Aqua Xpress

Page 1

Norskprodusert Vannstopp

Forebygger

Oppdager

aquaxpress.no

Stopper

TG 20695


KOMPONENTER Aqua Xpress er et komplett vannstopp-system som er designet for enkel installasjon og høy brukervennlighet.

Aqua Xpress® Fuktføler Trådløs fuktføler som stopper vanntilførselen når den detekterer fukt. Den både alarmerer og sender et signal som stenger ventilen.

Aqua Xpress® Ventildriver En ventildriver kan styre 1 eller 2 ventiler samtidig. Finnes også med med strømadapter for å slippe å installere en ekstra stikkontakt.

Aqua Xpress® Magnetventil Ventilen monteres slik at den stenger av vannet til hele huset, eller bare en stoppekran/hvitevare. Kabel og plugg til ventildriver er alltid inkludert.

*Alle ventiler har en «Joggefunksjon», dvs. ventildriveren åpner og lukker ventilen hver 48. time for å beholde den mekaniske bevegeligheten i ventilen. Dette for å unngå at ventilen setter seg, som kan skje over tid.


FLERE MULIGHETER Aqua Xpress er fleksibelt system som enkelt lar seg utvide med flere praktiske funksjoner.

Aqua Xpress® Bevegelsesføler

Aqua Xpress® Betjeningspanel

Trådløs bevegelsesføler som sørger for at det kun er vanntilførsel ved behov. Når bevegelsesføleren detekterer bevegelse, åpner ventilen for vann. Ventilen stenger etter endt gangtid.

Finnes i 2 utgaver. Tidsbryteren åpner ventilen, og stenger den automatisk etter en viss tid, mens On/Off bryteren åpner og lukker ventilen ved knappetrykk. Begge bryterne er trådløse og kan monteres hvor som helst.

Aqua Xpress® Forlenger til Fuktføler Finnes i 2 utgaver: Ekstern fuktsensor for punktmåling flere steder, og fuktfølerteip med fuktføling langs hele teipen. Begge kan skjøtes, mens teipen kan kuttes.


Pakke

Beskrivelse

MASKINSTOPP

Maskinstopp med fuktføler

NRF

564 85 01

El.nr

62 543 50

Maskinstopp med fuktføler og strømadapter NRF

564 85 07

El.nr

62 543 51

Maskinstopp med hovedbryter NRF

564 85 05

El.nr

564 85 06

El.nr

62 543 52

62 543 53

Behovsstyrt maskinstopp som åpner ventilen ved bevegelse. Justerbar driftstid på ventilen.

GRUNNPAKKER

Grunnpakke for leilighet/ hytte NRF

564 85 04

El.nr

62 543 54

Grunnpakke for leilighet uten bereder NRF

564 85 02

El.nr

62 543 55

Grunnpakke for bolig

NRF

564 85 03

El.nr

62 543 56

Grunnpakke

NRF

564 85 08

El.nr

Enkel maskinstopp med fuktføling. Med strømadapter for å slippe å installere en ekstra stikkontakt.

Enkel maskinstopp, med trådløs on/off-bryter, som kan plasseres hvor som helst.

Maskinstopp med bevegelsesføler NRF

Enkel maskinstopp med fuktføling - for oppvaskmaskin, vaskemaskin, kjøleskap eller vanndispenser.

62 543 57

Komplett vannstopp, beregnet for leilighet eller hytte.

Komplett vannstopp beregnet for leiligheter uten egen varmtvannsbereder.

Komplett vannstopp, beregnet for enebolig, med tre fuktfølere.

Komplett vannstopp, beregnet for enebolig, med en fuktføler.

*Alle pakker kan utvides med andre komponenter som On/Off-bryter, bevegelsesføler og tidsbryter. Ventildriver kan pares med inntil 16 trådløse enheter. Bla om for løse komponenter.


Innhold i pakken

• • • • • • • •

• • •

1 x Ventil ½” med ¾” tilkobling med roterende mutter 1 x Ventildriver 1 x Fuktføler (trådløs) 1 x Fuktfølerteip 60cm

+

+

+

1 x Ventil ½” med ¾” tilkobling med roterende mutter 1 x Ventildriver m/ strømadapter 1 x Fuktføler (trådløs) 1 x Fuktfølerteip 60cm

+

+

+

1 x Ventil ½” med ¾” tilkobling med roterende mutter 1 x Ventildriver 1 x On/Off-Panel (trådløs)

+

+

• • • •

1 x Ventil ½” 1 x Ventildriver 2 x Fuktføler (trådløs) 2 x Ekstern Fuktsensor 1m

• • • •

2 x Ventil ½” 1 x Ventildriver 2 x Fuktføler (trådløs) 2 x Fuktfølerteip 60cm

• • • •

1 x Ventil ¾” 1 x Ventildriver 3 x Fuktføler (trådløs) 3 x Fuktfølerteip 60cm

• • • •

1 x Ventil ¾” 1 x Ventildriver 1 x Fuktføler (trådløs) 2 x Fuktfølerteip 60cm

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

RA

• •

1 x Ventil ½” med ¾” tilkobling med roterende mutter 1 x Ventildriver 1 x Bevegelsesføler (trådløs)

SK

I

N

G

FERDIG PARET OG TESTET FRA FABRIKK

MON TER


PRODUKTER

1/2” MAGNETVENTIL LOKAL 3/4” TILKOBLING Ventilen styrer vanntilgang til enkelte rom eller aktuelle hvitevarer. Kabel og plugg til ventildriver er inkludert.

1/2” MAGNETVENTIL

3/4” MAGNETVENTIL

Ventilen styrer vanntilgang til huset. Kabel og plugg til ventildriver er inkludert.

