Page 1

SKupinA

404

Strany

..........

SKupinA

437

Strana

pOøADAèE pLAStOvé

jEDnOtKy inDExOvACÍ

.....................

SKupinA

.....................

SKupinA

..........

SKupinA

450

Strana

487

Strana

312,313

KOLEèKA vrOuBKOvACÍ

.....................

SKupinA

299

HLAvy rEvOLvErOvé

445

Strany

297

vLOŽKy rEDuKčnÍ

442

Strana

278,279

315

HrOty StøEDiCÍ

.....................

319

SKupinA

405

Strany

.........

SKupinA

437

Strana

443

445

SKupinA

488

Strana

300-307

DrŽÁKy nA BrOuŠEnÍ

313

vinuté pruŽiny

..........

SKupinA

297

upÍnKy KLOuBOvé

.....................

460

Strany

StOLy OtOèné

.........

SKupinA

Strana

280-282

.....................

SKupinA

Strany

StOLy prACOvnÍ

316,317

HrOty OtOèné

.....................

319

SKupinA

421

Strana

HrAnOLy OCELOvé

.....................

SKupinA

SKLÍèiDLA

440

Strana

.....................

SKupinA

..........

SKupinA

447

Strana

308,309

SyStéM MODuLÁrnÍ HADiCOvÝ

.....................

SKupinA

.....................

SKupinA

490

Strany

314

vLOŽKy rEDuKčnÍ MOrSE

482

Strana

298

SvìrÁKy

445

Strany

283

318

OrOvnÁvAèE SKLÍèiDLA

..........

318,320

SKupinA

425

Strany

.........

SKupinA

441

Strana

445

SKupinA

SKupinA

495

Strana

310,311

nùŽKy pÁKOvé

315

KLÍny vyrÁŽECÍ

.....................

SKupinA

299

SvìrÁKy StrOjnÍ

.....................

482

Strana

KLièKy KE SKLÍèiDLùM

..........

448

Strana

283-296

.....................

SKupinA

Strany

prvKy upÍnACÍ

318

OrOvnÁvAèE BruSnÝCH KOtOuèù

.....................

321


Sekce 4 Obsah Popis

Dílenské vybavení

Čelisti k soustružnickým sklíčidlům Čelisti k svěrákům Držáky na rotační broušení Držáky nástrojù Hlavy revolverové Hranoly ocelové Hroty otočné Hroty středící Jednotky indexovací Kličky k soustružnickým sklíčidlům Klièky ke sklíèidlùm Koleèka vroubkovací a držáky Nùžky pákové Orovnávaèe brusných kotouèù Pořadače plastové Prvky upínací Sklíèidla Soustružnická sklíčidla Stoly a regály pracovní Stoly otoèné Svìráky Systém modulární hadicový Vinuté pružiny Vložky redukèní Morse a klíny vyrážecí Upínací hlavy k soustruhu Upínky kloubové

Skupina

Strana

490 445 445 445 445 421 488 487 437 490 441 450 448 495 404 425 440 475 405 437 445 447 460 482 475 443

318, 320 308 313 313 312-313 283 319 319 297 318 299 315 315 321 278-279 283-296 298 297, 318 280-282 297 308-311 314 316-317 318 318 300-307

Sekce 4

Produktové skupiny 400 - 495

Třídění výrobků Produkce / výroba Profesionální Průmyslové Dílenské Údržba Hobby

Strana

277


SKUpIna

404

poøaDaèe plaSToVé Poøadaèe plastové

Velkoobjemové boxy na nářadí Velkoobjemové boxy na nářadí: Vysoce odolné polypropylenové Euro boxy v široké škále rozměrů, díky stabilní ploché základně jsou ideální pro obchody nebo sklady všechny boxy mají ergonometrická držadla a mohou být opatřeny popisným štítkem pro snadnou orientaci. Dodáváme v 20 40ti nebo 54l velikosti v modré nebo šedé barvě

Vyrobeny z vysoce pevného polypropylenu. Lze montovat na standardní møížkovaný panel, vzájemnì do sebe zapadají.

Kapacita 20l 40l 54l 20l 40l 54l

DílenSKé VYBaVení

Stohování

Spojování

Nastavování

Rozmìry (d x š x v) (mm) 400 x 300 x 260 600 x 400 x 250 600 x 400 x 335 400 x 300 x 260 600 x 400 x 250 600 x 400 x 335

Barva

Objednací kód

Modrá Šedá

MTL-404 -2500K -2520K -2530K -2600K -2620K -2630K

Cena Kè/ks 549 841 875 530 704 748

Pořadače plastové Plastové krabičky z velmi odolného z polypropylenu jsou určeny pro skladování drobných součástí nebo dílů a mohou být opatřeny popisným štítkem pro snadnou orientaci. Vzájemnì do sebe zapadají a lze je montovat i na standardní møížkovaný panel. Dodáváme ve dvou velikostech v červené a modré barvě.

Zavìšování

Sen2 Velikost š xRozmìry d x v (mm) č.0 130 x 85 x 53 č.1 163 x 104 x 80 č.2 237 x 157 x 132 č.3 278 x 222 x 165 č.3A 350 x 280 x 184 č.4 425 x 280 x 184 č.5 425 x 280 x 260

Sen1

Objednací kód MTL-404

Modrá -1000B -1010B -1020B -1030B -1035B -1040B -1050B

Barvy Zelená Èervená -1000G -1000R -1010G -1010R -1020G -1020R -1030G -1030R -1035G -1035R -1040G -1040R -1050G -1050R

Množ. Cena Žlutá v krab. Kè/ks -1000Y 300 30 -1010Y 100 48 -1020Y 064 98 -1030Y 024 179 -1035Y 008 251 -1040Y 012 354 -1050Y 008 354

Pøíslušenství plastových poøadaèù

Typ

Rozmìry

Barva

Sen1

165 x 110 x 75mm

Sen2

240 x 155 x 125mm

Modrá Èervená Modrá Èervená

Objednací kód

SEN-404 -1010B -1010R -1020B -1020R

Cena Kè/ks 42 42 91 91

Papírové pořadače Pro snadnou identifikaci a skladování dílů či jiných věcí na policích. Vyrobeno z vlnité lepenky s popisovatelnými čely. Dodáváme v baleních po 50 kusech.

Pro plastové poøadaèe Matlock

Distanèní kolík

Držák štítku Balení po Objednací kód

Popis Sada 4 distanèních kolíkù Jednotlivý kolík pro poøadaèe è. 3A, 4a 5 Držák štítku pro poøadaèe è.0 Držák štítku pro poøadaèe è.1 Držák štítku pro poøadaèe è.2 Držák štítku pro poøadaèe è.3 a 4 Držák štítku pro poøadaèe è.3A a 5 Strana

278

MTL-404 -9010K -9020K -3500K -3510K -3520K -3530K -3540K

Cena Kè/ks 14 8 15 9 9 9 9

50

152 x 228 x 228 x 228 x 304 x

NOVIN

KA

Rozměry D x Š x V Množství v balení (mm) 76 x 115 ( 6” x 3” x 4.5”) 50 100 x 115 ( 9” x 4” x 4.5”) 50 152 x 115 ( 9” x 6” x 4.5”) 50 204 x 115 ( 9” x 8” x 4.5”) 50 100 x 115 (12” x 4” x 4.5”) 50

Objednací kód

AVN-404 -2010A -2011B -2012C -2013D -2014E

VÝRoBKY JSoU K DoDÁní poUZe U naŠeHo DISTRIBUToRa © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Cena Kè/bal. 386 474 556 684 699


POøaDaèe PlasTOvé Stojan na plastové pořadače

Mobilní stojan na plastové pořadače Podobný oboustrannému stacionárnímu stojanu. Pohyblivost zajišťují k základně přimontovaná 125mm (5”) kolečka. Dodáváme ve dvou výškách a dvou šířkách. Barva: tmavě/světle šedá. NOVIN

skUPIna

404

Dodáváme ve dvou výškách a dvou šířkách. Vyrobeno z 16-dílné mřížky, na kterou můžete libovolně připevnit plastové krabičky. Stojan může být buď jednostranný nebo oboustranný. Barva: tmavě/světle šedá.

KA

NOVIN

KA

Krabičky nejsou obsahem balení

Rozměry (V x Š) 1080 457 Mobilní mřížkovaný stojan 1080 xx 877 Popis

Objednací kód

MTL-405 -7410K -7420K

Cena Kè/ks 7573 10037

Kovové mřížované panely Představujeme kovové panely s hustou mřížkou pro uchycení plastových pořadačů. Můžete vhodně kombinovat různou velikost a barvu pořadačů přesně podle vašich potřeb a požadavků systém umožňuje snadnou přestavbu podle momentální potřeby.

Typ LP4500 LP9000 LP1600 LP1800

Šířka x výška (mm) 450 x 450 450 x 900 450 x 1600 450 x 1800

Objednací kód

MTL-404 -2004P -2009P -2016P -2018P

Cena Kè/ks 744 1142 1816 2188

MTL-405 -7610K -7615K -7620K -7625K -7650K -7655K -7660K -7665K

Cena Kè/ks 5140 7390 7573 11757 3747 5019 5092 7705

Stolní mřížkované panely Samostatně stojící nosič plastových krabiček pro použití na ponky a pracovní stoly. Dodáváme ve dvou rozměrech. Balení obsahuje: mřížkovaný panel, podpěrné tyče a montážní prvky. Barva: světle šedá.

Popis Stolní mřížkovaný panel

Rozměry (V x Š) 457 x 436 457 x 852

vÝRObky JsOU k DODÁní POUZe U naŠeHO DIsTRIbUTORa © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Objednací kód

Cena Kè/ks 812 1300

Objednací kód

MTL-405 -7250K -7260K

Strana

279

Dílenské vybavení

Krabičky nejsou obsahem balení

J/S = jednostranný. O/S = oboustranný Rozměry Popis (V x Š) 924 x 457 O/S stojan 924 x 871 plastové pořadače 1838 x 457 1838 x 871 924 x 457 J/S stojan 924 x 871 plastové pořadače 1838 x 457 1838 x 871


skupinA

405

stoly prAcovní Stůl pracovní a svěrák

Rychlé upínání. Pracovní je povrch je opatřen pravítkem a vodícími kanálky v upínacích blocích. Dodáváno se čtyřmi stavitelnými upínacími a se čtyřmi profilovými bloky. Hliníkové vodící lišty a spodní upnutí ramen umožňuje používání elektrického a pneumatického nářadí. Systém rychlého složení / rozložení s automatickým uzamykáním a uvolněním. Kompaktní a snadno skladovatelný.

Rychlé upnutí

Spodní upnutí ramen

NOVIN

Hliníková vodící lišta pro kotoučové pily

Systém rychlého Upnutí pro kotoučové pily složení/rozložení s automatickým uzamykáním Náhradní díly Cena Kè/ks 3042

Objednací kód

Popis Pracovní stůl 4 v 1

KA

KEN-405 -4600K

Popis Náhradní upínací bloky Náhradní gumové nožky (4ks)

Objednací kód

KEN-405 -4610K -4620K

Cena Kè/ks 104 104

DílEnské vyBAvEní

Stolek pracovní se svěrákem a zásuvkami Vybaven dvěmi zásuvkami pro uskladnění nářadí nebo drobných předmětů. Pracovní povrch je opatřen pravítkem a vodícími kanálky v upínacích blocích. Dodáváno se čtyřmi stavitelnými upínacími a se čtyřmi profilovými bloky. Montážní otvory na nožkách umožňují v případě potřeby připevnit svěrák k většímu pracovnímu stolu. Kompaktní, přenosný (šetrná rukojeť) a snadno skladovatelný..

KA NOVIN

Zásuvky Upnutí pro kotoučové pily

Popis

Kompaktní, přenosný a snadno skladovatelný

Objednací kód

KEN-405 -4700K

Pracovní stůl 4 v 1 Náhradní díly Náhradní upínací bloky -4610K Náhradní upínací rukojeť c/w manžeta -4720K

Pracovní povrch s pravítkem

Cena Kè/ks 1489 104 104

Stùl pracovní a svìrák Pro domácí kutily a støednì nároèné práce. Ocelová konstrukce. Pevná pracovní plocha z bukového døeva je opatøena pravítky v metrické a palcové soustavì a úhlomìrnými znaèkami.Snadná montáž. Robustní rozevíratelné nohy s protiskluznými pryžovými patkami. Ètyøi výmìnné polohy. Dodáváme se ètyømi upínacími bloky, montážními klíèi a návodem k použití. Šíøka pracovní plochy: 600mm. Hloubka pracovní Jako svislý svìrák s Jako všestranná stolice pro plochy (jednotlivì): 115mm. èelistmi v úhlu 90°. øezání s èelistmi v úhlu 45°. Hloubka pracovní plochy (kombinovaná): 230mm. Celková výška: 800mm. Šíøka (ve složeném stavu pro skladování): 280mm. Maximální šíøka pøi rozevøení: 140mm. Maximální upínaný rozmìr (s bloky): 285mm. Nosnost: 200kg. Jako T- svìrák. Výška (mm) 800 Strana

280

Šíøka (mm) 600

Objednací kód

SEN-405 -9650K

Cena Kè/ks 1160

Vhodný k upínání trubek a jiných kulatin.

Pracovní plocha z dubového døeva s úhlomìrem a pravítkem.

vÝroBky Jsou k DoDÁní pouZE u nAŠEHo DistriButorA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH


STOlY PRAcOVNÍ Skříňka s policí a Uzamykatelná skříňka s policí a pracovní deskou pracovní deskou Vyrobené ze za studena válcované ocelového plechu odolného proti korozi. Odolný Vyrobené ze za studena válcovaného ocelového plechu s odolností proti korozi. Odolný povrch komaxit. Pevné dřevěné pracovní police. Uzamykatelná skříň obsahuje dvě police. Nastavitelná výška nohou. Dodává se s montážním návodem. Celkové rozměry: 838 x 508 x 852mm (š x h x v). Max kapacita polic (nosnost): 20kg. Maximální kapacita skříně (nosnost): 150kg.

SKUPINA

405

povrch komaxit. Pevná dřevěná pracovní plocha. Uzamykatelná skříň se dvěmi policemi a dvě otevřené police pro další úložný prostor. Nastavitelné nohy. Dodává se s montážním návodem. Celkové rozměry: 1372 x 508 x 865mm. (š x h x v). Max kapacita police (nosnost): 25kg. Maximální kapacita skříně (nosnost): 180kg. Nosnost police

25kg

při rovnoměrném zatížení

VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí

Rozměry š x h x v (mm) 1372 x 508 x 865

VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí

Objednací kód

Hmotnost

SEN-405 -5040K

48.5kg

Cena Kè/ks 9093

Skříň pracovní 5 zásuvek 2 police

Hmotnost 25.5kg

Objednací kód

SEN-405 -5030K

Cena Kè/ks 3869

Uzamykatelná skříňka se dvěmi policemi. Celkové rozměry (Š x H x V): 838 x 508 x 852mm. Maximální nostnost polic: 20kg. Maximální nosnost skříňky: 150kg.

Nosnost polic

25kg

VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí

při rovnoměrném zatížení VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí

Rozměry š x h x v (mm) 1372 x 508 x 865

Hmotnost 61.0kg

Objednací kód

SEN-405 -5050K

Cena Kè/ks 11980

2 Zásuvkový pracovní stůl Hmotnost 27.0kg

Objednací kód

SEN-405 -5020K

Cena Kè/ks 4311

Skříň pracovní 5 zásuvek s pracovní deskou

Profesionální pracovní stůl se 2 zásuvkami které jsou vyrobeny z odolné oceli pro prodloužení životnosti pracovní plochy. Ideální pro dílny a průmyslové aplikace. Zásuvky jsou uzamykatelné. Po celé délce - skladovací police. Rychlá a snadná montáž. Lakovaná úprava. Rozměry: 1500 x 640 x 865mm.

5 zásuvek s lehce výsuvným mechanismem.

Rozměry š x h x v (mm) 838 x 508 x 852mm.

nosnost stolu

40kg

při rovnoměrném zatížení VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí

Hmotnost 43.0kg

Objednací kód

SEN-405 -5010K

Cena Kè/ks 7880

Rozměry (š x h x v) 1500 x 640 x 865

Hmotnost 77.4kg

Objednací kód

KEN-405 -2320K

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Cena Kè/ks 10950 Strana

281

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Skříňka s pracovní policí a zámkem

Vyrobené ze za studena válcovaného ocelového plechu s odolností proti korozi. Odolný povrch komaxit. Pevné dřevěné pracovní police. Pět zásuvek. Nastavitelná výška nohou. Dodává se s montážním návodem. Celkové rozměry: 1372 x 508 x 865mm (š x h x v). Max kapacita polic (nosnost): 25kg. Maximální kapacita skříně (nosnost): 180kg.


SKUPINA

405

regály Regálový systém pro střední zátěž

Heavy Duty Regálový systém

5 Polic Police i nosníky tohoto regálového systému jsou vyrobeny z oceli střední třídy s ochranným povlakem proti korozi. Nosníky jsou opatřeny gumovými nožičkami, které chrání podlahu před poškrábáním. Montáž je velmi snadná, díly do sebe vzájemně zapadají a není potřeba použití žádných matic ani šroubků. Police jsou snadno nastavitelné a mají nosnost až do 150kg RZZ (rovnoměrně rozložené zatížení), jestliže je regál připevněn ke zdi.

5 Polic Police i nosníky tohoto regálového systému jsou vyrobeny z kvalitní oceli s ochranným povlakem proti korozi. Nosníky jsou opatřeny gumovými nožičkami, které chrání podlahu před poškrábáním. Montáž je velmi snadná a je možno si zvolit dva způsoby, díly do sebe vzájemně zapadají a není potřeba použití žádných matic ani šroubků. Police jsou snadno nastavitelné a mají nosnost až do 318kg RZZ (rovnoměrně rozložené zatížení), jestliže je regál připevněn ke zdi.

FAS T RACK

KA NOVIN KA NOVIN

Možnosti montáže

DÍleNSKé VyBAVeNÍ

Nosnost polic

Nosnost polic

150kg

318kg

při rovnoměrně rozloženém zatížení

při rovnoměrně rozloženém zatížení VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí

VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí

Rozměry Max. nosnost police (Š x H x V) mm 1230 x 460 x 1830 150kg

Počet polic 5

Objednací kód

MTL-405 -1760K

Cena Kè/ks 2290

Heavy Duty Regálový systém

- 1780K

Rozměry Max. nosnost police (Š x H x V) mm 1230 x 460 x 1830 318kg 1230 x 610 x 1830 318kg

Počet polic 5 5

Objednací kód

MTL-405 -1740K -1780K

Cena Kè/ks 3250 4144

Možnosti montáže

4 Police Police i nosníky tohoto regálového systému jsou vyrobeny z kvalitní oceli s ochranným povlakem proti korozi. Nosníky jsou opatřeny gumovými nožičkami, které chrání podlahu před poškrábáním. Montáž je velmi snadná, díly do sebe vzájemně zapadají a jsou spojeny pouze dvěma šrouby s maticemi. Police jsou 430mm hluboké, velmi snadno nastavitelné a unesou až 455kg RZZ (rovnoměrně rozložené zatížení), jestliže je regál připevněn ke zdi.

MULTI RACK

Rozšířená sestava vyžaduje 2x - 1660K Nosnost polic

455kg NOVIN

při rovnoměrně rozloženém zatížení

KA

VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí

Rozměry Max. nosnost police (Š x H x V) mm 1040 x 430 x 1830 455kg Strana

282

Počet polic 4

Objednací kód

MTL-405 -1660K

Cena Kè/ks 4880

Rozšířená sestava vyžaduje 2x - 1660K

VÝrOBKy JSOU K DODáNÍ POUZe U NAŠeHO DISTrIBUTOrA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH


HRANOlY OcElOVé/PRVKY UPÍNAcÍ

Hranoly ocelové

SKUPINY

421/425

Vysoce jakostní mìkká ocel. Dodáváme v ètvercovém a obdélníkovém prùøezu. Hranoly v metrických rozměrech jsou vyrobeny z oceli podle: BS4235 Part 7 1972, odpovídá DIN 6885. Hranoly v palcových rozměrech jsou vyrobeny z oceli podle: BS46 PART 7 1958. Délka: 300mm a 12”. Ostatní velikosti jsou dostupné na poptání.

Sada: Metrické rozmìry - ètvercový prùøez Obsah: 4, 5, 6, 8, 10 a 12mm Cena Kè/bal. 495

Poèet Hmotnost Objednací kód ks ks KEN-421 6 850g -0500K

Metrické rozmìry - ètvercový prùøez Obj. kód Typ RozmìrHmotnost ks KEN-421

40g 60g 90g 135g 160g 250g 350g 490g

-0020K -0030K -0040K -0050K -0060K -0070K -0080K -0100K -0120K -0140K -0160K -0180K -0200K -0220K -0250K

Metrické rozmìry - obdélníkový prùøez Typ

Palcové rozmìry - ètvercový prùøez Obj. kód Typ RozmìrHmotnost ks KEN-421 3/32” -3060K 1/8” 20g -3080K 5/32” -3100K 3/16” 60g -3120K palce 1/4” 100g -3160K 5/16” 160g -3200K 3/8” 220g -3240K 7/16” -3280K 1/2” 400g -3320K

Cena Kè/ks 487 41 30 32 52 73 113 144 182

mm

Obj. kód Rozmìr Hmotnost ks KEN-421 8 x 5mm -0850K 8 x 7mm 140g -0870K 10 x 8mm 200g -1080K 12 x 8mm 240g -1280K 12 x 10mm -1300K 14 x 9mm 310g -1490K 16 x 10mm 390g -1610K 18 x 11mm 490g -1910K 20 x 12mm 590g -2120K 22 x 14mm -2400K 25 x 14mm -2420K 28 x 16mm -2550K 32 x 18mm -2650K 36 x 20mm -2700K

Cena Kè/ks 150 78 104 109 128 132 164 211 220 328 341 452 588 668

Sady profesionálních upínacích prvkù Jsou navrženy tak, aby pøinesly èasovou úsporu pøi pøípravì výroby a vyøešily vìtšinu problémù s upínáním do T- drážek. Všechny komponenty jsou vyrobeny z nelegované uhlíkové oceli druhu 45C (JIS)/CK45 (DIN). Jsou tepelnì zpracovány na tvrdost HRC 28 - 32. Na povrchu mají povlak z fosfátu manganu. Dodáváme je v robustním plastovém kuføíku. Contents: Tyče závitové (po 4ks): délka 75, 100, 125, 150, 175 a 200mm. Bloky stupňovité (po 4ks): 28, 35 a 98mm. Upínky stupňovité (po 2ks): délka 64, 100 a 150mm. Matice: prodlužovací 4 ks, s přírubou 6ks, pro T-drážku 6ks.

