Page 1

2009 hr.indd 1

gratis

i TURISTIČKE INFORMACIJE

w w w. h r v a t s k a . h r

8.12.2009 16:46


2009 hr.indd 2

Dobro došli!

OPĆE INFORMACIJE Zemljopisni položaj Hrvatska se prostire od krajnjih istočnih rubova Alpa na sjeverozapadu do Panonske nizine i obala Dunava na istoku. Središnji joj dio prekriva planinski masiv Dinare, a južni završava na obali Jadranskoga mora.

Srdačno vas pozdravljamo i veselimo se što ste odlučili posjetiti našu zemlju. Svi narodi vole svoju domovinu i smatraju je najljepšom. Hrvati svoju domovinu nazivaju »Lijepa naša«, prema početnim stihovima nacionalne himne. Republika Hrvatska europska je parlamentarna država i dio je europske političke i kulturne povijesti. Po veličini spada u srednje velike europske zemlje poput Danske, Irske, Slovačke ili Švicarske. Hrvatska je država otvorenih granica, jednostavnih carinskih formalnosti, zemlja mira i poštovanja prema svojim gostima. Nastojimo da Lijepa naša bude takva i onima koji u nju dođu i da iz nje ponesu najljepše uspomene.

Površina Kopneni dio iznosi 56.594 km2, a površina teritorijalnog mora 31.067 km2. Naseljenost Hrvatska ima 4.437.460 stanovnika. Nacionalni sastav Većinu stanovništva čine Hrvati, a najbrojnije su manjine Srbi, Bošnjaci, Slovenci, Mađari, Česi, Talijani i Albanci. Državno uređenje Hrvatska je višestranačka parlamentarna republika. Glavni grad Zagreb je sa 779.145 stanovnika gospodarsko, prometno, kulturno i akademsko središte zemlje. Dužina morske obale 6.278 km, od toga 4.398 km otoka, hridi i grebena. Broj otoka, hridi i grebena 1.244. Najveći su otoci Krk i Cres. Nastanjenih je otoka 50.

Dobro došli u Hrvatsku!

2

8.12.2009 16:46


2009 hr.indd 3

Najveći vrh Dinara 1.831 m/nm.

osobna iskaznica (isprava kojom se dokazuje identitet i državljanstvo nositelja).

Klima U Hrvatskoj postoje tri klimatske zone: u unutrašnjosti prevladava umjereno topla kišna klima, na najvišim vrhuncima snježna šumska klima, a uzduž jadranske obale ugodna mediteranska klima s mnogo sunčanih dana. Ljeta su suha i vruća, zime blage i vlažne. Prosječna temperatura u unutrašnjosti: u siječnju od -2 do 0 °C i nešto niža na najvećim nadmorskim visinama, u kolovozu oko 20 °C te oko 12 °C na najvišim vrhuncima. Prosječna temperatura u primorju: u siječnju od 5 do 9 °C, u kolovozu od 22 do 25 °C. Temperatura mora zimi je 12 °C, a ljeti oko 25 °C.

Obavijesti: Diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu ili Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske (telefon: +385 1 4569 964, e-mail: stranci@mvpei.hr, web: www.mvpei.hr). Carinske odredbe Carinski propisi Republike Hrvatske gotovo su potpuno usklađeni s propisima i standardima zemalja Europske unije, no u pogledu unošenja predmeta nekomercijalne prirode za osobnu uporabu, carinu i PDV, nije potrebno plaćati samo za predmete u vrijednosti do 300 kuna. Unošenje i iznošenje stranog i domaćeg gotovog novca i čekova slobodno je za strane i hrvatske državljane s boravištem u inozemstvu, ali uz obvezatno prijavljivanje cariniku svakog prijenosa svote u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 10.000,00 eura ili više. Vrjedniju profesionalnu opremu i tehničke uređaje također je potrebno prijaviti cariniku na graničnome prijelazu.

Novac Službena valuta u Hrvatskoj je kuna (1 kuna = 100 lipa). Strana valuta mijenja se u bankama, mjenjačnicama, poštanskim uredima i u većini turističkih agencija, hotela i kampova. Kreditne kartice (Eurocard/ Mastercard, Visa, American Express i Diners) primaju se u gotovo svim hotelima, marinama, restoranima i trgovinama te na bankomatima.

Strani državljani, koji u Hrvatskoj nemaju stalno ili privremeno prebivalište ili boravište, imaju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), na robu koju su kupili u Hrvatskoj, ako je vrijednost robe po jednom računu veća od 500,00 kuna, na osnovi PDV-a, odnosno

KORISNE INFORMACIJE Putne isprave Valjana putovnica ili koja druga isprava priznata međunarodnim sporazumom,a za neke države i

3

8.12.2009 16:46


2009 hr.indd 4

Tax cheque obrasca kojeg ovjerava carinska služba kod iznošenja u inozemstvo kupljene robe. Zahtjev za povrat poreza strani državljanin mora podnijeti u roku od šest mjeseci od dana izdavanja računa.

Pod kućnim ljubimcima, prema Pravilniku o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca, podrazumijevaju se sljedeće životinjske vrste: psi, mačke, pitoma vretica (Mustela putorius) iz porodice kuna (Mustelidae), beskralježnjaci (izuzev pčela i rakova), ukrasne tropske ribe, vodozemci, gmazovi, sve vrste ptica (izuzev peradi) te glodavci i domaći kunići.

Za dodatne informacije, molimo kontaktirati Carinsku upravu: www.carina.hr Prenošenje živih životinja preko granice moguće je samo uz posjedovanje potrebne veterinarske dokumentacije o zdravstvenome stanju životinja, pri čemu psi i mačke moraju biti označeni mikročipom. Unos do pet kućnih ljubimaca može se obaviti preko svih graničnih prijelaza, dok se prenošenje većeg broja životinja mora ostvariti preko prijelaza gdje postoji veterinarska inspekcija.

Maksimalan broj životinja Pod nekomercijalnim uvozom kućnih ljubimaca podrazumijeva se unošenje pet ili manje kućnih ljubimaca na područje Republike Hrvatske. Oni moraju biti podvrgnuti dokumentacijskom i identifikacijskom pregledu carinskih službenika na putničkoj točki ulaska na područje Republike Hrvatske. Takvi kućni ljubimci ne smatraju se robom i obvezatno moraju biti u pratnji vlasnika ili od vlasnika ovlaštene osobe odgovorne za životinju u tijeku cijelog putovanja. U slučaju unošenja više od pet kućnih ljubimaca riječ je o komercijalnome uvozu, pa životinje podliježu veterinarskom pregledu graničnog veterinarskog inspektora i moraju ulaziti na za to odobrenim graničnim veterinarskim postajama.

Kada putujete sa svojim kućnim ljubimcem odgovorni ste za njega Kada dovodite svojeg kućnog ljubimca u Republiku Hrvatsku, snosite svu odgovornost za ispunjavanje uvjeta za uvoz. Provjerite, primjerice, da li je vaš kućni ljubimac na vrijeme cijepljen, odnosno ponovno cijepljen (revakciniran) i ima li važeću putovnicu ili veterinarski certifikat. Ako vaš kućni ljubimac prilikom dolaska na granični prijelaz ne ispunjava te zahtjeve, ulazak u Republiku Hrvatsku može vam biti odbijen, odnosno životinja može biti vraćena u zemlju podrijetla ili stavljena u karantenu. Kao vlasnik životinje snosite sve troškove koji su nastali provođenjem tih mjera.

Uvjeti Opći zahtjevi koji se odnose na unošenje kućnih ljubimaca: pasa, mačaka i pitome vretice (još se naziva domaći tvor, bijeli tvor, afrički tvor, feret, američki tvor, pitomi tvor, domaći feret ili pitomi feret - Mustela putorius) podrijetlom iz država

4

8.12.2009 16:46


2009 hr.indd 5

zemalja članica Europske unije te država niskog rizika izvan Europske unije*:

nadležnoga tijela ili prilikom ponovnoga ulaska u Republiku Hrvatsku putovnicom (psi iz Hrvatske)

da psi, mačke i pitoma vretica moraju biti označeni mikročipom. U slučaju da je životinja označena mikročipom koji ne odgovara ISO Standardu 11784 ili 11785, nego je čip drugog tipa, vlasnik, odnosno posjednik dužan je osigurati odgovarajući čitač koji je potreban za očitavanje mikročipa. U svakome trenutku mora biti moguće utvrđivanje imena i adrese vlasnika životinje. Broj mikročipa veterinar mora upisati u putovnicu ili certifikat koji vlasnik ili posjednik nosi uz životinju

−moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće

da su praćeni putovnicom ili certifikatom izdanom od veterinara ovlaštenog od nadležnoga tijela

Propisano razdoblje od tri mjeseca ne primjenjuje se na ponovni ulazak kućnih ljubimaca na područje Republike Hrvatske čija putovnica potvrđuje da je titracija protutijela s pozitivnim rezultatom provedena prije nego je životinja napustila Republiku Hrvatsku.

−moraju biti podvrgnuti testu neutralizacije protutijela titracije jednake najmanje 0,5 IJ/ml na uzorku uzetom od ovlaštenoga veterinara, najranije 30 dana nakon cijepljenja i tri mjeseca prije premještanja obavljenoga u za to ovlaštenom laboratoriju, koji možete pronaći na popisu objavljenom na sljedećim web stranicama: http://ec.europa. eu/food/animal/liveanimals/pets/ approval_en.htm.

da su cijepljeni protiv bjesnoće. Dopustit će se kretanje životinjskih vrsta koje dolaze iz država zemalja članica Europske unije te država niskog rizika izvan Europske unije*, koje su mlađe od tri mjeseca i necijepljene, ako vlasnik ili posjednik uz njih nosi putovnicu i ako su od rođenja boravile na istome mjestu te nisu bile u kontaktu s divljim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji, ili se kreću u pratnji majke o kojoj su još ovisne.

Životinje koje se uvoze u komercijalne svrhe i one koje putuju kao pošiljka mora prije otpreme pregledati veterinar. * Za dodatne informacije o državama, molimo kontaktirati Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja − Uprava za veterinarstvo (telefon: +385 1 6109 749, +385 1 6106 703 i +385 1 6106 669, web: www.mps.hr).

Psi, mačke i pitome vretice koje dolaze iz zemalja visokog rizika* moraju ispunjavati sljedeće uvjete: −moraju biti označeni mikročipom −moraju biti praćeni certifikatom izdanim od veterinara ovlaštenog od

5

8.12.2009 16:46


2009 hr.indd 6

Medicinska služba Bolnice i klinike postoje u svim većim gradovima, a ambulante i ljekarne i u manjim mjestima.

Blagdani i neradni dani 1. siječnja − Nova godina 6. siječnja − Sveta tri kralja Uskrs i Uskrsni ponedjeljak 1. svibnja − Praznik rada Tijelovo 22. lipnja − Dan antifašističke borbe 25. lipnja − Dan državnosti 5. kolovoza − Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 15. kolovoza − Velika Gospa 8. listopada − Dan neovisnosti 1. studenoga − Svi sveti 25. i 26. prosinca − božićni blagdani

Strani turisti koji su obvezno osigurani u državama s kojima Hrvatska ima ugovor o socijalnome osiguranju za vrijeme privatnog boravka u Republici Hrvatskoj ne plaćaju usluge hitne zdravstvene zaštite, pod uvjetom da imaju ugovorom predviđene potvrde o pravu na zdravstvenu zaštitu. Zdravstvena zaštita (uključujući i prijevoz) koristi se za hitne slučajeve na način i po propisima koji vrijede za hrvatske osiguranike, pri čemu se na isti način sudjeluje i u troškovima zdravstvene zaštite (participacija).

Radno vrijeme trgovina i javnih službi U tijeku turističke sezone većina trgovina radnim je danom otvorena od 8 do 20 sati, a mnoge od njih rade i vikendom.

Osobe koje dolaze iz država s kojima nije sklopljen ugovor ili s kojima ugovorom nije predviđeno korištenje zdravstvene zaštite, sve troškove zdravstvene zaštite snose same.

Javne službe i poslovni uredi uglavnom rade od 8 do 16 sati od ponedjeljka do petka.

Za dodatne informacije,molimo kontaktirati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (telefon: +385 1 4806 333, web: www.hzzo-net.hr).

Pošta i telekomunikacije Poštanski su uredi radnim danom otvoreni od 7 do 19 sati, u manjim mjestima od 7 do 14 sati, a pojedini rade i dvokratno.

Veterinarska služba Hrvatska je pokrivena mrežom veterinarskih klinika i ambulanti.

