Cudaczek prezentacja

Page 1

awić W co b ienią? s je ię s

Co straszy w Halloween?

mądre czasopismo twojego dziecka

ISSN 0000-0000

Ja dz k żyj w Hieci ą ola ndi i?

Na coy patrz leon? kame

ryje Co jkąk? a p


48 stron zabawy!

PRZYRODA

mo mądre czasopis

Jak dzi żyją w Heci olan dii

ANGIELSKI

BAJKI

BAJKI I WIERSZYKI

ANGIELSKI

Co strasz w Hallow

twojego dziecka

o Na crzy pat eleon m ka

I CIEKAWOSTK

CIEKAWOSTKI

ŁAMIGŁÓWKI

EKSPERYMENTY

W ŚROD

ić baw ią? W co sien e j się

TY EKSPERYMEN

ŁAMIGŁÓWKI

PRZYRODA

A N KA IN C Y W I T A K PLA

?


cena promocyjna

4,99 Zuzia

DKU

AŻ 48 STRON ZABAWY

zy ween?

Kuba

Cudaczek

Drogi Rodzicu! je kry Co jąk? pa

„Cudaczek i Przyjaciele” to czasopismo stworzone dla dzieci i ich rodziców, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu zainteresowań swoich pociech. Od dawna wiadomo, że żadna inna forma nauki nie przemawia do dzieci bardziej niż zabawa i ta zasada towarzyszyła autorom podczas tworzenia koncepcji pisma. Bogactwo poruszanych tematów daje wiele możliwości odkrycia nie ujawnionych jeszcze talentów, a formuła magazynu stanowi unikatową pozycję na rynku prasy dziecięcej. „Cudaczek …” w odróżnieniu od wielu innych pism zapewnia dobrą i kształcącą zabawę na aż 48 stronach! ISSN 0000-0000

n?

Autorzy


ZASKAKUJĄCY ŚWIAT ZWIERZĄT

Dinozaury wyginęły ok. 65 milionów lat temu. D Pinz g domo co spowodowało, że te zwierzęta zniknęły p z najzimnie jszych rejonów Pingwiny w świata Najbardziej prawdopodobną teorią opisującąprzywym jęcie. ściach płet zaś na brzu jest hipoteza o uderzeniu w Ziemię planetoidy lub ptakami, ni łymi pływa powyżej 10 km. Jedyne informacje jakie ludzie cp wesołe zab po śniegu. G rach pochodzą z badań nad ich szkieletami. Din dujeŚwiec je na s brzu cha. fachow grupy mezozoicznych gadów. Najbardziejzznane części R enjaszczurki, przep ifer żółwie, węże, krokodyle.

SU

A L Y C Ń A K M I ES Z

Dinozaury dzieliły się na mięsożerne, roślinoże W zależności od rodzaju żyły na lądzie, w wodz

/GlobalP ©iStockphoto.com

sarnie źrenic jej us wyczu natom plama ogone

Renifer y mieszka ją w okolicach bieg una północnego. zamieszkują niez Poniew wykle zimną krai aż h owyc zim nę, ich sierść nawet nos i kopyta jestdo bardzo gęspo towań reniferów porre zygo pr s asta ń tę ta,rę jach odkłada się och ok zeich ronny or to w puc ątsad st h. rz h Na och ie yc ron zw szyne śn h le kam ełko . Przy śniyc zośćsma drzew,dl a ledy zyby, ięks jago i ren grzyby. goywmaj jak:wgrsą Jesień chiferó lateifer liści . DRen taeki ą bard roku renifer ołykzoów duż zetrwania ynoujeą w ak porąoże azdeg ająuk Każ iu sm się anoża trudów pry pozbyw iwpor sz i m. ag , a następn suasta e sz ór po ie kt wyr na n, imak śli now i, kte.óre na roku spędza ierz na i pędy ro