Rozmìr T-drážky 12mm 14mm 16mm 18mm 20mm

Závit M10 M12 M14 M16 M18

Èíslo dílu TK10 TK12 TK14 TK16 TK18

Hmotnost ks 9.0kg 10.0kg 11.0kg 1.0kg 20.5kg

Objednací kód

IND-425 -3610T -3612T -3614T -3616T -3618T

Cena Kè/bal. 4258 4587 5548 6854 8457

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Strana

283

DÍlENSKé VYBAVENÍ

2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm mm 10mm 12mm 14mm 16mm 18mm 20mm 22mm 25mm

Cena Kè/ks 158 39 24 38 47 82 81 124 150 230 241 415 356 612 941


SKUPINA

425

PRVKY UPÍNAcÍ Sady prùmyslových upínacích prvkù

Sada se skládá z upínacích prvkù urèených k rychlému upínání nástrojù èi obrobkù, Vyrobeny dle nároèných norem kvality. Všechny upínací prvky jsou broušené a kalené, vyrobené z kvalitní oceli. Upínací prvky (vyjma závitových tyèí) jsou tepelnì zpracovány a jejich povrch je èernìný. Upínací nástroje odpovídají všem metrickým i imperiálním šíøkám T-drážek. Sady jsou dodávány v závìsných ocelových zásobnících. Sada 20 mm je dodávána v døevìné krabici.

Závitová tyè

Stupòovitá upínka

Univerzální upínací podložka

Matice s pøírubou

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Prodlužovací Matice pro matice T-drážku Sada obsahuje 58 dílù v metrických rozmìrech (poèet ks každé komponenty je uveden v závorkách) Èíslo výrobku

Drážka ve stole Rozmìr š x d (mm)

Závit

CK120100

12 x 18 x 14 (6)

M10

CK140120

14 x 22 x 16 (6)

M12

CK160140

16 x 25 x 18 (6)

M14

CK180140

18 x 25 x 18 (6)

M14

CK200160

20 x 28 x 20 (6)

M16

Závitová tyè d x závit L (mm) 75 x 30 (4) 100 x 30 (4) 125 x 30 (4) 150 x 30 (4) 175 x 30 (4) 200 x 30 (4) 75 x 35 (4) 100 x 35 (4) 125 x 35 (4) 150 x 35 (4) 175 x 35 (4) 200 x 35 (4) 75 x 35 (4) 100 x 35 (4) 125 x 35 (4) 150 x 35 (4) 175 x 35 (4) 200 x 35 (4) 75 x 35 (4) 100 x 35 (4) 125 x 35 (4) 150 x 35 (4) 175 x 35 (4) 200 x 35 (4) 75 x 35 (4) 100 x 35 (4) 125 x 35 (4) 150 x 35 (4) 175 x 35 (4) 200 x 35 (4)

Stupòovitá upínka Prodlužovací Matice Upín.podložky (páry)Hmotnost Obj. kód d x š x v (mm) matice s pøírubkou H Rozsah nastavení ks ATL-425

Cena Kè/bal.

55 x 25 x 12 (2) 88 x 25 x 16 (2) 128 x 28 x 19 (2)

M10 x 30mm Long (4)

M10 x 15mm (6)

28 35 98

20 - 38 (4) 28 - 64 (4) 10kg -1120K 64 - 152 (4)

1457

64 x 28 x 12 (2) 100 x 32 x 19 (2) 150 x 32 x 22 (2)

M12 x 36mm Long (4)

M12 x 18mm (6)

28 35 98

20 - 38 (4) 28 - 64 (4) 12kg -1140K 64 - 152 (4)

1610

64 x 28 x 12 (2) 100 x 32 x 19 (2) 150 x 32 x 22 (2)

M14 x 42mm Long (4)

M14 x 21mm (6)

28 35 98

20 - 38 (4) 28 - 64 (4) 12kg -1160K 64 - 152 (4)

1640

64 x 28 x 12 (2) 100 x 32 x 19 (2) 150 x 32 x 22 (2)

M14 x 42mm Long (4)

M14 x 21mm (6)

28 35 98

20 - 38 (4) 28 - 64 (4) 12kg -1180K 64 - 152 (4)

2140

64 x 31 x 12 (2) 100 x 38 x 20 (2) 150 x 38 x 22 (2)

M16 x 48mm Long (4)

M16 x 24mm (6)

28 35 98

20 - 38 (4) 28 - 64 (4) 14kg -1200K 64 - 152 (4)

3452

Sada obsahuje 58 dílù v palcových rozmìrech (poèet ks každé komponenty je uveden v závorkách) Èíslo výrobku

CK500375

CK62500

CK62550

CK750625

Strana

Drážka ve stole Rozmìr š x d (mm) 1/2”

x 11/16” x 17/32” (6)

9/16”

3/8”

x 7/8” x 6/8” (6)

1/2”

x 7/8” x 6/8” (6)

1/2”

x 13/8” x 11/8” (6)

5/8”

5/8”

3/4”

Závit

284

UNC

UNC

UNC

UNC

Závitová tyè d x závit L (mm) 3” x 11/4” (4) 4” x 11/4” (4) 5” x 11/4” (4) 6” x 11/4” (4) 7” x 11/4” (4) 8” x 11/4” (4) 3” x 11/4” (4) 4” x 11/2” (4) 5” x 11/2” (4) 6” x 11/2” (4) 7” x 11/2” (4) 8” x 11/2” (4) 3” x 11/4” (4) 4” x 11/2” (4) 5” x 11/2” (4) 6” x 11/2” (4) 7” x 11/2” (4) 8” x 11/2” (4) 3” x 11/4” (4) 4” x 11/2” (4) 5” x 11/2” (4) 6” x 11/2” (4) 7” x 11/2” (4) 8” x 11/2” (4)

Stupòovitá upínka Prodlužovací Matice Upín.podložky (páry)Hmotnost Obj. kód d x š x v (mm) matice s pøírubkou H Rozsah nastavení ks ATL-425 2” x 1” x 1/2” (2) 31/2” x 11/4” x 3/4” (2) 5” x 11/4” x 7/8” (2)

21/2” x 11/8” x 1/2” (2) 2” x 11/4” x 3/4” (2) 6” x 11/4” x 7/8” (2)

21/2” x 11/8” x 1/2” (2) 2” x 11/4” x 3/4” (2) 6” x 11/4” x 7/8” (2)

21/2” x 11/8” x 1/2” (2) 2” x 11/4” x 3/4” (2) 6” x 11/4” x 7/8” (2)

3/8”

UNC x 1” Long (4)

1/2”

UNC x 11/4” Long (4)

1/2”

UNC x 11/4” Long (4)

5/8”

UNC x 15/8” Long (4)

3/8” UNC 7/16”

(6)

1/2” UNC 13/16”

(6)

1/2” UNC 13/16”

(6)

5/8” UNC 13/16”

(6)

Cena Kè/bal.

11/8” 3/4” - 11/2” (4) 13/4” 11/8” - 21/2” (4) 10kg -1320K 37/8” 21/2” - 6” (4)

1405

11/8” 3/4” - 11/2” (4) 13/4” 11/8” - 21/2” (4) 12kg -1360K 37/8” 21/2” - 6” (4)

1608

11/8” 3/4” - 11/2” (4) 13/4” 11/8” - 21/2” (4) 12kg -1400K 37/8” 21/2” - 6” (4)

1608

11/8” 3/4” - 11/2” (4) 13/4” 11/8” - 21/2” (4) 12kg -1480K 37/8” 21/2” - 6” (4)

2425

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH


PRVKY UPÍNAcÍ

CC01 Upínka vidlicová

Délka x šíøka AxB 100 x 38mm 150 x 50mm 200 x 60mm

C 22 30 35

D 12.5 16.5 19.5

425

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC 32 - 38. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Otevřený konec umožňuje rychlou a snadnou instalaci.

Èíslo výrobku CC010112 CC010316 CC010420

SKUPINA

Rozmìry (mm) E F 13 6 17 8 21 10

G 81 125 170

Hmotnost ks 0.41kg 1.10kg 2.10kg

CC02 - Upínka s válcovým osazením

Objednací kód

IND-425 -1005D -1005J -1005M

Cena Kè/ks 258 511 996

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC 32 - 38. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Válcový kolík minimalizuje dotykovou plochu. Tato svorka se používá pro vnitřní uchycení horizontálních otvorů a do konkávních povrchů.

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Èíslo Délka x šíøka výrobku AxB CC020112 150 x 38mm CC020216 150 x 48mm

C 15 20

D 20 25

E 70 40

F 25 35

Rozmìry G 30 40

(mm) H J 18 13 24 17

K 22 32

L 4 5

Hmotnost ks M M12 0.58kg M16 1.12kg

CC03 - Upínka zalomená

Délka x šíøka AxB 150 x 48mm 175 x 60mm 120 x 36mm

C 48 60 30

D 130 150 102

Rozmìry (mm) E F 25 25 30 30 16 17

IND-425 -1010D -1010G

Cena Kè/ks 455 638

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC 32 - 38. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Nízkoprofilová konstrukce poskytuje více prostoru při frézování.

Èíslo výrobku CC030216 CC030320 CC030112

Objednací kód

G 55 65 50

H 60 70 45

I 17 21 13

Hmotnost ks 1.30kg 2.26kg 0.49kg

Objednací kód

IND-425 -1015K -1015N -1015H

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Cena Kè/ks 1154 1618 678 Strana

285


skupina

425

prvky upínací CC04 - Upínka se závitem zešikmená

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC 32 - 38. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Otevřený konec umožňuje snadnou instalaci.

Èíslo výrobku CC040616

Délka x šíøka AxB 150 x 50mm

C 95

D 130

Rozmìry (mm) E F 17 M16

Hmotnost ks 1.50kg

G 25

DílEnské vyBavEní

CC05 - Upínka pøímá

Èíslo výrobku CC050112 CC050212 CC050316 CC050416 CC050520 CC050620

Délka x šíøka AxB 65 x 32mm 100 x 32mm 80 x 38mm 125 x 38mm 100 x 38mm 125 x 38mm

C 25 40 24 41 32 40

D 20.0 30.0 28.0 42.0 34.0 42.5

Rozmìry (mm) E F 13 20.0 13 30.0 17 28.0 17 42.0 21 34.0 21 42.5

G 19 19 22 22 22 25

H 13 13 14 14 14 15

Hmotnost ks 0.22kg 0.33kg 0.34kg 0.57kg 0.41kg 0.62kg

Strana

286

Cena Kè/ks 1005

C 19 19 19 19 25 25 25 25

D 32 48 60 40 55 70 82 112

Rozmìry E 14 25 40 17 30 45 50 80

Objednací kód

IND-425 -1025D -1025G -1025J -1025M -1025P -1025R

Cena Kè/ks 245 487 323 407 360 500

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC 32 - 38. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Pro použití s mnoha šroubovacími podpěrami, upínkami, podložkami atd.

Délka x šíøka AxB 65 x 32mm 80 x 32mm 100 x 32mm 80 x 38mm 100 x 38mm 125 x 38mm 150 x 50mm 200 x 50mm

IND-425 -1020R

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC 32 - 38. Povrchová úprava: fosfát manganu.

CC06 - Upínka pøímá se závitem

Èíslo výrobku CC060112 CC060212 CC060312 CC060416 CC060516 CC060616 CC060720 CC060820

Objednací kód

(mm) F 52 69 89 65 85 110 134 184

G 13 13 13 17 17 17 21 21

H M12 M12 M12 M16 M16 M16 M20 M20

Hmotnost ks 0.22kg 0.27kg 0.33kg 0.32kg 0.53kg 0.65kg 1.10kg 1.90kg

Objednací kód

IND-425 -1030D -1030F -1030H -1030J -1030L -1030N -1030P -1030R

Cena Kè/ks 276 317 377 328 463 560 688 990

vÝrOBky JsOu k DODÁní pOuZE u naŠEHO DisTriBuTOra © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH


PRVKY UPÍNAcÍ

CC07 - Upínka s drážkou

Èíslo výrobku CC070212 CC070616

Délka x šíøka AxB 80 x 32mm 125 x 38mm

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC 32 - 38. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Rozmìry (mm) D E 48 25 70 45

C 22 25

Hmotnost ks 0.31kg 0.65kg

F 13 17

Objednací kód

IND-425 -1035F -1035N

CC08 - Upínka otoèná

C 16 20 25

D 40 45 45

E 40 45

Rozmìry (mm) F G M12 29 M12 36 M16 41

H M12 M16

Hmotnost ks 0.29kg 0.50kg 0.75kg

I 21 26 32

Objednací kód

IND-425 -1040D -1040G -1040J

CC11 - Čelist upínací

Cena Kè/ks 957 1088 1438

Materiál: Tìleso: šedá litina. Èelist: støednì uhlíková ocel EN8D. Tvrdost: Èelist: HRC 45 - 48. Povrchová úprava: Èelist: fosfát manganu.

Upínací síla ve dvou směrech, vroubkovaná čelist pro uchycení větších obrobků nebo nepravidelných tvarů.

Vroubkovaná

Èíslo Délka x šíøka Typ výrobku AxB C CC110112 Vroubkovaná 133 x 60mm54.5

D 68

E 50

F 32

Rozmìry (mm) G H J 16 6 22

K L 13 16.8

M 42

N 10

Hmotnost Objednací kód ks IND-425 2.0kg -1045D

CC12 – Upínka nastavitelná

Cena Kè/ks 3990

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na tvrdost: Èelist: HRC 30 - 32. Povrchová úprava: fosfát manganu. Èelisti: Povrchová úprava vysokofrekvenèním kalením.

Nízkoprofilová upínka, která ponechavá vrchní část obrobku odkrytou pro obrábění. Ideální pro polotovary nebo hotové výrobky.

Broušená Vroubkovaná

Èíslo Délka x šíøka x výška Typ výrobku AxBxC CC120108 73.45 x 25 x 18mm CC120212 Vroubkovaná 106.64 x 35 x 27.5mm CC120316 134.64 x 40 x 37.5mm CC120408 72.00 x 25 x 20.0mm CC120512 Broušená 104.64 x 35 x 27.5mm CC120616 134.64 x 40 x 37.5mm

D 46.95 62.14 82.14 45.00 62.14 82.14

E 16.5 30.0 35.0 16.0 30.0 35.0

Rozmìry (mm) F G H J 16 7 14 8.5 22 12 20 13.5 30 14 26 17.0 16 7 14 8.5 22 12 20 13.5 30 14 26 17.0

K 4 6 8 4 6 8

L 7 9 13 7 9 13

Hmotnost Objednací kód ks IND-425 0.18kg -1050D 0.52kg -1050F 1.02kg -1050H 0.16kg -1050J 0.52kg -1050M 1.02kg -1050R

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Cena Kè/ks 1412 1875 2398 1420 1805 2887 Strana

287

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Délka x šíøka AxB 30 x 28mm 50 x 32mm 60 x 40mm

Cena Kè/ks 280 540

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC 32 - 42. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Malá svorka s dobrou sílou upnutí, ideální pro těsné prostory, schopnost úplného odklonu umožňuje velmi snadné uchycení obrobku.

Èíslo výrobku CC080112 CC080212 CC080316

SKUPINA

425


skupina

425

prvky upínací CC13 - Upínka kroková nastavitelná

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na tvrdost: Èelist: HRC 30 - 32. Povrchová úprava: fosfát manganu. Èelisti: Povrchová úprava vysokofrekvenèním kalením.

Nízkoprofilová svorka pro upnutí tenkého obrobku. Ponechává jeho vrchní část volnou pro obrábění.

Broušená

Èíslo Délka x šíøka x výška Typ výrobku AxBxC CC130108 Vroubkovaná 73.45 x 25 x 18mm CC130212 106.64 x 35 x 27.5mm CC130316 Broušená 133.14 x 40 x 14mm CC130512 105 x 35 x 27.5mm

D 46.95 64.14 90.00 64.14

E 16.5 30.0 30.0 26.0

Vroubkovaná

Rozmìry (mm) F G H J 16.5 7 14 8.5 22.0 12 20 13.5 30.0 14 26 17.0 22.0 12 20 13.5

K 5 6 8 6

DílEnské vyBavEní

CC19 - Upínka stavitelná

Èíslo výrobku CC19-NC50

Rozmìry (mm) C D 46.5 M12-125

Hmotnost ks 1.50kg

CC20 - Upínka stavitelná

Délka x šíøka AxB 150 x 85mm 194 x 105mm

Strana

Délka x šíøka AxB 125 x 56mm

288

Cena Kè/ks 1533 1788 2438 1717

Objednací kód

IND-425 -1085D

Cena Kè/ks 1737

Materiál: středně uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC 32 - 38°. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Rozmìry (mm) C D 52 M16-150 58 M20-175

Hmotnost ks 2.42kg 4.50kg

CC21 - Upínka s nastavitelným ramenem

Èíslo výrobku CC21-0216

Hmotnost Objednací kód ks IND-425 0.18kg -1055D 0.52kg -1055F 0.85kg -1055H 0.52kg -1055M

Materiál: středně uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC 32 - 38°. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Délka x šíøka AxB 131 x 75mm

Èíslo výrobku CC20-NC6 CC20-NC8

L 7 9 13 9

C 33

D 84

Rozmìry (mm) E F 18 65

Objednací kód

IND-425 -1090M -1090T

Cena Kè/ks 1258 2005

Materiál: støednì uhlíková ocel. Povrchová úprava: fosfát manganu.

G M16

Hmotnost ks 2.10kg

Objednací kód

IND-425 -1095M

Cena Kè/ks 1362

vÝrOBky JsOu k DODÁní pOuZE u naŠEHO DisTriBuTOra © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH


PRVKY UPÍNAcÍ

CC24 Rychlošroub

Èíslo výrobku CC240210 CC240312 CC240416

A 26 30 38

B 11.8 13.5 16.0

C 8 9 12

Rozmìry (mm) D E 14.3 4 19 5 23 6

F M10 M12 M16

G 12.5 14.5 17.5

H 22 22 26

Hmotnost 1 ks .03kg .06kg .12kg

Rozmìry (mm) D E 15 20 15 29 15 32 17 31 17 40

C 13 19 22 19 22

Pro velikost Hmotnost 1 ks šroubu M14 0.12kg M14 0.38kg M14 0.68kg M16 0.42kg M16 0.72kg

F 14 34 50 26 47

Obj. kód

ATL-425 -2020K -2040K -2060K -2120K -2140K -2160K

Cena Kè/ks 80 158 174 85 150 220

Èíslo Pro velikost výrobku šroubu SC146428 SC1410035 M14 SC1415032 SC166432 SC1610038 M16/5/8” UNC SC1615038

FC02 Dotek vroubkovaný

Rozsah C 35 42

IND-425 -1130C -1130G -1130J -1135G -1135J

(mm) D 12 14

E 22 27

Rozměry (mm) AxB C D 64 x 28 12 15 100 x 35 19 15 150 x 32 22 15 64 x 32 12 17 100 x 38 20 17 150 x 38 22 17

Obj. kód

ATL-425 -2220K -2240K -2260K -2420K -2440K -2460K

Cena Kè/ks 82 147 221 114 198 268

Materiál: Tělo - středně uhlíková ocel. Kulička - kalená EN 31. Tvrdost: Šroub - HRC 35. Kulička - HRC 62. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Přesný otočný dotek, který se může použít buď jako kontaktní šroub nebo jako podstavec. Ideální pro upínání obrobků s nerovnoměrným povrchem.

B 22 26

Cena Kè/ks 180 243 315 288 389

Objednací kód

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 32 - 38. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Èíslo Pro velikost Rozměry (mm) výrobku šroubu AxB C D SC105222 55 x 25 12 13 SC108825 M10/3/8” UNC 88 x 25 16 11 SC1012828 128 x 28 19 11 SC126428 64 x 28 12 13 SC1210032 M12/1/2” UNC 100 x 32 19 13 SC1215032 150 x 32 22 13

Závit A M12 x 1.75 M16 x 2

IND-425 -1110C -1110G -1110P

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 32 - 38. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Upínka stupòovitá

Èíslo výrobku FC010112 FC010216

Cena Kè/ks 357 468 462

Objednací kód

Hmotnost Obj. kód 1 ks IND-425 0.070kg -2015J 0.14kg -2015R

Cena Kè/ks 703 740

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Strana

289

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Délka x šíøka AxB 63 x 25mm 100 x 32mm 150 x 32mm 100 x 32mm 150 x 30mm

425

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 32 - 38. Povrchová úprava: fosfát manganu.

