Page 1

2010 nl.indd 1

gratis

Toeristische Inlichtingen

www.croatia.hr

2.12.2010. 12:38:


2010 nl.indd 2

Welkom!

ALGEMENE INFORMATIE Geografische ligging Kroatië beslaat het grootste deel van de oostelijke kust van de Adriatische zee, het deel van de Middellandse zee dat het diepst het Europese vasteland binnendringt. Bij Kroatië hoort dan ook de hoofdmoot van Adriatische kust met bijna alle daaraan liggende eilanden. De nauwe bergpas van Dinara gebergte scheidt de kust van het Midden-Europese binnenland dat zich uitstrekt van de meest oostelijke hellingen van de Alpen in het noordwesten tot de oever van de Donau in het oosten, met daarin de vruchtbare Pannonische laagvlakte.

We heten u van harte welkom en verheugen ons dat u besloten heeft ons land te bezoeken. Ieder volk houdt van zijn vaderland en vindt dat land het allermooist. Kroaten noemen hun vaderland al in de eerste strofe van hun volkslied “ons mooie vaderland”. De Republiek Kroatië is een Europese parlementaire staat en maakt deel uit van de Europese politieke en culturele geschiedenis. Qua grootte behoort Kroatië tot de groep middelgrote Europese landen als Denemarken, Ierland, Slowakije en Zwitserland.

Oppervlakte De landoppervlakte bedraagt 56.594 km2 en de oppervlakte van de territoriale wateren 31.067 km2. Bevolkingsdichtheid Kroatië heeft 4.429.078 inwoners.

Kroatië is een land met open grenzen en eenvoudige douaneformaliteiten, een land van vrede en met eerbied voor zijn gasten. Wij streven ernaar dat bezoekers “ons mooie vaderland” net zo mooi vinden als wij, en dat zij met de mooiste herinneringen naar hun eigen vaderland terugkeren.

Nationale samenstelling De meeste bewoners zijn Kroaten; tot de grootste minderheden behoren Serviërs, Bosniakken, Slovenen, Hongaren, Tsjechen, Italianen en Albanezen. Staatsbestel Kroatië is een parlementaire republiek met meerdere politieke partijen. Hoofdstad Zagreb is met 779.145 inwoners het economische, culturele en academische centrum van het land, en het belangrijkste verkeersknooppunt.

Welkom in Kroatië!

Lengte van de kust 6.278 km, waarvan 4.398 km rond eilanden, kliffen en klippen.

2

2.12.2010. 12:38:


2010 nl.indd 3

Aantal eilanden, kliffen en klippen

NUTTIGE INFORMATIE

1.244, waarvan er 50 bewoond zijn. De grootste eilanden zijn Krk en Cres.

Reisdocumenten Een geldig paspoort of ander internatio­ naal erkend document; voor sommige landen voldoet een identiteitskaart (een document dat de identiteit en nationaliteit van de houder weergeeft).

Hoogste bergtop Dinara, 1.831 m boven de zeespiegel. Klimaat Kroatië heeft drie klimaatzones: in het binnenland heerst een overwegend gematigd warm regenachtig klimaat, op de hoogste bergtoppen heerst een bosklimaat met sneeuw, terwijl er in de kustgebieden langs de Adriatische Zee een aangenaam mediterraan klimaat heerst met veel zonuren. De zomers zijn droog en heet, de winters zacht en vochtig. De gemiddelde temperatuur in het binnenland: in januari –2 tot 0°C en iets lager op de hoogste toppen in augustus rond de 20°C en rond 12°C op de hoogste bergtoppen. De gemiddelde temperatuur in de kustgebieden: in januari 5-9°C en in augustus 22-25°C. De gemiddelde temperatuur van het zeewater is in de winter 12°C en in de zomer rond de 25°C.

Inlichtingen Diplomatieke vestigingen en consulaire vertegenwoordigingen van de Republiek Kroatië in het buitenland of het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Europese Integratie van de Republiek Kroatië. Telefoon: +385 1 4569 964 E-mail: stranci@mvpei.hr, vize@mvpei.hr Website: www.mvpei.hr Douaneformaliteiten De douaneformaliteiten van Kroatië komen vrijwel volledig overeen met de voorschriften en normen van de Europese Unie. Voorwerpen tot een maximale waarde van 1.000 kuna, voor persoonlijk, dus niet commercieel gebruik, zijn vrijgesteld van invoerrechten en BTW. Vreemde en inheemse valuta, contant of in cheques, mogen zowel door Kroatische staatsburgers als door personen met verblijf in het buitenland vrij worden in- en uitgevoerd. Daarbij geldt de verplichting om elk bedrag boven een waarde van 10.000 euro bij de douane aan te geven, waarbij de waarde in kuna moet worden aangegeven. Waardevolle professionele en technische apparatuur dient ook aan de grens te worden aangegeven. Personen die in Kroatië geen permanente of tijdelijke verblijfplaats hebben, kunnen de door hen betaalde BTW terugkrijgen indien zij in Kroatië goederen hebben

Munteenheid De officiële munteenheid van Kroatië is de kuna (1 kuna = 100 lipa’s). Vreemde valuta kunnen worden gewisseld bij banken, wisselkantoren, postkantoren en de meeste reisbureaus, hotels en campings. Doorgaans worden in alle hotels, jachthavens, restaurants en winkels creditcards geaccepteerd (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express en Diners). Hetzelfde geldt voor de meeste geldautomaten.

3

2.12.2010. 12:38:


2010 nl.indd 4

teruggestuurd naar het land van herkomst dan wel in quarantaine geplaatst worden. U als eigenaar van het dier draagt alle kosten die voortvloeien uit het uitvoeren van bovengenoemde maatregelen. Onder huisdieren worden, volgens het Reglement betreffende de veterinaire voorwaarden voor niet-commercieel vervoer van huisdieren (Pravilnik o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca), de volgende diersoorten verstaan: honden, katten, tamme fretten (Mustela putorius) uit de familie van de marterachtigen (Mustelidae), ongewervelden (behalve bijen en kreeften), tropische siervissen, amfibieën, reptielen, alle soorten vogels (behalve pluimvee) en knaagdieren en konijnen.

gekocht met een waarde van minimaal 740,00 kuna. Dit kan op basis van een zogenaamd BTW-P formulier (Tax cheque formulier) dat door een douanebeambte wordt bekrachtigd op het moment dat de goederen de grens worden overgebracht, op z’n laatst drie maanden na de datum van aankoop. De buitenlandse staatburger dient het verzoek tot teruggave van de betaalde BTW uiterlijk zes maanden na de aankoopdatum te doen. Voor meer inlichtingen gelieve contact op te nemen met het douanebestuur: www.carina.hr Het over de grens vervoeren van huisdieren is alleen toegestaan indien men in het bezit is van de benodigde veterinaire documenten betreffende de gezondheidstoestand van de dieren; honden en katten dienen te zijn voorzien van een microchip. De invoer van maximaal vijf huisdieren kan geschieden bij grensovergangen die bevoegd zijn op het gebied van vervoer van bepaalde huisdieren, bij een groter aantal dieren dient de invoer te geschieden bij een grensovergang waar een veterinaire grenscontrolepost aanwezig is.

Maximaal aantal dieren Onder de niet-commerciële invoer van huisdieren wordt verstaan het binnenbrengen van vijf of minder huisdieren op het grondgebied van Kroatië. Zowel de veterinaire documenten als de identiteit van het huisdier moeten door een douanebeambte aan een onderzoek worden onderworpen op de plek waar men Kroatië binnenkomt. Dit soort huisdieren wordt niet als goederen beschouwd en dient dus altijd onder begeleiding te staan van de eigenaar of een door de eigenaar aangewezen persoon die de verantwoording draagt voor het dier tijdens de gehele reis.

Wanneer u met uw huisdieren reist, bent u verantwoordelijk voor ze Als u uw huisdier meeneemt naar Kroatië, bent u er volledig verantwoordelijk voor dat aan alle voorwaarden voor de invoer is voldaan. Ga bijvoorbeeld na of uw huisdier op tijd is ingeënt, dan wel opnieuw is ingeënt (revaccinatie), of de antistoffentest is uitgevoerd en of het een geldig reisdocument of veterinair certificaat heeft. Als uw huisdier bij aankomst bij de grensovergang die bevoegd is voor de invoer van uw huisdier niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan u de toegang tot Kroatië ontzegd worden, of het dier kan worden

Voorwaarden Algemene vereisten aangaande de invoer van honden, katten en tamme fretten (ook genoemd fret, huisfret, witte bunzing, fis, Amerikaanse bunzing, tamme bunzing, gewone bunzing - Mustela putorius) die afkomstig zijn uit een lidstaat van de

4

2.12.2010. 12:38:


2010 nl.indd 5

Ze dienen te worden vergezeld door een certificaat afgegeven door een bevoegde dierenarts, of een reisdocument bij hernieuwde binnenkomst in de Republiek Kroatië (honden uit Kroatië). Ze moeten ingeënt zijn tegen hondsdolheid Ze dienen een test te hebben ondergaan waarbij de aanwezigheid van antistoffen minimaal gelijk is aan 0,5 IJ/ml in een monster dat genomen is door een bevoegde dierenarts, op zijn vroegst 30 dagen na de inenting en drie maanden voor het transport, uitgevoerd in een daartoe bevoegd laboratorium. De bevoegde laboratoria zijn te vinden op: http:// ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/ approval_en.htm. De voorgeschreven periode van drie maanden geldt niet bij hernieuwde binnenkomst van de huisdieren op het Kroatische territorium, wanneer er in het reisdocument vermeld staat dat de test op antistoffen met een positief resultaat is uitgevoerd voordat het dier Kroatië heeft verlaten. Dieren die met een commercieel doel worden ingevoerd, of dieren die als vracht worden vervoerd, dienen voor vervoer door een dierenarts te worden onderzocht. * Voor extra informatie over deze landen kunt u contact opnemen met het Ministerie van Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling – Veterinair bestuur. Telefoon: +385 1 6109 749, +385 1 6106 499 en +385 1 6106 455 Website: www.mps.hr

Europese Unie en lage-risicolanden buiten de Europese Unie: Honden, katten en tamme fretten dienen te zijn voorzien van een microchip. In het geval dat de dieren zijn voorzien van een microchip die niet voldoet aan ISOstandaard 11784 of 11785 maar van een chip van een ander type, is de eigenaar, dan wel de bezitter, verplicht te zorgen voor een bijbehorend uitleesapparaat nodig voor het aflezen van de microchip. Het moet op ieder moment mogelijk zijn de naam en het adres van de eigenaar van het dier vast te stellen. Het nummer van de microchip dient door de dierenarts te worden genoteerd in het reisdocument of op het certificaat dat de eigenaar of bezitter voor het dier bij zich heeft. Het vergezellende reisdocument of certificaat dient te zijn afgegeven door een bevoegde dierenarts. De dieren dienen tegen hondsdolheid te zijn ingeënt. Het vervoer van diersoorten afkomstig uit lidstaten van de Europese Unie of uit lagerisicolanden buiten de Europese Unie, die jonger zijn dan drie maanden en niet ingeënt, is toegestaan indien de eigenaar of bezitter een reisdocument of certificaat voor de dieren bij zich heeft en de dieren vanaf hun geboorte op dezelfde plek hebben verbleven en niet in aanraking zijn geweest met wilde dieren die kunnen zijn blootgesteld aan een infectie, of indien ze worden vervoerd samen met de moeder waarvan ze nog afhankelijk zijn. Honden, katten en tamme fretten die komen uit hoge-risicolanden dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden: Ze dienen te zijn voorzien van een microchip.

5

2.12.2010. 12:38:


2010 nl.indd 6

Geneeskundige dienst

Feestdagen:

Er zijn ziekenhuizen en klinieken in alle grotere steden. In kleinere plaatsen zijn er poliklinieken en apotheken. Buitenlandse toeristen die verplicht verzekerd zijn in landen waarmee Kroatië een conventie betreffende de gezondheidszorg heeft, hoeven tijdens hun privé-verblijf in Kroatië niet te betalen voor spoedeisende medische ingrepen, onder de voorwaarde dat zij het in de conventie afgesproken bewijs betreffende het recht op medische hulp kunnen overleggen. De medische zorg wordt in urgente gevallen (dit geldt ook voor het transport) op dezelfde manier en volgens dezelfde regels als voor Kroatische gebruikers verleend. Hierbij wordt ook op dezelfde manier bijgedragen in de kosten van de medische zorg (participatie). Personen die afkomstig zijn uit landen waar Kroatië geen conventie mee heeft, of uit landen waarmee in de conventie niet is voorzien in het gebruik van medische diensten, dienen alle kosten van medische zorg persoonlijk te dragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kroatische ziekenfonds. Telefoon: +385 1 4806 333 Website: www.hzzo-net.hr

1 januari - Nieuwjaarsdag 6 januari - Driekoningen Pasen en paasmaandag 1 mei - Dag van de Arbeid Sacramentsdag 22 juni - Dag van de Antifascistische Strijd 25 juni - Nationale feestdag 5 augustus - Dag van de Overwinning en Nationale Dankzegging 15 augustus - Maria Hemelvaart 8 oktober - Onafhankelijkheidsdag 1 november - Allerheiligen 25 en 26 december - Kerstmis Openingstijden van winkels en openbare diensten In het toeristische seizoen zijn de meeste winkels op werkdagen van 8 tot 20 uur geopend, en veel winkels zijn ook in het weekend geopend. Openbare diensten en kantoren werken over het algemeen van maandag t/m vrijdag tussen 8 en 16 uur. Post en telecommunicatie Postkantoren zijn gedurende werkdagen geopend van 7 tot 19 uur; in kleinere plaatsen van 7 tot 14 uur, en sommige zijn alleen ’s ochtends en aan het eind van de middag geopend. In grotere steden en toeristische plaatsen zijn de dienstdoende postkantoren ook op zaterdag en zondag open. Bij alle openbare telefoons kunnen telefoonkaarten worden gebruikt, die verkocht worden op het postkantoor en bij krantenkiosken. Vanaf elke telefoon kan direct naar het buitenland worden gebeld. Website: www.posta.hr

Dierenambulances In Kroatië bestaat een netwerk van veearts­en dierenartspraktijken. Inlichtingen: Ministerie van Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling - Veterinair bestuur E-mail: office@mps.hr Website: www.mps.hr

6

2.12.2010. 12:38:


2010 nl.indd 7

Stroomvoorziening

Als u belt, vermeld dan het volgende:

220 V met een frequentie van 50 Hz

––wat er precies is gebeurd; ––waar het is gebeurd; ––wanneer het is gebeurd; ––of er gewonden zijn; ––om wat voor verwondingen het gaat; ––wat voor hulp u nodig heeft; ––uw naam.