e zw chy, nasio ch. Są i taki j tłuszczyku zmagaowoce, orze h spiżarnia najwięce okowanyc e zwierzęta ta, aby jak sy sprytnie ul do szcz ogrzej ki tłu sz y e brzu owan przeżycia sycają swoj oim ciele. Zmagazyn alnych do er in m ów sw rdzo pradnik ba ła ż sk te h to yc zynować w dn e ie jesień czy niezbę szone liści . Oczywiśc su i ki h m oraz dostar ec ze M dr y ić norki. h zimowej ne dni sarn zim leży ociepl te podczas ic na w ym ąć ór aszczes, w kt e zmarzn cowity okre dają. Aby ni cieplejsze o innym um ńna go te do na szka świetnie się jących mie swoje futra zmieniają iej interesu na przykład zatem kilku najbardz y m aj Niedźwiedzie pola niu. Pozn rne zamieszkują ich lasów. bardzo zimpo krainy. Są samotny iskżne ców ne,blśnie mi wędrow

Tyranozaur

i. W Po nkowej. je w ziem onie gatu ścisłej ochr podlegają

. e...czy wiesz, że.. jeże nie

ż czy wiesz,

m

bajko

wnie

łó czn w lik syzmeajadają się g breię Wjw a n łek. Z wnicami, ł b ia ja m r ą ymi dż-o jedz dżu i,a drobn Tyranozau mz adao in także w d o a h ic i, ystk kam ślima mio i. ny zęby ze wsz linaz n z ośle y ra z s k ię jw a n – rów i. cm długośc ząb miał 20

©iStockphoto.com

/SylvieBouchard

inaczej zwany T-Rexem. Był to jeden z najNiedź wiedź poWażył większych mięsożernych dinozaurów. larny 6 ton, a jego wzrost mógł sięgać nawet cam i, mieszkają tam, gdzie akurat jest coś do zjedzenia. drapieżnikami. Niedźwiedzie pola rne bardzo wol sześciu metrów. Jego długość odnoSąbieg czubka Ciekawostki ają, dlatego zazw czaj polują na zwie rzęta równie wol w par- yi oraz rk one. Czasam ió stycneh jak ą takż wwaj Tekst o intrygujące i często larada e podty Wieuży chtrzynastu ui ig nosa dowzbogacony końca ogona sięgała mezak ocami, i as stęp jąc ow ci się i, liś do m odp oso ch ocz na bników sa ywa jących na e na zaskakujące fakty. żyją w la bar się ie.sio pełniać Niedźw głównilodz iedz biąiezapola lu ją dzo ą lubi da ni ą ja wod sie ę, Za sąJewspaniałymi nur zakorne trów. Tyranozaur kabył z i.najgroźniejch. jednym puam ch kam ze ze pływ ii or yc n i akami. Swoje zdob dami rośli na zimę. żyteczne, zo po rd szych dinozaurów.pę Chodził dwóch tylnich ba e spiżarnie na Są . swoj jąc wie w, zakopu ą na drze siona drze ją lub susz e gryzonie iewają na zs ow nogach. rk ro pa aż oponiew lsce te leśn

Morsy są bardz rzętami. Gdy m skórę porastają się zupełnie łysy zobaczyć długie morsowi jako na zwierzęciem bar żych stadach, kt osobników.

Stegozaur

e i ogrony parkow lasów, tere szkują gościnnie ie ją obrzeża m ku po sz tny ie że m za wa, że w spry nory ale by darzyła je lu dy. Kopią . Natura ob ikami, gdyż niewie ów ik ól kr rdzo apieżn w norach y przed dr ów :) Są ba nn lc ro ko ob ek system ać kłęb ać. Nie ę zaatakow inać i pływ atego ma odwag e, potrafią się wsp owymi, dl an wysportow dnak za sportami zim liści i zapadają w je ch ły hroną. przepadają tach opad łkowitą oc się w ster są pod ca zagrzebują lskie jeże Po y. ow sen zim

Jeże

6

B

czy wz

B

Ponieważ d się w bard na ich cześ wa się takż lodowatych

Był to dinozaur roślinożerny. Ch nogach. Na ogonie miał kolce, mu się bronić przed innymi din szyi i na grzbiecie stegozaur m które służyły do obrony, jak i d ten osiągał 4 metry wysokości i ści, a jego waga wynosiła około

6


Grafika

Atrakcyjny pod względem graficznym, bogato ilustrowany i przejrzysty układ strony.

