Page 1

Csallóköz DUNASZERDAHELY > KOMÁROM > GALÁNTA > VÁGSELLYE

Halálos tragédia Tragikus közlekedési baleset történt Albár mellett.

5. oldal

Köztér Bodnár Gyula

Ha garázdálkodni akar, ne válasszák meg!

Žitný ostrov 2010. november 23., 47. szám

Ára: 0,65 €

Regionális hetilap | Regionálny týždenník

www.csallokozonline.sk Edu a Csallóközt is meghódította

Huszonegy éve már nem felülről diktálnak, hanem a polgár dönt, saját akarata szerint.

A brazil világbajnok edzést tartott, szurkolókkal találkozott, focitudását csillogtatta.

19. oldal

47. oldal

Megússzák a maffiózók?

Mosolyhadjárat Ha jól emlékszem, az elmúlt húsz évben csak a parlamenti választások idején láttam annyi óriásplakátot, mint most az önkormányzati választások előtt. Úgy tetszik, mintha a kampány szintjén a helyi kispolitika mára elérte volna az országos nagypolitika színvonalát. Országszerte még az utak mentén is képviselő- és polgármesterjelöltek színes portréiról, csoportképekről árad a derű közhelyes, de minden bizonnyal annál őszintébben vallott lózungok kíséretében. Valaki ugyan megjegyezte – nem éppen minimálbérhez közeli fizetésből élő szalagmunkás –, hogy másra is lehetett volna költeni azt a rengeteg pénzt, amibe például ezek a választási óriásplakátok kerültek. Szó se róla, csakhogy, félre minden gyanúval, egyrészt magánzsebből történik a játék, s a pártok is abba invesztálnak kasszájukból, amibe, illetve akibe jónak látják, másrészt messzire vezetne, ha most a választási hadjárat eme kétségtelenül látványos elemeinek révén az effajta önreklámozás filozófiájának vizeire eveznénk. Legfeljebb annyit mégis, hogy egy-egy közösségen belül, ahol minimum látásból vagy hírből mindenki ismer mindenkit, alighanem az összes billboardnál és kampányrendezvénynél többet nyom a latban a jelöltek eddigi életútja, teljesítménye s főként a köz javára végzett munkája. Minden más csak szöveg, illetve kép. Persze, ha kampány, legyen kampány. Egyébként is, ki a megmondhatója, minek alapján dönt a választópolgár, amikor belép a fülkébe?

Ernest Valko özvegye és leánya a búcsúszertartáson, jobbra fenn Basternák László temetése

POZSONY/NYITRA/ÓGYALLA/SZŐ GYÉN – A szlovákiai felnőtt lakosság több mint 65 százaléka elégedetlen a súlyos bűntények felderítésének arányával. Különösen azt kifogásolják, hogy Dobroslav Trnka legfőbb ügyész több nyomozati anyagot visszatart. Példaként Malina Hedvig esetét idézik, amelyet négy éve nem zárt le a rendőrség – derül ki a Közügyek Intézetének (IVO) az elmúlt hét végén nyilvánosságra hozott reprezentatív felméréséből. Lapunknak nyilatkozva Grigorij Mesežnikov, a neves intézet igazgatója elmondta, hogy az elégedetlenek száma nyilván lényegesen emelkedett, mert a felmérést még Ernest

Valko sztárügyvéd meggyilkolása előtt végezték. Az országos megdöbbenést kiváltó ügy újabb fejleménye lehet, hogy a múlt hét végén, a Pozsonyhoz tartozó Dévényújfalu (Devínska Nová Ves) határában egy kiégett gépkocsit, benne pedig egy szénné égett hullát találtak, akinek a keze össze volt kötözve, a száját pedig betapasztották. Valószínűleg élve égették el. Bűnügyi szakértők szerint nem kizárt, hogy az illető az ügyvéd bérgyilkosa, tettestárs vagy a potenciális tanú lehetett. Érdeklődésünkre Grendel Gábor, a belügyminisztérium szóvivője csupán annyit közölt, hogy a nyomozás sikere érdekében egyelőre hírzárlatot rendeltek el. Malina Hedvig ügyének lezárását leginkább Peter Labaš törvényszéki

Archív felvételek

orvosszakértő, a pozsonyi Komenský Egyetem Orvostudományi Karának nemrég újraválasztott dékánja hátráltatja, aki tavaly úgy vélekedett, hogy az időközben férjhez ment nő – aki már két gyermek édesanyja – négy éve saját magát harapdálta és ütötte meg, s így keletkeztek a sérülései. Állítása szerint 2006. augusztus 26-án senki sem bántalmazta őt Nyitrán. Szakvéleményében azonban olyan orvosokat idézett, akik nem is tudtak arról, hogy a dékán rájuk hivatkozik. A Sme munkatársainak erre a tényre figyelmeztető cikkét követően, Dobroslav Trnka átdolgozásra visszaküldte a szakvéleményt, amely azóta az orvos fiókjában lapul, s a legfőbb ügyészt ez sem zavarja. Folytatás a 14. oldalon

● Előfizetés: 031/550 37 44; online.csallokoz@gmail.com


2

Csallóköz

Válasz > Villáminterjú

A vonalban

Két iskola egy ügyről

Lívia Škultétyová, a Központi Választási Bizottság titkára

Cáfolnak és magyarázkodnak

– Mit kell tudnunk a hét végi helyhatósági választásokról? Elsősorban azt, hogy a voksolásokat szombaton, november 27-én, reggel héttől este nyolcig tartják. A választásra jogosult polgárok a lakóhelyük szerinti választási helyiségben szavazhatnak, kivételes esetekben máshol is, erről külön előírás rendelkezik. Pozsonyban és Kassán négy, máshol viszont két szavazólapot kap a szavazóhelyiségbe belépett személy. Az utóbbi esetben az egyiken a polgármesterjelölteknek, a másikon pedig az adott körzet képviselőjelöltjeinek a nevei szerepelnek. A polgármesterjelöltek közül egyet kell bejelölni, a képviselők közül pedig annyit, amennyien onnan bejutnak. Ezt a számot a szavazócédulákon is feltüntették, s kérésre a szavazóbizottságok tagjai is felvilágosítást adnak. Aki ennél többet jelöl be, annak a voksa érvénytelen. Beteg vagy mozgásképtelen személyeket kérésre mozgóurnával keresnek fel. A júniusi választásokkal ellentétben ezúttal lesz kampánycsend, amely negyvennyolc órával a voksolások előtt, tehát november 25-én reggel héttől lép életbe. A végeredményeket valószínűleg vasárnap délben vagy délután teszik fel a Statisztikai Hivatal honlapjára (www.statistics.sk). A helyhatósági választások költségei összesen kilencmillió euróra rúgnak, amelyet az államkasszából fedeznek. Már letette az esküt a Központi Választási Bizottság, amelynek elnöke sorsolással Nagy Károly, a Híd képviselője lett. M. F. M.

Keressen 10 eurót Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 10 eurót (A többi parnerünkkel korrekt a kapcsolatunk. – Szilvássy József: Paradicsommal Spanyolországban is) Zámečník Klára (Ekecs) nyerte. E heti mondatunk a következő: „Az a lényeg, hogy leülünk és mindenki hozzáteszi, amit gondol”. Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzője nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidő: november 29.

Két levél is érkezett szerkesztőségünkbe a múlt héten megjelent cikkünkre. A válaszokat a hatályos sajtótörvény rendelkezései alapján változatlanul közöljük, azon a nyelven, ahogy megkaptuk. xxx Az iskola igazgatósága nevében reagálunk a Csallóköz 2010. november 16-án megjelent számában Gázlopás után bizonyítványhamisítás? című cikkre. Sajnálatos módon a képen és a címben feltüntetett iskola nem azonos a szövegben bizonyítványhamisítással rágalmazott intézménnyel, ugyanis konkrétan a Smetana ligeti Szlovák Tannyelvű Alapiskoláról van szó. A Vásártéri Magán Szakközépiskola az érvényben lévő oktatásügyi törvény alapján járt el a diákok felvételekor, mely szerint a tanulók az alapiskola sikeres végzése után nyernek fel-el telt a hároméves szak- vé képzésre. Minden mai áknak, akik nem olyan di tek alapiskolai vég-rendelkez felkínálta azt a le-zettséggel, hogy a Smetana hetőséget, vák Tannyelvű ligeti Szlo ban tanfolyam Alapiskolá végezze el az formájában

végzettséghez alapiskolai utolsó évet. szükséges Azoknak a tanulóknak, akik nem voltak sikeresek az említett vizsgákon, a törvény által biztosított alternatív lehetőséget ajánlottuk fel. Mégpedig, hogy átléphetnek egy ún. alacsonyabb fokú szakképzésre – esetünkben házvezetőnő és építőipari segédmunkás szakra – amelyhez nem szükséges az alapiskolai végzettséget nyújtó bizonyítvány. Az átlépéshez szükséges kérvényeket a szülők személyesen írták alá. A késmárki kihelyezett tagozat érintett diákjai mind megfeleltek a törvény által engedélyezett tanfolyamon. A folyóirat szerkesztőségéből iskolánkat senki sem kereste fel sem a helyszínen, sem telefonon. Ebből kifolyólag nem tudtunk válaszolni a rágalmakra, valamint a „kérdéseikre és üzeneteikre“. Nehezményezzük továbbá, hogy az iskolánkat támadó, rossz fényben feltüntető cikkeket a címlapon közlik, ellenben országos sikereinkről, jótékonysági és kulturális rendezvényeinkről röviden, a lap kevésbé kiemelt oldalain tájékoztatnak. Az iskola igazgatósága

Zárszó helyett l. A két iskola igazgatósága által kifogásolt cikket, több érintett szülő beszámolója alapján írtuk, akik írásban is megerősítették, hogy a bíróságon is hajlandók bizonyítani mindazt, amiről nekünk beszámoltak. Egyelőre azonban gyermekeik érdekeire hivatkozva névtelenséget kértek, amit mi tiszteletben tartottunk. 2. Munkatársunk személyesen kereste a Magán Szakközépiskola igazgatónőjét, de a titkárságon azt közölték vele, hogy ő beteg, más pedig nem nyilatkozhat. Ezek után felhívtuk – az intézmény

xxx

V týždenníku „Csallóköz-Žitný ostrov” č. 46 zo dňa 16. 11. 2010, na str. 2, bol uverejnený článok „Gázlopás után bizonyítványhamisítás?”, signovaný anonymnou osobou, s iniciálkami M. F. M, ktorá pravdepodobne s týmto spôsobom sa chce vyhnúť občianskoprávnej a prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti za uverejnenie ňou uvádzaných skutkových tvrdení, hraničiacich s ohováraním a krivým obvinením. Tento článok obsahuje neoverené a nepravdivé tvrdenia, ktoré závažným spôsobom poškodzujú dobrú povesť Základnej školy Smetanov háj v Dunajskej Strede, keď uvádza, že údajne, sa našli žiaci, ktorí prepadli v deviatej triede, ale na Základnej škole Smetanov háj im boli vystavené falošné vysvedčenia s lepšími známkami, a z prípadu na prípad aj za viac ako sto eurové úplatky a na základe toho ich prijali na súkromnú strednú školu. Toto tvrdenie pisateľa článku prezrádza absolútnu neznalosť danej problematiky. Písateľ článku sa ani nesnažil tieto údajné tvrdenia overiť zisťovaním priamo na našej základnej škole a

honlapja szerint – a kapcsolattartó személyt, Henrieta Lakatosovát, aki többszöri próbálkozásunk ellenére sem vette fel az interneten megadott, 0903 524 545-ös számú mobilját, visszahívást kérő üzeneteinkre mostani lapzártánkig sem reagált. Ezek után érdeklődtünk Viera Kalmárovánál, az országos tanfelügyelet nagyszombati központjának (Školské inšpekčné centrum Trnava) igazgatónőjénél, aki megerősítette, hogy a cikkünkben említett ügyek miatt is ellenőrzés zajlik a két iskolában, de a végső következtetéseket még nem vonták le. Állásfoglalását idéztük a tudósításunkban. Mindezek

vydávateľ bez ďalšieho pristúpil k uverejneniu článku plného skutkových tvrdení poškodzujúcich dobrú povesť našej školy, ako aj česť a povesť pedagógov našej školy. Faktom je, že na základe ust.§30 ods. 5 zák. č. 245/2008 Z.z. (škoľský zákon). Naša základná škola poskytla v mesiaci august 2010 pre 37 osôb, ktoré nezískali základné vzdelanie, možnosť zúčastňovať sa na všetkých vyučovacích predmetov (okrem predmetov s výchovným zameraním). Účastníci kurzu, ktorí úspešne vykonali komisionálne skúšky, obdržali vysvedčenia o tom, že získali základne vzdelanie. Tí žiaci, ktorí sa skúšok nezúčastnili, alebo na nich neprospeli, vysvedčenia neobdržali. Zdôrazňujem, že ani za kurz, ani za vykonanie skúšok žiaci neplatili nijaký poplatok. V mene školy a jeho pedagógov čo najdôrazjnejšie odmietam akékoľvek tvrdenia a úvahy o braní tzv. „csúszópénz”, ako aj o vystavovaní falošných vysvedčení na našej základnej škole. PaeDr. Žaneta Pavlíková, riaditeľka ZŠ Smetanový háj 286/9, D. Streda

után további érdeklődést nem tartottunk indokoltnak. 3. Ami pedig M. F. M. személyét illeti, ő állandó munkatársunk, akinek – miként minden újságírónak – joga van nevének kezdőbetűit feltüntetni, főleg a tudósítások szerzőjeként. Másokhoz hasonlóan csaknem minden lapszámunkban él ezzel a lehetőséggel, miként a kollégái is. 4. Végezetül pedig elismerésünket fejezzük ki az igazgatónőnek, hogy merőben szokatlan módon, más iskolákban megbukott tanulók számára gyorstalpaló tanfolyamot szervezett, méghozzá a vakáció idején és minden ellenszolgáltatás nélkül. Szilvássy József


3

Riport

2010. november 23. |47. szám

Hát én immár kit válasszak? Rigó Csaba és Rigó Tibor szerint fontos a független képviselők jelenléte a dunaszerdahelyi önkormányzatban Zúdulnak ránk a hirdetések és ya legkülönbözőbb ígéretek a hétvégi önkormányzati választások előtt. Sokan teszik fel mostanság a szép népdalunkból ismert,

hogy a szaktudásomat és az eltelt évek során felgyülemlett tapasztalataimat elkötelezett lokálpatriótaként érvényesíthessem a helyi képviselő-testületben. Dunaszerdahely huszonháromezernyi polgárának jelene és jövőjének alakulása a szív-

A független képviselőket semmiféle pártérdek sem köti gúzsba során, hanem hónapokkal, évekkel ezelőtt is beszéltünk már ismerőseimmel, barátaimmal és másokkal is a gondokról, mindazokról a tennivalókról, amelyek révén élhetőbb, otthonosabb lehet mindannyiunk lakhe-

szavazatai révén szeretnék én is bejutni, majd pedig bizonyítani. Rászolgálni a bizalmukra” – közli elszántan. Rigó Tibor elérhetőségei: 0904 565 678 e-mail: tibor@rigo.sk Több közpénzt az ificsapatoknak A 32 éves Rigó Csaba a dunaszerdahelyi 4-es választási körzetben jelöltette magát a 17-es sorszámmal.

Rigó Tibor: Lokálpatriótaként szaktudással és kellő tapasztalattal

a címben feltüntetett kérdést. Arról is dilemmáznak, hogy valamelyik párt jelöltjére vagy független képviselőre adják-e a voksaikat? Az alábbi portrék eligazítást adhatnak a helyes döntéshez. Pártérdek kizárva Az 1-es dunaszerdahelyi választókörzetben, a 21-es sorszámmal induló Rigó Tibor mérnök független képviselőjelöltként méretteti meg magát. A 36 éves vállalkozó tősgyökeres dunaszerdahelyi. Szülővárosának magyar tannyelvű gimnáziumában érettségizett, majd pedig a budapesti Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát. „Most érzem elérkezettnek az időt arra,

ügyem” – vallja meg. Ugyanilyen határozottsággal felel arra a kérdésemre is, hogy miért függetlenként indul? „Helyi szinten semmi értelme a pártoskodásnak. Meggyőződésem szerint azok választanak majd helyesen, akik a jelöltek rátermettsége, szakmai és morális hitele alapján döntenek, nem pedig a párthovatartozása szerint. A független képviselőket semmiféle pártérdek sem köti gúzsba. Jómagam is csupán egyetlen érdeket, a választókörzetem és a város polgárainak az igényeit, elvárásait tartom számomra kötelezőnek. Ezeket pedig jól ismerem, hiszen nyitott szemmel járok a lakóhelyemen, nemcsak a kampány

Rigó Csaba: Rászolgálok a választópolgárok bizalmára Fogas Ferenc felvételei

lye, a kedvelt és sokféle fejlődési lehetőséget kínáló Dunaszerdahely. A gépkocsitulajdonosokat a városi és a lakótelepi parkolási gondok nyomasztják, ennél is többen, főleg a kismamák és a fiatal családok további zöldövezeteket, játszótereket szeretnének. Hosszú a kívánalmak listája, amelyek fokozatosan valóra válhatnak, ha tettrekész személyek kerülnek a dunaszerdahelyi önkormányzatba. Ahova a választópolgárok megtisztelő

Ugyanabban a gimnáziumban végzett, mint a bátyja,

sokkal nagyobb összegekkel támogatnám a helyi gyermek- és ificsapatokat, majd pedig a budapesti Szent István Egyetemen szerzett diplomát vállalkozásszervező közgazdász szakon. Szülővárosában ugyancsak vállalkozóként tevé-

kenykedik. A függetlenséggel kapcsolatban osztja fivére véleményét, de hozzáteszi: „Az lenne a legkedvezőbb végeredmény, ha pártok jelöltjei és függetlenek is bekerülnének a helyi önkormányzatba, mert akkor nem működne a szavazómasinéria, hanem a szakmai viták révén kiérlelt határozatok alapján nyílna lehetőség a leginkább életre való elképzelések valóra váltására, a hatékony ellenőrzésre is” – fejti ki elképzeléseit. Aztán az egyik legfontosabb céljáról beszél: „Közgazdasági végzettségem, továbbá határozott értékrendem alapján leginkább a város költségvetését elemezném. S már jövőre sokkal nagyobb összegekkel támogatnám a helyi gyermekés ificsapatokat, továbbá más helyi sportegyesületet. Tarthatatlan állapotnak ítélem meg azt, hogy a szülők kénytelenek fizetni azért, hogy a gyermekük valamelyik diákcsapatban vagy az ifiben játszhasson. Olykor ők szállítják el a játékosokat az idegenbeli mérkőzésekre is. Magam is büszke vagyok a DAC felnőtt labdarúgó csapatának az eredményeire. Örülök annak, hogy egyre jobb helyezést érnek el a tabellán, de ennek a csapatnak a működtetése elsősorban a többségi tulajdonos és a szponzorok feladata lenne. A polgárok adóiból befolyt összegből pedig az eddiginél jóval többet adnék a gyermekés ifjúsági csapatoknak. Az elkövetkező nemzedék egészséges életmódjánál, testi és lelki épségénél aligha van fontosabb dolog a világon. Itt, Dunaszerdahelyen is. Ha megválasztanak képviselőnek, akkor határozottan szorgalmazni fogom ezt a szempontot és a megfelelő változást” – szögezi le határozottan. Rigó Csaba elérhetőségei: 0904 430 730 e-mail: csaba@rigo.sk (X)


4

Csallóköz

Tudósítás > Tárca

Boldog lesz a karácsonyuk Tíz család költözhetett be az alacsony komforzatú sorházakba BŐS – Múlt pénteken adta át Fenes Iván polgármester és a helyi képviselő-testület a Dunai úton felépített tíz alacsony kategóriájú kétszobás lakást a szociálisan rászorult családok részére.

rona). „A szociális lakásokra viszont szükség volt, hogy azok a családok, amelyek önerejükből nem tudtak volna saját lakáshoz jutni, valamiképpen esélyt kapjanak az eddiginél emberibb élethez. Ők eddig albérletben vagy a

Fenes Iván beszédében hangsúlyozta: különösen a gazdasági válság időszakában sokan önhibájukon kívül is szembesülhetnek súlyos lakásgondokkal. Az önkormányzat nekik szeretett volna esélyt és segítséget nyújtani a létesítmény megépítésével. A polgármester lapunknak elmondta, a tíz bérlakást, az építésügyi minisztérium támogatásával és az állami lakásfejlesztési alaptól 30 éves futamidőre felvett kölcsönből finanszírozták, melynek összköltsége közel 465 ezer euró (14 millió ko-

Örömteli pillanatok

családtagjaiknál húzták meg magukat. A lakások értéke 159 330 euró, ezt osztottuk szét harmincéves időszakra a családok között, tehát havi 50 euróval törlesztenek majd, plusz még 10 euró előleget fizetnek a vízhasz-

Hetek hordaléka JÁTSZMA. A játszmának vége, mondta a felügyelő, fegyverét a sarokba szorult rablóra szegezte. Miféle játszmának, kiabált a rabló, azt hiszi, hogy én ezt szórakozásból csinálom? ÜRES ESTÉK. „Hogy mennyire a tévé hatása alá kerültünk, csak akkor tudjuk meg igazán, ha bedöglik a készülék…” – meséli öreg, tanult, az élet dolgaiban jártas, következésképp kicsit már keserű barátom a szokásos borozgatás közben, merthogy vele és kedves feleségével is ez esett meg, ráadásul megszokott, készséges szerelőjükért is hiába telefonoztak azonnal, néhány napra külföldre utazott. „Hiába na, most már nem úgy van, mint a televízió őskorában: üzemhiba esetén fogtuk magunkat, és átvonultunk a szomszédba. A szomszédok meg hozzánk jöttek, ha náluk aludt ki a képernyő. Akkor még szokásban volt a szomszédolás. Nemcsak üres estéken, egyébként is. Akkoriban valahogy még mások voltunk. Szabadabbak, függetlenebbek, hiába tombolt a diktatúra. Az estéinkkel még mi magunk rendelkeztünk. Néha elmentünk valahova vacsorázni. El-

látogattunk a barátainkhoz. Átkártyáztuk az éjszakát, s megtörtént, hogy egyetlen este elolvastunk egy könyvet. És sokat beszélgettünk. Természetesen unatkoztunk is. De sohasem a tévé előtt! És ma? A szomszédokkal már csak köszönő viszonyban vagyunk. Elfelejtettük, milyen egy étterem belülről. A kártyapartiknak már csak a szép emléke él. Nehezünkre esik az olvasás. És egyre nehezebb gondolkozni, elmélyedni valamiben. Rögtön elönt bennünket a hőhullám, ha az agyunkat kell egy kicsit megerőltetni. Mégis a legkétségbeejtőbb talán az, hogy elfelejtettünk beszélgetni. Nem élünk társas életet, nem járunk össze régi barátokkal. De a családon belül se beszélgetünk, társalgunk. És ha ismerőssel találkozunk az utcán, nem azt kérdezzük tőle, hogy van, hanem azt, hogy látta-e tegnap este az X-Faktort és mit szól ahhoz, hogy a mi szegény Takács Nikolasunknak a végén párbajoznia kellett, mikor valójában ő ott a legnagyobb tehetség… De mindaz, amit itt fölhoztam, már csak olyankor jutnak az eszünkbe, ha elromlik a tévé, és magunkra maradunk szobánk esti csendjében.

nálatra, valamint a villany költségeiket kell megtéríteniük. Olcsó és szép lakások ezek, fürdőszobával, vezetékes vízzel. Csupán a fűtés megoldása van a lakosokra bízva” – nyilatkozta Fenes Iván.

Fogas Ferenc felvétele

Amikor nem tudunk mit kezdeni a tévénézésre áldozott időnkkel. Azzal a napi két, három, négy óra hosszával, amit végérvényesen a tévé sajátított ki magának az életünkből. Mert egy olyan bedöglött, üres este olyan, mint amikor az utolsó percben bejelentik, hogy a gép a sűrű köd, vagy a vulkáni hamu miatt nem szállhat föl. Mikor szállhat föl, mikor indul? Két óra múlva? Örökkévalóság…” – húzza el a szót hosszan

látta-e tegnap este az X-Faktort öreg barátom, majd kifejező mozdulattal odainti a csinos pincérnőt, hogy töltse fel újra a poharainkat. EGY KÖNYV EGYETLEN HŐSE. „Egy fiatalember ment a sötét utcán, feltűrt gallérral. Ez én vagyok, idézőjelek közt, én vagyok az én útirajzom, regényes életrajzom (melyben arról is számot adok, hogy a hős hányszor halt meg álmában), maradok töredék. Füzér. Senki sem azt írja, ami, hanem azt, ami szeretne lenni. Mindazonáltal jó volna még élni egy darabig.” Ezekkel a sorokkal indul az idén hatvanéves Esterházy Péter új, Esti című könyve. Már a címé-

Tavasszal kerül sor majd az udvar füvesítésére. Minden lakáshoz egy kis kamra is tartozik, amit a bérlők tetszés szerinti célokra használhatnak fel. A faluig járda vezet, és a közelben üzletek is vannak. Gertrúd Slámová két gyermekével, a 22 éves lányával és 15 éves fiával költözik be az új otthonába. Eddig munkásszállón laktak. „Kölcsönt nem tudtam volna felvenni, hiszen most is csak kisegítő munkaerőként dolgozom. És a részleteket sem lennék képes fizetni. Az eddigi lakhelyünkön elég nagyok voltak a havi kiadásaim. Boldog vagyok, hogy végre ilyen szép otthonra leltünk a gyerekeimmel. Már a jövő héten szeretnénk beköltözni, karácsonyig pedig igyekszem teljesen komfortossá, lakhatóvá tenni új otthonunkat” – közölte a lakás tulajdonosa. Undesser Tímea

vel is nagy elődje, Kosztolányi 1933ban megjelent Esti Kornél című kötetére hajaz, mely a magyar irodalom egyik remekműve, s melynek írásai egymástól távoli időben jöttek létre, a kötetben viszont úgy élnek egymás mellett, mintha mindig összetartoztak volna. Esterházy új könyvének anyaga is így szerveződik. És olvastatja magát elbűvölően. Öntudatos irodalomtanár lányomtól rendszerint karácsonyi ajándékként szoktam kapni egy-egy Esterházy-könyvet, ezt az Estit is annak szánta, de lehet egy ilyen csemegével megvárni a szentestét!? Miután elárulta (és nyilván elolvasta maga is), kikönyörögtem tőle előre, és már a felénél tartok, ott, ahol Zsófika, a szerző lánya – „akinek a legszebb hangja van a világon, olyan szép, hogy belepirulok”, írja Esterházy – ezt meséli: „Az éjszaka egy sárkány meg akart enni. Futni kezdtem, mint egy nyúl, mire a sárkány is nyúllá változott. Amikor utolért, nagyon megtetszettünk egymásnak, és el is vett feleségül, és azóta boldogan élünk, két nyuszik. Érted?! Szóval valójában nem két nyúl, hanem az egyik én vagyok, a másik meg a sárkány. És persze, tudod, ez csak mese. Igaziból azonnal fölfalt az az állat…” Szerdahelyi József


A Köpködő lett a legjobb Múlt csütörtökön adták át az Arany Opus díjat DUNASZERDAHELY – Az elmúlt héten a helyi Budapest kávézóban adták át az 5. Őszi írófesztiválon az Arany Opus díjakat. A háromtagú zsűri – Grendel Lajos és Tőzsér Árpád Kossuth-díjasok, valamint Csehy Zoltán József Attila-díjas költő – egyik tagja sem tudott részt venni a rendezvényen. Grendel Lajos viszont írásban küldte el a véleményét, melyben sajnálatát fejezte ki az iránt, hogy idén huszonöt, te-

Hodossy Gyula gratulál a nyertesnek

5

Tudósítás > Hirdetés

2010. november 23. |47. szám

hát kevesebb pályamű érkezett be a tavalyi évhez képest. A győztes szövegről ekképpen nyilatkozott: „A zsűri egyhangúlag a János jelige Köpködő című versciklusának ítélte oda ez évben az Arany Opus díjat. A szerző a sűrítés, a kihagyásos versbeszéd, a paradoxonok mestere. Néhány sorban is tud feszültséget gerjeszteni, s nem kevés energiát felszabadítani” – írta. A vélemények és a kíváncsi emberek kellőképpeni felcsigá-

Fogas Ferenc felvétele

zása után Fellinger Károly vehette át az Arany Opus díjat, mely pénzjutalommal és Szkukálek Lajos festményével járt együtt. Ez volt az első alkalom, amikor a zsűri véleménye egyezett a szavazókéval, ugyanis az olvasói különdíjat is Fellinger kapta. „Sajnos nem nagyon tudja ez a díj megszólítani az összes írót. De ha megnézzük az eltelt öt évet, szinte minden alkotónk pályázott már. Nem olyan tragikus a helyzet, mint azt egyesek gondolják. Az irodalom azért van, hogy hasson és ezt az olvasókon keresztül kell megtennie” – mondta Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke záróbeszédében. A múlt héten kerek évfordulókra is emlékeztek. Hatvan éve a Csehszlovák Írószövetség égisze alatt megalakult a Magyar Szekció, negyven éve a Csehszlovákiai Magyar Írók Társasága, amely az önálló Szlovákiában a Szlovákiai Magyar Írók Társasága nevet vette fel. (angyal)

Halálos tragédia

Szörnyű következmény

A Markíza tévé felvétele

ALBÁR/ALISTÁL – Tragikus közlekedési baleset történt múlt vasárnap a két település közötti országúton. Ľuboš Homola, a Nagyszombat megyei rendőrkapitány szóvivőjének tájékoztatása szerint az egyenes útszakaszon száguldó Volkswagen Passat megcsúszott, átsodródott a menetirány szerinti bal oldara, majd pedig az egyik közeli fának repült, ahol több darabra szakadt. A járműben ülő 28, illetve a 20 éves albári fiatalember szörnyethalt. A helyszínen talált több fék- és keréknyom, valamint a ripityára tört gépkocsi egyértelműen arra utal, hogy a járművezető a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel hajtott. Helyszínre érkeztek a helikopteres mentők is, de sajnos, már nem tudtak segíteni. –sa


6

Tudósítás > Hirdetés

Hely-történet

A zsidó hitközség elnökei Szerdahelyen

Lelkes Vince rovata

Sorozatunk korábbi fejezeteiben a csallóközi zsidó hitközségek múltjából idéztünk föl neveket, adatokat, sorsdöntő pillanatokat. Nem szóltunk még a régebbi korszakok izraelita tisztségviselőiről, a mindennapokat teremtő hősökről, vezetőkről, aktivistákról. Sajnos, a hitközség levéltára nem maradt ránk. Engel Alfréd emlékirataiban találjuk a máig leghitelesebb és legteljesebb névsorokat, krónikaszerű feljegyzéseket azokról az emberekről, akik példaképül szolgáltak környezetükben, s munkásságuk eredményei máig tartóan szellemi értékeket képeznek szűkebb pátriánkban. A lista az iszonyatos pusztítás és pusztulás következtében nem lehet teljes. A megörökített neveket viszont soha nem szabad elfelejteni. Köztük a dunaszerdahelyi hitközség tisztségviselőinek, s az egész település története és fejlődése szempontjából jelentős közéleti személyiségek nevét.

Az első hitközségi elnök Goldberg Mór volt, s Áron Smuél Aszád főrabbi idején működött az 1887–1889-es években. A további időszakokban elnökök voltak: 1891-ben Frey Ignaz Hermann. 1894–95-ben, majd az 1897–98-as években Wosner Lipót, aki 1894-ben városbíró is volt. Alelnökei voltak: Fleischmann Jakab és Braun Dávid. 1899-ben idősebb Paskusz Benő elnökölt, helyetteseivel – Perlblum Jakab és Frey Ármin – együtt. 1900-ban Perlblum Jakab, aki az első szerdahelyi bankot, a Csallóközi Általános Takarékpénztárt alapította 1885-ben. 1910-ben Wetzler Bernát, alelnökei voltak: Frey I. H. és Büschitz Dávid. 1916–18-ban Braun Bernát, Engel Lázár alelnök társaságában. Az 1921–24-es években Büschitz Lázár. Ő volt a Duna Bank szerdahelyi fiókjának igazgatója. Az alelnöki posztot az ő idejében Wetzler Miksa töltötte be. Az 1924–28-as években Wos-

ner Mayer városbíró elnökölt a hitközségnek. Helyettesítőjének Wosner Mihály számított. 1932–35-ben Hübsch Lipót. Alelnöke Wosner Mihály volt. 1935–38-ban Weisz Sándor állt a hitközség élén, aki autószerencsétlenség áldozata lett Pesten járva közössége ügyében. Alelnöke Rimstein Izsák volt.

Az első hitközségi elnök Goldberg Mór volt... 1939–42-ben Breuer Bernát, segítőjével Wetzler Péterrel karöltve. A hitközség utolsó elnöke 1942– 1944-ben Engel Ármin volt. A hitközségi titkárok közül Ehrenfeld Sándor, Porgesz Lipót és Paskusz Mór nevét ismerjük, a sochetok és kántorok közül pedig Horovicz Lipótét, Schleifstein Reubenét, Lack Anselét, Kaufmann Simonét, Halberstam Jiszráel-Chaimét. A három utolsó sochetről a következő adalékok maradtak

Néveri Sándor 3. 48 éves mérnök

BIZTOS JÖVŐT NAGYMEGYERNEK!

1.

Állítsuk talpra a város gazdálkodását, teremtsünk új munkahelyeket!

2. 3.

Csallóköz

Gyógyítsuk meg a nagymegyeri egészségügyi ellátást!

Rendezett környezetet, tiszta döntéseket, nyitott városvezetést!

Rajtunk múlik. Önkormányzati választások november 27-én.

www.neverisandor.sk

ránk: Nass Cháim, aki az első világháború alatt menekült a Csallóközbe Lengyelországból, itt telepedett le, s beilleszkedett a hitközség életébe; Blumenberg Dávid és Schlomovitz Mendel (utóbbi a nagytemplom főkántora is volt), „akik hivatalos elfoglaltságukon túl a községünkbe vetődött idegenekkel és szegény zsidók ellátásával is foglalkoztak, s nagy közkedveltségnek örvendtek a hitközségben” (Engler Alfréd). Az iskola tanítói és nevelői voltak: Heilperin Benő (igazgató), Wirtschafter Bernát, Reitzer Ignác, Wirtschafter Júlia, Weisz Antónia, Tischler Sámuel, Porgesz Lipót, Rosenbaum Dávid (igazgató), Stern József, Fleischmann Jakob Kopel (hitoktató), Federweisz Mór (hitoktató), Kreiner Jakab, Stadler Miksa, Rosenbaum Gyula, Holczer Antónia (kézimunka-tanítónő), Petényi Manó, Porjesz László, Löwy Dezső és Stadler Lili.


