Centrum magasin - City-Ejendomme Aalborg

Page 1

centrum BO MED ALLE BYENS MULIGHEDER LIGE UDEN FOR HOVEDDØREN

LÆS OM UDVIKLINGEN AF AALBORG MIDTBY MAGASINET OM AALBORG CENTRUM: MØD BL.A. VINH, RESTAURANT FUSIONS PRISVINDENDE KOK, KOM MED INDENFOR I EN AF BYENS MEST UNIKKE LEJLIGHEDER, LÆS OM NYE BYGGE-PROJEKTER, MØD SNT-DRENGENE, NÅR DE FORTÆLLER OM SUCCES OG VENSKAB, side TAG MED PÅ BYVANDRING OG MEGET MERE

1


06

City-Ejendomme Aalborg

- et familieforetagende, der har ordentlighed, tillid samt respekt for mennesker og bygninger som de bærende værdier

40

Historien om et centrum i udvikling - byvandring i et område fuld af oplevelser

Fusion & Vinh

- mød kokken bag succesrestauranten Fusion

3216

Udgiver City-Ejendomme Aalborg Layout og produktion Appetize/Creativum ApS Oplag 8.000 stk./ Vinter 2020 Tryk Stibo Graphic A/S Journalister Christina Svendsen Dadi Halldorsson Cecilie Wennerlin Maria Ellermann Flemming Nielsen Fotografer Betina Fleron Johny Kristensen Maria Ellermann Dadi Halldorsson

www.cityejendommeaalborg.dk www.cityejendommeaalborg.dk

Forsidefoto Jan Behrensdorff


38

Restaurant Fusions Signaturret - havtaske og Bok Choy

46

SNT

- nĂĽr godt venskab udvikler sig til skarp business

INDHOLD

18

Unik lejlighed

- historie og god stil i skøn forening

Havnehuset

- beliggenheden er nok Aalborgs bedste

30

06 05 10 18 20 30 32 38 40 46 32 32 32 32

Om City-Ejendomme aalborg Havnefronten Landmandsbanken pĂĽ toppen af aalborg Projekt Bredegade Havnehuset Restaurant Fusion opskrift: Fusions signaturret livet leves i byen SNT: shaping new tomorrow kulturen i centrum voxpop projekt algade med kunden i centrum side

3 3 side


FOR OR D AF A R K IVA R F LE M M ING N IE LSE N

Fra industriby til kulturel metropol Jeg arbejder hver dag med Aalborgs historie og synes, at Aalborg er en pragtfuld by. Det er dejligt at gå rundt i centrum og være en del af livet her. Der er gågaderne med gode specialforretninger. Der er også pladser med caféer og restauranter. Der er Østeraagade med Jens Bangs Stenhus, Rådhuset og andre historisk interessante bygninger. Ned mod havnen er der den tidligere toldbod og den nye havnefront, hvor man oplever hvor flot, der er værnet om de smukke, gamle bygninger og samtidig er der tænkt over hvilken ny arkitektur, der passer på havnefronten. Vi har de gamle gadeforløb omkring Gammel Torv og Algade, hvor der er spor af Aalborg, som byen så ud for flere hundrede år siden med de fem åløb. Men det, der gør byen ekstra spændende, er de konstante forandringer. Aalborg har altid været en forandringsparat by. Når en ny tid har stillet nye krav, så har folk i byen revet ned og bygget nyt, som det nu kunne passe. Den dynamik, som det er udtryk for, afspejler sig i bebyggelsen og Aalborgs spændende historie kan aflæses, hvis man kigger efter. Det synes jeg er fantastisk. I Aalborg lige nu, er det havnefronten fra Limfjordsbroen til Musikkens Hus, der falder i øjnene. Da Aalborg fra 1880’erne blev en industriby, var havnen grundlag for det. Der kom kullagre med kraner, siloer til korn og foderstoffer, et stort kvægmarked, et kraftværk, et stort skibsværft, og der var en færgeterminal med tilhørende opmarchbåse. Der var masser af aktivitet og trafik. Men havnen lukkede af for adgang til fjorden, for den var ikke beregnet til andet end det at være havn. Først da havnens aktiviteter efter 1970 flyttede andre steder hen eller blev nedlagt, blev området frit til andre formål. Det lette ville have været at bygge dyre boliger i første parket til vandet. Det er set i andre byer. Heldigvis besluttede bystyret, at der skulle være kultur, ungdomsboliger, universitet og rekreative arealer med masser af liv. Det åbnede byen mod fjorden, og det gør sammen med alt det andet Aalborgs centrum til det levende og attraktive sted for både unge og ældre, som det er i dag.

Gode beslutninger med et godt resultat

Flemming Nielsen Arkivar, stedfortræder Aalborg stadsarkiver

www.cityejendommeaalborg.dk


side

5


www.cityejendommeaalborg.dk


CI T Y-E J E N DO M M E A A LB O R G

Pia, Hans og livsprojektet På Strandvejen i Aalborg ligger Havnehuset. Her genspejles fjorden i de store glaspartier, og den unikke kobberfacade lyser op langs havnefronten. På 1. sal har husets ejer og bygherre, City-Ejendomme Aalborg, kontor. Et familieforetagende, der har ordentlighed, tillid samt respekt for mennesker og bygninger som de bærende værdier. Pia og Hans Andersen er ægteparret i spidsen for virksomheden, der har eksisteret siden 1991, og på en efterårsdag i strålende sol over Aalborg åbner de op om dedikation, visioner – og kærlighed

tekst & foto CECILIE WENNERLIN & JOHNY KRISTENSEN

I kontoret er en rolig, let summende atmosfære, da Pia og Hans byder indenfor til en kop kaffe i de lyse lokaler. Fra hvor vi sidder, er der udsigt ud over havnen og Limfjordsbroen, og på vandoverfladen kan man ane en lille, sort prik. - Det er en sæl, der er på besøg, fortæller Pia smilende. Der var en vinter, hvor der på et tidspunkt var to sæler, der flød forbi derude på en isflage. Det kunne vi sidde herinde og se. Kaffen bliver skænket i fine, blomstrede kopper – helt ulig den standardiserede stil, der tit hører sig til i mødelokaler og kontorer. Der er blik for detaljerne, og måske er det netop noget af det, der har gjort City-Ejendomme Aalborg til et navn, der går igen i hele byen. De er bl.a. kendt for renoveringen af Toldbygningen på Toldbod Plads, der modtog 3 priser - heriblandt ”Årets Facadepris” i 2007 - og som i det hele taget står smukt og monumentalt i tråd med, hvad der var tænkt som bygningens oprindelige udtryk ved opførelsen i starten af

1900-tallet. Ligeledes står de bag renoveringen af lokalerne på 2. sal i Østerågade 17, der nu huser designvirksomheden Shaping New Tomorrow. Renoveringen har ført til, hvad der i folkemunde betegnes som Aalborgs lækreste kontorer, og udover en gennemført indretning og en håndværksmæssig finesse ses også et ældre vægmaleri af Nytorv, som kunstner Simon Vejbæk Kinch restaurerede, og det er nu en integreret del af lokalernes samlede udtryk.

Bondepigen, bilerne og boligerne

Ovenstående er blot et udpluk af det væld af projekter, City-Ejendomme Aalborg er kræfterne bag, og det kræver selvsagt hårdt arbejde, tid og sammenhold at drive virksomhed som ægtefæller og familie. - Jeg er vokset op med en far, der var selvstændig og bilforhandler, så jeg har været vant til atmosfæren af, at meget ar-

» side

7


CI TY-E J E N DO M M E A A LB O R G

DET LYDER MÅSKE LIDT PLADDERROMANTISK, MEN VI FØLER, DET ER VIGTIGT AT FÅ SAGT, AT DET HER MED AT MØDE LEJERNE DER, HVOR DE ER – DET ER NOGET, FOLK SKAL KUNNE MÆRKE

bejde er nødvendigt. Når du driver virksomhed, så er der ikke noget, der hedder 8-16 og fri i weekenderne. Så det har aldrig været et problem for mig, at Hans har arbejdet så meget, som han gør, siger Pia. Parret har kendt hinanden siden 1996, og det var med Pias ord ”Bondetøsen og Bondeknøsen fra landet, der mødtes og flyttede på stenbroen”. Tilsammen har de tre børn, hvoraf Mads på 22 år nu er ansat i firmaet. Hans startede sin karriere som bilforhandler tilbage i 1983, men da muligheden bød sig for at købe en række ejendomme, begyndte et nyt karrierespor at tegne sig. Tiden gik. Erhvervet med biler var der stadig, men arbejdsmængden svarede nu til to fuldtidsjobs, og valget blev truffet om at hellige sig renoveringen af ejendomme og udlejning af samme. Pia er oprindeligt uddannet sygeplejerske, men da tiden med børnene blev for knap, valgte hun at sige sit job op og blev efterhånden mere og mere en del af firmaets projekter. - Det, jeg brændte mest for som sygeplejerske, var alle de her ting med planlægning, kommunikation og empati. Jeg har det virkelig godt med kontakt med mennesker, og jeg fandt hurtigt ud af, at lejerne er dem, jeg brænder for. Det er dem, jeg mødes med, når vi indgår en aftale, og hvis jeg kan, er jeg også ude at fremvise. Jeg har den første kommunikation med dem, og når kontrakten skal gennemgås, så sidder jeg personligt med dem og får en snak.

At drive virksomhed med hjertet

Pia fortæller, at det til de første samtaler er vigtigt, at kommende lejere får et kendskab til både Hans, hende selv og firmaet. At de får kendskab til værdierne, og at de får en bevidsthed om, at når de lejer en lejlighed hos City-Ejendomme Aalborg, så er de en del af virksomheden og ikke blot tilfældige kunder. - Det lyder måske lidt pladder-romantisk, men vi føler, det er vigtigt at få sagt, at det her med at møde lejerne der, hvor de er – det er noget, folk skal kunne mærke. Det skal ikke bare

www.cityejendommeaalborg.dk

»


side

9


CI TY-E J E N DO M M E A A LB O R G

VI HAR NOGLE KVALITETSNORMER OG NOGLE KRAV, VI STÅR FOR, OG DERFOR ER DET VIGTIGT FOR OS AT HAVE SAMLET ET HOLD AF SAMARBEJDSPARTNERE, SOM FORSTÅR VORES HOLDNINGER

være noget, man kan læse på vores hjemmeside. Vi skal have hjertet med i det, vi gør, og det er også det, vi prøver at integrere hos vores medarbejdere. Det gælder ikke kun os på kontoret, men alle vores medarbejdere. Mellem de to ægtefæller er tingene delt fast op i firmaet. Pia tager sig af udlejninger og kommunikation, og Hans tager sig af de erhvervsmæssige ting og nye tiltag. - Min rolle er meget at være ”problemknuser”, siger Hans. Det er en rolle, han har det godt med, og det betyder også, at der som oftest ikke er langt fra problem til løsning. - Jeg er jo chefen her, og der er ingen mellemled. Så vi er generelt ret hurtige til at finde løsningerne i fællesskab med vores gode og dygtige medarbejdere og samarbejdspartnere, samt at få fulgt op på ting. Det er i det hele taget meget vigtigt for os, at vi er skarpe og kvikke til at reagere. Hans fortæller om de årlige julekort fra nogle af lejerne. Om de, der startede med at være kunder, men som efterhånden blev til nærere bekendtskaber - og om det helt essentielle ved ordentlighed. - Vi har nogle kvalitetsnormer og nogle krav, vi står for, og derfor er det vigtigt for os at have samlet et hold af samarbejdspartnere, som forstår vores holdninger. Vi kan godt lide, at vores lejere bor minimum lige så godt, som vi selv gør. At når man får gæster, så skal de ikke op gennem en slidt opgang, fyldt med spindelvæv og et tapet, der falder af. Sådan en opgang har vi jo alle sammen set på et eller andet tidspunkt. Ligesom vi har set slidte lejligheder, der er utætte i taget. Så det er vigtigt for os, at vores produkter er tidssvarende og i en god stand. Det er klart, at der er forskellige kategorier, fordi nogle lejligheder er dyrere end andre, men uanset deres pris og størrelse, så skal tingene være i orden. City-Ejendomme Aalborg lever på service, siger både Hans og Pia flere gange.