CC25 - Upínka stupòovitá

Èíslo výrobku CC251463 CC2514100 CC2514150 CC2516100 CC2516150

SKUPINA


SKUPINA

425

PRVKY UPÍNACÍ FC04 Matice s pøírubou

Èíslo výrobku FC040110 FC040212 FC040214 FC040316 FC040420

Závit A M10 M12 M14 M16 M20

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 30 - 35. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Rozsah (mm) C D 3 17 4 19 4 22 5 24 6 30

B 22 28 28 33 40

E 13 17 17 20 25

Hmotnost ks 0.020kg 0.040kg 0.040kg 0.060kg 0.110kg

FC05 - Matice prodlužovací

DÍlENSKÉ VYBAVENÍ

IND-425 -2025G -2025K -2025M -2025P -2025T

Cena Kè/ks 28 69 55 78 142

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 30 - 35. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Používá se k spojování závitových tyčí.

Èíslo výrobku FC050110 FC050212 FC050314 FC050316 FC050420

Objednací kód

Závit A M10 M12 M14 M16 M20

B 17 19 22 24 30

Rozsah (mm)

Hmotnost ks 0.030kg 0.046kg 0.065kg 0.110kg 0.220kg

C 30 36 42 48 60

FC06 - T-matice frézovaná

Objednací kód

IND-425 -2030F -2030K -2030M -2030N -2030R

Cena Kè/ks 41 51 77 72 158

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 30 - 35. Povrchová úprava: fosfát manganu.

E2

E1 Èíslo výrobku FC060110 FC060212 FC050314 FC060316 FC060420 Strana

Závit A M10 M12 M14 M16 M20

290

B 14.0 16.0 16.0 20.0 25.0

C 11.8 13.8 15.8 17.7 22.0

Rozsah (mm) D 7.0 8.0 8.0 10.5 14.0

E1 22 28 28 30 38

E2 18.0 22.0 25.0 28.5 36.0

Hmotnost ks 0.022kg 0.048kg 0.057kg 0.085kg 0.190kg

Objednací kód

IND-425 -2035G -2035K -2035M -2035P -2035T

Cena Kè/ks 51 58 52 80 125

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH


PRVKY UPÍNAcÍ

FC07 Tyè závitová

Rozmìr AxB M10 x 50mm M10 x 75mm M10 x 100mm M10 x 150mm M12 x 50mm M12 x 75mm M12 x 100mm M12 x 125mm M12 x 150mm M12 x 200mm M12 x 300mm M14 x 75mm M14 x 100mm M14 x 125mm M14 x 150mm M14 x 200mm M16 x 75mm M16 x 100mm M16 x 125mm M16 x 150mm M16 x 175mm M16 x 200mm M16 x 250mm M16 x 300mm M16 x 400mm M16 x 500mm M20 x 75mm M20 x 100mm M20 x 125mm M20 x 150mm M20 x 200mm M20 x 250mm M20 x 300mm M20 x 400mm M20 x 500mm

Rozmìr C 22 30 38 50 22 30 38 38 50 65 80 30 38 38 50 65 20 38 38 50 50 65 65 80 100 100 30 38 38 50 65 65 80 100 100

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 30 - 35. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Hmotnost ks 30g 42g 55g 90g 40g 60g 80g 100g 125g 160g 240g 65g 85g 105g 130g 165g 120g 145g 180g 230g 240g 290g 350g 450g 580g 700g 170g 230g 280g 360g 450g 550g 700g 880g 1100g

Cena Kè/ks 27 32 40 49 45 45 58 60 60 79 116 54 65 65 85 98 65 80 81 85 100 110 125 140 188 223 84 95 124 145 183 190 215 300 368

Objednací kód

IND-425 -2120S -2125S -2130S -2140S -2145S -2150S -2155S -2160S -2165S -2170S -2175S -2176S -2177A -2177G -2177K -2177T -2180S -2185S -2190S -2195S -2197S -2200S -2205S -2210S -2215S -2220S -2225S -2230S -2235S -2240S -2245S -2250S -2255S -2260S -2265S

FC08 - T-matice prodlužovací

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 30 - 35.

Broušený povrch umožňuje velmi přesné upnutí.

Èíslo výrobku FC008112 FC008216

Závit A M12 M16

425

B 22 30

Rozmìr (mm) C (h6) 14 18

D 8 10

E 22 28

Hmotnost ks 45g 80g

FC09 - Šroub s okem

Objednací kód

IND-425 -2505J -2505R

Cena Kè/ks 312 332

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 30 - 35.

Vystružená díra umožňuje pohodlné naklánění.

øD Èíslo výrobku FC040110 FC090210 FC090412 FC090516 FC090616

Velikost AxB M10 x 75mm M10 x 100mm M12 x 100mm M16 x 125mm M16 x 150mm

C 40 40 60 60 75

Rozmìr (mm) D E 20 12 20 12 25 14 32 17 32 17

F 10 10 12 16 16

Hmotnost ks 60g 80g 120g 250g 300g

Objednací kód

IND-425 -2510E -2510H -2510N -2510P -2510R

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Cena Kè/ks 213 234 290 419 428 Strana

291

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Èíslo výrobku FC070110 FC070210 FC070310 FC070510 FC070612 FC070712 FC070812 FC070912 FC071012 FC071112 FC071212 FC071214 FC071214 FC071214 FC071214 FC071214 FC071316 FC071416 FC071516 FC071616 FC071616 FC071716 FC071816 FC071916 FC072016 FC072116 FC072220 FC072320 FC072420 FC072520 FC072620 FC072720 FC072820 FC072920 FC073020

SKUPINA


SKUPINA

425

PRVKY UPÍNAcÍ FC16 Šrouby zajišovací

Materiál: Tìlo - støednì uhlíková ocel EN 198. Špièka - kalená ocel EN 31. Tvrdost: Tìlo - HRC 32 - 38. Špièka - HRC 60. Povrch. úprava: Špièka - kalená a broušená.

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Kulová špièka

Závit x délka mmHmotnost Èíslo AxB C ks výrobku M6 x 15mm 3 2.4g FC160206 M6 x 25mm 3 3.8g FC160306 M8 x 12mm 4 3.2g FC160408 M8 x 20mm 4 5.8g FC160508 M8 x 30mm 4 9.0g FC160608 M10 x 15mm 5 6.7g FC160710 M10 x 25mm 5 11.2g FC160810 M10 x 35mm 5 16.2g M12 x 30mm 6 20.0g M12 x 50mm 6 40.0g FC161312 M16 x 55mm 8 55.0g M16 x 65mm 8 65.0g -

Kulová špièka mm Obj. kód D IND-425 1.4 -2610H 1.4 -2610N 1.9 -2615D 1.9 -2615H 1.9 -2615N 2.4 -2620D 2.4 -2620H 2.9 -2625T

Cena Kè/ks 77 78 72 70 73 80 82 142

Plochá špièka Èíslo mm Obj. kód výrobku D IND-425 -

Cena Kè/ks

FC162308 0.6 -2645H -

150

FC162710 0.7 -2650N FC162912 0.9 -2655H FC163516 1.0 -2660R

189 254 388

FC17 - Zajišovací šrouby s válcovou hlavou

Strana

Závit D E 6 10 8 13 12 18 12 18 12 18 12 18 16 24 16 24 16 24

Hmotnost Èíslo výrobku F ks 5 7.4g 6 24g 10 40g 10 50g 10 70g FC171212 10 83g 14 90g FC171416 14 110g 14 130g -

292

Kulová špièka mm Obj. kód C IND-425

Cena Kè/ks

2.9 -2735N

142

4.0 -2740D

149

Rýhovaná špièka

Rýhovaná špièka Èíslo mm Obj. kód výrobku D IND-425 FC165416 1.0 -2690T

Cena Kè/ks

499

Materiál: Tìlo - støednì uhlíková ocel EN 198. Špièka - kalená ocel EN 31. Tvrdost: Tìlo - HRC 32 - 38. Špièka - HRC 60. Povrch. úprava: Špièka - kalená a broušená.

Kulová špièka

Závit x L A x B (mm) M6 x 25 M8 x 40 M12 x 30 M12 x 45 M12 x 65 M12 x 80 M16 x 40 M16 x 50 M16 x 65

Plochá špièka

Plochá špièka Èíslo mm Obj. kód výrobku C IND-425 -

Cena Kè/ks

Plochá špièka

Rýhovaná špièka

Rýhovaná špièka Èíslo mm Obj. kód výrobku C IND-425 -

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Cena Kè/ks


PRVKY UPÍNAcÍ

FC18 - Šroub zajišovací

SKUPINA

425

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 30 - 35. Vroubkovaný povrch: indukènì kalený. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Univerzální pracovní podpěra a upínací díl, ideální pro hrubé části.

FC18

Èíslo výrobku FC180110

Závit x délka AxB M10 x 25mm

C 6.5

Rozmìr (mm) D E 5 4

F 2.3

Hmotnost ks 15g

FC21 - Kulatá vroubkovaná podložka Víceúčelová pracovní podpěra a upínací jednotka, ideální pro obrobky s hrubým povrchem.

Závit x délka AxB M6 x 12mm

C 4.0

F 9.6

Hmotnost ks 8g

FC22 - Podložka

A 50 50

Rozmìr (mm) B 5 10

C 17 17

Hmotnost ks 70g 350g

FC23 - C-podložka

Èíslo výrobku CC010212

Objednací kód

IND-425 -2840G

Cena Kè/ks 145

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 40.

Pro použití s menšími komponenty, pomáhá zvětšit výšku nebo délku.

Èíslo výrobku FC220616 FC220716

Cena Kè/ks 122

Materál: kalená ocel EN16M. Tvrdost: HRC 60. Povrchová úprava: fosfát manganu.

FC21

Rozmìr (mm) D E 12 3.0

IND-425 -2825D

Objednací kód

IND-425 -2845P -2845T

Cena Kè/ks 174 187

Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 42. Povrchová úprava: fosfát manganu.

A 13

Rozmìr (mm) B 55

C 10

Hmotnost ks 150g

Objednací kód

IND-425 -2850G

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Cena Kè/ks 175 Strana

293

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Èíslo výrobku FC210212

Objednací kód


SKUPINA

425

PRVKY UPÍNAcÍ FC25 - Sada sférických podložek

Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 38. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Sada 2ks sférických podložek se používá v případech, kdy závitová tyč a pracovní plocha k sobě nejsou přesně kolmé.

Èíslo výrobku FC250112 FC250216 FC250320

A 13 17 21

B 26 32 40

Rozmìry (mm)

C 15 19 23

Hmotnost ks 20g 30g 50g

D 7.5 9.0 12.0

FC29 - Doteky otoèné

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Velikost A M12 M16

IND-425 -2860D -2860G -2860L

Cena Kè/ks 180 207 256

Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 32 - 38. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Používají se pro uchycení obrobků s nerovnoměrným povrchem.

Èíslo výrobku FC290112 FC290216

Objednací kód

B 19 24

C 35 40

Rozmìry (mm) D 24 29

E 11 13

Hmotnost ks 80g 150g

F 7 8

FC40 - T šrouby

Objednací kód

IND-425 -2870D -2870G

Cena Kè/ks 387 353

Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 32 - 38. Povrchová úprava: fosfát manganu.

G Èíslo výrobku FC40-1250 FC40-1275 FC40-12100 FC40-12125 FC40-12150 FC40-12175 FC40-12200 FC40-1650 FC40-1675 FC40-16100 FC40-16125 FC40-16150 FC40-16175 FC40-16200 FC40-2075 FC40-20100 FC40-20125 FC40-20150 FC40-20175 FC40-20200 FC40-24150 FC40-24200 Strana

A 50 75 100 125 150 175 200 50 75 100 125 150 175 200 75 100 125 150 175 200 150 200

294

Rozmìry (mm) D E

B

C

F

G

H

12

26

22

7

6

13

M12

16

32

27

8

8

16

M16

20

40

30

11

11

22

M20

24

50

44

16

15

31

M24

Hmotnost ks 54g 57g 110g 125g 140g 170g 185g 130g 160g 200g 230g 270g 305g 325g 290g 350g 400g 455g 505g 560g 775g 925g

Objednací kód

IND-425 -2900D -2900F -2900H -2900K -2900M -2900P -2900R -2910D -2910F -2910H -2910K -2910M -2910P -2910R -2920F -2920H -2920K -2920M -2920P -2920R -2930M -2930R

Cena Kè/ks 130 134 120 112 118 125 132 142 145 148 158 148 180 188 165 203 238 267 232 326 435 458

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH


PRVKY UPÍNAcÍ

SC01 Podložka vymezovací

Èíslo výrobku SC010112

Výška x prùmìr A (±0.01) x B 30 x 40mm

SKUPINA

425

Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 40. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Hmotnost 1 ks 240g

Rozmìry (mm) C D M12 17

SC04 - Váleèek vymezovací

Objednací kód

IND-425 -3005D

Cena Kè/ks 283

Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 40. Povrchová úprava: fosfát manganu.

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Èíslo výrobku SC040112 SC040212

Výška x prùmìr A (±0.01) x B (±0.01) 30 x 40mm 40 x 40mm

C Ø 12 Ø 12

Rozmìry (mm) D Ø 20 Ø 20

E 12 12

Hmotnost 1 ks 240g 320g

SC10 - Šroub nastavovací

Èíslo výrobku SC100450

Výška x prùmìr AxB M16 x 50

Objednací kód

IND-425 -3020D -3020F

Cena Kè/ks 503 573

Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 40. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Rozmìry (mm) C D 46 50

Hmotnost 1 ks 820g

Objednací kód

IND-425 -3050J

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Cena Kè/ks 668 Strana

295


SKUPINA

425

PRVKY UPÍNAcÍ SC11A - Podpěra šroubovací P

Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 40. Povrchová úprava: fosfát manganu.

A 10

C

B

D Číslo výrobku SC20032050 SC20070140

Výška x prùmìr A x B (Min) 32 x 40mm 65 x 100mm

Rozměry (mm) C D 60 32 150 70

Nosnost (kg) 72 135

Hmotnost 1 ks 230g 274g

SU25 - Podložka stupòovitá

Objednací kód

IND-425 -3057D -3057P

Cena Kè/ks 705 1856

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 32 - 36. Povrchová úprava: fosfát manganu.

Číslo výrobku SU252530 SU252545 SU252597 SU253259 SU253297 SU2532139

Vzpìrná výška 19 - 49 28 - 68 58 - 150 38 - 90 58 - 150 82 - 210

A 25 32

Rozměry (mm) B 29 45 97.5 59 97.5 139

C 17 27 57 35 57 81

Hmotnost 1 ks 0.05kg 0.12kg 0.50kg 0.24kg 0.62kg 1.32kg

Objednací kód

Cena Kè/ks 180 241 545 316 555 912

Objednací kód

Cena Kè/ks 35 65 90 143

IND-425 -3125E -3125H -3125L -3132J -3132L -3132P

SEB - Šroub s okem

Číslo výrobku SEB1017 SEB1220 SEB1525 SEB2030 Strana

296

Velikost (E) M10 M12 M16 M20

A 41 50 60 72

Rozměry (mm) B C 41.5 8 51 10 60 12.5 71 16

D 18 22 27 30

Nosnost 150kg 220kg 450kg 630kg

Hmotnost 1 ks 0.063kg 0.125kg 0.216kg 0.4kg

IND-425 -3210S -3212S -3216S -3220S

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH


JEDNOTKY INDEXOVACÍ / STOlY OTOčNé Jednotka indexovací horizontální a vertikální typu 5821

SKUPINA

437

Vhodná pro frézování, vrtání, vyvrtávání, navrtávání a další èinnosti. Pøesnost indexování ± 120 úhlových sekund. Jednoduchá kompaktní konstrukce umožòuje dva typy dìlení: Úhlové indexování Pomocí prstence se stupnicí od 0° do 360° v krocích 1°. Základní indexování Pomocí západkového mechanizmu, který umožòuje dìlení 2, 3, 4, 6, 8, 12 a 24 bez demontáže. Model -0400K, který je montován se standardním 3-èelisovým šroubovým sklíèidlem s dvoudílnými oboustrannými èelistmi, má speciální konstrukci umožòující použít kleštiny 5C. SKUPINA

106

Prùmìr Sklíèidla 125mm 160mm 200mm 250mm

A 100 125 160 200

G 167 210 265 330

B 254 303 384 473

C 14 14 18 18

Rozmìry (mm) E 14 14 18 18

F 130 145 160 185

H 215 245 300 340

L 206 214 244 277

M 25.0 20.2 26.5 38.2

Hmotnost Objednací kód 1 ks IND-437 17.8kg -0400K 34.0kg -0410K 58.0kg -0420K 94.0kg -0430K

Cena Kè/ks 44615 54989 58489 88645

Stùl otoèný horizontální a vertikální - typ SOPP DÍlENSKé VYBAVENÍ

S odpojitelným šnekovým kolem, což umožòuje rychlé indexování. Jedna otáèka klièky vyvolá otoèení prstence o 4 úhlové stupnì. Stùl je vyroben z vysoce jakostní litiny. Mùže pracovat jako indexovací jednotka i jako konvenèní otoèný stùl pøi obrábìní s kruhovou interpolací, vyvrtávání nebo nastavování úhlù apod. Volitelné dìlicí kotouèe dodáváme na zvláštní objednávku. Pøesnost: Rovnobìžnost upínací plochy se základnou:0.020 mm Rovinnost upínací plochy: 0.015 mm Excentricita støedového válcového otvoru: 0.020 mm Excentricita støedového kuželového otvoru: 0.020 mm Kolmost upínací plochy k støedové drážce: 0.010 mm Volitelný díl Dělící deska pro otočné stoly INDEXA

IND-437 -1000K

Rotační stoly Prùmìr D 200mm 250mm 320mm

Max. kapacita C 150 170 210

Cena Kè/ks 2860.00

Objednací kód

Popis

Støedový otvor 3 MT 3 MT 4 MT

Rozmìry (mm) Poèet Hmotnost Objednací kód IND-437 A B E F G H J L N P Q Tdrážek 1 ks 285 236 14 208 14 100 15 211 99 48 125 4 42kg -0500K 328 286 14 253 14 110 16 241 106 48 125 6 57kg -0510K 410 360 18 320 18 120 16 273 118 48 140 6 92kg -0520K

Cena Kè/ks 13715 14220 22850

Horizontální a vertikální indexovací upínací pouzdra Vhodné pro upevnění položek určených ke strojnímu opracování v předem nebo postupně ručně nastavovaných úhlech. Přesnost indexace 25 vteřin. Úhlové indexování pomocí dělícího kruhu od 0 do 360°, jeden dílek = jeden stupeň. Základní indexování pomocí zachytávacího zařízení, které umožňuje dělení na 2, 4, 6, 8, 12 a 24 sekcí bez nutnosti demontáže. a Pouzdra jsou opatřena standardním 3-čelisťovým univerzálním sklíčidlem s dvěma řadami čelistí pro vnitřní a vnější upevnění.

NOVIN

g f

c

e d

- 0210K

k

h - 0220K

i

b Průměr upínacího pouzdra A 167mm 260 220mm 310

B 220 255

C D 167 220.00 210 255.25

KA

E 18 18

Rozměry (mm) F G H 197.5 155.5 130.00 214.0 171.5 149.25

j Hmotnost I 70 80

J 130 150

K 16 16

17.8kg 94.0kg

Objednací kód

IND-437 -0210K -0220K

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Cena Kè/ks 15658 19874 Strana

297


SKUPINA

440

SKlÍÈIDlA Sklíèidlo rychloupínací prùmyslové Spiro-Rapid

Sklíèidlo rychloupínací Extra

Umožòuje rychlou výmìnu nástroje pøi zachování vysoké pøesnosti a soustøednosti. Kalené èelisti, objímka a upevòovací kroužek zaruèují dlouhou životnost a odolnost proti opotøe bení. Samoèinnì utahující.

Max. prùmìr Montážní vrtáku (mm) rozhraní 13.0 2JT 13.0 6JT 16.0 6JT

Max Hmotnost Obj. kód prùmìr 1 ks KEN-440 50.0 1000g -3320K 50.0 1000g -3340K 55.0 1200g -3440K

Cena Kè/ks 4329 4329 4850

Sklíèidlo rychloupínací prùmyslové Supra-Rapid

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Pracovní díly jsou kalené a broušené. Èelisti mají zabroušené upínací hroty pro dokonalou soustøednost. Robustní konstrukce zaruèuje dlouhou životnost a odolnost proti opotøebení i v nejnároènìjších prùmyslových aplikacích na stacionárních vrtaèkách. Není vhodné pro reverzní vrtaèky.

Pro akumulátorové šroubováky, akumulátorové i síové vrtaèky. Unikátní upínací mechanizmus se pøi utažení automaticky zasune do zábìru. Kalené a broušené èelisti chrání povrch obrobku pøed otìrem.S prùbìžným otvorem pro použití na reverzních vrtaèkách. Max. prùmìr vrtáku (mm) 1 - 10 1.5 - 13 1 - 10 1.5 - 13

Montážní rozhraní 3/8” - 24F 3/8” - 24F 1/2” - 20F 1/2” - 20F

Hmotnost Obj. kód 1 ks KEN-440 -4720K -4760K -4700K -4740K

Sklíèidlo prùmyslové se závitem Kalené a broušené pro dlouhou životnost a odolnost proti opotøebení. Pro všechny pøenosné elektrické nástroje. Dodáváme s klièkou. Vyrobeno podle DIN 6349.

Max. prùmìr Montážní Max Hmotnost Obj. kód vrtáku (mm) rozhraní prùmìr 1 ks KEN-440 3/8” x 24F 0.5 - 8 30.0 140g -2260K 0.8 - 10.0 3/8” x 24F 34.0 240g -2360K 3/ 0.8 - 10.0* 8” x 24M 34.0 250g -2370K 1/ 0.8 - 10.0* 2” x 20F 34.0 220g -2380K 3/ 1.5 - 13.0 42.7 390g -2460K 8” x 24F 3/ 1.5 - 13.0 42.7 430g -2470K 8” x 24M 1/ 1.5 - 13.0 42.7 390g -2480K 2” x 20F Max. prùmìr Montážní vrtáku (mm) rozhraní 10.0 2JT 10.0 DIN-B12 10.0 DIN-B16 13.0 6JT 1/2” - 20F 13.0 13.0 DIN-B12 13.0 DIN-B16 16.0 6JT 16.0 DIN-B16

Max Hmotnost Obj. kód prùmìr 1 ks KEN-440 42.5 670g -4120K 42.5 670g -5220K 42.5 690g -5240K 46.0 920g -4240K 46.0 660g -4280K 46.0 900g -5260K 46.0 940g -5280K 51.0 1100g -4340K 51.0 1090g -5300K

Cena Kè/ks 2058 1974 2117 2650 1826 1985 1985 2890 2756

Sklíèidlo rychloupínací Plnì kalené a broušené, což mu dává dlouhou životnost a odolnost proti opotøebení. Vhodné pro ruèní elektrické náøadí.