U većim gradovima i turističkim mjestima dežurne pošte otvorene su subotom i nedjeljom. Na svim javnim telefonima upotrebljavaju se telefonske kartice koje se prodaju u poštama i novinskim kioscima. Inozemstvo se može izravno zvati s bilo kojega telefona. Web: www.posta.hr

Informacije: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja − Uprava za veterinarstvo E-mail: office@mps.hr Web: www.mps.hr

6

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 7

Električni napon gradske mreže 220 V s frekvencijom 50 Hz.

NAZOVITE 112! Ako vam je potrebna:

Voda iz slavine pitka je u svim dijelovima Hrvatske.

− hitna medicinska pomoć − pomoć vatrogasaca − pomoć policije − pomoć gorske službe spašavanja − pomoć drugih hitnih službi i operativnih snaga zaštite i spašavanja. Ako opazite:

Zaštita okoliša Zaštita biološke raznolikosti u skladu je s važećim propisima Europske unije. More za kupanje na hrvatskome Jadranu vrlo je visoke kakvoće i prema kriterijima Europske unije.

- požar, - istjecanje opasnih tvari, onečišćenje pitke vode, potoka, rijeka ili mora, - druge pojave koje predstavljaju opasnost po život i zdravlje ljudi ili životinja, kulturnih dobara i okoliša Kada zovete recite:

U slučaju izvanrednog onečišćenja okoliša, obavijestite Centar 112. Za dodatne informacije o okolišu kontaktirajte Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na telefon +385 1 3782 413

- što se dogodilo, - gdje se dogodilo, - kada se dogodilo, - ima li ozlijeđenih, - kakve su ozljede, - kakvu pomoć trebate, - tko zove?

Web: www.mzopu.hr U slučaju nesreće nazovite 112! Broj je moguće pozvati u bilo koje doba dana i noći, neovisno o tome gdje se nalazite u Republici Hrvatskoj ili na području Europske unije.

PRAKTIČNI SAVJETI

Telefonski poziv ne naplaćuje se.

Zaštita od požara Provjerite jeste li poduzeli sve da spriječite požar!

Poziv je moguće ostvariti preko svih operatera i preko svih telefonskih uređaja odabirom broja 112.

Ne bacajte zapaljene ili zapaljive predmete u okoliš!

U slučaju nesreće Centar 112 omogućit će vam razgovor i na jednome od stranih jezika: − engleskome − njemačkome − talijanskome − mađarskome −slovačkome.

Poštujte znakove zabrane loženja vatre! Pazite da vaše parkirano vozilo ne zatvara vatrogasne pristupe i prilaze. .

7

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 8

Što učiniti u slučaju požara? −požar odmah dojavite vatrogascima na telefonski broj 112 ili 93

−obavijestite rodbinu ili prijatelje o približnoj lokaciji ronjenja te je označite na propisan način

−upotrijebite ručni aparat za početno gašenje požara i gasite požar samo ako ne ugrožavate sebe i druge

−izlažite se suncu umjereno i koristite zaštitna sredstva −opskrbite se dostatnom količinom pitke vode.

−obavijestite osobe iz okoline o nastanku požara

U prirodi −upoznajte rodbinu ili prijatelje o smjerovima svojega kretanja ili planu vašeg puta

−SLIJEDITE UPUTE VATROGASACA. UPAMTITE: Za nepoštivanje propisa zaštite od požara, Ministarstvo unutarnjih poslova pokreće prekršajne ili kaznene prijave.

−hodajte po označenim stazama i putovima

Na cesti −tijekom turističke sezone izbjegavajte prometne gužve, vožnju vikendima i praznicima

−pripremite odgovarajuću odjeću i obuću

−opskrbite se dostatnom količinom pitke vode

−pripremite mobilni telefonski uređaj

−vozite odmorni

−pratite informacije o vremenskoj prognozi

−prilagodite brzinu uvjetima na cesti i poštujte ograničenja brzine

−pažljivo i u skladu s propisima rukujte otvorenim plamenom

−u slučaju gužve budite strpljivi i opskrbite se dostatnom količinom pitke vode.

−ne bacajte opuške i zapaljive predmete u prirodu.

Na moru −u slučaju nesreće na moru ili onečišćenja mora nazovite 9155 (Nacionalnu središnjicu za traganje i spašavanje na moru) ili 112

Brza informacija omogućuje bržu pomoć!

Vrijeme je najvažniji čimbenik!

Bitni telefonski brojevi Međunarodni pozivni broj za Hrvatsku: 385

−prije isplovljavanja informirajte se o vremenskoj prognozi, posebno za Jadran

Hitna pomoć: 94 Vatrogasci: 93

−za vrijeme plivanja ostanite u vidokrugu drugih plivača

Policija: 92 Pomoć na cesti: 987

8

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 9

(Ako zovete iz inozemstva ili mobitelom, birajte +385 1 987.)

obavijesti i druge važne informacije i na stranim jezicima (engleskom njemačkom i talijanskom

Nacionalna središnjica za spašavanje i traganje na moru: 9155

U istome razdoblju ljeti svaki sat emitiraju se vijesti i izvješća o stanju na cestama izravno iz studija Trećeg programa Austrijskog radija, RAI-a Uno, britanskog radija VIRGIN, Radio Praga i međunarodnog programa Hrvatskog radija „Glas Hrvatske“.

Jedinstveni broj za sve hitne situacije: 112 Gorska služba spašavanja: +385 1 4821 049 Opće informacije: 981 Informacije o mjesnim i međugradskim telefonskim brojevima: 988

Češke turiste ljeti novinari Radio Praga jedanput na dan informiraju putem regionalnih postaja: Radio Splita, Radio Dubrovnika i Radio Rijeke.

Informacije o međunarodnim telefonskim brojevima: 902 Vremenska prognoza i stanje na cestama: 060 520 520 Hrvatski autoklub (HAK): +385 1 4640 800

HRVATSKA AUTOMOBILOM

E-mail: info@hak.hr

Dokumenti Za ulazak u Hrvatsku potrebni su vozačka i prometna dozvola te dokaz o osiguranju vozila.

Web: www.hak.hr Radijske vijesti na stranim jezicima u turističkoj sezoni Hrvatski radio na nekoliko programa emitira emisije na stranim jezicima namijenjene turistima u Hrvatskoj. Na Prvome programu Hrvatskog radija svaki dan u 20,05 emitira se emisija na engleskome jeziku u trajanju od 10-ak minuta.

Poželjna je i međunarodna vozačka dozvola za moguće unajmljivanje vozila (rent-a-car). Tu dozvolu izdaje matični autoklub. Vozač koji vozilom inozemne registracije ulazi na teritorij Republike Hrvatske mora imati valjanu Međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koje vrijedi na teritoriju Europske unije ili neki drugi dokaz o postojanju takva osiguranja. Međunarodnim ispravama i dokazima smatra se službena registarska pločica koju nosi vozilo koje je uobičajeno stacionirano na području države čiji je nacionalni ured potpisnik Multilateralnog

U vrijeme ljetne sezone na Drugome programu Hrvatskog radija (98,5 Mhz sjeverozapadna Hrvatska i dubrovačko primorje, 105,3 MHz Istra, 96,1 MHz Split, 98,9 MHz makarsko primorje te 93,3 MHz Gorski kotar), uz redovite vijesti i izvještaje iz HAK-a na hrvatskom jeziku, emitirat će se strane vijesti, prometne

9

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 10

Benzinske crpke Benzinske crpke u većim gradovima i na autocestama otvorene su od 0 do 24 sata. Benzinske crpke prodaju: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel, Diesel, a u većim gradovima i na crpkama na autocestama i plin. Informacije o cijenama goriva i popis plinskih stanica nalaze se na sljedećim web-stranicama: www.ina.hr, www.omv.hr, www.tifon.hr te www.hak.hr.

sporazuma, odnosno valjana Zelena karta izdana za vozilo koje potječe iz države čiji nacionalni ured za osiguranje nije potpisnik Multilateralnog sporazuma, te druge isprave i dokazi čiju valjanost priznaje Hrvatski ured za osiguranje. Dopuštena brzina −u naseljima 50 km/h −izvan naseljenih mjesta 90 km/h −na cestama namijenjenim isključivo motornim vozilima i na brzim cestama 110 km/h

Naplata cestarine Za autoceste: A1 Zagreb – Bosiljevo – Zadar – Šibenik – Split – Šestanovac - Ravča, A2 Zagreb – Zaprešić – Krapina – Macelj, A3 Bregana – Zagreb – Slavonski Brod – Županja – Lipovac, A4 Zagreb – Varaždin – Goričan, A5 Osijek – Đakovo – Sredanci, A6 Zagreb – Karlovac – Bosiljevo – Vrbovsko Rijeka, A7 Rijeka - Rupa.

−na autocestama 130 km/h −za motorna vozila koja vuku priključno vozilo bez kočnice 80 km/h −za autobuse i autobuse s lakom prikolicom 80 km/h, na autocestama 100 km/h, osim autobusa koji organizirano prevoze djecu. Na mokrome kolniku smanjite i prilagodite brzinu kretanja vozila. Obvezatna vožnja s upaljenim dnevnim ili kratkim svjetlima u razdoblju zimskog računanja vremena.

Za poluautoceste: Istarski Y s naplatnim postajama „Tunel Učka“ i vijadukt „Mirna“.

U vožnji je zabranjena uporaba mobitela.

Informacije se nalaze na ovim web stranicama: www.hak.hr, www.hac.hr, www.bina-istra.hr, www.arz.hr, www.azm.hr te www.huka.hr.

Uporaba sigurnosnog pojasa je obvezatna. Reflektirajući prsluk kojim se vozač dužan koristiti, odnosno obući ga kada na cesti obavlja neke radnje na vozilu (mijenja kotač, obavlja manje popravke na vozilu, nalijeva gorivo kada vozilo ostane bez njega, traži pomoć zaustavljajući druga vozila i sl.) obvezatan je u opremi vozila

Osnovne obveze u slučaju prometne nesreće O prometnoj nesreći prvo obavijestite policiju (telefonski broj 92) ili birajte jedinstveni europski broj za hitne službe 112. To nije obvezatno

10

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 11

ZRAKOM

u slučaju prometne nesreće u kojoj je počinjena samo materijalna šteta na vozilima.

Zračne luke za prihvat zrakoplova u javnome zračnom prometu: Zračna luka Dubrovnik Telefon: +385 20 773 333 Web: www.airport-dubrovnik.hr

Ako ima ozlijeđenih, nazovite hitnu pomoć (telefonski broj 94). Osigurajte mjesto nesreće, obucite reflektirajući prsluk i postavite trokut te poduzmite mjere za otklanjanje novih opasnosti. Pričekajte dolazak policije.

Zračna luka Pula Telefon: +385 52 530 140 Web: www.airport-pula.hr Zračna luka Rijeka Telefon: +385 51 842 134 Web: www.rijeka-airport.hr

U slučaju oštećenja vozila na bilo koji način obvezatno od policije ishodite potvrdu o oštećenju vozila, bez koje ne možete prijeći državnu granicu. Ako trebate popravak kvara ili je vozilo potrebno prevesti u servis, nazovite pomoć na cesti na telefon 987 (za pozive iz inozemstva birajte +385 1 987).

Zračna luka Split Telefon: +385 21 203 555 Web: www.split-airport.hr Zračna luka Zadar Telefon: +385 23 205 800 Web: www.zadar-airport.hr Zračna luka Zagreb Telefon: +385 1 4562 222 Web: www.zagreb-airport.hr

Kako izbjeći gužvu na cestama? Za izbjegavanje produljenja putovanja i čekanja u kolonama savjetujemo da planirate putovanje koristeći se prometnim planerom u kojemu su navedeni dani i smjerovi najveće očekivane gustoće prometa.

Zračna pristaništa za prihvat zrakoplova u javnome zračnom prometu Aerodrom Brač Telefon: +385 21 559 701 Web: www.airport-brac.hr

Prije putovanja informirajte se o stanju u cestovnome i trajektnome prometu kod HAK-a (Informativni centar HAK-a: +385 1 4640 800) ili na Drugome programu Hrvatskog radija (98,5 MHz).

Zračna luka Osijek Telefon: +385 31 514 402 Web: www.osijek-airport.hr Zračno pristanište Mali Lošinj Telefon: +385 51 235 148 Web: www.airportmalilosinj.hr Zračna pristaništa za prihvat zrakoplova opće namjene i povremeni taksi-prijevoz:

11

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 12

Drugi zrakoplovni prijevoznici u Hrvatskoj: Aeroflot, Air France, Austrian Airlines, ČSA, Lufthansa, LOT, Malev, Germanwings, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna, Air One, British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/ Sun Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways, Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline, Skyeurope Slovakian, SN Brussels Airlines.