www.cityejendommeaalborg.dk

- Det er essentielt, at vores medarbejdere får vores vision ”ind under huden”; nemlig visionen om, at vi vil være de bedste på vores område og altid vil have service og vores lejere/kunder i fokus. Vores firma ville ikke være, hvor vi er i dag, hvis ikke vi havde - og stadig har - dygtige medarbejdere. De er meget servicemindede og har en positiv tilgang til deres arbejde og de lejere, de møder i deres hverdag. Det er både i administrationen, hvor telefoner og mails besvares, og det er også dér, hvor vi møder lejerne fysisk - altså ”ude i marken”. Der kender byggeledere såvel som viceværter næsten dem alle og servicerer dem efter de værdier, vi har i firmaet. Det sætter vi rigtig stor pris på. Parret oplever, at der i branchen kan være en tendens til at fokusere på antallet af boliger og lejere frem for kundetilfredshed. Selv føler de, at det absolut vigtigste er, at de passer på deres lejere, og at kommunikationen med dem er præget af tydelighed, respekt og imødekommenhed. Pia fortæller om folks overraskelse, når de hører, at telefontiden er fra 8-16 hver dag – og at der derudover er en vagttelefon, man kan ringe på, hvis noget akut opstår. Flere og flere steder er det nemlig sådan, at telefontiderne ligger få gange om ugen, og det er en tendens, de begge ryster på hovedet af.

Den vigtige, gensidige forståelse

Når man sidder overfor Hans og Pia, kan man ikke undgå at få fornemmelsen af rummelighed. Der er klare principper, holdninger og stærke værdier – men der er også et blødt og varmt element mellem dem, som tydeligvis dækker hele deres liv sammen. De er ægtefæller, og de er også en familie. - Der blev engang lavet en udsendelse på TV Nord med os, hvor de snakkede med børnene. Lea (parrets datter på 17 red.) siger til dem, at i weekenderne tager vi i sommerhus, og så spiser vi sammen. Det har nok været hendes måde at sige på, at far har rigtig travlt i hverdagen, men i weekenden, så spiser vi sammen,


og det er vigtigt. For det har været et vilkår, at Hans jo arbejder rigtig meget, men der er også en stor forståelse og accept af det, og det har der altid været, fortæller Pia. Hans nikker. - Jeg synes, vi er ret gode til at slippe arbejdet, når vi har fri. Selvfølgelig er mails noget, vi hele tiden forholder os til, for vi har en regel om, at mails svarer vi på senest samme dag, eller dagen efter. Vi ved selv, hvor træls det kan være at vente længe på at få svar. Hvert år tager de to afsted på en ferie alene. Det er en klar prioritet. Og midt i både firma og familieliv har de et solidt blik for hinanden. - Pia er meget tolle, siger Hans. De ler lidt af det gode, nordjyske udtryk for noget stabilt og roligt. - Hans kan jo også kun lave det, han laver, hvis der er forståelse og respekt for det på hjemmefronten. Det er jo sket, at der har været søvnløse nætter over en problematik på arbejdet, hvor jeg har sagt, at jeg syntes, vi skulle sætte os med en kop the og tale om, hvordan vi kommer videre. Hvis Hans har en bekymring, så er det også min bekymring. Så kan jeg ikke bare sige, at det må han selv finde ud af, siger hun. - Jeg stiller nok mange krav til mange ting, både på arbejdet og derhjemme. Der er Pia mere den, der siger det går nok, det hele.” siger han og kigger over på Pia. - Altså, jeg har lært, at Hans hviler i at have gang i ting hele tiden. Og så duer det ikke, at jeg også har det. Men det værste, han kan gøre, det er at tømme køkkenskuffen søndag morgen, fordi han synes, den roder, og at jeg da lige kan få sorteret den. Der må jeg så sige til ham, at de ting skal bare lige så stille op i skuffen igen – for det skal jeg ikke, griner hun. Modsætninger mødes, men krage søger også mage, slutter Pia. Der er ingen tvivl om, at de to supplerer hinanden på bedste vis – og at de sammen har skabt noget helt unikt. ■

UDTALELSE FRA SAMARBEJDESPARTNER OG NABO, KAREN-MARIE HOVMØLLER, HOVMØLLER & THORUP ADVOKATFIRMA HVORNÅR STARTEDE JERES NABOSKAB? Vi flyttede ind i Havnehuset pr. 1. 5. 2010, og kort tid derefter flyttede City-Ejendomme Aalborg ind i huset. ER I TILFREDSE MED LOKALERNE? Ja, vi er meget tilfredse med at bo i Havnehuset. Vi nyder hver dag den fantastiske beliggenhed tæt på fjorden med masser af liv omkring huset og på vandet. Hver dag er der et nyt maleri at se på, uanset om det er sommer eller vinter. Vi mener selv, at vi bor på den bedste beliggenhed i Aalborg – centralt og alligevel med afstand til naboer – tæt på havnefronten med masser af fugleliv, lystfiskeri, sejlads og liv fra legeplads og boldbane, og folk der bare kommer forbi. Vi nyder også den fantastiske arkitektur – og materiale valg i Havnehuset. Næsten hver dag hører vi vores gæster komplimentere husets indretning og beliggenhed. Huset er kendt af mange – og der er derfor en stor PR-værdi knyttet til stedet. HVORDAN SAMARBEJDER I PROFESSIONELT? City-Ejendomme Aalborg er en virksomhed inden for ejendomsbranchen, som har et højt ambitionsniveau, både med hensyn til deres ejendomme og deres kontrakter. Alting skal være i orden. Endvidere udviser de rettidig omhu ved at sikre, at deres kontrakter bliver gennemgået af vores kontor, inden de indgås med forpligtende virkning. Der er i den forbindelse fokus på alle detaljer. I praksis fungerer vi som husadvokater, der kan tilkaldes med kort varsel. HVORDAN ER DIN OPFATTELSE AF PIA & HANS? Pia og Hans Andersen er meget venlige mennesker med en god humoristisk sans, i hvis selskab man hygger sig, både professionelt og privat. De lægger vægt på at levere en optimal ydelse i forhold til deres lejere, og de lægger vægt på, at deres lejere er meget tilfredse. De er omhyggelige i forhold til alt, hvad de foretager sig, og de er detaljeorienteret i en ganske sjælden grad. Endelig skal det nævnes, at både Pia og Hans er særdeles arbejdsomme, samt at de har fokus på at være på forkant med udviklingen og fremsynet inden for deres driftsområde, således at de altid kan imødekomme det behov, som fremtidens side lejere vil stille til både bolig- og erhvervslejemål.

11


BY VAN DR IN G PÅ HAVNE F R O N T E N

Byens legeplads ved vandet Det var Limfjorden, der var grunden til, at kimen blev lagt til købstaden Aalborg i middelalderen. Der var nem adgang med båd og derfor fik Aalborg lov til at vokse sig til en stor og velhavende by. Den havn, der var livsnerven og en nødvendighed for stadens liv i så mange år, er nu blevet til et rekreativt område, hvor vi tager hen, når vi skal slappe af

tekst & foto CHRISTINA SVENDSEN & PRESSE

I starten af 90’erne bestod havnefronten i Aalborg mest af industri og kedelige bygninger. Dengang tog nogle kloge mennesker en beslutning om, at den sidste rest af blandt andet Aalborg Havn skulle ud af det centrale Aalborg, så havnefronten kunne omdannes til et sted, hvor aalborgenserne kunne mødes. Det projekt er lykkedes over alt forventning, og nu har vi fået en havnefront med arkitektur i verdensklasse, glimrende restauranter og rekreative områder, til både store og små.

Gourmet med udsigt

Ikke langt fra Limfjordsbroen finder man Havnehuset, hvor Restaurant Fusion ligger i stueetagen i luksuriøse omgivelser. Her kan man få kulinariske oplevelser i høj klasse, med en udsigt

www.cityejendommeaalborg.dk

over vandet, som er svær at slå. På første sal i Havnehuset finder man City-Ejendomme Aalborg, der ejer bygningen, og nyder den centrale placering midt i byens liv. På den ene side af Havnehuset finder man en anderledes legeplads, hvor der næsten altid findes glade børnestemmer lige meget hvilken årstid det er. Den store skulpturelle kuppel, der er en central del af legepladsen, er både dekorativ og en sjov forhindring for børn og barnlige sjæle, der skal bestige den, inden de kan tage turen ned ad rutsjebanen igen.

Grøn oase

På den anden side af Havnehuset finder man Jomfru Ane Par-

»


side

13


BY VA NDR IN G PÃ… HAVNE F R O N T E N

www.cityejendommeaalborg.dk


Aalborg Havn skulle ud af det centrale Aalborg, så havnefronten kunne omdannes til et sted, hvor aalborgenserne kunne mødes

ken, der blandt andet består af de populære boldbaner, hvor der kan spilles fodbold, basket, køres på rulleskøjter og så videre. Boldbanerne bliver flittigt brugt specielt i sommerhalvåret, hvor man næsten altid kan se en flok unge i gang med et spil basket. Det store areal bruges også til blandt andet loppemarkeder og andre events. Den grønne minioase er også blevet et populært tilholdssted, hvor græsset næsten altid er fyldt med mennesker, så snart vejret tillader det. Den fungerer som en lille byhave, hvor der er mulighed for solbadning og hygge. Hos City-Ejendomme Aalborg er de glade for de unge på havnen, for de skaber noget liv, der trækker resten af byen til. Derfor tilbyder de også studieboliger i form af to-værelses lejligheder, som de unge har råd til. Byen skal nemlig være for alle. Lidt tilbagetrukket fra havnefronten finder man Aalborghus Slot. Her er der mulighed for at nyde en stille stund på græsvoldene omkring bygningen eller i den hyggelige slotspark, der ligger bagved slottet. Her kan man være heldig at finde en helt magisk ro, der ikke findes magen til mange andre steder i byen.

Legende arkitektur

Utzon Center er en af havnefrontens mange nye bygninger, der er medvirkende til at Aalborg endte på en ottendeplads, da den ame-

side

»

15


rikanske avis New York Times opridsede 52 steder, man burde besøge i 2019. Utzon kalder sig selv for et nordisk oplevelseshus for arkitektur og design, og har virkelig fået fat i aalborgenserne, siden det blev indviet i 2008. Det er blevet et populært sted for børnefamilier, fordi deres udstillinger ofte har legen i fokus. Her er også mulighed for at nyde en fin version af det klassiske smørrebrød i smukke omgivelser på Restaurant JØRN, der ligesom restaurant Fusion har en skøn udsigt ud over fjorden.

