Page 1

VICTORIE MERITATÃ DE ALB-VIOLEÞI DUPÃ 20 DE ANI

pag. 4-5

FC Argeº a bãtut Dinamo!

Curierul I ZILE

Cotidian independent al judeþului Argeº

20 de pagini

80 de bani (8.000 lei) Anul XII Nr. 3432 Luni, 21 noiembrie 2005

www.curier.ro e-mail: office@curier.ro

Weekend sîngeros pag. 20

Tîrît de maºinã 500 de metri

Camionetã zob la Lunca Corbului

pag. 2

Superconcurs organizat de BRD - Groupe Société Générale ºi Curierul zilei!

PREMII de 42.000.000 lei! Amãnunte în pagina 10

Nu rataþi!

Gigi Becali dã 1,5 milioane euro pe FC Argeº ■ Stelistul vrea sã cîºtige campionatul cu alb-violeþii Din rãzboiul etern între Steaua ºi Dinamo s-ar putea sã cîºtige FC Argeº. Astfel, finanþatorul militarilor, Gigi Becali, ºi-a pus în gînd sã ia echipa antrenatã de Sorin Cîrþu, avînd planuri mari cu piteºtenii. Sîmbãtã noaptea, dupã victoria noastrã de la Dinamo, Becali l-a sunat pe Tudor Pendiuc, propunîndu-i o afacere de nerefuzat. „Vã dau 1,5 milioane euro pe FC Argeº ºi o fac echipa a doua a Stelei. Vreau sã cîºtig campionatul cu FC Argeº“, a spus Gigi Becali. Sãptãmîna aceasta, cei doi urmeazã sã se întîlneascã pentru a pune la punct detaliile tranzacþiei. De achiziþionarea pachetului majoritar de la FC Argeº este interesat ºi dinamovistul Gigi Neþoiu. S.M.

A bãut ºi s-a spînzurat pag. 3

Dacã greva va fi declaratã ilegalã, profesorii ameninþã:

Renault Clio rãsturnat la Bãiculeºti

pag. 3

Curs valutar: 1 euro - 3,6390

Argeºenii voteazã azi pentru ºefia FRF Cei nouã reprezentaþi ai judeþului Argeº în Adunarea Generalã a FRF vor vota astãzi pentru alegerea ºefului instituþiei. Voturile argeºenilor sînt împãrþite, fiind probabil ca reprezentanþii FC Argeº, FC Nicolae Dobrin, Sporting ºi AJF sã fie de partea Naºului, iar Dacia Proremat, Cosmos (fotbal în salã) ºi Centrul de Juniori Curtea de Argeº sã fie de partea lui Gicã Popescu. S.M.

LOTO 6/49: 24, 42, 13, 44, 2, 9 NOROC: 0 3 7 8 4 4 0

Cel mai frumos copil din Argeº

1 USD - 3,1150 Gramul de aur - 48,8595

pag. 7

Casã distrusã de flãcãri

„Nu vom încheia situaþia ºcolarã“

NARG

pag. 20

pag. 11

pag. 20

Boureanu îl atacã pe Tãriceanu, preºedintele PNL


Politic - Social

Se întîmplã la Curtea de Argeº ■ PD are 300 de membri de partid Preºedintele Partidului Democrat din Curtea de Argeº, Ioan Cãlinesc, a declarat cã la aceastã orã partidul are aproximativ 300 de membri care susþin organizaþia în toate acþiunile ºi sînt de bazã. Afirmaþia intervine dupã o oarecare rãcire între cei doi consilieri ai PD ºi colegii de Alianþã, care sînt tot mai des de pãreri contrarii în ºedinþele de consiliu local. Preºedintele organizaþiei a dorit ca PD sã aparã ca o formaþiune puternicã ºi stãpînã pe ea, însã jumãtatea sa de Alianþã a fost clar demoralizatã de atitudinea ºefilor celeilalte jumãtãþi, care nu dau semn sã ridice steagul alb, cu toate cã nu se ºtie cãnd a început rãzboiul. R.C.

■ PRM trimite dosare la Comisia pentru Abuzuri Consilierul pe probleme economice ºi sociale al organizaþiei locale a PRM, Petre Olteanu, a declarat cã, zilnic, la sediul PRM sosesc argeºeni cu diferite petiþii, cereri sau care sesizeazã abuzuri grave sau mai puþin grave. Mare parte dintre aceste hîrtii ajung la consilierii locali din cadrul organizaþiei, iar cele care nu sînt de competenþa membrilor partidului de la Curtea de Argeº sînt înmînate deputatului Dragoº Dumitriu, care le duce la Comisia pentru Abuzuri a Parlamentului. R.C.

Spre mirarea consilierului PRM Gheorghe Bugeac,

■ Aquaterm a terminat lucrãrile în municipiu Spre uimirea ºi supãrarea consilierului local Gheorghe Bugeac, Aquaterm a terminat lucrãrile care i s-au dat de Primãria Curtea de Argeº prin încredinþare directã. Consilierul local a fãcut mare scandal pe marginea acestor încredinþãri, bãnuind, ca de obicei, cã la mijloc este ceva ilegal. De aceastã datã, Aquaterm a fãcut treabã bunã, iar reprezentanþii primãriei sînt mulþumiþi cã au executat lucrãrile într-un timp aºa de scurt ºi cu bani mai puþini decît dacã s-ar fi fãcut cu alte societãþi. R.C.

Luni, 21 noiembrie 2005

■ Încã douã strãzi vor avea apã potabilã Primãria a decis ca locuitorii de pe strãzile Chiriteºti ºi Valea Doamnei sã beneficieze iarna aceasta de apã potabilã, ca urmare a solicitãrii acestora de prelungire a reþelei de distribuþie. Pe strada Valea Doamnei se vor mai face lucrãri de extindere cu 200 de metri, preþul acestora fiind de 30 milioane lei, iar pe Chiriteºti, reþeaua se lungeºte cu 300 de metri, adicã un total de 40 milioane lei. Lucrãrile vor fi executate de Aquaterm SA, care a finalizat mai multe lucrãri pe care primãria i le-a încredinþat direct cu sãptãmîni în urmã. R.C.

VIP în urcare

&

Marian Fulga, prim-vicepreºedinte PRM Argeº ºi vicepreºedinte al Consiliului Judeþean, nu a mai fost ales în Comitetul Director al partidului.

Fondatorul PRM Argeº a rãmas pe dinafarã Surpriza a venit însã de la Argeº, pentru cã Marian Fulga nu a mai fost reales membru în Comitetul Director PRM. Primvicepreºedintele PRM Argeº ºi vicepreºedinte al CJ spune cã nu se simte trãdat de anumiþi colegi de partid, ci mai degrabã dezamãgit de prestaþia acestor colegi. Fulga mai spune cã în orice partid existã competiþie, dar refuzã sã precizeze numele celor care l-au dezamãgit.

Imagine ºifonatã de un sãptãmînal local

VIP în coborîre

&

Trustul de presã

Curierul zilei Curierul zilei - pag. 2

Publishing & Advertising

Bdul IC Brãtianu nr. 24 Piteºti Tel/fax 22.22.76, 21.59.50 http://www.curier.ro office@curier.ro EDITURÃ SI TIPOGRAFIE: BRIO STAR IND. S.R.L. ISSN 1224-399x

Tãriceanu a uitat sã-ºi conducã partidul Profitînd de prezenþa la alegerile desfãºurate sîmbãtã la nivelul conducerii PNL Bucureºti, Cristian Boureanu, deputat PNL de Argeº, a lansat un atac fãrã precedent la adresa preºedintelui Tãriceanu. Boureanu a evidenþiat faptul cã în România nu partidul este important în ochii alegãtorului, ci liderul acestui partid, ºi cã PNL suferã la acest capitol. În continuare vã prezentãm fragmente din discursul deputatului argeºean, cu precizarea cã titlul ºi subtitlurile aparþin redacþiei. Z.C.

Ludovic Orban, un adevãrat lider liberal

întotdeauna în interiorul PNL. Aº vrea sã ne amintim situaþia în care ne aflam acum doi ani: PSD Ludovic Orban a fos reales în devenise partidul-stat, corupþia funcþia de preºedinte PNL Bucu- ajunsese la punctul maxim, iar reºti. La alegeri a participat ºi caracatiþa PSD controla toate deputatul Cristian Boureanu, instituþiile statului. Theodor care a ºi apreciat activitatea de- Stolojan demisiona ºi lãsa parpusã pînã în prezent de Orban. tidul la 20% ºi la un raport de 2/1 cu PD în opDiscursul lui þiunile electoBoureanu a fost PD ar fi fost aproape istorie dacã nu existau Theodor ratului. Ne ade fapt un atac flam în plinã Stolojan ºi PNL. Dar, în direct la persoana campanie preºedintelui PNL acelaºi timp, PNL nu ar fi electoralã ºi Tãriceanu, chiar ajuns la putere dacã nu trebuie sã recudacã, iniþial, existau PD ºi, în special, noaºtem cã puBoureanu a þinut preºedintele Traian Bãsescu. þini erau aceia sã-l felicite pe Ludovic Orban. „Doresc sã îl care vedeau cu adevãrat victoria felicit pe Ludovic Orban pentru Alianþei ºi victoria lui Traian întreaga activitate, pentru Bãsescu în alegerile prezi consecvenþã ºi pentru curajul de denþiale“. a-ºi spune întotdeauna pãrerea atît în interiorul, cît ºi în „Nu am cîºtigat exteriorul PNL. În acelaºi timp, puterea“ vreau sã vã spun cã îmi asum „Am cîºtigat alegerile, dar, din riscul de a spune cîteva lucruri pãcate, fãrã un suport suficient ca care nu vor fi pe placul unora sã cîºtigãm puterea. ªi trebuie sã dintre noi. O fac cu riscul de a fi recunoaºtem cã, între turul întîi blamat, aºa cum am fãcut-o

ºi turul al doilea, am rãmas ºi mai puþini aceia care aveam curajul sã se exprime împotriva PSD. În turul doi, Traian Bãsescu a cîºtigat alegerile ºi am reuºit, Alianþa D.A., sã ajungem la guvernare. Am spus-o ºi o repet: în mod sigur, astãzi, PD ar fi fost aproape istorie dacã nu existau Theodor Stolojan ºi PNL. Dar, în acelaºi timp, PNL nu ar fi ajuns la putere dacã nu existau PD ºi, în special, preºedintele Traian Bãsescu. Mai mult, îmi permit sã spun, pentru cã ºtiu unele lucruri, cã poate am fi fost astãzi la guvernare alãturi de PSD. ªi nu cred cã, pentru viitorul acestui partid, cu o istorie de 130 de ani, ar fi fost un lucru bun“.

„Pentru mine nu este o înfrîngere personalã. Trebuie sã accept cã a fost dorinþa unora sau a altora ca eu sã nu mai fac REDACTOR-ªEF: Andreea Dumbrãvescu SECRETAR GENERAL DE REDACÞIE: Cãtãlin Ciobanu SECRETAR DE REDACÞIE: Irina Zanfir DIRECTOR DE PUBLICITATE: Marian Filip (e-mail: marian@curier.ro)

Responsabilitatea pentru conþinutul articolelor aparþine în exclusivitate autorului

parte din Comitetul Director. Nu mã simt trãdat, ci dezamãgit de prestaþia unor colegi de organizaþie, care ar fi trebuit sã-ºi canalizeze energia în afara partidului împotriva adversarilor. Nu pot sã vã dau nume. Se ºtiu ei cine sînt. Trebuie sã recunosc cã un articol apãrut într-un sãptãmînal local mi-a afectat imaginea personalã, nu numai imaginea politicã pe care o aveam la Bucureºti. Acel articol cuprinde numai exagerãri ºi consider cã oricînd aº putea avea realizãri materiale, deoa-

rece eu ºi soþia mea sîntem avocaþi ºi nu ne putem plînge de faptul cã nu avem bani sau capacitatea de a plãti niºte rate la bancã. S-a scris în acel articol, cu rea intenþie, cã aº fi mare moºier pe la Brãduleþ ºi pe la Dîmbovicioara. Ei bine, eu am fãcut douã împrumuturi la BRD, unul de 3.200 euro ºi altul de 150 milioane lei, pentru a cumpãra o bucatã de pãmînt sau pentru a începe construcþia la o casã de vacanþã. Repet, veniturile familiei mele sînt destul de mari ºi îmi permit sã suport niºte rate la

REDACÞIA Politic: Zoli Criºan, (e-mail: politic@curier.ro) Fapt divers: Alina Pleºan (ºef depart.). (e-mail: fdivers@curier.ro) Social - Economic: Cãlin Popescu (ºef depart.), Claudia Tudor, Elena Mitalcov (e-mail: social@curier.ro) Sport: Silviu Mihai (ºef

depart.), Marius Duinea. (e-mail: sport@curier.ro) Fotoreporteri: Viorel Mihãilescu, Mãdãlina Paraschiv. Suprarevizor: Constantin Dumitraºcu TEHNOREDACTARE: Edi Mitrea, Mihaela Marghiolu, Loredana Grigore, Tiberius Fulfuc

„PNL se aflã în cãdere liberã“

la compromisuri cu adversarii politici ºi lipsiþi de coerenþã. Compromisul s-a dovedit a fi soluþia eronatã. Din pãcate, am uitat cã adversarul nostru a fost, este ºi va fi pentru mult timp de aici înainte PSD. PSD va rãmâne întotdeauna rivalul nostru. Este foarte important sã clarificãm ce doresc oamenii din partid de la noi ºi ce doresc cetãþenii de la noi“.

„Sã nu repetãm greºelile colegilor de la PNÞCD“ „Vã propun sã uitãm de resentimentele ºi prieteniile personale ºi sã încercãm sã gãsim soluþii pentru a ieºi din criza în care se aflã PNL. Sã nu repetãm pas cu pas greºelile colegilor de la PNÞCD. Vã propun sã-i ignorãm pe cei care, acum un an, se ascundeau prin cotloane din teama de a ieºi deschis la luptã cu PSD, pe cei care declarau victoria PSD în alegeri, pe cei care iniþiau negocieri cu PSD. Întîmplãtor sau nu, ei sînt cei care, dupã un an de tãcere, învenineazã în aceste zile relaþiile cu aliaþii noºtri de mocraþi“. ■

- Viaþa politicã în Piteºti ■ Conservatorii nu cred în sondaje

bancã. Faptul cã am fost ales vicepreºedintele CJ nu înseamnã cã m-am ºi îmbogãþit. Din contrã, cîºtigam mai mult înainte de a ocupa aceastã funcþie administrativã“, a declarat prim-vicepreºedintele PRM Argeº.

Activitatea PRM Argeº, apreciatã Din punct de vedere al activitãþii depuse ºi al numãrului de membri, PRM Argeº ocupã locul doi în þarã, dupã organizaþia din judeþul Gorj. Astfel, filiala judeþeanã este bine vãzutã la Bucureºti, motiv pentru care argeºenii au primit foarte multe posturi în funcþii de conducere dupã alegerile de sîmbãtã. Ion Mînzînã a fost ales secretar executiv, iar Gabriel Moiceanu, Emil Nicolae, Gheorghe Richiþeanu, Marinicã Fologea ºi Ion Neguº fac parte din Consiliul Naþional PRM. De asemenea, Gheorghe Bugeac, consilier local Curtea de Argeº, face parte din Comisia de Control Financiar, iar Emil Gîrleanu, primarul comunei Bogaþi, din Comisia Naþionalã de Arbitraj Naþional. „Mã

la nivel de lideri, avem o problemã cel puþin asupra modului în care sînt percepuþi de opinia publicã. Prestaþia primului ministru se repercuteazã asupra PNL, aºa cum prestaþia lui Traian Bãsescu, indiferent ce spune Constituþia, se repercuteazã asupra PD“.

Deputatul argeºean le-a reamintit celor prezenþi cã, în urmã cu doi ani, liberalii au comandat un sondaj de opinie la nivel naþional, care indica faptul cã alegãtorii doresc constituirea unei alianþe politice capabile sã înfrunte ºi sã învingã PSD. Pe baza acelei sondaj, tot liberalii au „Se simte lipsa luat decizia sã-ºi uneascã forþele unui lider adevãrat“ cu PD. „Le propun colegilor din Boreanu pune punctul pe „i“, Biroul Permanent, preºedintelui spunînd cã PD creºte în sondaje Cãlin Popescu Tãriceanu ca, pînã datoritã lui Bãsescu ºi cã acelaºi la sfîrºitul anului, sã facem o lucru ar trebui sã se întîmple ºi analizã serioasã. Sã vedem de ce o mare parte cu PNL. Numai cã dintre cei care PNL este este un „PNL scade pentru cã, în ne-au votat se partid fãrã conRomânia, în continuare, îndepãrteazã ducãtor. „PNL scaliderul este locomotiva de pentru cã, în de partid, de ce România, în con- formaþiunii pe care o conduce“. o mare parte tinuare, liderul dintre votanþii este locomotiva formaþiunii pe Alianþei voteazã cu PD ºi ce care o conduce. El este cel care aºteaptã oamenii de la noi ca imprimã viteza partidului ºi, din Partid Naþional Liberal. Sîntem pãcate, astãzi, la nivel de lider ºi percepuþi drept ezitanþi ºi dispuºi

Corneliu Vadim Tudor, reales preºedinte PRM Corneliu Vadim Tudor a fost singurul candidat la funcþia de preºedinte al partidului ºi, cum era de aºteptat, a fost ales cu unanimitate de voturi de cei 1.110 delegaþi din toate judeþele þãrii. Z.C.

Sorin Cîrþu, antrenorul echipei FC Argeº, a reuºit cu alb-violeþii sã cîºtige dupã 20 de ani trei puncte în ªtefan cel Mare.

Boureanu e îl atacã p NL ele P preºedint

bucur pentru domnul preºedinte ºi mã bucur, de asemenea, pentru cã partidul nostru creºte în sondaje. Ne pregãtim de alegeri, pentru cã, dupã pãrerea mea, vor fi anticipate în aprilie. Mariajul Bãsescu-Tãriceanu se va lãsa cu un divorþ cu scandal. Îi stã în caracter lui Bãsescu sã nu se dezicã niciodatã ºi sã vrea sã fie înconjurat numai de yesmeni“, a declarat preºedintele PRM Argeº, deputatul Ion Mînzînã. Emil Nicolae, preºedinte PRM Piteºti: „Cum era de aºteptat, domnul Vadim a fost singurul candidat ºi sînt convins cã în continuare va face tot posibilul ca România Mare sã ajungã în frunte. Realegerea sa nu face decît sã-i întristeze pe aversarii politici“.

CULEGERE: Gabriela Oprescu, Leontina Grigore, Adriana Rãbigan CONTABILITATE: Carmen Andrioaie, Mirela Popescu, Mircea Zaharia AGENÞIA IMOBILIARÃ: Laurenþiu Ivãnescu, Cristi Ilie, Constantin Costache (e-mail: ag_imob@curier.ro) MICA PUBLICITATE: Cornelia Curtean, Monica

Conservatorii din Parlamentul României s-au sãturat de poziþia codaºã pe care o ocupã în sondaje ºi vor sã propunã înfiinþarea unui institut naþional de sondaj, pentru eliminarea suspiciunilor. „Se spune cã acela care comandã un sondaj este dat cîºtigãtor. În ultimul sondaj, PC este creditat cu 1%, ceea ce mã face sã cred cã sondajul nu este pe bune. La nivel naþional avem cel puþin 5%, iar în Argeº cred cã procentul este de 7%. Avem nevoie de un institut naþional de sondare a opiniei ºi astfel vom termina cu suspiciunile“, a precizat preºedintele PC Argeº, Cãtãlin Teodorescu. De asemenea, conservatorii mai vor ºi înfiinþarea unei agenþii naþionale postprivatizare pentru verificarea tuturor contractelor de privatizare încheiate pînã acum. Z.C.

■ Mai multe farmacii la sate Conservatorii ameninþã cã nu vor vota pachetul de legi privind reforma din sistemul sanitar, în cazul în care statul nu-i va obliga pe patronii de farmacii sã deschidã puncte de lucru ºi la sate. „Vrem ca patronii care au cel puþin trei farmacii la oraº sã fie obligaþi sã deschidã o farmacie ºi la þarã. Oamenii de la sate nu au bani sã vinã la oraº pentru reþete“, a spus Cãtãlin Teodorescu. Z.C.

■ Profesori activi Chiar dacã a fost grevã în învãþãmînt, activitatea cadrelor didactice din Argeº s-a dovedit foarte activã. O sutã de profesori au participat la cursuri de englezã, francezã, calculator ºi protecþia copilului în cadrul Casei Corpului Didactic, s-a apreciat, recent, în conferinþa liberalilor. A.Z.

■ Locuri de joacã în fiecare cartier Pediºtii propun ca în fiecare cartier al oraºului sã existe locuri de joacã, spaþii verzi, parcãri ºi locuri specifice persoanelor de vîrsta a treia. Dan Bica, vicepreºedinte PD Argeº, este de pãrere cã ºi persoanele care nu locuiesc în zona centralã a oraºului au aceleaºi drepturi ºi trebuie sã fie tratate la fel ca ºi cele care locuiesc în centrul oraºului. A.Z.

Lixandru, Elena Petrache, TIPOGRAFIE

Director: Ion Tiriplic Director tehnic: Augustin Tãuºan, Leonard Comãnescu, Gabi Tinculescu. DIFUZARE: Adriana Bunea, Cristina Savu SECRETARIAT: Sorina Dumitru, Rodica Melnicu,

Simona Criºan JURIST: Daniel Cioarã SUPLIMENTE Curier show: Redactor-ºef Elida Baraþã Curier medical: Redactorºef Eliane Caradima

DIA LIA AGENÞIE DE PUBLICITATE DIRECTOR GENERAL

Dragoº Baraþã

AGENÞI PUBLICITARI: Iulian Bãdiþã, Dorel Burcea, Ioana Iancu, Marius Marghiolu, Liviu Petrache DESIGNER: Claudiu Rontea Tel. 210633, 215740.

Ziarul este difuzat cu concursul firmelor RODIPET, APOLLO, CARMEN-SILVA, PERFECT INTERNATIONAL, TOTAL MUNTENIA PRESS, PRIM PRESS si difuzorii particulari cãrora le mulþumim.

Ziarul nu-ºi asumã responsabilitatea asupra exactitãþii ºi realitãþii celor anunþate, ca urmare a declaraþiilor fãcute de cei care solicitã publicarea diverselor sesizãri, anunþuri, reclamaþii. Pozele marcate cu T sînt trucaje ºi vor fi considerate pamflete


■ Beþiv mort în drum Poliþiºtii din Curtea de Argeº au fost anunþaþi sîmbãtã dimineaþa cã Dumitru Simion, de 54 de ani, din Valea Danului, a fost gãsit mort pe drumul comunal din Verneºti. Echipa operativã a stabilit cã bãrbatul a murit în apropierea locuinþei, lîngã ºanþ, ºi era cunoscut cu viciul beþiei. Nu au fost suspiciuni, iar cadavrul a fost dus la morgã, pentru autopsie.

Gesturile a doi bãrbaþi era sã aducã doliu în familiile acestora, dupã ce sîmbãtã seara au încercat sã-ºi punã capãt zilelor. Ambii au ajuns la spital ºi au scãpat cu viaþã. A.P. Foto: C.T.

Douã tentative de sinucidere în Gãvana

Weekend greu pentru argeºeni

■ Spînzuratã la Bîrla ■ ªofer prins bãut Floarea Neagoe, de 71 de ani, din Bîrla, a fost gãsitã vineri dimineaþã spînzuratã în casã. Poliþiºtii care au ajuns la faþa locului au stabilit cã bãtrîna locuia singurã, era vãduvã de doi ani ºi ºi-a pus ºtreangul de gît din cauza singurãtãþii. Nu au fost suspiciuni, iar cadavrul a fost dus la morgã, pentru autopsie.

■ Cerºetori amendaþi

femeia fiind cunoscutã cu diferite afecþiuni cronice. Cadavrul a fost dus la morgã, pentru autopsie.

■ Bolnav psihic fugit din spital

■ Amendaþi pentru jocuri de noroc

Poliþiºtii Secþiei 1 l-au gãsit în centul Piteºtiului pe Florin Voichiþã, din Ungheni, bolnav psihic, care vineri fugise din Spitalul Judeþean. A fost predat medicilor, care l-au reinternat.

Nicolae Andrei, de 31 de ani, Daniel Creþu, de 36 de ani, Vasile Dinu, de 27 de ani, ºi Petre Piþigoi, de 46 de ani, toþi din Piteºti, au fost amendaþi dupã ce au fost surprinºi de poliþiºti jucînd „bobuleþul sub capac“.

În urma unei acþiuni în piaþa Ceair, poliþiºtii au confiscat 200 de petarde marca Korsar de la Daniel Cãlinoiu, de 33 de ani, din Piteºti, vînzãtorul fiind amendat contravenþional.

■ Vindea petarde

■ A murit în urma unei hemoragii Sîmbãtã seara, poliþiºtii din Curtea de Argeº au fost anunþaþi cã Denisa Salomia, de 38 de ani, din Slatina, a murit în casa concubinului ei, Florin Diaconu, de 41 de ani, din Ciofrîngeni, cu care trãia de 12 ani. La cercetãri s-a aflat cã femeia a avut o hemoragie puternicã din cauza eforturilor fizice fãcute, iar pînã la sosirea salvãrii a murit. Nu au fost suspiciuni, iar cadavrul a fost dus la morgã, pentru autopsie. Grupaj realizat de Alina Pleºan

Pe fondul unei depresii, Mihã- iar acum trei luni a fost internat riat cã rãmîne fãrã nevastã, iþã Pleºa, de 35 de ani, din cîteva zile la Psihiatrie, cu piteºteanul a intrat în dormitor Gãvana II, bloc D1, s-a aruncat diagnosticul sindrom haotic. Tot ºi s-a aruncat pe geam, cãzînd în în gol de la geamul camerei sale timpul, omul avea impresia cã spaþiul verde. Nevasta lui a situate la etajul patru. Bãrbatul este urmãrit de cineva, lucru ajuns în spatele blocului þipînd este cãsãtorit de 15 ani, nu are care-l speria îngrozitor. Sîmbãtã din toþi plãmînii: „Ce mi-ai fãcut, copii ºi, dupã cum a spus nevasta seara, Pleºa a avut o discuþie cu puiule?! Mihãiþã, trezeºte-te!“ O lui, totul a plecat de la o legãturã soþia. Era convins cã femeia îl va ambulanþã chematã de vecini a extraconjugalã a bãrbatului. pãrãsi, deºi aceasta a încercat ajuns la faþa locului, medicii Amîndoi lucreazã la Novatex ºi, tot timpul sã-i explice cã a trecut transportînd la spital rãnitul. la începutul anului, Pleºa s-a cu vederea aventura lui ºi cã l-a Pleºa avea tensiunea micã, încurcat cu o colegã de serviciu. iertat. Cu nervii la pãmînt ºi spe- aproape de 8, dar nu avea rupNevasta a aflat de turi ale organelor aventura lui ºi, dupã mai ºi nici heJudiciariºtii Secþiei 4 au fãcut cercetãri interne multe discuþii, omul a moragie internã. În pentru a se afla ce s-a întîmplat. S-a schimb, avea conrenunþat la amantã. Numai cã i-a intrat în cap la coloana lomconsiderat cã este vorba de o tentativã tuzii ideea cã o sã fie pãrãsit de barã ºi abdomen ºi o nevastã. A fãcut o psihozã, fracturã la bazin. ■ de suicid pe fondul unei depresii.

Casã distrusã de flãcãri Gheorghe Iepure, de 70 de ani, din Albota, fost contabil, a rãmas fãrã acoperiº deasupra capului în pragul iernii, dupã ce casa lui a fost distrusã în urma unui incendiu. A.P. Foto: C.T. În jurul orei 2,00 dimineaþa, ieri, cîþiva localnici din Albota, care au casele lîngã cãminul cultural din comunã, au ieºit afarã, avînd cu nervii întinºi la maximum. Fuseserã treziþi din somn de niºte pocnete asurzitoare ºi aveau de gînd sã-i ia la rost pe tinerii care se distrau la discotecã, bãnuind cã aveau petarde.

Tînãrul mirosea puternic a alcool, iar medicii i-au gãsit în gurã resturi de medicamente. Piteºteanul era foarte agitat, abia i s-au putut face perfuzii. Pentru cã se zbãtea continuu, a fost legat de mîini ºi de picioare, dar nici aºa nu a stat potolit. Prietenii lui nu s-au dezlipit de lîngã patul lui Ionuþ. La Urgenþa spitalului a sosit în scurt timp doctorul psihiatru Argintaru, care a apreciat cã nu este nevoie ca piteºteanul sã fie dus la Psihiatrie. Dupã aproximativ 15 L-au gãsit pe minute, timp în care ºi-a fãcut balcon, atîrnînd la efectul tratamentul administrat, Ionuþ s-a potolit ºi a fost cîþiva centimetri de pe secþia Reanimare, placa de beton, iar în ju - transferat pentru a fi supravegheat perrul gîtului avea un ºtreang manent. ªi în acest caz au fost sesizaþi poliþiºtii Secþiei 4, care fãcut dintr-un tricou. fac cercetãri. ■ La faþa locului au sosit douã autospeciale ale pompierilor militari din Piteºti, care au lichidat incendiul dupã cîteva zeci de minute, timp în care acoperiºul a fost surpat. Sãtenii avuseserã curajul sã intre în bucãtãrie ºi sã scoatã butelia de la aragaz, fiind evitatã o explozie. Casa, moºtenitã de la pãrinþi, foºti învãþãtori în comunã, a fost distrusã de incendiu ºi nu mai poate fi locuitã. ■

Oamenii au realizat cã situaþia era cu totul alta. Zgomotul venea de la acoperiºul casei care luase foc în zona coºului, iar flãcãrile fãceau ca ebonita de pe acoperiº sã trosneascã. Localnicii s-au apropiat în fugã de casa lui Gheorghe Iepure, iar pe marginea ºanþului l-au vãzut pe

cîºtigat bani de cheltuialã. Iulicã Luca spune cã provine dintr-o familie cu 7 fraþi ºi cã pãrinþii nu l-au dat la ºcoalã. A plecat de acasã ºi cîºtigã 250.000 lei vechi pe zi din cerºit sau din spãlatul parbrizelor, dupã cum a afirmat copilul. Cei

Chioºc de ziare spart Un vînzãtor de ziare la o tonetã din cartierul Nord le-a cerut ajutor poliþiºtilor dupã ce sîmbãtã dimineaþa, la ora 6,00, a descoperit cã toneta fusese spartã. Judiciariºtii au venit sã ia amprente ºi au format un cerc de suspecþi. În acest an, chioºcul din tablã, fãrã dispozitiv de alarmã, a mai fost spart de douã ori, paguba fiind de peste 40 de milioane de lei. Dupã spargerile anterioare, poliþiºtii i-au identificat rapid pe hoþi, fiind aceiaºi de fiecare datã. R.S.

Mort în ºanþ Voicu Militaru, de 61 de ani, din Cãldãraru, a fost gãsit de localnici mort într-un ºanþ. Din cîte se pare, în seara precedentã, pensionarul a bãut ºi, în drum spre casã, a cãzut în ºanþ. Nu s-a mai putut ridica ºi a murit îngheþat. Judiciariºtii din Costeºti au stabilit cã nu este vorba de o moarte suspectã. A.P.

ital Pensionarul p s a l i r ecazu n era în comã alcoolicã ºi, brusc, a i º i r u fãcut stop cardiorespirator. Medicii Caz Cîteva ore mai tîrziu austuroi. înce-

patru au spus cã se duceau spre centru, de unde urma sã ia o maºinã de ocazie pînã la ■ A bãut Mioveni. Poliþiºtii au verificat identitãþile otravã spuse de bãieþi, Ana Sotir, de 58 de ani, i-au înregistrat din Strîmbeni, a fost interîn baza de natã la Spitalul Judeþean ca date ºi i-au urmare a unei intoxicaþii. Femelãsat sã ia a bãut otravã din greºealã, plece. ■ crezînd cã în sticla respectivã era vin. O veriºoarã a dus-o la spital, iar acum pacienta ºi-a revenit. R.S.

■ S-a otrãvit cu ciuperci O pensionarã de 69 de ani, din Piteºti, a fost la un pas de moarte dupã ce a mîncat ciuperci otrãvitoare. Elena Mîndruþã a povestit cã ciupercile au fost adunate la þarã de un nepot. Vineri, bãtrîna le-a preparat cu ulei, oþet ºi

put sã aibã frisoase ºi sã vomite. În aceastã stare a fost pînã sîmbãtã seara, cînd preotul de la þarã a dus-o la Spitalul Judeþean din Piteºti. Bãtrîna a fost internatã în Reanimare ºi acum e în afara pericolului. R.S.

l-au resuscitat 30 de minute ºi i-au administrat adrenalinã pînã cînd lui Ilie Ionescu i-au revenit pulsul ºi ritmul cardiac. A.P.

■ Pensionar în comã alcoolicã Ilie Ionescu, de 61 de ani, din Albota, a ajuns sîmbãtã la spital dupã ce a întrecut mãsura paharelor de bãuturã.

