Page 1


uvodnik Poštovane Ëitateljice i Ëitatelji,

IMPRESSUM Nakladnik Hrvatska turistička zajednica Iblerov trg 10/4 10 000 Zagreb Hrvatska Tel: +385 1 46 99 333 Fax: +385 1 45 57 827 E-mail: glasnik@htz.hr Za nakladnika mr. sc. Niko Bulić Glavna urednica Viviana VukeliÊ Suradnici glavne urednice Tomislav Lešćan Petra PosiloviÊ Urednik Stanja na tržištima Igor Borojević Dizajn Ivana Ivanković PrliÊ Nenad Vujošević Tekst Novosti Silvana Jakuπ Služba za informiranje Fotografije Mario Romulić Ivo Pervan Damir Fabijanić Ivica Brusić Dragutin Olvitz

u srpanjskom broju HTZ glasnika zaključno sam napisao: “U tijeku je teška i posebno izazovna turistička godina i toga smo svjesni. No, kad se malo prisjetimo, nije nam niti jedna godina od hrvatske samostalnosti do danas bila laka, što ne znači da nije bila uspješna. Dapače, imali smo sustavni niz uspješnih turističkih godina. Učinimo i u ovoj godini sve da u datim okolnostima polučimo što je moguće bolji rezultat”. Sad su iza nas i srpanj i kolovoz i rujan. Ušli smo duboko u razdoblje posezone. Prema registriranim noćenjima za 9 mjeseci, imamo porast inozemnog turističkog prometa u odnosu na rekordnu prošlu godinu, a nadamo se da će tako i ostati. Svjetska gospodarska kriza nas je stavila u stanje pune spremnosti i potaknula na svim razinama dodatne promidžbene aktivnosti. Kao što je poznato, već od jeseni prošle godine izašli smo s Programom rada i posebnim paketom tržišnih aktivnosti. Naš projekt udruženog oglašavanja javnog i privatnog sektora, te udruženo oglašavanje zajedno s inozemnim turoperatorima dao je odličan rezultat. Dodatno tome išli smo sa snažnom općom promidžbom tijekom svibnja i lipnja prema individualnim turistima, nastavno na TV oglašavanje globalno i po tržištima. Kao važnu novost svakako treba istaknuti peterostruko jače Internet oglašavanje. U ovoj godini potvrdili smo staru narodnu poslovicu “Na muci se poznaju junaci”. Zato čestitke svim turističkim djelatnicima na doprinosu ovakvom turističkom rezultatu, od neposrednih radnika izvršitelja pa sve do vrha izvršne vlasti u “Lijepoj našoj”. Nakon serije sastanaka za pripremu turističke 2010. godine koji su održani tijekom ljeta sa sustavom turističkih zajednica, predstavništvima Hrvatske turističke zajednice u svijetu i strukovnim udrugama u turizmu, prionulo se izradi prijedloga Programa rada za sljedeću godinu. U prijedlog Programa rada uvrstili su se prijedlozi i stavovi proizašli iz Strateškog marketing plana hrvatskog turizma. Počinjemo oživotvorenje marketinške strategije u razdoblju 2010. – 2014., a u dokumentu koji definira naše djelovanje razrađen je i strateški razvojni okvir hrvatskog turizma do 2020. godine. Taj okvir ima viziju kakva Hrvatska u turizmu želi biti. U najkraćim naznakama Hrvatska želi biti odredište visokog životnog stila koja će kroz turizam i zbog turizma vrednovati i očuvati svoje kulturne i prirodne potencijale, a turističkom gospodarstvu osigurati poticajan makrogospodarski okvir za daljnji razvoj. U temi broja ovog izdanja HTZ Glasnika donosimo izvatke iz radnog prijedloga Programa rada Hrvatske turističke zajednice za 2010. godinu, a izdvojili smo posebno dio koji se odnosi na Udružene tržišne aktivnosti sa sustavom turističkih zajednica i gospodarstvom. Također, tu je presjek aktivnosti iz rada Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, predstavništava i ispostava u svijetu, kao i vijesti iz sustava turističkih zajednica te novosti iz hrvatske turističke ponude. Od značajnih aktivnosti Hrvatske turističke zajednice svakako treba spomenuti poslovnu radionicu Buy Croatia koja se održala početkom listopada u Zadru, a na kojoj su se susreli hrvatski turistički subjekti i inozemne turističke agencije i turoperatori autobuseri. Organizirali smo dva seminara edukacije kulturnog turizma, u Rijeci i PP Lonjsko polje, kao i regionalni Forum kulturnog turizma za područje Splitsko – dalmatinske županije. Servis dobrodošlice uspješno je organiziran i u ovoj sezoni na najfrekventnijim graničnim prijelazima te na naplatnoj postaji Lučko. Također, Hrvatska turistička zajednica dobila je prestižnu nagradu “Red Dot Design Award” za novu seriju etno plakata. Nagrada “Red Dot Design Award” jedna je od najvažnijih svjetskih nagrada i svrstana je među najveća dizajnerska natjecanja. Osim toga, otisnuli smo i novu tematsku brošuru pod nazivom “Wellness Hrvatska”. Naša ekološko – edukativna akcija Volim Hrvatsku doživjet će svoj vrhunac na svečanoj dodjeli nagrada na ovogodišnjim Danima hrvatskog turizma gdje će se u dva dana dodijeliti priznanja i diplome najboljima u akcijama Plavi cvijet, Zeleni cvijet, Djelatnik godine u turizmu i EDEN. Nagrađenima iskreno čestitam, a svim sudionicima Dana hrvatskog turizma želim uspješan rad. Vaš,

Arhiva HTZ-a Lektura CIKLOPEA d.o.o. Tisak AKD, listopad 2009.

mr. sc. Niko Bulić direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

1


d raž ab jr o j a tseam Tema broja:

3

Iz prijedloga Programa rada za 2010. godinu - radna inačica Stanje na tržištima:

19

− Austrija

20

− Belgija i Luksemburg

21

− »eπka

22

− Francuska

23

− Italija

25

− Japan

26

− Maarska

27

− Nizozemska

28

− Njemačka

28

− Poljska

29

− Rusija i Ukrajina

29

− SAD i Kanada

30

− Skandinavija i Baltik

30

− SlovaËka

31

− Slovenija

32

− Španjolska

32

− Švicarska

33

− Velika Britanija i Irska

35

Vijesti iz predstavništava

36

Vijesti iz rada Glavnog ureda

58

Vijesti iz sustava

70

Novosti

74

2 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

sadržaj


tema broja

Iz prijedloga Programa rada za 2010. godinu - radna inaÄ?ica www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

3


tema broja CILJEVI MARKETINŠKE POLITIKE U TURIZMU U 2010. GODINI Polazeći od temeljnih strateških ciljeva hrvatskog turizma koji su: - obnova, zaštita i potpunije vrednovanje hrvatskih turističkih potencijala, - utvrđivanje novog identiteta hrvatskog turizma i pozicioniranje Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kao visoko vrijedne destinacije životnog stila i jedne od vodećih kvalitetnih receptivnih turističkih zemalja Mediterana, uz njegovanje i očuvanje nacionalnih prirodnih i kulturnih vrijednosti, - kvalitetni turizam u suglasju s održivim razvitkom, zatim od ostvarenih rezultata tijekom 2009. godine i iskustava u svezi s tim te uzimajući u obzir aktualnu svjetsku financijsko-gospodarsku situaciju i recesiju, kao i njene posljedice na kretanja u svjetskom turizmu i turizmu Hrvatske, ciljevi marketinške politike u turizmu u 2010. godini jesu: 1. Pozicioniranje Hrvatske kao kvalitetne destinacije životnog stila i jedne od vodećih turističkih zemalja Mediterana. 2. Operacionalizacija ključnih postavki, taktika i alata predviđenih Strateškim marketinškim planom hrvatskog turizma za razdoblje 2010.-2014. 3. Održanje vrijednosnih učinaka od turizma na razini 2009. godine, mjereno ukupnim prihodima od putovanja prema platnoj bilanci Republike Hrvatske i metodologiji Hrvatske narodne banke. 4. Ostvarenje fizičkog obujma turističkog prometa, koji bi trebao omogućiti željene financijske učinke. Procjena je da bi fizički obujam prometa na razini 2009. godine, uz zadržavanje postojeće razine cijena, trebao omogućiti financijske rezultate jednake onima iz 2009. godine.

Ovi temeljni ciljevi ostvarit će se putem niza tržišnih, marketinških i kooperativnih aktivnosti, koje između ostalog uključuju: 1. Optimizaciju promidžbenih aktivnosti sustava turističkih zajednica, temeljem novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/2008.) 2. Razvoj i primjenu novih marketinških modela, temeljenih na iskustvima i emocijama turista, prema Strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma 2010.-2014., 3. Dodatnu strukturalnu razradu kampanje oglašavanja, u svrhu povećanja učinkovitosti te kvalitetnijeg obraćanja tržištu, uz pretpostavku prioriteta jasnog definiranja postojećih i potencijalnih novih ciljnih skupina potrošača. 4 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

4. Unapređenje geo-marketinga, uz ciljano usmjeravanje aktivnosti i sredstava na odabrane regionalne i/ili gradske cjeline u okviru država kao emitivnih tržišta u cjelini. 5. Modifikaciju marketinških kampanja s ciljem plasiranja poruke personaliziranog doživljaja odmora u Hrvatskoj te s naglaskom na emocionalnom pristupu u komuniciranju USP-a (Unique selling proposition), tj. jedinstvenih elemenata identiteta koje Hrvatska može ponuditi turističkom tržištu. 6. Dodatnu snažnu afirmaciju procesa korištenja online komunikacijske strategije u turističkoj promidžbi Hrvatske, s naglaskom na Web 2.0 alate, što između ostalog uključuje: unapređenje Internet stranica, optimizaciju sadržaja, online oglašavanje, pojačane aktivnosti na društvenim servisima, prilagodbu sadržaja prikazu na mobilnim uređajima i GPS uređajima, suradnju na Web projektima, edukaciju partnera putem “Webinara” i Online Trening tečajeva i dr. 7. Pojačane aktivnosti na afirmaciji proizvoda vina i gastronomije te kulture i touringa na području Hrvatske. 8. Dodatno intenziviranje zajedničkih tržišnih aktivnosti u promidžbi i poticanju organiziranih turističkih dolazaka, posebice onih u razdobljima van vrhunca sezone, uz uvođenje novih modela potpore organizatorima putovanja. 9. Daljnju kvalitativnu nadogradnju i afirmaciju nacionalnog brenda Hrvatske i brendova turističkih clustera (područja) - Istra, Kvarner, Lika-Karlovac, Dalmacija - Zadar, Dalmacija - Šibenik, Dalmacija - Split, Dalmacija - Dubrovnik, Zagreb, Središnja Hrvatska i Slavonija. 10. Značajan naglasak na specijaliziranim sajmovima te aktivnostima sustava i gospodarstva u području sajamskih nastupa. 11. Pojačane aktivnosti na afirmaciji turističkih kontinentalnih clustera (područja) - Središnja Hrvatska i Slavonija te novog clustera Lika-Karlovac. 12. Pojačane aktivnosti na afirmaciji Hrvatske kao zemlje kampinga, smještaja kod domaćina i nautičkog turizma.

PROCJENA PRIHODA OD TURIZMA I FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA U 2010. GODINI

Prema preliminarnim podacima Hrvatske turističke zajednice za razdoblje siječanj-kolovoz 2009., ostvareni su sljedeći pokazatelji fizičkog prometa: 8.849.069 dolazaka, naprema prošlogodišnjih 9.074.809, što predstavlja pad od 2% te 50.376.056 noćenja, naprema prošlogodišnjih 50.305.876, što predstavlja razinu prometa približno jednaku prošlogodišnjoj. Do kraja 2009. godine procjenjujemo da će se turistički promet u relativnim odnosima zadržati na indeksnim pokazate-


ljima iz razdoblja siječanj-kolovoz, čime bismo dosegli brojku od 11.020.126 turističkih dolazaka i 57.350.219 turističkih noćenja, što gotovo u cijelosti predstavlja ispunjenje ciljeva vezanih uz obujam turističkog prometa postavljen Programom rada Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice za 2009. godinu. Vezano uz rezultate za sljedeću godinu, obavljene su konzultacije sa županijskim turističkim zajednicama, kako bi njihove prognoze, razmjerno udjelu na nacionalnoj razini, bile “ugrađene” u prognoze za Hrvatsku u cjelini. Prognoze županija su sljedeće: Istarska županija prognozira rast od 0,4% u dolascima, kao i

zadržavanje ovogodišnje razine dolazaka i noćenja, Primorskogoranska županija prognozira rast od 0,8% u turističkim dolascima, kao i rast od 0,5% u noćenjima, Ličko-senjska županija prognozira rast od 4,2% u dolascima i 3% u noćenjima, Zadarska županija prognozira mogući rast u rasponu do 3% (stoga je za ponderirani izračun uzeta srednja vrijednost od +1,5%), Šibensko-kninska županija prognozira rast od 1%, podjednako u dolascima i noćenjima, Splitsko-dalmatinska županija prognozira pad od 1,8% u turističkim dolascima, kao i zadržavanje ovogodišnje razine noćenja, Dubrovačko-neretvanska županija prognozira zadržavanje ovogodišnje razine dolazaka i noćenja, jednako kao i grad Zagreb.

Tablica 1

U kontekstu izrazito nepovoljne gospodarsko-financijske situacije prisutne u globalnom svjetskom okruženju kojoj smo, kao zemlja u kojoj dominiraju inozemna turistička ostvarenja, tijekom sezone 2009. bili snažno izloženi, očekivani turistički rezultat možemo smatrati iznimno uspješnim. Konstatiramo li istovremeno da je većina konkurenata na Mediteranu u sezoni 2009. zabilježila negativne pokazatelje turističkog prometa, koji se u nekim destinacijama kreće u okvirima dvoznamenkastih minusa, razvidno je da je Hrvatska u zadanim okolnostima postigla rezultate bliske optimumu. Obzirom na određene ustupke koje su nositelji turističke ponude morali učiniti prilikom kreiranja cjenovne politike za sezonu

2009., očekuje se da će pokazatelji vezani uz prihode od turizma biti u blagom padu, koji bi se mogao kretati u okvirima od -3,5 do -4%, tj. u apsolutnom iznosu u okvirima od približno 7,2 mlrd. EUR (tijekom 2008. godine zabilježen je prihod od 7,46 mlrd. EUR). Kriza gospodarsko-financijskog sektora prisutna, možemo nedvojbeno reći, u svim zemljama svijeta, odigrala je svoju negativnu ulogu kada su u pitanju turistička kretanja, a sezona 2009. odvijala se pod utjecajem cijelog niza čimbenika, za koje je realno očekivati da će u većoj ili manjoj mjeri determinirati i rezultate sezone 2010.: www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

5


tema broja - Bliska i domaća odredišta bila su traženija nego daleka putovanja (long haul destinacije) - kod većine turističkih “velesila”, dostupni pokazatelji turističkog prometa potvrdili su pretpostavku da će broj građana koji su odmor odlučili provesti u vlastitoj zemlji porasti u odnosu na one koji su se odlučili odmor provesti u inozemstvu (Italija, Francuska i dr.). Ako se putovalo u inozemstvo, više su se tražile destinacije relativno bližeg okruženja. U tom kontekstu, važno je naglasiti da se Hrvatska nalazi u krugu manjeg broja zemalja koje bilježe rast prometa stranih gostiju (rast je ostvaren gotovo sa svih značajnijih emitivnih tržišta, tj. tržišta na kojima su realizirane promidžbene aktivnosti Hrvatske turističke zajednice), čime smo, između ostalog, “kapitalizirali” neke od svojih komparativnih prednosti koje smo na adekvatan način komunicirali na tržištima. Na žalost, registrirani turistički promet domaćih građana u Hrvatskoj pokazuje pad u dolascima i noćenjima, no isti ne možemo pripisati promjenama u omjeru prometa u outgoingu u odnosu na odmor u domaćim destinacijama, već vjerojatnije je, refleksiji krize na ukupni emitivni potencijal domaćeg tržišta te spremnosti (ili mogućnost) građana Hrvatske na usmjeravanje raspoloživog dohotka u turističku potrošnju. - Pad u segmentu avionskih putovanja na većini tržišta veći je od onog u segmentu automobilskih putovanja. - Segmenti poput posjete rodbini i prijateljima, ponovnih posjeta destinaciji te segment posjetitelja posebnih interesa i neovisnih putnika, pokazao se relativno otpornim na krizu. - “Sunce i more” i nadalje ostaje najtraženiji tip odmora, a pad su u ljetnom razdoblju zabilježili segmenti posjeta planinama, jezerima i wellnessa. - Cijena postaje jedan od odlučujućih čimbenika prilikom donošenja odluke o putovanju - destinacije koje nude bolju vrijednost za novac i cijene formiraju u “jeftinijim” valutama, bile se u prednosti. Naravno, promišljena politika u formiranju cijena za sezonu 2009. pokazala se ključnim čimbenikom uspjeha i na razini Hrvatske u cjelini te pojedinih mikro-destinacija. Sada je sasvim jasno da je fleksibilna cjenovna politika na strani ponuđača turističkih usluga imperativ te da ista, uzme li na ispravan način u obzir makro-ekonomske okolnosti, tržišne trendove i očekivanja na strani potrošača, elemente koji determiniraju ponašanje konkurenata, kao i druge okolnosti koje utječu na volumen, formiranje i kanaliziranje turističkih tijekova, predstavlja “conditio sine qua non” turističkog uspjeha. - Putovanja poslovnog karaktera (službena putovanja, incentive i sl.) ranije su negativno reagirala na globalnu krizu nego li odmorišna putovanja, kod kojih se očekuje “odgođena” negativna reakcija, ali istovremeno i duži oporavak nego što je to slučaj sa segmentom poslovnih putovanja. Oporavak segmenta poslovnih putovanja u najvećoj će mjeri ovisiti o oporavku svjetskih gospodarstava, tj. potvrđivanju trenda izlaska iz recesije, što je još uvijek neizvjesna kategorija. 6 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

- I nadalje jača buking putem Interneta, što potvrđuju i podaci većeg broja hrvatskih turističkih tvrtki. - Raste udjel paket aranžmana u ukupnom broju putovanja na svjetskoj razini. Možemo konstatirati da se unatoč stavovima određenih stručnih krugova koji su prognozirali snažan pad udjela organiziranog prometa u cjelokupnoj strukturi turističkog prometa, organizatori putovanja u velikoj mjeri uspjeli zadržati svoje pozicije, pa ih u određenoj mjeri čak i ojačati. Ipak, činjenica je da je došlo do snažnih restrukturiranja, okrupnjavanja entiteta putem fuzioniranja u velike grupacije i sličnih tržišnih turbulencija, no unatoč svemu organizatori putovanja uspijevaju opstati na tržištu i jasno je da su oni i dalje kanal prodaje (i dijelom kreator ponude) s kojim se neizbježno mora računati i aktivno mu pristupiti zbog pada organiziranog turističkog prometa u Hrvatskoj. - (Potencijalne) fluktuacije cijene nafte trenutno su velika nepoznanica, a iste bi mogle značajnije, u pozitivnom ili negativnom smislu, utjecati na turistička kretanja, tj. na pozitivna ili negativna kretanja pojedinih cijena u lancu turističkih usluga, povećanje ili umanjenje tržišne atraktivnosti pojedinih turističkih proizvoda, makro ili mikro destinacija. - Snažan rast last minute bukinga - udjel klijenata koji se pri kupovini odmora oslonio na last minute ponude bio je veći nego prethodne godine. Kriza je prisilila ponuđače u svim segmentima na ponekad i dramatične kompromise kada su u pitanju cijene, što je pogodovalo određenim segmentima potrošača, fleksibilnijim po pitanju destinacije ili termina putovanja. Ipak, kada je u pitanju Hrvatska, informacije s tržišta ukazuju na činjenicu da do dramatičnog “rata cijena” ipak nije došlo, tj. da je velik broj ponuđača svoj proizvod uspio na tržištu plasirati po ranije planiranim cijenama, bez dramatičnih “rasprodaja” u zadnji trenutak. - Reducirani su programi temeljeni na zrakoplovnim charterima, ali je istovremeno ostvaren rast volumena prometa osobnim automobilom, što predstavlja daljnje jačanje i inače najzastupljenijeg tipa transporta kada su u pitanju odmorišna putovanja unutar Europe. - Porastao je interes za low cost letove (snažno rastućeg segmenta posljednjih godina), no tržištu zrakoplovnih prijevoznika u cjelini u narednim godinama očigledno predstoji daljnja konsolidacija - bankroti ili fuzije zrakoplovnih prijevoznika sve su češća pojava, a recentni primjeri su bankrot low cost prijevoznika Sky Europe ili pak preuzimanje Austrian Airlinesa od strane Lufthanse. - Dolazi do korekcije obrasca ponašanja prilikom donošenja odluke o putovanju i razine potrošnje kod određenih segmenata potrošača - u 2009. godini gotovo sve destinacije primjećuju manju potrošnju i smanjenje dužine boravka po pojedinom putovanju (rast udjela kraćih putovanja uz istovremeno skraćenje “glavnog” odmorišnog putovanja), narasla je potražnja za


all inclusive aranžmanima, posebice ona namijenjena klijenteli srednje i niže-srednje kupovne moći, a segment putovanja koji je zadržao, pa čak i povećao volumen prometa, su kružna putovanja. Za određene segmente potrošača, cijena postaje čimbenik važniji od same destinacije. Očekivanja gosta vezana uz vrijednost za novac, odlučujući su čimbenik tržišnog uspjeha destinacije. Bez obzira na vrstu i kategoriju smještaja, gost se s odmora mora vratiti s doživljajem da je za svoj novac dobio maksimum, što je garancija pozitivne preporuke i povećava vjerojatnost ponovnog posjeta destinaciji. - Potencijalne fluktuacije u vrijednosti pojedinih valuta, svakako će i u narednoj godini utjecati na volumen putovanja s tržišta koja će navedenom pojavom biti pogođena. Ovogodišnji su negativni primjeri slabljenje britanske funte, poljske zlote, češke krune, mađarske forinte ili švedske krune, što je u većoj ili manjoj mjeri reduciralo broj putovanja u outgoingu (ili utjecalo na odabir destinacije). - Tijekom 2009. godine, većina zemalja je snažno promovirala i poticala provođenje odmora u domaćim destinacijama, a za vjerovati je da će se slične kampanje nastaviti i tijekom 2010. godine. Sukladno svim dostupnim izvorima, hrvatska vanpansionska ponuda je tijekom 2009. godine u odnosu na konkurente bila relativno povoljna, no limitirajući čimbenik, u određenom dijelu ponude koji se nije na vrijeme ili na pravi način prilagodio tržišnoj situaciji, predstavljala je cijena osnovnih paket aranžmana, posebice onih temeljenih na zrakoplovnom prijevozu, odnosno smještaju u hotelskim objektima, gdje smo cjenovno gledano u globalu bili pozicionirani kao relativno skupa destinacija. Tom će se dijelu ponude u narednoj sezoni morati posvetiti posebna pozornost. Rezultati turoperatora, kada su u pitanju hrvatske destinacije, značajno su varirali od tržišta do tržišta, pa čak i između turoperatora unutar pojedinih zemalja, ali je očigledno da je Hrvatska realizirala povećan broj posjeta individualnih gostiju u odnosu na organizirani promet. Više nego ikada do sada pokazala se prijeko potrebnom suradnja svih čimbenika u turističkom vrijednosnom lancu (javni i privatni sektor, destinacije, ponuditelji i posrednici u prodaji). Inicijativa Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice glede povećanja sredstava i uvođenja novih modela udruženog oglašavanja odlično je prihvaćena od strane inozemnih (i domaćih) partnera. Interes privatnog sektora nadmašio je očekivanja, a ispravnost ovakvog pristupa potvrđuju i ostvareni rezultati te s udruženim oglašavanjem svakako treba nastaviti i u 2010. godini. Limitirajući čimbenik mogućim boljim rezultatima, uz naznačene tržišne razloge i nadalje ostaje struktura smještajnih kapaciteta u Hrvatskoj (iako valja napomenuti da iz godine u godinu na tržište uvodimo nove kapacitete, kvalitetom i sadržajima pri-

lagođene zahtjevima tržišta i klijentele koja traži visoki standard usluge), ali i druge objektivne činjenice kao što su: nedostatna i nedovoljno raznovrsna ukupna ponuda turističkih destinacija (poglavito van razdoblja glavne sezone), nezadovoljavajuća komunalna i lokalna infrastruktura, nedovoljno razvijena ponuda selektivnih oblika turizma i dr. U kontekstu činjenice da su predviđanja stručnjaka vezana uz gospodarski oporavak na svjetskoj razini, kao i za druge ekonomske ili sociološke trendove vezane uz razdoblje krize, prilično različita, teško je s većom sigurnošću prognozirati buduće turističke tokove. Iako je prisutan određeni konsenzus stručnih krugova da bi 2010. godina za veći broj gospodarski snažnijih zemalja mogla biti obilježena konačnim izlaskom iz recesije, realno je za očekivati da će se gospodarska aktivnost čak i unatoč toj činjenici odvijati na nižoj razini nego što je to bio slučaj u vremenima prije recesije, uz povećan broj nezaposlenih, niža realna primanja i općenito nižu razinu standarda, što predmnijeva i manju turističku potrošnju. Kada je u pitanju organizirani promet, do punog izražaja dolazi činjenica da su signali koje smo tijekom 2008. godine upućivali vezano uz probleme koje na tržištima imaju organizatori putovanja, kod onih poslovnih subjekata koji su ih kanalizirali u ispravne i pravovremene poslovne odluke doveli do korektnih poslovnih rezultata, odnosno problema kod onih koji su upozorenja ignorirali. Unatoč deklarativnom opredjeljenju nositelja hrvatske turističke ponude kako se trebamo snažno orijentirati na kvalitetni turizam, navedena platforma ne znači da se možemo u potpunosti odreći tržišnog segmenta srednje i niže srednje kupovne moći, tradicionalno sklonog provođenju glavnog godišnjeg odmora u Hrvatskoj i realno dominantnog u ukupnom turističkom rezultatu naše zemlje. Podrška koja je organizatorima putovanja pružena putem sustava udruženog oglašavanja svakako je predstavljala snažnu poticajnu mjeru, no nedovoljnu tamo gdje ista nije popraćena adekvatnim poslovnim uvjetima za organizatore putovanja, a potom i eventualnim dodatnim poticajnim mjerama na razini regija (mogućnost subvencija na nacionalnoj razini ne postoji, ali postoji mogućnost da se potpore za organizatore putovanja daju s razine regije, što je kao činjenica ugrađeno u modele zajedničkih tržišnih aktivnosti u promidžbi i poticanju organiziranih turističkih dolazaka za 2010. godinu). Uz zadržavanje, pa i intenziviranje aktivnosti na tradicionalnim tržištima, ispravnom se pokazala strategija promišljene disperzije promidžbenih aktivnosti i na nova tržišta, tržišta u fazi ekspanzije te na tržišta iz bližeg okruženja. Valja napomenuti i da je tijekom 2009. godine nastavljen proces intenzivnih ulaganja u javnom i privatnom sektoru u smjewww.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

7


tema broja štajnu infrastrukturu, infrastrukturu gradova, mjesta i općina, ali i prometnu infrastrukturu na nacionalnoj i lokalnoj razini, čime iz godine u godinu gostu pružamo kvalitetniji doživljaj destinacije, od samog dolaska u našu zemlju, prilikom boravka i kretanja unutar destinacije, pa sve do povratka kući. Svakako je potrebno spomenuti da je Svjetska turistička organizacija u više navrata negativno redefinirala svoje procjene za 2009. godinu, a procjene za 2010. vjerojatno neće iznijeti prije kraja studenog. Za sada se špekulira isključivo s procjenama potencijalnog gospodarskog oporavka, a za konkretnije viđenje mogućih turističkih kretanja u 2010. godini, stručnjaci WTO-a vjerojatno čekaju konsolidaciju podataka o ovogodišnjim turističkim dolascima i noćenjima te zaradi od turizma na strani receptivnih zemalja, koji bi mogli pružiti bolji uvid u realne posljedice krize i biti osnova za projiciranje budućih događanja i trendova. Stoga je održanje razine vrijednosnih učinaka 2009. godine, kao i ponavljanje ostvarenja fizičkog obujma prometa na razini 2009. godine, izuzetno zahtjevno opredjeljenje koje mora biti sustavno podržano kroz ponašanje, kako privatnog, tako i ukupnog javnog sektora. Uzimajući sve prethodno u obzir, u pripremi Polaznih odrednica Programa rada za 2010. godinu, polazimo od stava da ćemo raspolagati s ukupnim prihodima u iznosu od 256 milijuna kuna (18,5 milijuna kuna prenesenih prihoda iz 2009. godine, 76 milijuna kuna prihoda od boravišne pristojbe, 47 milijuna kuna prihoda od turističke članarine, 9 milijuna kuna ostalih prihoda, kao i 105,5 milijuna kuna prihoda iz Državnog proračuna). U strateškom i operativnom pristupu realizaciji planiranih programskih aktivnosti doći će do relevantnih modifikacija, u suglasju s postavkama Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2010.-2014., sukladno potrebama i zahtjevima hrvatskog turističkog gospodarstva, kao i aktualnim trendovima u turističkom marketingu. Osnovna strategija pozicioniranja, tj. komuniciranja suštine brenda sadržajno će se mijenjati. Polazimo li od pretpostavke da se Hrvatska danas percipira kao mediteranska zemlja koja je očuvala nasljeđe predaka i autentičnost, što je sublimirano kroz poruku “Hrvatska - Mediteran kakav je nekad bio”, nastavit ćemo korištenje iste kao primarne komunikacijske potke, uz definiranje i afirmiranje širih atributa brenda i afirmaciju elemenata životnog stila, što će predstavljati komunikacijsku poruku neposredno naglašenu s ciljem pozicioniranja Hrvatske kao kvalitetne destinacije i destinacije “u trendu” (lifestyle destination). U oglašavanju dolazi do dodatne dinamizacije komunikacijske strategije, putem segmentacije oglašavanja na: - oglašavanje u tiskovinama; - vanjsko oglašavanje; 8 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

- online marketing (koji se dijeli na globalno Internet te Internet oglašavanje po tržištima); - TV oglašavanje (koje se dijeli na globalno TV oglašavanje te TV oglašavanje na primarnim i sekundarnim tržištima). Nadalje, kada je u pitanju oglašavanje, neophodno je istaknuti kvalitativni zaokret koji, sukladno pretpostavkama Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2010.2014., poseban naglasak stavlja na geo-marketing, tj. adekvatan makro i mikro-regionalni pristup u definiranju ciljnih skupina potrošača i konsekutivnoj alokaciji sredstava u planiranju promidžbe i komercijalizaciji turističkog proizvoda. Prioriteti se, ovisno o tržištu, definiraju na razini regije, pa čak i gradova, tj. gradskih aglomeracija, uzevši u obzir adekvatne emitivne potencijale, ali i brojne druge parametre, poput cestovnih i zračnih veza s Hrvatskom. U cilju operacionalizacije naglašenih stavova, na dva tržišta će se u cjelini realizirati novi geo-marketinški pristup, uz usmjeravanje na ciljne gradske aglomeracije na ostalim tržištima. Predviđena je i daljnja inovativna afirmacija online komunikacijske strategije, s naglaskom na Web 2.0 alatima (unapređenje Internet stranica, optimizacija sadržaja, online oglašavanje, pojačane aktivnosti na društvenim servisima, prilagodba sadržaja prikazu na mobilnim uređajima i GPS uređajima, suradnja na Web projektima, edukacija partnera putem “Webinara” i Online Trening tečajeva i dr.). U segmentu sajamskih nastupa dolazi do strateške modifikacije, putem ciljanog nastupa na specijaliziranim i pomno selektiranim općim sajmovima, s naglaskom na zajedničke nastupe s poslovnim subjektima i regijama (clusterima), uz maksimalno uvažavanje poslovnih potreba gospodarstvenika i suizlagača. U svrhu poticanja organiziranih turističkih dolazaka, posebice onih u razdoblju izvan nama glavne sezone, Hrvatska turistička zajednica nastavlja s primjenom pet modela udruženog oglašavanja, koji su uspješno afirmirani tijekom 2009. godine. Nadalje, uvode se i nova dva modela poticaja organiziranom turističkom prometu u zračnom i autobusnom prijevozu. Korisnici potpore su strani organizatori putovanja, a nositelj dogovaranja su turističke zajednice županija. Na kraju, valja napomenuti da je suradnja na svim razinama jedan od preduvjeta uspjeha Hrvatske kao turističke destinacije, bilo u domeni kreiranja i unapređenja turističkih proizvoda, ili pak marketinških napora usmjerenih prema tržištima. Optimizacija djelovanja sustava turističkih zajednica, kroz zadaće definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i sinergijsko djelovanje te udruživanje financijskih sredstava i zajedničke nastupe na tržištima predstavlja imperativ.


Pregled prihoda od turizma u razdoblju 2000.-2008., procjena za 2009. i prognoza za 2010. godinu te procjena registriranih dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u 2009. i prognoza za 2010. godinu

Podaci prema svodnoj tablici Platne bilance RH - prihodi od putovanja u razdoblju 2000.-2008., našoj procjeni za 2009. i prognozi za 2010. godinu: Grafikon 1

Procjena registriranih dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u 2009. i prognoza za 2010. godinu: Tablica 2

Grafički obrađeni dolasci i noćenja za razdoblje 2008. - 2010. godine: Grafikon 2

Grafikon 3

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

9


tema broja UDRUŽENE TRŽIŠNE AKTIVNOSTI SA SUSTAVOM TURISTIČKIH ZAJEDNICA I GOSPODARSTVOM V. UDRUŽENE TRŽIŠNE AKTIVNOSTI SA SUSTAVOM TURISTIČKIH ZAJEDNICA I GOSPODARSTVOM

Tržišne aktivnosti u svrhu zajedničke promocije i podrške promocije organizatorima turističkih putovanja odvijat će se putem udruženog oglašavanja i kroz udružene poticaje organiziranim turističkim dolascima u zračnom i autobusnom prijevozu, te kroz nastupe na sajmovima i prezentacije. 1. Udruženo oglašavanje

Udruženo oglašavanje je način promocije koja povezuje neposredni interes pojedinih subjekata - od turističke tvrtke (ili udruge), preko sustava turističkih zajednica (TZO, TZG, TZŽ), Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, domaće putničke agencije do inozemnog organizatora putovanja i zračnog prijevoznika. Udruženo oglašavanje provodit će se na sljedeća tri načina: 1. Udruženo oglašavanje Hrvatske turističke zajednice sa sustavom turističkih zajednica i gospodarskim subjektima 2. Udruženo oglašavanje Hrvatske turističke zajednice s organizatorima putovanja 3. Udruženo oglašavanje Hrvatske turističke zajednice sa sustavom turističkih zajednica i gospodarskim subjektima za promociju regionalnih avio destinacija 1.1. Udruženo oglašavanje Hrvatske turističke zajednice sa sustavom turističkih zajednica i gospodarskim subjektima

Model I. Kad u oglašavanju sudjeluju svi hrvatski subjekti (tvrtka, sustav TZ i HTZ) Glavni ured Hrvatske turističke zajednice udružuje sredstva s hrvatskim subjektima po načelu 1+1+2, što znači: - 25% sredstava udružuje Hrvatska turistička zajednica, - 25% sredstava udružuju turističke zajednice županija, gradova, općina i mjesta. - 50% sredstava udružuju gospodarski subjekti. Po osnovi tako udruženih sredstava nositelj oglašavanja će samostalno ili putem promotivne agencije, a na temelju prihvaćenog medijskog plana i međusobno potpisanog ugovora, realizirati oglašavanje. U slučaju da se radi posredstvom promotivne agencije, agencija će svakom od sudionika ispostaviti fakturu za njegov dio oglašavanja, uz potrebne priloge i dokaznice

10 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Model II. Kad u oglašavanju sudjeluje dio hrvatskih subjekata (sustav TZ i HTZ) U posebnim slučajevima kad se u udruženo oglašavanje ne uključuju gospodarski subjekti, a procijeni se da postoji objektivna tržišna potreba, odnos udruženih sredstava Glavnog Ureda Hrvatske turističke zajednice i turističkih zajednica županija, gradova, općina i mjesta i grada Zagreba obavlja se po načelu 1:1, to jest 50% : 50%. Po osnovi tako udruženih sredstava nositelj oglašavanja će samostalno ili putem promotivne agencije, a na temelju prihvaćenog medijskog plana i međusobno potpisanog ugovora, realizirati oglašavanje. U slučaju kad se radi posredstvom promotivne agencije, agencija će svakom od sudionika ispostaviti fakturu za njegov dio oglašavanja, uz potrebne priloge i dokaznice. 1.2. Udruženo oglašavanje Hrvatske turističke zajednice s organizatorima putovanja

Model III. Kad u oglašavanju sudjeluje Hrvatska turistička zajednica i organizator putovanja ili domaća turistička agencija u ime inozemnog organizatora putovanja (u daljnjem tekstu: organizator putovanja). Temelj za određivanje ukupnih sredstava za pojedine organizatore putovanja je broj ostvarenih putnika u 2008. ili 2009. godini. Iznos koji Hrvatska turistička zajednica udružuje je 1 euro po dovedenom putniku za sva inozemna tržišta osim za tržište Velike Britanije gdje je taj iznos 1 funta po dovedenom putniku, a za Hrvatsku 3 kune po putniku. Sredstva se udružuju po načelu 1+1 što znači: - 50% sredstava udružuje organizator putovanja, - 50% sredstava udružuje Hrvatska turistička zajednica. Domaćim turističkim agencijama može se odobriti plaćanje 50% sredstava koje udružuje Hrvatska turistička zajednica odmah nakon potpisa ugovora i dostave jamstvenih dokumenata - bjanko mjenica i bjanko zadužnica domaće turističke agencije. Drugih 50% sredstava može se uplatiti odmah nakon dostavljenih dokaznica realizatora ugovora o izvršenom oglašavanju za već plaćeni iznos Hrvatske turističke zajednice. Povjerenstvo za provedbu natječaja razmotrit će i mogućnost dodatne podrške organizatorima putovanja za uspješno provedene promidžbene aktivnosti koje su omogućile ostvarenje boljih rezultata od rezultata u 2008. ili 2009. godini koja je uzeta za temelj utvrđivanja visine udruženih sredstava a sukladno raspoloživim sredstvima. Model IV. Kad u oglašavanju sudjeluje Hrvatska turistička zajednica i organizator putovanja ili domaća putnička agencija u ime inozemnog organizatora putovanja (u daljnjem tekstu: organizator putovanja) za višednevna putovanja s organiziranim zračnim prijevozom i autobusnim prijevozom u pred i posezoni u Hr-


vatskoj. Polazna osnova za određivanje visine ukupnih sredstava za pojedine organizatore putovanja je stvarno planirani broj putnika u predsezoni i posezoni u Hrvatskoj u 2010. godini. Temelj za utvrđivanje konačnog iznosa ukupnih sredstava za pojedine organizatore putovanja je broj ostvarenih putnika u predsezoni (od 1. siječnja do 6. lipnja) i posezoni (od 11. rujna do 30. studenog) u 2010. godini, što se precizira u zaključnom obračunu, prema priloženoj dokumentaciji. Iznos koji Hrvatska turistička zajednica udružuje za oglašavanje je: - 20 eura po dovedenom putniku u pred i posezoni u zračnom prijevozu za sva tržišta osim za tržište Velike Britanije gdje je taj iznos 20 funti po dovedenom putniku u pred i posezoni, - 7 eura po dovedenom putniku za sva tržišta za organizirani autobusni prijevoz u pred i posezoni. Sredstva se udružuju po načelu 1+1, što znači: - 50% sredstava udružuje organizator putovanja, - 50% sredstava udružuje Hrvatska turistička zajednica. Domaćim turističkim agencijama može se odobriti plaćanje 50% sredstava koje udružuje Hrvatska turistička zajednica odmah nakon potpisa ugovora i dostave jamstvenih dokumenata - bjanko mjenica i bjanko zadužnica domaće turističke agencije. Drugi dio sredstava može se uplatiti odmah nakon dostavljenih dokaznica realizatora ugovora o izvršenom oglašavanju za već plaćeni iznos Hrvatske turističke zajednice pri čemu će se uzeti u obzir odnos planiranih i ostvarenih putnika u predsezoni. 1.3. Udruženo oglašavanje Hrvatske turističke zajednice sa susta-

2.1. Udruženi poticaji organiziranim turističkim dolascima u zračnom prijevozu

Model VI. Kada u potpori organiziranim turističkim dolascima s uključenim zračnim prijevozom u pred i posezoni sudjeluju Hrvatska turistička zajednica i turistička zajednica županije kao nositelj kandidature u ime svih subjekata u županiji (sustav turističkih zajednica, gradovi, općine i gospodarski subjekti iz županije). Kandidaturu za poticaj na temelju raspisanog natječaja Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice podnosi na osnovu dogovora u županiji turistička zajednica županije. Korisnici poticaja su organizatori putovanja s kojima Hrvatska turistička zajednica i turistička zajednica županije sklapaju trojni ugovor. Uvjet za korištenje poticaja su najmanje 24 rotacije u kontinuitetu u razmaku od po 7 dana i boravak gostiju od najmanje 7 dana u registriranim smještajnim kapacitetima. Potrebni dokazi za korištenje poticaja su: 1. Ugovor organizatora putovanja i zračnih kompanija, 2. Potvrda o izvršenim rotacijama zračne kompanije, 3. Potvrda o boravku gostiju i plaćenim računima za smještaj, 4. Potvrda o uključenosti hotelske tvrtke u projekt poticaja. Pravo na isplatu, organizator putovanja stječe po realiziranom programu temeljem priložene dokumentacije. Ukupni iznos poticaja po dovedenom putniku za 24 rotacije je 5 eura. Dodatni bonus od 15 eura po gostu odobrava se po dovedenom putniku u razdoblju od 1. siječnja do 6. lipnja i od 11. rujna do 30. studenoga 2010. godine.

vom turističkih zajednica i gospodarskim subjektima za promociju regionalnih avio destinacija

Model V. Kad u promidžbenoj podršci avio prijevoznicima za promidžbu regionalnih avio destinacija sudjeluju Hrvatska turistička zajednica, sustav turističkih zajednica i gospodarski subjekti iz regije. Na prijedlog turističkih zajednica županije koje objedinjuju stavove i subjekte iz regije, sredstva se udružuju po načelu 1+2+1 što znači: - 25% sredstava udružuje Hrvatska turistička zajednica, - 50% sredstava udružuje sustav turističkih zajednica te županije i gradovi, - 25% sredstava udružuju gospodarski subjekti.