Inspireret af fortiden

Musikkens Hus er blevet et af Aalborgs vartegn og en arkitektonisk perle på byens havnefront. Selvom bygningen er ny, så er den inspireret af bydelens tidligere funktion. Det var i den østlige del af havnen, at man tidligere blandt andet havde kraftværk og værft, og det skulle afspejles i den nye bygning.

www.cityejendommeaalborg.dk

I arkitektkonkurrencen for Musikkens Hus, var det bygget ind, at det skulle spejle den industriarkitektur, der har været. Når man ser bagsiden af Musikkens Hus, den side, der vender mod Nordkraft, er det meget rå beton. Det ser helt anderledes ud, når man ser det fra havnesiden, hvor den har de meget bløde organiske former. Fra Musikkens Hus kan man se over til Nordkraft, der er et af midtbyens tydeligste tegn på tidligere tider. Her lå tidligere et kulkraftværk, der i mange år sørgede for elektricitet til byens borgere. Man har valgt at genbruge bygningen, så byens arv stadig kan ses i den smukke gamle bygning. Nu er det blevet et kulturcenter, der blandt andet huser en biograf, kunsthal, teater, koncertsted og DGI-huset. Her er også tilbagevendende events som litteraturfestival, vinfestival og meget andet. Så der er stadig masser af liv i det gamle kraftværk.


BYVANDR ING PÅ H AVN E F R O NT E N

Nye skibe i havnen

I ARKITEKTKONKURRENCEN FOR MUSIKKENS HUS, VAR DET BYGGET IND, AT DET SKULLE SPEJLE DEN INDUSTRIARKITEKTUR, DER HAR VÆRET

I de senere år er der kommet en helt ny slags turister til byen. Sommertid betyder krydstogtskibe, hvor det ene er større end det andet. Så kan man se grupper af turister rundt omkring i byen, der nysgerrigt kigger på os og vores charmerende by. Men nysgerrigheden er dog gensidig for de store skibe er ofte lidt af et tilløbsstykke for børn og skibs-entusiaster. Fordi industrihavnen ikke findes i midtbyen mere, er der plads til andre skibe, som krydstogtskibene og det store Tall Ship Race, der har besøgt byen flere gange. Havnefronten er noget af det, der er med til at gøre Aalborg unik. Den afslappede stemning og fantastiske arkitektur giver en storbystemning, der stadig er dybt forankret i vores stolte historie. Det var byens placering ved Limfjorden, der oprindeligt gav grobund for, at Aalborg voksede sig stor, og det er stadig havnen, der giver liv til byen den dag i dag. ■

side

17


LA N DM A NDSB A NK E N

LANDMANDSBANKEN En historisk perle får nyt liv

Hvor mange mennesker, mon der går forbi hver eneste dag? Dér, på hjørnet mellem Bispensgade og Østeraagade, hvor en høj, slotslignende bygning troner. De fleste tænker over den - turister, som lokale - for den ligner ikke andre i nærheden tekst & foto CECILIE WENNERLIN & PRESSE

”Landmandsbanken”, er stadig det, den kaldes blandt Aalborgenserne, selvom banken krakkede for godt 90 år siden og efterfølgende blev til Danske Bank. Men måske hænger det ved, fordi ånden fra dengang man byggede det monumentale hus, stadig sidder støbt ind i murstenene. Det var et ambitiøst og lettere kontroversielt byggeri, da grundstenen blev lagt i 1919, for stilen var stærkt atypisk for tidens strømninger, der var på vej ind i modernismens mere enkle idéer. Intet synes enkelt i arkitekturen i Landmandsbanken, der med sine vægmalerier og stenhoveder nærmere kigger tilbage på tidligere tiders fokus på storhed og detaljer, hvor fokus – også i arkitekturen – var på pragt og vælde. - Faktisk er Landmandsbanken ekstremt solidt bygget, fortæller Hans Andersen. - Og fordi den er atypisk for tidens stil, så er den ikke fredet. Bankerne har altid haft mange penge, så når de skulle bygge noget, brugte de altid de bedste materialer. F.eks. er trappeopgangen fyldt med Ølandsfliser hele vejen op. De fliser er Sveriges stolthed og et super flot produkt, hvor du bl.a. kan se fossiler i. Det har kostet mange penge at bygge. City-Ejendomme Aalborg var de første private ejere af bygningen, da den hidtil udelukkende havde været bankejet. Ligeledes var de også de første private ejere af Toldbygningen på Toldbod Plads, og Hans lægger ikke skjul på, at han

www.cityejendommeaalborg.dk www.cityejendommeaalborg.dk

finder det særdeles spændende at være med til at renovere og bevare noget, der har historisk værdi og sjæl. - Jeg synes, Landmandsbanken er et utroligt flot hus, og det er spændende at stå med renoveringen af noget så specielt. Generelt synes jeg også, det er interessant at overtage noget, som f.eks. har været offentligt ejet eller virksomhedsejet og derefter renovere det, så det passer ind i tråd med vores grundholdninger og værdier, udtaler Hans. Den første lejlighed er færdigrenoveret i Landmandsbanken, og inden for det næste års tid bliver de resterende lejligheder klar til brug. - På 1. og 2. sal var der tidligere banklokaler, og der laver vi tre lejligheder på hver etage. Derudover er der en sidebygning inde i gården, hvor der er gammelt bindingsværk, og der kommer også lejligheder inde. Så i løbet af det næste år, kommer der altså yderligere ni lejligheder i bygningen, fortæller Hans. Alle lejlighederne kommer til at have det til fælles, at de bliver herskabslejligheder og dermed ført i en klassisk stil med stuk i loftet og paneler på væggene - præcis som bygningens stil ellers afspejler, og som altid er det blikket for detaljen og overblikket over den samlede helhed, der vil gøre sig gældende i renoveringen, for det er netop en af de vigtigste ting for City-Ejendomme Aalborg. Mange mennesker synes godt om historiske bygninger, og vil også gerne bo i dem, fortæller Hans. ■

Det var et ambitiøst og lettere kontroversielt byggeri, da grundstenen blev lagt i 1919, for stilen var stærkt atypisk for tidens strømninger, der var på vej ind i modernismens mere enkle idéer


side

19


www.cityejendommeaalborg.dk www.cityejendommeaalborg.dk


PÅ B E SØ G HO S E N LE J E R

En unik lejlighed

PÅ TOPPEN AF AALBORG side

21


Men jeg skal være HER, sammen med malerierne. Jeg kan ikke få ideerne på sofaen, imens jeg ligger og ser noget skrammel på TV3

www.cityejendommeaalborg.dk www.cityejendommeaalborg.dk


PÅ B E SØ G HO S E N LE J E R

Man skal næsten helt op til toppen af bygningen. Den majestætiske, ikoniske bygning, som mange af os opfatter som en del af Aalborgs historiske sjæl. På 4. sal i det, der i 1919 startede som ”Landmandsbanken”, er ægteparret Lene og Kim Quist Berggreen for nyligt flyttet ind i en drøm af en lejlighed – lige midt i centrums pulserende liv, men så højt over alting, at fornemmelsen af ro omslutter enhver, der besøger lejligheden tekst & foto CECILIE WENNERLIN & JOHNY KRISTENSEN

Skal du op på 4. sal, kan du tage den overdådige trappe, hvor der langs væggen ved gelænderet løber det smukkeste vægmaleri, hvis blomster lever i lysindfaldet fra de gamle vinduer. Eller du kan åbne døren ind til elevatoren, der bestemt ikke er hvilken som helst. Med sin grønne trædør, hvor påskriften med ”6 Personer” er udført sirligt med en svunden tids typografi, er det som at kigge direkte ind i et afsnit af ”Matador”. Kim åbner døren og byder velkommen til den lyse, nyrenoverede lejlighed, hvor stort set alle møbler er valgt til netop dette hjem. - Vi har det sådan, at de møbler, vi havde i vores gamle lejlighed, de passede jo til den. Dette her er noget andet, så vi ville gerne ud og vælge nogle ting, der er helt rigtige lige netop her. Men det skal da ikke være nogen hemmelighed, at det har været et stort projekt for os, for vi er nogle lidt vanskelige kunder, siger Lene med et glimt i øjet. Vi sidder omkring det runde marmor-spisebord. Der er kaffe i kopperne, og gennem det store vinduesparti ud til altanen findes, hvad der må være Aalborgs bedste udsigt.

- I er ikke vanskelige, bare kræsne!, siger indretningsarkitekten, Henriette Børresen, med et smil. Hun ejer Il Gusto Styling Aalborg og har et indgående kendskab til Lene og Kims stil, hvor nøgleordene er strømlinet og velovervejet. - Jeg er vild med det, I har gjort med New Yorker-væggen, siger hun og kigger hen mod glaspartiet med de sorte jernrammer, som udgør døren og væggen ind til soveværelset. Noget, der gør op med opfattelsen af, at soveværelset er et rum, der skal gemmes væk. - New Yorker-væggen giver både lys til rummet og bryder det på én gang. Det giver en masse karakter til både stuen og soveværelset, og hvorfor skal man gemme noget væk, der er så smukt? Lene nikker. - Ja, der er mange, der kommer her, som siger ”Gud, I har åbent ind til soveværelset!”, men hvorfor ikke? Der ser altid sådan her ud. Det sidste, vi gør, når vi forlader lejligheden om morgenen er at pudse spejlet. Og så er det ellers sådan her.

»

side

23


PÅ B E SØ G HO S E N LE J E R

Det nye, det gamle og det helt særlige

Noget af det vigtigste for parret i processen med lejligheden har været medbestemmelse – og det har der været plads til hos City-Ejendomme Aalborg, fortæller Kim. - Fra starten var vi meget bevidste om, at vi gerne ville have indflydelse under renoveringen, og det ønske var Hans og Pia fra City-Ejendomme Aalborg rigtig gode til at efterkomme. Så fik vi os nogle snakke om tingene og fandt løsningerne. Det betyder så også, at nu er der intet, som vi ikke er begejstrede for herinde. Vi kan lide det hele. Vi føler virkelig, det er vores lejlighed. Boligen her er helt unik. Henriette kommer ind på noget af dét, de fleste vil huske, når de hører om det. Gipshovedet på væggen. Historien bag er, at man under restaureringen af tørreloftet, som lejligheden oprindeligt var, fandt skabelonen til de stenhoveder, der hænger på tårnets udvendige side og skuer henover Aalborg. Gipshovedet havde simpelthen være prototypen, inden man huggede de rigtige ud i sten. For Lene og Kim var det en selvfølge at integrere fundet i indretningen, og nu hænger det oven over bjælkerne ved indgangsdøren som et minde om bygningens fortid. Og det står ikke alene. I kontoret, der også er delvist omgivet af de karakteristiske New Yorker-vægge, findes en bid vægmaleri, som stammer fra dengang, malerne skulle øve sig i mønstret til væggene i den overdådige trappeopgang. Døren ud til garderoben er en solid, mørkegrøn port, som også var der oprindeligt, og det hele skulle selvfølgelig bevares, syntes parret. Sjæl i boligen er vigtigt, er de enige om.

www.cityejendommeaalborg.dk

DET BETØD NOGET FOR OS AT KOMME IND TIL BYEN OG MÆRKE ALT DET, BYEN TILBYDER. DU KAN JO GØRE NOGET, HVER ENESTE AFTEN, HVIS DU VIL »


I den s m ukke gam le lej lighed er nĂŚ s t en alle deta l je r b evaret . Det g iver s j ĂŚ l o g p er s o nlig hed

side

34 25 sside ide


Det g iver no g et helt s p ecielt , at m an har de æ ld re , r å e le m e nte r, s o m f.eks . b j æ lker ne i lo ft et , o g at det s å er ko m b i n e ret m e d no g et s å s t rø m linet o g m o der ne

Fø r re n overi n gen va r Le ne og Kims le jlighe d et gamm elt t ø r lo ft

No g et af det v igtigste for parret i proce s s e n me d lej ligheden www.cityejendommeaalborg.dk www.city-ejendomme.dk h a r væ ret m ed bestemme ls e – og det har de r været p lads t il ho s C it y- E je n dom m e Aa l borg


PÅ B E SØ G H O S E N LE J E R

Ud sigten fra tårnet i L andmands banke n

VI ER MEGET BEVIDSTE OMKRING VORES VALG. MEN DET BETYDER OGSÅ, AT DET VIRKELIG TAGER LANG TID FOR OS AT FINDE DE RIGTIGE TING Henriette roser flere gange kombinationen af nyt og gammelt. - Fra mit perspektiv, så giver det noget helt specielt, at man har de ældre, rå elementer, som f.eks. bjælkerne i loftet, og at det så er kombineret med noget så strømlinet og moderne, som jeres indretning er. Havde man flyttet de samme ting hen i en patriciervilla med stuk i loftet, så havde det været et helt andet udtryk. Alt er hos Lene og Kim gennemtænkt ned til mindste detalje. Om det så er puderne i sofaen, lamperne i køkkenet, eller idéen om den fremtidige lampe over spisebordet, så er alt i en omhyggelig tankeproces, inden beslutningerne træffes. - Vi er meget bevidste omkring vores valg. Men det betyder også, at det virkelig tager lang tid for os at finde de rigtige ting. Men altså, før jeg mødte Kim, der kunne jeg jo bare købe, hvad jeg ville! Nu er vi nødt til at være enige om det – men i sidste ende er det tit, jeg får ret, siger Lene og griner over til Kim.