Max. prùmìr vrtáku Montážní (mm) rozhraní 3/8” - 24F 1.0 - 10.0 3/8” - 24F 1.5 - 13.0 1/2” - 20F 1.5 - 13.0

Hmotnost 1 ks

Obj. kód

KBE-440 -2010A -2020B -2030C

Cena Kè/ks 395 214 241

Sklíèidlo prùmyslové se závitem

Strana

298

Hmotnost Obj. kód 1 ks KBE-440 135g -1010A 270g -1020B 270g -1030C

Cena Kè/ks 559 462 421 434 568 621 642

Sklíèidlo prùmyslové Heavy Duty

Kalené a broušené pracovní èásti. Èelisti mají zabroušené upínací hroty pro dokonalou soustøednost. Otvory a zuby pro klièku jsou kalené a broušené pro dlouhou životnost a odolnost proti opotøebení. Pro správné utažení tohoto sklíèidla je nutno postupnì použit všechny otvory pro klièku, aby byl zaruèen rovnomìrný tlak a maximální upínací síla. Je vhodné pro obrábìcí stroje a všechny typy prùmyslových elektrických nástrojù. Dodáváme s klièkou. Vyrobeno podle DIN 6349.* Primárně určeno pro použití s ručními vrtačkami. † Není vhodné pro reverzní vrtačky. Max. prùmìr Montážní vrtáku (mm) rozhraní 0.5 - 4 OJT 0.5 - 6.5 1JT 3/8”-24F † 0.5 - 6.5 1.0 - 10.0 2JT 1.0 - 10.0* 3/8”-24F † 0.8 - 10.0 DIN-B12 1.0 - 13.0 2JT 1.0 - 13.0 6JT 1.5 - 13.0 DIN-B12 1.0 - 13.0 DIN-B16 1.0 - 16.0 3JT 1.5 - 13.0 1/2”-20F 1.5 - 13.0 3/8”-24F † 1.5 - 13.0 1/2”-20F † 3.0 - 16.0 DIN-B16 3.0 - 16.0* 1/2”-20F † 5.0 - 20.0 3JT 5.0 - 20.0 DIN-B22

Max Hmotnost Obj. kód prùmìr 1 ks KEN-440 26.0 110g -1060K 30.0 140g -1110K 30.0 140g -1160K 42.7 430g -1320K 38.0 270g -1360K 42.7 400g -5020K 52.0 760g -1420K 52.0 730g -1440K 52.7 750g -5060K 52.7 780g -5080K 56.5 970g -1530K 42.8 270g -4640K 42.5 420g -1460K 46.0 530g -1480K 56.5 890g -5100K 50.0 610g -1580K 65.0 1300g -1630K 65.0 1335g -5120K

Cena Kè/ks 988 966 911 929 926 987 1572 1250 987 1445 1325 418 891 975 1580 1229 2738 2450

Sklíèidlo rychloupínací Extra RV Radiální zámek. Vhodné pro pøíklepové vrtaèky. Zachovává plný upínací tlak i pøi pøíklepovém vrtání. Na rozdíl od tuhých sklíèidel kompenzuje a pohlcuje síly vznikající pøi pøíklepovém vrtání, zabraòuje prokluzování vrtáku a dává stálý výkon i v nejtìžších podmínkách. Kalené a broušené èelisti chrání povrch obrobku pøed otìrem. S prùbìžným otvorem pro použití na reverzních vrtaèkách

Pro všechny pøenosné elektrické nástroje. Vnitøní montážní závit. Dodáváme s levotoèivým pojistným šroubem a utahovací klièkou. Sklíèidlo s UNF závitem. Kalené a broušené pro dlouhou životnost a odolnost proti opotøebení. Pro reverzní vrtaèky. Max. prùmìr vrtáku Montážní (mm) rozhraní 3/8” - 24F 1.0 - 10.0 3/8” - 24F 1.5 - 13.0 1/2” - 20F 1.5 - 13.0

Cena Kè/ks 789 921 789 921

Cena Kè/ks 171 176 225

Max. prùmìr Montážní vrtáku (mm) rozhraní 3/8” - 24F 13.0 1/2” - 20F 13.0

Max Hmotnost Obj. kód prùmìr 1 ks KEN-440 42.8 310g -3860K 42.8 310g -3880K

Cena Kè/ks 828 836

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH


KlIèKY KE SKlÍèIDlùm/VlOŽKY REDUKèNÍ Klièky ke sklièidlùm

SKUPINY

441/442

Pro všechna prùmyslová sklíèidla se závitem (vèetnì Rohm* a Jacobs). Ref è.

S4

S1

S9/K32 S2

S3 S4 S7 S8 S9 S13 S14 S18 S10 K2

S1 S10/K3

Pro použití Ekvivalent se sklíèidlem è. Jacobs 440-106/111/ 116 & 226 *4, 6, 6M & 8M 440-132/136/138/ 139/146/148/236/ 237/238/246/247/ K8/10 248 & all Supercraft Chucks *10S, 10, 10M, 13S & 13M 440-142/144/145/ 153 & 158 440-163 *20 & 26 1 Series K1 K30S 31 Series & 81/2N 32 & 33 Series, 11N K32 36 Series, 16, 18N K4 1/4”, 5/16”, 3/8” KG Multicraft 7 Series K7 3 & 6 Series, 14N K3 2 Series K2

Hmotnost 1 ks

KEN-441

Obj. kód

Cena Kè/ks

20g

-0020K

43

50g

-0040K

15

70g

-0060K

50

160g 20g 50g 60g 150g 20g 30g 90g 40g

-0080K -0140K -0160K -0180K -0260K -0280K -0360K -0400K -1020K

120 7 9 98 60 45 28 55 114

Kličky ke sklíčidlům Pro použití se sklíčidlem 10mm 13mm

Hmotnost 1 ks 40g 50g

Obj. kód

KBE-441 -2010A -2020B

Cena Kè/ks 28 28

KA NOVIN

Vložky redukèní se závitem Kužely jsou pøesnì broušené a kalené k dosažení maximální upínací síly. Vložka redukèní: Morse kužel x Jacobs kužel Vložka redukèní: Morse kužel x závit

Popis No.1 No.1 No.1 No.1 No.2 No.2 No.2 No.2 No.2 No.2 No.3 No.3 No.3 No.3 No.3 No.3 No.4 No.4 No.4 No.4 No.5

MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1JT 2JT 6JT 33JT 1JT 2JT 3JT 4JT 6JT 33JT 1JT 2JT 3JT 4JT 6JT 33JT 2JT 3JT 6JT 33JT 3JT

Celková délka 90mm 95mm 96mm 95mm 100mm 105mm 115mm 125mm 110mm 110mm 120mm 125mm 135mm 145mm 130mm 125mm 135mm 160mm 155mm 155mm 190mm

Hmotnost 1 ks 70g 80g 100g 90g 150g 160g 220g 370g 180g 180g 310g 330g 380g 520g 340g 340g 700g 730g 690g 680g 1700g

Obj. kód

KEN-442 -9110K -9120K -9160K -9190K -9210K -9220K -9230K -9240K -9260K -9290K -9310K -9320K -9330K -9340K -9360K -9390K -9420K -9430K -9460K -9490K -9530K

Cena Kè/ks 74 84 75 170 77 92 77 135 120 97 225 132 132 132 132 176 332 185 342 288 362

Vložka redukèní: Bridgeport x Jacobs kužel

Popis No.1 No.1 No.2 No.2 No.2 No.3 No.3

MT MT MT MT MT MT MT

1/2 3/8 1/2 3/8 5/8 1/2 5/8

x x x x x x x

20 24__ 20 24 16 20 16

Celková délka 92mm 95mm 105mm 105mm 105mm 125mm 125mm

Hmotnost 1 ks 100g 80g 170g 170g 180g 360g 370g

Cena Kè/ks 99 99 117 104 104 132 141

Obj. kód

KEN-442 -1120K -1380K -2120K -2380K -2580K -3120K -3580K

Vložka redukèní: Morse kužel x DIN kužel, typ KD Kalená a broušená redukèní vložka typu Morse kužel x DIN 228. Kuželovitost sklíèidla podle DIN 238.

Morse kužel No.2 MT No.2 MT No.3 MT No.3 MT No.4 MT No.4 MT

Kužel sklíèidla B12 B16 B12 B16 B16 B22

Celková délka 106.5mm 111.5mm 125.0mm 134.0mm 159.0mm 176.0mm

Cena Kè/ks 118 128 131 180 195 212

Obj. kód

KEN-442 -5220K -5260K -5320K -5360K -5420K -5460K

Adaptér SDS Dodáváme s pojistným šroubem pro zpìtný chod. Pouze pro použití v rotaèním režimu.

Popis R8 R8 R8 R8 R8

x x x x x

1JT 2JT 3JT 6JT 33JT

Celková délka 130mm 135mm 145mm 135mm 135mm

Hmotnost 1 ks 420g 440g 510g 450g 460g

Obj. kód

KEN-442 -9610K -9620K -9630K -9660K -9690K

Cena Kè/ks 325 321 195 211 211

Popis SDS 1/2” x 20

Celková délka 75mm

Hmotnost 1 ks 40g

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Obj. kód

KEN-442 -9000K Strana

Cena Kè/ks 225

299

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Číslo modelu 10043KG 10038KK


STKUPINA

443

UPÍNKY KlOUBOVé Kloubové upínky Indexa-Seiki tvoøí kompletní øadu, která má nesèetně možností použití, jako jsou napø. pøídržné prvky v pøípravcích a držácích, uchycení zátìže apod.

Výbìr typu upínky Vertikální ‘V’ Strana 301

Vertikální Pro všeobecné použití v automobilovém prùmyslu a dalších prùmyslových odvìtvích, kde je požadován dlouhodobý bezproblémový provoz. Upínací síla pùsobí smìrem dolù pod úhlem 90° k pøíèníku. Horizontální Pro všeobecné použití všude tam, kde je požadován nízký profil a volný prostor. Upínací síla pùsobí smìrem dolù pod úhlem 90° k pøíèníku.

S plunžrem Strana 303

Horizontální Strana 302

S plunžrem Upíná se ve vysunuté a zatažené poloze. Upínací síla pùsobí ve smìru šroubu (pøítlaèná síla). Západka Vhodná napø. pro uzavírání dveøí u komor, uzávìrù forem apod. Konce západky mají závit pro snadné nastavení.

Západka Strana 302

Výbìr podle èísla výrobku

227

DÍlENSKé VYBAVENÍ

V Typ upínky V = Vertikální H = Horizontální P = Plunžr L = Západka

Pøítlaèná síla Vyjádøena v kg (1kg = 2.2 lb)

S

A Typ s pøíèníkem/šroubem A = U-profil (nastavitelný) F = Fixní šroub S = Plný pøíèník (vyjma plunžr. typy) J = Hák tvaru J (západka) U = Hák tvaru U (západka U90 = Hák U 90°(západka)

Typ základny F = S pøírubou S = Pøímá (vyjma plunžr. typy)

Výbìr typu základny S pøírubou ‘F’

S pøírubou Vhodná pro pøišroubování nebo pøivaøení upínky na rovnou plochu. Pøímá Vhodná pro montáž na venkovní plochu nebo hranu obrobku.

Pøímá ‘S’

Výbìr typu pøíèníku/šroubu

Pøíèník s U-profilem ‘A’

Pøíèník s U-profilem Upínací šroub lze posouvat podél délky pøíèníku. Fixní šroub Upínací šroub nelze posunovat. Plný pøíèník Jedná se o upínku bez šroubu.

Šroub se závitem ‘manipul. poloha’

Šroub se závitem Užívá se u upínek s plunžrem. Fixní šroub ‘S’

Hák tvaru U Konce mají závit pro snadné nastavení. Hák tvaru J

Hák tvaru U ‘U’

Upíná pøímo, bez ohledu na úhel háku.

Hák tvaru U 90° ‘U90’

Hák tvaru U 90° Upíná v úhlu 90° k upínce. Hák tvaru J ‘J’

Plný pøíèník ‘F’ Strana

300

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH


UPÍNKY KlOUBOVé

Upínka kloubová vertikální

SKUPINA

443

Konstruována s cílem zlepšit a urychlit výrobní postupy pøi upínání materiálù a obrobkù. Rychlé upnutí/uvolnìní, které je možné právì díky kloubovým upínkám, dokáže podstatnì zkrátit dobu potøebnou k upnutí ve všech etapách výroby. Upínací síly - uvedené síly pøedstavují maximální zatížení, které lze použít, aniž by zpùsobilo trvalou deformaci. V dùsledku pákového efektu tato upínací schopnost bude nejvìtší v bodì na pøíèníku v blízkosti rukojeti upínky a právì v tomto bodì byly dosaženy zde uvedené síly. Rozmìry vertikální upínky (mm) A1 A2 B1 B2 Pøítlaèná Základna Pøímá Nastavitelný Plný síla s pøírubou základna pøíèník pøíèník 50kg 75.0 83.8 24.5 – 90kg 95.2 107.1 33.2 33.2 150kg 139.0 160.0 63.0 – 227kg 139.7 154.0 71.4 – 300kg 285.0 330.0 120.0 – 450kg 225.4 257.5 125.4 – 550kg 304.8 352.4 153.0 –

B3 C Pevný Základna pøíèník s pøírubou – 19.0 – 23.0 – 38.0 57.2 31.8 – 50.0 – 50.8 153.0 82.6

D

E

25.4 25.4 43.0 34.9 60.0 50.8 76.2

15.9 12.7 33.0 31.8 30.0 31.8 50.8

F Základna s pøírubou 33.3 39.7 50.0 46.0 77.0 64.2 95.2

W 5.2 6.4 11.0 8.3 13.5 13.5 16.7

Typ s U-pøièníkem (nastavitelným) Přímá základna

Základna s přírubou

V150-FA

V227-SA

V90-SA V90-FA

Pøítlaèná síla 50kg 90kg 150kg 227kg 300kg 450kg 550kg 340kg 90kg 150kg 227kg

Pohyb rukojeti 56° 60° 45° 60° 67° 70° 60° 58° 60° 45° 60°

Typ pøíèníku základny 100° 100° 94° 100° 140° S pøírubou 135° 140° 105° 100° 94° Pøímá 100°

Cena Kè/ks 193 280 350 294 676 673 846 532 247 262 264

Souèasnì dodávané položky

Hmotnost Objednací kód 1 ks IND-443 Šroub s hrotem (No.10) a pøírubová podložka 60g -1020K Šroub (1/4”) a pøírubová podložka -1220K Šroub s 6-hran. hlavou (M8) a zajišovací díl 320g -1320K 5 Šroub s hrotem ( /16”) a pøírubová podložka 355g -1420K Šroub s 6-hran. hlavou (M10) 1250g -1620K 1 Šroub s 6-hran. hlavou ( /2”) a pøírubová podložka 1140g -1720K 5 Šroub s 6-hran. hlavou ( /8”) a pøírubová podložka 2540g -1920K 3 Šroub s hrotem ( /8”) a pøírubová podložka 635g -1590K 1 Šroub ( /4”) a pøírubová podložka 170g -1270K Šroub s 6-hran. hlavou (M8) a zajišovací díl 320g -1370K Šroub s hrotem (5/16”) a pøírubová podložka 355g -1470K

Fixní šroub a plný pøíèník Přímá základna Typ s fixním šroubem

V90-SF

V227-FS

V450-FS

Èíslo výrobku V90-FF V90-SF V227-FS V450-FS V550-FS V227-SS

Pohyb Pøítlaèná síla rukojeti pøíèníku 90kg 60° 100° 90kg 60° 100° 227kg 60° 100° 450kg 70° 135° 550kg 60° 140° 227kg 60° 100°

Typ Souèasnì dodávané položky Hmotnost Objednací kód základny 1 ks IND-443 S pøírubouFixní šroub (1/4”) 170g -1120K Pøímá Fixní šroub (1/4”) 170g -1170K Plný pøíèník, šroub s 6-hran. hlavou (5/16”) a zajišovací díl 340g -1520K S pøírubouPlný pøíèník, šroub s 6-hran. hlavou (1/2”) a zajišovací díl 1250g -1820K Plný pøíèník, šroub s 6-hran. hlavou (5/8”) a zajišovací díl 2540g -1940K Pøímá Plný pøíèník, šroub s hrotem (5/16”) a zajišovací díl 340g -1570K

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Cena Kè/ks 218 228 264 647 1258 264 Strana

301

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Èíslo výrobku V50-FA V90-FA V150-FA V227-FA V300-FA V450-FA V550-FA V340-FA V90-SA V150-SA V227-SA


SKUPINA

443

UPÍNKY KlOUBOVé Upínka kloubová horizontální

Její konstrukce se vyznaèuje nízkým profilem, což je vhodné pro práci vyžadující lepší pøístup k obrobku. Dodáváme v osmi velikostech pro všeobecné použití v místech, kde je pøístup k obrobku omezen.Tlaèná síla pùsobí dolù pod úhlem 90° k pøíèníku.

H30-FA H340-FA

H300-FA

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Rozmìry horizontální upínky (mm)

Èíslo výrobku H65-FA H86-FA H217-FA H30-FA H90-FA H227-FA H300-FA H340-FA H400-FA H500-FA H636-FA

Pohyblivost Pøítlaèná Typ síla rukojeti pøíèníku základny 75kg 76° 94° 150kg 76° 94° 250kg 76° 94° 30kg 88° 80° 90kg 60° 85° 227kg 65° 90° S pøírubou 300kg 85° 80° 340kg 50° 85° 400kg 85° 84° 500kg 85° 65° 636kg 94° 91°

Pøítlaèná síla

A

B

C

D

E

F

W

30kg 90kg 227kg 300kg 340kg 400kg 500kg 636kg

76.5 138.0 168.0 270.0 262.0 240.0 270.0 272.0

28.0 55.0 70.0 85.0 107.5 60.0 91.2 76.2

12.5 25.4 34.9 36.5 46.9 54.0 38.0 51.0

24.0 37.0 38.0 58.0 57.1 70.0 58.0 90.0

11.5 25.4 25.4 34.0 41.3 42.0 37.0

28.5 36.0 35.0 60.0 57.2 50.0 70.0 48.0

8.5 7.4 8.3 11.0 11.0 12.6 11.0 12.7

Souèasnì dodávané Hmotnost Objednací kód položky 1 ks IND-443 Šroub s 6-hran. Hlavou (M5,M6,M8) lisovaná PVC Rukojeť 100g -1960K Šroub s 6-hran. Hlavou (M5,M6,M8) lisovaná PVC Rukojeť 230g -1970K Šroub s 6-hran. Hlavou (M5,M6,M8) lisovaná PVC Rukojeť 430g -1980K Šroub (M4) s hrotem 40g -2020K Šroub (1/4”) s hrotem a pøírubová podložka 130g -2120K Šroub (5/16”) s hrotem a pøírubová podložka 255g -2220K Šroub s 6-hran. hlavou (3/8”) a pøírubová podložka 490g -2320K Šroub (3/8”) s hrotem a pøírubová podložka 640g -2420K Šroub (3/8”) s hrotem a pøírubová podložka 600g -2520K Šroub s 6-hran. hlavou (M10) a pøírubová podložka 450g -2620K Šroub s 6-hran. hlavou (1/2”) a pøírubová podložka ** 1220g -2720K

Cena Kè/ks 206 289 412 232 259 302 478 386 329 549 698

**Pouze jedna středová díra o průměru 13mm pro montáž T-šroubu.

Upínka kloubová západková K tìsnému uzavírání dveøí komor a uzávìrù forem. Západkové šrouby mají na obou koncích závit pro nastavení a bezpečné spojení.