2. Udruženi poticaji organiziranim turističkim dolascima

U slučaju kad ne ostvaruje kontinuirani program od 24 rotacije ali ima programe u pred ili posezoni od najmanje 10 rotacija ukupno, organizator putovanja ostvaruje pravo na poticaj od 10 eura po dovedenom putniku, u razdoblju od 1. siječnja do 6. lipnja i od 11. rujna do 30. studenog 2010. Obvezni prilog trojnom ugovoru čini ugovor koji turistička zajednica županije sklapa unutar županije sa svim pojedinim subjektima, tj. županijom, gradovima, općinama, sustavom turističkih zajednica i gospodarskim subjektima. Odnos udruženih sredstava za poticaj je sljedeći: - 25% sredstava udružuje Hrvatska turistička zajednica, - 75% sredstava udružuje turistička zajednica županije kao nositelj u ime svih sudionika u županiji. Međusobni odnosi sudionika o načinu i visini udruživanja sredstava u županiji utvrđuju se dogovorom zainteresiranih subjekata.

Udruženi poticaji organiziranim turističkim dolascima ponudit će se sustavu i gospodarstvu za dva načina dolaska turista u organiziranom zračnom i autobusnom prijevozu. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

11


tema broja 2.2. Udruženi poticaji organiziranim turističkim dolascima u autobusnom prijevozu u pred i posezoni

Model VII. Kada u udruženom poticaju organiziranim turističkim dolascima s uključenim autobusnim prijevozom sudjeluju Hrvatska turistička zajednica i turistička zajednica županije u ime svih subjekata u županiji (sustav turističkih zajednica, gradovi, općine i gospodarski subjekti iz županija). Kandidaturu za poticaj na temelju raspisanog natječaja Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice podnosi na osnovu dogovora u županiji turistička zajednica županije. Korisnici poticaja su organizatori putovanja s kojima Hrvatska turistička zajednica i turistička zajednica županije sklapaju trojni ugovor. Potrebni dokazi za korištenje poticaja su: 1. Ugovor organizatora putovanja i hotelske tvrtke 2. Potvrda o boravku gostiju i plaćenim računima za smještaj 3. Potvrda o uključenosti hotelske tvrtke u projekt poticaja Pravo na isplatu, organizator putovanja stječe po realiziranom programu temeljem priložene dokumentacije. Za programe u pred ili posezoni, organizator putovanja ostvaruje prava na poticaj od 5 eura po dovedenom putniku, u razdoblju od 1. siječnja do 6. lipnja i od 11. rujna do 30. studenog 2010. godine za boravak od najmanje 4 noćenja i za najmanje 10 ostvarenih grupa. Obvezni prilog trojnom ugovoru čini ugovor koji turistička zajednica županije sklapa unutar županije sa svim pojedinim subjektima, što znači sa županijom, gradovima, općinama, sustavom turističkih zajednica i gospodarskim subjektima. Odnos udruženih sredstava je sljedeći: - 25% sredstava udružuje Hrvatska turistička zajednica - 75% sredstava udružuje turistička zajednica županije kao nositelj u ime svih sudionika u županiji na način da: turistička zajednica županije i turističke zajednice gradova ili općina daju 25%, a gospodarstvo 50% od ukupnih sredstava. Kandidature turističkim zajednicama županija podnose gospodarski subjekti koji surađuju s organizatorima putovanja.

turističke zajednice (i gospodarski subjekti) bez županijskih turističkih zajednica. III. Tvrtke dužnici boravišne pristojbe i turističke članarine ne mogu sudjelovati u natječaju o dodjeli sredstava za udruženo oglašavanje u 2010. godini. IV. Pravo korištenja poticaja za organizirane dolaske putnika u zračnom i autobusnom prijevozu ne isključuje pravo na sredstva za promidžbenu podršku po drugim modelima. V. Glavni ured Hrvatske turističke zajednice će Natječaj za udruženo oglašavanje objaviti u dnevnom tisku u Hrvatskoj, na Internet stranicama Hrvatske turističke zajednice www.hrvatska.hr te će pisanim putem obavijestiti turističke zajednice županija, predstavništva Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu i strukovne udruge (HUH, KUH, UHPA i UNPAH) o raspisanom Natječaju. VI. Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice imenovat će povjerenstvo od pet članova (iz Glavnog ureda i Ministarstva turizma) za provedbu Natječaja i donošenje odluka o dodjeli sredstava u skladu s naznačenim modelima i kriterijima. VII. Objava Natječaja slijedit će nakon odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice. Rok za prijavu na Natječaj traje od dana objave, odnosno 1. studenog do zaključno 21. prosinca 2009. godine. slučaju da se sredstva ne iskoriste do 21. prosinca 2009. goU dine, rok za Natječaj se produžava za 30 dana do 21. siječnja 2010. godine. Prijava mora biti podnesena u pisanom obliku na adresu: Hrvatska turistička zajednica - Glavni ured Iblerov trg 10/IV 10000 Zagreb s naznakom “Kandidatura za dodjelu sredstava za udruženo oglašavanje i udružene poticaje za organizirani turistički promet u 2010. godini”. VIII. Krajnji rok za odobravanje sredstava u skladu s odlukama Povjerenstva za provedbu Natječaja, je 15. siječnja 2010. godine. 3. Sajmovi i prezentacije

VAŽNE NAPOMENE: 3.1. Sajmovi

I. Sustav turističkih zajednica može se kandidirati za Model II. do visine ukupno kandidiranih vlastitih sredstava za Model I.

3.1.1. Sajamski nastupi Hrvatske turističke zajednice

II. Kandidature koje uključuju udruživanje sredstava županijskih turističkih zajednica zajedno s lokalnim turističkim zajednicama i gospodarskim subjektima (Model I.) ili samo s lokalnim turističkim zajednicama (Model II.), imaju prednost u odnosu na kandidature u kojima sredstva udružuju lokalne

Hrvatska turistička zajednica će i dalje biti prisutna na najznačajnijim općim, no u 2010. godini veći značaj se daje specijaliziranim sajmovima za kamping, te posebno za nautiku. U 2010. godini planiramo organizirati 76 sajamskih nastupa, dok smo u 2009. godini nastupili na 70 sajmova.

12 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Nakon pozitivnih ocjena za dizajn, funkcionalnost te racionalnost, Hrvatska turistička zajednica je odlučila u većoj mjeri zadržati izgled i koncept hrvatskog štanda iz 2009. godine. Imat ćemo dva tipa štanda: štandovi do 50 m2, te štandovi od 50 m2 i više. Atraktivan i moderan dizajn takvog štanda je u potpunosti prilagođen potrebama Hrvatske turističke zajednice i poslovnih subjekata, suizlagača. U vizualnom rješenju štanda i dalje će se isticati hrvatski logo, slogan “MEDITERAN KAKAV JE NEKAD BIO” i Web stranica, naravno, prilagođeni pojedinim tržištima. Glavni ured Hrvatske turističke zajednice je nositelj organizacije i koordinator nastupa kako bi cjelokupan izložbeni prostor bio skladno izrađen, poštujući sve usvojene vizualno-komunikološke konstante hrvatskog turizma. Osnovne odrednice nastupa Hrvatske turističke zajednice: 1. Hrvatska turistička zajednica se pojavljuje kao zakupac izložbenog prostora na 76 turističkih sajmova i to na sljedeće načine: A) nacionalne prezentacije s istaknutim turističkim regijama (20 sajmova), B) nastupi u samostalnoj organizaciji ili suradnji s udrugama na specijaliziranim sajmovima (18 sajmova): 1. opći nautički i ronilački sajmovi (13 sajmova), 2. kamping sajmovi (5 sajmova), C) Opći turistički sajmovi sa informativnim punktovima (38 sajmova): 1. nastupi s informativnim punktovima (33 sajmova), 2. ostali sajmovi u organizaciji Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (5 sajmova). 2. Hrvatska turistička zajednica snosi trošak najma prostora, uređenja štanda, osoblja i dostavu materijala. 3. Hrvatska turistička zajednica je, vodeći računa o kvaliteti izvedbe izložbenih prostora i cijeni, odabrala najbolju tvrtku za tehničku realizaciju nastupa na sajmu, uvažavajući princip suvremenog dizajna, funkcionalnosti i racionalnosti. 4. Izložbeni prostor Hrvatske turističke zajednice na sajmovima, sastojat će se od: A) info deska, B) 1 - 2 stola sa stolicama za poslovne razgovore, C)skladišta unutar kojeg je hladnjak i sudoper (ukoliko veličina prostora dozvoljava), D) info deskova i stolova suizlagača (ukoliko je zakupljeno), E) LCD ekrana i DVD playera.

6. I u 2010. godini nastupi Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice na turističkim sajmovima bit će ostvareni u suradnji sa suizlagačima i to prema sljedećem konceptu suizlaganja: A) ponuđeno je više opcija zakupa štanda s info deskom: 6 m2, 8 m2 ili više, B) svaki pojedini sajam prijavljuje se putem ugovora o suizlaganju, a sastavni dio prijavnice su “Opći uvjeti suizlaganja” koji reguliraju odnos Hrvatske turističke zajednice i suizlagača, C) na jednom zakupljenom prostoru dozvoljen je određeni broj partnera (max 1 partner na 2 m2) kako bi suizlagač imao mogućnost dijeljenja troškova zakupa i uređenja štanda, D) za svaki sajam određen je rok prijave za suizlagače, E) suizlagačima će se prije sajma slati račun, koji će obuhvaćati trošak zakupa i uređenja štanda, s kojima je suizlagač bio upoznat prilikom prijavljivanja za sajam, F) suizlagačima, kod kojih je problematična naplata troškova suizlaganja, uskratit će se mogućnost suizlaganja na štandu Hrvatske turističke zajednice, G) svi podaci o sajmovima i konceptu suizlaganja nalaze se na Internet stranicama www.hrvatska.hr i redovito ažuriraju. Ovakvim konceptom suizlaganja pružena je mogućnost zakupa štanda gotovo svim zainteresiranim subjektima po povoljnim uvjetima, a Hrvatskoj turističkoj zajednici omogućeno je da na jednom mjestu prezentira raznoliku hrvatsku turističku ponudu. 3.1.2. Nacionalne prezentacije Hrvatske turističke zajednice Nacionalne prezentacije vodi i organizira Glavni ured Hrvatske turističke zajednice uz aktivno sudjelovanje predstavništava Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu. Štandovi na ovim sajmovima uvijek imaju istaknute 4 hrvatske regije, te su u pravilu veće kvadrature jer je riječ o najznačajnijim turističkim sajmovima na određenim tržištima, za koje je zainteresiran najveći broj suizlagača. Godine 2010. nastupit ćemo po prvi puta u Beogradu, tako da ćemo nastupiti na jednoj više nacionalnoj prezentaciji u odnosu na 2009. godinu.

5. Osoblje štanda Hrvatske turističke zajednice činit će: A) voditelj (delegiran iz turističkih zajednica županije ili Glavnog ureda), B) informatori i hostese (bez djelatnika ili vlasnika putničkih agencija), koji su završili tečaj za informatore, C) te ostalo osoblje u skladu s potrebama programa nastupa. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

13


tema broja 3.1.3. Specijalizirani nastupi u samostalnoj organizaciji ili u suradnji s udrugama Specijalizirane nastupe u samostalnoj organizaciji ili u suradnji s udrugama na turističkim sajmovima vodi i organizira Glavni ured Hrvatske turističke zajednice samostalno ili uz aktivno sudjelovanje određenih udruga. A) Na općim nautičkim sajmovima istaknute su četiri grupacije: ronioci, marine, iznajmljivači plovila, brodari. Godine 2009. organizirali smo 6 takvih nastupa, a u 2010. godini u dogovoru s predstavnicima iz područja nautike nastupit ćemo na 9 općih nautičkih sajmova. B) Budući je na pojedinim sajmovima tematika ronjenja smještena u odvojenim halama u odnosu na ostatak nautike, 2010. godine s malim štandovima predstavit ćemo samostalno ponudu ronilačkog turizma na 4 sajma. Napominjemo da dosadašnji sajam Eudi Show u Rimu seli u Bolognu. C) Godine 2010. nastupit ćemo na 5 specijaliziranih sajmova za kampiranje, dok smo 2009. organizirali 2 kamping nastupa. Dosadašnji sajam u Vicenzi se seli u Firenzu, a u Essenu ćemo biti zemlja partner.

3.1.5. Sajamski nastupi koji nisu u organizaciji Hrvatske turističke zajednice 3.1.5.1. Samostalni sajamski nastupi u inozemstvu u organizaciji županijskih turističkih zajednica

3.1.4. Opći turistički sajmovi s informativnim punktovima U pravilu je riječ o nastupima gdje se za potrebe prezentacije hrvatske turističke ponude zakupljuje manji prostor, oko 1550 m2, ovisno o značaju sajma i interesu suizlagača i njihovim prijavama. Na izložbenom prostoru prikazuje se opća turistička ponuda Hrvatske, bez istaknutih turističkih regija.

Hrvatska turistička zajednica će i u 2010. godini sufinancirati samostalne sajamske nastupe turističkih zajednica županija. Turističke zajednice županija do 1. listopada 2009. godine predlažu Glavnom uredu sajamske nastupe na kojima samostalno planiraju nastupiti. Glavni ured Hrvatske turističke zajednice razmotrit će sve pristigle prijedloge, te turističke zajednice županija izvijestiti o prihvaćenom najkasnije do 15. listopada 2009. godine. Važne napomene:

A) Informativne punktove na sajmovima vode i organiziraju predstavništva Hrvatske turističke zajednice, uz logističku podršku Glavnog ureda. Godine 2010. nastupit ćemo na 33 ovakva sajma, što je 5 manje u odnosu na 2009. B) Hrvatska turistička zajednica po potrebi sudjeluje i na ostalim sajamskim nastupima gdje Hrvatska turistička zajednica nema predstavništva. Te sajmove vodi i organizira Glavni ured Hrvatske turističke zajednice, osim u slučaju sajma u Buenos Airesu, koji organiziramo u suradnji s veleposlanstvom RH. Godine 2010. nastupit ćemo na istim sajmovima kao i 2009. godine. 14 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

- Nositelj programa (TZŽ) zakupljuje, uređuje i plaća izložbeni prostor, te snosi u cjelini troškove programa i osoblja. - Hrvatska turistička zajednica sufinancira zakup i uređenje prostora. - U slučaju kada uz nositelja nastupa (TZŽ) sudjeluje još jedna ili više TZŽ, kandidaturu i kasnije račun, ispostavlja samo nositelj nastupa. Nositelj nastupa obvezan je kod uređenja štanda na vidno


mjesto postaviti vizualno-komunikološke konstante hrvatskog turizma - znak Hrvatske turističke zajednice, te dijeliti opće propagandne materijale Hrvatske turističke zajednice. U suprotnom Hrvatska turistička zajednica neće participirati u zakupu i uređenju štanda. U izuzetnim slučajevima nositelj nastupa može biti i turistička zajednica grada (priznate turističke destinacije), ali uz pismenu suglasnost županije. Postoje dvije vrste ovakvih nastupa:

Osim toga, na 5 općih sajmova osigurat ćemo suizlagački prostor od 8m2 za prezentaciju hrvatskog nautičkog turizma, i to na način da Hrvatska turistička zajednica snosi troškove zakupa i uređenja tog prostora, te troškove putovanja i smještaja jednog licenciranog nautičkog informatora delegiranog od strane HGK - Sektora za turizam.

a) Samostalni sajamski nastupi u organizaciji županijskih turističkih zajednica na kojima ne nastupa Hrvatska turistička zajednica Glavni ured Hrvatske turističke zajednice razmotrit će sve pristigle prijedloge i izvijestiti o prihvaćenim koji će se sufinancirati s: - 25% od ukupnog iznosa za primorsku Hrvatsku i Grad Zagreb, odnosno - 50% od ukupnog iznosa zakupa i uređenja ukoliko se radi o kontinentalnoj Hrvatskoj. b) Samostalni sajamski nastupi u organizaciji županijskih turističkih zajednica na ključnim emitivnim tržištima Riječ je o regionalnim sajmovima turizma na kojima je Hrvatska turistička zajednica bila višegodišnji izlagač, a 2010. godine neće nastupiti na tim sajmovima upravo zbog regionalnog karaktera tih sajmova te zbog racionalizacije u broju sajamskih nastupa u organizaciji Hrvatske turističke zajednice. U cilju poticanja nastupa na tim sajmovima, spremni smo u većoj mjeri sufinancirati nastupe turističkih zajednica županija upravo na tim sajmovima. Prihvaćeni prijedlozi će se sufinancirati s 50% od ukupnog iznosa troška uređenja i zakupa prostora. U nastavku popis sajmova:

3.2. Prezentacije

3.2.1. Hrvatski turistički dan Manifestacija Hrvatski turistički dan sastoji se od nekoliko zasebnih događaja: - tiskovne konferencije, - poslovne radionice za domaće i inozemne subjekte turističkog gospodarstva, - “Hrvatske večeri”, koja se u pravilu održava u hotelskim prostorima za počasne uzvanike uz vrhunski eno-gastro i glazbenoscenski sadržaj. Prikaz planiranih turističkih dana tijekom 2010. godine

3.1.5.2. Suradnja sa Sektorom za turizam pri HGK Hrvatska turistička zajednica će u 2010. godini sufinancirati 4 samostalna sajamska nastupa Sekcije ronilačkog turizma pri HGK i to s 50% od ukupnog troška najma i uređenja štanda.

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

15


tema broja Napomena: točni datumi održavanja definirat će se tijekom listopada u prijedlogu Programa rada za 2010. godinu. 3.2.2. Poslovne radionice (workshopovi - “Sell Croatia”) Hrvatska turistička zajednica od 2005. godine organizira poslovne radionice na inozemnim tržištima. Velik broj privrednih turističkih subjekata pokazao je interes za sudjelovanjem, no činjenica je da smo neke planirane radionice za 2009. godinu trebali otkazati zbog premalog interesa privrednih subjekata. Iz tog razloga u 2010. godini racionalizirali smo broj poslovnih radionica na tradicionalnim tržištima, te smanjili iznose kotizacija. - 1 stol, 4 stolice, kava i piće u slučaju kad kotizacija iznosi 500 kuna, - 1 stol, 4 stolice, kava, piće i poslovni ručak u slučaju kad kotizacija iznosi 800 kuna.

Prikaz planiranih poslovnih radionica tijekom 2010. godine

16 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Napomena: točni datumi održavanja definirat će se tijekom listopada u prijedlogu Programa rada za 2010. godinu Sukladno potrebama tržišta, odnosno reagiranjem na tržišna kretanja, moguća je promjena u održavanju navedenih poslovnih radionica.

3.2.3. Posebne prezentacije sa stranim agentima u inozemstvu Prezentacija Hrvatske stranim agentima u inozemstvu u organizaciji predstavništava Hrvatske turističke zajednice, s naglaskom na tržišta Austrije i Njemačke. U pravilu su takve prezentacije jako dobro posjećene. U nastavku ćemo navesti neke specifične vidove prezentacija stranim agentima: − Road show prezentacije - Radi upoznavanja svojih agenata s produktom koji je predstavljen u katalogu, organizatori putovanja u pripremi za iduću sezonu organiziraju roadshow prezentacije. Agente se iscrpno upoznaje s novitetima u katalogu, cijenama, posebnim akcijama i slično. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice, ovisno o vremenu i organizaciji, u power point prezentaciji ili usmeno, prezentira aktualnu hrvatsku ponudu i novitete ili naglasi pojedine segmente ponude, a na kraju odgovara na pitanja. Prezentacija završava večerom za koju Hrvatska turistička zajednica preuzima dio troškova. − Hrvatske večeri - prezentacije u suradnji s raznim turoperatorima, koje se svake godine organiziraju u drugoj regiji kako bi obuhvatili sve veće gradove na tržištu. Organizator je turoperator, a suorganizator je predstavništvo Hrvatske turističke zajednice. Cilj je upoznati agente s hrvatskom turističkom ponudom, te novostima, cijenama aranžmana i posebnim akcijama. Tijekom večere, koja obično traje od 19 do 21 sat, predstavništvo prikazuje promotivni turistički film o Hrvatskoj i održi predavanje, a turoperator prezentira hrvatsku ponudu iz kataloga. Osim toga svake se godine predstavlja po jedna naša regija. Potom slijede pitanja i odgovori, a na kraju se poslužuje večera s tzv. hrvatskim specijalitetima. Odaziv agenata je vrlo dobar, a isto tako i povratne informacije svih sudionika. − Direktni marketing (mailing agencijama) - zajedničko obraćanje turoperatora i predstavništva Hrvatske turističke zajednice prodajnim putničkim agencijama putem pošte. Poštom se agencijama šalje katalog turoperatora, hrvatske brošure i pisma s uputama, novim ponudama i fotografijama. − Direktni marketing (širokoj publici) - tzv. prezentacija “od vrata do vrata” - turoperator i predstavništvo Hrvatske turističke zajednice putem tiskanih medija pozivaju krajnje potrošače na prezentaciju hrvatske turističke ponude i hrvatske ponude iz kataloga turoperatora. Ovisno o interesu regija, na prezentaciji se može predstaviti i pojedina hrvatska regija. Prezentacije se u pravilu organiziraju u većim gradovima u velikim salama, koje imaju od 300 do 800 mjesta, a traju u pravilu od 17 do 21 sat. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

17


tema broja četka posjeta, agencija organizira poseban trening studenata o destinaciji. Akcija je zanimljiva jer se istovremeno educiraju studenti (budući agenti) i agenti o destinaciji. Kako bi akcija imala veći utjecaj, odabrali smo 13 škola i 510 putničkih agencija u najvažnijim francuskim regijama za destinaciju Hrvatsku. 3.2.4. Serijske (road show prezentacije) i druge posebne prezentacije u organizaciji županijskih turističkih zajednica Hrvatska turistička zajednica će i u 2010. godini podržati road show i druge posebne prezentacije u inozemstvu u organizaciji obalnih i kontinentalnih županijskih turističkih zajednica, a u cilju promidžbe njihove turističke ponude. Hrvatska turistička zajednica će financijski podržati održavanje navedenih prezentacija u iznosu od: - 25% ukupnih sredstava u organizaciji primorskih županijskih turističkih zajednica i Grada Zagreba, te - 50% troškova za eno-gastro prezentacije, zabavni program, zakupa prostora, press konferencija i 25% troškova za prijevoz, smještaj i putne naloge hrvatskih sudionika kada su u organizaciji kontinentalnih županijskih turističkih zajednica. U nastavku se navode neki od kriterija bitnih za sufinanciranje: - vrijeme održavanja u predsezoni (ožujak-lipanj) i posezoni (rujan-listopad), - troškovi: prijevoza, smještaja i putnih naloga hrvatskih sudionika, eno-gastro prezentacije, zabavni program, zakupa prostora, press konferencija koje su isključivo popratni dio road show-a ili slično. 3.2.5. Dodatni sadržaji na sajmovima i hrvatskim turističkim danima Posjećenost varira ovisno o veličini grada u kojem se prezentacija održava, no zanimanje publike je veliko, budući da se na prezentacijama dijele i nagrade. − Dani turoperatora - “Terra Tage”, tj. “Terra dani” - ove prezentacije se rade u obliku poslovnih radionica. Radi se po grupama od oko 15 agenata. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u 15 minuta prezentira turističku ponudu Hrvatske svakoj grupi te se analiziraju iskustava koja su agenti imali s hrvatskim proizvodom i prodajom u tekućoj godini. Na ovim prezentacijama prisutni su Terra-ini agenti sa svih tržišta koji prodaju putem Terra hrvatskog kataloga (agenti iz Austrije, Češke, Slovačke i Mađarske). Želja predstavništva je svake godine agentima predstaviti detaljnije jednu turističku regiju. − Lokalni studenti turističkih fakulteta promoviraju Hrvatsku turističkim agencijama - Radi se o inovativnom konceptu gdje specijalizirana agencija posjećuje škole turizma (BTS Tourisme: dvogodišnji program specijaliziran za turizam), konstituira ekipu motiviranih studenata na drugoj godini studija koji onda prezentiraju destinaciju turističkim agencijama. Prije po18 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Hrvatska turistička zajednica će i u 2010. godini razmotriti prijedloge prezentacije turističkih zajednica županija na sajmu Reise & Camping u Essenu gdje nastupa kao zemlja partner, te u okviru hrvatskih turističkih dana, a u cilju promidžbe regija i njihove turističke ponude (eno-gastro prezentacije, suveniri, glazbeni nastup i sl.). Hrvatska turistička zajednica će prihvaćene prijedloge sufinancirati s 25% od ukupnog iznosa ukoliko su prisutna dva partnera ili u proporcionalnom omjeru ukoliko je prisutno više partnera. 3.2.6. Ad hoc prezentacije Hrvatska turistička zajednica bit će nositelj ili suorganizator značajnih prigodnih prezentacija koje će tijekom 2010. godine inicirati razne institucije iz zemlje ili inozemstva (Ministarstvo turizma, Ministarstvo vanjskih poslova, veleposlanstva RH i sl.). Koncepcija prihvaćene prezentacije će se, koliko je moguće, prilagoditi interesima Hrvatske turističke zajednice.


stanje na tržištima

stanje na tržištima

Tekstove priredili: Ranko VlatkoviÊ

Miljenko Babić

direktor predstavništva HTZ-a u Austriji

voditelj ispostave HTZ-a u Njemačkoj - München

Ivica Sršen

Bojan Baketa

direktor predstavništva HTZ-a u Belgiji

direktor predstavništva HTZ-a u Poljskoj

Antun PlenkoviÊ

Mladen Falkoni

direktor predstavništva HTZ-a u »eπkoj

direktor predstavništva HTZ-a u Rusiji

Marina Tomas-Billet

Nevenka Komarica

direktorica predstavništva HTZ-a u Francuskoj

voditeljica predstavništva HTZ-a u SAD-u

Klaudio StojniÊ

Dario Matošević

direktor predstavniπtva HTZ-a u Italiji - Milano

direktor predstavništva HTZ-a u Skandinaviji

Jelena PoklepoviÊ

Nora Henterova

voditeljica ispostave HTZ-a u Italiji - Rim

voditeljica predstavništva HTZ-a u Slovačkoj

Edouard Tripković Katayama

Goran Blažić

voditelj predstavništva HTZ-a u Japanu

direktor predstavništva HTZ-a u Sloveniji

Marin Skenderović

Sanja Jelić Danda

voditelj predstavništva HTZ-a u Mađarskoj

direktorica predstavništva HTZ-a u Španjolskoj

Igor Čupahin

Nevenka Fuchs

direktor predstavništva HTZ-a u Nizozemskoj

direktorica predstavništva HTZ-a u Švicarskoj

Zlatko Deželjin

Meri Matešić

direktor predstavništva HTZ-a u Njemačkoj - Frankfurt

direktorica predstavniπtva HTZ-a u Velikoj Britaniji www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

19


stanje na tržištima Nakon odličnog turističkog kolovoza, uslijedio je u dolascima i noćenjima podjednako dobar rujan. Čak 7% plusa u turističkim noćenjima stranaca (uz, nažalost, 2% minusa u noćenjima domaćih gostiju), u rujnu je ipak donijelo zbirni plus (strani i domaći gosti) od 6% u turističkim noćenjima, dok su turistički dolasci od prošlogodišnjeg rujna lošiji za 1% (+1% u dolascima stranaca te čak -17% dolazaka domaćih gostiju). Kumulativni rezultati za razdoblje siječanj-rujan na taj su način u turističkim noćenjima bolji za 1% (+1% u noćenjima stranaca i -4% u noćenjima hrvatskih građana), dok je u dolascima zabilježen minus od 2% (-1% u dolascima stranaca te -11% u dolascima domaćih gostiju). Obzirom da posljednje tromjesečje u ukupnim rezultatima neće donijeti značajnije promjene, možemo konstatirati da je tijekom ovogodišnje turističke sezone na većini najznačajnijih emitivnih tržišta ostvaren odličan rezultat: - Na tržištu Austrije rast u noćenjima za razdoblje siječanj-rujan iznosi 11%, dok su dolasci rasli za 9%. - Noćenja iz Belgije rasla su za 5%, dok u dolascima rast iznosi 4%. - Noćenja iz Italije rasla su za 2%, dok je u dolascima zabilježen rast od 1%. - Noćenja iz Nizozemske rasla su za 5%, dok su dolasci rasli za 3%. - Na tržištu Njemačke noćenja su rasla za 5%, dok rast u dolascima iznosi 2%. - Poljaci su realizirali rast od 10% u noćenjima, dok su dolasci rasli za 9%. - Slovaci su realizirali rast od 5% u noćenjima i 3% u dolascima. - Španjolci su realizirali rast od 7%, podjednako u dolascima i noćenjima. - Na tržištu Švicarske rast u noćenjima iznosi 4%, dok su dolasci rasli za 3%. - Noćenja Britanaca rasla su za 2%, dok su dolasci pali za 4% - Noćenja Japanaca rasla su za 4%, dok su dolasci rasli za 7%. Dva „jaka“ tržišta zabilježila su rezultate približno jednake prošlogodišnjima, tj. vrlo blagi pad turističkog prometa: - Česi su ostvarili pad od 2%, podjednako u dolascima i noćenjima. - Slovenci su u noćenjima realizirali rezultat podjednak prošlogodišnjem, dok su dolasci u padu od 4%. Određen broj tržišta, uslijed jačeg utjecaja gospodarske krize, slabljenja valute, ili preusmjeravanja dijela putnika prema domaćim ili konkurentskim odredištima, ostvario je nešto veće minuse: 20 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

- Francuzi su u noćenjima ostvarili minus od 5%, dok minus u dolascima iznosi 8%. - Minus u noćenjima s tržišta Mađarske iznosi 13%, dok su dolasci u padu od 14%. - Na tržištu Rusije realiziran je pad od 25%, podjednako u dolascima i noćenjima. - Tržište SAD-a realiziralo je minus od 16% u noćenjima i 21% u dolascima. - Tržišta Skandinavije također su zabilježila negativne pokazatelje: Danska bilježi pad od 4% u noćenjima i 7% u dolascima; Finska bilježi pad od 10% u noćenjima, uz razinu dolazaka jednaku prošlogodišnjoj; Norveška u noćenjima bilježi minus od 2%, dok u dolascima minus iznosi 3%; noćenja iz Švedske u padu su od 8%, dok su dolasci pali za 6%. Na kraju, valja spomenuti dobar rezultat i na tržištima na kojima su po prvi puta provedene oglasne kampanje Hrvatske turističke zajednice. Iako na relativno maloj apsolutnoj osnovici, tržište Srbije raslo je za 21% u noćenjima i 10% u dolascima, dok rast na tržištu Ukrajine (gdje je uz kampanju Hrvatske turističke zajednice, kao dodatna poticajna mjera uvedena i privremena suspenzija viznog režima) iznosi 15% u noćenjima i 23% u dolascima.

AUSTRIJA Naše optimističke najave da će posezona s tržišta Austrije biti izvrsna, pokazale su se opravdanima. Dobrom posezonom poboljšali smo ionako odličan rezultat iz prethodnih mjeseci. Sagledavajući ostvarenja u rujnu, možemo konstatirati da su Austrijanci „šampioni“ turističke posezone, jednako kao i sezone u cjelini te da su nam u ovoj izuzetno teškoj i neizvjesnoj turističkoj godini ostali vjerni. U rujnu su Austrijanci ostvarili 666.057 noćenja, što predstavlja izvanrednih +33%. Istovremeno, zabilježeno je i 112.466 dolazaka, što je rast od 24%. Interesantno je istaknuti da su Njemačka i Austrija same ostvarile preko 40% svih noćenja u rujnu. Ono što nas posebno veseli je podatak da smo u svim turističkim regijama ostvarili pozitivne rezultate, što još jednom potvrđuje kako Austrijanci vole čitavu našu obalu. Sagledavajući ostvareno, naravno uz idealno vrijeme koje nas je poslužilo ove godine, moramo konstatirati efikasnost promidžbe koju smo proveli na austrijskom tržištu, uz maksimalnu angažiranost putem nastupa u medijima. Sa svih strana mogu se čuti pohvale našoj promidž-


benoj kampanji, kao i udruženom oglašavanju koje su proveli najveći turoperatori. Sagledamo li ostvarenje najvećih turoperatora, možemo konstatirati njihovo relativno zadovoljstvo postignutim. Loše najave iz predsezone, kada su minusi iznosili od 15% do 22%, krajem sezone znatno su ublaženi, a neki touroperatori bilježi i pozitivan rezultat. Najveći turoperator za Hrvatsku, Terra Reisen (najveći i  na nacionalnoj razini) prodao je 75.582 paxa. Tim rezultatom Terra bilježi pad od prihvatljivih 6,8%. Ovoj realizaciji moramo pridodati i ostvarenje u segmentu grupnih aranžmana (25.254 paxa), čime Terra Reisen u ovoj godini prelazi brojku od 100.000 ostvarenih putnika za Hrvatsku.   Drugi po veličini turoperator Gruber Reisen, ostvario je 26.078 paxa i time zabilježio plus od 0,7% u odnosu na prošlu godinu. Od navedenog ostvarenja, 8.303 paxa otpada na avio goste, gdje je ipak zabilježen minus od 11,5%. Navedeni pokazatelj samo potvrđuje da smo za Austrijance ipak automobilsko odredište. Ostali turoperatori, Adria Reisen, Springer Reisen, Sabtours ostvarili su rezultate na razini prošlogodišnjih, s time da Springer bilježi velika povećanja u grupnim aranžmanima.   Najbolje rezultate ostvarili su Novasol i Interhome, specijalisti za privatni smještaj, apartmane i ekskluzivne vile, dakle proizvod koji se u ovoj godini uz kampove najviše tražio. Veseli i činjenica da autobuseri izražavaju zadovoljstvo realiziranim grupama, a posebno ih veseli činjenica da u listopadu imaju veliki broj grupa. Već smo započeli i s pripremama za sljedeću sezonu. S velikim zadovoljstvom možemo potvrditi najavu prvog organiziranog chartera iz Insbrucka za Mali Lošinj, koji se uvodi sljedeće godine, a čiji smo promotivni let za agente i novinare realizirali 3. listopada 2009. godine.

BELGIJA I LUKSEMBURG Uspjeh ovogodišnje turističke sezone, u kojoj smo iz Belgije u razdoblju siječanj-rujan realizirali 92.487 posjetitelja ili 4% više u odnosu na isto razdoblje 2008. godine te 528.353 noćenja ili 5% više u odnosu na 2008. godinu, najbolje govori o iznimnim naporima i ovogodišnjem radu Hrvatske turističke zajednice. Gospodarsko okruženje u Belgiji bilo je veoma negativno. Naslijeđeni su problemi iz 2008. godine, a skokovit rast cijena energe-

nata i stalni problemi s padom vrijednosti na Burzi u Bruxellesu te politički problem i nestabilnost Vlade, stvorili su negativno ozračje za putovanja. Bitno je napomenuti kako je 40% umirovljenika i 53% zaposlenih starijih od 45 godina imalo dio imovine ili štednje plasiran direktno ili indirektno na Burzi, a te su se vrijednosti u prosjeku do kraja kolovoza 2008., u odnosu na 2007. godinu, smanjile preko 30%. Situacija se poglavito pogoršala nakon rujna, kada su zaredali problemi s bankrotima i spašavanjem banaka (Fortis, Dexia, KBC), kako bi kulminirala u prosincu, padom belgijske Vlade. Premda su se u Belgiji poljuljali svi politički kriteriji (unutarnjopolitička kriza trajala je godinu i pol dana), pokazalo se kako imaju još uvijek jake i izoštrene moralne principe. Vlada je srušena zbog pokušaja izvršne vlasti da utječe na sudsku, vezno uz spašavanje Fortisa, najveće belgijske banke. Usprkos svemu, Belgijanci su dokazali da imaju jak osjećaj odgovornosti jer su u uvjetima krize sastavili novu vladu za nepuna tri tjedna. Osim gospodarsko-političkih nedaća, naša je ponuda i nastup na ovom tržištu bio hendikepiran i sljedećim problemima: - Cijene hotela u Hrvatskoj su i ove godine porasle, premda su već 2007. prešle razinu koji turoperatori mogu bez problema plasirati na tržištu. - Niti ove godine nije uveden direktni let za Dubrovnik našeg nacionalnog prijevoznika te su i TUI i THOMAS COOK na svojim charterima za Dubrovnik znatno podigli cijene, računajući kako direktan let zavrjeđuje nešto veću cijenu od onog CROATIA AIRLINES-a preko Zagreba. Računica se pokazala velikim dijelom pogrešnom, jer putnici koji koriste redovite linije i odsjedaju uglavnom u hotelima 4 i 5 zvjezdica ne koriste chartere. Uspjeh ovogodišnje sezone možemo u velikoj mjeri zahvaliti ispravnim procjenama i radu predstavništva HTZ u Bruxellesu: - usmjeravanjem promidžbe od 2001. godine do danas na Istru i Kvarner te od 2005. godine i na Dalmaciju, koja je zahvaljujući autocesti postala dostupnom i belgijskim turistima;  - posebnim akcijama, posebno u posljednje tri godine: snimanje epizoda sapunice «Family» u Opatiji, dvije serije emisija Jambers na Kornatima te slijedeće godine u Istri, Kvarneru i Dalmaciji; - radio javljanjima iz Splita 2008. godine; - 2 nautičke regate („Shiggy’s Cup“ i „4 for fun“); - kvizu s „Liberty TV“ „Grand jeu des vacances“ 2008. i 2009. godine; - povećanim sredstvima za promidžbu u 2009. godini, utrošenim na TV oglašavanje i Internet portale. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

21


stanje na tržištima Prodaja u devet mjeseci 2009. godine kod turoperatora bilježi daljnji pad. Kao i tijekom 2008., lošija je realizacija aranžmana sa zrakoplovnim prijevozom. Dodatno su skraćeni charter lanci za Dubrovnik, a osnovni problem leži u politici hotelskih cijena, koje ovo tržište već nekoliko godina više nije u stanju prihvatiti. U izostanku posebnih popusta i pravovremenih last minute ponuda, turoperatori pokušavaju poboljšati iskorištenost aviona prodajom samo leta, što im samo donekle uspijeva. Svim turoperatorima ponuđena je suradnja na udruženom oglašavanju, a predloženi programi TUI, TC i Expair Toursa su djelomično prihvaćeni. Stanje prodaje kod belgijskih turoperatora na dan 30. rujna 2009. bilo je, kako slijedi: Grupacija Thomas Cook -5% automobil TUI

-9,5% zrakoplov +3% automobil -10% Dubrovnik zrakoplov -40% Split zrakoplov

ALL DREAM (Capcroatie) -3% grupe

-20% program Expairtours +15% GENERAL TOURS +1% Herman&Vandamme +17% ID RIVA +15% Lagrange +1% Lauwers +5% bus Leonard +1% bus Pasar (ex Vakantiegenoegens) +1% bus Verhoeven +10% bus VTB +1% CroasiEurope +6% Problemi koje turoperatori imaju na ovom tržištu, ukoliko hoteli ne podignu cijene za 2010., već izvrše nužne cjenovne korekcije, poglavito u pred i pod sezoni, mogli bi se ublažiti novim mjerama oglašavanja i potpora koje za sezonu 2010. godine predlaže Hrvatska turistička zajednica.

ČEŠKA Stanje prodaje u 2009. sukladno je našim realnim očekivanjima. S obzirom na loš početak sezone, tj. loše rezultate u prvih šest mjeseci (posljedica neizvjesnosti i straha od gubljenja radnih mjesta uslijed ekonomske krize i dijelom negativne medijske kampa22 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

nje prisutne do ožujka), ukupnim pokazateljima s češkog tržišta možemo biti zadovoljni. U ranijim izvješćima naveli smo da je lipanj u odnosu na prethodnu godinu bio lošiji za 19% u dolascima i 16% u noćenjima (minus od 128.700 noćenja). Obzirom da je lipanj za češko tržište vrlo značajan i da donosi cca. 16% svih ostvarenih noćenja u tijeku godine, navedena činjenica nije obećavala dobru sezonu, ali smo tada naglasili da ipak trebamo pričekati rezultate srpnja i kolovoza. Kako su srpanj i rujan bili solidni, a kolovoz izvanredan, konačan rezultat od svega -2% u dolascima i noćenjima treba smatrati solidnim. Prikaz ostvarenih rezultata po županijama za rujan i razdoblje siječanj-rujan 2009. godine: Istarska županija:

- rujan: 12.221 dolazaka i 86.890 noćenja; indeks 2009./2008.= dolasci 101, noćenja 94; - siječanj-rujan: 97.649 dolazaka i 635.708 noćenja; indeks 2009./2008.= dolasci 99, noćenja 97; - 15,5% svih ostvarenih noćenja čeških građana u Hrvatskoj Primorsko-goranska županija:

- rujan: 8.158 dolazaka i 59.348 noćenja, indeks 2009./2008.= dolasci 100, noćenja 98; - siječanj-rujan: 88.896 dolazaka i 577.602 noćenja, indeks 2009./2008.= 101, noćenja 97 - 14% svih ostvarenih noćenja čeških građana u Hrvatskoj Zadarska županija:

- rujan: 8.059 dolazaka i 57.728 noćenja, indeks 2009./2008. = dolasci 102, noćenja 105 - siječanj-rujan: 79.218 dolazaka i 549.474 noćenja, indeks 2009./2008.= dolasci 101, noćenja 100 - 13% svih ostvarenih noćenja čeških građana u Hrvatskoj Šibensko-kninska županija:

- rujan: 9.766 dolazaka i 56.098 noćenja, indeks 2009./2008.= dolasci 111, noćenja 113 - siječanj-rujan: 79.752 dolazaka i 493.805 noćenja, indeks 2009./2008.= dolasci 96, noćenja 98 - 12% svih ostvarenih noćenja čeških građana u Hrvatskoj Splitsko-dalmatinska županija:

- rujan: 20.952 dolazaka i 183.924 noćenja, indeks 2009./2008.= dolasci 90, noćenja 98 - siječanj-rujan: 207.445 dolazaka i 1.509.676 noćenja, indeks


2009./2008.= dolasci 97, noćenja 99 - 37% svih ostvarenih noćenja čeških građana u Hrvatskoj Dubrovačko-neretvanska županija:

- rujan: 3.194 dolazaka i 24.813 noćenja, indeks 2009./2008.= dolasci 84, noćenja 84 - siječanj-rujan: 28.465 dolazaka i 208.588 noćenja, indeks 2009./2008.=86, noćenja 86 - 5% svih ostvarenih noćenja čeških građana u Hrvatskoj Ostatak Hrvatske u ukupnom ostvarenju noćenja u razdoblju siječanj-rujan sudjeluje s 3,5%. S češkog tržišta, u razdoblju listopad-prosinac ostvaruje se svega 1% dolazaka, odnosno noćenja. Na kraju valja napomenuti, kako bi se u godinama koje su pred nama i nadalje ostvarivali solidni rezultati s češkog tržišta, potrebno je između ostalog: - Promijeniti percepciju prema tržištu Češke, što je ujedno i preduvjet da se u Hrvatsku privuče generacija čeških građana do 35 godina starosti i dio imućnije populacije, koji za sada u manjem broju posjećuju našu zemlju. - Promijeniti odnos nekih hotelijera prema češkim turoperatorima (lošiji uvjeti u odnosu na turoperatore iz drugih zemalja, Njemačke, Austrije itd.). - Nastaviti primjerenu i kontinuiranu promidžbu, sukladno ukupnom doprinosu Čeha u okvirima hrvatskog turizma.

tako i po realiziranom prometu, što logično proizlazi iz reduciranja angažmana na početku godine, s ciljem smanjenja rizika. Mali i srednji turoperatori, najsnažnije pogođeni krizom, morali su smanjiti broj charter letova na početku sezone, što je rezultiralo pomanjkanjem kapaciteta u trenutku kada je potražnja bila efektivna. Sezona se odigrala „u zadnji čas“ i to dominantno uz korištenje Interneta: 75% putnika je tijekom ljetne sezone koristilo Internet u pripremi putovanja. Tijekom 2009., gotovo nijedno putovanje se nije prodalo po cijeni iz kataloga, klijent je postao još zahtjevniji te se u namjeri da zaštiti svoju kupovnu moć i optimizira svoju investiciju, koncentrirao na cijenu. Većina turoperatora bilježi veliki pad rezultata, npr. Marsans procjenjuje svoj globalni gubitak na -13%, Fram na -15%, što prema riječima glavnog direktora Marsansa, Bruna, Galloisa, nije puno u odnosu na tržišni trend koji se situira oko -25%. Izvješće udruge francuskih turoperatora – CETO – za ljetnu sezonu 2009. ukazuje na rezultate koji su značajno lošiji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tijekom razdoblja 1. svibanj – 31. kolovoz 2009., francuski turoperatori su registrirali 2.124.179 putnika (paket aranžmani), što predstavlja pad od 6,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prosječna cijena po putniku je značajno pala (-5,3%) te iznosi 863€, naprema 911€ u istom razdoblju prošle godine. Ukupan promet bilježi pad od 11,4%. Ove rezultate možemo komentirati po zonama:

FRANCUSKA Prvi konkurent Hrvatske ove godine bila je sama Francuska. Francuzi su, naime, u velikom broju ostali kod kuće – čak 85% Francuza koji su otišli na godišnji odmor u srpnju i kolovozu, ostalo je u Francuskoj. Ovo bi trebalo dijelom kompenzirati značajan pad u inozemnim dolascima i na taj način u Francuskoj „spasiti“ sezonu, koja bi u konačnici trebala biti „prihvatljiva“. Trend ostajanja u Francuskoj negativno se odrazio na putovanja u inozemstvo. Prema podacima francuskog Ministarstva turizma, već u 2008. godini pad putovanja u inozemstvo iznosio je 11,5%. Sličan trend bi se trebao nastaviti i u 2009. te se predviđa da će putovanja Francuza u inozemstvo ove godine pasti za oko 10%.

