Page 1

Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 30/11/2010 Page 1

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters Location: Etobicoke Olympium FEMALE

Aw, Katie (11) # 1B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:40.64S 1:17.50S 3:05.72S 44.13S 2:43.65S 1:24.65S 35.59S 50.58S

Bernstein, Hannah (10) # 1A # 7A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:56.24S 1:29.48S 3:43.81S 3:29.57S 1:41.87S 41.15S 54.53S

Blair, Paige (9) # 1A # 7A # 13A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

NT 1:08.63S 1:47.52S 2:11.66S NT 1:07.87S

Brodie, Alexis (12) # 1B # 7B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

NT 41.44S 1:11.69S 3:03.53S 38.82S 2:48.36S 1:21.50S 32.69S

Bruce, Nicole (12) # 7B # 13B # 27B # 33B # 53B # 65B

Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Breast

44.92S 1:22.91S 3:29.18S 41.16S 1:33.59S 51.58S

Bruhn, India (11) # 1B # 13B # 27B # 33B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly

Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back

2:47.41S 1:19.97S

Chen, Katherine (14) # 9B # 15B # 29B # 41B # 61B # 67B

Female 14-14 200 Back Female 14-14 100 Free Female 14-14 200 IM Female 14-14 200 Free Female 14-14 50 Free Female 14-14 100 Breast

3:48.97S 1:24.76S 3:34.00S 3:11.51S 37.20S 1:49.91S

Chen, Susan (11) NT NT NT 4:16.17S NT NT NT

Bertheau, Jeanelle (12) # 1B # 13B # 27B # 39B # 53B # 59B # 65B

# 39B # 53B

1:53.67S 1:09.66S 2:57.37S 47.09S

# 1B # 7B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:47.15S 49.02S 1:31.93S 4:08.32S 49.30S 3:30.60S 1:42.78S 45.13S 50.80S

Chernos, Martha (11) # 1B # 7B # 27B # 39B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:45.77S 48.37S 3:57.47S NT 39.63S 53.68S

Cheung, Janice (16) #5 # 11 # 17 # 31 # 37 # 43 # 57 # 63 # 69

Female 15-17 200 Breast Female 15-17 200 Back Female 15-17 100 Free Female 15-17 200 IM Female 15-17 100 Fly Female 15-17 200 Free Female 15-17 100 Back Female 15-17 50 Free Female 15-17 100 Breast

2:58.09S 2:49.90S 1:07.98S 2:45.44S 1:27.34S 2:24.27S 1:22.04S 32.05S 1:22.69S

Chong, Cassandra (10) # 1A # 13A # 27A # 39A # 53A # 59A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

1:55.35S 1:25.60S 3:46.86S 3:08.39S 1:35.22S 38.31S

Christopher, Gabriella (11) # 1B # 13B # 27B # 33B # 53B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Breast

1:44.07S 1:27.27S 3:30.96S 44.01S 1:39.52S 52.07S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 30/11/2010 Page 2

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters FEMALE

Christopher, Sophia (13) # 3A # 15A # 29A # 41A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

# 65B NT 1:19.05S 3:28.61S 3:05.85S 38.02S 1:53.30S

Cohen, Lauren (10) # 1A # 13A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

NT NT NT 48.58S NT

Connell, Mikhaela (12) # 7B # 13B # 27B # 33B # 53B # 59B

Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

43.14S 1:25.19S 3:31.11S 43.57S 1:39.44S 36.36S

Corazza, Celine (14) # 9B # 15B # 29B # 35B # 41B # 55B # 61B # 67B

Female 14-14 200 Back Female 14-14 100 Free Female 14-14 200 IM Female 14-14 100 Fly Female 14-14 200 Free Female 14-14 100 Back Female 14-14 50 Free Female 14-14 100 Breast

3:14.24S 1:20.19S 3:16.40S 1:40.79S 2:57.31S 1:31.11S 34.71S 1:39.53S

Daniels, Ariella-Ruth (17) # 57 # 63 # 69

Female 15-17 100 Back Female 15-17 50 Free Female 15-17 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

43.13S 1:25.90S NT 44.86S 37.88S 51.89S

Deeth, Ainsley (13) # 3A # 9A # 15A # 29A # 35A # 41A # 55A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 200 Back Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Fly Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

NT 2:51.18S 1:13.73S 3:00.99S 1:29.36S 2:47.89S 1:19.36S 32.69S 1:32.45S

Deeth, Paige (11) # 1B # 7B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 50 Free

49.96S

# 7A # 13A # 59A # 65A

Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

1:17.46S NT 57.91S NT

Domingo, Julia (11) # 7B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

50.57S 1:33.06S NT 50.17S 3:43.87S 1:57.55S 38.63S NT

Dorland, Emma (10) # 1A # 7A # 13A # 39A # 53A # 59A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

NT 55.27S 1:36.93S NT NT 42.87S

Dorogi, Henrietta (13) # 3A # 15A # 29A # 41A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