L450-FU90 Šroub tvaru ‘U’ Úhel 90°

L170-FJ Šroub tvaru ‘J’ L900-FU Šroub tvaru ‘U’

L3400-FU Viz strana

732 Èíslo výrobku L164-FU L318-FU L900-FU L1818-FU L3400-FU L170-FJ L170-FJ L340-FJ L225-FU90 L450-FU90 L900-FU90 Strana

Pøítlaèná síla 164kg 318kg 900kg 1818kg 3400kg 170kg 170kg 340kg 225kg 450kg 900kg

302

*Volitelný typ západky IND -443 -8000K

Upínací výška 30mm 45mm 80mm 88.9mm 55.6mm 100mm 105mm 140mm 25mm 65mm 45mm

Nastavení Typ taž. pohybu Základny 9.9mm 9.6mm 23.8mm S pøírubou 19mm 28.6mm 6.5mm 35mm S pøírubou 40mm 15mm 33mm S pøírubou 40mm

Popis Šroub tvaru U Šroub tvaru U Šroub tvaru U Šroub tvaru U* Šroub tvaru U* Šroub tvaru J Šroub tvaru J Šroub tvaru J Úhel 90° Šroub tvaru U Úhel 90° Šroub tvaru U Úhel 90° Šroub tvaru U

Hmotnost Objednací kód 1 ks IND-443 80g -4070K 225g -4010K 680g -4130K 1260g -4170K 1480g -4210K 270g -4030K 255g -4050K 340g -4190K 113g -4090K 250g -4110K 700g -4150K

Cena Kè/ks 278 323 592 1226 1550 296 296 463 334 399 558

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH


UPÍNKY KlOUBOVé

Upínky kloubové s plunžrem

SKUPINA

443

Díky lineárnímu pùsobení síly mají tyto upínky s plunžrem extrémnì vysokou zatižitelnost pøi zachování kompaktnosti. Tyto upínky také lze zamknout v otevøené poloze, což umožòuje vyvinout tažnou sílu (napø. pøi použití na formy z pìnového materiálu). Všechny modely mají šroub s vnitøním závitem pro použití s nastavitelnými šrouby. Kloubové upínky s plunžrem Typ montovaný na základnì - rukoje 45°

Typ montovaný na základnì - rukoje 45° P227-F45 P386-F45 P680-F45

P386-180F

Typ montovaný na základnì - rukoje 90°

Typ montovaný na základnì - rukoje 180°

P227-F90 P386-F90 P680-F90

P680-180F Rozmìry (mm)

Èíslo výrobku P45-F45 P136-F45 P200-F45 P180-FA P227-F45 P386-F45 P680-F45 P1136-F45 P227-F90 P386-F90 P680-F90 P50-180F P386-180F P680-180F

Pøítlaèná síla 45kg 136kg 180kg 180kg 227kg 386kg 680kg 1136kg 227kg 386kg 680kg 50kg 160kg 295kg

Závit Pohyb na šroubu rukojeti 1/4” UNC x 12 hluboký 190° M8 180° M8 x 1.25 144.5° M8 x 1.25 145° M8 180° M10 180° M12 180° M10 180° M8 x 30 hluboký 180° M10 x 40 hluboký 180° M12 x 50 hluboký 180° M5 66° M10 45° 1/2” UNC 45°

A – bez rukojeti 72.2 71.9 138.0 146.0 124.5 125.4 204.0 158.8 238.2 178.6 178.6 310.0

Pohyb rukojeti

Typ základny

45° prodlouž

S pøírubou

90° prodlouž 180° prodlouž

S pøírubou S pøírubou

B

C

38.9 16.9 47.0 76.0 41.5 52.4 112.0 81.0 120.8 50.8 50.8 87.0

9.5 13.0 24.6 15.5 14.0 19.0 17.7 23.8 35.0 12.5 12.5 47.0

Souèasnì dodáváné položky Nylonový šroub Šroub s 6-hran. hlavou Šroub s 6-hran. hlavou Šroub s 6-hran. hlavou Šroub s 6-hran. hlavou Šroub s 6-hran. hlavou Šroub s 6-hran. hlavou Šroub s 6-hran. hlavou Šroub s 6-hran. hlavou Šroub s 6-hran. hlavou Šroub s 6-hran. hlavou Šroub s 6-hran. hlavou Šroub s 6-hran. hlavou Šroub s 6-hran. hlavou

D 33.3 49.0 48.0 70.0 48.0 52.4 92.0 58.8 73.2 127.8 127.8 227.0

Hmotnost 1 ks 50g 300g 345g 35g 340g 580g 1480g 935g 340g 580g 1480g 100g 454g 1270g

E 15.0 24.0 35.0 40.0 40.0 35.0 60.0 41.4 50.8 34.9 41.3 (6 otvorů) 80.0

Objednací kód

IND-443 -3030K -3060K -3090K -3100K -3120K -3180K -3240K -3300K -3150K -3210K -3270K -3700K -3730K -3760K

F 27.0 42.0 56.0 72.0 50.0 57.2 83.0 57.2 71.4 56.2 56.2 107.0 Cena Kè/ks 196 359 351 458 354 524 764 726 338 492 851 272 405 684

Typ montovaný na pøírubì (se závitem)

Rozmìry (mm) Pøítlaèná síla 91kg 136kg 318kg Èíslo výrobku P91-FT P136-FT P318-FT

Pøítlaèná síla 91kg 136kg 318kg

Závit na šroubu 1/4” UNC 5/16” UNC 3/8” UNC

Pohyb rukojeti M16 M20 M27

Pohyb rukojeti 180° 180° 180°

A – bez rukojeti 30.3 115.0 169.5

B 20.6 37.7 65.3 Cena Kè/ks 288 326 630

Typ základny

Souèasnì Hmotnost Objednací kód dodáváné položky 1 ks IND-443 Nylonové vřeteno 113g -3530K S přírubou Vřeteno s 6-hranou hlavou 270g -3560K Vřeteno s 6-hranou hlavou 690g -3590K

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Strana

303

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Pøítlaèná síla 45kg 50kg 136kg 160kg 200kg 227kg 295kg 386kg 680kg 1136kg 1136kg 1600kg


SKUPINA

443

UPÍNKY KlOUBOVé Upínky kloubové vertikální

Typ s nastavitelným U-pøíèníkem a základnou s pøírubou

Tyto upínky jsou konstruovány s cílem zlepšit a urychlit výrobní postupy pøi upínání materiálù a obrobkù. Rychlé upnutí/uvolnìní, které je možné právì díky kloubovým upínkám, dokáže podstatnì zkrátit dobu potøebnou k upnutí ve všech etapách výroby. AV50-FA

AV90-FA Typ s nastavitelným Upøíèníkem a základnou s boèní pøírubou AV217-FA

DÍlENSKé VYBAVENÍ

AV200-FA

Rozmìry

Viz strana

732

AV150-FA

Typ s pevným šroubem a základnou s pøírubou

AV450-FA

Typ s nastavitelným U-pøíèníkem a základnou s pøírubou Typ s plným pøíèníkem a základnou s pøírubou AV217-FS

AV80-FF

B1 C A1 Èíslo Základna Základna Základna výrobku s pøírubou s pøírubou s pøírubou AV50-FA 75.0 24.5 19.0 AV90-FA 93.0 39.0 23.0 AV150-FA 143.0 44.0 31.0 AV200-FA 139.0 63.0 38.0 AV217-FA 139.7 71.4 31.8 AV450-FA 272.0 125.0 62.0

D

E

25.4 29.0 19.0 43.0 34.9 70.0

15.9 14.0 12.7 24.0 19.0 40.0

F Základna s pøírubou 39.7 28.0 42.0 50.0 46.0 70.0

Typ s pevným šroubem a základnou s pøírubou A1 B1 C Èíslo Základna Základna Základna výrobku s pøírubou s pøírubou s pøírubou AV80-FF 100.0 27.0 23.8 AV217-FS 139.7 57.2 31.8

D 25.4 34.9

F Základna s pøírubou 12.7 39.7 19.0 46.0 E

Typ s nastavitelným U-pøíèníkem a základnou s pøírubou Číslo výrobku AV50-FA AV90-FA** AV150-FA AV200-FA AV217-FA AV450-FA

Nosnost 50kg 90kg 150kg 200kg 217kg 450kg

Pohyb Typ Rukoje pøíèník základny 56° 100° 60° 100° 70° 108° S přírubou 45° 94° 60° 70°

100° 135°

Souèasnì dodávané Hmotnost Objednací kód položky 1 ks ATL-443 Hrot vřetena (M5) a podložka příruby 60g -1020K Vřeteno (M6) a záložní šroub 115g -1220K 6-hrané Vřeteno (M8, M12) a přírubové podložky 230g -1970K 6-hrané Vřeteno (M8) a přírubové podložky 370g -1320K Hrot vřetena (M8) a přírubové podložky 310g -1420K 6-hrané Vřeteno (M12) a přírubové podložky 1220g -1720K

Cena Kè/ks 96 101 208 295 225 552

** Model AV90-FA má postranní pøírubu - Všechny ostatní zde uvedené PA modely mají ploché pøíruby. Typ s pevným šroubem a základnou s pøírubou Číslo výrobku AV80-FF AV217-FS

Nosnost 90kg 217kg

Pohyb Rukoje pøíèník 60° 100° 60° 100°

Typ základny S přírubou

Souèasnì dodávané položky Pevné vřeteno (M8) Pevný tlak a záložní šroub (M8)*

Hmotnost Objednací kód 1 ks ATL-443 170g -1120K 310g -1520K

Cena Kè/ks 215 251

* Upozoròujeme, že dodávaný zajišovací díl musí uživatel pøivaøit do požadované polohy. Strana

304

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH


UPÍNKY KlOUBOVé

Upínky kloubové horizontální

SKUPINA

443

Konstrukce se vyznaèuje nízkým profilem, což je vhodné pro práci vyžadující lepší pøístup k obrobku. Pro všeobecné použití v prostorách, kde je požadován nízký profil. Upínací síla pùsobí smìrem dolù pod úhlem 90° k pøíèníku.

Typ s U-pøíèníkem (nastavitelný) Základna s pøírubou AH250-FA

AH20-FA

Rozměry

AH340-FA

AH80-FA

Pohyb Číslo Pøítlaèná Typ výrobku síla Rukoje pøíèníku základny AH20-FA 30kg 88° 80° AH80-FA 80kg 60° 85° AH217-FA 217kg 65° 90° S pøírubou AH250-FA 250kg 94° 76° AH340-FA 340kg 50° 85°

Upínka kloubová západková K tìsnému uzavírání dveøí komor a uzávìrù forem. Západkové šrouby mají na obou koncích závit pro snadné nastavení a umožòují bezpeèné spojení s odpovídající plochou.

Šroub Šroub Šroub Šroub Šroub

A

B

C

D

E

F

110.0 138.1 168.0 274.0 263.5

37.5 55.0 70.0 108.0 108.0

24.8 25.4 34.9 45.0 44.4

36.5 36.5 38.0 59.0 57.2

24.0 25.4 53.4 41.2 41.3

30.0 38.0 35.0 59.0 57.2

Souèasnì dodávané položky (M6) s hrotem a pøírubové podložky (M6) s hrotem a pøírubové podložky (M6) s hrotem a pøírubové podložky s 6-hrannou hlavou (M10) a pøírubové podložky (M10) s hrotem a pøírubové podložky

Hmotnost 1 ks 100g 130g 312g 500g 265g

Cena Kè/ks 185 195 190 455 302

Obj. kód

ATL-443 -2020K -2120K -2220K -2620K -2420K

Rozměry

AL165-FU

Typ s U-šroubem Základna s pøírubou

AL900-FU AL320-FU Číslo A B C výrobku AL165-FU 36 88 9.9 AL320-FU 45 151.6 14 AL900-FU 70.6 190 19 Číslo výrobku AL165-FU AL320-FU AL900-FU

Pøítlaèná síla 165kg 320kg 900kg

Tažný Pohyb 30mm 45mm 80mm

Nastavení taž. pohybu 9.9mm 9.6mm 23.8mm

Typ základny S pøírubou

D

E

F

G

16 19 26 28 19 31.8 39.6 44.5 41.4 38 60.5 54

Popis Tvar U Tvar U Tvar U

H

J

J1

45 25 38

4.3 6.8 8.4

4.3 6.8 8.4

Hmotnost 1 ks 68g 225g 650g

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

K

L

19 13.2 25.4 17.5 44.5 30.0

N

O

3.3 4 8

12 17 24

Cena Kè/ks 80 150 242

Obj. kód

ATL-443 -4070K -4010K -4130K Strana

305

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Èíslo výrobku AH20-FA AH80-FA AH217-FA AH250-FA AH340-FA


SKUPINA

443

UPÍNKY KlOUBOVé Upínky kloubové s plunžrem

Rozmìry

Díky lineárnímu pùsobení síly mají tyto upínky s plunžrem extrémnì vysokou zatižitelnost pøi zachování kompaktnosti. Tyto upínky také lze zamknout v otevøené poloze, což umožòuje vyvinout tažnou sílu (napø. pøi použití na formy z pìnového materiálu). Všechny modely mají šroub s vnitøním závitem pro použití s nastavitelnými šrouby. Typ montovaný na základnu Pohyb rukojeti 180°

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Èíslo výrobku AP136 AP200 AP227

Typ montovaný na základnu - Pohyb rukojeti 150°

Èíslo výrobku AP136 AP200 AP227

Nosnost 136kg 200kg 227kg

Závit na šroubu M8 M8 x 1.25 M8 x 30 hluboký

Pohyb rukojeti 180° 150° 190°

A – bez rukojeti 138.1 124.5 151.0

B

C

49.2 41.5 63.0

D

24.6 14.0 15.0

88.9 83.0 88.0

E 34.9 40.0 32.0

Typ montovaný na základnu - Pohyb rukojeti 190°

Poloha rukojeti

Typ základny

45° S pøírubou prodlouž.

Souèasnì dodávané položky Šroub s 6-hrannou hlavou Šroub s 6-hrannou hlavou Šroub s 6-hrannou hlavou

Hmotnost 1 ks 285g 330g 540g

Objednací kód

ATL-443 -3060K -3090K -3150K

Cena Kè/ks 338 243 406

Svorky svaøitelné Upínací schopnost této upínky lze s výhodou využít ve velkosériové výrobì napøíklad v automobilovém prùmyslu. Robustní kované èásti s kalenými a broušenými otoènými body. K upínce je možné pøivaøit vlastní rukoje a pøíèník pak pøivaøit k základnì. Flexibilita tìchto upínek umožòuje používat tyto svorky v situacích, kde by použití stadardních upínek nebylo efektivní.

Viz skupina

Pøítlaèná síla 700kg 700kg 1100kg 1100kg Strana

Šíøka základny 28mm 45mm 35mm 50mm

306

880

Výška svorky Hmotnost Objednací kód s rukojetí 1 ks IND-443 110mm 808g -5010K 130mm 915g -5030K 140mm 1468g -5050K 170mm 1574g -5070K

Cena Kè/ks 1188 1256 1777 1875

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

F 55.6 50.0 63.0


Západka s pøírubou Pro kloubové upínky se západkou.

UPÍNKY KlOUBOVé

Kloubová G-svorka s vaèkou

SKUPINA

443

K bezpeènému pøipevnìní svorky do požadované polohy je možno její základnu pøivaøit k pracovní ploše. -5510K

Rozmìry Šíøka Obj. kód Základny háku IND-443 80 x 55mm 22mm -8000K

Cena Kè/ks 271

Podložky pøírubové Pro použití v souèinnosti se všemi šrouby na upínkách s nastavitelnými U-pøíèníky.

Cena Kè/ks 18 21 22

Pohyb čelistí 90°

Pohyb rukojeti 50°

Obj. kód

IND-443 -5510K

Cena Kè/ks 495

Kleštì svorkové Výhoda svorkových kleští spočívá v mechanismu stavitelných čelistí, díky kterému je možné dosáhnout uchopení do větší hloubky a přitom zachovat pohodlnost při otevírání a zavírání. Vhodné pro špatně přístupné profily jako například úhlová ocel. Šroub čelistí si můžete přednastavit do nejvhodnější polohy pro opakované upínací aplikace.

-4510K

-4530K -4510K

Šrouby s otoènými doteky Podobnì jako šrouby s neoprénovými hlavami, avšak pro upínání na nerovné povrchy nebo na zkosené obrobky.

-4550K Velikost DélkaHmotnost Obj. kód 1 ks IND-443 5/16” UNC 23/4” 031g -8520K 3/8” UNC 3” 047g -8540K

Cena Kè/ks 75 64

-4550K Rychlé odjištění

Šrouby s pryžovými hlavami Pro upínky s nastavitelným U-pøíèníkem a upínky s plným pøíèníkem, které mají pojistné šrouby.

Velikost M4 x 0.7 M8 x 1.25 M10 x 1.5 No 10UNC 1/4” UNC 5/16” UNC 3/8” UNC 1/2” UNC

Délka Hmotnost Obj. kód 1 ks IND-443 25mm 005g -8020K 63mm 034g -8100K 85mm 064g -8140K 13/8” 009g -8200K 13/4” 016g -8220K 21/2” 031g -8260K 31/2” 058g -8300K 33/4” 125g -8340K

Cena Kè/ks 23 60 55 23 27 30 32 52

Pøítlaèná síla 090kg 159kg 318kg 318kg

Obj. kód Rozevøení èelistí Popis Min Max IND-443 25.4 52.4 6-hranná hlava -4510K 31.8 65.1 6-hranná hlava -4530K 44.4 92.0 Otoè. doteky -4550K 76.2 123.8 6-hranná hlava +Otoè. doteky -4570K

Cena Kè/ks 292 408 686 821

-4570K

‘Stub’ kloubové kleště Se dvěma rameny pro snažší spojení speciálních čelisťových nástavců.

-4590K

Doteky pryžové Pro standardní nastavitelné šrouby. Vhodné pro Hmotnost šroub 1 ks 1/4” 08g 5/16” 15g 3/8” 24g 1/2” 45g

Obj. kód

IND-443 -8600K -8620K -8640K -8660K

Cena Kè/ks 18 37 23 35

Přítlačná síla 500kg

Rozevření hlavy (mm) 95.6

Celková délka 156.1

Obj. kód

IND-443 -4590K

Cena Kè/ks 674

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Strana

307

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Vhodné pro Hmotnost Obj. kód šroub 1 ks IND-443 1/4” 04g -8740K 5/16” (M8) 10g -8780K 3/8” (M10) 15g -8800K

PřítlačnáRozevření síla čelistí 340kg 45.2mm


SKUPINA

445

SVìRÁKY Svěrák stolní

Čelisti rýhované

Stolní svěráky prvotřídní kvality jsou vyrobeny z velmi pevné oceli. Mají vyměnitelné čelisti a pro větší všestrannost nechybí ani kovadlina. Dostupné v 100mm (4”) a 150mm (6”) provedení.

Hliníkové čelisti s fíbrovým povrchem jsou určeny pro práci s měděnými, hliníkovými, mosaznými a dřevěnými obrobky. Nezanechávají stopy na povrchu. Dodáváme v párech.

NOVIN

KA

Šířka (mm) 76 (3”) 90 (31/2”) 100 (4”) 110 (41/2”) 115 (41/2”) 127 (5”) 133 (51/4”) 150 (6”)

Hmotnost 1 ks 165g 180g 180g 230g 245g 245g 260g 280g

Objednací kód

KEN-589 -0300K -0350K -0400K -0420K -0450K -0500K -0520K -0600K

Cena Kè/ks 60 385 140 140 140 118 118 136

Čelisti magnetické do svěráků

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Číslo modelu VBS100 VBS150

Šířka čelistí x Rozevření(mm) 100 x 90 150 x 220

Hmotnost

Objednací kód

KEN-445 -0500K -0540K

Cena Kè/ks 2640 4986

Vhodné pro všechny ocelové a železné svěráky - dílenské, montážní a strojní. Rychlá a snadná montáž a demontáž. Hliníkový profil

Svìrák truhláøský rychloupínací Tìlo svìráku je vyrobeno z jemnozrnné litiny, vodicí šroub je ocelový, klièka a vodítka jsou pochromovány. Rychloupínací mechanismus se aktivuje spouštìcí páèkou. Po uvolnìní spouštìcí páèky je upínání opìt øízeno šroubem. Svìrák je urèen pro montáž na pracovní stùl. Je vybaven pøedním dorazem, je-li používán ve spojení se zarážkou na stole umožòuje bezpeèné držení nadmìrných obrobkù. Vyvarujte se nárazů kladivem

Šířka (mm) 75 (3”) 100 (4”) 125 (5”) 150 (6”)

Hmotnost 1 ks 125g 165g 210g 250g

Objednací kód

KEN-589 -1300K -1400K -1500K -1600K

Cena Kè/ks 274 342 375 504

Hliníková čelist s fíbrovým povrchem

Šířka (mm) 75 (3”) 100 (4”) 125 (5”) 150 (6”)

Hmotnost 1 ks 115g 160g 195g 235g

Objednací kód

KEN-589 -2300K -2400K -2500K -2600K

Cena Kè/ks 588 588 672 694

Hliníková čelist s pryžovým povrchem Skupina

Max. rozevøení (mm) 100 (4”) 140 (51/2”) 170 (61/2”) 190 (71/2”)

405

Šíøka èelistí (mm) 75 (3”) 100 (4”) 125 (5”) 150 (6”)

Hmotnost 1 ks 9.2kg 9.5kg 18.0kg 27.0kg

Objednací kód

Cena Kè/ks 843 1076 2027 2312

Objednací kód

Cena Kè/ks 250 300 700 720

SEN-445 -1030K -1040K -1050K -1060K

Náhradní čelisti (páry) Šířka čelistí 75mm 100mm 125mm 150mm Strana

308

Hmotnost 1 ks 1.4kg 1.8kg 2.0kg 2.3kg

SEN-567 -1030K -1040K -1050K -1060K

Šířka (mm) 75 (3”) 100 (4”) 125 (5”) 150 (6”)

Hmotnost 1 ks 120g 160g 210g 250g

Objednací kód

KEN-589 -3300K -3400K -3500K -3600K

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Cena Kè/ks 335 391 437 616


Svìrák dílenský

Svěrák multifunkční

Americká konstrukce s litinovým tìlesem, ocelovou kovadlinou a posuvnou èelistí. Integrální kovadlina umožòuje tváøení, vyklepávání a ohýbání.

Šíøka èelistí (mm) 100 (4”) 150 (6”)

Hmotnost 1 ks 13.5kg 14.0kg

Objednací kód

SEN-445 -2040K -2060K

Cena Kè/ks 1677 2447

SKUPINA

445

S otoènou základnou a kovadlinou pro drobné práce. Pro modeláøe, domácí kutily a lehké práce v prùmyslu. Lze jej pøipevnit na jakoukoliv vhodnou pracovní plochu. Plné litinové tìleso s vodicími ocelovými kolíky a hlavním šroubem.

Max. rozevøení Šíøka (mm) èelistí (mm) 70 (23/4”) 60

Hmotnost 1ks 2.8kg

Cena Kè/ks 442

Objednací kód

SEN-445 -0600K

Svìrák univerzální 125mm (5") Lze pøipevnit na pracovní stùl buï vertikálnì nebo horizontálnì. Unikátní konstrukce umožòuje otáèení svìráku o celých 360°. Pøi utažení èelistí se pak svìrák sám zamkne. Výška èelistí: 54 mm (21/8").