- Francuska: 418.029 putnika (+1,0%); 187 mil. € realiziranog prometa, tj. pad od 2,3%. Prosječna cijena po putniku pada za 3,2%. - „Moyen courrier”, srednje udaljene destinacije: 1.447.941 putnika (-7,1%); 1.229 mil. € realiziranog prometa, tj. pad od 9,7%. Prosječna cijena po putniku pada za 2,8%. - „Long courrier”, daleke destinacije: 258.209 putnika (-13,1%); 416 mil. € realiziranog prometa, tj. pad od 19%. Prosječna cijena po putniku pada za 6,8%.

Francuski turoperatori

Kada su u pitanju putovanja u inozemstvo, za francuske turoperatore sezona će globalno biti negativna, kako po broju putnika www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

23


stanje na tržištima Kada je u pitanju Hrvatska za isto razdoblje, francuski turoperatori (CETO), u segmentu paket aranžmana bilježe pad od 12% u broju realiziranih putnika (naspram -15,1% u lipnju). Kada je u pitanju financijski rezultat, pad iznosi 9% (naprema -13,6% u lipnju). Turoperatori tumače pad u odnosu na prošlu godinu cijenama hotelskog smještaja, koje po njihovom mišljenju nisu bile primjerene ovogodišnjoj konjunkturi. Prodaja je krenula s velikim zakašnjenjem, tek polovicom lipnja. Srpanj i kolovoz su bili globalno pozitivni, što je omogućilo kompenzaciju negativnih rezultata u prvom polugodištu (-14% u dolascima i -13% u noćenjima). Statistike za razdoblje siječanjrujan ukazuju na pad od 8% kada je u pitanju broj dolazaka i 5% u broju noćenja. U kolovozu bilježimo isti rezultat kao i prošle godine u broju dolazaka i pozitivan rezultat (+6%) u broju noćenja. Mjeseci srpanj, a pogotovo kolovoz bili su znatno bolji od lipnja i rujna, što znači da su ove godine individualni gosti dijelom kompenzirali pad u segmentu „grupa“, koje dolaze većinom u pred i posezoni. Grupna putovanja se pripremaju skoro godinu dana unaprijed, što je dodatno ugrozilo ovaj segment. Kada su u pitanju individualni gosti, interes koji bilježimo u Predstavništvu je velik, usprkos nedostatku „low cost“ letova. Po prvi puta je uspostavljen low cost let Easy Jeta na liniji ParizDubrovnik tijekom dva ljetna mjeseca, što se odmah očitovalo pozitivnim rezultatima kada je u pitanju broj dolazaka i noćenja Francuza u srpnju i kolovozu u toj regiji (+9% dolasci i +4% noćenja za srpanj, te +6% dolasci i +15% noćenja za kolovoz). Činjenica je da francusko tržište, uz ostale otežavajuće okolnosti vezane uz krizu, trpi zbog nedostatka low cost letova, što onemogućuje dolazak većeg broja individualnih gostiju zbog visokih cijena redovnih linija.

nje niskih cijena, praćenje vremenske prognoze i slično). Hrvatska je na web stranicama ovog turoperatora zabilježila porast od 20%, a Portugal i Madera +30%. Kod istog turoperatora, 42% prodaje odnosi se na all inclusive, a mediteranska odredišta predstavljaju 91% paket aranžmana. Tunis, Grčka, Turska, Španjolska i Egipat prvih su pet odredišta po broju putnika. VoyagerMoinsCher.com (tražilica najpovoljnijih ponuda za putovanje) objavio je listu odredišta koje su ovog ljeta bile najtraženija na njihovim stranicama u razdoblju lipanj-kolovoz; Francuska je na prvom mjestu (+35% u pretraživanjima za kamping), a slijede Tunis i Maroko, koji su inače tradicionalno na prvom mjestu, zatim Turska. Najznačajniji napredak bilježi Hrvatska sa +25%. Iz komparativne analize cijena aranžmana za Hrvatsku i konkurentna odredišta za mjesece srpanj i kolovoz na stranicama najvažnijih aktera na internetu (od najjeftinijeg do najskupljeg: 1. Promovacances 2. Lastminute 3. Partirpascher 4. Opodo 5. Expedia 6. Voyage-prive 7. Fram 8. Thomas Cook 9. Marsans 10. Nouvelles- Frontières), proizlazi : - Cijene tjednih aranžmana za istu kategoriju proizvoda skuplje su za Hrvatsku nego za konkurentna odredišta; - U ponudi prevladavaju hoteli 2*, dok za konkurentna odredišta prevladavaju 3* i 4*; - Ponude najčešće uključuju polupansion, dok kod konkurencije prevladava «all inclusive»; - Cijene su se uglavnom smanjivale prekasno; - U kontekstu francuskog tržišta, gdje cijena postaje odlučujući čimbenik pri odabiru odredišta, Hrvatska gubi prednost.

Nekoliko indikativnih primjera kada je u pitanju pozicija Hrvatske

Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Parizu organiziralo je početkom rujna strateški sastanak s glavnim akterima prodaje za Hrvatsku, s ciljem analize protekle sezone i postignutih rezultata te određivanja smjernica za budućnost. Iz ove razmjene mišljenja proizlazi da je globalan pad prometa od početka 2009. zahvatio i Hrvatsku. Međutim, unatoč poteškoćama, turoperatori nemaju namjeru smanjiti kapacitete u Hrvatskoj za 2010., dapače, neki planiraju i rast. Smatraju, ipak, da je 2010. godina presudna za razvitak destinacije te da je pravovremeno i primjereno treba pripremiti. Navedeno će u velikoj mjeri ovisiti o pregovorima s hotelijerima te mogućnosti dobrog cjenovnog pozicioniranja destinacije na tržištu.

Kod turoperatora Lastminute.com 52% rezervacija napravljeno je dva tjedna prije odlaska, a 30% rezervacija napravljeno je sedam dana prije polaska, što ukazuje na oportunističko ponašanje Francuza u kriznom razdoblju (odlučivanje u zadnji čas, iščekiva-

Primjedbe turoperatora se mogu rezimirati na sljedeći način: - Klijent danas odabire prema kriteriju cijene, a Hrvatska spada u skuplja odredišta. Prosječna cijena po paxu za Hrvatsku je 809€, dok je prosječna cijena za mediteranska odredišta 780€;

Značaj ovog turističkog segmenta ilustrira i činjenica da u Španjolsku kao odredište svaki drugi gost (50% inozemnih turista), dolazi „low cost“ letovima. Također, nedavno objavljeni rezultati avio kompanija Ryanair (+19%) i Easyjet (+4,7%) ukazuju na značajan porast prometa za kolovoz, za razliku od nacionalne kompanije British Airways koja bilježi pad od -1,7% za isti period.

24 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


- Hrvatski hotelijeri nisu dovoljno fleksibilni, cijene su «volatilne», u slučaju dobre sezone cijene rastu nezavisno od eventualnih ulaganja u kvalitetu; - Loša kvaliteta usluga i loše educirano osoblje u pojedinim hotelima; - Manjak ljubaznosti te znanja jezika; - Monotona hrana u hotelima; - Ukidanje subvencija koje su favorizirale avio promet i preuzimanje rizika u pred i posezoni negativno je utjecalo na promet u ovom razdoblju; - Problemi vezani za dovođenje frankofonskih animatora iz Francuske (zakonska procedura). Ako analiziramo ove zamjerke, prepreka dobrom funkcioniranju nije nepremostiva. Hotelijeri su već dali naznake da žele unaprijediti suradnju, a zamjerke po pitanju kvalitete usluge i ljubaznosti nisu uvijek pitanje novca i ulaganja, što znači da su kratkoročno rješive.

ITALIJA I ove godine talijanski receptivni turizam bilježi pad prometa, koji se različito manifestira po tipu smještaja i regionalnoj rasprostranjenosti. Karakteristike sezone 2009. u Italiji iz izvješća centra za istraživanje turističkih kretanja: - minus od 7,2% cijena u hotelima (od lipnja); - više Talijana u domaćim odredištima: srpanj +37% i rujan +14,2%; - manje stranaca (-2,8%), iako su procjene OMT-a bile -4% do -6%; - organizirani promet bilježi porast samo u kolovozu, posebno Njemačka, Austrija i Belgija - kriza je smanjila budžete i dužinu boravaka (u korist privatnog smještaja, nauštrb hotela).

12% manje putnika). Predsjednik Assotravel (udruge putničkih agencija), Andrea Riannetti, ističe da su po prvi puta neki srednji i veći turoperatori i prijevoznici doživjeli bankrot (Myair, SkyEurope, Eurotravel, Teorema i dr.). Navodi se i nemogućnost iznalaženja rješenja u sektoru organiziranog prometa kroz smanjivanje cijena i marži te na račun toga pada kvalitete usluga. I hotelijeri ističu kako im je „spas sezone“ došao s domaćeg tržišta. Bernabo Bocca, predsjednik Udruge hotelijera, ističe da je pad prometa do kraja kolovoza iznosio 5,1%, uz 5,1% manje zaposlenih. Potrebna je politička hrabrost kako bi vlast poduzela potrebne mjere za pomoć hotelijerstvu, a to je prije svega uravnoteženje poreza na dodanu vrijednost (po uzoru na Španjolsku i Francusku, između 5,5% i 7%), smanjenje poreznih davanja za zaposlene na neodređeno vrijeme, kako bi se smanjio trošak radne snage. Objekti na plažama do kraja kolovoza bilježe pad prometa od 15%, a barovi i restorani -20%. Ministrica turizma, Michella Brambila, najavljuje formiranje komisije i call-centra za domaće i strane goste koji imaju pritužbe (štete, prijevare, krađe i ostalo) tijekom godišnjeg odmora u Italiji. Međunarodni Monetarni Fond u svom godišnjem izvješću govori kako će ove godine recesija iznositi 1,1% (u odnosu na BDP na svjetskom nivou). Očekuje se porast tek u 2010., na nivou od 3,1%. Globalna ekonomija počela se dijelom oporavljati, no ipak će biti potrebno određeno vrijeme da se stanje poboljša. Italija je izvan recesije, ističe predsjednik Confindustrije Emma Mercegaglia, ali će ponovni uspon biti spor, dugačak i pun opasnosti. Ministar financija, Giulio Tremonti, ističe da na nivou EU treba pokrenuti zajedničku platformu za izlazak iz krize. Izražava nezadovoljstvo korištenjem tzv. Tremonti Bond-ova od strane banaka, koje povećavaju vlastiti kapital dodatnim zaduživanjem, kako bi iskoristile povećanu financijsku potražnju, umjesto da koriste financijsku pomoć države.

Josep Ejarque, predsjednik Fourtourism i AIPMT (udruga profesionalaca i menadžera u turizmu) ističe kako je sezona „spašena“ od strane domaćih gostiju. Postavlja pitanje što će se desiti kada Talijani u većem broju ponovno krenu u inozemstvo na godišnji odmor.

I dalje pada potrošnja (13 milijuna Talijana smanjilo je potrošnju hrane zbog ekonomske krize - Astra istraživanja) te rastu cijene. Italija se nalazi na drugom mjestu zemalja s najvišim cijenama proizvoda široke potrošnje (unutar EU, iza Španjolske). Za usporedbu, u zadnjih 15 godina cijene u Italiji narasle su prosječno za 27,4%, u Njemačkoj 20,7%, u Francuskoj 23,3%, u Španjolskoj 42,3%.

Istraživanja agencije GFK (agencija za istraživanja organiziranog prometa) ističe da je ovogodišnji pad prometa zabrinjavajuć (-17% fakturiranog prometa u bliža odredišta te 18% manje putnika, kao i -11% fakturiranog prometa u daleka odredišta te

Italija za Hrvatsku ipak ostaje jedno od najvažnijih emitivnih turističkih tržišta. Prema statističkim podacima Unioncamere ISNART-a, Hrvatska se postavlja na četvrto mjesto najzanimljivijih inozemnih odredišta. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

25


stanje na tržištima

Procjene su početkom godine bile da će Hrvatska biti jedina zemlja u porastu (+4%) od svih mediteranskih zemalja. Očito je kako je lijepo vrijeme, privrženost i blizina tržišta u kriznim vremenima bila odlučujuća za ishod sezone, tako da sukladno podacima HTZ-a do kraja rujna bilježimo porast od 1% u ostvarenim dolascima i 2% porasta u realiziranom noćenjima iz Italije. Makar smo „izgubili“ velik broj turista koji su se odlučili za domaća odredišta ili nisu uopće otputovali, pridobili smo veliki broj onih turista koji su navikli putovati prema skupljim ili dalekim odredištima, ali su zbog ekonomske krize odlučili uštedjeti i otputovati u bližu i povoljnu Hrvatsku. Jedina velika prepreka porastu talijanskih dolazaka u Italiju jest povezanost - ako ne dođe do radikalnih promjena u prometnim vezama s Hrvatskom, teško je očekivati značajniji porast dolazaka s ovog tržišta, posebice iz Srednje i Južne Italije. U 2009. smo svjedoci ukidanja avio veze Air One prema Splitu i Dubrovniku (code share Croatia Airlines) zbog osnivanja nove avio kompanije zajedno s Alitaliom. SNAV je skratio razdoblje plovidbe Pescara-Stari Grad-Split za dva mjeseca, koncentrirajući liniju samo na kolovoz. Jadrolinija je prodala brod koji je plovio na relaciji Pescara-Stari Grad Split i nema zamjenu. On Air, low cost kompanija iz Pescare, prekinula je suradnju s Dubrovnik Airlinesom te ukinula letove Pescara-Split. U nastavku slijedi buking nekih od anketiranih turoperatora na dan 30. rujna 2009. 26 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

JAPAN Rujan je tradicionalno obilježen održavanjem međunarodnog turističkog sajma JATA World Travel Fair na području druge ekonomske sile svijeta, Japana. Sajam se održao od 18. do 20. rujna u Tokyo Big Sight kompleksu, u kojem je izlagalo više od 130 zemalja. Iako japansko turističko tržište već drugu godinu za redom proživljava krizu odlazaka u inozemstvo, posjećenost sajma je bila odlična i tijekom tri dana zabilježeno je 110.000 posjetitelja više nego prethodne godine, što pokazuje da je interes za putovanjima unatoč svim nedaćama i dalje snažan.


Jedan od razloga smanjenja broja odlazaka u inozemstvo je već ranije spominjani doprinos za gorivo, koji je na vrhuncu dosezao više od 500 eura za povratnu kartu do Europe. Početkom godine najavljeno je da će se tijekom travnja doprinos za gorivo ukinuti i to je bio razlog naglom smanjenju broja putovanja u inozemna odredišta u ožujku, budući da su svi čekali niže cijene. Travanj je, nakon ukidanja doprinosa, završio s prvim plusom nakon osam mjeseci (porast putovanja u inozemstvo u usporedbi s prethodnom godinom iznosio je 1,6%). Predviđanje kako će svibanj i lipanj biti mjeseci koji će potvrditi izlazak iz krize možda bi se realiziralo da nije došlo do pojave N1H1 gripe, koja je nanovo izazvala pad broja putovanja: -18,3% u svibnju i -21,3% u lipnju. Zabrinutost je trajala nekoliko mjeseci, tijekom kojih su se otkazivala i organizirana i individualna putovanja. Pronalazak cjepiva protiv N1H1 gripe donosi smirenje stanja, te je u srpnju zabilježen pad od svega 3,2%. Japansko tržište često značajno oscilira kada su u pitanju pojedina odredišta. Nije rijedak slučaj da je jedno odredište u modi dvije do tri godine, a nakon toga interes naglo pada. Godina 2009. posebno se odlikuje takvim oscilacijama, koje ipak nisu u tolikoj mjeri pogodile Hrvatsku. Naša je zemlja, nakon izuzetno snažnog prošlogodišnjeg rasta i tijekom 2009. zabilježila porast prometa iz Japana (kumulativno, +4% u turističkim noćenjima te +7% u turističkim dolascima). Tijekom devet mjeseci tekuće godine ipak je bilo oscilacija, a vijest da će se zbog još uvijek teškog ekonomskog stanja u Japanu od listopada vratiti doprinos za gorivo, ne nagovještava mogućnost dobrih rezultata u posljednjem tromjesečju 2009. godine.

MAĐARSKA Nažalost, situacija u Mađarskoj se nije značajnije promijenila u odnosu na prethodno razdoblje: kumulativno, dolazaka u Hrvatsku je manje za 13%, a noćenja za 14%. Rujanski podaci su također slabiji u odnosu na prošlu godinu. Međutim, i ostala konkurentska odredišta bilježe pad broja dolazaka i noćenja (na primjer Tunis, čak preko -20%). Gospodarska kriza, koja u Mađarskoj traje već četvrtu godinu i koja je tijekom ove godine kulminirala (porast broja nezaposlenih, preko 600 tisuća građana koji ne mogu redovito plaćati kredite za stan, aute ili drugo), dovela je do situacije da se drastično smanjuje broj putovanja, posebno onih u inozemstvo. Restriktivne mjere koje od nedavno provodi mađarska Vlada, također su utjecale na smanjenje broja putovanja na godišnje odmore. Jedan

od važnijih uzroka smanjenja broja putovanja u inozemstvo je i dalje slab tečaj nacionalne valute prema EUR-u, što znači i prema našoj kuni (dok je za 1 HRK prošle godine trebalo platiti 31-32 HUF, ove godine u isto vrijeme trebalo je platiti 36-37 HUF). Za razliku od prošle godine, kada je zabilježen porast broja putovanja na godišnje odmore u zemlji, ove godine pad bilježe i putovanja mađarskih građana u domaća odredišta. Koliko je kriza u Mađarskoj duboka, govore i činjenice da brojne tvrtke prestaju s radom, da se prodavaonice zatvaraju, što se može vidjeti na svakom koraku, a podaci o prodaji različitih roba (ne samo automobila) u pravilu su negativni. Luksuzne, ali i kvalitetne robe sve je manje - rijetko se u nekoj od samoposluga mogu naći “ne prijeko potrebni” artikli.   Naša statistika u rujnu (u zagradi kumulativ za razdoblje siječanjrujan) donosi slijedeće podatke dolazaka i noćenja: u Dubrovačko-neretvanskoj županiji dolasci -19% (-19%), noćenja -11% (-16%), u Splitsko-dalmatinskoj dolasci -24% (-21%), noćenja -2% (-16%),  u Šibensko-kninskoj županiji dolasci +0% (-12%), noćenja -10% (-8%),  u Zadarskoj županiji dolasci -18% (-11%), noćenja -14% (-14%), u Ličko-senjskoj županiji dolasci +14% (-2%), noćenja +3% (-4%), na Kvarneru dolasci -8% (-10%), noćenja -8% (-15%),  u Istarskoj županiji dolasci -3% (-12%), noćenja -11% (-15%).  U Zagrebu je zabilježen veliki porast broja dolazaka i noćenja (uglavnom zahvaljujući koncertu grupe “U2”): dolasci -10% (+14%), a noćenja -11% (+12%). U rujnu više dolazaka i noćenja bilježi jedino Ličko-senjska županija, dok ukupno za devet mjeseci bolje rezultate bilježi jedino grad Zagreb.   Situacija kod mađarskih turoperatora također se nije značajnije promijenila, a svi i dalje bilježe, doduše nešto manji, pad:   TUI -1,03% (od čega apartmani bilježe pad od -8%,  dok hoteli bilježe porast od 3,32%) Autoclub Travel -5,0% La Grotta -13,0% Guest Ut. Iroda -23,0% Isztria 94 -24,0% Utas Tours -37,0% Neckermann -38,8% OTP Travel -47,0% Adriatica.net -49,0%   Unatoč krizi, za mađarske građane je Hrvatska i dalje najvažnije inozemno odredište kada su u pitanju putovanja na godišnje odwww.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

27


stanje na tržištima more te je i ove godine u našu zemlju otputovalo više od 300 tisuća mađarskih građana. Daleko iza Hrvatske su Grčka ili Italija. Za iduću godinu je teško bilo što prognozirati, budući je kriza zaista duboka i za oporavak treba dosta vremena. Raspoloženje građana je trenutačno izuzetno depresivno, a budući se iduće godine provode i redoviti parlamentarni i lokalni izbori od kojih se mnogo očekuje, promjene bi ipak mogle pozitivno utjecati i na odluke o putovanjima. 

Iz izravnih razgovora s turoperatorima koji prodaju aranžmane u Hrvatskoj, zaključuje se kako su bili vrlo zadovoljni ostvarenim rezultatima, ali isto tako i da u sljedećoj godini ne namjeravaju zakupljivati nove kapacitete budući da smatraju kako će recesija trajati i dogodine i da još nije došlo vrijeme za širenje poslovanja. Segment kampovi i nautičara je i ove godine bio u nešto većem porastu od hotela, koji ipak također bilježe nešto bolje rezultate.

Prema statistici GFK Group, koja obuhvaća 175 najvećih turoperatora u Nizozemskoj, buking, prema načinu dolaska u Hrvatsku do 06. rujna 2009., bio je sljedeći:

Nizozemski turoperatori hrvatsko tržište smatraju vrlo stabilnim i sve važnijim „igračem“ u mediteranskoj konkurenciji. Prema njihovom mišljenju, u odnosu na kapacitete s kojima raspolažemo, ostvarili smo daleko bolje rezultate od Italije, Francuske, Španjolske, Turske i Grčke. Pred nama je još jedna zahtjevna godina. Ono što Nizozemce najviše zanima i gdje se ponovo mogu očekivati dobri rezultati, usprkos realnoj činjenici da bi im se broj mogao početi smanjivati, su

avion -30,7% autobus -5,5% osobni automobil +15,6%

kampovi kojima trebamo dodati „lifestyle“ komponentu. Slijedi predstavljanje cijele lepeze u ovoj godini novootvorenih hotela i resorta, koji se sami po sebi uklapaju u „lifestyle filozofiju“ i način življenja, kao i wellness trendove na svjetskoj razini.

NIZOZEMSKA

Rezultati konkurentskih zemlja su sljedeći: Italija

Francuska Španjolska Turska

avion -14,5% +13,6% autobusi -3,0% -9,7% osobni automobil -2,0% -4,1%

Grčka

-16,0% -5,6% -17,2% +8,1% X X -8,8% X X

Ukupni rezultati s nizozemskog tržišta po vrsti prijevoza do 6. rujna 2009. su slijedeći: UKUPNO avioni autobusne kružne ture bus putovanja u inozemstvo osobni automobili vlak

-8,4% -15,0% -7,7% +1,1% -1,9% -12,7%

Na početku sezone, ukupan buking turoperatora iznosio je -18%. Polako se popravljao, kako bi se početkom rujna „zaustavio“ na -8,4%. Turistički stručnjaci smatraju da su Nizozemci (ukupno organizirano i individualno) ove godine išli na odmor u 10-13% manjem broju, prvenstveno zbog ekonomske krize i štednje, ali i zbog dugog toplog ljeta u Nizozemskoj. U ovakvim kriznim uvjetima, kada se putuje puno manje, Hrvatska u devet mjeseci bilježi 3% više dolazaka i 5% više noćenja i to nakon prošlogodišnje rekordne godine, kada smo ostvarili 12% više dolazaka i 15% više noćenja. 28 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Na kraju valja napomenuti da je s nizozemskog tržišta, zaključno s rujnom 2009. godine, ostvareno 296.938 dolazaka i 2.445.105 noćenja, što znači da ćemo koncem listopada dostići i prestići rekordnu 1990. godinu, kada smo u Hrvatskoj imali 299.343 ostvarenih nizozemskih dolazaka i 2.465.385 noćenja.

NJEMAČKA “Gospodarski razvoj, želja građana za putovanjima i njihova mobilnost, kao i političke odluke u Njemačkoj i Europi - tri su odlučujuća faktora koja u najvećoj mjeri utječu na šanse i izazove u našoj branši. Pred financijskom krizom i prijetećom recesijom ipak ne možemo zatvoriti oči. Moramo pratiti situaciju, biti budni i prilagoditi se novim okolnostima. Upravo to i rade turističke tvrtke i upravo zbog toga mogu vam ovdje reći da će naša branša i dalje biti uspješna.“ Ovim se riječima na 12-om turističkom sastanku na vrhu, održanom 13. listopada 2008. godine, nazočnima obratio predsjednik BTW (Krovno udruženje njemačkog turističkog sektora), Klaus Laepple. Danas, punu godinu kasnije, vidimo koliko je bio u pravu, naročito kada znamo kako se situacija razvijala upravo kod nas, u Hrvatskoj. Na vrijeme smo vrlo jasno upozorili na krizu i njene moguće posljedice. Organizirali smo niz sastanaka, kako u Njemačkoj tako i u Hrvatskoj, ne bi li dva turistička sektora što više približili, kako bi iz teške situacije mogli polučiti najbolje moguće rezultate.


Nastupili smo na mnogobrojnim roadshow prezentacijama zajedno s turoperatorima, organizirali studijska putovanja novinara (oko 100 novinara) i agenata (oko 400 agenta) te odradili odličnu promidžbenu kampanju. Na taj smo način osigurali stalnu prisutnost u medijima i promovirali Hrvatsku kao zemlju koja svojom raznolikom ponudom i svojom blizinom može biti odlična alternativa „velikim igračima“ na Mediteranu, kao zemlju koja je površinom mala, ali u kojoj se može provesti veličanstven godišnji odmor. Cijelo smo vrijeme primali pozitivne signale za segmente nautike, privatnog smještaja i kampinga, dok je buking u hotelima u početku bio prilično slab, a situacija se mijenjala iz tjedna u tjedan. Danas vidimo da su segmenti nautike, privatnog smještaja i kampinga polučili pozitivne rezultate, dok je buking u hotelima završio ili će završiti prosječno u minusu 3% do 7%, pri čemu treba naglasiti da ima hotelskih kuća koje su ostvarile čak i dvoznamenkasti rast u odnosu na prošlu godinu. Navedeno znači da su bolje prošli oni koji su u poslovanju bili fleksibilniji i na vrijeme reagirali na zahtjeve tržišta. Sezona je za njemačke turoperatore uglavnom završila, zbrajaju se još poneki kasno-jesenski bukinzi, a glavnina aktualnih aktivnosti vezana je uz pripremu kataloga za iduću godinu (koji će uskoro izaći na tržište). Većina ih je zadovoljna ostvarenim rezultatima, naročito kada se uzme u obzir kako je započela sezona bukinga. Iz razgovora s partnerima također doznajemo da značajnijih povećanja cijena za 2010. nije bilo. Pozitivno vide otvaranje novih kapaciteta, poput SAS Radisson Resorta u Orašcu, Punta Skale u Zadru ili Kempinski Adriatic-a u Savudriji te drugih, koji će sigurno donijeti novu kvalitetu, ali i zaoštriti konkurenciju i otvoriti nove mogućnosti. Sinergijom javnog i privatnog sektora, a bogatiji za ovogodišnje iskustvo, imamo šansu i dogodine postići dobar rezultat na ovom, za Hrvatsku već dugi niz godina najznačajnijem tržištu.

RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2009.: - 440.006 dolazaka, tj. 9% više u odnosu na razdoblje siječanj – rujan 2008. godine - 2.763.949 noćenja, tj. 10% više u odnosu na razdoblje siječanj – rujan 2008. godine Kada je poljsko tržište u pitanju, turističku godinu 2009. možemo rezimirati putem nekoliko konstatacija: - Rezultati s poljskog tržišta, kada je riječ o dolascima i noćenjima u rujnu 2009. i za razdoblje siječanj-rujan 2009. odlični su, čak i iznad svih očekivanja. - S ostvarenjima za razdoblje siječanj-rujan 2009. godine, za 10% je premašen cijeli prošlogodišnji promet u dolascima i noćenjima. - Sve županije duž jadranske obale u rujnu su zabilježile rast poljskih dolazaka i noćenja. - U Predstavništvu bilježimo dobre povratne informacije poljskih turista koji su se iz Hrvatske vratili zadovoljni i koji uglavnom namjeravaju ponovno posjetiti Hrvatsku i iduće godine te biti odličan promotor Hrvatske kod svojih prijatelja i rodbine. - Sve planirane akcije iz Programa rada za 2009. godinu uspješno su realizirane, a zabilježen je i rast narudžbi promidžbenih materijala u predstavništvu koji iznosi čak 30%.

RUSIJA I UKRAJINA

RUJAN 2009.:

Iz Rusije je u Hrvatsku u devet mjeseci doputovalo čak 25% manje turista nego u istom razdoblju prošle godine. Dakle, nakon višegodišnjeg snažnog rasta tržišta po prvi puta je došlo do pada prometa iz Rusije. Razloga tome ima mnogo. U prvom redu, „presudile“ su financijske i ekonomske poteškoće koje se osjećaju u Rusiji, kroz pad bruto društvenog proizvoda, kroz manju zaposlenost i veliku devalvaciju ruske rublje u posljednjih šest mjeseci. Sve navedeno ostavilo je trag na putovanja prema inozemstvu uopće, pa tako i prema Hrvatskoj. Ruskim građanima je bilo skupo putovati i odmarati u inozemstvu, što su osjetila sva odredišta Mediterana. Na ruskom tržištu, prema zasad dostupnim pokazateljima, nema niti jedne turističke zemlje koja u ovoj godini nije zabilježila minuse. Minusi se kreću u prosjeku od 15% do 25%, a neka odredišta bilježe minuse veće od 40% (Tajland, Kina…)

- 56.668 dolazaka, tj. 20% više u odnosu na rujan 2008. godine - 321.331 noćenja, tj. 24% više u odnosu na rujan 2008. godine

Ruski turoperatori su već na proljeće, poučeni velikim minusima u prometu tijekom zimskog razdoblja, kod zakupa avio sjedala

POLJSKA U ovoj kriznoj turističkoj godini, poljsko tržište i nakon izvanredne sezone 2008., ponovo bilježi vrlo dobre pokazatelje. Ostvareni turistički promet u rujnu i u razdoblju siječanj – rujan 2009. godine je sljedeći:

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

29


stanje na tržištima na charter letovima „ukalkulirali“ pad potražnje za inozemnim aranžmanima te su već tada gotovo za trećinu smanjili zakupljena mjesta. Takva strategija se pokazala tek djelomično uspješnom, budući da se tijekom odvijanja turističke sezone često osjećala nestašica slobodnih mjesta na charter letovima. Tako se nedostatak mjesta na avionima za Hrvatsku u nekim slučajevima pokazivao kao limit boljim rezultatima i većem prometu turista. Međutim, činjenica da često nije bilo raspoloživih mjesta na letovima za Hrvatsku, ipak je pričinjavala određeno zadovoljstvo turoperatorima, koji su ostvarili ekstra profite, kako visokim cijenama aranžmana, tako i višim cijenama avio karata u odnosu na njihovu planiranu cijenu. S druge strane, raspon aranžmana u Hrvatskoj u programima turoperatora, posebno hotelskog smještaja, bio je zaista dobar. Turoperatori su nudili veliki broj smještajnih opcija te različite programe odmora u našoj zemlji. Hotelijeri u Hrvatskoj i njihova politika poslovanja prema ruskom emitivnom turističkom tržištu također zaslužuje komentar. Hotelijeri u Hrvatskoj, koji početkom godine nisu htjeli niti razgovarati o smanjenju cijena svoje ponude, početkom lipnja počeli su davati specijalne ponude ruskim turoperatorima (smanjivanje cijena), kako bi se ipak stimulirao promet. Međutim, činjenica je da je takva ponuda došla relativno kasno te nije imala objektivno onakav pozitivni učinak, kakav su hotelijeri očekivali. Naravno, neki su hoteli ostali čvrsti u pristupu da ne spuštaju cijene, tako da cjenovna politika hrvatske turističke ponude nije mogla biti faktor prednosti u odnosu na konkurenciju.

SAD I KANADA Iako brojni analitičari najavljuju izlazak SAD-a iz krize i recesije, prisutna su i oprečna mišljenja, koja govore da je trenutni val optimizma koji je zahvatio burze i tržišta roba i usluga prolaznog karaktera te da tijekom naredne godine slijedi još snažniji gospodarski pad. Vrijeme će pokazati tko je u pravu, ali činjenica koja je u ovom trenutku sasvim razvidna je da su turistička putovanja segment potrošnje na kojem se tijekom 2009. godine svakako štedjelo. Amerikanci su manje putovali i manje trošili. Elementu štednje i straha od gubitka posla i nemogućnosti servisiranja kreditnih i drugih obveza pridružio se i element pojave „svinjske gripe“, koja je donijela dodatnu pomutnju na tržišta turističkih putovanja sredinom godine. Obzirom da je broj turističkih (i poslovnih) putovanja prema Europi (i ostatku svijeta) u globalu reduciran, Hrvatska nažalost u tom kontekstu nije ostala „pošteđena“. U odnosu na prethodne 30 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

mjesece, rujan ne predstavlja osobitu iznimku te donosi -21% u turističkim dolascima iz SAD-a, kao i -15% u turističkim noćenjima. Kumulativno, u razdoblju siječanj-rujan, rezultat iz SADa približno je sličan onom iz rujna, tj. bilježimo -21% turističkih dolazaka, kao i -16% noćenja. Kada je u pitanju tržište Kanade, rezultat je nešto bolji te u rujnu čak bilježimo plus u turističkim noćenjima (+4%), uz pad dolazaka od 2%. Kumulativ za razdoblje siječanj-rujan na taj je način ponderiran na -1% u turističkim noćenjima, dok su dolasci 7% slabiji u odnosu na prethodnu godinu. Naravno, u pogledu apsolutnih pokazatelja treba napomenuti činjenicu da promet iz Kanade iznosi približno jednu trećinu prometa iz SAD-a. U kontekstu činjenice da su procjene za narednu godinu vrlo različite, teško je procijeniti kakva će biti turistička kretanja, posebice u nama najzanimljivijem segmentu putovanja prema Europi. Svakako treba očekivati da će ukupni volumen putovanja dominantno biti determiniran gospodarskim čimbenicima (uz pretpostavku da ne dođe do većih političkih turbulencija ili neke druge dramatične situacije na svjetskoj razini), a potvrdi pozitivnog ili negativnog gospodarskog trenda vjerojatno ćemo svjedočiti već u narednim mjesecima.

SKANDINAVIJA I BALTIK U prva tri kvartala 2009., skandinavsko tržište bilježi smanjenje broja noćenja od 5% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Skandinavija – ostvarena noćenja u Hrvatskoj: I-IX/2009. I-IX/2008. I-IX/2007. Indeks: 09./08.

=1.713.425 =1.809.164 =1.684.510 = 95

Ostvareni rezultati, sagledani kroz turbulentna događanja na emitivnom tržištu Skandinavije, mogu se ocijeniti zadovoljavajućima. Naime, švedska kruna oslabljena za 15-20%, norveška kruna slabija za cca. 10%, ekonomska recesija u Finskoj i djelomično u Danskoj, bili su elementi procjene koji su najavljivali vrlo problematičnu ljetnu sezonu u Skandinaviji. Veliki su turoperatori smanjili obujam svojih charter programa za 15-20%, što znači da je za toliko smanjena i ponuda aranžmana na tržištu, a kupci su odgađanjem odluke o bukingu pojačali veliku nesigurnost kod


organizatora putovanja. Potreba za putovanjem i provođenjem godišnjeg odmora izvan mjesta boravka ipak je bila jaka i turoperatori su u konačnici uspjeli plasirati sve aranžmane (smanjenog obujma) i izbjeći najavljivane financijske gubitke. Skandinavski turisti su općenito putovali kraće, pretežno u susjedne zemlje. Obitelji s djecom više su organizirale odmor na bazi posjeta zabavnim parkovima u velikim gradovima ili u skandinavskim kampovima, koji su usprkos lošim vremenskim prilikama registrirali rekordnu godinu. U takvim uvjetima se rezultat Hrvatske u krugovima profesionalaca ocjenjuje uspješnim. Podaci o turističkom prometu prema Hrvatskoj nisu jednoznačni i razlikuju se po zemljama i turoperatorima. Komentari turoperatora: 1. Jedan od vodećih skandinavskih turoperatora navodi da su iz Norveške prodali isti broj aranžmana kao i 2008., u Finskoj su ostvarili veliki pad, a u Švedskoj porast od 5%. 2. Njihov konkurent u Švedskoj bilježi minus od 12%, u Danskoj minus od 3%, u Norveškoj plus od 12%, a ukupni broj prodanih paket aranžmana veći je za 4% u odnosu na lanjsku godinu. 3. Četvrti švedski turoperator po veličini, koji plasira samo Dubrovnik ističe: ”Imali smo isti kapacitet u Hrvatskoj kao i lani, ali je buking bio vrlo dobar. Naša kombinacija Hrvatske i Crne Gore bila je nevjerojatno popularna.” 4. Lider u plasmanu automobilskih putovanja bilježi minus od 29% u putovanjima za Hrvatsku, a taj se postotak ne razlikuje mnogo u odnosu na konkurentske zemlje: Italija -26%, Španjolska -24%, Francuska -32%. Prema njihovoj ocjeni naši su hotelijeri prekasno reagirali na realnu tržišnu situaciju.

SLOVAČKA Podatke o realiziranim rezultatima za devet mjeseci 2009. godine sa slovačkog tržišta možemo smatrati više-manje konačnima. Slovački turisti u velikoj većini putuju na hrvatski Jadran približno samo do polovine rujna, a u kasnijim terminima posezone orijentiraju se uglavnom na odredišta na kojima postoji veća garancija lijepog vremena. Osnovom podataka koje su naveli pojedini slovački turoperatori, do kraja rujna, što u suštini predstavlja kraj ovogodišnje turistič-

ke sezone u organiziranom prometu prema Hrvatskoj, bilježi se pad prometa od približno 10% (kod nekih turoperatora i više) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Potrebno je napomenuti da su ove rezultate turoperatori i putničke agencije uspjele postići samo zahvaljujući znatnijem smanjenju cijena aranžmana i raznim drugim popustima te posebnim akcijama (čak i za vrijeme glavne turističke sezone). Osnovom navedenog, sasvim je jasno da je individualni segment prometa iz Slovačke prema Hrvatskoj u ovogodišnjoj turističkoj sezoni zabilježio značajniji porast. Navedeno proizlazi iz već poznatih razloga: tradicija, omiljenost Hrvatske, široka ponuda kvalitetnog privatnog smještaja na internetu, dobro poznavanje hrvatske turističke ponude, blizina, čisto more i kvalitetna mreža autocesta, koji su ove godine nadopunjeni i činjenicom da je hrvatski Jadran najbliže, odnosno iz Slovačke najpristupačnije more, s najprihvatljivijom cijenom prijevoza i mogućnošću izbora iz široke ponude privatnog smještaja po prihvatljivim cijenama. Općenito se može reći da je klijentela ove godine prilagodila odabir godišnjeg odmora kriznoj situaciji i tražila financijski prihvatljivije mogućnosti. Prema dostupnim informacijama, mnogi slovački turisti koji već dulje razdoblje nisu posjetili hrvatske turističke destinacije, ove su se godine ponovo odlučili za godišnji odmor u našoj zemlji. Dakle, sukladno pokazateljima, u razdoblju od siječnja do kraja rujna zabilježeno je ukupno 304.701 dolazaka slovačkih turista, kao i 2.014.642 noćenja, što predstavlja porast od 3% u dolascima te 5% u noćenjima. Prosječan broj noćenja po dolasku iznosi 6,6. Povoljne rezultate za osam mjeseci ove godine (porast od 4% dolazaka i 6% noćenja u odnosu na prethodnu godinu) djelomično je pogoršao slabiji rujan. Kako je već spomenuto, rujan ne spada među „jake“ turističke mjesece za Slovake. U kontekstu svih okolnosti, dosad realizirane rezultate sa slovačkog tržišta možemo ocijeniti izuzetno pozitivno. Brojne prezentacije hrvatskog turizma na slovačkom tržištu, ciljana promidžbena kampanja, kao i intenzivna suradnja sa slovačkim medijima, doveli su do uspjeha, što potvrđuje prvenstveno porast broja individualnih turista, na koje su navedene aktivnosti dominantno bile usmjerene. Pozitivnom možemo smatrati i činjenicu da je i u ovoj, za turizam teškoj godini, Hrvatska zadržala poziciju najtraženijeg i najomiljenijeg turističkog odredišta na slovačkom tržištu.