Water uit de kraan is overal in Kroatië drinkbaar. Bij een ongeval belt u 112! U kunt dit nummer 24 uur per dag bellen, ongeacht waar u zich in Kroatië of in de Europese Unie bevindt. Het telefoonnummer is gratis. U kunt bellen via alle operators en met alle telefoontoestellen door 112 te kiezen.

PRAKTISCHE TIPS Activiteiten in de natuur Laat vrienden of familie weten waar u van plan ben heen te gaan. Loop over de uitgezette paden en routes. Zorg dat u genoeg drinkwater bij zich heeft. Zorg voor passende kleding en passend schoeisel. Zorg voor een werkende mobiele telefoon. Let op de weerberichten. Wees voorzichtig met open vuur en houdt u aan de voorschriften. Gooi geen sigarettenpeuken en licht ontvlambare voorwerpen in de natuur.

Bij een ongeval kunt u uw gesprek met de 112-alarmcentrale in één van de volgende vreemde talen voeren: ––Engels ––Duits ––Italiaans ––Hongaars ––Slowaaks ––Tsjechisch Bel 112 voor: ––urgente medische hulp ––brandweer ––politie ––bergreddingsdienst ––hulp van andere nooddiensten en diensten op het gebied van redding en bescherming.

Brandbeveiliging Controleer of u alles heeft gedaan om brand te voorkomen! Laat geen brandende of licht ontvlambare voorwerpen in de natuur achter! Houdt u aan het verbod vuur te stoken waar dat wordt aangegeven! Pas op dat uw geparkeerde voertuig niet de toegang voor brandweerwagens blokkeert.

Bel ook 112 bij: ––brand; ––het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, vervuiling van drinkwater, beekjes, rivieren of zeewater; ––andere situaties die een gevaar vormen voor het leven en de gezondheid van mensen en dieren, cultuurmonumenten en het milieu.

7

2.12.2010. 12:38:


2010 nl.indd 8

Wat te doen bij brand?

––laat een familielid of kennis weten waar u ongeveer gaat duiken en noteer het ook ergens ––kijk uit dat u niet teveel in de zon zit en gebruik bescherming tegen de zon; ––zorg ervoor dat u genoeg drinkwater op voorraad heeft.

––licht onmiddellijk de brandweer in door 112 te bellen; ––gebruik een handblusapparaat voor het blussen van de brand, maar blus de brand alleen als u daarmee uzelf of anderen niet in gevaar brengt; ––informeer de mensen in uw omgeving over de brand; VOLG DE INSTRUCTIES VAN DE BRANDWEER OP! LET OP: Tegen degenen die de brandbeveiligingsvoorschriften niet in acht nemen wordt door het MInisterie van Binnenlandse zaken aangifte gedaan bij de politierechter dan wel bij de strafrechter.

Milieubescherming De bescherming van de natuurlijke verscheidenheid voldoet aan de geldende voorschriften van de Europese Unie. Het zeewater aan de Kroatische kant van de Adriatische Zee is van zeer hoge kwaliteit en voldoet aan de criteria van de Europese Unie. In geval van een ernstige milieuverontreiniging belt u 112.

Op wegen ––vermijd tijdens het toeristisch seizoen verkeersdrukte: bijvoorbeeld in het weekend en op feestdagen; ––ga goed uitgerust de weg op; ––pas de snelheid aan de omstandigheden op de weg aan en houdt u aan de snelheidsbeperkingen; ––wees geduldig in het geval van verkeersdrukte en zorg ervoor dat u voldoende drinkwater op voorraad heeft.

Belangrijke telefoonnummers Landnummer van Kroatië: +385 Ambulance: 194 Brandweer: 193 Politie: 192 Wegenwacht: 1987 (indien u uit het buitenland belt of met een mobiele telefoon, bel dan +385 1 1987) Nationale Reddingsbrigade: 155 Alarmnummer voor alle noodgevallen: 112 Bergreddingsbrigade: +385 1 4821 049 Algemene informatie: 18981 Inlichtingen binnenland: 11888 Inlichtingen buitenland: 11802 Weersverwachting en verkeersinformatie: 060 520 520 Kroatische Autoclub (HAK) Telefoon: +385 1 4640 800 E-mail: info@hak.hr Website: www.hak.hr

Aan zee ––bij een ongeval op zee of in het geval van vervuiling van de zee kunt u bellen met 155 (Nationale Reddingsbrigade), of 112; ––zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de weersverwachting voordat u afvaart, dit geldt in het bijzonder voor de Adriatische Zee; ––wanneer u gaat zwemmen, blijf dan binnen het gezichtsveld van andere zwemmers;

8

2.12.2010. 12:38:


2010 nl.indd 9

Nieuwsberichten op de radio in vreemde talen gedurende het toeristische seizoen

KROATIË MET DE AUTO

De Kroatische radio zendt verschillende programma’s uit in vreemde talen voor toeristen in Kroatië. Op de Kroatische zender Radio 1 wordt dagelijks om 20.05 uur een circa 10 minuten durend programma in het Engels uitgezonden. Tijdens het zomerseizoen zal de Kroatische zender Radio 2 (98,5 Mhz voor Noordwest-Kroatië en de kust bij Dubrovnik, 105,3 Mhz voor Istrië, 96,1 voor Split, 98,9 voor Makarska en kustomgeving, 93,3 voor Gorski Kotar) naast het gebruikelijke nieuws en meldingen van de Kroatische wegenwacht (HAK) in Kroatisch het, ook buitenlands nieuws, verkeersinformatie en andere belangrijke informatie in het Engels en Duits gaan uitzenden en in augustus ook in het Italiaans. Bijzondere informatie over verkeersopstoppingen worden ook door de Kroatische Wegenwacht in het Kroatisch en Engels uitgezonden. Bovendien worden op de Kroatische zender Radio 2 gedurende deze periode in de zomer op het hele uur ook nieuwsberichten en verkeersinformatie uitgezonden direct vanuit de studio’s van de Oostenrijkse Radio 3, Bayern 3 in het Duits, RAI Uno in het Italiaans, Radio Praga in het Tsjechisch, Absolute radio in het Engels en uit het internationale programma van de Kroatische radio – "De stem van Kroatië", ook in het Engels, Duits en Spaans. Journalisten van Radio Praag houden in de zomerperiode één keer per dag de Tsjechische toeristen op de hoogte van het nieuws via de regionale radiostations Radio Split, Radio Dubrovnik en Radio Rijeka.

Voor toegang tot Kroatië zijn een rijbewijs en kentekenbewijs nodig en een bewijs dat het voertuig verzekerd is. Een internationaal rijbewijs is gewenst voor zover men gebruik wil maken van autoverhuur (renta-car). Dit rijbewijs wordt in Nederland verstrekt door de ANWB. Een bestuurder die met een voertuig met een buitenlands kenteken het territorium van de Republiek Kroatië betreedt, dient in het bezit te zijn van een geldig internationaal autoverzekeringsbewijs dat in de Europese Unie erkend wordt, of een ander bewijs dat men een dergelijke autoverzekering heeft afgesloten. Tot een internationaal bewijs rekent men een officiële kentekenplaat bevestigd op een voertuig dat afkomstig is uit een land waarmee een multilateraal verdrag gesloten is, een geldige groene kaart uitgegeven voor een voertuig dat afkomstig is uit een land waar geen verdrag mee bestaat, of andere documenten en bewijzen waarvan de geldigheid wordt erkend door het Kroatisch verzekeringsbureau.

Documenten

Snelheidsbeperkingen voor voertuigen ––in de bebouwde kom 50 km/u; ––buiten de bebouwde kom 90 km/u; ––op wegen die uitsluitend voor gemotoriseerd verkeer bestemd zijn en op autowegen 100 km/u ––op auto(snel)wegen 130 km/u; ––motorvoertuigen met een niet-geremde aanhangwagen 80 km/u; ––bussen met of zonder lichte aanhangwagen 80 km/u, op snelwegen 100 km/u, behalve bussen die op georganiseerde basis kinderen vervoeren.

9

2.12.2010. 12:38:


Tolwegen

Tijdens wintertijd is het verplicht om dimof stadslicht te voeren. Tijdens het rijden is het gebruik van een mobiele telefoon zonder handsfree-set verboden. Gebruik van de veiligheidsgordel is verplicht voor de bestuurder en alle inzittenden van het motorvoertuig. Een reflecterend veiligheidsvest waarvan de bestuurder gebruik dient te maken als hij op of aan de weg aan het voertuig bepaalde handelingen verricht (een wiel wisselen, kleine reparaties, bijtanken als de brandstof op is, hulp zoeken bij overige weggebruikers) is een verplicht onderdeel van de auto-uitrusting.

Snelwegen A1 Zagreb - Bosiljevo - Zadar - Šibenik - Split - Šestanovac - Ravča, A2 Zagreb Zaprešić - Krapina - Macelj, A3 Bregana - Zagreb -Slavonski Brod - Županja Lipovac, A4 Zagreb - Varaždin - Goričan, A5 Osijek - Đakovo - Sredanci, A6 Bosiljevo - Vrbovsko - Rijeka en A7 Rijeka - Rupa, A9 Kanfanar - Pula Semi-snelwegen De Istrische Y met de tolhuisjes “Tunnel Učka” in de richting van de A8 Kanfanar Matulji en viaduct “Mirna” in de richting van de A9 Kanfanar - Kaštel. De brug van het vastland naar Krk. Inlichtingen: www.hak.hr, www.hac.hr, www.bina-istra.hr, www.arz.hr, www.azm.hr en www.huka.hr

Tips voor veilig rijden: Houdt u aan de verkeersregels en de snelheidsbeperkingen, neem tijdens lange reizen pauze op de daarvoor ingerichte rustplaatsen en pas bij een nat wegdek uw snelheid aan aan de omstandigheden, zodat u veilig op uw bestemming aankomt.

Elementaire verplichtingen bij een verkeersongeval Bij een verkeersongeval dient u eerst de politie te waarschuwen (telefoonnummer 192), of u kunt het Europese alarmnummer 112 voor spoedeisende gevallen kiezen; als er slechts sprake is van materiële schade aan de voertuigen, is dat niet verplicht. Indien er gewonden zijn, belt u een ambulance (telefoonnummer 194). Verzeker de plaats waar het ongeluk heeft plaatsgevonden, trek een reflecterend veiligheidsvest aan, plaats een gevarendriehoek en neem maatregelen om verdere ongevallen te voorkomen. Wacht tot de politie komt. Als uw voertuig op welke manier dan ook is beschadigd, dient u een schadeformulier van de politie te krijgen, zonder welke u het land niet kunt verlaten. Indien

Benzinestations Benzinestations in de grotere steden en langs de snelwegen zijn non-stop open. Alle benzinestations verkopen Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel en Diesel. In de grotere steden en bij benzinestations langs de snelwegen wordt tevens LPG verkocht. Inlichtingen over benzineprijzen en een overzicht van de pompen die LPG verkopen zijn te vinden op de volgende websites: www.ina.hr, www.omv.hr, www.tifon.hr en www.hak.hr

2010 nl.indd 10

10

2.12.2010. 12:38:


Luchthaven Rijeka Telefoon: +385 51 842 134 Website: www.rijeka-airport.hr Luchthaven Split Telefoon: +385 21 203 555 Website: www.split-airport.hr Luchthaven Zadar Telefoon: +385 23 205 800 Website: www.zadar-airport.hr Luchthaven Zagreb Telefoon: +385 1 4562 222 Website: www.zagreb-airport.hr Luchthaven Varaždin, een vliegveld voor vliegverkeer met algemene doeleinden en incidenteel taxivervoer Vliegvelden voor vliegtoestellen en gemotoriseerd vliegverkeer dat niet zelfstandig kan opstijgen waarvan het gebruik kan worden uitgebreid voor andere soorten vliegtuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vliegverkeer (artikel 2, paragraaf 1, punt 32 van de Wet op het luchtverkeer. “Staatsblad” nummer 69/09): Priblislavec (Čakovec), Koprivnica, Lučko (Zagreb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek), Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije en Sinj.

er reparatie nodig is of de auto naar een garage moet worden gesleept, dient u de wegenwacht te bellen op telefoonnummer 1987 (wanneer u uit het buitenland belt, bel dan +385 1 1987). Hoe kan drukte op de wegen worden vermeden Om een langere reisduur en files te vermijden raden wij het volgende aan: plan uw reis met behulp van de reisplanner in de Toeristische brochure waarin precies staat aangegeven op welke dagen en in welke richtingen de grootste verkeersdrukte wordt verwacht. Vermijd indien mogelijk reizen op zaterdag. Informeer voor vertrek bij de HAK (Kroatische wegenwacht) (Inlichtingencentrum HAK: +385 1 4640 800, of op na www.hak.hr) naar de situatie in het weg- en scheepvaartverkeer, of luister naar de Kroatische zender Radio 2 (98,5 Mhz).

DOOR DE LUCHT Luchthavens voor civiel luchtverkeer Luchthaven Brač Telefoon: +385 21 559 701 Website: www.airport-brac.hr Luchthaven Dubrovnik Telefoon: +385 20 773 333 Website: www.airport-dubrovnik.hr Luchthaven Mali Lošinj Telefoon: +385 51 235 148 Website: www.airportmalilosinj.hr Luchthaven Osijek Telefoon: +385 31 514 402 Website: www.osijek-airport.hr Luchthaven Pula Telefoon: +385 52 530 140 Website: www.airport-pula.hr

2010 nl.indd 11

Internationale luchthavens Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač en Mali Lošinj. Inlichtingen: Zagreb +385 1 6265 222, Split +385 21 203 506, +385 21 203 555, Dubrovnik +385 20 773 377, Pula +385 52 530 105, Rijeka +385 51 842 132, Zadar +385 23 313 311, Osijek +385 31 514 441, +385 31 514 442, Brač+385 21 559 711, Mali Lošinj +385 51 231 666.