NT 1:18.14S 3:23.99S 2:54.70S 34.71S 1:45.18S

Douglas, Jacqueline (12) 1:19.95S 30.13S 1:34.06S

Day, Carolyn (12) # 7B # 13B # 27B # 33B # 59B # 65B

Female 11-12 50 Breast

deFreitas, Sydney (7)

1:51.43S 53.67S 44.64S

# 27B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

3:05.37S 43.32S 2:55.04S 1:37.19S 34.20S

Draws, Angeline (10) # 1A # 7A # 13A # 27A # 33A # 39A # 53A # 59A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

1:53.37S 44.54S 1:26.49S 3:39.38S 45.92S 3:15.49S 1:34.08S 37.18S

Duess, Marissa (13) # 3A # 15A # 29A # 41A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

3:41.01S 1:13.41S 3:10.72S 2:50.13S 32.17S 1:42.85S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 30/11/2010 Page 3

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters FEMALE

Farkas, Stephanie (15) #5 # 11 # 17 # 31 # 37 # 43 # 57 # 63 # 69

Female 15-17 200 Breast Female 15-17 200 Back Female 15-17 100 Free Female 15-17 200 IM Female 15-17 100 Fly Female 15-17 200 Free Female 15-17 100 Back Female 15-17 50 Free Female 15-17 100 Breast

NT 2:47.68S 1:05.46S 2:48.57S 1:17.91S 2:23.01S 1:20.07S 31.14S 1:34.11S

Farkas, Victoria (10) # 1A # 13A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

2:14.98S 2:02.86S 1:04.45S NT 2:13.81S 49.94S 1:04.27S

Fine, Julia (12) # 1B # 13B # 27B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 100 Fly Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

NT 1:16.37S 1:36.94S 2:45.08S 1:28.71S 35.14S 1:37.16S

Ford, Julia (11) # 1B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:47.39S 1:23.51S 3:27.26S 46.09S 2:59.04S 1:36.10S 37.51S 52.79S

Fraeys de Veubeke, Annabelle (12) # 7B # 13B

Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free

NT NT 1:42.82S 56.28S

Fredrickson, Sydney (12) # 1B # 13B # 27B # 33B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

2:12.86S 1:33.89S NT 56.37S 39.36S 1:00.05S

Garcia, Nicole (11) # 7B # 13B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

NT NT NT NT NT NT

# 1A # 13A # 33A # 39A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

NT 1:40.80S NT NT 43.41S 58.72S

Geana, Teodora (13) NT NT NT NT NT NT NT NT

Ford, Emily (13) # 3A # 15A # 35A # 41A # 55A # 61A # 67A

Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Breast

Geana, Nicole (9) NT 1:32.27S 4:01.37S NT 1:49.24S 39.80S

Firth, Rachel (12) # 1B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

# 33B # 39B # 53B # 65B

47.45S 1:30.78S

# 3A # 15A # 29A # 41A # 55A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

NT 1:44.12S NT NT NT 44.45S NT

Geffroy, Lucile (11) # 1B # 13B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:58.44S 1:32.07S NT NT 1:43.35S 39.66S 53.40S

Giacomelli, Ella (10) # 1A # 13A # 33A # 39A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

NT 1:46.64S 1:01.69S NT 46.46S 56.98S

Graziosi, Flavia (10) # 1A # 13A # 33A # 53A # 59A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

NT NT NT NT NT


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 30/11/2010 Page 4

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters FEMALE

Graziosi, Giulia (10) # 1A # 13A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

NT NT NT NT NT

Gritis, Sarah Alexis (12) # 1B # 7B # 33B # 39B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:47.03S 40.75S 48.24S NT 36.05S 49.67S

Hair, Seonaid (9) # 1A # 13A # 27A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

2:00.87S 1:28.34S 4:01.04S 3:15.38S 1:47.65S 39.01S 56.91S

Henley, Claryn (12) # 1B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:43.90S 1:17.35S 3:14.83S 47.69S 2:51.91S 1:31.99S 35.25S 48.21S

Henry, Brooke Alexandra (12) # 1B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back

1:51.55S 1:14.01S 2:55.28S 36.97S 2:46.90S 1:20.67S

Henry, Madeleine (13) # 3A # 15A # 29A # 35A # 55A # 61A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Fly Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free

NT 1:15.48S 3:03.92S 1:27.41S 1:24.65S 33.97S

Hodaie, Sara (10) # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

NT NT NT 53.38S 1:02.28S

Hubert, Yael (14) # 3B # 15B # 29B

Female 14-14 200 Breast Female 14-14 100 Free Female 14-14 200 IM

4:13.11S 1:27.37S 3:38.47S

# 41B # 55B # 67B

Female 14-14 200 Free Female 14-14 100 Back Female 14-14 100 Breast

3:12.02S 1:38.38S 1:56.43S

Inglis, McKinley (13) # 29A # 35A # 41A

Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Fly Female 13-13 200 Free

3:06.07S 1:29.91S 2:57.95S

Jarvi, Stephanie (11) # 1B # 13B # 27B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:43.13S 1:30.73S NT 3:17.45S 1:37.00S 39.55S 49.36S