Czyż świat zwierząt nie jest wspaniały?

Zwierzęta, zarówno te z naszego otoczenia, jak i wyglądają jakby szły na ważne te z odległych zakątków Na grzbiecie i gór czy wiesz, że... nych czętw są zupełnie cza rne, uszku - białe. Są świata są tematem nieniezwykłymi Kiedy pingw in wy ie potrafią latać, siaduje jajo ale są wspanianie akami! Czasami urzą opu szc za go ani na krok. wiesz, że... czy dzają sobie zwykle interesującym bawy ślizgając się Potrafi wtedy nie brzuszkami jeść nawet Gdy pingwin zno si jajkotak łyżki i lustro... parę tygodni. ce, wysiastopach pod fałd dla małych odkrywców. ką niektóre tłuszczu wo określa się i ciała sarny. Świece to Dzieci wykazują bopiękne, brunatno-czarne i poziomym e oczy z wiem ogromną żądzę cami. Łyżkami określa się h, mieszanyc wiedzy oraz ciekawość Sarny e w lasach liściastych, zy szy cechujące się doskonale a kozą, ni st na wan ulonym słuchem. Lustro żyją głów . Samica je młode h ch ic ka a łą , świata i to właśnie jest a także na lub kozłem óre miast to charakterystyczna ś rogaczem si piękne poroże, kt ryć samiec za a pod króciutkim sarnim Samiec no zimą, aby lepiej uk i. m ta źlę motorem ich rozwo– ko nią i nie tych em. zimę. Jesie umaszcze zrzuca na ajobrazie, Sarny Mors zającym kr się siwo-brązowe. ju. Wykorzystując tę ja się w otac e Za aj zwierząt st o i żyją w stadach. pięknych1. Co wi renifera ocami leśnychr on zyst ar w to ow prz e i, ed oj ćm liś ie naturalną zdolność lubią sw mroze trawami, em? ugo głębok Podsum się główni zalegają dł dokarmiazo dużymi, niezgrab dają ow Zimą, gdy an nymi zwiemi.ie śnicy le ba zy yż gr mors jest dzieckie gd i 2. poznania, „Cudaczek i ą, W m jak spo h. oduj m, jego szarą sób poluj y nieigł w paśnikac Pytania po ą włosy, ale gdy sarn , nie wienie ą żylar dźw śniegi dorośnie staje zw popo ied zie al im aj c ąc ją ne ia e ? y. Przy jego nosie na aw sprawje zost i Przyjaciele” będzie możemy e, sztywne wąsy. dzenie stjąop Służą one ni3.aJak zapin arząd dot yku! Mor gw pa inię m wy sia ta duaje ni s jest przedstawiać najważjajko, które zni rdzo towarzyskim i zrozumienia te . Żyje w duesie? tóre liczą nawet kstu prze kilka tysięcy z niejsze i najciekawsze 4. Do czego słu dziecko. żą morsowi wąsy? iec m a s ię . fakty z życia wybranej as nazyw Borsukjąi lasy mieszane i liściaszetez cały 1. Jak Pr szku miez, zaes wi tunelach. y? lu ie rn że na w a ... ą ? o grupy zwierząt. Opis ni ć ry wa Budują no w nocy żerują. Jesie omaafią pły gr ią, a mo że potr ń śpkąp iersy je dz iąszek do syta, aby na dają w y z 2. C sze ich zwyczaje oraz pa brzu iająnej dzo zim rki są pełn wodzie,ę. Borsuki za cieplejwiewió się pasy na zim ić za ść czego dz„M ors la y nadarzy amn,i”alna D gd ą . e aj zy3 w w krótki i zabawny przery y se ow czne? żezim lud zi – am że drzemkę ś złowić. a, rów pożyte ień bywato ją w b co y dz h sz kąp apada ieli.okoić pragnienie lu uk czerpie z i sposób zaprezentuje k u bors by zasp snu bors 4. Czy ganizmie zimowego owy? W czasie nego w or im z zo ad n ze e om s wad ich najważniejsze i nagr ą traci na energię z przez co zim tłuszczyku, najbardziej intrygu. kg nawet 7 jące cechy.