Midt i byens hjerte

HE NRIE TTE BØ R RE S E N Dekora tør og Bol igstyl i st

Èn ting er lejlighedens stil og indretning. Noget andet er dens placering, som nærmest ikke kan blive mere central. - Det betød noget for os at komme ind til byen og mærke alt det, byen tilbyder. Du kan jo gøre noget, hver eneste aften, hvis du vil. Og selvom vi kun boede 20 minutters gang fra centrum før, så er det altså helt specielt at kunne stå op om morgenen og mærke, at byen vågner. Så kommer der lige en gående med sin kaffe, der kl. 06.45 om morgenen. Det begynder at pulsere. Derudover, så har vi en vinbutik, hvor vi importerer vin fra Italien, og der er det virkelig rart, at vi bare kan gå derhen nu, frem for at tage bilen, fortæller Kim. Han følger os op for at se noget af det, ikke mange får at se. Udsigten fra tårnet i Landmandsbanken. Han fortæller om værdien i at se Aalborg fra oven. Alle de smukke gavle og små finesser, man ikke ser til daglig, når man går i gaderne. - Lene sagde for nyligt, at det er endt lidt pudsigt ud. For vi mødte hinanden på Klostertorvet, og vi kan kigge over til Aalborg Kloster, hvor vi blev gift. Og det første sted vi boede sammen, bare os to, det var i Slotsgade, og vi kan se direkte over til lejligheden herfra. Så vi er endt i midten af det hele! ■

I n deh aver a f I l Gu sto Sty l i n g w w w. i lgusto. d k

side

27


Det viste er illustrationer, som er tænkt for bebyggelsen. Der åbnes op til Vor Frue Kirke, hvilket medvirker til at gøre Bredegade Torv til et særligt og spændende nyt byrum. De nuværende udtjente og utidssvarende to bebyggelser nedrives

Information: Før nyt byggeri kan gennemføres, skal der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Det bliver to helt nye bygninger, for der er ingen bygningsværdi eller kvalitet at arbejde videre på, som det er lige nu. Især det ene hus sætter sig meget voldsomt og revner i soklen www.cityejendommeaalborg.dk www.cityejendommeaalborg.dk


MIDT BY E N I UDVIK LIN G

Når den bedste løsning er noget helt nyt

Bredegade 10 & 12 Bygningerne Bredegade 10-12 har de fleste lagt mærke til, når de går i gågaden. Bl.a. CityBlomster holder til i bygningerne, der i en nær fremtid står over for en nedrivning – men som til gengæld også står over for en gennemtænkt, visionær genopbygning. Det er et af de projekter, som helt og holdent viser, at City-Ejendomme Aalborg har klare holdninger til hvordan, de bygger og renoverer tekst & foto CECILIE WENNERLIN & VISIONERINGER

- Det er en af de bygninger, der simpelthen er bygget for dårligt. Der er ikke noget at komme i mål med. Og det er faktisk nogle af de samme problemer, man ser ved noget nybyggeri i dag. Der vælges løsninger, der ikke holder på den lange bane. Nu om dage er det beton og pudsede facader uden tagudhæng, og det er simpelthen ikke lavet til at holde i flere generationer, fortæller Hans Andersen, ejer af City-Ejendomme Aalborg. - Noget andet er også, at arkitekterne i dag faktisk sjældent får lov til at være rigtigt kreative, fortsætter han. - Vi vil jo gerne, at vores arkitekter får muligheden for at sætte sig ind i, den lejlighed de faktisk skal til at opføre, og at de får lov til at folde sig ud.

Da City-Ejendomme Aalborg i sin tid byggede Havnehuset på Strandvejen, hvor de selv har kontor, var udgangspunktet, at bygningen skulle blive kønnere med alderen. Derfor valgte de en kobberfacade, der på sigt vil få den klassiske, grønne patina, vi kender fra så mange historiske bygninger, hvor kobber er brugt. - Der er mange facader, der bliver triste med alderen. Vi ved godt, det bestemt ikke er gratis at bruge kobber, men det koster at bygge kvalitet, og vi har den opfattelse, at det svarer sig på lang sigt. Vi er villige til at investere her og nu for at sikre et godt og holdbart resultat. Et par eksempler på bygninger, der modsat de to huse på Bredegade har været bygget i særdeles god kvalitet, er bl.a.

»

side

29


Illustration, hvor der vises, hvordan der åbnes op fra Nørregade hen over Bredegade Torv. Luft og grønt tænkes ind

www.cityejendommeaalborg.dk


MIDT BY E N I UDVIK LIN G

VIEW C - SØNDERGADE

View fra Søndergade

ejendommen Algade 28, der tidligere husede det gamle Løve Apotek. Her endte alene restaureringen af de smukke guldløver med at koste ca. 100.000 kr. Et andet eksempel er den gamle, fredede Toldbygning på Toldbod Plads, som gennemgik en både nænsom og respektfuld renovering. I begge tilfælde har bevaring stået øverst på listen for City-Ejendomme Aalborg.

Byggeri med omtanke

Grundighed, og det at gøre tingene ordentligt fra dag ét, er helt essentielt i alle projekter, firmaet har med at gøre, og derfor er det også målet med bygningerne Bredegade 10 og 12. - Det bliver to helt nye bygninger, for der er ingen bygningsværdi eller kvalitet at arbejde videre på, som det er lige nu. Især det ene hus sætter sig meget voldsomt og revner i soklen. En af grundende til bygningernes nuværende tilstand kan til-

VIEW D - Vor Frue Kirke

View fra Vor Frue Kirke op mod Søndergade

skrives tidsperioden, de blev bygget i, fortæller Hans. - Husene her er bygget omkring 1890 og 1910. Så er der mange, der siger, ”Jamen, de er jo meget søde, de huse.”, og det er bestemt også rigtigt, men der skal også være plads til byudvikling, og der skal være noget kvalitet at bygge videre på, hvilket netop vil være muligt med det nye byggeri. Planen er, at Bredegade 12 skal trækkes lidt tilbage fra, hvor den nuværende bebyggelse, ellers er placeret. Det er for at skabe plads til et større torv foran bygningerne, og Hans fortæller, at der for ham er stor værdi i at være med til at bidrage til en offentlig plads og skabe noget nyt. Det er meningen, at der både skal laves forretningsareal i stueplan samt beboelse i husene. Mange tiltrækkes af at bo i midtbyen i disse år, og når de nye lejligheder er klar i Bredegade, vil der være en unik mulighed for at bo godt, lige midt i det hele. ■

side

31


H AVN E H USE T

Havnehuset En af byens bedste beliggenheder

www.cityejendommeaalborg.dk


Det kan næsten være svært at forestille sig, men man skal ikke mange år tilbage i tiden før Aalborgs centrale havneområder var præget af tung industri. I dag er havnefronten forvandlet til en rekreationel bypark, der bliver brugt flittigt af byens indbyggere. Med smuk udsigt over Limfjorden ligger Havnehuset, der blev bygget i 2009/2010 på et areal, hvor der tidligere har ligget en række industriejendomme. Ejendommen rummer i dag to erhvervslejemål og en restaurant. På venstre side af førstesalen finder man advokatfirmaet Hovmøller & Thorup, der blev etableret i 2005. Med udgangspunkt i Nordjylland løser de advokatopgaver i hele landet. De er medlem af Legal Netlink Alliance (LNA), som giver adgang til et stort netværk af advokatvirksomheder over hele verden. Det er dermed en lokal forankret virksomhed med internationale relationer. Til højre på førstesalen ligger City-Ejendomme Aalborgs administration med smuk udsigt over Limfjorden. De tilbyder lejemål af høj standard med stor respekt for ejendommens oprindelige sjæl. Mange af deres ejendomme ligger i den historiske del af Aalborg langs byens hovedgader. Virksomheden gør stor dyd ud af, at en eventuel renovering af et lejemål bibeholder de oprindelige detaljer og finurligheder. Derudover er det vigtigt for City-Ejendomme Aalborg at lytte til lejerne – både indenfor erhverv og private – og være klar til at hjælpe med forandringer, løsninger og et lokales udseende for at skabe det rigtige lejemål til den rigtige lejer. I stueetagen af Havnehuset ligger Restaurant Fusion, der har været placeret der, lige så længe som bygningen har eksisteret. Fusion er ejet af Per Søndergaard Pedersen og Vinh Q. Due. Vinh kom til Danmark som vietnamesisk bådflygtning i 1979, og har arbejdet sig op ad kokkestigen siden han blev udlært kok i 1993. I dag styrer han Fusion, som er en af byens absolut stærkeste restaurantbrands, hvor danske råvarer og ingredienser fra Fjernøsten fusioneres i en enestående gastronomisk oplevelse. ■

Tilbage i tiden var Aalborgs centrale havneområder præget af tung industri. I dag er havnefronten forvandlet til en rekreationel bypark, der bliver brugt flittigt af byens indbyggere

side

33


www.cityejendommeaalborg.dk


F USIO N

Restaurant

FUSION et twist af Asien

Havnehuset står majestætisk og spejler sig i Limfjorden, der sagte glider forbi byen med sine drømme, håb og historier. På kajen glider forskellige mennesker med deres helt egne drømme, håb og historier forbi huset, hvor der kokkereres og forberedes til aftenens forestilling tekst & foto DADI HALLDORSON & BETINA FLERON

For mens tusmørket falder på over land og by, står manden bag Fusion, Vinh, og hans stab af kokke, tjenere og øvrigt personale og fusionerer mellem det sure, det salte, det søde og det bitre. Og netop fusioneringen og kombinering af forskellige sanser er nøgleordet bag Restaurant Fusion, som siden 2009 har ligget på byens nok mest attraktive kvadratmeter i Havnehuset på Aalborgs nye havnefront. En aften på Restaurant Fusion er på en måde på niveau med en aften i teateret. For ligesom med instruktøren, der står bag kulissen og kreerer, forbereder og instruerer sine skuespillere i at tildele aftenens publikum en oplevelse, de sent glemmer, står Vinh i baggrunden og sørger for at alt glider efter hensigten. Og lige hér har sceneinstruktøren allieret sig med en flok yderst kompetente skuespillere. Restaurantchefen og de øvri-

ge tjenere glider henover gulvet som en flok balletdansere, og sørger for at gæsterne føler sig i gode hænder. En af aftenens gæster denne helt almindelige hverdagsaften er et par med deres helt egne drømme, håb og historier. Ved tusmørkets fremspring glider de i takt med byens øvrige beboere på kajen langs Limfjorden og går ind ad glasdøren til Havnehuset. Her bliver de modtaget af Vinh selv bag sushibaren, der kvitterer med et smil og et ’velkommen’. Parret er ankommet i god tid, hvorfor forestillingen starter inde bag et cirkelformet forhæng af fiberlys – en slags lounge – der uomtvisteligt fører deres tanker til den asiatiske del af verden. Og ganske rigtigt viser det sig at trække inspiration fra Asien. Nærmere fra byen Osaka i Japan.