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

31


stanje na tržištima

SLOVENIJA

ŠPANJOLSKA

Uslijed izvrsnih vremenskih prilika, u rujnu je realiziran veliki porast slovenskih noćenja, koji u odnosu na prošlu godinu iznosi čak 26% (ukupno, 470.268 noćenja, što je za skoro 100.000 noćenja više nego prošle godine). Zbog takvog uspjeha u rujnu, dostignuti su ukupni rezultati koje smo tijekom sezone i priželjkivali, iako su u određenom trenutku izgledali nedostižni. Naime, u razdoblju siječanj-rujan dosegnut je u noćenjima indeks 100, dakle u potpunosti je ponovljena rekordna 2008. godina, što predstavlja „magičnu“ željenu brojku od 6 milijuna slovenskih noćenja te sa skoro 11% udjela u ukupnim noćenjima znači čvrsto drugo mjesto među stranim tržištima (iza Njemačke).

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, španjolsko gospodarstvo je i dalje u recesiji. BDP je u prvom polugodištu pao za 4,1% (-1,1% u drugom tromjesečju). Stopa nezaposlenosti je trenutno 17,2%, što znači da je 4.137.500 osoba na listi Ureda državnog zapošljavanja (INEM, Servicio Publico de Empleo Estatal).

Rezultati bi zasigurno bili i bolji da je predsezona bila uspješnija. Naime, u kolovozu je zabilježeno povećanje broja noćenja slovenskih gostiju od 3%, međutim, u tom smo trenutku u kumulativu za osam mjeseci i dalje bilježili mali zaostatak za prošlom godinom (-2%), dok je taj zaostatak u srpnju iznosio 4%. Rujan donosi već spomenute izvanredne brojke, što u cijelosti nadoknađuje minuse iz predsezone.

Unatoč gore navedenom, putovanja za Hrvatsku i dalje bilježe rast. Prema riječima turoperatora, gospodarska situacija je utjecala na potrošnju za putovanja općenito te je prodaja aranžmana za Hrvatsku bilježila manji rast nego ranijih godina, ali se naša zemlja u odnosu na druge destinacije odlično prodavala.

Uzroci krize španjolskog gospodarstva nalaze se velikim dijelom u smanjenju prometa u sektoru graditeljstva i industrije. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja je pala čak za 20,7%.

Predstavništvo HTZ-a u Madridu je u prvih devet mjeseci ove godine ukupno obradilo:

U pozitivnom smislu odskaču rezultati Istre, gdje je u rujnu ostvareno rekordnih +67% u noćenjima slovenskih gostiju, što je donijelo povećanje slovenskog udjela u noćenjima na više od 13%, kao i povećanje od 12% u kumulativu u odnosu na prošlu godinu. Na Kvarneru su također ostvareni zadovoljavajući rezultati s ovog tržišta, dok su rezultati u dalmatinskim županijama nešto slabiji, što implicira potrebu za pojačanjem njihovih marketinških aktivnosti u Sloveniji. U svakom slučaju, rezultatima sa slovenskog tržišta možemo biti izuzetno zadovoljni, budući da ponavljanje rekordne turističke godine, uslijed svih okolnosti koje su odvijale, predstavlja zaista veliki uspjeh. Naime, radi se o ponavljanju brojke od 6 milijuna noćenja, a do kraja godine ćemo sigurno registrirati i milijunti dolazak iz Slovenije. Zadržana je visoka druga pozicija po broju noćenja, s vrlo visokim udjelom u ukupnom prometu od 11%. Navedeno pokazuje kako se i dalje radi o stabilnom i za Hrvatsku vrlo važnom turističkom tržištu. Do kraja godine, rezultati se neće značajnije mijenjati, zbog malog udjela posezone u ukupnom rezultatu. Navedeno znači ponavljanje rekordne 2008. godine, što je u potpunosti u skladu sa našim očekivanjima na početku godine.

32 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Ukupni intenzitet upita u uredu je ove godine jasno odrazio pomak bukinga te “jak” last minute buking.

Bilježimo i porast broja pristupa našoj web stranici od 54% u odnosu na 2008. godinu (1. siječnja do 15. rujna):


U veljači smo kreirali grupu na Facebook-u, Croacia-el-Mediterraneo-tal-como-Era, a posebno nam je drago vidjeti da broj korisnika raste. Suradnja s turističkim sektorom Uspostavljena je dobra komunikacija s turoperatorima koji imaju Hrvatsku u svojim programima, ali i s onima koji je tek namjeravaju uvrstili Hrvatsku. Pozornost se posvećuje uspostavljanju uske suradnje s avio kompanijama koje lete za Hrvatsku –Vueling (bivši Clickair/niskotarifni), Iberia (nacionalni prijevoznik), te Croatia Airlines. Obzirom da su sve tri kompanije prema sadašnjim informacijama ostvarile dobre rezultate prodaje, očekujemo da će zadržati i Dubrovnik i Zagreb u redu letenja, ali i da će produžiti sezonu i ako je moguće, uvesti nova odredišta u programe. Statistički pokazatelji Unatoč neizvjesnosti, ratu cijena i „last minute bukingu“, dolasci i noćenja iz Španjolske su ove godine u usponu.

Rast dolazaka je velikim dijelom uvjetovan zračnom povezanošću, odnosno uvođenjem direktnih zračnih linija iz Barcelone, Madrida i Valencije za Dubrovnik te letova iz Barcelone i Madrida za Zagreb, uz charter letove za Pulu/Dubrovnik. Iako rast nije dvoznamenkast, kao u posljednjih osam godina, možemo biti zadovoljni činjenicom da smo u situaciji kada većina konkurentnih odredišta bilježi pad gostiju iz Španjolske (Grčka, Italija, Srednja Europa te nešto bolji rezultati Turske i Tunisa, koji su proveli agresivnu politiku cijena).

ŠVICARSKA Prema aktualnim statističkim podacima sustava turističkih zajednica, u razdoblju siječanj-rujan iz Švicarske smo ostvarili 113.691 dolazak i 523.579 noćenja, što predstavlja porast od 3% u dolascima i 4% u noćenjima. Kako od ukupno 7.700.200 stanovnika, u Švicarskoj živi 21,7% stranaca, odnosno 1.666.935 osoba ima stalno boravište ali ne i švicarsku putovnicu, vjerujemo da je broj putnika koji su iz Švicarske došli na odmor u Hrvatsku veći. Dolasci po županijama (postotak rasta/pada prometa): Primorsko-goranska +11% Dubrovačko-neretvanska +6% Zagreb +5% Zadarska +4% Istarska +2% Splitsko-dalmatinska -5% Šibensko-kninska -8% Noćenja po županijama: Primorsko-goranska +14% Dubrovačko-neretvanska +8% Šibensko-kninska +7% www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

33


stanje na tržištima Zadarska Zagreb Istarska Splitsko-dalmatinska

+5% +1% +0% -1%

Broj upita u Predstavništvu je u znatnom porastu u odnosu na prošlu godinu. Obraća nam se kvalitetnija klijentela, koja traži hotele s 4* i 5* zvjezdica. Sve više Švicaraca putuje individualno (omjer organiziranog i individualnog prometa je 70% prema 30% u korist individualnog prometa) i spontano (last minute), često na preporuku prijatelja i poznanika. Na upit o sezoni 2009. i planovima za 2010. godinu, dobili smo sljedeće odgovore turoperatora: Croaticum – Hrvatska je glavno odredište, sa srednjim potencijalom rasta u ponudi ovog turoperatora. U 2010. proširit će programe za ljeto za 20%, prvenstveno kružna putovanja, fly&drive, autobusne ture i krstarenja. Oko 60% prodaje čine im paket aranžmani, 20% samo hoteli i 20% fly & drive. U 40% slučajeva njihovi su kupci gornja srednja klasa, po 20% otpada na economy te luksuznu klasu, a 10% na srednju klasu. U ponudi imaju cijelu Hrvatsku, osim Slavonije i Središnje Hrvatske. Oko 45% kapaciteta prodali su u vrijeme ljeta, 20% otpada na proljeće i jesen, a 5% na zimu. Ostvarili su porast od 20% u odnosu na 2008. godinu. U 2010. godini pokreću charter iz Züricha za Split. Smatraju da je odnos vrijednost za novac neadekvatan na Hvaru i u dubrovačkoj regiji. Direkt Reisen AG – Hrvatsku imaju u ponudi kao srednje jako odredište, sa srednjim potencijalom rasta. U ovoj godini najviše su prodavali aranžmane za srednju klasu s uključenim prijevozom: 80% zrakoplovom te 20% autobusom. Ovogodišnji program uključivao je Istru, zadarsko, splitsko i dubrovačko područje. Oko 40% klijenata Direkt Reisen-a putuje u ljetnom periodu, a po 30% otpada na putovanja u proljeće i jesen. Bilježe pad prodaje od 15%. Kao prednost Hrvatske navode čisto more i dobre avio veze, a kao nedostatak neodgovarajuću kvalitetu usluge u odnosu na cijenu i kategoriju u Istri i splitskoj regiji te nedostatak dobro uređenih plaža. Mišljenja su da su hoteli i izleti preskupi. Kad je odnos vrijednost za novac u pitanju, Hrvatska nije u prednosti u odnosu na konkurenciju na Mediteranu. Razlog zašto njihovi klijenti ponovo biraju Hrvatsku kao svoje odredište je prekrasna priroda i čisto more. Epicro – nudi Hrvatsku kao glavno odredište sa srednjim poten-

cijalom rasta. Ponudu za 2010. proširit će kulturnim turama, sportskim programima i krstarenjima. Oko 40% prodaje odnosi se na paket aranžmane, 40% na hotele te 5% na Fly&drive. Oko 40% klijenata pripada višoj srednjoj klasi, 30% srednjoj klasi, 20% nižoj klasi a 10% se odnosi na luksuzna putovanja. Oko 70% klijenata putuje ljeti, a po 15% u proljeće i jesen. Najviše 34 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

pritužbi dobili su na uslugu i hranu u splitskoj regiji. Skupe aviokarte prepreka su većem rastu organiziranog prometa, a smatraju da sustavno treba pooštriti kategorizaciju hotela i apartmana te u ponudi imati više golfa i wellnessa. FTI Touristik AG – u njihovoj ponudi, Hrvatska je malo odredište sa srednjim potencijalom rasta. Klijentima nude isključivo hotelski smještaj na Kvarneru, u Istri te u zadarskoj, šibenskoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji. U odnosu na 2008. godinu, bilježe mali porast prodaje. Za bolju prodaju smatraju da je potrebna kvalitetnija usluga i konkretne akcije. Program za 2010. godinu ostaje isti kao i ove godine. Napominju kako su klijenti spremni platiti visoku cijenu za ljetovanje u Hrvatskoj, ali da im se zato treba ponuditi kvaliteta i dobra usluga. Primjedbe bilježe na uslugu u dubrovačkoj, splitskoj i zadarskoj regiji. Prema njihovom mišljenju, Hrvatska je preskupa za srednju kvalitetu koju nudi. MTCH AG Hotelplan - u ponudi imaju Istru, Kvarner i Zadarsku regiju i to isključivo hotelski smještaj i vile. Najviše prodaju višu i srednju klasa aranžmana (po 40%) te luksuzne i economy aranžmane, po 10%. Hrvatsku prodaju kao malu destinaciju, sa srednjim potencijalom rasta. Najviše prodaje bilježe u ljetnom periodu, 70%, a ostalo na proljeće i jesen. Prodaja je u odnosu na prošlu godinu pala za 20%. Kao nedostatak navode premalo pješčanih plaža, lošu zračnu povezanosti i visoke hotelske cijene. Kao prednost navode lijepu prirodu, prekrasne gradove, čisto more i povoljne vanpasionske cijene. U 2010. godini će smanjiti program za 10%. NOVASOL – ovaj najveći ponuđač kuća za odmor i apartmana ima Hrvatsku u svojoj ponudi kao veliko odredište, s velikim potencijalom rasta. Osim ljetovanja u Središnjoj Hrvatskoj, Kvarneru, Istri, zadarskoj, šibenskoj i dubrovačkoj regiji klijentima nude i kulturne ture. U odnosu na prošlu godinu bilježe rast prodaje od 65%. Smatraju da je privatni smještaj relativno skup te da Hrvatska ima premalo pješčanih plaža. Švicarski klijenti se vraćaju uglavnom zadovoljni. Ugodno su iznenađeni ljubaznošću domaćina i činjenicom da mnogi govore njemački jezik te rado preporučuju Hrvatsku prijateljima i poznanicima. Traže više golf terena, nogometnih kampova, avanturističkih programa i ostalih sportskih sadržaja. Imaju oko 15-20% gostiju „ponavljača“. Iduće godine planiraju proširiti ponudu za 15-20%. SÄGESSER REISEN AG - Hrvatska je srednje odredište, sa srednjim

potencijalom rasta. Prodaju isključivo paket aranžmane za višu srednju klasu na području Kvarnera i u dubrovačkoj regiji. Smatraju da je kod hotela cijena u odnosu na uslugu i ponudu u nekim slučajevima previsoka. U 2010. godini planiraju proširiti ponudu za 20-40%. STA Travel – Hrvatska je srednje odredište, s velikim potencijalom rasta. U ponudi imaju paket aranžmane za ljetovanje i kulturne ture. Najviše prodaju jednostavnu i srednju klasu hotelskog i privatnog smještaja u Istri. Kao nedostatak Hrvatske navode


premalo pješčanih i uređenih plaža te slabu i skupu zračnu povezanost, a kao prednost čisto more i relativnu blizinu. Klijenti se uglavnom vraćaju zadovoljni smještajem i uslugom. Oko 60% programa prodaju za ljeto, a po 20% za proljeće i jesen. Ne planiraju povećati ponudu u 2010. godini. TUI Suisse – u ponudi imaju Hrvatsku kao manje odredište, sa srednjim potencijalom rasta. Najviše prodaju (80%) hotelski smještaj srednje klase u Kvarneru, Istri, zadarskoj, šibenskoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji. Kao prednost Hrvatske navode lijepe uvale i čisto more. Bilježe pad prodaje od 10%, dijelom i zbog činjenice da ove godine nisu imali zakupljena fiksna mjesta na avionima. U 2010. neće proširivati svoju ponudu. Klijenti se u pravilu vraćaju jako zadovoljni (Hrvatska je premašila njihova očekivanja), međutim ističu da na nekim mjestima nedostaje wellness i golf ponuda. UNIQUE TRAVEL - u 2010. godini planiraju smanjiti ponudu i katalog. Ostavit će u ponudi samo najkvalitetnije hotele, u kojima će zakupiti veće kapacitete. Proširit će ponudu krstarenja, a novost u ponudi je golf (Kempinski Adriatic). U ovoj godini ostvarili su isti broj putnika i bolju klijentelu, međutim, zarada je u odnosu na 2008. pala za 4%. U 2010. godini planiraju ponoviti charter s Helvetic-om na relaciji Zürich-Rijeka-Pula-Zürich, a otvorit će i novi charter na liniji Zürich–Split sa Swissom (Airbus 320). U Švicarskoj su 2. listopada počeli jesenski školski praznici koji traju dva tjedna te se nadamo se da će nam i listopad donijeti pozitivne rezultate, unatoč činjenici da smo u nekim segmentima ponude značajno skuplji od konkurencije na Mediteranu. Na primjer, povratna aviokartu iz Züricha za Istambul može se kupiti već za 96 -CHF, a ista za Zagreb košta 485 -CHF. Iako je WEF (World Economic Forum) proglasio Švicarsku najkonkurentnijom gospodarskom zemljom svijeta, i Švicarska se bori s recesijom. Nedavno je na referendumu donesena odluka o povećanju PDV-a sa 7,6% na 8%, radi saniranja zdravstvenog osiguranja za invalide. Povećanje će stupiti na snagu 1. siječnja 2010. a trajat će do 2015. godine. U zadnjem kvartalu su neke banke (Credit Swiss, UBS i Julius Bär), osiguravajuće kuće (Swiss RE, Swiss Life) farmaceutska industrija (Novartis, Roche) te neke tvrtke kao npr. ABB, Swatch, Richemont, Adecco, Swisscom itd. ostvarile dobit. Međutim, najveća švicarska banka UBS, prema procjeni ekspertnog tima City Group ne može očekivati značajniji oporavak prije 2011. godine. Na tržištu se nesmanjenim intenzitetom traži luksuzna roba, dok „prosječni“ dućani već sada značajno snižavaju cijene i objavljuju razne akcije. Stopa nezaposlenosti u siječnju iznosila je 3%, a koncem kolovoza zabilježena je stopa nezaposlenosti od 4%. Organizatori putovanja i aviokompanije mahom objavljuju loše rezultate, najavljuju skraćivanje radnog vremena, reorganizaciju i otpuštanje radnika.

Hrvatska mora unaprijediti kvalitetu i raznovrsnost usluge te odrediti realan odnos vrijednost za novac, jer će u protivnom izgubiti klijentelu. Turoperatori se tuže da su hotelijeri krenuli s previsokim cijenama na početku sezone, pa su, kada je buking izostao, krenuli s popustima. Turoperatori su već tiskali kataloge, pa last minute pojeftinjenja nije bilo moguće kvalitetno komunicirati prema kupcima.

VELIKA BRITANIJA I IRSKA Iako je u samom rujnu razina noćenja ostala jednaka brojkama iz prošle godine, a broj dolazaka bio manji, Hrvatska za razdoblje siječanj-rujan i dalje bilježi pozitivan trend noćenja s britanskog tržišta. Podjela hrvatskih regija u odnosu na rast, odnosno pad broja dolazaka i noćenja Britanaca ostaje nepromijenjena, pa su tako Dubrovnik i Zadar i dalje jedine dvije regije sa značajno boljim rezultatima u obje kategorije (dolasci i noćenja). Osim novih linija BMIbaby s East Midlands Airporta za Dubrovnik, Flyglobespan uvodi novi liniju iz Aberdeena za Dubrovnik, dok Jet2 uvodi nove linije iz Manchestera za Split i Dubrovnik. Ovo je tim značajnije uzmemo li u obzir da su upravo uz London, Manchester i Birmingham dvije najznačajnije zračne luke u Velikoj Britaniji, odnosno luke kojima gravitira najveći broj ljudi, iz regija iz kojih općenito putuje najveći broj turista. Letovi za Dubrovnik započinju 29. travnja 2010., dva puta tjedno, a za Split 8. svibnja 2010. također dva puta tjedno. Početna cijena je 49,99 GBP. Nasuprot tome, British Airways najavljuje otpuštanje 1.700 radnika, a najavljuje se i reduciranje odnosno ukidanje nekih ruta. Veza s Dubrovnikom za sada nije ugrožena. Sukladno iskazanim trendovima bukinga tijekom protekloga ljeta, dvojica najvećih turoperatora, Thomson i Thomas Cook, za sljedeću će godinu povećati broj paket aranžmana u trajanju 10 i 11 noći. Ove su godine zabilježili rast potražnje za takvim odmorom od čak 64% - zamjena je to za uobičajeni dvotjedni odmor ali i iskazivanje fleksibilnosti prema potrošačima koji svakako diktiraju nove trendove potražnje. Jedan od najvećih britanskih turoperatora, Saga Holidays, objavio je kupnju velikog, uglavnom za grupna putovanja i krstarenja rijekama specijaliziranog turoperatora Titan Travel, koji je do sada bio u obiteljskom vlasništvu. Vodeći britanski mediji i dalje donose zanimljive i atraktivne reportaže o Hrvatskoj, a jedna od najvećih svjetskih novinskih agencija u svom tekstu o utakmici između Engleske i Ukrajine koja se neće prenositi u Velikoj Britaniji, pozvala je Engleze da je odu gledati u Hrvatsku: “Gledajući nogomet, uživajte u jesenjem kupanju negdje na Jadranskom moru, uzduž očaravajuće hrvatske obale”. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

35


vijesti iz predstavništava

vijesti iz predstavništava

NJEMAČKA Uspješna promidžba Hrvatske na njemačkom tržištu

Glavnina programom predviđenih sajamskih nastupa, poslovnih radionica, roadshow i posebnih prezentacija u 2009. godini, je uspješno odrađena. Zaključno s nastupom na sajmu autobusera RDA u Kölnu u kolovozu, na kojem je ove godine nastupalo ukupno 1.300 tvrtki iz 30 zemalja i 40 različitih branši, predstavljena je turistička ponuda na deset najvažnijih sajmova u Njemačkoj. Do sada su organizirane i tri poslovne radionice te niz roadshowprezentacija u suradnji s organizatorima putovanja Novasol (10 termina), TUI (8 termina), FTI (9 termina), Rewe (4 termina) i ADAC (termina). Sveukupno je na spomenutim roadshow-prezentacijama sudjelovalo 1557 agenata. Svakako valja napomenuti da je Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Njemačkoj uspješno organiziralo i dvije posebne prezentacije. Tako se Hrvatska predstavila kao zemlja-partner ADAC Camping Gale koja je 36 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

održana u sklopu sajma CMT u Stuttgartu na kojem je nazočilo oko 500 uzvanika – predstavnika različitih kampova u Europi, novinara i uglednika. U Münchenu je 23. travnja u svečanoj dvorani renomiranog hotela Bayerischer Hof organizirana Hrvatska večer. Večeri je nazočilo 280 uzvanika među kojima su se našli predstavnici diplomatskog kora i društveno-političkog života kao i brojni predstavnici medija Münchena i pokrajne Bavarske. Hrvatsku je do sada u suradnji s Glavnim uredom i turističkim zajednicama na terenu posjetio ukupno 71 njemački novinar. U terminu od 16. do 20. rujna ostvareno je i zadnje od 4 planiranih grupnih studijskih putovanja. Ovo je putovanje ostvareno na Kvarneru s posebnim naglaskom na gastronomsku ponudu. Hrvatska je sve prisutnija u njemačkim tiskovnim medijima ,pogotovo u visoko kvalitetnim izdanjima kao što su časopisi za žene: „Vital“, „Petra“, „OK“, „Joy“ te specijaliziranim časopisima poput: „Tauchen“, „Skipper“, „Yacht“, „Clever“, „Motorrad“ i magazinima o putovanjima „Traveller´s World“, „Urlaub Perfekt“ i slično. Svi ovi članci i stalna medijska prisutnost te imidž


Hrvatske kao jednog „lifestyle“ odredišta u rangu najomiljenijih odredišta u Europi i svijetu rezultat je višegodišnjih napora i pažljivo osmišljene medijske kampanje na ovom emitivnom tržištu. To nam potvrđuju i procjene vrijednosti reportaža o Hrvatskoj prema kojima su objave u razdoblju siječanj – kolovoz iznosile rekordnih 63.509.851,34 Eura. „Možemo zaključiti da su sve planom predviđene aktivnosti uspješno realizirane, a zadovoljni smo i s dosadašnjim rezultatima s njemačkog tržišta. U predstojećem razdoblju naši će napori biti usmjereni prema analizi protekle sezone te planiranju aktivnosti i osmišljavanju strategija prezentacije na njemačkom tržištu u 2010. u koju krećemo s novim, ali opravdanim optimizmom“ istaknuo je Zlatko Deželjin, direktor Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Frankfurtu.

NIZOZEMSKA

Njemački tisak o Hrvatskoj

Veliko zanimanje za tematska studijska putovanja novinara

Kad bismo radili presjek najzanimljivijih događaja koji su obilježili ovu turističku sezonu, na prvo bi mjesto svakako trebalo staviti uspješno odrađenu i vremenski pogođenu televizijsku kampanju. U svibnju je skupina novinara motorista predvođena Igorom Čupahinom, direktorom predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Amsterdamu, motorima (sponzor BMW-München) obišla Hrvatsko zagorje, Zagreb, Varaždin, Plitvička jezera, Krku, Split, Zadar, kvarnerske otoke i Opatiju. Novinari su razne reportaže s www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

37


vijesti iz predstavništava putovanja već objavili u specijaliziranim tiskovinama diljem Njemačke, Češke, Španjolske, Švicarske i Danske. Sljedeće se godine planira organizacija još jednoga specijaliziranog studijskog putovanja za novinare motoriste s temom gastronomija i obiteljski i mali hoteli. Sredinom svibnja je „ANTOR“, Udruga inozemnih nacionalnih turističkih predstavništava u Kraljevini Nizozemskoj, organizirao prvi MICE workshop na kojem je sudjelovao Nik Račić, direktor Hrvatskoga kongresnog i insentiv ureda. Hrvatski je štand bio odlično posjećen i iskazano je veliko zanimanje za organizaciju raznih događanja u Hrvatskoj. Ovo je bio prvi pokušaj organiziranog ulaska u MICE turističku industriju i od sada će biti mnogo lakše vući poteze radi pridobivanja MICE klijenata. Televizijska ekipa koja je snimala film o željezničkoj pruzi od Zagreba do Rijeke završila je montažu filma. Film u trajanju od 30 minuta bit će prikazan krajem listopada na drugom nizozemskom nacionalnom televizijskom programu u udarnom terminu prije središnjeg dnevnika. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Amsterdamu nastavilo je sa slanjem novinara u još nedovoljno istražene dijelove kontinentalne Hrvatske. U rujnu su Slavoniju i Baranju posjetila tri novinara koji pripremaju reportažu s naglaskom na turističku ponudu ovog kraja.

Hrvatska se predstavila i na sajmu u Ischiji

ITALIJA Promidžba kontinentalne Hrvatske u Italiji

Zahvaljujući inicijativi Hrvatske turističke zajednice, glazbenici s područja Koprivničko–križevačke županije su od 21. do 30. kolovoza 2009. godine gostovali na jednom od najcjenjenijih Festivala uličnih svirača Buskers u Ferrari. Radi se o jednom od najvećih festivala te vrste na koji dolaze glazbenici iz svih krajeva svijeta. Riječ je o tradicionalnoj glazbi sjevernih krajeva Hrvatske, no ujedno i prigoda da se Hrvatska promovira u drugačijem svjetlu. Cilj sudjelovanja na Buskers festivalu bio je promovirati kulturni turizam, odnosno ovo je bila jedinstvena prilika da u Italiji, čiji su stanovnici poznati po konzumaciji kulturnih sadržaja, predstavimo kulturu i glazbu sjeverne Hrvatske. Direktor festivala Buskers u Ferrari, Stefano Bottoni, prilikom svojeg boravka u Koprivnici od srca se oduševio projektom Pisanica te je izrazio želju da taj projekt bude također predstavljen u sklopu Festivala. Četvero hrvatskih umjetnika tijekom tri dana svoga boravka u Ferrari oslikavali su veliko jaje, koje ne samo da je uljepšavalo centar grada tijekom Festivala, već je u Ferrari ostalo izloženo uz prigodnu primopredaju gradonačelniku i počasnim uzvanicama. Ovu veliku promidžbu Hrvatske i naše naivne umjetnosti organizacijski je podržao Glavni ured Hrvatske turističke zajednice i predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Milanu. U Milanu je 15. rujna 2009. godine održana prezentacija turističke ponude Slavonije i Baranje u suradnji s turističkom zajednicom Slavonskog Broda i turističkom zajednicom Brodskoposavske županije, na kojoj su sudjelovali novinari talijanskih medija i veće turističke agencije. Ovo predstavljanje turističke 38 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Snimanje emisije „Sereno Variabile“

Talijanski tisak o Hrvatskoj


ponude regije pobudilo je veliko zanimanje među talijanskim novinarima i agencijama te je večer protekla na opće zadovoljstvo svih uzvanika. Nakon pozdravnog govora i prezentacije turizma Hrvatske koju je održao direktor Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Milanu, Klaudio Stojnić, uslijedile su prezentacije za grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju koju je održao Damir Macanić, direktor Turističke zajednice grada Osijeka, za Grad Slavonski Brod i Brodsko-posavsku županiju Biljana Lončarić, direktorica Turističke zajednice grada Slavonskog Broda te za Vukovarsko-srijemsku županiju Rujana BušićSrpak, direktorica Turističke zajednice Vukovarsko- srijemske županije. Nakon prezentacije posluženi su gastronomski specijaliteti slavonske kuhinje. U suradnji s Glavnim uredom Hrvatske turističke zajednice organiziran je velik broj studijskih putovanja novinara te su dogovorene objave reportaža za sljedeću godinu. U tijeku su preliminarni pregovori za utvrđivanje promidžbenih aktivnosti na talijanskom tržištu za 2010. godinu.   Od do sada objavljenog materijala o Hrvatskoj svakako je za izdvojiti: - reportaža o Plitvičkim jezerima, Lika i Senj u mjesečniku „Itinerari e luoghi“ - reportaža o crkvi Sv. Marija na Skriljinah u Beramu u mjesečniku „Bell’Europi“ - reportaža o otoku Šolti u mjesečniku „Bell’Europa“ - reportaža o Istri u mjesečniku „Yacht capital“ - reportaža o Istri u mjesečniku „Riders“ - reportaža o Puli u tjedniku „I viaggi di repubblica“ - monografija „In viaggio Croazia“ - otoci Hrvatske u specijalnom prilogu mjesečnika „Bell’Europa“ - reportaža o otoku Hvaru u mjesečniku „Nautica“ - reportaža o otoku Hvaru u mjesečniku „Dove“ - wellness reportaža o Istri u mjesečniku „Turismo all’aria aperta“ - reportaža o otoku Braču u mjesečniku „Weekend viaggi“ i mnoge druge, a Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Milanu pružilo je adekvatne informacije za izradu vodiča o Hrvatskoj - izdavač Rizzoli, a koji će biti objavljen u proljeće 2010. godine. Podrška novinarima i ove je godine bila međunarodna: lani je Ispostava u Rimu surađivala s japanskim uredom u realizaciji talijansko-japanskih produkcija kuće Jacto, a ove je godine dala potporu malteškom televizijskom programu “PaqPaq”, najgledanijem programu (i tiskanom mjesečniku) za ljubitelje automobila, motora i čamaca. Redakcija programa „PaqPaq“ željela je dočarati maltežanima putovanje automobilom od Malte, preko Italije, do Dubrovnika duž čitave hrvatske obale.

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

39


vijesti iz predstavništava

Prezentacije hrvatske turističke ponude u Ferrari

Hrvatska pisanica u Ferrari

40 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Talijanski tisak o hrvatskoj turističkoj ponudi


Zahvaljujući izuzetno uspješnoj suradnji s novinarom Pasqualom Alfierijem u srpnju je objavljena monografija „I Viaggi del Sole – Croazia“. Već drugu godinu talijanski najpoznatiji financijski list „Il Sole24 Ore“ izdaje turističke monografije koje obrađuju najpoznatija turistička odredišta, zemlje, regije ili gradove. Srpanjsko izdanje bilo je posvećeno Hrvatskoj. Izdanju je prethodila promidžbena kampanja izdavačke kuće oglasima „Croatia experience“, objavljenima u listu „Il Sole24 Ore“ i na maxi posterima na svim prodajnim mjestima diljem Italije. Sveukupna komercijalna vrijednost objavljene monografije i oglasa prelazi 2.500.000 €. Prestižni turistički mjesečnici „Ville & Casali i Dove“ objavili su reportaže naših vjernih novinara Pasquala Alfierija i Nevija Doza. Podsjetimo da su gospoda Alfieri i Doz dobitnici nagrade Zlatna penkala za reportaže objavljene u talijanskom tisku u 2006. godini. U mjesečniku „Ville & Casali“ u reportaži naslovljenoj St. Tropez adriatica Alfieri slikovito opisuje Dubrovnik i okolicu, uz osvrt na poznati festival komorne glazbe Rachlin & Friends, koji se već više godina održava na trgovima i u znamenitim prostorima grada. Nevio Doz svojim fotografijama u reportaži Un magnifico settembre, objavljenim u mjesečniku „Dove“, poziva turiste na Hvar i prelijepu hrvatsku azurnu obalu. U istoj reportaži Alfieri, i sam istaknuti jedriličar, pripremio je osvrt za nautičare pod naslovom „A vela fra le isole: rotte, approdi e marina“ (Na jedra između otocima: rute, sidrišta i marine). Na poziv organizatora Ispostava Hrvatske turističke zajednice u Rimu sudjelovala je na II. međunarodnom wellness salonu Vivere in www.vivereinbenessere.com koji se održao na Ischiji, otoku svjetski poznatom po vulkanskim izvorima i termama u napuljskom akvatoriju. Manifestacija je održana od 25. do 27. studenoga u toplicama Castiglione. Mnogobrojni izlagači omogućili su posjetiteljima da se upoznaju s novostima koje nude specijalizirane tvrtke, institucije na području wellnessa. Izložbeni prostor bio je podijeljen na šest sektora: Turizam, Dermatologija, kozmetika i SPA, Wellness tehnologija, Wellness prehrana, Wellness izdavačke kuće, Wellness medicina. Hrvatska turistička zajednica također je predstavila svoju najnoviju brošuru Wellness Hrvatska koja je pridobila veliko zanimanje posjetitelja. Televizijska ekipa redakcije Sereno variabile i istoimene veoma popularne televizijske emisije, koja se emitira već dvadeset i pet godina na drugom programu talijanske državne postaje RAI, boravila je na Kvarneru koncem lipnja. Poznati televizijski novinar i dugogodišnji prijatelj Hrvatske, voditelj Osvaldo Bevilacqua, sa svojom ekipom posjetio je Opatijsku rivijeru, Kastav, otoke Cres, Lošinj i Susak te realizirao dvije reportaže. Prva reportaža na temu Ljeto na Kvarneru u trajanju od pola sata bila je prikazana 11. srpnja i postigla je izvanredne rezultate s prosječnim udjelom koji je iznosio 14 %. U drugoj emisiji emitiranoj 12. rujna voditelj je opisao sve što Talijan može posjetiti i dobiti tijekom jeseni na Kvarneru. Osvaldo Bevilacqua poručio je i na svoj originali način ilustrirao da se zahvaljujući blagoj mikroklimi i dobroj turističkoj ponudi sve do studenoga može uživati u moru i gastro i eno specijalitetima Kvarnera. Javljanjem iz Kastva voditelj je podsjetio talijansko gledateljstvo

Prezentacija Slavonskog Broda u Milanu

Prezentacije Slavonije i Baranje u Italiji www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

41


vijesti iz predstavništava da je upravo u tom malom srednjovjekovnom gradiću jedan od najboljih hrvatskih restorana Kukuriku, koji je nedavno pobijedio na nadmetanjima kuhara u poznatoj emisiji postaje RAI La prova del cuoco, osvojivši prestižno priznanje najboljeg restorana na Mediteranu. Sveukupna komercijalna vrijednost dvaju reportaža iznosi 3.360.000 €. Zahvaljujući izuzetno uspješnoj suradnji s novinarom Pasqualom Alfierijem u srpnju je objavljena monografija „I Viaggi del Sole – Croazia“. Već drugu godinu talijanski najpoznatiji financijski list „Il Sole24Ore“ izdaje turističke monografije koje obrađuju najpoznatija turistička odredišta, zemlje, regije ili gradove. Srpanjsko izdanje od 182 stranice bilo je posvećeno Hrvatskoj. Izdanju je prethodila promidžbena kampanja izdavačke kuće oglasima “Croatia experience” koji su bili objavljeni u listu „Il Sole24Ore“ i na jumbo plakatima na svim prodajnim mjestima diljem Italije. Sveukupna komercijalna vrijednost objavljene monografije i oglasa prelazi € 2.500.000. Sredinom rujna u Hrvatskoj je boravila ekipa televizijske kuće Sky, redakcije Leonardo. Tijekom sedmodnevnog boravka novinari su posjetili Zagreb, Kvarner te Krapinsko-zagorsku i Varaždinsku županiju. Glavna je tema dviju televizijskih reportaža, koje će se emitirati početkom sljedeće godine, tipična hrvatska arhitektura. Snimana su secesijska zdanja u Zagrebu, etno selo u Kumrovcu, dvorci Miljana i Trakošćan, barokni Varaždin, lovranske vile i secesijska arhitektura kraljice hrvatskog turizma Opatije.

SLOVENIJA Sve intenzivnije prezentacije Hrvatske na slovenskom tržištu

Proteklo razdoblje na slovenskom tržištu obilježio je vrlo afirmativan nastup hrvatskog turističkog gospodarstva te sustava turističkih zajednica. Jedna od najatraktivnijih prezentacija svakako je ona Turističke zajednice Malog Lošinja na skijalištu Kranjska Gora, na samom kraju skijaške sezone. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Sloveniji realiziralo je i brojne prezentacije hrvatske turističke ponude od kojih je najuspješnija bila već tradicionalna Hrvatska večer, s gostom Oliverom Dragojevićem. Uspješna promidžba odvijala se i u sklopu klapskih koncerata u Ljubljani i Novom Mestu. Oglašavanje je realizirano kombinirajući oglasnu kampanju na većim nacionalnim i komercijalnim (RTV SLO, POP TV) te regionalnim televizijama (Net TV, TV Idea, GTV Kranj, Vaš kanal, Šport TV) te objavljivanjem većeg broja dizajniranih oglasa orijentiranih na različite profile (specijalizirani magazini za nautiku, putovanja, kamping i slično, revije za mlade, visokotiražni besplatni časopisi, ženski magazini, lokalne novine, oglasni katalozi putničkih agencija). Od oglašavanja na internetu posebno ističemo Ringaraja.net – slovenski portal za djecu i mlade obitelji te Bolha. com –najveći slovenski internetski oglasni sustav. Proteklu sezonu obilježila su također tri velika priloga u dnevnim časopisima: Dnevniku – Hrvaška, Poletje 2009, Večeru - Počitnice na Hrvaškem 2009. te Delu. 42 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Organizirane su i dvije vrlo dobro posjećene poslovne radionice. Prva krajem prošle godine - radi opredjeljenja turoperatora i hotelijera te druga 1. travnja 2009., gdje je pedesetak turističkih tvrtki iz Hrvatske s tridesetak slovenskih agencija i organizatora putovanja oblikovalo ponudu za sezonu 2009. U predstavništvu Hrvatske turističke zajednice u Sloveniji je tijekom glavne sezone, zabilježeno veliko zanimanje i interes za Hrvatsku među slovenskim, ali i drugim stranim gostima. Slovenski su gosti posebno bili zainteresirani za hrvatske kampove, marine, privatni smještaj te informacije o putovanju u Hrvatsku. Tijekom ljetnog razdoblja podijeljen je i veliki broj brošura te kataloga. Objavljeno je također mnogo PR članaka te priloga o godišnjim odmorima Slovenaca u Hrvatskoj kao i ljepotama Hrvatske. Izdvajamo dva članka u časopisu Delo - prilog Dragice Sušnik o Plitvičkim jezerima i Agate Tomažič o ljepotama Kopačkog rita te TV prilog o najljepšim dalmatinskim otocima, gastronomiji i životu domaćina, novinarke Mojce Mavec. Prilog, koji je nastao na desetodnevnom jedrenju po Jadranu te u čijoj je organizaciji sudjelovao Glavni ured Hrvatske turističke zajednice i predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Sloveniji, a emitiran je u sklopu putopisnog serijala „Čez planke“ na RTV Sloveniji u udarnom nedjeljnom terminu. Tijekom ljetnih mjeseci aktivno se surađivalo sa slovenskim novinarima i medijima, dajući odgovore o hrvatskom turizmu te sudjelujući u tematskim emisijama i komentarima. Uz redovne aktivnosti predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Sloveniji započela je i priprema za posezonu kao i za nadolazeću turističku godinu u kojoj će, u okviru promidžbene kampanje, naglasak biti na konkretizaciji ponude, motiviranju dolazaka u vansezonskom razdoblju, a u komunikacijskom smislu koncentracija će biti usmjerena na internet.

Početkom listopada objavljen je poseban prilog Hrvaška, jesenzima kojeg jedan od najčitanijih dnevnih časopisa – „Dnevnik“ već tradicionalno objavljuje, a kojim će slovenskoj publici biti predstavljen dio sadržaja iz bogate posezonske turističke ponude cijele Hrvatske. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Sloveniji organizirat će 18. studenog poslovnu radionicu u ljubljanskom hotelu Mons s ciljem proširenja suradnje hrvatskih i slovenskih turističkih subjekta te oblikovanja ponude za nadolazeću godinu.

MA–ARSKA Odrađene promidžbene kampanje u Mađarskoj

Tijekom predsezone odrađene su sve planirane promidžbene aktivnosti Hrvatske turističke zajednice i Predstavništva u Mađarskoj, pa su tako odrađeni prilozi u mađarskim medijima, posebna kampanja oglašavanja na javnoj MTV1 televiziji, jumbo plakati, posebne prezentacije, nastupi na sajmovima i posebni projekti. Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza u Hrvatskoj je boravila ekipa javne televizije i nekoliko je puta tjedno za svoje informativne emisije, ponajprije za središnji dnevnik, slala priloge iz Hrvatske. Tako je tijekom lipnja, srpnja i kolovoza emitiran 41 prilog u trajanju od 173 minute. Treba naglasiti da je na istoj televiziji tijekom svibnja i lipnja u najgledanije vrijeme emitirano 112 spotova Hrvatske turističke zajednice (30 sek.). Budući da je već ranije predviđano kako će i ove godine mađarsko tržište trpjeti posljedice dugotrajne gospodarske krize, kampanja oglašavanja putem jumbo plakata

Poslovna radionica u Ljubljani

Prilozi o Hrvatskoj u časopisu „Dnevnik“ i „Večer“

Zagreb u mađarskom Chili magazinu www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

43


vijesti iz predstavništava produljila se na srpanj, i to na dodatnih 100 mjesta. Dakle, tijekom ove godine naš se plakat u Budimpešti i diljem Mađarske mogao vidjeti na više od 700 mjesta. Srpanj je u medijima svakako obilježila reportaža o Zagrebu u prestižnom „Chili“ magazinu, a čitatelji su na poklon dobili i film grada Zagreba na DVD-u .

