Ημερολόγιο Lalibela 2023

Page 1

ΗΜΕΡΟΛ Ο ΓΙΟ 20 23 LALIBELA Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών

ακραία φτώχεια, θύματα των οποίων είναι εκατομμύρια παιδιά. Στα 26 χρόνια λειτουργίας του, o Σύλλογος Βοήθειας ΠαιδιώνLalibela έχει υποστηρίξει 1.272 παιδιά, από τα οποία 1.050 έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα και έχουν ξεκινήσει τη νέα τους ζωή με πολλά εφόδια. Σημαντικό μέρος του έργου αποτελούν οι αποστολές - επισκέψεις των Ελλήνων αναδόχων και εθελοντών στην Αιθιοπία, ώστε η πράξη της αναδοχής να αποκτήσει και προσωπική διάσταση. Γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι και ανάδοχοι, όλοι εθελοντικά, έχουν επισκεφτεί τα παιδιά μεταφέροντας ρουχισμό, ιατροφαρμακευτικό και εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως την αγάπη τους στην πράξη. Το έργο της Lalibela υλοποιείται χάρη στην οικονομική υποστήριξη και αγάπη Ελλήνων αναδόχων, μελών, χορηγών και εθελοντών. Σας ευχαριστούμε Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών - Lalibela Κλεισθένους 15, 105 52 Αθήνα, 210 3227478, info@lalibela.gr, www.lalibela.gr ALPHA BANK IBAN No: GR20 0140 1210 1210 0200 2007 587 EUROBANKIBAN No: GR9802601780000870200852173

συνεισφορά

Το φετινό μας Ημερολόγιο είναι αφιερωμένο στο καινούργιο πρόγραμμα που ξεκίνησε στο Κέντρο μας στην Asela με 20 παιδιά και αναπτύσσεται με στόχο την υποστήριξη περισσότερων. Η Αιθιοπία βγαίνει από έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο και η κατάσταση στη χώρα εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Εμείς όμως συνεχίζουμε τις δράσεις μας. Αναλάβαμε ξανά φέτος την αναδοχή ορφανών ή άπορων μικρών παιδιών και προσπαθούμε να απαλύνουμε τα τραύματά τους προσφέροντάς τους προστασία. Σ’ αυτήν την προσπάθειά μας, σας καλούμε να
πολύ για τη
συμμετάσχετε. Ευχόμαστε, με τη δική σας βοήθεια, να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά! O Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών-Lalibela είναι μια ελληνική μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την παροχή στέγης, τροφής, ένδυσης, εκπαίδευσης και ιατρικής κάλυψης σε ορφανά και άπορα παιδιά της Αιθιοπίας, μέσω προγραμμάτων αναδοχής. Η Αιθιοπία παραμένει μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου και υποφέρει από λιμούς, ασθένειες, συρράξεις και σας στο κοινό μας έργο και σας ευχόμαστε μια πολύ καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη και δημιουργικότητα! Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή του Κέντρου μας στην Asela, κ. Girma Alemu, για τη συνεργασία του στο πρόγραμμα που ενέπνευσε το φετινό μας ημερολόγιο! Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την εταιρία Citronio για την προσφορά του δημιουργικού. Ευχαριστούμε από καρδιάς, τον μεγάλο χορηγό μας, την εταιρεία “ Schur Flexibles ABR S.A. (Adapa Group)”!
Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών - Lalibela Ιανουάριος Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών - Lalibela Φεβρουάριος Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών - Lalibela Μάρτιος Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών - Lalibela Απρίλιος Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών - Lalibela Μάιος Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών - Lalibela Ιούνιος Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών - Lalibela Ιούλιος Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών - Lalibela Αύγουστος Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών - Lalibela Σεπτέμβριος Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών - Lalibela Οκτώβριος Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών - Lalibela Νοέμβριος Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών - Lalibela Δεκέμβριος Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.