Jory, Mary-Kate (11) # 1B # 7B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

1:46.17S 40.01S 1:19.76S 3:26.10S 39.05S 3:15.29S 1:28.44S 36.18S

Katsoris, Katerina (11) # 1B # 13B # 27B # 33B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

1:51.83S 1:22.85S 4:21.60S 43.93S 1:42.47S 37.58S

Kazan Baigrie, Jordan (13) # 55A # 61A # 67A

Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

1:37.03S 35.88S 1:42.86S

Keith, Alison (10) # 7A # 13A # 33A # 39A # 53A # 59A

Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

NT NT 1:01.40S NT 2:14.44S NT

Kennedy, Madeleine (10) # 7A # 13A # 27A # 33A # 59A # 65A

Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

59.17S 1:50.01S 4:37.60S 56.04S 45.19S 56.53S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 30/11/2010 Page 5

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters FEMALE

Kim, E Jun (12) # 1B # 7B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

NT NT NT NT NT NT

Kogan, Anna (12) # 27B # 39B # 53B # 65B

Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Breast

5:06.67S 3:31.91S 1:58.20S 55.61S

Konry, Blake (12) # 7B # 13B # 33B # 39B # 53B # 65B

Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Breast

NT NT NT NT NT NT

Kramreither, Lauren (12) # 1B # 13B # 27B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

NT 1:28.79S NT NT NT NT NT

Kwarko-Fosu, Akua (14) # 29B # 35B # 55B # 67B

Female 14-14 200 IM Female 14-14 100 Fly Female 14-14 100 Back Female 14-14 100 Breast

3:21.78S 1:38.94S 1:35.04S 1:45.10S

Laham, Elisha (13) # 9A # 15A # 29A # 35A # 41A # 55A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Back Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Fly Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

2:50.00S 1:11.27S 3:09.81S 1:34.12S 2:38.56S 1:18.93S 31.95S 1:30.42S

Laham, Katrina (12) # 1B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:40.40S 1:18.66S 3:42.12S 46.27S 2:53.97S 1:35.17S 37.29S 49.51S

Laham, Vanessa (10) # 1A # 7A # 33A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 50 Fly

2:03.06S 56.11S 1:00.06S

# 39A # 59A # 65A

Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

3:53.10S 45.60S 1:02.81S

Lamb, Taylor (10) # 7A # 13A # 27A # 33A # 59A # 65A

Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

NT 1:40.76S NT NT 42.91S 56.89S

Landesman, Ashley (13) # 3A # 15A # 29A # 55A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

NT NT NT NT NT NT

Lee, Caitlyn (12) # 1B # 13B # 27B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

2:08.19S 1:48.94S 4:35.65S 4:32.74S 2:01.64S 51.03S 53.94S

Lee, Carolyn (10) # 1A # 7A # 13A # 27A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

2:04.33S 46.50S 1:36.32S 3:50.96S 58.86S 3:30.91S 1:44.00S 40.37S NT

Lem, Kaitlyn (12) # 1B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:45.12S 1:21.30S 3:26.44S 44.35S 3:04.76S 1:35.54S 36.32S NT

Liberta, Emma (9) # 1A # 13A # 27A # 39A # 53A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Breast

2:20.11S 1:40.68S 5:37.50S 3:51.15S 1:51.62S 1:03.44S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 30/11/2010 Page 6

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters FEMALE

Lidke, Katherine (10) # 1A # 13A # 27A # 33A # 53A # 59A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

2:05.57S 1:41.75S 4:15.47S 58.18S 1:46.89S 43.97S

Lindy, Leah (13) # 3A # 15A # 29A # 41A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

3:41.28S 1:26.92S 3:24.72S 3:00.59S 37.39S 1:39.85S

Lockridge, Claire (14) # 9B # 15B # 29B # 35B # 41B # 55B # 67B

Female 14-14 200 Back Female 14-14 100 Free Female 14-14 200 IM Female 14-14 100 Fly Female 14-14 200 Free Female 14-14 100 Back Female 14-14 100 Breast

2:54.83S 1:07.95S 2:56.20S 1:17.94S 2:27.90S 1:21.91S 1:38.14S

LoMonaco, Sierra (14) # 3B # 9B # 15B # 29B # 35B # 41B # 55B # 61B # 67B

Female 14-14 200 Breast Female 14-14 200 Back Female 14-14 100 Free Female 14-14 200 IM Female 14-14 100 Fly Female 14-14 200 Free Female 14-14 100 Back Female 14-14 50 Free Female 14-14 100 Breast

3:11.82S 2:53.16S 1:07.50S 2:53.67S 1:29.10S 2:28.80S 1:20.20S 30.54S 1:30.29S

Lustgarten, Ayelet (12) # 1B # 7B # 13B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

1:44.83S NT 1:20.26S 39.66S 3:23.12S 1:37.29S 35.90S

Luttor, Adrianne (9) # 7A # 13A # 27A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

47.32S 1:36.35S 4:48.19S 48.97S 3:36.92S 1:38.18S 38.48S 1:00.89S

Lychy, Sarah (13) # 3A # 9A # 15A # 29A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 200 Back Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM

3:15.30S 2:52.50S 1:14.36S 2:56.47S

# 35A # 41A # 55A # 61A # 67A

Female 13-13 100 Fly Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

1:31.85S 2:38.32S 1:22.68S 34.03S 1:32.58S

Malyarchuk, Nataliya (13) # 15A # 41A # 55A # 67A

Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 100 Breast

NT NT NT NT

Marcil, Daphne (11) # 1B # 7B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

1:45.10S 39.40S 1:18.29S 3:31.35S 39.42S 3:08.43S 1:28.98S 33.98S

Martin, Caroline (8) # 1A # 7A # 13A # 27A # 39A # 53A # 59A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

2:00.47S 48.68S 1:35.85S 3:51.37S 3:24.51S 1:48.00S 41.26S

Massey, Melanie (12) # 1B # 7B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

2:10.47S 49.24S 1:33.43S NT 50.49S NT 1:49.04S 41.56S 57.80S

McGivney, Erin (10) # 1A # 13A # 33A # 39A # 53A # 59A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

2:17.99S 1:41.08S 52.60S NT 1:51.53S 43.23S

Meilen, Lauren (13) # 3A # 15A # 29A # 41A # 55A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

NT 1:25.19S 3:28.99S 3:08.56S 1:34.71S 39.78S 2:04.64S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 30/11/2010 Page 7

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters FEMALE

Miljanic, Simona (16) #5 # 17 # 31 # 43 # 57 # 63

Female 15-17 200 Breast Female 15-17 100 Free Female 15-17 200 IM Female 15-17 200 Free Female 15-17 100 Back Female 15-17 50 Free

NT 1:26.83S 3:29.08S 3:05.80S 1:32.50S 38.24S

Morales-Pires, Laura (14) # 9B # 15B # 29B # 41B # 55B # 61B

Female 14-14 200 Back Female 14-14 100 Free Female 14-14 200 IM Female 14-14 200 Free Female 14-14 100 Back Female 14-14 50 Free

3:26.72S 1:19.02S 3:20.59S 2:49.44S 1:34.66S 36.07S

Nakamura, Saki (9) # 1A # 7A # 13A # 27A # 33A # 39A # 53A # 59A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

1:36.99S 41.23S 1:21.51S 3:05.64S 45.67S 2:58.94S NT 34.47S

Prosterman, Alexandra (15) #5 # 17 # 31 # 43 # 57 # 69

Female 15-17 200 Breast Female 15-17 100 Free Female 15-17 200 IM Female 15-17 200 Free Female 15-17 100 Back Female 15-17 100 Breast Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 15-17 200 IM Female 15-17 200 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

3:29.54S 3:16.04S 39.12S 1:48.48S

Rowatt, Emma (12) # 7B # 13B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

47.35S 1:25.72S 54.17S NT 1:39.79S 37.88S

Salah, Georgia (10) # 1A

Female 10 & Under 100 Breast

Scepanovic, Natalija (13) # 9A # 15A # 29A # 35A # 41A # 55A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Back Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Fly Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

NT 1:18.10S 3:11.52S 1:31.57S 2:43.65S 1:36.93S 35.35S 1:41.60S

Schnurr, Lillian (9) # 1A # 13A # 27A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

2:05.31S 1:39.90S 4:13.09S 3:40.14S 1:52.21S 45.02S 58.62S

# 7B # 13B # 27B # 33B # 39B # 59B

Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 50 Free

NT NT NT NT NT NT

# 1B # 7B # 27B # 33B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

2:09.08S 38.99S 3:29.01S 42.70S 1:32.42S 34.45S

Shum, Amanda (16) 3:11.16S 2:49.33S

Quarin, Hannah (13) # 29A # 41A # 61A # 67A

1:41.35S NT NT 2:01.46S NT 1:02.06S

Sherrard, Dana (12) NT 1:39.15S NT 53.53S NT 42.20S

Quarin, Chelsey (15) # 31 # 43

Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

Schwartz, Beverly (11) NT NT NT NT NT NT

Pupovac, Katarina (11) # 1B # 13B # 27B # 33B # 53B # 59B

# 13A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

2:15.06S

#5 # 11 # 17 # 31 # 37 # 43 # 57 # 63 # 69

Female 15-17 200 Breast Female 15-17 200 Back Female 15-17 100 Free Female 15-17 200 IM Female 15-17 100 Fly Female 15-17 200 Free Female 15-17 100 Back Female 15-17 50 Free Female 15-17 100 Breast

3:06.60S NT 1:07.04S 2:46.01S 1:18.22S 2:34.52S 1:25.22S 30.32S 1:22.81S

Sinicropi, Eliana (11) # 1B # 13B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

2:08.67S 1:37.29S NT 1:56.79S NT 59.85S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 30/11/2010 Page 8

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters FEMALE

Smith, Amy (13) # 29A # 35A # 61A # 67A

Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Fly Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