»EŠKA Sve veća medijska pokrivenost Hrvatske u češkim medijima

Zbog ekonomske situacije u svijetu turistička je sezona 2009. bila jedna od najneizvjesnijih; ušli smo u nju puni očekivanja, ali i bojazni. Češki su službeni izvori predviđali smanjenje broja dolazaka Čeha u Hrvatsku u odnosu na prethodnu godinu i u svim medijima najavljivali smanjeno zanimanje Čeha za odmor u Hrvatskoj, uz predviđanje da će Česi dati prednost drugim, nama konkurentnim odredištima. Početak sezone na češkom tržištu nije nagovještavao ništa dobro: u prvih je 6 mjeseci zabilježen pad u broju ostvarenih noćenja od 14%. Statistike za prvih 8 mjeseci donijele su potpuno drukčiju sliku. U dva je udarna mjeseca, srpnju i kolovozu, manjak nadoknađen te su ostvareni rezultati gotovo na razini 2008., tj. pad u broju noćenja dosegnuo je razinu od 2%. Očekuje se da će ukupni rezultati 2009. biti približno na razini prošle godine, odnosno da Hrvatska i dalje ostaje tržišni vođa među inozemnim odredištima u koje češki građani putuju na odmor. Medijska je pokrivenost u razdoblju siječanj – kolovoz 2009. obuhvatila sve vrste čeških medija, tiskane, elektronske, televiziju i radio te je nadmašila rezultate ostvarene u 2008. To je ponajprije rezultat tradicionalnog zanimanja ovdašnjih medija za najomiljenije turističko odredište, ali i zalaganja i napora Predstavništva te održavanja dobrih odnosa s predstavnicima medija u Češkoj. Medijsko je oglašavanje iz sredstava Hrvatske turističke zajednice na državnoj televiziji u udarnim terminima i oglašavanje u tiskanim medijima uspješno provedeno u djelo te je dalo očite rezultate. Ukupna je vrijednost objavljenih članka, televizijskih i radijskih emisija i reportaža u Češkoj za razdoblje siječanj – kolovoz

O Hrvatskoj u češkom tisku

Prezentacija Slavonskog Broda u Brnu

44 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


četkom lipnja u Brnu i Pragu. U Brnu je 2. lipnja održana roadshow prezentacija TZG Slavonskog Broda. Kostimirana living history povorka (povorka živuće povijesti) dijelila je promidžbene materijale Slavonskog Broda i domaće kolačiće u središtu grada, a u poslijepodnevnim je satima sudjelovala na svečanom otvorenju velike izložbe povodom 260. godišnjice smrti baruna Trenka, koja se tijekom ljeta održavala na 7 mjesta u Brnu. Izložba se održavala pod pokroviteljstvom grada Brna i županije i imala je status službenoga kulturnog događanja u Češkoj povodom predsjedanja EU. Sljedećeg je dana u Pragu održana velika prezentacija TZŽ Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske na koju se odazvalo 50-ak novinara i predstavnika turoperatora i agencija. Prezentaciji je pribivao i veleposlanik RH u Češkoj Frane Krnić. Ostale se aktivnosti u ovoj godini većinom odnose na pripremanje sljedeće sezone. U tijeku su pripreme za već tradicionalni 4. hrvatski workshop koji se održava u sklopu sajma MADI Travel Market 3. studenog od 14.00 sati. Kapacitet workshopa je 50 poslovnih subjekata iz Hrvatske te i ove godine očekujemo maksimalnu popunjenost. Zanimanje je čeških partnera tradicionalno postojano, a svake godine workshop posjeti od 150 do 200 čeških partnera. Krajem tekuće godine, u suradnji s agencijom Media IN, dugogodišnjim partnerom Predstavništva, u sklopu 7. etape putujuće izložbe „Upoznaj svjetsku UNESCO baštinu“ planirana je samostalna izložba fotografija Hrvatske u vrlo zanimljivom prostoru, točnije u prostorima parlamenta Republike Češke.

2009. oko 3.500.000 eura, a u istom razdoblju 2008. bila je oko 3.200.000 eura. Od brojnih se napisa i izdanja ističe izdanje časopisa „Koktejl“ pod nazivom „Koktejl Special – Chorvatsko“, u cijelosti posvećeno Hrvatskoj. Časopis je nastao kao rezultat suradnje Predstavništva s novinarima redakcije i, naravno, ostvarenoga studijskog putovanja. Vrijednost ovog izdanja s 98 stranica teksta u boji procijenjena je na oko 650.000 eura. Dosad je ostvareno ukupno 5 studijskih putovanja novinara tiskanih medija i televizije. Studijska su putovanja bila tijekom travnja, svibnja, lipnja i rujna. Na ostvarenim je studijskim putovanjima sudjelovalo ukupno 19 novinara. Do kraja godine planira se još dva putovanja u listopadu (Češka televizija te grupno studijsko putovanje „Vinske ceste“). U suradnji s Češkom televizijom i poznatim TV novinarom i urednikom, dobitnikom Zlatne penkale, Františekom Karvanekom, počelo je snimanje materijala za projekt „Hrvatski Parkovi prirode“. Ciklus emisija će u svakoj od epizoda ispričati priču o jednom od hrvatskih parkova prirode i njegovoj okolici. Cilj je ciklusa, osim samih parkova prirode, prikazati i povijesne, kulturne, turističke, gastronomske i ine zanimljivosti cijele Hrvatske. Zasad je u tu svrhu odrađeno jedno studijsko putovanje (svibanj, Kopački rit), drugo je planirano za listopad 2009. (Telašćica i Vransko jezero), a treće za veljaču 2010. (Medvednica i Žumberačko-samoborsko gorje). Od prezentacija treba istaknuti dvodnevnu prezentacija Osječkobaranjske i Vukovarsko-srijemske županije u Češkoj održanu po-

VELIKA BRITANIJA Sve više upita Britanaca za Hrvatsku

Samo u protekla dva mjeseca Hrvatska je putem objavljenih reportaža i informacija u britanskim medijima potencijalno doprla do 160 milijuna ljudi, a vrijednost objavljenih materijala iznosi više od 370 milijuna kuna. Svakodnevnom intenzivnom komunikacijom s individualnim klijentima te turoperatorima, studijskim putovanjima u surad-

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

45


vijesti iz predstavništava

Britanski tisak o Hrvatskoj

nji s Glavnim uredom i lokalnim turističkim zajednicama, nastupima na sajmovima, ali i zapaženom oglasnom kampanjom, uspješno smo prezentirali Hrvatsku kao atraktivno turističko odredište te ju dodatno približili brojnim Britancima. Osnovne prednosti Hrvatske (prirodne ljepote, aktivan odmor, blizina odredišta) prezentirane kroz oglasnu kampanju pod sloganom „Out of this world and only 2 hours away? Naturally it’s Croatia“, definitivno su našle svoj put do krajnjih potrošača, o čemu svjedoči i povećan broj noćenja, što je prvi rast za osam mjeseci nakon dvije godine. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Londonu i dalje zaprima značajan broj upita Britanaca koji putuju u Hrvatsku tijekom jeseni, a dodatnoj će promidžbi svakako pridonijeti reportaže nakon studijskog putovanja novinara na područja Gorskog kotara i Kvarnera s temom promatranja ptica, medvjeda i dupina, stavljajući tako naglasak na posebne programe turističke ponude. Nedavno održana nogometna utakmica između Engleske i Hrvatske bila je povod za intervju za BBC Radio s Meri Matešić, direktoricom Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Londonu koja je govorila o Hrvatskoj kao o jednom od „sve popularnijih top-odredišta za Britance“ uživo u jutarnjem programu radija. Osim BBC-a, ITV-a koji ponovno priprema putovanje u Hrvatsku u sklopu svog reality programa te dviju irskih televizijskih postaja, vodeće britanske novine i dalje su pune pohvalnih članaka i reportaža o Hrvatskoj. 46 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

„The Promissed Land“ – Obećana zemlja,, „Captivated by Croatia“ −Očaran Hrvatskom, „Croatian Odyssey“, „Isles of Light – Croatia’s Dalmatian Coast“... samo su neki od naslova u najčitanijim dnevnim novinama i specijaliziranim magazinima o putovanju. Svakako treba izdvojiti „Sunday Times Travel Magazine“, srpanjsko izdanje, i reportažu na osam stranica pod naslovom „Lust resort“ o Opatiji, gdje je izvrsno prikazan sjaj prve dame hrvatskog turizma nekada i potencijal koji grad/regija pružaju danas. Časopis „Easy Living“, također srpanjsko izdanje, uvrstio je Dubrovnik među četiri najatraktivnija odredišta za „city breaks“ putovanja. „Daily Telegraph“ u reportaži o prelijepim hrvatskim otocima poziva pak na nezaobilazan posjet Splitu, nabrajajući neka od njegovih najpoznatijih mjesta za provod i smještaj, a tekst je ilustriran i atraktivnim fotografijama Splita. Dobitnik Zlatne penkale, Norman Wright, odmah je po povratku iz Hrvatske objavio reportaže, svaku na deset stranica, o Dubrovniku i Zagrebu u magazinu „Choice“. Hrvatska odredišta poput Zadra zauzimala su cijelo ljeto vodeće mjesto na ljestvici hit-odredišta za „ludi“ ljetni provod, ponajviše zahvaljujući glazbenim festivalima. U srpnju je predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Londonu sudjelovalo u organizaciji i realizaciji putovanja televizijske ekipe BBC-a koji su snimali u Splitu i Dubrovniku, a emisije su odmah puštene on-line u sklopu BBC Fast Track programa. Riječ je o programu koji je već nagrađen Zlatnom penkalom za svoje prethodno putovanje, odnosno emisije o Hrvatskoj, a gledanost programa je oko 50 milijuna gledatelja diljem svijeta. Hrvatska turistička ponuda, točnije ona nautička, predstavljena je i na Southampton Boat Show-u od 11. do 20. rujna 2009. na štandu Hrvatske gospodarske komore. U deset dana trajanja sajam je posjetilo 121.671 posjetitelja, a hrvatski je štand bio vrlo dobro posjećen. Ponudu je predstavilo 500 izlagača, a bilo je izloženo 1000 brodova. U listopadu je održan sastanak s vodećim turističkim novinarima, a većina aktivnosti bila je usmjerena na najznačajniju godišnju prezentaciju Hrvatske na britanskom tržištu – jednu od najvećih svjetskih turističkih burzi, na sajmu WTM, koji se održava od 9. do 12. studenog 2009. godine, a Hrvatska će se predstaviti s novim konceptom štanda, veličine 300m2. Kao poseban gost na tiskovnoj konferenciji ove će godine biti i najcjenjenija britanska stručnjakinja za ocjenjivanje kvalitete vina koja će govoriti o nagrađenim hrvatskim vinima.

FRANCUSKA Uspješne akcije i promidžba Hrvatske u Francuskoj

Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Parizu u ljetnom je periodu stavilo naglasak na organizaciju promidžbenih akcija s ciljem dinamiziranja rezervacija i prodaje, s obzirom na zastoj


te sudjelovanje na brojnim sajmovima akcije su koje je provelo Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Parizu. Hrvatska je tijekom ljetnih mjeseci bila posebno prisutna u francuskim medijima, a rezultat su brojne reportaže i napisi. Od ostalih promidžbenih aktivnosti Predstavništva svakako valja spomenuti sljedeće: Studijsko putovanje za 28 novinara iz četiri najvažnije francuske regije

Prezentacije Hrvatske u Francuskoj

Ovaj specijalni projekt organiziran je u suradnji s turoperatorom Marsans/Transtours koji je jedan od najvažnijih turoperatora za Hrvatsku. Cilj ove akcije bio je promovirati čarter letove iz četiri najvažnija provincijska grada: Lyon, Toulouse Marseille i Nantes. Putovanja su realizirana za četiri grupe novinara u terminima od 23. do 26. travnja, od 5. do 10. svibnja, od 8. do 11. svibnja i od 19. do 22. svibnja 2009. Svaka se grupa sastojala od šest do osam novinara predstavnika časopisa za široku publiku i za profesionalce, što je ukupno predstavljalo 28 novinara. Program se odvijao u Dubrovniku, Korčuli i na otocima, što je omogućilo novinarima da se upoznaju s bogatom turističkom ponudom regije. Brojni napisi i reportaže rezultat su ovog putovanja, a ukupna vrijednost objavljenog materijala procijenjena je na 316.705 €. Akcija “Tjedan Hrvatske” na radio postaji France Bleu Ile de France od 27. travnja do 1. svibnja i od 21. do 25. rujna.

u predsezoni, koji je uzrokovan novim kriznim ponašanjima potrošača. Na ovaj način nastojalo se potaknuti interes publike te pružiti potporu prodaji turoperatora koji su se ove godine globalno susreli s velikim poteškoćama u poslovanju. Ciljane PR aktivnosti, promidžbene akcije na radiju, nagradne igre za agente, direktni marketing prema putničkim agencijama, studijska putovanja za turoperatore, road show prezentacije

Ove godine je u dva navrata Hrvatska bila gost na radio postaji France Bleu Ile de France (pariška regija) u emisiji “Souvenez-vous: la Croatie”, tematski tjedan posvećen Hrvatskoj s nagradnom igrom vezanom za pitanja održivog razvitka: od 27. travnja do 1. svibnja i od 21. do 25. rujna. Program se sastojao od jednosatnih dnevnih emisija tijekom čitavog tjedna u koji je bila uključena i nagradna igra za slušatelje te komentari i intervju s direktoricom Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Parizu. Hrvatska je također značajno prezentirana na internetskoj stranici radio postaje tijekom čitave akcije. Dobitnici iz tjedna su išli u finalno natjecanje, gdje su partneri turoperatori poklonili pobjedniku putovanje za dvije osobe. U svibnju je to bio turoperator Marsans, a u rujnu Thomas Cook. Medija učinci ove akcije bili su značajni (1h/dnevno tijekom 5 dana): 630 000 slušatelja dnevno; 3000 posjetitelja na internetskoj stranici radio stanice. Vrijednost objavljenog materijala: 168.000€/sat ; a ukupna vrijednost u dva tjedna iznosila je čak 1.344.000 € U lipnju je održan tematski susret s partnerima, novinarima i turoperatorima prigodom lansiranja novog programa Envol Artistik, novog turoperatora specijaliziranog za tematska putovanja s naglaskom na umjetničkim aktivnostima. Radi se o veoma autentičnom i kvalitativnom proizvodu koji je pobudio veliki interes te je već ovog ljeta realizirao dobre rezultate i postigao zadovoljstvo klijenata. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

47


vijesti iz predstavništava Road show prezentacija Village Croatie održana je na trgu Raul Dautry ispred željezničke stanice Montparnasse (14ème arrondissement) koje je izuzetno posjećeno mjesto (180.000 ljudi dnevno). Akcija je organizirana s partnerima Novasol i Marsans te vlasnikom hrvatskog restorana koji je tijekom trajanja posluživao hrvatske specijalitete. Također, organizirana je izložba fotografija „Les grands espaces naturels de Croatie“, a 1. srpnja koktel za agencije i turoperatore. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Parizu je organiziralo 1. i 3. rujna dva sastanka s glavnim akterima na francuskom tržištu s ciljem razmjene i strateškog razmišljanja te pripreme za sezonu 2010. Iz analize ovogodišnje sezone, posebice problema i poteškoća s kojima su se turoperatori susretali u Hrvatskoj, definirana je suradnja i akcije kako bi 2010. bila što uspješnija. Profesionalni sajam Top Resa tradicionalno se održavao u gradu Deauvilleu, a ovogodišnji se po drugi puta održavao u Parizu. Tradicionalni susret u Deauvilleu ove godine zamijenjen je manifestacijom Université du Tourisme international koja se održala od 17. do 19. rujna. Hrvatski štand bio je odlično posjećen od strane novinara i predstavnika turoperatora te agenata, što je omogućilo brojne susrete i dogovore oko novih programa i promotivnih akcija. Prigodom ove značajne turističke manifestacije, predstavništvo je organiziralo u suradnji s partnerima turoperatorima Fram i Plein Vent, nagradnu igru Instantanés de Croatie, namijenjenu agentima u cijeloj Francuskoj. Agenti su mogli dobiti putovanje u hotelima Astarea/Mlini u organizaciji turoperatora Fram ili putovanje u hotelu Zora/Primošten u organizaciji turoperatora Plein Vent. Dodijeljene su i dodatne nagrade za dvjesto prvih agenata koji su sudjelovali u igri. Agenti su mogli sudjelovati u nagradnoj igri na dva načina: preko internetskih stranica Tourmag od 14. do 18. rujna i na samom sajmu od 22. do 25. rujna. Za sudjelovanje u igri trebalo je odgovoriti na četiri pitanja koja su se odnosila na temu održivog razvitka i turizma u Hrvatskoj. Od 14. do 18. rujna nagradna igra popraćena je na internetskim stranicama Tourmag.com u newsletteru, te oglasima koji vode na stranicu nagradne igre. Osim predviđenih sajmova, Hrvatska je sudjelovala na brojnim sajmovima gdje se turistička ponuda predstavila u suradnji s partnerima. Skupština CIC-a u Parizu u suradnji s Hrvatskim lovačkim savezom, Foire Internationale de Mulhouse i Gastronomare samo su neki na kojima je predstavljena hrvatska turistička ponuda. Tri informativno promotivna članka (17., 23. i 30 lipnja.) te intervju s direktoricom predstavništva hrvatske turističke zajednice u Francuskoj bili su objavljeni na stranicama TourMag.com te odaslani na adrese 7800 putničkih agencija. U poruci su pozivali agencije na suradnju, u smislu učinkovitije prodaje Hrvatske tijekom ljetnog perioda. U ljetnom periodu organizirana su četiri studijska putovanja za agente: Studijsko putovanje za 66 agenata turoperatora Look Voyages (od 8. do 10. lipnja) koji je jedan od najvažnijih turoperatora 48 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

za Hrvatsku na francuskom tržištu. Organizirano je studijsko putovanje za 66 agenata u regijama Šibenika i Splita. Studijsko putovanje za turoperatora JLL Travel (od 18. do 21. lipnja), novi turoperator, specijaliziran za segment grupnih putovanja. Cilj im je plasirati novi program za Hrvatsku u 2010., što je bio povod za organizaciju studijskog putovanja po Istri i Kvarneru. Studijsko putovanje turoperatora TCH Voyages (od 26. do 29. lipnja) koji je jedan od najvažnijih turoperatora na tržištu za privatni smještaj u Hrvatskoj. Traženi su novi i inovativni proizvodi u Hrvatskoj pa su usmjereni na Slavoniju i Baranju, gdje je organizirano studijsko putovanje. Oduševljeni su odredištem i ponudom regije te planiraju plasirati novi proizvod 2010. godine u sklopu ruralnog turizma. Studijsko putovanje za 99 agenata turoperatora Marsans (od 26. do 29. lipnja) koji je jedan od najvažnijih turoperatora za Hrvatsku na francuskom tržištu. Organizirano je i studijsko putovanje u Dubrovniku za 99 agenata s polaskom iz Pariza.

©VICARSKA Hrvatska sve traženije odredište za odmor Švicaraca

Od 17. do 26. kolovoza četveročlana ekipa Švicarske nacionalne TV SF1 u pratnji direktorice Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Švicarskoj, Nevenke Fuchs, odradila je studijsko putovanje. Hrvatska se predstavila dijelom i kroz razgovor s ljudima koje je popularna TV-voditeljica, Nicole Berchtold Leuenberger srela tijekom boravka u Hrvatskoj. Nicole, je kako bi što bolje pokazala raznolikost Hrvatske, pucala iz Gričkog topa, palila plinske svjetiljke na zagrebačkom Gornjem gradu, u Design studiju Croate dobila posebno za nju na licu mjesta izrađenu kravatu, obilazila je Plitvice s vodičem, učila kuhati brudet u restoranu Draga di Lovrana na vrhu Učke, tražila tartufe u Istri, jedrila u Rovinju… Tijekom proteklih mjeseci objavljeni su brojni članci o Hrvatskoj od kojih izdvajamo ove: - Novinar Daniel Riesen je nakon studijskog putovanja objavio članak na tri stranice „Kroatien hintern den Bergen“ u časopisu „Motor Sport Schweiz“ u nakladi od 14.447 primjeraka. U tekstu su opisani doživljaji motorističke ture kroz Hrvatsku od Zagorja preko Zagreba i okolice do Kvarnera i Dalmacije. Čitateljima je tura označena i na karti sa svim informacijama i preporukama. - Novinar René Ammann u časopisu „SI Style“ nakon studijskog putovanja objavio je članak na četiri stranice „Die schöne fremde Hvar“ u nakladi od 120.945 primjeraka. Tekst opisuje Hvar kao sunčani otok s čistim morem, novim hotelima, starim palačama i ljubaznim domaćinima te kao odredište “jet seta” iz cijelog svijeta, a budućim gostima daje preporuke za restorane, shopping, klubove i ostalo.


Claudia Bette – Wenngatz objavila je svoj članak „Sterne statt Balkan Groove“ na jednoj stranici časopisa Sonntags Zeitung u nakladi od 202.141 primjeraka. U članku se opisuje Hrvatska obala kao lifestyle odredište te s novim hotelima i kvalitetnom kuhinjom koja privlači sve imućnije goste. Najviše se opisuje novootvoreni hotel Monte Mullini, a spominje se i Hotel Kempinski. Od ostalih aktivnosti predstavništva svakako valja spomenuti sastanak s Unique Travelom. Naime, na sastanku s direktorom Unique Travela, M. Wipflijem doznali smo kako kako čarter Helvetica: Zürich – Krk – Pula - Zürich ostaje i 2010. godine i da će se zakupiti fiksna mjesta na čarteru Dubrovnik Airlines iz Basela za Dubrovnik te na čarteru Intersky za letove iz Friedrichshafena za Zadar i Pulu. Također, Croaticum ponovo „diže“ čarter Dubrovnik airline iz Züricha za Split dok Darwin i Baboo još nisu objavili svoje linije. Easyjet u sezoni najavljuje mogućnost uvođenja svakodnevnih linija iz Ženeve za Split (do sada je bilo 4x tjedno) te 4x tjedno za Dubrovnik (do sada je bilo 2x tjedno).

AUSTRIJA Uspješno odrađene promidžbene aktivnosti pomogle su u ostvarenju povećanja turističkog prometa

S ponosom ističemo da posezona za turiste iz Austrije traje i dalje, i da po svim najavama kod turoperatora i autobusera možemo očekivati i veliki broj grupa u rujnu i listopadu. Odrađena je izvrsna medijska i televizijska kampanja, turistička ponuda Hrvatske bila je svugdje prisutna, i to je ono što su Austrijanci pored izuzetnog poznavanja naše turističke ponude prepoznali te izvrsno prihvatili. Naravno, treba istaknuti da je i ove godine blizina odigrala važnu ulogu, ali zasigurno i sve bolja ponuda te cijene koju pružamo. Odrađen je niz promidžbenih kampanja. Tako je u srpnju u suradnji s osiguravajućom kućom „Grawe“ i „ORF“-om (Steiermarkt) promoviran turistički hrvatsko-njemački rječnik koji se tiskao u nakladi 50.000 primjeraka i koji su podijeljeni kroz mrežu poslovnica navedene osiguravajuće kuće. Navedeni rječnik pobudio je veliki medijski interes. U kolovozu je odrađena promidžbena kampanja s „ÖAMTC“om, gdje se na njihovim blogovima uz nagradnu igru, promovirao Kvarner s posebnim naglaskom na otok Rab te na naše nacionalne parkove. S najvećim austrijskim turoperatorom „Terra Reisen“ tiskane su korisne informacije koje sadrže sve potrebne servisne informacije, od novosti u turističkoj ponudi pa sve do informacija o prometnoj povezanosti. Informacija se distribuirala na šesto adresa turističkih agencija po Austriji. U rujnu je na ORF-u, u sklopu emisije „Schöner Leben“, započelo prikazivanje dokumentarnog turističkog filma o turističkoj ponudi i zanimljivostima Istre koje je realizirano u suradnji predstavništva Hrvatske turističke zajednice i TZ Istre.

Hrvatska je i dalje prisutna u austrijskom tisku

Već duži niz godina Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Austriji sudjeluje u realizaciji akcije „Mirno More“, koja se održava u Vodicama od 19. do 26. 09. 2009. godine. Naime, ove je godine prijavljeno čak 105 brodova, koji će omogućiti da preko 1.000 djece jedri po našem Jadranu. U sklopu Corps Touristique 22. rujna održan je i mice workshop, na kojem su bila prisutna 42 partnera. Također se započelo s pripremom promidžbenih aktivnosti za sljedeću godinu. Početkom listopada održan je promotivni let Innsbruck–Mali Lošinj. Novinari i predstavnici turističkih agencija upoznali su charter liniju koja će dogodine jednom tjedno www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

49


vijesti iz predstavništava od svibnja do kraja rujna povezivati ova dva odredišta. Navedeni charter predstavljao bi veliki iskorak za Mali Lošinj u dovođenju gostiju s relativno dalekog područja Tirola. U dogovoru s TZ Istre i turoperatorom „Terra Reisen“ početkom listopada, za 30 direktora i voditelja poslovnica iz Gornje i Donje Austrije te Steiermarkta, Kärtnera i Beča organiziran je posjet Umagu i Istri. I u medijima je Hrvatska, uz Italiju, dobila pozornost koja je izazvala pozitivne reakcije Austrijanaca, za koje se nadamo da će nas i sljedeće godine posjetiti u velikom broju.

BELGIJA Hrvatska - jedino mediteransko odredište s boljim turističkim rezultatima

Velika nagradna igra „Grand jeu des vacances“

Sezona 2009. godine bila je najteža od otvaranja Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Belgiji pa se objektivno smanjila potrošnja, a poglavito interes za turizam i putovanja, o čemu je najbolje svjedočio loš rezultat sajma u Antwerpenu kada je bilo realizirano 5% manje turističkih dolazaka nego prethodne, 2008. godine. Prodaja u siječnju bila je do 45% manja za Hrvatsku, a do 50% manja u cijelosti na belgijskom tržištu. Promidžbeni nastup Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Belgiji bio je koncentriran na Flandriju i Bruxelles odakle dolazi preko 80% gostiju. Ugovoren je period za kraj travnja i početak svibnja što se na kraju pokazalo opravdanim jer je potražnja « živnula » upravo u tom razdoblju, tako da su nastupi na TV-kanalu VTM i VITAYA te oglasi na tramvajima i autobusima pali u vrijeme najjačeg razdoblja prodaje. Kako bi se što više privuklo individualnih klijenata, organizirana su putovanja novinara i dodatne akcije: jedriličarska regata iz Luksemburga i Belgije u predsezoni te u posljednjem tjednu rujna, regata 4 FOR FUN i Natječaj „Grand jeu des vacances“ na Liberty TV. Obje regate donijele su značajan prostor u tiskovinama za visoko platežnu belgijsku publiku, a natječaj na Liberty TV-u plasirao je Hrvatsku na treće mjesto po interesu (poslije Portugala i Maroka) od 17 turističkih odredišta. Za Hrvatsku je bilo zainteresirano preko 11.000 posjetitelja web-stranice natječaja, od ukupno skoro 70.000. Promidžba koja je postala partnerstvo, a ostvarena je sa specijaliziranom revijom za glazbu Crescendo, također je doprinijela interesu za glazbene priredbe i festivale. Zahvaljujući svim prije navedenim akcijama te promptnom odgovaranju na e-mail i telefonske upite, Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Belgiji uspjelo je preokrenuti negativan trend ovogodišnje sezone ne samo u održavanje prošlogodišnjeg rezultata već i u povećanje i broja posjetitelja (+3%) i broja noćenja (+4%). Važno je napomenuti da je Republika Hrvatska jedino mediteransko odredište koje je u Kraljevini Belgiji za prvih 8 mjeseci zabilježilo bolji rezultat od onog u 2008. godini. 50 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

ŠPANJOLSKA Hrvatska turistička ponuda odlično predstavljena u Španjolskoj

Početkom ljeta i vrućina u Španjolskoj je započeo velik interes za last minute buking, a vidljivi su i rezultati sa španjolskog tržišta. Aviokompanije koje su imale izravne letove za Hrvatsku (Croatia Airlines, Iberia i Vueling), su vjerojatno zadovoljne rezultatima prodaje jer su avioni bili uglavnom puni, unatoč visokim cijenama. Naravno da su ti izravni letovi zajedno s čarter letovima omogućili Španjolcima jednostavniji dolazak u Hrvatsku iako se ove godine primijetio i veći interes za putovanje u Hrvatsku vlastitim automobilom ili kamperom. U ovoj godini je organizirano 15 studijskih putovanja za 45 novinara, a interes medija za Hrvatsku je velik. Na osnovu tih studijskih putovanja objavljuje se niz reportaža o Hrvatskoj u brojnim časopisima, a od onih objavljenih u periodu lipanj - rujan ističemo: - „Freesyle”, 6 stranica, „Hrvatska- kamen na kamen” - „Hola Viajes”, 5 stranica, „Roniti među potonulim brodovima u djevičanskom moru” - „Vanitas”, 4 stranice, „Hrvatska, autentični Mediteran” - „Paraisos”, 6 stranica, „Južna Dalmacija” - „SGE Cuadernos de viaje”, 12 stranica, „Hrvatska, od sjevera do juga”


- „La Vanguardia Viajar”, 3 stranice, „Hrvatska – pogled s prozora” - „Cinco Días”, 2 stranice, „Hvar – otok u modi” - „Mucho Viaje”, 12 stranica, „Hvar – perla Jadrana” - „La Vanguardia, estilos de vida”, 4 stranice, „Fenix Jadrana” - „ABC”, 2 stranice, „Hvar – Ibiza Jadrana” - „Buceadores”, 2 stranice, „Ronjenje u Hrvatskoj” - „La Voz de Galicia”, 2 stranice, „Istra – Hrvatska regija s talijanskim okusom” - „Relojes y Estilograficas”, 6 stranica, „Zagreb, kolijevka penkale” - „Woman”, 6 stranica, „Hrvatska – probuđena ljepotica” - „Motociclismo”, 3 stranice, „Hrvatska otvorena prema svijetu” U istom periodu na televiziji se emitiralo: - Repriza programa „Canal Cocina” snimljen lani (30 minuta), a prikazan čak 18 puta - Madrileños por el Mundo (50 min.), 1 put - Canal Viajar TV (50 min.), 11 puta - Intereconomia TV (30 min.), 1 put Ovome treba dodati i emisije emitirane ranijih mjeseci: - Andaluces por el mundo (30 min.), TV Andalucia, 1 put - Paraisos cercanos (1 sat), Television Española, 1 put - Repriza „Planeta Finito” (50 min.), La Sexta, 1 put Španjolski tisak o Hrvatskoj

Emitiranjem ovih dokumentarnih i zabavnih emisija bitno se povećala prisutnost Hrvatske na televiziji što je itekako privuklo pozornost gledatelja. Posebno treba izdvojiti „Paraisos Cercanos” – opširnu reportažu o kulturnoj baštini Hrvatske te popularne zabavne putopisne emisije „Madrileños por el mundo” i „Canal Viajar TV”. U međuvremenu je završilo i snimanje dokumentarnog filma TV-ekipe „La Cuatro TV“ u Dalmaciji koji će se prikazati tijekom listopada. Naredne godine planira se suradnja s drugim TV-kućama kako bi se nastavilo prisutstvo na televiziji putem reportaža, a bit će i repriza programa „Paraisos Cercanos”, „Viajar TV”, i „Madrileños por el Mundo”. Osim navedenih medija Hrvatska turistička ponuda predstavljena je i na popularnim radiopostajama: - Cadena Ser „Hoy por hoy” (30 min.) - Radio Nacional de España, „Nomadas” (50 min.)

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

51


vijesti iz predstavništava - Onda Cero „Gente Viajera” (15 min.) - La Cope, „Al sur de la semana” (20 min.) Sve navedene aktivnosti doprinose pozicioniranju Hrvatske kao atraktivnog odredišta u medijima, a dosadašnja protuvrijednost pojavljivanja u medijima ove godine je oko 4 milijuna EUR-a (skoro duplo veća nego 2007. godine). Posjet španjolskim web-stranicama www.visitacroacia.es je povećan za 54% u odnosu na isti period 2008. godine, a 19. svibnja web-stranice je posjetilo oko 6.000 korisnika (dok je u 2008. godini najveći broj korisnika u jednom danu bio oko 2.800). Uz sve navedeno u travnju je i kreirana fan-grupa na Facebook-u koja se koristi kao neformalni kanal za prenošenje vijesti i novosti od interesa prijateljima Hrvatske − www.facebook. com/home.php?#/pages/Cr” Croacia, el Mediterráneo tal como Era“. U travnju je pušten i „on-line tečaj o Hrvatskoj” za turističke agencije te se na osnovu dogovora s nekoliko velikih grupacija do sada na tečaj prijavilo oko 560 agenata.

SAD Brojni članci o Hrvatskoj u američkom tisku

Internetsko izdanje www.philasun.com donosi članak novinarke Renee Gordon pod nazivom „Incredible Croatia“. Novinarka je boravila na proljetnom studijskom putovanju u Hrvatskoj u organizaciji Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u New Yorku. U članku novinarka opisuje nastavak njezinog putovanja po Dalmaciji. Opisuje Korčulu i Dubrovnik, njihovu povijest, kulturne ljepote te Ston. Tekst je popraćen dvjema fotografijama Korčule. „Philadelphia Sun“, dnevne novine iz Philadelphije, donose članak novinarke Renee Gordon pod nazivom „Incredible Croatia“. Novinarka je boravila na proljetnom studijskom putovanju u Hrvatskoj u organizaciji našeg ureda. Članak je treći dio njene putopisne reportaže o boravku u Hrvatskoj, gdje opisuje Split te njegove ljepote, a članak je popraćen i fotografijom Splita. Tjednik „People“, koji je izuzetno popularan među američkom populacijom, u svom izdanju od 6. srpnja donosi u rubrici „Travel“ tekst pod naslovom „Top Adventure Trips“ novinarke Stefanie Michaels. Hrvatska je s otokom Hvarom na prvom mjestu pustolovnih odredišta, dok su na drugom mjestu Montana te Costa Rica. Novinarka naziva Hvar „otokom zabave” i njen je „must visit“ otok. Tekst je popraćen fotografijom Hvara.

U periodu od srpnja do rujna Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u New Yorku sudjelovalo je u objavi niza reportaža kako slijedi: „Conde Nast Traveler“ mjesečni časopis u svom izdanju za srpanj objavio je članak novinarke Brook Wilkinson i Eimear Lynch pod nazivom „The World on Sale“ (Islands Edition). U tekstu među europskim odredištima spominje se i Hvar koji se uspoređuje s St. Tropezom, a preporučuju se hoteli Riva, Adriana te hotel Amfora. Tekst je popraćen i fotografijom Hvara. Turistički časopis „ASTA Network“ u svom izdanju za ljeto donosi članak na četiri stranice naziva „Colors of Croatia“ novinara Bena Lerwilla. Članak opisuje Rijeku, Zagreb i Sinj kao važna kulturna odredišta u Hrvatskoj, Istru i otoke s najljepšim plažama, te Split i Dubrovnik za „gradske kauboje”. Članak je popraćen prekrasnim fotografijama u boji Riječkog karnevala, Zagreba, Brela te Korčule. Novinar također preporučuje putničke agencije u SAD-u koje turisti mogu kontaktirati za organizaciju putovanja u Hrvatsku. Dvomjesečnik „Metrosource“ u svom izdanju od 1. srpnja donosi članak novinara Jeffreyja Jamesa Keyesa pod nazivom „The Post Pride Prescription“. Prošle je jeseni novinar boravio u Istarskoj županiji te Kvarneru na studijskom putovanju u organizaciji Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u New Yorku. Na četiri stranice opisuje Pulu, Rovinj, Poreč i otok Cres te njihove ljepote. Također spominje gastronomske specijalitete tog kraja (tartufe) te posjet vinariji Nada na otoku Krku. Tekst je popraćen fotografijama pulske Arene, grada Rovinja, Poreča i Cresa. 52 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Prezentacija hrvatske turističke ponude u Las Vegasu


„The New York Times“, dnevne novine iz New Yorka, u svom nedjeljnom izdanju od 26. srpnja u rubrici Q&A novinar David G. Allan odgovaraju čitateljici iz Washingtona, Nicole Haber, na upit „Is Croatia Fine for Women Solo Travelers?“. U tekstu se citira novinar Jon Bowermaster, autor nekoliko članaka u „NY Timesu“, koji kaže da je Hrvatska sigurna zemlja i preporučuje odlazak na Hvar ili Dubrovnik te posjet nekim od svjetionika na Dalmatinskoj obali o kojima je Jon Bowermaster pisao u „NY Timesu“, a članak je popraćen fotografijom Straduna. „Elite traveler“, mjesečni ekskluzivni časopis, u svom izdanju za kolovoz donosi članak pod nazivom „New Megayacht Marinas“ novinarke Kim Kavin. U tekstu se spominje obnovljena Mandalina Marina u Šibeniku kao prva „megayachts” marina u Hrvatskoj. Navode se budući planovi kompanije „Nautical Centar Prgin“ (shopping centar uz marinu, rezidencije i apartmani). Islands, mjesečni časopis, u svom izdanju za kolovoz u rubrici „Best Islands to live on“ donosi članak o Braču dvije novinarke, Amy Cassell i Kendall Hamilton. Brač se našao u društvu najpoznatijih svjetskih otoka na kojima novinarke preporučuju provođenje života. U tekstu se Brač opisuje kao jedan od najvećih i najuređenijih otoka s prekrasnim plažama, maslinicima te gastronomskom ponudom. Novinarke također spominju gospodina Tonija Duzica, porijeklom Hrvata, koji je prije pet godina napustio život u Texasu te se doselio na otok Brač. Gospodin Toni s oduševljenjem priča o svom životu na otoku Braču u kojem je zaista naučio kako kvalitetno živjeti. Tekst je popraćen prekrasnom fotografijom Brača. „Travel+Leisure“, mjesečni časopis, donosi članak novinara Petera Jona Lindberga „The World Is My Oyster“. Članak je tekst o najpoznatijim svjetskim mjestima gdje se uzgajaju kamenice. Od odredišta spominje se i Mali Ston te konoba Bako s Komiže na otoku Visu, kao jedan od najboljih restorana na svijetu, gdje se može uživati u najboljim kamenicama. „International Travel News“, mjesečni časopis, u svom izdanju za kolovoz donosi dva članka. Prvi je Davida Prindla „The Pros and Cons of a 5-country whirlwind tour of Eastern Europe“. Novinar je plovio Dunavom u organizaciji kruzing kompanije Grand Circle Travel iz Bostona. Posjetili su Mađarsku, Bugarsku, Srbiju i Hrvatsku-Slavoniju. Drugi članak pod nazivom „The Garden Path“ autorice Yvonne Michie Horn govori o njezinom posjetu otoku Lopudu. Novinarka opisuje ljepote otoka, spominje Gjorgjic-Mayneri Park, boutique hotel La Villa. Tekst je popraćen dvjema fotografijama Lopuda. Dvomjesečnik „Latitudes&Attitudes Seafaring“ u svom izdanju za srpanj-kolovoz donosi članak Woodyja Hendersona „Cruising gear recommendation“. U članku novinar opisuje jedrenje dalmatinskom obalom te preporučuje posjet Splitu i Dubrovniku. Spominje Dioklecijanovu palaču u Splitu te zidine u Dubrovniku kao mjesta koja se svakako moraju posjetiti. Novinar je oduševljen mediteranskom kuhinjom te vinima.