Varaždin, Pribislavec (Čakovec), Koprivnica, Lučko (Zagreb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek), Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije i Sinj. Međunarodni aerodromi Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač i Mali Lošinj. Informacije: Zagreb +385 1 6265 222, Split +385 21 203 506, +385 21 203 555, Dubrovnik +385 20 773 377, Pula +385 52 530 105, Rijeka +385 51 842 132, Zadar +385 23 313 311, Osijek +385 31 514 441, +385 31 514 442, Brač +385 21 559 711 te Mali Lošinj +385 51 231 666.

MOREM Agencija za obalni linijski pomorski promet Telefon: +385 21 329 370 Telefaks: +385 21 329 379 E-mail: info@agencija-zolpp.hr Web: www.agencija-zolpp.hr

Croatia Airlines Nacionalna zrakoplovna tvrtka i član zrakoplovne udruge Star Alliance, izravnim letovima povezuje Hrvatsku s velikim brojem europskih odredišta: Amsterdamom, Bečom, Bruxellesom, Frankfurtom, Londonom, Münchenom, Parizom, Rimom, Sarajevom, Skopljem, Zürichom, Düsseldorfom, Kopenhagenom, Podgoricom i Prištinom. Sezonski je hrvatska obala povezana s dodatnim odredištima u Austriji, Francuskoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji. U suradnji s partnerima Croatia Airlines svojim putnicima omogućuje pristup odredištima u cijelome svijetu. Kontakt-centar: Tel: +385 1 6676 555 Web: www.croatiaairlines.com E-mail: contact@croatiaairlines.hr

Međunarodne trajektne linije Zadar – Ancona, Split – Ancona, Split – Stari Grad – Pescara, Ancona – Split – Pescara te Rijeka – Split – Stari Grad (Hvar) – Korčula – Sobra (Mljet) – Dubrovnik – Bari Dubrovnik – Bari (izravno): Vis – Ancona, Stari Grad – Ancona Osim trajektnih, između Hrvatske i Italije prometuju i brzobrodske linije. Trajektne linije duž obale Rijeka – Split – Stari Grad/Hvar – Korčula – Dubrovnik Lokalne trajektne linije povezuju s kopnom otoke: Cres, Lošinj, Rab,

12

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 13

Pag, Ugljan, Pašman, Olib, Silbu, Premudu, Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac, Ravu, Zlarin, Dugi otok, Iž, Šoltu, Brač, Hvar, Vis, poluotok Pelješac, Korčulu, Lastovo i Mljet, Šipan, a lokalne brodske i brzobrodske linije povezuju druge naseljene otoke na kojima nema automobilskog prometa.

Jadrolinija Glavni hrvatski putnički brodar održava najveći broj redovitih, međunarodnih i domaćih trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija. Glavni je ured u Rijeci.

Brzobrodske linije (veza s kopnom ili među otocima) Riječko okružje – Lošinj, Susak, Unije, Cres, Ilovik, Pag, Rab

Ostali brodari Rapska plovidba d.d.: www.rapska-plovidba.hr Mediteranska plovidba d.d.: www.medplov.hr Linijska nacionalna plovidba d.d.: www.lnp.hr G & V Line d.o.o.: www.gv-line.hr Miatours: www.miatours.hr Ivante d.o.o.: www.ivante.hr Kapetan Luka: www.krilo.hr SNAV: www.snav.it Venezia lines: www.venezialines.com Blue Line International: www.blueline-ferries.com Emilia Romagna Lines: www.emiliaromagnalines.it

Telefon: +385 51 666 111, +385 51 666 100 Web: www.jadrolinija.hr

Zadarsko okružje – Ist, Molat, Dugi otok, Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba, Premuda Splitsko okružje – Brač, Hvar, Šolta, Lastovo, Korčula, Vis Dubrovačko okružje – Mljet, Šipan, Korčula, Lastovo Šibensko okružje – Žirje, Kaprije Sezonska linija: Pula – Unije – Mali Lošinj – Ilovik – Zadar. Brodske linije (veza s kopnom ili među otocima) Riječko okružje – Lošinj, Srakane, Unije, Ilovik, Susak

Carinske ispostave za ulazak stranih brodova Stalne: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli i Dubrovnik.

Zadarsko okružje – Dugi otok, Iž, Rava, Vrgada Šibensko okružje – Prvić, Zlarin Splitsko okružje – Drvenik Veli i Mali, Čiovo, Biševo

Sezonske (u tijeku ljetne sezone): ACI marina Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis, Komiža i Cavtat.

Dubrovačko okružje – Šipan, Lopud, Koločep.

13

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 14

PLOVIDBA U REPUBLICI HRVATSKOJ

tome slučaju za njih nije potrebno ishoditi vinjetu.

Zapovjednik plovila koje uplovljava u Republiku Hrvatsku morskim putem obvezan je najkraćim putem uploviti u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet, radi obavljanja granične kontrole te ishoditi vinjetu u lučkoj kapetaniji ili ispostavi i ovjeriti popis posade i putnika ili popis osoba.

Plovilo mora na vidljivome mjestu biti označeno vinjetom, a rok valjanosti vinjete je godinu dana od dana izdavanja. Odrezak vinjete mora se zalijepiti na popis osoba. Na plovilu koje plovi u Republici Hrvatskoj moraju se nalaziti sljedeći dokumenti u izvorniku: −vinjeta

Zapovjednik plovila koje se u Republiku Hrvatsku uvozi kopnenim putem ili koje je na čuvanju u luci ili drugome odobrenom mjestu u Republici Hrvatskoj, obvezan je prije početka plovidbe ishoditi vinjetu u mjerodavnoj lučkoj kapetaniji ili dostaviti popis posade i putnika i popis osoba (ako ga želi ishoditi).

−ovjeren popis posade i putnika −ovjeren popis osoba koje mogu boraviti na plovilu (za plovila na kojima će se izmjenjivati posada u tijeku plovidbe u Republici Hrvatskoj) −dokaz da je plovilo sposobno za plovidbu −dokaz da je osoba koja zapovijeda plovilom sposobna upravljati plovilom

Vinjetu mora imati plovilo čija je duljina 3 m ili veća te plovilo duljine manje od 3 m ako ima ukupnu snagu porivnih uređaja 5 kW ili veću.

−dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu učinjenu trećim osobama

Vinjetu ne moraju imati plovila na vesla, bez obzira na svoju duljinu (npr. kajak, sandolina, pedalina i sl.).

−dokaz o vlasništvu ili punomoć za uporabu plovila izdana od vlasnika. Popis posade i putnika Popis posade i putnika uključuje posadu i putnike na plovilu, a ovjerava ga lučka kapetanija/ispostava potpisom i pečatom.

Vinjetu ne mora imati plovilo dok je na čuvanju u luci ili na drugomu odobrenom mjestu u Republici Hrvatskoj. Pomoćne brodice i jet-ski podliježu istim propisima vezanim uz potrebu posjedovanja vinjete.

Ako zapovjednik plovila za boravka u hrvatskome moru ne namjerava mijenjati posadu za vrijeme valjanosti vinjete, ne treba se više prijavljivati lučkoj kapetaniji ili njezinoj ispostavi.

Brodice (pomoćni čamci) koje pripadaju matičnoj brodici ili jahti moraju imati oznaku brodice ili jahte kojoj pripadaju i moraju biti upisane u dokumentima osnovnog plovila. U

14

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 15

Plovila koja nemaju mogućnost duljeg boravka (plovila bez ležaja) ne moraju imati popis posade i putnika.

Ako se popis osoba ispunjava sukcesivno, on se prilikom svakog ispunjavanja ovjerava u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.

Osoba koja upravlja plovilom može u Hrvatskoj iskrcati posadu s kojom je doplovila iz inozemstva (ili dio nje) i ukrcati novu. U tome slučaju promjenu posade mora prijaviti kapetaniji te s tako promijenjenom posadom mora isploviti iz Hrvatske.

Broj izmjena osoba navedenih u popisu osoba je neograničen. U popis osoba ne upisuju se osobe koje borave na plovilu u tijeku boravka plovila u luci ili na sidrištu. U popis osoba ne upisuju se osobe mlađe od 12 godina i ne uračunavaju se u maksimalan broj osoba.

Popis osoba Zapovjednik plovila koji namjerava mijenjati posadu u tijeku plovidbe u Republici Hrvatskoj obvezan je u lučkoj kapetaniji ili njezinoj ispostavi ishoditi popis osoba koje će boraviti na plovilu za vrijeme valjanosti vinjete, a ukupan broj osoba navedenih u popisu osoba ne može biti veći od dvostrukoga kapaciteta uvećanog za 30 posto jediničnog kapaciteta plovila.

Popis osoba na plovilima koja dolaze morskim putem ne mora se imati prilikom ishođenja vinjete, nego se može napraviti i naknadno, kada dolazi do promjene posade u Hrvatskoj. Prijava boravka Stranci koji u Republiku Hrvatsku dolaze stranim plovilima namijenjenim razonodi ili sportu i koji se koriste smještajem na tim plovilima prijavljuju svoj boravak samo u luci, odnosno pristaništu u kojemu se nakon njihova ulaska u Republiku Hrvatsku obavlja kontrola prelaska državne granice.

Kapacitet plovila određuje se u skladu s ispravama plovila izdanim od mjerodavnih tijela države čija se zastava nalazi na njemu, a ako u ispravama plovila nema podataka o kapacitetu, on će se izračunati u skladu s Pravilnikom o brodicama i jahtama i Pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti.

Ako stranac prijeđe državnu granicu na kojemu od cestovnih graničnih prijelaza i tim putem doprema plovilo na kojemu će boraviti, marina u kojoj se plovilo spušta u more vrši prijavu.

Popis osoba ovjerava se odreskom vinjete. Popis osoba može se ispuniti u cijelosti prilikom ishođenja vinjete, a može se ispunjavati i sukcesivno, ali najkasnije prigodom prvog ukrcaja na plovilo pojedine osobe navedene u popisu osoba.

Ako se spuštanje plovila vrši u nekoj od lučica, stranac je obvezan otići u teritorijalno mjerodavnu policijsku postaju i sam se prijaviti, odnosno prijaviti svoj boravak.

15

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 16

ŽELJEZNICOM

To se odnosi isključivo na plovila na kojima će stranac boraviti.

Hrvatska ima izravne veze sa Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom, Mađarskom, Italijom, Austrijom, Švicarskom, Njemačkom i Srbijom.. S gotovo svim ostalim zemljama Europe postoje veze s presjedanjem.

Stranci čija su plovila na vezu u nekoj od hrvatskih marina obvezni su svoj dolazak prijaviti u marini. Isplovljavanje plovila iz Republike Hrvatske Zapovjednik plovila obvezan je prije isplovljavanja iz Republike Hrvatske:

Eurocity, Intercity i Euronight vlakovi: EC „Mimara“: Zagreb – Villach – Frankfurt – Zagreb EC „Croatia“: Zagreb – Beč – Zagreb (preko Slovenije) EN „Venezia“: Venecija – Zagreb – Budimpešta (Moskva, Kijev, Bukurešt) – Venecija IC „Zagreb“: Zagreb – Beč (preko Mađarske) – Zagreb IC „Sava“: Beograd – Zagreb – Villach – München – Beograd IC „Kvarner“: Zagreb - Budimpešta – Zagreb IC „Drava“: Budimpešta – Osijek – Sarajevo – Budimpešta

−podvrgnuti se graničnoj kontroli u jednoj od luka otvorenih za međunarodni promet −ovjeriti popis posade i putnika u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije. Kad izvrši obveze, zapovjednik plovila obvezan je najkraćim putem napustiti unutrašnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske. Upravljanje hrvatskim brodicama i jahtama za strane nautičare Temeljem izmjena i dopuna Pravilnika o brodicama i jahtama od 11. veljače 2009. godine, Republika Hrvatska jednostrano priznaje ovlaštenja drugih država za upravljanje hrvatskim brodicama i jahtama. Podaci o stranim ovlaštenjima koja se priznaju u Republici Hrvatskoj mogu se naći na službenim stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture www.mmpi.hr

Brzi vlakovi: „Lisinski“: Zagreb – München – Zagreb (noćni vlak) „Maestral“: Zagreb – Budimpešta – Zagreb (Moskva, Kijev, St. Peterburg) Zagreb – Villach - Zagreb Beograd – Zagreb – Zürich – Beograd „Nikola Tesla“: Zagreb – Beograd – Zagreb Vinkovci – Banja Luka - Vinkovci Zagreb – Sarajevo – Ploče – Zagreb

16

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 17

Zagreb – Sarajevo – Zagreb (noćni vlak) Ploče – Sarajevo – Ploče Villach – Zagreb – Beograd – Villach (noćni vlak) „Opatija“: Rijeka – Ljubljana – Rijeka (München, Beč) „Ljubljana“: Rijeka - Ljubljana (Beč) – Rijeka

Domaći promet (blagajna): +385 1 60 08 620 Autobusni kolodvor Rijeka Telefon: +385 51 66 03 00, +385 060 302 010 E-mail: autotrans@ri.t-com.hr Web: www.autotrans.hr Autobusni kolodvor Split Telefon: +385 21 329 180; +385 060 327 777 E-mail: info@ak-split.hr Web: www.ak-split.hr

Sezonski vlakovi: Ljubljana – Pula – Ljubljana Budimpešta – Zagreb – Split – Budimpešta (noćni vlak)

Autobusni kolodvor Šibenik Telefon: +385 060 368 368 E-mail: autotransport@si.t-com.hr Autobusni kolodvor Zadar Telefon: +385 23 211 555

Posebni vlakovi: Beograd – Rijeka – Beograd (lipanjrujan, u dane vikenda, noćni vlak) Beograd – Knin – Split – Beograd (lipanj-rujan, u dane vikenda, noćni vlak) Prag – Split – Prag Tel: +385 1 4573 208 E-mail: posebni.vlakovi@hznet.hr

Autobusni kolodvor Zagreb Telefon: +385 060 313 333 Web: www.akz.hr Autobusni kolodvor Dubrovnik Telefon: +385 20 357 020, +385 060 305 070 E-mail: libertas@libertasdubrovnik.com Web: www.libertasdubrovnik.com

Informacije: Telefon: 060 333 444 Web: www.hznet.hr

Autobusni kolodvor Osijek Telefon: +385 060 33 44 66

AUTOBUSOM Redovite međunarodne autobusne linije spajaju Hrvatsku sa susjednim zemljama i većinom srednjoeuropskih i zapadnoeuropskih država.