Curierul zilei - pag. 3

În jurul orei 3,30 dimineaþa, un echipaj al Secþiei 4 Poliþie, aflat în patrulã în zona BIG, a dat peste un grup de tineri. Nici unul nu avea buletinul asupra lui, motiv pentru care puºtii au fost duºi la secþie pentru verificãri. Aici au spus cã se numesc Iulicã Luca, de 15 ani, Ionuþ Paul Drãguºin, de 16 ani, Cãtãlin Manuel Drãguºin, de 19 ani, ºi Alin Fratea, de 18 ani, toþi din Mioveni. Bãieþii aveau în buzunare 300.000 lei vechi ºi þigãri Pall Mall ºi Kent. Ei au

spus cã au fost la barul Duet din Bascov, unde auziserã cã vine sã cînte Adrian Minune. Cãtãlin Drãguºin a spus cã a lucrat pînã acum douã sãptãmîni ºi a rãmas cu ceva bani, iar fratele lui, Ionuþ, a spus cã a rîcîit niºte pereþi într-un apartament ºi ºi-a

Legat de mîini ºi de picioare

Cablurile electrice s-au topit

Prinºi pe stradã noaptea fãrã acte Patru puºti din Mioveni au fost surprinºi în noaptea de sîmbãtã spre duminicã de poliþiºti colindînd pe strãzile A.P. Foto: C.T. din Piteºti.

proprietar. Era îmbrãcat în pijamale, nu putea vorbi ºi tremura. ªi el fusese trezit de pocnetele asurzitoare. În timp ce oamenii

au sunat la pompieri ºi la salvare, un localnic a prins curaj ºi a intrat în curte, scoþînd în drum maºina pensionarului. Totul s-a petrecut la timp, pentru cã flãcãrile care se înãlþau ameninþãtor din acoperiº au topit cablurile electrice de la stîlpii de înaltã tensiune, s-a produs un scurtcircuit ºi curentul s-a oprit.

Ionuþ Afrãsinei, de 21 de ani, locuieºte în blocul M7A din Gãvana III ºi, sîmbãtã noaptea, a organizat o petrecere cu cîþiva amici. Dacã aceºtia au avut simþul mãsurii, Ionuþ a bãut destul de mult. Din cîte afirmau prietenii, la un moment dat tînãrul a plecat din bucãtãrie, spunînd hotãrît cã se duce sã se spînzure. Nimeni nu l-a crezut, ºi toþi s-au gîndit cã Ionuþ se duce la baie. S-au alarmat cînd au vãzut cã au trecut minute bune ºi Ionuþ nu se mai întoarce. L-au gãsit pe balcon, atîrnînd la cîþiva centimetri de placa de beton, iar în jurul gîtului avea un ºtreang fãcut dintr-un tricou. În timp ce o parte dintre prieteni l-au luat în braþe, reuºind sã-l dea jos, ceilalþi au chemat salvarea. Ionuþ Afrãsinei a ajuns la spital în comã toxicã.

Luni, 21 noiembrie 2005

ºi avariatã în proporþie au stabilit cã nu sînt suspiciuni, de 80%.

Poliþiºtii Secþiei 1 ºi comisarii Gãrzii Financiare au acþionat în zona pieþei Ceair, moment în care au confiscat 166 pachete de þigãri de diferite mãrci, pentru care nu existau acte de provenienþã. Vînzãtorul Cãlin Iulian a fost amendat cu 350 RON.

În jurul orei 2,00 noaptea, medicii de gardã de la Urgenþa Spitalului Judeþean au primit un alt piteºtean care a avut o tentativã de sinucidere. A.P.

■ Dispãrut gãsit

Elena Cãldar, de 15 ani, Ionuþ Cãldar, de 12 ani, Nicolae Galciu, de 16 ani, Florin Cãldar, de 14 ani, Elena Galciu, de 11 ■ Maºinã ■ Gãsitã ani, Tunde Benclu, de 17 ani, ºi moartã lovitã de tren Victor Cãldar, Medicii de la Vineri seara, la Rãdeºti, un de 19 ani, toþi Salvarea din tren de marfã a surprins în din Zãrneºti gabaritul cãii ferate o Dacia 1310 Cîmpulung Braºov, au au sesizat aparþinînd cîmpulungencei fost poliþiºtii Gabriela Chiþescu, de 35 de ani. amendaþi Acesta a încercat sã traverseze calea sîmbãtã pentru dimineaþã feratã prin zona unui pasaj nepãzit, cerºetorie, cã Niþu moment în care s-a oprit motorul Cristina, de dupã ce au fost prinºi de maºinii. Ocupanþii autoturismului 38 de ani, a poliþiºti prin au fugit la timp, iar Dacia a fost fost gãsitã interesecþiile lovitã de locomotivã, fiind moartã în din Piteºti. aruncatã de pe terasament casã. Poliþiºtii

■ Þigãri confiscate

A bãut ºi s-a spînzurat

Piteºteanul Vasile Ciocãnea, de 35 de ani, a fost surprins de poliþiºti conducînd în stare de ebrietate o Dacia 1310. ªoferul avea 0,89 mg/l în aerul pur expirat, i s-a recoltat sînge ºi s-a ales cu dosar penal.

Poliþiºtii din Topoloveni l-au gãsit pe Gheorghe Zamfirescu, de 36 de ani, din localitate, a cãrui dispariþie fusese anunþatã în luna martie 2005. În aceastã perioadã, bãrbatul a lucrat ca zilier în Piteºti, ªtefãneºti ºi ca îngrijitor de animale la Goleºti.

Fapt divers

✍ Poliþia în acþiune


Sport

Alb-violeþii au detonat sîmbãtã bomba campionatului, învingînd, dupã 20 de ani,

Cea mai mare surprizã a ✍ Pe scurt... Dinamo - FC Argeº 1-2 (0-1) ■ Tacticã Partea dreaptã a echipei lui Cîrþu a fost un adevãrat bulevard pentru dinamoviºti. Majoritatea fazelor periculoase au plecat din aceastã zonã. Cîrþu a sesizat situaþia ºi l-a schimbat pe Poenaru, Negoiþã trecînd din centru pe dreapta.

■ Ironie Fanii lui Dinamo au fãcuzt haz de necaz ºi l-au luat la miºto pe cãpitanul favoriþilor, Florentin Petre. „Petre, oricît de mult þi-ar micºora ãºtia salariul, tot este mare!“, au strigat fanii. ■ Ironie Nici Daouda nu a scãpat netaxat, acesta jucînd foarte prost în prima reprizã. „Dacã îl înjurãm pe Daouda, spun ãºtia cã este discriminare?“, se întrebau ironic suporterii dinamoviºti.

Luni, 21 noiembrie 2005

■ Schimbãri Andone nu a efectuat decît douã schimbãri în meciul cu FC Argeº, avînd o echipã încropitã. Dinamovistul a spus la final cã nu a mai avut pe cine bãga în teren pentru a ataca. ■ Bucurie La vestiarul argeºenilor a fost, dupã meci, sãrbãtoare. Din cînd în cînd se auzeau ºi þipete de bucurie, albvioleþii exclamînd: „Este, mã! I-am fãcut pe cîini! Auziþi-i cum schelãlãie!“ ■ Deplasare Piteºtenii au fãcut deplasarea la Bucureºti cu un miniautocar închiriat de la hotelul Muntenia. Unii suporteri fãceau miºto la un moment dat, spunînd cã, dacã era nevoie, trimitea Dinamo autocarul la Piteºti dupã adversari. ■ Mulþumire Preºedintele SC FC 2005 SA Argeº a fost ºi el foarte fericit la finalul jocului. „Am fãcut un meci bun. Nu ºtiu cine se aºtepta sã cîºtigãm la Dinamo, dar cu aceastã victorie am închis multe guri!“ ■ Scandal Gheorghe Rohat a vrut sã-l batã pe Marincãu în minutul 57. Faza s-a petrecut dupã o degajare hazardatã a ultimului, într-un moment în care nu era atacat de adversar. ■ Reîntîlnire Partida de sîmbãtã a fost un bun prilej pentru Murgan sã-ºi se reîntîlneacã foºtii colegi de la Craiova: Moþi, Daouda, Pleºan ºi Guso. De altfel, alb-violetul i-a salutat pe cei patru atît înainte, cît ºi dupã meci.

Curierul zilei - pag. 4

■ Suporter Mutu, celebrul suporter al lui Dinamo, a fost în timpul meciului foarte zbuciumat. Acesta s-a zbãtut la tribuna oficialã timp de 90 de minute, iar la final a plecat capul, începînd sã plîngã. ■ Declaraþie La finalul meciului, în tabãra dinamoviºtilor era înmormîntare. „Trebuie sã analizãm bine partida ºi sã luãm mãsuri“, spunea preºedintele Badea. ■ Evoluþie Cristi Tãnase a început foarte bine partida, însã treptat s-a stins. Sorin Cîrþu a observat cã elevul sãu s-a sufocat ºi l-a schimbat cu Nãstãsie, autorul golului victoriei. Pagini realizate de Silviu Mihai

Au marcat: Grigorie (65) / Daouda (24 autogol), Nãstãsie (80) Stadion ªtefan cel Mare

FC Argeº

Dinamo

Guso - Daouda (46 Bãlan), Tamaº, Moþi, Pulhac Florentin Petre, Adrian Cristea (62 Bãlþoi), Pleºan, Grigorie - Claudiu Niculescu, Zicu Antrenor: Ioan Andone

Vintilã - Chiþa, Rohat, Marincãu, Poenaru (52 Crivac) Dobre, Murgan, Negoiþã, Cristi Tãnase (40 Nãstãsie) Bilaºco (68 Adi Ionescu), Ciprian Tãnasã Antrenor: Sorin Cîrþu

Arbitru: Robert Dumitru (Braºov) Cartonaºe galbene: Zicu (63) / Negoiþã (45)

Cum s-au marcat golurile 0-1, min. 24: Dobre cîºtigã un balon în jumãtatea adversã, insistã bine pe dreapta, intrã în careu, trimite un ºut-centrare în faþa porþii, de unde Daouda, talonat de Ciprian Tãnasã, împinge mingea în poartã 1-1, min. 65: Grigorie rãmîne singur în careu, dupã o pasã a

lui Zicu în spatele apãrãrii, ºi înscrie pe lîngã Vintilã 1-2, min. 80: Tãnasã urcã bine cu un balon la picior, ºuteazã de la 20 m, nu foarte puternic, însã pe traectorie se interpune Nãstãsie, mingea trecînd pe lîngã Guso din devierea piteºteanului

Am trãit s-o vedem ºi pe asta: FC Argeº a cîºtigat în Groapã în faþa lui Dinamo! Sincer, date fiind relaþiile între cele douã cluburi, nimeni nu cred cã se aºtepta la un astfel de rezultat, însã victoria face ca orice umbrã de îndoialã sã disparã de deasupra echipei lui Cîrþu. Victoria este cu atît mai importantã cu cît ea vine dupã o secetã de aproape 20 de ani în ªtefan ce Mare. Alb-violeþii au început bine partida, fiind mai proaspeþi în joc ºi apãrînd mai des în faþa porþii. Superioritatea piteºtenilor s-a vãzut ºi pe tabela de marcaj în minutul 24, cînd Daouda ºi-a bãgat mingea în poartã, deºi pe fazã era Ciprian Tãnasã. Din acel moment, Dinamo a dominat partida, creîndu-ºi o grãmadã de ocazii, însã apãrarea alb-violetã a fost la post. De înscris

însã trebuia sã înscriem tot noi, dacã centralul partidei dãdea acel unsprezece metri clar la Tãnasã. Dupã pauzã, Argeºul a rezistat 20 de minute tãvãlugului dinamovist, apoi a cedat la o nesincronizare a apãrãrii. Deºi toatã lumea se aºtepta ca Dinamo sã înscrie imediat ºi golul doi, datã fiind presiunea pe care o pusese pînã atunci, gazdele nu au mai atacat periculos poarta alb-violetã, jucînd mai mult la mijlocul terenului. Argeºenii au încercat cîteva contraatacuri ºi, pînã la urmã, au înscris golul victoriei la o acþiune purtatã de Ciprian Tãnasã. Scorul putea fi chiar mai mare, dacã arbitrii nu îl opreau pe acelaºi Tãnasã în minutul 90, semnalizînd un ofsaid. Victoria asupra lui Dinamo devine astfel istoricã, ea fiind obþinutã într-un moment în care speculaþiile asupra acestui joc veneau din toate pãrþile. ■

Filmul meciului min. 11: Cristi Tãnase ºuteazã de la 18 m, lateral stînga, în vinclu, însã Guso reþine min. 23: Tãnasã ºuteazã bine din careu, dar Guso respinge in extremis min. 24: 0-1 min. 27: Vintilã reþine mingea trimisã cu capul de Pulhac, din interiorul careului min. 33: Claudiu Niculescu trimite pe lîngã, din interiorul careului min. 34: Niculescu, singur în careu, pe stînga, ºuteazã la colþul lung, milimetric, pe lîngã barã min. 37: Tãnasã este faultat în careu de Daouda, însã arbitrul lasã jocul sã continue min. 42: Niculescu ºuteazã din interiorul careului, puþin pe lîngã

Tãnasã vorbeºte despre faza penaltiului neacordat:

„11 m mai clar nu se poate...“ Ciprian Tãnasã poate fi considerat, fãrã doar ºi poate, autorul moral al celor douã goluri trecute la finalul partidei în dreptul Argeºului. Dupã meci am stat de vorbã cu atacantul, care ne-a povestit cum a fost dezavantajat de arbitri în cîteva faze. Ciprian, cum a fost cu Dinamo? - Ne-am dãruit mult! Ne-am dorit cel puþin un egal, dar nu ne-am dat la o parte nici de la o victorie. Greºim dacã spunem cã ai fost jucãtorul meciului?

- Nu ºtiu dacã am fost jucãtorul meciului, dar ideea este cã echipa a jucat bine. Daouda nu te-a lãsat sã înscrii... - Da! A pus el piciorul acolo... I-am zis dupã cã mai bine m-ar fi lãsat sã dau eu. A fost 11 m acolo? - Mai clar de atît nici cã se poate! Dacã nici cînd þine de tine în careu nu se dã 11 m, atunci cînd se mai dã? Ce spunea arbitrul? Am vãzut cã ai discutat cu el... - A zis cã sigur, sigur n-a fost 11 m. Cicã n-a fost nimic la faza aia... I-am zis: Bãi, nebune, recunoaºte cã ai greºit ºi gata! Nu... El o þinea pe a lui, cã n-a fost nimic! ªi acel ofsaid în minutul 90... - Da... Eram un metru în spatele liniei. Dar acolo i-a zis Andone sã

Ioan Andone: „Am greºit...“ Antrenorul dinamoviºtilor a recunoscut dupã meci cã Dinamo n-a fãcut o partidã prea bunã. „E foarte greu sã joci împotriva lui Sorin Cîrþu, mai ales cînd dã gol. Se apãrã foarte bine, cu nouã jucãtori, ºi este imposibil sã-i desfaci apãrarea ermeticã. Întotdeauna am avut probleme cînd am jucat cu Cîrþu. Am trimis mai mulþi jucãtori în atac, dar, spre final, toate mingile centrate de noi au fost respinse.

Am crezut cã dupã pauza asta vom fi mai proaspeþi, dar nu am avut mintea necesarã pentru a pãstra avantajul de cinci puncte. Am greºit cã nu l-am titularizat pe Bãlan, dar trebuia sã-l bag titular pe Daouda, pentru cã a jucat bine la Vaslui. Nu sîntem invincibili, aºa cum crede toatã lumea. Sã nu uitãm cã de la noi au lipsit Bratu, Mãrgãritescu ºi Galamaz, iar acest lucru a contat“.

indice ofsaid. „Ridicã ofsaid!“, au strigat toþi de pe bancã. ªi cînd i-am vãzut pe ei aºa siguri, începusem sã cred cã chiar am fost în ofsaid. ªi a mai fost o fazã cînd ieºise mingea afarã juma’ de metru. Tuºierul n-a ridicat nimic ºi zicea cã trebuie sã iasã mingea afarã cu totul, nu doar jumãtate... I-am zis: Bãi, tu mã faci nebun? Adicã eu nu mai ºtiu ce vãd? Te gîndeai cã puteaþi bate? - Sincer, nu mã gîndeam. Speram la un egal, cã am adus multe puncte din deplasare pînã acum... Chiar mã uitam pe o revistã de pariuri ce cotã mare ne-au dat. Chiar aºa, la cum am jucat noi în deplasare, atît de mare ne dãdea cota? Bãieþii þi-au dedicat golul... - Da, l-au dedicat fetiþei mele. Sper sã dau eu un gol mai clar cu Iaºiul ºi sã i-l dedic personal. ■

min. 49: Grigorie finalizeazã cu un ºut slab o acþiune prelungitã de atac a lui Dinamo min. 52: Vintilã degajeazã din prima greºit, mingea ajunge la Grigorie, care încearcã sã-l surprindã pe portar cu un ºut fãrã preluare, însã Vintilã reþine min. 56: Niculescu trimite cu capul din careu, puþin pe lîngã, dupã o centrare de pe dreapta min. 65: 1-1 min. 67: Bãlþoi scapã singur plecînd din ofsaid, însã Vintilã iese bine la limita careului de 16 ºi îl blocheazã pe atacant min. 80: 1-2 min. 85: Bãlþoi ºuteazã din colþul careului, puternic, însã Vintilã reþine min. 86: Niculescu trage peste de la 20 m

Ratarea Momentul meciului psihologic În minutul 67, deºi a plecat din ofsaid, Bãlþoi, scãpat singur spre poartã, a fost blocat de Vintilã

Golul doi al Argeºului, marcat de Nãstãsie, a cãzut ca o ghilotinã asupra capetelor dinamoviºtilor

Celelalte meciuri ale etapei ■ Pandurii - FC Naþional ■ Oþelul - Poli Timiºoare ■ FCM Bacãu - Jiul ■ Rapid - CFR Cluj ■ Poli Iaºi - FC Vaslui ■ Farul - Gloria ■ Steaua - Sportul

1-1 0-2 1-2 1-0 1-0 3-0 4-1

(0-0) (0-1) (0-1) (1-0) (0-0) (1-0) (3-1)

Clasament 1. Dinamo 13 2. Steaua 13 3. Poli Timiºoara 13 4. CFR Cluj 13 5. Rapid 13 6. FC Argeº 13 7. FC Naþional 13 8. Farul 13 9. Poli Iaºi 13 10. Sportul 13 11. Gloria 13 12. Jiul 13 13. Pandurii 13 14. FCM Bacãu 13 15. Oþelul 13 16. FC Vaslui 13

9 8 6 6 6 6 6 6 6 5 4 2 3 2 1 0

2 3 5 4 4 4 3 2 2 4 3 6 3 2 5 4

2 2 2 3 3 3 4 5 5 4 6 5 7 9 7 9

35-11 23- 7 18- 8 17-11 16-13 14-11 12-15 19-18 10-10 19-15 11-19 9-15 9-17 6-19 7-22 4-18

29 (+8) 27 (+9) 23 (+2) 22 (+4) 22 (+4) 22 (+4) 21 (0) 20 (-1) 20 (-1) 19 (+1) 15 (-3) 12 (-6) 12 (-9) 8 (-13) 8 (-13) 4 (-14)


Sport

Dinamo la Bucureºti ºi infirmînd totodatã zvonurile cã acest meci ar fi fost blat

anului: victorie în Groapã „Fãrã blaturi!“ ● Culisele meciului ● Culisele meciului ● Culisele meciului ● Culisele meciului ● Culisele meciului FC Argeº a fost susþinutã în

Arbitrii au tras pe faþã cu Dinamo! ■ În 4 faze, centralul ºi tuºierii ne-au dezavantajat clar

În prima repreizã a intrat în scenã tuºierul Daniel Burloiu, din Galaþi. Supãrat probabil cã Argeºul a cîºtigat acasã la el acum douã etape, omul a stat în prima reprizã cu fanionul numai pe sus,

oprind atacurile alb-violeþilor. Orbit, mai mult ca sigur, de nocturnã, moldoveanul a ridicat fanionul în minutul 29, probabil pentru a avea umbrã ºi a urmãri jocul. Pe fazã, centralul a oprit jocul pentru ofsaid, deºi Cristi Tãnase plecase din poziþie regulamentarã spre poarta lui Dinamo, dupã o pasã bunã a unui coechipier.

A doua fazã: 11 m clar

Piteºtenii au fost faultaþi chiar sub ochii centralului

A treia fazã: ofsaid mare cît casa Tuºierul Daniel Burloiu a continuat cu mãgãriile ºi în repriza secundã. În minutul 67 nocturna l-a orbit din nou, astfel cã alerga ca bezmeticul pe margine, chipurile urmãrind jocul. De atent ce era, n-a vãzut ofsaidul cît casa de mare la Bãlþoi, care a plecat din spatele apãrãtorilor spre poarta lui Vintilã. Noroc cu portarul argeºean, care a sesizat cã tuºierul doarme în ghete ºi a ieºit din poartã, ªtirea zilei blocîndu-l la marginea careului pe atacantul dinamovist.

A patra fazã: din nou invenþie la Tãnasã Ultima fazã discutabilã a fost în minutul 90. Nedorind probabil sã fie mai prejos decît colegul sãu, ºi celãlalt tuºier Nicolae Megheºan (Mediaº) a început sã... delireze, pardon, inventeze. A fãcut el ce a fãcut ºi a „vãzut“ un ofsaid la Tãnasã, plecat din poziþie regulamentarã. Pînã la urmã, bãieþii lui Cîrþu au strîns din dinþi la toate aceste neregularitãþi ºi au plecat acasã cu toate cele 3 punte, dînd o palmã moralã brigãzii de arbitri care a vrut sã ne fure pe faþã.

PIC, din nou sponsor la FC Argeº!

Galeria lui Dinamo a plecat în minutul 35 Suporterii cîinilor roºii au protestat sîmbãtã din cauza neeliberãrii fanului reþinut de autoritãþile bulgare acum douã sãptãmîni. Galeria dinamovistã a plecat în minutul 35 din peluze, lãsîndu-ºi favoriþii fãrã susþinere. Atmosfera a fost destul de tensionatã în galeria lui Dinamo încã de la începutul meciului. Astfel, dacã pe tot stadionul jandarmii asigurau ordinea, la peluza unde erau ultraºii bucureºteni nu s-a permis accesul forþelor de ordine, în acel sector nefiind nici urmã de jandarm. Suporterii gazdelor au cîntat pentru Dinamo în primele zece minute de joc, apoi au afiºat un banner de susþinere a colegului lor reþinut în Bulgaria. În partea opusã peluzei Cãtãlin Hîldan, gruparea peluza Sud a afiºat ºi ea mai multe bannere în care cerea intervenþia pentru salvarea fanului. Chiar ºi galeria Argeºului s-a alãturat dinamoviºtilor la proteste, aceºtia strigînd în acelaºi timp cu

Cea mai controversatã fazã a fost însã cea din minutul 37. Tãnasã se luptã bine în careu pentru o minge, cîºtigã în faþa lui Daouda, însã ivorianul revine. ªi nu oricum. Obosit probabil dupã efortul depus la gol, ivorianul se gîndeºte sã se odihneascã puþin ºi se suie în cîrca lui Tãnasã. Piteºteanul face un pas, doi ºi evident cade... 11 m? Nu, din pãcate! Omul care a îmbrãcat ilegal costumul de arbitru se freacã la ochi ºi face semn cã jocul poate continua. Nu a vãzut ilegalitatea care s-a petrecut sub ochii lui, pentru cã scorul era deja favorabil piteºtenilor.

Cum comenteazã dinamoviºtii eºecul:

Victoria cu 2-1 în faþa lui Dinamo l-a surprins plãcut pe Cornel Penescu, unul dintre patronii de la PIC. La finalul jocului, acesta era foarte bucuros de rezultatul scos de elevii lui Cîrþu, spunînd cã acest meci l-a determinat sã sponsorizeze din nou echipa. „Din retur, FC Argeº va juca din nou cu PIC pe tricorui. Am luat decizia dupã acest meci. Aceastã victorie m-a convins sã devenim din nou sponsorul lui FC Argeº“, spunea adversarii lor din Cornel Penescu. PIC a renunþat sã mai sponsorizeze echipa Fotbaliºtii dinamoviºti au contestat victoria tribune: „Noi românii, din Trivale din acest sezon, sperînd ca oficialii clubului sã nu avem drepturi!“ În gãseascã un sponsor la fel de serios, care sã contribuie Argeºului, spunînd cã ea a fost obþinutã cu noroc. minutul 35, susþinãtorii lui cu bani. Contractul de sponosorizare pe anii trecuþi Dupã meci, tristeþea se vedea clar pe chipurile cîinilor Dinamo au pãrãsit peluzele, s-a ridicat la valoarea de cîteva zeci de mii roºii, care cu greu ne-au putut oferi cîteva declaraþii. lãsînd în locul lor mai multe de euro, din acest retur suma nefiind bannere prin care cereau eliberarea mai micã. colegului lor. Florentin Petre: „Au bãtut cu noroc!“

Bannere afiºate de dinamoviºti: ● Prizonieri în Irak - des comentat / Ultras încarcerat... muºamalizat! ● Viaþã omisã - ultras umilit conducãtorii þãrii permit! ● Libertatea lui Robert nu conteazã doar lãutarii vã intereseazã ● Echipa tuturor - suporterii nimãnui

„Argeºul a cîºtigat cu noroc!“

„Au dat douã goluri cu un noroc ieºit din comun. Adevãrul este cã pe noi ne-a cam pãrãsit norocul în ultimul timp. S-au apãrat bine, pe douã linii, dar ºtiam cã se va întîmpla aºa. Trebuia sã fim mai inteligenþi ºi sã cîºtigãm meciul. Trebuie sã mergem la Naþional ºi sã facem tot posibilul sã batem, sã redevenim echipa care se sacrificã pentru fiecare minge“.

Ianis Zicu: „Nu am fost concentraþi“ „Este momentul sã cîºtigãm urmãtorul meci de campionat, ceea ce ne propusesem de altfel ºi înainte de acest joc. Am pierdut un meci, trebuie sã ne recunoaºtem greºelile, sã vorbim între noi ºi sã ne adunãm pentru meciurile care urmeazã. Nu cred cã a fost vorba de obosealã. Oboseala este relativã, importantã este concentrarea“, a declarat Zicu.

Mihãiþã Pleºan: „Sîntem supãraþi!“

La final, dinamoviºtii s-au recunoscut învinºi

Bãnuielile ziariºtilor Ziariºtii care au luat loc la masa presei au fost foarte suspicioºi asupra meciului de sîmbãtã. Semnele lor de întrebare au apãrut imediat cum au vãzut foile cu echipele care urmau sã se întîlneascã. Au mirat astfel: ● titularizarea lui Marincãu, a lui Cornel Dobre la FC Argeº ● a lui Guso ºi Daouda la Dinamo ● ºi faptul cã Andone nu a avut decît 6 oameni pe banca de rezerve.

Gol dedicat fetiþei lui Tãnasã Ultimul gol al lui FC Argeº a fost dedicat de alb-violeþi fetiþei lui Ciprian Tãnasã, soþia sa nãscînd acum douã sãptãmîni. Astfel, Nãstãsie, cel care a deviat balonul în poartã, s-a îndreptat spre colþul terenului ºi împreunã cu Tãnasã ºi cu ceilalþi coechipieri au început sã-ºi legene mîinile, ca ºi cum ar avea un copil pe braþe.

Cîinii au recunoscut penaltiul Oficialii celor douã echipe ºi VIP-urile au avut posibilitatea sã urmãreascã ºi reluãrile la faza multdiscutatã din minutul 37, cînd trebuia sã fie penalti la Tãnasã. Cei din conducerea lui Dinamo au fost fair-play dupã ce au vãzut faza la televizoarele puse la tribuna zero ºi au recunoscut cã trebuia sã se dicteze unsprezece metri pentru FC Argeº.

Cîrþu - nervos Sorin Cîrþu a fost în mare parte liniºtit în timpul meciului de sîmbãtã, el neavînd decît douã ieºiri nervoase. Mai întîi, Sorinaccio s-a manifestat zgomotos, cînd echipei sale i s-a refuzat penaltiul la Tãnasã, iar apoi în minutul 61, pe fondul de dominare a gazdelor, cînd olteanul a bãtut nervos de mai multe ori cu pumnul în banca de rezerve.

Divizia B

Dacia, învinsã Dacia Mioveni a pierdut al doilea meci consecutiv în deplasare, fiind învinsã la limitã de Dinamo II, la Bucureºti. Argeºenii au fost conduºi cu 2-0 în minutul 63 ºi au reuºit sã reducã din diferenþã în ultimul minut de joc, prin Craioveanu. Dupã aceastã înfrîngere, Dacia a coborît pe locul 5 în clasament, cu 22 puncte, la 8 de liderul Craiova ºi la 5 de podium.

Curierul zilei - pag. 5

Fanii dinamoviºti au protestat afiºînd mai multe bannere

„Sîntem supãraþi, pentru cã puteam sã ne pãstrãm distanþa faþã de Steaua. Trebuie sã strîngem rîndurile ºi sã ne revenim cît mai repede. Sîntem jucãtori profesioniºti ºi plãtiþi pentru a da tot ce e mai bun pe teren, dar acum am dezamãgit. Sîntem jucãtori valoroºi ºi avem puterea sã ne revenim, chiar sã terminãm campionatul pe primul loc ºi sã ne calificãm ºi din grupele Cupei UEFA“.

Groapã de o micuþã galerie, care a fãcut deplasarea cu un autocar pus la dispoziþie de firma PIC. Cei 31 de suporteri au intrat în stadion exact cînd favoriþii ieºeau la încãlzire. Imediat, fanii au început sã scandeze: „Fãrã blaturi!“ ºi „Jucaþi fotbal“, ºtiind ºi ei de istoricul întîlnirilor dintre Dinamo ºi FC Argeº, de la Bucureºti. La final, jucãtorii au salutat galeria, mulþumindu-le pentru susþinere.

Luni, 21 noiembrie 2005

Arbitrajul de sîmbãtã searã a fost clar direcþionat sã ajute pe Dinamo, centralul ºi tuºierii încercînd sã facã totul ca echipa lui Andone sã nu piardã jocul. Astfel, mai multe faze au fost judecate de brigada de arbitri proDinamo, însã, cu toate acestea, alb-violeþii au plecat din Groapã cu cele trei puncte puse în joc. În patru rînduri, arbitrii au favorizat pe Dinamo la jocul de sîmbãtã. Astfel, cu toate cã au cîºtigat în ªtefan cel Mare, argeºenii pot depune oricînd, fãrã probleme, memoriu ºi sã aibã cîºtig de cauzã, martori stînd înregistrãrile video.

Prima fazã: ofsaid inventat


Cel mai frumos copil din Argeº

Concurs - Publicitate

Clasament

Dragoº Dumitru...................550 David Sîrboiu.......................456 Iulian Caciuc........................448 Rareº Augustin Miu............411 Andra Cumpenaºu..............325 David Leancã.......................310 ediþia a VIII-a Alexia Costache..................250 Sonya Maria Dang...............240 Denisa Cãlinescu................159 Iulius Andrei Pãiuº................96 Simona Iordache...................76 Andrada Ghiþã .......................63 Anca Maria Stan....................58 Bianca Sãndulescu...............57 Nicoleta Dumitrache.................53 Simona ªtefania Beatrice Iordache..................49 Elena Tudor Robert Ivãnescu....................48 Tudose Bogdan Udup.........................46 Darius Popa Schuur..............43 Robert Vãtafu.........................38 Alexandra Morlova................33 Alexandru Curtean................30 Alisia Ioana Drotianu.............28 uii u ullu s s r r u u Ioana Alicia Ureche...............23 c nc on c co ªtefania Tudor.......................20 Maria Beatrice Toma.............20 Denis Rizea............................18 Cãtãlin Deaconu....................14 Simona Elena Tudose...........12 Alessia Maria Paraschiv.......12 Maria Alexandra Stãncuþu......8 Maria Iulia Tinca......................5 Maria Bianca Maria Stancu...............5 Andreea Dumitraºcu...............5 Iulia Alberto Antonio Diaconu........4 A l e x i a

e l i º Pãpu Trimiteþi taloane acum!

Tinca

(numele dvs.)

14 Numele meu este: ................................

N r.

(numele favoritului)

Cel mai frumos copil este: ................................

Luni, 21 noiembrie 2005

Alisia Ioana Drotianu

Talon de concurs

Costache

Sonya Maria Dang

ARG

Curierul zilei - pag. 7

Daria Maria Cioarã


Agenda zilei - Publicitate

Horoscop

Minerva

Regrete pentru Balanþe Caracteristica zilei Aspectele de azi ale Lunii predispun la conflicte sentimentale ºi sociale, la neînþelegeri cu partenerul de

viaþã ºi cu cei din jur. Atenþie la un alt efect al acestui aspect: exagerarea problemelor sentimentale!

Aþi putea semna un contract rentabil, din care, mai devreme sau mai tîrziu, ar putea apãrea sume semnificative de bani. Se

vorbeºte despre moºteniri, donaþii, vînzãricumpãrãri importante, toate însoþite de documente bine puse la punct. Dacã vi se propune vreo afacere, nu o acceptaþi imediat!

Îndoiala nu vã face sã vã aventuraþi într-o anumitã direcþie. Chiar dacã vã explicã o persoanã raþional ce se întîmplã, chiar

dacã vi se aduc garanþii cu privire la veridicitatea acþiunii, ceva vã reþine sã credeþi tot ce auziþi ºi sã porniþi acum. Analizaþi situaþia la rece.