11

2.12.2010. 12:38:


Croatia Airlines

OVER ZEE

Croatia Airlines is de nationale luchtvaartmaatschappij, lid van de luchtvaartvereniging Star Alliance, en verbindt Kroatië rechtstreeks met tal van Europese bestemmingen: Amsterdam, Wenen, Brussel, Frankfurt, Londen, München, Parijs, Rome, Sarajevo, Skopje, Zürich, Kopenhagen, Podgorica en Priština. Gedurende het hoogseizoen is de Kroatische kust verbonden met extra bestemmingen in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Door samenwerking met haar partners zorgt Croatia Airlines ervoor dat haar passagiers bestemmingen over de hele wereld kunnen bereiken. Contact center: +385 1 6676 555 Website: www.croatiaairlines.hr E-mail: contact@croatiaairlines.hr

Bureau voor veerdiensten langs de kust Telefoon: +385 21 329 370 Fax: +385 21 329 379 E-mail: info@agencija-zolpp.hr Website: www.agencija-zolpp.hr Internationale veerdiensten Zadar – Ancona; Split – Ancona; Split – Stari Grad – Pescara; Ancona – Split – Pescara en Rijeka – Split – Stari Grad (Hvar) – Korčula – Sobra (Mljet) – Dubrovnik – Bari; Dubrovnik – Bari (rechtstreeks); Vis – Ancona, Stari Grad – Ancona. Naast veerdiensten, zijn er tussen Kroatië en Italië ook verbindingen per draagvleugelboot. Veerdiensten langs de kust Rijeka – Split – Stari Grad/Hvar – Korčula –Dubrovnik. Lokale veerdiensten verbinden de volgende eilanden met het vasteland: Cres, Lošinj, Rab, Pag, Ugljan, Pašman, Olib, Silba, Premuda, Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac, Rava, Zlarin, Dugi otok, Iž, Šolta, Brač, Hvar, Vis, het schiereiland Pelješac, Korčula, Lastovo, Mljet en Šipan, en lokale veerdiensten en verbindingen per draagvleugelboot verbinden andere bewoonde eilanden waarop geen autoverkeer is.

Andere luchtvaartmaatschappijen met vluchten naar Kroatië Aeroflot, Air France, Austrian Airlines, ČSA, Lufthansa, LOT, Malev, Germanwings, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna, Air One, British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/Sun Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways, Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline, Skyeurope Slovakian, SN Brussels Airlines.

2010 nl.indd 12

Verbindingen per draagvleugelboot (met het vasteland of tussen eilanden) Regio Rijeka – Lošinj, Susak, Unije, Cres, Ilovik, Pag, Rab. Regio Zadar – Ist, Molat, Dugi Otok. Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba, Premuda. Regio Split – Brač, Hvar, Šolta, Lastovo, Korčula, Vis.

12

2.12.2010. 12:38:


Douanehavens voor het afmeren van buitenlandse schepen

Regio Dubrovnik – Mljet, Šipan, Korčula, Lastovo. Regio Šibenik – Žirje, Kaprije. Seizoensverbinding: Pula – Unije – Mali Lošinj – Ilovik – Zadar.

Permanent: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli en Dubrovnik. Tijdelijk (gedurende het zomerseizoen): ACI jachthaven Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis, Komiža en Cavtat.

Veerdiensten (met het vasteland of tussen eilanden) Regio Rijeka – Lošinj, Srakane, Unije, Ilovik, Susak. Regio Zadar – Dugi otok, Iž, Rava, Vrgada. Regio Šibenik – Prvić, Zlarin. Regio Split – Drvenik Veli en Mali, Čiovo, Biševo. Regio Dubrovnik – Šipan, Lopud, Koločep.

SCHEEPVAARTVERKEER IN DE REPUBLIEK KROATIË De kapitein van een vaartuig dat via de zee de territoriale wateren van Kroatië bereikt is verplicht via de kortste route te varen naar de dichtstbijzijnde haven voor internationaal scheepvaartverkeer voor het afhandelen van de douaneformaliteiten, om een vignet aan te schaffen en om de bemannings- en passagierslijst of de personenlijst bij de Havendienst of een dependance daarvan te laten legaliseren. De kapitein van een vaartuig dat Kroatië over land heeft bereikt, of dat in een haven of een andere daarvoor goedgekeurde plaats in Kroatië is ondergebracht, is verplicht voor hij uitvaart een vignet aan te schaffen en de bemannings- en passagierslijst en personenlijst bij de Havendienst of een dependance daarvan te laten legaliseren. Vaartuigen die 3 meter of langer zijn, evenals vaartuigen korter dan 3 meter, die een totale stuwkracht hebben van 5 kW of meer, dienen te zijn voorzien van een vignet. Roeiboten (bijv. een kajak, kano of waterfiets), hoeven niet te zijn voorzien van een vignet, ongeacht hun lengte. Vaartuigen hoeven niet te zijn voorzien van een vignet wanneer ze zijn onder-

Jadrolinija Jadrolinija is de belangrijkste Kroatische scheepvaartmaatschappij voor personenen vrachtvervoer, met het grootste aantal regelmatige, internationale en nationale veerdiensten en verbindingen per draagvleugelboot. Het hoofdkantoor bevindt zich in Rijeka. Telefoon: +385 51 666 111, +385 51 666 100 Website: www.jadrolinija.hr Overige scheepvaartmaatschappijen Rapska plovidba d.d.: www.rapska-plovidba.hr Mediteranska plovidba d.d.: www.medplov.hr Linijska nacionalna plovidba d.d.: www.lnp.hr G & V Line d.o.o.: www.gv-line.hr Miatours: www.miatours.hr Kapetan Luka: www.krilo.hr SNAV: www.snav.it Venezia lines: www.venezialines.com Blue Line International: www.blueline-ferries.com Emilia Romagna Lines: www.emiliaromagnalines.it

2010 nl.indd 13

13

2.12.2010. 12:38:


gebracht in een haven of een andere daarvoor bestemde plaats in Kroatië. Bijbootjes en jetski’s vallen onder dezelfde regels wat betreft het vignet. Het vignet moet op een zichtbare plek op het vaartuig worden aangebracht en is een jaar geldig vanaf de dag dat het is afgegeven. Het vignetstrookje dient op de personenlijst te worden geplakt. Vaartuigen die in Kroatië varen moeten de volgende originele documenten bezitten: ––een vignet; ––een gelegaliseerde lijst van de bemanning en passagiers; ––een gelegaliseerde lijst van personen die op het vaartuig mogen verblijven (voor vaartuigen die gedurende de vaart in Kroatië van bemanning wisselen); ––een betalingsbewijs van veiligheidstoeslag voor de vaart, lichtheffing, gedetailleerde zeekaart en administratieve leges ––een betalingsbewijs van vaste toeristenbelasting voor vaartuigen met een lengte van meer dan 5 meter met vaste slaapplaatsen ––een bewijs dat het vaartuig zeewaardig is; ––een bewijs dat de kapitein van het vaartuig in staat is het vaartuig te besturen; ––een bewijs van een WA-verzekering van het vaartuig; ––een bewijs van eigendom of volmacht om het vaartuig te gebruiken.

niet van plan is van bemanning te wisselen tijdens de geldigheidsperiode van het vignet, hoeft hij zich niet meer te melden bij de Havendienst of een dependance daarvan. Vaartuigen zonder mogelijkheid tot langer verblijf (vaartuigen zonder slaapplaatsen) hoeven geen bemannings- en passagierslijst te hebben. De bestuurder van het vaartuig mag in Kroatië de bemanning (of een deel daarvan) waarmee hij uit het buitenland aankomt, aan land laten gaan en nieuwe bemanningsleden aan boord laten komen. In dat geval dient hij de wisseling van bemanning aan de Havendienst te melden, en met deze gewisselde bemanning uit Kroatië te vertrekken. Personenlijst De kapitein van een vaartuig dat gedurende zijn vaart in Kroatië van plan is van bemanning te wisselen, is verplicht een lijst te voeren met personen die gedurende de geldigheidsperiode van het vignet op het vaartuig zullen verblijven. Het totale aantal personen op deze lijst mag niet groter zijn dan de dubbele capaciteit vermeerderd met 30% van de enkelvoudige capaciteit van het vaartuig. De capaciteit van het vaartuig wordt bepaald conform de documenten van het vaartuig, uitgegeven door de bevoegde organen van het land waarvan zich de vlag op het vaartuig bevindt. Mochten er in de documenten van het vaartuig geen gegevens over de capaciteit staan, dan wordt die bepaald conform het Reglement voor boten en jachten (Pravilnik o brodicama i jahtama) en het Reglement voor het statutair certificeren van boten en jachten (Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti). De personenlijst wordt gelegaliseerd door het vignetstrookje.

Bemannings- en passagierslijst De bemannings- en passagierslijst bevat de namen van de bemanning en de passagiers die zich in het vaartuig bevinden en wordt gelegaliseerd door de Havendienst of een dependance daarvan met een handtekening en stempel. Indien de kapitein van een vaartuig gedurende zijn verblijf in de Kroatische wateren

2010 nl.indd 14

14

2.12.2010. 12:38:


Deze personenlijst kan volledig worden ingevuld tijdens het verkrijgen van het vignet, maar kan ook later worden in- c.q. aangevuld, maar wel voordat de op de lijst vermelde afzonderlijke personen voor het eerst aan boord van het vaartuig komen. Wanneer de lijst op een later tijdstip wordt in- of aangevuld, moet hij elke keer bij de Havendienst of een dependance daarvan worden gelegaliseerd. Het aantal wisselingen van personen die vermeld staan op de personenlijst is onbeperkt. Op deze lijst worden geen personen vermeld die alleen op het vaartuig verblijven wanneer het in een haven, of bij een ankerplaats ligt. Op de lijst worden geen personen vermeld die jonger zijn dan 12 jaar en zij worden niet meegeteld bij het maximale aantal personen. De personenlijst van een vaartuig dat over zee aankomt, hoeft niet te worden opgesteld bij het aanschaffen van het vignet, maar kan ook naderhand, bij de wisseling van de bemanning in Kroatië, ingevuld en geverifieerd worden.

buitenlander zelf naar het plaatselijke bevoegde politiebureau te gaan om zijn verblijf aan te melden. Dit geldt uitsluitend voor buitenlanders die op hun vaartuigen willen verblijven. Buitenlanders wier vaartuig op een ligplaats in één van de Kroatische jachthavens ligt, dienen hun aankomst bij de jachthaven te melden. Toeristenbelasting Het afdragen van vaste toeristenbelasting is verplicht voor eigenaars en/ of gebruikers van vaartuigen met een lengte van meer dan 5 meter met vaste slaapplaatsen. De toeristenbelasting moet worden voldaan in het hoofdkantoor of een bijkantoor van de havendienst in de vastgestelde bedrage voor een periode van 8, 15, 30, 90 dagen of voor een heel jaar. Een bewijs van de betaling van toeristenbelasting moet altijd op het vaartuig aanwezig zijn en de kapitein van het vaartuig is verplicht om het te tonen op verzoek van een bevoegde persoon. Uitvaren van het vaartuig uit de Republiek Kroatië De kapitein van het vaartuig is verplicht om voor het uitvaren uit Kroatië: ––zich te onderwerpen aan een grenscontrole in één van de havens open voor internationaal zeeverkeer; ––de bemannings- en passagierslijst te laten legaliseren bij de Havendienst of een dependance daarvan. De kapitein van het vaartuig is verplicht om na het voltooien van zijn verplichtingen de binnenwateren en de territoriale wateren van Kroatië via de kortste route te verlaten.

Verblijf aanmelden Buitenlanders die Kroatië met buitenlandse plezier- of sportvaartuigen binnenkomen en gebruik maken van de accommodatie op deze vaartuigen, melden hun verblijf alléén aan in de haven of aanmeerplaats waar, na hun binnenkomst in Kroatië, de douanecontrole plaats vindt. Indien een buitenlander de staatsgrens door middel van een grensovergang over de weg passeert en hij het vaartuig waarop hij zal verblijven zelf vervoert, verricht de jachthaven waar dit vaartuig te water gaat de aanmelding. Indien hij het vaartuig in één van de haventjes zelf te water laat, dient de

2010 nl.indd 15

15

2.12.2010. 12:38:


Besturing van Kroatische boten en jachten door buitenlandse schippers.

Sneltreinen “Maestral”: Zagreb – Boedapest – Zagreb Zagreb – Villach – Zagreb Belgrado – Zagreb – Zürich – Belgrado “Nikola Tesla”: Zagreb – Belgrado – Zagreb Sarajevo- Vinkovci – Beograd - Sarajevo Zagreb – Sarajevo – Ploče – Zagreb Zagreb – Sarajevo – Zagreb (nachttrein) Ploče – Sarajevo – Ploče Villach – Zagreb – Belgrado – Villach (nachttrein) “Opatija“: Rijeka – Ljubljana – Rijeka (München) “Ljubljana”: Rijeka – Ljubljana (Wenen) – Rijeka

Door een fundamentele aanpassing aan en aanvulling op het Reglement aangaande kleine boten en jachten (Pravilnik o brodicama i jahtama), die van kracht is geworden op 11 februari 2009, erkent Kroatië eenzijdig de bevoegdheid van personen uit andere landen tot het besturen van Kroatische kleine boten en jachten. Gegevens over de buitenlandse bevoegdheden die door Kroatië worden erkend kunt u vinden op de website van het Ministerie voor Zee, Verkeer en Infrastructuur, www.mmpi.hr.

PER TREIN Kroatië onderhoudt directe treinverbindingen met Slovenië, Bosnië en Herzegovina, Hongarije, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en Servië. Verder zijn er indirecte verbindingen met vrijwel alle andere Europese landen.