gwin

7


TAJEMNICE PRZYRODY

Trochę inaczej isz przeRodzicu! Nie mus ej lekcji prowadzać krwaw kazać anatomii, aby po „co kryje” swojemu dziecku , czy pająk. jaszczurka, żaba ebie w całZrobimy to za Ci ny i humakowicie bezpiecz nitarny sposób.


Czy jako dziecko nie zastanawialiście się czasami, co nas łączy z pozostałymi przedstawicielami zwierzęcego świata?

W przystępn ej formie Od najmłodsz ych lat jesteśm y dla nas samyc h kopalnią wie dzy. Niestety nasze możliw ości samopoznawcz e są ograniczo ne, dlatego a by zobaczyć to , czego gołym okiem nie wid ać, „Cudaczek...” zilustruje to w prosty i przejr zysty sposób.

Choć trudno to przyznać, ludzie to przecież też zwierzęta. Z pewnością cechą wspólną jest to, że wszystkie organizmy, aby przetrwać muszą jeść, pić, oddychać i rozmnażać się. Dla spełnienia tych podstawowych czynności życiowych natura obdarzyła zwierzęta zestawem wspólnych, ale i niepowtarzalnych organów dostosowanych do środowiska, w którym te istoty żyją. Pokażemy zatem co łączy, a co wyróżnia poszczególne grupy zwierząt, w tym i człowieka.


ŁAMIGŁÓWKI

ć się na dwór Cudaczek chce wybra ż mu się mó ulepić bałwana. Po ści ubranka czę mu uj ubrać. Dorys ii, a nalin j ne wa ery wzdłuż prz najładniej stępnie pokoloruj go jak umiesz.

c biciu lustrzanym.

Znajdź 6 różnic w od

Zadania matematyc

zn

e Aby nasze pociechy mo gły pogimnastykować mą dre głowy, sprawdzając swoje umiejętności ana lizy i logicznego myślenia, prz ygotowaliśmy dla nich wiele zadań i łamigłówe k. Wszystkie dostosowane są do ich możliwości wie kowych, choć charakter yzują je zróżnicowane sto pnie trudności.

2

4

h Na czerwonych polac r. Jakich? cyf je ku bra liku na sza dnie miejsce. Wpisz je w odpowie

14

6

12

8

10


ema

tem .

na o

bra

zku

pok

olor

uj o

zna -

1 2

Aby dow 3 i czo ne p edzieć się ola 4 c zgo dnie o znajd u ze s che je się n mat a ob em. razk u Pomóż ptas zkowi dotrzeć do gn iazda.

5 pok

uj o

zna -

Kolorowanki

Małych artystów zachęcimy do do skonalenia zdolności manualnych. Wsz ystko opatrzyliśmy pr ostymi poleceniam i, atrakcyjnymi i su gestywnymi obra zami, na specjalnym pa pierze, na którym kredki nie będą się ślizgać.

kredki do akiej krede?

?

nąć co kryje

6

olor

Pomóż ptaszkow i dotrzeć do gniaz da

.

się za rebusa

mi.