Luni, 21 noiembrie 2005

✍ Calendar

Soarele rãsare la Cornel Ionicã, 7.19 ºi apune la 16.43 viceprimar Piteºti 15 noiembrie S-a întîmplat pe 21 noiembrie 1843 - Thomas Hancock Satisfacþiile dvs. vin cei din jur. Nu ºtiþi dinspre Casa iubirii. cine poate lovi. a patentat la Londra Nimic nu are valoare, Nu luaþi decizii de cauciucul vulcanic. Tot el dacã nu aþi pus ºi puþin sentiment. moment, pentru a produs ºi primele baVisaþi la o cãlãtorie fantasticã, dar cã le veþi regreta Cãtãlina Roºescu - farmacist loane pentru copii. - 8 decembrie vã spun cã este bine sã fiþi atenþi la mai tîrziu. S-a nãscut pe 21 noiembrie 1939 - Scriitorul ConsGãsiþi o soluþie diplo- meni nu renunþã, de tantin Criºan. matã de a restabili aceea interveniþi dvs., ordinea fireascã în- pentru a-i face pe toþi Maxima zilei: tr-o situaþie conflic- sã se liniºteascã. „Cînd vrei sã faci bine tualã. Mai multe per- Lucrurile revin la normal ºi veþi fi ana Sîrbu, cuiva, þine seama de trei Daci soane se aflã într-o mulþumit de influenþa pozitivã pe deputat PSD, 15 ianuarie disputã în care ni- care aþi avut-o. lucruri: de moment, de loc ºi de persoanã“. O zi perfectã pentru a o eventualã inter(Seneca) petrece mai mult timp cu mediere din partea persoana iubitã. ªansa unui amic binede a cunoaºte azi pe ci- voitor. Discuþiile cu neva faþã de care veþi nutri partenerul sînt ro- Stareþul Ioasaf sentimente deosebite creºte, deci nu mantice ºi pline de 22 ianuarie refuzaþi nici o invitaþie la o cafea sau cãldurã.

Ortodox: (ccruce roºie) Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului

✍ Librãria Diverta ● Fanionul roºu. Campioni de vis, gesturi de coºmar, Radu Paraschivescu, Ed. Humanitas, 15.10. ● Secretul doctorului Grimshawe, Nathaniel Hawthorne, Ed. Aldo Press, 9.95 lei. ● Universul într-o coajã de nucã, Stephen King, Ed. Humanitas, 59.00 lei.

Dr Gabriel Copciag medic primar ortoped 3 martie

Un prieten vã propune o provocare interesantã, ori sub forma unei excursii, în timpul cãreia aveþi mai multã vreme de discuþii, ori sub forma unei afaceri la

Marian Drãguºin manager New Planet 19 mai

Aveþi o suferinþã pe suflet ºi, care, deocamdatã, nu o puteþi destãinui nimãnui. Poate este o situaþie jenantã,

Trebuie sã spuneþi cuiva care este decizia dvs. cu privire la unele evenimente, dar azi nu aveþi curajul sã daþi un verdict. Sînteþi influenþabil, acum spuneþi ceva, peste o orã deja v-aþi

Dãnuþ Bica, consilier local PD - 22 iunie

Aþi putea primi o veste neplãcutã de la cineva de departe, poate chiar de peste hotare, sau aflaþi cã o cãlãtorie în care v-aþi pus mari spe-

Gãsiþi soluþia la o problemã mai veche, pentru care nu aþi avut timp pînã acum, dar este momentul sã vã concentraþi serios la situaþia respectivã ºi descoperiþi unde s-a infiltrat hiba ce poate fi

Curierul zilei - pag. 8

vã citeºte în astre

● Drumul spre Rai , Ned Dougherty, Ed. Elit, 24.00 lei. ● Istoria erotismului , Georges Bataille, Ed. Trei, 20.00 lei. ● Rachiu cu parfum de femeie. Crime asezonate, Tatiana Slabu Cazacu, Ed. Capitel, 16.90 lei. I.Z.

care vã puteþi aduce amîndoi contribuþia. Modul lui de a vorbi vã entuziasmeazã ºi vã Marilena Miulescu medic primar Gastroenambiþioneazã. terologie-31 martie care nu vreþi sã fie cunoscutã ºi de alþii, dar dacã aþi gãsi prietenul cel mai bun, dispus sã vã asculte, v-aþi simþi mult mai bine. schimbat opinia, de aceea ar fi bine sã amînaþi momentul hotãrîrii, ca sã nu regretaþi direcþia Gigi Vãsîi - manager Girexim - 5 iunie aleasã. ranþe trebuie amînatã pentru altãdatã. Dacã plecaþi azi la drum, existã riscul unor mici neplãceri, poate legate de trafic sau de condiþiile de cãlãtorie. remediatã. Uneori trebuie sã mai aruncaþi cîte o privire spre trecut, pentru a vedea cum trebuie sã acþionaþi în prezent.

Dr Constantin Pãun director Spitalul Judeþean Argeº - 7 august

Sînteþi vesel, plin de viaþã ºi motivul acestei bune dispoziþii pare sã fie viaþa sentiGabriela Pendiuc - mentalã. Ori vã jucaþi director ªc. Nr. 11 - cu iubirea ºi vã încer27 august

caþi norocul în mai multe direcþii în acelaºi timp, descoperind o realã plãcere în jocul seducþiei, ori alþii se distreazã cu inima dvs. ºi vã fac declaraþii.

Rataþi în ultimul moment o ºansã excelentã. Vi se oferã pe tavã, dar ceva vã reþine sã o acceptaþi. Ca atare, o ocazie bunã va trece pe lîngã dvs. Veþi regreta cã aþi ratat momentul,

dar dacã nu aþi mai fi atît de suspicios, aþi putea profita de ocazie chiar la momentul potrivit. Fiþi Alexandru Puiu - rector Univ. optimiºti. C. Brâncoveanu- 1 octombrie

✍ Haihui pe Net www.moscraciun.ro Aici este locul unde poþi afla mai multe despre Moº Crãciun, despre sãrbãtorile de iarnã, despre pomul de Crãciun. Locul unde te poþi inspira pentru a pregãti o masã copioasã de sãrbãtoare, unde poþi asculta muzicã de Crãciun, locul unde poþi învãþa cum sã confecþionezi ornamente ºi coroniþe de brad ºi unde poþi gãsi idei de cadouri ºi multe altele. Timp sã ai sã le vezi pe toate! I.Z.


Vrea bani ºi avocat pentru divorþ Maria Badea are 58 de ani ºi spune cã a fost profesoarã de fizicã la ªcoala Nr. 15 din Piteºti ºi la Mãrãcineni. Femeia zice cã „tratamentul“ soþului a adus-o în pragul disperãrii: „Am avut momente cînd am crezut cã o iau razna. În cîþiva ani s-a ales praful de o cãsnicie, de copii ºi de cariera mea“. De anul trecut, fosta profesoarã preferã sã stea la pãrinþii ei, la Suseni. „Poate cineva cu suflet mã ajutã cu bani ºi cu un avocat, ca sã bag divorþ de soþul meu“, spune dna Badea. L.N. Foto: C.T.

Trãieºte din pensia pãrinþilor Maria Badea spune cã s-a pensionat la propunerea soþului ei, în 1989. „Mi-a zis cã trebuie sã mã ocup de copii. I-am nãscut

pe amîndoi cu probleme de sãnãtate. A trebuit sã mã pensionez, ca sã mã ocup de ei“. Unul dintre copii a murit, iar celãlalt este bolnav. Maria Badea ar vrea sã-l ducã pe fiul ei la doctor, dar nu are bani: „Stau foarte prost cu banii ºi nu-mi pot duce bãiatul la doctor. Soþul meu mi-a zis cã, dacã vreau bani, îmi face el dosar de handicap, or, eu nu sînt handicapatã. Sînt foarte stresatã ºi vreau sã mã despart de el“.

✍ Radarul Curierului am întîlnit o doamnã care dormea destul de confortabil pe scãrile din faþa unui magazin. Dupã o plimbare, s-a gîndit sã se aºeze ºi sã-ºi mai tragã sufletul puþin!

Fosta profesoarã zice cã are mai multe motive de divorþ: „M-a insultat, m-a jignit, mi-a adus prejudiciu de imagine, a vrut sã mã strîngã de gît ºi, de aceea, nu-l mai suport“. Tot din cauza soþului, care nu i-a fost alãturi, a ajuns ca, la 58 de ani, sã trãiascã din mila pãrinþilor ei, care sînt oameni bãtrîni ºi nevoiaºi: „În ‘98, m-a pensionat el, cã a vrut. În 2004, s-a dus ºi a fãcut ceva, cã nu am mai primit pensie. Am pãrãsit domiciliul ºi am plecat la pãrinþii mei, care mã întreþin din pensia lor amãrîtã“. Maria Badea mai adaugã cã, dacã cineva ar ajuta-o cu bani ca sã divorþeze, ea i-ar restitui banii atunci cînd legea îi va permite sã se pensioneze la vîrstã. Din cauza problemelor, fosta profesoarã a devenit foarte sensibilã ºi uneori îi este ruºine sã mai iasã în lume, pentru cã: „Soþul m-a fãcut din om neom“. ■

Fapt divers - Publicitate

O fostã profesoarã a ajuns în pragul disperãrii

direct! Cum, unde în direct? În direct la Master’s of Rock ºi, hai mai repede, cã mã vede nevastã-mea cã stau în genunchi în faþa dumitale!“ TzUrLy Blitz

Eºti în direct

Zilele trecute, cînd încã ne mai bucuram de razele soarelui,

Luni, 21 noiembrie 2005

Recreere plãcutã!

La concertul Master’s of Rock, desfãºurat la sfîrºitul sãptãmînii trecute la Casa Studentului, omul de televiziune Liviu Roºu a a fãcut ca evenimentul sã aibã o manierã proprie. În timp ce prezenta, acesta a intrat în vorbã cu o domniºoarã: „Scumpã domniºoarã, zii ceva, cã eºti în

ARG

Curierul zilei - pag. 9


Social - Cultural

✍ Noutãþi culturale ■ Elevii ºcolilor de arte expun la muzeu La Muzeul Judeþean Argeº s-a deschis Expoziþia Naþionalã de Arte Plastice ºi Decorative a ºcolilor de arte ºi meserii. Manifestarea, la care participã o mulþime de elevi, reuneºte lucrãri de picturã, sculpturã ºi artã decorativã ºi va avea loc pînã pe 17 decembrie.

Satul a constituit dintotdeauna un izvor nesecat al culturii tradiþionale. Lucian Blaga spunea cã veºnicia s-a nãscut la sat, dar în vizita noastrã prin comunele din sudul judeþului am observat cu amãrãciune cã, încet, încet, asistãm la pierderea tradiþiilor ºi a vieþii culturale de aici. I.I.

Obiceiurile strãmoºeºti nu mai sînt preþuite ca altãdatã

Cultura ºi tradiþiile la sate au murit

Discotecã ■ „Icoana suspendatã din fereastrã spre Dumnezeu“, la spital cauza bãtãuºilor În sala de consiliu a Spitalului Judeþean este deschisã pînã pe 17 decembrie expoziþia „Icoana - fereastrã spre Dumnezeu“, ajunsã la cea de-a IV-a ediþie. Sînt expuse lucrãri ale pictorilor din mai multe localitãþi, iar preþurile icoanelor sînt cuprinse între 500.000 ºi 5 milioane lei.

Luni, 21 noiembrie 2005

■ Astãzi, conform tradiþiei, cuptoarele ºi pereþii se ung cu lut În calendarul popular românesc se sãrbãtoreºte azi Ovidenia sau Filipul cel Mare (cel ªchiop). El este cel mai rãu dintre Filipi. Aceastã zi se þine ca sã nu vinã lupul cel ºchiop ºi sã fure oile. Cuptoarele ºi pereþii se ung cu lut, pentru a se unge ochii lupului. I.I.

Primarul Bîrlei, Iancu Valericã, ne-a spus cã, aici fiind o zonã de cîmpie, soarele este foarte fierbinte ºi, ca urmare, localnicii au sîngele iute. Sãtenii sînt ºi iuþi la mînie. În Bîrla am gãsit un cãmin cultural renovat, unde cu cîteva zile înainte avusese loc un spectacol de zile mari. Tinerii au unde sã se distreze, dar, momentan, discoteca din comunã a fost suspendatã de primãrie din cauza bãtãilor ce au avut loc aici. În fiecare sîmbãtã, la cãminul cultural, oamenii se strîng la hora satului ºi danseazã pînã noaptea tîrziu. Este singura metodã prin care uitã de necazuri. L-am cunoscut pe dl Voicu Dumitrescu, care din anul 1958 este instructorul ansamblului folcloric „Floricica“, ai cãrui dansatori au fost în turnee ºi în strãinãtate. Dumnealui ºtie toate dansurile zonei, care sînt de-o varietate ieºitã din comun - sîrbe ºi hore care te fac sã-þi rupi cãmaºa de pe tine.

„Conu Leonida faþã cu reacþiunea“... femeii În ultima searã a Festivalului Naþional al Teatrelor de Studio, gazdele, actorii Teatrului Al. Davila din Piteºti, s-au întrecut pe sine într-o reprezentaþie plinã de erotism ºi haz. Clasica piesã „Conu Leonida faþã cu reacþiunea“, de I.L. Caragiale, a fost prezentatã în premierã într-o manierã regizoralã a lui Bogdan Cioabã, deosebitã faþã de ceea ce am vãzut pînã acum. I.I. Foto: I.T.

Sala Studio 125 a fost neîncãpãtoare pentru spectatorii, dar ºi actorii participanþi la festival. S-a stat chiar ºi pe scãri. În rolurile principale, Florin Dumitru ºi Mirela Dinu Popescu, doi actori consacraþi, ne-au arãtat cîte se pot întîmpla într-o singurã noapte în dormitorul unui soþ tomnatic ºi al nevestei lui tinerele foc. În faþa unui soþ neputincios, femeia îºi doreºte din tot sufletul o aven-turã cu un tînãr plin de forþã ºi care se manifestã în faþa ei ca un adevãrat gigolo. Numai cã planurile soþioarei sînt date

Primarul din Hîrseºti nu ºtie ziua comunei

care au fost folosiþi la renovarea lãcaºelor sfinte. I-am lãsat pe oameni cu casele lor mãrunþele ºi cu grijile multe pe umeri,

În comuna Hîrseºti, vecinã cu Bîrla, am crezut cã vom gãsi aceeaºi grijã pentru pãstrarea tradiþiilor. Nici vorbã însã de aºa ceva. Primarul Ion Puºcã nici mãcar nu ne-a putut spune care este ziua comunei sale. Am aflat ulterior de la secretar cã aceasta a fost stabilitã pe 10 iunie. Primul gospodar al satului ni

peste cap de bãtrînel, care nu poate fi adormit cu una, cu douã. În faþa scenelor fierbinþi publicul s-a amuzat copios ºi a aplaudat

reprezentaþia actorilor. Dupã succesul avut la premierã, viitorul piesei se aratã unul plin de succes. ■

acã profitã de asem I-am întrebat pe oameni d ale. Ni s-a organizeazã nunþi tradiþion dansatori iscusiþi ºi dacã unta þinea nþi la cort, dar cã în trecut n rãspuns cã se fac mai rar nu aproape o sãptãmînã.

Aproape cã nu gãseai casã la care sã nu se afle atîrnatã o plãcuþã neagrã pe care erau

promiþînd cã vom veni o datã ºi la o horã a satului, sã învãþãm ºi noi cîteva sîrbe ºi hore.

Premii de 4.200 RON (42.000.000 ROL) Pe card BRD Maestro

Întrebare: Care este sloganul BRD? Rãspuns:________________________

Rãspundeþi corect la întrebarea de mai sus*, decupaþi talonul ºi depuneþi-l la una dintre unitãþile BRD din Piteºti (sediul central ºi agenþiile Exerciþiu, Argedava - Prundu, Brâncoveanu, Ceair, Gãvana, Muntenia - centru, Nord, Rãzboieni, Smîrdan, Trivale), Mioveni, Cîmpulung-Muscel, Curtea de Argeº, Topoloveni, Costeºti. Toate taloanele completate corect vor participa la tragerile la sorþi, care vor avea loc la sediul Suc. Piteºti, din Bdul Republicii nr 69 bis, în data de 2 decembrie, pentru taloanele depuse în perioada 1-30 noiembrie, ºi în 29 decembrie, pentru taloanele depuse în perioada 1 decembrie - 27 decembrie 2005. Premiile se vor acorda dupã fiecare tragere la sorþi. Taloanele vor fi publicate în fiecare numãr din ziarul Curierul zilei, în perioada 1 noiembrie - 27 decembrie 2005. Un participant poate cîºtiga un singur premiu.

*pentru rãspunsuri, accesaþi www.brd.ro sau apelaþi la personalul din unitãþile BRD, unde depuneþi taloanele.

Nume.................................................................................... Prenume............................................................................... Adresã................................................................................... ................................................................................................

Dupã ani mulþi de post ºi rugãciune, Dumnezeu S-a îndurat de Sfinþii Pãrinþi Ioachim ºi Ana ºi i-a binecuvîntat cu o pruncã, pe care au botezat-o Miriam (nume care se tîlcuieºte prin „bucurie, alinare, împlinire, fãgã-

Bîrla, spaima lãutarilor

comuna Teleormanului ºi Argeºului, Aflatã la confluenþa Oltului, þionale, i d a r t i r u s n a d e mãºiþe din vechil Bîrla mai pãstreazã încã rã flat cã a m A . e r a t o h e t s e p i º þii chiar care au dus faima localitã ã cînte s ã n i v e feresc ca de necuratul sã lãutarii din afara comunei s ansuri d e d 0 7 e t s e ici s-au pãstrat p la Bîrla, ºi asta fiindcã a . em de grele specifice zonei, dansuri extr

Comparaþie între Japonia ºi România Azi ºi mîine, la Bucureºti se desfãºoarã conferinþa internaþionalã „Administraþia publicã la începutul celui de-al III-lea mileniu. Diseminarea celor mai

bune practici japoneze în România“. În cadrul conferinþei se va face o analizã a administraþiei publice nipone în comparaþie cu cea din România. Printre invitaþi se numãrã ºi Tudor Pendiuc, primarul municipiului C.V. Piteºti.

Patru copii de la ªcoala din Corbeni, membri ai Cercului de arte „Culoare ºi vis“, ºi doi din Piteºti au fost laureaþi ai Concursului Internaþional de Artã pentru Copii Shankar 2004, din India. Vlãduþ Iosif, Gabriela Niþulescu, Raluca Mãndiþã ºi Patricia Stocheci au fost premiaþi sîmbãtã la Primãria Corbeni, în prezenþa reprezentantului MECT. Cei doi piteºteni, Andrei Florescu ºi Adriana Datcu, vor fi premiaþi la Inspectoratul ªcolar de inspectorul general adjunct Ion Pantilie. I.I.

Postul Sfîntului Crãciun are un pivot de referinþã, un praznic împãrãtesc, stabilit de Sfinþii pãrinþi a se celebra în fiecare an pe 21 noiembrie: Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului. Acest praznic, împodobit cu bucuria cîntãrilor ºi a slujbelor în toate bisericile creºtine, se aratã a fi un praznic al luminãrii, închinat

Miriam: bucurie ºi împlinire

s-a plîns cã oamenii nu sînt interesaþi de pãstrarea folclorului ºi cã anul trecut, cînd au organizat un spectacol cu Ioana Modan ºi Marin Cornea, n-a venit nici un sãtean, iar tinerii se îngrãmãdesc la discotecile din sate. Existã ºi o bibliotecã în comunã, care are 5.500 de vo-

Micuþii artiºti de la Corbeni, premiaþi în India

Intrarea în Bisericã, praznicul luminãrii

ºi

Curierul zilei - pag. 10

însemnaþi spre neuitare morþii familiei. Bisericile din Urluieni, Lereni ºi Mozãceni Vale au primit cîte 25 de milioane fiecare din partea BRD Group Société Générale, bani

În Postul Crãciunului, mare sãrbãtoare pentru creºtini:

CΪTIGAÞI CU

Numele cîºtigãtorilor vor fi publicate în ediþiile din 3 decembrie ºi 30 decembrie ale ziarului.

Voicu Dumitrescu, instructorul ansamblului folcloric „Floricica“ din Bîrla

oncursurile „Floricica“, locul I la toate c enea lãutari ºi

S-a stat chiar ºi pe scãri

Scene fierbinþi la teatru:

Premiul I - 2 x 500 lei Premiul II - 2 x 400 lei Premiul III - 1 x 300 lei

Raid Curie ul în tre rului ic argeº omune ene

Datinile de nuntã, de mult uitate De nuntã sînt legate o mulþime de obiceiuri, mai mult sau mai puþin cunoscute: bradul, udatul miresei, masa plocoanelor, cînd oamenii aduceau mirilor daruri, plimbarea prin sat ºi hora nuneascã, unde soacra mare le punea cadouri invitaþilor, cadouri din partea miresei. Legat de virginitatea miresei, exista ºi obiceiul grapei. Dacã mireasa nu fusese fatã-mare, o plimbau nuntaºii a doua zi pe grapã, iar dacã fusese virginã, i se punea o panglicã roºie pe umãr, iar socrii mari aduceau plocoane socrilor mici. Asemenea obiceiuri nu se mai pãstreazã însã la Bîrla, de cîteva decenii. Cînd se mai face o nuntã în sat, este o adevãratã sãrbãtoare, iar tinerii renunþã la discotecã ºi se duc la fedeleº. Ne-a uimit ºi credinþa oamenilor de aici.

lume, dar numai copiii o mai viziteazã, atunci cînd au nevoie la ºcoalã de cãrþi. Am plecat cu un gust amar din Hîrseºti ºi am poposit în leagãnul boierilor Bãlãceni, la Stolnici, unde am crezut cã vom gãsi oameni mai luminaþi ºi iubitori de culturã. Am trecut pe lîngã moara Sfînta Paraschiva, conacul boieresc ºi am ajuns la primãrie. Nu l-am gãsit pe primar, Sevastian Roºu Pupãzã, care era plecat cu treburi la Piteºti, dupã cum ne-a spus secretara lui, Mariana Ducu. Am aflat cu destul de mare greutate, de la funcþionarii primãriei, de cînd dateazã Stolniciul. Prima atestare documentarã - 1557, 20 noiembrie, cînd Pãtraºcu Voievod îl întãreºte prin danie pe Ion Clucer, din Stolnici, cu o moºie în Izvorani, dupã care au urmat ºi alte danii întãrite de Mihnea Voievod. Din Stolnici sînt celebrii cãluºari, însã oamenii nu sînt interesaþi de spectacolele lor. Biblioteca din comunã are doar 1.900 de volume, dar nici ele nu sînt prea citite. Deºi existã douã cãmine culturale, unul în satul Stolnici ºi unul la Fîlfani, localnicii ne-au spus cã spectacolele se organizeazã aici din joi în Paºti. Cert este cã avem mult prea puþini oameni interesaþi de promovarea tradiþiilor, un lucru îngrijorãtor. ■

Aceleia Preafericite prin care S-a arãtat în lume Stãpînul nostru Iisus Hristos, cãci Postul Naºterii Domnului este totodatã ºi postul preamãririi Sfintei Fecioare. Însemnat în calendarul creºtin cu cruce roºie, acest moment este, pentru cine doreºte, o zi în care se face dezlegare la A. ª. untdelemn ºi la peºte.

duinþã“). Arhiereul Zaharia, care nu avea copii ºi era cumnat cu Ioachim, vãzînd-o pe Maria - pruncã, a ridicat mîinile spre cer ºi a zis: „Mare eºti, Doamne, ºi minunate sînt lucrurile Tale, pe toate cu înþelepciune le orînduieºti...“ Apoi a luat-o în braþe, a închinat-o la jertfelnic ºi la icoane ºi deodatã s-a des-

chis Catapeteasma. Atunci a simþit inspiraþia Duhului ºi a intrat cu Prunca în altar, în

Sfînta Sfintelor, întrezãrind în ea Scaunul cel de sus odihnindu-Se pe pãmînt. Acestea toate se întîmplau pe cînd Maria se apropia de 3 ani, cînd cinstiþii Ioachim ºi Ana, simþindu-ºi sfîrºitul petrecerii lor aici pe pãmînt, au dus-o la Templu, spre încredinþarea ei Dom-nului.

12 ani de ºedere în Templu Dupã acest ceremonial unic, Maria a fost primitã în Templu ºi datã în grija bãtrînelor ºi tinerelor ascultãtoare - consacrate, iar pãrinþii, mulþumiþi ºi uºuraþi sufleteºte, s-au întors acasã ºi, în curînd, ºi-au dat duhul, întorcîndu-se în þãrîna din care cu toþii sîntem

„Uºa milostivirii deschide-ne-o nouã, binecuvîntatã Nãscãtoare de Dumnezeu, ca sã nu pierim noi, cei ce nãdãjduim în tine, ci sã ne izbãvim prin tine din nevoi, cã tu eºti izbãvirea neamului omenesc. Amin!“

zidiþi. Maria creºtea ºi ajunse repede bucuria tuturor la învãþãturã, la pricepere, la sfat ºi la lucrul mîinilor sale. Doisprezece ani a stat la Templu, învãþînd scrisul ºi cititul, tîlcuirea Sfintelor Scripturi cele vechi, rînduiala slujbelor ºi a cîntãrilor. Arhiereii ºi preoþii, bãtrînii ºi tîlcuitorii se minunau de înþelepciunea ei, zicînd cã de la sora lui Moise, pe care o chemase tot Miriam, nu se mai vãzuse aºa ceva. Crescînd, Miriam - prunca devenise Maria - Fecioara cea plinã de virtute, care ºtia a cînta atît de minunat psalmii la harfã ºi care-i mîngîia pe soþii veniþi la Templu sã se roage sã le dea Dumnezeu copii, îmbãrbãtîndu-i în credinþã prin exemplul pãrinþilor ei... Iar la 15 ani, Maria a ieºit din Templu ºi s-a întors la Ierusalim, spre a-ºi împlini misiunea cea mai înaltã pe care a primit-o vreodatã o femeie pãmînteancã: Aducerea pe lume în trup a Mîntuitorului Iisus. ■


✍ Cititori, aveþi cuvîntul!!!

„Nu vom încheia situaþia ºcolarã“

Rubrica este destinatã tuturor argeºenilor care au o problemã ºi nu ºtiu cãrei instituþii sã se adreseze. Puteþi suna, trimite scrisori pe adresa noastrã sau chiar veni la redacþie. Vã vom sta la dispoziþie 24 de ore din 24 ºi vom încerca sã rezolvãm, în cel mai scurt timp, nemulþumirile dvs.

Vineri dupã-amiazã, Tribunalul Bucureºti a suspendat procesul intentat de Ministerul Educaþiei privind ilegalitatea grevei din învãþãmînt. Liderii celor 4 federaþii sindicale au solicitat ca o decizie în acest caz sã fie luatã de Curtea

Negocierile nu au adus nimic nou

Greva continuã ºi astãzi Aceºtia nu au acceptat oferta ºi au hotãrît ca greva sã continue ºi luni. Abia marþi, liderii de sindicat vor decide, dupã consultarea

Constituþionalã. Pe acest fond de incertitudine, Guvernul, reprezentat de secretarul de stat Gheorghe Pogea, i-a chemat din nou pe profesori la negocieri. Dupã aproximativ cinci ore de discuþii, nu s-a ajuns însã la nici un rezultat. B.L.

tuturor membrilor de sindicat, dacã acceptã propunerea Guvernului. În privinþa salarizãrii, profesorii au primit promisiunea indexãrii cu 8%, în douã etape, abia în 2006. Încolþiþi de refuzul Guvernului de a aloca bani mai mulþi pentru salariile profesorilor, liderii de sindicate spun cã existã ºi alte cãi de atac: „Dacã într-

un final greva va fi suspendatã de Curtea Constituþionalã, avem ºi alte forme de protest legale, cum ar fi neîncheierea situaþiei ºcolare la sfîrºit de semestru“, a spus Adrian Voica, lider SIPA Muntenia. O decizie a Curþii Constituþionale în acest sens urmeazã a fi luatã în aproximativ 2-3 sãptãmîni.

„Sã ne aeriseascã materia, nu sã ne cheme la ºcoalã!“ Mihai Stan: „Sã se aeVictime riseascã materia, nu sã ne ale acestui conflict de cheme sîmbãta la ºcoalã! muncã sînt însã elevii, care, Ei au vrut grevã, nu într-un fel sau altul, vor recupera noi“. materia pierdutã. „Avem un proCosmin Andregram de recuperare, fãrã ca procesul escu, elev: „De ce educativ sã fie afectat în vreun fel“, a sã merg sîmbãta dat asigurãri, vineri, Aurel Cornea, la ºcoalã? Ei au preºedintele FSLI. Dacã însã greva va fãcut grevã, ei sã continua, existã riscul ca materia sã meargã! Cînd au nu poatã fi parcursã. Întrebaþi ce intrat în grevã, pãrere au despre modul de recunu s-au gîndit cã perare a orelor de curs pierdute, o sã piardã bani?“ elevii nici nu iau în calcul Amalia, elevã: „Vor sã varianta sã meargã sîmne cheme sîmbãta la ºcoabãtã la ºcoalã. lã tocmai de sãrbãtori? Nu

mi se pare normal. S-au trezit acum cã au pierdut destul de mulþi bani ºi vor sã facã ore suplimentare, pe spinarea elevilor“. Mihaela, elevã: „Nu cred cã ne pot obliga ei sã mergem la ºcoalã sîmbãta. Asta trebuie sã hotãrascã Ministerul Educaþiei, cred. Oricum, au fãcut grevã degeaba ºi am pierdut ºi noi timpul degeaba“.

Marian Tãnase, elev: „Normal ar fi sã se aeriseascã materia puþin. Nu e bine sã mergem în weekend la ºcoalã“. Ionuþ Voicu, elev: „Oricum, nu o sã se ducã nimeni sîmbãta la ore. Materia nu mai poate fi recuperatã normal, orice ar face ei“. Camelia Mihai: „Ar trebui sã se scoatã multe lecþii care oricum sînt inutile. Orele de sîmbãta nu sînt o soluþie“.

Ce spun elevii

încãlþa. Dacã poate cineva sã mã ajute cu ceva, îi mulþumesc din suflet“. ■ Cãtãlin Crãciunel, Rociu: „Am lucrat cu încã doi colegi la SC KLM Construct Real SRL. Patronul are sã ne dea bani, dar ne-a spus cã nu ne dã. Cînd m-am întîlnit cu el, m-a fãcut nesimþit ºi mi-a zis cã n-am muncit nici pentru 300.000 lei“.

Scrisoare cãtre decanul Baroului de avocaþi Argeº Domnule decan,, Subsemnaþii Alexandru Ionela ºi Vasile Cristian, domiciliaþi în Piteºti, posesori ai BI, seria BT 082524, respectiv, CI, seria AS 287339, în calitate de apelanþi în Dosarul 3.011/Cv/2005, vrem sã supunem atenþiei domniei voastre o problemã punctualã privitoare la activitatea unui avocat ce face parte din Baroul Argeº. De asemenea, avînd în vedere dreptul constituþional la petiþie, cerem sã ne rãspundeþi la acest demers al nostru. Domnule decan, noi ne adresãm dvs. pentru ca în mod oficial sã-l anunþaþi pe avocatul Dragomir Viorel, membru al Baroului Argeº, cã renunþãm la serviciile domniei sale în Dosarul 3.011/Cv/2005, începînd cu data de 17 noiembrie a.c. Domnia sa deþine o împuternicire din partea noastrã sã ne reprezinte în acest litigiu ºi nu ºtim cum sã procedãm altfel pentru anularea acesteia. Punctual, dorim sã nu depunã domnia sa concluziile finale în dosarul pentru care l-am plãtit sã ne reprezinte. Asta, întrucît ne temem cã argumentaþia juridicã a avocatului Dragomir Viorel va avea acelaºi scop, aceeaºi direcþie ºi acelaºi sens cu a pãrþii adverse în acest litigiu. Exact ca avocaþii lui Nicolae Ceauºescu. Pentru claritate, noi nu îl acuzãm de trãdare a interesului clientului, ci de faptul cã a pierdut timpul la ºcoalã, în Facultatea de Drept, ocupînd locul altuia care ar fi fãcut cinste profesiei de avocat. Fapte. Pur ºi simplu, dupã ce am stabilit de comun acord strategia de urmat, dupã ce ne-a pus sã facem cîte trei copii dupã fiecare act, a refuzat, repetãm, a refuzat sã depunã aceste acte în instanþã. Atenþie, la ultima înfãþiºare din proces! De asemenea, avînd în vedere dosarul ºi, mai ales, strategia stabilitã de comun acord, tot ceea ce a susþinut verbal au fost numai inepþii, cerînd ceea ce nu trebuia nimãnui, bîlbîindu-se, înroºindu-se, spunînd de foarte multe ori „probabil“ etc. Întrebat dupã aceea de ce a procedat aºa, a rãspuns foarte scurt: „Altã datã sã nu mã mai pui avocat“. De asemenea, la fiecare ºedinþã de judecatã stãtea de vorbã cu partea adversã, întîrzia, ne lua pe noi la o cafea la barul din apropiere, spunînd cã ºtie el cînd ne vine rîndul, ºi astfel procesul era amînat pentru dupã pauzã etc. Într-un cuvînt, trãgea de timp pentru a se putea prezenta la proces avocata pãrþii adverse, o doamnã din Cîmpulung. Modul incalificabil în care a procedat ne îndrituieºte pe noi sã-l acuzãm nu de trãdare a interesului clientului, ci de prostie gravã, mergînd spre tembelism, poate chiar cu conotaþii medicale, de labilitate psihicã, în prestarea profesiei de avocat. În final, regretînd cã am fost obligaþi sã vã aducem la cunoºtinþã cele de mai sus, repetãm cererea de a primi rãspuns la acest demers al nostru. 17.11.2005

Luni, 21 noiembrie 2005

Încurajaþi de hotãrîrea instanþei de judecatã, care a dat dovadã de independenþã trecînd peste „orice fel de presiuni politice“, liderii de sindicat din învãþãmînt au sperat cã pot obþine mai mult decît pînã acum la negocierile de vineri. Guvernul a fost inflexibil, iar Gheorghe Pogea le-a spus rãspicat sindicaliºtilor: „Mai mult nu avem de unde“. Aºa cã oferta a rãmas aceeaºi: 1,1 miliarde de euro în plus de la buget pentru proiecte: dotarea materialã a ºcolilor, infrastructurã, ºi nu pentru salarii, cum au cerut profesorii.