3:15.17S 1:44.41S 34.90S 1:38.87S

Smith, Erin (11) # 1B # 13B # 27B # 33B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:46.08S 1:25.15S 3:30.02S NT 37.52S 47.82S

Spanton, Robin (14) # 9B # 15B # 29B # 41B # 55B # 67B

Female 14-14 200 Back Female 14-14 100 Free Female 14-14 200 IM Female 14-14 200 Free Female 14-14 100 Back Female 14-14 100 Breast Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Breast Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Breast Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

Tigert, Melissa (14)

NT 2:03.49S NT 52.02S 1:06.40S

Ulicki, Celeste (9)

1:51.24S 47.05S 1:29.83S NT 50.53S 3:22.02S 1:45.57S 52.70S

Vasila, Katie (9)

1:46.42S 1:29.98S 3:36.98S 43.85S 3:24.96S 1:39.77S 47.97S

Sugiyama, Samantha (12) # 1B # 7B # 13B # 27B

# 1A # 7A # 13A # 27A # 39A # 53A # 59A

1:59.25S 1:24.59S 44.80S 3:24.94S 1:39.84S 37.53S

Sugiyama, Megan (9) # 1A # 13A # 27A # 33A # 39A # 53A # 65A

Tekker, Danielle (9)

# 7A # 13A # 27A # 33A # 53A # 59A # 65A

Sturrock, Haley (10) # 1A # 7A # 13A # 27A # 33A # 39A # 53A # 65A

37.99S 2:46.54S 1:27.74S 32.57S 1:54.85S 51.39S 1:39.83S NT NT 1:53.55S 45.71S

Tessler, Avery (10)

Sturrock, Claire (8) # 1A # 13A # 53A # 59A # 65A

Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

NT 1:29.38S 3:48.40S 3:14.16S 1:52.41S 2:12.07S

Stewart, Ashley (12) # 1B # 13B # 33B # 39B # 53B # 59B

# 33B # 39B # 53B # 59B

1:34.59S 40.94S 1:14.50S 3:03.07S

# 3B # 9B # 29B # 41B # 55B # 61B # 7A # 13A # 33A # 53A # 59A # 1A # 13A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast Female 14-14 200 Breast Female 14-14 200 Back Female 14-14 200 IM Female 14-14 200 Free Female 14-14 100 Back Female 14-14 50 Free Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

57.80S 2:11.88S NT 1:20.50S 2:05.35S 55.27S 1:19.77S NT 3:27.54S 3:26.19S 3:07.68S 1:32.78S 35.80S 55.31S NT NT NT NT NT 1:45.65S NT 1:53.47S NT 53.24S

Vuckovic, Tiana (13) # 3A # 15A # 29A # 41A # 55A # 61A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free

NT 1:15.94S 3:09.08S 2:46.79S NT 33.59S

Walters, Sarah (13) # 3A # 15A # 29A # 41A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

NT 1:21.20S 3:17.23S 2:54.70S 35.26S 1:42.86S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 30/11/2010 Page 9

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters FEMALE

Wang, Amy (11) # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

3:01.56S 40.86S 2:43.90S 1:22.79S 33.57S

Wang, Qianyi (8) # 7A # 13A # 27A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

47.32S 1:32.45S 4:04.77S 3:32.43S 1:43.48S 41.80S 55.20S

Webber, Kiana (11) # 1B # 7B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

1:33.37S 44.16S 1:17.72S 3:05.80S 47.71S 2:59.38S 1:36.39S 35.37S

Woticky, Fiona (13) # 3A # 9A # 15A # 29A # 35A # 41A # 55A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 200 Back Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Fly Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

3:25.17S NT 1:08.59S 2:49.91S 1:19.88S 2:26.97S 1:20.71S 31.80S 1:37.38S

Yue, Ningfei (10) # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

1:47.80S 43.37S 58.01S

Zhou, Miranda (12) # 1B # 13B # 27B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:42.70S 1:26.31S 3:34.81S 3:06.62S 1:42.20S 40.89S 48.33S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 30/11/2010 Page 10

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters MALE

Antonen, Eric (9) # 2A # 8A # 14A # 28A # 40A # 54A # 60A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free

2:16.93S 54.67S 1:41.48S NT 3:50.61S 1:50.19S 44.40S

Arnesty, Tamir (10) # 2A # 14A # 28A # 40A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

1:50.31S 1:20.25S 3:29.50S 2:49.74S 1:26.89S 36.71S 51.27S

Atkinson, Joseph (12) # 2B # 8B # 14B # 28B # 40B # 54B # 60B # 66B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 50 Back Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free Male 11-12 50 Breast

1:45.35S NT 1:14.55S 3:08.61S 2:43.87S 1:32.89S 31.95S 53.40S

Aw, Michael (13) # 4A # 10A # 16A # 30A # 36A # 42A # 56A # 62A # 68A

Male 13-13 200 Breast Male 13-13 200 Back Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 100 Fly Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast

3:34.89S NT 1:14.86S 2:54.90S 1:17.62S 2:45.64S 1:22.99S 34.04S 1:45.95S

Barletta, Jamie (13) # 4A # 16A # 30A # 36A # 42A # 56A # 62A # 68A

Male 13-13 200 Breast Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 100 Fly Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast

NT 1:05.78S 2:54.24S 1:21.23S 2:27.10S 1:22.10S 30.35S 1:44.36S

Brenken, David (11) # 2B # 14B # 34B # 40B # 54B # 60B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 100 Free Male 11-12 50 Fly Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 100 Free

Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

1:00.00S NT 1:55.85S NT NT

Brown, Taila (10) # 2A # 8A # 14A # 28A # 34A # 40A # 54A # 60A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free

1:44.41S 42.16S 1:16.57S 3:09.97S 47.94S 2:57.61S 1:27.47S 33.92S

Bruhn, Will (8) # 8A # 14A # 34A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

53.09S 1:58.36S 1:04.80S 1:57.90S NT NT

Bucio Betancourt, Miguel (13) # 4A # 16A # 30A # 36A # 42A # 56A # 62A # 68A

Male 13-13 200 Breast Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 100 Fly Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast

NT 1:18.85S 3:11.10S 1:25.92S 2:50.38S 1:54.11S 33.08S 1:45.52S

Cheng, Matthew (15) #6 # 18 # 32 # 38 # 44 # 64

Male 15-17 200 Breast Male 15-17 100 Free Male 15-17 200 IM Male 15-17 100 Fly Male 15-17 200 Free Male 15-17 50 Free

NT 1:02.95S 2:41.84S 1:13.32S 2:19.55S 27.97S

Chen, Liu Jia (10) # 8A # 14A # 34A # 40A # 54A # 60A

Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free

NT 1:51.19S 59.13S NT 1:48.78S 44.41S

Chen, Kevin (8) NT 1:29.41S 44.10S NT 1:35.33S NT

Brown, Kaita (7) # 2A # 14A

# 34A # 40A # 54A # 60A # 66A

2:25.74S 1:46.99S

# 2A # 14A # 28A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

2:18.74S 1:48.34S NT NT 49.62S 1:07.10S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 30/11/2010 Page 11

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters MALE

Chiu, Ryan (14) # 30B # 42B # 56B # 62B

Male 14-14 200 IM Male 14-14 200 Free Male 14-14 100 Back Male 14-14 50 Free

3:23.59S 3:20.42S 1:37.07S 33.67S

Corazza, Luca (10) # 2A # 14A # 28A # 34A # 40A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

1:57.31S 1:17.66S 3:08.21S 40.73S 2:54.08S 1:30.75S 34.76S 54.00S

Dorland, Riley (12) # 8B # 14B # 28B # 40B # 54B # 66B

Male 11-12 50 Back Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Breast

44.36S 1:24.19S NT 3:10.63S 1:41.56S NT

Draws, Matthew (11) # 2B # 8B # 28B # 40B # 54B # 60B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 50 Back Male 11-12 200 IM Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free

1:52.66S 47.62S 4:14.87S 3:28.84S 1:42.32S 38.09S

Dumitrache, Andrew (12) # 2B # 14B # 28B # 34B # 40B # 54B # 60B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free

1:53.39S 1:12.52S 3:08.80S 41.91S 2:46.51S 1:17.97S 32.72S

Gorokhovsky, Michael (13) # 30A # 42A # 56A # 62A # 68A

Male 13-13 200 IM Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast

NT NT 1:42.71S 36.30S 1:43.63S

Hamilton, Drew (10) # 2A # 8A # 14A # 28A # 34A # 40A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast Male 14-14 200 Breast

Male 14-14 200 Back Male 14-14 100 Free Male 14-14 200 IM Male 14-14 100 Fly Male 14-14 200 Free Male 14-14 100 Back Male 14-14 50 Free Male 14-14 100 Breast

2:39.07S 1:05.14S 2:40.28S 1:18.65S 2:22.43S 1:15.46S 30.14S 1:27.80S

Huang, Austin (12) # 8B # 14B # 28B # 40B # 54B # 60B

Male 11-12 50 Back Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free

NT NT NT NT NT NT

Jones George, Bryce (11) # 2B # 8B # 14B # 28B # 40B # 54B # 60B # 66B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 50 Back Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free Male 11-12 50 Breast

2:11.26S NT 1:40.21S NT NT 1:55.79S 44.30S 1:05.24S

Jung, Kyle (13) # 4A # 16A # 30A # 36A # 42A # 56A # 62A # 68A

Male 13-13 200 Breast Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 100 Fly Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast

NT 1:14.21S 3:24.72S 1:31.10S 2:49.42S NT 32.11S 1:40.62S

Juric, Patrick (10) # 2A # 8A # 14A # 28A # 40A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

NT NT NT NT NT NT NT NT

Kamaldin, Adam (12) 1:55.14S 39.99S 1:17.31S 3:05.50S 44.54S 2:50.13S 1:26.13S 34.91S 1:05.37S

Henley, Macalem (14) # 4B

# 10B # 16B # 30B # 36B # 42B # 56B # 62B # 68B

3:08.63S

# 2B # 8B # 14B # 28B # 34B # 40B # 54B # 60B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 50 Back Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free