»

side

35


F USIO N

Vinh er en berejst mand, der ofte trækker inspirationer med sig hjem. Og da han på en af sine rejser i Japan oplevede, hvordan man benytter sig af forskellige former for skillevægge, idet så mange mennesker skal befærdes på så relativt få kvadratmeter, blev han inspireret til at indrette Fusion med denne løsning. Det resulterede i denne lille cirkelformede lounge, gemt bag 215 tråde af fiberlys, hvis små lyskilder falder og lyser forskelligt på de tilstedeværende. Parret sidder derfor behageligt bag forhænget og nyder en aperitif, mens flere af aftenens gæstepublikummer træder ind ad døren.

Gastronomisk oplevelse

Sådan en ganske almindelig hverdag viser sig at tiltrække ganske almindelige mennesker til restauranten. I det ene hjørne sidder en flok danske erhvervsfolk sammen med nogle udlændinge. Her tales der tilsyneladende engelsk med dansk accent. Et andet sted sidder et par med et par halvvoksne børn, og det tredje sted sidder nogle venner, der indimellem griner højlydt. Stemningen på Fusion er behagelig og naturlig. Og gæsterne har det tilfælles, at de hellere vil give lidt ekstra for at få lidt ekstra. Og det gælder selv den yngre generation, der for 15-20 år siden

www.cityejendommeaalborg.dk

valgte at gå ud og spise på restauranter, der tilbød 3 retters måltider for 199 kr. Og dem var der mange af i Nordens Paris for 15-20 år siden. Vinh er meget bevidst om, at Fusion ikke skal ligne alle mulige andre restauranter i byen. Han gør meget ud af indretningen og de gode, friske råvarer. Derfor er prislejet over det normale, og dertil har han en vinmenu, som skiller sig ud fra normalen. Her kan man derfor købe vin, der ikke fås andre steder, og til en pris, der i hvert fald heller ikke fås mange andre steder. I det mindste ikke på byens gængse restauranter. Her kan man således købe en flaske vin til en pris for en jævn, månedlig nettoløn. Det er der dog ikke mange, der køber. Og det skal aftenens par, der nu bliver henvist til deres bord, heller ikke have. På Fusion kan man nemlig godt få en gastronomisk oplevelse til en forholdsvis fornuftig pris. Og der går heller ikke lang tid før parret præsenteres for en af deres mest fusionerende øjeblikke i form af indledende snack, når tjeneren stiller en marmorplade med karamel på kondenseret mælk med caviar, wasabi og tørret foie gras på bordet. Hertil får de et glas ekstra tør, spansk cava. En fusionering af smagsindtryk.


Fra bådflygtning til mesterkok

Denne intro-snack symboliserer godt Fusions eksistensgrundlag som en restaurant, der blander forskellige sanseindtryk – ikke alene hvad angår smag og lugt. For synssansen bliver også pirret af indretningen, der er stilren med et twist af Asien. Og netop det asiatiske touch er helt i tråd med Vinh og hans baggrund. Som ni-årig måtte han flygte med familien væk fra Vietnam, der i årtier havde været ramt af uro og krige. Vinh og hans familie satte sig derfor ombord på en 19,5 meter lang båd med 350 andre flygtninge. Båden sejlede i to døgn uden en decideret retning, idet besætningen blot skulle væk fra Vietnam. Her blev de samlet op og sendt til en lejr i Malaysia. Og herfra kom Vinh og hans familie videre til Danmark. Efter et par år i Aalborg lykkedes det Vinhs far – gennem gode forbindelser – at starte en grillbar op i Hjørring. Her blev Vinh allerede som 14-årig en del af baren. Og der gik ikke lang tid før han forelskede sig i kokkefaget, som han senere tog uddannelse inden for. Under uddannelsen fik han læreplads på Scheelsminde, og var desuden forbi Pakhuset i Skagen og Rosdahl i Aalborg, før han

overtog farens grillbar, der nu hed Nanking og lå, og stadig ligger, i Sjællandsgade i Øgadekvarteret. Her fik Vinh hurtigt vind i sejlene, for ud over grillbarens koncept som take-away, fik Vinh held med at sørge for bespisning til en række selskaber og andre arrangementer i Aalborg og omegn. I slutningen af 00’erne følte Vinh sig klar til at tage det næste skridt, hvorfor han i 2009 valgte at satse på en gourmetrestaurant i Aalborg med et twist af Asien. En gourmetrestaurant, der har formået at overleve under efterdønningerne af finanskrisen og derefter udvikle sig til en af byens bedste restauranter. Parret, der denne dag har valgt at bruge aftenen på havnefrontens fusionskøkken, har siddet i flere timer og suget til sig af oplevelser. Som aftenen er skredet frem er nogle af gæsterne gået, mens andre er kommet til. Og mens de trækker i overtøjet sidder en ældre herre i den ene lounge og nyder en drink mens et yngre par sidder i sushibaren og følger med i kokkenes arbejde i køkkenet. Parret er mæt af indtryk og oplevelser, som de skal smage på, sove på, tale om og genfortælle. For ligesom efter et godt teaterstykke, går de nu hjemad med en teatralsk oplevelse af sanseindtryk.

»

side

37


Vinh er meget bevidst om, at Fusion ikke skal ligne alle mulige andre restauranter i byen

www.cityejendommeaalborg.dk


F USIO N

27. oktober 2019 vandt Vinh & Fusion Den Danske Spiseguides pris for “Årets Exotic/ Spicy Restaurant 2019” Man skrev om Restaurant Fusion: Begrebet fusion kan være et værdiladet udtryk, i dette tilfælde skal det forstås meget positivt. Tilgangen til det ypperste i smagens tjeneste er udtalt og stilarter og trends brydes på smukkeste vis

Menuen på Fusion skifter månedligt, men her er et eksempel på aftenens servering: 1. Laks Toro m/tobikorogn, ponzudressing og forårsløg. Bugstykket af laksen, som indeholder mere fedt end sashimistykket på laksen, flamberet for at smelte lidt af fedtet, frigive smagen og give en let stegeskorpe, men hvor der stadig beholdes lidt rå tekstur i midten. 2. Maki Ruller Ruller med dansk hummer, avocado og ørredrogn - Tataki tun, tempurareje og spicy mayo - flamberet laks, 7 spice krydderi og creme cheese - crispy softshell crab, tobikorogn og dansk opdrættet yellowtail fra Hanstholm. 3. Carpaccio af Wagyu Tynde skiver af Wagyu, som er en kvægrace man også bruger til japansk kobe kød, serveret med trøffelmayonaise, baerii caviar, tørret foie gras og sprøde skorzonerodschips. 4. Angus Højreb Flamberet ved bordet i whisky, med smørblancheret koreansk kål (Bak Choi) og pebercreme. 5. Citronfromage Frosset med flydende nitrogen og passionsjuice.

side

39


www.cityejendommeaalborg.dk


BY VA NDR IN G I C E NT R UM

Livet leves i byen Aalborg er ikke længere byen med de rygende skorstene, som den ellers var kendt som engang. Nu er det i stedet en videns- og kulturby, der har et universitet i verdensklasse og et alsidigt kulturliv, der kan tilfredsstille selv den mest kræsne forbruger. Derudover byder byen på massevis af skønne byrum, hvor alle generationer mødes på tværs, for der er nemlig plads til alle i den gamle købstad ved Limfjorden

tekst & foto CHRISTINA SVENDSEN & PRESSE

Der er ingen tvivl om, at Aalborg har undergået en forvandling i de senere år, der har forandret den fra en industriby til et sted, der har et levende kulturliv med en solid forankring i historien. Det har gjort byen endnu mere attraktiv for både den unge børnefamilie, der har valgt at blive i centrum, og det ’grå guld’, der har solgt huset efter børnene er flyttet hjemmefra, og nu vil ind og nyde alt det, som byen har at byde på. Det er noget som de kan mærke hos City-Ejendomme Aalborg; - Vi har lige lejet en lejlighed ud til et forældrepar, som skal bo i en midlertidig bolig hos os, mens vi bliver færdige i Østerågade. De kommer fra et sommerhus, som de har solgt, fordi de vil ind og bruge byen. Nu har de så sørget for, at deres datter, svigersøn og lille barnebarn har lejet en lejlighed to minutters gang fra dem. Derefter har deres søn været ude at se på en anden

lejlighed og skal også bo mindre end to minutters gang fra dem, smiler Pia Andersen fra City-Ejendomme Aalborg, - Så det er både de unge med børn, og dem, hvor børnene er flyttet hjemmefra, men hvor de stadig gerne vil have deres børn i nærheden, hvis man kan have indflydelse på det, siger Pia og fortæller, at de generelt har oplevet en stigning i specielt det ’grå guld’, som vil tilbage til midtbyen.

Byen forpligter

Hos City-Ejendomme Aalborg mener de, at det forpligter at være en del af byen. Det gælder både aalborgenserne selv, men i høj grad også virksomheder, som dem selv og andre, der har mulighed for at påvirke byens udseende og udvikling. - Det er vigtigt at bevare byen og støtte den, for hvis vi gerne

»

side

41


BY VA N DR ING I C E N T R UM

Under ombygning af den nye Budolfi Plads, valgte man at nedlægge en parkeringsplads til gengæld for en ny legeplads. Det kæmpestore æble er som taget ud af et eventyr med onde dronninger og smukke prinsesser. Legepladsen er en succes og giver masser af nyt liv til centrum

Gråbrødrekloster Museet er et underjordisk museum, beliggende under Aalborgs travle shoppinggade Algade. Uden for Sallings Algade-indgang, kan man tage elevatoren ned til de underjordiske museumsgange. Museet viser ruiner fra klosteret, der blev etableret ca. år 1250. Der vises endvidere skeletter fra kirkegårdene og fund fra vikingetidens og middelalderens Aalborg

vil have, at der skal ske udvikling, så betyder det også, at vi bliver nødt til bruge den by, som vi alle sammen har en forpligtelse til at passe på. Når man ejer ejendomme i midtbyen, har man en forpligtigelse. Det handler jo ikke kun om økonomi. Det handler også om æstetik og brugbarhed, forsætter Pia passioneret.