Max. rozevøení Šíøka Výška (mm) èelistí (mm) èelistí (mm)

125 (5”)

90 (31/2”)

54 (21/8”)

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Hmotnost 1ks

8.2kg

Objednací kód

SEN-445 -4050K Strana

Cena Kè/ks 894

309

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Max. rozevøení (mm) 145 (53/4”) 200 (8”)

SVìRÁKY


SKUPINA

445

SVìRÁKY Svìráky pro vrtaèky

Svěráky strojní

Vhodné pro sloupové/stolní vrtaèky, kde zajišují stabilní polohu obrobku pøi všech nenároèných úlohách vrtání v autodílnì nebo malé mechanické dílnì. Litinová konstrukce s drážkami, jejichž rozteè odpovídá stojanùm všech bìžných vrtaèek. Køížovì provrtaná klièka s posuvným ramenem tvaru T pro zvýšení pákového efektu.

Strojní svěráky bez otočné základny Vyrobeny v souladu s vysokými nároky na kvalitu. Navrženy převážně pro aplikace jako frézování, orovnávání a vrtání. Strojní svìráky s otoènou základnou Prakticky stejný svěrák, ale s otočnou základnou. Pohyblivé díly jsou testovány z hlediska rovnobìžnosti a pravoúhlosti v minimálnì 8 testech všechny v tolerancích úhlových minut.

Základní typ otočný podstavec Šíøka Max. Výška èelistí rozevøení èelistí 75mm 55 23 100mm 95 25

Celkové rozmìry délka x výška 200 x 45 250 x 55

Hmotnost 1 ks 1.90kg 3.25kg

Obj. kód

SEN-445 -0750K -1000K

Cena Kè/ks 350 579

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Svìráky rychloupínací s pevnou èelistí

Šíøka Max. Výška èelistí rozevøení èelistí

Celkové rozmìry dxšxv

Hmotnost 1 ks

Cena Kè/ks

Obj. kód

ATL-445

Strojní svìráky bez otoèné základny

100mm 80 160mm 125 200mm 160 100mm 80 160mm 125 200mm 160

Okamžité upnutí obrobku umožòuje rychlá vaèka. Pevná èelist je opatøena klínovou drážkou pro vertikální i horizontální upínání plochých nebo kulatých obrobkù. Vložky èelistí jsou kaleny a broušeny. Robustní základnu je možno pøipevnit k frézce nebo stojanové vrtaèce.

Čelisti jsou broušené a dodávané v párech

35 51 63

245 x 115 x 89 411 x 187 x 120 440 x 220 x 140

-0100K -0150K -0200K

8kg 34kg 46kg

2275 4115 5245

Strojní svìráky s otoènou základnou 35 51 63

195 x 145 x 11 411 x 187 x 167 440 x 220 x 187

-1100K -1150K -1200K

17kg 43kg 57kg

Náhradní èelisti pro strojní svìráky Atlas Šíøka 100mm 160mm 200mm

2655 5111 6950

Cena Kè/ks 232 352 389

Objednací kód

ATL-445 -1040K -1060K -1080K

Přesný svěrák pro broušení a kontrolu Vyrobeno z legované oceli, kalený povrch. Rychlouvolňovací mechanismus. Přesnost 0.005mm.

Šíøka èelistí 80mm 100mm

Výška èelistí 30mm 35mm

Max. rozevøení 80mm 100mm

Hmotnost Obj. kód 1 ks IND-445 5.2kg -0170K 8.9kg -0180K

Cena Kè/ks 6954 9678

Svìráky rychloupínací s posuvnou èelistí Odsazené vymìnitelné èelisti. Rychlá vaèka ovládá polohu kluzné ocelové tyèe, která je pøipevnìna k vnitøní èelisti, a tím umožòuje okamžité nastavení. S výøezem v základnì pro vrtání prùchozích otvorù. Kalená a broušená ovládací páka s aretaèním mechanismem. Robustní základnu je možno pøipevnit k frézce nebo stojanové vrtaèce. Nastavitelný upínací tlak.

Šíøka èelistí 80mm 100mm 125mm 160mm Strana

Max. rozevøení 80mm 125mm 150mm 160mm

Celková délka 222mm 293mm 327mm 380mm

310

Šíøka Hmotnost základny 1 ks 120mm 4.0kg 160mm 7.0kg 185mm 10.0kg 224mm 15.5

Obj. kód

IND-445 -0110K -0120K -0130K -0140K

Cena Kè/ks 8352 10128 11886 12897

Rozmìry èelistí Šíøka x délka x výška 50 x 65 x 25mm

Celková Hmotnost Obj. kód délka 1 ks ATL-445 135 3kg -0310K

Cena Kè/ks 2314

Svìráky pøesné nástrojaøské Vyrobeny z kvalitní uhlíkové oceli. Všechny plochy jsou pøesnì broušené. Ložisko z fosforového bronzu. Na upínacích èelistech klínová drážka 90°. Standardní pøesné nástrojaøské svìráky Tvrdost èelistí HRC 58 - 62. Pravoúhlost a rovnobìžnost s pøesností na 0.05mm.

Rozmìry èelistí Šíøka x délka x výška 63 x 85 x 32mm 100 x 125 x 45mm

Celková délka 185 255

Hmotnost 1 ks 3.80kg 13.0kg

Obj. kód

ATL-445 -2010K -2050K

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Cena Kè/ks 2895 5204


SVìRÁKY Svìráky pøesné nástrojaøské

Svìráky pro vrtaèky Dodáváme se ètyømi èelistmi rùzných šíøek. Pro vrtání, lehké frézování, vertikální i horizontální obrábìní. Jedna drážkovaná èelist a jedna hladká vymìnitelná èelist pro pravoúhlé a šestiúhelníkové tvary, plošky a rohy, tenké pásky a kotouèe. Èelisti a vodicí šroub jsou kalené a broušené.

Šíøka èelistí 85mm 100mm 120mm 150mm

Rozevøení èelistí 70mm 85mm 120mm 150mm

Objednací kód

IND-445 -0010K -0020K -0030K -0040K

Cena Kè/ks 2110 2395 3154 4153

SKUPINA

445

Vysoce pøesné nástrojaøské svìráky Tvrdost èelistí HRC 45 - 52. Pravoúhlost a rovnobìžnost s pøesností na 0.03 mm.

Rozmìry èelistí Šíøka x délka x výška 50 x 65 x 25mm 73 x 100 x 35mm 100 x 125 x 45mm

Celková Hmotnost délka 1 ks 150 3.00kg 205 5.00kg 255 13.00kg

Cena Kè/ks 16750 18214 20641

Objednací kód

IND-445 -0400K -0430K -0450K

Přesný svěrák pro broušení a kontrolu

Přesný svěrák pro broušení a kontrolu

Vyrobeno z vysoce kvalitní ocelové slitiny, kalené HRC 58-62S. Spouštěcí mechanismus s lineární stupnicí pro řezání, obrábění, měření a kontroly.přesné zarovnání.

Vyrobené z vysoce kvalitní ocelové slitiny, kalené HRC 58 až 62. Rychloupínací mechanismus.

Rozmìry èelistí Šíøka x délka x výška 60 x 80 x 28mm 75 x 100 x 40mm

Přesnost: 0.003mm.

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Přesnost: 0.003mm.

Celková délka 175mm 220mm

Hmotnost 1 ks 3.9kg 7.9kg

Objednací kód

IND-445 -0200K -0210K

Cena Kè/ks 10120 12850

Rozmìry èelistí Šíøka x délka x výška 50 x 78 x 30mm

Celková délka 155mm

Hmotnost 1 ks 3.00kg

Cena Kè/ks 11630

Objednací kód

IND-445 -0310K

Přesný svěrák pro broušení a kontrolu Svěráky jsou určeny k použití na standardních i CNC strojích pro precizní broušení a frézování. Mohou být zařazeny jednotlivě, nebo pracovat v násobku, na stolech, v závislosti na paletách rozměrů obráběného materiálu. Vyrobeno z tvrzené slitiny oceli. Paralelismus: 0.005mm. Kolmá přesnost: 0.005mm.

Rozmìry èelistí Šíøka x délka x výška 100 x 100 x 30mm 125 x 150 x 40mm 150 x 200 x 50mm 150 x 300 x 50mm

Příslušenství: L-klíč, svorka, napínací prvky, zarážka, stavový šroub.

Celková délka 270mm 345mm 420mm 520mm

Napínací Hmotnost Objednací kód síla 1 ks IND-445 3000kg 7.00kg -0600K 3000kg 12.70kg -0620K 5000kg 25.60kg -0640K 5000kg 29.50kg -0660K

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Strana

Cena Kè/ks 25216 29420 41138 42445

311


SKUPINA

445

HlAVY REVOlVEROVé Hlavy revolverové Rychlovýměnné

Vyrobeny z legované povrchovì kalené oceli. Všechny pracovní plochy jsou kalené a pøesnì broušené. Typ T.00 Úprava pro 2 nástrojové držáky

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Držáky dodáváme odděleně. Viz další strana

Poèet nastr. držákù T.00M 2 T.00B 2 T.0 3 Typ

Kapacita soustruhu Up to 89mm Up to 89mm Up to 114mm

Prùmìr tyèe H d Max. Max. T.00M 11.0 22.5 T.0 16.0 32.0 Typ

H Min. 12.5 16.0

B 37.0 42.0 51.0

D1 prùmìr 22.22

kužel

J

1

52.5

M hloubka 5.0 K Max. 28.5

D

E

11.2 16.0 19.0

124

K Min. 16.0

L

D2

58.0 73.0

16.0

G

F

10 10 13

11 11 13

H1 Max 27 32 36.5

H1 Min. 17 17 20.5 Cena Kè/ks 5241 7119

Hmotnost Objednací kód 1 ks IND-445 0.90kg -4800K 2.00kg -4820K

Typ T.1 - T.3

Úprava pro 3 nástrojové držáky

Držáky dodáváme odděleně. Viz další strana

Typ T.1 T.1X T.2 T.2T T.3 Typ T.1 T.1X T.2 T.2T T.3 Strana

Poèet nastr. držákù 3 3 3 3 3

Kapacita soustruhu 114 to 127mm 114 to 127mm 127 to 203mm 127 to 203mm 203 to 292mm

Prùmìr tyèe H d Max. Max. 16.0 44.5 16.0 54.0 19.0 46.0 19.0 50.0 25.5 51.0

312

H Min. 25.5 32.0 24.0 24.0 28.5

B 63.5 73.0 71.5 76.0 92.0

D1 prùmìr. 31.75 31.75 44.45 44.45 50.80

kužel

J

1 1&2 2 2&3 3

52.5 52.5 65.0 70.0 85.5

M hloubka 6.5 6.5 8.0 8.0 9.5 K Max. 41.0 51.0 47.5 47.5 58.5

K Min. 22.0 28.5 27.0 27.0 36.5

D

E

G

F

19.0 19.0 25.5 25.5 25.5

124 124 159 168 203

19 19 19 25.5 31.5

13 13 19 25.5 22.5

L

D2

73.0 73.0 98.5 106.5 125.5

16.0 16.0 16.0 16.0 22.0

Hmotnost Objednací kód 1 ks IND-445 2.30kg -4830K 2.60kg -4840K 4.60kg -4850K 5.80kg -4860K 10.8kg -4870K

H1 Max 46 57 54 58.5 73

H1 Min. 30 35 36.5 39.5 51 Cena Kè/ks 7656 8247 9874 10388 13027

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH


HlAVY REVOlVEROVé/DRŽÁKY NÁSTROJù Držáky nástrojů pro revolverové Typ V hlavy Rychlovýměnné

SKUPINA

445

Standardní typ

Objednací kód

B

C

D

E

F

27.0 35.0 44.5 50.0 57.0 70.0

28.0 32.0 32.0 40.0 40.0 48.5

7.0 8.0 11.0 12.0 14.0 17.5

13.0 16.0 22.0 22.0 28.5 35.0

11 14 14 19 19 23

IND-445 -5010K -5020K -5030K -5040K -5050K -5060K

Cena Kè/ks 1282 1854 2511 2878 3074 3644

Upichovací Typ

B

C

D

E

F

G

27.0 35.0 44.5 50.0 57.0 70.0

28.0 32.0 32.0 40.0 40.0 48.5

8.0 8.0 11.0 14.0 14.0 17.5

13.0 16.0 22.0 22.0 28.5 35.0

11 14 14 19 19 23

13.5 16.0 24.0 24.0 24.0 28.5

d Objednací kód Max IND-445 11.0 -5110K 16.0 -5120K 16.0 -5130K 19.0 -5140K 19.0 -5150K 25.5 -5160K

Cena Kè/ks 1548 2059 2574 2896 3086 4286

Držáky prùmyslové na rotaèní broušení Dodáváme s pøímým nebo zahnutým koncem. Vyrobeny z kvalitní tvárné litiny s vysokou pevností v tahu. Upínací šroub s hladkým zábìrem a ètyřhrannou hlavou. Pøímý

Typ

Kapacita

Pøímý

12.5mm 19.0mm 25.0mm 38.0mm 50.0mm

Hmotnost Objednací kód 1 ks IND-445 0.10kg -9000K 0.15kg -9010K 0.30kg -9020K 0.70kg -9040K 1.50kg -9060K

Cena Kè/ks 433 501 700 914 1357

Hmotnost Objednací kód 1 ks IND-445 0.10kg -9200K 0.15kg -9210K 0.30kg -9220K 0.70kg -9240K 1.50kg -9260K

Cena Kè/ks 605 687 854 1154 1605

Zahnutý

Použito na T.0/T.1 T.2

L (mm) 73.0 98.5

B

C

D

47.5 57.0

32.0 39.5

27.0 33.5

Objednací kód

IND-445 -5370K -5380K

Cena Kè/ks 3421 4381

Typ

Kapacita

Zahnutý

12.5mm 19.0mm 25.0mm 38.0mm 50.0mm

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Strana

313

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Použito L na (mm) T 58.0 T.0 73.0 T.1 73.0 T.2 98.5 T.2T 98.5 T.3 124.0

Použito L na (mm) T 58.0 T.0 73.0 T.1 73.0 T.2 98.5 T.2T 98.5 T.3 124.0


skupina

447

systém modulární hadicový Modulární hadicový chladicí systém

Modulární hadicový chladicí systém je urèen pro chladicí, hydraulická a pneumatická vedení. Je vhodný pro obrábìní s kapalinovým chlazením, elektrojiskrové obrábìní a pneumatické systémy. Max. tlaky: 50 PSI (345 kPa) pro vzduch a 30 PSI (207 kPa) pro kapaliny. Smìr toku lze snadno nastavit bez nebezpeèí samovolného vymrštìní hadice. Všechny díly jsou plnì zamìnitelné a nahraditelné pøi poškození nìkteré sekce. Jsou vyrobeny z acetálu, jsou elektricky nevodivé a chemicky odolné. Dodáváme s vnitøními prùmìry 6mm, 12mm a 18mm. Dodávané hadice jsou podle volby zelené nebo modré, všechny ostatní armatury jsou oranžové. Armatury se závitem jsou plnì kompatibilní s BSPT. Modulární hadicové sady

Popis

Základní sady

dílEnské vyBavEní

Obsah

Hmotnost Obj. kód Cena Kè/bal. 1 ks IND-447 Vnitøní prùmìr 6 mm (1/4”)

4x 2x 1x 4x

Vnitřní Hmotnost Obj. kód rozměr 1ks IND-447

T-kus, L-kus Konzole šroub

Rozboèky

Cena Kè/ks

1/4”

109g -6450K

496

1/2”

98g -7450K

580

Y-kus T-kus L-kus

Rozšířené

Hadice

Obj.kód Cena IND-447 Kè/ks Délka 275mm (11") (Zelená) 1/4” 40g -6210K 359 1/2” 69g -7210K 391 3/4” 102g -8210K 489 Délka 275mm (11") (Modrá) 3/4” 102g -8230K 298 Délka 7,5m (25 ") (Zelená) 1/4” 886g -6250K 6504 1/2” 1637g -7250K 7200 3/4” 2381g -8250K 9011

Vnitřní Hmotnost

Cena Typ VelikostHmotnost Obj. kód 1 ks IND-447 Kè/ks 1/ Vnitøní prùmìr 6 mm ( 4”) 1/16” 5g -6610K 41 1/8” 5g -6630K 45 Zúžená 3/45” 5g -6640K 45 1/4” 5g -6650K 50 Rozšíøená 1” 5g -6670K 94 Vnitøní prùmìr 6 mm (1/2”) 1/4” 5g -7610K 48 3/8” Zúžená 5g -7630K 52 1/2” 5g -7650K 52 3/ Rozšíøená 1 4” 5g -7670K 143 1/ 2 2” 5g -7690K 215 Vnitøní prùmìr 18 mm (3/4”) 5/8” Zúžená 10g -8610K 55 3/4” 10g -8630K 61 Rozšíøená 3” 10g -8650K 276

Ventily plastové 1/4 otáèky

Vnitøní Vstupní Hmotnost Obj. kód prùmìr prùmìr 1 ks IND-447 1/4” In-line 10g -6050K 1/2” In-line 30g -7050K

Spojka s vnìjším závitem Vnitøní Vstupní Hmotnost prùmìr závit 1 ks 1/8” NPT Female 2g 1/4” 1/4” NPT Female 2g 1/8” NPT Male 2g 1/4” 1/ ” NPT Male 2g

3/4”

1/2” 1/2” 3/4”

Strana

Hmotnost Obj. kód Cena 1 ks IND-447 Kè/ks Vnitřní průměr 6 mm (1/4”) 3g -6310K 110 3g -6350K 134 4g -6370K 149 1/ Vnitøní prùmìr 12 mm ( 2”) 9g -7310K 126 9g -7350K 156 12g -7370K 165

Redukce

Spojka se závitem

1/2”

Y-kus

Zúžené

prùmìr (mm)1 ks

4 3/8”

Typ Y-kus T-kus L-kus

Koncovky

12” Hadice 4 hubice 40g -6910K 492 2 spojky Vnitøní prùmìr 12 mm (1/2”) 13” Hadice 3 hubice 91g -7910K 576 2 spojky 3/ Vnitøní prùmìr 18 mm ( 4”) 14” Hadice 2 hubice 126g -8910K 651 1 spojky

L-kus

NPT Male 7g NPT Male 7g NPT Female 7g NPT Male 10g

314

Cena Kè/ks 180 190

Ventily kovové kulové Se závitem, 1/4 otáèky. Obj. kód

IND-447 -6710K -6730K -6170K -6190K -7170K -7190K -7730K -8170K

Cena Kè/ks 61 70 42 42 50 58 105 65

Závity NPT Hmotnost Obj. kód Vnìjší x vnitøní 1 ks IND-447 1/8” x 1/8” 81g -6070K 1/4” x 1/4” 80g -6090K 1/2” x 1/2” 114g -7090K 3/4” x 3/4” -8070K

Cena Kè/ks 162 162 172 223

Hmotnost Obj. kód Cena 1 ks IND-447 Kè/ks 1/ Vnitøní prùmìr 12 mm ( 2”) 1/2” do 2 x 1/4” 4g -7330K 154 1/2” do 1/4” 3g -7510K 97 Vnitøní prùmìr 18 mm (3/4”) 3/4” do 1/2” 5g -8510K 113 Typ

Štíty strojní magnetické Quick Set Délka hadice 355mm, vnitøní prùmìr 18mm. Vhodné pro malé obrábìcí stroje. S magnetickou základnou, plnì nastavitelné.

Rozmìry štítku 6” x 8” 71/2” x 10”

Cena Kè/ks

Hmotnost Objednací kód 1 ks IND-447 Štít (kompletní) 500g -0250K 570g -0260K

1627 1822

Kleště montážní Quick Action

Vnitrní Hmotnost Objednací kód prùmìr (mm) 1 ks IND-447 1/4” -0010K 1/2” -0020K

Cena Kè/ks 952 951

výroBky Jsou k dodání pouZE u naŠEho distriButora © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH


NùŽKY PÁKOVé/KOlEÈKA VROUBKOVACÍ A DRŽÁKY Nùžky pákové

SKUPINY

448/450

Ruènì ovládané nùžky s pákovým mechanismem. Dokážou rychle pøestøihnout kovovou desku, pás a tyè. Masivní ocelová konstrukce dává nùžkám potøebnou pevnost a tuhost. Kalené a broušené èelisti umožòují pøesný støih. Nastavitelný kryt èelistí.

Hmotnost Obj. kód 1 ks ATL-567 Horní èelist pro nùžky ATL -448-1200K 445g -3100K Dolní èelist pro nùžky ATL -448-1200K 250g -3110K Horní èelist pro nùžky ATL -448-2000K 1.4kg -3150K Dolní èelist pro nùžky ATL -448-2000K 790g -3160K Horní èelist pro nùžky ATL -448-3000K 430g -3200K Dolní èelist pro nùžky ATL -448-3000K 220g -3210K Typ

Èíslo modelu BS120 BS200 BS406

rozmìr tyèe Šíøka Hmotnost Obj. kód desky Max.pásu èelistí 1 ks ATL-448 4mm 5 x 70 10 120 8.3kg -1200K 6mm 7 x 70 13 200 19.0kg -2000K 8mm 10 x 100 16 200 43.0kg -3000K

Cena Kè/ks 3745 6920 16258

Držák 1 vroubkovacího koleèka

Cena Kè/ks 1000 600 2900 1500 1058 1350

Držák 2 vroubkovacích koleèek Boèní vroubkování až po plochu nebo roh. Vroubkovací koleèka dodáváme samostatnì, viz níže uvedená tabulka. Urèen pro vroubkovací koleèka rozmìrù 25 x 10 x 16 mm.

Vroubkovací koleèka dodáváme zvl᚝.