Seizoenstreinen

Eurocity-, Intercity- en Euronight-treinen

Belgrado – Knin – Split – Belgrado (juni-september, tijdens het weekend, nachttrein) Telefoon: +385 1 4573 208 E-mail: posebni.vlakovi@hznet.hr Inlichtingen: Telefoon: +385 60 333 444 Website: www.hznet.hr

Ljubljana – Pula – Ljubljana Boedapest – Zagreb – Split – Boedapest (nachtrein) Speciale treinen:

EC “Mimara”: Zagreb – Siegen – Zagreb; EC “Croatia“: Zagreb – Wenen – Zagreb (via Slovenië) EN “Venezia“: Venetië – Zagreb – Boedapest (Moskou, Kiev, Boekarest) – Venetië EN “Lisinski”: Zagreb - München - Zagreb IC “Zagreb”: Zagreb – Wenen (via Hongarije) –Zagreb; IC “Sava”: Belgrado - Zagreb – Villach – München – Belgrado IC “Kvarner”: Zagreb – Boedapest – Zagreb IC “Drava“: Boedapest – Osijek – Sarajevo – Boedapest

2010 nl.indd 16

16

2.12.2010. 12:39:


PER BUS

Belangrijke musea

Er zijn regelmatige busdiensten tussen Kroatië en haar buurlanden en de meeste Midden-Europese en West-Europese landen. Inlichtingen binnenland: 060 313 333 Inlichtingen buitenland: +385 1 61 12 789 Internationaal busverkeer (kassa): +385 1 60 08 631 Binnenlands busverkeer (kassa): +385 1 60 08 620 Busstation Rijeka Telefoon: +385 51 66 03 00, +385 060 302 010 E-mail: autotrans@ri.t-com.hr Website: www.autotrans.hr Busstation Split Telefoon: +385 21 329 180, +385 060 327 777 E-mail: info@ak-split.hr Website: www.ak-split.hr Busstation Šibenik Telefoon: +385 060 368 368 E-mail: autotransport@si.t-com.hr Busstation Zadar Telefoon: +385 23 211 555 Busstation Zagreb Telefoon: +385 060 313 333 Website: www.akz.hr Busstation Dubrovnik Telefoon: +385 20 357 020, +385 060 305 070 E-mail: libertas@libertasdubrovnik.com Website: www.libertasdubrovnik.com Busstation Osijek Telefoon: +385 060 33 44 66 Busstation Pula Telefoon: +385 060 304 090.

Čakovec - Museum van Međimurje Dubrovnik - Stadsmuseum Dubrovnik - Vorstenpaleis, Etnografisch Museum - Rupe, Stadsmuren, Dominicaans kloostermuseum, Scheepvaartmuseum, Schatkamer van de kathedraal, Woonhuis van Marin Držić, Aquarium – Instituut voor biologie in Dubrovnik, Museum van het Franciscanenklooster “Mala braća”, Museum van de orthodoxe kerk Gornja Stubica - Museum van de Boerenopstand Gospić - Museum van Lika, in het nabijgelegen Smiljan bevindt zich ter herinnering aan Nikola Tesla het centrum “Nikola Tesla” Hlebine – Galerie Hlebine en museumcollectie van Ivan Generalić Karlovac - Stadsmuseum Karlovac, Oude stad Dubovac Klanjec - Galerie van de beeldhouwer Antun Augustinčić Krapina - Museum van de Neanderthaler uit Krapina, Museum Ljudevit Gaj Kumrovec -”Staro selo” (“Oud dorp”) uniek etnografisch museum met originele boerenhuisjes; het geboortehuis van Josip Broz Tito Makarska - Malacologisch museum – vissen-, kreeften- en schelpenmuseum, Stadsmuseum Našice - Streekmuseum in het kasteel Pejačević Osijek - Museum van Slavonië Pazin - Etnografisch Museum van Istrië, Stadsmuseum Pazin Pula - Archeologisch Museum, Historisch Museum van Istrië, Arena Rijeka – Maritiem en Historisch Museum van het Kroatische kustgebied, Natuurhistorisch Museum

TAXI EN RENT-A-CAR Taxidiensten zijn beschikbaar in alle steden en toeristische plaatsen. Autoverhuur (rent-a-car) is mogelijk in alle steden, toeristische plaatsen en bij iedere luchthaven.

2010 nl.indd 17

17

2.12.2010. 12:39:


Krasno: Onze Lieve Vrouwe van Krasno; Karlovac-Dubovac: St. Joseph; Lobor: de Heilige Moeder Gods van de Bergen; Ludbreg: het Kostbaar Bloed van Christus; Remete: de Heilige Moeder Gods van Remete; Solin: Onze Lieve Vrouwe van het Eiland; Trški Vrh: de Heilige Moeder Gods van Jeruzalem; Vepric: de Heilige Moeder Gods van Lourdes; Voćin: de Heilige Moeder Gods van Voćin.

Poreč– Streekmuseum van de regio Poreč Split - Museum van Kroatische archeologische monumenten, Archeologisch Museum Split, Kunstgalerie Ivan Meštrović, Stadsmuseum, Etnografisch Museum, Natuurhistorisch Museum, Kunstgalerie, Scheepvaartmuseum, Schatkamer van de kathedraal Trakošćan - Kasteel Trakošćan - museum in een kasteel met een grote collectie oude wapens Varaždin - Stadsmuseum Varaždin in de oude stadskern - historische afdeling, entomologische verzameling “De wereld van insecten” en Galerie van oude en nieuwe meesters Zadar - Archeologisch Museum - permanente tentoonstelling van sacrale kunst, Volksmuseum Zadar, Museum Antiek Glas Zagreb - Archeologisch Museum, Etnografisch Museum, Kroatisch Museum voor Naïeve Kunst, Moderne Galerie, Stadsmuseum Zagreb, Museum Mimara, Museum voor Kunst en Nijverheid, Museum voor Moderne Kunst, Kroatisch Natuurhistorisch Museum, Strossmayer’s kunstgalerie van oude meesters, Technisch Museum, Kunstgalerie Klovićevi dvori, Kroatisch Historisch Museum, Herinneringsmuseum Dražen Petrović, Kunstpaviljoen

Cultuur- en natuurmonumenten die op de lijst van Werelderfgoed van de UNESCO staan In Kroatië zijn talloze culturele en natuurmonumenten te vinden. In het bijzonder moeten worden genoemd de oude stad Dubrovnik, het paleis van Diocletianus te Split, de historische stadskern van Trogir, het vroeg-christelijke complex van de St. Euphrasiusbasiliek te Poreč, de kathedraal van St. Jacob in Šibenik, de stad Dubrovnik en Starigradsko polje op Hvar. Op de Representatieve UNESCO-lijst van immaterieel cultureel werelderfgoed van de mensheid vindt men het feest ter ere van St. Blasius (Sv. Vlah), het maken van kantwerk in Lepoglava, op Hvar en op Pag, de jaarlijkse carnavalsoptocht van zvončari (kabaalmakers) in de regio Kastav, de processie Achter het kruis op het eiland Hvar, het zingen en spelen met tweestemmige korte intervallen in de muziek van Istrië en Primorje, de jaarlijkse lenteprocessie "Kraljica" of "Ljelja" in Gorjani, en de vervaardiging van traditioneel houten speelgoed in de regio Hrvatsko zagorje, het riddertoernooi Alka in Sinj en de kunst van het maken van ambachtelijke honinghartjes in noordelijk Kroatië. Kroatië hoort bij de landen met de

Belangrijke bedevaartplaatsen Marija Bistrica: de Heilige Moeder Gods van Bistrica; Trsat: Onze Lieve Vrouwe van Trsat; Sinj: de Wonderdoende Heilige Moeder van Sinj; Aljmaš: de Heilige Moeder van de Toevlucht;

2010 nl.indd 18

18

2.12.2010. 12:39:


Mljet – een eiland ten zuidoosten van Dubrovnik. Inlichtingen: Adres: NP Mljet Pristanište 2, 20226 Goveđari Telefoon: +385 20 744 041, +385 20 744 058 Fax: +385 20 744 043 E-mail: np-mljet@np-mljet.hr Website: www.np-mljet.hr

meeste beschermde immateriële erfgoederen op de lijst van UNESCO ter wereld. Het muziekfenomeen ‘ojkanje’ (zingen met trillende stemmen) staat op de lijst van bedreigd immaterieel cultureel erfgoed, dat met spoed beschermd dient te worden.

NATIONALE PARKEN Brijuni – een eilandengroep bestaande uit twee grotere en twaalf kleinere eilandjes langs de westkust van Istrië. Inlichtingen: Adres: NP Brijuni Brionska 10, 52212 Fažana Telefoon: +385 52 525 888 Fax: +385 52 525 917 E-mail: brijuni@brijuni.hr Website: www.brijuni.hr

Paklenica – een nationaal park aan de zuidkant van het grootste Kroatische bergmassief Velebit. Inlichtingen: Adres: NP Paklenica Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad-Paklenica Telefoon: +385 23 369 155, +385 23 369 202 Fax: +385 23 359 133 E-mail: np-paklenica@zd.t-com.hr, prezentacija@paklenica.hr Website: www.paklenica.hr

Kornati - de grootste eilandengroep in het Middellandse Zeegebied bestaande uit 89 eilanden, eilandjes en rotspunten. Inlichtingen: Adres: NP Kornati Butina 2, 22243 Murter Telefoon: +385 22 435 740 Fax: +385 22 435 058 E-mail: kornati@kornati.hr Website: www.kornati.hr

Plitvička jezera (Plitvice-meren) - het oudste en bekendste Kroatische nationale park, deel van het Wereldnatuurerfgoed van UNESCO. Inlichtingen: Adres: NP Plitvička jezera 53231 Plitvička jezera Telefoon: +385 53 751 015, +385 53 751 014 Fax: +385 53 751 013 E-mail: info@np-plitvicka-jezera.hr Website: www.np-plitvicka-jezera.hr

Krka - de mooiste karstrivier van Kroatië. Inlichtingen: Adres: NP Krka Trg Ivana Pavla II nr.5, 22000 Šibenik Telefoon: +385 22 201 777 Fax: +385 22 336 836 E-mail: : anita.matacic@npk.hr Website: www.npkrka.hr

2010 nl.indd 19

Risnjak – een bosrijk bergmassief ten noorden van Rijeka met een hydrologisch natuurmonument – de bron van de rivier de Kupa. Inlichtingen: Adres: NP Risnjak Bijela Vodica 48, 51317 Crni Lug Telefoon: +385 51 836 133, +385 51 836 261 Fax: +385 51 836 116 E-mail: np-risnjak@ri.t-com.hr Website: www.risnjak.hr

19

2.12.2010. 12:39:


Medvednica – een bergmassief bij Zagreb. Inlichtingen: Adres: PP Medvednica Bliznec BB, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4586 317 Fax: +385 1 4586 318 E-mail: park.prirode.medvednica@zg.t-com.hr Website: www.pp-medvednica.hr

Sjeverni (Noord) Velebit - wat natuur betreft het meest aantrekkelijke en waardevolle deel van de bergkam van de noordelijke Velebit. Inlichtingen: Adres: NP Sjeverni Velebit Krasno 96, 53274 Krasno Telefoon: +385 53 665 380 Fax: +385 53 665 390 E-mail: npsv@np-sjeverni-velebit.hr Website: www.np-sjeverni-velebit.hr

Papuk – het mooiste deel van de Slavonische bergen; lid van het netwerk van Europese Geoparken en UNESCO’s wereldwijde geoparknetwerk. Inlichtingen: Adres: PP Papuk Trg Gospe voćinske bb, 33522 Voćin Telefoon: +385 34 313 030 Fax: +385 34 313 027 E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Website: www.pp-papuk.hr

NATUURPARKEN Biokovo – het gebergte boven de Rivièra van Makarska. Inlichtingen: Adres: PP Biokovo Marineta – mala obala 16, 21300 Makarska Telefoon/Fax: +385 21 616 924 E-mail: park-prirode-biokovo@st.t-com.hr Website: www.biokovo.com

Telašćica – gelegen aan de zuidoostelijke kant van Dugi otok, in de buurt van Nationaal Park Kornati. Inlichtingen: Adres: PP Telašćica Ulica D. Grbin bb, 23281 Sali Telefoon/Fax: +385 23 377 096 E-mail: telascica@zd.t-com.hr Website: www.telascica.hr

Kopački rit – één van de grootste bewaard gebleven moerasgebieden in Europa, aan de monding van de Drava in de Donau. Inlichtingen: Adres: PP Kopački rit Titov dvorac 1, 31328 Lug Telefoon: +385 31 285 370 Fax: +385 31 285 380 E-mail: uprava@kopacki-rit.hr Website: www.kopacki-rit.hr

Učka – een berg in oostelijk Istrië, uitkijkend op de Rivièra van Kvarner. Inlichtingen: Adres: PP Učka Liganj 42, 51415 Lovran Telefoon: +385 51 293 753 Fax: +385 51 293 751 E-mail: park.prirode.ucka@inet.hr Website: www.pp-ucka.hr

Lonjsko polje – het grootste beschermde overstromingsgebied van de Donau. Inlichtingen: Adres: PP Lonjsko polje Krapje 16, 44325 Krapje Telefoon: +385 44 672 080, +385 44 611 190 Fax: +385 44 606 449 E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr Website: www.pp-lonjsko-polje.hr

2010 nl.indd 20

20

2.12.2010. 12:39:


REISPLANNER

2010 nl.indd 21

Juni Dag

7h2h

Juli 2h10 h

Dag

7h2h

Augustus 2h10 h

Dag

7h2h

i

1

i

i

2

i

h

3

VERKEERSINTENSITEIT 2h10 h

1

1

2

2

3

3

4

4

4

5

5

5

i

6

6

6

i

7

7

7

8

8

i

8

9

9

i

i

9

10

10

i

h

10

i

11

i

h

12

12

13

13

13

i

h

14

14

14

h

h

15

15

i

15

h

h

16

16

i

i

16

i

17

i

h

17

i

18

i

11

i

12

17 18

i

i

i i

h

18

19

19 20

h

h

i

21

21

h

h

i

22

i

23

i

24

i

i

24

i

25

i

i

22

Buitengewoon veel verkeer

Verkeer in beide richtingen

i

Overwegend verkeer richting zee Overwegend verkeer richting binnenland

h

h

24 25

h

26

26

27

27

h

h

28

28

28

h

h

29

29

i

29

h

30

30

i

i

30

31

i

h

Veel verkeer

23

25

26

h

i

27

Intensiever verkeer

h

20

23

11

19

22

Weinig verkeer

VERKEERSRICHTING

20 21

h

31

21

2.12.2010. 12:39:


2010 nl.indd 22

22

2.12.2010. 12:39:


2010 nl.indd 23

23

2.12.2010. 12:39:


Lastovo-eilandengroep – valt in de buitenste groep van de Zuid-Dalmatische eilanden en omvat behalve Lastovo de eilandengroepen Lastovnjaci en Vrhovnjaci en het eiland Sušac. Inlichtingen: Adres: PP Lastovsko otočje Trg Svetog Petra 7, 20289 Ubli Telefoon: +385 20 801 250 Fax: +385 20 801 252 E-mail: ju.park.prirode.lastovo@du.t-com.hr, info@pp-lastovo.hr Website: www.pp-lastovo.hr

Velebit – omvat het grootste deel van het gelijknamige massief, het grootste beschermde gebied in Kroatië en staat op de UNESCO-lijst van Internationale Biosfeerreservaten. Inlichtingen: Adres: PP Velebit Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić Telefoon: +385 53 560 450 Fax:+385 53 560 451 E-mail: velebit@pp-velebit.hr Website: www.velebit.hr Vransko jezero - het grootste natuurlijke meer van Kroatië; dit natuurpark met een ornithologisch reservaat bevindt zich tussen Zadar en Šibenik. Sportvisserij en vogelkijken zijn mogelijk. Inlichtingen: Adres: PP Vransko jezero Kralja Petra Svačića 2, 23510 Biograd n/m Telefoon: +385 23 383 181 Fax: +385 23 386 453, E-mail: pp-vransko-jezero@zd.t-com.hr Website: www.vransko-jezero.hr,

Ministerie van Cultuur Inlichtingen: Telefoon: +385 1 4866 102 Website: www.min-kulture.hr

LOGIES Kroatië heeft een lange traditie van gastvrijheid en biedt onderkomens in tal van hotels en appartementen, particuliere woningen, op boerderijen, en op gewone- en naturistencampings. Er bestaan veel kuuroorden met geneeskrachtige mineraal- en warmwaterbronnen in het binnenland. Inlichtingen: verkeersbureaus en reisbureaus. De jeugdherbergen International Hostelling kunt u vinden in Dubrovnik, Gradac, Pula, Zaostrog, Veli Lošinj, Rijeka, Zadar en Zagreb. Inlichtingen: Kroatische vereniging voor jongerenvakanties en hostels (Hrvatski ferijalni i hostelski savez) Telefoon: +385 1 4847 474 Fax: +385 1 4870 477 E-mail: info@hfhs.hr Website: www.hfhs.hr

Žumberak - Samoborsko gorje – een schilderachtig gebergte ten zuidwesten van Zagreb. Inlichtingen: Adres: PP Žumberak – Samoborsko gorje Slani dol 1, 10430 Samobor Telefoon: +385 1 3327 660 Fax: +385 1 3327 661 E-mail: park@park-zumberak.hr Website: www.park-zumberak.hr

2010 nl.indd 24

24

2.12.2010. 12:39:


ETEN EN DRINKEN

Watersporttoerisme en jachthavens Kroatië heeft in totaal 98 havens, waarvan 58 jachthavens (10 op het droge). Van deze jachthavens opereren er 21 binnen de organisatie ACI d.d. Opatija. De totale capaciteit van alle Kroatische havens bedraagt 16.848 ligplaatsen in zee en 5.209 aan land. Bijna alle grotere jachthavens hebben technische servicestations, hijskranen, benzinepompen en meerdere winkels en horecagelegenheden. Ook zijn er in de jachthavens chartermaatschappijen aanwezig waar boten kunnen worden gehuurd en organiseren veel jachhavens zeilscholen. Inlichtingen: Vereniging van Kroatische jachthavens (Udruženje hrvatskih marina) Telefoon: +385 51 209 147 Fax: +385 51 216 033 E-mail: hgkri@hgk.hr Website: www.hgk.hr

Waar kunt u eten? Afgezien van hotels die overnachtingen met half- of volpension bieden, zijn er in alle steden, toeristische plaatsen en langs alle hoofdverkeerswegen restaurants, herbergen, eethuisjes, wijnkelders, pizzeria’s en snackbars. Liefhebbers zullen echter vooral prijs stellen op restaurants en eethuisjes met de originele “Kroatische keuken”. Alle dierlijke levensmiddelen zijn aan dezelfde controlevoorschriften onderworpen die gelden in de landen van de Europese Unie en staan onder voortdurend toezicht van de veterinaire en geneeskundige dienst. Welke gerechten zijn bijzonder aan te raden?

ACI - Adriatic Croatia International Club Opatija

Afgezien van de traditionele Europese keuken biedt Kroatië een breed scala aan populaire inheemse gerechten en specialiteiten: tot de koude (voor)gerechten behoren de beroemde dalmatinski en istarski pršut (gerookte ham uit Dalmatië of Istrië), paški en lički sir (kaassoort van het eiland Pag en uit de regio Lika), ovčji sir (schapenkaas), slavonski kulen (Slavonische pittige gedroogde worst), de bekende samoborska en zagorska češnjovka (knoflookworst van Samobor of Zagorje), svježi sir s vrhnjem (verse kaas met room) en nog veel meer. De hoofdgerechten hangen af van de plaats waar u zich bevindt. In Dalmatië, het kustgebied Primorje, op de eilanden en in Istrië bestaan de hoofdgerechten voornamelijk uit verschillende soorten vis en andere zeevruchten en wat vlees betreft uit pašticada (suddervlees) of gekookt lamsvlees.

Een keten van 21 jachthavens langs de Kroatische kust Inlichtingen: Telefoon: +385 51 271 288 Fax: +385 51 271 824 E-mail: aci@aci-club.hr Website: www.aci-club.hr Duiken Neem voor recreatief (toeristisch) duiken in Kroatië contact op met een duikcentrum, dat zorg kan dragen voor uw veiligheid en u de nodige informatie kan verschaffen. Inlichtingen: Afdeling duiktoerisme bij de Kroatische Kamer van Koophandel (HGK – Sektor za turizam, Sekcija ronilačkog turizma) Telefoon: +385 1 4561 570 Fax: +385 1 4828 499 E-mail: info@croprodive.info Website: www.croprodive.info

2010 nl.indd 25

25

2.12.2010. 12:39:


In het binnenland van Kroatië bestaat een enorme verscheidenheid aan vleesgerechten. Bijzondere specialiteiten zijn purica s mlincima (kalkoen met meelreepjes), gebraden lamsvlees, gebraden biggenvlees, gekookte of gebakken štrukli (deegkussens met verse kaas). Wat betreft zoetigheid is er afgezien van de eerder genoemde štrukli nog de orehnjača (walnotenstol), makovnjača (papaverstol), savijača (strudel) met verse kaas of verschillende soorten vruchten.

DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE VERTEGENWOORDIGINGEN

Wat kunt u daar zoal bij drinken?

Ambassade van de Republiek Oostenrijk Radnička cesta 80/IX, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4881 050, Fax: +385 1 4834 461

Ambassade van de Republiek Albanië Jurišićeva 2a, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4810 679 Fax: +385 1 4810 682 Ambassade Australië “Centar Kaptol”, Nova Ves 11/3, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4891 200 Fax: +385 1 4891 216

Kroatische wijnbouwers kennen een eeuwenoude traditie van wijnbouw en productie van lekkere en geselecteerde wijnen - zowel in het continentale deel van Kroatië als in het kustgebied Primorje en Dalmatië. Van de rode wijnen afkomstig van de Adriatische kust en de eilanden zijn het bekendst de Teran, Merlot, Cabernet, Opolo, Plavac, Dingač, Postup, en van de witte wijnen de Malvazija, Pošip, Pinot, Kujundžuša, Žlahtina, Muškat. In het binnenland van Kroatië staan onder andere Riesling, Graševina, Burgundac en Traminac goed bekend. Wat sterke dranken betreft zijn vooral de brandewijnen bekend - Šljivovica (pruimenjenever), Travarica (kruidenjenever), Lozovača (druivenjenever) en Biska (maretakjenever), en van de dessertdrankjes Prošek (port-achtige wijn) en Maraschino (kersenlikeur).

2010 nl.indd 26

Ambassade van het Koninkrijk België Pantovčak 125 B I, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4578 901 Fax: +385 1 4578 902 Consulaire Fax: +385 1 4578 903 Ambassade Bosnië-Herzegovina Torbarova 9, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4501 070 Fax: +385 1 4501 071 Ambassade van de Bondsrepubliek Brazilië Trg N. Š. Zrinskog 10/1, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4002 250 Fax: +385 1 4002 266 Ambassade van de Republiek Bulgarije Nike Grškovića 31, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4646 609, +385 1 4646 631 Fax: +385 1 4646 625 Consulaat van de Republiek Ivoorkust Špansko 22, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 3895 127 Fax: +385 1 3893 684

26

2.12.2010. 12:39:


Ambassade Montenegro Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 45 73 362 Fax: +385 1 45 73 423

Ambassade van de Republiek Griekenland Opatička 12, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4810 444 Fax: +385 1 4810 419

Ambassade van de Republiek Tsjechië Romeo Tower, Radnička cesta 47/6, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 6177 246 Fax: +385 1 6176 630

Ambassade van de Republiek India Kulmerska 23a, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4873 240, +385 4873 239 Fax: +385 1 4817 907 Ambassade van de Islamitische Republiek Iran Pantovčak 125c, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4578 983, +385 4578 980, +385 4578 981 Fax: +385 1 4578 987

Ambassade van de Republiek Chili Smičiklasova 23/2, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4611 958, +385 1 4611 959, +385 1 4611 960 Fax: +385 1 46 10 328

Consulaat van Ierland Miramarska 23, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 6310 025 Fax: +385 1 2413 901

Ambassade van het Koninkrijk Denemarken Trg Nikole Šubića Zrinskog 10, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4924 530 Fax: +385 1 4924 554

Ambassade van de Republiek Italië Medulićeva 22, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4846 386 Fax: +385 1 4846 384

Ambassade van de Arabische Republiek Egypte Petrova 51/B, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 2310 781, +385 1 2310 798 Fax: +385 1 2310 619

Ambassade van Israël Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 6169 500 Fax: +385 1 6169 555

Algemeen consulaat van de Republiek der Filippijnen Tomašićeva 7, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4612 000 Fax: +385 1 4618 414

Ambassade van Japan Boškovićeva 2, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4870 650 Fax: +385 1 4667 334

Ambassade van de Republiek Finland Miramarska 23, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 6312 080 Fax: +385 1 6312 090

Consulaat van de Republiek Jemen Biankinijeva 6, 10 000 Zagreb Telefoon/Fax: +385 1 4553 114 Consulaat van het Hashemitische Koninkrijk Jordanië Gračanska cesta 84, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4645 957 Fax: +385 1 4645 956

Ambassade van de Republiek Frankrijk Hebrangova 2, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4893 600 Fax: +385 1 4893 660

2010 nl.indd 27

27

2.12.2010. 12:39:


Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Medveščak 56, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4642 200 Fax: +385 1 4642 201

Canadese ambassade Prilaz Gjure Deželića 4, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4881 200 Fax: +385 1 4881 230 Ambassade van de Republiek Kazachstan Tomislavov trg 8, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4614 723 Fax: +385 1 4573 796

Ambassade van het Koninkrijk Noorwegen Petrinjska 9/I, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4922 829, +385 4922 831 Fax: +385 1 4922 828

Ambassade van de Volksrepubliek China Mlinovi 132, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4637 011 Fax: +385 1 4637 012

Consulaat van de Nieuw-Zeeland Vlaška 50a/V, 10000 Zagreb Telefoon/Fax: +385 1 4612 060

Ambassade van de Republiek Kosovo Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4827 741 / 742 / 743 Telefaks: +385 1 4827 721

Ambassade van de Federale Republiek Duitsland Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 6300 100 Fax: +385 1 6155 536

Ambassade van de Republiek Hongarije Pantovčak 257, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4890 900 Fax: +385 1 4579 301

Consulaat van de Islamitische Republiek Pakistan Pasarićeva 12, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 3644 775/776 Fax: +385 1 4617 333

Ambassade van de Republiek Macedonië Kralja Zvonimira 6/I, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4620 261, +385 4572 812 Fax: +385 1 4617 369

Consulaat van de Republiek Peru Ksaverska cesta 19, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4677 325 Fax: +385 1 4677 324; +385 4677 381

Ambassade van Maleisië Slavujevac 4a, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4834 346, +385 4834 347 Fax: +385 1 4834 348

Ambassade van de Republiek Polen Krležin Gvozd 3, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4899 444 Fax: +385 1 4834 577

Consulaat van de Republiek Malta Pavlinovićeva 1, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 3900 515 Fax: +385 1 3900 575

Ambassade van de Republiek Portugal Trg bana J. Jelačića 5/2, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4882 210, +385 4882 211 Fax: +385 1 4920 663

Consulaat van het Prinsdom Monaco “Centar Kaptol”, Nova Ves 17, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4860 377 Fax: +385 1 4860 081

2010 nl.indd 28

Ambassade van Roemenië Mlinarska ulica 43, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4677 550, +385 4677 856 Fax: +385 1 4677 854

28

2.12.2010. 12:39:


Ambassade van de Russische Federatie Bosanska 44, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 3755 038, +385 3755 039 Fax: +385 1 3755 040

Ambassade van Zwitserland Bogovićeva 3, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4878 800 Fax: +385 1 4810 890