Autobusni kolodvor Pula Telefon: +385 060 304 090

Broj službe Informacija za pozive iz Hrvatske: 060 313 333

Taksi-služba postoji u svim gradovima i turističkim mjestima

Broj službe Informacija za pozive izvan Hrvatske: +385 1 61 12 789

Iznajmljivanje automobila (rent-acar) postoji u svim gradovima, turističkim središtima i zračnim lukama.

TAKSI I RENT-A-CAR

Međunarodni promet (blagajna): +385 1 60 08 631

17

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 18

Važniji muzeji Čakovec - Muzej Međimurja

Pula − Arheološki muzej, Povijesni muzej Istre, Arena

Dubrovnik − Dubrovački muzej − Knežev dvor, Etnografski muzej − Rupe, Gradske zidine, Muzej dominikanskog samostana, Pomorski muzej, Riznica katedrale, Dom Marina Držića, Akvarij − Biološki zavod Dubrovnik, Muzej franjevačkog samostana „Mala braća“, Muzej pravoslavne crkve

Rijeka - Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Prirodoslovni muzej Poreč− Zavičajni muzej Poreštine

Gornja Stubica − Muzej seljačkih buna

Split − Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Arheološki muzej Splita, Galerija Ivana Meštrovića, Muzej grada, Etnografski muzej, Prirodoslovni muzej, Galerija umjetnina, Pomorski muzej, Riznica katedrale

Gospić − Muzej Like, u obližnjemu Smiljanu nalazi se Memorijalni centar „Nikola Tesla“

Trakošćan − Dvorac Trakošćan − muzej u dvorcu s bogatom zbirkom starog oružja

Hlebine − Galerija Hlebine i muzejska zbirka Ivana Generalića

Varaždin − Gradski muzej Varaždina u Starom gradu − povijesni odjel, Entomološka zbirka „Svijet kukaca“ i Galerija starih i novih majstora

Karlovac − Gradski muzej Karlovac, Stari grad Dubovac Klanjec − Galerija kipara Antuna Augustinčića

Zadar − Arheološki muzej - stalna izložba crkvene umjetnosti, Narodni muzej Zadar, Muzej antičkog stakla

Krapina − Muzej evolucije i nalazište pračovjeka Hušnjakovo, Muzej Ljudevita Gaja

Zagreb − Arheološki muzej, Etnografski muzej, Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Moderna galerija, Muzej grada Zagreba, Muzej Mimara, Muzej za umjetnost i obrt, Muzej suvremene umjetnosti, Hrvatski prirodoslovni muzej, Strossmayerova galerija starih majstora, Tehnički muzej, Galerija „Klovićevi dvori“, Hrvatski povijesni muzej, Muzejsko-memorijalni centar „Dražen Petrović“, Umjetnički paviljon

Kumrovec − Staro selo − jedinstveni etnomuzej s originalnim seoskim kućama, rodna kuća Josipa Broza Tita Makarska − Malakološki muzej − muzej riba, rakova i školjaka, Gradski muzej Našice − Zavičajni muzej u dvorcu Pejačević Osijek − Muzej Slavonije Pazin − Etnografski muzej Istre i Muzej grada Pazina

18

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 19

Važnija svetišta Marija Bistrica: Majka Božja Bistrička

pokladni ophod zvončara s područja Kastavštine, hvarska procesija “Za Križen” pjevanje i sviranje dvoglasja tijesnih intervala iz Istre i Hrvatskog primorja, proljetna procesija Ljelja ili Kraljica iz Gorjana i umijeće izrade tradicijskih drvenih dječjih igračaka iz Hrvatskog zagorja. Hrvatska je među zemljama s najviše zaštićenih nematerijalnih dobara u svijetu, upisanih na UNESCO-ovu listu.

Trsat: Gospa Trsatska Sinj: Čudotvorna Gospa Sinjska Aljmaš: Gospa od Utočišta Krasno: Gospa od Krasna Karlovac-Dubovac: Sv. Josip Lobor: Majka Božja Gorska Ludbreg: Predragocjena Krv Isusova

NACIONALNI PARKOVI

Remete: Majka Božja Remetska

Brijuni - skupina od dva veća i 12 manjih otočića uz zapadnu obalu Istre Informacije: Adresa: NP Brijuni, 52214 Brijuni Telefon: +385 52 525 888 Telefaks: +385 52 521 367 E-mail: brijuni@brijuni.hr Web: www.brijuni.hr

Solin: Gospa od Otoka Trški Vrh: Majka Božja Jeruzalemska Vepric: Majka Božja Lurdska Voćin: Majka Božja Voćinska Kulturna i prirodna dobra na Listi svjetske baštine UNESCO-a U Hrvatskoj su mnogobrojna kulturna i prirodna dobra među kojima se ističu Dioklecijanova palača u Splitu, stara jezgra Trogira, Eufrazijeva bazilika u Poreču, Katedrala u Šibeniku, Grad Dubrovnik, Starigradsko polje na Hvaru, koja se nalaze na Listi svjetske baštine UNESCO-a. Plitvička jezera, najljepši i najpoznatiji hrvatski nacionalni park, naše je jedino prirodno dobro koje se nalazi na toj prestižnoj Listi.

Kornati − najgušća otočna skupina na Mediteranu s ukupno 89 otoka, otočića i hridi Informacije: Adresa: NP Kornati Butina 2, 22243 Murter Telefon: +385 22 435 740 Telefaks: +385 22 435 058 E-mail: kornati@kornati.hr Web: www.kornati.hr Krka − najljepša krška rijeka u Hrvatskoj Informacije: Adresa: NP Krka Trg Ivana Pavla II br. 5, 22000 Šibenik Telefon: +385 22 201 777 Telefaks: +385 22 336 836 E-mail: info@npk.hr Web: www.npkrka.cro.hr

Na UNESCO-voj Reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine svijeta nalaze se Festa svetog Vlaha, čipkarstvo u Lepoglavi, na Hvaru i Pagu, godišnji

19

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 20

Mljet − otok jugozapadno od Dubrovnika Informacije: Adresa: NP Mljet Pristanište 2, 20226 Goveđari Telefon: +385 20 744 041, +385 20 744 058 Telefaks: +385 20 744 043 E-mail: np-mljet@np-mljet.hr Web: www.np-mljet.hr

Sjeverni Velebit − prirodno najvredniji i najatraktivniji dio vršnog dijela sjevernog Velebita Informacije: Adresa: NP Sjeverni Velebit Krasno 96, 53274 Krasno Telefon: +385 53 665 380 Telefaks: +385 53 665 390 E-mail: npsv@np-sjeverni-velebit.hr Web: www.np-sjeverni-velebit.hr

Paklenica − nacionalni park na južnoj strani Velebita, najvećeg planinskog masiva u Hrvatskoj Informacije: Adresa: NP Paklenica Dr. Franje Tuđmana 14a 23244 Starigrad-Paklenica Telefon: +385 23 369 155, +385 23 369 202 Telefaks: +385 23 359 133 E-mail: np-paklenica@zd.t-com.hr, prezentacija@paklenica.hr Web: www.paklenica.hr

PARKOVI PRIRODE Biokovo − planina iznad Makarske rivijere Informacije: Adresa: PP Biokovo Marineta – mala obala 16 21300 Makarska Telefon/telefaks: +385 21 616 924 E-mail: park-prirode-biokovo@st.t-com.hr Web: www.biokovo.com

Plitvička jezera − najstariji i najpoznatiji hrvatski nacionalni park, dio UNESCO-ve svjetske prirodne baštine Informacije: Adresa: NP Plitvička jezera 53231 Plitvička jezera Telefon: +385 53 751 015, +385 53 751 014 Telefaks: +385 53 751 013 E-mail: info@np-plitvicka-jezera.hr Web: www.np-plitvicka-jezera.hr

Kopački rit − jedno od najvećih očuvanih močvarnih područja u Europi smješteno uz ušće Drave i Dunava Informacije: Adresa: PP Kopački rit Titov dvorac 1, 31328 Lug Telefon: +385 31 285 370 Telefaks: +385 31 285 380 E-mail: uprava@kopacki-rit.hr, prijemni.centar@kopacki-rit.com Web: www.kopacki-rit.com

Risnjak − pretežno šumovit planinski masiv sjeverno od Rijeke u kojemu se nalazi i hidrološki spomenik prirode − izvor rijeke Kupe Informacije: Adresa: NP Risnjak Bijela Vodica 48, 51317 Crni Lug Telefon: +385 51 836 133, +385 51 836 261 Telefaks: +385 51 836 116 E-mail: np-risnjak@ri.t-com.hr Web: www.risnjak.hr

Lonjsko polje − najveće zaštićeno poplavno područje dunavskog slijeva Informacije: Adresa: PP Lonjsko polje Krapje 30, 44325 Krapje Telefon: +385 44 672 080; +385 44 611 190 Telefaks: +385 44 606 449 E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr Web: www.pp-lonjsko-polje.hr

20

8.12.2009 16:47


Planer PUTOVANJA Lipanj Dan

7h2h

Srpanj 2h10 h

1 i

i

2

i

3

4 5

Kolovoz 2h10 h

Dan

7h2h

1

i

i

2

i

i

3

h

4

1

2 3

Dan

7h2h

i

4 i

6

5

5

6

6

7

7

7

8

8

9

9

10

10

11 12

h

i

13

i i

9

i

i

10

11

i

h

11

12

i

i

i

8 i

OČEKIVANA GUSTOĆA 2h10 h

h

12

13

13

14

14

i

h

15

15

15

h

h

16

16

17 18 19

i

i

i

h

16

17

i

i

17

i

18

i

h

18

i

19

i

h

20

20

21

21

21

h

h

22

h

h

h

23

22 23

24

i

25

i

26

i

i

24

i

25

i

23

27

28

28

h

h

29

29

29

h

h

30

30

2009 hr.indd 21

Vrlo velika gustoća prometa

Jednolična gustoća prometa

i

Dominantan smjer prometa prema moru

h

Dominantan smjer prometa s mora

25

28

i

Velika gustoća prometa

24 h

26

31

h

27

h

Povećana gustoća prometa

h

26

27

19

20 22

Minimalan promet

SMJER PUTOVANJA

14

h

i

30

i

31

h

21

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 22

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 23

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 24

Medvednica − gorski masiv kod Zagreba Informacije: Adresa: PP Medvednica Bliznec bb, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4586 317 Telefaks: +385 1 4586 318 E-mail: park.prirode.medvednica@zg.t-com.hr Web: www.pp-medvednica.hr

Velebit − obuhvaća najveći dio istoimenog masiva, najveće zaštićeno područje u Hrvatskoj, na UNESCO-vu je popisu međunarodnih rezervata biosfere Informacije: Adresa: PP Velebit Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić Telefon: +385 53 560 450 Telefaks:+385 53 560 451 E-mail: velebit@pp-velebit.hr Web: www.velebit.hr