7

Hirdetés

2010. november 23. |47. szám

Samsung UE40C5000

Samsung LE32C550

929,-

489,-

839,Full HD LCD LED TV 101 cm 1920x1080, dinamikus kontraszt arány: Mega Contrast, 16:9, HyperReal Engine, Wide Color Enhancer Plus, Ultra Clear Panel, Clear Motion Rate, digitális zajszırŒ, fényérzékelŒ, háttérvilágítás: Edge LED

419,-

101 cm

Full HD LCD TV - 80 cm 1920x1080, din. kontraszt arány: High Contrast, 16:9, HyperReal Engine, Wide Color Enhancer, Clear Motion Rate, digitális zajszırŒ, fényérzékelŒ, háttérvilágítás: CCFL

80 cm

Samsung LE37C530 609,-

S5230

549,-

129,-

119,Mobiltelefon KijelzŒ: 240 x 400 pixel, mobil szélessáv GPRS, EDGE, multimédia kamera, MP3 lejátszás, e-mail, internet, rádió, diktafon

Samsung HT-C6930W 929,-

899,-

3D blu-ray házimozi rendszer ECO Power System, automata zenei kalibrálás, All Share, DTS HD Master Audio, RMS teljesítmény: 1330 W, front hangfal teljesítménye: 330 W, center hangfal teljesítménye: 170 W, szatellit hangfal teljesítménye: 660 W, subwoofer teljesítmény: 170 W, DivX, XviD, MP3

Full HD LCD TV - 94 cm 1920x1080, dinamikus kontraszt arány: High Contrast, 16:9, HyperReal Engine, Wide Color Enhancer, Clear Motion Rate, digitális zajszırŒ, fényérzékelŒ, háttérvilágítás: CCFL

94 cm

Samsung PS42C450 579,-

479,-

Plazma TV - 107 cm, 16:9, HD felbontás: HD Ready, felbontás: 1024 x 768, betekintési szög: 175 °, válaszidŒ: 0,0001 ms, dinamikus kontraszt: 2000000:1, fényerŒ: 500 cd/m2, DVB-T, hangteljesítmény: 2x10W, teletext

Samsung BD-C5300 159,-

135,-

107 cm

Blu-ray lejátszó Ultra gyors lejátszás, HD Audio formátum támogatása, DTS HD Master Audio, Full HD, DivX, Dolby Digital, DTS, MP3, JPEG, USB bemenet

sieÈ predajní znaãkovej elektroniky DUNASZERDAHELY, Vámbéry Á. tér 53/9, tel.: 031/552 43 66, 553 03 73, Galántai út 22, tel.: 031/551 54 23, 551 54 27, SOMORJA, NC ARÉNA, Pozsonyi út 1200/35B, tel.: 031/560 12 21, VÁGSELLYE, Fő utca 61, tel.: 031/770 84 54, 770 84 64


8

Csallóköz

Riport > Hirdetés

Mitsoura jött, énekelt és hódított Hatalmas sikere volt a budapesti zenekarnak Kevesen ismerik, bár világhírű. Az elektronikus zenét keverte az autentikus cigányzenével és bejött neki. Megjárta Londont, Párizst, Antwerpent, Pozsonyt, de Dunaszerdahelyt sem hagyta ki. A Budapesti Mitsoura zenekarról mindenkinek megvan a véleménye, s ez szinte minden esetben pozitív. Miczura Mónika, vagyis Mitsou énekesnő hangja összetéveszthetetlen bárki máséval. Sohasem tanult énekel-

kétórás zenei anyaggal, de ez abbamaradt, mert nagyon nehéz volt ennyi embert a világ különböző tájairól egyszerre egy helyre szervezni” – emlékszik vissza. A Mitsoura zenekar által kiválasztott dalaik részben gyűjtésekből származnak. Főként magyarországi és romániai cigánydalok ezek, de vannak olyan énekek, amelyeket kiskorában a szüleitől, a rokonaitól tanult meg. A külföldi számok fiatal, tehetséges előadóktól származnak, akiket lehetséges,

lője van a bandának: Moldvai Márk, az egykori Neo zenekar tagja, és Monori András, a world jazz rendkívül sokoldalú művésze. „Ők ketten képesek azt a hangulatot megteremteni, amire mindig vágytam. Mellettük pedig Lukács Miklós cimbalmos, aki klasszikus zenei műveltséggel rendelkezik és a jazz-zenét is nagyon magas szinten műveli. Szalai Péter pedig talán az egyetlen Magyarországon, aki nem csak műkedvelőként játszik a tablán, ezen a rendkívül nehéz hangszeren. Másfél év alatt tudtunk ennyire összekovácsolódni. Azóta persze változatlan a zenekar felállása” – teszi hozzá. Ismeretlen rajongó

Lukács Miklós cimbalmos és a neves énekesnő

ni, egyszerűen csak úgy dalol, ahogy érzi, s ahogy belőle feltör. November 12-ei dunaszerdahelyi koncertje előtt beszélgettem vele. Békéscsabán nőtt fel, ahol már az éneklés intenzíven jelen volt az életében. Nem előadóművészként szerepelt, hanem odahaza a családban, különböző alkalmakkor, például a virrasztásokon, temetéseken, keresztelőkön, és amikor csak úgy, spontán összejött a rokonság. Itt nem gyors, pörgős számokat, hanem többnyire balladákat énekeltek. Hat év „Hat évig énekeltem egy folklór zenekarban, az Ando Dromban. Nagyon sok formációban léptem fel vendégelőadóként. Ilyen zenekar volt például a francia Bratsch, de énekeltem például Tony Gatlif francia rendező filmjeiben (Gadjo Dilo, Swing), Hans Eric Philip dán zeneszerzővel készített közös munkánk a Daisy című film zenéje pedig fődíjat nyert a Cannes-i filmfesztiválon. Nemcsak külföldiekkel dolgoztam: szerepeltem Dés László nagy sikerű musicaljében Geszti Péterrel, A dzsungel könyvében is. Komondi Zoltán Kísértések című filmjében egy kis roma lánynak adtam a hangomat. Tíz évvel ezelőtt pedig létrehoztak egy német projektet, ahova több országból szólóénekeseket gyűjtöttek egy csoportba; tizenegyen voltunk. Volt is néhány turnénk egy

Soós László felvétele

hogy soha nem ismer meg a nagyközönség. A repertoárjukban találunk egyiptomi, radzsasztáni (India), pakisztáni, román, szerb, magyar és még nagyon sokféle zenét. Ezek a dalok arról szólnak, amiről általában a népdalok. Tehát a szerelem, a halál mindig téma, de vannak munkadalok is. Például az egyiptomi és az indiai számaik ilyenek. Hogy született meg a Mitsoura? Másfél évbe telt, mire a mostani felállás megszületett, de végül 2003-ra létrejött a zenekar. „Nagyon fontos volt számomra, hogy a tagok ne csak profi zenészek legyenek, hanem emberileg is jól kijöjjünk egymással és más stílusok felé is legyenek képesek nyitni. Nagyon sok zenésszel próbálkoztam. Magyarországon szinte minden muzsikust megkérdeztem, és a legtöbben igent mondtak, ami rettenetesen jól esett. Nagyon sokat próbálunk és kellő időnek kellett ahhoz eltelnie, hogy rájöjjek, valójában pontosan mit akarok, mert valamennyire már összeállt bennem a kép. Fontosnak tartottam, hogy a társaim hajlandóak legyenek a szokványos munkamódszert feladni. Az a lényeg, hogy leülünk és mindenki hozzáteszi, amit gondol. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy nincs határ és idő szabva, akkor, amikor főleg én érzem, hogy készen van, akkor tényleg készen van az a szám” – mondja az énekesnő. Két hangszere-

Megközelítőleg tizenöt évvel ezelőtt az Ando Drommal egy zenei fesztiválon léptek fel, ahol a világ minden tájáról voltak előadók, de még pigmeusok is, akik ugyebár Afrika őslakói. „Ők ágyékkötőben érkeztek meg a repülőtérre. Vittek nekik ruhákat, felöltöztek, de el is szöktek másnap; helikopterekkel keresték őket. A fesztivál utolsó napján volt egy parti, ahol minden zenekar két képviselője jelen

volt és ajándékokat adtunk egymásnak. Állt a pigmeusok vezetője meg a tolmácsuk oldalt és mondta, hogy a legnagyobb ajándék nekik – és rám sem nézett csak felém mutatott: „Az ő hangja!” Azt az érzést nem lehet elmondani. Én zokogtam. Annyira le voltam döbbenve, hogy nem is tudom mihez fogható a bennem feltört érzés. Olyan emberek, akik a saját kultúrájukon és zenéjükön kívül más hatás még nem ért és hirtelen belekerülnek egy ilyen furcsa mindenségbe és azt mondják, hogy az én hangomat viszik haza ajándékba” – emlékezett vissza Mitsou meghatódva. Újabb lemez kiadásán még nem gondolkoznak. Inkább azon jár az agyuk, hogy tavasszal koncertfilmet forgatnak a két lemezük anyagából és azt a néhány új dalt, ami még egyik korongon sem szerepelt. Adnak majd egy koncertet Magyarországon, amelyről felvétel is készül. Játékfilmes, dokumentumfilmes anyag lesz ez. Egy kicsit betekinthetnek majd a kíváncsi szemek a zenekari tagok privát életébe is. Angyal Sándor

A nyerő Válasszon függetlent!

Az Ön független képviselőjelöltje

Rigó Tibor mérnök tibor@rigo.sk 0904 56 56 78

Önkormányzati választások 2010. november 27.

1. számú választókerület

Dunaszerdahely

21-es


9

Hirdetés

2010. november 23. |47. szám

Fiatalos lendülettel S mladíckym elánom, v prospech mesta! a városért A helyhatósági választások kapcsán a HÍD párt dunaszerdahelyi szervezetének fiatal képviselőjelöltjei, Both Zoltán és Pónya Zoltán a 2. számú választókörzetből, illetve Benkóczki Vendel a 3. számú választókörzetből, lelkesen tájékoztattak jövőbeli terveikről. Kifejezetten hangsúlyozták a változás szükségességét. Megemlítették továbbá a HÍD párt kormányban betöltött szerepét, amely mindenképpen hasznára lehetne a városnak. A szlovák-magyar együttélés problémamentessé tételét nemcsak országos, de helyi szinten is meg kell oldani (pl. a kétnyelvű reklámtáblák használatát szorgalmaznák) és a várost érintő problémákból adódó felesleges feszültséget is meg kell szüntetni. Ing. Both Zoltán, mérnök, 31 éves, nős, 1 kislány édesapja, gépészmérnökként végzett Nagyszombatban a pozsonyi Szlovák Technikai Egyetem kihelyezett gépipari karán. A főiskola befejezése után édesapjával családi vállalkozást alapítottak. Tervei közt leginkább a városfejlesztés, új munkahelyek teremtése, a helyi vállalkozók előtérbe helyezése szerepel. Fontosnak tartja, hogy főként ők kapjanak a várostól megbízásokat, hiszen csak így lendíthetik fel Dunaszerdahely gazdaságát. „Jöhetnek vállalkozók természetesen az egész országból és határon túli befektetők is, de mindenképp adjanak több teret a dunaszerdahelyieknek. Célom az eurofondok jobb kihasználása. Egy olyan effektív pályázatíró irodát hoznánk létre, amely ezeket a támogatásokat jobban ki tudná aknázni, mint azt az elődei tették. Mivel a HÍD kormánypárt, ezért ezt a lépéselőnyt ki kellene használni a városunknak is, természetesen a saját erőből történő városfejlesztéssel egyetemben” – ecsetelte az elképzeléseit Both. JUDr. Benkóczki Vendel, ügyvéd, 32 éves, nőtlen. Pozsonyban végzett a Komenský Egyetem Jogtudományi karán és azóta ügyvédként tevékenykedik. A pozsonyi Kubicová, Benkóczki, Baláž – advokáti Kft. alapító tagja és ügyvezető igazgatója. „Mivel jogász (ügyvéd) vagyok, szakmai téren hozzám legközelebb a városi jogalkotás, a város szerződéses viszonyai és a közbeszerzés áll. Nagyon kevés ember tudja Dunaszerdahelyen, hogy mi történik a városházán a jogi dolgokkal kapcsolatban. Sajnos, a polgároknak nagyon kis mértékben (ha egyáltalán) van beleszólásuk ezen rendeletek előkészítésébe és elfogadásába. Még

kisebb a város lakóinak az ingerenciája, például a városi pályázatok, a közbeszerzés vagy a városi költségvetés elkészítése terén. Dunaszerdahelyen nem egyszerű megtudni azt sem, a városatyák milyen módon (mire és mennyit) költik az önkormányzat pénzét, vagy milyen módon kezelik a város vagyonát. Igen is működhet egy on-line városi jogalkotás, vagy on-line városi közbeszerzés, bizonyítja Martin város példája, ahol már jó ideje működik az úgynevezett „transzparens város” program. Ezen program keretében az emberek az interneten figyelhetik a náluk zajló jogi dolgokat, pályá-

V súvislosti s komunálnymi voľbami nás o svojich plánoch do budúcnosti ochotne informovali mladí kandidáti na poslancov, členovia dunajskostredskej organizácie strany MOST, menovite Zoltán Both a Zoltán Pónya, ktorí kandidujú v 2. volebnom obvode, respektíve Vendelín Benkóczki, kandidujúci vo volebnom obvode číslo 3. Výslovne zdôraznili potrebu zmeny, na ktorú podľa ich pocitu v každom prípade dozrel čas. Ďalej spomenuli aj fakt, že MOST je vládnou stranou, čo by každopádne mohlo byť na prospech mestu, lebo informácie o možnostiach prípravy projektov by sa k nám dostávali včas, čo je mimoriadne dôležité najmä v prípade využívania fondov Európskej únie. Bezproblémové slovensko-

Both Zoltán, Benkóczki Vendel és Pónya Zoltán

zatokat, a közbeszerzés vagy a költségvetés elkészítését. Szerintem, helyén lenne Dunaszerdahelyen is bevezetni hasonlóan áttekinthető rendszert” – közli Benkóczki. RNDr. Pónya Zoltán, mikrobiológus, 33 éves, nős. Mikrobiológusként végzett a pozsonyi Komenský Egyetem biológia szakán. „Számomra első helyen a környezet védelme, a tisztaság betartása és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának megismertetése áll. Ezeket a dolgokat szeretném megvalósítani, illetve megismertetni az emberekkel ennek fontosságát. Komoly hangsúlyt fektetnék még továbbá a közintézmények és közterületek akadálymentesítésére, az idősek és mozgássérültek számára” – mondja Pónya. Mindezek mellett további parkolóhelyek kialakítása is szükséges, hiszen a parkolási gondok is megoldásra várnak. Programjukban szerepel egy belvárosi parkolóház felépítése is. „A parkolási díjakon is szeretnénk változtatni, hiszen más városokban, például Nagyszombatban nagyon jól működik az egy eurós napidíj. A családi házas övezetekben és a lakótelepeken pedig ingyenes parkolásnak kell lennie” – szögezte le a fiatal képviselőjelölt.

Fogas Ferenc felvétele

maďarské spolužitie je potrebné riešiť nielen na celoštátnej, ale i miestnej úrovni (napr. urgovali by používanie dvojjazyčných reklamných tabúl) a je potrebné odstrániť zbytočné napätie, ktoré môže vznikať pri riešení problémov, týkajúcich sa mesta. Ing. Zoltán Both má 31 rokov, je ženatý a je otcom malej dcérky. Strojné inžinierstvo vyštudoval v Trnave na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Po ukončení vysokej školy založili s otcom rodinný podnik, v ktorom je činný dodnes. Vo svojich predstavách sa sústreďuje najmä na rozvoj mesta, tvorbu nových pracovných miest a prioritnú podporu miestnych podnikateľov. Považuje za dôležité, aby možnosť vytvárať u nás pracovné miesta mali v prvom rade miestni podnikatelia, aby zákazky od mesta dostávali hlavne oni, lebo iba takto môžeme rozhýbať ekonomiku Dunajskej Stredy. „Samozrejme, môžu prísť aj podnikatelia z celej krajiny i investori spoza hraníc, no v každom prípade by väčší priestor mali dostávať Dunajskostredčania. Mojim cieľom je lepšie využívanie eurofondov. Založili by sme na radnici efektívnu projektovú kanceláriu, prostredníctvom ktorej by sa tieto zdroje využívali lepšie, ako sa to robilo doteraz. Keďže MOST je vládnou stranou, aj toto by bolo potrebné využiť v prospech mesta. Prirodzene, v jednote s jeho rozvojom z vlastných zdrojov a síl,“ načrtol svoje predstavy Both.

JUDr. Vendelín Benkóczki je advokát, má 32 rokov, je slobodný. V roku 2001 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a odvtedy pracuje ako advokát. Je zakladajúcim členom a konateľom bratislavskej s.r.o. Kubicová, Benkóczki, Baláž – advokáti. „Keďže som právnik, z odborného hľadiska je mi najbližšia tvorba mestských právnych predpisov, mestské zmluvné vzťahy a verejné obstarávanie. Povedzme si úprimne, veľmi málo ľudí v Dunajskej Strede vie, čo sa deje na radnici v súvislosti s právnymi záležitosťami. Pritom sa dotýkajú života každého dunajskostredského občana, a to v nemálo oblastiach, totiž na úrovni samosprávy vznikajú právne normy – nariadenia mesta. Z týchto oblastí sú snáď najdôležitejšie miestne dane a poplatky (daň z nehnuteľnosti, poplatok za odvoz smetí a pod.). Žiaľ, občania majú veľmi malú – ak vôbec nejakú – možnosť ovplyvniť prípravu a schvaľovanie týchto nariadení. Ešte menší vplyv majú obyvatelia mesta napríklad v oblasti mestských projektov, verejného obstarávania alebo prípravy mestského rozpočtu. V Dunajskej Strede nie je jednoduché dozvedieť sa ani to, akým spôsobom (načo a koľko) otcovia mesta míňajú peniaze samosprávy, alebo ako nakladajú s mestským majetkom. To, že občanov tieto témy zaujímajú a naozaj môže fungovať on-line tvorba mestských právnych noriem alebo on-line verejné obstarávanie, dokazuje príklad mesta Martin, kde už dlhšiu dobu beží program „transparentné mesto“. V rámci tohto programu majú ľudia možnosť prostredníctvom internetu sledovať prebiehajúce právne záležitosti, projekty, verejné obstarávanie či prípravu rozpočtu. Myslím si, že zaviesť takýto prehľadný systém by bolo namieste aj v Dunajskej Strede,“ hovorí Benkóczki. RNDr. Zoltán Pónya je mikrobiológ, má 33 rokov, je ženatý. Mikrobiológiu vyštudoval na odbore biológie bratislavskej Univerzity Komenského. „U mňa stojí na prvom mieste ochrana životného prostredia, čistota mesta a uvedomenie si dôležitosti separácie odpadu. Tieto veci by som chcel realizovať podľa príkladu západnej Európy, respektíve oboznámiť občanov s ich dôležitosťou. Ďalej mienim klásť vážny dôraz na bezbariérovosť verejných budov a priestranstiev v záujme starších ľudí a zdravotne postihnutých,“ hovorí Pónya. Celkom určite by naliehal na udržiavanie čistoty zelených plôch a podľa možnosti ich rozširovanie, trebárs aj použitím modernejších stavebných postupov. Popri tomto všetkom je potrebná aj výstavba nových parkovacích miest, lebo i problémy s parkovaním čakajú na svoje riešenie. V našom programe sa nachádza aj výstavba parkovacieho domu v centre mesta, o ktorého presnom umiestnení sa rozhodne v blízkej budúcnosti. „Chceli by sme zmeniť aj parkovací poplatok, lebo v iných mestách, napríklad v Trnave, veľmi dobre funguje poplatok jedno euro na deň a vlastne takmer ani netreba kontrolu, lebo to euro každý zaplatí. A pred rodinnými domami a na sídliskách musí byť parkovanie zadarmo,“ zakončil mladý kandidát na poslanca.


10

Spravodajstvo > Inzercia

Žitný ostrov

Dvadsaťjeden rokov po „Nežnej“ Študenti gymnázia sa zoznámili s osobnosťami Novembra DUNAJSKÁ STREDA – V utorok 16. novembra si v Mestskom kultúrnom stredisku pripomenuli Deň študentstva. Ústrednou témou podujatia, na ktorom sa zúčastnili prevažne študenti Gymnázia Ladislava Dúbravu, bol priebeh Nežnej revolúcie na Slovensku s akcentom na Dunajskú Stredu. Nápad zorganizovať pre študentov takúto akciu vznikol v hlave Juraja Antala, predsedu zahraničnej sekcie Občiansko-demokratickej mládeže. „Ku dňu študentov sa vždy organizovali na školách nejaké podujatia, väčšinou sme si my ako študenti pripravili dajaké pro-

gramy, ktoré sme potom odprezentovali pred svojimi spolužiakmi,“ spomína Juraj na svoje stredoškolské časy a dodáva: „Tento rok sme chceli uviesť lepšiu formu podujatia na oslavu Dňa študentstva, preto sme pre mladých ľudí pripravili akciu, pri ktorej si títo študenti môžu lepšie predstaviť ako vlastne prebiehala Nežná revolúcia.“ Všetko sa to začalo 16. novembra 1989 v Bratislave. Nespokojní študenti, ktorí odmietali pochmúrnu budúcnosť v komunistickom štáte, plnom nespravodlivých zákonov a nariadení, sa rozhodli ísť demonštrovať. Za dnešok môžeme ďakovať aj týmto mladým ľuďom, ktorí sa nebáli a vystúpili so svojimi problémaĽubo Navrátil patril medzi lídrov Nežnej revolúcie v Dunajskej Strede Foto: Marian Baláži

mi na verejnosť aj napriek tomu, že im hrozilo vylúčenie zo škôl. Pozitívny ohlas

Väčšinu študentov podujatie pozitívne zaujalo

Prítomní mohli na vlastné oči vidieť ako to všetko prebiehalo pri pozeraní dvoch pútavých dokumentárnych filmov, ktoré pripravili pracovníci Ústavu pamäti národa. Gymnazisti, hlavne tí starší, zaujato sledovali priebeh Nežnej revolúcie spoločne s profesormi, ktorí si zaspomínali na vlastné skúsenosti z tohto obdobia. Po audiovizuálnom premietnutí archívnych záberov z Nežnej revolúcie začala panelová diskusia s redaktorom a prekladateľom Ľubomírom Navrátilom, ktorý bol po novembri 1989 predsedom Koordinačného vý-

boru Verejnosti proti násiliu (VPN) v Dunajskej Strede, a so Szilárdom Somogyim, v „revolučnom“ období vysokoškolským študentom, dnes poslancom NR SR. Diváci sa pohotovo zapájali do diskusie a svojimi zaujímavými otázkami neraz prekvapili aj diskutujúcich. Pravda, našlo sa aj niekoľko nespokojných, hlavne medzi tými najmladšími gymnazistami – zachytili sme aj taký názor, že toto je horšie ako sedieť celý deň v škole, alebo vo väzení. Môžeme však s pokojným svedomím povedať, že celý program mal veľmi pozitívny ohlas, čo bolo cítiť aj na mohutnom potlesku študentov pri ukončení besedy. Tomáš Miklas

Do komunálnych volieb ide viac ako 900 kandidátov SDĽ Nová SDĽ, ktorá zaujala voličov už pred parlamentnými voľbami, sa zapája do politiky aj na komunálnej úrovni. Ľavičiari do komunálnych volieb postavili skoro tisícku kandidátov na poslancov, starostov a primátorov. „Máme vlastných kandidátov na primátora v 4 krajských mestách, ďalej 20 kandidátov na primátorov, okolo 100 kandidátov na starostov obcí a viac ako 900 kandidátov na poslancov.“ – informoval predseda SDĽ a kandidát na primátora Marek Blaha. Všetkých môžete nájsť na webstránke www.MojaSDL.sk. Ľavicovo zmýšľajúci ľudia majú konečne na výber koho voliť. Hlas pre kandidáta SDĽ je hlas pre modernú ľavicu, ktorá presadzuje, aby mestá a obce fungovali pre každého – sociálne, dobre a ľudsky. Peter Vazovský, SDĽ


11

Inzercia

23. november 2010 | číslo 47

EGYÜTT SIKERÜL!

SPOLU TO DOKÁŽEME!

Juhos Anna

polgármesterjelölt - kandidátka na post primátora DUNASZERDAHELY/DUNAJSKÁ STREDA

2010. november 27. önkormányzati választások voľby do samosprávy 27. november 2010

www.juhosanna.sk


12

Žitný ostrov

Spravodajstvo

Dôraz na cezhraničnú spoluprácu Veľmi úspešná kooperácia najmä s mestom Kapuvár VEĽKÝ MEDER – Slovenskomaďarské pohraničie má obrovský potenciál na rozvoj vzťahov, užitočných pre obidve strany. Jedná sa o aktivity, zamerané na posilnenie a podporu susedských vzťahov obyvateľstva, ako aj inštitúcií na oboch stranách spoločných hraníc, a to nielen v ich blízkosti, ale aj vo vnútrozemí. Cieľom takejto spolupráce je umožniť obyvateľom zlepšenie kvality ich života tým, že okrem štátnych plánov na socioekonomický rozvoj územia môžu samostatne rozvíjať aktivity aj s partnermi z priľahlých oblastí susediacich štátov pri vzájomnom rešpektovaní vnútornej legislatívy. Pri rozvoji spolupráce majú veľký význam miestne a regionálne samosprávy a je potrebné povedať, že veľmi dobré skúsenosti na tomto úseku má samospráva vo Veľkom Mederi. O konkrétnych výsledkoch nás v krátkosti informoval Koloman Pongrácz, vedúci oddelenia regionálnej politiky a cestovného ruchu Mestského úradu Veľký Meder. „Roz-

voj cezhraničnej spolupráce má veľký význam, lebo jej cieľom je predovšetkým riešenie ekonomických, sociálnych a ekologických problémov na regionálnej a miestnej úrovni, a je aj prostriedkom na dosiahnutie väčšej jednoty a podpory spolupráce medzi európskymi štátmi. Je plne v súlade so zahranično-politickou orientáciou Slovenskej republiky,“ hovorí Pongrácz, podľa ktorého samospráva mesta kladie dôraz na nadväzovanie úzkych kontaktov hlavne s partnermi v Maďarskej republike. Spoločne za úspechom Takto sa podarilo nadviazať veľmi úspešnú spoluprácu s mestom Kapuvár, a spoločne už dosiahli rad pozitívnych výsledkov na úseku spoločných projektov týkajúcich sa cezhraničnej spolupráce. Spomeňme napríklad projekt zameraný na propagáciu cestovného ruchu, pozicionalizáciu prírody, priemyselných pamiatok a histórie oboch regiónov. Dlhodobým cieľom spomínaných samospráv pri tomto projekte je ponuka turistických služieb termálneho a liečebné-

Dva workshopy o srdci DUNAJSKÁ STREDA – Vo štvrtok 18. novembra sa v priestoroch Sociálnej poisťovne uskutočnil v rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev workshop „Vzdelaný pacient“. Táto akcia bola v poradí už druhou, ktorá sa konala v Du-

O workshop bol veľký záujem

najskej Strede v spolupráci Akadémie vzdelávania a Slovenskej nadácie srdca. Prvý workshop sa konal 16. novembra za účasti MUDr. Jána Horvátha, na druhom prednášal významný odborník v oblasti kardiológie, Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, ktorý nás aj bližšie oboznámil s cieľmi tohto workshopu: „Hlavným programom je zlep-

Foto: autor

Koloman Pongrácz: obojstranne výhodFoto: autor ná spolupráca!

ho kúpeľníctva a zvyšovanie konkurencieschopnosti v cestovnom ruchu. K tejto problematike sa už uskutočnili dve regionálne konferencie a po dva workshopy v obidvoch regiónoch, vydala sa dvojjazyčná publiká-

šiť informovanosť občanov Slovenska o najzávažnejších rizikách srdcovo-cievnych ochorení, ktoré ľudia často ignorujú iba preto, lebo sú bezpríznakové. Podľa štatistík viac ako 55 percent občanov Slovenska zomiera práve na kardiovaskulárne ochorenia, čo je takmer trikrát viac ako na všetky druhy rakoviny dokopy. Tento rok sa nám podarilo uskutočniť 50 takýchto seminárov približne v 40-tich mestách Slovenska.“ „Účastníkom bol poskytnutý materiál, v ktorom bolo laicky vysvetlené ako vyzerá zdravá strava, čo by mal človek robiť ak má vysoký krvný tlak, a ako zabrániť kardiologickým problémom. Všetci mali k dispozícii aj hlasovacie zariadenia, ktoré slúžili na zistenie informovanosti občanov ohľadne srdcovo-cievnych ochorení. Celý workshop trval štyri hodiny, ale aj napriek tomu bol záujem veľký,“ dodáva Dana Habánová, riaditeľka pobočky Akadémie vzdelávania v Dunajskej Strede. (miklas)

cia, vyrobil sa spoločný promočný film na DVD – všade sa propagujú oba regióny. Veľmi významnou súčasťou tohto projektu bola i účasť obidvoch regiónov na spoločných výstavách o cestovnom ruchu v Budapešti a v Győri, ako aj v Bratislave a Nitre. V spolupráci s obcou Vámosszabadi bol Veľký Meder úspešný v projekte „Cyklistické trasy bez hraníc“, kde spoločne získali financie na štúdie a plány cyklotrás nielen v meste, ale i pre celú južnú časť okresu Dunajská Streda. Veľmi zaujímavý je i projekt, ktorý vznikol v spolupráci so Spoločnosťou ochrany prírody v oblasti Szigetköz v Maďarsku. V rámci neho sa podarilo získať finančné prostriedky na zmapovanie a likvidáciu čiernych skládok smetí s cieľom zníženia znečistenia prostredia dotknutých oblastí. „Nebránime sa žiadnej iniciatíve zahraničných partnerov, ktorí pochopili, že proces takejto spolupráce je výsledkom objektívne prebiehajúcej globalizácie politického, ekonomického, sociálneho a kultúrneho vývinu a snahy premietnuť ho do všestranných integračných tendencií,“ dodal Pongrácz. Vladislav Kmeť

Berte si príklad! Tento rok sa znova koná projekt Detský čin roka pod záštitou Ministerstva školstva SR. Už jedenásty rok sa tridsať príbehov o skutkoch detí, ktoré vypovedajú o ich statočnosti, trpezlivosti, empatii a odvahe zapojilo do súťaže „Detský čin roka“. Spomedzi všetkých 8057 skutkov vybrala expertná skupina tridsať nominácií. O víťazovi budú rozhodovať deti v detskej porote v jednotlivých kategóriách: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode a Dobrý nápad. Všetky deti – samozrejme aj tie z nášho regiónu – môžu hlasovať do 26. novembra tohto roka, a to aj prostredníctvom internetu na adrese www.dcr.sk, kde sa môžete aj dozvedieť viac o tejto súťaži. Hlasovaním v detskej porote podporia deti svojich rovesníkov a zároveň každý hlas symbolicky prispieva v podobe domácich spotrebičov na pomoc deťom, ktoré to potrebujú. Navyše každá škola, ktorej žiak bude ocenený v jednej z kategórií, získa školské potreby v hodnote 500 eur a zároveň bude zo všetkých škôl, ktoré sa do projektu v tomto roku zapoja, vyžrebovaná jedna, ktorá získa školské potreby v rovnakej hodnote. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 8. decembra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. ToMi


13

Spravodajstvo

23. november 2010 | číslo 47

Keď sa jedná o netuctový tucet Finálový večer o prvú Missku – nie misku – už túto stredu TRNAVA – Finalistky historicky prvej súťaže Miss Trnavského kraja majú za sebou ďalší náročný víkend – okrem skúšania oblečenia a topánok na rozhodujúci večer si precvičovali správnu chôdzu a formovali postavy. „Dievčatá sú mimoriadne šikovné,“ pochválil ich riaditeľ súťaže Mikuláš Santner v závere trnavského trojdňového sústredenia. „Nabúrali mi celý harmonogram, všetko stihli bez zbytočných prieťahov. Takže im zostal dostatok času aj na seba,“ dodal. Pekné dievčatá vzbudili záujem verejnosti už v sobotu dopoludnia na Študentskej ulici v obchode s

exkluzívnym tovarom, kde si vyberali z kolekcie spoločenských šiat. Po-

Byť a zostať krásnou znamená aj tvrdú drinu

Glosa Ľubo Banič

atentné štádium vnútrodedinských konfliktov a ambícií sa preklopilo do svojho najvyššieho levelu, teda do akútneho štádia, na konci ktorého bude bič plieskať 27. novembra po dvadsiatej hodine. Vtedy sa zatvoria volebné miestnosti, v kto-

Foto: autor

No a ešte sa trochu vyčľapkáme...

tom ich kroky viedli do obchodno-zábavného centra na Prednádraží, kde „povymetali“ viaceré butiky. Posilnené obedom sa potom presunuli do predajne obuvi spoločnosti Deichmann, ktorá im na finálový večer venovala topánky ku všetkým kolekciám. Mužov by z toľkého chodenia po obchodoch celkom isto boleli nohy, dievčatám však takýto problém ani nezišiel na um – takmer celú nedeľu sa venovali nácviku správnej chôdze. Ako im to pôjde naostro, budeme môcť posúdiť sami. Stačí si zakúpiť lístok na finálový večer v sieti Ticketportal, ale len do večera 23. novembra, vo finálový deň 24. novembra budú ešte do 17. hodiny

v predaji na recepcii hotela Holiday Inn v Trnave. Vykúpenie z mentorovania krokov priniesol podvečer v podobe šiat mladý, ale zato už známy slovenský módny návrhár Róbert Bartolen. Jeho kolekciu budú návštevníci podujatia obdivovať už v úvode finálového večera. Na záver iba toľko, že dievčatá sa tešia na každý váš hlas. Súťažia tiež o titul Miss sympatia, do ktorej sa môžete zapojiť cez Internet i priamo počas finálového večera, ak ich prídete podporiť do hľadiska. Lebo aj náš región bude mať v súťaži viac ako dôstojné zastúpenie – do netuctového finálového tucta sa vmestili až dve Dunajskostredčanky. Gabo Kopúnek

Skomunálňuje sa. Hrozia aj skomoleniny rých sa bude rozhodovať o (staro)nových richtároch a poslancoch obecných zastupiteľstiev. V rámci sporov volených otcov a materí našich viesok, luhov a hájov ide veľmi málokedy o nedorozumenia ideologické, občas by sme ich mohli nazvať vojnami žabomyšími, ale väčšinou sa jedná iba o kontrolu nad cestou peňazí, kontrolovaných a rozdeľovaných samosprávami, ku konečným odberateľom. Tieto financie majú občas (alebo častejšie ako občas?) tendenciu sa po tejto štreke zastavovať pravidelnejšie ako železničná lokálka, a potom sa na konečnú do-

stávajú v značne okresanej podobe. V sobotu budeme mať možnosť – v tomto roku, chvalabohu, posledný raz – vstúpiť do volebných miestností, úradne sa preukázať, že sme to naozaj my, urobiť niekoľko viac či menej vydarených krúžkov na hlasovacích lístkoch a tým rozhodnúť o ďalšom fujazdení miestnej komunity po autostráde, vedúcej ku šťastnej a svetlej budúcnosti. Napriek tomu, že nejaké tie postupy už máme z minulosti nacvičené, nadchádzajúce „komunálky“ môžu byť z nejedného hľadiska aj veľmi veselé. Teraz tým nemyslím na tie

aspekty, ktoré sa stali smiešnymi v rámci Slovenska – aj na úrovni krajských miest – už pri vzniku všakovakých bizarných politických koalícií, pri ktorých by si človek neraz oprávnene pomyslel, že sa mu sníva. Skôr hovorím o tom, že nejedným ide nielen o moc, ale aj o veľa. Dve politické strany, ktoré boli dlhú dobu takpovediac neodmysliteľnými súčasťami exkluzívnej slovenskej politickej folkloristiky, konkrétne ĽS-HZDS a SMK – MKP, dostali od rozhodcov v júnových parlamentných voľbách červenú kartu. Ak ju v sobotu zasadajúca disciplinárna komisia potvrdí, obi-

dve sa dostanú na úroveň piadispolkov, ktoré v tom momente prestanú zaujímať tých najdôležitejších, teda sponzorov. Nielenže nebude na nákup nových hráčov, ale ani na dresy, kopačky, či údržbu hracích plôch. No čo už, pri futbale častejšie menia trénerov ako hráčov, ale na výsledkoch sa to prejaviť nemusí... Pritom fanúšikovia iných mančaftov sa o problémy súperov starať nemusia – maximálne tak môžu prejaviť svoju škodoradosť. Alebo úprimnú sústrasť. Voliť v sobotu asi treba ísť, už len preto, aby sme o pár mesiacov mohli bez hanby povedať: ja som ich nevolil!!!


14

Csallóköz

Tudósítás > Hirdetés

Megússzák...

Új létesítménnyel gazdagodtak

Befejezés az 1. oldalról

A falu minden nemzedékének szolgálatában

A Valko-gyilkosság kapcsán a Magyar Koalíció Pártja közleményt adott ki. „Tizenegy éve Sárai Zoltánt, idén pedig Basternák Lászlót, az MKP két ismert regionális politikusát ölték meg, 2005-ben Pozsonyban pedig valószínűleg a bőrfejűek végeztek Daniel Tupý egyetemistával. A tettesek még mindig ismeretlenek, s ez a szomorú tény az alvilágot további maffiamódszerekkel elkövetett bűncselekményekre bátoríthatja” – olvasható a dokumentumban. Ľuba Lesná pedig Ernest Valko egyik hitvallását idézte, aki szerint: megalkuvás nélkül kell harcolni a korrupció és az alvilág ellen, amely különben mindent felfal, ami az útjába kerül. Még a demokráciát is. „Remélem, a tragédia rádöbbenti a szlovákiai igazságszolgáltatást, hogy végre cselekedni kell, mert a társadalom morális állapota egyre aggasztóbb” – mutatott rá az ismert pozsonyi publicista. M. F. M.

Nagy József miniszter (balról) és Berner Lajos polgármester Lelkes Vince felvétele

JÁNYOK – Kulturális, sportés pihenőparkot avattak fel múlt héten a felső-csallóközi községben A beruházás az Európai Unió Vidékfejlesztési programjának részeként valósult meg öszszesen 236 ezer euró értékben. Berner Lajos polgármester a Csallóköz érdeklődésére elmondta, hogy a tervezési munkálatokat az önkormányzat 2008-ban kezdte el, a kivitelezéshez

pedig idén tavasszal láttak neki. A komplexum része egy 20 x 40 méteres multifunkciós műfüves kispálya, továbbá gyermekjátszótér, szabadtéri színpad, valamint a labdarúgópálya automata öntözőberendezése és megvilágítása. Az avatóünnepségen részt vett Nagy József környezetvédelmi miniszter, Krascsenics Péter, a dunaszerdahelyi körzeti hivatal elöljárója és több más vendég. Kultúrműsorral a helyi daloskör tagjai szolgáltak. (lel)

Elnök asszonyi vizit a nagyközségben Múlt pénteken a bősi községházára látogatott Iveta Macejková, a kassai székhelyű Alkotmánybíróság elnöke, ahol Fenes Iván polgármesterrel és a helyi képviselőkkel folytatott informális eszmecserét, elsősorban a közelgő helyhatósági választások jelentőségéről. Az elnök asszony szülei Bősön lak-

nak, ezért magánemberként gyakran látogat ide. Elismerően szólt a megszépült Fő utcáról, s mindazokról a kedvező változásokról, amelyek az elmúlt években zajlottak a nagyközségben. Fogas Ferenc felvételén a magas rangú vendég és a polgármester látható. -y-f


2010. november 23. |47. szám

17

15

Hirdetés

Az esélyes független Nádejn˘ nezávisl˘ Karikázza Ön is KrúÏkujte aj Vy

Rigó Csaba

17

vállalkozásszervezŒ közgazdász független képviselŒjelölt - 4. körzet - 17. szám ekonóm - nezávisl˘ kandidát na poslanca 4. volebn˘ obvod - ãíslo17.