1:27.50S NT 1:22.94S 3:08.72S 43.93S 3:02.85S 1:25.60S 34.22S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 30/11/2010 Page 12

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters MALE

Kennedy, Julian (9) # 2A # 8A # 14A # 28A # 34A # 40A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

1:47.07S 45.90S 1:28.68S 4:00.03S 48.66S 3:22.76S 1:37.08S 39.47S 51.55S

Kim, Isaac (12) # 2B # 8B # 28B # 34B # 54B # 60B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 50 Back Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free

1:40.40S 54.44S NT 48.48S NT 39.97S

Kim, Yoon Jae (14) # 30B # 56B # 62B # 68B

Male 14-14 200 IM Male 14-14 100 Back Male 14-14 50 Free Male 14-14 100 Breast

NT NT NT NT

Kuhne, Travis (13) # 10A # 16A # 30A # 36A # 62A # 68A

Male 13-13 200 Back Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 100 Fly Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast Male 11-12 50 Back Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back

52.69S 1:15.40S 3:18.97S 49.93S 3:01.64S 1:28.45S

Levstein, Alexander (16) #6 # 18 # 32 # 44 # 58 # 64

Male 15-17 200 Breast Male 15-17 100 Free Male 15-17 200 IM Male 15-17 200 Free Male 15-17 100 Back Male 15-17 50 Free

NT 1:06.78S 2:54.28S 2:36.48S 1:25.28S 29.35S

Linaksita, Brandon (16) #6 # 12 # 18 # 32 # 38 # 44 # 58 # 64 # 70

Male 15-17 200 Breast Male 15-17 200 Back Male 15-17 100 Free Male 15-17 200 IM Male 15-17 100 Fly Male 15-17 200 Free Male 15-17 100 Back Male 15-17 50 Free Male 15-17 100 Breast

Lockridge, Palmer (15)

Male 15-17 200 Breast Male 15-17 100 Free Male 15-17 200 IM Male 15-17 100 Fly Male 15-17 200 Free Male 15-17 50 Free

NT 1:04.08S 2:41.65S 1:17.84S 2:21.99S 28.91S

Longwell, Andrew (13) # 10A # 16A # 36A # 42A # 56A # 68A

Male 13-13 200 Back Male 13-13 100 Free Male 13-13 100 Fly Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 100 Breast

3:13.72S 1:15.93S 1:33.49S 2:48.00S 1:28.20S 1:45.35S

Lunga, Dumitru (12) # 2B # 14B # 28B # 34B # 40B # 54B # 60B # 66B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free Male 11-12 50 Breast

1:39.52S 1:20.90S 3:21.47S NT 2:50.91S 1:25.00S 33.49S 45.73S

Luo, Gabriel (9) NT 1:21.69S 3:19.66S 1:51.23S 35.16S 1:35.39S

Kuo-Lee, Ethan (12) # 8B # 14B # 28B # 34B # 40B # 54B

#6 # 18 # 32 # 38 # 44 # 64

3:09.22S 2:37.17S 57.95S 2:30.84S 1:08.09S 2:11.09S 1:11.86S 26.24S 1:26.99S

# 2A # 8A # 14A # 28A # 40A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

NT NT NT NT NT 1:58.46S NT 55.60S

MacLachlan, Matti (12) # 2B # 14B # 34B # 40B # 54B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 100 Free Male 11-12 50 Fly Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back

1:45.29S 1:15.59S 46.85S 2:53.27S 1:20.53S

Martin, Arthur (13) # 30A # 42A # 56A # 62A

Male 13-13 200 IM Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 50 Free

4:08.18S 3:33.06S 1:56.69S 39.68S

Matte, Etienne (12) # 2B # 14B # 28B # 34B # 54B # 60B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free

1:52.11S 1:28.51S 3:46.90S 46.53S 1:39.21S 37.45S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 30/11/2010 Page 13

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters MALE

Rezk, Omar (9)

Mitrovic, Nikola (16) # 12 # 18 # 32 # 44 # 58 # 70

Male 15-17 200 Back Male 15-17 100 Free Male 15-17 200 IM Male 15-17 200 Free Male 15-17 100 Back Male 15-17 100 Breast

3:36.25S 1:21.68S 3:17.58S 2:56.32S 1:29.99S 1:55.15S

Morales-Pires, Armando (10) # 2A # 14A # 34A # 40A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

2:21.99S 1:44.10S 58.07S 3:43.12S 2:05.02S 46.03S 1:06.38S

Nesovic, Karlo (13) # 4A # 16A # 30A # 42A # 56A # 62A # 68A

Male 13-13 200 Breast Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast

NT 1:22.80S NT 3:04.10S 1:39.31S 30.99S 1:41.79S

Nguyen, Daniel (8) # 2A # 14A # 34A # 40A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

2:20.55S 1:53.42S 1:13.55S NT 2:11.19S 52.51S 1:13.16S

Nguyen, Donavan (11) # 2B # 8B # 28B # 34B # 60B # 66B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 50 Back Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 50 Free Male 11-12 50 Breast