Papuk − najljepši dio slavonskih planina, član Udruženja europskih geoparkova te UNESCO-ve svjetske mreže geoparkova Informacije: Adresa: PP Papuk Stjepana Radića 46, 34300 Velika Telefon: +385 34 313 030 Telefaks: +385 34 313 027 E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Web: www.pp-papuk.hr

Vransko jezero − najveće prirodno jezero u Hrvatskoj, park prirode s ornitološkim rezervatom, nalazi se između Zadra i Šibenika. Moguć sportski ribolov i promatranje ptica. Informacije: Adresa: PP Vransko jezero Kralja Petra Svačića 2, 23510 Biograd n/m Telefon: +385 23 383 181, +385 23 386 452 Telefaks: +385 23 386 453 E-mail: pp-vransko-jezero@zd.t-com.hr Web: www.vransko-jezero.hr

Telašćica − smješten na jugoistočnoj strani Dugog otoka, nedaleko od Nacionalnoga parka Kornati Informacije: Adresa: PP Telašćica Ulica D. Grbin d.d., 23281 Sali Telefon: +385 23 377 395; Telefaks: +385 23 377 096 E-mail: telascica@zd.t-com.hr Web: www.telascica.hr

Žumberak − Samoborsko gorje − slikovito brdsko-planinsko područje jugozapadno od Zagreba Informacije: Adresa: PP Žumberak – Samoborsko gorje Slani dol 1, 10430 Samobor Telefon: +385 1 3327 660 Telefaks: +385 1 3327 661 E-mail: park@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr Web: www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr

Učka − planina na istoku Istre, iznad kvarnerske rivijere Informacije: Adresa: PP Učka Liganj 42, 51415 Lovran Telefon: +385 51 293 753 Telefaks: +385 51 293 751 E-mail: park.prirode.ucka@inet.hr Web: www.pp-ucka.hr

24

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 25

Nautički turizam i marine Hrvatska ima 58 marina (10 suhih), od toga je 21 marina u sustavu ACI d.d. Opatija. Ukupan kapacitet svih hrvatskih marina iznosi 16.403 vezova u moru i 5.189 mjesta na suhom. Veće marine imaju tehničke servise, dizalice, benzinske crpke i više različitih trgovačkih i ugostiteljskih sadržaja. U većini marina moguće je unajmiti jahte, a organiziraju se i škole jedrenja.

Lastovsko otočje − spada u vanjsku skupinu južnodalmatinskih otoka, a uz otok Lastovo obuhvaća otočne skupine Lastovnjaci i Vrhovnjaci te otok Sušac Informacije: Adresa: PP Lastovsko otočje Trg Svetog Petra 7, 20289 Ubli Telefon: +385 20 801 250 Telefaks: +385 20 801 252 E-mail: ju.park.prirode.lastovo@du.t-com.hr, info@pp-lastovo.hr Web: www.pp-lastovo.hr

Informacije: Udruženje hrvatskih marina Telefon: +385 51 209 147 Telefaks: +385 51 216 033 E-mail: hgkri@hgk.hr Web: www.hgk.hr

Ministarstvo kulture Informacije: Telefon: +385 1 4866 113 Web: www.min-kulture.hr

SMJEŠTAJ

ACI - Adriatic Croatia International Club Opatija

Hrvatska nudi smještaj u mnogim hotelima, apartmanskim naseljima, privatnim kućama, na seoskim imanjima, u apartmanima, kampovima i naturističkim kampovima s dugom tradicijom. Mnogobrojna lječilišta s ljekovitim mineralnim i termalnim izvorima nalaze se u kontinentalnome dijelu. Informacije: turističke zajednice i putničke agencije. Omladinski hosteli (Hostelling International hosteli) postoje u Dubrovniku, Gradcu, Osijeku, Puli, Zaostrogu, Velom Lošinju, Rijeci, Zadru i Zagrebu. Informacije: Hrvatski ferijalni i hostelski savez Telefon: +385 1 4847 474 Telefaks: +385 1 4870 477 E-mail: info@hfhs.hr Web: www.hfhs.hr

Informacije: Telefon: +385 51 271 288 Telefaks: +385 51 271 824 E-mail: aci@aci-club.hr Web: www.aci-club.hr Ronjenje Za rekreativno ronjenje u Hrvatskoj kontaktirajte ronilačke centre koji se brinu o vašoj sigurnosti i informiranosti. Informacije: HGK - Sektor za turizam, Sekcija ronilačkog turizma Telefon: +385 1 4561 570, +385 1 4561 792 Fax: +385 1 4828 499 E-mail: info@croprodive.info Web: www.croprodive.info,

25

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 26

JELA I PIĆA

Što piti? Uzgoj vinove loze i proizvodnja pitkih i biranih vina višestoljetna su tradicija hrvatskih vinogradara, i u kontinentalnome dijelu Hrvatske i u Primorju i Dalmaciji. Od crnih vina uz jadransku obalu i na otocima poznata su: teran, merlot, kabernet, opolo, plavac, dingač i postup, a od bijelih malvazija, pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina, muškat i dr. U kontinentalnome dijelu poznati su: rizling, graševina, burgundac, traminac i ostale sorte. Od žestokih pića poznate su: rakije - šljivovica, travarica, lozovača i biska, a od desertnih pića prošek i maraschino.

Gdje jesti? Uz hotele koji nude boravak uključujući polupansion ili puni pansion u svim gradovima, turističkim mjestima te uz glavne ceste nalaze se restorani, gostionice, taverne, konobe, picerije i restorani brze hrane, ali za gurmane su najzanimljiviji restorani i gostionice s domaćom hrvatskom kuhinjom. Sve namirnice životinjskog podrijetla podložne su jednakim uvjetima kao i na području zemalja Europske unije i pod stalnim su veterinarsko-zdravstvenim nadzorom. Što pojesti? Osim standardne europske kuhinje, Hrvatska nudi svoja najpopularnija domaća jela i specijalitete. Od hladnih jela tu su glasoviti dalmatinski ili istarski pršut, paški ili lički sir, ovčji sir, slavonski kulen, znamenite samoborske ili zagorske češnjovke, svježi sir s vrhnjem i dr. Glavna jela nude se ovisno o podneblju u kojemu se nalazite. U Dalmaciji, Primorju, na otocima i u Istri glavna su jela od riba i plodova mora, a od mesa pašticada ili kuhana janjetina.

DIPLOMATSKOKONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA Veleposlanstvo Republike Albanije Jurišićeva 2a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4810 679 Telefaks: +385 1 4810 682 Veleposlanstvo Australije „Centar Kaptol“ Nova Ves 11/3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4891 200 Telefaks: +385 1 4891 216 Veleposlanstvo Republike Austrije Radnička cesta 80/IX, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4881 050, +385 1 4881 051, +385 1 4881 052 Telefaks: +385 1 4834 461

U kontinentalnome dijelu Hrvatske ponuda mesnih jela doista je bogata, a posebni su specijaliteti purica s mlincima, pečena janjetina, pečeni odojak te kuhani ili pečeni štrukli. Od slastica, osim spomenutih štrukli, orehnjača, makovnjača, savijače sa sirom ili različitim vrstama voća.

Veleposlanstvo Kraljevine Belgije Pantovčak 125 B I, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4578 901 Telefaks: +385 1 4578 902 Konzularni telefaks: +385 1 4578 903

26

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 27

Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine Torbarova 9, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4501 070 Telefaks: +385 1 4501 071

Veleposlanstvo Arapske Republike Egipat Petrova 51/B, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 2310 781, +385 1 2310 798 Telefaks: +385 1 2310 619

Veleposlanstvo Savezne Republike Brazil Trg N. Š. Zrinskog 10/1, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4002 250 Telefaks: +385 1 4002 266

Generalni konzulat Republike Filipini Tomašićeva 7, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4612 000 Telefaks: +385 1 4618 414

Veleposlanstvo Republike Bugarske Nike Grškovića 31, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4646 609, +385 1 4646 631 Telefaks: +385 1 4646 625

Veleposlanstvo Republike Finske Miramarska 23, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6312 080 Telefaks: +385 1 6312 090

Konzulat Republike Côte d’lvoire Špansko 22, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3895 127, Telefaks: +385 1 3893 684

Veleposlanstvo Francuske Republike Hebrangova 2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4893 600 Telefaks: +385 1 4893 660

Veleposlanstvo Crne Gore Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4573 362 Telefaks: +385 1 4573 423

Veleposlanstvo Republike Grčke Opatička 12, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4810 444, +385 1 4810 437 Telefaks: +385 1 4810 419

Veleposlanstvo Češke Republike Romeo Tower, Radnička cesta 47/6, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6177 246, +385 1 6121 558 Telefaks: +385 1 6176 630

Veleposlanstvo Republike Indije Kulmerska 23A, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4873 240, +385 1 4873 239 Telefaks: +385 1 4817 907 Konzulat Republike Indonezije Vlaška 83/II, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4610 671, +385 1 4611 296 Telefaks: +385 1 4611 299

Veleposlanstvo Republike Čile Smičiklasova 23/2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4611 958, +385 1 4611 959, +385 1 4611 960 Telefaks: +385 1 4610 328

Veleposlanstvo Islamske Republike Iran Pantovčak 125c, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4578 983, +385 1 4578 980, +385 1 4578 981 Telefaks: +385 1 4578 987

Generalni konzulat Kraljevine Danske Gramača 2L, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3760 536 Telefaks: +385 1 3760 535

27

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 28

Konzulat Irske Miramarska 23, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6310 025 Telefaks: +385 1 2413 901

Veleposlanstvo Republike Mađarske Pantovčak 257, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4890 900 Telefaks: +385 1 4579 301

Veleposlanstvo Republike Italije Medulićeva 22, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4846 386 Telefaks: +385 1 4846 384

Veleposlanstvo Republike Makedonije Kralja Zvonimira 6/I, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4620 261, +385 1 4572 812 Telefaks: +385 1 4617 369

Veleposlanstvo države Izrael Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6169 500 Telefaks: +385 1 6169 555

Veleposlanstvo Malezije Slavujevac 4a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4834 346, +385 1 4834 347 Telefaks: +385 1 4834 348

Veleposlanstvo Japana Boškovićeva 2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4870 650 Telefaks: +385 1 4667 334

Konzulat Republike Malte Pavlinovićeva 1, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3900 515 Telefaks: +385 1 3900 575

Konzulat Republike Jemen Biankinijeva 6, 10000 Zagreb Telefon/telefaks: +385 1 4553 114

Konzulat Kneževine Monako „Centar Kaptol“, Nova Ves 17, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4860 377 Telefaks: +385 1 4860 081

Konzulat Hašemitske Kraljevine Jordan Gračanska cesta 84, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4645 957 Telefaks: +385 1 4645 956

Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske Medveščak 56, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4642 200 Telefaks: +385 1 4642 201

Kanadsko veleposlanstvo Prilaz Gjure Deželića 4, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4881 200 Telefaks: +385 1 4881 230

Veleposlanstvo Kraljevine Norveške Petrinjska 9/I 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4922 829, +385 1 4922 831 Telefaks: +385 1 4922 828,

Veleposlanstvo Republike Kazakstan Tomislavov trg 8, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4614 723 Telefaks: +385 1 4573 796

Konzulat Novog Zelanda Vlaška 50a/V, 10000 Zagreb Telefon/telefaks: +385 1 4612 060

Veleposlanstvo Narodne Republike Kine Mlinovi 132, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4637 011 Telefaks: +385 1 4637 012

28

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 29

Veleposlanstvo SR Njemačke Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6300 100 Telefaks: +385 1 6155 536

Veleposlanstvo Slovačke Republike Prilaz Gjure Deželića 10, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4877 070, +385 1 4877 073 Telefaks: +385 1 4877 078

Konzulat Islamske Republike Pakistan Pasarićeva 12, 10000 Zagreb Telefon/telefaks: +385 1 3646 161

Veleposlanstvo Republike Slovenije Alagovićeva 30/ANNEX, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6311 000, +385 1 6311 011 Telefaks: +385 1 6177 236

Konzulat Republike Peru Ksaverska cesta 19, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4677 325 Telefaks: +385 1 4677 324, +385 1 4677 381

Veleposlanstvo Srbije Pantovčak 245, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4579 067, +385 1 4579 068 Telefaks: +385 1 4573 338

Veleposlanstvo Republike Poljske Krležin Gvozd 3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4899 444 Telefaks: +385 1 4834 577,

Konzulat Republike Sudan Vramčeva 17, 10000 Zagreb Telefon/telefaks: +385 1 4817 613

Veleposlanstvo Portugalske Republike Trg bana J. Jelačića 5/2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4882 210, +385 1 4882 211 Telefaks: +385 1 4920 663

Sveta Stolica − Vatikan Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj Ksaverska cesta 10a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4673 996, +385 1 4673 995 Telefaks: +385 1 4673 997