■ Gherghina Mocanu, 35 ani, comuna Suseni: „Am 4 copii minori pe care nu am cu ce sã-i întreþin. Fata cea mare, care are 15 ani, este bolnavã de SIDA de 3 ani de zile. Singurul nostru venit este un ajutor de 2,5 milioane lei, pe care-l primesc pentru fata asta bolnavã. Copiii cei mici merg la ºcoalã, dar n-au cu ce se îmbrãca, nu au cu ce se

Social - Publicitate

Dacã greva va fi declaratã ilegalã, profesorii ameninþã:

Douã drumuri din judeþ, parþial închise Primii fulgi de zãpadã din aceastã iarnã au pus serioase probleme ºi pe drumurile din Argeº. Teoretic, toþi spun cã sînt pregãtiþi sã înfrunte viforul, însã, practic, ne vom convinge abia cînd frigul se va înteþi. B.L. Din datele furnizate de Administraþia Naþionalã a Drumurilor, douã drumuri

naþionale sînt parþial afectate de cãderile de zãpadã din acest weekend. „Existã un strat de zãpadã pe DN 73 (Piteºti - Cîmpulung), la Fundata, de la kilometrul 89 ºi pînã la 92. De asemenea, pe DN 7C a nins în aceastã dimineaþã (n.r. - ieri), iar drumul este închis de la kilometrul 102“, a explicat ing. Cornel Moldoveanu, ºef secþie

Drumuri Naþionale. Acesta a precizat cã DN 7C (Piteºti Curtea de Argeº) este traseul cel mai periculos pe timp de iarnã, cînd, din cauza precipitaþiilor abundente, existã riscul producerii unor avalanºe. Dupã prognoza primitã de Administraþia Naþionalã a Drumurilor, se pare cã aria precipitaþiilor se va restrînge în urmãtoarele 3 zile.

✍ Se vorbeºte, se citeºte ■ ªi cãlugãrii au grade!

■ „Li-li-lico“, de ce muriºi? Fiindcã în Argeº nu existã o firmã de pompe funebre cu bocitoare, doi argeºeni au angajat cîteva bocitoare

■ „Luptaþi contra ereticilor!“ Prin unele bîlciuri ºi tîrguri sãptãmînale au apãrut chiloþi cu inscripþionãri de-a dreptul strigãtoare la cer. Cei mai credincioºi dintre ce-

tãþeni au exclamat „Vine sfîrºitul lumii! Luptaþi contra ereticilor!“, cînd au vãzut cã au apãrut chiloþi pe care e inscripþionat chipul Maicii Domnului.

■ Elevii au aere de studenþi! Cei care se bucurã cel mai mult de greva profesorilor sînt elevii de clasa a XII-a, care au timp mai mult sã meargã la meditaþii, sã înveþe doar ceea ce-i intereseazã pentru facultatea la care se vor înscrie, sã iasã cu prietenii la o bere sau sã se dezlãnþuie într-o discotecã. ªi, de la o vreme, au niºte aere de… studenþi. VIP

Curierul zilei - pag. 11

Aproape toþi cãlugãrii de pe la mînãstirile din judeþ sînt studenþi sau au terminat o facultate, în special pe cea de Teologie. Astfel cã în slujba Domnului la mînãstiri nu gãseºti nici un Neica Nimeni drept cãlugãr. Regula în aceste lãcaºuri sfinte este, ca ºi la cadrele militare ori la poliþiºti, cã fiecare cãlugãr are gradul sãu.

de la o firmã din Bucureºti ca sã le cînte la înmormîntarea soacrei lor. Aºa cã, pînã a fost aruncat pãmîntul peste defunctã, cele douã bocitoare au strigat: „Li-li-lico, de ce muriºi?“. Toþi cei prezenþi s-au mirat de jelaniile bocitoarelor, zicîndu-ºi: „De ce i-o zice Li-lilico acu’, cã pe ea a chemat-o toatã viaþa Marieta! ªi-o fi schimbat numele între timp?“


CASA AMANET Str. I. Antonescu nr. 46 (în staþia lui 8, Teilor, vizavi de Praxis)

Bijuterii, 240.000 - 400.000 / g. Sumele se achitã în rate. Cumpãr aur uzat, 240.000 lei /g.

CEL MAI MIC COMISION. Tel. 220049, 0722 702 864.

VÎNZÃRI DIVERSE Anunþuri la redacþie VÎND HAINE NOI DE BLANÃ, VULPE ARGINTIE, LUNGI ªI SCURTE, NEGREALBE, NOI, GRECIA. PREÞ AVANTAJOS.TEL. 0722919686. (C.311020050021) VÎND ladã frigorificã 5 sertare Arctic; staþie Motorola GP 300. Tel. 0723896980; 288531. (C.271020050001) VÎND masã calculator, sufragerie, bucãtãrie; birou student; cuier hol; frigider mare ºi mijlociu; comodã multifuncþionalã; minibibliotecã; scaune. Tel. 222178; 0788724044. (C.021120050036)

NON-STOP

CASA DE AMANET KORA Str. Victoriei nr. 38

■ bijuterii ■ electronice ■ electrocasnice ■ terenuri ■ spaþii comerciale ■ autoturisme Tel. 223455.

VÎND caroserie Dacia 1310, motor 1300- 1400, c.v. 4- 5 trepte. CUMPÃR orice tip Dacia pentru piese, eventual avariate (Aro 10, 243, 244, TV). VÎND orice piesã din dezmembrare, ofer radiere. 0742436045; 279798. (C.071120050046)

PITEªTI (str. 9 Mai 30 - chiar în Piaþa Piteºti Str. Crinului nr. 13 Ceair, lîngã tablouri); MIOVENI (bdul BIJUTERII AUR Dacia bl. F2, vizavi fosta Electrica). ■ 14 k - 270.000 stare foarte bunã 14K - 270.000 lei/g; 18K - 310.000 lei/g. ■ 18 k - 320.000 stare foarte bunã ■ pietre preþioase, ceasuri de COMISION de la 0,3%/zi, negociabil. CUMPÃR orice tip Dacia pentru piese, firmã, monede de aur.

ALTE FACILITÃÞI

eventual avariate (Aro 10, 243, 244, TV). VÎND orice piesã din dezmembrare, Tel. 0248/ 214150. ■ VÎND maºinã de spãlat Albalux cu storcãtor ºi ofer radiere. VÎND caroserie Dacia 1310 VÎND Logan Ambition. Tel. 0742064673. piese de schimb. Tel. 642089. Tel. 0742436045; 279798. (C.141120050007) (C.071120050047) SOLENZA august 2004 Confort. Tel. NOVA 1999, unic 0744439352; 252289. (C.151120050060) proprietar, 85 milioane DACIA 1310, 1980, preþ 18 milioane, negociabil. Tel. negociabil. Tel. 0745553839. 0742209882; 0745169309. Anunþuri la redacþie (C.151120050013) (C.151120050019) PENTIUM III 500 MHz/ 128 RAM, 6,4 VÎND Dacia 1310, gri metal, bine HDD, sunet, CD, boxe, monitor 15“ întreþintã, preþ negociabil. 0721911437. DACIA break 1999- 09, SVGA, 4.200.000 negociabil. carburator, gri metalizat, (C.141120050002) 0746792998. (C.091120050027) 48.000 km, radio casetofon, VÎND Sony Ericsson T 630, camerã unic proprietar, impecabilã, SC vinde autoutilitarã Dacia, negociabil. 0724572199; foto. Tel. 0747158411. stare foarte bunã, albã, carosatã, 627884. (C.101120050017) (C.151120050050)

VÎNZÃRI ELECTRONICE

CALCULATOARE IEFTIN. 0746792998. DACIA camionetã papuk, 5 locuri, (C.091120050028) 1997, 75 milioane negociabil. VÎND monitor CRT 17“ ADI Microscan 0745164053; 0744225379. 5V, stare foarte bunã. Preþ avantajos. (C.111120050005) Tel. 210098. (C.131120050030) VÎND Dacia, 1997, unic proprietar, RAR VÎND mini camerã video Panasonic 2007. Tel. 0744264244. digitalã, sigilatã, 500 USD. Tel. (C.111120050025) 0744520656. (C.161120050013) DACIA Nova GT, GPL omologat,

VÎND þuicã de prunã. Tel. 0723660416- VÎND telefon Panasonic digital, Piteºti. (C.141120050075) portabil, nou, 2.500.000, (preþ magazinVÎND boiler inox, 200 litri pe lemn. Tel. 4.000.000). Tel. 0726934318. 265221. (C.151120050016) (C.161120050053) VÎND plug 5 brazde, disc 4,4 m, cereale VÎND licenþe Windows, facturã fiscalã, -soia, orzoaicã toamnã/ primãvarã, 250 RON. Rog seriozitate. 0740385543. ovãz. 0248/694147. (C.101120050006) (C.161120050004) VÎND centralã termicã Junkers Bosch, VÎND Pentium 4, complet utilat, fãrã 20 kw, pe lemne, nouã, în garanþie. monitor. Tel. 0727283108. 0722326470. (C.101120050043) (C.171120050002) VÎND rulotã Burstner de lux, 4 persoane, bucãtãrie completã, toaletã, VÎND laptop IBM ThinkPad t23, pentium încãlzire, înmatriculatã. Preþ 5.000 3 la 1 GHz, HDD 30 GB, 256 RAM, 400 0722242941, 0788285237. euro. 0744961508; 0745296162. euro. (C.181120050012) (C.161120050051)

Anunþuri la redacþie

VÎND acte firmã. Tel. 0720530122. VÎND Dacia break 1996, 50 milioane. Tel. 0721620360, 728829. (C.171120050074) S.C. Sprint Imob S.R.L. vinde marfã din (C.181120050003) stoc (bunuri de larg consum). Tel. VÎND caroserie Dacia ºi alte piese; 219629, 0740114918. (C.1249991) Cumpãr orice tip Dacia, eventual VÎND hainã blanã: vulpe argintie, avariate. Ofer radiere. Tel. 0741249769. nurcã, vulpe albã, bizam. 0722743631. (C.190920050114) (C.171120050013) URGENT SupeRNova 2002, echipatã

VÎND 2 ficuºi ºi un trandafir japonez, preþuri negociabile. Tel. 212448. (C.181120050019)

LOGAN Ambiance 2005, gri perlã. Tel. 0745952627, 640050. (C.141120050095)

INSTALAÞII

GPL AUTO import ITALIA BRC, Marini; Voltran - Tr omologate RAR, Euro 4, începînd cu

750 lei,

cu TVA ºi montaj incluse.

RATE doar cu buletinul, avans 0, direct în service auto. PROMOÞIE: instalaþie GPL DACIA CAMIONETÃ, carburator,

989

lei.

Complex Comercial JOHN.

Tel. 0743 575825, 0248 289160. LOGAN Ambition, 6.100 km reali, ABS, CD Sony, 200412, stare ireproºabilã, unic proprietar, 7.800 euro, negociabil. 0744480740. (C.151120050011)

VÎND Dacia, 1997 , preþ 53 milioane, negociabil. Tel. 0745553839. (C.151120050012) DACIA 1300, an fabricaþie 1986, albastru, 26 milioane negociabil. 0727357001. (C.151120050004)

VÎND SupeRNova 2002, impecabilã. Tel. 0740906706. (C.151120050090)

VÎND Solenza Europa, roºu, iulie 2004, garanþie, 4.700 km, unic proprietar. Preþ 178 milioane. 222548; 0723765993. (C.161120050011)

RABÃ transport buºteni, 2 axe, troliu,

Preþuri foarte bune. Comisioane RK total, 11.000 euro negociabil. 0,3 - 0,5% zi, negociabile. Tel. 213649; 0727792967. 0746117995. (C.181120050007) VÎND Dacia roºie 1310, radiatã, an 1977, în stare foarte bunã de funcþionare. Meritã vãzutã! Preþ 22 milioane, negociabil. Tel. 0722313269. (C.161120050008) VÎND Dacia 1310, 2001, injecþie, proprietar, garaj, închidere centralizatã cu telecomandã, 42.000 km, 97,5 milioane negociabil. Tel. 0721224398. (C.171120050015)

VÎND Dacia berlinã 1998, proprietar, instalaþie GPL, geamuri ionizate, casetofon Grundig. Tel. 0741093323. REMORCÃ, 15 milioane; Dacia 1988 sau variante cu Aro, 17 milioane; (C.181120050007) Trabant, 100 euro; ºasiu Aro 320. VÎND Dacia 1310, CN, 1988, 28 milioane Variante. 0746054396; 0723906081. negociabil. Tel. 0743174513. (C.201120050072) (C.181120050009) VÎND Nova 1998, 66 milioane, VÎND remorcã trailer 40 tone. negociabil. Tel. 0723142072. 0740034997. (C.181120050001) (C.201120050092) VÎND Dacia Nova GPL, 1997, proprietar, VÎND Dacia 1310, 2002, impecabilã. 69 milioane. Tel. 0723312542. Exclus intermediari. Negociabil. (C.181120050002) 0743041560. (C.201120050073)

VÎND camionetã 5 locuri, 1998, tracþiune faþã, 79 milioane negociabil, unic proprietar. Tel. 0747487088. PROPRIETAR! Vînd Aro camionetã, (C.1249975) 1996 sau schimb. Tel. 0745034226. VÎND Dacia Break, 1993, stare foarte (C.181120050012) bunã. Tel. 657181. (C.161120050063) VÎND camionetã 1307, 1999 ºi Dacia VÎND Dacia Break, 1998, bord CN, stare Break, 1999. Tel. 0740639503. foarte bunã, preþ 80 milioane (C.181120050035) negociabil. Tel. 0722191604. VÎND Dacia Nova, 1995, impecabilã, (C.161120050066) alrmã, închidere, negociabil. Tel. VÎND Dacia 1300, 1984, 15 milioane 0744994786. (C.181120050036) negociabil. Tel. 610395. VÎND Dacia break 1310, cutie în 5 (C.161120050068) trepte, an fabricaþie 1991, avariatã. CEDEZ contract Solenza taxi, 0742145213. (C.181120050028) noiembrie 2003, preþ atractiv. VÎND Dacia Nova 1996, geamuri 0742025429. (C.161120050039) ionizate, GPL omologat, negociabil. VÎND SupeRNova 2001, culoare 0742747412. (C.181120050038) argintie. Tel. 0740214586; 0741192449. VÎND Dacia 1400, 06-1997, preþ (C.161120050069) negociabil. Eventual 50% bani, 50% VÎND ºi ADUC la comandã rate. Tel. 0722777834. UTILAJE AGRICOLE + (C.201120050043)

PIESE DIN IMPORT: combine, tractoare, culegãtoare de porumb, prese de balotat etc.

Tel. 0256/350210, 0723214026.

VÎND Logan Laureat, septembrie 2005, DACIA 1997 metalizatã GPL, gri perlã. Tel. 0722723719. proprietar, preþ 69 milioane, negociabil, (C.171120050018) negociabil. Tel. 0740776327. PROPRIETAR! Vînd Solenza Confort (C.151120050067) 2004, roºie. Tel. 0723696124. VÎND berlinã 1998, proprietar, 63 (C.161120050001) milioane, negociabil. Tel. 0727832255. PROPRIETAR, Dacia 1310, 1997, gri, (C.151120050078) preþ negociabil. Tel. 0788644044; 0248/625105. (C.161120050033) VÎND Aro 10-11-9, 4 uºi, motor Peugeot, motorinã, 5 PROPRIETAR, vînd SupeRNova 2002 trepte. Tel. 0744371442. Confort, impecabilã, 3.700 euro. Tel. (C.5192636) 0748811188. (C.161120050034) VÎND Fiat Ritmo 60L, cu îmbunãtãþiri, an 1986, stare funcþionare bunã. Preþ atractiv. Tel. 0744172273. (C.131120050042)

VÎND Dacia 1999, RAR 2007. Preþ negociabil. Tel. 0745023464; 0726941220. (C.181120050016)

VÎND SupeRNova 2002 Rapsodie, unic proprietar, îmbunãtãþitã, impecabilã. Tel. 0721269337. (C.161120050015) VÎND 2 camionete, fabricaþie 19982000, stare foarte bunã. 0745351913; 0788552554. (C.101120050009)

VÎND SupeRNova Rapsodie 2001, preþ 118 milioane. Tel. 0722582062. (C.1249996)

VÎND berlinã 1995, 45 milioane. Tel. 0744438539. (C.201120050094) DACIA SuperNova, 2002, preþ 3.500 euro. Tel. 0722935478. (C.201120050068) PROPRIETAR, Dacia break, fabr. 1995, recarosatã 1999, impecabil, casetofon, alarmã, GPL, 78 milioane. Tel. 0723974397. (C.201120050069) VÎND Solenza 2004, în garanþie. Tel. 0721278596. (C.201120050089) VÎND Logan Ambiance Loto, alb, 0 km, ridicat 16.11.2005, sub preþul de facturã. Tel. 0722324873, 0788324873. (C.201120050114) VÎND Nova 1998, proprietar. Tel. 0744917762. (C.201120050105) VÎND Dacia break, fabr. 1998, GPL, alarmã, proprietar, preþ 75 milioane, negociabil. Tel. 0744869549, 205898 dupã ora 16,00. (C.201120050046)

DACIA berlinã 2000 decembrie, albã, VÎND Solenza 2003 Clima. Tel. 103 milioane, negociabil. Tel. 0746479663. (C.181120050010) 0745155904. (C.201120050067) VÎND Dacia Solenza Scala 2004, 200 VÎND Nova dec. 1999, preþ negociabil. milioane, negociabil. Tel. 0743098558. Tel. 0740317354. (C.201120050058) (C.201120050040) VÎND camion 1993, 52 milioane, Tel. 0745560097. VÎND break 1999, albastru metal, negociabil. închidere, alarmã, impecabil, 76 (C.201120050049) milioane, negociabil. Tel. 0745560097. VÎND Dacia 1310, 1986, preþ negociabil. (C.201120050050) 0747024457. DACIA berlinã, 1999, unic proprietar, VÎND jante auto, Logan, Nova, Solenza Dacia break 1997, instalaþie GPL, preþ ºi Cielo. Preþ avantajos. Tel. negociabil. Tel. 0742458143. 0724396403. (C.201120050051) VÎND Dacia berlinã 1310, VÎND Dacia fabr. 1997, motor 1600, an decembrie ‘98, 30.000 km, unic proprietar. Tel. albastru catifea, geamuri fumurii, 262442; 0741182792. casetofon, preþ 66 milioane, negociabil. Tel. 0723683213. (C.201120050062) VÎND Dacia 1310, albã, noiembrie 1997, VÎND Dacia break, fabr. 1992, model 43.000 km. Tel. 0745089381. 2000, preþ 27.500.000. Tel. 0723640601, 0744506580. (C.201120050044)

VÎND Dacia 1995, proprietar, stare bunã, albastrã, preþ negociabil. Tel. VÎND berlinã 2001, alarmã, închidere, casetofon, jenþi, preþ 116 milioane, VÎND urgent camionetã acoperitã, 0721245075. (C.171120050012) negociabil. Tel. 0726196434. 1997. Tel. 0745696565. VÎND Dacia 1310 din 1995, proprietar. (C.201120050064) Tel. 0744626704. (C.4770977) (C.161120050012) VÎND Dacia 1998, GPL omologat, gri VÎND Berlinã, 1998, GPL Lovatto, gri VÎND tractor U650, înmatriculat, plug, metalizat, 58.000.000, negociabil. metal, multiple îmbunãtãþiri. disc. 0721121345. (C.171120050011) 0745919581. (C.201120050080) 0723367716. (C.161120050032) PROPRIETAR! Vînd Solenza, fabricaþie VÎND SuperNova Rapsodie 2002 2004, în garanþie, 9.500 km reali. Preþ VÎND SupeRNova 2002, noiembrie. Tel. 0721160216. negociabil. Tel. 0741666568. impecabilã, 124 milioane. (C.201120050091) (C.171120050017) Tel. 0740034860; 0742018197. VÎND Break octombrie 2000, multiple (C.161120050024) îmbunãtãþiri, 100 milioane ºi Dacia, noiembrie 1998. Tel. 0722452596; VÎND Dacia Solenza Confort, 2004, 645594. (C.171120050072) galbenã. Preþ avantajos. Tel. VÎND Dacia 1998, unic proprietar. Tel. 0742045212. (C.161120050017) 0724042021. (C.171120050082) VÎND camionetã Dacia 1992. Tel. VÎND Dacia SupeRNova Clima, 2001, 0723430530. (C.161120050028) albastru metalizat, proprietar, VÎND Break, 1992, parte faþã model negociabil. 0724266605. 1998, 34 milioane. 651376. (C.171120050073) (C.161120050021) VÎND Dacia berlinã, 17,5 milioane ºi VÎND Logan, full-options, garanþie piese BMW 320. Tel. 0724644303. extinsã 3 ani, fabricaþie septembrie (C.171120050006) 2004, 27.000 km, albastru metalizat, 7.300 euro. Tel. 0744520656. SC vinde autoturism (C.161120050012) VÎND/SCHIMB Logan benzinã, 0 km, 10 milioane sub facturã. 0722574239. (C.161120050003)

DACIA 1310, an 1989, preþ 24 milioane. Tel. 0348802247. (C.201120050093)

Anunþuri la telefon

■ VÎND Nova 1998, albã, stare bunã. Tel. 631046. ■ DACIA 1310, TX, vechime 15 ani, revizie tehnicã pînã în 2007, preþ 30.000.000 lei. 251642. ■ VÎND Dacia 1998, bord CN, proprietar, impecabilã, reþ 63.800.000. Tel. 0723631559. ■ VÎND Dacia Nova 1998, RAR 2007, alarmã, închidere, casetofon, geamuri ionizate, proprietar, stare foarte bunã, 68 milioane, negociabil. Tel. 0729027929. ■ VÎND SuperNova Confort 2002, preþ discutabil. Tel. 0743052532.

Dacia Break,

stare foarte bunã, albastru, 60 mii km, preþ 120 milioane, negociabil.

VÎND camionetã 5 locuri benzinã, 2004, Relaþii, tel. 0744368991. stare perfectã. 0722574239. (C.161120050004) DACIA 1410, unic proprietar, 2002, VÎND camionetã 5 locuri, Diesel, 0 km, 3.250 euro. Tel. 0722635420. 10 milioane sub facturã. 0722574239. (C.181120050010) (C.161120050005) VÎND piese Tico, motor DACIA 1304 pik-up, 2 locuri, 1996, unic Dacia 1300 ºi Dacia pentru piese sau Remat. proprietar. 0747873921; 0744961392. 0740228955. (C.161120050045) (C.181120050014) VÎND Dacia 1310, an de fabricaþie 1996, unic proprietar. Relaþii la: 0745057961. VÎND SupeRNova Clima, 2001, unic (C.161120050026) proprietar. 0745501887.

VÎND convenabil Dacia 1998, unic proprietar. 0745060018. VÎND maºinã de spãlat Whirpool, nouã, VÎND Dacia break, an 1998, albã, bord (C.141120050020) preþ avantajos. Tel. 645530, CN, casetofon+ boxe, impecabilã, unic VÎND Dacia 1985, perfectã stare 0742471265. (C.201120050126) proprietar, preþ negociabil. Tel. 633611, funcþionare. Tel. 0721238377. VÎND Logan Preferance 1.6, gri, 2005. (C.181120050034) 0727379651. (C.141120050108) Tel. 0743127576. (C.161120050007) (C.141120050013) VÎND SupeRNova culoare galben, 2002, Anunþuri la telefon DACIA break 1998, preþ negociabil, gri VÎND Logan Preferance, 0 km, facturat VÎND Logan pe motorinã sau benzinã, alarmã, casetofon, unic proprietar. Tel. 0721210659. ■ VÎND maºinã de spãlat Albalux, preþ foarte metal. Tel. 0741023535; 0743104674. 10-11-2005. Preþ facturã. 260993. din magazin, cu ridicare imediatã. 0721054082; (C.181120050015) (C.151120050056) (C.141120050006) 0724522788. (C.161120050017) convenabil. 0727660043.

Curierul zilei - pag. 13

VÎND ladã frigorificã 5 sertare, preþ complet taxi, 125.000.000 negociabil. avantajos. Tel. 0723064940. 0723242367. (C.161120050011) (C.171120050017) VÎND/ SCHIMB berlinã 1998, proprietar, VÎND miere ecologicã, salcîm plus cu SupeRNova+ diferenþã. Tel. poliflorã. Tel. 0744196341. 0727747561. (C.141120050030) (C.181120050024) VÎND Dacia 1310 berlinã, VÎND ladã frigorificã Arctic, 10 preþ negociabil. Tel. milioane, maºinã de spãlat Whirpool, 215360; 0721865472. 8,5 milioane ºi TV LG, 3,5 milioane, (C.031120050002) toate în garanþie. Tel. 0727779258; 0745143304. (C.181120050036) VÎND Dacia fabricaþie 1997. Tel. VÎND frigider Zill, maºinã cusut Singer 0723170664. (C.141120050059) electricã, congelator 5 sertare. Tel. VÎND Dacia Berlinã, 2001, roºu 644231. (C.181120050017) imperial, unic proprietar, negociabil. VÎND pat de centru cu oglinzi, deosebit. 0744452142. (C.131120050014) Tel. 0721278254. (C.181120050009)

VÎND camionetã Diesel, fabricaþie 2004, acoperitã, preþ 176 milioane. Tel. 0741352590. (C.141120050004)

VÎND tractor U650, remorcã auto ºi plug, RK total, anvelope noi, 168 milioane negociabil. 0742326194; 0743825314. (C.181120050006)

Luni, 21 noiembrie 2005

VÎND 2 fotolii noi la jumãtate de preþ. Tel. 636411, dupã ora 17,00. (C.171120050037)

VÎNZÃRI AUTO ROMÂNEªTI

original, an fabricaþie 2000, tracþiune spate, 44.000 km. Preþ 116 milioane, negociabil. Relaþii, la tel. 0744368991.

CAMIONETÃ Dacia , fabricaþie 2005fabricaþie 1999. Preþ negociabil. 05, unic proprietar, Diesel, preþ negociabil. 0727819288. 0727326303. (C.111120050019) (C.141120050005) DACIA Break, 1999, gri metal, întreþinutã, 87 milioane negociabil. VÎND Dacia 1300, model 1994, mecanicã+ cauciucuri noi, preþ 25 0745096087. (C.151120050035) milioane, negociabil. Tel. 0744318316. VÎND urgent SupeRNova, fabricaþie (C.141120050006) 2002 august. Tel. 0746113414. VÎND Dacia Break, 1998, 6.000 km reali, (C.1249962) bej metal, insonorizat, unic proprietar, VÎND Logan Preferance 0 km, 15 91 milioane negociabil. 0721084331. milioane sub preþ facturã, accept (C.161120050051) variante auto. 640650, 0746544616; VÎND Dacia camionetã pik-up, structurã 0721226836. (C.151120050023) VÎND Dacia Nova, decembrie 1999, aluminiu, instalaþie gaz, 1993. Tel. 0742851720. geamuri fumurii, închidere, alarmã, 0724576929; stare bunã de funcþionare, preþ (C.161120050014)

VÎND mobilã sufragerie. Tel. 223084. VÎND camerã video Hitachi digital 8 85 milioane. Tel. (C.151120050002) mm, cu geantã ºi accesorii, 6,5 informativ VÎND Biotron. Tel. 216622. milioane. 0722242941; 0788285237. 0740138953. (C.151120050025) (C.181120050013) (C.141120050001) VÎND urgent Dacia Break, VÎND ladã pentru mezeluri orizontalã, VÎND aparat foto digital Canon, an 1998, stare perfectã, preþ negociabil. impecabilã. 0788207341; 0788207342. 4Mpixel, 128 Mb card, 5 milioane. 0723570255; 0743093472. (C.151120050069) 0722242941; 0788285237. (C.151120050009) VÎND pat de centru, stejar masiv (C.181120050014) +noptiere. Preþ negociabil. 0743437998. VÎND Laptop Toshiba Satelite sa60, PROPRIETAR vînd Solenza, martie (C.161120050009) Pentium 4 la 3 GHz, HDD 40 GB, 512 2005, garanþie, 17.000 km, roºie, 230 VÎND maºinã dejantat (vulcanizat). Tel. RAM, aproape nou, 950 euro. milioane, negociabil. Tel. 0722337926, 0723430530. (C.161120050029) 0722242941, 0788285237. 0747090906. (C.161120050050) VÎND mobilã dormitor, pat dublu pentru (C.181120050006) VÎND Dacia Berlinã, 1998, proprietar, familie tînãrã. Tel. 635710. (C.1249994) VÎND Laptop Dell Latitude c610, geamuri ionizate, 68 milioane. Tel. VÎND bibliotecã, fotoliu pat, aragaz cu 3 pentium 3 la 1 GHz, nou, HDD 30 GB, 0723260569. (C.1249959) ochiuri, pãtuþ din rãchitã pentru copii. 256 RAM, 450 euro. 0722242941; DACIA 1310, fabricaþie 1996, bleu Tel. 287034. (C.171120050020) 0788285237. (C.181120050008) hardwish, bord CN, torosuri, 61 VÎND urgent etuvã, sterilizator, milioane negociabil. 0722332212. colposcop, alte instrumente plus (C.151120050005) Anunþuri la telefon mobilier cabinet medical. Tel. VÎND tractor U650, plug ºi remorcã, 0744313966. (C.161120050018) ■ VÎND videorecorder Panasonic ºi 14 casete video. stare funcþionare. 0742926792. VÎND: porumb - 120.000 lei/sac; orz - Tel. 0743828500. 110.000 lei/sac; ovãz - 100.000 lei/sac; ■ VÎND Pentium 3, complet echipat. Tel. (C.151120050019) grîu -3.000 lei/kg. Stolnici Argeº. 0724781769. VÎND Dacia 1307, 1999, 95 milioane. Preþuri negociabile. Tel. 0744626704; ■ PENTIUM 2, 400 MHz, monitor 15“ ºi tastaturã, 3 Tel. 0724085555. (C.151120050001) milioane, negociabil. Tel. 0723841732. 0744212252. (C.4770977) VÎND Logan Ambiance, 2005 august. VÎND colþar extensibil, ºifonier 2 uºi, ■ VÎND tv color 100 Hz, cu PIP ºi DVD portabil auto, Negociabil. Tel. 0741652584. boiler Electrolux pentru apã caldã, cu ecran LCD-TFT. Tel. 0744557079. (C.151120050011) stare foarte bunã. Tel. 250774. (C.171120050002) VÎND vitrinã frigorificã 2 m, 7 milioane, congelator, 1,5 milioane. 222737. (C.171120050036)

AMANET AVANTAJOS CASÃ DE AMANET

Micã publicitate

Toate anunþurile de micã publicitate sînt publicate zilnic pe Internet. Astfel, ele sînt citite în toatã lumea! www.curier.ro


Micã publicitate

Diagrame Tahograf SC MG Piese Auto 2005 SRL Bdul Nicolae Bãlcescu, nr. 106 (în complex John).

tã! r e f rO e p Su Tel. 0248/283072; 0724396403.

■ VÎND Dacia berlinã 1999, gri nichel, 80 milioane. Tel. 0722479955. ■ VÎND Dacia break 2000, îmbunãtãþiri, preþ negociabil. Tel. 0744107533, 643720. ■ VÎND Dacia 1310, 1997, unic proprietar, metalizatã, 63 milioane. Tel. 0727336631. ■ VÎND Dacia break, an 1997, albastru catifea, bord CN, proprietar, 62 milioane, negociabil. Tel. 657698. ■ DACIA berlinã, fabr. 2003, proprietar. Tel. 0745072811. ■ VÎND Dacia 1310, 1987, proprietar, preþ negociabil. Tel. 638638. ■ VÎND SuperNova 2002, îmbunãtãþiri ºi cumpãr SuperNova galbenã. Tel. 0727125522. ■ VÎND Dacia berlinã, an 1997, GPL, taxe la zi, albastru metalizat, trapã, preþ negociabil. Tel. 0743872625. ■ VÎND Dacia 1999, gri carbon, stare foarte bunã, 79 milioane, negociabil. Tel. 0723258300, 0720041988.