Internetsko izdanje www.nytimes.com od 5. kolovoza donosi u rubrici „International real estate“ članak pod nazivom „House Hunting in...Croatia“ novinarke Virginie C. Mcquire. Tekst na dvije stranice prepun prekrasnih fotografija vila i plaža donosi informacije o cijenama nekretnina u Dalmaciji, Istri i Kvarneru. Također se spominje da su najčešći kupci nekretnina na našoj obali Poljaci, Francuzi i Belgijanci. Internetsko izdanje www.livemint.com, od 11. kolovoza donosi članak novinarke Kristin Vukovic „The living room stories“. Novinarka je porijeklom Hrvatica, a živi u New Yorku te opisuje svoj boravak u Dubrovniku, gdje će se ovih dana vjenčati. Opisuje svoj razgovor s lokalnim stanovnicima grada, stradanjima za vrijeme Domovinskog rata, kulturnim ljepotama grada Dubrovnika, turističkom usponu te svakako preporučuje smještaj u Villi Ragusa u Starom Gradu. „Metroline“, dvotjedni časopis u svom izdanju od 15. kolovoza donosi članak naziva „A Quest for La Dolce Vita-Part I“ novinara Dona Churcha i Tonyja Schillacija. Novinari su plovili na brodu Royal Caribbean International te uz Italiju posjetili i Dubrovnik. „Chicago Tribune“, dnevne novine iz Chicaga u svom izdanju od 15. kolovoza u rubrici Travel donose članak naziva „Peace on Vis“, izuzetno popularne novinarke Karen Torme Olson. U organizaciji Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u New Yorku, novinarka je ovog srpnja boravila u Hrvatskoj, u Dubrovniku i na otoku Visu. U tekstu se opisuju znamenitosti Visa prekrasne špilje (Plava i Zelena špilja), uvala Stiniva, plaže Zaglav, Milna i Rukavac. Novinarka je posjetila i vinariju Lipanović, restoran Vila Kaliopa te uživala u domaćim svježim morskim specijalitetima. Tekst je veoma informativan s obiljem informacija o Visu i kako provesti vrijeme na otoku, a popraćen je prekrasnom fotografijom plaže te uvalom Stiniva. „Wall Street Journal“, dnevne novine u svom vikend izdanju od 20. kolovoza donose tekst novinara Aarona Mainesa pod nazivom „Slow Boat to Croatia“. Tekst govori o drvenim brodovima naziva „Bulet“, usidrenim u Marini na otoku Murteru, kojima zainteresirani imaju priliku oploviti Dalmatinsku obalu. Novinar koji je plovio na jednom od tih brodova, s posebnim oduševljenjem spominje posjet Nacionalnom Parku Kornati te gradu Dubrovniku. Dnevne novine „The New York Times“ u svom izdanju od 23. kolovoza donose u rubrici Q&A upit Dusty Rhodes Haverty iz Marietta, Georgia, koja traži preporuku što raditi u Istri. Novinar David G. Allan preporučuje posjet konobi Mondo u Motovunu te razgled grada kao i posjet Zagrebu. Novinar smatra da je „Istra New Tuscany“, regija u Hrvatskoj koja obiluje interesantnim mjestima. Dnevne novine „The New York Times“ u izdanju od 6. rujna na cijeloj stranici objavljuju tekst našeg novinara Alexa Crevara o Zagrebu, u rubrici „36 Hours“. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

53


vijesti iz predstavništava Uz mnoštvo fotografija Zagreba, piše o restoranima, barovima, mjestima za izlaske kao i o navikama Zagrepčana. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u New Yorku krajem kolovoza dobilo je nagradu za 2009. godinu u kategoriji „Best vacation value Europe“ od poznatog časopisa „Travel Age West California“. Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje za “outstanding achievement in the travel industry” gdje je u velikoj konkurenciji odabrano 110 kompanija, osoba i odredišta. Studijska putovanja

Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u New Yorku pripremilo je studijska putovanja za posjet regiji Lika-Karlovac od 8. do 13. rujna 2009. Odazvala su se četiri novinara iz SAD-a: Jean Spoljaric, novinarka koja piše za časopis „GoNomad“, James C. Weaver, koji piše za različite publikacije u SAD-u („New York Trend“, „Journal&Topics“ iz Chicaga, „Chestnut Hill“ iz Philadelphije, časopis „Antiques & Collecting“), Stephen R. Hample, novinar koji piše za dnevne novine „Bozeman Daily Chronicle“ te novinarka Elizabeth Granger, koja piše za AAA („American Automobile Association“) „Home and Away“. Odrađeno je i studijsko putovanje za četiri novinara od 22. do 30. rujna 2009. u Istru i Kvarner, a novinari koji su sudjelovali na putovanju su: Bruce Fancher, novinar iz New Yorka koji piše za časopis „CEOTraveler“, Kristin Vukovic, novinarka iz New Yorka koja piše za „The Wall Street Journal“ (časopis „New York Resident“) te za internetsku stranicu livemint.co, Michael Snow, novinar iz Washingtona čiji su članci objavljeni diljem SAD-a (istovremeno je vlasnik i glavni urednik internetske stranice www. mikesnowonline.com te Alex Feshenko iz Washingtona, fotograf koji radi zajedno s Michael Snowom. Odrađeno je i studijsko putovanje produkcijske kuće Wealth TV iz Kalifornije, koja dolazi u Hrvatsku od 20. do 28. rujna 2009. godine. U TV ekipi bilo je dvoje novinara: Ashley Colburn, producentica i voditeljica te John Sneedden, kamerman. Snimili su dvije TV epizode: „Vicarious Escapes“ i „WOW Croatia“. Glavne teme njihovih TV epizoda luksuzni su hoteli, snimanje dvoraca i muzeja, noćni život u najpoznatijim klubovima u Hrvatskoj te gastronomska ponuda Hrvatske. ASTA The Trade Show, Las Vegas Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u New Yorku je od 12. do 19. rujna 2009. godine prezentiralo hrvatsku turističku ponudu na sajmu ASTA TRADE show. Također su ove godine u Las Vegasu svoj štand imali i Turistička zajednica grada Zagreba, Katarina Line i turistička agencija Speranza Tours. Hrvatski štand bio je smješten na najboljem mjestu, uz Poljsku, Grčku, Cipar i Tursku, te je bio izuzetno dobro posjećen uz nevjerojatno velik interes za Hrvatsku. Ovaj sajam je namijenjen putničkim agentima iz čitave Amerike. Bilo je 204 izlagača i posjetili su ga brojni specijalizirani putnički agenti. Tijekom razgovora s agentima, već se polako zaboravlja 2009. koja je u Americi obilježena kao recesijska godina, a spominjale su se i grupne rezervacije na manjim krstašima te grupe za Dubrovnik, Zagreb i Split. 54 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

37. Incentive Travel& Meeting Executive Show, Chicago Od 29. rujna do 1. listopada 2009. u konvencijskom centru Mc Cormik u Chicagu održan je 37. Incentive Travel& Meeting Executive Show. Ove je godine bilo 364 izlagača iz cijeloga svijeta. „Incentive planners“ - predstavnici agencija koji prodaju insentive segment turističke ponude - posjetili su ovaj trade show u velikom broju. Hrvatska je ponuda bila prezentirana pod nazivom „Croatian Convention Center“, a sudjelovali su Hrvatski kongresni i insentiv ured, predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u New Yorku te Kongresni ured grada Zagreba. Sudjelovale su također i agencije DMC koje rade s američkim tržištem i velikim korporacijama namijenjenim za Incentive & Meetings putovanjima, a to su: Elite travel agencija iz Dubrovnika, Kempinski iz Savudrije te predstavnici agencije IMS Horizon. Unatoč recesijskoj godini i storniranju grupnih putovanja na europska odredišta, Hrvatska i dalje bilježi interes zbog prednosti vlastite valute jer je euro zona postala preskupa za Amerikance. Razgovarali smo s predstavnicima najvećih incentive kuća, kao što su Maritz, Meeetings Abroad, gdje se ohrabrujuće govorilo o 2010. godini, kao godini vraćanju bookinga za insentive segment turističke ponude.

SKANDINAVIJA Sve aktivnija promidžba hrvatske turističke ponude na skandinavskom tržištu

Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice za Skandinaviju i Baltik je u 2009. godini ostvarilo nekoliko aktivnosti koje su izvan uobičajenih načina promidžbe: televizijske nagradne igre i “Go! Croatia”. Televizijske nagradne igre realizirane su u suradnji s promotivnim agencijama te su ostvarile impozantne televizijske i internet-kampanje uz minimalne troškove. Prikazano je cca. 300 spotova na švedskoj i danskoj televiziji uz trošak od svega 20.000 eura (produkcija i nagrada). Sistem je postavljen na sljedeći način: -promotivna agencija zakupljuje prostor na TV-u za emitiranje spotova od 30’ uz nagradno pitanje gledateljima; -promotivna agencija odabire zemlju-odredište koje je popularno i koje će stimulirati gledatelje na sudjelovanje u nagradnoj igri; -prikazuje se spot i postavlja jednostavno pitanje o tom odredištu; -gledatelji odgovaraju putem SMS-a, a cijenom SMS-a gledatelji plaćaju troškove televizijske kampanje; -odredište osigurava nagradu Aktivno sudjelovanje gledatelja koji žele odgovoriti na pitanje, pojačava efekt prikazivanja spota. Druga aktivnost bila je “GO! CROATIA” − manifestacija pod čijim je nazivom jedinstven pristup promidžbi koji spaja nekoliko aktivnosti: -susreti i poslovni sastanci s agencijama; -prezentacija za medije; -oglasna kampanja; -komunikacija s publikom putem promidžbenog štanda u naj-


prometnijem shopping centru glavnog grada (oko 80.000 prolaznika dnevno). Manifestacija je trodnevna, a zahvaljujući oglašavanju veći broj publike posjećuje štand. “Go!Croatia” organizira se u Helsinkiju s nastojanjem da postane tradicionalna prezentacija. Kako je od ove godine Ryanair uveo novu avioliniju iz Stockholma (Skavsta) za Zadar u trajanju od travnja do listopada, dva puta tjedno, Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice za Skandinaviju i Baltik bilo je angažirano u promidžbi zadarske regije. Prilikom prvog leta bila je organizirana mala svečanost otvaranja nove linije te su organizirana studijska putovanja što je rezultiralo brojnim reportažama iz zadarske regije od kojih se može izdvojiti zadnja objavljena u dnevnom listu „Dagens Nyheter“ u nakladi od 339.800 primjeraka s naslovom ”Himmelska Zadar” (Božanstveni Zadar).

Nadovezujući se na poseban prilog o Hrvatskoj, dnevni list „SME“ objavio je kao samostalni prilog „Autokartu Republike Hrvatske“ (100.000 primjeraka koje je redakcija otisnula o svom trošku). Od ostalih posebnih priloga o Hrvatskoj, koji su objavljeni u suradnji s predstavništvom Hrvatske turističke zajednice u Slovačkoj početkom srpnja, možemo spomenuti prilog dnevnog lista „PRAVDA“, koji je objavljen na osam stranica, kao i izdanje posebnog priloga u dnevnom listu „NOVÝ ČAS“ (naklada 220.000 primjeraka, najčitaniji dnevni list u RS), čak na 32 stranice. Zanimljive informacije za turiste koji su željeli putovati u Hrvatsku u suradnji s Uredom predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Slovačkoj objavili su i drugi slovački časopisi i

http://www.dn.se/resor/kroatien/himmelska-zadar-1.955988 Za studeni Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice za Skandinaviju i Baltik priprema u Stockholmu promidžbu tartufa u suradnji s poznatim restoranom ”Aubergine” te uvoznikom Zigante tratufa.

SLOVA»KA Aktivnosti predstavništva u Slovačkoj u prethodnom razdoblju nadovezale su se na intenzivnu prezentaciju hrvatske turističke ponude iz proljetnih mjeseci radi informiranja što većeg broja potencijalnih gostiju koji su se još samo odlučivali gdje će ove godine provesti godišnji odmor. Bilo je jako puno aktivnosti koje su, sudeći po dosad realiziranim rezultatima sa slovačkog tržišta, naišli na pozitivan odjek kod Slovaka. Spomenute aktivnosti protekle su u duhu slogana s kojim Hrvatska turistička zajednica već nekoliko godina realizira oglašavanje na slovačkom tržištu − „Viete, kde je slovenské more? Predsa v Chorvátsku!“ (Znate li gdje se nalazi slovačko more? Naravno, u Hrvatskoj!) Na najintenzivniju prezentaciju Hrvatske putem oglašavanja Hrvatske turističke zajednice u tiskovnim medijima, na televiziji, na internetu i putem megaboarda (u mjesecima travanj – lipanj) se u prethodnom razdoblju nadovezala uska suradnja s izabranim slovačkim dnevnim listovima i časopisima. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Slovačkoj uložilo je velik napor kako bi uspješno surađivali sa slovačkim medijima pa je nekoliko slovačkih dnevnih listova sa značajnim utjecajem na javnost objavilo posebne priloge o Hrvatskoj. Od mnoštva realiziranih tekstova možemo spomenuti barem nekoliko. Već tradicionalna suradnja ureda s dnevnim listom „SME„ (spada među najčitanije, naklada 100.000 primjeraka) rezultirala je posebnim prilogom o Hrvatskoj na osam stranica u razdoblju prije glavne turističke sezone. Potencijalnim turistima, koji su željeli posjetiti Hrvatsku, prilog je dao sve potrebne servisne informacije, teme vezane uz kulturni turizam, prirodnu baštinu, popis pojedinih atraktivnih hrvatskih odredišta i slično.

O hrvatskoj turističkoj ponudi u slovačkom tisku

Slovački tisak o Hrvatskoj www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

55


vijesti iz predstavništava dnevni listovi. Široki prostor u slovačkim medijima dobile su i reportaže sa studijskih putovanja novinara, koja su u organizaciji Hrvatske turističke zajednice realizirana ove godine, ali i reportaže koje su nastale temeljem studijskih putovanja još iz prethodne godine. Od iznimno uspješnih reportaža, koje su objavljene u prethodnom razdoblju, možemo spomenuti reportažu na pet stranica u lifestyle magazinu „MIAU“ pod nazivom „Gurmán v Slavónii“ (Gurman u Slavoniji), koja je rezultat studijskog putovanja slovačkih novinara ove godine u Slavoniji i Baranji. Rezultat spomenutog studijskog putovanja je i opsežna reportaža u časopisu „Wellness“ pod nazivom „Po krk v pive“ – U pivu do grla (tematski usmjerena na wellness-ponudu u Slavonskom Brodu) kao i televizijske reportaže koje je emitirala državna slovačka televizija STV 1. Od ostalih reportaža, koje su nastale kao rezultat studijskih putovanja novinara ove godine u Hrvatskoj, potrebno je spomenuti odličnu reportažu „Imotske oči“ u dnevnom listu „SME“, kao i 2 reportaže novinara iz časopisa „VOYAGE“. Dvije spomenute reportaže pod nazivom „Neobjavené poklady Chorvátska – putovanie po hradoch a zámkoch“ (Neotkriveno blago Hrvatske) i „Zastavenie v Záhrebe“ (Kratki predah u Zagrebu)− rezultati su studijskog putovanja u organizaciji Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice s tematikom „Dvorci Hrvatske“. U rujnu su realizirana i 2 studijska putovanja novinara. U vremenu od 8. do 13. rujna organizirano je studijsko putovanje slovačke novinarke iz lifystyle časopisa „Woman magazin“ na području Like i Karlovca (grupno studijsko putovanje stranih predstavnika medija u organizaciji Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice). U razdoblju od 14. do 18. rujna ove godine realizirano je već tradicionalno grupno studijsko putovanje slovačkih novinara. Sudionici putovanja bili su predstavnici glavnih dnevnih listova i časopisa te državnog slovačkog radija Slovak Radio I. Na studijskom putovanju na području Istarske županije bilo je 8 novinara, a tema putovanja bila je usmjerena prvenstveno na ponudu Istre u posezoni s naglaskom na kulturnu i prirodnu baštinu, golf terene, agroturizam, vinogradarstvo, gastronomsku ponudu regije te posebne turističke atrakcije. Od aktivnosti predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Slovačkoj potrebno je spomenuti tradicionalnu suradnju (već osmi put) na projektu s turističkom agencijom CK My Way na pripremi „Business Regate“ na području hrvatskog Jadrana za top menadžment vodećih tvrtki u Slovačkoj. Regata i nakon mnogo godina plijeni veliku pozornost sudionika te slovačkih medija. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Slovačkoj sudjelovalo je i na nekoliko manifestacija u suradnji s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Slovačkoj. Od brojnih aktivnosti mogu se spomenuti „Hrvatski dan“ na Privatnoj slavenskoj gimnaziji u Bratislavi, gdje je predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Slovačkoj prezentiralo široku ponudu promidžbenih materijala i dijelilo nagrade (suvenire) učenicima koji su sudjelovali na natjecanju literarnih i radova o Hrvatskoj. U organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Slovačkoj i Ministarstva kulture Republike Hrvatske početkom srpnja u Bratislavi je realizirana izložba „Suvremeno hrvatsko kiparstvo“. Spomenutu izložbu je predstavništvo Hrvatske turističke 56 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

zajednice u Slovačkoj nadopunilo širokom ponudom aktualnih promidžbenog materijala Hrvatske turističke zajednice s naglaskom na kulturnu baštinu. Putem bogate ponude različitih promidžbenih materijala predstavništvo se prezentiralo na već tradicionalnoj priredbi „Festival hrvatske kulture“, koja je realizirana u Devinskom Novom Selu (kod Bratislave) u organizaciji „Hrvatskog kulturnog saveza u Slovačkoj“. Zahvaljujući gore navedenim aktivnostima koje su se nadovezivale na brojne prezentacije od početka ove godine, Hrvatska je kao turističko odredište nesumnjivo najviše prezentirana mediteranska zemlja na slovačkom tržištu.

POLJSKA Gastro specijaliteti Slavonije i Baranje na poljskoj televiziji

Veliki promotor Hrvatske i hrvatskog turizma, poljska TVzvijezda, Robert Maklowicz, inače dobitnik Zlatne penkale 2007. godine, realizirao je tri TV-emisije svog TV-programa „Maklowicz w podrozy” u istočnoj Slavoniji i Hrvatskom Podunavlju, u terminu od 28. kolovoza do 5. rujna 2009. godine. Program je realiziran za nacionalnu poljsku TV, TVP 2, a prva od 3 emisije emitirana je već polovicom listopada ove godine. Program je realiziran u Iloku, Vukovaru, Osijeku i Baranji. Od snimljenog materijala bit će prikazano ukupno 18 emisija na najgledanijem turističko-gastronomskom programu u Poljskoj, realiziranih s Predstavništvom Hrvatske turističke zajednice u Poljskoj. U suradnji s putničkom agencijom Katarina Line iz Opatije, Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Poljskoj organiziralo je studijsko putovanje drvenim jedrenjacima po južnom Jadranu za poljske TV-postaje: TVP Info, TVP Polonia i TVP Krakow. Putovanje je realizirano u terminu od 1. do 5. srpnja 2009. godine, a na putovanju su bili i dobitnici Zlatne penkale iz 2005. godine, Elzbieta i Andrzej Lisowscy, jedni od najpoznatijih poljskih putopisaca s kojima predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Poljskoj surađuje od početka svog djelovanja.

Na osječkoj tržnici svoje umijeće kuhanja predstavio je i popularni Robert Maklowicz


Nastavljajući dobru suradnju s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Poljskoj, Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Poljskoj 15. srpnja bilo je pozvano na Poljsko-hrvatsku parlamentarnu grupu poljskog Sejma. Za tu je prigodu prikazan presjek osmogodišnjih aktivnosti djelovanja Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Poljskoj. Najveći poljski IT-portal, Onet.pl, odnosno njegov turistički servis Podroze.onet.pl, dodijelili su Makarskoj priznanje za najljepšu plažu i cjelovitost dojma u kvaliteti usluge između nominiranih plaža i mjesta duž hrvatske obale. To je tradicionalno internet glasovanje korisnika navedenog portala, a ove godine u glasovanju je sudjelovalo 25.000 korisnika.

JAPAN Hrvatska turistička ponuda sve prisutnija u Japanu

U prethodnom razdoblju na japanskom je tržištu odrađeno nekoliko prezentacija naše zemlje. Udruženje svjetskih turističkih zajednica (ANTOR) unazad par godina organizira događaj „Let’s go Kaigai“ na poznatim tokijskim lokacijama. Ove godine događaj je organiziran 11. srpnja u kompleksu Midtowna u kojem se nalaze dućani, hoteli, restorani, izložbene dvorane i sl. Na samom događaju sudjelovalo je više od četrdeset zemalja te brojne japanske tvrtke. Budući da se sljedeće godine u Hrvatskoj organizira olimpijada u fizici za studente, Predstavništvo u Japanu organiziralo je predstavljanje Hrvatske za sudionike iz Japana. Prezentacija za studente fizike i njihove profesore održala se 2. kolovoza 2009. godine. U suradnji s turističkom agencijom „Meitetsu“, čije je sjedište u Nagoyi, najvećem gradu Aichi prefekture u kojoj je 2005. godine održan „Aichi Expo 2005.“, održane su dvije prezentacije u prostorima Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Naime, u početku je bila predviđena jedna prezentacija, no kako je interes publike bio veći od planiranog, odlučeno je organiziranje druge prezentacije istog dana. Na svakoj prezentaciji prisustvovalo je više od pedeset osoba koje često putuju u inozemstvo koristeći „Meitetsui“ agenciju. U rujnu je organizirana prezentacija Hrvatske u suradnji s turističkom agencijom „Club Tourism“, koja osim čarter letova organiziranih već dvije godine, ulaže velike napore u predstavljanje organiziranih putovanja u Hrvatsku. Zrakoplovna tvrtka Austrian Airlines u svom će časopisu godišnjeg izdanja predstaviti Istru, što će zasigurno pozitivno utjecati na povećanje dolazaka turista iz Japana, ali i cijelog svijeta. Novinari su posjetili Istru tijekom rujna.

nudi putovanja u koje je uključena Hrvatska više od trideset godina i svake godine organiziraju događaj „Tabi Festa“ tijekom kojeg posjetitelji mogu upoznati odredišta za koje se interesiraju. Hrvatska je imala svoj izložbeni prostor na kojem su se mogli dobiti promidžbeni materijali. U suradnji s TZG Zagreba organizirane su road show prezentacije i to: 14. rujna u Sapporu, 15. rujna u Osaki i 16. rujna u Tokiju. Svaka prezentacija sastojala se od prikazivanja promidžbenog turističkog filma grada Zagreba, prezentacije, izvedbe violončelistice Ane Rucner i filma o Japancima u Zagrebu. Po reakcijama i komentarima sudionika može se zaključiti da su sve prezentacije bile uspješne. Poslovna radionica na kojoj je sudjelovalo 14 hrvatskih tvrtki/institucija i više od 80 japanskih turističkih djelatnika organizirana je 16. rujna 2009. godine. Nakon prezentacije o Hrvatskoj svaka je tvrtka/institucija imala priliku predstaviti i svoju ponudu. Poslovna radionica trajala je dva sata tijekom kojih su mnogi djelatnici japanskih turističkih zajednica došli posjetiti hrvatske partnere. Nakon poslovne radionice organiziran je prijem gdje su posluženi hrvatski specijaliteti. Najveći međunarodni turistički sajam u Japanu „JATA World Travel Fair“ se u 2009. godini održao od 18. do 20. rujna. Uređenje štanda i veličina dojmila je mnoge posjetitelje koji su često naglašavali odličnu prezentaciju na sajmu. Novina ovogodišnjeg izlaganja su čipkarice iz Lepoglave koje su tijekom sajma čipkale i održavale radionice. Japanski posjetitelji u velikom su broju pokazali interes za lepoglavskim čipkama i gotovo svaki posjetitelj hrvatskog štanda htio je fotografirati čipku ili se fotografirati u društvu čipkarica.

Aktivnost promidžbe paralelno se odvijala i na korejskom tržištu, a tijekom 2009. godine realizirano je predstavljanje Hrvatske turističke ponude na sajmu „Busan International Travel Fair 2009“. Tijekom četiri dana održavanja, sajam je posjetilo više od 91.000 posjetitelja. Turistička agencija „World Air Service“ Prezentacija hrvatske turističke ponude Japanu www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

57


iz rada glavnog ureda

iz rada glavnog ureda VOLIM HRVATSKU 2009. Hrvatska turistička zajednica je početkom godine tradicionalno započela projekt VOLIM HRVATSKU. Prva konstituirajuća sjednica Stožera, tijekom koje su dogovoreni elementi operativnog plana projekta, održana je 29. siječnja 2009. godine u Zagrebu. Nakon toga su uslijedili koordinacijski sastanci Stožera na terenu, i to u tri županije: Sisačko – moslavačkoj (ožujak), Dubrovačko – neretvanskoj (svibanj) te Vukovarsko – srijemskoj (lipanj). Uz članove Stožera, na sastancima su sudjelovali i medijski pokrovitelji akcije Volim Hrvatsku te novinari iz svih krajeva naše zemlje koji pišu o turizmu i stoga prate i ovu važnu akciju. Svaki sastanak Stožera bio je upotpunjen razgledavanjem turističkih potencijala, odnosno novih investicija i projekata koji su realizirani u svrhu unapređenja i poboljšanja turističke ponude. Nezaobilazni detalj svakog posjeta su naravno poboljšanja i uređenost pojedinog odredišta, a ekološko – edukativna akcija Volim Hrvatsku službeno je započet sadnjom drvoreda kestena u Hrvatskoj Kostajnici. Projekt Volim Hrvatsku svake godine oplemenjuju i djeca, pišući i crtajući radove na zadanu temu koja je ove godine bila „Zeleno i plavo srce Hrvatske“. Hrvatska turistička zajednica i turističke zajednice županija u ožujku su, uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, raspisale interni natječaj za najbolji rad učenika i djece. Na natječaj je pristiglo oko 60-tak radova iz svih županija lijepe naše, a najbolji radovi dobili su nagrade koje su mladim autorima, početkom srpnja, svečano dodijeljene u prostorijama Hrvatskog državnog arhiva. Po završetku svečane dodjele, za nagrađenu djecu organiziran je stručni razgled grada Zagreba. U projektu Volim Hrvatsku, svakako treba spomenuti i izbor Europske destinacije izvrsnosti. Izbor za Europske destinacije izvrsnosti započeo je 2005. godine kao pilot-projekt u zemljama članicama Europske unije. Hrvatska je dobila mogućnost sudjelovanja, ali bez prava na financijsku potporu (2006./2007.), kada je Sveti Martin na Muri proglašen, uz još devet destinacija, turističkom destinacijom izvrsnosti na ruralnom području. Nacionalni pobjednik za izbor «Europske destinacije izvrsnosti» 2007./2008. je Đurđevac, a nacionalni pobjednik za 2008./2009. godinu je NP Sjeverni Velebit. Tema je bila „Turizam i zaštićena područja“. Povjerenstvo Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice obišlo je kandidate i ocijenilo ih prema općim uvjetima Europske komisije, i nacionalnim kriterijima. Turističke zajednice županija su u zadanom roku, odnosno do 31. siječnja 2009. godine, Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice poslale popis od, ukupno 19 destinacija, a povjerenstvo Ministarstva turizma i Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice odabralo je 10 destinacija zaštićenih područja, od kojih je u uži izbor ušlo 5 te je tako NP Sjeverni Velebit osvojio ovo važno priznanje. Sukladno kalendaru aktivnosti, Glavni ured Hrvatske turističke zajednice objavio je 1. listopada 2009. godine natječaj u turističkim zajednicama županija (koje imaju obvezu o natječaju 58 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


izvijestiti sve svoje turističke zajednice) za prijavu kandidatura za izbor nacionalnog pobjednika za Europsku destinaciju izvrsnosti 2009./2010. na temu “Turizam uz vode”.

Plavi cvijet dodjeljuje se NOVALJI za kvalitetan pomak u uređenosti turističkog mjesta.

Sve kandidature trebaju stići u Glavni ured najkasnije do 30. studenoga 2009. godine, na adresu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice. U srpnju su županijski timovi Povjerenstva za Plavi i Zeleni cvijet obišli kandidirana odredišta i pojedinačne elemente u svojoj županiji te pripremili Povjerenstvu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice kandidature u zadanim kategorijama akcija. Povjerenstvo Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice je od sredine srpnja obišlo kontinentalni i primorski dio Hrvatske te je za rujan priredilo Povjerenstvu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, proširenom medijskim pokroviteljima akcije, najbolje kandidate koji su ušli u uži izbor.

Obilazak Povjerenstva u akciji Plavi cvijet

Nagrađeni u akciji Plavi cvijet 2009. Povjerenstvo Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, prošireno predstavnicima medijskih pokrovitelja „Glasa Istre”, „Novog lista”, „Zadarskog lista”, „Slobodne Dalmacije”, „Jutarnjeg lista” i Hrvatskog radija, obavilo je završni obilazak i bodovanje kandidata u akciji Plavi cvijet 2009., u kojoj se ocjenjuje uređenost gradova, općina i mjesta primorske Hrvatske. Pobjednici Plavog cvijeta za 2009. godinu su: u kategoriji iznad 20.000 stanovnika 1. Split 2. Dubrovnik 3. Zadar u kategoriji od 10.000 do 20.000 stanovnika 1. Opatija 2. Rovinj 3. Makarska u kategoriji do 10.000 stanovnika 1. Rab 2. Vodice 3. Vrsar Pojedinačni elementi: 1. Park u mjestu: PARK OLGE BAN – Poreč 2. Javna plaža: VELA PLAŽA AMFORE - BONJ – Hvar 3. Benzinska postaja: CROBENZ – Novi Vinodolski 4. Poštanski ured: PU Baška Voda 5. Okućnica privatne kuće: Obitelj Guščić - Kampor, otok Rab 6. Turistički informativni centar: TIC Cavtat, TZO Konavle 7. Turistička ponuda ili zanimljivost: Đurovića špilja – Zračna luka Dubrovnik 8. Suvenir: Suvenirski program Solane Nin www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

59


iz rada glavnog ureda Nagrađeni u akciji Zeleni cvijet 2009. Povjerenstvo Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, prošireno predstavnicima medijskih pokrovitelja - HRVATSKI RADIO 2. PROGRAM, TURIST PLUS i NATIONAL GEOGRAPHIC ZAGREB, obavilo je završni obilazak i bodovanje kandidata u akciji Zeleni cvijet 2009., u kojoj se ocjenjuje uređenost mjesta i pojedinačnih elemenata kontinentalne Hrvatske Mjesta preko 40.000 stanovnika: 1. SLAVONSKI BROD 2. KARLOVAC 3. SISAK Mjesta od 20.000 do 40.000 stanovnika: 1. ČAKOVEC 2. ĐAKOVO 3. ZAPREŠIĆ

Obilazak Povjerenstva u akciji Zeleni cvijet

Mjesta do 20.000 stanovnika: 1. STUBIČKE TOPLICE 2. LABIN 3. DARUVAR POJEDINAČNI ELEMENTI: 1. Park u mjestu: PARK ZRINJEVAC - ZAGREB 2. Okućnica privatne kuće: Obitelj NIKŠIĆ, Matije Gupca 21 KUPLJENOVO, kod ZAPREŠIĆA 3. Javna plaža ili kupalište: TERME TUHELJ - TUHELJSKE TOPLICE 4. Benzinska postaja: INA Ul. V. Nazora bb, ĐAKOVO 5. Poštanski ured: PU DELNICE 6. Turističko informativni centar: TIC ROČ 7. Turistička ponuda: KELTSKA NOĆ - TZG SISAK 8. Suvenir: LIST PLATANE - KARLOVAC proizvođač Alma Dubravčić, Obrt za izradu suvenira i ukrasnih predmeta ART-a Zeleni cvijet dodjeljuje se Varaždinu, za dugogodišnju kontinuiranu hortikulturnu uređenost te pomake u uređenju i opremanju grada.

U okviru projekta Volim Hrvatsku svake se godine provodi i program Čovjek – ključ uspjeha u turizmu koji je usmjeren na podizanje razine gostoljubivosti i stvaranja klime dobrodošlice na odredištu. Svrha ovog programa je obuhvatiti sve djelatnosti koje sudjeluju u stvaranju „slike“ o Hrvatskoj kao turističkom odredištu, i one koje svojim radom mogu utjecati na podizanje kvalitete turizma kao najvažnijeg hrvatskog izvoznog proizvoda. Izbor najboljih djelatnika godine u turizmu, u 23 kategorije, provodi se svake godine, i to od strane organizatora putovanja, agencijskog djelatnika, privatnog iznajmljivača, pa sve do čistača, vozača, taksista, djelatnika u sustavu turističkih zajednica. U nastavku donosimo popis najboljih. NAJBOLJI DJELATNICI GODINE U TURIZMU 2009. 1. DJELATNIK GODINE u kategoriji organizator putovanja: GEORGES VIALARD AGENCE DE VOYAGES FRAM, FRANCUSKA 2. DJELATNIK GODINE u kategoriji agencijski djelatnik: ROBERT SEDLAR PUTNIČKA AGENCIJA ADRIATIC TRAVEL & TRADE d.o.o., ZAGREB 3. DJELATNIK GODINE u kategoriji djelatnik prodaje i marketinga u turizmu: IVICA PERKOVIĆ HP RIVIJERA ŠIBENIK

60 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


4. DJELATNIK GODINE u kategoriji turistički animator: GORDANA TARIBA TN i KAMP AMARIN, ROVINJ

16. DJELATNIK GODINE u kategoriji vozač: MIRKO KRAMAR AUTOTRANS, d.o.o., RIJEKA

5. DJELATNIK GODINE u kategoriji turistički vodič: IVOR MAYER PUTNIČKA AGENCIJA DANUBIUMTORUS, VUKOVAR

17. DJELATNIK GODINE u kategoriji taksist: MIROSLAV BURŠIĆ ODBOR ZA AUTO-TAXI PRIJEVOZ HOK ROVINJ   18. DJELATNIK GODINE u kategoriji prodavač JASMINKA REMENAR METSS d.o.o. ČAKOVEC, PRODAVAONICA 45/1 DONJI KRALJEVEC

6. DJELATNIK GODINE u kategoriji recepcijski djelatnik: GOJKO OMBLA HOTEL PINIJA, ZADAR 7. DJELATNIK GODINE u kategoriji konobar: LJUBICA ŽILIĆ HOTELI MAKARSKA d.d. 8. DJELATNIK GODINE u kategoriji kuhar: ZLATKO MARINOVIĆ RESTORAN NOŠTROMO, SPLIT 9. DJELATNIK GODINE u kategoriji djelatnik hotelskog domaćinstva: ANKICA HAPAN HOTEL DUBROVNIK PALACE 10. DJELATNIK GODINE u kategoriji privatni iznajmljivač: ANČICA JURKOVIĆ VILLA ANDA, JADRANOVO 11. DJELATNIK GODINE u kategoriji carinik: ANTE ŽANETIĆ CARINARNICA DUBROVNIK, CARINSKA ISPOSTAVA KORČULA 12. DJELATNIK GODINE u kategoriji policajac: Posada sl. plovila P 116: DAMIR VITASOVIĆ, DEAN CATELA, ALEN DOKUŠ POSTAJA POMORSKE POLICIJE, PU ISTARSKE 13. DJELATNIK GODINE u kategoriji inspektor: JASNA BOŽIĆ VIŠI GOSP. INSPEKTOR, DRŽAVNI INSPEKTORAT, PJ RIJEKA, ISPOSTAVA DELNICE 14. DJELATNIK GODINE u kategoriji djelatnik u pomorskom prijevozu: ANTE GRANIĆ JADROLINIJA d.d., RIJEKA, ZAPOVJEDNIK BRODA M/T „MARKO POLO“   15. DJELATNIK GODINE u kategoriji djelatnik u zračnom prijevozu: ZORAN VILJAC CROATIA AIRLINES, SEKTOR LETAČKIH OPERACIJA

19. DJELATNIK GODINE u kategoriji hortikulturni djelatnik: NEDJELJKA ŽUPANIĆ FLORA VTC d.o.o., VIROVITICA 20. DJELATNIK GODINE u kategoriji čistač: MARKO MRAKOVČIĆ GTD “VECLA”, KRK 21. DJELATNIK GODINE u kategoriji spasilac na plažama i bazenima: DARIO BURMAS PLAŽA HOTELA VALAMAR DUBROVNIK PRESIDENT, DUBROVNIK 22. DJELATNIK GODINE u kategoriji djelatnik u ostalim uslužnim djelatnostima: SINIŠA JURKOVIĆ HRVATSKI AUTOKLUB, POMOĆ NA CESTI   23. DJELATNIK GODINE u kategoriji djelatnik u sustavu turističkih zajednica: NENAD MILIN TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA JEZERA Hrvatska turistička zajednica ovim putem čestita sustavu turističkih zajednica na odlično odrađenoj akciji, kao i svim nagrađenima u akcijama Plavi, Zeleni cvijet, EDEN, te Čovjek ključ uspjeha u turizmu. Upravo aktivnost turističkih zajednica u sveukupnosti hrvatskog prostora na konkretnim, naoko običnim detaljima, presudno je važna za uspjeh ovog projekta.

EUROPSKE DESTINACIJE IZVRSNOSTI EDEN U prošlom broju HTZ glasnika izvijestili smo o nacionalnom pobjedniku u projektu EDEN te o aktivnostima Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice koje su odrađene na projektu. Ovogodišnji pobjednik na temu „Turizam i zaštićena područja“ je NP Sjeverni Velebit. Tema projekta EDEN za 2010. godinu je „Turizam uz vode“. Hrvatska turistička zajednica prijavila je sudjelovanje, prikupila www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

61


iz rada glavnog ureda potrebnu dokumentaciju te je od Europske komisije za turizam pri Direktoratu za poduzetništvo i industriju u Bruxellesu dobila potvrdu za sudjelovanje. S ovogodišnjim nacionalnim pobjednikom, Hrvatska turistička zajednica sudjelovat će na izložbenom sajmu organiziranom u okviru Turističkog foruma, Dana europskog turizma, a svečane dodjele nagrade za Europsku destinaciju izvrsnosti održane su u Bruxellesu 8. i 9. listopada 2009. godine. S ciljem da se poveća prepoznatljivost, izgradi atraktivan profil projekta EDEN i da se promovira turizam održivog razvoja kao suvremen i kreativan način provođenja odmora, Europska komisija predložila je izbor nacionalnih ambasadora EDEN-a. Prema preporuci, to bi trebale biti poznate, javne osobe kao npr. pisci, novinari, sportaši ili umjetnici koji su već na neki način uključeni u promoviranje zdravog i ekološkog stila života. Zadatak ambasadora bi bio širiti poruku kako je Europa prepuna skrivenih dragocjenosti koje treba otkriti. Zadaci ambasadora EDEN-a su: - spomenuti projekt EDEN i istaknuti važnost održivog turizma na radiju, TV, tisku određeni broj puta; - objaviti logo EDEN-a na svojoj Internet stranici; - izraziti vlastito viđenje projekta i važnost održivog razvoja turizma u vlastitom tekstu koji će biti objavljen i na stranici Europske komisije; - sudjelovati na nacionalnoj svečanosti i europskoj dodjeli nagrada - posjetiti nacionalnog pobjednika - i sudjelovati u raznim aktivnostima na poziv Europske komisije. Budući da je Europska komisija preporučila da nacionalnog ambasadora izabere nacionalni turistički ured, Hrvatska turistička zajednica odlučila je gospođu Lidiju Komes, novinarku Hrvatskoga radija proglasiti za veleposlanicu Hrvatske za projekt EDEN (Europske destinacije izvrsnosti). Gospođa Komes je urednica - komentator u Obrazovnom programu Hrvatskoga radija i godinama uređuje i vodi poznatu ekološku emisiju „Slušaj kako zemlja diše“, projekt „Najljepši školski vrtovi u Hrvatskoj“, a u Bruxellesu je članica žirija „ENTENTE FLORALE“ (Europsko natjecanje za najljepše gradove Europe), autorica je brojnih tekstova i više knjiga ekološkog profila, dobitnica je mnogobrojnih priznanja za svoj novinarski rad između ostalog Zlatnog Oskara i Velebitske degenije, najviših priznanja u Hrvatskoj za zaštitu okoliša, a također i brojnih europskih priznanja. Sukladno kalendaru aktivnosti, Glavni ured Hrvatske turističke zajednice objavio je natječaj u turističkim zajednicama županija (koje imaju obvezu o natječaju izvijestiti sve svoje turističke zajednice) za prijavu kandidatura za izbor nacionalnog pobjednika za Europsku destinaciju izvrsnosti 2009/2010. na temu “Turizam uz vode”. Sve kandidature trebaju stići u Glavni ured najkasnije do 30. studenoga 2009. godine na adresu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice. 62 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Neće se razmatrati kandidature koje nisu: upućene od županijske turističke zajednice, izabrane prema zadanim kriterijima, poslane na obrascu (koji se nalazi na www.hrvatska.hr) i koje nisu stigle u Glavni ured Hrvatske turističke zajednice do 30. studenoga 2009. godine.

SERVIS DOBRODOŠLICE I OVE GODINE NA USLUZI GOSTIMA Kako bi gosti bili što bolje informirani u našoj zemlji, Hrvatska turistička zajednica provela je u suradnji sa sustavom turističkih zajednica tradicionalno i ove godine, od sredine lipnja do početka rujna servis dobrodošlice pod nazivom “Welcome servis”. Aktivnost dijeljenja promidžbenih materijala te davanja svih servisnih turističkih informacija odvijala se na najfrekventnijim graničnim prijelazima i to: Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Macelj, Rupa, Pasjak, Brod na Kupi, Bregana, Duboševica, Donji Miholjac, Kaštel, Plovanija, Požane, Mursko Središće te na području turističke zajednice Metkovića. Servis dobrodošlice je odlično prihvaćena akcija od strane turista i daje gostima na ulazu u zemlju sve potrebne informacije o odredištima od kulturne, zabavne, sportsko – rekreativne i gastronomske ponude, pa sve do prometne povezanosti i raznih općih informacija. Spomenimo da je na graničnim prijelazima u špici sezone podijeljeno čak 1.072.260 komada raznih promidžbenih materijala i suvenira Hrvatske turističke zajednice.


Na inicijativu i u dogovoru s Ministarstvom turizma, Hrvatska turistička zajednica je u suradnji s tvrtkom „Jamnica“ u špici turističke sezone, u srpnju i kolovozu, tijekom subota, organizirala servis dobrodošlice za automobiliste na putu prema hrvatskim turističkim odredištima. U navedenu svrhu, tvrtka „Jamnica“ je osigurala donaciju 20.000 litara izvorske vode „Jana“, koju su informatori Hrvatske turističke zajednice dijelili zajedno s promidžbenim materijalima iz vlastite naklade (Cestovno-turističkom kartom Hrvatske i brošurom Info 2009. - turističke informacije), motoriziranim turistima, u vrijeme najfrekventnijeg prolaska vozila kroz naplatnu postaju Lučko. Za ovu su potrebu informatori Hrvatske turističke zajednice podijelili 26.300 komada promidžbenih materijala i suvenira.

basadora koji su u nekoliko minuta svog govora o hrvatskim ljepotama pozivali na ljetovanje u Hrvatskoj.

POJAČANE AKTIVNOSTI ONLINE MARKETINGA Tijekom srpnja i kolovoza Služba za Internet pojačala je aktivnosti online marketinga. Prioritet je bilo tempirano pojačanje i praćenje plaćene Google kampanje u okvirima planiranih iznosa te aktivnosti na društvenim servisima. U srpnju je Hrvatska turistička zajednica nagradila poklon paketima deset najaktivnijih članova Facebook stranice Croatia, koji su u lipnju objavili najzanimljivije fotografije odnosno misli o svojem odmoru u Hrvatskoj.

Akcija je najvećim dijelom popraćena oglašavanjem putem Interneta za čije su potrebe također izrađeni banneri i reklamni spotovi. Aplikacija Croatia Challenge bila je okosnica akcije budući da je davala mogućnost osvajanja pet nagrada u obliku besplatnih ljetovanja u Hrvatskoj. Natjecatelji koji bi odigrali igru dobili bi mogućnost pozivanja svojih prijatelja putem e-maila da učine isto. Pravo na nagradu osiguravali su oni natjecatelji čijih se najviše prijatelja odazvalo na e-mail poziv. „Croatia Challenge“ do početka rujna bilježi 53.522 posjeta, s najvećim brojem posjeta 16. lipnja (3.400). Posjetitelji su većinom iz Hrvatske (15.504), zatim iz Makedonije (12.600), Njemačke (516), Italije (220), Austrije (305), ali i iz SAD-a (320) pa čak i Australije (99).

Podsjetimo, Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, pokrenuli su 9. lipnja 2009. godine nacionalnu akciju „Postani ambasador hrvatskog turizma“ na internetu. Cilj akcije bio je pozvati građane i osobe iz javnog života da kao dobrovoljni ambasadori hrvatskog turizma promoviraju Hrvatsku diljem svijeta i predstave je kao privlačno turističko odredište. Za potrebe Hrvatske turističke zajednice tvrtka McCann Ericsson izradila je Facebook aplikacije „Croatia Challenge“, „Croatia e-card“ te „Test osobnosti“ i objedinila ih sa micrositeom na adresi www.ambasadorturizma.com.hr – hrvatska verzija te www. welcometocroatia.com.hr – verzija na engleskom jeziku. Microsite također obuhvaća i kratke video isječke poznatih am-

„Croatia e-card“ do početka rujna bilježi 1.912 posjeta, s najviše posjeta 22. lipnja (94). Posjetitelji su najvećim dijelom iz Hrvatske (1.766). Microsite je posjetilo 88.860 ljudi iz cijelog svijeta. Najviše interesa i pažnje usmjerili su aplikaciji „Croatia Challenge“ koja je nudila mogućnost osvajanja nagrada. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

63


iz rada glavnog ureda U konačnici Hrvatska turistička zajednica nastavlja održavati microsite te i dalje objavljuje video isječke koji još stižu iz ureda predstavništva Hrvatske turističke zajednice u svijetu, a na kojima novinari i poznate ličnosti iz stranih zemalja po uzoru na ostale pozivaju na ljetovanje u Hrvatskoj. Trenutno postoji 105 takvih video prezentacija koje će poslužiti u daljnjoj promidžbi, iako je nagradna igra gotova. Također, u srpnju su odabrani pobjednici akcije Ambasador hrvatskog turizma te su im dodijeljene nagrade u obliku besplatnog ljetovanja u Hrvatskoj. Zanimljivo je da je dobitnica glavne nagrade natjecateljica iz Brazila.