Veleposlanstvo Rumunjske Mlinarska ulica 43, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4677 550, +385 1 4677 856 Telefaks: +385 1 4677 854

Veleposlanstvo Kraljevine Španjolske Tuškanac 21a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4848 950, +385 1 4834 365, +385 1 4834 367 Telefaks: +385 1 4848 711

Veleposlanstvo Ruske Federacije Bosanska 44, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3755 038, +385 1 3755 039 Telefaks: +385 1 3755 040

Veleposlanstvo Kraljevine Švedske Frankopanska 22, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4925 100 Telefaks: +385 1 4925 125

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država Thomasa Jeffersona 2, 10010 Zagreb Telefon: +385 1 6612 200 Telefaks: +385 1 6612 371

Veleposlanstvo Švicarske Bogovićeva 3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4878 800 Telefaks: +385 1 4810 890

29

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 30

Konzulat Kraljevine Tajland Gundulićeva 18/IV, 10000 Zagreb Telefon/telefaks: +385 1 4830 359

Kroatische Zentrale für Tourismus, 60313 Frankfurt, Hochstrasse 43, Deutschland Telefon: +49 69 23 85 350 Telefaks: +49 69 23 85 35 20 E-mail: info@visitkroatien.de

Veleposlanstvo Republike Turske Masarykova 3/II, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4864 660 Telefaks: +385 1 4864 670

Kroatische Zentrale für Tourismus, 80469 München, Rumfordstrasse 7, Deutschland Telefon: +49 89 22 33 44 Telefaks: +49 89 22 33 77 E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de

Veleposlanstvo Ukrajine Voćarska 52, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4616 296 Telefaks: +385 1 4633 726, +385 1 4633 728

Ente Nazionale Croato per il Turismo, 20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, Italia Telefon: +39 02 86 45 44 97 Telefaks: +39 02 86 45 45 74 E-mail: info@enteturismocroato.it

Veleposlanstvo Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sj. Irske I. Lučića 4, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6009 100 Telefaks: +385 1 6009 111

Ente Nazionale Croato per il Turismo, 00186 Roma, Via dell’ Oca 48, Italia Telefon: +39 06 32 11 0396 Telefaks: +39 06 32 11 1462 E-mail: officeroma@enteturismocroato.it

Za dodatne informacije molimo kontaktirati Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske. E-mail: diplom@mvpei.hr Web: www.mvpei.hr

Chorvatské turistické sdružení, 110 00 Praha 1, Krakovská 25, Česká Republika Telefon: +420 2 2221 1812 Telefaks: +420 2 2221 0793 E-mail: infohtz@iol.cz, info@htz.cz

INFORMACIJE HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA Iblerov trg 10/IV, p.p. 251 10000 ZAGREB, HRVATSKA Telefon: +385 1 46 99 333 Telefaks: +385 1 455 7827 E-mail: info@htz.hr Web: www.hrvatska.hr

Chorvátske turistické združenie, 821 09 Bratislava, Trenčianska 5, Slovenská Republika, Telefon: +421 2 55 562 054, +421 2 55 415 415 Telefaks: +421 2 55 422 619 E-mail: infohtz@chello.sk

Kroatische Zentrale für Tourismus, 1010 Wien, Am Hof 13, Österreich, Telefon: +43 1 585 38 84 Telefaks: +43 1 585 38 84 20 E-mail: office@kroatien.at

30

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 31

Horvát Idegenforgalmi Közösség, 1054 Budapest, Akademia u. 1, Magyarország Telefon.: +36 1 267 55 88 Telefaks: +36 1 267 55 99 E-mail: info@htz.hu

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme, 1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F, Netherlands Telefon: +31 20 661 64 22 Telefaks: +31 20 661 64 27 E-mail: kroatie-info@planet.nl

Office National Croate de Tourisme, 75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France Telefon: +33 1 45 00 99 55, +33 1 45 00 99 57 Telefaks: +33 1 45 00 99 56 E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr

Office National Croate du Tourisme, 1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38, Belgique Telefon: +32 2 55 018 88 Telefaks: +32 2 51 381 60 E-mail: info-croatia@scarlet.be

Croatian National Tourist Office, London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162-164 Fulham Palace Road, United Kingdom Telefon: +44 208 563 79 79 Telefaks: +44 208 563 26 16 E-mail: info@croatia-london.co.uk

Хорватское туристическое сообщество, 123610 Moscow, Krasnopresnenskaya nab. 12, office 1502, Russia Telefon: +7 495 258 15 07 Telefaks; +7 495 258 15 07 E-mail: HTZ@wtt.ru

Croatian National Tourist Office, New York 10118, 350 Fifth Avenue, Suite 4003, U.S.A. Telefon: +1 212 279 8672 Telefaks: + 1 212 279 8683 E-mail: cntony@earthlink.net

Hrvaška turistična skupnost, 1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija Telefon: 386 1 23 07 400 Telefaks: 386 1 23 07 404 E-mail: hrinfo@siol.net

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji, 00-675 Warszawa, IPC Business Center, ul. Koszykowa 54, Polska Telefon: +48 22 828 51 93 Telefaks: +48 22 828 51 90 E-mail: info@chorwacja.home.pl

Kroatische Zentrale für Tourismus, 8004 Zürich, Badenerstr. 332, Switzerland Telefon: +41 43 336 2030 Telefaks: +41 43 336 2039, E-mail: info@kroatien-tourismus.ch Oficina Nacional de Turismo de Croacia, 28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22, esc.B,1°C, España Telefon: +3491 781 5514 Telefaks: +3491 431 8443 E-mail: info@visitacroacia.es

Kroatiska turistbyrån, 11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige Telefon: +46 8 53 482 080 Telefaks: +46 8 20 24 60 E-mail: croinfo@telia.com

31

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 32

Kroatiens Turistkontor, Bjørnholms Allé 20; 8260 Viby J; Danmark Telefon: +45 70 266 860 Telefaks: +45 70 239 500 E-mail: info@altomkroatien.dk

Istarska Pionirska 1, 52440 Poreč Telefon: +385 52 452 797 Telefaks: +385 52 452 796 E-mail: info@istra.hr Web: www.istra.hr

JAPAN, Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Telefon: +81 03 6234 0711 Telefaks: +81 03 6234 0712 E-mail: info@visitcroatia.jp

Karlovačka Ambroza Vraniczanyja 6 47000 Karlovac Telefon: +385 47 615 320 Telefaks: +385 47 601 415 E-mail: info@tzkz.hr Web: www.tzkz.hr

TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJA

Koprivničko-križevačka Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica Telefon: +385 48 624 408 Telefaks: +385 48 624 407 E-mail: ured@tz-kckz.com Web: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr

Bjelovarsko-bilogorska Trg Eugena Kvaternika 4 43000 Bjelovar Telefon: +385 43 243 944 Telefaks: +385 43 241 229 E-mail: info@tzbbz.hr Web: www.tzbbz.hr

Krapinsko-zagorska Zagrebačka 6, 49217 Krapinske Toplice Telefon/telefaks: +385 49 233 653 E-mail: info@tz-zagorje.hr Web: www.tz-zagorje.hr

Brodsko-posavska Petra Krešimira IV. br. 1 35000 Slavonski Brod Telefon: +385 35 408 393 Telefaks: +385 35 408 392 E-mail: turisticka-zajednica.bpz@ sb.htnet.hr Web: www.tzbpz.hr

Ličko-senjska Budačka 12, 53000 Gospić Telefon/telefaks: +385 53 574 687 E-mail: tzz-licko-senjske@gs.t-com.hr Web: www.lickosenjska.com Međimurska Ruđera Boškovića 3, 40000 Čakovec Telefon/telefaks: +385 40 390 191 E-mail: info@tzm.hr Web: www.tzm.hr

Dubrovačko-neretvanska Vukovarska 24, 20000 Dubrovnik Telefon: +385 20 324 999 Telefaks: +385 20 324 224 E-mail: info@visitdubrovnik.hr Web: www.visitdubrovnik.hr

Osječko-baranjska Kapucinska 40, 31000 Osijek Telefon: +385 31 214 852 Telefaks: +385 31 214 853 E-mail: info@tzosbarzup.hr Web: www.tzosbarzup.hr

32

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 33

Požeško-slavonska Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega Telefon: +385 34 274 900 Telefaks: +385 34 274 901 E-mail: kontakt@tzzps.hr Web: www.tzzps.hr

Virovitičko-podravska Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica Telefon: +385 33 726 069 Telefaks: +385 33 722 060 E-mail: info@zupanija.info Web: www.zupanija.info

Primorsko-goranska Nikole Tesle 2, 51410 Opatija Telefon: +385 51 272 988, +385 51 272 665 Telefaks: +385 51 272 909 E-mail: kvarner@kvarner.hr Web: www.kvarner.hr

Vukovarsko-srijemska Glagoljaška 27/3, 32100 Vinkovci Telefon/telefaks: +385 32 344 034 E-mail: turisticka-zajednica@vk.t-com.hr Web: www.tzvsz.hr Zadarska Sv. Leopolda Bogdana Mandića 1 23000 Zadar Telefon: +385 23 315 107 Telefaks: +385 23 315 316 E-mail: tz-zd-zup@zd.t-com.hr Web: www.zadar.hr

Sisačko-moslavačka Stjepana i Antuna Radića 28/II 44000 Sisak Telefon: +385 44 540 163 Telefaks: +385 44 540 164 E-mail: tzsmz@email.t-com.hr Web: www.turizam-smz.hr

Zagrebačka Preradovićeva 42, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4873 665 Telefaks: +385 1 4873 670 E-mail: info@tzzz.hr Web: www.tzzz.hr

Splitsko-dalmatinska Prilaz braće Kaliterna 10/I, 21000 Split Telefon/telefaks: +385 21 490 032, +385 21 490 033, +385 21 490 036 E-mail: info@dalmatia.hr Web: www.dalmatia.hr

TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTRI ISTRA

Šibensko-kninska Fra Nikole Ružića b.b., 22000 Šibenik Telefon: +385 22 219 072 Telefaks: +385 22 212 346 E-mail: info@sibenikregion.com Web: www.sibenikregion.com

ISTARSKA ŽUPANIJA ISTRA Adresa: Dalmatinova 4, 52100 Pula Telefon: 052 880 088, Fax: 052 858 400 E-mail: info@istra.hr; info@istra.com Web: www.istra.hr; www.istra.com

Varaždinska Franjevački trg 7, 42000 Varaždin Telefon/telefaks: +385 42 390 544 E-mail: tz.var.zupanije@vz.t-com.hr Web: www.turizam-vzz.hr

FUNTANA Adresa: Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana Telefon: 052 445 119, Fax: 052 445 124 E-mail: info@istria-funtana.com Web: www.istria-funtana.com

33

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 34

LABIN Adresa: Aldo Negri 20, 52220 Labin Telefon: 052 855 560, Fax: 052 855 560 E-mail: info@istria-rabac.com Web: www.istria-rabac.com

SREDIŠNJA ISTRA Adresa: Franine i Jurine 14, 52000 Pazin Telefon: 052 622 460, Fax: 052 616 886 E-mail: info@istria-central.com Web: www.istria-central.com

MEDULIN Adresa: Centar 223, 52203 Medulin Telefon: 052 577 145, Fax: 052 577 227 E-mail: info@istria-medulin.com Web: www.istria-medulin.com

KVARNER PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA KVARNER INFO - VRATA JADRANA Adresa: Čikovići bb, 51215 Kastav Telefon: 051 623 333, Fax: 051 623 334 E-mail: info@kvarner.hr Web: www.kvarner.hr

NOVIGRAD Adresa: Porporela 1, 52466 Novigrad Telefon: 052 757 075, Fax: 052 757 075 E-mail: info@istria-novigrad.com Web: www.istria-novigrad.com

KVARNER INFO - OPATIJA Adresa: Mučići bb, 51215 Matulji Telefon: 051 279 816, Fax: 051 279 817 E-mail: opatija@opatija-tourism.hr Web: www.opatija-tourism.hr

POREČ Adresa: Zagrebačka 9, 52440 Poreč Telefon: 052 451 293, Fax: 052 451 665 E-mail: info@istria-porec.com Web: www.istria-porec.com PULA Adresa: Forum 3, 52100 Pula Telefon: 052 219 197, Fax: 052 211 855 E-mail: info@istria-pula.com Web: www.istria-pula.com

KVARNER INFO - JUG Adresa: Kralja Tomislava 6, 51250 Novi Vinodolski Telefon: 051 791 171, Fax: 051 224 306 E-mail: info@tz-novi-vinodolski.hr Web: www.tz-novi-vinodolski.hr