Ambassade van de Verenigde Staten Thomasa Jeffersona 2, 10010 Zagreb Telefoon: +385 1 6612 200 Fax: +385 1 6612 371

Consulaat van het Koninkrijk Thailand Gundulićeva 18/IV, 10000 Zagreb Telefoon/Fax: +385 1 4830 359 Ambassade van de Republiek Turkije Masarykova 3/II, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4864 660 Fax: +385 1 4864 670

Ambassade van de Republiek Slowakije Prilaz Gjure Deželića 10, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4877 070 Fax: +385 1 4877 078

Ambassade Oekraïne Voćarska 52, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4616 296 Fax: +385 1 4633 726, +385 1 4633 728

Ambassade van de Republiek Slovenië Alagovićeva 30, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 6311 000, +385 6311 011 Fax: +385 1 6177 236

Ambassade van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland I. Lučića 4, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 6009 100 Fax: +385 1 6009 111

Ambassade van Servië Pantovčak 245, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4579 067, +385 4579 068 Fax: +385 1 4573 338 Consulaat van de Republiek Soedan Vramčeva 17, 10000 Zagreb Telefoon/Fax: +385 1 4817 613

Delegatie van de Europese Unie Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4896 500 Fax: + 385 1 4896 555

Heilige Stoel, Vaticaan Apostolische nuntius in de Republiek Kroatië Ksaverska cesta 10a, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4673 996, +385 4673 995 Fax: +385 1 4673 997

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Europese Integratie van de Republiek Kroatië. E-mail: diplom@mvpei.hr Website: www.mvpei.hr

Ambassade van het Koninkrijk Spanje Tuškanac 21a, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4848 950, +385 4834 365, +385 4834 367 Fax: +385 1 4848 711 Ambassade van het Koninkrijk Zweden Frankopanska 22, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4925 100 Fax: +385 1 4925 125

2010 nl.indd 29

29

2.12.2010. 12:39:


INLICHTINGEN

Chorvátske turistické združenie 821 09 Bratislava, Trenčianska 5, Slovenská Republika Telefoon: +421 2 55 562 054, +421 2 55 415 415 Fax: +421 2 55 422 619 E-mail: infohtz@chello.sk

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA (Kroatisch Nationaal Verkeersbureau) Iblerov trg 10/IV, p.p. 25 10000 ZAGREB, KROATIE Telefoon:+3851 46 99 333 Fax:+3851 455 7827 E-mail: info@htz.hr Website: www.hrvatska.hr Kroatische Zentrale für Tourismus 1010 Wien, Am Hof 13, Österreich Telefoon: +43 1 585 38 84 Fax: +43 1 585 38 84 20 E-mail: office@kroatien.at Kroatische Zentrale für Tourismus 60313 Frankfurt, Hochstrasse 43, Deutschland Telefoon: +49 69 23 85 350 Fax: +49 69 23 85 35 20 E-mail: info@visitkroatien.de Kroatische Zentrale für Tourismus 80469 München, Rumfordstrasse 7, Deutschland Telefoon: +49 89 22 33 44 Fax: +49 89 22 33 77 E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de Ente Nazionale Croato per il Turismo 20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, Italia Telefoon: +39 02 86 45 44 97 Fax: +39 02 86 45 45 74 E-mail: info@enteturismocroato.it Ente Nazionale Croato per il Turismo 00186 Roma, Via dell’ Oca 48, Italia Telefoon: +39 06 32 11 0396 Fax: +39 06 32 11 1462 E-mail: officeroma@enteturismocroato.it Chorvatské turistické sdružení 110 00 Praha 1, Krakovská 25, Česká Republika Telefoon: +420 2 2221 1812 Fax: +420 2 2221 0793 E-mail: infohtz@iol.cz, info@htz.cz

2010 nl.indd 30

Horvát Idegenforgalmi Közösség 1054 Budapest, Akademia u. 1, Magyarország Telefoon: +36 1 267 55 88 Fax: +36 1 267 55 99 E-mail: info@htz.hu Office National Croate de Tourisme 75116 Paris, 48, Avenue Victor Hugo, France Telefoon: +33 1 45 00 99 55, +33 1 45 00 99 57 Fax: +33 1 45 00 99 56 E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr Croatian National Tourist Office London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162-164 Fulham Palace Road, United Kingdom Telefoon: +44 208 563 79 79 Fax: +44 208 563 26 16 E-mail: info@croatia-london.co.uk Croatian National Tourist Office New York 10118, 350 Fifth Avenue, Suite 4003, U.S.A. Telefoon:+1 212 279 8672 Fax: + 1 212 279 8683 E-mail: cntony@earthlink.net Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji, 00-675 Warszawa, IPC Business Center, ul. Koszykowa 54, Polska Telefoon: +48 22 828 51 93 Fax: +48 22 828 51 90 E-mail: info@chorwacja.home.pl

30

2.12.2010. 12:39:


Kroatiska Turistbyrån 11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige Telefoon: +46 8 53 482 080 Fax: +46 8 20 24 60 E-mail: croinfo@telia.com

Kroatiens Turistkontor Bjørnholms Allé 20; 8260 Viby J, Danmark Telefoon: +45 70 266 860 Fax: +45 70 239 500 E-mail: info@altomkroatien.dk

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme 1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F, Nederland Telefoon: +31 20 661 64 22 Fax: +31 20 661 64 27 E-mail: kroatie-info@planet.nl

Japan Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokio 107-0052 Telefoon: +81 03 6234 0711 Fax: +81 03 6234 0712 E-mail: info@visitcroatia.jp

VERKEERSBUREAUS IN DE PROVINCIES

Office National Croate du Tourisme 1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38, Belgique, Telefoon: +32 2 55 018 88 Fax: +32 2 51 381 60, E-mail: info-croatia@scarlet.be

Provincie Bjelovarsko-bilogorska Trg Eugena Kvaternika 4, 43 000 Bjelovar Telefoon: +385 43 243 944 Fax: +385 43 241 229 E-mail: info@tzbbz.hr Website: www.tzbbz.hr

Хорватское туристическое сообщество 123610 Moscow, Krasnopresnenskaya nab. 12, office 1502, Russia Telefoon: +7 495 258 15 07 Fax: +7 495 258 15 07 E-mail: HTZ@wtt.ru

Provincie Brodsko-posavska Petra Krešimira IV br. 2 35000 Slavonski Brod Telefoon: +385 35 408 393 Fax: +385 35 408 392 E-mail: turisticka-zajednica.bpz@sb.htnet.hr Website: www.tzbpz.hr

Hrvaška turistična skupnost 1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija Telefoon:+ 386 1 23 07 400 Fax:+386 1 23 07 404 E-mail: hrinfo@siol.net

Provincie Dubrovačko-neretvanska Vukovarska 24, 20000 Dubrovnik Telefoon: +385 20 324 999 Fax: +385 20 324 224 E-mail: info@visitdubrovnik.hr Website: www.visitdubrovnik.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus 8004 Zürich, Badenerstr. 332, Switzerland Telefoon: +41 43 336 2030 Fax. +41 43 336 2039 E-mail: info@kroatien-tourismus.ch

Provincie Istarska Pionirska 1, 52440 Poreč Telefoon: +385 52 452 797 Fax. +385 52 452 796 E-mail: info@istra.hr Website: www.istra.hr

Oficina de Turismo de Croacia 28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22, esc.B,1°C, Espana Telefoon: +3491 781 5514 Fax: +3491 431 8443 E-mail: info@visitacroacia.es

2010 nl.indd 31

31

2.12.2010. 12:39:


Provincie Karlovačka Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac Telefoon: +385 47 615 320 Fax: +385 47 601 415 E-mail: info@tzkz.hr Website: www.tzkz.hr

Provincie Primorsko-goranska N. Tesle 2, 51410 Opatija Telefoon: +385 51 272 988, +385 51 272 665 Fax: +385 51 272 909 E-mail: kvarner@kvarner.hr Website: www.kvarner.hr

Provincie Koprivničko-križevačka Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica Telefoon: +385 48 624 408 Fax: +385 48 624 407 E-mail: ured@tz-kckz.com Website: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr

Provincie Sisačko-moslavačka Stjepana i Antuna Radića 28/II, 44000 Sisak Telefoon: +385 44 540 163 Fax: +385 44 540 164 E-mail: tzsmz@email.t-com.hr Website: www.turizam-smz.hr

Provincie Krapinsko-zagorska Krambergerova 1, 49000 Krapina Telefoon/Fax: +385 49 233 653 E-mail: info@tz-zagorje.hr Website: www.tz-zagorje.hr

Provincie Splitsko-dalmatinska Prilaz braće Kaliterna 10/I, 21000 Split Telefoon/Fax: +385 21 490 032, +385 21 490 033, +385 21 490 036 E-mail: info@dalmatia.hr Website: www.dalmatia.hr

Provincie Ličko-senjska Budačka 12, 53000 Gospić Telefoon/Fax: +385 53 574 687 E-mail: tzz-licko-senjske@gs.t-com.hr Website: www.lickosenjska.com

Provincie Šibensko-kninska Fra Nikole Ružića bb, 22000 Šibenik, Telefoon: +385 22 219 072 Fax: +385 22 212 346 E-mail: info@sibenikregion.com Website: www.sibenikregion.com

Provincie Međimurska Športska 2, 40000 Čakovec Telefoon/Fax: +385 40 390 191 E-mail: info@tzm.hr Website: www.tzm.hr

Provincie Varaždinska Kratka 1, 42000 Varaždin Telefoon: +385 42 210 096 Telefaks: +385 42 210 073 E-mail: tz.var.zupanije@vz.t-com.hr Website: www.turizam-vzz.hr

Provincie Osječko-baranjska Kapucinska 40, 31000 Osijek Telefoon: +385 31 214 852 Fax: +385 31 214 853 E-mail: info@tzosbarzup.hr Website: www.tzosbarzup.hr

Provincie Virovitičko-podravska Masarykova 6, 33000 Virovitica Telefoon: +385 33 726 069 Fax: +385 33 722 060 E-mail: ured@tzvpz.hr Website: www.tzvpz.hr

Provincie Požeško-slavonska Županijska 7, 34000 Požega Telefoon: +385 34 290 177 Fax: +385 34 290 226 E-mail: kontakt@tzzps.hr Website: www.tzzps.hr

2010 nl.indd 32

Provincie Vukovarsko-srijemska Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci Telefoon/Fax: +385 32 344 034 E-mail: turisticka-zajednica@vk.t-com.hr Website: www.tzvsz.hr

32

2.12.2010. 12:39:


Provincie Zadarska Sv. Leopolda Bogdana Mandića 1, 23000 Zadar Telefoon/Fax: +385 23 315 316 E-mail: tz-zd-zup@zd.t-com.hr Website: www.zadar.hr

NOVIGRAD Adres: Mandrač 29a, 52466 Novigrad Telefoon: 052 758 011, Fax: 052 757 075 E-mail: info@istria-novigrad.com Website: www.istria-novigrad.com POREČ Adres: Zagrebačka 9, 52440 Poreč Telefoon: 052 451 293, Fax: 052 451 665 E-mail: info@istria-porec.com Website: www.istria-porec.com

Provincie Zagrebačka Preradovićeva 42, 10000 Zagreb Telefoon: +385 1 4873 665 Fax: +385 1 4873 670 E-mail: info@tzzz.hr Website: www.tzzz.hr

PULA Adres: Forum 3, 52100 Pula Telefoon: 052 219 197, Fax: 052 211 855 E-mail: info@istria-pula.com Website: www.istria-pula.com

TOERISTISCHE INFORMATIECENTRA

ROVINJ Adres: Obala Pina Budicina 12, 52210 Rovinj Telefoon: 052 811 566, Fax: 052 816 007 E-mail: info@istria-rovinj.com Website: www.istria-rovinj.com

ISTRIË HALO ISTRIË Adres: Dalmatinova 4, 52100 Pula Telefoon: 052 880 088, Fax: 052 858 400 E-mail: info@istra.hr; info@istra.com Website: www.istra.hr; www.istra.com

UMAG Adres: Trgovačka 6, 52470 Umag Telefoon: 052 741 363, Fax: 052 741 649 E-mail: info@istria-umag.com Website: www.istria-umag.com

FUNTANA Adres: Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana Telefoon: 052 445 119, Fax: 052 445 124 E-mail: info@istria-funtana.com Website: www.istria-funtana.com

VRSAR Adres: Rade Končara 46, 52450 Vrsar Telefoon: 052 441 746, Fax: 052 441 187 E-mail: info@istria-vrsar.com Website: www.istria-vrsar.com

LABIN Adres: Aldo Negri 20, 52220 Labin Telefoon: 052 855 560, Fax: 052 855 560 E-mail: info@istria-rabac.com Website: www.istria-rabac.com

CENTRAAL ISTRIË Adres: Franine i Jurine 14, 52000 Pazin Telefoon: 052 622 460, Fax: 052 616 886 E-mail: info@istria-central.com Website: www.istria-central.com

MEDULIN Adres: Centar 223, 52203 Medulin Telefoon: 052 577 145, Fax: 052 577 227 E-mail: info@istria-medulin.com Website: www.istria-medulin.com

2010 nl.indd 33

33

2.12.2010. 12:39:


KVARNER

KRK Adres: Obala hrvatske mornarice 3, 51500 Krk Telefoon: 051 220 226, Fax: 051 220 226 E-mail: tz-krk@hi.t-com.hr, tz@tz-krk.hr Website: www.tz-krk.hr

REGIO PRIMORJE – GORSKI KOTAR KVARNER INFO - VRATA JADRANA Adres: Čikovići bb, 51215 Kastav Telefoon: 051 623 333, Fax: 051 623 334 E-mail: info@kvarner.hr Website: www.kvarner.hr

CRES Adres: Cons 10, 51557 Cres Telefoon: 051 571 535, Fax: 051 571 535 E-mail: tzg-cresa@ri.t-com.hr Website: www.tzg-cres.hr

KVARNER INFO - OPATIJA Adres: Mučići bb, 51215 Matulji Telefoon: 051 279 816, Fax: 051 279 817 E-mail: opatija@opatija-tourism.hr Website: www.opatija-tourism.hr