Dopasuj kredki do śladów. Jakiej kredki brakuje


MAŁY ODKRYWCA

Na szczycie balonu klapki wentyznajdują się specjalne adzają gorące lacyjne, które odprow wylądować. powietrze, gdy chcemy

Rozgrzane powietrze pod szczelną powłoką zo balonu, która jest bard peodporna na wysokie tem ą, ratury wytwarza siłę nośn n która unosi balo w górę.

Powietrze, którym oddychamy jest cięższe od powietrza wewnątrz balonu.

By ogrzać powietrze palników. używa się specjalnych

Jak to działa?

Podróżnik

latając balonem, przebyzademonu. Na łamach magazynu wa w specjalnym kosz czne strujemy reakcje chemi h wyjai prawa fizyki, na któryc ch słów. sty pro śnienie brakuje Ci elementy ne ficz Graficzne objaśnienia gra ąc Wykorzystuj 39 Dzięki przejrzystym ilustracjom znacznie balon lata em cud im jak y, nim wyjaś łatwiej będzie zrozumieć działanie nawet siłę wiatru lub jak wykorzystując najbardziej skomplikowanych urządzeń. e miasto. zaopatrzyć w prąd cał


Bezpieczeńst

wo Naszą rolą jest pokazać dzieci om świat interesujący i bezpieczny. Po instruujemy Was, jak w ykonać widow iskowy eksperyment zachowując w szelkie względy bezp ieczeństwa. YMENT WYKONAĆ MOŻE TYLKO OSOBA DOROSŁA! K EKSPER EK E

Czy jesteś urodzonym naukowcem? Pewnie jak każdy rodzic lubisz wywoływać uśmiech i błysk zainteresowania w oku swojej pociechy, odkrywając przed nią coś nowego. Podpowiemy Tobie, jak w prosty, bezpieczny, lecz spektakularny sposób zadziwić Twoje dziecko wymyślnym eksperymentem.

e, przez co ietrza w butelc a cząsteczki pow ietrza uchodzi z butelki. Zapałka ogrzew bie i nieco pow ładzają sie och od się się odsuwają czki powietrza powietrze gaśnie, cząste ch warunkach Gdy płomień . W normalny kodzie stoi bie esz sie prz do na ją i zbliża ę, jednak e, ełniłoby butelk elki jest tak duż but rz nąt z zewnątrz dop zew powietrza na jajko. Ciśnienie z. ątr wn we do o że wciska jajk 40

40

Jeśli nie będziesz pewien, jak osiągnąć oczekiwany efekt eksperymentu, zapraszamy do obejrzenia filmów na naszej stronie internetowej (www.cudaczek.pl „strefa filmów”).

www.cudaczek.pl


PIERWSZY NUMER

EKSPERYMENTY

PRZYRODA

ANGIELSKI

Od października dostępny na terenie całej Polski! wić W co ba enią? się jesi

Co straszy w Halloween?

„Cudaczek i Przyjaciele” to wyjątkowe edukacyjne pismo dla Twojego dziecka. Bawi, uczy oraz pogłębia wiedzę o świecie.

mądre czasopismo twojego dziecka

Ja dz k żyj w Hieci ą ola ndii

Na co patrzyeon? kamel

kryje Co ją k? pa

ISSN 0000-0000

ŁAMIGŁÓWKI

BAJKI

CIEKAWOSTKI

?

Znajdziesz w nim: - ciekawostki przyrodnicze - łamigłówki - eksperymenty naukowe - bajki i wierszyki - przepisy na proste dania - czytanki o kulturach świata - kartonowe wycinanki i wiele innych!

Magazyn dostępny jest w kioskach i salonach prasowych sieci: Relay, Inmedio, Ruch, Kolporter oraz Empik. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.cudaczek.pl Czasopismo „Cudaczek i Przyjaciele” możesz również zamówić bezpośrednio ze strony internetowej!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.