Lépjünk kapcsolatba / Kontaktujte ma::

csaba@rigo.sk, 0904 430 730


16

Csallóköz

Tanácsadó > Hirdetés

Ne adjuk fel! IV.

Méregkerülő Dr. Tóth Erzsébet rovata Elérhetőség: 0905/186 015

A rák kezelésének szelíd gyógymódjai

A rák kezelésének természetes gyógymódjai a betegséghez hasonlóan, nagyon sokrétűek. Alapjában véve két nagy csoportba oszthatjuk őket. Az alapgyógymódok elengedhetetlenül fontos részét képezik eme agresszív betegség szelíd, a szervezetet megkímélő gyógyításának. A kiegészítő gyógymódok pedig elősegítik, erősí-

Útravaló

tik az alapgyógymódok hatását, növelik a teljes gyógyulás esélyét, javítják a páciens életminőségét. Az alapgyógymódok a testi-lelki egyensúly elérését szolgálják. Ennek érdekében elengedhetetlen a helyes étrend összeállítása, lehetőleg szakember által, továbbá a vitaminok- és nyomelemek jelentős mennyiségű bevitele a szervezetbe, a tisztítókúra, rákellenes hatású növények alkalmazása, légzőgyakorlatok, a mozgás, valamint a lélek gyógyítása, a betegség lelki okainak feltérképezése és megszüntetése. A kiegészítő gyógymódok közé sorolható a bioenergetikai kezelés, a léleksebészet, az akupunktúra, a biorezonancia, az enzimterápia, az oxigénterápia, a sajátvérkezelés és mások.

A helyes táplálkozás nem csak a rák megelőzésében, hanem annak gyógyításában is nagy segítséget nyújt. Ezt a tényt a szakemberek által végzett számos kutatás igazolta, ám a hagyományos orvoslás még mindig nem tanúsít ennek kellő jelentőséget. A beteget a műtét után legtöbbször úgy engedik haza a kórházból, hogy semmilyen javaslatot nem adnak neki azzal kapcsolatban, hogyan változtasson életén. Legtöbbször arra biztatják, nyugodtan térjen vissza a bevett szokásaihoz, mintha semmi sem történt volna. Pedig a betegség egy intő jel, melyen keresztül a szervezet fel akarja hívni a figyelmünket, hogy változásra van szüksége, mert rosszul bánunk vele. Az étkezés során három momentum van, mikor rákkeltő anyagok kerülhet-

Herdics György címzetes apát rovata

Rá érdemes várni...

Ha valakit szeretünk, várunk rá. Akarunk vele találkozni. Ha távol van, lelki szemeink előtt gyakran fel-

idézzük: szinte halljuk hangját, arcának vonásai megjelennek előttünk. Számoljuk a napokat, mikor is találkozunk már. S mikor elérkezik várakozásunk beteljesedésének ideje, még a másodperceket is sürgetnénk… Valami ehhez hasonló az advent. Várakozunk, vágyakozunk. Várunk arra, akit szeretünk. Vágyunk arra, aki után már sokan vágyakoztak. Beállunk a hosszú sorba. Azoknak a sorába, akik várják az Urat. Várjuk azt, aki már eljött. Azt, aki szüntelenül érkezik. Azt, aki jobbá teheti életünket, meghittebbé teheti embe-

ri kapcsolatainkat. Szép ez a várakozás, mert élteti bennünk a biztos találkozás reményét. Jó várni, jó vágyakozni, jó készen lenni. Jó keresni a találkozást. Csendben becsukni magunk mögött az ajtót. Hogy csak Rá figyeljünk. Szívünk-lelkünk ajtaját nyitva hagyni és hallgatni… Sokat hallgatni! Ez a hallgató odafigyelés hiányzik a ma emberéből. Rohanunk, tervezünk, építünk. És elfelejtünk hallgatni, és elfelejtünk várni. Sokszor már csak arra várunk, akitől valamit remélünk, gyakorta már csak az anyagiak hajtanak. És megfeledkezünk a

Mikuláš M Mi iku ulá áš v

legfontosabbról: nekünk, keresztényeknek nincs is szebb hivatásunk, mint Rá várni. Már számtalanszor megtapasztaltuk, egyedül Isten képes betölteni szép vágyainkat. Minden várakozás és vágyakozás, mely „rajta kívül” történik, ha beteljesedik is, csak egy pillanatig tart. Egy perc, egy óra… Csupán ennyi. Elmúlik! És marad a fájó és gyötrő emlék. Nem, mi nem ilyen várakozást akarunk! Olyat, mely, ha beteljesedik, küzdelmeinken és kudarcainkon, reményeinken és örömeinken túlmutat és újból és újból élteti bennünk a reményt s folyton-folyvást a jövőbe viszi tekintetünket: érdemes várni, érdemes Rá várni, csak Rá érdemes várni!

e

Télapó T Té é éla él lap apó a 4.. 12. 4 12. 2010 2010

nek a szervezetbe: az elkészítés (gondoljunk itt a hal és hús melegítésekor keletkező rákkeltő anyagokra), a tartósítás, végül a táplálék lebontása. Emellett szoros kapcsolatban áll a rákbetegség kialakulásával a túlzott fehérjebevitel. Egy átlagos európai étrend körülbelül két-háromszor annyi fehérjét tartalmaz, mint amennyire normális életvitel mellett szükségünk volna. A rákos sejt fehérjékből táplálkozik, fontos a fehérjékben gazdag ételek kerülése. Bizonyíték erre egy érdekes kísérlet, melynek során rákos sejttenyészeteket kevertek össze anyatejjel. A rákos sejtek fokozatosan elhaltak. Ez azzal magyarázható, hogy az anyatejben kevés a fehérje, viszont rendkívül gazdag szénhidrátokban, melyet a rákos sejtek nem tudnak hasznosítani. A beteg diétájának tehát hasonlítania kell az anyatej összetételéhez: kevés fehérjét és sok szénhidrátot tartalmazzon. Folytatjuk

ban ba an

//sobota/ /s sob obot ota ota tta/ a/

o 15:00 15:0 1 00 hod. ho od. ZOC ZO OC MAX MA AX X Dunajská Du una naj ajs js sk ká Streda Str St tre re eda

Mikuláš, anjel, čert Télapó, angyal, ördög w„•—‘ˆ•Œê„Ž†Œˆ®

Súťaž o najlepšiu fotku s Mikulášom na Verseny a legjobb fényképért a Télapóval a

- an

Sladké prekvapenia Édes jutalmak és meglepetések


17

Hirdetés

2010. november 23. |47. szám

Dunaszerdahelyen is válasszuk az MKP képviselőjelöltjeit 1. számú választókerület 5

Bock Károly, Ing.

10

13

16

17

Fekete György,

Horony Ákos,

Hulkó Gábor,

Molnár Zoltán,

RNDr. CSc.

Mgr. art., dr. jur.

Prof. Dr. Ing. DrSc.

Ing. arch.

18

Nagy Krisztián, Mgr.

2. számú választókerület 3

Bugár Zoltán, Ing.

9

Gőgh Tamás, Mgr.

10

Hulkó Gábor,

13

Karaffa Attila

JUDr., PhD.

14

Domonkos Ágota Kerstin, Mgr.

15

Keszegh Pál, Ing.

19

Lelkes Ernő, Ing.

25

Szabó László, Mgr.

3. számú választókerület 1

Andrássy Ferenc, Mgr.

5

Garay László, Ing.

7

Hodosy Szabolcs, Mgr.

10

Nagy Frigyes, Mgr.

5. számú választókerület

4. számú választókerület 2

Bugár György

6

Hegyi Gyula, Ing.

7

Kanovits György

14

Molnár Ferenc, Ing.

16

Puha György, MUDr.

22

Zirig Ferenc, RNDr.

Közösen a további sikerekért! Önkormányzati választások > 2010. november 27. szombat

1

Bognár Éva, MUDr.


18

Csallóköz

Interjú > Tudosítás

Nagy csata várható Jókai szülővárosában Két magyar jelölt a polgármesteri posztra KOMÁROM – Egyáltalán nem biztos, hogy továbbra is magyar nemzetiségű polgármestere lesz Jókai szülővárosának. A változatlanul igen erős MKPalapszervezet önálló jelöltet indított Stubendek László személyében.

Mit tartana a legfontosabbnak, ha újraválasztanák? – Azt, hogy a polgármester és a képviselő-testület egy csapatként tudjon működni. Az előző időszakban már meggyőződhettünk róla, hogy nincs rosszabb annál, ha a képviselők közül

Várhatóan ő lesz a Híd színeiben induló jelenlegi városvezető, Bastrnák Tibor legnagyobb ellenfele, de nem szabad megfeledkezni a függetlenként ringbe szálló Anton Marekról sem, aki négy éve alig néhány tucat szavazattal veszített Bastrnák Tiborral szemben. A választási kampány finisében a két magyar nemzetiségű jelöltnek tettünk fel néhány kérdést. Bastrnák Tibor: Nincs rosszabb a széthúzásnál Hogyan értékeli az MKP helyi szervezetének döntését arról, hogy önálló polgármesterjelöltet indít és saját listát állít? – Az együttműködés elutasításával Komáromban egyedülálló lehetőség maradt ki. Minden eddigi időszaknál jobban ki tudtuk volna használni a rendelkezésre álló forrásokat, és a széthúzás helyett közös erővel fejleszthettük volna városunkat. Olyan helyzetben találhattuk volna magunkat, amikor a különbözőség nem gyengít, hanem erősít. Csak sajnálni lehet, hogy egyes vállalkozói csoportok önös érdekei miatt ez nem valósulhatott meg, és az MKP inkább a konfrontáció politikáját választotta. Bármi is lesz a választások végeredménye, ez a hozzáállásuk városunk jövőjére nézve nagy kockázatot jelent. Úgy tűnik, hogy az MKP nem tanult a négy évvel ezelőtti hasonló politikai kalandorságuk kudarcából.

néhányan a fent említett vállalkozói csoport befolyására, az MKP-s többségen belül is széthúznak és viszálykodást szítanak. Nagyon szeretném, ha ez már nem ismétlődhetne meg – emiatt hangsúlyozom a valódi csapatmunka fontosságát. Meg kell egyeznünk a prioritásokban, mert aki egyszerre mindent akar, az valójában semmiben nem tud igazán előrejutni. Nagy hangsúlyt kell helyeznünk a pályázatok további felpörgetésére, amelyben a mostani négy év ellenszélben töltött időszakban is nagyon sikeresek voltunk. Kulcsfontosságúnak tartom a pénzügyi bizottság működésének átalakítását és az idegenforgalmi bizottság megreformálását, mivel az elmúlt években ezek sajnos nem tudták megfelelő mértékben kiszolgálni az önkormányzati munkát. Elképzeléseim sze-

rint a bizottságok esetében is el kell gondolkodnunk nagyobb külső szakmai erő bevonásán. Mi az, amit másként csinálna az elkövetkezendő négy évben, mint eddig? – Az önkormányzatban a képviselők a döntéshozó, a polgármester pedig a végrehajtó hatalom. Az elkövetkező négy évben az lesz a polgármesterrel kapcsolatos elvárás, hogy minél több külső forrást tudjon megmozgatni a város érdekében, aminek elköltéséről aztán a képviselők döntenek. Mivel az elmúlt nyolc évben ebben a folyamatban az élen jártunk és sikereink voltak, így ezen nem nagyon kell változtatnom. A másik két polgármesterjelöltnek közel sincsenek ilyen tapasztalatai és lehetőségei, így jogos a kérdés, hogy Komárom számára vajon ki biztosítja a legjobb perspektívát? Stubendek István: Legyen Komáromnak új és magyar polgármestere Mi motiválta az MKP komáromi szervezetét, hogy önálló polgármesterjelöltet indítson? Nem tart attól, hogy végül Anton Marek lesz a befutó? – Az MKP komáromi szervezete büszke arra, hogy megőrizve tartását, önálló polgármesterjelöltet és jelöltlistát állított Komáromban. Nemet mondtunk arra, hogy egyesek pártirodákban, íróasztaloknál döntsék el, kinek van előjoga képviselni a várost. Mi, a választóink kezébe adtuk a döntést. Ami pedig a kérdés másik részét illeti, nem szeretnék ellenfelemmel foglalkozni. Célunk, hogy Komáromnak új magyar polgármestere legyen. Ön szerint mi az, amin feltétlenül változtatni kell a városvezetés eddigi gyakorlatában?

Szerelemről, szexualitásról DUNASZERDAHELY – November 20-án a helyi Szent György-templomba várták az érdeklődő fiatalokat a helyi katolikus plébánia és a Gábriel Polgári Társulás közös szervezésében zajló, Biztos út a jó házasság felé címmel szervezett találkozóra. Albán József bősi plébános megnyitója után Zsidó János féli esperesplébános üdvözölte a budapesti Tomka Ferenc lelkiatyát, a főelőadót.

Mi is a titka a jó házasságnak vagy a tisztán megélt

házasság előtti párkapcsolatnak? – ezekre a kérdések-

Tomka Ferenc, Somogyvári Zoltán és felesége

A szerző felvétele

– Komárom tele van lehetőségekkel. Az utóbbi pár évben viszont folyamatosan csak ezek kihasználásáról hallhattunk, jóval kevesebbet a konkrét eredményekről. A város az elmúlt 8 évben láthatóan elfáradt, lakosai belefásultak a szürke hétköznapokba. Irányításából hiányzik a koncepció, az évek során lemaradt a környező városokhoz és saját magához képest. Új vezetésre, új lendületre van szükség. Mit tartana fő feladatainak a város élén? – Prioritásaink közé tartozik a munkahelyteremtés, az egészségügyi szolgáltatások és a közbiztonság javítása, valamint az idegenforgalom fejlesztése. Mindezt polgárbarát, személyes kapcsolaton alapuló párbeszéd mellett, folyamatosan meghallgatva és odafigyelve a polgárok véleményére. A városnak teljes állású polgármesterre van szüksége, a városvezetés ugyanis teljes embert igényel. További fontos feladatnak tartom, hogy a város transzparens, átlátható módon, korrupciómentesen működjön és gazdálkodjon. Vas Gyula

re kereste a választ Ferenc atya, a javarészt még párkereső érdeklődőkkel, illetve a megjelent házasokkal. Ugyanezt a témát elemzi az előadó a rendezvénnyel megegyező című könyve is, amely nemcsak a fiataloknak szól, hanem a szülők, a nagyszülők, a hitoktatók, a tanárok és fiatalokkal foglalkozó közösségek számára egyaránt jelent hasznos olvasmányt. Ezután az atya munkáját segítő fiatalember, Somogyvári Zoltán, agykutató, fizikus a házasság előtti testi

kapcsolattól való tartózkodás fontossága mellett érvelt, majd beszélt a feleségével együtt saját, megélt, házasság előtti jegyességükről, szeretetkapcsolatukról. A nap folyamán csoportos foglalkozásokra a Kodály Zoltán Alapiskolában került sor, ahol 5-6 fős kiscsoportokban megadott témakörök kérdéseire keresték a résztvevők a válaszokat Ferenc atya segítségével. A több mint száz résztvevő, tartalmas és szép napot zárva tért haza Dunaszerdahelyről. Mészáros Angelika


Tudósítás > Hirdetés

2010. november 23. |47. szám

19

Ha garázdálkodni akar, ne válasszák meg! Huszonegy éve már nem felülről diktálnak, hanem a polgár dönt, saját akarata szerint

Egyre ritkábbak viszont a névtelen megnyilvánulások, amelyekkel nem foglalkozunk. Most azonban kivételt teszünk, ugyanis az alábbi sorokat küldték nekünk:

sági tárgyalások ültették őt a vádlottak padjára, legutóbb november 19-én. A választópolgárokban jogosan merül fel a kérdés: hogy lehet új kezdetet sáros alapokra építeni? Miként engedheti meg az állam, hogy egy polgármesterjelölt bűnös előélettel készüljön további garázdálkodásra? A Dunaszerdahelyi járás egyik falujának választópolgárai”.

„Tisztességes választás – tisztességtelen úton Településünk polgármesterasszonya ellen bírósági eljárások zajlanak idestova négy éven át. A bűnvádi eljárások a falu vagyonának hűtlen kezelése miatt, tárgyalástól tárgyalásig húzódnak. Bár a 2009. október 26-i bírósági végzés bűnösnek nyilvánította őt, mégis polgármesteri poszton maradhatott. Idén további bíró-

Ennyi a levél, amelyben feltüntették, mi viszont kihagytuk az érintett falut. Arról tanúskodik, hogy huszonegy évvel a rendszerváltás után is akadnak, akik nem tudatosítják, hogy nem az állam, hanem a helyi választópolgárok döntenek arról, vajon ki lesz a polgármesterük! A törvények csupán az ártatlanság vélelmét szavatolják, vagyis, akit nem ítélnek el jogerősen, az

Örvendetesen növekszik a szerkesztőségünkbe érkező, írásainkkal és más témákkal foglalkozó olvasói levelek és e-mailek száma.

Fogas Ferenc illusztrációs felvétele

Jövőnkért is voksolunk

addig nem tekintendő bűnösnek. Ennek ellenére, különösen a falvakban – de máshol is – jól ismerik a polgármester eddigi tevékenyéségét. Aki nem a közösség szolgálatára,

hanem újabb garázdálkodásra készül, azt ne válaszszák meg! Még nagy bátorság sem kell ehhez a véleménynyilvánításhoz, hiszen a szavazás titkos. Ilyen egyszerű a helyzet. S azt sem fe-

ledjék, hogy ebben az esetben is érvényes az ismert mondás: Minden falunak, városnak olyan polgármestere és képviselő-testülete lesz, amilyet megérdemel. Az ám, tisztelt választópolgárok! –ssy


20

Csallóköz

Olvasószolgálat

Kondé Katalin, Nyárasd Leginkább az ismertség alapján választom ki a jelöltet, ami egy faluban nem nehéz. Az emberi értékek motiválnak, nem pedig a párt, mert teljesen mindegy, hogy egy ember melyik párthoz húz. A legfontosabb, hogy a község érdekeit vegye figyelembe és azokat tartsa a szeme előtt.

Mátel Kitti, Bős Engem személy szerint nem befolyásol, hogy az egyes jelöltek melyik párt színeiben indulnak. Inkább azt veszem figyelembe, hogy mit ígér az a jelölt és mit tudna tenni a község fiatalságáért. Főleg ez foglalkoztat, mert én is fiatal vagyok és szeretném, ha több lehetőségünk lenne.

Lénárt Zsolt, Alsószeli Idén először megyek választani, és még nincs meg a jelöltem, de szombatra mindenképpen eldöntöm, kit karikázok. Fontos, hogy az az ember mit tehet a faluért, vagy esetleg mit tett eddig, milyen elképzelései vannak. Nem számít, hogy milyen színekben indul, sem az illető hovatartozása. –as

Csaplár György, Somorja Azt le kell szögeznem, hogy elsősorban magyar vagyok, tehát ezt helyezem előtérbe. Ez alapján figyelem a jelöltek programjait, s így választom ki a számomra legszimpatikusabb embert. Mindenképpen az emberi értékek a fontosak. Egy azonban biztos, a Híd ki van zárva.

Bartalos Margit, Mad Én inkább az emberi értékeket helyezem előtérbe. Nem nagyon figyelem, hogy milyen párthoz tartozik az illető, inkább az foglalkoztat, hogy mit tehet a faluért, s annak lakosaiért. Vagy esetleg mit tett az elmúlt időszakban a közösség érdekében. Mindenképpen elmegyek szavazni.

Gyógyszertári ügyelet

Véradók

Élő nyelv

DUNASZERDAHELY – november 23.: Dana patika (Fő utca); november 24.: Korzó patika (Jesenský utca); november 25.: Egyszarvú patika (Vasút utca); november 26.: Dana patika (Fő utca); november 27.: Cobra patika (Sport utca); november 28.: Szent Mária Gyógyszertár (Nagyabonyi út); november 29.: Merlin DS (Hypernova). GALÁNTA – november 23.: Felicita (Hódi út); november 24.: Medicana (Posta utca); november 25.: Dr. Max patika (Tesco); november 26.: Szent Lukács gyógyszertár (Hódi út); november 27.: Sun Pharma patika (Kaufland); november 28.: Klokner patika (Hódi út); november 29.: Fő utcai patika (Fő utca). KOMÁROM – november 23.: Hedera (Váralja út); november 24.: Lachesis (Jókai utca); november 25.: Duna patika (Duna utca); november 26.: Salvator (Jókai utca); november 27.: Vág patika (Tavi út); november 28.: 1. s.r.o patika (Megyei út); november 29.: Dr. Max (Építők útja).

A dunaszerdahelyi vérátömlesztő és hematológiai állomáson november 16-án a következő személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Méhes Adrián, Monozlai Szilárd, Gútai György, Horváth László, Kántor Klaudia, Kántor Viktória; Várkony: Bíró György, Mizera Erzsébet; Bős: Nagy Lajos, Csánó Tibor, Csánó Alexandra; Csákány: Bugár Norbert; Nagymegyer: Belucz Gábor; Süly: Krázel Stanislav, Fekete Attila; Nagyudvarnok: Bazsó Tímea; Felbár: Csente Judit; Somorja: Móricz Zoltán mérnök.

Misad Katalin

Moziműsorok CINEMA CITY GYŐR (november 25. – december 1.) Bérgyilkosék (amerikai akciófilm): 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, szombat 10.30, 22.30; Száguldó bomba (amerikai akciófilm): 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, szombat 10.00, 22.00, vasárnap 12.00; Jackass – digitális 3D (amerikai film): 20.00, szombat 22.00; Social Network – A közösségi háló (amerikai filmdráma): 13.15,

17.30, szombat 22.00; Már megint te?! (amerikai vígjáték): 15.30, 19.45, szombat–vasárnap 11.15; Terhes társaság (amerikai vígjáték): 15.45, 17.45, 20.00, szombat 22.00, szombat–vasárnap 11.00; Gru – digitális 3D (amerikai animációs film): 14.00, 16.00, 18.00, szombat 10.00, vasárnap 12.00; Az amerikai (amerikai filmdráma): vasárnap 12.30; Fűrész – digitális 3D (kanadai–amerikai horror): 16.45, 20.30, szombat 22.30; Ízek, imák, szerelmek (ameri-

Fogas Ferenc felvételei

Mi alapján adja le a voksát?

Az alábbi mondatokkal a hazai írott sajtóban találkoztunk: „Ez az egészségügyi miniszter rezortja”, „A tátrai természeti katasztrófa három miniszter rezortját érinti közvetlenül”, „Ez az én rezortom, én felelek érte”. Ha egy latin betűs írású nyelvből átvett, általános fogalmat jelölő idegen szó közkeletűvé válik, eredeti írásmódját a befogadó nyelv kiejtését tükröző formával váltjuk fel. A francia eredetű, nyelvünkbe német közvetítéssel került reszort főnév a magyarban sz-es, a szlovákban z-s alakban honosodott meg. Különbség azonban nem csupán írásmódjukban figyelhető meg, jelentésükben sem teljesen fedik egymást. Míg a standard magyarban a reszort szó ’ügykör, munkakör, hatáskör’ jelentésben fordul elő, a szlovákban a rezort főnév ’ágazat’-ot is jelent. Ennek következménye, hogy a szlovákiai magyar beszélők mindkét jelentésben használják a kérdéses kifejezést. Arra azonban mindenképpen ügyelnünk kell, hogy írott szövegben a magyar helyesírás elveit követve sz-szel írjuk – szóban pedig így is ejtsük – a reszort szót.

kai filmdráma): 13.00; The Expendables – A feláldozhatók (amerikai filmdráma): 18.30; Sammy nagy kalandja: A titkos átjáró – digitális 3D (belga animációs film): szombat–vasárnap 11.30; Alfa és Omega 3D (amerikai–indiai animációs film): 13.30. DUNASZERDAHELY, CINEMAX (november 25. – december 1.) Alfa és Omega 3D (amerikai–indiai animációs film): 16.30; Harry Potter és a Halál ereklyéi I. (an-

gol–amerikai kalandfilm): 17.00, 20.00; Social Network – A közösségi háló (amerikai filmdráma): 19.00; Genezis (francia–olasz természetfilm): vasárnap 16.50. GALÁNTA, kultúrház, november 23-24.: A tetovált lány (svéd–dán–német thriller): 19.00; november 27-28.: Kutyák és macskák – A rusnya macska bosszúja (amerikai vígjáték): 16.30.


2010. november 23. |47. szám

FELHÍVÁS! Kedves Fókuszosok! Mindenkit értesítünk, hogy 2010. december 11-én tartjuk a Fókusz Színpad 40. szülinapi ünnepségét, melyre mindenkit szeretettel várunk! Helyszín: a dunaszerdahelyi

Állásajánlatok Dunaszerdahelyi járás – 47. hét

Autószerelő, autó villanyszerelő – dunaszerdahelyi autószalon. Feltétel: minimum 3 éves gyakorlat. Tel.: 0903 976 156, e-mail: pela@autopela.sk Számlázónő – dunaszerdahelyi cég. Tel.: 0905 705 121, e-mail: dunapapier@real-net.sk Virágkötő (1) – pozsonyi virágüzlet. Feltétel: szlovák nyelv ismerete, minimum két év szakmai gyakorlat. Tel.: 0905 108 202. Pék (1) – magánvállalkozó péket vagy olyan személyt keres, aki szívesen megtanulná a mesterséget. Tel.: 0905 559 619. Projektmenedzser (1) – Dunaszerdahelyen működő szervezet. Feltétel: főiskolai végzettség, a szlovák és a magyar nyelv tökéletes is-

21

Olvasószolgálat > Hirdetés

Városi Művelődési Központ színházterme. Kezdési idő: este 6 óra. A műsorban többek között látható a Fókusz Gyermekszínpad: A mi János vitézünk című műsora, de lesz sok meglepetés is. Aki tudja, adja át és tovább a meghívást a volt tagoknak! Mindenkit szeretettel vár: Jarábik Gabriella és a VMK kollektívája. merete, valamint angol nyelv haladó szinten. E-mail: akos1975@gmail.com, tel.: 0905 033 403. Elektrotechnikus/mechanikus (1) – dunaszerdahelyi székhelyű cég gázdetektor szerelésére és gyártására. A munkaadó végzősök jelentkezését is várja. Feltétel: szlovák nyelv ismerete, alap számítógépes ismeretek, kreativitás. További információ: 031/552 21 81. Közgazdaságtant oktató tanár (1) – dunaszerdahelyi magán szakközépiskola. Tel.: 031/552 45 45 (111-es mellék), e-mail: hajnalka @ozorak.sk Pék (4) – a Lipóti pékség Nagymagyarra. Feltétel: gyakorlattal rendelkezők 3 műszakos munkára. Tel.: 0901 702 694. Varrónő – úszori cég. Feltétel: gyakorlat a bőr termékek gyártása területén. Tel.: 031/244 04 10 Pincérnő (1) – a bősi Góól vendéglő. Tel.: 0903 413 605.

Kultúra Kiállítás DUNASZERDAHELY – November 25-én, csütörtökön délután 5 órakor Szamaránszky Emőke festőművész Földközelben – Fényközelben című tárlatának ünnepélyes megnyitójára kerül sor a Csallóközi Múzeum kiállítermében. Az alkotások december 18-ig tekinthetők meg. December 18-ig tekinthető meg Preizinger Mihály Képek című kiállítása a Csallóközi Múzeumban. November 30-ig látható a Jóreménység tárlat a Csallóközi Népművelési Központ Gallery Nova termében. NAGYMEGYER – November 25én, csütörtök este 6 órától Csóka Ferenc, Smola Györgyi, Smola Gábor közös kiállításának megnyitóját tartják a művelődési központ kistermében. SOMORJA – December 30-ig megtekinthető Tallós Prohászka István képzőművész alkotásaiból rendezett kiállítás a művelődési központban. Színház KOMÁROM, a Jókai Színház játékrendje, november 23.: A régi

nyár (15.00, ifjúsági előadás; november 24-25.: Anconai szerelmesek (11.00, 15.00, ifjúsági és gyermek előadás); november 26.: Anconai szerelmesek (19.00, Vágsellye, bérletszünet). Vegyes DUNASZERDAHELY – November 23-án, délelőtt fél 10-től rendezik a II. Csillagocskád elnevezésű fesztivált, a gyermekotthonok lakói és vendégeik színházi találkozóját a művelődési központban. A belépés ingyenes. November 23-án, este fél 7-től Az élet tánca – magyar, szlovák és roma zene és tánc estéje – című gálaműsor zajlik a művelődési központban. November 26-án, este 7 órakor jótékonysági estet rendeznek a daganatos betegségben szenvedő gyermekek megsegítésére a művelődési ház nagytermében. November 29-én, este 7 órától Kálmán Imre: Marica grófnő című nagyoperettjét mutatja be a Kassai Thália Színház. A darabot Moravetz Levente rendezte.


22 Névnapok November 23.: Kelemen, Klementína, Klement November 24.: Emma, Flóra, Emília November 25.: Katalin, Katarína November 26.: Virág, Kornél November 27.: Virgil, Milan November 28.: Stefánia, Henrieta November 29.: Taksony, Vratko

Heti évforduló 19 éve, 1991. november 24-én, 45 éves korában, londoni otthonában elhunyt Freddie Mercury, a Queen énekese. 1954. november 24-én született Emir Kusturica boszniai szerb filmrendező, forgatókönyvíró (Macskajaj). November 25-én ünnepeljük A magyar labdarúgás napját, a londoni 6:3 emlékére. A magyar labdarugó „Aranycsapat” 1953-ban a londoni Wembley stadionban 6:3 arányban legyőzte a hazai pályán akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat. A sporttörténeti győzelem emlékére a Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban november 25-ét nemzeti emléknappá nyilvánította. 89 éve, 1921. november 25-én született Pilinszky János költő. 143 éve, 1867. november 25-én Alfred Nobel szabadalmaztatta a dinamitot. 1701. november 27-én született Anders Celsius svéd tudós, asztronómus, akinek hőmérsékleti skáláját ma is használjuk. 1965 óta, november 28-a Amerikában a Vietnamban elesett katonák emlékére a „nemzeti imádság napja”. Johnson amerikai elnök nyilvánította e napot emléknappá.

SVÁJC AUTÓJELE

MELLFURDANCS

Népi bölcsesség Ha Katalin kopog, karácsony locsog. Ha Katalinkor a libák hóban járnak, karácsonykor sárban.

AMERIKAI ÍRÓ

ILJUSIN, röv.

R. 1. RÉSZ NÉVELÕ

LE VELE! – NÉMETÜL

A BÓR VEGYJELE

SZIGETCSOPORT AZ ADRIAI TENGERBEN

PERZSA URALKODÓ

INDULATSZÓ

Á ÍR NÉPI TÁNC

RÉNIUM VEGYJELE

MÉREGZÖLD SZÍNÛ ÁSVÁNY R. 2. RÉSZ INDULATSZÓ

OLGA, IDA

KÉPZÕ

AKARATBÓL EREDÕ RABLÓBANDA

PIMASZ FIATALEMBER ELTESZ

GÉPKOCSIMÁRKA

HATÁRÉRTÉK KÉRDÕSZÓCSKA

RÁDIUSZ NÖVÉNYI FÕZET

RÉSHANG

SORBAN ÁLL!

KÉT MORZEHANG

MONDOM – SZLOVÁKUL

PARTIBAN VAN!

KÖZJOGI MÉLTÓSÁG

NÉMETOR. SPORTJELE

AZ ÓN VEGYJELE

A BALTITENGER ÖBLE

PUHA FÉM

FRANCIA FIZIKUS NOÉMI

A MÉLYBE ZSIDÓNEGYED

Virágkalendárium A Katalin név népszerűségét bizonyítja, hogy több száz éve a legdivatosabb név, úgy is mondhatjuk, hogy a nevek királynője. Vörös virágokkal köszöntsük őket: szegfűvel, rózsával, egy szál flamingóvirággal. A Virágoknak bordó, halványrózsaszín és fehér ciklámeneket rendezzünk el páfránylevelekkel, s ezzel köszöntsük őket.

Csallóköz

Szabadidő > Keresztrejtvény

GRAMM LATIN EGYHÁZI ÉNEK (ék.f.)

E heti rejtvényünkben Balassi Bálint költő egyik szép gondolatát fejthetik meg a lap olvasói. A 45. szám helyes megfejtése: Sírni csak a győzteseknek szabad (Székely). Sorsolással a dunaszerdahelyi Lilium Aurum Lap- és Könyvkiadó ajándékát ezúttal a következő szerencsés megfejtő nyerte: Nagy Veronika (Bős). Gratulálunk!

Aforizma Igazsága mindig annak van, akinek telik rá. (Wladyslaw Reymont)

Fejtörő Szív szót keresünk Fejezze ki az alábbi mondatokat olyan szólásokkal, szólásszerű szókapcsolatokkal, amelyekben a szív szó szerepel. 1. megsajnálja, megkönyörül rajta 2. őszintén, nyíltan beszél 3. megkönnyebbült 4. belehal a bánatába 5. lelkiismeretfurdalást, bűntudatot érez Az előző szám helyes megfejtése: tál – lát, tér – rét, teve – evet, cél – léc, kerék – kérek. Helyes megfejtőink között minden hónap végén egy nyertest sorsolunk ki, akinek nyereményét a szerkesztőség postán küldi el. Hétvégi pár(t)viadal?!

Zuzana Dömötörová felvétele


23

Szabadidő

2010. november 23. |47. szám

Heti horoszkóp 2010. november 23–29.

Net-felvétel

Charley Band koncert! DUNASZERDAHELY – November 24-én, szerda este fél 7-től Horváth Charlie, Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, könnyűzenész, a rock, a jazz, a blues, a soul és a funky jellegzetesen rekedt hangú előadóművésze lép fel a művelődési központ színháztermében. A belépés ingyenes! (-)

Viccplacc Az Egyház embereket bíz meg, hogy minél több Bibliát adjanak el. Két hét múlva a gyűlésen beszámolót tartanak. Valaki eladott ötöt, valaki tízet, de a legnagyobb eredményt a dadogós érte el, aki több, mint húsz Bibliát adott el. Kérdezik tőle, hogy csinálta? – A-A-A-Azt mo-mo-mo-mondtam, ha nem ve-ve-ve-veszik meg, fefe-fe-felolvasom. Az autóversenyző meghal. A mennybe kerül, ahol Szent Péter elmondja neki, hogy itt sajnos be kell tartania az 50 km/órás sebességkorlátozást, különben a pokolra jut. Toporzékolva, és idegesen ugyan, de elfogadja az „ajánlatot”. Ülne be a kocsijába az út szélén, de elhúz mellette 200-zal egy sportkocsi.

Megkérdezi Szent Pétert: – Hogy lehet, hogy az a Maseratis nem jut a pokolra? – Először is az nem Maserati, hanem Názáreti, másodszor pedig a főnök fia. Mi az láthatatlan, és málna szaga van? – ????? – Medvefing! A világválság idején találkozik két melós: – Szevasz! De régen nem láttalak! Iszol egy sört? – Persze! – Akkor menj be, addig megvárlak! Diszkóban játszódik a történet: – Azta’ micsoda bicepsz! Mit szedsz? – Belépőt, köcsög!

Kos (III. 21.–IV. 20.) A most következő napokban bizony megvalósulhat egy régi álma. Persze önnek is tennie kell az ügy érdekében, mert a sült galamb most sem fog a szájába repülni. Élje ki magát karrierjében vagy akár párkapcsolati téren, s ne essen kétségbe, ha a tervét nem sikerül egy csapásra megvalósítani.

Mérleg (IX. 24.–X. 23.) Tele van erővel, energiával, mindent dupla sebességgel végez el. Könnyen átvészeli a felmerülő kisebb-nagyobb akadályokat. Próbáljon meg felülkerekedni a saját és mások gyengeségein, s ha kell, kérjen környezetétől is segítséget. Csak szólnia kell, és sokan akarnak majd segíteni!