MALI LOŠINJ Adres: Riva lošinjskih kapetana 29, 51550 Mali Lošinj Telefoon: 051 231 547, Fax: 051 233 373 E-mail: tzg-mali-losinj@ri.t-com.hr Website: www.tz-malilosinj.hr

KVARNER INFO - ZUID Adres: Kralja Tomislava 6, 51250 Novi Vinodolski Telefoon: 051 791 171, Fax: 051 224 306 E-mail: info@tz-novi-vinodolski.hr Website: www.tz-novi-vinodolski.hr

RAB Adres: Trg Municipium Arba 8, 51280 Rab Telefoon: 051 771 111, Fax: 051 771 110 E-mail: tzg-raba@ri.t-com.hr Website: www.tzg-rab.hr

KVARNER INFO - LUCHTHAVEN RIJEKA Adres: Hamec 1, 51513 Omišalj Telefoon: 051 841 865, Fax: 051841 892 E-mail: infopunkt@krk.hr Website: www.krk.hr

BAŠKA Adres: Kralja Zvonimira 114 (P.P. 7), 51523 Baška Telefoon: 051 856 817, Fax: 051 856 544 E-mail: tz-baska@ri.t-com.hr Website: www.tz-baska.hr

INFO GORSKI KOTAR Adres: Lujzinska cesta 47, 51300 Delnice Telefoon: 051 812 156, Fax: 051 812 156 E-mail: tz-grada-delnica@ri.t-com.hr Website: www.tz-delnice.hr

MALINSKA Adres: Obala 46, 51511 Malinska Telefoon: 051 859 207, Fax: 051 858 254 E-mail: tzo-malinska@ri.t-com.hr Website: www.tz-malinska.hr

RIJEKA Adres: Korzo 33a, 51000 Rijeka Telefoon: 051 335 882, Fax: 051 214 706 E-mail: tic@ri.t-com.hr Website: www.tz-rijeka.hr

OMIŠALJ Adres: Prikešte 11, 51513 Omišalj Telefoon: 051 841 042, 841 042 E-mail: tzo-njivice@ri.t-com.hr Website: www.tz-njivice-omisalj.hr

CRIKVENICA Adres: Trg S. Radića 1c, 51260 Crikvenica Telefoon: 051 241 051, Fax: 051 241 867 E-mail: info@tzg-crikvenice.hr Website: www.tzg-crikvenice.hr

2010 nl.indd 34

34

2.12.2010. 12:39:


PUNAT Adres: Pod Topol 2, 51521 Punat Telefoon: 051 854 860, Fax: 051 854 970 E-mail: info@tzpunat.hr Website: www.tzpunat.hr

NIN Adres: Trg braće Radića 3, 23232 Nin Telefoon: 023 264 280, 265 247 E-mail: tzg-nina@zd.t-com.hr Website: www.nin.hr

FUŽINE Adres: Sv. Križ 2, 51322 Fužine Telefoon: 051 835 163, Fax: 051 830 000 E-mail: tzo-fuzine@ri.t-com.hr Website: www.tz-fuzine.hr

STARIGRAD Adres: Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad Telefoon: 023 369 245, Fax: 023 369 255 E-mail: info@rivijera-paklenica.hr Website: www.rivijera-paklenica.hr

SELCE Adres: Šetalište Ivana Jeličića 1, 51266 Selce Telefoon: 051 765 165, Fax: 051 765 165 E-mail: td-selce@tzg-crikvenica.hr Website: www.tzselce.hr

ZATON Adres: Zadarska cesta 39a, 23232 Zaton-Nin Telefoon: 023 265 461, Fax: 023 265 462 E-mail: zaton-zd@inet.hr Website: www.zaton-zd.hr

DALMATIË – REGIO ZADAR

VIR Adres: Put mula bb, 23234 Vir Telefoon: 023 362 169, Fax: 023 362 169 E-mail: tzo-vir@zd.t-com.hr Website: www.otok-vir.info

REGIO ZADAR BIOGRAD N/M (aan Zee) Adres: Trg hrvatskih velikana 2, 23210 Biograd n/m Telefoon: 023 383 123, 383 123 E-mail: info@tzg-biograd.hr Website: www.visitzadar.net

PAKOŠTANE Adres: Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane Telefoon: 023 381 892, Fax: 023 381 608 E-mail: tzo-pakostane@zd.t-com.hr Website: www.pakostane.hr

PAG Adres: Od špitala 2, 23250 Pag Telefoon: 023 611 286, Fax: 023 611 301 E-mail: tzg-paga1@zd.t-com.hr Website: www.pag-tourism.hr

SV. FILIP I JAKOV Adres: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov Telefoon: 023 389 071, Fax: 023 389 239 E-mail: info@sv-filipjakov.hr Website: www.sv-filipjakov.hr

ZADAR Adres: Mihe Klaića 1, 23000 Zadar Telefoon: 023 316 166, Fax: 023 211 781 E-mail: info@tzzadar.hr Website: www.visitzadar.net

2010 nl.indd 35

35

2.12.2010. 12:39:


DALMATIË – REGIO ŠIBENIK

KNIN Adres: Tuđmanova 24, 22300 Knin Telefoon: 022 664 822, Fax: 022 664 819 E-mail: info@tz-knin.hr Website: www.tz-knin.hr

REGIO ŠIBENIK - KNIN ŠIBENIK Adres: Obala Dr. Franje Tuđmana 5, 22000 Šibenik Telefoon: 022 214 411, Fax: 022 214 266 E-mail: tz.grada.sibenika@si.t-com.hr Website: www.sibenik-tourism.hr

MURTER - KORNATI Adres: Rudina bb, 22244 Murter Telefoon: 022 434 995, Fax: 022 434 950 E-mail: tz-murter@si.t-com.hr Website: www.tzo-murter.hr

VODICE Adres: Obala Vladimira Nazora bb, 22211 Vodice Telefoon: 022 443 888, Fax: 022 442 111 E-mail: info@vodice.hr Website: www.vodice.hr

PIROVAC Adres: Kralja Krešimira IV br. 6, 22213 Pirovac Telefoon: 022 466 770, Fax: 022 466 770 E-mail: tz-pirovac@si.t-com.hr Website: www.tz-pirovac.hr

BETINA Adres: Trg na moru 2, 22244 Betina Telefoon: 022 436 522, Fax: 022 436 523 E-mail: tz-betina@si.t-com.hr

PRIMOŠTEN Adres: Trg Biskupa Arnerića 2, 22202 Primošten Telefoon: 022 571 111, Fax: 022 571 703 E-mail: tz-primosten@si.htnet.hr Website: www.tz-primosten.hr

BRODARICA - KRAPANJ Adres: Krapanjskih spužvara 1, 22207 Krapanj-Brodarica Telefoon: 022 350 612, Fax: 022 350 612 E-mail: info@tz-brodarica.hr Website: www.tz-brodarica.hr

ROGOZNICA Adres: Obala Kneza Domagoja bb, 22203 Rogoznica Telefoon: 022 559 253, Fax: 022 558 030 E-mail: turisticka-zajednica@si.htnet.hr Website: www.rogoznica.net

GREBAŠTICA Adres: Grebaštica donja bb, 22216 Grebaštica Telefoon: 022 577 044, 577 044 E-mail: info@tz-grebastica.hr Website: www.tz-grebastica.hr

SKRADIN Adres: Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin Telefoon: 022 771 306, Fax: 022 771 336 E-mail: tz-skradin@si.htnet.hr Website: www.skradin.hr

JEZERA Adres: Put Zaratića 3, 22244 Jezera Telefoon: 022 439 120, Fax: 022 439 905 E-mail: turisticka-zajednica-jezera@si.htnet.hr Website: www.summernet.hr/jezera

2010 nl.indd 36

TISNO Adres: Istočna Gomilica 1A, 22240 Tisno Telefoon: 022 438 604, Fax: 022 438 603 E-mail: tz-opcine-tisno@si.htnet.hr Website: www.tz-tisno.hr

36

2.12.2010. 12:39:


TRIBUNJ Adres: Badnje bb, 22212 Tribunj Telefoon: 022 446 143, Fax: 022 446 143 E-mail: tztribunj@inet.hr Website: www.tz-tribunj.hr

SPLIT Adres: Peristil bb, 21000 Split Telefoon: 021 345 606, Fax: 021 348 604 E-mail: turistinfo@visitsplit.com Website: www.visitsplit.com

ZLARIN Adres: Zlarin bb, 22232 Zlarin Telefoon: 022 553 557 E-mail: tzzlarin@net.hr

SUPETAR Adres: Porat 1, 21400 Supetar Telefoon: 021 630 551, Fax: 021 630 551 E-mail: tzg-supetar@st.t-com.hr Website: www.supetar.hr

DRNIŠ Adres: Domovinskog rata 5, 22320 Drniš Telefoon: 022 886 619, Fax: 022 886 609 E-mail: info@tz-drnis.hr Website: www.tz-drnis.hr

TROGIR Adres: Trg Pape Ivana Pavla II 1, 21220 Trogir Telefoon: 021 885 628, Fax: 021 885 628 E-mail: tzg-trogira@st.t-com.hr Website: www.trogir.hr

BILICE Adres: Bosuć 3, Bilice, 22000 Šibenik Telefoon: 022 310 599, Fax: 022 310 528 Website: www.opcina-bilice.hr

VIS Adres: Šetalište stare Isse 2, 21480 Vis Telefoon: 021 717 017, Fax: 021 717 018 E-mail: tzg-visa@st.t-com.hr Website: www.tz-vis.hr

DALMATIË – REGIO SPLIT REGIO SPLIT – DALMATIË

DALMATIË – REGIO DUBROVNIK

HVAR Adres: Trg Sv. Stjepana 16, 21450 Hvar Telefoon: 021 741 059, Fax: 021 741 059 E-mail: tzg-hvar@st.t-com.hr Website: www.tzhvar.hr

REGIO DUBROVNIK - NERETVA STON Adres: Pelješka cesta 2, 20230 Ston Telefoon: 020 754 452, Fax: 020 754 452 E-mail: tzston@du.t-com.hr Website: www.tzo-ston.hr

MAKARSKA Adres: Obala kralja Tomislava bb, 21300 Makarska Telefoon: 021 612 002, Fax: 021 616 288 E-mail: tzg-makarska@st.t-com.hr Website: www.makarska.hr

KLEK Adres: Trg palmi 1, 20356 Klek Telefoon: 020 691 336, Fax: 020 691 336 E-mail: tzm.klek@du.t-com.hr

SINJ Adres: Vrlička 41, 21230 Sinj Telefoon: 021 826 352, Fax: 021 826 352 E-mail: tzg-sinja@st.t-com.hr Website: www.sinj.hr

2010 nl.indd 37

OREBIĆ Adres: Trg Mimbeli bb, 20250 Orebić Telefoon: 020 713 718, Fax: 020 714 001 E-mail: tz-orebic@du.t-com.hr Website: www.tz-orebic.com

37

2.12.2010. 12:39:


KORČULA Adres: Obala Vinka Paletina, 20260 Korčula Telefoon: 020 715 867, Fax: 020 715 866 E-mail: tzg-korcule@du.t-com.hr Website: www.korcula.net

TRPANJ Adres: Žalo 7, 20240 Trpanj Telefoon: 020 743 433, Fax: 020 743 290 E-mail: tzo-trpanj@du.t-com.hr LUMBARDA Adres: 20263 Lumbarda, Telefoon: 020 712 005, Fax: 020 712 005 E-mail: tz-lumbarda@du.t-com.hr

VELA LUKA Adres: Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefoon: 020 813 619, Fax: 020 813 619 E-mail: tzo-vela-luka@du.t-com.hr Website: www.vela-luka.net

BLATO Adres: 20271 Blato Telefoon: 020 851 850, Fax: 020 851 241 E-mail: tz-blato@du.t-com.hr Website: www.blato.hr

LASTOVO Adres: 20290 Lastovo Telefoon: 020 801 018, Fax: 020 801 140 E-mail: tz-lastovo@du.t-com.hr Website: www.lastovo-tz.net

BRNA Adres: Brna, 20272 Smokvica Telefoon: 020 832 255, Fax: 020 832 188 E-mail: tzo-smokvica@du.t-com.hr

SOBRA Adres: Sobra, 20225 Babino Polje Telefoon: 020 746 025, Fax: 020 746 025 E-mail: tz-mjesta@du.t-com.hr Website: www.mljet.hr

DRAČE Adres: Drače, 20246 Janjina Telefoon: 098 1701 850, Fax: 020 741 005 E-mail: tzo-janjina@du.t-com.hr

SLANO Adres: 20232 Slano Telefoon: 020 871 236, Fax: 020 871 236 E-mail: tzo-dubrovacko-primorje@du.t-com.hr

LIKA - KARLOVAC REGIO KARLOVAC

DUBROVNIK Adres: Brsalje, 20000 Dubrovnik Telefoon: 020 312 011, Fax: 020 323 725 E-mail: info@tzdubrovnik.hr Website: www.tzdubrovnik.hr

KARLOVAC Adres: Trg Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac Telefoon: 047 615 320, Fax: 047 600 602 E-mail: info@karlovac-touristinfo.hr Website: www.karlovac-touristinfo.hr

REGIO DUBROVNIK Adres: Srebreno, 20207 Mlini Telefoon: 020 486 254, Fax: 020 487 003 E-mail: tz-zupa-dubrovacka@du.t-com.hr Website: www.dubrovnik.riviera.com

RAKOVICA Adres: Grabovac bb, 47245 Grabovac Telefoon: 047 784 303, Fax: 047 784 039 E-mail: info@trakovica.hr Website: www.rakovica.hr

CAVTAT Adres: Zidine 6, 20210 Cavtat Telefoon: 020 478 025, Fax: 020 479 025 E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr Website: www.tzcavtat-konavle.hr

2010 nl.indd 38

OGULIN Adres: Alojzija Stepinca 1, 47300 Ogulin Telefoon: 047 532 278, Fax: 047 532 278 E-mail: tz-grada-ogulina@ka.htnet.hr; aleksandra@tz-grada-ogulina.hr Website: www.tz-ogulina.hr