ROVINJ Adresa: Obala Pina Budicina 12, 52210 Rovinj Telefon: 052 811 566, Fax: 052 816 007 E-mail: info@istria-rovinj.com Web: www.istria-rovinj.com

ZRAČNA LUKA RIJEKA Adresa: Hamec 1, 51513 Omišalj Telefon: 051 841 865, Fax: 051 222 336 E-mail: infopunkt@krk.hr Web: www.krk.hr INFO GORSKI KOTAR Adresa: Lujzinska cesta 47, 51300 Delnice Telefon: 051 812 156, Fax: 051 812 156 E-mail: tz-grada-delnica@ri.t-com.hr Web: www.tz-delnice.hr

UMAG Adresa: Trgovačka 6, 52470 Umag Telefon: 052 741 363, Fax: 052 741 649 E-mail: info@istria-umag.com Web: www.istria-umag.com

OPATIJA Adresa: M. Tita 101, 51410 Opatija Telefon: 051 271 310, Fax: 051 712 290 E-mail: opatijainfo@ri.t-com.hr Web: www.opatija-tourism.hr

VRSAR Adresa: Rade Končara 46, 52450 Vrsar Telefon: 052 441 746, Fax: 052 441 187 E-mail: info@istria-vrsar.com Web: www.istria-vrsar.com

34

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 35

RAB Adresa: Trg Municipium Arba 8, 51280 Rab Telefon: 051 771 111, Fax: 051 771 110 E-mail: tzg-raba@ri.t-com.hr Web: www.tzg-rab.hr

RIJEKA Adresa: Korzo 33a, 51000 Rijeka Telefon: 051 335 882, Fax: 051 214 706 E-mail: tic@ri.t-com.hr Web: www.tz-rijeka.hr KASTAV Adresa: Trg Matka Laginje 5, 51215 Kastav Telefon: 051 691 425, Fax: 051 691 330 E-mail: tz.grada.kastva@ri.t-com.hr Web: www.kastav-touristinfo.hr

BAŠKA Adresa: Kralja Zvonimira 114 (P.P. 7), 51523 Baška Telefon: 051 856 817, Fax: 051 856 544 E-mail: tz-baska@ri.t-com.hr Web: www.tz-baska.hr

KRALJEVICA Adresa: Rovina bb, 51262 Kraljevica Telefon: 051 282 078, Fax: 051 282 078 E-mail: tzg.kraljevica@ri.t-com.hr Web: www.kraljevica.hr

DRAMALJ Adresa: Stara cesta bb, 51515 Šilo Telefon: 051 852 107, Fax: 051 852 107 E-mail: tzo-dobrinj@ri.t-com.hr Web: www.tzo-dobrinj.hr

CRIKVENICA Adresa: Trg S. Radića 1c, 51260 Crikvenica Telefon: 051 241 051, Fax: 051 241 867 E-mail: info@tzg-crikvenice.hr Web: www.tzg-crikvenice.hr

MALINSKA Adresa: Obala 46, 51511 Malinska Telefon: 051 859 207, Fax: 051 858 254 E-mail: tic-malinska@ri.t-com.hr Web: www.tz-malinska.hr NJIVICE - OMIŠALJ Adresa: Prikešte 11, 51513 Omišalj Telefon: 051 841 042, 841 042 E-mail: tzo-njivice@ri.t-com.hr Web: www.tz-njivice-omisalj.hr

KRK Adresa: Obala hrvatske mornarice 3, 51500 Krk Telefon: 051 220 226, Fax: 051 220 226 E-mail: tz-krk@hi.t-com.hr, tz@tz-krk.hr Web: www.tz-krk.hr

PUNAT Adresa: Pod Topol 2, 51521 Punat Telefon: 051 854 860, Fax: 051 854 970 E-mail: info@tzpunat.hr Web: www.tzpunat.hr

CRES Adresa: Cons 10, 51557 Cres Telefon: 051 571 535, Fax: 051 571 535 E-mail: tzg-cresa@ri.t-com.hr Web: www.tzg-cres.hr

FUŽINE Adresa: Sv. Križ 2, 51322 Fužine Telefon: 051 835 163, Fax: 051 830 000 E-mail: tzo-fuzine@ri.t-com.hr Web: www.tz-fuzine.hr

MALI LOŠINJ Adresa: Riva lošinjskih kapetana 29, 51550 Mali Lošinj Telefon: 051 231 547, Fax: 051 233 373 E-mail: tzg-mali-losinj@ri.t-com.hr Web: www.tz-malilosinj.hr

35

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 36

SELCE Adresa: Šetalište Ivana Jeličića 1, 51266 Selce Telefon: 051 765 165, Fax: 051 765 165 E-mail: tzm-selce@ri.t-com.hr Web: www.tzselce.hr

ZATON Adresa: Zadarska cesta 39a, 23232 Zaton-Nin Telefon: 023 265 461, Fax: 023 265 462 E-mail: zaton-zd@inet.hr Web: www.zaton-zd.hr

DALMACIJA - ZADAR

VIR Adresa: Put mula bb, 23234 Vir Telefon: 023 362 169, Fax: 023 362 169 E-mail: tzo-vir@zd.t-com.hr Web: www.otok-vir.info

ZADARSKA ŽUPANIJA BIOGRAD N/M Adresa: Trg hrvatskih velikana 2, 23210 Biograd n/m Telefon: 023 383 123, 383 123 E-mail: info@tzg-biograd.hr Web: www.visitzadar.net

PAKOŠTANE Adresa: Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane Telefon: 023 381 892, Fax: 023 381 608 E-mail: tzo-pakostane@zd.t-com.hr Web: www.pakostane.hr

PAG Adresa: Od špitala 2, 23250 Pag Telefon: 023 611 286, Fax: 023 611 301 E-mail: tzg-paga1@zd.t-com.hr Web: www.pag-tourism.hr

SV. FILIP I JAKOV Adresa: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov Telefon: 023 389 071, Fax: 023 389 239 E-mail: info@sv-filipjakov.hr Web: www.sv-filipjakov.hr

ZADAR Adresa: Mihe Klaića 1, 23000 Zadar Telefon: 023 316 166, Fax: 023 211 781 E-mail: info@tzzadar.hr Web: www.visitzadar.net

DALMACIJA - ŠIBENIK ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA

NIN Adresa: Trg braće Radića 3, 23232 Nin Telefon: 023 264 280, 265 247 E-mail: tzg-nina@zd.t-com.hr Web: www.nin.hr

ŠIBENIK Adresa: Obala Dr. Franje Tuđmana 5, 22000 Šibenik Telefon: 022 214 411, Fax: 022 214 266 E-mail: tz.grada.sibenika@si.t-com.hr Web: www.sibenik-tourism.hr

STARIGRAD Adresa: Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad Telefon: 023 369 245, Fax: 023 369 255 E-mail: info@rivijera-paklenica.hr Web: www.rivijera-paklenica.hr

VODICE Adresa: Obala Vladimira Nazora bb, 22211 Vodice Telefon: 022 443 888, Fax: 022 442 111 E-mail: info@vodice.hr Web: www.vodice.hr

36

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 37

PRIMOŠTEN Adresa: Trg Biskupa Arnerića 2, 22202 Primošten Telefon: 022 571 111, Fax: 022 571 703 E-mail: tz-primosten@si.htnet.hr Web: www.tz-primosten.hr

BETINA Adresa: Trg na moru 2, 22244 Betina Telefon: 022 435 231, Fax: 022 434 996 E-mail: btp@si.htnet.hr BRODARICA - KRAPANJ Adresa: Krapanjskih spužvara 1, 22207 Krapanj-Brodarica Telefon: 022 350 612, Fax: 022 350 612 E-mail: info@tz-brodarica.hr Web: www.tz-brodarica.hr

ROGOZNICA Adresa: Obala Kneza Domagoja bb, 22203 Rogoznica Telefon: 022 559 253, Fax: 022 558 030 E-mail: turisticka-zajednica@si.htnet.hr Web: www.rogoznica.net

GREBAŠA Adresa: Grebaštica donja bb, 22216 Grebaštica Telefon: 022 577 044, 577 044 E-mail: info@tz-grebastica.hr Web: www.tz-grebastica.hr

SKRADIN Adresa: Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin Telefon: 022 771 306, Fax: 022 771 336 E-mail: tz-skradin@si.htnet.hr Web: www.skradin.hr

JEZERA Adresa: Put Zaratića 3, 22244 Jezera Telefon: 022 439 120, Fax: 022 439 905 E-mail: turisticka-zajednica-jezera@si.htnet.hr Web: www.summernet.hr/jezera

TISNO Adresa: Istočna Gomilica 1A, 22240 Tisno Telefon: 022 438 604, Fax: 022 438 603 E-mail: tz-opcine-tisno@si.htnet.hr Web: www.tz-tisno.hr

KNIN Adresa: Tuđmanova 24, 22300 Knin Telefon: 022 664 822, Fax: 022 664 819 E-mail: info@tz-knin.hr Web: www.tz-knin.hr

TRIBUNJ Adresa: Badnje bb, 22212 Tribunj Telefon: 022 446 143, Fax: 022 446 143 E-mail: tztribunj@inet.hr Web: www.tz-tribunj.hr

MURTER - KORNATI Adresa: Rudina bb, 22244 Murter Telefon: 022 434 995, Fax: 022 434 950 E-mail: tz-murter@si.t-com.hr Web: www.tzo-murter.hr

ZLARIN Adresa: Zlarin bb, 22232 Zlarin Telefon: 022 553 557 E-mail: tzzlarin@net.hr

DALMACIJA - SPLIT

PIROVAC Adresa: Kralja Krešimira IV br. 6, 22213 Pirovac Telefon: 022 466 770, Fax: 022 466 770 E-mail: tz-pirovac@si.t-com.hr Web: www.tz-pirovac.hr

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA HVAR Adresa: Trg Sv. Stjepana 16, 21450 Hvar Telefon: 021 741 059, Fax: 021 741 059 E-mail: tzg-hvar@st.t-com.hr Web: www.tzhvar.hr

37

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 38

KLEK Adresa: Trg palmi 1, 20356 Klek Telefon: 020 691 336, Fax: 020 691 336 E-mail: tzm.klek@du.t-com.hr

MAKARSKA Adresa: Obala kralja Tomislava bb, 21300 Makarska Telefon: 021 612 002, Fax: 021 616 288 E-mail: tzg-makarska@st.t-com.hr Web: www.makarska.hr

OREBIĆ Adresa: Trg Mimbeli bb, 20250 Orebić Telefon: 020 713 718, Fax: 020 714 001 E-mail: tz-orebic@du.t-com.hr Web: www.tz-orebic.com

SINJ Adresa: Vrlička 41, 21230 Sinj Telefon: 021 826 352, Fax: 021 826 352 E-mail: tzg-sinja@st.t-com.hr Web: www.sinj.hr

KORČULA Adresa: Obala Vinka Paletina, 20260 Korčula Telefon: 020 715 867, Fax: 020 715 866 E-mail: tzg-korcule@du.t-com.hr Web: www.korcula.net

SPLIT Adresa: Peristil bb, 21000 Split Telefon: 021 345 606, Fax: 021 348 604 E-mail: turistinfo@visitsplit.com Web: www.visitsplit.com

VELA LUKA Adresa: Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon: 020 813 619, Fax: 020 813 619 E-mail: tzo-vela-luka@du.t-com.hr Web: www.vela-luka.net

SUPETAR Adresa: Porat 1, 21400 Supetar Telefon: 021 630 551, Fax: 021 630 551 E-mail: tzg-supetar@st.t-com.hr Web: www.supetar.hr

LASTOVO Adresa: 20290 Lastovo Telefon: 020 801 018, Fax: 020 801 140 E-mail: tz-lastovo@du.t-com.hr Web: www.lastovo-tz.net

TROGIR Adresa: Trg Pape Ivana Pavla II 1, 21220 Trogir Telefon: 021 885 628, Fax: 021 885 628 E-mail: tzg-trogira@st.t-com.hr Web: www.trogir.hr

GOVEĐARI Adresa: Polače bb, 20226 Polače Telefon: 020 744 186, Fax: 020 744 086 E-mail: tz-mjesta@du.t-com.hr Web: www.mljet.hr

VIS Adresa: Šetalište stare Isse 2, 21480 Vis Telefon: 021 717 017, Fax: 021 717 018 E-mail: tzg-visa@st.t-com.hr Web: www.tz-vis.hr

SLANO Adresa: 20232 Slano Telefon: 020 871 236, Fax: 020 871 236 E-mail: tzo-dubrovacko-primorje@du.t-com.hr

DALMACIJA - DUBROVNIK DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

DUBROVNIK Adresa: Sv. Dominika 7, 20000 Dubrovnik Telefon: 020 312 011, Fax: 020 323 725 E-mail: info@tzdubrovnik.hr Web: www.tzdubrovnik.hr