Bika (IV. 21.–V. 20.) Olyan jelentéktelennek tűnő dolgok is előtérbe kerülhetnek a most következő napokban, amelyekre nem sok időt szánt mostanában. Pedig nem minden elhanyagolandó, ami nem hoz azonnali sikert, elismerést vagy akár pénzügyi gyarapodást. Ha szüksége van rá, kérje ki környezete véleményét!

Skorpió (X. 24.–XI. 22.) Bár általában optimista, most úgy érzi, bármibe vág is, az nem sikerül. A hét másik felében azonban fordul a kocka! Ne keseregjen ha valami nem sikerül azonnal, majd összejön a következő héten. Ne legyen türelmetlen, hisz azt környezete is megérzi, s csak lehetőséget teremt felesleges vitára.

Ikrek (V. 21.–VI. 21.) Nemcsak jól, hanem kifejezetten szerencsésen alakul ez a hét. Különösen anyagi téren jók az esélyei pozitív változásokra. Lásson a dolgok mélyére, akkor tud még eredményesebb lenni! Eljött az idejük azoknak az ötleteknek, elképzeléseknek, amelyek már régebben megfogalmazódtak önben.

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.) Legszívesebben hátat fordítana mindennek, és jó messzire bujdosna, hogy nyugalmat leljen, mégsem szabadna most feladatait félbehagyni csak azért, mert néhány akadály került az útjába. Fontos lenne, hogy kiálljon magáért és céljaiért. Ha képes az e heti dolgait jól elrendezni, jutalomban lehet része!

Rák (VI. 22.–VII. 22.) Ha az elmúlt időszak nem is alakult túl kiemelkedően, az idő most önnek kedvez. Munkában, karrier terén, új barátok megismerésében sikereket könyvelhet el, ne álljon ellen a lehetőségeknek, amelyeket a sors most tálcán kínál. Legyen önmaga, vállalja a véleményét, és örüljön az életnek!

Bak (XII. 22.–I. 20.) Fontos, hogy egész héten legyen körültekintő, bármiről legyen is szó. Gondolja át és figyeljen arra, hogyan beszél és viselkedik embertársaival, különös tekintettel szeretteire. Meglehet, hogy csak poénnak szánja mondandóját, de a lelkébe taposhat valakinek, aki ezt nem érdemli meg!

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.) Csak a hét elején kell ellenállnia a nehézségeknek. Addig is úgy láthatja, mintha az egész világ összefogott volna ön ellen. Nem kellene mindig a dolgok közepébe vágni. Jó lenne, ha megtervezné a feladatait, az elején kezdené, s kis lépésekkel haladna előre. Akkor nem érné annyi kudarc.

Vízöntő (I. 21.–II. 20.) Sikert sikerre halmozhat, legyen szó karrierről vagy tanulmányairól. Most végre elérkezik a zökkenőmentesség pillanata. Időszerű lesz egy komolyabb beszélgetés valakivel, akivel az elmúlt hónapokban jó messzire elkerülték egymás társaságát, pedig régebben nagyszerű kapcsolat volt önök között!

Szűz (VIII. 24.–IX. 23.) Nagyszerű híreket kaphat, melyek a következő hetek sikerét is megalapozhatja. Szakmailag kifejezetten fellendülőben van, akár jelenlegi munkája területén, akár egy új helyen, netán saját vállalkozásában kiváló alkalom kínálkozik arra, hogy valami nagy áttörést hajtson végre.

Halak (II. 21.–III. 21.) Előfordulhat, hogy önt kérik fel valahol döntőbírónak, de ha jót akar magának, egyértelműen utasítsa vissza ezt a szerepet, ugyanis ha mégis megteszi, a végén ön lesz a bűnbak. Biztos lehet benne, hogy az egyik felet mélyen megsérti, pedig a döntése logikus és megalapozott lenne.


24

Csallóköz

Autósok, motorosok, stop! > Hirdetés

Új Ford Focus: évi kétmillió A gyártás december 6-án indul Németországban és az Egyesült Államokban Intenzíven készülődik az új generációs Focus gyártására a Ford. Az alsó középkategóriás modell stratégiai fontosságú a gyár kínálatában: több mint 120 országban fogják forgalmazni, és évi kétmillió darabot meghaladó mennyiség gyártásával számolnak. A gyártás december 6-án indul, párhuzamosan a németországi Saarlouisban és

az USA-beli Michiganben. A 6500-nál is több alkalmazottat foglalkoztató saarlouis-i gyár lesz egyébként az egyetlen Európában, ahol egy adott kocsitípus valamennyi karosszéria-verzióját (adott esetben a ferdehátút, a négyajtóst és a kombit) egyaránt gyártani fogják. 2011 derekán Oroszországban (Szentpéterváron) is megindul a Focus gyártása; ebben az üzemben négy- és ötajtós verzi-

Fotó: Ford

ók készülnek majd. 2012ben újabb gyár kezdi meg a termelést a kínai Chongqingban. Maga az autó továbbra is az úgynevezett Kinetic Design formatervezés jegyeit viseli magán. Bár erősen eltér a jelenlegi Focustól, egyáltalán nem hat idegenül, hiszen a formák már ismerősek a Kugáról, a C-Maxről, vagy a Fiestá-

ról. A Ford új padlólemezére épült, amelyen a nemrég elkészült – és az Év autója ankét döntőjébe került – új C-Max és Grand C-Max is áll. Az új Focus egyébként – az első generációs Mondeo és a Fiesta után – a márka harmadik világmodellje, azaz szinte az egész világon ugyanolyan formában árusítják majd. (v.hu, vgy)


Kert a lelke mindennek... Vladimír Banič agrármérnök rovata

Lehűlés várható, hét közepétől eső, a hét végén havas eső, sőt havazás. Még a tél beállta előtt likvidáljuk a kártevők fészkeit. Ezek rendszerint védett zugokban, deszkaés farakások, téglák alatt találhatók. Levélkupacok alatt is előfordulnak. Más rovarkártevők kifejlett állapotban vagy tojásként telelnek át a fatörzsek repedéseiben, a fellazult fakéreg alatt. A sérült kérget távolítsuk el, a kártevőket likvidáljuk, majd az érintett részt kezeljük le ökológiai festékkel. Gombaölő szert is keverhetünk bele, mert a seb különféle betegségeket okozhat. A kezelést gittel vagy oltóviasszal is elvégezhetjük. Rendszeresen szellőztessük a raktárhelyiségeket. Ideális, ha a betárolt terményeket úgy helyezzük el, hogy egymással

25

Kertészkedő > Hirdetés > Bűnügy

2010. november 23. |47. szám

Teendők tél előtt

ne érintkezzenek, ám ez helyhiány végett nehezen kivitelezhető. Vizsgáljuk át a kihelyezett rágcsálócsapdákat. A karácsonyi virágdísznek szánt hagymás növényeket vigyük be a lakásba és helyezzük az ablakpárkányra, világos helyre. Ügyeljünk, hogy a karácsonyi kaktuszt virágzás közben ne forgassuk, ne mozgassuk, ne hordozzuk ide oda, mert eldobja a virágait és virágrügyeit. Többféle színben kapható, a fehértől a piroson át egészen a liliáig. Virágzáskor óvatosan öntözzük. Az ideális hőmérséklet nem haladhatja meg a 20 Celsius-fokot. Elvirágzás után tegyük hűvös helyre, nagyritkán öntözzük, míg tavasszal ismét növekedésnek indul. Ha télen is szívesen járkálunk a kertben, gondolni kell a bizton-

ságra. Környezetbarát csúszásgátlónak két anyag felel meg. Egyik a homok, amely a jeges talajra kiszórva jó szolgálatot tesz. A másik a tűzhelyből származó fahamu. Konyhasót ne használjunk, mert egyrészt káros a talajra, gátolja a növényzet fejlődését, másrészt szétmarja a fém felületét és tönkreteszi a lábbelit. Gyümölcsökert Gondoskodjunk a madáretetők rendszeres feltöltéséről. Szinte az öszszes gabonaféle jó madáreledel. Amint fagyni kezd, kínáljuk meg a madárkákat olajos magvakkal, ezek közül az apró szemű napraforgómag a legjobb. A gyümölcsöskertben, szőlőben még lehet szervestrágyázni és ásni; továbbá facsemetét, bok-

rot ültetni, míg a föld meg nem fagy. Konyhakert Késő ősszel szinte nincs tennivaló a konyhakertben. A kerti kéziszerszámokat (kapa, ásó, lapát, gereblye, stb.) tisztítsuk meg és a fém részeket kenjük be olajjal. Pucoljuk le a szerszám fa nyelét is, kis olaj a nyélnek sem árt. Amennyiben taposás nélkül jó magágyat tudunk készíteni a fagy beállta előtt, érdemes megpróbálkozni az ún. tél alá vetéssel, ami november végén, december elején végezhető. Főleg korai sárgarépát, petrezselymet szedhetünk ezzel a módszerrel már akár jövő májusban. Tél alá vethetők még a zöldborsó rövid tenyészidejű, korai fajtái és a mák is.

Hullát találtak! EGYHÁZGELLE/BEKETFA – Egy fiatal nő holttestét találta meg egy helyi lakos a saját földjén múlt vasárnap este. A munkálatokat végző férfi arra lett fi-

Munkában a helyszínelők Fogas Ferenc felvétele

gyelmes, hogy a trágyaszóró gépből valami nagyobb darab esik a földre, így vette észre a körülbelül 1-2 hete oszlóban lévő nő testének darabjait és azonnal értesítette a rendőrséget. A helyszínelés hétfő délelőtt folytatódott, ugyanis további maradványokat kerestek még a helyszínelők. Pontosabb információ az üggyel kapcsolatban jövő hétre várható. A nő nagy valószínűséggel gyilkosság áldozata lett. (und)


26

Csallóköz

Interjú

Szép város Nagymegyer és még élhetőbb lehet! Rudický Ladislav polgármester az eddigi eredményekre alapozva folytatná a munkát Három éve lett polgármester, az ismert okok miatt kiírt pótválasztások eredménye alapján. Eddigi tevékenységéről és további terveiről kérdeztük Rudický Ladislav, aki a jövő hét végén függetlenként szeretné megszerezni minél több nagymegyeri és izsapi polgár megtisztelő támogatását. Valamivel több mint három éve miért vállalta a megmérettetést, majd pedig a polgármesteri posztot? – Nyitrán születtem, de az egész eddigi életem, kisgyermek korom óta Nagymegyerhez kötődik. Feleségemmel és három gyermekemmel itt élünk boldog családi életet, különböző beosztásokban ebben a városban dolgoztam. Három éve úgy éreztem, hogy kellő szaktudással és tapasztalattal rendelkezem ahhoz, hogy induljak polgármesterjelöltként. Biztos voltam abban, hogy az önkormányzattal és más kollégáimmal öszszefogva a korábbi évekhez képest sokkal többet tehetünk Nagymegyer szellemi és anyagi gyarapodásáért, s azért, hogy ez a település sem megyei szinten, sem pedig az uniós és egyébb pályázatok terén végre ne legyen mostohagyerek. Mennyi valósult meg akkori elképzeléseiből? – Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy sok minden. Már a megválasztásom másnapján felkerestem a szlovákiai közutakat karbantartó cég, a Správa ciest vezetőit, s kértem őket, hogy minél előbb tervezzék be a nagymegyeri körforgalmat, mert városunkban, különösen a turistaszezon idején, már tarthatatlan a helyzet. Önkormányzati pénzen elkészítettük a szükséges tervdokumentációt, és a kérésünket végül teljesítették. Tavaly elkészült a körforgalom, azóta folyamatos és biztonságo-

sabb a közlekedés a belvárosban, a veszteglő gépkocsik nem szennyezik a levegőt. Jelentős beruházásokat hajtottunk végre a Corvin Mátyás hévízfürdőben, ahol befedtük az egyik medencét, amelyet a már meglévő fedett résszel folyosóval kötöttünk össze. Ennek és további korszerűsítéseknek köszönhetően az egész évben lényege-

befejeztük a csatornahálózat építését az Ekecsi úton, megkezdtük a szeparált hulladékgyűjtést. Elkezdtük a Komenský utcai Alapiskola tatarozását is. Műfüves focipályát adtunk át, ahol más sportágakat is lehet űzni. Izsapon bekerítettük a temetőt, továbbá közösségi házat építettünk, ahol különböző társas összejövetele-

Városunk már nem mostohagyerek

sen megnőtt a fürdő kapacitása, még színvonalasabb szolgáltatásokkal várjuk hazai és külföldi vendégeinket, amelyeknek a száma évről évre növekszik. Készek a tervek újabb furatra, amely a fürdőbe érkező hévíztől teljesen függetlenül, vagyis más forrásból teremthetné meg a városi közintézményeknek és a lakótelepeknek az eddiginél olcsóbb fűtését. Ehhez is megyei és uniós pénzeket szeretnénk szerezni. Csak a furattal kapcsolatos munkálatok háromszázezer euróba kerülnének. A további eredményeink közül kiemelem, hogy új tömblakást építettünk, amelyben harminchat fiatal bérlő lelt komfortos otthonra. További bérlakások építését is tervezzük. Felújítottuk a villanyvezetékek hálózatát valamennyi helyi iskolában, járdákat építettünk,

Fogas Ferenc felvétele

ket, családi és más ünnepségeket lehet rendezni. Tovább is sorolhatnám az eredményeinket, de úgy vélem, a felsoroltakból is egyértelműen kitűnik, hogy pezsgőbb, tartalmasabb lett az élet a megszépült városunkban. Az ipari parkot viszont még nem sikerült benépesíteni. Miért? – A magunk részéről mindent megtettünk az új munkahelyek megteremtése érdekében. Több befektetővel tárgyaltunk, kedvezményeket is ajánlottunk nekik, de a válság miatt egyelőre nem telepedett le egyikük sem. Újabb tárgyalásaink eredményesek lehetnek. Megalapozottan bízhatunk abban, hogy belátható időn belül több cég telepedik le ipari parkunkban, s újabb munkalehetőségeket kínálnak majd elsősorban városunk polgárainak. Sok vita kíséri a Tesco helyi bevásárló központjának

a felépítését is. Mikor nyit a városban az angol tulajdonú üzletház? – A vitát a terület kijelölése okozta a képviselő-testületben. A londoni döntés sem született meg gyorsan. A végeredmény viszont kedvező. Rövidesen megkezdődik az építkezés, méghozzá a stadion szomszédságában, önkormányzati tulajdonú telken. Így az eladásból származó bevételt a helyi sportélet fellendítésére és létesítmények korszerűsítésére fordíthatjuk. Az út túloldalán levő, másik kiszemelt terület nem a mi tulajdonunk, vagyis elestünk volna a bevételtől. Most már minden feltétel adott ahhoz, hogy a jövő karácsonyi vásárra megnyissa kapuit a Tesco helyi bevásárlóközpontja is, amely jó helyen lesz. Az elmúlt három esztendőben nemzetközi kapcsolataik is gyarapodtak. Milyen eredménnyel? – Elsősorban Kapuvárral alakítottunk ki gyümölcsöző kapcsolatokat, sikeres uniós pályázat révén is. Közösen nyertünk brüsszeli pénzeket az idegenforgalom és a termálturizmus fellendítésére, a helyi adottságok népszerűsítésére. Városunk nevezetességeit kétnyelvű promóciós filmen örökítették meg, amelynek megtekintése során még én is rácsodálkoztam arra, hogy milyen szép város Nagymegyer. A filmből 10 ezer példányszámban DVD-változat is készül, amelynek a felével az önkormányzatunk rendelkezik, már megküldtük az utazási irodáknak és más idegenforgalmi társaságoknak, s megtekinthetik a polgáraink is. Önkormányzatunk volt az egyik kezdeményezője a Pro Comitatu határon átnyúló regionális egyesülés megalakításához, amelynek jelenleg négy kisalföldi és ugyanennyi csallóközi – rajtunk kívül a dunaszerdahelyi, a bősi és az ekecsi – önkormányzat a tagja. Közösen közvetlenül Brüsszelben pá-

lyázhatunk újabb uniós pénzekért, méghozzá a kormányok jóváhagyása vagy közvetítése nélkül, ami ugyancsak fontos szempont. Milyen programmal indul a jövő hét végi polgármester-választáson? – Eddigi eredményeinkre alapozva szeretném folytatni a munkámat. Városunk közbiztonsága érdekében mielőbb szeretnénk térfigyelő kamerákat felszerelni a központban és a fürdő környékén, tervezzük a város közvilágításának teljes korszerűsítését is, miként Izsap csatornahálózatának a kiépítését is. A fiatalok számára további bérlakások építését is szorgalmazzuk. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy végre megkezdődjék a megyétől városi tulajdonba került rendelőintézet, a poliklinika felújítása. Tulajdonképpen csak a falak maradnának meg, minden mást fel akarunk újítani, méghozzá mielőbb. Arra törekszünk, hogy az egyészségügyi minisztérium már jövőre támogassa anyagiakkal ezt a célunkat. Gondolunk városunk és környékünk idősebb polgáraira is, akik számára napközi otthont szeretnénk létesíteni, ahol reggeltől kora estig biztonságban kellemes környezetben lehetnének, közösen szórakozhatnak, orvosi felügyelet is lenne, étkezhetnének is. Mindezt megfizethető áron, mert városi, megyei hozzájárulással is számolunk. Mindezek ígérgetések vagy reális tervek? – Eddigi eredményeink is igazolják, hogy amit mondok, azok nem üres kampányígéretek, hanem megalapozott elképzelések. Ha a nagymegyeri és az izsapi választópolgárok ismét megtisztelnek a bizalmukkal, akkor városunkat Szlovákiában és külföldön még inkább olyan virágzó településként fogják emlegetni, ahol dolgos és tisztességes emberek élnek. (X)


27

InterjĂş > HirdetĂŠs

2010. november 23. |47. szĂĄm

ZĂĄrva – szabadon Megjelent a Phoenix zenekar Ăşj lemeze A BandĂĄk CsatĂĄjĂĄt megnyert csallĂłkĂśzcsĂźtĂśrtĂśki Phoenix zenekar vadonatĂşj lemeze november 8-ĂĄn lĂĄtott napvilĂĄgot ZĂĄrva – szabadon cĂ­mmel. A koronggal kapcsolatos tudnivalĂłkrĂłl Puss TamĂĄst, az egyĂźttes ĂŠnekes-frontemberĂŠt faggattam. Mikor ĂŠs hol kezdtĂŠtek meg a stĂşdiĂłmunkĂĄt? – Augusztus 20-ĂĄn kezdtĂźnk stĂşdiĂłzni a soproni MD HangstĂşdiĂłban Schmiedl „Smici“ TamĂĄs kĂśzremĹą-

talån a rutinnak tulajdonítható, hiszen a bemutatkozó Tisztån låss címŹ lemezßnk jelentette szåmunkra az első stúdiós tapasztalatokat. A tÊnyekhez az is hozzå tartozik, hogy július kÜzepÊn mår kÊszen voltak a dalok, attól kezdve mår csak ezeket a szåmokat gyakoroltuk. Ezúton is kÜszÜnÜm soproni baråtainknak, hogy ingyenes szållåst Ês ellåtåst biztosítottak nekßnk a felvÊtel idejÊre. Mire szåmítson a kÜzÜnsÊg, ha megveszi a lemezt? – Ugyanazt a stílusvonalat kÊpviseljßk, mint eddig, a korong ugyan-

gyelni a szÜvegek ÊrthetősÊgÊre. Sokat foglalkoztunk ezzel a lemezzel. Neked melyik a kedvenc szåmod? – Nekem nagyon tetszik az Engedj el‌ A CD-t tulajdonkÊppen a nyeremÊnyekből kÊszítettßk el, amiÊrt nagy kÜszÜnet illeti a budapesti Bandåk Csatåja tehetsÊgkutatót, hiszen tíz nap stúdióidőnk volt, ami bőven elÊgnek bizonyult a felvÊtelekre. Ezutån kÜvetkezett a keverÊs Ês mastering, ami nagyjåból 10 napig tartott. A Rock TV elkÊszíti a videoklipet az egyik dalhoz

A szerző felvÊtele

Lemezbemutató jÜvő mårciusban

kÜdÊsÊvel. Nyolc nap alatt sikerßlt elkÊszßlnßnk az anyaggal, előző lemezßnkhÜz kÊpest ez feleannyi idő. Ez

úgy våltozatos, mint az első volt. Talån dallamosabb Ês mindenkÊppen kidolgozottabb, próbåltam odafi-

– ez szintÊn nyeremÊny volt. Decemberben megjelenik majd egy Metal Hammer vålogatås az újsåg

Chceme

, E C B O A à T S ME Ú J U G N U F É R O KT

CD-mellÊkletekÊnt, ezen az Utolsó lÊpÊs lesz hallható. Az első CD magånkiadåsú volt, most pedig a Hammer Music alkiadója, az Edge Records jelenteti meg az albumot. MiÊrt a våltozås? – Nagyon fontos dolog, hogy kiadó gondozåsåban jelenik meg a hanganyag, ezer pÊldånyban. Ebből Ütszåzzal a kiadó, Ütszåzzal a zenekar rendelkezik. Az Edge Records rÊvÊn a lemez kÜrßlbelßl 150 ßzletbe jut el Magyarorszågon, ami azÊrt jó, mert innen kÜrßlmÊnyes lenne eljuttatni a korongot egy tåvolabbi vårosba. Volt rå pÊlda, hogy Szekszårdról jeleztÊk, szeretnÊk megvåsårolni a lemezßnket – most ez egyszerŹbbÊ vålik. Idehaza a CD a phoenixmusic@freemail.hu email címen rendelhető meg Üt euróÊrt, de a hazai lemezboltokban szintÊn kapható lesz. Terveztek-e lemezbemutató koncertet? – Igen, Êspedig jÜvő mårcius 19-Ên, a csallókÜzcsßtÜrtÜki mŹvelődÊsi håzban. KÜzkedvelt Ês ismert vendÊgeket is hozunk majd; annyit elårulhatok, hogy a főzenekar a Depresszió lesz. Kicsit kÊsőbbre toltuk a lemezbemutatót, mert szerettßk volna, ha addigra megismerik a CD-t az emberek. Addig is nyolc magyarorszågi Ês kÊt szlovåkiai helyszínen lÊpßnk majd fel, olyan bandåk vendÊgzenekarakÊnt, mint a Tankcsapda, Rómeó VÊrzik, Kalapåcs, vagy Slamó zenekara. Az Êv utolsó bulijåt RÊvkomåromban tartjuk december 18-ån. Tovåbbi informåció a www.phoenixmusic.sk oldalon olvashatóak. Bogår Gabriella

www.mojasdl.sk

ÒÒÒÒÒÒÒÒPREÒKAÞD”HO sociålne jÒDOBREÒjÒÊUDSKY

6ÒSOBOTUÒÒVOL–MEÒKANDID�TOVÒ3TRANYÒDEMOKRATICKEJÒÊAVICE


28

Csallóköz

Apróhirdetés

KÖLCSÖN – kedvező feltételek mellett már 350 eurótól 7000 euróig.

Jelzálogkölcsön: 2000 eurótól 50 000 euróig. Területi kirendeltség: Bartók Béla sétány 788, 929 01 Dunaszerdahely.

Tel.: 0918 709 051, 0903 782 895 SZOLGÁLTATÁS Családi házakban víz-, gázvezetékek, központifűtés szerelését vállaljuk. Az anyagot elfogadható áron biztosítjuk. Tel.: 0905 824 054. MAGIO TV kiváló HD minőség. Szerződéskötés, szerelés ingyen. Tel.: 0905 872 276. Esküvői értesítők akcióban. Cím: M & K, Offset, s.r.o. Kukučín utca 639/39., Dunaszerdahely. Tel.: 031/551 72 91. UPC DIRECT - MŰHOLDAS TV – DIRECT MEDIUM – 9 euró/ hónap. További információ: 0905 260 575.

Szőnyegek, ülőgarnitúrák mélytisztítása. Tel.: 031/552 11 61; 0910 158 876. Mosson mosógolyóval – mosópor nélkül. Tel.: 0905 466 343. Esküvői Ruhaszalon Romantika SAN PATRICK. Komárno, Megyei utca 12. (Župná). Tel.: 035/773 04 46; 0905 260 575. www.ssromantika.eu UPC DIRECT Szatellit TV mindenhol 9 euró/hó, Bacsák utca 247., Dunaszerdahely, ITelCom. Tel.: 031/321 99 99. Kiskertek szántása. Tel.: 0905 571 432. SACI SHOP – vicces ajándékok minden alkalomra. Puki-párna, táncoló üveg, szexi-kötények, sör-cumi, poénpárnák. Az OTP Bank mellett (Bartók Béla sétány) Dunaszerdahelyen. KARÁCSONY meghitt melege cserépkályhával! Kályhák 139 ezer forinttól. 50 féle épített, hordozható, kandalló típusú és sütő-főző funkcióval ellátott. Leghatékonyabb, legtakarékosabb. www.cserepkalyhak-mobilcserepkalyhak.hu Tel.: 0036/ 20/397 91 02.

ELADÓK: DS – Kelet-lakótelep, 2 szobás téglalakás balkonnal, 45 990 €. Tel.: 0911 610 197. DS – Észak-lakótelep, szép 4 szobás lakás, 86 m2, 52 000 €. Tel.: 0911 610 197. DS – építkezési telkek a termálfürdő környékén, 50 €-tól/m2. Tel.: 0911 610 197. Veľký Meder/Nagymegyer – Corvin Mátyás-lakótelep, 1 szobás lakás, 27 m2, 23 000 €. Tel.: 0908 602 308. Padáň/Padány – 2 szobás lakás, 56 m2, 36 000 €. Tel.: 0908 602 308. Okoč/Ekecs – 3 szobás 80 m2-es felújított lakás, saját kazán, garázs, 35 500 €. Tel.: 0905 294 582. DS – 4 szobás felújított lakás, 81 m2, 53 000 €. Tel.: 0905 294 582. Mad – 3 szobás részben felújított családi ház, 739 m2-es telekkel, 42 000 €. Tel.: 0911 102 400. DS – Nagyabonyi út, 4 szobás lakás, 85 m2, 74 500 €. Tel.: 0907 522 138. Orechová Potôň/Dióspatony – öt éves, 5 szobás családi ház, 136 000 €. Tel.: 0907 522 138. Veľký Meder/Nagymegyer – Corvin Mátyás-lakótelep, 3 szobás lakás, 36 000 €. Tel.: 0905 662 259. DS – Neratovice tér, 2 szobás, 66 m2-es lakás, 49 500 €. Tel.: 0905 662 259. DS – Letištná (Reptér utca), építkezési telek, 37 €/m2. Tel.: 0908 705 236. Orechová Potôň/Dióspatony – 5-szobás családi ház gyümölcsössel és kerttel, 790 m2, 107 000 €. Tel.: 0905 263 105. DS – Komenský utca, 2 szobás átépített, 53 m2-es lakás garázzsal, 61 750 €. Tel.: 0905 263 105. Mad – 5 szobás, teljesen átépített kétszintes családi ház garázzsal, ár az irodában. Tel.: 0918 616 320. KIADÓK: DS – Észak II.- lakótelep, 3 szobás lakás, 400 € /hó. Tel.: 0911 102 400. DS – városközpont, iroda, 670 €/hó. Tel.: 0908 705 236.

Szlovák nyelv oktatását vállalom. Tel.: 0910 597 692. A VIOLA virág- és ajándékbolt (Poľná 15, Dunaszerdahely) várja kedves vásárlóit, ahol egyedi adventi koszorúk, ajtódíszek, gyertyák és sok-sok apró karácsonyi ajándék is kapható, amivel szebbé teheti az év legszebb ünnepét. Szombaton és vasárnap is állunk rendelkezésükre. Tel.: 031/552 57 07. A PENTE AUTÓSISKOLA gépjárművezető-tanfolyamokat indít a legalacsonyabb akciós áron. Tel.: 0908 709 107. Esküvők fotózása és értesítők készítése. www.velsiczphotography.com. Időpontfoglalás a 2011-es évre: velsicz@velsiczphotography.com. Tel.: 0948 199 050. SACI SHOP – bébi-, gyermek-, felnőttruha. FARSANGI JELMEZEK, KIEGÉSZÍTŐK. Az OTP Bank mellett (Bartók Béla sétány) Dunaszerdahelyen. Autómentés, autószállítás! Ára 0,25 eurótól/km, NON-STOP. Tel.: 0036/30/947 72 71; 0915 737 797.

Víztisztító. Tel.: 0905 466 343. Esküvő, szalagavató, bál, üzemi találkozó? Ugye, mennyi fontos esemény az életben, amikor egy megnyerő fehér mosoly elengedhetetlen? Professzionális fogfehérítés amerikai géppel. Tel.: 031/554 36 51 – DS, fogászati rendelő, illetve 0908 117 572. INGATLAN Eladó Egyházkarcsán 940 m2-es közművesített építkezési telek (25 380 euró). Tel.: 0908 054 530. Eladó vagy kiadó telek Dunaszerdahelyen, a Karcsai úton, az ipari zónában. Tel.: 0908 309 040. Eladó 10 áras építkezési telek Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 208 587. Eladó családi ház (sorház) Dunaszerdahelyen a Nyugat-lakótelepen (5 szoba, 2 garázs, pince, 5 áras telek, 160 000 euró). Tel.: 0908 309 040. Eladó 11,18 áras elkerített építkezési telek Balázsfán, a falu közepén, dupla garázzsal és kerti lugassal. Tel.: 0918 713 900.


KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ HITEL

29

Apróhirdetés

2010. november 23. |47. szám

20 EZER EURÓIG – JÖVEDELEMIGAZOLÁS NÉLKÜL – INGATLANFEDEZETTEL.

TEL.: 0905 94 77 12.

Eladó építkezési telek Pozsonyeperjesen a halastó partján. Tel.: 0918 759 669. Eladó felújított, öregebb családi ház Nyékvárkonyban, 14 áras telekkel. Tel.: 0908 309 040. Eladó 4 szobás családi ház Nemesócsán. Ára 43 500 euró. Tel.: 0905 335 912. LAKÁS, GARÁZS Eladó garázs Dunaszerdahelyen (Fenyves-lakótelep). Tel.: 0908 153 273. Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (Fenyves-lakótelep, 29 000 euró). Tel.: 0915 053 959. Eladó vagy bérbe adó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu-lakótelep). Tel.: 0905 360 267; 0908 533 849. Eladó 2,5 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 031/552 89 27. Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen, a városközpontban. Tel.: 0907 772 546. Sürgősen vennék egyszobás lakást Dunaszerdahelyen, a városközpontban, vagy környékén, 22 000 euróig. Készpénzzel fizetek! Tel.: 0904 191 429. Eladó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu-lakótelep). Tel.: 0915 179 907. Eladó egyszobás, 56 m2-es lakás Nagymegyeren. Ára 23 000 euró. Tel.: 0908 378 999. Eladó garázs Dunaszerdahelyen (Rózsa liget). Tel.: 0903 414 981. Eladó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen (66 m2, Jilemnický utca). Ár megegyezés szerint. Tel.: 0908 72 79 14. KIADÓ – BÉRLET Családi háznál 2 szoba kiadó Dunaszerdahelyen. Ára 200 E/hó. Tel.: 0903 518 235. Kiadó komplett berendezett kávéház Dunaszerdahelyen, a Jilemnický utcai irodaházban. Tel.: 0905 854 103. Kiadó garzonlakás Dunaszerdahelyen (Kelet-lakótelep). Tel.: 0903 208 266. Kiadó új 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0907 295 295.

Bérbe adó irodahelyiség (200 m2) Dunaszerdahelyen, a Karcsai úton. Tel.: 0908 309 040. Bérbe adok berendezett fodrász szalont Dunaszerdahelyen, meglévő klientúrával. Tel.: 0905 561 611. Kiadó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen, csak párnak. Tel.: 0908 373 034. Kiadók Dunaszerdahelyen, a Kukučín utca elején üzletnek, irodának megfelelő új helyiségek klímával, riasztóval ellátva. Tel.: 0908 715 836. Kiadók raktárhelyiségek Egyházgellében. Tel.: 0908 836 007. Kiadók helyiségek (90 m2 vagy 2 x 45 m2) Dunaszerdahelyen, a városközpontban. Megfelel rendelőnek, irodának, stb. Ára 4,5 euró/m2 (135 Sk/m2). Tel.: 0907 263 771; 0915 133 293. Kiadó 1,5 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Barátság tér). Tel.: 0903 571 410. VEGYES Eladó fabrikett, hasogatott kemény tűzifa. Házhoz szállítás lehetséges. Lovas, Kisudvarnok. Tel.: 0903 573 699. Minőségi gyümölcsfák, rózsabokrok, rózsafák, fűmag. Tel.: 0907 617 833. Eladó térkő és kerítésre betonkalapok. Tel.: 0908 042 655. Eladók, kedvező áron, textilüzleti berendezések (regálok, pultok, próbababák, regisztrációs pénztárgép). Tel.: 0905 808 524.

Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 91853 Trnava zverejňuje zámery priameho prenájmu 3/2010 - časť stavby cesty II/572 v km 43,200 na pozemku parc.č. 367/1 v k.ú. Dunajská Streda časť stavby cesty III/06361 v km 0,950 na pozemku parc.č. 88/2 v k.ú. Lesné Kračany 4/2010 – časť súp.č. 10 – nebytový priestor na pozemku parc.č. 3486/1 v k.ú. Dunajská Streda 5/2010 - časť stavby cesty III/5065 v km 12,850 na pozemku parc.č. 32/2 v k.ú. Kostolné Kračany 24/2010 - pozemky parc.č. 791/6, 791/7, 791/8, 791/9 v k.ú. Michal na Ostrove cenové ponuky doručovať do 30. 11. 2010 informácie: SÚC TTSK Trnava č. tel. 033/553 12 87 kl. 209, majetky@spravaciest.sk

Tallóstól (GA) 3 km-re lévő gulamezei baromfifarmon megrendelhetők fiatal tömni való pecsenyekacsák (élve: 1 kg/1,86 euró – tisztítva: 1 kg/3,16 euró), tömött kacsák tisztítva – 1 kg/3,82 euró, valamint 8-12 kg-os pulykák élve – 1 kg/2,32 euró és tisztítva – 1 kg/2,99 euró. Tel.: 0908 159 277; 031/778 23 53. GÉPJÁRMŰ Eladó Fabia. Tel.: 0940 591 216. Eladó Honda CBR 600 Fsport, gy. év 2001. Ár 2500 euró. Tel.: 0908 080 645. Eladó Fiat Punto 1.2, gy. év 2000. Tel.: 0902 143 795. Eladó Škoda Fabia, gy. év 2002. Irányár: 3000 euró. Tel.: 0907 140 782.

DROBNÉ INZERÁTY Dám do prenájmu nebytové priestory v budove oproti okresného súdu nad lekárňou Korzo na Jesenského ulici v Dunajskej Strede. Cena dohodou. Tel.: 0918 713 903. Hľadám upratovačku zároveň aj babysiterku – 3 dni do týždňa vo Viedni a 1 deň v Bodíkoch. Životopisy posielajte na e-mailovú adresu: ocko@adriaal.sk Predám stavebný pozemok 1910 m2. Nový Život – Tonkovce. Tel.: 0905 834 223; 032/544 40 53. Dám do prenájmu 1,5-izbový byt v Dun. Strede na Námestí priateľstva. Tel.: 0903 571 410.

Y

ZADARMO

HÁZIÁLLAT NONSTOP MEGRENDELHETŐK KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minőség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. Eladó közép uszkár kutyakölyök. Tel.: 0905 561 611. Vennék hasas anyadisznót. Tel.: 0905 94 92 95. Eladók hízók és leválasztott malacok. Tel.: 031/55 85 391.

POSLEDNÉ PRIE PRIESTORY ESTORY NA PRENÁJOM

POŠTA


30

Csallóköz

Tudósítás

Életmentő műtéteket támogatnak Rotarysták a szívbeteg gyermekekért A Rotary Club Győr, december 3-án, a helyi Egyetemi Csarnokban nagyszabású jótékonysági könnyűzenei koncertet szervez a szívbeteg gyermekek megsegítésére. Kosár Dezsőt, a klub soros elnökét az általa vezetett társaság tevékenységéről, a klub jótékony célú programjairól kérdeztük. Aki még sohasem hallotta azt a szót, hogy rotary, annak hogyan magyarázná el a jelentését? – Maga a szó rotációt, állandó körforgást és megújulást jelent. Számunkra azonban ennél sokkal többet, hitvallást, elkötelezettséget a bajbajutottakon, az elesetteken való segítésért és a jóakarat terjesztéséért. Szerepvállalást a világ egyik legnagyobb civil kezdeményezésében, amely ma már több, mint 1,2 millió tagot számlál. Jelen van a világ minden kontinensén, hatékonyságával pedig túlszárnyal minden jótékony céllal működő társaságot. A rotary szervezésével és irányításával nagyon sikeres a gyermekbénulás elleni küzdelem, az ivóvízelőállítás a bakteriálisan fertőzött területeken. A rotary élen jár az írástudatlanság és a fajgyűlölet elleni küzdelemben. Kérem, mutassa be a győri rotary klubot!

