v tem katalogu vsebujejo fluoridne toplogredne pline. ・“   ” je zaščitena znamka FUJITSU GENERAL LIMITED registrirana na Japonskem ter v drugih državah. ・Druge naprave, omenjene v tem katalogu so tudi lahko zaščitene z znamko.

ISO 9001 Certified number : 01 100 89394

ISO 14001 Certified number : 01 104 9245/01

Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

ISO 9001 Certified number : 01 100 79269

ISO 14001 Certified number : CNBJ311153-UK

Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

・Dejanska barva naprav se lahko razlikuje od barv prikazanih v tem katalogu.

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan http://www.fujitsu-general.com/

Distributer za Slovenijo Dines d.o.o., Ljubljana Copyright© 2009-2014 Fujitsu General Limited. All rights reserved. 7EF015-1510E


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.