Nacionalnom parku Plitvička jezera. Drugi dan boravka novinari su posjetili Primorsko–goransku županiju, Nacionalni park Risnjak koji je uključio obilazak planinskih brzaca i autohtonih kuća s vodenim mlinovima i pilanama. Uslijedio je povratak u Zagreb gdje su gosti posjetili Medvednicu, Sljeme te Samoborsko gorje. Posjet Sisačko-moslavačkoj županiji obuhvatio je posjet Parku prirode Lonjskom polju i Europskom selu roda Čigoć nakon čega su se novinari uputili prema Osječko-baranjskoj županiji. Novinari su u Slavoniji posjetili grad Osijek, Park prirode Kopački rit te obišli autohtona seljačka obiteljska gospodarstva na tom području. Zadnji dan obilaska završio je s posjetom Parku prirode Papuk i obilaskom poučne staze Ružica grad. U svim gradovima i mjestima organiziran je bogat program s predstavljanjem prirodnih ljepota i ponude same regije. Na studijskom putovanju sudjelovalo je 23 stranih novinara iz: Italije, Njemačke, Rusije, Španjolske, Velike Britanije, Švedske, Mađarske i Slovenije. LIKA-KARLOVAC

STUDIJSKA PUTOVANJA NOVINARA I SURADNJA S NOVINARIMA U razdoblju od siječnja do rujna 2009. godine Hrvatsku je, u potpunoj organizaciji Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice posjetilo 639, dok su je u djelomičnoj organizaciji posjetila 48 strana predstavnika medija što ukupno predstavlja 687 stranih predstavnika medija na studijskim putovanjima u Hrvatskoj. Tijekom srpnja i kolovoza organizirano je 32 studijska putovanja. Također, do rujna 2009. godine dostavljeno je devet mjesečnih priopćenja (newsletter) s novostima i zanimljivostima iz hrvatske turističke ponude koji su se putem naših predstavništava i PRagencija dostavljali inozemnim novinarima. Do rujna su realizirana tri tematska studijska putovanja: Dvorci Hrvatske, Prirodne ljepote i Lika-Karlovac. U listopadu će se održati i zadnje ovogodišnje grupno putovanje koje će obraditi posebno temu Vinske ceste središnje Hrvatske. PRIRODNE LJEPOTE KONTINENTALNE HRVATSKE

Hrvatska turistička zajednica organizirala je studijsko putovanje kako bi se inozemni novinari što bolje upoznali s prirodnim ljepotama kontinentalne Hrvatske, nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Program obilaska trajao je u periodu od 2. do 7. lipnja 2009. godine. Studijsko putovanje obuhvaćalo je posjet gradu Zagrebu s naglaskom na zelene gradske zone (Zelena potkova Ribnjak, Jarun i Bundek) te posjet Ličko – senjskoj županiji, 64 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

U svrhu pojačane promidžbe kontinentalne Hrvatske, Hrvatska turistička zajednica organizirala je studijsko putovanje kako bi se inozemni novinari što bolje upoznali s potencijalima turističke regije Lika – Karlovac. Za ovo studijsko putovanje Hrvatska turistička zajednica je u suradnji s Turističkim zajednicama Ličko-senjske i Karlovačke županije, Turističkim zajednicama grada Zagreba i Ogulina, lokalnim turističkim zajednicama te Nacionalnim parkovima Sjeverni Velebit i Plitvička jezera osmislila program obilaska od 8. do 13. rujna 2009. godine. Na studijskom putovanju boravilo je oko 20 novinara i to iz: SAD-a, Velike Britanije, Italije, Japana, Njemačke, Slovenije, Slovačke i Španjolske. Šesterodnevni program putovanja započeo je razgledom grada Zagreba. Drugi dan putovanja organiziran je posjet Ogulinu te posjet Frankopanskom kaštelu i Đulinom ponoru uz animaciju po „Ruti bajke“. Trećeg dana organiziran je obilazak Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, Baških Oštarija te posjet adrenalinskom parku „Rizvan city“. Četvrti dan posjećen je Memorijalni centar Nikole Tesle u Smiljanu te Nacionalni park Plitvička jezera. Peti dan novinari su posjetili Karlovac uz obilazak Starog grada Dubovca te prezentaciju srednjevjekovnog sajma. U svim gradovima i mjestima organiziran je iznimno bogat program koji je sadržavao razgledavanje najznačajnijih turističkih potencijala i specifičnosti pojedinog odredišta. OSTALA STUDIJSKA PUTOVANJA AGENATA I PREDSTAVNIKA TUROPERATORA

U razdoblju siječanj– rujan 2009. godine Hrvatska turistička zajednica je sufinancirala studijska putovanja 76 austrijskih, 31 bugarskog, 131 češkog, 14 engleskih, 153 francuskih, 54 talijanskih, 10 japanskih, 5 nizozemskih, 320 njemačkih, 146 poljskih, 96 slovačkih, 41 skandinavskog, 50 švicarskih te 50 turskih agenata. Navedeno se odnosi na edukativna putovanja prodavača koja Hrvatska turistička zajednica, prema Programu rada, sufinancira s 30€ ili 50€ po osobi, po danu, dok se kod manjeg broja putovanja sufinancirao samo neki segment u sklopu cijelog putovanja. Turističke zajednice županija (područja) inicirali su putovanja za


545 agenata iz: Francuske, Rusije, Njemačke, Velike Britanije i Skandinavije gdje je Hrvatska turistička zajednica sufinancirala trošak boravka. Održana specijalizirana poslovna radionica BUY CROATIA

Hrvatska je izgradnjom mreže autocesta postala najbliže odredište europskim emitivnim turističkim tržištima. Upravo zbog toga, Hrvatska turistička zajednica u suradnji sa sustavom turističkih zajednica Zadarske, Šibensko – kninske i Splitsko – dalmatinske, organizirala je u terminu od 30. rujna do 4. listopada 2009. godine specijalizirano inspekcijsko putovanje te 3. listopada 2009. godine poslovnu radionicu „Buy Croatia“. Na poslovnoj radionici 3. listopada 2009. godine u zadarskom hotelu Kolovare susreli su se predstavnici čak 53 turističke tvrtke, odnosno hrvatski turistički subjekti i inozemne turističke agencije i turoperatori-autobuseri. Inspekcijsko putovanje i poslovna radionica specijalizirani su za autobuserske programe s odabranih tržišta i to iz: Švicarske, Danske, Nizozemske, Njemačke, Velike Britanije, Švedske, Estonije i Latvije. Cilj ove poslovne radionice je predstaviti ponudu za 2010. godinu te istaknuti atraktivnosti Hrvatske kao prepoznatljivog autoodredišta te odredišta doživljaja, novih proizvoda i poboljšanja kvalitete usluga smještaja kao i sadržaja. Program u trajanju od pet dana započeo je u Zagrebu te se nastavio put Makarske. Drugi dan bio je predviđen za obilazak Makarske rivijere, Splita i Šibensko-kninske županije. Trećeg dana organiziran je obilazak Zadarske županije, dok je četvrti dan bio predviđen za održavanje poslovne radionice te posjet Nacionalnom parku Krka i Skradinu. Program je uključio razgledavanje najznačajnijih turističkih potencijala i specifičnosti pojedinih odredišta. Krajnji rezultat svih aktivnosti projekta „Buy Croatia“ je povećanje broja gostiju u organiziranim dolascima, a naglasak na turizmu posebnog značaja i produženju sezone. Ove je godine Hrvatska turistička zajednica u suradnji sa sustavom turističkih zajednica u travnju organizirala poslovnu radionicu „Buy Croatia“ za područje Zagreba i kontinentalne Hrvatske te u svibnju za područje Splitsko – dalmatinske županije. Podsjetimo, Hrvatska turistička zajednica organizirala je u 2008. godini po prvi puta u Hrvatskoj poslovne radionice na kojima su se susreli hrvatski i inozemni turistički gospodarski subjekti u sklopu novog projekta

S poslovne radionice Buy Croatia

„Buy Croatia“, a sve sa svrhom što kvalitetnijeg povezivanja hrvatskih turističkih gospodarskih subjekata s najznačajnijim inozemnim turističkim agencijama i turoperatorima.

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA DOBILA PRESTIŽNU NAGRADU „RED DOT DESIGN AWARD“ ZA ETNO PLAKATE Hrvatska turistička zajednica dobila je prestižnu nagradu „Red Dot Design Award“ za novu seriju etno plakata. Ovaj projekt inicirala je i osmislila Hrvatska turistička zajednica, a realiziran je u ožujku ove godine. Dizajn potpisuje Boris Ljubičić, a fotografije Ivo Pervan. Izrađeno je ukupno 80 plakata (45 plakata kontinentalne i 35 plakata primorske Hrvatske) s motivima najljepših narodnih nošnji i tradicijskih običaja s područja Hrvatske, a plakati osim vizualnog doživljaja nude i sažetu informaciju o bogatoj hrvatskoj tradicijskoj baštini. Narodne nošnje su za potrebe snimanja nosili članovi Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske – Lado. Plakati su koncipirani na način da se uz dvije fotografije narodne nošnje ili običaja nalazi i kratki opisni tekst o samoj nošnji ili običaju koji se predstavlja na tom plakatu, tako da oni osim vizualno lijepog doživljaja nude i sažetu informaciju o bogatoj hrvatskoj tradicijskoj baštini. Fotografijama su se nastojale predstaviti sve specifičnosti određene nošnje tako da se na većini fotografija (a time i plakata) nalaze najljepši detalji nošnje, poput detalja cvijeta s prsluka nošnje iz Draganića, ogrlice od perlica i koralja s nošnje Hrvatskog Zagorja ili detalja čipke s nošnje grada Paga. Kod samog dizajna dominiraju dva logotipa koja se međusobno prožimaju i nadopunjuju: logotip Hrvatske turističke zajednice i etna – koji proizlazi iz ovog prvog. Plakati su otisnuti na hrvatskom i engleskom jeziku, a obuhvaćene su nošnje 20 županija Republike Hrvatske i Grada Zagreba te mnoga mjesta, gradovi i otoci lijepe naše. Želja Hrvatske turističke zajednice bila je kroz ovaj projekt stvoriti sinergiju turizma i hrvatske tradicijske baštine na kvalitetan i moderan način, i svakako će biti veliki iskorak u predstavljanju naše zemlje u svijetu. Narodne nošnje dragocjen su segment hrvatske tradicijske baštine. Raznovrsnost i bogatstvo modaliteta uvjetovala su klimatska, zemljopisna i gospodarska obilježja podneblja te povijesni doticaji s različitim kulturama i stilskim razdobljima. Tradicijska baština Hrvatske bogata je različitim običajima koji se svake godine u određeno vrijeme održavaju u pojedinim mjestima, a obično su povezani s važnim blagdanima katoličkog kalendara ili značajnim datumima iz povijesti pojedinih lokaliteta. Nagrada “Red Dot Design Award” jedna je od najvažnijih svjetskih nagrada i svrstana je među najveća dizajnerska natjecanja. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

65


iz rada glavnog ureda

66 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Od ukupno 6.112 zaprimljenih radova iz 42 zemlje svijeta, ove je godine njih 470 dobilo nagradu „Red Dot“. Nagrada „Red Dot Design Award“ bit će dodijeljena početkom prosinca u Essenu.

Andrija Carli, Josip Madračević, Damir Fabijanić, Milan Babić, Romeo Ibrišević, Saša Pjanić, Sergio Gobbo, Saša Halambek i Velimir Miljković. Članovi Uredničkog odbora wellness brošure su Ondina Šegvić, Zdeslav Radovčić i Slavija Jačan Obratov.

NOVA BROŠURA U IZDANJU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE „WELLNESS HRVATSKA“

Značenje riječi wellness ima dugu povijest iako se pojam prvi put spominje sredinom 20. stoljeća. Složenica dviju riječi − well being (zadovoljstvo, dobro osjećanje) i fitness (fizička spremnost) sinonim je za harmonično stanje duha i tijela koje se zasniva na svjesnom djelovanju za poboljšanje zdravlja, sposobnosti i dobrog izgleda.

Hrvatska turistička zajednica otisnula je novu brošuru pod naslovom Wellness Hrvatska. Brošura je tiskana u nakladi od 280.000 primjeraka u 12 jezičnih inačica (engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, nizozemski, češki, ruski, poljski, slovenski, mađarski i hrvatski) te na slikovit način predstavlja wellness ponudu u hotelima u Hrvatskoj prateći turističke regije. U današnje vrijeme gotovo da i nema objekta visoke kategorije, od hotela do vila i malih obiteljskih hotela, koji gostima ne pruža izbor najrazličitijih wellness sadržaja. Brošura je realizirana u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom koja je od svojih članica prikupila i obradila podatke o wellness centrima i hotelima te fotografije wellnessa i hotela. Tekst za brošuru pisala je turistička novinarka Silvana Jakuš dok je za dizajn bio zadužen Velimir Miljković iz dizajn studija Organizacija iz Pule. U brošuri su se koristile fotografije priznatih hrvatskih fotografa – Mario Romulić, Dražen Stojčić, Renco Kosinožić, Đani Celija, Ivo Pervan, Eduard Strenja, Damir Kalogjera, Vid Barac, Braslav Karlić, Petar Trinajstić, Juraj Kopač,

Posebnost ponude u wellnesima hrvatskih hotela je korištenje u velikoj mjeri prirodnih resursa i kozmetike na bazi autohtonog mediteranskog bilja poput lavande, lovora, mirte ili kadulje. Time wellness ponuda u Hrvatskoj zadovoljava najviše svjetske standarde te nudi wellness tretmane koji čine nezaobilazno poglavlje istinskog odmora. Namjena nove wellness brošure Hrvatske turističke zajednice je promidžba tog važnog turističkog proizvoda na domaćim i inozemnim tržištima. Brošura će biti distribuirana na turističkim sajmovima, prezentacijama Hrvatske kao i na svim info punktovima i turističko – informativnim centrima diljem zemlje. Wellness Hrvatska je brošura koja prateći svjetske trendove podiže turističku ponudu Hrvatske na višu razinu te omogućuje svim ljubiteljima wellness usluga da uživaju u blagodatima koje naša zemlja nudi.

AKTIVNOSTI HRVATSKOG KONGRESNOG I INSENTIV UREDA CORPS TOURISTIQUE, BEČ, 22. rujna 2009.

Hrvatski kongresni i insentiv ured sudjelovao je 22. rujna na poslovnoj radionici Corps Touristique u Beču. Na radionici je bilo prisutno 36 izlagača – turističkih zemalja koje djeluju u Austriji. Predstavnike Hrvatskog kongresnog i insentiv ureda posjetilo je 20 agenata i tvrtki koje se bave organizacijom skupova i insentiva.

Na poslovnoj radionici „Corps Touristque“ www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

67


iz rada glavnog ureda Na sastancima koji su trajali oko 30 minuta iskazan je veliki interes za Hrvatske jadranska odredišta i grad Zagreb. Određen broj kupaca iskazao je interes da samostalno ili sa svojim klijentima posjeti Hrvatsku.

Zemlja Češka Mađarska Poljska Slovenija

Grad Prag Budimpešta Varšava Ljubljana

INSPEKCIJSKO PUTOVANJE PREDSTAVNIKA DMC-a iz Danske, Finske, Izraela i Norveške

Belgija

Bruxeles

Datum 3.11. 4.11. 5.11. 20.11. 8.12.

Hrvatski kongresni i insentiv ured organizirao je za ugledne predstavnike DMC-a iz Danske, Finske, Izraela i Norveške inspekcijsko putovanje za područje Zagreba i okolice. Krajnji rezultat svih aktivnosti je povećanje broja gostiju u kongresnoj industriji, s naglaskom na turizam posebnog značenja i produženje sezone. 

SAJAMSKI NASTUPI Hrvatska turistička zajednica je tijekom razdoblja srpanj – listopad nastupila na ukupno 7 sajmova od kojih je 5 nastupa bilo na informativnim punktovima, a preostala 2 sajma bila su nautičkog karaktera. KOLOVOZ 1. Koln   RUJAN

RDA

4.-6.8.

2. Las Vegas The Trade Show 3. Pariz Top Resa 4. Tokyo JATA-WTF 5. Fridrichshafen Interboot   LISTOPAD

13.-15.9. 22.-25.9. 18.-20.9. 19.-27.9.

6. Genova 7. Montreal

Salone Nautico 3.-11.10. International Tourism and 23.-25.10. Travel Show

POSLOVNE RADIONICE U INOZEMSTVU

U 2009. godini tijekom razdoblja srpanj – listopad u organizaciji predstavništava Hrvatske turističke zajednice održane su sljedeće poslovne radionice: Zemlja Japan Španjolska Španjolska

Grad Datum Tokyo 16.9. Madrid 29.9. Barcelona 1.10.

Ukupan broj sudionika 104 110 90

Ukupan broj tvrtki 65 80 70

Radionice planirane u Rimu (13.10.) i Palermu (14.10.) su otkazane, zbog slabog odaziva hrvatskih turističkih subjekata. Do kraja godine u planu je održavanje još 4 radionice u studenome i 1 radionica u prosincu. 68 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

NASTAVAK ORGANIZACIJE EDUKACIJSKIH SEMINARA ZA KULTURNI TURIZAM Sukladno učestalim zahtjevima interesnih subjekata za organizacijom seminara edukacije za kulturni turizam, Ured za kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice je i u 2009. godini nastavio kontinuitet organizacije istih na terenu. Seminarima su prisustvovali predstavnici kulturnog i turističkog sektora, lokalne uprave i samouprave, predstavnika institucija kao što su: muzeji, galerije, knjižnice, organizatori festivala/događanja, neprofitne udruge društvenog ili profesionalnog karaktera i dr.


E-promidžba kulturnog turizma, 23.rujna 2009., Rijeka

U Rijeci je, 23. rujna 2009. godine održan seminar edukacije za kulturni turizam na temu „E-promidžba kulturnog turizma“. S obzirom da Internet danas sve više mijenja klasičnu promidžbu turizma te načine informiranja i komuniciranja s turistima, predavačica dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić je sudionike upoznala s načinima i vrstama promidžbe kulturnog turizma, poslovanjem turističkih organizacija kao i poslovanjem kulturnih organizacija putem interneta. Seminaru se odazvalo tridesetak djelatnika iz kulturnog i turističkog sektora te lokalne uprave. Isti su se interaktivnom komunikacijom na kraju izlaganja uključili u raspravu i iznijeli probleme s kojima se susreću u svojim institucijama, kao i viđenje promidžbe putem interneta i iskustva te usporedno istražili primjere s analizom njihovih prednosti i mana. Nakon seminara sudionici su se upoznali s turističkom ponudom grada Rijeke prolazeći kratku turu turističkim autobusom, a poseban naglasak pridan je Trsatu i unapređenju ponude i mogućnostima prezentacije putem interneta. Destinacijski menadžment u funkciji razvoja kulturnog turizma, 26. rujna 2009., Krapje - Park prirode Lonjsko polje

U svrhu upoznavanja predstavnika kulturnog i turističkog sektora s organizacijom turističke destinacije Ured za kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice s Turističkom zajednicom Sisačkomoslavačke županije i Parkom prirode Lonjsko Polje organizirao je seminar edukacije za kulturni turizam na temu „Destinacijski menadžment u funkciji razvoja kulturnog turizma“. Seminar s radionicom odlično se uklopio u cjelodnevnu manifestaciju obilježavanja Dana europske baštine u Hrvatskoj, i to u Krapju, selu graditeljske baštine, a iz Ureda za kulturni turizam nazočili su Milo Sršen, pomoćnik direktora, i Mihaela Kadija. U okviru seminara predavač prof. dr.sc. Dragan Magaš, predsjednik Savjeta Ureda za kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice, govorio je o osobitostima turističkog odredišta, matricama razvoja, mogućnostima turističkog i kulturnog djelovanja te kako se upravlja turističkim odredištem. Sudionici su se upoznali s osobitostima menadžmenta turističkog odredišta te organizacijom istog kao i važnostima organizacije za razvoj unutar sektorske suradnje − 3 sektora (kulturni, turistički, javna uprava i samouprava) te tko je nadležan za koje funkcije i djelovanja, važnostima koordinacije kulturne i turističke organizacije u turističkom odredištu, zadacima i ciljevima menadžmenta turističkog odredišta, životnim ciklusom turističkog odredišta i ulozi kulturnih resursa unutar istog, i dr. U okviru seminara tridesetak sudionika interaktivnom komunikacijom istražilo je i naučilo kakve koristi ima turizam od kulture te kultura od turizma kao i kakve koristi ima cjelokupna društvena zajednica od kulturnog turizma, što je to kulturni resurs, tj. kulturno-turistički proizvod, njegove razine te kako ga napraviti da bude uspješna turistička atrakcija. Još jednom je to bilo mjesto na kojem se moglo izložiti ideje, probleme, sugestije te zajednički iznaći rješenja pod stručnim vodstvom prof. dr.sc. Magaša. Na-

kon seminara oko dvadeset sudionika seminara sudjelovalo je na terenskoj radionici u sklopu događanja koja obilježavaju Dan europske baštine te se tako upoznali s ponudom Sisačko-moslavačke županije, kao i Parka prirode Lonjsko Polje te na terenu čuli kako učinkovito prodajno „upakirati“ svoj resurs i atrakciju te ih promovirati na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Regionalni forum kulturnog turizma u Makarskoj

Kako bi se stvorila pozitivna klima te ojačala suradnja i komunikacija između kulturnog i turističkog sektora, Ured za kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice i tijekom 2009. godine inicira kontinuiranu organizaciju regionalnih foruma kulturnog turizma. Potvrdu važnosti navedene inicijative dala je Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske, koja je kao nositelj projekta u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom i Turističkom zajednicom grada Makarske, 5. listopada 2009. u hotelu Osejava u Makarskoj organizirala regionalni forum kulturnog turizma za Splitsko-dalmatinsku županiju na temu Kulturni turizam – nositelj turističkog razvoja županije. Kako bi Splitsko-dalmatinsku županiju učinili prepoznatljivim odredištem bogatom kulturno-turističkim proizvodima i time privukli što veći broj turista u budućnosti te primjerima ilustrirali kako se razvoj kulturnog turizma odvija u praksi na području Splitsko-dalmatinske županije, svoj stručni doprinos istom u vidu predavanja dali su predstavnici iz područja kulture i turizma. Uz predstavljanje kulturnih i turističkih ustanova, odnosno subjekata, izdvajamo predavanja na teme: - „Kulturni turizam – nositelj turističkog razvoja županije”, dr.sc. Renata Tomljenović, članica Savjeta Ureda za kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice; - „Županijske aktivnosti i projekti”, Joško Stella, županijski odjel za turizam; - „Uloga konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u upravljanju kulturnim resursima“, Konzervatorski odjel u Splitu. Nakon Foruma uzvanici su uz stručno vodstvo obišli kulturnoturističke atrakcije područja.

Edukacijski seminari za kulturni turizam www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

69


vijesti iz sustava

vijesti iz sustava

Nova brošura u izdanju TZ Kvarnera “Lujzijana – povijesno-turistička cesta”, najnovija je, šesnaesta po redu tematska brošura u izdanju Turističke zajednice Kvarnera. Kao i sve dosadašnje tematske brošure (Obiteljski smještaj, Kamping, Biciklom po Kvarneru, Pod krilom galeba, Užitak ronjenja, Gastro Kvarnera, Staze i šetnice, Hodočastiti svetištima, Gorski kotar, Kongresi i događaji, Karneval na Kvarneru, Zdrav odmor na Kvarneru, Restorani i konobe, Lica kulturnog identiteta, Zaštićena prirodna baština) priređena je nakon pažljivog prikupljanja i objedinjavanja podataka, činjenica i aktualnosti na terenu u suradnji s Udrugom „Lujzijana” iz Delnica i Institutom za turizam iz Zagreba. Brošura opisuje trasu Lujzijane −stare ceste Rijeka – Karlovac (Zagreb), koja se početkom 19. stoljeća kada je izgrađena, smatrala najsuvremenijom planinskom prometnicom, i to dionicu po dionicu, njezine originalne građevinske elemente, odmorišta i vidikovce, naselje, ljude i običaje. Danas, kada je autocesta Rijeka – Zagreb izmjestila tranzitni promet s Lujzijane, ali istodobno je preko mnogih čvorišta učinila lako dostupnom, vrijeme je za odabir tako drugačijeg, nostalgičnog putovanja uz uživanje u prirodnim ljepotama. Brošura je u prvoj nakladi od 5000 primjeraka na hrvatskom, a u elektronskom izdanju na engleskom jeziku.

Nova brošura Vinsko-turističke ceste U izdanju Osječko-baranjske županije izdana je nova brošura “Vinsko-turističke ceste”. Brošura obuhvaća 4 vinogorja (Feričanačko, Baranjsko, Đakovačko i Erdutsko) i 7 vinsko-turističkih cesta. U sklopu brošure predstavljene su i kulturne vrijednosti te svi smještajni i ugostiteljski sadržaji koji se nalaze na određenoj vinskoj cesti. Naklada ove brošure je 5 000 primjeraka, a za sada je brošura tiskana samo na hrvatskom jeziku. Autori tekstova su Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i Hrvatski zavod za poljoprivredno-savjetodavnu službu dok je za dizajn zaslužna Total Media Grupa d.o.o. iz Osijeka.

Projekt Kultur Projekt pod nazivom „Kultur” zamišljen je kao sustav za povećanje dostupnosti informacija o Čakovcu te pojačanje turističkog i kulturnog imidža grada Čakovca. Sam projekt financiran je većim dijelom iz programa Phare 2006., u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg IIIA Slovenija-Mađarska-Hrvatska 2004. − 2006., a Turistička zajednica grada Čakovca kao partner na projektu preuzela je opremu na korištenje i upravljanje. Sam projekt sastoji se od nekoliko cjelina – postavljene su interpretacijske i putokazne ploče koje su podijeljene u tri tematske staze te tri internet infokioska, čime je turistima omogućen pristup internetu i informiranje o aktualnim kulturnim, zabavnim i sportskim događajima kao i slanje e-razglednica uz stalnu mogućnost nadogradnje sadržaja. Tu su i četiri panoramske kamere i ekran površine 12 m2, koje promoviraju grad prikazujući različite slikovne i zvučne sadržaje, namijenjene informiranju građana i posjetitelja 70 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


o aktualnim događanjima u Čakovcu, raznim manifestacijama, predstavama, sportskim sadržajima, sajmovima i sl. U sklopu projekta izdana je i višejezična turistička brošura o gradu Čakovcu kao zanimljivom turističkom odredištu, a brošura se sastoji od tri elementa: Sva lica Čakovca – kratak pregled osnovnih informacija o Čakovcu; Tematske staze – obilježene tematske staze s područja vrijedne graditeljske baštine, stare zgrade, novije arhitekture, značajnije skulpture i spomenici te karta grada Čakovca.

Daruvarska vinska cesta Daruvar je regionalno središte u vinogradarstvu i voćarstvu Bjelovarsko-bilogorske županije. Brežuljci prošarani vinogradima, izuzetna vina i ugodni interijeri vinskih kušaonica, degustacija vina uz specifične priče o sortama i fazama stvaranja, kušanje domaćeg sira i raznih suhomesnatih proizvoda, sastavni su dio Daruvarske vinske ceste. Njezina je posebnost što kreće gotovo iz središta grada, uređenom asfaltnom cestom vodi kroz daruvarske vinograde te nastavlja kroz šumovite predjele do planinarskog doma na Petrovom vrhu. Daruvarska vinska cesta se može obilaziti individualno (pješice, biciklom, automobilom), a postoji i mogućnost da organizirane grupe obiđu cestu autobusom. Punktovi koji su dio Daruvarske vinske ceste su: Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Kovačević, Badel 1862 d.d. Vinarija Daruvar − dvorac Janković, Kavana Queen, Lotada, Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Konjovoda, Badel 1862 d.d.– Vinarija Daruvar i Biogal sirana. Također je trenutačno u izradi i web stranica Daruvarske vinske ceste.

Dubrovnik Riviera Info Novi promidžbeni materijal Dubrovnik Riviera Info nastao je u suradnji triju turističkih zajednica – Dubrovnika, Župe dubrovačke i Konavala. Na 128 stranica predstavljena je šira regija grada Dubrovnika, uz planove stare gradske jezgre, grada Dubrovnika, županije, Cavtata, Konavala i Župe dubrovačke. „Informator” sadrži niz korisnih servisnih informacija i podataka, a sve uz kratke pričice o povijesti, najvažnijim znamenitostima, prirodnim atrakcijama, suvenirima, događanjima, plažama, shoppingu, izletima, rekreaciji i slično. Gosti se u „Informatoru” mogu upoznati i s osnovama hrvatskog jezika te najvažnijim izrazima i pozdravima koji su interpretirani i fonetski. Rubovi stranica obilježeni su različitim bojama radi lakšeg snalaženja, a važne informacije istaknute su u žutim stupcima te na kraju „Informatora” na žutim stranicama. Novo izdanje tiskano je u nakladi od 35 tisuća primjeraka i dostupno je u informativnim uredima TZ grada Dubrovnika, a ovaj projekt odraz je želje i namjere da se korisnicima ponudi drugačiji oblik informativne brošure, rasterećene oglasa i reklama sa željom da bude pregledniji, kako bi zadovoljio svoju primarnu funkciju, a to je informiranje. Upitnik na naslovnici predlaže koncepciju izdanja u kojem se nastoji odgovorima na temeljna pitanja gdje, kako, što i zašto pomoći turistima da se kvalitetno snađu i na najbolji mogući način iskoriste vrijeme koje su odvojili za posjet Dubrovniku i regiji.

Đakovo Expo „Zlatne ruke” Turistička zajednica grada Đakova u 2009. godini pokreće prvi poljoprivredni sajam na području grada Đakova pod nazivom Đakovo Expo „Zlatne ruke”. Manifestacija uključuje sudjelovanje proizvođača i distributera poljoprivrednih proizvoda, proizvođača i distributera poljoprivrednih strojeva, sudjelovanje banaka sa svojim programima kreditiranja u poljoprivredi, stručnih predavača, registriranih obrta i udruga zlatoveza te ručnog rada iz Hrvatske i Mađarske, a pokrovitelj sajma je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Značaj sajma Đakovo Expo „Zlatne ruke” je u tome da će se na najbolji mogući način predstaviti ono što je u srcu same Slavonije i njezinog stanovništva – poljoprivreda. Posjetitelji i sudionici sajma će se kroz moderan i učinkovit način u danom vremenskom okviru najbolje upoznati s dostignućima u poljoprivredi, a opet kroz tehniku ručnog rada i zlatoveza nastojat će se sajmu dati notu stare slavonske tradicije i kulturne baštine. Osim postojeće trojezične brošure o gradu Đakovu, kulturnim i prirodnim znamenitostima, Turistička zajednica grada Đakova povodom tridesete obljetnice obilježavanja Svjetskog dana turizma objavila je Gastro vodič grada Đakova u kojem će se na jednom mjestu moći pronaći sve potrebne informacije o ugostiteljskoj ponudi grada Đakova, mogućnostima smještaja, važnim telefonskim brojevima i slično. Naklada Gastro vodiča grada Đakova bit će 5 000 primjeraka.

Novi projekti TZG Kutine Turistička zajednica grada Kutine nositelj je novog projekta pod nazivom „Moslavačke cikloturističke transverzale i lokalne rute”. Zajedničkom inicijativom četiriju lokalnih turističkih zajednica uz podršku TZ Sisačko-moslavačke županije i TZ Bjelovarsko-bilogorske županije te četiriju udruga s područja zainteresirane za razvoj turizma, kao i lokalnih samouprava, osmišljen je ovaj projekt i izrađena je projektna dokumentacija. Područje koje se proteže na dvije županije, a čini jednu regiju Moslavinu s dodatkom malim dijelom zapadne Slavonije koji se naslanja na Lonjsko polje, stvorilo bi mrežu biciklističkih ruta koje bi pružile transverzalu u pravcu istok -zapad i povezale Bjelovarsko -bilogorsku županiju sa zapadnim dijelom Sisačkomoslavačke županije i dalje prema Karlovačkoj županiji, kao i transverzalu sjever-jug kojom bi se povezala Zagrebačka županija s južnim dijelom Sisačko-moslavačke županije te dalje prema BiH i graničnom području. Projekt prati i niz edukacija lokalnog stanovništva i ponuđača raznih turističkih usluga za prihvat cikloturista. Projekt se sastoji od četiri faze, a trenutačno se provodi treća faza −projektiranje i postavljanje signalizacije lokalnih ruta. Također, jedan od zanimljivijih programa na kojem radi radna skupina „Dunja” pod vodstvom Turističke zajednice grada Kutine provodi program pod nazivom „Dunja − okusni i mirisni identitet grada Kutine”, čiji je nositelj Upravni odjel za komunalni sustav grada Kutine. Program se sastoji od nekoliko paralelnih aktivnosti − projekata, kojima bi se kroz nekoliko godina stvorilo okruženje u kojemu bi na razne načine sudjelovali naši sugrađani, turistički radnici, ugostitelji i kuhawww.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

71


vijesti iz sustava ri, voćari, gradska uprava i organizatori kulturnih događanja. Uz mnoge razloge zašto vezati dunju uz Kutinu tu je i jezični razlog jer Kutina, prema nekim neznanstvenim tumačenjima, nosi ime voća koje je nepravedno zapostavljeno. U nekim sjevernijim krajevima Hrvatske dunju nazivaju kutina, a postoji i sorta dunje kutina. U mnogim jezicima voće dunja ima naziv koji se vrlo slično ili isto izgovara kao i ime Kutina. Program se promiče i akcijama podjele sadnica dunje građanima grada Kutine, kao i organiziranjem Dunjinog sajma, uglavnom potkraj godine, a u sklopu ovog programa organiziran je 25. rujna 2009. godine događaj pod nazivom „Zlatna dunja”. To je nacionalno kulinarsko natjecanje Hrvatskog kuharskog saveza i najvažniji kulinarski događaj godine u Kutini, u organizaciji Kuharskog saveza Sisačko-moslavačke županije, hotela Kutina i TZG Kutine. Kuharske ekipe iz cijele Hrvatske natječu se za trofej „Zlatna dunja”.

Festival sunca i svjetlosti U Ninu je održan 1. festival sunca i svjetlosti u crkvi sv. Križa koji je organizirala Turistička zajednica grada Nina. Projekt je pokrenut u godini astronomije budući da je povezan sa sunčevom svjetlosti i crkvom sv. Križa, starohrvatskom crkvom iz 9. st. koja je popularno nazvana najmanjom katedralom na svijetu. Festival je pokrenut s ciljevima: razvoj nove turističke atrakcije uz promatranje igre sunca u crkvi sv. Križa za vrijeme ravnodnevnice, odnosno suncostaja, poticanje na osnivanje astronomskog društva mladih u Ninu, promidžba astronomskog i arhitektonskog značaja crkve sv. Križa u Ninu koju neki znalci uspoređuju sa Stonehengeom. Zanimljiva tematika privukla je zainteresirane koji su pažljivo slušali stručna i edukativna predavanja, a potom obogaćeni novim spoznajama o sv. Križu izrazili zadovoljstvo pokretanjem tog novog projekta. Također, najavljen je i 2. festival Sunca i svjetlosti u crkvi sv. Križa koji će se održati 21. lipnja 2010. godine.

Novi promidžbeni materijali na području TZŽ Virovitičko-podravske Razglednice Virovitičko-podravske županije nastale su kao projekt ovog ljeta, a snimane su na atraktivnim lokacijama na području cijele Virovitičko-podravske županije, od Orahovice do Pitomače te od Ružice grada do Križnice. Fotografije su snimili: Oliver Bešić, Ivan Šemper, Kristijan Toplak i Matija Turkalj dok je urednica Melita Sirovica, pročelnica Ureda župana Virovitičko-podravske županije. Izdana je serija od četiri razglednice s motivima Virovitičko-podravske županije, a razglednice su razvrstane u četiri područja: Gradovi, Turistička odredišta, Izletišta i Posebnosti Virovitičko-podravske županije. Predstavljena je i nova brošura „Tajanstveni Papuk”. Izdavač Tajanstvenog Papuka je Virovitičko-podravska županija u suradnji s Parkom prirode Papuk. Kao i dosadašnje tiskovine i ova brošura govori o ljepotama Virovitičko-podravske županije, s 72 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

naglaskom na ljepotama Papuka kao i o njegovim „tajanstvenim dijelovima”. Brošura je uz uvod podijeljena u sedam poglavlja i to kako slijedi: Jankovački križ, Ispod razine tla, „Ralje” u kamenu, Sekulinačke planine i dva hrasta, Legenda o Ružici, Miris vulkanskog grotla i U spilji slavonskog hajduka. U završnoj fazi je i izrada web stranica Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije.

„Pisani rubac Hrvatske“ „Pisani rubac Hrvatske” naziv je knjige autora Milana Sivačkog koju je izdala Turistička zajednica Zagrebačke županije. Cilj i namjera izrade knjige je predstaviti Zagrebačku županiju u najljepšem mogućem svjetlu, izlažući najvrjednije komponente tijekom čitavog njezinog postojanja, od povijesne baštine, ondašnjeg ambijenta, do načina življenja nekad i danas. Za domaće stanovništvo Zagrebačke županije knjiga sadržava novo prezentiranu sliku, temeljenu na činjenicama o njihovoj županiji kojih dobrim dijelom nisu bili svjesni. Projekt izrade knjige sadrži ukupno 344 stranice te više od 600 fotografija.

Novi tradicijski suvenir Planirate li u studenom posjetiti Hrvatsko zagorje, točnije Donju Stubicu, sa sobom ćete moći ponijeti i najnoviji zagorski suvenir – ručno vezeni tradicijski ručnik. Ručnike koji su izvezeni na domaćem platnu, a motivi su preslikani iz cijelog Zagorja, izrađuje petnaestak žena iz stubičkog kraja, a na radionici im se nerijetko pridruže i sudionice iz ostalih dijelova Krapinskozagorske županije. Riječ je o radionici koju u sklopu svojih aktivnosti Turistička zajednica Donja Stubica, a u okviru projekta Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije pod nazivom „Zagorje, ti moje blago“. Za sada je izrađeno pedesetak tradicijskih ručnika koji su u potpunosti rađeni ručno – motivi su precrtani sa starih ručnika kakvi su se nekada davno svakodnevno koristili diljem Zagorja, ručno su obrubljeni i izvezeni, a ušivene su i čipke koje su također ručno heklane. Inače, na ručnicima prevladava bijela, boja platna, s uglavnom ljubičastim, crvenim i plavim izvezenim motivima zbog čega su prepoznatljivi kao simbol tradicionalnog Zagorja s obzirom na to da se baš takvi ručnici, kao uspomena na prošla vremena i danas nalaze na zidovima mnogih domaćinstava. Zagorski tradicijski ručnik, koji je u međuvremenu i službeno proglašen zagorskim suvenirom, moći će se kupiti na prodajnoj izložbi koju će u studenom organizirati Turistička zajednica Donje Stubice. Nakon izložbe, turisti će ručnike moći kupiti u brojnim turističkim objektima na tom području poput Hotela Jezerčica, Muzeja Seljačka buna i drugih.


Projekt „Put tradicionalne hrane“ Projekt „put tradicionalne hrane“ je projekt koji je provela Turistička zajednica Varaždinske županije uz financijsku potporu Ministarstva turizma u iznosu od 50.000,00 kn te Hrvatske turističke zajednice u iznosu od 140.000,00 kn. Nastavno na bogatu gastronomsku ponudu Varaždinske županije, cilj ovog projekta bio je osposobiti i ojačati turističku ponudu u sklopu koje će turisti moći kušati tradicionalne proizvode ali i sudjelovati u njihovoj pripremi prolaskom kroz 11 gospodarstava, a samim time će se i povezati proizvođači takvih proizvoda od kojih su neki već i zaštićeni (Varaždinski klipić, med i medena rakija, bučino ulje…). Projekt povezuje sljedeće obrte: OPG Mladen Horvat, OPG Davorka Bregović, Etno kuća Štefanek, Etno

kuća Držaić, Agroprom Patrčević, OPG Radoslav Moravec, OPG Zdravko Cafuk, Uslužna uljara Presečki, Uslužna uljara Županić, OPG Mirko Franić i „Vinko“. U sklopu projekta postavljena je smeđa signalizacija s logotipom, izrađen je Katalog tradicionalnih proizvoda i proizvođača na dva jezika (hrvatski i engleski) s kartom gdje su svi proizvođači označeni, također je otvorena web stranica (www.put-tradicionalne-hrane.com) gdje je u planu otvaranje web-shopa tako da ljudi i iz daljih krajeva mogu kupovati proizvode. Do kraja godine će svaki od navedenih subjekata dobiti jedinstvene info table sa svojim podacima, pozicijom na karti ali i zanimljivom pričom koja bi opisivala proizvod koji se kod njih proizvodi. Također kušaonice će biti opremljene priborom sa logom projekta.

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

73


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti

novosti

iz SAD-a, Izraela, Kanade i Australije pa je dubrovačka plaža Banje među pet europskih naj plaža. Iako svima koji su bar jednom posjetili ovu šljunčanu plažu obrazloženje nije potrebno, recimo i to da Skyscanner svoj izbor objašnjava najljepšim pogledom na dubrovački Stari grad koji je od šljunčanih Banja udaljen svega stotinjak metara. Osim što, kažu oni, nitko ne može biti ravnodušan na tu ljepotu, svoj status „naj plaže” dubrovačka je zaslužila čistim morem i brojnim sadržajima boravka. 

UPOZNAJTE GRAD NA ČETIRI RIJEKE HOTEL THE REGENT ESPLANADE NA ZLATNOJ LISTI Poznati zagrebački hotel The Regent Esplanade Zagreb čitatelji su prestižnog časopisa Conde Nast Traveler i ove, druge godine za redom, uvrstili u vodič najboljih turističkih objekata na svijetu, Zlatnu listu godine. Naime, The Regent Esplanade Zagreb je zauzeo 33. mjesto od ukupno 100 najboljih hotela južne Europe, a gotovo 33 tisuće čitatelja – koliko ih je sudjelovalo u anketi – ocjenjivalo je smještaj, lokaciju, dizajn, kvalitetu usluge te hranu i piće. Hotel Esplanade, koji danas posluje u sklopu međunarodnog lanca Regent hotela, izgrađen je 1925. godine i to za putnike legendarnog vlaka Orient Express koji je prometovao od Istanbula do Pariza. Ovaj je hotel standarda pet zvjezdica jedan od simbola zagrebačkog hotelijerstva te je poznat po kvaliteti usluge. U njemu su boravile mnoge znamenite ličnosti kao što su: Josephine Baker, Charles Lindbergh, Orson Wells, Liv Ulman, Louis Armstrong, Woody Allen te mnogi drugi.