STRÃINE Anunþuri la redacþie

SUPEROCAZIE! Skoda Octavia 1,9 TDi 1998, 6.990 euro, uºor negociabil. Tel. 0788744050; 0727278327. (C.141120050009)

VÎND Cielo GLE, 1999, albastru metalizat, full-options. Variante schimb Dacia + diferenþã. Preþ 5.300 euro negociabil. Tel. 0722289868. (C.151120050015)

Luni, 21 noiembrie 2005

VÎND VW Golf 4 Variant an 2001, 6 luni în þarã, opþiuni: AC, geamuri electrice faþã- spate, 4 Airbag- uri, preþ 8.300 euro, negociabil. Tel. 0722520572. (C.141120050039) VW LT35, an 2001, 2,5 TDI, 109 CP, impecabilã. 0747553709. (C.171120050071) VÎND Ford Scorpio, 1990, proprietar, impecabil. Accept variante. Tel. 0722308394. (C.171120050006) SUPER-OFERTÃ! AUDI A4, 2002, Combi, negru, super full-extra, 12.900 euro. 0744516276; 0723795800; 264734. (C.041120050006) VÎND Kia Schuma 2000, 1,6, 16 V, 77.000 km, full options, 9.500 euro. Tel. 0744958387. (C.141120050090)

Curierul zilei - pag. 14

PROPRIETAR! Vînd Mercedes E200CDI argintiu, fabricaþie 2000, motor 2200 cmc, jante 18“, cauciucuri noi, MP3 Player, stare foarte bunã, în þarã din 2005. Preþ 13.400 euro negociabil. Tel. 0742033806. (C.141120050082)

OCAZIE! Vînd Tico, 1998, unic proprietar, 50.000 km, nerulat taxi, garaj, 3.100 euro negociabil. 0741666568. (C.151120050007)

VÎND BMW 320 Diesel, 2000, negru, VÎND BMW 1981, instalaþie gaz, 25 computer bord, climã, 130.000 km, AC, milioane. Tel. 0740306091. electric, jante, carte service, 10.500 (C.151120050029) euro negociabil. Tel. 0745301745. VÎND Tico alb, 1998. Tel. 0723896980. (C.181120050003) (C.071120050001) VÎND Cielo coreean, full-options, 1996, EXECUTÃM polish auto, profesional. stare impecabilã. Tel. 0742025200. 0745351913; 0788552554. (C.141120050002) (C.101120050011) VÎND Opel Astra Combi 2003, gri metal, VÎND Renault Laguna, 1994, full full-options. Tel. 0741168576. options, stare excepþionalã. Tel. (C.141120050016) 0723513321. (C.101120050023) VÎND Renault Clio Sport, 2002 VÎND Opel Vectra, motorinã, TDi, 1995. decembrie, full-options. Preþ Tel. 0742476034. (C.161120050018) negociabil. 0722949703. AUDI A6, 1.9TDI, 2001, FULL, 14.000 E. (C.141120050016) 0745034111. (C.091120050014) VÎND Mercedes C200, CDI, 07-2001, înmatriculat iunie 2005, full-options, OPEL Vectra limuzinã, 06/2001, 2000 DTi, 13.900 euro. Tel. 0746210012. climatronic, carte service. (C.151120050017) 0722477937. VÎND Opel Astra Caravan, 1996, 1600 (C.101120050006) cmc, full-options, benzinã, instalaþie OPEL Astra 1.4i, 1993, unic proprietar. GPL, 5.300 euro, discutabil. Tel. 0745169594. (C.141120050002) Tel. 0742009203. (C.111120050002)

VW Bora SDi, 2001, preþ negociabil. Accept varinate. 0745428575. TRANSPORT persoane în þarã ºi strãinãtate, navigaþie pentru (C.311020050001) cumpãrare auto. 0724245430. VÎND VW Golf IV Variant, 2002. Tel. (C.111120050015) 0746150323. (C.311020050004) VÎND Peugeot 206, decapotabil, 2003, OPEL Vectra B, 1,7 TDi, 1996, taxe achitate, 9.000 euro. 0747387071. impecabil, RAR recent. VARIANTE. (C.111120050011) 0723585442. (C.261020050009) OPEL Agila 1200, 2001- 12, 85.000 km, VÎND Opel Astra 2000 DTi, primul proprietar, foarte avantajos. 16 V, fabricaþie 2000, gri 0741946383. (C.111120050004) nichel, full options. VÎND Opel Frontera 4X4 , an 2000, preþ 0744895603. 10.800 euro, negociabil. Tel. (C.171120050004) 0724355675. (C.111120050018) VÎND Skoda Octavia TDi, 2003- 12, proprietar, cu preluare contract leasing, 47.000 km, full options, albastru catifea; solicit 11.000 euro, iar ratele rãmîn a fi achitate de proprietar pînã la sfîrºitul contractului leasing. Tel. 0724060999. (C.031120050009)

VÎND Tico galben, 1999, 1.800 euro negociabil. Tel. 0723916140. (C.151120050006)

VÎND Cielo, 1996, motor coreean. Preþ discutabil. Tel. 0724636632. (C.151120050010)

CIELO 1996, full options. 0745863540. (C.141120050006)

Tel.

VÎND Espero, an 1996, km reali, fulloptions, lot coreean, proprietar. Tel. 0740002151. (C.141120050017) VÎND Cielo, 1997, full, colat taxi ºi Fiat Punto, 1996. Tel. 0744674636. (C.181120050009) VÎND Golf IV, 2000, full-options, 7.500 euro. Tel. 0722703021. (C.151120050082) OPEL Astra Elegance, full options, 2.000 cmc, negociabil. 0723181141; 0788181141. (C.151120050073)

VÎND Golf IV, an 2001, 2 uºi, motor 1.4, 16 V, benzinã, aer condiþionat, geamuri electrice, oglinzi electrice, 70.000 km, preþ 7.300 euro. Tel. 0724591741. (C.1249978)

VÎND BMW 520i, 1990, piele MP3, preþ negociabil, accept variante. Tel. 0727769737. (C.1249982)

VÎND Matiz 2003, unic proprietar. Tel. dublu climatronic, computer bord, 116 640650; 0746544616; 0721226836. CP, 14.800 euro negociabil. Variante. (C.151120050026) 0723397181. (C.161120050018) VÎND Audi A6, TDi, 2001, full, 14.000 euro. Tel. 0745034111. (C.151120050007)

VÎND dubã Fiat Ducatto Diesel, 2001. 0722574239. (C.161120050002)

TICO, gri, unic proprietar, 52.000 km, impecabil, 3.150 euro. 0721328125. (C.181120050005)

PROPRIETAR! Vînd Cielo, coreean, PROPRIETAR! Vînd Matiz, 2004, gri Tel. 0723696124. 1995, full-options, jante aluminiu, metalizat. casetofon + CD MP3, alarmã Wiper. (C.181120050015) 0744189750. (C.161120050024) VÎND Opel Astra Berlinã, 2002, recent adus, taxe LICHIDEZ parc auto maºini plãtite, full, 9.500 euro înmatriculate/ neînmatriculate, piese, negociabil. Tel. faruri, stopuri ºi tãblãraie, 5.500 euro. 0721899027. Variante. 0744257080; 0720264906. (C.181120050026) (C.011120050061) VÎND Daewoo Damas, 1999, 3.000 euro, PREDAU contract leasing Peugeot 206 negociabil. Variante. 0744438539. X Designe. Tel. 0745643345. (C.181120050055) (C.161120050021) VW Passat TDi, 2003, full, impecabil, FIAT Brava, 1.6 i, 1999, full-options, 5.100 euro negociabil. 0745418255. recent adus, 12.850 euro. 0726777665. (C.181120050058) (C.161120050006) RENAULT Megane, 1997, full-options, VÎND Cielo fabricaþie 1996, proprietar stare impecabilã, 5.200 euro. direct, RAR 2007, A.C. , închidere 0745418255. (C.181120050059) centralizatã, alarmã, jante unice, GPL în garanþie, geamuri ionizate, MP3+ VÎND/ SCHIMB Skoda Octavia 2002, full options. Tel. 0723240958, 0741205138. boxe, preþ 4.800 euro negociabil. Tel. (C.1249995) 635113; 0740302211. (C.161120050009) VÎND Passat 2001 limuzinã, negru, VÎND Leganza, unic proprietar, climatronic, etc, recent adus Germania. avantajos, TVA deductibil. Tel. 0745025519. (C.181120050001) 0744626700; 0723156092 dupã 21,00; VÎND Nubira, full electric, ABS, an 216621. (C.171120050005) 1999. Tel. 0747193157. VÎND Renault 21 Medalion plus piese (C.181120050043) schimb. Preþ negociabil. 0721853996. VÎND Nubira 2, fabricaþie 2002, full (C.171120050001) options, unic proprietar, stare VÎND Opel Astra, DTi, 16 V, 200 cmc, an excepþionalã, negociabil. 255356; 2000, 7.800 euro negociabil. Tel. 0723550975. (C.181120050008) 0745772524. (C.171120050028) VÎND Skoda Octavia Combi 2000, full VÎND Daewoo Matiz, 2004, 9.000 km, gri nichel. Preþ 4.500 euro negociabil. Tel. 0746008186. (C.171120050051)

VW Passat Combi, 1,9 TDi, an 2002, full, preþ negociabil. Tel. 0744546849. (C.201120050041)

VÎND Opel Vectra, an fabr. 1992, stare foarte bunã. Tel. 0740186218. BMW 320 D, piele, scaune încãlzite, climatronic, închidere, 6 Airbag-uri, VÎND Matiz 2000, 3.200 euro. Tel. (C.201120050088) 0723795391. (C.1249990) OCAZIE! VW Polo Variant 1,9 SDi, full, geamuri electrice, 12.500 euro. 0726000091. an 2000, 7.500 euro. 0722981528. Variante. AUDI A6, 1999, piele, (C.151120050084) (C.201120050079) Xenon Tiptronic, dublu climatronic, 193 C.P., preþ VÎND Cielo 1995, vopsea originalã, full VÎND Peugeot 306, an 10.950 euro. Tel. 1999, AC, geamuri options, 4.200 euro, negociabil sau 0724714104. electrice, full options, preþ variante auto. Tel. 0722176995. (C.171120050002) 6.150 euro, negociabil. Tel. (C.201120050099) 0741131834. CIELO 1996, gri argintiu, full options; (C.151120050099) VÎND jante aliaj pentru VW LOGAN roºu toreador, martie 2005, Passat, import Germania, negociabile. Tel. 0721717566. absolut noi. Tel. UNIC Proprietar! Vînd (C.171120050012) 0722324873, 0788324873. Citroen Xara, în garanþie, (C.201120050115) 33.000 km, 10.500 euro VÎND combinã agricolã Class Mercator, negociabil. 0744383594. 3,60 masa utilã. 0745861551. GOLF 4, TDi, 2003, recent adus. Tel. (C.161120050001) (C.171120050023) 0722303100. (C.201120050116) VÎND Matiz 2003, culoare albastrã, full- VW Passat TDi, climatronic, scaune options, proprietar. Preþ negociabil. încãlzite, oglinzi electrice, roþi aliaj, fabricaþie 1997, 7.950 euro negociabil. Tel. 0740576193. (C.201120050108) 0741195033. (C.161120050052) VÎND Cielo, 1997, gri, GLE, full-options, GPL omologat, unic proprietar. Preþ VÎND Renault Megane, 1.9 negociabil. Tel. 0744319064. DCi, 2002, recent adus, full, (C.201120050109) preþ 7.400 euro, negociabil. Tel. 0744480553; PROPRIETAR! Cielo, 1996, full-options, 0788246993. jante aluminiu, alarmã +închidere. (C.161120050030) 0724163000; 0742123023. (C.151120050001) VÎND Audi A4, 2003, limuzinã, negru,

OPEL Astra 2001, gri, scurt, recent adus, taxe plãtite, 7.600 euro. 0721328125. (C.181120050004)

GOLF 4 Caravan argintiu, 2002, AC, full electric, pilot computer, recent adus, 9.350 euro. 0722275782. (C.171120050007)

VÎND garsonierã, cf. I., dec., etaj 2/4, gresie, faianþã, termopan, parchet laminat, uºã metalicã T. Vladimirescu. Exclus agenþiile. Preþ 740 milioane. Tel. 0741104052. (C.131120050003)

2 camere, confort II, 3/ 4, Trivale, VÎND garsonierã cu balcon, Rãzboieni. 690.000.000 negociabil. 0740004904; Tel. 0724715034. (C.071120050026) 0721070703. (C.181120050003) VÎND camerã în oraº ªtefãneºti. Tel. PARTENER, str. Rahovei nr. 6 0747243178. (C.151120050001) CaSSa MIOVENI Vînd urgent gars. liberã, contorizatã. Preþ 35.000 RON. Vînd urgent ap. 2 cam. liber. Preþ 55.000 RON. Vînd urgent ap. 3 cam. liber cu îmbunãtãþiri. Preþ 68.000 RON. Vînd urgent ap. 4 cam. liber cu centralã. Preþ 75.000 RON. Tel. 260899/0742046078.

VÎND garsonierã Mioveni, etaj 2. Tel. 0747179923. (C.151120050002) GARSONIERÃ Craiovei, liberã, 700 milioane. casa Ta. 0741068200. (C.151120050021) VÎND garsonierã, parchet, etaj 9/9, Craiovei. Tel. 0722586282. (C.161120050015)

CADASTRU CARTE FUNCIARÃ

2 cam., Teilor, cf. I/d, lux, 30.000 euro. 2 cam., Popa ªapcã, cf. I/d, îmbunãt., 33.000 euro 2 cam., Gãvana, Q-uri, lux, 30,000 euro. Tel. 219652, 0741014367.

PROPRIETAR! APARTAMENT ultracentral, 2 camere, et. 2/4, modificat, amenajat, mobilat occidental, totul nou, 52.000 euro. 0744191371. (C.201020050048) VÎND apartament 2 camere, confort I, decomandat, centralã, termopane, Negru Vodã, 1.150.000.000 negociabil. Tel. 0745420810. (C.271020050003)

● mãsurãtori de precizie ● consultanþã ºi consiliere la terenuri ºi apartamente.

APARTAMENT 2 camere, 1/4, confort I, decomandat, Popa ªapcã. Preþ Tel. 222406, 0724046868. avantajos. Tel. 0745317746; PROPRIETAR; GARSONIERÃ,confort 0250/751795. (C.011120050003) I, Craiovei, 5/ 9, multiple îmbunãtãþiri, VÎND apartament 3 camere, contorizat preþ excepþional. 0724211226. total, preþ negociabil, Rãzboieni, (C.151120050042) negociabil. 0788174661. VÎND garsonierã bl. 7, Teilor- demisol, (C.011120050023) 600 milioane. 0740751353. VÎND apartament 2 camere, confort II, (C.151120050068) parter, îmbunãtãþit, Banatului, 900

VÎND garsonierã spaþioasã, super milioane, negociabil. Tel. 0740128153. îmbunãtãþitã, semi-utilatã, Depou, preþ (C.141120050028) 90.000 RON Exclus agenþii. Tel. APARTAMENT central, 2 camere, 1/3, 0724397903. (C.161120050040) options. Tel. 0745257127. exclus intermediarii, 33.000 euro, VÎND garsonierã Mioveni -piaþã, cf. I., (C.181120050039) negociabil. Tel. 0788101817; preþ negociabil. Tel. 261611 dupã ora VÎND Opel Astra, an fabr. 1992, stare 14,00; 0742874432. (C.161120050041) 0788724044, 222178. (C.140920050176) excepþionalã, proprietar, 3.300 euro. gars. Trivale, fond nou, mobilatã, cu îmb. Preþ 800 mil. Gars. Popa - ªapcã, cf. I, D, et. 1/4. Tel. 0722604058. (C.181120050039) gars. Gãvana, fond nou, g + f + centralã, termopan. OCAZIE! AUDI A4, 2001, 1.9 TDi, 130 CP, climatronic, jenþi aliaj, extra full, carte service, adus recent, preþ 10.200 euro, negociabil. Tel. 0722438086. (C.201120050060)

2 cam. Rãzboieni. cf. I, D, liber, cu îmb. Preþ 23.000 euro. 3 cam. Centru - Brâncoveanu, cf. I, D. Preþ 53.000 euro. 4 cam. Centru, mobilat de lux, et. 1, cf. I, D. Preþ neg. Casã Geamãna, stradal, teren 1170 mp. Preþ 75.000 euro. Tel. 211958; 0722545327; 0721365826.

Preþ 20.500 euro. ap. 2 cam. Gãvana, fond nou de lux. Preþ 30.000 euro. ap. 2 cam. Exerciþiu, cf. I, D, et. interm. Preþ 32.000 euro. ap. 4 cam. Ultracentral, et. interm. 3 balc. + boxã. P. 56.000 euro. Tel. 610300/0788154584.

VÎND garsonierã, Rãzboieni, cu balcon, VÎND Skoda Octavia, an fabr. 1998, full, contorizatã, parter, 415 milioane benzinã 1,6i, impecabil. Tel. negociabil. Tel. 250222; 0723189391. (C.161120050003) 0740152044. (C.201120050054)

VÎND/ SCHIMB 2 camere, confort II îmbunãtãþit, 1/4, Trivale, 750.000.000. Tel. 0745960378; 276284. (C.081120050016)

VÎND garsonierã confort I, Topoloveni, VÎND Peugeot 206 SW Diesel, 3,9%, bloc P32, sc A, etaj 2, apartament 15. 2004, 11.500 euro, negociabil. Tel. Tel. 0742328063. (C.161120050019) 0743098558. (C.201120050039) VÎND garsonierã str. Traian. Tel. VÎND Renault Megane 2001, full, 214435; 0740134690. (C.171120050002) albastru metal, preþ 7.500 euro, Gars., Craiovei, cf.I/SD, parter cu balc., termopan, negociabil. Accept variante ºi cu teren. parchet, preþ 690 mil. lei. Tel. 0723445920.

VÎND apartament 2 camere, parter, Craiovei. Tel. 638094; 644820. (C.101120050020)

VÎND Opel Astra, 1.7 DTI, 2002, AC, pilot automat, geamuri + oglinzi electrice, comenzi pe volan, 120.000 km, carte service, recent adusã, c.i., RAR 2007, 9.200 euro negociabil. 0722230929.

Ap. 2 cam., Gãvãna II, cf.I/SD, etaj 2/4, îmb., preþ 1,05 mld. lei. Ap. 2 cam., Calea Bucureºti, cf.1, parter cu balcon, centralã, îmb., preþ 1,05 mld. Ap. 3 cam., Tudor Vladimirescu, cf.I/D, centralã, termopan, aer condiþionat, preþ 1,2 mld.

FORD Focus Ghia, oct. 2001, gri metal, Tel. 0348401134; 0788207826. AC, radio CD magazie 6 CD- uri, jante URGENT! VW Passat, 1.9 TDI, 100 CP, aliaj. 0729888311. VÎND garsonierã confort I, 2002, 80.000 km, electric, climatronic, VÎND Ford Orion Ghia, 1990, 1800 cmc, decomandatã, 44 mp, 2/4, Teilor, computer bord, gri metalizat, Diesel. 0745122442, 0721231293. mobilatã, utilatã, 34.000 euro. Tel. impecabil, 12.500 euro negociabil. Tel. 0740315637. (C.1249988) VÎND Passat 2001- 12, 1,9 TDi, 131 C.P., 0740196893. (C.181120050004) gri metal, climatronic, computer, VÎND garsonierã Gãvana II, bloc F1, FORD Fiesta, 1.3 benzinã, 2003, 77.000 geamuri + oglinzi electrice, senzori conf. I/D, 9/10, termopan +uºã metalicã, 590 milioane, negociabil. 0720051972. km, electric, AC, servo, închidere, ploaie. 0745150255. airbag, Germania, 8.700 euro VÎND Hyundai Sonata, octombrie 96, (C.171120050060) negociabil. 0744497888. 110.000 km, full-options (fãrã piele), VÎND garsonierã, confort I, Prundu. (C.181120050006) stare foarte bunã, preþ 5.500 euro. Fãrã intermediari. Tel. 250938; 0740593955. (C.181120050008) VÎND Opel Vectra, 1.7 Diesel, fabricaþie Detalii, la tel. 0744.484.667. Craiovei, gars., cf.1, et.3, liberã, 650 mil. 1992. Tel. 0723908455. (C.181120050001) Gãvana III, M-uri, 2 cam., cf.I/D, et.2/4, centralã,

VÎND Cielo, toate dotãrile plus GPL, cutie automatã, fãrã ambreiaj, ideal VÎND Daewoo Leganza 2001, gri pentru fete, 4.600 euro. Tel. OPEL Vectra 2001, DTi, full, fãrã piele, eventual schimb auto mai ieftin. Tel. metalizat, full, impecabilã. Tel. 0722542031. (C.161120050007) 0724248582. (C.1249958) 0788756053. VÎND Cielo GLE/AC, 1996, 4.300 euro 0744753562; VÎND VW Passat 1,9 TDi, full options, Tel. 0723560633. (C.181120050011) VÎND Peugeot 206, 2002 iunie, 1.9 negociabil. 8.000 euro, negociabil. Tel. Diesel, full-options, negociabil. (C.161120050029) VÎND Renault 19 Europa Berlinã, 1998, 0744303023. (C.141120050093) 0745132785. (C.131120050013) VÎND Opel Tigra, 1996, full-options, gri metal, jante aluminiu, AC, fullSKODA Octavia albastru VÎND Opel Agila, 2003, recent adus, 6.000 euro. Tel. 0746868626. options, 4.000 euro. Tel. 0788404472. metal, fabricaþie 1998, full (C.181120050002) 6.500 euro. Tel. 0723552984. (C.161120050060) options, preþþ 6.850 euro, (C.131120050027) VÎND NissanTerano II, 1996, motor VÎND VW Passat, 1995, 1.9 TD, fullbenzinã, motor 1.8. Tel. Tel. 0745178333. VÎND Passat Combi, 2003, full-options. 2700 cmc, grena metalizat, 7.900 euro electric. 0723325018. Tel. 0747158411. (C.131120050028) negociabil. 0747077901. (C.181120050003) (C.141120050086) FORD Focus 1,8 TDCi, 2001, 115 CP, (C.161120050033) VÎND Passat 2002, full-options, de 2 VÎND Renault Laguna 1,9 DCi, 10.300 AC, geamuri electrice, etc., preþ 9.050 VÎND Peugeot 406 HDI, 2001, full, zile în þarã. 0745501887. euro. Tel. 0722227305. euro. Tel. 0745488781. climatronic, jenþi, computer, 9.400 euro (C.181120050033) (C.141120050077) (C.151120050003) sau schimb cu auto mai ieftin + VÎND Matiz 2002, albastru metalizat, Tel. 0723697709. 50.000 VW Bora 1,9 TDi, 2001, geamuri diferenþã. FIAT Punto 2002, motor km. Preþ negociabil. 1200 cmc, full options, electrice, climã, etc, 9.750 euro. Tel. (C.161120050054) 0723432078. (C.181120050014) 49.00 km, 6.300 euro, 0745488781. (C.151120050003) VÎND Peugeot 206, 2004, Diesel, negru, negociabil. 0744958387. VÎND Hyundai Sonata GLS, VÎND Cielo, 1997, unic proprietar, 4.400 CD, AC, airbag, ABS, full, 6.000 km (C.141120050088) 2000, 16 V, 1998, piele, euro negociabil. Tel. 0745527455. reali, 11.000 euro negociabil. albastru metalizat, dublu 0726109525. (C.161120050074) (C.151120050014) AUDI 80, fabricaþie 1990, motor 1800 climatronic, închidere benzinã, stare foarte bunã. Tel. VÎND Opel Astra 1,t TDi, fabricaþie VECTRA B, 2000, 16 V, 1997, proprietar centralizatã, geamuri 0722495344. (C.151120050051) electrice, oglinzi electrice, 2001, gri metal, AC, computer bord, pe carte, full-options, 5.500 euro faruri electrice, trapã, linie audio. variante auto. Preþ 7.500 negociabil. Tel. 0741291249. VÎND Daewoo Nubira 2, încãlzire în scaune, euro. 0745296162. (C.161120050052) (C.161120050005) 2002, A.C., albastru telecomandã, comenzi VÎND Opel Vectra B, 1996, stare foarte VÎND VW Passat, 1999, 1.9 TDi, metalizat, full-electric, volan, jante aluminiu, ABS, etc. Preþ negociabil. bunã, 6.300 euro negociabil. Tel. climatronic, computer, pilot automat, evacuare sport, combinã 0722680907; 0788689457. 0722316649. (C.1249970) audio, 10 boxe, 109.000 geamuri electrice, 8.400 euro. Variante (C.151120050049) km. Preþ 8.000 euro VÎND Renault Clio, 2003, motor 1.2, 16 schimb. 0723697709. (C.161120050055) negociabil. Tel. VÎND Opel Astra Caravan TDi, 1997, V. Tel. 0743794304. (C.151120050010) VÎND Audi A4, 1996, full-options, 7.000 0744958387. Tel. 0726259069. 5.500 euro, negociabil. Tel. VÎND Renault Laguna, avantajos. Tel. euro. (C.181120050017) 0741794577. (C.151120050006) 0745054152. (C.141120050094) (C.161120050059)

CALEA BUCUREªTI, 2 camere cf I, parter stradal, pretabil firmã, centralã proprie, termopan. Preþ 43.000 euro. Curierul zilei, tel. 223114, 0727.332633.

Anunþuri la telefon

■ VÎND Ford Sierra Diesel, an 1996, îmbunãtãþiri, 2.000 euro. Tel. 0722438116. ■ VÎND Tico, an 2000. Tel. 0747893288. ■ VÎND Cielo, an 1997-1998, preþ 4.500 euro, AC, full, vaiante. Tel. 0723631559. ■ VÎND VW Passat model 2002, negru, limuzinã, full options, preþ negociabil. Tel. 0724017550.

VÎNZÃRI IMOBILIARE GARSONIERE Anunþuri la redacþie GÃVANA III, garsonierã parter, transformatã în spaþiu, intrare din stradã, parchet laminat, gresie, termopane, preþ 86.000 RON. Curierul, tel. 223114. GARSONIERÃ Craiovei, liberã, bl. 53, et. 2, 710 milioane. Tel. 0741068200. Casa ta. (C.091120050016) VÎND garsonierã, cf. I., îmbunãtãþitã, Craiovei, etaj 6/9. Tel. 278238. (C.151120050014) Gars., Rãzboieni, etj. interm., g+f, contorizat, 420 mil. Gars., Gãvana, cf.I/D, contorizat, balcon închis, termopan, 690 mil. 2 cam., cf.II, etj. 2/4, contorizat, balcon închis, 770 mil. 3 cam., Eremia Grigorescu, cf.I/D, etj.1, contorizat, balcon închis, 1,490 mld. 3 cam., Fraþii Goleºti, cf.I/D, g+f, contorizat, 47.000 euro. Tel. 212011; 0746236837; 0724020610.

îmb., 35.000 euro. Exerciþiu, 2 cam., cf.I/D, et.1/4, termopan integral, stradal, 36.000 euro. Bere, 2 cam., cf.I/D, et. interm., 3 balc., fond nou, 29.000 euro. Prundu, Complex II, 3 cam., cf.I/D, et.2/4, 2 balc., vedere pe 2 pãrþi, termopan integral, 1,270 mld. Tel. 221725.

VÎND garsonierã transformatã, pretabil cabinet -birou, gresie, faianþã, centralã, balcon termopan, deschidere stradalã, Traian. 645674. (C.151120050006) VÎND garsonierã ªtefãneºti, bloc IMEP. Tel. 0747283670. (C.1250004)

VÎND apartament 2 camere, confort III, etaj 2, îmbunãtãþiri, Rãzboieni. Tel. 0721015410. (C.151120050023) VÎND apartament 2 camere, ultracentral, etaj 1, la cheie. 0742025736. (C.151120050034) VÎND apartament 2 camere, decomandat, balcon 8 m, Bascov, etaj 5, preþ 800 milioane negociabil. 0721740691; 0724824526. (C.151120050028) VÎND apartament 2 camere, multiple îmbunãtãþiri, ªtefãneºti. Tel. 0746188158. (C.111120050029) VÎND apartament 2 camere, Rãzboieni, et. 2, îmbunãtãþit, 700.000.000. Tel. 0720782601. (C.111120050005)

FIRMÃ CADASTRU AUTORIZATÃ întocmeºte lucrãri de

CARTE FUNCIARÃ ªI EVALUÃRI terenuri, pãduri, apartamente. Preþuri minime! Urgenþe!

Tel. 624683; 0722270879; 0742547515. VÎND apartament 2 camere, Exerciþiu, parter. Tel. 0744491907. (C.141120050045) VÎND apartament fond nou, zona Fabrica de Bere, bloc P16a, etaj 4/4, cu plafon revonat ºi proiect de acoperiº, decomandat, 2 balcoane, îmbunãtãþiri, suprafaþã 57 mp, preþ foarte avantajos, 30.500 euro negociabil. Tel. 0723585400; 0248/282848; 0248/285546. (C.131120050096)

GARSONIERÃ Gãvana III, 43 mp, et. 4, acoperitã tablã, recent izolatã, VÎND apartament 2 camere, Mioveni, termopane, 22.500 euro. 0743953371. 580 milioane. Tel. 0742025283. (C.181120050001) (C.151120050009) VÎND garsonierã îmbunãtãþitã, bloc VÎND apartament 2 camere, bloc Imep, et. 3. Tel. 0745676720. cãrãmidã, 3/4, toate îmbunãtãþirile + modificãri moderne, zona Spitalul VÎND garsonierã Gãvana III, Militar. Preþ discutabil. Tel. contorizatã, parter, pretabil firmã. Exclus intermediarii. 0721078220. (C.141120050003) Tel. 290481. PROPRIETAR! Vînd apartament 2 camere, decomandat, Rãzboieni, zona piaþã, fãrã balcon, îmbunãtãþit, 690 milioane negociabil. Tel. 643795; 0721918118. (C.141120050043)

Apartamente 2 camere

VÎND apartament 2 camere, Fraþii Goleºti, decomandat, 4/8, multiple ªTEFÃNEªTI, apartament 2 camere, et. îmbunãtãþiri, preþ 1,7 miliarde Tel. 0744621345. 2/4, preþ 50.000 RON, negociabil. negociabil. (C.141120050026) Curierul, tel. 223114, 0744265545.

Anunþuri la redacþie


Piteºti, str. Teilor, bl. PS 36 (vizavi de Restaurantul Conti),

informeazã clienþii cã, începînd cu data de 15.11.2005, programul de lucru cu publicul este de luni pînã vineri, între orele 9,00 ºi 18,00.

VÎND apartament 3 camere, decomandat, gresie, faianþã, parchet, centralã termicã, etaj 3, Trivale, 1.400.000.000. Tel. 271616; 0722364944. (C.101120050016)

Tel. 210744; 216937. VÎND apartament 2 camere, confort I, Mioveni. Tel. 0746622789. (C.161120050015) VÎND apartament 2 camere, confort I, semidecomandat, parter, 2 balcoane, cart. Gãvana, 1 miliard, negociabil. Tel. 0727320660. (C.151120050091) VÎND apartament 2 camere, et. II, contorizat, centralTeatru. Tel. 0744707518; 215031, dupã 17,00. (C.151120050089)

PARTICULAR! Vînd apartament 3 VÎND apartament 2 camere, cf. I., dec., camere, cf. I., sd., etaj 1/4, contorizare 3 balcoane, Fabrica de Bere, 29.000 apã, gaze, interfon, zona Nord. Tel. euro. Tel. 0740315637. 0742351924. (C.111120050025) (C.181120050021) VÎND apartament 3 camere, confort I, VÎND apartament 2 camere, Craiovei, parter, stradal, lîngã RCS Gãvana. Tel. confort I/ sd, parter, neîmbunãtãþit. Tel. 0745086436. (C.1249928) 0721914864. (C.201120050131) PROPRIETAR! Apartament 3 camere, PROPRIETAR vînd apartament 2 confort I, decomandat, 2 balcoane, camere, confort redus, et. III, vizavi de Restaurantul Carpaþi Rãzboieni, liber, 540.000.000 Exerciþiu, 45.000 euro negociabil. negociabil. Tel. 0745662902; Exclus intermediarii. 0720044284. (C.151120050001) 0741453958. (C.181120050022)

VÎND apartament 4 camere, parter, tavan casetat, aer condiþionat, termopan, uºã metalicã, 52.000 euro. Tel. 0723649446; 0744616943. (C.1249968)

VÎND apartament 4 camere, Prundu, cf. I., etaj 1/4, preþ 35.000 euro. Tel. 648423. (C.141120050020) VÎND apartament 4 camere, gresie, faianþã, contorizat, Mioveni-Robea, parter, pretabil firmã, 900 milioane uºor negociabil. Tel. 0721439942; 0742065959. (C.151120050008) APARTAMENT 4 camere, vizavi Argeºana, 3/4, 37.000 euro, negociabil. 0740072298; 282198. (C.171120050013)

CASE Anunþuri la redacþie

3 cam., Exerciþiu, cf.I, et.3, finisaje de lux, liber, 45.000 euro.

VÎND apartament 2 camere, Mioveni. Tel. 0741243700. (C.201120050009)

Tel. 211434; 0724703910; 0745067271.

VÎND apartament 2 camere, confort I, parter, Prundu. Tel. 0747024457.

Vînd ap. 2 cam., Popa ªapcã, cf.I/D, parter/4, liber, preþ 33.000 euro, neg. Vînd ap. 3 cam., Popa ªapcã, cf.I/D, etaj 3, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, liber, preþ 37.000 euro. Vînd ap. 3 cam., Prundu, cf.I/D, etaj 1, stradal, liber, preþ 1,25 mld. Vînd ap. 3 cam., Exerciþiu, cf.I/D, etaj 2, stradal, termopan, preþ neg. Tel. 219998.

VÎND apartament 2 camere, et. 4, Robea Mioveni. Tel. 0723991587. (C.161120050037) VÎND apartament 2 camere, Mioveni, etaj 3, lîngã Casa de Culturã, centralã, îmbunãtãþiri. Tel. 0744706501. (C.161120050031) Vînd 2 cam., cf.I/SD, Gãvana 3, 960 mil. 0722423995. Vînd 2 cam., Craiovei, et.1/4, îmb., 1 mld. 0722423995. Vînd 3 cam., Gãvana 3, et.1/4, fond nou, Quri. 0721143188. Vînd gars., Gãvana 3, etaj int., 660 mil. 0722423995.