Historien er alle vegne

Aalborg er en by, hvor livet leves side om side med historien. Den er altid i forandring, men tegn på byens lange levetid kan ses overalt. Algade har altid været en af byens hovedårer, og er i dag en velbesøgt og hyggelig gågade med både større butikskæder og mindre forretninger. Midt på gågaden ligger der en elevator, der giver direkte adgang til historien tre meter under jorden. Her kan man se resterne af Gråbrødrekloster, der blev revet ned efter reformationen. Ruinerne ligger præcis, hvor klosteret lå, for i de mellemliggende år er Aalborg kommet til at ligge en hel del højere. Det kommer sig blandt andet af, at når man tidligere byggede nyt, så røg byggeaffaldet ikke så langt væk, og blev med tiden omdannet til muldjord. Aalborg er ikke kun kulturliv og spændende nye restauranter. Den er også grønne parker, kreative legepladser og torve, der er fyldt med liv hele året.

www.cityejendommeaalborg.dk

Aalborg er en by, hvor livet leves side om side med historien


Hverken Gammeltorv eller CW Obels Plads står tomme resten af året. Når skøjtebanen er pakket væk og sommeren nærmer sig, så starter udeservering på det meste af CW Obels Plads, som er beboet af flere restauranter og caféer

På S/H-billedet herunder ses Gammeltorv i 1969, hvor man er i færd med at gøre klar til pinsemarked med kramboder, gøglere og underholdning fra middelalderen

Midt i Aalborg centrum ligger Gammeltorv, som skulle være byens ældste plads. Dengang hvor åen gik op igennem byen, var det praktisk med et handelstorv lige ved siden af. Efterhånden blev Gammeltorvs marked specialiseret i tørvarer og grøntsager, mens kødmarkederne lå længere ned af åen. På den måde kunne de skibe, der kom med varer, aflevere dem direkte til markedet.

Byens pladser giver liv

I dag er Gammeltorv hjemsted for et helt andet slags marked, nemlig det efterhånden traditionsrige julemarked. Her er der handelsboder, som lokker med lækkerier, lokale varer og julehygge. Der er også mulighed for at fortælle julemanden om juleønskerne, og nyde udsigten over Aalborg fra det store pariserhjul. Lige rundt om hjørnet ligger CW Obels Plads, hvor man kan vise sine evner, eller mangel på samme, på den hyggelige skøjtebane, der er fast inventar på torvet, når vinterens koldere temperaturer tillader det. Hverken Gammeltorv eller CW Obels Plads står tomme resten af året. Når skøjtebanen er pakket væk og sommeren nærmer sig, så starter udeserveringen på det meste af CW Obels Plads, som er beboet af flere restauranter og caféer.

Gammeltorv lægger plads til flere events og markeder i løbet af året. Her er blandt andet holdt mesterskab i hotdogspisning, koncerter og demonstrationer. Tidligere var det stedet, hvor alle de nye studerende på Aalborg Universitet mødtes for at spise morgenmad sammen, inden semesteret begyndte. Det er også her, man ofte kan møde glade brudepar, der er blevet gift på det gamle rådhus.

Nye byrum skaber allerede glæde

Hvis man bevæger sig op forbi Budolfi Kirke, kommer man til en af byens nyere attraktioner, der er specielt populær hos de yngste. Det kæmpestore æble er som taget ud af et eventyr med onde dronninger og smukke prinsesser, men her fornøjer det i stedet børn, der får alle sanser vakt på den kreative legeplads. Længere henne ad gaden kommer man til det ombyggede Budolfi Plads, hvor der tidligere lå en praktisk, men ikke særlig køn, parkeringsplads. Nu er den genopstået som grønt byrum, hvor der er plads til rolige stunder og hygge både sommer og vinter. I stedet for endnu en flad park, er denne her lavet i flere niveauer, hvor en stor trappe spiller en central rolle. Det er næsten som om, at vi har fået vores egen version af Den Spanske

»

side

43


Aalborg er ikke kun kulturliv og spændende nye restauranter. Den er også grønne parker, kreative legepladser og torve

Trappe i Rom. Naturen flytter ind i byen med de mange træer på pladsen, der giver området et helt andet liv, end hvad man er vant til at se. Hvis man er en af dem med bil, så kan man desuden glæde sig over, at der er bygget en helt ny parkeringskælder under Budolfi Plads med plads til 105 biler. Et af de nyeste projekter, som sættes i gang i 2020, er ombygningen af strækningen mellem Nytorv og Nordkraft. Her er det byens hjerte, der får et betydeligt løft, og der bliver skabt et hyggeligt byrum, hvor det grønne bliver inviteret indenfor bymuren, ligesom på Budolfi Plads. Salling Rooftop er et andet rum i byen, der er blevet utrolig populært på kort tid. Her er der mulighed for at nyde en skøn panoramaudsigt udover hele byen og fjorden fra toppen af Salling. Aalborg er også blevet et mekka for kunstnere, der dekorerer med byen med de smukkeste vægmalerier, der er blevet en hel attraktion i sig selv.

Oplevelser i gåafstand

I gåafstand til det centrale Aalborg ligger der endnu flere spændende muligheder. Det gælder for eksempel i Aalborg Kongres & Kultur Center, hvor der er koncertoplevelser med både nationale og internationale navne. I baghaven af AKKC ligger Kildeparken, der er en af byens større grønne områder, hvor der blandt andet er legepladser og syngende træer. I sommermånederne bliver der spillet højt i Skovdalen, hvor der blandt andet afholdes Skovrock og større koncerter med navne som Elton John. Det gamle Tivoli, Karolinelund, er også blevet en populær bypark, der stadig kan medføre begejstrede hvin, når de velbesøgte Fredagsfest-koncerter fylder parken med glade mennesker hver sommer. ■

www.cityejendommeaalborg.dk

S alling Ro o ft o p er et helt f ant as ti s k 1 . 4 0 0 k v m s t o r t byr um m ed p ano r am auds ig t ove r b å de by o g f jo rd. N yd en læ kker b r unch eller e n fo r f r i s ke n de co ckt ail i de hygg elig e lo ungeo m r å de r

“ De Syng ende Tr æ er ”, der er en de l a f K i lde p a r ke n m idt i A alb o rg , er et m us ikals k f æ n o m e n op f u n det af A alb o rg Ko ngres & Kult ur Cente r, de r h a r de n s m ukke fo lkep ar k s o m nab o . St je r n e r n e s tr æ e r e r leds aget af kuns t ner nes m us ik, som s trøm m e r u d i K ildep ar ken, når t r æ er ne akt ivere s


BY VA NDR IN G I C E NT R UM

I lø b et af de næ s t e år s kal N yt o r v fo r andres o g der l æ g g e s i de n nye p lan væ gt p å at f å t r af ikken væ k o g g jo r t m ere p lad s ti l det g røn n e o m at s kab e m ere liv i byens r um . Cent r um s kal væ re e n m a n g fo ld ig , at t r akt iv o g o p levels es r ig

side

45


www.cityejendommeaalborg.dk

Både Christian, Kasper og Christoffer er utrolig glade for erhvervslejemålet hos City-Ejendomme Aalborg. Renoveringen af lokalerne er foregået i tæt samarbejde med udlejer, hvilket har gjort at drengene i dag føler sig særlig godt tilpas, når de er på arbejde


PÅ B E SØ G HO S SN T

SHAPING NEW TOMORROW VI HAR EN MISSION OM AT GØRE HVERDAGEN NEMMERE FOR ALLE MÆND

SNT-drengene flyttede i august skriveborde, kontorstole og computere ind i deres nyrenoverede og fantastiske kontor midt på Nytorv med sildebensparket, lysekroner og udsigt over Aalborgs travle midtby. De tidligere danseskole-lokaler står i dag knivskarpe og er indrettet moderne og med masser af plads til kreativitet og god stil tekst & foto MARIA ELLERMANN

Sekundet det ringede ud, og de tre skoledrenge Christian Aachmann, Kasper Ulrich og Christoffer Bak fik fri fra skole i Støvring, styrtede de afsted mod fodboldbanerne. Dog skulle de lige hjem og skifte til noget mere praktisk og behageligt tøj – og det var altid et irritationsmoment. - Vi ville bare gerne ud og spille bold, men det kunne vi ikke i et par pæne bukser, fortæller Kasper. Allerede der begyndte de så småt at udtænke planer, der senere hen skulle vise sig at blive en kæmpe succes.

Store tanker og kreative påfund

Gennem teenageårene blev ideerne mere konkrete, og hjemme på drengeværelset blev der brugt mere tid på at tegne skitser og Google bomuldstyper end at spille PlayStation; - Der var bare ingen, der havde specialiseret sig i at lave kom-

fortable bukser, som samtidig var klassiske og pæne. Der var et kæmpe hul i markedet!, fortæller Christian. Drengenes veje skiltes kortvarigt grundet videreuddannelse efter gymnasiet og handelsskolen. Kasper skulle i Den Kongelige Livgarde, Christian startede som sergent i hæren i Aalborg, og Christoffer var startet på universitet, mens han sideløbende solgte tøj-tryks i sin egen virksomhed SNT (Short Neck Turtle). Men selv efter lidt tid hver for sig var drengene stadig varme på ideen om at finde en løsning på de perfekte bukser, og da Kasper efter tjenesten kom hjem til Aalborg igen, startede eventyret for alvor.

Inspireret af underbukser fra Forsvaret

Efter flere måneders strabadser i Den Kongelige Livgarde opdagede Kasper, hvor fantastiske Forsvarets underbukserne var,

»

side

47


PÅ B E SØ G H O S SNT

og efter endt tjeneste var han hurtig til at informere de andre om deres mange nyttige features, som kunne videreudvikles på. På under en uge fik de overbevist hinanden om, at det nye koncept om strækbare underbukser skulle blive en realitet. - Vi troede egentlig i starten, at det var underbukserne, som ville kickstarte brandet, men vi tog fejl, konstaterer Kasper. I stedet blev det konceptet omkring ”The Perfect Pants”, der sendte SNT i raketfart afsted mod stjernerne. - Der var kort fra ide til handling og selvom tingene altid har gået stærkt hos os, har det altid været en prioritet at have en forretningsplan, som aldrig går på kompromis med vores værdier, siger Kasper. Sammen udarbejdede de en gennemarbejdet forretningsplan, der ambitiøst byggede på et samvittighedsorienteret fokus i tøjproduktionen samt fleksibelt og behageligt tøj, der kunne bruges til både hverdag og fest, som udfyldte de værditilbud, som de selv manglede hos andre brands, og da Kasper efter tjenesten kom hjem til Aalborg igen, startede eventyret for alvor.

Ændre taktik og vove pelsen

Efter kort tid investerede en anonym investor 300.000 kr. i Shaping New Tomorrow. Beløbet blev nærmest udelukkende afsat til tekstiler og vareprøver fra fabrikanter. De var hermed klar til at tale med leverandører, men det skulle vise sig ikke at være så let, som de havde håbet. Især fordi de tre 20-årige barndomsvenner endnu havde deres første salg til gode. Under det første leverandørbesøg i Portugal måtte Christoffer slukøret Skype hjem og fortælle, at de bare grinte overbærende af ham, når han pitchede en plan om at revolutionere herretøjsbranchen med vareprøver i små oplag. De blev enige om at ændre taktikken og vove pelsen: - Vi sagde simpelthen, at vi havde en stor investor i ryggen – det var ikke helt sandheden, men det var en kreativ måde for at komme videre, fortæller Christoffer. Det virkede, og SNT var hermed for alvor skudt i gang.

Rollerne er faldet naturligt

Rollefordelingen blandt de tre founders er interessemæssigt faldet helt naturligt, og der var aldrig rigtig noget at rafle om. Christian har udvist talent for markedsføring, og siden teenageårene har han produceret små film, der tiltrak et stort publikum på YouTube. Christoffer har en særlig sans for salg og et enormt drive, og desuden har han flair for snit, farver og teks-

www.cityejendommeaalborg.dk

tiler. Kasper befinder sig bedst i cockpittet, hvorfra han styrer økonomi og alt omkring HR. Hvor de strategiske tiltag bliver foretaget mere eller mindre fælles. Alle tre kan nikke genkendende til, at den klare rollefordeling er vigtig, når der er så meget fart på. - Vi er 30 mand nu og forventer at ansætte yderligere 30 personer inden for det næste år, fortæller Kasper.