– Klubunkat még a két világégés között, 1932-ben alapították Győr nagy tiszteletben álló polgárai azzal a szándékkal, hogy segítsenek a rászorulókon, támogassák a kultúrát és felemeljék szavukat a városuk érdekében. Az akkori klub legjelentősebb jótékonysági cselekedetei közül kiemelkedik a Bartók Béla Művelődési Otthon felépítésére szervezett gyűjtés. Aki ismeri Győrt és járt a néhány évvel ezelőtt felújított épületben, az biztosan látta a közintézmény előcsarnokában elhelyezett emléktáblát, amely klubunk kezdeményezésének állít emléket. A második világháború azonban felülírta elődeink minden igyekezetét és a klub 1939-ben megszűnt. Újjáalapítására 1993ban a rendszerváltásnak köszönhetően került sor. Klubunkat jelenleg 36 tag látogatja, olyan egyének, akik szakmájuk kiválóságai, magas erkölcsi értékeket képviselnek, környezetük jobbátételén munkálkodnak, lehetőségeikhez mérten a rászorulókon önzetlenül segítenek. Milyen témákkal foglalkoznak az összejöveteleiken? – Mint minden rotary klub a világon, összejöveteleinket mi is heti rendszerességgel tartjuk. Ezen összejövetelekre rendszerint vendéget hívunk, aki előadást tart a szak-

máját érintő témában, majd kérdéseinkre válaszol. A témaválasztásnál természetesen nem hagyjuk figyelmen kívül az aktualitásokat, illetve arra is ügyelünk, hogy az előadás témája, annak szakmaisága megfeleljen a rotary eszmeiségének. Az effajta önképzés, látókörtágítás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a jóté-

Hetente találkoznak

konyságra. Állandó rendezvényeket szervezünk, amelyek bevételét kizárólag jótékony célra fordítjuk. A rotary tagjai munkájukat, mint önkéntesek, honorárium nélkül végzik, így a jótékony célú rendezvényeinken befolyt összeget maradéktalanul a kitűzött karitatív cél magvalósítására tudjuk fordítani. Milyen rendezvényeket szerveznek? – A farsangot hagyományosan a Rotary Jótékonysági Bál nyitja, amelynek a bevételét általában a Kisalföld na-

pilap hasábjain meghirdetett pályázat útján osztjuk szét. A következő hónapban meleg ebédet osztunk a győri hajléktalanszállón, majd tavasszal futballgálát szervezünk amatőr kispályás csapatok részvételével. A sikeres rendezvényünk bevételéből idén 10 darab életmentő készüléket vásároltunk a győri és

Archív felvétel

Győr környéki baleseti helyszínelőknek. Kora ősszel, ebben az évben már hatodik alkalommal rendeztük meg a Győri Fröccsnapokat, emléket állítva a felvidéki születésű Jedlik Ányosnak, aki Győrben készítette el szódakészítő masináját. A monda szerint azért, hogy a savas kisalföldi borokkal szódával elegyítve jobban megbirkózzon a szervezete. A fröccsnapok bevételéből a Kazinczy Szép Magyar Beszéd magyar nyelv kiejtési versenyt, valamint a Rotary Irodalmi Díjat támogatjuk.

Csődbe jut a mezőgazdaságunk? DUNASZERDAHELY/GALÁNTA/ KOMÁROM – Petíciós kezdeményezés indult régiónkban is a szlovákiai agrárium nagyobb kormánytámogatása és a tervezett megszorító intézkedések módosítása érdekébe – tájékoztatta lapunkat Patassy Ilona mérnök, a dunaszerdahelyi regionális mezőgazdasági kamara elnöke. „Legalább 140 ezer támogató aláírást akarunk összegyűjteni, ezeket a követeléseinkkel együtt kívánjuk mielőbb átnyújtani Iveta Radičová kormányfőnek. Hat pontban foglaltuk össze követeléseinket. Nem ér-

tünk egyet azzal, hogy a kabinet eltörli a mezőgazdaságban használatos, ún. piros gázolaj jövedéki adókedvezményét, miként azzal sem, hogy a mezőgazdasági terményeknek saját gazdaságban történő értékesítése esetén ugyancsak megszüntetné a kedvezményes, 6 százalékos általános forgalmiadó-kulcsot. Szeretnék, ha megszabnák a föld-, illetve az ingatlanadó felső határát az évközi mértéktelen emelések elkerülése érdekében. Ellenzik a sör jövedéki adójának tervezett emelését is. A petíciós bizottság úgy látja,

hogy csökkenteni kellene az alapvető élelmiszerek forgalmi adóját. Kérik azt is, hogy emeljék 20 százalékra a jövő évi költségvetésben a területalapú kifizetések hazai alapból való hozzájárulását” – tájékoztatta lapunkat az elnök asszony. Több szakértő szerint elsősorban ezekkel az intézkedésekkel lehet elkerülni azt, hogy a szlovákiai mezőgazdaság csődközeli helyzetbe kerüljön. „A gazdasági válságnak más ágazatok mellett a mezőgazdaságban is súlyos következményei voltak. Az ágazat tavalyi vesztesége

Most pedig újabb jótékonysági rendezvény szervezésének a kellős közepén tartanak... – Nagy fába vágtuk a fejszénket, reményeink szerint nem hiába. Minden évben a Mikulás nap környékén jótékonysági könnyűzenei koncertet szervezünk. Eddig a Republic együttessel közösen végeztük ezt a munkát, most azonban úgy gondoltuk, hogy eljött a váltás ideje. A magyar könnyűzene két kiválóságát, valamint az autentikus népzene szakavatott tolmácsolóit hívtuk a Győri Egyetemi Csarnok színpadára azzal a szándékkal, hogy a szívbeteg gyermekeken segítsünk. A magyar rotary azt a nemes célt tűzte ki, hogy előteremti 10 szívbeteg gyermek műtéti költségét. Egy nagyváradi hétéves kislány szívműtétjén már sikeresen túl vagyunk, most azon fáradozunk, hogy a többi életmentő beavatkozásra is mielőbb sor kerüljön. Lovasi András Kossuth-díjas művész a Kiscsillag zenekarral, a Pál Utcai Fiúk, Lakatos Róbert és a RÉV, a Karaván Família, azért fognak december 3-án muzsikálni, hogy a műtétre váró gyermekek arcán mielőbb megjelenhessen az önfeledt mosoly. Rendezvényünkre szeretettel várjuk a Csallóköz olvasóit is. (x)

elérte a 103 millió eurót. Az idei szélsőséges időjárás súlyosbította a mezőgazdászok helyzetét, mert további, tetemes, százmilliós károkat kellett elszenvedniük. A jelenlegi kormány megszorító intézkedései főleg azokat a mezőgazdászokat, gazdákat sújtják majd, akik termelnek, az élelmiszeripar alapanyagait állítják elő, ellentétben azokkal, akik az alanyi jogú uniós támogatás haszonélvezői. Ezek az intézkedések végső soron nemcsak az ágazatot sodorhatják kilátástalan helyzetbe, károsítják a fogyasztókat is, mert erős árfelhajtó hatásuk lesz” – vélekedett Farkas Iván, az MKP szakpolitikusa. (angyal, M. F. M.)


31

Riport > Hirdetés

2010. november 23. |47. szám

Legalizálni vagy nem? Gimnazisták is részt vettek a drogmegelőző szemináriumon DUNASZERDAHELY – Hatodik alkalommal rendezték meg múlt csütörtökön a Szabadon nemet a drogoknak elnevezésű konferenciát, melyen idén először a pedagógusokon és a közigazgatásban dolgozókon kívül, a helyi szlovák tannyelvű gimnázium diákjai is részt vettek. Elsőként Magdaléna Máťašová, a dunaszerdahelyi járási rendőrkapitányság belső osztályának igazgatója mutatott be egy koffert, melyben a leggyakrabban használatos kábítószerfajták mintáit nézhették meg a szép számban összegyűlt jelenlévők. Ezután néhány statisztikai adatot közölt, melyből kiderült, idén Szlovákia szerte tíz hónap alatt összesen 89 925 bűncselekmény történt, amelyből eddig 39 463-at sikerült a rendőrségnek felderítenie. Országosan 445, illegális droggyártással kapcsolatos ügyet regisztráltak 2010 októberéig. Ebből mindössze kettő érintette a Dunaszerdahelyi járást, ezeket a rendőrség ki is nyomozta. Saját fogyasztásra történő drogbirtoklásért 18 esetben indult eljárás járásunkban, az érintettek közül ketten fiatalkorúak voltak. A Dunaszerdahelyi járásban tavaly 1709 bűncselekményt követtek el, idén 1511-et. Az utóbbiból mindössze hat kiskorút tartanak nyilván, ami kettővel kevesebb tavalyhoz képest. Idén nőtt viszont a fiatalkorú bűnelkövetők száma, 42-ről 79-re. Növekedett a droggal kapcsolatos bűntények száma is, egyről négyre. Valós probléma Both Péter, a járási rendőrkapitányság igazgatója előadásában rámutatott: Szlovákia 1989 után fokozatosan tranzitországgá vált a drogbűncselekmények tekintetében. A kábítószer által leginkább érintett terület Pozsony és régiója, beleértve Dunaszerdahelyt is, valamint Nagyszombat megye. „Főleg azok a helyek érdekeltek, ahol fejlettebb az ipar, ahol magasabb az életszínvonal, ami biztosíték arra, hogy igény és pénz is lesz a narkotikumokra” – magyarázta a parancsnok. Mint mondta, a drogok elleni harcban nemcsak a járási rendőrkapitányság vesz részt, hanem egy kiválóan képzett csapat, a szervezett bűnözés elleni hivatal égisze alatt működő nemzeti drogellenes alakulat is, amely professzionális módszerekkel próbálja felszámolni az illegális gyártó és terjesztői hálozatokat. „A mi feladatunk a kisebb dílerek elfo-

gása, hiszen nincs már olyan község, település a járásban, ahol ne találkoztunk volna valamilyen módon a kábítószerekkel” – hangsúlyozta. „Hallani

szerdahelyi járási rendőrkapitányság belső osztályának igazgatója azonban hozzátette, ha valaki azt gondolja, hogy a marihuána-fogyasztást tolerá-

Fogas Ferenc felvétele

Érdeklődő gimnazisták

lehetett e hét elején egy nagyobb szlovákiai fogásról. A szállítmány Kínából jött, s a lefülelt mennyiségből 1 800 ezer adag pervitint készíthettek volna, ha célba ér. Ennek beláthatatlan következményei lehettek volna” – tette hozzá. Elmondta azt is, a rendvédelmi szervek nehéz helyzetben vannak a drogok elleni küzdelemben, hiszen nincs klasszikus értelemben vett károsult, hanem fogyasztók vannak, akiknek nem érdeke a rendőrség segítése. Ezért csak a saját felderítő munkájukra támaszkodhatnak.

ló Hollandiában bárki, bárhol, bármennyi „füvet” elszívhat, az téved. „Vannak coffee-shop-ok, ahol lehet venni marihuánát, de a személyazonosságival vásárló személyt egy számítógépes adatbázisban nyilvántartják, így azt is, hogy aznap hol, mekkora

Výnimočná úroková sadzba Výnimočná úroková sadzba

3,70 % p. a. 3,70 % p. a. Navyše získate aj benefity pre Vaše zdravie. Bližšie informácie o produkte, súťaži a benefitoch pre zdravie Navyše získate ajwww.privatbanka.sk benefity pre Vaše zdravie. získate na alebo na pobočkách Privatbanky.

Sikeres akciók

Bližšie informácie o produkte, súťaži a benefitoch pre zdravie získate na www.privatbanka.sk alebo na pobočkách Privatbanky.

Majd néhány konkrét sikeres akciójukat említette az idei évben: Somorján egy 28 éves férfit füleltek le 185 adagnyi pervitinnel, ugyancsak ezzel a szerrel kaptak el egy 26 éves nagyabonyi illetőségű személyt, valamint egy mindössze 18 éves fiút Dunaszerdahelyen, akinél 146 adag marihuánát találtak a rendőrök. Ezekben az esetekben, ha az érintettek bűnössége beigazolódik, 4–10 évre is rács mögé kerülhetnek. Emellett több, „kisebb” rajtaütést is megemlített: Hegyétén, Bősön, Vásárúton, Pozsonyeperjesen és még további falvakban.

ťaže Zapojte sa do sú súkaťrtažy e rnodstoné téevesa ZaopZolajt karty

o Zlaté vernostné ý R na voľnopredajn s kreditom 100 EU navo y jný hrda výre néop fina nčľn a t R en EU 0 im rt 10 so m ito s kred néyvýhry nčnk naba entPraivfiat sortimod Privatbanky a finančné výhry od

Legalizálni? A jelenlévő gimnazisták egyike a könynyűdrogok (marihuána) törvényes használatának lehetőségeiről érdeklődött. Both Péter válaszában kifejtette, a mostani kormányban van olyan párt, akinek programjában ez a törekvés szerepel, de a többség ellenzi ezt a lépést. Magdaléna Máťašová, a duna-

mennyiséget vett. Ezek az adatbázisok össze vannak kötve az egész országban, így a törvényben megszabott adag megvétele után aznap akár 100 km-rel arrébb, egy másik kijelölt helyen sem tud droghoz jutni az illető. Az emberek kétszer is meggondolják, hogy akarnak-e szerepelni ilyen nyilvántartásban, mert lehet, hogy a munkahelyén nem néznék jó szemmel, ha kiderülne róla, hogy drogfogyasztó” – közölte. Kiváncsiak voltak a tanulók arra is, hogy mi lesz a sorsa az elkobzott anyagnak. Both Péter elmondta, elfogás után a szert Pozsonyba küldik szakértői vizsgálatra, ahol alapos elemzés után megsemmisítik. Megkérdezték azt is, mire számítson az, akit elkapnak egy adag marihuánával. A parancsnok válaszából kiderült, az anyag THC-tartalmának mennyiségétől függ, hogy a talált szer drognak minősül-e vagy sem. Nálunk zéró tolerancia van érvényben, de előfordult már olyan eset is, amikor az elfogás után a szakértői vizsgálat az elküldött füves cigiben nem talált akkora THCértéket, ami büntetőjogilag drognak minősült volna. A konferencia másik felében további előadások hangoztak el. Undesser Tímea

Kontakt:

• pobočka Dunajská Streda, Hlavná 37 tel.: +421 903 416 668, +421 911 667 394


32

Médiasarok > Celebsztorik

Csallóköz

November végén indul a TV2 új vetélkedője A Tv2 pár napja már reklámozza A 40 milliós játszmá-t, amely november 29-től lesz látható, minden hétköznap egy-egy adással. A produkció külföldön Money Drop, illetve Million Pound Drop néven ismert, lényege, hogy a versenyző párok kapnak egy bizonyos pénzösszeget (40 millió forintot), amit nyolc körön át kockáztatnak, az általuk helyesnek vélt válaszra – vagy a pénzt elosztva több válaszra – feltéve azt. A műsor különlegessége, hogy minden adása élőben jelentkezik, így akár aznap történt, aktuális eseményekre is rákérdezhetnek a szerkesztők. Felmerült, hogy a műsort Vágó István kvízmester vezeti, de Kiss Péter, a TV2 programigazgatója nyilatkozata szerint a produkció egy más stílusú és dinamikájú műsorvezetőt kíván, aki nem más, mint a rádiós Rákóczi Feri.

Kétévesen kezdett sportolni

Wolf Kati férje nem féltékeny Csodálatos hang, szexi külső és harmonikus családi háttér: benne tényleg megvan az a bizonyos X-faktor. Wolf Kati eddig minden adásban bizonyította: a színpadra született. Több mint tíz éve zenél, sok zenekarban kipróbálta magát az évek során, sőt lemeze is jelent meg. A nagy áttörés azonban az X-Faktorig váratott magára. Kati hihetetlen átalakuláson megy keresztül, amikor a színpadra lép. Családanyából pillanatok alatt változik át igazi dívává. A műsor azonban sok streszszel, lemondással jár. Nem titok az sem, néha őt is megviseli, hogy egyszerre anyaként, énekesnőként, feleségként is helyt kell állnia. Ám szerencsére a férje is mellette áll, és mindenben segíti. De vajon mi a helyzet a „zöld szemű szörnnyel”? Vajon nem ütötte még fel a fejét? – Ákos sosem féltékenykedik, tudja, hogy a közönség előtt csupán erre a pár percre játszom el azt, ami otthon számára mindennapos – árulta el az énekesnő.

Médiasarok

Sebastian Vettel lett a november 14-én Abu-dhabiban lezajló F1 legfiatalabb világbajnoka, fél évet ráverve az eddig csúcstartó Lewis Hamiltonra. A Red Bull visszahúzódó pilótája kétévesen kezdett vezetni, hétévesen már versenyzett. A választott sportága csillogása viszonylag távol áll tőle, gimi óta ugyanaz a barátnője, nem vágyik menő kocsikra, Beatlest hallgat és Monty Pythont néz. Mint rengeteg német kisgyereknek, a sportpéldaképe természetesen Michael Schumacher volt. Az autók mellett a futás és a kerékpár állnak hozzá nagyon közel, azt mondja, ha véget ér autóversenyzői karrierje, ami reményei szerint minél később következik majd be, akkor szívesen futna maratonokat, Összeállította: Wimmer Ilona esetleg elkezdene triatlonozni.

A közszolgálat hóhérai

Szilvási Tibor

Véletlenül sikerült a minap a Duna TV-re kapcsolnom, ahol az elmúlt hónapokban a médiahatóság által „felkarolt” Diplomatavadász című sorozatra bukkantam. Korábban a magyar Index és Origó portálok is

írtak a sorozat tudatos termékelhelyezéseiről, amelyek gyakorlatilag figyelmen kívül hagyják az ide vonatkozó szabályozást. A márkajelzések szerepeltetését a törvényben is megfogalmazott módon azzal indokolják, hogy az életszerűség azt megkívánja, a dramaturgia súlyát nem lépik túl. Nos, el kell mondani, hogy ebben a filmsorozatban, amit annak idején a szinopszisában a Jóbarátok és a Szex és New York című amerikai komédiákhoz hasonlítottak, a dramaturgiának nincsen semekkora súlya. Tehát azt nem lehet túllépni. Az pedig, hogy a főés mellékszereplők kocsijain kívül még a leszólított taxik is csak Audik lehetnek, az már egyenesen túlzás, arról nem is beszélve, hogy a szereplők mindegyike ugyan-

Net-felvételek

abba az óbudai (létező) étterembe jár kajálni, társadalmi helyzettől függetlenül. A film körüli hercehurca eredménye az lett, hogy meg kellett oldani a problémát, aminek a végeredménye valami eszméletlen nagy bukta lett, ami ráadásul mérhetetlenül ciki is. A helyszínek neveit kisípolják, a reklámlogókat pedig letakarják, és amikor két színész konkrétan az egyik legutóbbi epizódban beült egy autóba, ott a képen rajtuk kívül szinte minden négyzetcentit szintén elrejtettek. De ha még csak ez lenne a probléma: a médiahatóság azért már nem büntethet, hogy a film egyáltalán nem életszerű. A főszereplő lányok egyike például kétdiplomás művészettörténészként gyakorlatilag semmiben sem jártas, amit egy

ilyen végzettség megkíván, de Tizianót restaurál, és alapvetően a kék rendszámos pasikra hajt, mert ők a jó férjek. A film dramaturgiailag körülbelül ott tart, mint egykor az a bizonyos Xénia-láz, minden egyes mozzanata művies, konstruált, képtelenség az olyan működő sorozatokhoz hasonlítani, mint a Jóbarátok, de ehhez képest még a Barátok közt is egy fantasztikus széria. Lerí az egészről, hogy a Duna TV-hez a nézettség növelése céljából átcsoportosított több mint 2 milliárd forintot ebben az esetben sem minőségjavításra költötték, hanem végkielégítésekre. Ráadásul a készítők nemcsak hogy bemutatni szeretnék az üresfejű pesti ribanc sztereotípiát, hogy attól a nézőt elriasszák, hanem már-már azt szeretnék belesulykolni, hogy az mennyire vonzó karakter. Bár csak szerintük, mert aki leül elé, kétlem, hogy ugyanilyen véleménnyel áll fel.


2010. november 23. |47. szám

M1 > november 27., szombat, 21.00

Jack és Rose balladája

TV-műsor 2010. > november 24–30.

33

Jack és 16 éves lánya, Rose egy szigeten élnek egy valaha szép napokat látott volt hippi kolónia területén. Idilli életük azonban teljesen felborul miután Jackről kiderül, hogy halálos beteg. Aggódni kezd, hogy mihez kezd majd Rose, ha teljesen magára marad. Megoldásként odaköltözteti a házba az addig gondosan titkolt szeretőjét és annak két fiát. Rose védett kis világa darabjaira esik szét. Eddig apja minden figyelme az övé volt, amin most osztoznia kell. Rendezte: Rebecca Miller Szereplő(k): Daniel Day-Davis The Ballad of Jack and Rose, amerikai filmdráma, 112 perc, 2005

STV1 > november 27., szombat, 23.35

Vágd meg a kartellt!

Ray, a semmi közepén álló videokölcsönző véletlenül összeismerkedik egy gyönyörű, ám cseppet sem ártalmatlan nővel, Harley-val, aki igen jól ismeri a börtönök világát, hiszen nemrégen szabadult. Rayt teljesen elbűvöli a friss ismeretség, s nemsokára már mindenre hajlandó lenne a lányért. Aki nem kisebb dolgot kér a férfitól, mint azt, hogy szerezzék meg azt a kétmillió dollárt, amelyet a nő egy kartell vezetőjétől lopott el, s egy bankban helyezett el, mielőtt börtönbe vonult volna. Rendezte: Philip J. Jones Szereplő(k): Jennifer Esposito Backflash, amerikai thriller, 90 perc, 2001

MARKÍZA > november 28., vasárnap, 22.50

Nem vénnek való vidék

Scarlett Johansson TV2 > november 25., csütörtök, 21.20

Egy bébiszitter naplója Minden úgy kezdődik, hogy Llewelyn Moss talál egy teherautót, amelyet egy csapat hulla őriz. A kocsiban egy jó adag heroin és két millió dollár pihen. Amikor Moss elveszi a pénzt, olyan katasztrofális erőszakhullámot indít el, melyet még a korosodó, kiábrándult Bell sheriff személyében képviselt törvény sem tud megfékezni. Ahogy Moss megpróbál egérutat nyerni üldözői, de legfőképp egy rejtélyes figura elől, aki pénzfeldobással dönt emberi életekről, a film úgy növi ki a krimi kereteit.

A sors egy váratlan megoldást kínál Annie számára: megismerkedik egy, a New York-i felső tízezerhez tartozó családdal. A következő pillanatban már egy ötéves, kisfiúnak látszó ördögfióka nevelőnője, aki mindent elkövet, hogy megnehezítse Annie dolgát. Telnek a hetek, és Annie sok mindenre rájön. Például arra, hogy a kisfiú igazából imádnivaló; a munkaadói a csillogó látszat ellenére nem is annyira boldogok és arra is, hogy a szomszéd egyetemista a legjóképűbb férfi Manhattanben. Kár, hogy a bébiszittereknek tilos a randizás.

Rendezte: Ethan Coen, Joel Cohen Szereplő(k): Tommy Lee Jones, Javier Bardem No Country for Old Man, amerikai romantikus vígjáték, 105 perc, 2005

Rendezte: Robert Pulcini, Shari Springer Berman Szereplő(k): Scarlett Johansson, Chris Evans The Nanny Diaries, amerikai vígjáték, 106 perc, 2007


34 TV2 6.00 6.25 7.00 9.00 9.10 9.20 11.30 13.25 14.50 15.25 16.30

17.30

18.30 19.05 20.10 20.45

21.20 22.20 23.25 23.55 0.45 1.15 2.10

Két TestŐr Tények reggel Mokka. Magazin Stahl konyhája Babapercek Telekvíz; Teleshop Jó lovam, Mississippi. Német film Kvízió Megamánia Rex felügyelő Marina (42.) Julio a saját házában fenyegeti meg, majd meg is zsarolja Marinát. Federico meglepődik, amikor meglátja Rosaldát a cégnél... Árva angyal (101.) Leopardo meglátja a nevelőnőt és azt hiszi, hogy Ivette szellemét látja. Ivette újra feléled, amikor kiderül, hogy Juan Miguelnek gyermeke van Marichuytól... Tények Ezek megőrültek! Aktív Jóban Rosszban Szlávik és Szimat menti meg Szilviát Norberttől, ám Szilvia hamis személyleírást ad a támadójáról. Péter munkába áll és ki is használja a gyógyszerek közelségét, majd elkezdi mérgezni a vejét. Doktor House Született feleségek Megamánia Szellemekkel suttogó (am.) Tények este EZO TV 06-90-602-022 Tudom, mit tettél tavaly nyáron... Amerikai horror

M2 15.50 16.40 17.10 18.05 18.30 19.05 20.00 20.30 21.25

22.15 23.10 23.35 24.00 0.45

Csallóköz

Tv-műsor > 2010. november 24. > Szerda RTL Klub

M1

6.00 6.25 6.55 7.10 8.35 9.05 10.05 12.00 12.15 13.30 14.20 15.20

5.50 9.00 9.55 12.00 12.30 13.00 13.35

16.10 17.20 18.30 19.05 20.10 20.40 21.20 22.35 0.20

1.25

Autómánia Fókusz Reggeli Reflektor Csak csajok Te vagy az életem Top Shop Híradó Asztroshow Fél kettő 112 – Életmentők Mindörökké szerelem (3.) Miután Rebeca megfenyegeti Jacintót, hogy utcára teszi, ha elmondja bárkinek is, hogy Soledad meghalt, Eduardo azt tanácsolja neki, hogy tegyen mindenben a kedvére.. A szerelem rabjai Vacsoracsata Híradó ValóVilág Fókusz Barátok közt ValóVilág Laza csávók 2. – Szexi vonalak Amerikai film Egy call-girl titkos naplója Angol film (1-2.) Belle a város legnépszerűbb luxus call girlje, de a hétköznapokban átlagos lánynak álcázza magát, amivel tökéletesen megtéveszt mindenkit. Reflektor

Viasat 3 Színészpalánták Bűvölet (olasz) Magyar válogatott Átjáró Esti mese René Magritte – a lehetetlen megfestője Híradó Dublini doktorok Májusi zápor Magyar film Szerelem és féltékenység – és minden, amit ez a két szó takar és felfed –, erről szól ez a háromszögtörténet. Záróra Optika Médiaguru McLeod lányai A Silla királyság ékköve. 62/20.

15.05 C. S. I. (am.) 16.00 Egy kapcsolat szabályai (am.) 17.00 Feleségcsere 18.00 A médium(am.) 18.55 A dadus (am.) 20.00 Jó barátok (am.) 20.30 C. S. I. (am.) 21.30 Született detektívek A helyszín Boston, ahol Jane Rizzoli nyomzó és barátnője, Maura Isles igazságügyi orvosszakértő közösen oldanak meg különböző bűnügyeket és felderítetlen rejtélyeket. 22.30 Esküdt ellenségek – Bűnös szándék 23.30 Nyomtalanul (am.) 0.30 Műsorismétlés

14.35 15.05 15.40 16.00 16.30 16.40 16.55 17.35 18.40 19.30 20.05

21.05 21.35

23.05 23.30 23.45 0.00

Duna TV Ma reggel Önök kérték! Nappali Híróra, sport Kárpát Expressz Szomszédok Nemzetiségi magazinok Átjáró A bűvös tükör Jelenetek a szobrok életéből Optika Híradó Körzeti híradók Teadélután A Silla királyság ékköve. 62/20. McLeod lányai Híradó, sport Két zsaru egy pár Olasz sorozat 12. rész Újabb gyilkosság történt. Az áldozat a halott lány tanárnője, akivel Agata bizalmas viszonyban volt. Hamarosan kiderül, a tanárnő korántsem volt olyan jótét lélek, amilyennek első pillanatra látszott. A nyomozás több szálon halad. Az este Kapcsolat a menyországgal Amerikai thriller 1. rész Múlt-kor Prizma Hírek Ma reggel

ATV 11.30 11.55 12.10 13.50 16.30 16.55 17.05 17.55 19.25

20.40 21.45 21.55 22.05 22.55 23.05 23.50

Laci bácsi konyhája Híradó Közvetlen ajánlat Pénzözön Telefonos játék Kiutak Híradó Hazai turizmus Hazai üdülőhelyek Híradó; Fórum Egyenes beszéd Amit a nap híreiről tudni kell A tét Közéleti műsor Világhíradó Híradó Hazai turizmus Késő esti híradó 700-as klub Közéleti magazin Többet ésszel!

6.00 8.00 8.50 9.50 10.00 10.55 11.30 14.00 14.15 14.25

15.15 15.45 16.40 17.15 18.00 18.35 19.00 20.15 20.40 21.10

21.55 22.00 22.15 23.20 23.50 0.05

Hattól nyolcig Második esély Újrakezdés Egy kis művészet Család-baráat Ízőrzők Kívánságkosár Híradó – Nemzeti krónika Kikötő – Friss A Duna-Tisza köze védett növényei Miért éppen Magyarország? Látogatóban Nyelvőrző Térkép Híradó Mese Újrakezdés Olasz sorozat Közbeszéd Török kezdőknek Diplomatavadász Magyar sorozat Rebeka most egy távoli világ nagykövetére veti ki hálóját: túl tengeren és óceánon, a volt ausztrál nagykövet a célpont. Sport Váltó Kőbe lehelt lélek Portréfilm Közelebb Kínához Kikötő; Híradó Isten szeme előtt – Alsószentmárton Magyar dok.-film

HBO 6.00 Külvárosi kamaszok Amerikai vígjáték 7.30 Filmmagazin 8.00 Rajongók háborúja Amerikai vígjáték 9.25 Bele a viharba Angol–am. dráma 11.05 Hajrá boldogság Angol vígjáték 13.00 Star Trek IV. 14.55 Michael Jackson’s This is It 16.45 Óvjátok Edwardot! Cseh dok. film 18.00 Valkűr (am.–német) 20.00 Jégkorszak 3. Am. animáció film 21.35 Az energia (am.) 23.25 Kalandpark (am.) 1.10 A Baader-Meinhof csoport (ném.–francia) 3.40 Szex, hazugság, boszú (am.–kanadai)

21.35 > M1 Kapcsolat a mennyországgal

A hétéves Jamest kiközösíti környezete természetfeletti képessége miatt: rendszeresen jelennek meg előtte szellemek, akik épp úgy viselkednek, mint az élők. Harminc évvel később James élete gyökeresen megváltozik, amikor a szellemek újra látogatni kezdik, méghozzá ezúttal gyerekek, akik mind szeretnének mondani neki valamit. Üzlettársa, Midge siet a segítségére... Rendezte: Stephen Gillenhaal Szereplő(k): Ted Danson, Connor Widdows Amerikai filmdráma, 1. perc, 83 perc, 2002

Markíza

JOJ

6.00 Jó reggelt! 8.40 4 esküvő (ism.) 9.30 Nyári álmok (am.) 11.20 A holnapi újság Amerikai sorozat 12.15 Rex felügyelő 13.00 Hírek 13.10 Nyomtalanul (am.) 14.00 Döglött akták Amerikai sorozat 15.00 Jóbarátok Amerikai sorozat 15.30 Két pasi – meg egy kicsi VII. (am.) 16.00 Monk (am.) 17.00 Híradó 17.35 Reflex 18.00 4 esküvő 19.00 Híradó 20.00 Teljesítjük legtitkosabb vágyát! 22.00 Híradó 22.20 Adela-show 22.50 Gyilkos elmék IV. Amerikai sorozat 23.45 Halállista (am.) 1.20 Bűnügyi osztály Francia sorozat

15.00 Gyilkos elmék 16.00 C.S.I. (am.) 17.00 Híradó 17.30 Sztárhírek 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimi-híradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Panelházi történetek VI. Kordiakot meglátogatja a kórházban Angie és Maslák. Ivanához beállít Jakub, de vajon kit talál ott? 21.15 Knight Rider 22.15 Dr. Csont (am.) 23.15 C. S. I.: Las Vegas-i helyszínelők (am.) 0.15 Az egység III. Amerikai sorozat 1.15 Túsztárgyalók Amerikai sorozat 2.00 Az igazság harcosai (amerikai)

STV1

STV2

15.15 Az ügyesebb nyer Szórakoztató műsor 16.00 Hírek 16.30 Konyhaséfek háborúja 17.05 A szerelem ereje 18.00 Szökés aranyországból Szlovák film 19.05 Esti mese 19.15 Szlovákia ma 19.30 Híradó 19.55 Gólok, pontok, másodpercek 20.15 Drišlakoviny Zenés műsor 21.45 Hírek és kommentárok 22.10 Szikrázó vihar Am. katasztrófafilm 23.40 Rocca felügyelő Olasz krimisorozat 2.45 Hírek 3.30 A szerelem ereje

13.25 13.50 14.10 14.45 15.55 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 18.45 19.30 19.55 20.10 20.20 22.50 0.10

Ötletmagazin Poklady.sk Elixír – magazin 5 perccel 12 előtt A kreminica-i pénzverde (dok.) Magyar magazin Útban Saheli felé… Útleíró sorozat Regionális napló Az anyu jobban tudja – magazin Esti mese Fókusz – pénz Híradó Hírek magyarul Zuzulová-portré Bajnokok ligája labdarúgó-mérkőzés Bajnokok ligája – összefoglaló Események


TV2 6.00 6.25 7.00 9.00 9.10 9.20 10.30 11.20

13.25 14.50 15.25 16.30

17.30 18.30 19.05 20.10 20.45

21.20 23.20 23.50 0.20 0.50

Segíts magadon! Tények reggel Mokka Stahl konyhája Babapercek Telekvíz Teleshop Betűvető (am.) A megindító filmdráma a 11 éves Akeelah Andersonról szól, aki igazi nyelvi tehetség. Kvízió Megamánia Rex felügyelő Marina (43.) Ricardo ismét kételkedik Marinában, mert nem tud elszámolni az eltűnt pénzzel és a sok idővel, amit nem otthon tölt. Alberta elmegy Chuy anyjához és botrányt rendez... Árva angyal (102.) Tények Ezek megőrültek! Aktív Jóban Rosszban Kardos magához tér és látszólag semmi baja sincs. S még akkor sem hajlandó megnézetni magát, amikor Margit hatalmas dudort talál a fején. Egy bébiszitter naplója (amerikai) Megamánia Divatkreátor Tények este EZO TV 06-90-602-022

M2 15.35 Színészpalánták 16.30 Bűvölet (olasz) 17.00 Rövid pályás úszó Eb 2010 19.00 Átjáró 19.25 Esti mese 20.00 Híradó 20.30 Dublini doktorok 21.20 Birodalmi helytartók A szerzők több éves kutatás alapján a filmkamera és archív dokumentumok segítségével mutatják be kik töltötték be Magyarországon Rákosi Mátyás országlása idején a birodalmi helytartók szerepét. 22.00 Záróra 23.10 McLeod lányai 23.55 A Silla királyság ékköve. 62/21.

35

Tv-műsor > 2010. november 25. > Csütörtök

2010. november 23. |47. szám

RTL Klub

M1

6.00 6.25 6.55 7.10 8.35 9.05 10.05 12.00 12.15 13.30 14.20

5.50 9.00 9.55 12.00 12.30 13.00 13.35

15.20 16.10 17.20 18.30 19.05 20.10 20.40 21.20 23.30 0.05 1.05

IttHON (ism.) Fókusz Reggeli Reflektor Csak csajok Te vagy az életem Top Shop Híradó Asztroshow Fél kettő 112 – Életmentők A várva várt vakáció előtt a gyerekek egy különleges ajándékot készítettek elő tanáruk számára: egy tartós extra erős ragasztóval bekenték tanáruk székét. A tanár nem tud kiszabadulni a ragasztó fogságából, ráadásul az épületben rajta kívül senki sincs. Végső elkeseredettségében tüzet csinál, hogy a tűzjelzővel hívja fel magára a figyelmet. A tűz azonban elszabadul. Mindörökké szerelem (9.) A szerelem rabjai Vacsoracsata Híradó ValóVilág Fókusz Barátok közt Durr, durr és csók Amerikai film Házon kívül PokerStarts.net – Big Game Reflektor

Viasat 3 15.05 C. S. I. (am.) 16.00 Egy kapcsolat szabályai (am.) 17.00 Feleségcsere 18.00 A médium (am.) 18.55 A dadus (am.) 20.00 Jó barátok (am.) 20.30 C. S. I.: Miami helyszínelők (am.) Miután egy holttestet találnak egy víznyelőben, az áldozat halálával kapcsolatos vizsgálatok egy rabláshoz vezetik a csapatot. 22.35 C. S. I.: New Yorki-i zsaruk 23.30 Nyomtalanul (am.) 0.30 Műsorismétlés

14.05 14.35 15.00 15.25

16.30 16.40 16.55 17.35 18.40 19.30 20.05 21.05 21.35

23.00 23.30 23.45 0.00

Duna TV Ma reggel Üdítő Nappali Híradó, sport Kárpát Expressz Szomszédok Nemzetiségi magazinok Együtt Átjáró Palócföld a Szentendrei Skanzenban A Herceg Magyar portréfilm Dr. Esterházy Pál, az utolsó hitbizományi Esterházy herceg átélte és megszenvedte a XX. század legvéresebb és legfélelmetesebb történelmi időszakait, az I. és II. világháborút, a nácik és a kommunisták embertelenségeit, de mindig Ember tudott maradni, és tudta, mikor kinek kell segíteni, ha baj van. Híradó Körzeti híradók Teadélután A Silla királyság ékköve. 62/21. McLeod lányai Híradó, sport Jelfogó Az este Kapcsolat a mennyországgal Amerikai thriller 2. rész Barangolások öt kontinensen Prizma Híradó Ma reggel

ATV 11.30 11.55 12.10 13.50 16.25 16.55 17.05 17.55 18.55 19.25 20.40

21.45 21.55 22.05 22.55 23.05 23.50

Laci bácsi konyhája Híradó Közvetlen ajánlat Pénzözön Ahogy tetszik Híradó Hazai turizmus Hazai üdülőhelyek Híradó; Fórum Híradó Egyenes beszéd Civil a pályán Havas Henrik műsora Világhíradó Híradó Hazai turizmus Hazai üdülőhelyek Késő esti híradó 700-as klub Közéleti magazin Többet ésszel!