VÎND apartament 2 camere, confort II, super îmbunãtãþit, zona Trivale. Preþ negociabil. Tel. 0742783061. (C.161120050058) VÎND 2 camere, Craiovei, liber, îmbunãtãþit, preþ 23.000 euro. Tel. 0740917236 Global. (C.161120050040) VÎND apartament 2 camere, Trivale, confort I, decomandat, foarte spaþios, 2 balcoane închise, contorizat, fond nou, negociabil. Tel. 0724583399. (C.161120050044) 2 cam., Prundu, cf.I/SD, curat, spaþios, balcon mare, închis, 980 mil. neg.

VÎND urgent apartament 2 camere, parter, stradal, Exerciþiu, bl. B6, actualmente firmã (cabinet), preþ 1.250.000.000. Tel. 0744313966. (C.161120050016)

Apartamente 3 camere

VÎND apartament 2 camere, Gãvana II, Anunþuri la redacþie bl. D18, sc. B, neîmbunãtãþit, BIG-ROLAST, apartament 3 camere, semidecomandat. Tel. 0745977647. conf. I, decomandat, etaj 3/4, 2 (C.1249989) balcoane, 2 bãi, termopane, centralã, VÎND apartament 2 camere, confort I, parchet, uºi stejar, pereþi izolaþi, liber, decomandat, et. II, zona A, Mioveni. preþ 155.000 RON negociabil. Curierul, 0745500078. (C.171120050015) tel. 223114, 0745.061510. VÎND apartament 2 camere, et. 1, TRIVALE, apartament 3 camere, conf. I, Topoloveni, superîmbunãtãþit. Tel. et. 6/10, preþ 106.500 RON. Curierul, tel. 0744488094; 667889. (C.171120050008) 223114, 0721300765. apartament 3 camere, 2 camere, Teilor, etaj 1, liber, VÎND negociabil. 0744655110; 216598- decomandat, complet utilat, 3/ 4, liber, Exerciþiu. Tel. 0726371379. Agenþie. (C.171120050013) (C.141120050016) Ap. 2 cam. Trivale, 3/4, 1, D, termopan, parchet. P = 1,1 mld.

3 cam. Gãvana III, cf. I, D, et. int. 1,253 mld.

Ap. 3 cam. Popa ªapcã, cf. I, D, et. 1, îmbunãtãþit. Ap. 3 cam. Eremia Grigorescu, cf. I, D, et. 1, superîmbunãtãþit. Vînd/închiriez ap. 2 cam. cf. I, Sd, et. 3, Victoriei. Închiriez ap. 2 cam. 50 mp, numai firmã. Tel. 224131 sau 0788366704.

Te-ai sãturat de alergat? Autorizaþii, avize, avize de construire, certificate de urbanism, acorduri de mediu, sesiuni, constituiri firme, lichidãri firme, dizolvãri firme, puncte de lucru. VALCOMAR BEST STAR

Tel. 0788454321, 0248216396. VÎND casã cu anexe, 3 camere, baie, bucãtãrie, încãlzire centralã, sursã apã proprie, teren 1.000 mp, curent 380 V, pretabil miniproducþie, Glîmboc Bascov. Tel. 0722650341. (C.171120050011) VÎND vilã D+P+M, zonã superbã, superamenajatã, toate utilitãþile, la preþ avantajos. Tel. 0743182417. (C.171120050012)

TRIVALE, 2 cam, îmbunãt., cf. 2, 760 mil.

Apartamente 4 camere

Tel. 213305, 0720385543.

Anunþuri la redacþie

DEÞINEM G.P.S.!

Tel. 611020, 0722700077.

VÎND casã Suseni, 5.000 mp, cu apã, luminã, 5 camere, boltã de vie, livadã, 12.000 euro negociabil. Tel. 0724649050. (C.131120050008)

Anunþuri la redacþie

☞ STEFANESTI 250 MP, UTILITATI,160 MIL. ☞ ALBOTA 6000, 2,5 EURO. ☞ VALEA-MARE 3000 MP, 15 EURO. ☞ BASOV-LUNCA 500 MP, 15 EURO.

BRADU, teren 1.069 mp, douã deschideri 20 ºi 56 m, intravilan, toate utilitãþile, îngrãdit, preþ 55.000 RON. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765. POIENILE-VÎLSANULUI, teren 700 mp, preþ 20 euro/mp. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765. CÃLINEªTI(Turculeºti), teren 11.100 mp, extravilan, la 800 m de ºoseaua naþionalã, preþ 1 euro/mp. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765.

COMEMORÃRI

Familia Gardin transmite sincere condoleanþe familiei Iordan, care trece printr-o grea încercare, prin pãºirea în eternitate a mamei. Dumnezeu s-o odihneascã în pace! (C.201120050022)

Azi 21.11.2005 se împlinesc 4 ani de la decesul soþului ºi tatã -lui nostru POPESCU NICOLAE. Vei fi întotdeauna printre noi. Soþia ºi copiii. (C.201120050052)

Colectivul Inspectoratului ªcolar Judeþean Argeº este alãturi de colegul lor Constantin Iordan în aceste momente grele prilejuite de decesul mamei sale. Sincere condoleanþe familiei îndurerate! (C.201120050024) Colegele Centrului Bugetar nr. 2, Învãþãmînt Preºcolar, sînt alãturi de Ilinca Daniela, prin decesul tatãlui socru. Sincere condoleanþe! Ne despãrþim cu durere de cea mai bunã mamã, bunicã ºi strãbunicã IOANA IORDAN, 76 ani, din com. Cãteasca. Îþi vom pãstra o vie ºi neºtearsã amintire. Florica ºi Nicuºor Limberea. (C.201120050019) Familia prof. Dan Drãghici din Cãteasca este alãturi de familiile Iordan, Popescu ºi Limberea în aceste momente, la despãrþirea de fiinþa cea mai dragã mama- IOANA IORDAN, din satul Gruiu, Cãteasca. Dumnezeu s-o odihneascã în pace!

Cãlineºti, casa stare bunã, 4 cam. 600 mp., 250 mil. Cãlineºti, casa 3 cam. 1200 mp, 350 mil.

ALBOTA, teren 1.530 mp, desch. 11,06 m, apã curentã, luminã, preþ 5 euro/mp, discutabil. Curierul zilei, tel. 223114, 0744265545.

MESAJE ÎNDOLIATE

Ilinca Florea a încheiat cãlãtoria pe acest pãmînt, trecînd cu mult zbucium ºi durere în lumea de dincolo, cea fãrã de dor. Viorica, soþie, ºi fiii Nicu ºi Mihai se roagã la bunul Dumnezeu pentru iertarea pãcatelor lui. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace. (C.201120050002)

VÎND urgent vilã de lux, P+1, 5 camere+ Topoloveni, teren 1500 mp. 5 euro/mp. apartament 4 camere dependinþe, 3 camere, cf. I., dec., liber, Negru Vodã, NORD ultraîmbunãtãþitã, 1/4, negociabil. 0741230174; 216598- decomandat, etaj 5/10, bine întreþinut. construcþie 2002, 342 mp teren, Poiana Cãlineºti, teren 500 mp, 90 mil. Preþ 105.000 RON. Curierul, tel. 223114, Lacului -centru. Tel. 0723533293; Agenþie. (C.171120050023) Tel. 667449, 0720068302. 0722375847. (C.141120050013) VÎND apartament 3 camere, confort I, 2 0745.061510. balcoane, contorizat, parchet, BANAT, apartament 4 camere, et. 1/ 4, VÎND vilã la cheie, zona Pinilor, preþ VÎND casã Albota stil casã de vacanþã, termopan, liber, 1.130.000.000. Casa Ta multiple îmbunãtãþiri, 175.000 Ron. negociabil. Tel. 0723808322. construcþie nouã, 700 mp teren, 630 (C.141120050009) 0744682120. (C.081120050037) 0741068200. (C.091120050015) milioane. Tel. 0722466075. (C.1249993)

ALBOTA, teren 3000 mp, deschidere 18 m, intravilan, preþ 2,9 euro/mp, negociabil. Curierul, tel. 223114, 0721300765.

AUTOSTRADÃ Km 104, 6.800 mp, TEREN com. Bascov, 1.400 mp, deschidere 30 m. Preþ 4 euro/mp. stradal, toate utilitãþile. 0745056315; 0721695512. (C.101120050004) Curierul, tel. 223114, 0724337333. FR. GOLEªTI, 1.650 mp, stradal, VÎND teren intravilan 5.060 mp, oraº deschidere 18,5 m, toate utilitãþile, 200 Costeºti -cartier Zorile, str. Rîndunica 22. Tel. 021/3454158. (C.281020050011) euro/mp, se accepta si rate. Curierul, tel. 223114, 0744265545. VÎND teren intravilan stradal, Drãganu PRUNDU Abatorului, 500 mp, Dumbrãveºti, 1.950 mp, 20 deschidere 20 m, 30 euro/mp. Curierul, m D, utilitãþile la poartã, tel. 223114, 0724337333. cadastru, 800 m de ºoseaua naþionalã, 8 euro/ BASCOV -Scheau, teren 2.100 mp, mp negociabil. Tel. stradal, deschidere 17 m, gaze, curent, 0741415557. apã, preþ 15 euro/mp. Curierul, tel. (C.161120050010) 223114, 0744265545.

Nicoleta ºi Constantin Iordan împreunã cu copiii, cu durere nemãrginitã în suflete, anunþã decesul celei mai nepreþuite mamã ºi bunici IOANA IORDAN, în ziua de 19.11.2005. Dumnezeu s-o odihneascã în pace dupã sufletul ºi dorinþa ei. Înmormîntarea luni 21.11.2005 la biserica Gruiu -Cãteasca.

0746167400.

VÎND casã parter + etaj construcþie 2003, Stîlpeni. Accept ºi variante sau schimb cu apartament Piteºti. Tel. 0742595368. (C.151120050006)

TERENURI

PRUNDU Abatorului, 3450 mp, intravilan, douã deschideri a 16 mp, preþ 25 euro/mp, negociabil. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765.

VÎND vilã P+M, Trivale pãdurea de pini, toate utilitãþile, finisatã total, teren 1.360 mp, 6.500.000.000 lei. 0788327627. (C.171120050049)

VÎND/ SCHIMB vilã P+1+M, Piteºti, str. Toma Contescu, vizavi Slava, toate utilitãþile + centralã, 95.000 euro. Tel. 0723974397. (C.151120050018) VÎND vilã de lux. (C.151120050058)

deschidere 25 m, toate utilitãþile, împrejmuit, 20 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0745.061510.

Nicu, fiu, Angela, norã, Alexandru, nepot ºi Domnica, cuscrã, anunþã cu mare durere încetarea din viaþã, la numai 65 de ani, a celui care a fost iubitor tatã, bunic, socru ILINCA FLOREA. Îl vom pãstra veºnic în amintire.

Ne-am învãþat genunchii sã cadã lîngã mormîntul tãu ºi buzele sã-þi sãrute crucea. Dureros ºi trist timpul ne vesteºte cã azi 21.11.2005 era ziua ta, VOICU CONSTANTIN. Gîndurile noastre pãstreazã chipul tãu blînd, înþelepciunea ºi dragostea nemãrginite cu care ne-ai înconjurat. Pentru sufletul tãu cinstit ºi curat, pentru tot ce-ai fãcut pentru noi, nu te vom uita niciodatã. Lacrimi ºi flori din partea soþiei, copiilor, nepoþilor, ginerelui, soacrei ºi nurorii. (C.201120050124) Cu durere în suflet amintim cã pe data de 21 noiembrie 2005 se împlineºte un an de cînd a plecat dintre noi scumpul nostru naº FLORICÃ DIMA. Cuvintele sînt de prisos sã spunem cã ne e dor de tine, sã-þi spunem cã dacã erai cu noi, era totul mai bine. Flori ºi lacrimi pe scumpul tãu mormînt. Cu durere te plîng finii tãi, Marian, Lenuþa ºi Cristinel. (C.181120050025) Cu adîncã durere în suflet anunþãm cã azi 21 noiembrie 2005 se împlineºte un an de cînd moartea a smuls fulgerãtor dintre noi pe bunul ºi iubitul nostru soþ, tatã, socru ºi bunic, FLORICÃ DIMA. Timpul nu va reuºi sã ºteargã niciodatã din imaginea noastrã chipul lui blînd ºi bunãtatea lui sufleteascã. Îl readucem o clipã în memoria celor care l-au cunoscut ºi apreciat pentru generozitatea ºi bunãtatea lui. Dumnezeu sã te odihneascã în pace ºi sã te cãlãuzeascã pe drumul fãrã întoarcere pe care ai plecat fãrã voia ta la numai 53 de ani. Nu te vom uita niciodatã. Mama, Anica, soþia, Nina, bãieþii, Valericã ºi Cristinel, nurorile, Mihaela ºi Flori ºi scumpa ta nepoatã care nu mai are cui sã spunã tataie, Georgiana. (C.181120050015)

Curierul zilei - pag. 15

Ap. 2 cam. Fabrica de Bere, cf. I, D, et. 4, 2 balcoane închise.

VILÃ Craiovei, finisatã modern, 110.000 euro. 0729884130GLOBAL. (C.161120050007)

ºi evaluãri imobiliare.

OFER închiriere vilã nouã, mobilatã, garaj, prelungirea Craiovei. Tel. 0742064685. (C.151120050018)

VÎND casã, comuna Coºeºti, sat Cerbu. Tel. 230561.

VÎND imobil stradal, Piteºti -Calea CALEA BASCOV, teren 330 mp, Cîmpulung. Tel. 0723430530. deschidere 13,60 m, utilitãþi, preþ 300 (C.161120050027) euro/mp.Curierul zilei, tel. 223114, VÎND casã bãtrîneascã Cãlineºti, 440 0721300765. mp, utilitãþi. Preþ negociabil. TRIVALE-Gradina Zoologicã, 3750 mp, 0720726993. (C.161120050038) preþ 7 euro/mp. Curierul, tel. 223114, VILÃ P+1, anexe noi, Slobozia-Argeº, 0724337333. 1.000 mp teren, 1.500.000.000. Variante. EREMIA GRIGORESCU 433 mp, 0744257080; 0720264906. deschidere 15,5 m, posibilitate (C.011120050058) extindere. Preþ 210 euro/mp neg. VÎND 2 case ultracentral, teren- 400 mp, Curierul, tel. 223114, 0745.061510. amenajate, preþ 165.000 euro. Tel. 0729884131. Global. (C.161120050036) ROMENCOS: 211532

S+P+E, toate utilitãþile, finisatã complet, gresie, faianþã, parchet sau VÎND casã în spatele Tg. Sãptãmãînal, Tel. 211901; 0744491907. schimb cu apartament + diferenþã. Preþ finisatã interior, 500 mp teren. Tel. 3 miliarde negociabil. Tel. 0747863100. 0745250359. (C.171120050025) VÎND apartament 3 camere, confort I, (C.101120050025) VÎND casã din cãrãmidã, 3 camere, hol, decomandat, gresie, faianþã, complet VILÃ duplex P+1+2+M, pretabilã baie, bucãtãrie, plus construcþie nouã, contorizat, 1.100.000.000, negociabil. pensiune, zonã turisticã, Valea Ursului, din BCA, gaze în casã, apã curentã la Tel. 610573. (C.1250002) 3.000 mp teren , 400.000 euro, VÎND apartament spaþios 3 camere+ negociabil. Topic- 222247; 0720002290. poatã, puþ în curte, teren 500 mp, la ºoseaua principalã Leordeni. Tel. boxã mare, Tribunal, confort I, (C.171120050037) 0726642986. (C.171120050027) decomandat, centralã, et. 2/ 4, bloc VÎND casã + teren Gheorghe Doja. Tel. VÎND casã de locut ºi alte anexe în cãrãmidã, 50.000 euro. Tel. 255424; 0744363263. (C.091120050023) comuna Vedea, sat Chiriþeºti, jud 0723534297. (C.181120050006) VÎND casã 4 camere, teren 9.000 mp, Argeº. Tel. 0727060489; 0722578379. VÎND apartament 3 camere, Mobilux, et. deschidere 32 m, apã ºi gaze la poartã, (C.171120050066) 9/10, centralã termicã, preþ 47.000 euro. DN Bucureºti -Piteºti. Preþ discutabil. Tel. 0721952115; 0721160094. Tel. VÎND vilã D+P+M, Craiovei, 0721360972; 0745218770. (C.201120050011) construcþie 2005, toate (C.101120050020) utilitãþile, finisatã, teren VÎND apartament 3 camere, VÎND casã utilitãþi, ºoseaua Naþionalã 400 mp. Preþ 4.200.000.000 confort I, fond nou, parter Bascov. Preþ 53.500 euro. Tel. 270914; lei. 0788327627. înalt, liber, Prundu0741143659. (C.111120050015) (C.171120050048) Variantã, 1.180.000.000. Tel. 0743884553. Schimb IMOBIX TOPO PROJECT cu garsonierã, teren, EXECUTÃ: lucrãri topoapartament 2 camere. (C.031120050006) cadastrale, carte funciarã

ULTRACENTRAL! Apartament 3 camere, decomandat, I.C. Brãtianu -A2, Ap. 3 cam. Trivale, 3/4, 1, Sd, termopan parþial. P VINDEM urgent apartament 3 camere etaj 8/9, aranjat, termopan inclusiv = 1,3 mld. liber, cart. Trivale -69. Tel. 636319, balcoane. 625829; 0745109398. Teren Albota, S = 5500 mp. P = 10 euro/mp. 636819. Acceptãm agenþie. (C.311020050013) (C.201120050035) Teren Brãdet, S = 2000, 1000, 3900, 6000 mp. P = VÎND apartament 3 camere, Rãzboieni, 3,5 - 6,5 euro/mp. VÎND apartament 3 camere, bloc 1, sc B, ap 6. Tel. 0788755473. Casã Hinþeºti, S = 4000 mp, utilitãþi. P = 65.000 cf. II., etaj 2/4, gresie, (C.021120050002) euro. faianþã, contorizat, balcon Tel. 274527; 0720043651. VÎND apartament 3 camere, confort I, închis,1 miliard. Tel. decomandat, îmbunãtãþit, et. 4, 0747312263. PARTICULAR vînd apartament 2 Mioveni. Accept credit bancar., Tel. camere, Fr. Goleºti, modern. Tel. 0744557133. Preþ 650 milioane. VÎND/ SCHIMB apartament 3 camere, 0740033654. (C.171120050033) (C.111120050012) cf. I/ d, Prundu, 4/4. Tel. 0744626559; VÎND apartament 2 camere, Popa 0724071813. TOP CONSTRUCT ªapcã, Bl. D1, sc. D, ap. 3, parter. Tel. VÎND apartament 3 camere, Exerciþiu, 2 0724044444. (C.171120050008) bãi, 2 balcoane, gresie, faianþã. Tel. VÎND/ SCHIMB apartament 2 camere cu 0722608620, 0723277066. centralã, termopan, Mioveni cu apartament 3-4 camere. Tel. 0744314038. (C.171120050041) Ap. 2 cam. cf. I, D, et. 1, Exerciþiu

P+1+M, construcþie 2004, Gãvana II, teren 600 mp, toate utilitãþile, super amenajatã, zonã pitoreascã. Preþ 130.000 euro discutabil. Tel. 0721811289. (C.161120050023)

Luni, 21 noiembrie 2005

2 cam., Banat, cf.II, 1/4, termopan, centralã, 850 mil, neg.

VÎND apartament confort I, 3 camere, strada Banat, etaj 3/4, 40.000 euro. Tel. VARIANTA PRUNDU-CRAIOVEI, vilã, D+P+1, toate utilitãþile, stradalã, teren 0723911413. (C.141120050029) total 300 mp, deschidere la variantã 15 APARTAMENT 3 camere, cf. I., dec., m, 2 livinguri, 4 dormitoare, baie, Mioveni -zona maxi-taxi, IMOB EXPERT str. Egalitãþii nr. 1 bucãtãrie, garaj, beci, pretabilã sediu superîmbunãtãþit, 700 milioane. Tel. firmã, 80.000 euro. Curierul, tel. 2c, Banat, cf. II, P/4, balcon, 7 m, gresie ºi 0743240166. (C.151120050001) 223114, 0724337333. faianþã total, 900 mil. APARTAMENT 3 camere, Craiovei, GÃVANA str. George Coºbuc, casã termopan, 2 balcoane, parchet, 2c, Trivale, cf. II, 2/4, cu hol între camere, veche 70 mp, teren 410 mp, utilitãþi. 1.130.000.000. Casa Ta. 0741068200. balcon închis, hol mãrit 790 mil. Preþ 48.000 euro neg. Curierul, tel. (C.151120050020) 223114, 0727332633. Tel. 218916; 0720202830. VÎND apartament 3 camere ultracentral, VÎND apartament 2 camere, Popa confort I/dec, 9/9, stare ireproºabilã. ªTEFÃNEªTI, casã (construcþie ªapcã, conf. I, decomandat, et. 4/4, Preþ avantajos. 213649; 0722277264; nouã)P+M, teren 250 mp, 36.000 euro, discutabil, finisatã. Variante schimb. superîmbunãtãþit. Tel. 221873; 0722543117. (C.161120050044) Curierul, tel. 223114, 0721300765. 0743515486. (C.181120050030) VÎND apartament 3 camere, etaj 2, GOLEªTI, P+1+M, teren 1.000 mp, preþ VÎND apartament 2 camere la parterul Mioveni, glet, lavabilã, parchet, faianþã, unei vile, Depou. Tel. 211514. gresie, baie, termopane. Tel. 135.000 RON. Curierul, tel. 223114, 0721300765. (C.181120050023) 0744706501. (C.161120050030) ªTEFÃNEªTI, 2 camere, et. I. Tel. VÎND apartament 3 camere, confort I, TRIVALE, vilã P+2, suprafaþã 200 mp pe nivel, semifinisatã, utilitãþi, 1500 mp 0746076815. (C.1250000) decomandat, 2 balcoane, centralã, teren, deschidere 27 m. Preþ 180.000 VÎND apartament 2 camere, confort II, termopan, Gãvana II, etaj intermediar, euro. Curierul, tel. 223114, negociabil. Tel. 0745.061510. îmbunãtãþit, preþ negociabil. Tel. 1.000.000.000 0721278439. (C.1249981) 0788747519. (C.161120050045) BALOTEªTI, casã P+1, 44 mp/nivel, VÎND apartament 2 camere, conf. I/D, VÎND apartament 3 camere, etaj 1, parter(garaj, bucãtãrie, cãmarã), etaj (2 Mioveni, 670 milioane. Topic, Eremia Grigorescu, contorizat, camere, hol, nefinisate), utilitãþi la 0726148829. (C.201120050077) îmbunãtãþiri, 1.650.000.000, negociabil. poartã, teren 218 mp, preþ 120.000 VÎND apartament 2 camere, Trivale, Fãrã intermediari. Tel. 0727672644. RON. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765. 7/10, decomandat. Tel. 0740250520. (C.171120050075) (C.201120050104) VÎND apartament 3 camere, confort I, VÎND vilã P+1+M, suprafaþã VÎND apartament 2 camere, confort I, decomandat, 2/ 4, termopan, Gãvana III, locuibilã 200 mp/nivel, 1.250.000.000 negociabil. Tel. 1500 mp teren, 197.000 decomandat, Rãzboieni. Tel. 0726513108. (C.171120050001) euro, platou Prundu. 0743433812. (C.181120050001) 0723358203. VÎND apartament 3 camere, confort III, SUPEROFERTÃ! Vînd (C.241020050006) Trivale, etaj intermediar. Preþ apartament 2 camere, negociabil. Exclus agenþii. Tel. confort I, decomandat, etaj CASÃ urgent, locuibilã, magazie, fînar, 0740071848. (C.181120050047) intermediar, Exerciþiu, 3.000 mp, Stolnici- sat Fîlfani, 40 km termopan total, centralã, VÎND /SCHIMB apartament 3 camere, Piteºti, 190.000.000. Bonus pãmînt parchet laminat total, Gãvana III, et. 1, cu apartament 2-3 gratis 3,5 ha. 0248/651579; 0723042823. superamenajat, camere ultracentral. Tel. 0744501648. (C.081120050015) 1.360.000.000. Tel. (C.181120050009) VÎND teren 3.050 mp cu casã din 0721811289. cãrãmidã, anexe, fîntînã, deschidere 50 (C.181120050006) genial m, stradal, Dobrogostea, ºoseaua 3 cam. Dacia, cf. I, D, et. int. 39.500 VÎND apartament 2 camere, central, Curtea de Argeº. 0741572706. ideal sediu firmã, et. 2, 37.500 euro. Tel. (C.101120050001) euro. 0744699727. (C.201120050007) VÎND vilã 5 camere, strada Cîmpului,

VÎND apartament 2 camere, Popa VÎND apartament 2 camere, confort I, ªapcã, confort I, decomandat, parter, decomandat, T. Vladimirescu, centralã, 33.000 euro, Topic. 0720002290. termopan, 1.020.000.000. Tel. (C.0757147) 0720106740. (C.171120050002)

VÎND vilã S+P+1+M, Piteºti, 1.100 mp, SUSENI, 12.500 mp, cu casã str. Toma Ghenea, proprietar. Tel. batrîneascã 2 camere, deschidere 30 m, apã curentã, luminã, preþ 65.000 0740151937. (C.171120050027) cadastrale - carte funciarã RON, negociabil. Curierul, tel. 223114, Spaþii comerciale, terenuri - minim! VÎND urgent vilã P+M, V. 0744265545. Garsonierã - 90 RON Mare, stradal, preþ 40.000 Ap. 2 cam. - 100 RON BÃNÃNEI, 6000 mp, deschidere 35 m, USD. Tel. 271292. Ap. 3 cam. - 120 RON stradal, toate utilitãþile, preþ 10 euro/ (C.171120050014) Tel. 610093, 0744 815510. mp negociabil. Curierul zilei, tel. VÎND /SCHIMB casã Bascov, finisatã, 223114, 0721300765. VÎND casã, platou Prundu, cu apartament ultracentral, 2-3 camere P+E+ garaj, 1.150 mp, AUTOSTRADÃ, zona de +diferenþã. Tel. 0744501648. finisatã exterior ºi parter intrare pe stînga, 4.700 mp, (C.181120050010) parþial, 85.000 euro deschidere 25,5m, cu drum negociabil. 0722127943. lateral pe toatã lungimea. VÎND casã Geamãna sau schimb cu (C.141120050014) Preþ 25 euro/mp. Curierul, garsonierã, diferenþã. 0745339577; tel. 223114, 0745.061510. 279771. (C.181120050043) VÎND casã ªtefãneºti, str. Aleea macilor, P+M, 150 mp construiþi+ 30 mp VÎND în com. Izvoru de Costeºti casã BALOTEªTI, pãdure 1.650 mp, terasã, finisatã, 450 mp teren, toate cu anexe, curte ºi grãdinã împrejmuitã deschidere 23 m, preþ 10.000 euro. utilitãþile. Tel. 0723979287. cu gard, total 5000 mp, utilitãþi (telefon, Curierul, tel. 223114, 0721300765. (C.151120050093) apã, curent, gaze la poartã). 276719. GEAMÃNA, strada principalã, poziþie (C.181120050034) SUPER-OFERTÃ! Vilã deosebitã, 2.000 mp intravilan,

FIRMÃ CADASTRU AUTORIZATÃ executã RAPID documentaþii

Micã publicitate

Biroul Notarial Ana Stan


Micã publicitate

TEREN Curtea de Argeº, ultracentral, 350 mp, toate utilitãþile. Variante auto. 0747553709. (C.171120050070)

PARTICULAR, vînd 6.000 mp teren + casã modestã Budeasa, deschidere la stradã 50 m. Tel. 0744535716. (C.101120050028)

PROPRIETAR! Vînd teren Trivale platou Cîmpului, 550 mp, utilitãþi, 32 euro/mp. 0788232869. (C.201120050084) VÎND teren intravilan, comuna Cãlineºti, DN 7, suprafaþã de 10.000 mp 1.300 mp, Gãvana III, str. ºi 4.500 mp, toate utilitãþile. Tel. Grigorie Leu, toate 0744344369; 0720808240. utilitãþile. 0720049475; (C.111120050006) 0741998640. (C.201120050076) VÎND teren Mioveni, intravilan, stradal, VÎND teren 1.600 mp, 5 km de la Tg. 1300 mp, 30 euro/mp. Tel. 0722146212. Sãptãmînal, toate utilitãþile, 8 euro/mp. (C.111120050018)

Vînd parcele 500 - 1000 mp, Prelungirea Craiovei, (staþia de gaze), intravilan, utilitãþi, preþ 23 euro/mp. Vînd parcele 500 mp Calea Drãgãºani - Trivale, utilitãþi, preþ 30 euro/mp. Vînd teren Prundu - platou, 750 mp, 16 m deschidere, deschidere la 2 drumuri, parcelabil, utilitãþi, preþ 36 euro/mp. Vînd teren ªtefãneºti - Pasarelã, 500 mp, deschidere de 20 m, utilitãþi, preþ 25 euro/mp.

Tel. 206178; 0745873021.