38

2.12.2010. 12:39:


REGIO KOPRIVNICA - KRIŽEVCI

SLUNJ Adres: Rastoke bb, Rastoke, 47240 Slunj Telefoon: 047 777 630, Fax: 047 777 630 E-mail: info@tz-slunj.hr Website: www.tz-slunj.hr

KOPRIVNICA Adres: Trg bana Jelačića 7, 48000 Koprivnica Telefoon: 048 621 433, Fax: 048 623 178 E-mail: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr Website: www.koprivnicatourism.com

REGIO LIKA-SENJ

KRIŽEVCI Adres: Nemčićev trg 6, 48260 Križevci Telefoon: 048 681 199, Fax: 048 681 199 E-mail: vlasta.klicek@gmail.com

PLITVICE MEREN Adres: Rastovača b.b., 53230 Korenica Telefoon: 053/ 751 058 E-mail: info@tzplitvice.hr Website: www.tzplitvice.hr

REGIO KRAPINA - ZAGORJE

NOVALJA Adres: Trg Briščić 1, 53291 Novalja Telefoon: 053 661 404, Fax: 053 663 238 E-mail: info@tz-novalja.hr Website: www.tz-novalja.hr

KRAPINA Adres: Magistratska 11, 49000 Krapina Telefoon: 049 371 330, Fax: 049 371 330 E-mail: tzg-krapina@kr.t-com.hr Website: www.krapina.hr

SENJ Adres: Stara cesta 2, 53270 Senj Telefoon: 053 881-068, Fax: 053 881-219 E-mail: info@tz-senj.hr Website: www.tz-senj.hr

MARIJA BISTRICA Adres: Zagrebačka bb, 49246 Marija Bistrica Telefoon: 049 468 380, Fax: 049 301 011 E-mail: tz@info-marija-bistrica.hr Website: www.info-marija-bistrica.hr

MIDDEN KROATIË

STUBIČKE TOPLICE Adres: Viktora Šipeka 24, 49244 Stubičke Toplice Telefoon: 049 282 727, Fax: 049 283 404 E-mail: tzo@stubicketoplice.hr Website: www.stubicketoplice.hr

REGIO BJELOVAR - BILOGORA DARUVAR Adres: Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar Telefoon: 043 331 382, Fax: 043 331 285 E-mail: tic@daruvar.hr Website: www.tz-daruvar.hr

KRAPINSKE TOPLICE Adres: Zagrebačka 4, 49217 Krapinske Toplice Telefoon: 049 232 106, Fax: 049 232 106 E-mail: tzo-krapinske-toplice@kr.t-com.hr Website: www.krapinsketoplice.net

BJELOVAR Adres: Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar Telefoon: 043 243 944, Fax: 043 241 229 E-mail: info@tzbbz.hr, tz.grada-bjelovara@bj.htnet.hr Website: www.tzbbz.hr

2010 nl.indd 39

KLANJEC Adres: Trg A. Mihanovića 3, 49290 Klanjec Telefoon: 049 558 235, Fax: 049 500 878 E-mail: gkk@post.t-com.hr

39

2.12.2010. 12:39:


REGIO SISAK – MOSLAVINA

OROSLAVJE Adres: Milana Prpića 73, 49243 Oroslavje Telefoon: 049 284 370, Fax: 049 284 370 E-mail: tzgo@net4u.hr

SISAK Adres: Rimska bb, 44000 Sisak Telefoon: 044 522 655, Fax: 044 521 615 E-mail: tzg-siska@sk.t-com.hr Website: www.sisakturist.com

TUHELJ Adres: Gajeva 4, Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj Telefoon: 049 556 630, Fax: 049 556 630 E-mail: tz.tuhelj@post.t-com.hr

KUTINA Adres: Crkvena 42, 44320 Kutina Telefoon: 044 681 004, Fax: 044 680 110 E-mail: ured@turizam-kutina.hr Website: www.turizam-kutina.hr

REGIO MEĐIMURJE ČAKOVEC Adres: Kralja Tomislava 1, 40000 Čakovec Telefoon: 040 313 319, Fax: 040 310 991 E-mail: tzg-cakovca@ck.t-com.hr Website: www.tourism-cakovec.hr

NATUURPARK LONJSKO POLJE Adres: Krapje 30, 44325 Krapje Telefoon: 044 672 080, 606 449 E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr Website: www.pp-lonjsko-polje.hr

SVETI MARTIN NA MURI Adres: Trg Sv. Martina 7, 40313 Sv. Martin na Muri Telefoon: 040 868 619, Fax: 040 868 922 E-mail: info@svetimartin.hr Website: www.svetimartin.hr

REGIO VARAŽDIN VARAŽDIN Adres: Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin Telefoon: 042 210 987, 210 985 E-mail: tzg-varazdina@vz.t-com.hr Website: www.tourism-varazdin.hr

PRELOG Adres: Glavna 33, 40313 Prelog Telefoon: 040 638 085, Fax: 040 645 303 E-mail: dom_kulture@hi.t-com.hr Website: www.prelog.hr

VARAŽDINSKE TOPLICE Adres: Trg Slobode 16, 42223 Varaždinske Toplice Telefoon: 042 633 133, 205 635 E-mail: info@toplice-vz.hr Website: www.toplice-vz.hr

ŠTRIGOVA Adres: Štrigova 29, 40312 Štrigova Telefoon: 040 851 325. Fax: 040 851 325 E-mail: tic-strigova@hi.t-com.hr Website: www.tic-strigova.hr

2010 nl.indd 40

40

2.12.2010. 12:39:


ZAGREB

VELIKA GORICA Adres: Kurilovečka 2, 10410 Velika Gorica Telefoon: 01 6221 666, Fax: 01 6222 378 E-mail: tzvg@tzvg.hr Website: www.tzvg.hr SVETA NEDELJA Adres: Trg Ante Starčevića 2, 10431 Sveta Nedelja Telefoon: 01 3373 919, Fax: 01 3373 919 E-mail: info@svetanedelja.hr Website: www.svetanedelja.hr ZAPREŠIĆ Adres: Trg žrtava fašizma 9, 10290 Zaprešić Telefoon: 01 3310 309, Fax: 01 3310 309 E-mail: tz-zapresic@zg.t-com.hr Website: www.zapresic.hr KRAŠIĆ Adres: Krašić 102, 10454 Krašić Telefoon: 01 6270 910, Fax: 01 6270 910 E-mail: krasic@tzzz.hr

TOERISTISCH INFORMATIECENTRUM Adres: Trg bana J.Jelačića 11, 10000 Zagreb Telefoon: 01 4814 051, Fax: 01 4814 056 E-mail: info@zagreb-touristinfo.hr Website: www.zagreb-touristinfo.hr TOERISTISCHE INFOPUNT Adres: Zrakoplovna luka Zagreb, Pleso bb, 10150 Zagreb Telefoon: 01 6265 091 E-mail: airport@zagreb-touristinfo.hr Website: www.zagreb-touristinfo.hr TOERISTISCHE INFOPUNT Adres: Glavni željeznički kolodvor, Trg kralja Tomislava 12, 10000 Zagreb Telefoon: 099 2109 918 E-mail: gkolodvor@zagreb-touristinfo.hr Website: www.zagreb-touristinfo.hr

SLAVONIË

REGIO ZAGREB

REGIO SLAVONSKI BROD - POSAVINA

SAMOBOR Adres: Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor Telefoon: 01 3360 044, Fax: 01 3360 050 E-mail: info@tz-samobor.hr Website: www.tz-samobor.hr

NOVA GRADIŠKA Adres: M.A.Relkovića br.9, 35400 Nova Gradiška Telefoon: 035 361 494, Fax: 035 361 494 E-mail: tzgng@email.t-com.hr Website: www.tzgng.hr FORT VAN SLAVONSKI BROD (Tvrđava Brod) Adres: Vukovarska bb, 35000 Slavonski Brod Telefoon: 035 411 442 E-mail: brod-turist@sb.t-com.hr Website: www.tzgsb.hr SLAVONSKI BROD Adres: Trg Pobjede br.13, 35000 Slavonski Brod Telefoon: 035 445 765, Fax: 035 448 594 E-mail: brod-turist@sb.t-com.hr Website: www.tzgsb.hr

JASTREBARSKO Adres: Strossmayerov trg 4, 10450 Jastrebarsko Telefoon: 01 6272 940, Fax: 01 6272 940 E-mail: info@tzgj.hr Website: www.tzgj.hr IVANIĆ GRAD Adres: Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad Telefoon: 01 2881 591, Fax: 01 2881 591 E-mail: info@tzig.hr Website: www.tzig.hr

2010 nl.indd 41

41

2.12.2010. 12:39:


REGIO OSIJEK - BARANJA

BELI MANASTIR Adres: Imre Nagya 2, 31300 Beli Manastir Telefoon: 031/702 080, Fax: 031/702 080 E-mail: info@tzbaranje.hr Website: www.tzbaranje.hr

NATUURPARK KOPAČKI RIT Adres: Ritska bb, (Bestuur: Titov dvorac 1) 31327 Kopačevo, Kopački rit (Bestuur: Tikve, Lug) Telefoon: 031 752 320, Fax: 031 752 321 E-mail: prijemni.centar@kopacki-rit.hr Website: www.kopacki-rit.hr

BARANJA Adres: M. Tita 90, 31307 Zmajevac Telefoon: 031/734-131, Fax: 031/734-131 E-mail: info@tzbaranje.hr Website: www.tzbaranje.hr

ĐAKOVO Adres: K. Tomislava 3, 31400 Đakovo Telefoon: 031 812 319, Fax: 031 822 319 E-mail: tz-grada-djakova@os.t-com.hr Website: www.tz-djakovo.hr

REGIO VIROVITICA - PODRAVINA

DONJI MIHOLJAC Adres: Trg Ante Starčevića 2 (TZ: Vukovarska 1), 31540 Donji Miholjac Telefoon: 031 633 103, Fax: 031 633 103 E-mail: tzdm@tz-donjimiholjac.hr Website: www.tz-donjimiholjac.hr

VIROVITICA Adres: Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica Telefoon: 033 721 241, Fax: 033 721 241 E-mail: virovitica@hi.t-com.hr Website: www.virovitica.hr

BILJE Adres: Kralja Zvonimira 10, 31327 Bilje Telefoon: 031 751 480, Fax: 031 751 481 E-mail: info@tzo-bilje.hr Website: www.tzo-bilje.hr

SLATINA Adres: Trg Sv. Josipa 1, 33520 Slatina Telefoon: 033 553 629, Fax: 033 553 629 E-mail: tz-grada-slatine@vt.t-com.hr

OSIJEK - GORNJI GRAD Adres: Županijska 2, 31000 Osijek Telefoon: 031 203 755, Fax: 031 203 947 E-mail: grad-osijek@os.t-com.hr Website: www.tzosijek.hr

REGIO VUKOVAR - SRIJEM VINKOVCI Adres: Trg Bana Josipa Šokčevića 3, 32100 Vinkovci Telefoon: 032 334 653, Fax: 032 334 658 E-mail: turisticka.zajednica@vk.t-com.hr Website: www.tz-vinkovci.hr

OSIJEK – TVRĐA (fort) Adres: Trg Sv. Trojstva 5, 31000 Osijek Telefoon: 031 210 120, Fax: 031 210 120 E-mail: grad-osijek@os.t-com.hr Website: www.tzosijek.hr

2010 nl.indd 42

42

2.12.2010. 12:39:


COLOFON UITGEVER: Kroatisch Nationaal Verkeersbureau in samenwerking met het Ministerie van Toerisme, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Cultuur, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling Veterinair bestuur, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Europese Integratie, de Kroatische Autoclub HAK, de Kroatische snelwegen, de Kroatische Kamer van Koophandel, de Kroatische Spoorwegen, Nationale Preventie- en Reddingsdienst en de Kroatische radio.

Geachte gast, We verzoeken u vanwege uw persoonlijke veiligheid en in navolging van de wet na te gaan of u gedurende uw gehele verblijf bent aangemeld, vanaf de dag dat u arriveert tot de dag van uw vertrek.

Alle informatie is verzameld en bijgewerkt door de Informatiedienst van het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme.

Uw controle is vooral belangrijk en nodig als u bij particulieren bent ondergebracht en wel vanwege de kwaliteit van de dienstverlening en uw persoonlijke veiligheid alsook om illegale activiteiten van die accommodatiehouders te voorkomen die niet wettelijk zijn geregistreerd om onderdak te verlenen. Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking en wij wensen u een heel aangenaam verblijf.

NAMENS DE UITGEVER Niko Bulić, M. Sc REDACTEUR Slavija Jačan Obratov ONTWERP ZVIZ FOTO’S Damil Kalogjera, Romeo Ibrišević, Ivo Pervan, Damir Fabijanić, Juraj Kopač, Braslav Karlić, Andrija Carli, Petar Trinajstić, Mario Romulić, Mario Brzić, Milan Babić, Saša Pjanić, Ante Zubović, Vesna Štajner, Josip Mandračević, Goran Vranić

Het Kroatisch Nationaal Verkeersbureau

2010 nl.indd 43

ONTWERP STUDIO BREGANT SUPERVISIE KAART: Prof. Zoran Klarić, Dr. Sc DRUK: Tiskara Reprint Zagreb, november 2010 In Kroatië is het niet toegestaan, en zelfs strafbaar, te camperen buiten de officiële campings of parkeerterreinen voor campers en caravans.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden in de verstrekte informatie, noch voor eventuele onjuistheden in toekomstige aanvullende documentatie.

43

2.12.2010. 12:39:


2010 nl.indd 44

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme Iblerov trg 10/4

Tel: + 385 (1) 4699 333

10000 Zagreb

Fax: + 385 (1) 4557 827

KroatiĂŤ

E-mail: info@htz.hr www.croatia.hr

2.12.2010. 12:39:

info-2011-nl  
info-2011-nl  

www.croatia.hr gratis Welkom in Kroatië! 2 Munteenheid De officiële munteenheid van Kroatië is de kuna (1 kuna = 100 lipa’s). Vreemde valuta...

Advertisement