6.00 8.00 9.00 10.00 10.55 11.30 14.00 14.15 14.30 14.55

15.25 15.50 16.40

17.15 18.00 18.35 19.00 19.40 20.00 20.15 20.40

23.00 23.35

Hattól nyolcig Második esély Tündérváros Család-barát A világ konyhái Ciprus Kívánságkosár Híradó Kikötő – Friss Clipperton, a rejmes sziget. 6/6. Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 18/6. rész Vásárhelyi sétatéren (dok.) A jávai sas nyomában Gothia Kupa – Irány az északi Kis Londonba! Dokumentumfilm Térkép Híradó Mese A kémkedés története. 3/2. Kisenciklopédia Híradó Közbeszéd A három nővér Színházi előadás Csehov Három nővérének adaptációja. A darab a boldogságkeresés drámája. A három nővér nem azért drámai hős, mert a hőn áhított Moszkva elérhetetlen számukra, hanem mert szinte semmit nem tesznek céljuk eléréséért. Vágyakoznak utána, tervezgetnek, s közben észre sem veszik, hogy a boldogság mindannyiuk számára elérhető lenne. Sporthírek Váltó

HBO 6.00 Star Trek IV. 8.00 Michael Jackson’s This is It 9.50 A lókötő művész Kanadai vígjáték 11.15 Valkűr Am.–német film 13.15 Star Trek VI. 15.05 Hasonmás Amerikai sci-fi 16.30 Helen Kanadai–am. film 18.30 A szállító Am.–francia film 20.00 „Na stojáka” 20.30 Lehetek az eseted? Kanadai–am. film 22.55 Az esemény Indiai–am. film 0.25 Buliszerviz 3. (am.) 2.05 Mondd, testvér! (am.) 4.00 A bátrak igazsága Am. filmdráma

21.20 > RTL KLUB Durr, durr és csók

Harry kisstílű tolvaj, aki egy elbaltázott betörés miatt kétségbeesésében egy színész-meghallgatáson bújik el. Mire felocsúdna, már Hollywoodban van: detektívet kell majd játszania. Ráadásul egy macsó magándetektív gondjaira bízzák. A detektív persze utálja az új munkáját. Hamarosan feltűnik a színen egy sikerre éhes színésznő, akinek a nyomát hullák, holttestek és tetemek szegélyezik. Rendezte: Shane Black Szereplő(k): Robert Downey Jr., Michelle Monaghan Amerikai thriller, 103 perc, 2005

Markíza 6.00 Jó reggelt! 8.35 4 esküvő (ism.) 9.25 Kémek, mint mi 11.15 Eltűntnek nyilvánítva (amerikai) 12.10 Rex felügyelő 13.00 Hírek 13.05 Nyomtalanul (am.) 14.00 Döglött akták 15.00 Jóbarátok 15.30 Két pasi – meg egy kicsi VII. (am.) 16.00 Monk (am.) 17.00 Híradó 17.35 Reflex 18.00 4 esküvő 19.00 Híradó 20.00 Rendelő a rózsakertben IV. 22.00 Híradó 22.20 Adela-show 22.55 112 – az emberi hívószám 23.30 A felejtés bére. Am.– kanadai thriller 1.00 Psych – Dilis detektívek II. (am.) 1.40 Bűnügyi osztály

STV1 15.15 Az ügyesebb nyer Szórakoztató műsor 16.00 Hírek 16.30 Konyhaséfek háborúja 17.05 A szerelem ereje 17.55 Szökés aranyországból. Szlovák film 19.05 Esti mese 19.15 Szlovákia ma 19.30 Híradó 19.55 Gólok, pontok… 20.15 Sose higgy a vejednek. Német vígjáték 21.50 Hírek és kommentárok 22.15 Árulkodó nyomok Olasz filmsorozat 23.10 Csodák Sk Szlovák dok.-film 23.35 Rocca felügyelő Olasz krimisorozat 1.10 Műsorismétlések

JOJ 15.00 Gyilkos elmék 16.00 C.S.I. (am.) 17.00 Híradó 17.30 Sztárhírek 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimi-híradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Panelházi történetek VI. 21.15 Elítéltek III. Grófka kénytelen Nevadának dolgozni. Brendával való kapcsolata fokozatosan romlik, aki viszont egyre közelebb kerül Popyhoz. Jankovičot felkeresi Michajlo és Vasil. Majerová megzsarolja Magorkát, hogy szállítson információkat a rabokról. 22.15 Hazudj, ha tudsz! 23.15 Maffiasztorik 0.15 Hivatásosok

STV2 13.35 Az év legkedvesebb koncertje 14.50 Az anyu jobban tudja Angol dok. film 15.25 Történetek: a pozsonyi vízvezeték 15.45 Hivatásosok 15.55 Tudományos magazin 16.35 Horgászmagazin 17.05 Európa hangja 17.35 Regionális napló 18.10 Kvarteto – magazin 18.35 Esti mese 18.45 Fókusz 19.30 Híradó 19.55 Hírek magyarul 20.10 Az állatok világa Német természetfilm 20.55 Família 21.25 A világ utcája: Sunset Boulevard – L. A. (dok.) 21.50 Rendőrségi magazin 22.05 Az est témája 23.35 Események


36 TV2 6.00 6.25 7.00 9.00 9.05 9.20 10.30 11.30

13.25 14.50 15.25 16.30

17.30

18.30 19.05 20.00 20.05

20.40 23.15 23.45 0.40

Csallóköz

Tv-műsor > 2010. november 26. > Péntek

Alexandra-pódium Tények reggel Mokka Stahl konyhája Babapercek Telekvíz Teleshop Mike kapitány hadjárata Amerikai dokumentumfilm Kvízió Megamánia Rex felügyelő Marina (44.) Alberta rosszul lesz, amikor összeveszik Marinával. Ricardo eközben magánnyomozót fogad, hogy kiderüljön Marina titka. Árva angyal (103.) Marichuy gyermeke belázasodik, amiről Juan Miguel is értesül... Tények Ezek megőrültek! Aktív Jóban Rosszban Dóra meggondolja magát és Botondékkal tart Brazíliába. Konrád és Péter Kardost műtik, ám nem járnak teljes sikerrel. Az életveszély elmúlik, Kardos azonban nem lát... Megasztár 5. Tények este EZO TV 06-90-602-022 Hősök Amerikai sorozat

M2 15.45 Színészpalánták 16.30 Bűvölet (olasz) 17.00 Rövid pályás úszó Eb 2010 19.00 Átjáró 19.25 Esti mese 20.00 Híradó, sport 20.30 Dublini doktorok 21.25 24 – Ötödik évad 22.05 Csak ön után! Francia film Antoine, egy párizsi étterem főpincére, egy este megakadályoz egy öngyilkosságot. A megmentett Louis azonban egyáltalán nem örül, sőt, dühös 23.55 McLeod lányai 1.05 A Silla királyság ékköve. 62/17.

RTL Klub

M1

6.00 6.25 6.55 7.10 8.35 9.05 10.05 12.00 12.15 13.30 14.20

5.50 9.00 9.55 12.00 12.30 13.00 13.35

15.20 16.10 17.20 18.30 19.05 20.10 20.40 21.20 22.20 23.20

0.20 0.35 1.00

Menetrend (ism.) Fókusz Reggeli Reflektor Csak csajok Te vagy az életem Top Shop Híradó Asztroshow Fél kettő 112 –Életmentők Heiko randira várja Jennyt, ezért mindent gondosan előkészít egy romantikus estéhez a lakásában. Úgy tűnik, minden tökéletesen sikerült, ám éjszaka a lakásban tűz üt ki. Mindörökké szerelem A szerelem rabjai Vacsoracsata Híradó ValóVilág Fókusz Barátok közt C.S.I.: A helyszínelők Amerikai sorozat Vámpírnaplók Amerikai film A főnök (am.) Egy zűrös környéken megölnek két fiatal latin-amerikait. Úgy tűnik, egy bandaháború egyik visszavágása áll az ügy hátterében, de Brendának gyanús lesz néhány apró részlet. Reflektor IttHON Odaát (am.)

Viasat 3 15.05 C. S. I. (am.) 16.00 Egy kapcsolat szabályai (am.) 17.00 A feleségcsere 18.00 A médium (am.) 18.55 A dadus (am.) 20.00 Jó barátok (am.) 20.30 C. S. I. (am.) 21.30 Halálos barátság Amerikai thriller Michael még nincs harmincéves, de már igen sikeres üzletember, házasság és kinevezés előtt áll. Élete kiszámítható és igencsak egyhangú, de a szürke hétköznapok egyszer csak megváltoznak. 23.35 Kés/alatt 0.30 Cogburn, a békebíró (amerikai)

14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 16.40 16.55 17.35 18.40 19.30 20.05 21.05 21.35

23.05 23.35 23.50 0.05

Duna TV Ma reggel Jelfogó Nappali Híradó, sport Kárpát Expressz Szomszédok Körzeti magazinok Átjáró Nemzet és védelem Sírjaik hol domborulnak? Bárka Híradó Körzeti híradók Teadélután A Silla királyság ékköve 62/22. rész McLeod lányai Híradó, sport Üdítő Az este Szomjas György köszöntése Rossz emberek Magyar film A jellegzetes „betyár eastern” a kiegyezés előtti, dunántúli szegénylegények világát, végnapjait eleveníti föl korabeli újsághírek, néprajzi anyagok alapján. A nincstelenség, a nyomor, a bosszúvágy fűti Gelencsér Jóskát és bandáját. Egy rablás alkalmával Jóska felismeri és megöli az öccsét kivégeztető marcali bírót. A nagy versmondás Prizma Hírek. Sporthírek Ma reggel

6.00 Hattól nyolcig 8.00 Második esély 8.55 Heuréka! Megtaláltam! 9.30 Lélek Boulevard 10.00 Család-barát 10.55 Carlo és vendégei 11.30 Kívánságkosár 14.00 Híradó; Kikötő 14.25 Volt egyszer egy Hóstát (dok.) 15.00 Szerelmes földrajz 15.35 Szórvány 16.05 Beavatás 16.20 Anya, az állatorvos (német) 17.15 Térkép 18.00 Híradó 18.35 Mese 19.00 Budapest Honvéd – Vasas labdarúgó-mérkőzés 21.05 Híradó 21.25 Tüske a köröm alatt (magyar) 23.00 Sport, Váltó 23.05 Váltó 23.15 Drót (am.) 0.15 A szajha és a bálna Argentin–spanyol filmdráma Két szálon fut a buja, vad, romantikus történet, egyrészt a 30-as években, amikor is egy rendkívül szép, intelligens prostituált nő élete pereg, másrészt a harmadik évezredben, amikor egy másik aszszony szeretné megismerni annak a finoman érzékeny nőnek a sorsát, titkát.

21.25 > DUNA TV Tüske a köröm alatt

A szakma intrikái, rágalmai elől Hódosi András festőművész kiköltözik egy hortobágyi tanyára. Itt is konfliktushelyzetbe kerül, mert nem tűri szó nélkül, hogy a környék gazdasági és politikai elitje vadászattal és (adócsaló) libatenyésztéssel pusztítsa a természetvédelmi területet. A vezető funkcionárius lánya beleszeret Hódosiba, az Apa, hogy korrumpálja, tudta nélkül a libatenyésztési buli részesévé teszi őt. Rendezte: Sára Sándor Szereplő(k): Cserhalmi György, Ráckevei Anna Magyar filmdráma, 91 perc, 1987

Markíza 6.00 Jó reggelt! 8.45 4 esküvő (ism.) 9.35 Gömbvillám Cseh vígjáték 11.15 Eltűntnek nyilvánítva (amerikai) 12.10 Rex felügyelő 12.55 Hírek 13.05 Nyomtalanul (am.) 14.00 Döglött akták 15.00 Jóbarátok 15.30 Két pasi – meg egy kicsi VII. (am.) 16.00 Monk (am.) 17.00 Híradó 17.35 Reflex 18.00 4 esküvő – Döntő 19.00 Híradó 20.00 Csalogány 2010 Ünnepi gálaműsor 22.10 Mission : Impossible 3. Amerikai film 0.40 Halálos hősök Amerikai akciófilm

ATV

HBO

STV1

11.30 11.55 12.10 13.50 16.30

6.00 Star Trek VI. 7.50 Hasonmás (am.) 9.20 Helen Kanadai–am. film 11.20 Lehetek az eseted? Kanadai–am. film 13.05 Az utolsó négy dal Spanyol–am. film 14.55 A kék elefánt Thaiföldi anim. film 16.10 Ollókezű Edward Am. rom. dráma 17.55 Protektor (cseh) 19.35 Filmmagazin 20.00 Mindenki megvan Am.–olasz film 21.40 A csúf igazság (am.) 23.15 Hajsza a föld alatt Am.–angol krimi 1.00 Karantén (am.) 2.25 A tizedik kör Kanadai film 3.55 Otis–Pokoli tévedés Amerikai thriller

15.15 Az ügyesebb nyer Szórakoztató műsor 16.00 Hírek 16.30 Konyhaséfek háborúja 17.05 A szerelem ereje 18.00 Szökés aranyországból. Szlovák film 19.05 Esti mese 19.15 Szlovákia ma 19.30 Híradó 19.55 Gólok, pontok… 20.15 Slávia kávéház Zenés műsor 21.00 Top Star Extra Stella Zázvorková 21.55 Hírek és kommentárok 22.20 Az ismeretlen katona. Kanadai–izlandi–angol filmdráma 0.00 Rocca felügyelő Olasz krimisorozat 1.50 Műsorismétlések

16.55 17.05 17.55 18.55 19.25 20.40

21.45 21.55 22.05 22.55 23.05 23.50

Laci bácsi konyhája Híradó Közvetlen ajánlat Pénzözön Együtt a biztonságért Híradó Hazai turizmus Hazai üdülőhelyek Híradó; Fórum Híradó Egyenes beszéd Magánbeszélgetés Juszt László műsora Világhíradó Híradó Hazai turizmus Hazai üdülőhelyek Késő esti híradó 700-as klub Többet ésszel!

JOJ 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 20.15

Gyilkos elmék C. S. I. (am.) Híradó Sztárhírek Bírósági akták Krimi-híradó Híradó, sport Panelházi történetek VI. 21.15 A farmer feleséget keres 22.30 2012: Világvége Német–am. sci-fi 0.30 A kilencedik kapu (amerikai) Dean Corso könyvkereskedő a ritka, régi és drága könyvekre specializálódott, afféle könyvdetektív. Egy nap egy könyvgyűjtő felfogadja, hogy frissen szerzett könyvét, A sötétség fejedelmének kilenc kapuját összehasonlítsa az Európában fellelhető másik két példánnyal.

STV2 14.30 Az est témája (ism.) 16.00 Árvizek (dok.) 16.45 Istenek és hősök az antik mítoszokban 13/11. rész 17.10 A világ utcája (ism.) 17.35 Regionális napló 18.05 Tévévíkend 18.35 Esti mese 18.45 Fókusz – a család 19.20 Hírek magyarul 19.30 Híradó 19.55 Hírek magyarul 20.10 Nevetünk a századokkal. 17/2. 20.40 A kommunizmus elveszett világa. 3/2. 21.35 Szlovákia és a világ 22.00 GEN.sk – Juraj Pechan 22.15 Dokumentumklub: Annie Leibovitz Amerikai dok. film 23.35 Csehszlovák filmek 23.45 Események


TV2 6.00 6.25 9.00 9.30 10.00 10.55 11.25 11.55 12.25 13.25 14.30 16.30 17.35 18.30 19.05 19.35 22.05 23.45

1.40

Látlelet a Földről TV 2-matiné 414-es küldetés Kath és Kim (am.) A világ legerősebb emberei BL-magazin Két TestŐr Babavilág A láthatatlan ember Amerikai sorozat Az ügynökség Shark – Törvény széki ragadozó Duval és Moretti Francia sorozat Luxusdoki (am.) Tények Magellán Rob-B-Hood Hongkongi film Hős kerestetik Amerikai krimi Fűrész 3. Amerikai horror Jigsaw, az ördögien kegyetlen és gyilkos játékok kitalálója minden idők legbrutálisabb sorozatgyilkosa. A bűnöző új tanítványával, Amandával az oldalán eltűnik az üldözői szeme elől. Miközben a rendőrök megpróbálnak a nyomára akadni, a gyanútlan Dr. Lynn Denlon nem is sejti, hogy Jigsaw őt szemelte ki sakktábláján az utolsó gyalog szerepére. Ezo Tv

M2 13.10 14.10 15.00 16.00 18.15 19.05 19.30 20.00 20.30 20.55 21.45 22.45

0.20

A zene az életem Úri házak titkai T. I. R. (8.) Rövid pályás úszó Eb 2010 Nem csak a húszéveseké a világ Esti mese Bestseller Híradó Asszisztensek (am.) Beugró Illényi Katica-koncert Kutyaszorítóban Amerikai thriller Egy gyakorlott tolvajbanda fegyveres rablást követ el egy gyémántraktárban. A rendőrség meglepően hamar a helyszínre ér. Jack és Rose balladája (amerikai)

37

Tv-műsor > 2010. november 27. > Szombat

2010. november 23. |47. szám

RTL Klub

M1

Duna TV

6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A fantasztikus négyes. Animáció 10.25 Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Női kézilabdamérkőzés: Telenor-kupa (élő) 14.35 Tengeri őrjárat 15.35 Édes, drága titkaink 16.30 Merlin kalandjai Angol sorozat 17.30 Glee – Sztárok leszünk! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 X-Faktor 22.00 Beépített szépség 2. – Csábítunk és védünk Fsz.: Sandra Bullock 0.15 Nightwatch – Éjjeliőr a hullaházban Amerikai horror Martin, a fiatal joghallgató éjjeliőri állást vállal a hullaházban. Azt reméli, itt nyugodtan tud majd tanulni és némi pénzt is keres. Arra nem számíthat, hogy rendkívüli események zavarják meg. 2.10 Fókusz plusz

5.50 Ma reggel 8.10 Európa Magyarországon 8.35 Gyerekeknek 10.05 Sarah Jane kalandjai (5.) 10.35 Sötét jóslat (22.) 11.05 Motorvízió 11.30 Sztársáv 12.00 Hírek 13.00 Delta 13.30 Egészségábécé 14.00 Kincskereső 14.30 Pécsi keringő 15.00 Barangolások öt kontinensen Az Északi-sark 15.30 Biszku és a többiek 16.05 Hogy volt?!... Latabárok az MTV-ben 18.30 Elisa lánya – Visszatérés Rivombrosába (7.) Andrea úgy érzi, szerelme elárulta őt, és ez nem csak Agnesétől, de a csapatától is eltávolítja. Arra készül, hogy elhagyja Rivombrosát és Velencében kezd új életet. 19.30 Híradó este 20.05 SzerencseSzombat. Sorsolások 21.00 Jack és Rosa balladája Amerikai film 22.55 Hírek 23.00 Sporthírek 23.10 Dob + basszus live Vendég: a Quimby zenekar 0.05 Magyar pop

6.50 Élő egyház 7.20 Gyerekeknek 8.50 Csendes éj Ausztrál mese 9.40 Csipkerózsika Orosz balettfilm 11.05 Az egyházi művészet kincsei 11.45 Híradó 12.05 Isten kezében 12.30 EtnoKlub 13.45 Daktari (31.) 14.40 Tér-hatás 15.10 A világörökség kincsei 15.25 Csillagszem Állatzsaruk 15.50 Balatoni utazás 16.30 Talpalatnyi zöld 17.00 Pannónia három keréken (5.) 17.30 Kirakat 18.00 Híradó 18.35 Mese 19.00 Dunagála Tamás Gáborral 20.00 Csereüvegek Cseh filmszatíra 21.40 Dunasport 22.00 Lélek Boulevard 22.30 Fél Nelson (angol) Kábítószerfüggő tanár és perifériára szorult tanítvány. Mindkettőjük életében megjelenik a drog, a tanár esetében érthetetlen módon, a diáklány életében majdhogynem szükségszerűen. Épp ezért van mit tanulniuk egymástól. A második esély ritka dolog. Jobb, ha élsz vele. Hangzik a film alaptézise. 0.15 Hajléktalanok pályája (lengyel) 2.20 Híradó

Viasat 3

ATV

13.20 Egy szívesség, egy óra és egy nagyon nagy hal Angol–francia– amerikai film 15.20 ÁlomÉpítők 16.15 Smallville (am.) 17.10 Kézilabda BL 19.10 Igazi hollywoodi történetek: Charlie Sheen Amerikai dok.-film 20.10 C. S. I. (am.) 21.00 Esküdt ellenség – Bűnös szándék Amerikai sorozat 22.00 Las Vegas (am.) 23.00 Bűnben égve Amerikai thriller 1.10 Kés/alatt (am.)

13.05 15.05 15.30 16.00 16.35 16.55 17.05

17.55 18.20 18.55 19.25 20.10

21.55 22.05 22.55 23.05

Közvetlen ajánlat Ralimagazin A világ arcai Zöldenergia Charme Híradó Hazai turizmus Hazai üdülőközpontok Híradó Zeneexpressz Híradó Zeneexpressz A Cég – A CIA regénye. 3/2. Amerikai film Híradó Zeneexpressz Késő esti híradó 700-as klub Közéleti magazin

22.05 > TV2 Hős kerestetik

Liam Case egy utcaseprő és egy hős. Néhány évvel ezelőtt ugyanis saját életének kockáztatásával megmentett egy lányt egy égő kocsiból. Következő hőstette azonban kis híján végzetesnek bizonyul: egy fegyveres bankrablás közepébe csöppen, ahol golyót kap, miközben védeni próbál egy pénztárost. Amikor magához tér a kórházban, bosszút esküszik a majdnem-gyilkosai ellen... Rendezte: Brian Smrz Szereplő(k): Cuba Gooding Jr Amerikai krimi, 95 perc, 2008

Markíza

JOJ

5.35 Gyerekeknek 6.45 Kalle II. (német) 7.40 Világverők Amerikai komédia 9.50 Papás-mamás 10.40 Szuperhazug Amerikai–olasz komédia 12.20 Talentmánia 15.05 Szupersuli Amerikai komédia Fsz.: Tim Allen 16.40 Kamukém Hongkongi film 18.15 Hírek 18.20 Beugró 19.00 Tévéhíradó 20.00 Transformers Amerikai akciófilm 22.55 Beugró 23.30 A barlang Am.–német film 1.15 Fegyvertestvérek Amerikai western 2.45 Gépek lázadása Amerikai akciófilm

10.45 Tehetségkutató 13.20 Tengerre, tata! Amerikai komédia 15.40 Meredek pálya Amerikai komédia Négy vagány srác élete a snowboard körül zajlik. Napközben eszeveszett tempót diktálva száguldanak a mélybe, de éjszaka a bulié a terep. 17.45 Hírek 18.00 Igen, főnök! 19.00 Krimi-híradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Indiana Jones és a kristálykoponya királysága (am.) 22.55 A Skorpiókirály Am.–belga–német akciófilm 0.50 Száguldó erőd Amerikai film

HBO

STV1

STV2

6.00 Emlékezz a titánokra Amerikai filmdráma 7.55 Seholország (am.) 9.40 A Postamester 1. Angol vígjáték 11.15 Filmmagazin 11.40 Az anyám új pasija Am.–német film 13.20 A szállító 3. (francia) 15.00 Kawasaki rózsája Cseh filmdráma 16.40 Éjjel a parton Am.–ausztrál film 18.15 Nász-ajánlat (am.) 20.00 A titkok háza Angol film 21.55 Kalandpark (am.) 23.40 Appaloosa – A törvényen kívüli város (am.) 1.35 Az elátkozott Leeds United Am.–angol dráma 3.10 Sziklák vére (am.)

13.50 Anya, elefántot szeretnék Belga családi film 15.10 Capri 3. 13/6. Olasz filmsorozat 16.50 Hírek – Különkiadás 17.00 Megegyezünk 17.30 Pénz – magazin 18.00 Ötletmagazin 18.35 Kandikamera 19.15 Esti mese 19.30 Híradó. Sport 20.15 Postaláda 21.20 Választási műsor 22.00 Nehézfiúk Német vígjáték 23.35 Vágd meg a kartellt! Amerikai thriller 1.10 Műsorismétlések

14.35 Félhang – gospel slágerek 15.05 Zenés foljlór kalauz 15.50 Farmármagazin 16.05 Zöld magazin 16.25 KE 2013 – publicisztikai magazin 16.35 Fény és sötétség közt Indiában Szlovák dok.-film 17.40 Miss University 2010 18.35 Esti mese 18.30 Gyermek talk-show 18.40 Aranyslágerek 19.30 Híradó 19.50 Nemzetiségi hírek 20.05 Portré: Branislav Peťko 20.15 Metalinda 25 23.25 Brezsnyev. 4/4. Orosz életr. film 0.15 Események


38 TV2 6.15 6.45 9.55 10.45 11.15 11.45 12.15 13.15 14.15 15.15 18.30 19.00 20.05 21.40 22.40

23.40

2.05

Csallóköz

Tv-műsor > 2010. november 28. > Vasárnap

Látlelet a Földről TV 2-matiné Nagy vagy! Stahl konyhája Kalandjárat Borkultusz Sliders (7.) Amerikai sorozat Monk – Flúgos nyomozó (am.) Sheena, a dzsungel királynője Amerikai sorozat Megasztár 5. Tények Napló Johnny English Francia–angol film Frizbi Hajdú Péterrel Cleaner – A független Amerikai film Wiliam egy jó barátja arra kéri a csapatot, hogy derítsék fel egy zsoké drogügyeit. Hamarosan kiderül, hogy a férfi nem csupán súlyszabályzásra használ tiltott szereket. A Sakál napja Angol–francia film Egy földalatti félkatonai szervezet merényletet tervez a francia elnök ellen, tiltakozásul az algériai háborúban játszott szerepe miatt. A profi testőrség által kiemelten védett De Gaulle meggyilkolása lehetetlen feladatnak tűnik, de akad egy bérgyilkos, aki vállalja a munkát. Ezo Tv

M2 15.05 Elit gimi. 24/8. 16.00 Rövid pályás úszó Eb 2010 18.15 Pillér 19.05 Mese 19.30 Motorsport 20.00 Híradó, sporthírek 20.30 Nem csak a húszéveseké a világ 21.25 Julius Caesar Angol film 23.20 Feloldozás Angol thriller Benjamin Stanfield egyike Goddard atya legjobb tanítványainak. Amolyan atya-fiú viszony alakult ki köztük az évek során. Ezt a harmonikus viszonyt borítja fel egy hippi külsejű idegen érkezése. 0.55 Sport7 1.45 Beugró

RTL Klub

M1

6.30 7.00 10.05 10.40 11.35 12.00 12.10 12.45

5.50 8.10 9.00 9.20 10.10 10.25 10.50 11.00

14.35 14.50 15.45

16.00 16.45 18.30 19.00 20.00 21.50 23.10 0.55

Top Shop Kölyökklub Trendmánia Asztroshow MeneTrend Hírek Havazin Női kézilabdamérkőzés: Telenor kupa (élő) Magyar autósportmagazin Doktor Addison Titkok és hazugságok (am.) Eltűntnek nyilvánítva: A múlt bűnei (am.) Cara szüleivel kirándulni indul. Az egyik benzinkútnál bemegy a boltba üdítőért, és mire kijön, nem találja a szüleit. Az autó üres, mintha a föld nyelte volna el őket. Jess folyton egy lángoló iskoláról álmodik, amit sehogy se tudnak az üggyel kapcsolatba hozni. Végül a töltőállomás biztonsági kamerájának felvételén egy rendőrautót fedeznek fel, és arra gyanakszanak, hogy a szülők valami miatt elmenekültek. Hatoslottó-sorsolás Robinson Crusoe kalandos élete Amerikai film Híradó ValóVilág Taxi 2. (francia) Heti hetes Sötétkamra Amerikai thriller Portré

12.00 13.05 15.00 15.30 16.00 17.55 18.25

19.30 20.05 21.00 21.55 22.50 23.05

0.05

Duna TV Ma reggel Főtér Egyházi műsor Katolikus krónika A sokszínű vallás Reform. magazin Reform. ifj. műsor Református istentisztelet Hírek; Sport7 Hogy volt!? Zegzugos történetek: Ménesi út Körhinta Julius Caesar Angol film Panoráma Elisa lánya – Visszatérés Rivombrosába 10. rész Híradó este Szempont A Társulat (3.) Aranymetszés Hírek. Sporthírek Az elhallgatott zenekar 1956 őszén az országot elhagyó menekültek között kiváló zenészek is voltak. Belőlük alakult meg Rozsnyai Zoltán karmester vezetésével a Filharmonia Hungarica. Az 50 éve alakult szimfonikus zenekar a világhírű Doráti Antal és Jehudi Menuhin patronálásával meghódította a világot. Ám Magyarországon említeni sem lehetett a nevüket. Maradj velem! Balázs Fecó koncertje, 2009

5.55 6.45 9.40 10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 13.00 13.25 14.55 15.05 15.20 16.10

17.10 17.40 18.00 18.25 19.15 19.25 20.10 21.45 22.15 22.30

24.00 1.10

Gazdaköt Gyerekeknek Történelmi titkok Ökumenikus istentisztelet Erdélyi erődtemplomok Híradó Élő egyház Élő népzene Csellengők Ágrólszakadt úrilány (magyar) Dunáról fúj a szél A világörökség kincsei Törzsasztal Budapest–Bamako 2010 – A terror árnyékában Dokumentumfilm Mese Arcélek Híradó Heti hírmondó Egy kis művészet Kikötő – Extra Háború és béke Orosz sorozat 4/2. rész Divathét Dunasport A pék (angol) Milo, a profi bérgyilkos kiábrándul a munkájából, normális életet szeretne élni. Megbízói mindezt nem nézik jó szemmel, el akarják tenni láb alól. Milo a mentora, a nyugdíjas életet nehezen viselő Lou vidéki házában rejtőzik el, péknek adva ki magát. 9:30 Collective és az Alien Chatter Magyar film Híradó

22.35 > STV1 Árnyak toszkán verőfényben

Jeremy-t, a fiatal és írói sikerekre vágyó könyvszerkesztőt kiadója Olaszországba küldi, hogy csikarjon ki egy írói szerződést a híres Weldontól. Első találkozásukkor Jeremy megbotránkozik az író barátságtalan és durva viselkedésén, de hamar rájön, hogy ez csak csel, amivel Jeremy-t távozásra akarja bírni. Értékes barátság szövődik a két férfi között. Rendezte: Brad Mirman Szereplő(k): Joshua Jackson, Hervey Keitel Amerikai—olasz—angol–francia filmdráma, 100 perc, 2005

Markíza

JOJ

5.50 Gyerekeknek! 7.25 Transformers (am.) 10.00 Papás-mamás 10.55 Vámpírnaplók 12.40 A tévé kuliszszatitkai 13.00 Testre szabva 13.25 Sóhivatal 14.05 Fiacskám, én készültem! (cseh) Kroupa mesternek újra az iskolapadba kell ülnie, ugyanis a gyár vezetői úgy döntöttek, hogy végre kell hajtani a gyár modernizációját. 16.10 Én és a hercegem Amerikai film 18.20 Hab a tortán 19.00 Tévéhíradó 20.00 TALENTMÁNIA 22.50 Nem vénnek való vidék (amerikai) 1.05 Tűzróka (am.)

12.40 Töredékek 13.40 Exclusiv 14.10 Randi az elnök lányával (am.) Hallie-nek, az elnök lányának elege van az ügynökök állandó jelenlétéből és megszökik barátjával. Vad kalandokba keverednek, mögöttük lohol az egész munkáját féltő testőrsereg. 16.00 A Skorpiókirály Am.–belga–német akciófilm 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi-híradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Cseh-szlovák vetélkedőműsor 23.15 Robbanásveszély Amerikai film 1.40 Végzetes dallam Amerikai thriller

STV2

Viasat 3

ATV

HBO

STV1

12.20 Amerikai csillagai 14.05 A nagy Ő 15.25 Stuart Little kisegér (am.) 17.10 Kézilabda BL 19.10 Lehetetlen küldetés 21.05 A főnök (am.) 22.10 A gyönyör rabjai Amerikai film Max Baron egy 27 éves hirdetési vezető, aki még mindig szenved felesége halálától. Egy este megismerkedik a 43 éves pincérnővel és váratlanul szerelemre lobbannak egymás iránt. 0.15 Lehetetlen küldetés 1.15 Beszéljünk a szexről!

11.00 13.40 14.45 15.30 16.05 16.30 16.55 17.05

6.00 Keserű édességek Am.–német film 7.30 Hajrá boldogság Angol vígjáték 9.30 A Postamester 2. 11.05 Görögbe fogadva Am.–spanyol film 12.40 Rajongók háborúja Amerikai vígjáték 14.10 Transformers: A bukottak bosszúja 16.35 Pink–koncert 17.40 Elizabeth: Az aranykor (angol) 19.30 Filmmagazin 20.00 X-Men kezdetek: Farkas (am.) 21.45 Gyakran ismételt kérdések (angol) 23.10 True Blood (am.) 0.00 Óvjátok Edwardot! Cseh dok. film 1.15 Halloween – 20 évvel később (am.)

13.00 14.35 16.20 17.30 18.30 19.15 19.30 19.50 20.15

17.55 18.20

18.55 19.20 19.55 21.55 22.05 22.55 23.05 23.55

Vidám vasárnap Hazai turizmus Közvetlen ajánlat Kaschmir Gold Világszám Ahogy tetszik Híradó Hazai turizmus Üdülési és szabadidős lehetőségek Híradó Kommentár Kuncze Gábor és vendégei Híradó Kommentár NÉVshowR Híradó Csattanó Híradó A 700-as klub Késő esti híradó

Poirot történetei Negyvenöt (szlovák) Postaláda Átváltoztatjuk Konyhatitkok Esti mese Híradó Gólok, pontok... Az esőcsináló (am.) Rudy, az újonc ügyvéd nagy fába vágja a fejszéjét egy csavaros üggyel. Szemben vele dörzsölt jogi cápák egész hada áll. 22.35 Árnyak toszkán verőfényben Am.–olasz–angol– francia dráma 0.10 Poirot történetei – Mrs. McGinty halála (angol)

13.00 Folklórfesztivál 14.30 Família 15.00 Lorenzaccio. 2/1. Szlovák tévéjáték Fsz.: Martin Huba 16.05 Őrangyalok 16.35 Marana tha! Várakozással… Szlovák dok.-film 17.25 A színpadi deszkákon 18.00 Esti mese 18.05 Adventi koncertek 19.05 Publicisztikai magazin 19.20 Invenciók: Bohuslav Kuľhavý 19.30 Híradó 20.00 Portré: Viliam Grego 20.10 Az ember útja. 5/5. 21.00 Kinorama 21.30 KE 2013 21.40 Retró hírek 21.55 Éjszaka az archívumban 23.00 Invenciók (ism.) 23.10 Események 23.40 Motoros magazin


TV2 6.00 6.25 7.00 9.00 9.05 9.10 10.05 11.15 13.25 14.50 15.25 16.30 17.30

18.30 19.05 20.10 20.45

21.20 22.20 23.25 23.55 0.50 1.20 2.15

Magellán Tények reggel Mokka Stahl konyhája Babapercek Telekvíz Teleshop Otthonunk Francia dok.-film Kvízió Megamánia Rex felügyelő Marina (45.) Árva angyal (104.) Omar beállít Marichuyhoz és Candeláriához, hogy elvigye őket a birtokára. Magához szorítja a kisbabát és választás elé állítja a lányt, vagy vele megy most azonnal, vagy elviszi a gyermeket. Tények A 40 milliós játszma Aktív Jóban Rosszban Norbert egyre türelmetlenebb, s folyamatosan zargatja Szilviát, majd Kristófnak is gyanús lesz. Kardos egyre nehezebben viseli, hogy tehetetlen és nem lát. NCIS (am.) Megszállottság Gyilkos számok Megamánia Elit egység Tények Este EZO.TV 06-90-602-022 Óh, óh Ohio Amerikai film

39

Tv-műsor > 2010. november 29. > Hétfő

2010. november 23. |47. szám

RTL Klub

M1

6.00 6.25 6.55 9.05 10.05 12.00 12.15 13.30 14.20

5.50 9.00 9.55 10.55 12.05 12.30 13.00 13.35

15.20 16.10 17.20 18.30 19.05 20.10 20.40

21.20 22.20 23.30

0.35 0.50

Fókusz plusz Fókusz Reggeli Te vagy az életem Top Shop Hírek Asztroshow Fél kettő 112 – Életmentők Ablaktisztító dolgozik egy sokemeletes épület homlokzata előtt, amikor elszakad a rögzítő acélkábelének egyike. Flo megtalálja és megpróbálja az épületbe visszahúzni a férfit. Mindörökké szerelem (11.) A szerelem rabjai Vacsoracsata Híradó ValóVilág (élő) Fókusz Barátok közt Orsolya fájdalmas elhatározásra jut. Linda hervasztó sms-t kap. Attila megtud egy szomorú titkot Stelláról. Balázs és Péter kapcsolata ismét viharossá válik. Vilmos súlyos hibát vét. ValóVilág (élő) Showder Klub Face the Pro – Közép-keleteurópai Póker Tournament Reflektor Odaát (am.)