Ventilen styrer vanntilgang til huset. Kabel og plugg til ventildriver er inkludert.

Flow: 42 L/Min.

Flow: 92 L/Min.

Flow: 42 L/Min.

NRF

564 85 16

El.nr

62 516 03

NRF

564 85 13

Kan styre 1 eller 2 ventiler samtidig, og pares med inntil 16 trådløse enheter.

564 85 22

El.nr

62 516 29

NRF

564 85 11

El.nr

62 516 49

VENTILDRIVER MED STRØMADAPTER

VENTILDRIVER

NRF

El.nr

Kan styre 1 eller 2 ventiler samtidig. Med strømadapter for å slippe å installere en ekstra stikkontakt. Ventildriver kan pares med inntil 16 trådløse enheter. 62 543 72

NRF

564 85 23

El.nr

62 543 71

FUKTFØLER

EKSTERN FUKTSENSOR

FUKTFØLERTEIP

Trådløs fuktføler som stenger ventilen når den detekterer fukt.

1 meter fuktsensor som fungerer som forlenger til Fuktføler for punktmåling flere steder. Kan skjøtes.

Forlenger til Fuktføler, med fuktføling langs hele teipen. Kan kuttes eller skjøtes.

NRF

564 85 35

El.nr

62 516 08

NRF

564 85 36

El.nr

62 516 06

3m

NRF

564 85 37

El.nr

62 543 73

0,6m

NRF

564 85 38

El.nr

62 516 09


PRODUKTER

BEVEGELSESFØLER

TIDSBRYTER

MASTER ON/OFF

Trådløs bevegelsesføler som sørger for at det er vanntilførsel til boligen/rom/ hvitevarer kun ved behov.

Trådløs tidsbryter som åpner ventilen, og stenger den automatisk etter en viss tid. Kan monteres hvor som helst.

Trådløs hovedbryter som åpner og lukker ventilen ved knappetrykk. Kan monteres hvor som helst.

NRF

564 85 31

El.nr

62 516 07

NRF

564 85 34

El.nr

62 516 45

NRF

564 85 33

El.nr

62 516 47

1/2” AQUA XPRESS ADAPTER

1/2” AQUA XPRESS ADAPTER LOKAL

3/4” AQUA XPRESS ADAPTER

Enkelstående vannstoppløsning for sikring av leilighet eller hytte.

Enkelstående vannstoppløsning for maskiner som vaske-/oppvaskmaskin, kjøleskap m/vanndispenser etc.

Enkelstående vannstoppløsning for sikring av hus.

NRF

564 85 46

El.nr

62 543 59

NRF

564 85 47

El.nr

62 543 58

NRF

564 85 48

KOMMUNIKASJONSADAPTER 230V AC

KOMMUNIKASJONSADAPTER 9-24V AC-DC

Adapter for tilkobling av trådløse enheter til SD-anlegg, KNX, alarmsentral etc.

Adapter for tilkobling av trådløse enheter til SD-anlegg, KNX, alarmsentral etc.

NRF

564 85 55

El.nr

62 516 13

NRF

564 85 54

El.nr

62 516 14

El.nr

62 543 60


VANLIGE - KOSTBARE - UNØDVENDIGE

FAKTA OM VANNSKADER Erstatningene etter vanninntrenging og stopp i avløp/ tilbakeslagsskader har økt mye de siste årene og koster nå mer enn én milliard i året. Det vil si at slike vannskader på bygning og innbo koster mer enn flomskader under naturskadeloven. Les mer om vannskader på aquaxpress.noTEK17 - FG - TEKNISK GODKJENNING

DETTE ER KRAVENE SOM GJELDER Det er flere forskrifter som må tas i betrakning når man velger en vannstopp-løsning. Det er viktig å sette seg godt inn i dem før du setter i gang...


TEK17 Ifølge kravene i TEK17 (§15-5) skal lekkasje kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler. Dette innebærer at i andre rom enn våtrom må lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet. I tillegg skal det der bygningens vanninstallasjon er uten overløp, være montert automatisk lekkasjestopper. dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrifttek17/15/ii/15-5/

FG-forskriften I tillegg har forsikringsbransjen stilt strenge krav til sikring og utstyret som brukes for å stoppe lekkasje. Kravet inkluderer blant annet følgende sikringsområder med tilhørende rørkoblinger og vannledninger: Kjøkkenbenk, oppvaskmaskin, vaskemaskin, vannfiltre, kjøleskap, drikkeautomater og varmtvannsberedere. Kravet til vannstopp inkluderer også rom uten sluk med sanitærutstyr uten overløp. fgsikring.no/ny-vann

Teknisk Godkjenning

TG 20695

Ifølge FG-forskriften må leverandøren også fremlegge relevant dokumentasjon av blant annet funksjonsprøving av­ ­komponenter og komplett system, i tillegg til materialegenskaper som bl.a. ­avsinkningsbestandighet, spennings­ korrosjon og utlekking av tungmetaller til drikkevann. Let derfor etter SINTEF sitt sertifiseringsmerke når du velger vannstopp. sintefcertification.no/file/index/4959


5021

Norskprodusert komplett Vannstopp-serie Aqua Xpress er et fleksibelt vannstopp-system som kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå. Systemet er utviklet av CTM Lyng, som utvikler og produserer sine produkter i Trøndelag. Produktene i Vannstopp-systemet kan kjøpes hver for seg, eller som en av flere pakkeløsninger.

Vil du vite mer om markedets beste vannstoppsystem?

klikk deg inn på... aquaxpress.no

Tlf: 72 83 16 11 / marked@ctmlyng.no / www.ctmlyng.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.