STON Adresa: Pelješka cesta 2, 20230 Ston Telefon: 020 754 452, Fax: 020 754 452 E-mail: tzston@du.t-com.hr Web: www.tzo-ston.hr

38

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 39

ŽUPA DUBROVAČKA Adresa: Srebreno, 20207 Mlini Telefon: 020 486 254, Fax: 020 487 003 E-mail: tz-zupa-dubrovacka@du.t-com.hr Web: www.dubrovnik.riviera.com

GRADA NOVALJE Adresa: Trg Briščić 1, 53291 Novalja Telefon: 053 661 404, Fax: 053 663 238 E-mail: info@tz-novalja.hr Web: www.tz-novalja.hr

CAVTAT Adresa: Zidine 6, 20210 Cavtat Telefon: 020 478 025, Fax: 020 479 025 E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr Web: www.tzcavtat-konavle.hr

SENJ Adresa: Stara cesta 2, 53270 Senj Telefon: 053 881-068, Fax: 053 881-219 E-mail: info@tz-senj.hr Web: www.tz-senj.hr

LIKA - KARLOVAC

SREDIŠNJA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA

KARLOVAC Adresa: Trg Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac Telefon: 047 615 320, Fax: 047 600 602 E-mail: info@karlovac-touristinfo.hr Web: www.karlovac-touristinfo.hr

DARUVAR Adresa: Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar Telefon: 043 331 382, Fax: 043 331 285 E-mail: tic@daruvar.hr Web: www.tz-daruvar.hr

RAKOVICA Adresa: Grabovac bb, 47245 Grabovac Telefon: 047 784 303, Fax: 047 784 039 E-mail: info@trakovica.hr Web: www.rakovica.hr

BJELOVAR Adresa: Frana Supila 8 (Korzo), 43000 Bjelovar Telefon: 043 243 944, Fax: 043 241 229 E-mail: info@tzbbz.hr, tz.grada-bjelovara@bj.htnet.hr Web: www.tzbbz.hr

OGULIN Adresa: Alojzija Stepinca 1, 47300 Ogulin Telefon: 047 532 278, Fax: 047 532 278 E-mail: tz-grada-ogulina@ka.htnet.hr; aleksandra@tz-grada-ogulina.hr Web: www.tz-ogulina.hr

KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA KOPRIVNICA Adresa: Trg bana Jelačića 7, 48000 Koprivnica Telefon: 048 621 433, Fax: 048 623 178 E-mail: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr Web: www.koprivnicatourism.com

LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA PLITVIČKA JEZERA Adresa: Rastovača b.b., 53230 Korenica Telefon: 053/ 751 058 E-mail: info@tzplitvice.hr Web: www.tzplitvice.hr

KRIŽEVCI Adresa: Nemčićev trg 6, 48260 Križevci Telefon: 048 681 199, Fax: 048 681 199 E-mail: vlasta.klicek@gmail.com

39

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 40

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

KRAPINA Adresa: Magistratska 11, 49000 Krapina Telefon: 049 371 330, Fax: 049 371 330 E-mail: tzg-krapina@kr.t-com.hr Web: www.krapina.hr

SISAK Adresa: Rimska bb, 44000 Sisak Telefon: 044 522 655, Fax: 044 521 615 E-mail: tzg-siska@sk.t-com.hr Web: www.sisakturist.com

MARIJA BISTRICA Adresa: Zagrebačka bb, 49246 Marija Bistrica Telefon: 049 469 380, Fax: 049 301 011 E-mail: tz@info-marija-bistrica.hr Web: www.info-marija-bistrica.hr

KUTINA Adresa: Crkvena 42, 44320 Kutina Telefon: 044 681 004, Fax: 044 680 110 E-mail: ured@turizam-kutina.hr Web: www.turizam-kutina.hr JU PP LONJSKO POLJE Adresa: Krapje 30, 44325 Krapje Telefon: 044 672 080, 606 449 E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr Web: www.pp-lonjsko-polje.hr

STUBIČKE TOPLICE Adresa: Viktora Šipeka 24, 49244 Stubičke Toplice Telefon: 049 282 727, Fax: 049 283 404 E-mail: tzo@stubicketoplice.hr Web: www.stubicketoplice.hr

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

KRAPINSKE TOPLICE Adresa: Zagrebačka 4, 49217 Krapinske Toplice Telefon: 049 232 106, Fax: 049 232 106 E-mail: tzo-krapinske-toplice@kr.t-com.hr Web: www.krapinsketoplice.net

VARAŽDIN Adresa: Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin Telefon: 042 210 987, 210 985 E-mail: tzg-varazdina@vz.t-com.hr Web: www.tourism-varazdin.hr

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

VARŽDINSKE TOPLICE Adresa: Trg Slobode 16, 42223 Varaždinske Toplice Telefon: 042 633 133, 205 635 E-mail: info@toplice-vz.hr Web: www.toplice-vz.hr

ČAKOVEC Adresa: Kralja Tomislava 1, 40000 Čakovec Telefon: 040 313 319, Fax: 040 310 991 E-mail: tzg-cakovca@ck.t-com.hr Web: www.tourism-cakovec.hr

GRAD ZAGREB ZAGREB

SVETI MARTIN NA MURI Adresa: Trg Sv. Martina 7, 40313 Sv. Martin na Muri Telefon: 040 868 619, Fax: 040 868 922 E-mail: info@svetimartin.hr Web: www.svetimartin.hr

Adresa: Trg bana J.Jelačića 11, 10000 Zagreb Telefon: 01 4814 051, Fax: 01 4814 056 E-mail: info@zagreb-touristinfo.hr Web: www.zagreb-touristinfo.hr

40

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 41

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

KRAŠIĆ Adresa: Krašić 102, 10454 Krašić Telefon: 01 6270 910, Fax: 01 6270 910 E-mail: krasic@tzzz.hr

SAMOBOR Adresa: Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor Telefon: 01 3360 044, Fax: 01 3360 050 E-mail: info@tz-samobor.hr Web: www.tz-samobor.hr

SLAVONIJA BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

JASTREBARSKO Adresa: Strossmayerov trg 4, 10450 Jastrebarsko Telefon: 01 6272 940, Fax: 01 6272 940 E-mail: info@tzgj.hr Web: www.tzgj.hr

NOVA GRADIŠKA Adresa: M.A.Relkovića br.9, 35400 Nova Gradiška Telefon: 035 361 494, Fax: 035 361 494 E-mail: tzgng@email.t-com.hr Web: www.tzgng.hr

IVANIĆ GRAD Adresa: Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad Telefon: 01 2881 591, Fax: 01 2881 591 E-mail: turistickazajednica@ivanic-grad.hr Web: www.tzig.hr

TVRĐAVA BROD Adresa: Vukovarska bb, 35000 Slavonski Brod Telefon: 035 411 442 E-mail: brod-turist@sb.t-com.hr Web: www.tzgsb.hr

VELIKA GORICA Adresa: Kurilovečka 2, 10410 Velika Gorica Telefon: 01 6221 666, Fax: 01 6222 378 E-mail: tzvg@tzvg.hr Web: www.tzvg.hr

BROD - TURIST Adresa: Trg Pobjede br.13, 35000 Slavonski Brod Telefon: 035 445 765, Fax: 035 448 594 E-mail: brod-turist@sb.t-com.hr Web: www.tzgsb.hr

SVETA NEDELJA Adresa: Trg Ante Starčevića 2, 10431 Sveta Nedelja Telefon: 01 3373 919, Fax: 01 3373 919 E-mail: info@svetanedelja.hr Web: www.svetanedelja.hr

OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA PP KOPAČKI RIT Adresa: Ritska bb, 31327 Kopačevo, Kopački rit Telefon: 031 752 320, Fax: 031 752 321 E-mail: prijemni.centar@kopacki-rit.hr Web: www.kopacki-rit.hr

ZAPREŠIĆ Adresa: Trg žrtava fašizma 9, 10290 Zaprešić Telefon: 01 3310 309, Fax: 01 3310 309 E-mail: tz-zapresic@zg.t-com.hr Web: www.zapresic.hr

ĐAKOVO Adresa: K. Tomislava 3, 31400 Đakovo Telefon: 031 812 319, Fax: 031 822 319 E-mail: tz-grada-djakova@os.t-com.hr Web: www.tz-djakovo.hr

41

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 42

VIROVITIČKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA

DONJI MIHOLJAC VAdresa: ukovarska 1, 31540 Donji Miholjac Telefon: 031 633 103, Fax: 031 633 103 E-mail: tzdm@tz-donjimiholjac.hr Web: www.tz-donjimiholjac.hr

VIROVITICA Adresa: Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica Telefon: 033 721 241, Fax: 033 721 241 E-mail: virovitica@hi.t-com.hr Web: www.virovitica.hr

BILJE Adresa: Kralja Zvonimira 10, 31327 Bilje Telefon: 031 751 480, Fax: 031 751 481 E-mail: info@tzo-bilje.hr Web: www.tzo-bilje.hr

SLATINA Adresa: Trg Sv. Josipa 1, 33520 Slatina Telefon: 033 553 629, Fax: 033 553 629 E-mail: tz-grada-slatine@vt.t-com.hr

OSIJEK - GORNJI GRAD Adresa: Županijska 2, 31000 Osijek Telefon: 031 203 755, Fax: 031 203 947 E-mail: grad-osijek@os.t-com.hr Web: www.tzosijek.hr

VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA VINKOVCI Adresa: Trg Bana Josipa Šokčevića 3, 32100 Vinkovci Telefon: 032 334 653, Fax: 032 334 658 E-mail: turisticka.zajednica@vk.t-com.hr Web: www.tz-vinkovci.hr

OSIJEK - TVRĐA Adresa: Trg Sv. Trojstva 5, 31000 Osijek Telefon: 031 210 120, Fax: 031 210 120 E-mail: grad-osijek@os.t-com.hr Web: www.tzosijek.hr BELI MANASTIR Adresa: Imre Nagya 2, 31300 Beli Manastir Telefon: 031/702 080, Fax: 031/702 080 E-mail: info@tzbaranje.hr Web: www.tzbaranje.hr BARANJA Adresa: M. Tita 90, 31307 Zmajevac Telefon: 031/734-131, Fax: 031/734-131 E-mail: info@tzbaranje.hr Web: www.tzbaranje.hr

42

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 43

IMPRESUM IZDAVAČ: Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Ministarstvom turizma, Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvom kulture, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja − Upravom za veterinarstvo, Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija, Hrvatskim autoklubom (HAK), Hrvatskim autocestama, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskim željeznicama, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje te Hrvatskim radijem.

Poštovani, molimo Vas da radi osobne udobnosti i poštovanja zakona provjerite jeste li prijavljeni za sve vrijeme svojeg boravka, od dana dolaska do dana odlaska.

ZA IZDAVAČA

Vaša provjera posebice je bitna i potrebna ako boravite u privatnome smještaju, i to zbog kvalitete usluge i Vaše osobne sigurnosti te onemogućivanja ilegalnog rada onih domaćina koji nisu registrirani za pružanje usluge smještaja u skladu sa zakonom.

mr. sc. Niko Bulić

UREDNICA Slavija Jačan Obratov

DIZAJN ZVIZ

FOTOGRAFIJE

Unaprijed Vam zahvaljujemo na suradnji i želimo Vam ugodan boravak.

Damil Kalogjera, Romeo Ibrišević, Ivo Pervan, Damir Fabijanić, Juraj Kopač, Braslav Karlić, Andrija Carli, Petar Trinajstić, Mario Romulić, Mario Brzić, Milan Babić, Saša Pjanić, Ante Zubović, Vesna Štajner, Josip Mandračević, Goran Vranić

Vaša Hrvatska turistička zajednica

IZRADA KARTE STUDIO BREGANT

SUPERVIZIJA KARTE prof. dr. sc. Zoran Klarić

TISAK

Izdavač ne jamči apsolutnu točnost ovdje objavljenih informacija i ne snosi odgovornost zbog eventualne netočnosti ili promjene tih informacija.

Rotooffset Tiskara Meić Zagreb, 2009.

43

8.12.2009 16:47


2009 hr.indd 44

Hrvatska turistiÄ?ka zajednica Iblerov trg 10/4 10000 Zagreb Hrvatska

Tel: + 385 (1) 4699 333 Fax: + 385 (1) 4557 827 E-mail: info@htz.hr

w w w. h r v a t s k a . h r

8.12.2009 16:47

TURISTIČKE INFORMACIJE  

Dobro došli! Srdačno vas pozdravljamo i veselimo se što ste odlučili posjetiti našu zemlju. Svi narodi vole svoju domovinu i smatraju je naj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you