14.35 15.05 15.55 16.30 16.41 16.55 17.35 18.40 19.30 20.05 21.05 21.35

22.25 23.25 23.50 0.05 0.20 0.50

Duna TV Ma reggel Aranymetszés Nappali Parlamenti napló Híradó délben Kárpát Expressz Szomszédok Nemzetiségi magazinműsorok Átjáró Szülőföldem Biodiverzitás Híradó Körzeti híradók Teadélután A Silla királyság ékköve (18.) McLeod lányai Híradó este Kékfény Az Este Orvosi bűnügyek Olasz sorozat (3.) Egy hepatitisz fertőzésben elhunyt férfi felesége fordul az alapítványhoz. A férje leukémiás volt, és a csontvelő átültetés sikeresnek bizonyult. Mégis, miután hazatért a kórházból, egy gyors lefolyású fertőzés elvitte. A kórházban, ahol operálták, rövid idő alatt még hét ember fertőződik meg. Szeretők (3.) Angol sorozat Pécsi keringő Prizma Hírek, sporthírek Motorsport Ma reggel

5.35 6.00 8.00 8.45 9.45 10.00 10.55 11.30 14.00 14.25 14.55 15.50 16.20 16.40 17.15 18.00 18.35 18.55 20.00 20.15 20.40 21.35 21.40 21.50 22.35

24.00 0.10 1.00

Gazdakör Hattól nyolcig Második esély Daktari (am.) Kisenciklopédia Család-barát Ízőrzők Kívánságkosár Híradó; Kikötő Halld Izrael! Az utolsó nomádok Indonéziai utazások A világörökség kincsei Heuréka! Megtaláltam! Térkép Híróra Mese Derrick (német) Híradó Közbeszéd Orr – iráni módra Iráni dok.-film Sport – Sportaréna Váltó Sportaréna Hajnalhasadás Iráni tévéfilm Mansour véletlenül gyilkosságot követ el. Börtönbe kerül, s ott vár az ítéletre, ami az iráni törvényeknek megfelelően lehet az áldozat családjának felmentése vagy a kivégzéshez való ragaszkodás. A napok lassan telnek, s a fiatal férfinak újra és újra át kell élnie a gyötrelmeket: mit hibázott? Beavatás Kikötő – Friss Híradó

23.55 > MARKÍZA A fekete Dália

Brutális gyilkosság áldozata lesz a fiatal, ambiciózus színésznő, Betty. Lee Blanchard és Bucky Bleichert kap megbízást az ügy felderítésére. Miközben szeretnének mind jobban megfelelni a főnökség és a média elvárásának, a saját életük is teljesen megváltozik. Blanchard figyelmét egyre jobban leköti a nyomozás, ami kihatással van a barátnőjével való kapcsolatára... Rendezte: Brian de Palma Szereplő(k): Scarlett Johansson, Hillary Swank Német–amerikai thriller, 121 perc, 2006

Markíza

JOJ

5.35 6.00 8.40 9.35

15.00 Gyilkos elmék II. 16.00 C.S.I.: Miami helyszínelők V. 16.59 Híradó 17.30 Sztárhírek 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimi-híradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Panelházi történetek VI. 21.15 Hivatásosok 22.15 Maffiasztorik Molnárékat váratlanul meglátogatja Banán unokatestvére, Emil. Pipina nehezen viseli, hogy a férfi cigizik, Banánnak régi, kellemetlen emlékei villannak fel Emilről. Csak Ali örül a látogatónak. 23.15 C.S.I.: New York- zsaruk (am.) 0.15 Vetélkedőműsor

11.15 12.15 13.10 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.35 18.00 19.00 20.00 22.10 22.30 23.00 23.55 2.05

Reflex Jó reggelt! Vacsoracsata Solar Attack Kanadai film Eltűntnek nyilvánítva (amerikai) Rex felügyelő Nyomtalanul (am.) Döglött akták (am.) Jóbarátok (am.) Két pasi... VII. Monk VII. (am.) Híradó Reflex Vacsoracsata Híradó, sport Norbit (amerikai) Híradó Adela-show Gyilkos elmék IV. Igaz történet A fekete Dália Német–am. film Bűnügyi osztály Francia sorozat

M2

Viasat 3

ATV

HBO

STV1

12.55 Napló 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Magyar elsők 16.45 Bűvölet (olasz) 17.15 Magyar rock 18.10 Átjáró 18.35 Esti mese 19.05 Therese nővér.com Francia sorozat 20.00 Híradó 20.30 Dublini doktorok Dan megfutamodik egy operációtól és Susie ezért gyávának nevezi. 21.25 Stingers (ausztrál) 22.10 Záróra 23.00 McLeod lányai 23.45 A Silla királyság ékköve (kínai) 0.45 Orvosi bűnügyek (3.) Olasz sorozat

13.10 15.05 16.00 17.00 18.00 18.25

11.30 Laci bácsi konyhája 13.50 Nyerő percek Telefonos játék 16.25 Kőbánya híradó 16.55 Hírek 17.05 Hazai turizmus Üdülési és szabadidős lehetőségek 17.55 Hírek 18.20 Fórum 18.55 Híradó 19.25 Egyenes beszéd 20.40 Újságíróklub Közéleti beszélgetőshow a politikáról 21.45 Világhíradó 21.55 Híradó 22.05 Hazai turizmus Üdülési és szabadidős lehetőségek 22.55 Késő esti híradó 23.05 700-as klub Amerikai magazin

6.00 Rajongók háborúja Amerikai vígjáték 7.30 Transformers: A bukottak bosszúja 10.00 Elizabeth: Az aranykor (angol) 11.50 Sodró lendület (am.) 13.20 Az energia (am.) 15.10 A cigány hercegnő Spanyol filmdráma 16.50 Külvárosi kamaszok Am. vígjáték 18.25 Jégkorszak 3. Am. anim. film 20.00 Hasonmás (am.) 21.30 „Na stojáka” (cseh) 22.00 A tapasztalt lány Amerikai film 23.15 Chrámy těľa Cseh dok.-film 0.25 Fog és köröm Amerikai horror 2.00 Hazugságok hálója Amerikai filmdráma

15.15 Az ügyesebb nyer Szórakoztató műsor 16.00 Hírek 16.30 Konyhaséfek háborúja 17.05 A szerelem ereje 17.55 Szökés aranyországból. Szlovák film 19.05 Esti mese 19.30 Híradó 19.55 Gólok, pontok… 20.15 Halhatatlan Fejs Szlovák színjáték 21.25 Riporterek 21.55 Hírek és kommentárok 22.20 Született feleségek 23.05 Grace klinika 23.45 Átváltoztatjuk 0.15 Rocca felügyelő Olasz krimisorozat 1.55 Riporterek (ism.) 2.25 5 perccel 12 előtt Vitamagazin

18.55 20.00 20.30 21.30 0.10

Monk (am.) C. S. I.: (am.) A médium (am.) Feleségcsere Jóbarátok (am.) Egy kapcsolat szabályai (am.) A dadus (am.) Jóbarátok (am.) CSI: Miami helyszínelők (am.) A múmia (am.) Három kívánság Amerikai filmdráma Jack az országutak rejtélyes vándora, egyetlen társa egy kutya. Amikor elgázolja egy autó, a kocsi sofőrnője, akinek férje a koreai háborúban tűnt el, gyógyulásig a házába fogadja.

STV2 13.45 Marana tha! Szlovák dok.-film 14.10 Várakozással teli… 14.35 Szlovákia elveszett gyermeke 15.05 Hivatásosok 15.20 BL- magazin 15.50 Motoros magazin 16.20 Médiaspionok 16.45 Retró hírek 17.00 Roma magazin 17.35 Regionális napló 18.05 VAT – magazin 18.30 Esti mese 18.40 Fókusz – munka 19.30 Híradó 19.55 Hírek magyarul 20.10 Fenomén. Intelligens emberek versenye 20.40 Hlava XXI – döntő 21.50 Szkafander és pillangó Fr.–am. életrajzi dráma 23.40 Az időn túl. 10/2. 0.10 Események


40 TV2 6.00 6.25 7.00 9.00 9.10 9.20 10.30 11.45 13.25 14.50 15.25 16.30

17.30

18.30 19.05 20.10 20.45

21.20 23.45 0.15 1.10 1.40 2.35

Csallóköz

Tv-műsor > 2010. november 30. > Kedd

Babavilág Tények reggel Mokka Stahl konyhája Babapercek Telekvíz Teleshop A sárkány fia (2.) Kvízió Megamánia Rex felügyelő Marina (46.) Ricardo kérdőre vonja Guillermót, hogy miért áll mindig Marina mellé. Veronica kikezd Ricardóval. Árva angyal (105.) Juan Miguel elmegy Marichuy színházi próbájára, majd választás elé állítja a lányt: vagy abbahagyja a színészi pályafutását, vagy jogi úton elveszi tőle a kisfiukat. Tények A 40 milliós játszma Aktív Jóban Rosszban Margit találja meg az ájult, vérző fejű Kardost. Lilinek lelkiismeret-furdalása lesz és Beának bevallja, hogy nem ártatlan az ügyben. Mission: Impossible 3. Am.–német film Megamánia A médium (am.) Tények EZO.TV 06-90-602-022 Perlasca: Egy igaz ember története. Magyar– olasz –francia film

M2 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Magyar évszázadok 16.20 Nemzet és védelem 16.45 Bűvölet (olasz) 17.10 Magyar pop 18.10 Átjáró 18.35 Esti mese 19.05 Therese nővér.com 20.00 Híradó, sport 20.30 Dublini doktorok Ír sorozat 21.25 Stingers (ausztrál) Induljon a nászmenet! 22.10 Záróra 23.00 McLeod lányai Árnyékvölgyben 23.45 A Silla királyság ékköve (koreai) 0.45 Torzó – Az Evelyn Dick-ügy (kanadai)

RTL Klub

M1

6.00 6.25 6.55 9.05 10.05 12.00 12.15 13.30 14.20

5.50 9.00 9.55 12.01 12.30 13.00 13.35

15.20

16.10 17.20 18.30 19.05 20.05 20.40 21.20

22.20 23.20 23.55 0.20 2.05

Trendmánia Fókusz Reggeli Te vagy az életem Top Shop Hírek Asztroshow Fél kettő 112 – Életmentők Német sorozat Mindörökké szerelem (12.) Rebeca attól tart, hogy mostohalánya lefújja az esküvőt, ha megtudja, hogy Soledad meghalt. A szerelem rabjai Vacsoracsata Híradó ValóVilág (élő) Fókusz Barátok közt Vészhelyzet (am.) Levezető futás közben Banfield szörnyű baleset helyszínére ér, és mire észbe kap, már egy tóba esett kisgyerek mentésében segédkezik. Az eset felidézi benne saját fia halálának a körülményeit, és dr. Green küzdelmét a fia életéért. A Grace klinika XXI. század – A legendák velünk élnek Így készült Zimmer Feri 2. Magyar werkfilm Ezüstsólyom Hongkongi film Reflektor

Viasat 3 13.10 15.05 16.00 17.00 18.00 18.55 20.00 20.30 21.30

0.10

Monk (am.) C. S. I.: (am.) A médium (am.) Feleségcsere Egy kapcsolat szabályai (am.) A dadus (am.) Jóbarátok (am.) CSI: Miami helyszínelők (am.) Domino. Amerikai– francia akciófilm Domino Harvey. Okos, kihívó, fékezhetetlen és veszedelmes. És persze gyönyörű. Ez a film az ő életének igaz története, vagy valami ahhoz hasonló. 2005. június 27-én este halt meg Los Angeles-i otthonában. 35 éves volt. Nyomtalanul (am.)

14.35 15.05 15.35 16.30 16.40 16.55 17.35 18.40 19.30 20.05 21.05 21.35

23.05 23.35 23.50 0.00

Duna TV Ma reggel Kékfény Nappali Híróra Kárpát Expressz Szomszédok Nemzetiségi magazinműsorok Átjáró Tudástár 2010 Összhang Híradó Körzeti híradók Teadélután A Silla királyság ékköve (24.) McLeod lányai Híradó este Önök kérték Az Este Torzó – Az Evelyn Dick-ügy Kanadai tévéfilm A gyönyörű Evelyn Dick férje eltűnik. Nem sokkal később gyerekek találják meg megcsonkított holttestét az erdőben. A rendőrség gyanúja azonnal a fiatal feleségre terelődik Evelyn rossz híre miatt. Amikor a bíróságon bevallja, hogy 150 szeretője volt életében, az esküdtek is ellene fordulnak, és kötél általi halálra ítélik. Zegzugos történetek Prizma Hírek, sport Ma reggel

ATV 11.30 Laci bácsi konyhája 13.50 Nyerő percek Telefonos játék 16.25 Tempó 16.55 Hírek 17.05 Hazai turizmus 17.55 Hírek 18.20 Fórum 19.25 Egyenes beszéd 20.40 A tévé ügyvédje A megoldások műsora 21.45 Világhíradó 21.55 Híradó 22.05 Hazai turizmus Üdülési és szabadidős lehetőségek 22.55 Késő esti híradó 23.05 700-as klub Amerikai közéleti magazin 0.05 Vidám Vasárnap A Hit Gyülekezete interaktív istentisztelete

5.35 6.00 8.00 8.55 9.50 10.00 10.55 11.30 14.00 14.25 14.55

15.30 15.50 16.20 17.15 18.35 19.00 20.15 20.40 21.10 23.00 23.45 24.00 0.30

Gazdakör Hattól nyolcig Második esély Újrakezdés Kisenciklopédia Család-barát A világ konyhái Kívánságkosár Híradó; Kikötő Univerzum Nem vagyunk árvák, van édesanyánk... A moldvai csángómagyarok régmúlt idők óta Pünkösdkor elzarándokolnak, ki gyalog, ki vonaton vagy buszon Csíksomlyóra a Szűz Anyához. A film bemutatja a klézsei zarándokok készülődését, útrakelését, találkozásukat a búcsúsokkal a Hármasoltár tövében, részvételüket a csángó misén. Virágzó Magyarország Mesterművek a századforduló építészetéből Napok, évek, századok Térkép; Híradó Mese Újrakezdés (olasz) Közbeszéd Török kezdőknek Liliomfi (magyar) Kikötő – Extra Sport, Váltó Divathét Kikötő

HBO 6.00 Az energia (am.) 7.50 A cigány hercegnő Spanyol filmdráma 9.30 Külvárosi kamaszok Amerikai vígjáték 11.00 Jégkorszak 3. (am.) 12.35 Édes élvezet (olasz) 14.15 A titkok háza Angol filmdráma 16.10 A méhek titkos élete Amerikai filmdráma 18.00 Az iskoláját Am.–kanadai film 19.25 Könnyed erkölcsök Angol filmdráma 21.00 „Na stojáka” (cseh) 21.30 Egyszer fent, inkább lent (am.) 22.00 True Blood 1. (am.) 23.00 Megváltás Am.–argentin film 0.45 Tesó-tusa (am.) 2.25 Péntek 13 (am.) 4.00 Alien 3. (am.)

21.20 > TV2 Mission: Impossible III.

Ethan Hunt, a szuperügynök és csapata harmadszor is visszatér a mozikba, hogy két szórakoztató órával ajándékozza meg a közönséget. A veszélyt ezúttal egy rejtélyes és rendkívül veszélyes gonosztevő jelenti, aki nem a világot fenyegeti elsősorban – hanem Hunt frissen eljegyzett, elragadóan bájos menyasszonyát. A küldetés tehát nem csak lehetetlen, de személyes is, a feltételek pedig jóval halálosabbak a megszokottnál. Rendezte: J. J. Abrams Szereplő(k): Tom Cruise Amerikai akciófilm, 128 perc, 2006

Markíza 5.35 6.00 8.40 9.25 11.15 12.10 13.05 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.35 18.00 19.00 20.00 22.00 22.20 22.50 23.45

Reflex Jó reggelt! Vacsoracsata Norbit (am.) Eltűntnek nyilvánítva (amerikai) Rex felügyelő Nyomtalanul (am.) Döglött akták (am.) Jóbarátok (am.) Két pasi... VII. (am.) Monk VII. (am.) Híradó Reflex Vacsoracsata Híradó Rendelő a rózsakertben IV. Híradó Adela-show Gyilkos elmék IV. Amerikai sorozat Nacho Libre Am.–német komédia

STV1 15.15 Az ügyesebb nyer Szórakoztató műsor 16.00 Hírek 16.30 Konyhaséfek háborúja 17.05 A szerelem ereje Ném. rom. sorozat 18.00 Szökés aranyországból Szlovák kalandfilm 19.05 Esti mese 19.15 Szlovákia ma 19.30 Híradó 19.55 Gólok, pontok… 20.15 Az élet – növények Fr. természetfilm 21.05 Dr. House (am.) 21.50 Hírek és kommentárok 22.15 Az áldozatok és a többiek: Az erőszakos bűncselekmények 22.45 Árulkodó nyomok Olasz filmsorozat 23.35 Rocca felügyelő Olasz krimisorozat 1.15 Műsorismétlések

JOJ 15.00 Gyilkos elmék II. 16.00 C.S.I.: Miami helyszínelők V. 16.59 Híradó 17.30 Sztárhírek 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimi-híradó 19.30 Hírek, sport 20.15 Panelházi történetek VI. Szlovák sorozat 21.15 Elítéltek III. Eva végre pert nyert, de Bárbi furcsálja, hogy öröme nem felhőtlen. Michajlo nem látogathatja meg feleségét, aki magánzárkában van. A férfi szerint az igazgatónő miatta bünteti Magorkát. 22.15 Castle II. (am.) 23.15 Hivatásosok Szlovák sorozat 0.15 Maffiasztori Szlovák sorozat

STV2 13.15 14.10 14.20 14.55 15.10 16.35 17.05 17.35 18.05 18.30 18.40 19.30 19.55 20.10 21.40 22.10 23.25 0.00

VAT – magazin Mi vagyunk Európa Fenomén (ism.) Istenek és hősök az antik mitológiában. 13/12. A főző Televíziós feldolgozás Nemzetiségi magazin Az időn túl (ism.) Regionális napló Enviro – magazin Esti mese Fókusz – egészség Híradó Hírek magyar nyelven Gyötrő titok Szlovák film Útban Eger – Tokaj felé… Útleíró sorozat Trió Belleville-ből Francia-kanadai film Események Parlamenti napló


41

Interjú > Hirdetés

2010. november 23. |47. szám

Változást, Somorján is! Erika Šoltésová-Maárová, a Híd polgármesterjelöltje a céljairól és a város gondjairól nyilatkozik A statisztikai adatok szerint még mindig kevés a nő a szlovákiai közéletben. Az utóbbi időben ez a helyzet fokozatosan javul, hiszen Szlovákiában Iveta Radičová a kormányfő, Lucia Žitňanská pedig az igazságügyminiszter. A hétvégi helyhatósági választásokon tovább javulhat az arány, mert számos hölgy polgármesterjelöltként is indul. Közéjük tartozik Erika Šoltésová-Maárová is, aki a Híd színeiben indul Somorján. Miért fogadta el a felkérést? – Tősgyökeres somorjai vagyok, itt jártam alapiskolába, itt is értettségiztem, majd pedig a pozsonyi Közgazdasági Egyetemen szereztem diplomát, közigazgatási és régiófejlesztési szakon. Férjemmel és két gyermekemmel a Fő utcán lakunk. Sokáig a bankszektorban és a magánszférában dolgoztam. Mindig is érdekeltek a közügyek, miként az önkormányzatok munkája is. Ezért fogadtam el a pozsony-károlyfalui (Karlová Ves) polgármesteri hivatalának felkérését, ahol a gazdasági osztályt vezetem. Nemrég úgy döntöttem, hogy jelöltetem magam Somorja polgármesterének. Most jött el a megfelelő idő, hogy felajánljam szülővárosomnak a szaktudásomat és tapasztalataimat. Mivel Pozsonyban tanult, majd pedig dolgozott, mennyi ideje volt arra, hogy a helyi gondokat megismerje? – Somorján nőttem fel, ide köt majdnem minden. Az első szerelem, diákkorom örömeit és csalódásait is itt éltem meg. Itt laknak a szüleim, miként a testvérem a családjával szintén somorjai. Helyi polgárként látom a kétségtelen fejlődést, de csaknem naponta szembesülök a gondokkal is. Sok polgártársammal beszélgetek

ezekről. Nemcsak most a kampány során, hanem az elmúlt években is így tettem. Véleménye szerint melyek a legnagyobb gondok a városban? – Az egyik legnagyobb problémának az uniós és más pályázati lehetőségek

Több és eredményesebb uniós pályáArchív felvétel zatot

gyenge kihasználását látom. Ezen a téren jelentős a lemaradásunk több környékbeli településhez képest is. Ezért ha bizalmat kapok a polgároktól, akkor ismert szakembereket kérek fel a sikeres pályázatok érdekében, s még inkább kihasználom a testvérvárosi kapcsolatok nyújtotta lehetőségeket. Közösen sokkal többet meríthetünk az uniós forrásokból, mint eddig. Ha így lesz, akkor új munkahelyeket teremthetünk városunkban, ezáltal pedig csökkenhet a Pozsonyba ingázók száma. Egyúttal pedig növekedhet az önkormányzat bevétele, amelyből ennek eredményeként több pénz jutna a helyi iskoláknak, az amatőr művészegyütteseknek, a sportegyesületeknek, a szabadidő aktív eltöltésének és a különböző korosztályú polgárok aktivitásainak a tá-

mogatására. További neuralgikus pont a Pozsonyba való ingázás. Ezért már felvettem a kapcsolatot Pozsonypüspöki polgármesterasszonyával, aki megígérte, hogy ha újraválasztják, akkor azonnal hozzálátnak annak az útnak a bővítéséhez, amely a városrész határában a fővárosba vezet. A régóta tervezett gyorsforgalmi út felépítésének felgyorsítása érdekében főleg a Híd két magasrangú tisztségviselőjének a támogatását szorgalmazom. Annál is inkább, mert a közlekedési tárca egyik államtitkára somorjai, a környezetvédelmi miniszter pedig dunaszerdahelyi. Nekik is szívügyük a jelenlegi, főleg a Somorja és Pozsony közötti áldatlan közlekedési helyzet fokozatos enyhítése. Egyre nagyobb gondot okoz a közlekedés és a parkolás Somorján is. Ezeket a problémákat miként oldaná meg? – Három megoldás jöhet számításba. Az első az, hogy ha a polgárok a belvárosba inkább gyalog mennek, ami egészséges és leginkább környezetbarát megoldás. A további lehetőség a parkolók egy részének fizetőssé tétele, ahogy azt már majdnem minden városban alkalmazzák. Jómagam viszont az első változattal együtt további parkolók kialakítását szorgalmazom, s felmérném a garázsház építésének lehetőségeit is. A betelepülések révén Somorja még inkább kétnyelvű város lett. Ezt az önkormányzati információs táblák teljes mértékben figyelembe veszik. Egyre több cégtáblán, üzletben, a három bevásárlóközpontban is viszont csak szlovák feliratok olvashatók. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy a kétnyelvűség elve ezen a téren is érvényesüljön?

– A Híd, amely engem jelölt erre a posztra, éppen most hozta nyilvánosságra a kisebbségi nyelvtörvény-tervezetét. Ez olyan európai léptékű dokumentum, amelynek szellemében, továbbá a parlamentben jóváhagyott jogszabály alapján óhajtok tevékenykedni, miként nyilván az új önkormányzat is. Vagyis következetesen kívánom érvényesíteni a kétnyelvűség elvét minden téren. Elsősorban azért, hogy a magyar és a szlovák nemzetiségű polgárok igazi otthona legyen ez a város, egyetlen lakost sem érjen semmiféle megkülönböztetés. Az eddig felsorolt tennivalóin kívül milyen célokkal indul polgármesterjelöltként? – Tudom, hogy az önkormányzat anyagi helyzete jelenleg nagyon rossz. Éppen ezért életbevágóan fontos a már említett uniós források, elsősorban a strukturális alapok sokkal jobb kihasználása. Ugyancsak sokkal eredményesebben használhatjuk ki városunk adottságait, kedvező földrajzi fekvését az új munkahelyek megteremtésére, a közösségi élet felpezsdítésére, az eddiginél is tisztább lakóhelyünk kialakítása érdekében. Mindez nem egyszerű feladat, de jó csapatmunkával, s a polgárokkal való sokkal közvetlenebb és gyakoribb kapcsolattartás és párbeszéd révén mi is sikeresek lehetünk. Városunkban is változásra van szükség az önkormányzati munkában is. Örömmel és megalapozott bizakodással tölt el, hogy a somorjaiak többsége így gondolkodik, s remélhetően szombaton ennek megfelelően szavaz. Ha megtisztelnek a bizalmukkal, akkor méltó leszek erre, s ígérem, hogy céljaimat a helyi képviselő-testület és mások segítségével valóra is váltom. (X)

Az eltelt négy év eredménye a jövő záloga Amennyiben az önök számára sem közömbös, hogy miképp alakul falunk jövője, november 27-én, szombaton ne maradjanak otthon, hanem vegyék a fáradságot és menjenek el választani. Önöknek polgártársaim, valamint a képviselőknek és a községi hivatal dolgozóinak köszönhetően az elmúlt választási időszakban sokat tettünk kis falunk gazdasági, társadalmi, sport és kulturális fejlődése érdekében. Röviden ismertetném a legfontosabb eredményeinket. Szinte az összes községi tulajdonú épületingatlant sikerült felújítani (óvoda, iskola, ravatalozóra, a futballpálya szociális létesítmé-

nye). Új gyalogjárdákat építettünk, rekultivációra került a hulladéklerakó területe, felújítottuk a közvilágítási hálózatot. Nekiláttunk az új bérlakások építésének, amelyekből az elsőket már decemberben átadjuk rendeltetésüknek. Újjászerveztük a futballklub tevékenységét. Életre keltettük népi hagyományunkat a Madi Bicsak Napokat. Megtörtént a helyi vízvezeték hálózat kollaudációja. Az értékelt négy évben összesen 4,3 millió euró beruházás-fejlesztési forrást nyertünk el sikeres pályázatokkal az európai alapokból. Ebben benne foglaltatik a csatornázásra szánt 2,6 millió euró is. A megkezdett munkát folytatni szeret-

ném. Az elkövetkező választási időszakban nagyobb gondot fordítok a szociálisan rászoruló és idős emberekre. Számukra közösségi házat tervezek építtetni, egyszobás lakásokkal, orvosi szobával, mosókonyhával. A volt mezőgazdasági szövetkezet telephelyére új beruházókat szeretnék csalogatni. Kerékpárutat létesíteni, valamint folytatni az új községi utak és gyalogjárdák építését. A jövő kulcsa azonban az önök kezében van. Olyan képviselőket válasszanak, akik a felvázolt elképzeléseket valóra is tudják váltani. Köszönöm a bizalmat. László Gábor

1


42

Tanácsadó > Hirdetés

Lelkem, jaj! Dr. Gašparová Bartalos Alica rovata

Testvéri szeretet?! l Kedves doktornő! Kétgyermekes

anya vagyok, van egy 15 éves fiam és egy 12 éves lányom. Nagyon szeretik egymást, mindketten szorgalmasak, a ház körüli munkákat is megcsinálják, viszonylag jó gyerekek, de van egy furcsa szokásuk. Találtak az interneten olyan számítógépes játékot, ahol ketten is tudnak játszani. Ha az egyikük meghal a játékban, akkor újra elölről kezdik az egész pályát. Ez eléggé bosszantja őket, így eldöntötték,

hogy aki miatt újra kell kezdeni, az kap ököllel a kezére! Gondolom mondani sem kell, hogy a fiú erősebb, és a lányomnak a keze úgy szokott kinézni, mint akit állandóan vernek! Addig szokták ütni egymást, amíg annyira fáj nekik, hogy hozzá se lehet érni! Ez mitől lehet? Szeretik a fájdalmat? Mit tudnék tenni, hogy ezt ne csinálják? Hiába mondom nekik, hogy hagyják abba és inkább találjanak ki valami mást, ami nem okoz fájdalmat a másiknak, de egyszerűen nem hallgatnak rám! Ön mit gondol erről? Válaszát köszönöm, Zsuzsa – Kedves Zsuzsa, a kérdését és a problémáját gyermekpszichológus tudná szakszerűen megválaszolni, de azt remélve, hogy segítek, mint sok mindent tapasztalt anya szeretnék véleményt mondani gyermekei furcsa játékáról. Sajnos, nem élünk sem mi, sem gyermekeink egy harmonikus, stresszmentes, szép világban. Ha olyanban telnének a napjaink, akkor aligha lennének öldöklő, durva játékok. Jelenleg a túlfeszített, magas feszültségű, negatív indulatok uralkodnak, meghatározva a

Net-felvétel

közhangulatot. Gyermekeink ennek ugyanúgy részései, ettől nem tudjuk teljes mértékben megvédeni őket. Nagyon fontosnak tartom ahogy gyerekeit jellemezte: jó gyerekek, szeretik egymást, de mégsem zárja ki, hogy időnként megöli egyik a másikat. Szerencsére csak virtuálisan. Életbevágóan fontos, hogy megszabaduljunk a felgyülemlett, megoldatlan feszültségtől. Nem túlzok! A gyerkőcöknek ez a játék a szennyvízcsatorna, mely elvezeti belőlük a romboló, negatív energiákat. Nem állítom, hogy ez a legjobb módszer, de ők (persze, nem tudatosan) ezt vezették be, ezt alkalmazzák. Nem hiszem, hogy

Mindent Bősért, minden bősiért! Všetko za Gabčíkovo, pre všetkých Gabčíkovčanov!

Fenes Iván

Csallóköz

szeretik és keresik a fájdalmat, de sok esetben a testi fájdalom átélése oldja a lelki feszültséget. Zsuzsa, probálkozzon beszélni velük, alaposan kérdezze ki őket, hogy mit éreznek a játék, a verekedés közben, miért fontos, mit jelent nekik a fájdalmat okozó ütlegelés. Olyan hangnemben beszéljen velük, mint egyenrangú beszélgetőpartnerekkel. Kérem, ne legyen számonkérő, kioktató, fenyítő. Ha nem sikerülne alaposan megbeszélniük azt, hogy mit miért tesznek, mire jó az, amit tesznek, ahogy teszik, esetleg megszaporodnának, durvábbá válnának a verekedéseik, gyermekpszichológushoz ajánlatos fordulniuk.