HOTELU AFRODITA ZNAČAJNO PRIZNANJE GOSTIJU TUI-a Hotel Afrodita, koji se nalazi u poznatom turističkom odredištu Tučepi na makarskoj rivijeri, po ocjeni je gostiju njemačkog turoperatora TUI-a uvršten među stotinu najpopularnijih hotela u svijetu. Priznanje TUI Holly ovaj je hotel, koji posluje u grupaciji Bluesun, dobio u konkurenciji čak 6 000 objekata iz cijelog svijeta. Afrodita je najbolje ocjene gostiju zaslužila za „najbolje vrijeme u godini” koje su proveli na nekom odmoru. Hotel Afrodita standarda četiri zvjezdice, koji je prestižnu nagradu dobio i prošle godine, ima 305 postelja, a u sklopu njega su bogati ugostiteljski sadržaji, wellness, bazen te rekreativni sadržaji.

PLAŽA „S POGLEDOM MEĐU NAJLJEPŠIMA NA SVIJETU“ Dubrovnik, grad koji je osvojio mnoge turiste, ali i srca svjetskih zvijezda, cijelom nizu priznanja za ljepotu ovoga je ljeta pridodao još jedno. Naime, prema izboru web-stranice Skyscanner, dubrovačka plaža Banje uvrštena je među deset najljepših gradskih plaža na svijetu, a na popisu je i najljepših pet plaža 74 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Grad Karlovac odnedavno ima interaktivni vodič koji je posjetiteljima dostupan na zaslonima mobitela. Obilazeći ovaj grad na četiri rijeke tako možete preko zaslona svojeg mobitela saznati sve o njegovoj kulturnoj i gastronomskoj ponudi, događanjima, mogućnostima smještaja, zabave, snalaziti se pomoću interaktivne karte. Zahvaljujući mobi-Exploreu doslovno ćete na dlanu imati podatke o povijesti Karlovca, njegovim znamenitim ličnostima, kulturno-povijesnim spomenicima itd. Grad Karlovac nalazi se pedesetak kilometara daleko od glavnog grada Hrvatske, Zagreba. Nalazi se na četiri rijeke – Korani, Kupi, Mrežnici i Dobri koje svakako pridonose njegovom ugođaju. Renesansna urbanistička jezgra grada je u obliku šesterokrake zvijezde da bi se kasnije razvio u barokni grad. Od mnogih gradskih znamenitosti – povijesnih građevina, muzeja i kulturnih institucija, posebno izdvajamo Stari grad Dubovac kojim su u 15. i 16. stoljeću gospodarili kneževi Frankopani i Zrinski, a poslije njih karlovački generali. Najviša je kula staroga grada, smještena iznad rijeke Kupe, ujedno i vidikovac te se u njoj nalazi izložba. Položaj na četiri rijeke te šumovita okolica odredili su i mogućnosti aktivnoga odmora tako da je ovdje razvijen lov i ribolov, a jednako tako gosti mogu uživati u vožnji biciklistički stazama, raftingu i kanuingu ili pak u poučnoj stazi Kozjača čijim obilaskom će posjetitelji imati prilike upoznati bogat biljni svijet ovoga podneblja. U tome će im svakako korisna biti aplikacija mobi-Explore uz koju će se od sada gosti o svim karlovačkim znamenitostima i ljepotama moći informirati i putem zaslona mobitela.

TURISTIČKOM KARTICOM KULTURNE ZNAMENITOSTI UPOLA JEFTINIJE Grad Dubrovnik, odredište brojnih gostiju koji ga posjećuju ljeti, ali i tijekom cijele godine, odlučio je dobrodošlicu svojim gostima izreći na još jedan način: uvođenjem turističke kartice koja za cijenu od 15 eura ili 100 kuna omogućuje obilazak znamenitih zidina Staroga grada, tri muzeja, tvrđavu Revelin te posjet Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, Domu Marina Držića te Galeriji Dulčić – Masle – Pulitika. Time gosti ostvaruju popust veći od 50 posto u odnosu na redovne cijene ulaznica te im znamenitosti ovoga grada postaju financijski dostupnije. Turistička kartica uvedena je početkom kolovoza, za sada je dnevna, a u 2010. godini planira se izrada i tjedne kartice. Karticu je


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti moguće kupiti u informativnim uredima TZ grada Dubrovnika i to u Širokoj ulici, Gružu, Lapadu, Lopudu, Šipanu te u Zračnoj luci.

DOBRODOŠLI U SVIJET DINOSAURA Funtana, turističko i ribarsko mjesto u Istri, uz klasičnu dobrodošlicu odnedavno goste očekuje i njezinim „posebnim oblikom”: druženjem s ogromnim dinosaurima u Dinosaurus parku Funtana. Ondje posjetitelje očekuje osam pokretnih dinosaura koji izazivaju velik interes, ne samo djece, kojoj su priređeni i posebni sadržaji kao i mogućnost zbližavanja s tim ogromnim biljojedima, nego i odraslih. Uz „druženje” s dinosaurima, goste također uveseljava mađioničar te drugi zabavljači. Prvi hrvatski i drugi europski park dinosaura nalazi se na površini od oko 40 tisuća četvornih metara. Interes za Dinosaurus park Funtana tijekom ljeta bio je velik. Budući da će raditi tijekom cijele godine, očekuje se i predstojećih mjeseci posjeta turista te školskih ekskurzija koji od sada ljepoti istarskog krajolika i bogatstvu ponude mogu pridodati još jedan zanimljiv i zabavan sadržaj. Inače, ribarsko i turističko mjesto Funtana nalazi se na zapadnoj obali Istre i to između dvaju poznatih turističkih središta, Vrsara i Poreča.

OBNOVLJEN POREČKI HOTEL RIVIERA Grad Poreč odnedavno je bogatiji za još jedan hotel. Naime, nakon dvije i pol godine obnove, nekadašnji je hotel Riviera u samom središtu ovog poznatog turističkog središta zabljesnuo novim sjajem, sadržajima i – imenom. Naime, ovaj hotel koji će sljedeće godine proslaviti stoljeće od otvaranja, od sada nosi ime Palazzo, a obnovljen je u skladu s arhitektonskim rješenjima vremena u kojem je izgrađen. I do sada su u hotel, uz odmorišne često dolazili i poslovni gosti što će se sada sigurno pojačati zahvaljujući kongresnim sadržajima za do 120 osoba. Kapacitet hotela je 70 soba, a bit će otvoren cijele godine.

OBNAVLJA SE VELOLUČKI HOTEL KORKYRA Za mnoge turiste kojima je južnodalmatinski otok Korčula omiljeno odredište, posebice za one kojima je cilj turističko mjesto Vela Luka, svakako je dobra vijest da je u tijeku obnova hotela Korkyra. Naime, nakon što čak 12 godina ovaj hotel, čekajući nove vlasnike i nužnu obnovu, nije radio, u tijeku je njegova temeljita rekonstrukcija. Kada uoči sljedeće turističke sezone bude obnovljen, hotel će imati četiri zvjezdice. Njegov kapacitet bit će 59 soba, odnosno 120 postelja, a imat će zatvoreni bazen površine 80 četvornih metara te druge sadržaje. Zahvaljujući tome vlasnici planiraju da će hotel raditi veći dio godine.

WEB PORTAL O NATURISTIČKOJ PONUDI Hrvatska ima dugu tradiciju naturističkog pokreta pa tako i ponudu kampiranja namijenjenu turistima koji se odlučuju

za odmor bez odjeće. To je i razlog da je nedavno pokrenut novi portal „Naturizam na Jadranu” kojeg podržavaju turistička grupacija Valamar te kamping-portal Kampiranje na Jadranu. Informacije o naturističkoj ponudi na novom se portalu objavljuju na hrvatskom, engleskom, talijanskom, njemačkom i slovenskom jeziku. Specijalizirani portal koji daje informacije o naturističkim kapacitetima, kulturi tijela te kulturnim i zabavnim priredbama na Jadranu, prati i blog otvoren za razmjenu iskustava vezanih uz naturizam u Hrvatskoj. Inače, Hrvatska ima 30-ak naturističkih objekata i plaža, ali i mnoga skrovita mjesta za kupanje bez odjeće. Tradicija naturizma je duga, a njezinim se početkom smatra ljeto 1936. godine kada su na otok Rab došli engleski kralj Edward VIII. i lady Wallis Simpson te se ondje kupali bez odjeće.

POVRATAK PRIRODI I TRADICIJI Tradicija, prirodna bogatstva, mogućnosti aktivnog odmora te bogata gastronomska ponuda vrijednosti su na kojima se temelji ponuda Baranje. U njezinom uobličavanju u turistički proizvod važnu ulogu ima Agroturistička zadruga Bilje plus. Pružajući usluge u seoskom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom i drugim oblicima turizma ova je udruga do sada ugostila oko deset tisuća gostiju, pretežito iz inozemstva. Pored pet objekata s ukupno pedesetak smještajnih jedinica, koliko članovi ove udruge iznajmljuju turistima, velika se pozornost posvećuje tradiciji, zdravoj hrani te rekreativnim sadržajima. U želji da stvore gostima što atraktivniji turistički proizvod, članovi udruge se povezuju s restoranima i seoskim poljoprivrednim gospodarstvima te tako osiguravaju kvalitetnu i autentičnu turističku uslugu. Za istraživanje znamenitosti i prirodnih ljepota Parka prirode i ornitološki značajnog područja Kopački rit, Bilja te cijele Baranje najpogodnije sredstvo svakako je bicikl kojega turisti mogu iznajmiti kod svojih domaćina. Doda li se svemu tome bogata tradicija ovoga kraja te srdačna dobrodošlica, po kojoj su stanovnici ovoga kraja poznati, pohvale gostiju koji su ondje već bili kao i sve veći interes novih, jamstvo je sjajne turističke budućnosti ovoga kraja.

HRVATSKA I ISTRA U VRHU INTERESA ZA KAMPING RALLY-PAKETE U ovoj godini Hrvatska je u svojim TOP-kampovima ugostila šest europskih kamping relija, na kojima je sudjelovalo oko 5000 sudionika. Kamping Rally-i specijalni su paketi kojima kamping-klubovi i kamping-udruženja organiziraju za zainteresirane kampiste te svoje članove specijalne itinerere s posebnim programima za društvene aktivnosti i zabavu. Tako je ove godine UKH (Udruga kampista Hrvatske) organizirala dva europska relija, jedan u Top-kampu Parku Umag u Umagu krajem svibnja, pod nazivom Europa Rally s 1 300 sudionika, a drugi na otoku Pagu, u TOP-kampu Straško pod nazivom „Adria Camping Rally”, sredinom lipnja s oko 1 000 kampista. Društvo naturista Hrvatske DNH organizirala je zajedno s INF „International naturist federation” u TOP-kampu „Solaris” kod www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

75


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti Poreča, početkom lipnja pod nazivom „ALPE ADRIA − Susret triju zemalja” (Drei Laender Treffen) Rally naturista iz područja Alpa. Susretu je nazočilo oko 300 sudionika − naturista. U Zadru su, u TOP-kampu Zaton Federcampeggio iz Italije, FIC, Top Camping Pool i TZ Zadarske županije organizirali sredinom lipnja reli-susret kampista pod nazivom „Friendship Rally − Susret prijateljstva” s 400 sudionika, a FIM (Federation Internationale Motociclistes) svoj godišnji reli, krajem svibnja, u istom kampu na kojem je sudjelovalo 1 800 sudionika na peterodnevnom programom, natjecanjima i nagradama zaslužnim članovima. ACSI, nizozemski specijalist za kampove organizira svake godine svoj Rally u Istri sa stotinjak članova početkom lipnja, a drugi krajem rujna pod nazivom „Venezia-Istra”. Kamping-udruženje iz Danske, DCU „Dansk Camping Union” organizira svoj Rally u TOP-kampu Park Soline kod Zadra početkom rujna za pedesetak obitelji sa specijalnim programom i izletima. Prema posljednjim informacijama iz FICC-a London (Svjetske udruge kamping potrošača) postoji realna mogućnost da se 2010. godine održi u Hrvatskoj, u Istri i SVJETSKI KAMPING RALLY s više od 2.000 sudionika. Kandidaturu za taj reli-susret koji bi ugostio kampiste iz cijelog svijeta (čak iz Meksika i Amerike) ponudila je UKH (Udruga kampista Hrvatske), a u rujnu ove godine će predsjednik FICC-e (Federation Internationale Camping Caravaning) Joao Perreira sa svojom komisijom pregledati kampove Istre te definirati mjesto i uvjete održavanja relija. U svim kamping-relijima aktivno je sudjelovala i Hrvatska turistička zajednica financijski potpomažući reli-projekte, a promidžbeni učinak objavljenih članaka i informacija iznosi oko pola milijuna eura.

SVEČANO OTVORENJE HOTELA SPA & GOLF RESORT SVETI MARTIN Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić i ministar turizma Damir Bajs bili su nazočni na svečanom otvorenju hotela „Spa & Golf Resort Sveti Martin” u Svetom Martinu na Muri. Hotel ima 151 sobu, 6 suita, wellness-centar na 1 800 m2, kongresni dio za 500 osoba, dva restorana, piano-bar, noćni bar, lounge-bar i dječji vrtić. Sve se to nalazi na otprilike 130 000 m2 novouređenog prostora, a s već postojećim sadržajima sadrži gotovo sve što je potrebno za cjelogodišnji odmor za 650 osoba. Spa & Golf Resort Sveti Martin (od ove godine rebrandingtvrtke Toplice Sveti Martin d.d.) predstavio je najveći projekt u kontinentalnom turizmu s dosadašnjom investicijom većom od 300 milijuna i s više od 200 zaposlenika. Također, s obzirom da je prije početka projekta na ovoj lokaciji postajao samo jedan otvoreni bazen, predstavljena je i jedna od najvećih green-field investicija u cijeloj Hrvatskoj. Projekt razvoja „Spa & Golf Resort Sveti Martin” planiran je u četiri faze, od kojih su prve dvije već ostvarene, a treća se upravo završava. 1. FAZA (2004. − 2005.) −apartmansko naselje, natkriveni bazeni, aqua-park s toboganima, pub, salon ljepote 2. FAZA (2005.−2007.) −proširenje restorana, uređenje wellness-centra, gradnja vanjskih bazena, trgovačkog centra, dva restorana i sportskih terena 76 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

3. FAZA (2008.−2009.) − izgradnja hotela s 4 zvjezdice, sportsko-rekreacijskog centra s golf vježbalištem, golf-kuće, sportske dvorane i vile za golfere 4. FAZA (2009.−2012.) − izgradnja drugog hotela s 4 zvjezdice, zabavnog centra, individualna izgradnja naselja prema detaljnom planu izgradnje Već sada je utjecaj Spa & Golf Resorta Sveti Martin na Međimursku županiju izrazito povoljan, a broj noćenja je od 2004. do 2007. godine porastao za 3,5 puta, od čega su Toplice Sveti Martin u 2007. godini ostvarile više od 50% svih noćenja u županiji.

OSTAVITE 2009. GODINU IZA SEBE PRIJE DRUGIH Ako ovu, svima ekonomski tešku godinu želite ispratiti na originalan način pa k tome i što ranije, možda je pravo vrijeme da o tome počnete razmišljati već danas. Naime, pomisao na unutrašnjost Hrvatske i šumoviti Gorski kotar već će vas sada rashladiti, ali i osigurati mjesto u turističkom središtu Fužinama koje su već proteklih osam godina Staru godinu ispraćali točno u podne ili 12 sati prije drugih Europljana. Učinjeno je to zbog vrlo hladnih noći, ali je ideja itekako prihvaćena pa je prerasla u tradiciju. Novu je godinu u ovom prekrasnom gorskom turističkom odredištu – koje krase i tri jezera – dočekalo čak 3 000 gostiju, pa se turistički kapaciteti u zimskom razdoblju rezerviraju znatno ranije, a u nekim su terminima i mjesecima unaprijed rezervirani. Ljepoti boravka svakako pridonosi i novi turistički vlak Fužine express zahvaljujući kojem će gosti ovaj prekrasan gorski krajolik lakše upoznati. Uz tri akumulacijska jezera − najvećega Bajera preko Lepenice i Potkoša, gosti će također razgledati i atraktivnu spilju Vrelo koje je prirodna atrakcija ovoga kraja, a njezina se starost procjenjuje na 3,5 − 4 milijuna godina. Duljina je spilje 300 metara, izuzetno je lijepa i bogata spiljskim ukrasima. Za posjete je uređena 1998. godine. Zbog blage konfiguracije terena spilja Vrelo je bez ijedne stepenice pa je jedina turistički uređena spilja u Europi koju mogu posjetiti i djeca, stariji, pa čak i invalidi u kolicima.

JEDINSTVEN PARK U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA Svima, koji su već bili u gradu Šibeniku i obišli njegove kulturno-povijesne znamenitosti, ali i za one koji će ga posjetiti po prvi put, ovaj sjevernodalmatinski grad ima i neko drugo lice, kao i prirodne atrakcije, koje će vas također privući. Iako je turistima, nakon obnove dostupan već gotovo dvije godine, Srednjovjekovni samostanski mediteranski vrt sv. Lovre smješten u povijesnoj jezgri grada Šibenika jednakim intenzitetom privlači turiste. Obnova vrta završena je potkraj 2007. godine i to nakon što je bio zaboravljen čak cijelo stoljeće. Obnovu srednjovjekovnog samostanskog i mediteranskog vrta vodio je poznati parkovni arhitekt Dragutin Kiš, koji je 2000. godine u Japanu dobio milenijsku nagradu Flora. Ovaj je vrt rijetka znamenitost, jer je jedini takve vrste u Hrvatskoj, a u ovom


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti dijelu Europe tek ih je nekoliko. Vrt je koncipiran po srednjovjekovnoj shemi križne staze, u čijem je središtu mali zdenac, a cijeli je prostor obrubljen šimširom i starinskim mirisnim ružama. Posebno mjesto, uz bogato mediteransko raslinje, pripada zbirci dekorativne majčine dušice, a znamenitost parka su i kapari, koje je, kaže legenda, u Šibenik donio veliki graditelj Juraj Dalmatinac. Cijeli je projekt Srednjovjekovnog samostanskog mediteranskog vrta otvoren za javnost te su u sklopu njega kreirani edukativni programi za škole, ali i za same turiste. Kako se park nalazi u kompleksu samostana sv. Lovre, posjetitelji mogu obići Gospinu spilju i crkvu sv. Lovre, koje se nalaze u sastavu samostana.

STOTINU GODINA ORGANIZIRANOG TURIZMA U Muzeju grada Kaštela otvorena je izložba povodom obilježavanja 100. obljetnice organiziranog turizma. Izložba je organizirana pod pokroviteljstvom Turističke zajednice grada Kaštela, , Splitsko-dalmatinske županije i Turističke zajednice Splitskodalmatinske županije, a obilježavanje ovog vrijednog jubileja popraćeno je i izdavanjem publikacije „Kaštelanski turizam u kronološkom pogledu – 100. godišnjica pansiona Šoulavy”, autorice Sanje Acalije. Počeci turizma u Kaštelama vezuju se uz otvaranje prvog turističkog pansiona s uređenom plažom u Kaštel Lukšiću. Njega je kupivši kaštel Tartaglia − Ambrosini otvorio češki liječnik Henrik Šoulavy 1909. godine, otkad službeno započinje razvoj turizma na kaštelanskoj rivijeri. Gotovo dva desetljeća kasnije Petar Kamber u Kaštel Starom otvara Hotel Palace, u ono vrijeme reprezentativan turistički objekt, a kako bi se kvaliteta turističke ponude podigla na još višu razinu, 1936. godine osniva se Općinsko kupališno povjerenstvo za Donja Kaštela (Kaštel Štafilić, Kaštel Novi, Kaštel Stari i Kaštel Lukšić). Smješten sjeverozapadno od Splita, grad Kaštela objedinjuje ukupno sedam nekada povezanih sela – Sućurac, Gomilica, Kambelovac, Lukšić, Stari, Novi i Štafilić, a svako od tih mjesta specifično je na svoj način. Premda se naslanjaju jedno na drugo, razlikuju se po mentalitetu, interesu i svojim posebnostima, a svojim spomenicima svjedoče o bogatom kulturnom naslijeđu. Na području kaštelanske rivijere podignut je veliki broj apartmana za privatni smještaj, pa se gosti mogu smjestiti i u nekoliko hotela, a nautičari usidriti u marini u Kaštel Gomilici. Čitavo područje oslikava i bogata parkovna arhitektura, među kojom se ističe Park Vitturi u Kaštel Lukšiću. Riječ je o najstarijem perivoju na kaštelanskoj rivijeri, podignutom u drugoj polovici XVIII. stoljeća. Park se prostire na površini od 7 450 metara četvornih i 1968. godine proglašen je spomenikom prirode. Tu je i čuveni Botanički vrt Osnovne škole Ostrog te Biblijski vrt podignut u čast drugog posjeta Svetog oca pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj. Vrt se nalazi u svetištu Gospe od Stomorije. Osim velikog broja biljaka koje se u njemu uzgajaju, a spominju se u Bibliji, vrtom dominiraju skulpture istaknutih hrvatskih kipara Vaska Lipovca, Kažimira Hraste i Matka Mijića. Dolazak dr. Šoulavyja u Kaštel Lukšić, iz kojeg više nikada nije ni otišao, zaintrigirao je i velikog češkog redatelja Jiřija Menzela da to uvrsti u dokumentarni film koji snima u Hrvat-

skoj. Film nosi naziv „Moja Hrvatska“, a Jiři Menzel ga je radio u suradnji s ekipom Hrvatske radiotelevizije i tim filmom htio pokazati da su prvi gosti u Dalmaciji upravo bili iz Češke.

OTVOREN PRVI „ALL-SUITE HOTEL“ Na otoku Sveti Andrija, samo petnaest minuta vožnje malim brodom udaljenom od poznatog turističkog odredišta Rovinja, tvrtka Maistra otvorila je prvi hrvatski „all-suite hotel”. U sklopu njega je 32 apartmana koji, uz prepoznatljiv dizajn te vrhunsku opremljenost, imaju i adut više: svaki apartman ima pogled na more i na prekrasni rovinjski arhipelag. No, tu nije kraj adutima ovog objekta koji će imati vlastite dodatne sadržaje, ali će se jednako tako „naslanjati i na već postojeću turističku ponudu Hotela Istra i otoka Svetog Andrije. Naime, gostima će na raspolaganju biti bogati turistički sadržaji hotela Istra koji su nakon temeljite rekonstrukcije otvoreni 2006. godine te su ovaj otok rovinjskog arhipelaga pretvorili u ekskluzivni turistički resort. Naime, u sklopu hotela Istra nalazi se luksuzni wellnesscentar „Otok” te vrhunski restorani, bogati sportski sadržaji i kongresna dvorana.

PRVI HRVATSKI HOTEL IZ LANCA RIU Na samom početku lipnja prve je goste primio hotel Riu Blue Waves, standarda četiriju zvjezdica, izgrađen u neposrednoj blizini poznatog turističkog središta Malinske na otoku Krku. Hotel, koji se nalazi uz samo more, ima stotinjak smještajnih jedinica od kojih je samo deset soba, a ostalo su apartmani. Uz wellness i fitness te bazene za odrasle i djecu, hotelski kompleks ima i bogate ugostiteljske sadržaje – barove i restorane. U prvoj godini hotel će raditi sezonski, do samog početka studenoga, a u budućnosti se planira cjelogodišnje poslovanje. Inače, Riu Blue Waves posluje u sastavu španjolskog hotelskog lanca Riu koji upravlja s više od 120 hotela u čitavom svijetu.

OTVOREN HOTEL KEMPINSKI ADRIATIC Početkom kolovoza Kempinski Hotel Adriatic otvorio je svoja vrata u Savudriji kao prvi hrvatski luksuzni Golf & Spa Resort, čime Kempinski postaje prvi međunarodni luksuzni lanac prisutan u Istri. Hotel raspolaže sa 186 soba, od čega 19 luksuznih apartmana, od kojih su dva predsjednička smještena na samom vrhu hotela. Ponudu hotela upotpunjavaju tri restorana i četiri bara. Grčko-rimski Carolea Spa centar prostire se na 3 000 m2, s jednim unutarnjim i dva vanjska grijana bazena i jacuzzijem, brojnim sobama za uljepšavanje i tretmane, od kojih dvije za parove, a obuhvaća raznovrsne aromaterapijske saune, parnu kupelj, rimski kaldarij, lakonij, tepidarij, frigidarij, kneipp staze, transformativnu komoru za plutanje (floating tank), prostor za opuštanje s vodenim krevetima te brojne druge sadržaje. Za ljubitelje aktivnijeg odmora u ponudi je teretana opremljena suvremenom Technogym opremom, osobni trener i četiri teniska terena. Za djecu je na raspolaganju Kempi Kids Club smješten u zasebnoj vili s vanjskim igralištem, dječjim bazenom i brojwww.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

77


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti nim drugim dječjim sadržajima. Uronjena u zelenilo cvijeća, ružmarina i maslina nalazi se i privatna kapelica, idealno mjesto za razmjenu ljubavnih zavjeta. Kempinski Hotel Adriatic pravo je mjesto za održavanje poslovnih sastanka, konferencija, promocija i ostalih događanja. Osim velike konferencijske dvorane i dvije sale za sastanke unutar samog hotela, resort raspolaže s kongresnim centrom smještenim u zasebnoj zgradi tik uz more. Posebnost u ponudi je Kempinski Golf Adriatic, prvo natjecateljsko golf-igralište s 18 polja u Istri, ukupne duljine 6 360 m. Uz igralište, te vježbalište za kratku i dugu igru, klupska kuća nudi brojne sadržaje kao i veličanstven pogled.

ODMOR NA MEDITERANSKI NAČIN Od srpnja ove godine hrvatski je turizam bogatiji za još jedan luksuzni turistički objekt – turističko naselje Radisson Blu Resort smješteno u Vrtovima sunca u Orašcu, desetak kilometara sjeverno od Dubrovnika. U sklopu naselja nalazi se 201 hotelska soba i 207 rezidencijalnih apartmana te mnogi drugi sadržaji. Ovo je hotelsko naselje djelo hrvatskih arhitekata Branimira Medića i Pera Puljiza. Uređenje interijera povjereno je londonskoj tvrtki Hirsch Bedner Associates, a ugostiteljske objekte dizajnirao je Henry Chebanne iz Blue Sky Hospitality, vodeće tvrtke na svijetu u ovom segmentu s više od 100 realiziranih projekata u preko 25 zemalja. Zanimljivo je da je ovo turističko naselje u potpunosti sagrađeno od domaćih materijala – dubrovačkog i bračkog kamena te travertine, a na zidovima objekata nalaze se isključivo djela hrvatskih umjetnika. Ljepoti naselja svakako pridonosi i hortikulturno uređenje prostora u koju su se savršeno uklopile stoljetne masline i bujna mediteranska vegetacija. Cijeli je prostor, uključujući i više restorana, barova i konoba, koncipiran kao mali grad čijoj atmosferi svakako pridonosi i tržnica u čijoj se pekarnici, ribarnici, mesnici, vinoteci ili slastičarnici mogu kušati ili kupiti i samostalno pripremiti svježi proizvodi. Onima koji odmor ne mogu zamisliti bez sportskih aktivnosti, tu su i bogati sportski tereni te wellness-ponuda. Radisson Blu Resort & Spa Dubrovnik Resort također ima suvremeno opremljene multifunkcionalne prostore – veliku kongresnu dvoranu i više manjih dvorana za sastanke.

DVORI OD ŠKRAPI ZA ODMOR U TIŠINI U neposrednoj blizini Motovuna goste ugošćuju Dvori od Škrapi, luksuzni apartmani smješteni u samom geografskom središtu Istre. Radi se o kamenim, rustikalno uređenim vilama namijenjenim svima koji žele uživati u osami i luksuzu te bogatim istarskim turističkim sadržajima, izbjegavajući gužve poznatih turističkih odredišta. U sklopu ovog luksuznog naselja – koje je od Poreča udaljeno 20 km, od Rovinja 30 km, a od Trsta 60 km − četiri su kuće ili, lokalno rečeno, „hiže” koje su naziv dobile po gastronomskim specijalitetima pa se zovu hiža od šparug, hiža od skute, hiža od fritaj i hiža od terana, odajući tako i svojim imenima počast istarskim specijalitetima. Dvori od Škrapi gostima su otvoreni tijekom cijele godine. Iznimno 78 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti uređenih interijera koji poštuju tradiciju, kvalitetu i visoke estetske kriterije, gostima pružaju luksuz boravka, ali i uključuju ponudu u kojoj granicu postavlja samo mašta gostiju. Bogata gastronomska ponuda, bazeni, mogućnost organiziranja izleta po cijeloj Istri… Sve je ovdje moguće i ovisi o željama i interesima gostiju. Inače, Dvori od Škrapi u neposrednoj su blizini starog gradića Motovuna.

PROIZVODNJA SOLI KAO ATRAKTIVAN TURISTIČKI PROGRAM Uz temeljnu djelatnost, proizvodnju soli, solana u Ninu nedaleko Zadra kreira i više turističkih programa. Tako je prije nekoliko godina kreiran program solane kao prirodnog parka s organiziranim turističkim stručnim posjetima, što je naišlo na izniman odjek među gostima. Ninska je solana, uz onu u Stonu, jedina na Jadranu u kojoj se sol proizvodi na tradicionalan način kao i prije tisuću godina prirodnim hlapljenjem mora u plitkim bazenima. Zbog toga su u solani pokrenuli proceduru za njezinu zaštitu kao prirodnog dobra, odnosno zaštićenog krajobraza, flore i faune, a konačan je cilj zaštititi cijelo područje ninske lagune, djelomično i kroz projekt UN pod nazivom Natura 2000. Solana Nin pokriva površinu 55 ha u ninskoj laguni tik do starohrvatskog grada Nina. Solana datira još iz rimskog doba, potom u posjed solane dolazi Venecija koja je zatvara 1550. godine radi monopola soli na Jadranu. Solana je ponovno utemeljena čak četiri stoljeća kasnije, 1955. godine. Tijekom ljeta park Solane Nin posjeti veliki broj turista koji ondje kupuju i zanimljive suvenire od soli. Posebnost je ninske solane da se ondje sol proizvodi na tradicionalan, prirodan način. Energijom sunca i vjetra u bazenima se isparava more te se zasićena voda vodi na bazene gdje se kristalizira čista prirodna morska sol. Ninska sol ima povećanu koncentraciju joda zbog algi (petule) koje se nalaze u morskoj vodi, te je kao takva prepoznatljiva na tržištu. Udruživši više karakteristika mediteranskog podneblja, ona se prodaje i kao mirisna sol za kupanje obogaćena prirodnim eteričnim uljima (lavanda, ružmarin, kadulja, ruža, limun i dr.).

HOTELU UVALA VISOKO PRIZNANJE Dubrovački hotel Uvala koji posluje u sklopu tvrtke Hoteli Maestral proglašen je jednim od najboljih svjetskih hotela po izboru Expedie – vodećeg svjetskog on-line booking providera. Uvali je dodijeljena titula Expedia Insiders Select Hotel 2009. Radi se o priznanju cijenjenom u svijetu koje se dodjeljuje za kvalitetu usluge i posvećenost zadovoljstvu gosta uz optimalnu vrijednost za novac. Hotel Uvala standarda četiri zvjezdice i do sada je dobivao mnoga vrijedna priznanja. Hotel ima 51 sobu, otvoreni i zatvoreni bazen te wellness na dvije etaže koji je zahvaljujući kvaliteti i sadržajima dobio mnoga vrijedna priznanja. U sklopu hotela su i dvorane za sastanke te prostori za druge usluge koje su ga i prijašnjih godina uvrštavale u krug poznatih i cijenjenih hrvatskih hotela. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

79


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti NAJLJEPŠA PLAŽA U EUROPI Prema britanskom dnevniku Daily Telegraph plaža Zlatni rat u Bolu na otoku Braču proglašena je najljepšom u Europi. Istodobno je i svjetski izdavač turističkih vodiča Lonely Planet uvrstio Zlatni rat među deset najljepših plaža u svijetu. Zlatni rat je smješten na zapadnoj strani Bola, na srednjodalmatinskom otoku Braču, koji je nalazi podno Vidove gore, najvišeg vrha svih jadranskih otoka. Proteže se u duljini od pola kilometara u more i uvrštava se u jednu od najvećih prirodnih atrakcija hrvatskog Jadrana. Plaža plijeni pozornost svojim jedinstvenim trokutastim oblikom, a njezina posebnost je u tome što mijenja oblik i položaj ovisno o vjetru koji puše. Plaža je okružena šumom bora, hrasta i drugog raslinja te pruža izuzetne mogućnosti i za organiziranje raznih zabavnih događanja. U neposrednoj blizini plaže smješteni su visokokvalitetni hoteli, apartmanska naselja s brojnim restoranima, konobama, kafićima i noćnim klubovima kao i sportskim terenima, namijenjenim za rekreaciju odraslih i obitelji s djecom.

GERMANWINGS UVODI IZRAVNU LINIJU DUBROVNIK − HAMBURG Njemački niskotarifni avioprijevoznik Germanwings najavio je kako će od 2. svibnja 2010. godine uvesti novu izravnu liniju Dubrovnik − Hamburg. Iz Germanwingsa pritom ističu da nova zrakoplovna linija iz Hrvatske prema Njemačkoj predstavlja logičan nastavak uspješnog poslovanja tog njemačkog avioprijevoznika na hrvatskom tržištu. Naime, Germanwings je u prvih sedam mjeseci ove godine u Hrvatsku prevezao ukupno 235 tisuća putnika, odnosno 9 posto više nego u istom razdoblju prošle godine., Povećana je također i popunjenost zrakoplova te je u prvih sedam mjeseci ove godine iznosila 82 posto, odnosno 2 posto više u odnosu na 2008. godinu.

OBNOVLJENE STONSKE ZIDINE Stonske zidine, najduži fortifikacijski sustav u Europi, nakon višegodišnje obnove, otvoren je 4. listopada za javnost. Intenzivni radovi na obnovi zidova traju proteklih petnaestak godina i iako su se zidine i dosad mogle obilaziti, sada su stvoreni sigurnosni uvjeti za to, rekao je predsjednik Društva prijatelja dubrovačke starine Denis Orlić. Posjetitelji sada mogu prošetati Velikim zidom dugim oko kilometar, s kojeg se pruža spektakularan pogled na solane i more s obje strane Pelješca. Na zidinama je napravljena djelomična rekonstrukcija te je postavljena ograda kako bi se spriječilo daljnje propadanje i ulaz u tvrđavi Arcimun, s biljetarnicom u gotičkoj kuli. Radove su izvodile lokalne građevinske tvrtke, a projekt je financiralo Društvo prijatelja dubrovačke starine, koje za zidine u Stonu godišnje izdvoji između tri i pet milijuna kuna. Osim sredstava, problem je što se zidine ne obnavljaju modernim građevinskim metodama, već klesanjem kamena, gotovo isto onako kako su nastajale, što je sporo i skupo, rekao je Orlić, ocijenivši da treba još najmanje pet do šest godina rada za konačne rezultate. 80 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Orlić procjenjuje da će od prodaje ulaznica, koje će koštati 20 i 30 kuna, zidine moći “same održavati” nakon dvije do tri godine. Stonske zidine sagrađene su u 14. stoljeću, nakon što je 1334. Dubrovačka Republika stekla Pelješac. Zidine su izvorno bile duge sedam kilometara, što se smanjivalo zbog više potresa, a sada su duge oko 5,5 kilometara. Zbog složenosti izvedbe, one su nastajale tijekom četiri stoljeća, a imaju 40-ak okruglih i četvrtastih kula te nekoliko tvrđava.

HRVATSKA UPISALA 7 FENOMENA NA UNESCO LISTU Pojam nematerijalna kulturna baština obuhvaća: prakse, predstave, izrazi, znanje, vještine, kao i instrumente, predmete, rukotvorine i kulturne prostori koji su povezani s tim, koje zajednice, skupine i, u nekim slučajevima pojedinci, prihvaćaju kao dio svoje kulturne baštine. Upravo tu nematerijalnu kulturnu baštinu, koja se prenosi iz generacije u generaciju, zajednice i skupine stalno iznova stvaraju kao reakciju na svoje okruženje, svoje uzajamno djelovanje s prirodom i svoju povijest. Ona im pruža osjećaj identiteta i kontinuiteta te tako promiče poštovanje za kulturnu raznolikost i ljudsku kreativnost. Republika Hrvatska kroz djelovanje Ministarstva kulture prepoznala je potrebu poduzimanja zaštitnih mjera u suradnji s drugim zemljama potpisnicama UNESCO-ve Konvencije za zaštitu nematerijalne kulturne baštine u okviru djelotvornog obogaćivanja i dopune postojećih međunarodnih sporazuma, preporuka i rezolucija o kulturnoj i prirodnoj baštini, s novim odredbama koje se odnose na nematerijalnu kulturnu baštinu. Stupanjem na snagu Konvencije za zaštitu nematerijalne kulturne baštine, umjesto Liste remek-djela usmene i nematerijalne baštine čovječanstva, UNESCO je oformio dvije nove liste: Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva i Listu nematerijalne kulturne baštine kojoj je potrebna hitna zaštita. Ministarstvo kulture koordiniralo je rad stručnih timova i kandidiralo 16 hrvatskih fenomena upravo za Reprezentativnu listu nematerijalne baštine svijeta (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity). Od tih šesnaest čak 7 je zadovoljilo stroge kriterije, a jedan od bitnih je i činjenica da fenomen živi u zajednici, te tako ušlo na listu: Godišnji proljetni ophod kraljice ili ljelje iz Gorjana; Godišnji pokladni ophod zvončari s područja Kastva; Dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja; Festa svetoga Vlaha, zaštitnika Dubrovnika; Umijeće izrade drvenih dječjih igračaka u SZ Hrvatskoj; Čipkarstvo u Hrvatskoj; Procesija Za križen, Hvar. Ovaj veliki uspjeh potvrđuje i činjenica kako je time Hrvatska postala zemlja s najviše zaštićenih kulturnih fenomena u Europi, a u svijetu je nadmašuju tek Kina, Japan i Koreja.


HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA Iblerov trg 10/IV, p.p. 251 10000 ZAGREB HRVATSKA Tel.: +385 1 46 99 333 Faks: +385 1 45 57 827 Internet: www.hrvatska.hr E-mail: info@htz.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus 1010 Wien Am Hof 13 Österreich Tel.: +43 1 585 38 84 Faks: +43 1 585 38 84 20 E-mail: office@kroatien.at

Kroatische Zentrale für Tourismus 60311 Frankfurt Kaiserstrasse 23 Deutschland Tel.: +49 69 23 85 350 Faks: +49 69 23 85 35 20 E-mail: info@visitkroatien.de

Kroatische Zentrale für Tourismus 80469 München Rumfordstrasse 7 Deutschland Tel.: +49 89 22 33 44 Faks: +49 89 22 33 77 E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de

Chorvátske turistické združenie 821 09 Bratislava Trenčianska 5 Slovakia Tel.: +421 2 55 562 054 Faks: +421 2 55 422 619 E-mail: infohtz@chello.sk

Horvát Idegenforgalmi Közösség 1054 Budapest Akademia u. 1 Magyarország Tel.: +36 1 267 55 88 Fax: +36 1 267 55 99 E-mail: info@htz.hu

Office National Croate de Tourisme 75116 Paris 48, avenue Victor Hugo France Tel.: +33 1 45 00 99 55 Faks: +33 1 45 00 99 56 E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr

Croatian National Tourist Office London W6 9ER 2 Lanchesters 162-164 Fulham Palace Road United Kingdom Tel.: +44 208 563 79 79 Faks: +44 208 563 26 16 E-mail: info@croatia-london.co.uk

Ente Nazionale Croato per il Turismo 20122 Milano Piazzetta Pattari 1/3 Italia Tel.: +39 02 86 45 44 97 Faks: +39 02 86 45 45 74 E-mail: info@enteturismocroato.it

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji IPC Business Center ul. Koszykowa 54 00-675 Warszawa, Polska Tel.: +48 22 828 51 93 Faks: +48 22 828 51 90 E-mail: info@chorwacja.home.pl

Ente Nazionale Croato per il Turismo 00186 Roma Via Dell’oca 48 Italia Tel.: +39 06 32 11 0396 Faks: +39 06 32 11 1462 E-mail: officeroma@enteturismocroato.it

Oficina de turismo de Croacia 28001 Madrid, Espana Calle Claudio Coello 22, 1o C Tel.: +34 91 781 5514 Faks: +34 91 431 8443 E-mail: info@visitacroacia.es

Chorvatské turistické sdružení 110 00 Praha 1 Krakovská 25 Česká republika Tel.: +420 2 2221 1812 Faks: +420 2 2221 0793 E-mail: infohtz@iol.cz; info@htz.cz

Croatian National Tourist Office New York 10118 350 Fifth Avenue, Suite 4003 U.S.A. Tel.: +1 212 279 8672 Faks: + 1 212 279 8683 E-mail: cntony@earthlink.net

Kroatiska Turistbyrån 11135 Stockholm Kungsgatan 24, Sverige Tel.: +46 853 482 080 Faks: +46 820 24 60 E-mail: croinfo@telia.com

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme 1081 GG Amsterdam Nijenburg 2F, Netherlands Tel.: +31 20 661 64 22 Faks: +31 20 661 64 27 E-mail: kroatie-info@planet.nl

Office National Croate du Tourisme 1000 Bruxelles Vieille Halle aux Bles 38, Belgique Tel.: +32 255 018 88 Faks: +32 251 381 60 E-mail: info-croatia@scarlet.be

123610 Moscow Krasnopresnenskaya nab. 12 office 1502, Russia Tel.: +7 095 258 15 07 Faks: +7 495 258 15 07 E-mail: HTZ@wtt.ru

Hrvaška turistična skupnost 1000 Ljubljana Gosposvetska 2, Slovenija Tel.: +386 1 23 07 400 Faks: +386 1 230 74 04 E-mail: hrinfo@siol.net

Kroatische Zentrale für Tourismus 8004 Zürich Badenerstrasse 332, Switzerland Tel.: + 41 43 336 20 30 Faks: +41 43 336 20 39 E-mail: info@kroatien-tourismus.ch Danska Kroatiens Turistkontor, Bjørnholms Allé 20; 8260 Viby J; Danmark Tel.: +45 70 266 860 Faks: +45 70 239 500 E-mail: info@altomkroatien.dk

クロアチア政府観光局 Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Tel.: + 81 03 6234 0711 Fax.: + 81 03 6234 0712 E-mail: info@visitcroatia.jp


HTZ Glasnik 28  

Suradnici glavne urednice Tomislav Lešćan Petra PosiloviÊ Tekst Novosti Silvana Jakuπ Služba za informiranje Dizajn Ivana Ivanković PrliÊ Ne...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you