Familieejede tøjproducenter i Portugal

Christoffer havde tidligere stiftet bekendtskab med tekstilindustrien gennem sit eget tøjfirma, og herfra havde han erfaret, at tekstil- og tøjproduktion i Portugal var af meget høj kvalitet. Derfor blev det et naturligt udgangspunkt at starte produktionen op i Portugal, og i dag bliver SNT’s tøj fremstillet forskellige steder i Portugal på stolte, familieejede tekstilfabrikker, der har mere end 100 års erfaring inden for branchen. Det er vigtigt for SNT at være i hyppig dialog med producenterne, og hver dag arbejder de på at forbedre, perfektionere og udvide sortimentet. - Det er vores fælles ambition, at deres ekspertise og vores vision sammen skaber de mest behagelige klassiske herretøjsklæder til gavn for den arbejdende mand, fortæller Christoffer.

At vende hver en krone

Ingen af drengene havde regnet med fast indtjening de første par år efter, de startede Shaping New Tomorrow. Af den grund valgte alle tre at starte på videregående uddannelser. - Selvfølgelig for at lære noget, men nok mest af alt for at få SU, så vi havde noget at leve af, siger Kasper. De formåede at drive forretning og gå til eksaminer med gode resultater sideløbende, og det betyder, at de alle tre i dag har afsluttet en akademisk uddannelse inden for hver deres interesseområde. - De første år måtte vi virkelig vende hver en krone. I den tid, lod vi alle vores underarm tatovere med virksomhedens logo for at fæstne og huske på vores fælles dedikation, fortæller Kasper videre. Først i 2018, tre år efter de første ideer til virksomheden begyndte at tage form, kunne de med god samvittighed udbetale løn til sig selv. - Vi kunne i princippet godt have betalt os selv løn tidligere, men vi havde stadig vores SU og ønskede at reinvestere hver en krone i virksomheden, siger Kasper.

»


»

Privatfoto

Under renoveringen af den gamle danseskole, Aalborg Danse Center, dukker der et smukt, gammelt vægmaleri op. De tre drenge er begejstrede for maleriet og i et samarbejde med City-Ejendomme Aalborg og en konservator blev oliemaleriet renset og restaureret. Oliemaleriet er efter høj sandsynlighed malet ud fra et foto, som er taget af den kendte fotograf Heinrich Tønnies i perioden omkring 1870-1880

21 49

Maleriet viser Nytorv, som det så ud i gamle dage, og forestiller dermed den selvsamme bygning, som side sidemaleriet er placeret i


Drengene har flyttet skriveborde, kontorstole og computere ind i deres nyrenoverede kontor midt pĂĽ Nytorv med sildebensparket, lysekroner og udsigt over Aalborgs travle midtby. Klar til at erobre verden med god, komfortabel stil

www.cityejendommeaalborg.dk


PÅ B E SØ G HO S SN T

Sov i baglokalet på puder

Den første forretning åbnede i 2015 i Jens Bangs Gade i Aalborg. - Vi havde ingen penge, så vi makkede med at få butikken til at fremstå så flot som muligt med de få midler, vi havde, fortæller Christoffer. Omkring et rundbord i baglokalet sled de nat og dag for at få det hele op at køre. - Vi sad så længe på skrammelstole fra genbrug, at jeg tror, jeg har fået permanent rygskade, griner Christian. Det stod tidligt klart for dem, at man som iværksætter er nødt til at ofre sig for at få hjulene til at blive ved med at køre rundt. Derfor måtte drengene nogle gange slå sig til tåls med at overnatte udmattet i baglokalet på nogle puder, når arbejdsdagene trak ud.

Samme akronym, men med ny betydning

Og nu til navnet. Det står tatoveret på deres underarme, men akronymet SNT behøvede mere tyngde og betydning. Short Neck Turtle var ikke længere dækkende, da drengene stiftede virksomhed, så Kasper tog teten og kom op med tre skarpe bud på, hvad et nyt navn kunne være ud fra de tre bogstaver. Valget endte hurtigt og enstemmigt på Shaping New Tomorrow, og det blev vejen frem. - Vi tror på, at det perfekte stykke tøj består af det helt rette materiale og den helt rigtige pasform. Så enkelt er det egentlig. Men husk på, at der forud for tilblivelsen af de bukser eller den T-shirt, som du vælger, er sket en proces, hvor vi nøje og meto-

disk sikrer os, at du får komfort, bevægelsesfrihed og elegance i én pakke, fortæller Christoffer.

Maskinerne kører nat og dag

- Vi havde fra starten et ønske om gradvist at optimere vores produktserie, der skulle centreres omkring The Perfect Pants”, siger Christoffer. De lyttede til den positive og negative feedback, og i samarbejde med producenterne i Portugal optimerede de bukserne gradvist hver eneste måned. - Maskinerne i Portugal, syer udelukkende vores bukser dag og nat. Vi har nu så gennemarbejdet og færdigudviklet et materiale, at det vil være meget svært for andre at kopiere os, konstaterer Christoffer. Det specielle stof, som The Perfect Pants består af, er en blanding af kvalitets-bomuld og en lille del Lycra. Derudover er vævningen lavet i unikke sting, så fibrene er strækbare på alle led, hvilket giver bukserne deres helt specielle strækmuligheder. - Som noget nyt har vi meget snart udviklet bukser, hvis stof består af plastik samlet fra verdenshavene. Vi er i konstant udvikling og forsøger hele tiden at udvikle kollektionen med nye materialer og udvide sortimentet, fortæller Christoffer. Hver uge modtager SNT nye stofprøver, og Christoffer er på forkant med alt, hvad der rører sig i Portugal.

Online handel trives

I 2017 flyttede de forretningen til deres nuværende placering på Boulevarden 22 i Aalborg.

»

side

51


- Først vidste vi ikke helt, hvad vi skulle bruge al den plads til og overvejede at leje skriveborde ud til andre selvstændig erhvervsdrivende, men lynhurtigt var pladsen fyldt med egne medarbejdere – og der var allerede trangt, fortæller Kasper. Det var også på Boulevarden 22, at onlinesalget for alvor blev kickstartet. I 2017 kom 80 % af salget fra online salg.

Millionomsætning efter Løvens Hule

Drengenes helt store gennembrud kom i foråret 2018, da de håbefulde trådte ind i TV-programmet Løvens Hule på DR1, hvor iværksættere fremlægger deres forretningsideer for potentielle investorer i håb om at sikre sig investeringsfinansiering fra dem. I panelet sad bl.a. de to erfarne løver Birgit Aaby og Jesper Buch, og den lidt skarpe attitude til trods sad de begge med store interesserede øjne, da drengene havde pitchet deres koncept. ”I er fede, I har styr på jeres forretning, I har styr på jeres roller” anerkendte Jesper Buch, der sammen med Birgit Aaby hver investerede 250.000 kr. i virksomheden og fik 10 % hver i ejerandel. Men hvad endnu vildere var, at de i udsendelsens sendetid havde en omsætning på over én million kroner. Hjemmesiden blev simpelthen lagt ned, og det væltede ind med henvendelser. De følgende dage omsatte de dagligt for en million kroner, hvorefter de en uges tid efter måtte melde alt udsolgt. - Der skulle løbes stærkt, og vi havde så svært ved at følge med efterspørgslen, at venner og familie blev faste hjælpere alle ugens dage for bare at følge nogenlunde med, fortæller Kasper.

Vil være de bedste

På trods af den store succes ser de nordjyske drenge sig ikke til takke. - Vi vil aldrig gå på kompromis med kvalitet, service og vores stræben efter at skabe de bedste produkter på markedet. Vi er kommet langt siden vi startede i en faldefærdig sidegades butik, men jeg tror i virkeligheden altid på, at man kan gøre tingene bedre, fortsætter Kasper. Jesper Buch, kan godt presse meget på. - Jeg talte på et tidspunkt mere med Jesper end med min kæreste, fortæller Kasper med et smil på læben. Med to ivrige investorer ombord og igangsættelsen af en ambitiøs vækststrategi, er det med at holde tungen lige i munden og et godt fæste i tøjlerne. Set udefra har der dog været al grund til begejstring, da der alligevel er sket en masse nyt. Af nye tiltag kan nævnes den succesfulde åbning af butikken i Pilestræde i København og udvidelsen af salg til Tyskland og Sverige. De tre nyder hver dag at gå på arbejde i deres nye og lækre hovedkontor midt i Aalborg, og er klar til at erobre verden med god, komfortabel stil. ■

www.cityejendommeaalborg.dk

DET ER DEN INVESTERING, DER HAR IMPONERET MIG MEST – JESPER BUCH OM SIN INVESTERING I SHAPING NEW TOMORROW


PÅ B E SØ G H O S E N LE J E R

side

53


MED KULTUREN

Musikkens Hus

I CENTRUM Aalborg Centrum byder på alt hvad hjertet begærer. Caféer, biografer, spillesteder, restauranter, teater og meget meget mere. Alt er tilgængeligt indenfor en radius på omkring 1 kilometer

Utzon Center

Aalborg Slot

Toldbod Plads

Jomfru Ane Parken

Landmandsbanken Gammeltorv

Centrum City-Ejendomme Aalborg

Tyren, Vesterbro

CW Obels Plads Studenterhuset

Aalborg Historiske Museum


Nordkraft Biffen

Karolinelund

SkrĂĽen

Hovedbibliotek

Bredegade Torv

Algade

1 kilometer

Budolfi Plads

Aalborg Teater

side

55

BanegĂĽrden


VOX POP

Vi har spurgt nogle af City-Ejendomme Aalborgs lejerne, der har valgt at leje enten privat bolig eller butiks-lokaler i Aalborg Centrum, om hvad de syntes er så dejligt ved at være en del af midtbyen

hvorfor er aalborg centrum så dejligt et sted at være?

parader, for det ene og det andet sker lige i vores ”forhave” og vi er vilde med det. Solnedgangen over byens tage, udsigten til Nytorv og Salling Rooftop fra tagterrassen på 5. sal er bare nogle af de ”naturoplevelser”, vi har, når vi som os bor på toppen.