Objednací kód Vhodné pro Hmotnost Cena vroubkovací koleèka 1 ks JHL-450 Kè/ks 20 x 25 x 85mm -3110B & -3210B 900g -8040E 9482 25 x 10 x 16mm Vroubkovací kolečka do výše uvedeného držáku Objednací kód JHL-450 Typ Hmotnost Cena (mm) 1 kg Kè/ks Hrubé Støední Jemné Pøímé 10g -3000A -3010B -3020C 784 Pravostranný 10g -3100A -3110B -3120C 784 Levostranný 10g -3200A -3210B -3220C 784

Velikost

Velikost 1/2”

x

1/2”

3/4”

x

1/4”

x 4”

x

1/4”

Vhodné pro Hmotnost vroubkovací koleèka 1 ks -1510B 140g

Objednací kód

JHL-450 -8050F

Cena Kè/ks 1425

Vroubkovací koleèka do výše uvedených držákù

Typ Hmotnost (mm) 1 kg Pøímé 10g Pravostranný 10g Levostranný 10g Šachovnicový 10g

Hrubé -1500A -1600A -1700A -1800A

Objednací kód JHL-450

Støední -1510B -1610B -1710B -1810B

Jemné -1520C -1620C -1720C -1820C

Cena Kè/ks 376 388 515 406

Držák 6 vroubkovacích koleèek Strojnì broušená kvalitní ocel, èerný mramorovaný povrch. Otoèná hlava. Vroubkovací koleèka Vroubkovací koleèka dodáváme zvl᚝, viz dodáváme zvl᚝. níže uvedená tabulka. Urèen pro použití s vroubkovacími koleèky o rozmìrech 3 /4” x 3/8” x 1/4”. Vhodné pro Hmotnost vroubkovací koleèka 1 ks 1/2” x 11/8” x 61/2” -1110B & -1210B 640g Velikost

Objednací kód

JHL-450 -8000A

Cena Kè/ks 7126

Držák 2 vroubkovacích koleèek Strojnì broušená kvalitní ocel, èerný mramorovaný povrch.Samonastavovací hlava. Vroubkovací koleèka Vroubkovací koleèka dodáváme zvl᚝, viz níže dodáváme zvl᚝. uvedená tabulka. Urèen pro použití s vroubkovacími koleèky o rozmìrech 3 /4” x 3/8” x 1/4” Vhodné pro Hmotnost vroubkovací koleèka 1 ks 1/2” x 7/8” x 61/2” -1110B & -1210B 290g Velikost

3/4”

x

3/8”

x

1/4”

Objednací kód

JHL-450 -8020C

Cena Kè/ks 4413

Vroubkovací koleèka do výše uvedených držákù

Typ Hmotnost (mm) 1 kg Pøímé 10g Pravostranný 10g Levostranný 10g Šachovnicový 10g

Hrubé -1000A -1100A -1200A -1300A

Objednací kód JHL-450

Støední -1010B -1110B -1210B -1310B

Jemné -1020C -1120C -1220C -1320C

Cena Kè/ks 436 458 415 856

Držák 2 vroubkovacích koleèek Strojnì broušená kvalitní ocel, èerný mramorovaný povrch. Samonastavovací hlava. Vroubkovací koleèka Vroubkovací koleèka dodáváme zvl᚝, viz níže dodáváme zvl᚝. uvedená tabulka. Urèen pro použití s vroubkovacími koleèky o rozmìrech 5 /8” x 5/16” x 7/32”. Vhodné pro Hmotnost vroubkovací koleèka 1 ks 3/8” x 7/8” x 51/2” Dodáváme samostatně 390g Velikost

5/8”

x

5/16”

x

7/32”

Typ Hmotnost (mm) 1 kg Pøímé 10g Pravostranný 10g Levostranný 10g Šachovnicový 10g

JHL-450 -8030D

Cena Kè/ks 3992

Vroubkovací kolečka do výše uvedeného držáku Objednací kód JHL-450 Cena Kè/ks Hrubé Støední Jemné -2000A -2010B -2020C 391 -2100A -2110B -2120C 391 -2200A -2210B -2220C 391 -2300A -2310B -2320C 468

Držák 6 vroubkovacích koleèek Strojnì broušená kvalitní ocel, èerný mramorovaný povrch. Otoèná hlava.Vroubkovací koleèka Vroubkovací koleèka dodáváme zvl᚝, viz níže dodáváme zvl᚝. uvedená tabulka. Urèen pro použití s vroubkovacími koleèky o rozmìrech 5 /8” x 3/16” x 1/4”. Vhodné pro Hmotnost vroubkovací koleèka 1 ks 1/2” x 7/8” x 61/2” -2610B & -2710B 930g Velikost

Objednací kód

JHL-450 -8010B

Cena Kè/ks 6584

5/8”

x 3/16” x 1/4” Vroubkovací kolečka do výše uvedeného držáku Objednací kód JHL-450 Typ Hmotnost Cena (mm) 1 kg Kè/ks Hrubé Støední Jemné Pøímé 10g -2500A -2510B -2520C 324 Pravostranný 10g -2600A -2610B -2620C 455 Levostranný 10g -2700A -2710B -2720C 455 Šachovnicový 10g -2800A -2810B 397

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Objednací kód

Strana

315

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Strojnì broušená kvalitní ocel, èerný mramorovaný povrch. Standardnì jsou montována pøímá vroubkovací koleèka se støední rozteèí. Levostranná, pravostranná a šachovnicová vroubkovací koleèka dodáváme samostatnì, viz níže uvedená tabulka. Urèen pro vroubkovací koleèka rozmìrù 3/4” x 1/4” x 1/4”.


SKUPINA

460

VINUTé PRUžINY Vinuté pružiny

Tepelné zpracování povrchu spolu s použitím vysoce kvalitní oceli při výrobním procesu zajišťují pružinám dlouhou životnost bez vážnější ztráty výkonu i při vysokém počtu stlačení bez přestávky. Každá řada pružin prochází přísnou testovací procedurou, aby bylo zaručeno, že při výrobě bylo dosaženo požadované kvality. Kolem delších pružin by měla být vedena ochrana zabraňující nežádoucímu vychýlení. Pružiny pro lehké zatížení Barevné značení – zelené

NOVIN

Pružiny pro střední zatížení Barevné značení – modré

KA

DÍlENSKé VYBAVENÍ

KA NOVIN

Označení Výrobku V10 x 25 V10 x 32 V10 x 38 V10 x 44 V10 x 51 V10 x 64 V10 x 76 V10 x 305 V13 x 25 V13 x 32 V13 x 38 V13 x 44 V13 x 51 V13 x 64 V13 x 76 V13 x 305 V16 x 25 V16 x 32 V16 x 38 V16 x 44 V16 x 51 V16 x 64 V16 x 76 V16 x 102 V20 x 25 V20 x 32 V20 x 38 V20 x 44 V20 x 51 V20 x 64 V20 x 76 V20 x 89 V20 x 102 V20 x 115 V20 x 127 V20 x 152 V25 x 25 V25 x 32 V25 x 38 V25 x 51 V25 x 64 V25 x 76 V25 x 89 V25 x 102 V25 x 115 V25 x 127 V25 x 152 V25 x 203 V32 x 38 V32 x 76 V32 x 102 V32 x 115 V32 x 127 V32 x 152 V32 x 178 V32 x 203 V40 x 64 V40 x 76 V40 x 102 V50 x 64 V50 x 76 V50 x 102 V50 x 115 Strana

Průměr DH Dd 10 4.5 10 4.5 10 4.5 10 4.5 10 4.5 10 4.5 10 4.5 10 4.5 13 7.0 13 7.0 13 7.0 13 7.0 13 7.0 13 7.0 13 7.0 13 7.0 16 8.0 16 8.0 16 8.0 16 8.0 16 8.0 16 8.0 16 8.0 16 8.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 26 12.5 26 12.5 26 12.5 26 12.5 26 12.5 26 12.5 26 12.5 26 12.5 26 12.5 26 12.5 26 12.5 26 12.5 32 16.0 32 16.0 32 16.0 32 16.0 32 16.0 32 16.0 32 16.0 32 16.0 40 20.0 40 20.0 40 20.0 50 25.0 50 25.0 50 25.0 50 25.0

316

D0 (mm) 25 32 38 44 51 64 76 305 25 32 38 44 51 64 76 305 25 32 38 44 51 64 76 102 25 32 38 44 51 64 76 89 102 115 127 152 25 32 38 51 64 76 89 102 115 127 152 203 38 76 102 115 127 152 178 203 64 76 102 64 76 102 115

Zatížení (N/mm) Hmotnost 10 4g 8.5 6g 6.8 7g 6.0 7g 5.0 8g 4.3 10g 3.2 11g 1.1 45g 17.9 6g 16.4 7g 13.6 9g 12.1 11g 11.4 12g 9.3 14g 7.1 16g 1.4 63g 23.4 9g 22.9 11g 19.3 13g 17.1 17g 15.7 18g 10.7 22g 10.0 26g 7.8 35g 55.8 15g 45.0 20g 33.30 22g 30.0 28g 24.5 31g 20.0 40g 16.0 47g 14.0 54g 12.0 110g 10.9 123g 9.5 135g 7.5 90g 100.0 27g 80.3 35g 62.0 44g 44.0 57g 35.2 71g 28.0 87g 29.0 96g 21.1 110g 18.7 125g 16.7 135g 14.0 165g 10.4 215g 94.0 60g 44.0 132g 32.0 173g 29.0 190g 25.0 215g 21.5 262g 18.2 300g 1.40 350g 73.0 165g 63.0 188g 43.0 247g 156.0 305g 125.0 450g 94.0 470g 81.0 590g

Obj. kód

IND-460 -8000A -8001B -8002C -8003D -8004E -8005F -8006G -8007H -8108J -8109K -8110L -8111M -8112N -8113P -8114Q -8115R -8216S -8217T -8218V -8219W -8220X -8221Y -8222Z -8224B -8326D -8327E -8328F -8329G -8330H -8331J -8332K -8333L -8334M -8335N -8336P -8338R -8440T -8441V -8442W -8444Y -8445Z -8446A -8447B -8448C -8449D -8450E -8452G -8454J -8557M -8561R -8563T -8564V -8565W -8567Y -8568Z -8569K -8673E -8674F -8676H -8785S -8786T -8788W -8789X

Cena Kè/ks 44 44 44 58 63 70 82 335 48 52 60 64 68 68 74 271 56 61 66 82 86 100 115 127 66 68 75 82 86 100 102 112 134 147 152 182 64 79 84 101 106 119 141 154 173 188 228 289 115 179 225 254 266 301 370 422 220 245 319 355 448 538 634

Označení Výrobku B10 x 25 B10 x 32 B10 x 44 B10 x 51 B10 x 64 B10 x 76 B10 x 305 B13 x 25 B13 x 32 B13 x 38 B13 x 44 B13 x 51 B13 x 64 B13 x 76 B13 x 305 B16 x 25 B16 x 32 B16 x 38 B16 x 44 B16 x 51 B16 x 64 B16 x 76 B16 x 102 B20 x 25 B20 x 32 B20 x 38 B20 x 44 B20 x 51 B20 x 64 B20 x 76 B20 x 89 B20 x 102 B20 x 127 B20x152 B25 x 25 B25 x 32 B25 x 38 B25 x 44 B25 x 51 B25 x 64 B25 x 76 B25 x 89 B25 x 102 B25 x 152 B32 x 38 B32 x 44 B32 x 51 B32 x 64 B32 x 76 B32 x 102 B32 x 115 B32 x 127 B32 x 152 B32 x 178 B40 x 51 B40 x 64 B40 x 89 B40 x 102 B50 x 64 B50 x 76

Průměr DH Dd 10 4.5 10 4.5 10 4.5 10 4.5 10 4.5 10 4.5 10 4.5 13 7.0 13 7.0 13 7.0 13 7.0 13 7.0 13 7.0 13 7.0 13 7.0 16 8.0 16 8.0 16 8.0 16 8.0 16 8.0 16 8.0 16 8.0 16 8.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 20 10.0 26 12.5 26 12.5 26 12.5 26 12.5 26 12.5 26 12.5 26 12.5 26 12.5 26 12.5 26 12.5 32 16.0 32 16.0 32 16.0 32 16.0 32 16.0 32 16.0 32 16.0 32 16.0 32 16.0 32 16.0 40 20.0 40 20.0 40 20.0 40 20.0 51 25.0 51 25.0

D0 (mm) 25 32 44 51 64 76 305 25 32 38 44 51 64 76 305 25 32 38 44 51 64 76 102 25 32 38 44 51 64 76 89 102 127 152 25 32 38 44 51 64 76 89 102 152 38 44 51 64 76 102 115 127 152 178 51 64 89 102 65 76

Zatížení (N/mm) Hmotnost 16.0 3g 13.0 4g 10.3 5g 8.9 7g 7.5 9g 5.3 11g 1.6 45g 30.0 6g 24.8 8g 21.4 10g 18.5 12g 15.5 13g 12.1 15g 10.2 17g 2.1 73g 49.4 12g 37.1 14g 33.9 15g 30.0 19g 26.4 21g 20.5 27g 17.8 33g 13.5 43g 98.0 19g 72.6 23g 56.0 26g 47.5 32g 41.7 35g 32.3 46g 25.1 55g 22.0 61g 19.8 68g 16.6 85g 1.30 103g 147.0 33g 118.0 42g 93.0 48g 80.8 56g 68.6 65g 53.0 90g 43.2 96g 38.2 118g 33.0 131g 20.8 190g 185.0 80g 158.0 90g 134.0 100g 99.0 130g 80.5 152g 58.8 203g 51.5 223g 44.8 252g 37.8 292g 32.5 320g 181.6 157g 140.0 194g 90.7 265g 81.0 300g 209.0 340g 168.0 395g

Obj. kód

IND-460 -6000A -6001B -6003D -6004E -6005F -6006G -6007H -6108J -6109K -6110L -6111M -6112N -6113P -6114Q -6115R -6216S -6217T -6218V -6219W -6220X -6221Y -6222Z -6224B -6326D -6327E -6328F -6329G -6330H -6331J -6332K -6333L -6334M -6336P -6338R -6440T -6441V -6442W -6443X -6444Y -6445Z -6446A -6447B -6448C -6452G -6557M -6558N -6559P -6560Q -6561R -6563T -6564V -6565W -6567Y -6568Z -6672D -6673E -6675G -6676H -6785S -6786T

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Cena Kè/ks 40 44 58 63 75 84 282 50 55 63 67 69 73 84 295 55 63 66 74 83 92 96 108 64 68 74 78 82 90 98 126 132 155 183 79 87 96 105 108 115 122 153 172 227 129 147 154 168 197 245 285 303 356 424 199 242 337 379 422 486


VINUTé PRUžINY

Vinuté pružiny

SKUPINA

460

Tepelné zpracování povrchu spolu s použitím vysoce kvalitní oceli při výrobním procesu zajišťují pružinám dlouhou životnost bez vážnější ztráty výkonu i při vysokém počtu stlačení bez přestávky. Každá řada pružin prochází přísnou testovací procedurou, aby bylo zaručeno, že při výrobě bylo dosaženo požadované kvality. Kolem delších pružin by měla být vedena ochrana zabraňující nežádoucímu vychýlení. Pružiny pro těžké zatížení Barevné značení – červené

Pružiny pro extra těžké zatížení Barevné značení – žluté NOVIN

KA NOVIN

DH 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 32 32 32 32 32 32 32 32 32 40 40 40 40 40 40 40 51 51

Rozměry (mm) Dd D0 4.5 25 4.5 32 4.5 38 4.5 51 4.5 64 7.0 25 7.0 38 7.0 44 7.0 51 7.0 64 7.0 76 8.0 25 8.0 32 8.0 38 8.0 44 8.0 51 8.0 64 8.0 76 10.0 25 10.0 32 10.0 38 10.0 44 10.0 51 10.0 64 10.0 76 10.0 89 10.0 127 12.5 32 12.5 38 12.5 44 12.5 51 12.5 64 12.5 76 12.5 89 12.5 102 12.5 115 12.5 127 12.5 152 12.5 178 16.0 38 16.0 44 16.0 51 16.0 64 16.0 76 16.0 89 16.0 102 16.0 152 16.0 178 20.0 51 20.0 64 20.0 76 20.0 89 20.0 102 20.0 127 20.0 152 25.0 64 25.0 76

Tuhost (N/mm) 22.10 17.50 17.10 12.80 10.7 42.1 29.3 24.6 19.6 15.0 13.2 75.7 52.8 48.5 42.8 37.1 30.3 25.7 216.0 168.0 129.0 112.0 94.0 72.1 59.7 50.5 34.1 297.0 219.0 187.0 156.0 123.0 99.0 84.0 73.0 65.0 57.7 47.8 41.0 388.0 324.0 272.0 212.0 172.0 141.0 122.0 78.0 67.2 350.0 269.0 219.0 190.0 163.0 128.0 105.0 413.0 339.0

Obj. kód

Hmotnost IND-460 4g -1000A 5g -1001B 6g -1002C 8g -1004E 11g -1005F 12g -1108J 13g -1110L 15g -1111M 17g -1112N 21g -1113P 24g -1114Q 12g -1216S 14g -1217T 17g -1218V 20g -1219W 23g -1220X 27g -1221Y 34g -1222Z 20g -1326D 28g -1327E 32g -1328F 38g -1329G 44g -1330H 54g -1331J 63g -1332K 75g -1333L 107g -1336P 48g -1441V 56g -1442W 57g -1443X 63g -1444Y 85g -1445Z 110g -1446A 139g -1447B 144g -1448C 168g -1449D 182g -1450E 222g -1452G 256g -1453H 93g -1557M 105g -1558N 117g -1559P 148g -1560Q 178g -1561R 204g -1562S 230g -1563T 380g -1567Y 410g -1568Z 181g -1672D 220g -1673E 261g -1674F 315g -1675G 341g -1676H 420g -1678K 500g -1680M 416g -1785S 438g -1786T

Cena Kè/ks 49 52 54 63 68 56 63 68 74 83 95 63 69 74 85 87 92 103 75 77 84 93 97 110 125 145 184 106 116 120 123 134 147 175 194 210 256 286 341 163 171 178 202 222 246 279 401 495 240 283 337 385 431 501 604 480 532

Označení Výrobku G10 x 25 G10 x 32 G10 x 38 G10 x 44 G10 x 51 G13 x 25 G13 x 32 G13 x 38 G13 x 44 G13 x 51 G13 x 64 G16 x 32 G16 x 38 G16 x 44 G16 x 51 G16 x 64 G16 x 76 G20 x 25 G20 x 32 G20 x 38 G20 x 44 G20 x 51 G20 x 64 G20 x 89 G20 x 102 G25 x 32 G25 x 38 G25 x 44 G25 x 51 G25 x 64 G25 x 76 G25 x 89 G25 x 102 G25 x 115 G25 x 127 G32 x 38 G32 x 44 G32 x 51 G32 x 64 G32 x 76 G32 x 89 G32 x 102 G32 x 140 G32 x 152 G40 x 51 G40 x 64 G40 x 76 G40 x 89 G50 x 64 G50 x 89

DH 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 26 26 26 26 26 26 26 26 25 26 32 32 32 32 32 32 32 32 32 40 40 40 40 50 51

Rozměry (mm) Dd D0 4.5 25 4.5 32 4.5 38 4.5 44 4.5 51 7.0 25 7.0 32 7.0 38 7.0 44 7.0 51 7.0 64 8.0 32 8.0 38 8.0 44 8.0 51 8.0 64 8.0 76 10.0 25 10.0 32 10.0 38 10.0 44 10.0 51 10.0 64 10.0 89 10.0 102 12.5 32 12.5 38 12.5 44 12.5 51 12.5 64 12.5 76 12.5 89 12.5 102 12.5 115 12.5 127 16.0 38 16.0 44 16.0 51 16.0 64 16.0 76 16.0 89 16.0 102 16.0 140 16.0 152 20.0 51 20.0 64 20.0 76 20.0 89 25.0 64 25.0 89

Tuhost (N/mm) 36.8 27.9 23.7 19.2 16.5 58.5 43.9 3.70 30.3 26.2 21.2 89.0 72.1 60.9 52.3 41.2 34.1 293.0 224.0 177.0 149.0 128.0 99.0 69.5 60.6 374.4 346.0 244.0 207.5 161.0 130.8 110.5 96.3 85.7 76.3 528.2 424.4 353.0 269.2 218.5 180.3 155.0 112.3 102.0 628.0 487.0 379.0 321.0 709.0 475.0

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Obj. kód

Hmotnost IND-460 5g -3000A 7g -3001B 8g -3002C 9g -3003D 10g -3004E 9g -3108J 11g -3109K 13g -3110L 15g -3111M 80g -3112N 22g -3113P 17g -3217T 22g -3218V 25g -3219W 29g -3220X 36g -3221Y 42g -3222Z 23g -3326D 28g -3327E 33g -3328F 39g -3329G 45g -3330H 56g -3331J 73g -3333L 86g -3334M 48g -3441V 60g -3442W 70g -3443X 80g -3444Y 99g -3445Z 114g -3446A 134g -3447B 151g -3448C 174g -3449D 190g -3450E 98g -3557M 115g -3558N 131g -3559P 163g -3560Q 200g -3561R 226g -3562S 252g -3563T 350g -3566X 380g -3567Y 190g -3672D 238g -3673E 275g -3674F 330g -3675G 410g -3785S 593g -3787V Strana

Cena Kè/ks 50 55 63 68 73 63 68 72 74 81 88 77 81 87 94 100 105 85 95 103 105 111 127 157 178 124 148 153 166 173 188 214 225 261 283 188 200 210 219 257 295 319 425 479 285 334 384 439 553 662