1:52.11S 47.53S 3:42.33S 52.39S 37.74S 50.85S

Pennachetti, John (13) # 4A # 16A # 30A # 42A # 62A # 68A

Male 13-13 200 Breast Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 200 Free Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast

NT 1:22.80S 3:37.67S 3:04.12S 33.25S NT

Ren, Stanley (14) # 4B # 16B # 30B # 36B # 42B # 56B # 62B # 68B

Male 14-14 200 Breast Male 14-14 100 Free Male 14-14 200 IM Male 14-14 100 Fly Male 14-14 200 Free Male 14-14 100 Back Male 14-14 50 Free Male 14-14 100 Breast

3:22.56S 1:09.39S 3:11.22S 1:29.09S 2:36.95S 1:41.13S 33.52S 1:27.26S

# 2A # 14A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

NT NT 1:49.30S 44.66S NT

Rezk, Sherief (12) # 8B # 14B # 28B # 34B # 40B # 54B # 60B

Male 11-12 50 Back Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free

NT 1:14.11S 2:54.98S 43.39S 2:45.52S 1:26.70S 32.08S

Sarenac, Marko (10) # 2A # 14A # 34A # 40A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

NT 1:35.38S 49.81S 3:32.03S 39.40S 57.33S

Sienkiewicz, Michael (11) # 8B # 14B # 28B # 34B # 40B # 54B # 60B # 66B

Male 11-12 50 Back Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free Male 11-12 50 Breast

46.33S 1:33.01S 4:29.21S 53.26S 3:37.90S 1:47.84S 41.62S 1:05.35S

Stipo, Alessandro (13) # 10A # 16A # 30A # 36A # 42A # 56A # 62A # 68A

Male 13-13 200 Back Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 100 Fly Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast

NT 1:19.47S 3:14.67S 1:31.76S 2:50.12S 1:41.14S 34.53S 1:53.17S

Stipo, Marco (10) # 2A # 8A # 14A # 28A # 34A # 40A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

1:47.30S 44.31S 1:24.32S 3:08.67S 41.68S 2:57.40S NT 38.89S 53.27S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 30/11/2010 Page 14

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters MALE

Suen, Matthew (15) # 32 # 38 # 58 # 64 # 70

Male 15-17 200 IM Male 15-17 100 Fly Male 15-17 100 Back Male 15-17 50 Free Male 15-17 100 Breast

2:26.19S 1:12.69S 1:10.71S 28.51S 1:16.33S

Sun, Joshua (11) # 2B # 14B # 28B # 34B # 40B # 54B # 60B # 66B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free Male 11-12 50 Breast

1:42.05S 1:17.94S 3:12.46S 43.40S 3:04.32S 1:30.82S 33.55S 45.94S

Tigert, Alexander (16) #6 # 18 # 32 # 38 # 44 # 64

Male 15-17 200 Breast Male 15-17 100 Free Male 15-17 200 IM Male 15-17 100 Fly Male 15-17 200 Free Male 15-17 50 Free

3:03.72S 1:05.57S 2:43.39S 1:17.75S 2:27.74S 29.82S

Tong, Jayson (10) # 2A # 8A # 14A # 28A # 34A # 40A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

1:57.83S 51.38S 1:35.33S 4:10.93S 56.04S 3:40.21S 1:43.90S 39.47S 55.21S

Vasila, Andrew (11) # 2B # 14B # 40B # 54B # 60B # 66B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free Male 11-12 50 Breast

1:59.09S 1:38.80S NT 1:58.50S NT 55.02S

Veljovic, Luka (9) # 2A # 8A # 14A # 28A # 34A # 54A # 60A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free

2:17.00S NT 1:44.19S NT 58.70S 2:04.16S 49.94S

Wade, Isaac (14) # 4B # 10B # 16B # 30B # 36B # 42B

Male 14-14 200 Breast Male 14-14 200 Back Male 14-14 100 Free Male 14-14 200 IM Male 14-14 100 Fly Male 14-14 200 Free

NT NT 1:01.68S 2:39.58S 1:11.28S 2:18.79S

# 56B # 62B # 68B

Male 14-14 100 Back Male 14-14 50 Free Male 14-14 100 Breast

1:14.46S 27.87S 1:31.07S

Ziaee, Faraaz (12) # 8B # 14B # 28B # 40B # 54B # 66B

Male 11-12 50 Back Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Breast

47.05S 1:28.98S 4:01.89S 3:27.93S 1:48.30S 1:00.16S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 30/11/2010 Page 15

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters Female IE's: Male IE's:

771 419

Total IE's:

1,190

Total Athletes:

181

http://www.csca.org/NYAC/2010-mega-city-NYAC-entries-03  

http://www.csca.org/NYAC/2010-mega-city-NYAC-entries-03.pdf

http://www.csca.org/NYAC/2010-mega-city-NYAC-entries-03  

http://www.csca.org/NYAC/2010-mega-city-NYAC-entries-03.pdf

Advertisement