VÎND teren Prelungirea Craiovei, D = 17.50x L= 45.70 = 800 mp, 75.000 euro negociabil. 0742009203. Exclus intermediari. (C.161120050035)

VÎND 1.000 mp Zãvoi, 30 euro/ mp. VÎND spaþiu comercial, 54 mp, 0727667950. (C.1249986) Complex Mic Craiovei. 0724074776. VÎND urgent 1800 mp Dobrogostea, 7 (C.171120050034) euro/ mp. Tel. 0248763421. (C.1249987) OFER spre închiriere spaþiu comercial VÎND 313 mp teren, zona str. Vasile central, vad bun, 150 mp. 0745945830. Lupu, toate aprobãrile, preþ 185 euro/ (C.101120050017) mp negociabil. Tel. 0723352216; OFER spre închiriere spaþiu comercial 647154. (C.171120050005) ultracentral, 27 mp. 0722286155. 4 parcele 700- 800 mp Smeura, apã, (C.4770959) curent, cablu, posibilitate gaze la OFER spre închiriere spaþiu central 150 poartã, 15 euro/ mp negociabil. mp. 0722226564. (C.111120050024) 0722543117. (C.171120050026) VÎND spaþiu Gãvana III, 850 milioane. RÃZBOIENI, 2.000 mp stradal, 28 euro/ Tel. 0745034111. (C.151120050008) mp, negociabil. 0741003700. ÎNCHIRIEZ spaþiu N. Bãlcescu, 200 mp, (C.171120050009) stradal +curte, curent trifazic +toate VÎND 1.300 mp teren intravilan, utilitãþile, pretabil orice activitate, 3,5 Smeura. Tel. 0721478135. euro negociabil. Tel. 286981; (C.181120050020) 0745654881. (C.141120050021) VÎND teren 5.000 mp Budeasa Micã, pretabil casã vacanþã, 4,5 euro/mp. Tel. Ofer spre închiriere 0742648549. (C.181120050007) spaþiu ultracentral,

VÎND teren 1.500 mp, deschidere 20 m, VÎND 2.000 mp teren cãmin de casã toate utilitãþile, zona Geamãna lîngã Zigoneni Argeº, facilitãþi, cadastru. Tel. VÎND teren intravilan 3.900 benzinãria Lukoil. Tel. 279051. 0741137714. (C.1249922) mp centurã Bascov. Tel. (C.161120050006) 0724763565. VÎND 1.300 mp Gãvana, Platoul VÎND teren 2.500 mp, lîngã Dacia (C.021120050012) Soarelui. Tel. 0745183368. (C.1249930) Renault. Tel. 279051. (C.161120050007) VÎND 1.000 mp teren, Mioveni, lîngã VÎND teren Albota 6.000 mp, 19 m VÎND teren 400 mp Prundu, 30 euro/mp Supermarket, toate facilitãþile, 2 intrãri, deschidere, 4 euro/ mp, negociabil. Tel. negociabil. Tel. 0721554624. VÎND 320 mp teren, utilitãþi, deschidere 20 m deschidere, acte în regulã, 70 0743893055. (C.111120050015) (C.161120050001) 16 m, ªtefãneºti-Fitotron. 0721413504. euro/mp. 0720740744. (C.181120050018) VÎND 2 parcele, 600-775 VÎND 4.500 mp intravilan, (C.021120050004) mp, Bascov, la liziera VÎND teren Bascov 1.800 mp, deschidere (20x230), pãdurii în viitor cartier vile, VÎND teren de casã Geamãna, toate ºoseaua Piteºti -Slatina, 6 intravilan, 16 euro/mp. 0788232869 100 m de la strada utilitãþile. Tel. 0744328806. km Piteºti. Preþ negociabil. JOHN. (C.181120050001) principalã, 20 euro/mp. 0741992977. (C.141120050033) VÎND teren 500 mp, deschidere 17 m, 0745634176. (C.161120050032) 732 mp, deschidere 34 m, ªtefãneºti, (C.051020050018) zona Tg. Sãptãmînal, intravilan, 16 între vile, toate utilitãþile, inclusiv euro/mp. Tel. 0746947786. VÎND 21.500 mp, canalizare, negociabil. 0741230174; VÎND 1.100 mp, intravilan, Valea Mare, (C.181120050019) deschidere 110 ml x220, 216598-Agenþie. (C.171120050024) ªtefãneºti. Tel. 0726348243. Platou Trivale 2.500 mp, 30 euro/ mp. ºoseaua Piteºti-Slatina, 6 km Piteºti. 0740487912. Tel. 0745174264. (C.181120050040) VÎND teren 2.000 mp, RIM (C.161120050023) Mioveni, vizavi Peco, lîngã VÎND 2.000 mp posibil parcelabil Valea TOPOGRAFIE - CADASTRU Renault. 0744346330. Ursului. Tel. 0745025519. executã lucrãri de VÎND teren Dobrogostea, stradal, 1.000 (C.171120050029) (C.181120050005) mp, 10 euro/mp, împrejmuit, vecini buni. 0723488455; 0726196640. TEREN 500 mp, 25 m deschidere, vizavi VÎND teren 1.300 mp, toate utilitãþile, terenuri, clãdiri, apartamente. de Geanicom- Tg. Sãptãmînal, 35 euro/ (C.161120050005) Bascov -Brãileni. 290119; 0742056084. PREÞURI MINIME! mp. 0740149543. (C.181120050006) (C.131120050004) VÎND teren 13.000 mp, Smeura Tel. 216137, 0722 779177, 0722 457856. pruni,10 euro/mp. 0788310040 -JOHN. VÎND teren Trivale- platou suprafaþa PRUNDU MIC, 2000 mp, D=28 m, apã, gaze, 500 mp, D- 7 m, zonã vile, preþ 32 euro/ VÎND 1.400 mp teren, Cãlimãneºti. Tel. (C.161120050028) canalizare, 20 E/mp. Tel. 0741972278. mp. Tel. 0723717520. (C.1250003) 0745662617. (C.131120050041) CURTEA de Argeº, vînd GÃVANA - ZAMFIREªTI, 1500 mp, 2 5.600 mp, deschidere 19 m, ºoseaua VÎND teren Drãganu terenuri construcþie, zona deschideri, parcelabil, 25.000 E. Piteºti-Cîmpulung, stradal. Variante. utilitãþi, 4.500 mp, preþ 1, stradale, utilitãþi. Tel.0742336656. avantajos. Tel. 0742595368. (C.151120050007) 632703. (C.161120050061) ªTEFÃNEªTI - SAT, 860 mp, D=22 m, toate 0722582062. (C.1249997) PROPRIETAR! Vînd teren Prundu, utilitãþile, 15.000 E neg. Tel. 0742336656. VÎND 12.500 mp, deasupra parcului, 5.000 mp, TEREN Bradu, 2.500 mp, 20 m 2.000 mp, ªtefãneºti -Mitricel, gard, deschidere 57x230, parcelabil. 0724386790. deschidere, toate utilitãþile, 5 euro/mp, apã, gaze, curent. 0721781111; ºoseaua Piteºti Slatina, 6 (C.151120050008) negociabil. Tel. 0746160504. 0747158411. (C.131120050029) km Piteºti. 0740487912. (C.171120050010) VÎND teren intravilan, 1.500 mp, (C.161120050036) TEREN 8.500 mp Autostradã la 1 km de Piscani, 150 milioane fix. 0742025283. VÎND teren Autostrada Piteºti METRO. 0744160373. (C.141120050006) (C.151120050008) Bucureºti, km. 86. Tel. 0744699841. VÎND teren 1.600 mp, VÎND terenuri ªtefãneºti 1.700 mp; (C.181120050001) Piscani-Matriþerie, utilitãþi. Gãvana 870 mp; Podul Viilor 500 mp. VÎND teren 2.025 mp, zona B-dul 4,5 euro/mp. 0746521976. VÎND terenuri pentru casã ºoseaua Petrochimiºtilor, toate utilitãþile. 0722350511. (C.071120050032) (C.071120050036) Piteºti Cîmpulung. Tel. 261094. 0788495826. (C.141120050040) VÎND 1.800 mp teren împrejmuit, toate (C.181120050005) VÎND teren 100 mp central. Tel. 216622. TEREN Tancodrom 1.200 mp sau 2 utilitãþile, Piteºti, str. George Ulieru. parcele de 600 mp. Tel. 0788667527. VÎND teren ªtefãneºti, str. Zãvoi. Rel. la Tel. 0745016489; 211741. (C.141120050012) tel. 610874; 0741196519. (C.161120050001) (C.071120050038) Vînd teren Valea Mare, 2000 mp, D=20 m, stradal, (C.181120050007) utilitãþi, 25 euro/mp. VÎND teren Prislop, 2.500 mp. Tel. VÎND la Valea Ursului 2 Vînd teren ªtefãneºti, 4000 mp, stradal, 16,5 0747069631. (C.1249983) VÎND teren 4.800 mp, zona parcele de 700 ºi 850 mp. euro/mp. Tancodrom, douã VÎND 1300 mp, Zãvoi, 25 euro/ mp. 0723359469; 0788261942. Vînd ap. 2 cam., Mioveni - centru, cf.1/d, et.1, deschideri. Tel. stradal, îmb. 680 mil. (C.1249896) 265358. (C.1249985) 0721700337. Vînd ap. 2 cam., Prundu, cf.1/d, parter, pretabil Tel. 0723087123. (C.171120050005)

Luni, 21 noiembrie 2005

CARTE FUNCIARÃ

VÎND teren vizavi de Slava, str. Toma Conþescu, toate utilitãþile, 1.080 mp, preþ 28 euro/ mp. nenegociabil. Tel. 0722715442. (C.141120050001)

spaþiu com., 950 mil. neg. Vînd teren Bradu, 1069 mp, D 20 m, 16 euro/mp, toate utilitãþile. Vînd teren Bascov, 1450 mp, D=16 m, 25 eurp/mp. Tel. 222247, 0727330817.

VÎND teren intravilan 8.900 mp, INTRAVILAN Poaiana Lacului- Cepari, ªtefãneºti -pasarelã, utilitãþi, 18 cadastru, deschidere 46 m, 9.000 mp, euro/mp. Tel. 0742521954. negociabil. 0249/481418; 0721862079. (C.081120050011) (C.141120050006) VÎND parcele 500-1.000 mp, Bascov BALOTEªTI, 1.500 mp, D- 26 m, 14.000 Scheau, intravilan la liziera pãdurii, 14euro. Casa Ta. 0741068200. 12 euro/mp. Tel. 0740219319. (C.151120050022) (C.101120050012) GÃVANA 622 mp, D- 13 m, toate VÎND 2 ha teren forestier intravilan ºi utilitãþile, 55 euro/ mp. 0741068200 lemn salcîm- plop, exploatabil. Tel. Casa Ta. (C.151120050023) 0742799273. (C.110820050012) SMEURA, 3.800 mp, apã, curent, 6 Parcele teren intravilan, euro/ mp. 0726384881 Casa Ta. utilitãþi, 500-780 mp, în (C.151120050024) viitor cartier vile, BASCOV, 500 mp, D- 20 m, toate ªtefãneºti-pasarelã, 20 euro/mp negociabil. utilitãþile, 13.000 euro. 0741068200 0742521954. Casa Ta. (C.151120050025) (C.311020050084) VÎND teren 4.000 mp, parcelabil, Geamãna nr. 175. Tel. 0747989201. FIRMÃ CADASTRU (C.151120050035)

autorizatã, întocmeºte lucrãri de

CARTE FUNCIARÃ ºi EVALUÃRI terenuri, pãduri, apartamente.

PREÞURI MINIME! URGENÞE! Tel. 217593, 0744434839. VÎND teren stradal 5.500 mp, intravilan, Dobrogostea , 6,5 euro nenegociabil. Tel. 0744362629. (C.141120050003) VÎND teren 500 mp ªtefãneºti -blocuri, proiect casã, autorizaþie de construcþie, canalizare. Tel. 0742700403. (C.151120050026)

Curierul zilei - pag. 16

VÎND teren Dobrogostea 5.000 mp, 100 m deschidere DN Piteºti -Curtea de Argeº, parcelabil, 9 euro/mp. Tel. 0724117055. (C.151120050027) DRÃGANU, central, 600 mp, deschidere 30 m, utilitãþi, 135 milioane. 0745169526. (C.091120050003)

CARTE FUNCIARÃ

CADASTRU

CAUÞI paradisul? L-ai gãsit! Loturi 1.100-1.200 mp. Preþ 50 euro/ mp. Tel. 0742547880.

Rapid! Ieftin! Nu se percepe TVA!

SPAÞII

Program 8,00 - 20,00, inclusiv sîmbãta. Tel. 280813, 0744273422.

VÎND teren intravilan (livadã) în comuna Cãteasca (lîngã blocuri), suprafaþã 8.000 mp, deschidere 35 m, posibilitate curent, gaze, cablu, 4 euro/ mp. Tel. 0744863660. (C.161120050033)

VÎND teren intravilan, 8.200 mp, 10 euro/mp, Ciumeºti. 0726621799. (C.171120050010) VÎND 5.700 mp teren, zona BascovLãbuºeºti, viitor cartier vile, pacelabil 17 euro/mp, neparcelabil 15 euro/mp. Tel. 0746174727. (C.171120050004)

TEREN Prundu, pretabil hale, S=630, TEREN Albota, 500 mp, D- 30 m, apã, D=26 m, negociabil. 0744655110; curent, 8.000 euro. 0726384881. Casa 216598 -Agenþie. (C.171120050016) Ta. (C.151120050019) VÎND 2 parcele teren 500 VÎND pãdure Cãlineºti, 2,5 ha, 100 m mp, Valea Ursului, 20 deschidere la Drumul Forestier, euro/mp. Tel. 0743692129. 80.000.000/ ha. Tel. 662134. (C.171120050007) (C.151120050029) VÎND un ha pãdure Vedea. Tel. VÎND teren 1.372 mp, Gãvana III, str. Episcop Grigorie Leu ( terasa II). Preþ 0721865472; 215360. (C.151120050045) 55 euro/mp negociabil. Tel. 286870; VÎND un ha pãdure stejar, zona 0727346587; 281258. (C.171120050050) Cãlineºti. Tel. 0743939219. VÎND teren Baloteºti, 30/78. Tel. (C.151120050075) 222424. (C.171120050054) Piteºti, S = 860 mp, D = 18, utilitãþi, 18.500 euro. Intrarea N. Bãlcescu, nr. 48, S = 386 mp, D = 13 - 17.000 euro neg. Bascov, V. Ursului, stradal cu utilitãþi, S = 2.100, D = 19, P. 13.000 euro, neg. Albota, stradal, pt. hale, depozit, S = 1.000 mp, D = 18. P. 9.500 euro, neg.

VÎND teren 900 mp în Piteºti, str. Dumbravei. Tel. 0723672361. (C.171120050054)

Anunþuri la redacþie OFER spre închiriere spaþiu 140 mp, etaj 1, stradal, central, condiþii deosebite, pretabil birouri reprezentanþã. Preþ 700 euro. Curierul zilei, tel. 223114, 0745061510.

VÎND construcþie metalicã, 20 mp, dotatã cu vitrine, pretabilã activitate comercialã. 0740002151. (C.141120050021)

SÎNT roºcatã cu ochi albaºtri, pãr lung, mãsuri de fotomodel. Vã ofer clipe de amor. Tel. 0721541118. (C.141120050098) TÎNÃRÃ senzualã, ofer clipe de amor. Tel. 0745916631. (C.311020050050) MAESTRA a sexului te vrea acum! 0721343716. (C.311020050049) TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer companie domnilor generoºi. Tel. 0747397972. (C.091120050002) TÎNÃRÃ supersexi, ofer senzaþia sexului total. Tel. 0721508206. (C.311020050037)

OFER spre închiriere apartament 2 camere sau 3 camere, et. I, ultracentral, 200- 250 euro, pentru firmã ºi locuit. Tel. 222178; 0788724044, 0788101817. (C.070720050022)

OFER spre închiriere spaþiu comercial PRIMESC în gazdã bãieþi ºi fete, 2 Calea Bucureºti, stradal. 215360; milioane. Tel. 0745914662. 0721865472. (C.151120050044) (C.151120050012) VÎND chioºc termopan, 6 mp. Tel. OFER spre închiriere apartament 2 0740214586; 0741192449. camere, nemobilat, Gãvana -Q-uri, 150 (C.161120050070) euro. Tel. 0722517514. OFER spre închiriere spaþiu central (C.151120050026) (Exerciþiu), pretabil firmã, cabinet, notariat. Tel. 0724397921. ÎNCHIRIEZ vilã (5 camere, 2 grupuri sanitare), situatã (C.161120050011) în str. Crinului nr. 14, DEÞIN spaþiu amenajat parþial pentru preferabil firmã (birouri). restaurant, bar, disco, caut partener, Tel. 0743614847. eventual închiriez, etc. 0788686301. (C.151120050002) (C.161120050013) PRIMESC în gazdã, zona Nord. Tel. Ofer spre închiriere 0745833324; 253626. (C.171120050007)

spaþiu ultracentral 200 mp, pe nivel finisaje ºi dotãri deosebite.

BRUNETÃ simpaticã, educatã, ofer clipe plãcute generoºilor manieraþi. 0747402156. (C.041120050014)

LARISA. Tel. 0744883730. (C.1249924) BRUNETÃ, sexi, ofer senzaþii tari. Te aºtept. Tel. 0747254730. (C.1249925) TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer clipe de neuitat. Tel. 0747208640. (C.111120050013) TÎNÃRÃ blondã ofer clipe de neuitat. 0747964209. (C.111120050014)

BRUNETÃ, sexy, ofer clipe de neuitat. Tel. 0747533608. (C.1249948) GIGOLO satisfac doamne (generoase). 0723873774. (C.201120050085) Ofer ap. stradal, pretabil birou sau cabinet. 0722423995. Ofer gars., 0721143188.

Gãvana,

mobilatã.

Ofer 2 cam., Fr. Goleºti, mobilat, centralã, 200 euro. 0721143188. Ap. 2 cam., Popa ªapcã, semimobilat, 150 euro. 0721143188.

OFER spre închiriere spaþiu, I.C. Brãtianu, parter, pretabil birouri. 0744999361. (C.181120050013) ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, parter, Livezilor, cu mobilier firmã. 0743953371. (C.181120050049) OFER spre închiriere apartament 2 camere, la casã, Depou. Tel. 211514. (C.181120050024) ÎNCHIRIEZ/ VÎND Topoloveni. Tel. (C.181120050027)

garsonierã 0743964072.

OFER spre închiriere apartament 2 camere, mobilat, zona Craiovei. 255356; 0723550975. (C.181120050009)

ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial. Tel. PRIMESC fete în gazdã, fabrica de Bere. Tel. 0720450181. (C.1250005) 637714. (C.141120050010)

OFER închiriere apartament 4 camere OFER spre închiriere garsonierã mobilat, central. Tel. 0723240946. mobilatã, solicit 1 -2 fete. 0727655715. (C.181120050002) (C.141120050035) CEDEZ spaþiu comercial Complex John. Tel. 0722920247. ÎNCHIRIEZ spaþiu 160 mp, 5 euro/mp, OFER spre închiriere apartament 3 Slatina; VW LT 35, 1997. Tel. camere, complet mobilat ºi utilat, et. 1, (C.161120050056) 0788246993. Popa ªapcã. Tel. 221072; 0744860976. OFER/ ÎNCHIRIEZ spaþiu Mioveni, 80 0744480553; (C.201120050087) (C.161120050031) mp, amenajat, pretabil activitãþi comerciale sau financiar- bancare. CAUT colegã de apartament, cartier ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, Trivale, mobilat, anticipat 4-6 luni, 0723260999. (C.161120050007) Trivale. Tel. 275131; 0722434731. 4.000.000 lei/lunã. Tel. 0745986270. (C.161120050020) CEDEZ spaþiu închiriat amenajat (C.201120050036) restaurant -bar +terasã. 0720539554. OFER spre închiriere apartament 2 CAUT sã închiriez apartament 2 (C.171120050040) camere, decomandat, mobilat complet, camere, nemobilat, zona Craiovei. Tel. OFER 2 camere, parter amenajat cartier Colentina -Bucureºti. Tel. 0744585247 dupã 17,00. pentru birouri, Spitalul Militar, 200 0724089698; 0248/265989. euro/lunar. 0744140485. (C.161120050022) Anunþuri la telefon (C.171120050053) PRIMESC în gazdã o fatã cuminte, CAUT sã închiriez spaþiu pentru singurã în camerã. 640244. ■ PRIMESC în gazdã 2 fete sau 2 bãieþi. Tel. 0720731740. depozit Complex Fortuna. Tel. (C.161120050065) ■ OFER garsonierã Mioveni, familie. Tel. 0747037333. (C.171120050077) OFER spre închiriere apartament 2 0729051139. CEDEZ spaþiu John. Tel. 0724305463. camere, Trivale, preferabil familie. Tel. ■ OFER spre închiriere apartament 2 camere, (C.1250006) mobilat, Exerciþiu, numai pentru fete, foarte 0745164559. (C.161120050020) convenabil. Tel. 250599. OFER spre închiriere Service autoOFER spre închiriere ■ OFER spre închiriere apartament 2 camere, Trivale, utilat sau pentru alte activitãþi. apartament 4 camere, nemobilat, conf. I, Rãzboieni, plata anticipat 3 luni. Tel. 0745044011, 271953. decomandat, mobilat, Tel. 0740838073. (C.281020050025) parter, Tache Ionescu. ■ PRIMESC 2 fete în gazdã. Tel. 626296. Tel. 0721185383. ■ OFER spre închiriere apartament central, mobilat, (C.161120050004) pentru o perioadã foarte scurtã. Tel. 222178,

Tel. 220099, 0729220022.

ÎNCHIRIERI

VÎND /ÎNCHIRIEZ halã 400 mp, teren 1000 mp, zona Autostradã, preþ 100.000 euro, respectiv 2,5 euro/mp la Anunþuri la redacþie închiriere. Curierul zilei. Tel. 223114, OFER spre închiriere vilã, zonã 0745.061510. centralã, toate utilitãþile, formatã din OFER spre închiriere spaþiu de lux, living, douã dormitoare, douã bãi. Preþ utilat, Exerciþiu strdal, pretabil birouri, 850 euro/lunã. Curierul zilei, tel. suprafaþã 60 mp, preþ 11 euro/mp. 223114, 0724.337333. Curierul zilei. Tel. 223114, 0745.061510. Spaþiu comercial Craiovei, etaj I, 220 OFER spre închiriere spaþiu parter + mp, toate utilitãþile, grup sanitar, subsol, pretabil depozitare, producþie. Preþ 300 euro/lunã. Curierul zilei, tel. pretabil orice fel de activitate, chirie 2.000 euro/lunã. Curierul zilei, tel. 223114, 0724.337333. 223114, 0724.337333. OFER/ ÎNCHIRIEZ SPAÞII DIVERSE, LÎNGÃ TG. SÃPTÃMÎNAL. 0722236381. OFER spre închiriere apartament 3 camere, Popa ªapcã, et. 1, mobilat ºi (C.111020050010) utilat, centralã termicã, preþ 10 MIOVENI, de închiriat douã spaþii mil./lunã. Curierul, tel. 223114, comerciale 45 ºi 118 mp. Negociabil. 0744265545. 0744377800. (C.071020050003) OFER spre închiriere spaþiu 100 mp OFER spre închiriere apartament spaþiu comercial, neamenajat, lîngã etaj 1, finisat total, în construcþie nouã, Piaþa Ceair, stradal. 0729182082 (10,00 Craiovei, stradal, toate utilitãþile. Preþ 6 euro/mp. Curierul zilei, tel. 223114, -18,00). (C.301020050001) 0745061510. OFER/ ÎNCHIRIERE spaþiu comercial Cãlineºti. 0741943612. OFER spre închiriere spaþiu P+1, total sau parþial, 150 mp/nivel, stradal, (C.141120050026) Craiovei, pretabil spaþiu comercial VÎND spaþiu comercial Mioveni, zona (show-room), 800 mp teren, preþ piaþã, 179 mp. 0744346330. discutabil. Curierul zilei, tel. 223114, (C.171120050030) 0721300765. S.C. ÎNCHIRIEZÃ spaþii depozit Gars., Gãvana III, mobilatã, 100 euro. încãlzite. 0721243175. (C.141120050078) 2 cam., Prundu, mobilat, utilat 150 euro.

VÎND teren 1.000 mp intravilan deschidere 75 m, str. G-ral MagheruTel. 610300/0788154584. VÎND 1.000 mp teren lîngã Biserica din Piteºti. Tel. 0722261855; 0722409994. VÎND spaþiu comercial ultracentral, Gãvana III. Tel. 0744364419. VÎND teren Platou Trivale, 1.600 mp, 33/ (C.171120050065) Bulevardul Republicii, 51.000 euro. (C.101120050001) 50, preþ 37 euro/ mp. 0723676124. VÎND teren Topoloveni, 7.500 mp, Topic, 0726148829. (C.201120050078) (C.151120050036) deschidere 24 m, intrare direct din PARTICULAR caut sã închiriez spaþiu PARTICULAR, vînd 5.000 mp teren Mãrãcineni, TEREN intravilan 5.000 mp lîngã CET ºoseaua naþionalã. Tel. 252503. minim 10 mp, Gãvana III, centru. Tel. intravilan, stradal, 30 m 0747194167. (C.201120050120) Petrochimie, pretabil construcþii (C.171120050069) deschidere. Tel. industriale, preþ 3,8 euro/ mp, VÎND teren Budeasa, sat Gãleºeºti, OFER spre închiriere spaþiu comercial 0744535716. negociabil. 0722292106. 3.000 mp, deschidere 23,5 m, stradal, ultracentral 35 mp, Victoriei. Tel. (C.101120050026) 0745016489. (C.071120050037) utilitãþi. Tel. 0348806895. (C.4770979) (C.151120050037) Gãvana Platou, cu utilitãþi, S = 1.244 mp, D = 26, parcelabil. P. 60 euro, neg.

300 mp/nivel, parcare proprie, finisaje deosebite. Tel. 0743077077.

Aici se oferã senzaþii tari!

0788724044.

OFRE spre închiriere apartament conf. ■ PRIMESC în gazdã 2 fete sau 2 bãieþi, Trivale, preþ I, 3 camere, Nord, nemobilat. Tel. avantajos. Rog seriozitate. Tel. 0741242332. ■ PRIMESC 2 fete în gazdã. Tel. 281316. 0723577856. (C.161120050015)

■ PRIMESC 2 bãieþi în gazdã, Nord. Tel.

OFER spre închiriere garsonierã conf. 0747172001. I, mobilatã, Gãvana. 630816; ■ CAUT colegã de camerã la gazdã, Banat. Tel. 0745043383. 0742344339. (C.161120050022) Un loc de vis, pentru amintiri ce dureaza o viata! Inchiriez, pentru Craciun si Revelion, vila la AREF: sufragerie, 4 dormitoare, buctarie, baie, centrala temica, apa calda curenta. Telefon: 0726 906 249, 0740 158 220. (C.161120050029)

■ OFER închiriere apartament conf. I, 2 camere, mobilat, Banat. Tel. 0724494019. ■ PRIMESC în gazdã. Tel. 0727129318. ■ PRIMESC în gazdã 2 fete. Tel. 0724122644. ■ PRIMESC o salariatã în gazdã, Trivale. Tel. 275933. ■ OFER spre închiriere apartament 2 camere, zonã centralã, utilat. Tel. 0722400352.

CUMPÃRÃRI Anunþuri la redacþie

ÎNCHIRIEZ apartament confort I, 2 camere, Depou. Tel. 0745907885. CUMPÃR Dacia dupã 1995, numai proprietar, ofer preþul cel mai bun. (C.171120050010) 0723631559. (C.101020050007) ÎNCHIRIEZ apartament Craiovei, 2 CUMPÃR acþiuni Romexterra. Tel. camere, 150 euro, fãrã intermediari. 0740350860; 0723216162. Tel. 0721586123. (C.171120050016) (C.241020050017) PRIMESC fatã în gazdã, Craiovei. Tel. NU RATA OCAZIA! Preþ 0721958599. (C.171120050002) maxim, maxim. Cumpãr! PARTICULAR închiriez apartament 2 Solenza, Logan, camere, centralã proprie, modern ºi SupeRNova, Berlinã, Break, camionetã 1307, 1304, utilat, antenã satelit, pe o perioadã mai Nova, 1996-2005. Asigur mare de ºase luni. Rog seriozitate. Tel. radiere. Seriozitate. 0788460364. (C.171120050032) Deplasare la domiciliu. 3 cam., Gãvana - Q, et.2, nemobilat, 4 mil. 0722435187; 0745276877. PRIMESC în gazdã un elev anul I-II, fãrã (C.080520050098) 4 cam., Depou, mobilat, centralã, îmb., 300 euro. chirie dar sã aducã lemne de foc. 0747683324. (C.171120050052) Spaþiu ultracentral, stradal, amenajat, 200 euro. PARTICULAR! Cumpãr Tel. 220338; 0740303007. OFER pentru închiriere garsonierã teren Autostradã Vamã, conf. I, semimobilatã. Tel. 0745134119. Restaurant Europa, OFER spre închiriere vilã de LUX, Tancodrom, platou Prundu. complet utilatã ºi mobilatã,Trivale, cu (C.171120050057) Tel. 0745119106; 223879. garaj, teren 700 mp, preþ 700 euro/lunã. PRIMIM 2 fete în gazdã. Tel. 631340. (C.011120050071) Curierul zilei, tel. 223114, 0727332633. (C.181120050015)


LICENÞIATÃ meditez germanã, englezã, românã, traduceri. Tel. 0726966795, 216808. (C.051020050004)

TAPIÞERIE capitonãri uºi. 0741068183; 252079. (C.130920050090) EXECUTÃM curãþenie la firme. 0727710668. (C.161120050012) ZUGRAV. 637472. (C.180520050009)

SOLICIT angajare ºofer categoriile B,C,D,E. Tel. 0743079510. Rog seriozitate. LICENÞIATÃ Bilogie ºi asistentã de farmacie solicit angajare în oraºul Piteºti. Tel. 0720505302. TÎNÃRÃ 30 ani solicit angajare ca vînzãtoare, experienþã în domeniu 8 ani. Tel. 0724150146. HERMANN VWE CUMPÃRÃ OBIECTE VECHI DIN GAMA: STATUETE DE BRONZ, ARMURI, MAªINI DE CUSUT MÃRCI GERMANE, CEASURI DE AUR. OFER 40.000 - 45.000 EURO. PLATA PE LOC. Tel. 0747/264712. PARTICULAR! Cumpãr apartament/ spaþiu/ casã, stradal, central, pentru birouri. Tel. 0746021043; 223879. (C.011120050073) PARTICULAR! Cumpãr teren/ casã, central, 1.000 mp. Tel. 0745778778. (C.011120050069) CUMPÃR Dacia,1307, 1304 etc. ofer preþ bun, deplasare domiciliu, plata pe loc, seriozitate. 0745176224. (C.021120050038) CUMPÃR teren sau casã bãtrîneascã Piteºti, împrejurimi, exclus intermediarii; sau apartament fond nou. 0743884553. (C.021120050039)

PROFESOR matematicã acord meditaþii individual. Garantez rezultate deosebite. 648353; 0729205349. (C.081120050027)

PROFESOARÃ matematicã cu experienþã meditez avantajos, clasele V-VIII. Tel. 0740012828. (C.131120050074)

TRANSPORT 3 tone, 18 mc (mobilã). 0721163205. (C.021120050009) ELECTRICIAN autorizat. 265799; 0721257164. (C.171120050045) ZUGRÃVELI, faianþãri, rigips, parchet, lambriu, instalaþii, termoizolaþii, acoperiºuri, tencuieli , ºape tîmplãrie, jaluzele, tavane casetate, proiecte design modern cu/ fãrã materiale, construcþii civile. 0740253715, 281031, 0788698144; 0348/402868. (C.041120050009)

ÎNGRIJESC bãtrînã cu rãmînere în spaþiu. Tel. 0726355218 (19,00-22,00). (C.111120050021) CABINET, masaj, reflexoterapie. Tel. 0726259069. CAUT persoanã pentru îngrijire 0721745650; bolnavã. Tel. 223909 dupã 15,00. (C.071120050011) (C.141120050014) TRANSPORT PERSOANE GERMANIA, ÎNGRIJESC copil la domiciliul meu. ITALIA, FRANÞA, PORTUGALIA, Condiþii bune. Tel. 615213. SPANIA, AVANTAJOS, INCLUSIV VAUCER. 0729192638. (C.161120050034) CAUT îngrijitioare pentru femeie cu (C.271020050031)

handicap. Ofer cazare, masã, salariu. CURÃÞENIE completã. Domicilii, firme. 0744756212; 255378. (C.4713301) Tel. 0740800223. (C.161120050006) camionetã Dacia. CAUT femeie ajutor îngrijire copil ºi TRANSPORT 0788642877. menaj, maxim 45 ani, zona Gãvana III. 0745351913; (C.101120050010) Tel. 0744651008. (C.171120050003) CAUT femeie îngrijire copil, ocazional. MONTÃM parchet laminat, lambriu, gips-carton, tavane casetate. Tel. Tel. 0743307757. (C.201120050118) 0722797705. DOAMNÃ singurã, caut fatã sau 0740293253; doamnã, fãrã obligaþii contra servicii (C.101120050001) uºoare, pentru a locui cu mine. 222737. AMENAJÃRI interioare. 0721038011; 0724195291. (C.141120050057) (C.171120050035) TRANSPORT 2-3-5 tone, 14- 30 mc. AVI CONSULTING Avantajos. 0722751746. CONSULTANTA pentru (C.061120050007) proiectarea si implementarea

ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS si sisteme integrate. Cel mai bun raport calitate pret. Tel. 721991092, 0727720053. www.aviconsulting.ro; office@aviconsulting.ro.

REPARAÞII frigidere, vitrine, lãzi frigorifice. Garanþie. 0742552554; 0788552554. (C.101120050014)

MERITEL, str. Gheorghe Doja, nr. 29a, spalã covoare-gresie, 25.000 lei/mp. Eventual contracte de curãþenie în casele dumneavoastrã. 255424; CAUT o familie gospodarã de la þarã, 0744363263. (C.091120050022) adventistã, care sã îngrijeascã de 2 CONTABIL autorizat, evidenþã perechi de pãuni. 0747683324. completã, legislaþie. 253799; (C.171120050053) 0726380634. (C.101120050028) PROFESOR, experienþã, meditez matematicã fizicã individual, avantajos. Tel. 642934, 0747966883. (C.201120050030)

REPARAÞII televizoare domiciliu, garanþie. 275718; 0742270537. (C.131120050023) PARCHETAR. (C.131120050027)

0742643664.

CUMPÃR garsonierã, cf. I., dec., zona Prundu, sau apartament 2 camere, sd., conf., II. 0248/645582; 0746487598. (C.101120050047) CUMPÃR apartament confort I, 2 camere, sau casã teren zona Piteºti. 0726330295. (C.111120050026)

CUMPÃR urgent baracã metalicã 8- 12 mp, pentru depozitare. 0742593405; 631484 seara. (C.151120050006) CUMPÃR acþiuni Romexterra. Tel. 0722628597. (C.151120050065) CUMPÃR teren pentru cavou în Cimitir Sf. Gheorghe. 0723177317; 615306. (C.161120050048) CUMPÃR acþiuni Romexterra Bank. 0722697911; 0741160241. (C.161120050011) CUMPÃR apartament 4 camere, confort I, decomandat, fond nou. Tel. 630055; 0721449567. (C.181120050042) CUMPÃR teren în Piteºti maxim 150 mp. Tel. 0745163949. (C.181120050007) CUMPÃR apartament 3 camere, Piteºti, decomandat, etaj intermediar, curat, exclus Prundu, T.V. ºi Rãzboieni, ofer preþul zonei. Tel. 0722438086. (C.201120050061) CUMPÃR Dacia SuperNova, an 2003, unic proprietar, maximum 25.000 km la bord, impecabilã. Tel. 0726119364.