317

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Označení Výrobku R10 x 25 R10 x 32 R10 x 38 R10 x 51 R10 x 64 R13 x 25 R13 x 38 R13 x 44 R13 x 51 R13 x 64 R13 x 76 R16 x 25 R16 x 32 R16 x 38 R16 x 44 R16 x 51 R16 x 64 R16 x 76 R20 x 25 R20 x 32 R20 x 38 R20 x 44 R20 x 51 R20 x 64 R20 x 76 R20 x 89 R20 x 127 R25 x 32 R25 x 38 R25 x 44 R25 x 51 R25 x 64 R25 x 76 R25 x 89 R25 x 102 R25 x 115 R25 x 127 R25 x 152 R25 x 178 R32 x 38 R32 x 44 R32 x 51 R32 x 64 R32 x 76 R32 x 89 R32 x 102 R32 x 152 R32 x 178 R40 x 51 R40 x 64 R40 x 76 R40 x 89 R40 x 102 R40 x 127 R40 x 152 R50 x 64 R50 x 76

KA


skupiny

475/482

sklÍèiDlA/VlOŽky REDukènÍ mORsE A klÍny VyRÁŽEcÍ Upínací hlava Samostředicí čelisti pro soustruhy Sada 3 kusy (série 3200) soustruhu Tvrzené čelisti

Upínací hlavy soustruhu jsou vyrobeny dle osvědčené konstrukce pro univerzální použití. Svitky jsou kované a kalené. Všechny modely mají maznice pro snadné mazání. Dodáváme dvě sady čelistí. 3-čelisťová litinová sklíčidla DIN 6350 (tvar A) Tříčelisťové sklíčidlo s adaptérem. Type 3204 Zadní montáž. Type 3274 Přední montáž. Type 3275 Přední montáž, reverzní čelisti. Typ 3275

Typ 3204 Obj. kód IND-475 Velikost Průchozí sklíčidla díra

DÍlEnské VyBAVEnÍ

80 85 100 125 160 200 250 315

Typ 3204

Typ 3274

zadní montáž

přední montáž

-1010K -1030K -1040K -1060K -1070K -1080K -1090K

-1220K -1240K -1260K -1270K -1280K -1290K

16 18 20 32 42 55 76 103

Velikost Hmotnost Objednací kód sklíčidla (mm) 1 Ks IND-490 125 561g -1030K 160 1166g -1050K 200 1627g -1060K 250 2604g -1070K

Cena Kè/ks 6249 7947 7458 9204 9757 10990 15762 27330

Typ 3275 přední montáž

-1460K -1470K -

Cena Kè/ks

14230 16450

Vložky redukèní Morse

Cena Kè/bal. 4125 4589 3689 4648

Kličky k soustružnickým sklíčidlům Standardně dodáváno se soustružnickými sklíčidly Indexa vyrobenými z vysoce kvalitní oceli. Broušené tělo, posuvná T-rukojeť a pružina zajišťující zpětný chod od čtyřharnu. Vhodné pro použití s všemi soustružnickými sklíčidly vyžadující regulaci kličkou se čtyřhranem. Čtyřhran (AF) Rozměr (mm) 11 14

Pro sklíčidla 160/200 250/315

Hmotnost 1ks 347g 756g

NOVIN

KA

Cena Kè/ks 776 950

Objednací kód

IND-490 -5930K -5950K

Redukce vrtaèkové

Jedná se o tradièní upínací pøípravky vysoké kvality. Jsou vyrobeny z kvalitní oceli a jsou po celé délce povrchovì zakaleny. ISO 238 BS 1660 : 2.

I3

Vnější Morse kužel

I4

Vnitřní Morse kužel

I2 b2

d

b

d1

I MK

l d b I2 d1 I3 I4 b2 Vnitřní Vnější 1 2 92.00 17.780 6.350 11.112 12.065 52.388 19.050 5.410 1 3 99.00 23.825 7.938 14.288 12.065 52.388 19.050 5.410 2 3 112.00 23.825 7.938 14.288 17.780 63.500 22.225 6.604 1 4 124.00 31.267 11.906 15.875 12.065 52.388 19.050 5.410 2 4 124.00 31.267 11.906 15.875 17.780 63.500 22.225 6.604 3 4 140.00 31.267 11.906 15.875 23.825 77.788 30.162 8.179 1 5 156.00 44.399 15.875 19.050 12.065 52.388 19.050 5.410 2 5 156.00 44.399 15.875 19.050 17.780 63.500 22.225 6.604 3 5 156.00 44.399 15.875 19.050 23.825 77.788 30.162 8.179 4 5 171.00 44.399 15.875 19.050 31.267 98.425 31.750 12.141 1 6 218.00 63.348 19.050 28.575 12.065 52.388 19.050 5.410 2 6 218.00 63.348 19.050 28.575 17.780 63.500 22.225 6.604 3 6 218.00 63.348 19.050 28.575 23.825 77.788 30.162 8.179 4 6 218.00 63.348 19.050 28.575 31.267 98.425 31.750 12.141 5 6 218.00 63.348 19.050 28.575 44.399 125.412 38.100 16.129

Sada redukèních vložek a vyrážecích klínù Obsah: Tøi redukèní vložky s kuželem Morse (MT) 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4. kalené a broušené uvnitø i vnì. Dva vyrážecí klíny k uvolnìní MT 1 - 2 a 3 - 4.

5

Strana

318

Délka (mm) 95 97 120 152 110 123 155 140 155 170 215 225

Hmotnost 1 ks 110g 220g 560g 1500g 200g 490g 1500g 430g 1200g 1100g 3600g 2800g

Objednací kód

Cena Kè/ks 115 147 260 289 150 260 352 165 352 413 758 703

Hmotnost 1 ks 275g 290g 300g 390g 710g 620g 750g 1400g 1500g 3000g 2500g

Objednací kód

Cena Kè/ks 269 260 277 330 401 448 413 625 625 1350 1389

KEN-482 -2120K -2130K -2140K -2150K -2230K -2240K -2250K -2340K -2350K -2450K -2460K -2560K

Redukce prodlužovací

Kužel vnitøní x vnìjší 1 x 1 MT 1 x 2 MT 2 x 1 MT 2 x 2 MT 2 x 3 MT 3 x 2 MT 3 x 3 MT 3 x 4 MT 4 x 3 MT 4 x 5 MT 5 x 4 MT

Délka (mm) 145 160 175 175 194 194 230 255 255 300 300

KEN-482 -4110K -4120K -4210K -4220K -4230K -4320K -4330K -4340K -4430K -4450K -4540K

Klíny vyrážecí K uvolnìní kužele Morse bez poškození stroje a nástrojù

kusů

Poèet kusù 5

Kužel vnitøní x vnìjší 1 x 2 MT 1 x 3 MT 1 x 4 MT 1 x 5 MT 2 x 3 MT 2 x 4 MT 2 x 5 MT 3 x 4 MT 3 x 5 MT 4 x 5 MT 4 x 6 MT 5 x 6 MT

Hmotnost sady 995g

Objednací kód

KEN-482 -9900K

Cena Kè/bal. 543

K uvolnìní kužele Morse 0 1&2 3 4 5&6

Hmotnost 1 ks 40g 80g 220g 380g 760g

Objednací kód

KEN-482 -9500K -9520K -9530K -9540K -9560K

Cena Kè/ks 38 62 80 95 180

VÝROBky JsOu k DODÁnÍ pOuZE u nAŠEHO DisTRiBuTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH


HROTY STØEDICÍ/OTOÈNé Sady univerzálních otoèných hrotù

Hroty otoèné Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, zakaleny a temperovány, následnì pøesnì zvenèí broušeny. Standardnì jsou dodávány s pøesnými ložisky a 60° špièkou. Max. házivost: Kužel No. 1 - 4: 0.005mm. Kužel No. 5 - 6: 0.010mm. Vyrobeny podle DIN 228.

488

Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, pøesnì zabroušeny uvnitø i vnì. Jejich ložiska mají mazací náplò z výroby. Víceúèelový otoèný hrot s výmìnnými špièkami umožòuje širokou øadu rùzných použití. Jsou vhodné pro náøaïovnu nebo výrobu malých soustružených komponentů. Hroty jsou k tìlesu pøipevnìny pomocí kužele a k jejich vyjmutí se používá dodávaný vyrážecí klín. Všechny vzájemnì lícující plochy jsou pøesnì broušeny. Sada je dodávána v lakovaném døevìném boxu. Maximální házivost: 0.005 mm. Vyrobeny podle DIN 228. Kužel Morse No. 2 No. 3

Kužel Max Radiální zatížení/otáèky Axiální zatížení/otáèky Hmot.Obj. kód Morse otáèky @100 @max @100 @3000 1 ks KEN-488 (kgf) (kgf) (kgf) (kgf) No.1 7000 80 32 250 50 0.37kg -1010K No.2 7000 200 55 275 60 0.43kg -1020K No.3 6000 300 70 400 70 0.67kg -1030K No.4 5000 600 75 500 125 1.23kg -1040K No.5 4000 800 280 570 230 3.00kg -1050K

SKUPINA

Axiální zatížení pří 100 o/m 200Kgf 400Kgf

Radiální zatížení pří 100 o/m 100Kgf 200Kgf

Max. o/m 4000 3000

Max. házivost 0.005mm 0.005mm

Cena Kè/ks 1858 2010 2258 3158 4895

Hroty otoèné Heavy Duty Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, tepelnì zpracovány a pøesnì broušeny. Mají pøesná kuželová valivá ložiska a axiální ložiska, která snášejí radiální a axiální zatížení. K dosažení absolutní soutøednosti je jejich 60° špièka po montáži znovu zabroušena. Tyto hroty jsou urèeny pro aplikace vyznaèující se velkým zatížením a velkými výrobními sériemi, kde hlavním kritériem je životnost.

Délka (mm) 124 152

Prùmìr Hmotnost (mm) 1 ks 33 0.85kg 42 1.10kg

Obj. kód

KEN-488 -1320K -1330K

Cena Kè/ks 4980 5440

Nástavce vymìnitelné Tato kompletní øada vymìnitelných nástavcù pøedstavuje doplnìk k sadì otoèných nástavcù. 15mm

17mm

6mm 30mm

Špička 60°: 1 ks 14mm

Kužel Max Radiální zatížení/otáèky Axiální zatížení/otáèky Hmot.Obj. kód Morse otáèky @100 @max @100 @3000 1 ks KEN-488 (kgf) (kgf) (kgf) (kgf) No.2 5500 260 82 580 190 0.59kg -2020K No.3 4000 480 180 810 270 1.35kg -2030K No.4 3000 800 270 1300 400 2.69kg -2040K No.5 2500 1050 500 1600 490 5.64kg -2050K

Cena Kè/ks

Kužel: 1 ks 10mm 11mm

2640 3125 4350 6125

Hroty støedicí z rychloøezné oceli

7.5mm Špička 60°: 1 ks 16.5mm 5.5mm 10mm

Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nástrojové oceli, zakaleny a broušeny. Standardnì vybaveny 60° hrotem a rovinnou ploškou pro nasazení klíèe. Vyrobeny podle DIN 806.

Vnitřní 60°: 1 ks

Špička 60°: 1 ks 10.5mm 12.7mm

Průbojník Špička 60°: 2 ks Kužel Morse No.1 No.2 No.3 No.4

Prùmìr (mm) 12.20 18 24.10 31.60

Pøíèné Délka plošky (mm) 10 78 13 90 19 138 24 138

Hmot. 1 ks 60g 200g 300g 450g

Obj. kód

KEN-487 -1010K -1020K -1030K -1040K

Cena Kè/ks 154 163 205 299

Popis 60° Špička 60° Špička 60° Špička 60° Špička

x x x x

6mm prům. 7.5mm prům. 10mm prům. 12.7mm prům.

Hmotnost 1 ks 20g 20g 25g 20g

Obj. kód

KEN-489 -1020K -1030K -1040K -1050K

Cena Kè/ks 258 258 260 260

Hroty otoèné Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, zakaleny a temperovány, následnì pøesnì zvenèí broušeny. Jsou standardnì dodávány s pøesnými ložisky a špièkou 60°.

Kužel Max Radiální zatížení/otáèky Axiální zatížení/otáèky Morse otáèky @100 @max @100 @3000 (kgf) (kgf) (kgf) (kgf) No.2 7000 200 50 250 50 No.3 6000 300 80 380 90 No.4 5000 800 220 900 270

Max. házivost: 0.005mm. Vyrobeny podle DIN 228.

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Hmot. 1 ks

ATL-488

Obj. kód

Cena Kè/ks

0.50kg 0.80kg 2.30kg

-1020K -1030K -1040K

1430 1685 1892

Strana

319

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Maximální házivost: 0.005mm. Vyrobeny podle DIN 228.

Kužel Morse No.2 No.3


SKUPINA

490

ÈElISTI PRO SKlÍÈIDlA Èelisti blokové

Èelisti blokové Pro metrická sklíèidla Pratt Burnard (Standard Accuracy a Super Precision).

Pro sklíèidla Pratt Burnard Pro sklíèidla Standard, Super Precision, Griptru, All Steel (typ 78), Burnard, Pratt Old Type a Hardinge/Pratt. Typ sklíèidla Standard, Griptru, Super Precision All Steel (Typ 78) Burnard Pratt Old Type Hardinge/Pratt Type

Sada 3 èelistí

Kód èelisti (podle prùmìru) B, C, E, G, J, M, P, Q, R L, O I, K, N H F

Sada 3 èelistí

Na vyžádání dodáváme sady s 4 a 6 èelistmi. Kód Rozmìry (mm) èelisti Prùmìr sklíèidla C EK16 160mm 18 EK20 200mm 22 EK25 250mm 25 EK32 315mm 32

Objednací kód

D 7 8 8 12

J KEN-490 6 -6030K 8 -6040K 8 -6050K 10 -6060K

D 6 6 8 8 10 12 12

J KEN-490 4 -6180K 6 -6200K 7 -6220K 8 -6230K 8 -6240K 9 -6250K 10 -6260K

Cena Kè/bal. 1790 1988 2600 3128

Èelisti blokové Pro sklíèidla Toolmex/ Bison. Sada 3 èelistí

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Na vyžádání dodáváme sady s 4 a 6 èelistmi. Kód Rozmìry (mm) èelisti Prùmìr sklíèidla C D J EJC 100mm 14.10 4.85 5.08 EJE 125mm 15.75 8.03 6.35 EJF 125mm 14.10 4.85 6.35 EJG 160mm 18.79 8.03 6.35 EJJ 200mm 20.62 9.53 8.46 EJL 230mm 25.40 9.52 8.46 EJM 250mm 25.40 11.10 8.46 EJP 315mm 28.19 12.88 8.46

Èelisti nástavbové mìkké

Objednací kód

KEN-490 -1030K -1050K -1060K -1070K -1100K -1120K -1130K -1160K

Zářezy

Cena Kè/bal. 1550 1693 1890 1960 2100 3802 2980 3674

Kód Rozmìry (mm) èelisti Prùmìr sklíèidla C EN08 080mm 11 EN10 100mm 15 EN13 125mm 20 EN16 160mm 20 EN20 200mm 25 EN25 250mm 28 EN32 315mm 32

Objednací kód

Cena Kè/bal. 1105 1329 1630 1863 2130 2780 3827

Velikost šroubu

Pro metrická mìkká sklíèidla (Kitagawa/Howa/Matsumoto/ Pratt Burnard/SMW/Autoblok etc.) Sada 3 èelistí

Kód Prùmìr èelisti sklíèidla BO06 165mm DJ06 165mm PT06 165mm BO08 210mm DJ08 210mm PT08 210mm BO10 254mm DJ10 254mm DK10 254mm PT10 254mm DK11 254mm BO12 315mm DJ12 315mm BR13 315mm DJ13 315mm BO15 380mm DJ15 380mm BO18 454/530/610mm

A 72 72 82 95 95 102 110 110 90 125 110 130 130 130 130 165 165 180

Rozmìry (mm) B C 38 32 57 32 32 32 44 32 70 32 44 32 40 40 80 40 60 40 40 40 60 40 50 50 80 50 50 50 80 50 76 64 127 64 76 64

Èelisti pro imperiální sklíèidla mìkké

D 12 12 12 14 14 14 16 16 16 16 16 18 18 21 21 22 22 25

Zářezy

Šroub K/J 20/15/M10 20/15/M10 20/15/M10 25/25/M12 25/25/M12 25/20/M12 30/30/M12 30/30/M12 30/21/M12 30/30/M12 30/21/M12 30/40/M14 30/40/M14 30/40/M16 30/40/M16 43/37/M20 43/37/M20 60/40/M20

Ozubení 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 0.3mm

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Objednací kód

KEN-490 -5560K -5860K -2060K -5580K -5880K -2080K -5600K -5900K -5970K -2100K -5980K -5620K -5920K -5700K -5930K -5650K -5950K -5660K

Cena Kè/bal. 1070 1439 1443 1205 1983 1837 1439 2530 1738 1990 3219 1938 3590 1850 3629 4890 9900 4899

Velikost šroubu

Pro imperiální sklíèidla (Berg/Forkardt/ Rohm/Pratt Burnard/SMW/Autoblok atd.) Sada 3 èelistí

Kód Prùmìr èelisti sklíèidla BN90 165/200mm BN12 250/315mm BN23 400/500/630mm Strana

320

A 90 120 155

Rozmìry (mm) B C 60 40 80 50 89 64

D 17.0 21.0 25.5

Šroub K/J 22/15/M12 28/20/M16 35/30/M20

Ozubení 1/16” 1/16” 3/32”

x 90 x 90 x 90

Objednací kód

KEN-490 -5090K -5120K -5230K

Cena Kè/bal. 1549 2438 5790

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH


OROVNÁVAèE BRUSNÝcH KOTOUèù

Orovnávaèe brusných kotouèù koleèkové

SKUPINA

495

Vyznaèují se zlepšenou konstrukcí rychloupínacího orovnávacího koleèka, která zkracuje prostoje pøi výmìnì koleèek. Ergonomicky øešená rukoje z litiny a povrchovì kalené a leštìné nože. Pro èištìní, ostøení a orovnávání brusných kotouèù.

Typ č.0 č.1 č.2

Pro brusný Hmotnost Objednací kód kotouè o prùmìru 1 ks KEN-495 do 510mm (20”) 0.85kg -0100K do 760mm (30”) 1.00kg -0110K nad 760mm (30”) 2.50kg -0120K

Cena Kè/ks 173 238 490

Sady náhradních koleèek

KEN-495 -1000K -1010K -1020K

Cena Kè/bal. 92 118 229

Hmotnost Objednací kód 10 ks KEN-495 Boèní objímka pro typ č. 0 79g -2000K Objímka koleèka pro typ č. 1 110g -2010K Objímka koleèka pro typ č. 2 234g -2020K Náhradní šroub pro typ č. 0 130g -3000K Náhradní šroub pro typ č. 1 310g -3010K Náhradní šroub pro typ č. 2 310g -3020K Boèní podložka pro typ č. 1 70g -4010K Boèní podložka pro typ č. 2 50g -4020K

Cena Kè/ks 180 265 298 160 175 265 218 265

Èíslo Velikost Pro brusný Hmotnost výrobku diamantu/karáty kotouè 1 ks SP50 0.50 180mm (7”) 160g SP75 0.75 255mm (10”) 160g SP100 1 355mm (14”) 170g SP150 1.50 460mm (18”) 170g SP200 2 600mm (24”) 170g

Obj. kód

Cena Kè/ks 269 329 458 802 1055

Objednací kód

Cena Kè/ks 2876 2876

Popis Náhradní kolečka pro typ 0 Náhradní kolečka pro typ 1 Náhradní kolečka pro typ 2

Hmotnost 10 ks 0.45kg 0.53kg 2.90kg

Objednací kód

Náhradní díly

Orovnávaèe brusných kotouèù diamantové Nástroje s jedním hrotem Pro všeobecné použití. Když se diamantový hrot ‘otupí’, lze jej pøestavit a tak prodloužit životnost nástroje (cenu za pøestavení diamantu sdìlíme na vyžádání). Velikost držáku 12mm x 144mm.

KEN-496 -0050K -0070K -0100K -0150K -0200K

Nástroje s dlátem Navrženo pro orovnávání stálých kotoučů. Podobné nástrojům s jedním hrotem, ale nástroje s dlátem jsou více robustní a nevyžadují žádné ošetření. Velikost držáku 3/8” x 3”. NOVIN

Označení Výrobku D605 D405

KA

Uvedený Úhel

Čelní rádius 0.005” 0.005”

Hmotnost KEN-496 160g -1000K 170g -1100K

Orovnávaèe brusných kotouèù diamantové K pøebrušování a orovnávání brusných kotouèù. Orovnávání je proces, pøi kterém se obvod brusného kotouèe upravuje tak, aby rotoval soustøednì s jeho osou rotace. To umožní pøesný relativní pohyb mezi brusným kotouèem a broušeným dílem. Pøi orovnávání jsou odstranìny zbytky otupeného brusiva a cizí materiál, který se zanesl do kotouèe. Orovnání obnovuje správnou funkci brusného kotouèe. Tyto nástroje jsou používány pøedevším k orovnávání plochých brusných kotouèù. Pro støednì tìžké podmínky, rozmìry držáku: Ø 12mm x délka 144mm.

Prùmìr kotouèe Velikost (mm) v karátech do 150 0.25 do 180 0.50 do 250 0.75 do 350 1 do 500 1.50 do 600 2 Sada 3 ks, karáty 0.5, 0.75 a

Hmotnost Obj. kód 1 ks SEN-496 149g -0250K 150g -0500K 150g -0750K 151g -1000K 149g -1500K 150g -2000K 1 -9100K

VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA © 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

Cena Kè/ks 273 273 335 418 798 1150 899 Strana

321

DÍlENSKé VYBAVENÍ

Popis

katalog dielenske vybavenie  

katalog dielenskeho vybavenia

katalog dielenske vybavenie  

katalog dielenskeho vybavenia

Advertisement