43

Beharangozó > Hirdetés

2010. november 23. |47. szám

Karácsonyi hangulat a MAX-ban A szórakoztató- és bevásárlóközpont második karácsonyi vására Hagyományosan karácsonyi díszletbe és hangulatba burkolódzik a MAX szórakoztató- és bevásárlóközpont, melynek keretén belül immáron másodízben rendeznek karácsonyi vásárt a központ helyiségeiben. A látogatóknak lehetőségük lesz válogatni az ünnepi tárgyak, dekorációk, nyalánkságok, valamint a karácsonyi ajándék- és meglepetéstippek bő választékából a központ területén. Találkozhatnak itt azokkal az árusokkal is, akik minden évben kínálgatták portékájukat az „Aranykapu” elnevezésű karácsonyi vásárban, melyet a városközpontban rendeztek hosszú éveken keresztül. A karácsony hangulatának átélése és a vásár meglátogatása december elsejétől egészen december 24-ig a hét minden napján 9 órától 21 óráig lehetséges az érdeklődők, és a vásárlók számára. A karácsonyi vásáron el-

töltött pillanatokon kívül az épület előtt megkóstolhatják a frissen sült kürtőskalácsot is, de kellemesen

néven. Minden valószínűség szerint az üzletek bő választékában mindenki megtalálja majd a szeretteinek

a helyszínen felállított színpadon. A piros ruhás, hófehér szakállú jóságos ajándékosztó mellett az ifjoncok

Diótörő (Luskáčik) című karácsonyi mesefilm. Mint minden évben, a bevásárlóközpont az idén is

eltölthetik az időt egy csésze kávé mellett vagy vásárlással a különböző részlegeken, mint például a New Yorker, Gate, Kenvelo, Reserved, Baťa, Óra és ékszer üzletek, valamint a T-Mobile és Orange kínálatai közt. A már mindenki által ismert márkaboltok mellett a földszinten egy új üzlet várja a kedves vásárlókat, nagyon kedvező árral rendelkező márkás árukínálattal, Hot Labels

szánt ajándékot, meglepetést.

számára Zetek bábszínész kedveskedik majd bábjátékkal az első emeleten berendezett gyereksarokban. Gyermekeiket a Cinemax mozi meglátogatásával örvendeztethetik meg a szülők, ahol a fiatalokat és a felnőtteket egyaránt megszólító Narnia című sikeres mesefilm legújabb része kerül bemutatásra. Ezen kívül látható lesz még az Aranyhaj és a nagy gubanc (Na vlásku) és a

karácsonyi köntösben és kellemes karácsonyi zene hangulatával segíti elő az Önök ünnepi vásárlását, pihenését és kikapcsolódását. Az év legszebb ünnepének közeledtével is örömmel várjuk minden kedves látogatónkat, s kívánunk kellemes vásárlást, szórakozást és pihenést a MAX szórakoztatóés bevásárlóközpontban. Kellemes karácsonyi ünnepeket! (X)

Gyermekeinknek szeretettel Természetesen a szervezők nem feledkeztek meg a legkisebbekről sem, akik december negyedikén 15 órai kezdettel személyesen is találkozhatnak a Mikulással. Ő karácsonyi meglepetésekkel és édességekkel jutalmazza meg a neki éneklő vagy szavaló legbátrabbakat

A képviselő-testületben a nőkre is szükség van Habán-Stejskal Dana mérnöknő két felnőtt gyermek édesanyja, Dunaszerdahelyen a Művelődési Akadémia igazgatónője. Ön köztudottan kitűnő menedzseri képességekkel rendelkezik. Ez segítette abban, hogy a Művelődési Akadémia igazgatója legyen? – Mindig szerettem magamat kipróbálni a különböző területeken, így időnként jelentkeztem különféle pályázatokra, állásinterjúkra. Így volt ez ezzel az állással is. Akkoriban a járási hivatalban dolgoztam, s mivel azt sem akartam feladni, a kettőt együtt csináltam: fél négyig a hivatalban dolgoztam, majd este az akadémián folytattam tovább. Nyolc hónap után azonban döntenem kellett. Most viszont képviselőjelöltként a Híd színeiben indul a helyható-

sági választásokon az 1. választókörzetben, a 12-es szám alatt. Miért tartja fontosnak, hogy részt vegyen a közéletben? – Számomra nagyon fontosak az emberek, és fontos a közösség, a kö-

A nőkre is szükség van Szakáll Mária felvétele

zösségi szellem. Ha nyitottan közelítünk az emberekhez, visszakapjuk

az odafigyelést, a szeretetet, az energiát, a munkában a segítséget. Nagy bennem a küzdőképesség, nem könnyen adom fel a harcot, ha tisztán látom a célt. S most tisztán látom: élhető, zöldellő, kellemes kisvároskában szeretnék élni, ahol nem kivágják a fákat, hanem ültetik, nem csak körforgalmak szaporodnak, hanem játszóterek, tiszta járdák is. Mik a tapasztalatai: nőként nehezebb helyt állni? – A férfiakkal szemben sajnos még rengeteg téren hátrányban vagyunk. Viszont, mi, nők, rendelkezünk olyan pozitívumokkal, melyekkel élnünk kell, kellene. Előnyünk például, hogy van hatodik érzékünk, nyitottak vagyunk. Hiszek a jóságban, az őszinteségben és a mosoly varázsában. Sokszor felidézem magamban a mondást, amely szerint a mosoly egy görbe

vonal, mely egyenesbe hozhat mindent. Miért tartja fontosnak, hogy a nők részt vegyenek a közéletben? – A férfiakról azt mondják, kemények, racionálisak. Elismerem őket, a képességeiket és tudásukat, de fontos, hogy az életünk minden terén ott legyen a női szem is, képviselve legyen a másik oldal is. Ugyanannyira fontos a nők rálátása, a nők mosolya, finomsága, a nők szeretete, a női látószög is, mégpedig azért, hogy teljes legyen a világ. Épp ezért tartom nagyon fontosnak, hogy minél több hölgy képviselőjelölt-társam kerüljön be az önkormányzati testületbe. Szeretném, ha nem olyan érzéssel kellene fogadni a városi híreket, hogy megint a fejünk felett döntöttek, nélkülünk. Tehát az Önök szavazata – szavazat a változásra. (x)


44

Csallóköz

Sport

Angyalok a szerdahelyi sportcsarnokban A negyedik helyre tornázták fel magukat a komáromi férfiak FÉRFI EXTRALIGA KOSÁRLABDA – Az MBK Rieker szerdai igló elleni mérkőzésének végjátéka igencsak drámaira sikeredett, a végig vezető vendégcsapat egyetlen kosár különbséggel nyerte a fontos találkozót. A komáromiaknak vasárnap ismét bevált a „hazai” dunaszerdahelyi sportcsarnok, ahol eddig négy mérkőzést játszottak és mind a négyszer győzelemmel zárták az összecsapást. MBK Rieker Komárno–BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 83:85 (15:26, 25:22, 23:21, 20:16). Legeredményesebb pontszerzők: Jackson 25, Berkis 17, Burrows 16, ill. Jefferson és Johnson 18, Baldovský 16. Hárompontos dobások: 5 és 9. Már az első percekben elhúzott az iglói gárda (7:14), és a negyed végé-

belelendült, az első félidőben ugyanis mindössze egy kosarat dobott. Az eredmény így először 48:50-re, majd 54:54-re alakult. Az iglói csapat viszont kihasználta a komáromi kosarasok újabb megingásait, ismét újítani tudott, s a harmadik negyedet előnnyel zárta (63:69). Az utolsó negyedben a Rieker csapat tovább loholt, küzdött, hogy megfordítsa a mérkőzés állását – Jackson 69:72-re szépített, Jurík hárompontos dobása után 74:74, majd egy kicsivel később 76:76 volt az eredmény. És ekkor jött a hidegzuhany: Bartoš és Mielczarek távoli dobásai a komáromi kosárban landoltak (76:82). Válaszra és fordításra már nem maradt idő. Az egész mérkőzés képét tekintve az iglói csapat megérdemelten győzte le a komáromi kosarasokat. A 15. forduló további eredményei: Léva–Prievidza 98:77 (24:16, 48:44, 74:61), Banská Bystrica–Handlová 73:70 (17:15, 35:24, 51:34), Pezi-

A második félidőben változott meg a játék képe

re 11 pontra növelte előnyét (15:26). A játéknak ebben a fázisában meglepően lazán és pontosan játszott a vendégcsapat, míg a komáromiak játéka görcsös és pontatlan volt. Csak a második játékrészben eszmélt fel a hazai gárda, főleg Jackson és Mišinský révén hat pontra felzárkózott (27:33). A zsinórban elért iglói hét pont viszont megint baljóslatú jel volt (27:40), és a félidőt is előnnyel zárták a vendégek (40:48). A szünet után nagy iramban kezdett a Duna-parti csapat. Burrows is

A szerző felvétele

nok–Žilina 90:76 (24:18, 39:36, 69:62), Svit–Nitra 66:82 (21:22, 43:47, 56:74). MBK Rieker Komárno–BC Prievidza 95:77 (30:26, 19:19, 29:18, 17:14). Legeredményesebb pontszerzők: Burrows 28, Jackson 22, Berkis 9, ill. Booker 28, Majoroš 16, Boyd és Ridzoň 11–11. Hárompontos dobások: 5 és 7. Az egész első félidő egy rohanó kosárlabda volt palánktól palánkig. A sereghajtó privigyei csapatnak megfelelt ez a játékstílus, de a na-

Müllert (6), a somorjai amerikait Kiss próbálja akadályozni

gyobb játékerőt képviselő komáromi kosarasoktól okosabb, türelmesebb, kidolgozottabb produkciót várt el mindenki. A pontszerzéssel nem is lett volna gond, viszont a játékosok a védekező feladatokban szinte alulmúlták magukat. A félidei négypontos hazai előny (49:45) nem sok jóval kecsegtetett. A második félidőben már megváltozott a játék képe. A komáromi csapat feljavult, védekezésének is köszönhetően fokozatosan növelte előnyét, és magabiztosan szerezte meg a győzelmet. Edzői vélemények – Juraj Suja (Komárom): „Nagyon elégedetlen voltam a csapatom első félidei teljesítményével. A fiúk mintha elfelejtették volna, hogy kosárlabdában a jó védekező munka a siker alapja. A második félidőben már azt játszották amit elvártam tőlük.” Ľuboš Jelačič (Privigye): „Megérdemelten győzött a hazai csapat, mert főleg a második félidőben agresszívebben játszott. Gyors ellentámadásaikat nem tudtuk kivédeni, a palánkok alatt is eredményesebbek voltak. Mi pedig támadásban teljes csődöt mondtunk.” A 16. forduló további eredményei: BK 04 AC LB Spišská Nová Ves–ŠKP Banská Bystrica 72:60 (19:13, 17:15, 23:15, 13:17), MBK Handlová–Basketbal Pezinok 96:85 (24:20, 27:21, 22:17, 23:27), BK Váhostav-SK Žilina–BK Iskra Svit 95:84 (24:19, 21:18, 27:18, 23:29), BK SPU Nitra–BK Inter Bratislava 88:60 (23:20, 24:11, 17:14, 24:15). Keresztényi Gábor

A szerző felvétele

NŐI EXTRALIGA Kétszáz néző szurkolt a somorjai lányoknak, akik az országos bajnokság legjobb csapatát látták vendégül. ŠBK Šamorín–Dobrí anjeli Košice 51:105 (15:25, 18:25, 14:22, 4:33). Legjobb hazai pontszerzők: Müller 17, Ivanová 9. Hárompontos dobások: 3 és 3. Diósi Albert edző védencei szereztek 5:0-ás vezetést az elején, ám a neves amerikaiakkal teletűzdelt keletiek ettől nem illetődtek meg. S bár fokozatosan és könnyedén átvették a mérkőzés irányítását, a két csapat közti gólkülönbség mégsem nőtt drámaian. A csallóközieknél jól mutatkozott be a szintén amerikai Müller, aki egyben legjobb pontszerzője is volt együttesének. Az utolsó negyedben már azonban nem lehetett lépést tartani a kassai angyalokkal, akik szinte szárnyaltak a dunaszerdahelyi sportcsarnokban. A somorjaiak összeállítása: Slamová, Müller, Horony, Girdwod, Jakubíková, Suja, Ivanová, Krajcsovicsá, Orosz, Raková, Fekete és Staschmuk. A 10. forduló további eredményei: BK Inpek UKF Nitra–MBK Ružomberok 76:68 (19:14, 24:14, 13:19, 20:21), BK Slovan Bratislava–ŽBK Whirlpool Poprad 51:83 (9:16, 10:14, 7:29, 25:24), MBK REGIÓN Rožňava–BK PU Bemaco Prešov 66:83 (20:26, 10:25, 19:10, 17:22). Ján Čikovský


Nemesócsa tartja a lépést Kézilabda Somorja vezeti a járási csapatbajnokságot ASZTALITENISZ – Mármint a férfi 1. liga nyugati mezőnyében, ahol a 3. kettős fordulóból elhalasztott mérkőzéseit (Nemesócsa–Léva 10:4, Nemesócsa– Komárom/Ipolyság 10:4) megnyerve 19 pontjával a harmadik helyről várja a folytatást a 20 pontos Nyitra és az ugyancsak 19 pontos Galánta mögött. Újabb fordulót játszottak a megyei pontvadászatokban, a Nyitra megyei 4. ligában – szerdai játéknapot is beiktatva – történetesen kettőt. Nagyszombat megyei 2. liga, 8. forduló: Špačince–Diószeg 9:9, Skalica–Vásárút 8:10, Nagymácséd–Horné Orešany 5:13, Maco Trnava–Piešťany 17:1, Bős–Bricon Trnava 13:5, Hlohovec–Hodos 5:13.

SPORTGIMNÁZIUM–DAC

Nyitra megyei 4. liga, 8. forduló: Bánov C–Kürt 5:13, Komárom/ Ipolyság C–Vágsellye 4:14, Vlkas–Pok. Komárom 12:6 , Vághosszúfalu–Lok. Érsekújvár 12:6, Zsitvabesenyő–Komáromi Iki 16:2, Bátorkeszi–Érsekújvár B 6:12. 9. forduló: Kürt–Komárom/Ipolyság C 6:12, Érsekújvár B–Bánov C 17:1, Komáromi Iki–Bátorkeszi 4:14, Lok. Érsekújvár–Zsitvabesenyő 9:9, Pok. Komárom–Vághosszúfalu 3:15, Vágsellye–Vlkas 12:6. 1. Vágsellye

9 9 0 0 120:42 27

2. Vághosszúfalu

9 8 0 1 123:39 25

3. Vlkas

9 6 1 2 100:62 22

4. Érsekújvár B

9 5 2 2 101:21 9 5 2 2 100:62 21

1. Maco Trnava

8 7 1 0 114:30 23

5. Zsitvabesenyő

2. Horné Orešany

8 5 3 0 86:58 21

6. Lok. Érsekújvár 9 4 2 3 80:82 19

3. Hodos

8 6 1 1 77:67 21

7. Kom./Ipolyság C 9 4 1 4 80:82 18

4. Diószeg

8 4 2 2 74:70 18

8. Pok. Komárom

5. Bős

8 5 0 3 83:61 18

6. Špačince

8 4 1 3 75:69 17

10. Kürt

9 2 0 7 63:99 13

7. Vásárút

8 3 1 4 69:75 15

11. Bánov C

9 0 0 9 32:130

9

8. Hlohovec

8 3 0 5 64:80 14

12. Komáromi Iki

9 0 0 9 24:138

9

9. Bricon Trnava

8 1 2 5 62:82 12

10. Nagymácséd

45

Sport

2010. november 23. |47. szám

8 1 2 5 60:84 12

11. Skalica

8 0 3 5 48:96 11

12. Piešťany

8 0 2 6 52:92 10

Nagyszombat megyei 3. liga, 8. forduló: Hlohovec B–Majcichov 17:1, Špačince B–Maco Trnava B 9:9, Nádszeg–Holíč C 5:13, Senica–Nagyfödémes 8:10, Kúty–Bős B 11:7, Diószeg B–Dobrá Voda 5:13.

9. Bátorkeszi

9 4 0 5 80:82 17 9 3 0 6 69:93 15

Nagyszombat megyei 5. liga (dunaszerdahelyi járási csapatbajnokság), 9. forduló: Bögellő–Dunaszerdahelyi Eki A 3:15 (15:46), Nyékvárkony–Vásárút C 8:10 (33:35), Csallóközkürt–Baka B 18:0 (54:8), Dióspatony–Somorja 0:18 (10:54), Bős C–Hodos C 8:10 (27:38), Nyárasd–Csallóköztárnok 16:2 (51:10). Nagyabony–Baka A (elhalasztva). A Dunaszerdahelyi Eki B csapata szabadnapos volt.

1. Holíč C

8 8 0 0 113:31 24

2. Dobrá Voda

8 7 0 1 95:49 22

3. Kúty

8 6 1 1 82:62 21

1. Somorja

8 7 1 0 110:34 23

4. Nagyfödémes

8 5 0 3 80:64 15

2. Bős C

9 5 1 3 104:58 20

5. Špačince B

8 4 2 2 78:66 18

3. Nagyabony

7 6 0 1 91:35 19

6. Senica

8 4 2 2 75:69 16

4. Balony

8 4 3 1 95:49 19

7. Hlohovec B

8 3 2 3 75:69 16

5. Csallóközkürt

8 5 1 2 90:54 19

8. Nádszeg

8 3 2 3 73:71 16

6. DS Eki A

9 4 2 3 92:70 19

9. Bős B

8 2 0 6 62:82 12

7. Nyárasd

9 4 1 4 92:70 18

10. Ma. Trnava B

8 1 1 6 56:88 11

8. Vásárút C

8 4 1 3 70:74 18

11. Diószeg B

8 0 0 8 42:102

8

9. Baka A

6 5 0 1 73:35 16

12. Majcichov

8 0 0 8 33:111

8

10. Hodos C

6 4 1 1 69:39 15

11. Nyékvárkony

8 3 1 4 79:65 15

12. DS Eki B

7 3 0 4 65:61 13

Nagyszombat megyei 4. liga, 8. forduló: Hodos B–Sopornya 12:6, Galánta B–Buková 8:10, Nagymácséd B–Holíč D 7:11, Senica–Piešťany B 7:11, Kúty B–Vrbové 11:7, Skalica– Galánta C 6:12. 1. Holíč D

8 7 1 0 93:51 23

2. Hodos B

8 7 1 0 92:52 23

3. Galánta B

8 8 6 1 96:48 21

4. Piešťany B

8 5 2 1 92:52 20

5. Buková

8 5 1 2 81:63 19

6. Galánta C

8 3 2 3 80:64 16

7. Nagymácséd B

8 4 0 4 76:68 16

8. Skalica B

8 3 0 5 65:79 14

9. Kúty B

8 2 0 6 48:96 12

10. Vrbové

8 1 0 7 46:98 10

11. Sopornya

8 0 1 7 52:92

9

12. Senica B

8 0 1 7 43:101

9

13. Dióspatony

8 2 0 6 48:96 12

14. Bögellő

8 0 0 8 24:120

15. Baka B

8 0 0 8 6:138

8

16. Tárnok

7 0 0 7 8:118

7

Hétórás utazás után léptek pályára Kassán a szerdahelyi középiskolások. Ennek ellenére az ifjabbak korosztályában csak hajszálon múlott a pontszerzés. I. ifjúsági liga, idősebb ifik: Košice–DAC 35:28 (19:13). Csallóközi gólszerzők: Brunczvik 8, Viola 7, Sztraka, Fegyveres 4–4, Újhelyi 3, Németh 2. I. ifjúsági liga, ifjabb ifik: Košice–DAC 26:25 (17:17). A sportgimisek pontjai: Borsányi 7, Bódis 5, Fegyveres 4, Bartalos 3, Pálffy, Nagy, Méhes 2–2. (l) DAC Ifjúsági 2. liga: DAC Dunaszerdahely–Galánta 36:17 (13:8) A szerdahelyiek összeállítása: Kalina Á., Merva B. – Fodor D. (8), Szerencsés M., Nagy T. (6–6), Komáromi Á. (4), Horváth G., Fodor M. (3–3), Lelkes N., Méry D., Novotný Á., Laczkó Á., Krajčír I., Rózsa J. (1–1). Edző: Fodor M. Diákok (Nagyszombat-Nyitra) kerületi bajnoksága: Idősebb diákok: Vágsellye–DAC 8:29 (4:19), DAC–Érsekújvár A 21:25 (12:11), DAC–Érsekújvár B 21:13 (7:5). Összeállítás és gólszerzők: Lelkes A., László G. – Kosár Á. (19), Rózsa T. (13), Dömény G., Bénes K. (9–9), Hencze A. (7), Brányik M. (4), Kollár E. (3), Balogh M. (2), Horváth

L., Mészáros Cs. (1–1), Horváth M., Simon T., Csörgei L., Fekete N., Nagy A. Edző: Dömény L.. Ifjabb diákok: DAC–Érsekújvár A 8:28 (3:15), DAC–Érsekújvár B 12:13 (6:6). Összeállítás és gólok: Bohuniczký M., Balogh B., – Vajda Z. (6), Kiss B., Fehér T. (4–4), Danter B., Bugár B., Csóka Z. (2–2), Juhos Á., Horváth B., Guban D., Póda B., Álló P., Perényi A., Bede T. Edző: Koczó M. (km) ŠK TALENT A Nyitra megyei kézilabda-bajnokságban szereplő dunaszerdahelyi kezdő lányok (a nagyszombatiban nem indult hosszú távú verseny) vasárnap mindkét ellenfelüket legyőzték a városi sportcsarnokban lejátszott tornán. A házigazdák eredményei: ŠK TALENT Dunajská Streda–Šaľa B 26:20 (13:7). A csapat tagjai és góldobói: Mészáros Réka 4, Manczal Dóra 5, Brunczvik Fanni 3, Mészáros Szabina 2, Pongrácz Emma 2, Csiba Veronika 8, Reszutyík Orsolya 2, Varga Nikoletta, Németh Dóra, Füzék Denisza, Horváth Iveta (kapus) és Mészáros Rebeka (kapus). Edző: Mészáros Ildikó. ŠK TALENT Dunajská Streda–Šurany 20:5 (13:4). A csapat tagjai és góldobói: Mészáros Réka 1, Manczal Dóra 2, Brunczvik Fanni 5, Mészáros Szabina 2, Pongrácz Emma 3, Csiba Veronika 4, Németh Dóra, Reszutyík Orsolya 2, Varga Nikoletta 1, Füzék Denisza, Horváth Iveta (kapus) és Mészáros Rebeka (kapus). Edző: Mészáros Ildikó. (bt)

8

(–ckj)

Sportmix JÓTÉKONYSÁGI FOCI. A Geri csodalámpás alapítványnak adományozták összegyűjtött 475 eurós támogatásukat azok a sportolók és szimpatizánsaik, akik november 21-én, vasárnap részt vettek Nagymegyeren a helyi labdarúgóklub által megrende-

Az ŠK TALENT csapata. Felső sor (balról): Pongrácz Emma, Manczal Dóra, Brunczvik Fanni, Mészáros Réka, Csiba Veronika. Guggolnak: Németh Dóra, Reszutyík Orsolya, Mészáros Szabina, Mészáros Réka, Füzék Denisza, Varga NikoBrunczvik Tünde felvétele letta. Hiányzik Horváth Iveta

zett öregfiúk teremfocitornáján. A jótékonysági akció november 28-án 9.30 órától folytatódik a városi sportcsarnokban, melybe a sportegyesület IV. ligás futballistái és meghívott vendégeik is bekapcsolódnak. SAKK. Immár a 4. fordulót játszották a hétvégén a 4. liga A22-es déli csoportjában, ahol a régiónk csapatai az

alábbi eredményeket érték el: Dunaszerdahely D–Zentiva Hlohovec 2:3, Thermál Nagymegyer–Lok. Trnava E 3:2 (a csallóközi csapatból győzött Iván Imre, remizett Cséfalvay I., Iván I., Végh V. és Csoltkó F.), Komplet Tr.Modranka–Szered 2:3. A Patonyi Bástya B csapata szabadnapos volt (vk, ck)


46

Csallóköz

Sport

Kicsi a Dávid, de ügyes Egy nagymegyeri labdarúgótehetség viszontagságos karrierje Amikor annak idején a 13 éves Nagy Dávid elindult Nyitrára „világot próbálni”, akkor még igencsak szűk volt ez a mi világunk. Számára egy jó focipályát, edzőt és igazi futballcipőt jelentett. Az évek múlásával azonban tágult a határ: a tehetséges labdarúgó 15 évesen az országos ifjúsági ligában kergette a labdát, hamarosan Szlovákia válogatottjának mezét is magára ölthette, sokat utazott, s az európai szintű megmérettetés karnyújtásnyira került hozzá.

kapitánynak. Ez időben történt, hogy Prágában az egyik nemzetközi tornán felkereste őt a Sparta Praha jatékosügynöke, aki konkrét ajánlatot tett a nagyhírű klub nevében. De mire a részletekbe bocsájtkoztak volna, megjelentek a nyitrai vezetők és alaposan ledorongolták, mondván, hogy ő és kollégája, Stoch átigazolását illetően csak és kizárólag Lednický játékosügynök hivatott tárgyalni! Dávid csak ekkor tudta meg, hogy Lednický az ő menedzsere! De hogy Lednický úr mennyire „törődött” a labdarúgóval, arra egy példa: 2007 tavaszán Török-

Suma summárum, a szóbanforgó menedzser Nagy Dávid útjait rosszul egyengette. Országokat, időpontokat, csapatokat emlegetve hitegette őt. Ennél tovább nem ment. Pedig ekkor még senkinek, semmilyen kifogása nem lehetett a tehetséges fiatal játékos ellen. Dávidról tudni kell, hogy szinte feszül a győzni akarás benne. Számára a játéktér csak akkor él, ha egyszerűen, őszintén a játék lelkébe mélyülőn mozoghat rajta. De ez az idillikus hangulat nem tartott sokáig. Olomoucba utaztak egy nemzetközi tornára. S mivel a selejtezőben áthá-

A nyitraiak U19-es csapata a 2007/2008-as idényben. Nagy Dávidot a legalsó sor jobb szélén láthatjuk

A történetben a legcsodálatosabb maga Nagy Dávid volt, akinek úgy tűnt, hogy minden álma válóra válhat. Hiszen ekkor még a közismerten igényes nyitrai futballiskola és a tehetséges nagymegyeri fiú között felhőtlen volt a kapcsolat. S ez a tény, mint a balzsam, úgy hatott Dávidra. Ebből merített erőt akkor is, amikor egy súlyos sérülésből felépülve újra játékra jelentkezett, és 13 mérkőzésen 23 gólt lőtt! Az edzői annyira elégedettek voltak vele, hogy „felvitték” a 17 évesek közé! Akkor került be először az országos ifiválogatottba, ahol kinevezték csapat-

országban vettek részt egy nemzetközi tornán a válogatottal. S állítólag már az első mérkőzés után az angol Derby County képviselője találkozót kezdeményezett a Nyitra ott lévő vezetőivel. Arra kérte őket, hogy engedjék ki Dávidot egy-két próbamérkőzésre a szigetországba. A fiúnak azonban senki nem szólt a vezetők közül. Dávid csak később szerzett tudomást minderről. S amikor méltatlankodott emiatt, a klubvezetés azzal vigasztalta, hogy Lednický úr biztosan más, jobb klubot szemelt ki számára!

mozták magukat, elődöntőt játszottak az Ostrava ellen. Félidőben 2:1-re vezettek. Stachura úr volt az edző, aki Dávidot nem a középpálya szélére állította, hanem középre, az előre tolt csatár mögé. S ő nagyon jól érezte magát ezen a poszton. Gólt is rúgott. Ezért érte váratlanul, amikor az edző jelezte, hogy lecseréli. A tréner szándéka ellen azonnal tiltakozni igyekezett. Mégis az ő száma világított a cserével megbízott csapatvezető tábláján. Látva a „tényeket” Dávid nagyon begurult. Letépte kapitányi karszalagját, és a tréner lábai elé dobta azt!

Hazaérkezve nagy büntetésre számított, de csak annyi történt, hogy áthelyezték a 19 évesek közé. S mit ad Isten, Dávidnak közöttük is jól ment a játék. Ez azonban ismét valakinek nem tetszett, mert a focista egyszercsak a felnőttek között találta magát. Játéklehetőséget persze nem kapott, még a B csapatban sem. Ekkor lépett közbe Nagymegyer. Egész pontosan Bugár Zsigmond. Igen ám, de Nyitra csak nagy pénzért volt hajlandó Dávidot visszaszolgáltatni a fürdővárosba. Az egymást követő éles tárgyalások végül kölcsönös

Archív felvétel

megegyezéssé szelídültek. S ez így volt jó, mert a nagymegyeri labdarúgás ezzel az átigazolással nagyobb erőt és értéket jelent. Hiszen Nagy Dávid ténykedése a pályán célszerű és megalapozott. Önkéntelenül fejezi ki azt a játékmódot, amelyet Nyitra megértett és felfogott. S az ilyen fundamentum nem hagyja, hogy a foci romantikája meghaljon. Hiszen Nagymegyernek ez a kultúrája. Ez az, amit ebben a városban, ebben a klubban az egyik nemzedék a másikra örökül hagy. Brányik Sándor


47

Sport

2010. november 23. |47. szám

Edu a Csallóközt is meghódította A brazil világbajnok edzést tartott, szurkolókkal találkozott, focitudását csillogtatta Csallóközi fociberkekben kétségkívül a brazil futballegenda, Edu látogatása jelentette az elmúlt hét csúcseseményét. Eduardo Jonas Américo, Mexikó brazil világbajnoka Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármester és a Dunaszerdahelyi Területi Futballszövetség meghívására érkezett régiónkba, ahol Brazília focinagykövetének kijáró tisztelettel fogadták a szakem-

patának edzését irányítva demonstrálta az utánpótlásképzés általa preferált módszereit, fortélyait. A focistapalánták olykor szájtátva bámulták a dél-amerikai tanítómester megmozdulásait, még mindig csodálatra méltó technikai virtuozitását. Akik elsőként találtak a kapuba a távoli lövések gyakorlásánál, azok dedikált Edu-fotót kaptak jutalmul. A fiatalokat feltüzelte a büntetőpárbaj, a sztárvendég ugyanakkor a kapusokat is megtornáztatta. Természetesen

Minden idők legjobb balszélsője a legifjabb DAC-labdarúgókkal Deutsch Attila felvétele

állt Cséfai Tibor, Klempa Szilárd, Németh Krisztián, Hubert Ondua és Benovič Árpád, a Tóth Ernő polgármester helybeliekből összeállított alakulatával mérte össze tudását. A 3:3-as döntetlennel végződött párharc első találatát stílszerűen bal lábbal az FC Santos fenomenális támadója, Edu szerezte. Egyértelmű: a Joe Borbély játékosügynök és Edu

berek által minden idők legjobb balszélsőjének titulált kiválóságot. Az ötvenhétszeres válogatott csatár találkozott a sajtó képviselőivel és csallóközi rajongóival is. Fogadta őt Dunaszerdahely polgármestere, a területi szövetség vezérkara. Edzői tanfolyamon osztotta meg tapasztalatait a régiónkban tevékenykedő szakembergárdával. Szombat délelőtt a hazájában sikeres focitanodákat működtető Edu a DAC-stadionban a sárga-kékek Rudolf Pavlík vezette idősebb diákcsa-

sztárallűröktől mentes, végtelenül szerény, örökké mosolygó és mindig oly készséges sportember belopta magát a szurkolói szívekbe. Jelenlétével egyben elévülhetetlen érdemeket szerzett a brazil futball, a legnépszerűbb sportág további népszerűsítésében. (ágh)

Marian Baláži felvétele

az autogramgyűjtők is megtalálták a számításukat, közös fotózásra is jutott elég idő. Megtudtuk, a régi csaták hőse, aki már tizenhat esztendős korában, minden idők legifjabb játékosaként vb-részvétellel büszkélkedett, itt-tartózkodása során egy délszlovákiai futballakadémia megalakításáról is tárgyalt vendéglátóival. A brazil focilegenda vasárnap délután a nagyudvarnoki futballpályán játéktudását is megcsillantotta. Az Edu Team, melynek sárga-kék mezében többek között csatasorba

Fogas Ferenc felvétele

Az örökifjú Edu és csallóközi ellenfelei

A Duslo játszott jobban, de… Tizenkettedik őszi vereségüket szenvedték el Gömörben a vágsellyeiek, továbbra is ők a sereghajtók I. labdarúgóliga, 17. forduló: MŠK Rimavská Sobota–Slovan Duslo Šaľa 3:1 (1:0). Gólok: 33. Pisár, 76. Sedlák, 89. Juhász, ill. 87. Gogolák. Sárga lap: 49. Vargic, 90. Geri, ill. 20. Čirik, 45. Obert, 78. Mujkoš. Játékvezetők: Kružliak – Ádám, Sluk. Nézők száma: 283. Piszár József csapatkapitány kezdte el a hazaiak gólgyártását, a sellyeiek védelmi rövidzárlatát kihasználva – 1:0. Ez maradt az első félidő eredménye. Szünet után a Duslo játszott többet és jobban, gólt azon-

ban ismét a rimaszombatiak szereztek, amikor Sedlák távolról átemelte a Vág mentiek kapusát – 2:0. Az ellenkező oldalon Gogolák is betalált, kipókhálózva a felső sarkat – 2:1. Végül Juhász volt eredményes, ehhez viszont az ellenfél kapusának segítségére is szüksége volt, aki a mezőnyjátékos fejesét ügyetlenül ütötte saját hálójába. További eredmények: MFK Tatran AOS Liptovský Mikuláš–FK Bodva Moldava nad Bodvou 3:0 (2:0), g.: 45. és 64. Latiak (az elsőt tizenegyes-

ből), 36. Šlosár. MFK Zemplín Michalovce–FC Petržalka 1898 0:2 (0:0), g.: 60. Augustín, 61. Szarka. MFK Dolný Kubín–AS Trenčín 1:4 (1:3), g.: 21. Drengubiak, ill. 3. és 41. Fanendo Adi, 10. Ševela, 74. Horváth Béla. LAFC Lučenec–FK Púchov 2:0 (1:0), g.: 30. Kamendy, 79. Gálik. MFK Ružomberok „B”–ŠK SFM Senec 1:1 (0:1), g.: 59. Chovanec (11 m), ill. 26. Belkovics. A Duslo csapata november 27én, 13.00 órakor a liptószentmiklósiakat fogadja hazai pályán. (lel)

A bajnokság állása 1. Trenčín

17 13 3 1 40:10 42

2. Petržalka

17 8 7 2 32:16 31

3. Losonc

17 7 5 5 26:20 26

4. Rimaszombat

17 7 4 6

5. Michalovce

17 7 4 6 24:25 25

17:16 25

6. L. Mikuláš

17 8 1 8 24:26 25

7. Szepsi

17 6 5 6 28:26 23

8. Szenc

17 6 5 6 25:23 23

9. D. Kubín

17 6 4 7 21:20 22

10. Ružomberok B 17 4 5 8 13:22 17 11. Púchov

17 4 2 11 14:37 14

12. Vágsellye

17 2 3 12

9:32

9


48

Csallóköz

Sport

Prešovban megszakadt a DAC sikersorozata A szövetség fegyelmi bizottsága vizsgálja a kerületi riválisok rangadóját Corgoň Liga, 17. forduló. Szombaton megszakadt a DAC kilenc meccsből álló veretlenségi sorozata. A sárga-kékek tekintélyt parancsoló sikerszériáját az utóbbi hetekben javuló formában játszó, az alsóházban tanyázó sároseperjesiek szakították meg, akik egygólos győzelmükkel zsinórban immár hatodik bajnoki meccsükön nem találtak legyőzőre, mi több, egymást követő negyedik összecsapásukon még gólt sem kaptak. A nagyszombatiak elleni győztes párharcot követő napokban a csallóköziek érthetően jó hangulatban készültek az újabb bajnoki erőpróbára. Optimizmusukat növelte az a tény is, hogy a csapatkapitány Hílek letöltötte fegyelmi büntetését, Matůš pedig felépült sérüléséből. Természetesen mindketten elfoglalták posztjukat a kezdőcsapatban. A betegséggel bajlódó ifj. Michal Filo viszont nem állhatott csatasorba. A védelem bal oldalán Konečný helyébe Pavol Ďurica került. A kelet-szlovákiai városba egyébként ötven DAC-drukker is elkísérte kedvenceit. Ami az összecsapást illeti, egyik kapus sem unatkozott. Diviš Hílek és Helísek lövését hatástalanította, Kováč pedig Mészároš kísérleténél jeleskedett. Fordulás után Matůš lövése a kapu fölött süvített el, P. Ďurica löketénél a hazaiak hálóőre, Diviš jeleskedett. A 70. percben Vrsajevics közelről a hálóba talált. Mint ahogy később kiderült, ez volt egyben a mérkőzés döntő momentuma. A folytatásban ugyanis már nem változott az eredmény. Halimi

Karaffa Attila felvétele

Peter Struhár csapatkapitányként vezényelte a sárga-kékeket

és a végjátékban Helísek is az oldalhálót találta telibe, a túloldalon pedig Meszároš puskázta el a ziccert. „A hazaiak jobban akarták a sikert, megérdemelten gyűjtötték be a három pontot” – nyilatkozta a vesztes csata után Radványi Miklós, a DAC vezetőedzője. * Prešov–DAC 1:0 (0:0). Góllövő: Vrsajevics (70.). DAC: P. Kováč–I. Obert (56. Halimi), Struhár, Hrabáč, Pavol Ďurica–Hílek, Boya Ntsogo, Ma-

tůš–Helísek, Michal Gašparík– Harsányi Z. Sárga lap: Michal Gašparík, Hrabáč. Játékvezető: Horváth, 1750 néző. * További eredmények: Senica– Žilina 2:1 (0:0), g.: J. Diviš (65.), O. Smetana (79.), ill. T. Oravec (54.); Dubnica–ViOn Zlaté Moravce 0:4 (0:2), g.: Pavelka (6., 73.), Tomášek (40.), Pavlovič (62.); Ružomberok– Slovan Bratislava 0:0; FC Nitra–Dukla Banská Bystrica 0:2 (0:2), g.: Pleva (11.), Brašeň (25.); Spartak Trnava–MFK Košice 0:0.

Rivaldafényben a DAC–Trnava derbi A Szlovák Futballszövetség fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén eljárást kezdeményezett a két kerületi rivális futballklub, a DAC és Spartak Trnava ellen. A testület az érintett csapatok kerületi rangadóját értékelő ellenőri jelentés alapján a durva, sértegető, nemzetgyalázó megnyilvánulások miatt mindkét klub szurkolóit elmarasztalta. Rendezői hiányosságként kezeli, hogy a nagyszombati drukkerek petárdákat, füstbombákat csempésztek be a vendégszektorba, ezeket a találkozó során a pályára hajigálták. További negatívum, hogy a rendbontókat a rendezők nem azonosították. A fegyelmi bizottság ugyanakkor törvénysértésnek minősíti, hogy idegen ország jelképe is megjelent a dunaszerdahelyi lelátón. A jelek szerint mindkét klub pénzbírságra számíthat. (ái)

A bajnokság állása 1. Žilina

17 10 6 1 37:15 36

2. Senica

17 9 3 5 20:17 30

3. Sp. Trnava

17 7 7 3

4. B. Bystrica

17 7 6 4 22:12 27

21:8 28

5. Slovan Bratislava17 6 6 5 26:15 24 6. Zl. Moravce

17 6 6 5 19:18 24

7. DAC

17 6 5 6 16:16 23

8. Ružomberok

17 5 5 7 14:21 20

9. FC Nitra

17 5 4 8 13:25 19

10. Prešov

17 4 5 8 12:18 17

11. MFK Košice

17 3 5 9 14:27 14

12. Dubnica

17 4 2 11 13:35 14

A 18. forduló műsora – november 26. (péntek), 15.30: MFK Košice– Prešov. November 27. (szombat), 15.30: ViOn Zlaté Moravce–FC Nitra, Dukla Banská Bystrica–Ružomberok; 17.30: Slovan Bratislava–Senica, DAC–Dubnica (Smolák). November 28. (vasárnap), 14.30: Žilina–Spartak Trnava (DIGI TV). Ágh István

Főszerkesztő – Šéfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF. Főszerkesztő-helyettes – Zástupca šéfredaktora: LELKES VINCE. Főmunkatárs – Konzultant: BODNÁR GYULA. Szerkesztők – Redaktori: ÁGH ISTVÁN, BERECK JÓZSEF, ĽUBO BANIČ, UNDESSER TÍMEA. Riporterek – Reportéri: ANGYAL SÁNDOR, VLADISLAV KMEŤ. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Tördelőszerkesztő – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA. Országos terjesztésű regionális hetilap, 50. évfolyam. A szerkesztőség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Halpiac 332/9. Tel.: 031/550 37 44. Kiadja: FIERI Kft., 929 01 Dunaszerdahely, Galántai út 397/10. Nyomja: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr, Újlak u. 4/A. Terjeszti a D. A. Czvedler Kft. – Somorja és más magánterjesztők. Előfizethető a szerkesztőség címén. Regisztrációs szám – MK SR EV: 329/08. Regionálny týždenník distribuovaný na Slovensku, ročník 50. Adresa red.: 929 01 Dunajská Streda, Rybný trh 332/9. Tel.: 031/550 37 44. Vydáva: FIERI, s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Galantská cesta 397/10. Tlač: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr, Újlak u. 4/A. Rozširuje: D. A. Czvedler, spol. s r.o. – Šamorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. EV: 329/08. E-mail: online.csallokoz@gmail.com; iroda@csallokozonline.sk. Lapunkat az SZK KM támogatja. Realizované s finančnou podporou MK SR – program Kultúra národnostných menšín 2010. Vydavateľ nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelősséget a megrendelők által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

Csallóköz

Csallokoz_47-2010  
Csallokoz_47-2010  

Edu a Csallóközt is meghódította A brazil világbajnok edzést tartott, szurkolókkal találkozott, focitudását csillogtatta. DUNASZERDAHELY &gt...

Advertisement