SCHIMBURI Anunþuri la redacþie

■ DOAMNÃ serioasã, solicit angajare ca menajerã sau pentru îngrijire copil. Tel. 632640; 0746849800. SOCIETATE Construcþii executã orice ■ MEDITEZ englezã, francezã, orice nivel, la tip amenajãri interioare, exterioare, domiciliul elevului. Traduceri. 0740178161. tîmplãrie PVC ºi Al, construcþii civile,

PRESTÃRI SERVICII Anunþuri la redacþie

model catalog. Preþuri avantajoase. 0745801223; 0747307650. (C.161120050001) REFLEXOTERAPIE ºi masaj terapeutic la domiciliu. 0727831724; 0742266267. (C.161120050003)

REPARAÞII MAªINI SPÃLAT REPARAÞII frigidere la domiciliu. AUTOMATE-COCIOABÃ. TEL: 645543; 0741473773. (C.201120050113) 0723321716. (C.4759079) INSTALATOR. 611853, 0723634101. GLET, lavabilã, gresie, faianþã, rigips (C.201120050123) (tavane, tavan casetat, pereþi, scafe, ELECTRICIAN 0248/213503; etc), instalaþii sanitare, electrice, 0743439693. (C.161120050005) parchet, ºapã, zidãrie, tencuieli, pavele, centrale termice. 0741998640; EXECUTÃM amenajãri interioare, orice fel. Preþ avantajos. 0727982018. 253789. (C.201120050075) (C.171120050001) REPAR maºini SPÃLAT RUFE. 255074; EXECUTÃM amenajãri interioare, 0744216744. (C.031120050003) superavantajoase. 0726400118. TRANSPORT 1-5 tone. 612047; (C.171120050006) 0743307757. (C.4714104) AMENAJÃRI interioare. Fix RDS TRANSPORT marfã ºi mobilã 3 tone. 0348804723; mobil: 0741297202. 0744190020. (C.4759063) (C.171120050005) ARDEAL. JALUZELE exterioare lemn OFER spre închiriere camionetã Dacia. tei, obloane, scãri interioare (mînã 0745351913, 0788552554. curentã), cãse, chioºcuri, (C.171120050038) 0744838511; 0724179181. TRANSPORT persoane Italia, Spania. (C.131020050054) Facilitãm trecere. Tel. 0723642890. OFER transport marfã 4 tone, ieftin. (C.171120050055) 212799; 0722517811; 0744389153. ZUGRÃVELI, faianþã, tecuieli. 220268; (C.241020050002) 0743611220. (C.171120050001) TRANSPORT marfã 15 tone. AVANTAJOS, amenajãri interioare, 0721909420. (C.241020050022) faianþã, tencuieli. 0741016848. CABINET reflexoterapie, masaj, (C.171120050002) 100.000 lei/ ºedinþa. 0745680705. ZUGRÃVELI, lavabilã, glet, raºchetat (C.241020050026) parchet (laminat). 270643; 0722948849. CURÃÞENIE- COVOARE, mochete, (C.171120050025) canapele, domiciliu, 20.000 lei/ mp. ÎNFIINÞARE, modificare SRL. 0742622977. (C.150820050027) 0729063350. (C.181120050016) REPARAÞII CONFIGURAÞII , instalare, calculatoare la domiciliu. 0742622977. CURSE rapide Italia, 150 euro. 0722735553. (C.181120050032) (C.150820050028)

SERVICII

PIERDUT acte pe numele Dincã Marcel. Gãsitorului recompensã. Tel. 271351, 0721038721. (C.1249992)

PIERDUT facturã fiscalã seria AG VEP nr. 1291035, aparþinînd SC Inedit SRL, ªtefãneºti. Se declarã nulã. (C.4770983) PIERDUT carte identitate pe numele Teodorescu T. Gheorghiþa, com. Oarja, jud. Argeº. Se declarã nulã. (C.201120050032)

DIVERSE Anunþuri la redacþie MAREA, renumita Ghicitoare ANIªOARA, ªtrandului nr. 41A, anunþã cã noiembrie este o lunã bunã pentru desfacerea farmecelor, dezlegarea cununiilor, impotenþã, scoaterea argintului viu, împãcare, dezlegarea cãsãtoriilor, împreunarea familiilor, beþie, epilepsie. Are talismane de spor în afaceri, de licori vindecarea impotenþei , tratarea beþiei, are tratamente speciale pentru psoriazis, mîncãrimi, rezolvã probleme, boli ce nu pot fi tratate de preoþi, medici. Ultima speranþã, dna Aniºoara, toatã încrederea, rezultatele garantate pe loc. 637054; 0722715445. (C.120820050007) O FAMILIE din Braºov mulþumeºte dnei Florica, nepoata mamei Omida, care prin puterile ei de magie albã mi-a ajutat copilul de epilepsie. Voi apela ºi în continuare, indiferent ce problemã voi avea. Adresaþi-vã ºi dvs. cu încredere la dna Florica ºi nu veþi regreta! Tel. 0740359533; 643828. (C.161120050076) SPECIALISTÃ tarot, fac, desfac tot ce are nevoie omul, reuºitã garantatã, Rãzboieni, D2/D/24. Tel. 648366. (C.300820050073) SPECIALISTÃ deschiderea zodiei; cãrþii destinului, leg ºi dezleg farmece. 646270. (C.161120050073) UNICA ºi puternica prezicãtoare din Jud. Argeº, vã anunþã cã în Postul Crãciunului, cã seara Lãsatului de sec am deschis un ritual mi-am apropiat îngerii mi-au spuc cã în acest judeþ mai sînt persoane cu probleme. Eu, pot sã desfac cu ajutorul lui Dumnezeu orice fel de vrajã ºi cu credinþa cu care eu o am cãtre Domnul Isus, pot sã dezleg cununii, desfac de impotenþã, de boli de piele, de argintul viu, de epilepsie, de sporul casei. Care aveþi credinþã ºi credeþi în Domnul Isus apelaþi cu toatã încrederea cã vã rezolvã orice fel de caz. Sã nu credeþi cã am fãcut acest anunþ de sãrãcie, eu mi-am fãcut casã ca lumea, Care au probleme ajut în luna noiembrie, e o lunã plinã de îndepãrtarea rãului. Apelaþi cu încredere cã vã rezolvãm orice fel de caz. Loc. Piteºti, cartier Rolast, str. Plopilor, nr. 12, a 3 casã de la Releu. Am în curte pavaj, la porþi becuri la fiecare stîlp. Gabi- fix281588; mobil 0722178453. (C.151120050018) UNICA ºi puternica vrãjitoare din Piteºti, singura cu certificat de apreciere acordat de Bucureºti, este doamna Florica, nepoata mamei Omida, cu harul ei de magie albã ºi plantele ei miraculoase poate lecui: argintul viu, epilepsia, alcoolism, impotenþa, împreuneazã perechi, ajutã în spor, afaceri. Rezultat garantat. Apelaþi cu toatã încrederea. Str. Argendava, bloc A3/A/6 -Rãzboieni. Tel. 0740359533; 643828. (C.161120050078)

MATRIMONIALE Anunþuri la redacþie CUPIDONic agenþie matrimonialã computerizatã, intern ºi Austria. 210054; 221890; 0744532490. (C.251020050003) AGENÞIE matrimonialã „Diana“. Seriozitate ºi profesionalism. Tel. 283493, 0741022160. (C.301020050022) DOMN 40 ani, necãsãtorit niciodatã, doresc cunoºtinþã doamnã. 0747642244; O.P. 5-ghiºeul 1, C.P. 31. (C.081120050054) PROFESOR matematicã -informaticã, 26 ani, doresc cunoºtinþã fatã 26 ani, cu facultate de ºtiinþã, serviciu sigur. Tel. 277216, Piteºti, Trivale, bl. D8bis, sc. A, et. 1, ap. 5. (C.201120050057)

FELICITÃRI Anunþuri la redacþie

ANGAJEZ operatoare videochat ºi phonechat. Preferabil experienþã. Tel. 0740208801. (C.141120050065) ANGAJEZ medic stomatolog. Tel. 0740092934. (C.161120050015) S.C. ANGAJEAZÃ patiser- cofetar cu experienþã. Tel. 0745756604; 0745016265. (C.101120050002) ANGAJÃM fete prezenþã agreabilã cu aptitudini dans pentru animaþie Night Club. Asigurãm cazare. 0744936304. (C.101120050015)

Oferim contracte BABY SITTER Anglia si America Salariu 400 - 800 euro lunar.

PLECARI URGENTE. NU PERCEPEM TAXA DE INSCRIERE.

Consultanta Gratuita ! Tel.: 0268/475831, 0723376261.

S.C. ANGAJEAZÃ secretarã. 286011 . S.C. ANGAJEAZÃ VÎNZÃTOARE MAGAZIN ALIMENTAR. DOMICILIUL (C.111120050022) MIOVENI. 0744334590; 0744652380. CAUT colaboratori Word. Pentru (C.171120050028) detalii: trimiteþi plic timbrat autoadresat la C.P. 2, O.P. 8, Piteºti. ANGAJEZ ºofer maxi taxi. 0723252033. (C.171120050003) (C.111120050013) S.C. Union angajeazã bucãtar ºi femeie FUNDAÞIE Umanitarã Internaþionalã de serviciu. 0745018024; 278205. selecteazã personal (agenþi încasatori teren). Salariu avantajos. Tel. (C.141120050013) 0724281601. (C.171120050003)

Agenþia de Plasare ºi Selectare Forþã de Muncã ºi Impresariat Artistic

RIVIERA SELECÞIONEAZÃ

TINERE ARTISTE cu sau fãrã experienþã pentru contracte legale în: ■ Elveþia, salariu 1600 euro ■ Italia, salariu 1200 euro. Tel. 0248/212994, 0747892062, 0788129327. OFERIM ºi CEREM SERIOZITATE.

ANGAJÃM personal spãlãtorie auto. 0722624765. (C.171120050063) ANGAJEZ personal spãlãtorie auto. Tel. 0742908925. (C.171120050005) CRAMÃ Tic-Tac angajeazã þambalagii. Tel. 0744379477. (C.171120050067) ANGAJEZ 2 (douã) croitorese confecþii echipament protecþie. 0722564907; 645864, dupã ora 16,00. (C.171120050078)

Cu ocazia zilei de naºtere, Ache ºi Andreea, împreunã cu cei apropiaþi îi ureazã lui Herescu Marius multã sãnãtate, fericire ºi prosperitate. La mulþi ani!

S.C. De Construcþii angajeazã muncitori calificaþi, zidari, faianþari, ANGAJEZ vînzãtoare raion confecþii, zugravi. Tel. 285699; 0745051947. Complex John. 0722735475. (C.4770979) (C.151120050004) DORESC colaborare cu agent de ANGAJEZ ºofer taxi. Tel. 0745919118. distribuþie produse farmaceutice sau cosmetice. Inf. la tel. 0745532415. (C.151120050002) ASOCIAÞIA Sf. Maria angajeazã (C.171120050018)

ANIMALE

delegaþi colectare fonduri 215671. (C.151120050005)

teren. ANALIST Marketing; secretarã ºi funcþionar economic, cu sau fãrãr 0724424012. Anunþuri la redacþie ANGAJEZºef(ã) salã; ajutor bucãtar; experienþã. (C.171120050028) pizzer, ospãtãriþe, femeie de serviciu. VÎND pui ciobãnesc german 6 BRUTÃRIA Pani Stil Gãvana angajeazã sãptãmîni, deparazitaþi, vaccinaþi. Tel. 0724323981. (C.011120050005) 285499; 0745096407. ANGAJEZ vînzãtoare experienþã cocãtor. 637030. (C.141120050015) (C.181120050010) mezeluri. Salariu atractiv. Tel. DÃRUIESC motãnel frumos roºcat cau SC „Udup Tomis“ cu sediul în Albota, alb, 3 luni. Tel. 611805. 0744832225. (C.141120050001) S.C. angajeazã, modelatori, angajeazã debarasor. 0740868583. (C.181120050033) frãmîntãtori, cocãtori, dispecer. (C.4770986) VÎND 5 porci graºi. Tel. ANGAJÃM vînzãtoare florãrie, numai 210030. (C.141120050002) 0745025519. cu experienþã. Salariul începe de la 5 FABRICÃ de confecþii îmbrãcãminte (C.181120050004) angajeazã 100 de salariate pentru milioane în mînã. 0724376174. maºini de cusut electrice, ºefe de linie, (C.181120050041) personal control calitate. Program de ANGAJEZ bãiat cu experienþã fastlucru 8 ore; 2 schimburi. Salariu foods în Mioveni. Ofer salariu atractiv ■ OFER iubitorilor de animale cãþeluº de rasã, 1 avantajos. Tel. 276434. (C.4770955) ºi carte de muncã. Tel. 0723181051; lunã. Tel. 0740178161. ANGAJEZ maseuse exotice. Se cere 0721199550. (C.181120050053)

Anunþuri la telefon

MICI AFACERI

stil, eleganþã ºi prezenþã atrãgãtoare. Se oferã carte de muncã, salariu Anunþuri la redacþie fix+bonus, cazare gratuitã, condiþii excelente de lucru, program flexibil. FOTO-Videofilmãri profesionale. 0747617940. (C.4770957) 0740093743; 0724937087. ANGAJÃM coafeze, frizer(iþe), (C.071120050007) manichiuristã, cosmeticianã, maseuze FOTOVIDEOFILMÃRI. 0744756212. cu experienþã. Tel. 287023. (C.4713301) (C.141120050005) VREI un cîºtig suplimentar? Sunã! ANGAJEZ vînzãtoare magazin 0747397142. Dumitru. alimentar cu experienþã. 223284; (C.091120050008) 0745044119. (C.141120050016) VÎND 2 vitrine frigorifice verticale (congelare, refrigerare) 200 euro ANGAJÃM absolvenþi de bucata. 0744348921. (C.111120050002) liceu promoþie 2005 cu VÎND utilaje agricole ºi utilaje fabricã conserve. 0745662617. (C.131120050040)

permis categoria B

în vederea iniþierii în tîmplãrie AL ºi PVC.

Tel. 0741123251, dupã ora 16,00. VÎND vitrinã frigorificã, nouã. Preþ bun. 0743738152. (C.161120050022) LADY Maria angajeazã cofetar de VÎND moarã mãlai, fabricatã de specialitate. Tel. 211674. Gherãieºti, nouã, avantajos. (C.161120050011) 0722877456. (C.161120050039) ANGAJEZ vînzãtoare piaþa Trivale. Tel. CEDEZ afacere (spaþiu firmã specific 222981; 0722573603. (C.161120050018) fast-foods), autorizaþie la zi, 10.700 HOTEL RESTAURANT DINASTIA euro. 0745418255. (C.181120050060) ANGAJEAZÃ BUCÃTAR ªI AJUTOR VÎND 2 vitrine calde, bunã stare de BUCÃTAR. SALARIU FOARTE funcþionare, 25 milioane ambele. ATRACTIV. BASCOV -SERELOR 52. 0722604058. (C.181120050040) (C.161120050011)

ANGAJÃRI Anunþuri la redacþie ANACONDA ARTISTIC AGENCY, angajeazã fete contracte dans Mexic, Japonia, Elveþia, Cipru. 287091; 0348401189; 0742739396. (C.181120050003) ACTIVITATE ultra-profitabilã. Drãghici 0720223529. (C.141120050007) ANGAJEZ coafeze. Tel. 0740187191. (C.4759157)

216260;

AGENÞIE imobiliarã angajeazã agenþi imobiliari. Tel. 0745643345. (C.181120050056) ANGAJEZ personal fast-foods. 0741234454; 611577. (C.181120050018) RESTAURANTUL Relly angajeazã ospãtari ºi bucãtari cu experienþã. 0743592726. (C.181120050035) ANGAJEZ personal pentru Fast food, Bascov. Tel. 0723368751. (C.181120050001) ANACONDA Artistic Agency angajeazã secretarã, menajerã, muncitori calificaþi în construcþii ºi amenajãri interioare. Tel. 0788592473. (C.181120050001) SELECTÃM personal în vederea angajãrii, str. Traian, bl. P7, sc. D, ap. 1. Tel. 252703, 0741273261. (C.181120050002) ANGAJEZ agenþi imobiliari cu sau fãrã experienþã. 0726491367. (C.201120050012) ANGAJÃM ºofer distribuþie pîine (experienþã). 0741243700. (C.201120050008) OPORTUNITATEA unui venit occidental. Mihai0745376274. (C.181120050018)

ANGAJEZ fete magazin mixt. 254736; ANGAJEZ urgent vînzãtor -vînzãtoare 0723137796. (C.161120050006) cu experienþã pentru magazin S.C. angajeazã personal fast-food. alimentar zona Fabrica de Bere. Salariu 0741077379. (C.161120050008) atractiv. 0744256201; 0726747908. FABRICÃ pîine angajeazã ºofer. (C.201120050066) 210030. (C.161120050041) ANGAJEZ urgent fete bune ANGAJEZ vînzãtoare magazin cunoscãtoare limba italianã. Tel. alimentar Teilor. Tel. 0721320037; 0721848981, 0747207888. 0740815058; 282543 dupã ora 16,30. (C.201120050048) (C.171120050001) RESTAURANTUL Brãdet, Gãvana, ANGAJÃM zidari ºi dulgheri. Salariu complex Albina, bl. C16 angajeazã minim 10 milioane. Tel. 0722478490. ospãtari cu experienþã. Tel. (C.1249978) 0721922242, 0742296035. ANGAJEZ ºofer taxi. 0744231741. CAZINO Wettpunkt Piteºti angajeazã (C.161120050030) ospãtãriþe, sloter rulete electronice.

URGENT personal cu contract de muncã în strãinãtate, comision la plecare. Tel. 0341-416849, 0341-416848. S.C. ANGAJEAZÃ gestionar depozit (C.4727459) materiale construcþii; motostivuitorist REVITAL organizeazã cursuri depozit. Tel. 0744508005. reflexoterapie, masaj, atestate (C.161120050043) Ministerul Muncii, atestate diplome anterioare. Tel. 631661. ANGAJEZ vînzãtoare cu carte de muncã, magazin confecþii. Tel. 253270. (C.311020050011) (C.161120050016) ANGAJEZ croitoreasã, condiþii avantajoase. Salariu minim 5 milioane. ANGAJEZ montatori pentru tîmplãrie 0723181051; 0743492374. AL-PVC, posesor permis conducere. Tel. 0744226638. (C.171120050012) (C.311020050031) ANGAJEZ personal spãlãtorie auto. ANGAJÃM tehnician dentar. Tel. 213074. (C.171120050003) 0722327871. (C.021120050016) SELECTÃM cadre didactice, tehnice, ANGAJEZ vînzãtoare aprozar, program economice, medicale, activitate 8 ore, carte de muncã. 222436. internaþionalã, 1000 USD/ lunã. (C.171120050014) 0723244103; 0722595939; 0721243607; ANGAJEZ vînzãtoare confecþii piaþa Ceair. 222737. (C.171120050037) 0722503567. (C.141120050021)

Condiþii de lucru occidentale. Cerinþe: bacalureat. Aºteptãm C.V.-urile cu poza prin fax sau email: pitesti@wettpunkt.ro. Informaþii la tel./fax: 0248/212193. (C.201120050125) ANGAJEZ fete bar cu experienþã. 0740057242. (C.201120050130)

SC ANGAJEAZÃ: ● ● ● ● ● ● ● ●

inginer constructor maistru electrician zugravi (bãrbaþi - femei) montatori rigips zidari faianþari instalatori sanitari. Tel. 0788601099.

Curierul zilei - pag. 17

SCHIMB apartament 3 camere, et. 1, Popa ªapcã, cu teren în Piteºti. Curierul, tel. 223114, 0744265545. EVIDENÞÃ contabilã completã. ELECTRICIAN autorizat. 637545, Convenabil. 641909. (C.181120050011) 0723061806. (C.181120050003) TRADUCERI notariale - 25 limbi, EXECUTÃM amenajãri interioare, Haga - supralegalizãri, prin acoperiºuri, cabane lemn, foiºoare. Anunþuri la redacþie apostile Romconect Internaþional. Bdul N. 0724903355. (C.181120050025) PROFESOARÃ meditez limba românã, Bãlcescu, bl. L 6, sc. F. 0788711041; ITALIA, transport persoane sãptãmînal, englezã, spaniolã, rusã. Ofer testãri www.romconect.ro (C.290720050001) 140 euro. 0744648751; 633201. pentru examene; angajãri; pregãtiri în 0721758547. (C.201120050004) vederea plecãrii în strãinãtate, ZUGRAV. EXECUTÃM instalaþii sanitare. traduceri orice nivel, avantajos. (C.210920050046) 287270. (C.251020050012) TRANSPORT persoane cu autocarul 0747906448. (C.201120050038) REPARAÞII domiciliu frigidere, maºini Germania, Italia, Franþa, Spania. Bilete TRANSPORT rapid România -Spania. spãlat, aragazuri. 282313; 0722468649. avion orice destinaþie. Tel. 218100; Convenabil. 260380 dupã 19,00; 0722626985. (C.311020050026) (C.021120050089) 0723569859; 0740650524.

Anunþuri la redacþie

SÎNT Elena din Italia. Am apelat la dna Rodica, care m-a împãcat în numai 24 de ore cu prietenul meu de care mã despãrþisem inexplicabil dupã o relaþie de 6 ani. Mii de mulþumiri doamnei Rodica. Rezultat garantat. 0741466920; 287568. Str. Plopilor, nr. 8. (C.300920050053)

Luni, 21 noiembrie 2005

faianþãri, calitate. ÎNVÃÞÃTOARE, experienþã, asigur ZUGRÃVELI, pregãtirea elevilor cls. I-IV. Tel. 0724901057. (C.141120050001) MASAJ reflexogen la domiciliul 0746077010. (C.201120050031) clientului. 0744421870. MEDITAÞII la francezã ºi (C.141120050109) limba românã, sistem CUMPÃR avantajos Dacia TAPIÞER retapiþez canapele, fotolii, intensiv, pentru 1307 ºi 1304. Exclus scaune (Cristi). 281747, 0721262348. bacalaureat ºi facultate. intermediari. Tel. (C.151120050080) Traduceri în ºi din 0743884553. TRANSPORT marfã camionetã francezã. Tel. 0723978617. (C.021120050037) izotermã. 0721059988. (C.151120050038) CUMPÃR apartament 2 camere, confort I, zona Prundu, particular. Anunþuri la telefon SPÃLÃM mochete, canapele. 0745326212. (C.151120050039) 253521. (C.091120050011) CUMPÃR Cielo, Solenza, SuperNova, Dacia injecþie ºi pickup. Tel. 0743884553. (C.021120050036)

PIERDERI

Micã publicitate

Vreau sã am un loc de muncã!


Fapt divers - Publicitate

Weekend sîngeros pentru ºoferi

Un tehnician dentar ºi-a tîrît victima 500 de metri. Ion Rãcaru, de 54 ani, din Ungheni-sat Gãujani, sprijinul unei bãtrîne de 88 ani, a murit vineri noaptea în urma unui accident rutier petrecut în ca om sãritor. Cine îi cerea localitate. Totul s-a ajutorul îl primea. Bãrbatul întîmplat din cauza unui a lucrat în construcþii, ºofer inconºtient, care s-a stãtuse cu o femeie de care se urcat bãut la volan ºi despãrþise de cîþiva ani buni ºi care a fugit de la locul acum locuia într-o casã bãtrîneascã, lîngã moara din sat, accidentului.

Accident mortal la Ungheni

Tîrît 500 de metri

A.P. Foto: C.T.

Luni, 21 noiembrie 2005

Ion Rãcaru era cunoscut în comunã drept unul dintre cei mai liniºtiþi localnici ºi

împreunã cu mama lui, o bãtrînã de 88 ani. Mai avea douã surori, dar acestea erau la casele lor, în Piteºti ºi Bucureºti. κi cîºtiga existenþa muncind pe la

Renault Clio rãsturnat la Bãiculeºti Doi clujeni au scãpat cu viaþã ieri dupã-amiazã, dupã ce autoturismul în care se aflau a fost implicat într-un grav accident la Bãiculeºti. Aceºtia se îndreptau spre Piteºti la volanul unui Renault Clio, condus de un tînãr însoþit de prietena sa. A.P. Foto: C.T.

cale feratã. ªoferul a reuºit sã iasã din maºinã, însã tînãra a rãmas blocatã, motiv pentru care s-a solicitat intervenþia echipei de descarcerare a pompierilor militari. Pînã la sosirea acestora, medicii de la Ambulanþa Curtea de Argeº, poliþiºtii ºi cîþiva localnici au

Tamponare la Albota O Dacia 1310 a fost avariatã serios în partea din faþã sîmbãtã dimineaþa, în urma unui eveniment petrecut la intrarea în Albota ºi care nu s-a soldat cu victime. Poliþiºtii au stabilit cã ºoferul n-a þinut cont cã asfaltul era acoperit cu o pojghiþã de gheaþã ºi n-a pãstrat nici distanþa faþã de maºina din faþã. ªoferul unei dubiþe a frînat, gestul l-a luat prin surprindere pe conducãtorul Daciei, care a intrat în dubiþã. A.P.

în care a fost lovit în plin de o maºinã, deºi pietonul circula regulamentar, pe partea stîngã a strãzii. Autoturismul venea dinspre Cãldãraru ºi se îndrepta spre Piteºti. Maºina n-a oprit la locul impactului. ªoferul ºi-a continuat drumul ºi, în zona magazinului, trupul lui Rãcaru, tîrît aproape 500 de metri, s-a desprins de autoturism ºi a rãmas în mijlocul ºoselei. Toatã scena a fost observatã de un tînãr care în acel moment se afla la magazin. Ningea, era întuneric ºi acesta a început sã comenteze cã ºoferul unei Dacii de culoare gri ori a mers cu bara atîrnatã,

ori a agãþat un cîine care s-a desprins ulterior de maºinã. ªi cum conducãtorul maºinii n-a oprit, dupã cîteva minute de la zgomotul provocat de cãderea cadavrului pe asfalt, împinºi de curiozitate, oamenii s-au apropiat de locul unde se afla trupul mortului. Au încremenit cînd au constatat cã este vorba despre un om ºi l-au identificat în persoana lui Rãcaru. O dîrã de sînge se întindea pe cîteva sute de metri. La locul unde s-a produs impactul cu maºina, s-au gãsit cãciula, un bocanc, portofelul ºi plasa cu alimente cumpãrate de victimã.

ªoferul vinovat a fost descoperit dupã douã ore În timp ce o bãtrînã, scoasã din casã de bubuitura auzitã în momentul în care Rãcaru a fost lovit de maºinã, aprindea lumînãri, ceilalþi localnici au sunat la poliþie. La faþa locului au venit subofiþerii postului din Ungheni ºi o echipã operativã

Florin Eugen Sîrbu, de 22 ani, din Cotmeana, care mergea sîmbãtã dimineaþa, la ora 4,30, pe marginea drumului, a fost rãnit uºor în urma unui accident rutier. Tînãrul a fost lovit de o autoutilitarã Renault, achiziþionatã în leasing, condusã de ialomiþeanul George Mãianu, de 29 ani, din comuna Dridu, ºofer angajat la SC Cargus Internaþional, care, din neatenþie, a lovit pietonul cu partea din dreapta faþã a maºinii. A.P.

Logan avariat la Cîmpulung Un autoturism Dacia Logan a fost avariat serios ºi doi tineri s-au ales cu rãni uºoare sîmbãtã dimineaþa, la ora 4,30, în urma unui accident rutier petrecut la Cîmpulung, în dreptul unei staþii PECO. Maºina era condusã de Georgian Stoica, de 23 de ani, din Cîmpulung, student la Politehnicã Bucureºti. Tînãrul a pierdut controlul maºinii ºi s-a rãsturnat, cei doi prieteni care-l însoþeau, respectiv Elvis Negritu, de 23 de ani, ºi Robert Lungeanu, de 18 ani, alegîndu-se cu unele contuzii. A.P.

Camionetã zob la Lunca Corbului i eri au g sa u v Pa inii n i gra iþ º Doi ma t rãn s tineri fo bucureºteni au ajuns sîmbãtã dimineaþa la Urgenþa Spitalului Judeþean, cu politraumatisme, dupã ce maºina în care se aflau a fost implicatã într-un accident la Lunca Corbului. A.P. Foto: C.T.

bãrbaþi, respectiv Andrei Olteanu, de 24 de ani, Cãtãlin Picu, de 25 de ani, ºi Gheorghe Bratu, de 22 de ani, toþi angajaþi ai firmei SC Avicompact SRL Bucureºti. Camioneta era încãrcatã cu

marfã, ºi cei patru se îndreptau spre Capitalã. La un moment dat, din cauza vitezei ºi a faptului cã asfaltul era acoperit cu mîzgã, la Lunca Corbului, Chiþu a pierdut controlul volanului, autoutilitara a intrat în derapaj ºi

s-a oprit într-un cap de pod din beton. În urma impactului au fost rãniþi Olteanu, pasagerul din dreapta ºoferului ºi a cãrui mamã se pare cã este ofiþer la Poliþia Rutierã a Capitalei, ºi Bratu, unul dintre pasagerii din spate. ■

Dumitru Chiþu, de 37 de ani, din Bucureºti, venea de la Craiova la volanul unei camionete Dacia ºi era însoþit de alþi trei

Douã maºini Dacia 1310 au fost avariate zdravãn în partea din faþã în urma unei tamponãri petrecute în intersecþia de la Podul Viilor. Ambii ºoferi au considerat cã au prioritate ºi aºa au ajuns sã-ºi facã maºinile zob. Agenþii de circulaþie au fãcut verificãri pentru a stabili care conducãtor auto a fost de vinã, acesta alegîndu-se cu amendã ºi cu permisul suspendat. A.P. Foto: C.T. NARG

reuºit sã deschidã portierele autoturismului rãsturnat pe plafon ºi s-o elibereze pe fatã. Dupã cum spun martorii, accidentaþii au mers pe picioare pînã la salvare ºi au fost duºi la Spitalul Curtea de Argeº pentru îngrijiri medicale. Pe lîngã avariile autoturismului pe care îl conducea, clujeanul va fi nevoit sã suporte ºi costurile reparaþiilor celor trei maºini avariate, ºoferul imprudent alegîndu-se ºi cu o amendã usturãtoare. ■

La Bãiculeºti, ºoferul maºinii inscripþionate cu o marcã de bere s-a angajat în depãºirea a douã autoturisme, respectiv o SupeRNova ºi un VW Passat. Numai cã Renault-ul Clio a izbit Dacia, aceasta a intrat în Passat, apoi maºina clujeanului a lovit în laterala din spate stînga un Renault Megane aflat mai în faþã, dupã care s-a rãsturnat în ºanþ, la picioarele unui pod de

Dacii buºite la Podul Viilor

Curierul zilei - pag. 20

sãteni, iar sîmbãtã dimineaþa era aºteptat de un vecin, sã-l ajute la tãiatul lemnelor. N-a mai ajuns, fiind omorît de un ºofer inconºtient. Vineri noaptea, dupã ce a trecut pe la magazinul din sat, de unde a cumpãrat pîine ºi peºte pentru mama lui, Ion Rãcaru a plecat spre casã pe jos. Mai avea cîteva sute de metri, moment

a poliþiºtilor de la Costeºti. Dupã aproximativ douã ore de la producerea accidentului, ajutaþi cu informaþii de localnici, poliþiºtii au identificat ºoferul. Era vorba despre Ion Molea, de 54 ani, tehnician dentar ºi, din cîte se pare, fost ºofer la Serviciul Ambulanþã Costeºti. Bãrbatul locuieºte în Costeºti ºi, în momentul accidentului, se întorcea de la casa pe care o are la Strîmbeni - Cãldãraru. Molea conducea o Dacia 1310, proprietatea fratelui sãu, medic la dispensarul din Ungheni. În momentul în care a fost testat cu etilotestul, poliþiºtii au constatat cã ºoferul fugar avea o alcoolemie de 0,39 mg/l în aerul expirat ºi a fost adus la spital, unde i s-au recoltat douã probe de sînge, pentru calcularea alcoolemiei. Din cîte se pare, conducãtorul auto a oscilat în timpul audierilor, o datã spunînd cã l-a lovit pe Rãcaru, o datã cã nu ºtie, dar cã este posibil ca el sã fi produs accidentul mortal. În baza probelor, pe numele lui poliþiºtii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpã, fugã de la locul accidentului ºi conducere sub influenþa alcoolului. Cadavrul lui Ion Rãcaru a fost dus la morga Spitalului Judeþean, pentru efectuarea autopsiei ºi a stabilirii cauzelor morþii. ■

Pieton lovit la Cotmeana

Un autoturism Cielo a fost avariat sîmbãtã dupã-amiazã la Mãrãcineni, în urma impactului cu un atelaj. ªoferul venea de la Piteºti ºi se îndrepta spre Cîmpulung. La un moment dat, o cãruþã aflatã în faþã ºi-a schimbat brusc direcþia de mers de pe o bandã pe alta, tãind calea autoturismului. ªoferul n-a mai putut evita impactul, maºina lovindu-se cu partea dreaptã de atelaj ºi cu partea stîngã de glisiera centralã ce desparte cele douã sensuri de mers. A.P. Foto: C.T.

Bãtrînã accidentatã de un maior În curba morþii de la Coºeºti, sat Corbu, aºa cum a fost denumitã de sãteni, deoarece în zonã au loc frecvent accidente rutiere, duminicã dimineaþa era sã-ºi mai piardã viaþa un om. Virginia Matei, de 75 de ani, mergea pe marginea drumului ºi mai avea de parcurs cîþiva metri pînã la poartã. Bãtrîna a fost lovitã de o Dacia condusã de maiorul Nicolae Sorin Popescu, de la Jandarmeria Bucureºti, care mergea spre Piscani. Victima a suferit leziuni la cap ºi a fost dusã la Spitalul Judeþean de nepoþi, în timp ce la locul accidentului ºoferul a rãmas cu poliþiºtii. Rãnitei nu i-a fost pusã în pericol viaþa, dar a fost internatã la Neurochirurgie. În acelaºi loc în care bãtrîna a fost accidentatã, anul trecut, în august, trei persoane, dintre care douã - mamã ºi fiicã - ºi-au pierdut viaþa, dupã ce au fost lovite de un break, în timp ce aºteptau autobuzul. R.S., A.P.

Cielo sus pe cãruþã, la Mãrãcineni

Trafic blocat la Dîmbovicioara O datã cu prima ninsoare de vineri seara, au apãrut ºi primele probleme de trafic rutier. La Dîmbovicioara, în zona Valea Urdii, trei tiruri care se îndreptau spre Braºov au derapat ºi s-au pus de-a curmeziºul strãzii, blocînd traficul în ambele sensuri de mers. Tot în zona Dîmbovicioara, din cauza ninsorii abundente ºi a stratului de zãpadã aºternut, o parte din utilajele de deszãpezire au derapat ºi au ajuns în ºanþ. În zonã, blocajul rutier a þinut de la ora 19,00 seara pînã la 3,00 dimineaþa, cînd situaþia a fost restabilitã ºi s-a reluat circulaþia spre Braºov, dar ºi spre sensul de venire cãtre Cîmpulung. Cu nervii întinºi la maximum, ºoferii blocaþi pe traseu acuzau vineri noaptea cã nici un echipaj al Poliþiei Rutiere din Cîmpulung nu a sosit în zonã pentru a dirija ºi a degaja circulaþia. A.P. Foto: C.T.

Trustul de presã

Curierul zilei EDITORI: Preºedinte

Marilena Baraþã e-mail mb@curier.ro

Director general

Constantin Neguþ e-mail cn@curier.ro

21.11.2005  
21.11.2005  

Curs valutar: 1 euro - 3,6390 1 USD - 3,1150 Gramul de aur - 48,8595 LOTO 6/49:24, 42, 13, 44, 2, 9 NOROC: 0 3 7 8 4 4 0 VICTORIE MERITATÃ D...

Advertisement