Private-lejere

TINA, LANDE OG LEONARDO DA SILVA

ALDER: hhv. 52, 53 og 15 år JOB: selvstændig marketingrådgiver og tekstforfatter, SAP Principal Expert (it-programmør og -konsulent) og 9. klasse på Skipper Clement Skolen HVORDAN ER DET AT BO I AALBORG CENTRUM Aalborg centrum er det bedste sted at bo. Vi har boet ca. 20 steder i både Danmark og udlandet, men mest af alt elsker vi Aalborg centrum. At bo i centrum giver både oplevelsen af at bo lige midt i alle de fede events og begivenheder, der sker i byen. Samtidigt har man søndag morgen kl. 8 på vej til bageren efter rundstykker, følelsen af at have hele midtbyen for sig selv. Gåture en aften, når alle butikkerne er lukkede - og alle andre ”gået hjem”, giver en følelse af at bo et helt særligt sted. Det fede ved Aalborg midtby er, at alt er inden for gåafstand - og vi siger tit til hinanden, at vi ”bor tæt på alting”. Gågaderne er så fint knyttet sammen af Nytorv. Og så er vi så heldige at have Budolfi Kirkes klokkespil i stedet for et vægur i stuen. At bo med udsigt til Gammeltorv gør, at du er til globryllup to gange om ugen, hvor brudepar og gæster nogle gange står i kø foran det Gamle Rådhus. Samtidigt er man til jazzkoncert eller studenterfest fra første parket. Open by Night, cykelløb, karneval, Tall Ships Race, besøg af cruiseskibe og underlige

www.cityejendommeaalborg.dk

HVORDAN ER I ENDT HER Vi har ad flere omgange boet forskellige steder i Aalborg, hvor vi begge har læst - og hvor vores søn Leonardo er født. Vi har bl.a. boet i et rækkehus i Gug, i lejlighed i Da Vinci Parken, Slotsgade, Nørregade og Østerbro. Vi har aldrig boet mere end 2 år samme sted - ud over de tre et halvt år, vi boede i Brasilien i vores hus dernede. Da vi i 2012 efter at have boet tre år i Brasilien, skulle tilbage til Aalborg var vi alle tre enige om, at vi ville bo i centrum af Aalborg, for det var netop byens liv og leben, vi savnede. Når man bor fx i Da Vinci Parken, kommer man ikke ind til byen - og så kan man efter vores mening lige så godt bo i Klarup eller Frejlev. For at føle storbyens liv skal man bo helt centralt. Efter en kort lejeperiode i en boligforening flyttede vi i en af City-Ejendomme Aalborgs lejligheder i Algade. FORDELE Fordelene ved at bo i midtbyen er, at alting er lige om hjørnet. Vi har Gammeltorv i ”forhaven” og Salling med alle deres tilbud og ikke mindst Salling Super i ”baghaven”. Sønnen kan gå i skole, manden går på arbejde - og vi går rundt til de fleste ting, når vi har fri. Selv om vi ikke altid benytter os af alle de kulturelle tilbud og events, der er, føler vi alligevel, at vi ”får det hele med”. Hvis vi ikke gider eller har tid til at lave mad, går vi da bare ned og henter noget i de mange spisester på Østerågade og Boulevarden. Og vi kan for så vidt hente sushi til sønnen og mexicansk til vi voksne, hvis det er det, vi har lyst til. For spisestederne ligger jo side om side, når vi træder ud ad hoveddøren. Og så er det faktisk fedt at bo ovenpå erhvervslejere, da de jo ”går hjem” ved lukketid, så her er stille og fredeligt i opgangen. Naboerne kan man vælge at have noget at gøre med, men vi har en oplevelse af, at folk, der bor i lejlighed faktisk helst bare vil passe sig selv - og blot hilse, hvis vi mødes i elevatoren eller på trappen. Vi har ikke behov for at ”snakke over hækken”, som man måske mere dyrker, hvis man bor i hus på en villavej.


Erhvervs-lejere

Erhvervs-lejere

K-LIVING, NØRREGADE 3

MAANESTEN, ALGADE 30

LEJER: Maibritt Kithim, ejer BUTIK: K-Living ApS WWW.K-LIVING.DK

LEJER: Maanesten A/S BUTIK: Maanesten WWW.MAANESTEN.COM

HVORDAN ER DET AT BO TIL LEJE HOS CITY EJENDOMME AALBORG Nu er vi jo forholdsvis nye lejere hos dem, men må sige at vi allerede kan mærke at tingene bare spiller hos dem, er der det mindste, rykker de ud med det samme. En fornøjelse.

HVORDAN ER DET AT BO TIL LEJE HOS CITY EJENDOMME AALBORG For Maanesten har det være en virkelig god oplevelse, at starte vores forretning i Algade. Med stor hjælp fra City-Ejendomme Aalborg, og især ejer Hans Andersen, som har været meget behjælpelig i hele processen. Hans har været meget nem at komme i kontakt med og især, når man som ny lejer og ny i byen, ikke har et netværk, har Hans hjulpet os med at skaffe de rigtige håndværkere og andre vitale kontakter. Vi synes også, at det er meget prisværdigt, at City-Ejendomme Aalborg holder ejendommen i en særdeles god stand - det styrker vores forretning.

HVORDAN ER DU ENDT HER Vi havde en lille butik i en af sidegaderne i Aalborg, og ville gerne lidt mere frem i ”lyset” og da vi så hørte at Nørregade 3 var til leje, indledte vi en dialog med Hans Andersen fra City-Ejendomme Aalborg, og efter lidt forhandling frem og tilbage, blev vi enige. FORDELE Helt klart at mærke hvor meget styr der er på det hele hos dem, intet er overladt til tilfældigheder, og hvis noget skal laves, bliver der ikke sparet på kvaliteten, det skal bare være i orden. VIL DU ANBEFALE CITY EJENDOMME Til hver en tid.

HVORDAN ER I ENDT HER Maanesten er i vækst og vi ville gerne tættere på vores forhandlere og kunder i det nordjyske, så derfor valgte vi Aalborg. Måden vi blev opmærksom på City-Ejendomme Aalborg og butikken i Algade, var gennem vores erhvervs broker, som hjælper os med at finde de rigtige lokationer rundt om i Danmark. FORDELE Maanesten har oplevet City-Ejendomme Aalborg, som værende meget servicemindet, fleksible, venlige og professionelle.

side

57


www.cityejendommeaalborg.dk www.cityejendommeaalborg.dk


MIDT BY E N I UDVIK LIN G

Algade

Nye strømninger ved Sallings Torv

Tæt ved Salling i Algade ligger tre adresser, der alle kommer til at gennemgå en markant forandring i nær fremtid. Noget skal rives ned og bygges op igen i en bedre udgave, og noget skal have helt nye etager – det er alt sammen ting, City-Ejendomme Aalborg sørger for i tråd med de værdier, der kendetegner virksomheden

tekst & foto CHRISTINA SVENDSEN & PRESSE

For mange år siden var bybilledet i Aalborg selvsagt anderledes de fleste steder. Der var ressourceknaphed, fattigdom og der var stor forskel på livsvilkårene fra bydel til bydel. Algade er Aalborgs ældste gade, og ud fra historiske kilder er det muligt at påvise den som hovedgade så langt tilbage som til 1000-tallet. Men skruer vi tiden frem til nyere tid, så har områdets ”plads” i befolkningssammensætningen i slutningen af 1800-tallet, og op gennem 1900-tallet, haft betydning for kvaliteten af de huse, der i sin tid blev bygget. - Dengang Salling skulle bygges, var der rigtig mange huse, der blev revet ned i Algade. Men der var også en rigtig dårlig bymasse i hele området. Det var et meget fattigt område, f.eks. var det dér, enkerne og søfolkene boede. Så fordi det med rette blev revet ned, er der er sket en udskiftning i bymassen, og det

synes vi, er med til at præge byen i en positiv retning, fortæller Hans. De tre adresser, som City-Ejendomme Aalborg lige nu skal i gang med at modernisere og ombygge, drejer sig om bygningen Algade 10-12, hvor Fætter BR tidligere havde til huse, samt Algade 16 og 18.

Når noget kan bruges – og andet ikke kan

I bygningen Algade 10-12 vælger virksomheden at rive forhuset delvist ned og bygge nyt, da der – ligesom i projektet Bredegade – ikke er nogen bygningsmæssig værdi at arbejde med. Dertil kommer også, at lokalerne i stueplan er tiltænkt erhvervsbrug, og da der i detail-branchen bl.a. er krav om rummelighed med højt til loftet, passer de nuværende frihøjder på kun

»

side

59


MIDT BY E N I UDVIK LING Sydfacade - eksisterende Algade nr. 10-12

nr. 14

passage

nr. 12

indgang butik

nr. 10

2,5 meter ikke til det. Derudover er der markante sætningsskader på facader samt sokkel, fortæller Hans. - Grunden til, vi vælger delvis nedrivning er, at man på et tidspunkt har forsøgt at gøre nogle ting. Der er f.eks. et gårdhus, som faktisk er i en god stand, men resten er bestemt ikke, så der rykker vi kun forhusene ned. Men sådan er det mange gange; det her med at noget kan bruges og andet ikke kan. I Algade 14 er det lidt det samme. Der er et rigtigt dårligt forhus, men et super flot gårdhus, der er bygget op i fine sten. Det blev i gamle dage bygget som en værkstedsbygning, og derfor har det f.eks. også den rette loftshøjde, siger Hans. Før den nuværende bygning blev opført i 1930’erne, stod der oprindeligt to gavlhuse, der blev bygget i 1910. Ifølge Hans var 30’erne et årti, hvor byggematerialerne var svære at skaffe, og derfor er det en tendens, at bygninger fra den periode generelt er i meget dårlig stand i dag.

En naturlig del af bybilledet

Udover ombygningen af nr. 10-12, står hhv. Algade 16 og 18 også over for forandringer. I nr. 18, hvor Joe & The Juice på nuværende tidspunkt befinder sig, vil der blive tilføjet to ekstra etager på bygningen, og i nr. 16, hvor der skal opføres lejligheder, vil der opføres endnu en etage før alle lejligheder opføres. Hans udtaler, at det forventes, at man til sensommeren 2020 vil være helt færdig med denne del af projektet. Fælles for alle projekterne i Algade er, at ombygningerne bliver lavet med tanke på, hvad der ellers befinder sig i bybilledet. Det er en af firmaets kerneværdier, at byggerierne skal være smukke, og at de rent æstetisk og arkitektonisk skal kunne indgå i de nuværende omgivelser med de rette materialevalg. Respekten for, hvordan området ellers ser ud er vigtig – og det er kvaliteten af materialerne også. Som altid, når City-Ejendomme Aalborg bygger, vil der vil blive tænkt i langsigtede løsninger, som måske nok koster en del her og nu, men som vil give bedre afkast på lang sigt, fordi alt vil være lavet til at holde i mange år fremover. ■

www.cityejendommeaalborg.dk

passage

nr. 8

nr. 6

Fælles for alle projekterne i Algade er, at ombygningerne bliver lavet med tanke på, hvad der ellers befinder sig i bybilledet

De tre adresser, som City-Ejendomme Aalborg lige nu skal i gang med at modernisere og ombygge, drejer sig om bygningen Algade 10-12, hvor Fætter BR tidligere havde til huse, samt Algade 16 og 18


Sydfacade - fremtidige forhold Algade nr. 10-12

Âť side

61


VIC E VÆ R T E R NE

Med kunden

I CENTRUM En del udlejningsejendomme og flere lejemål til både private og erhverv. Kilometervis af fodlister, tusindvis af stikkontakter, dørkarme, greb og loftslys. City-Ejendomme Aalborg udlejer over 46.000 kvadratmeter i Aalborg Midtby. Og det kræver service og vedligeholdelse

tekst & foto DADI HALLDORSON

Derfor har City-Ejendomme Aalborg hele tre viceværter, der hver dag går rundt og sørger for, at lejemålene fungerer som de skal. Og én af dem, der har været med helt fra starten, da City-Ejendomme Aalborg købte lejemålet på Østerågade 6 – der, hvor Bog & Idé ligger. - Jeg havde været bilhandler i en del år, og lærte derigennem Hans at kende. Og da jeg solgte firmaet, manglede han hjælp med at få lejemålet på Østerågade sat i stand. Så det blev star-

www.cityejendommeaalborg.dk

ten på min karriere som vicevært, som jeg nu har været i over 20 år, fortæller Olfert Morville. Siden er det gået stærkt med opkøb og udlejning af ejendomme. I dag er der således tre fuldtidsansatte viceværter i selskabet, samt en efterlønner på deltid. Og de har meget at se til. - Vi er tre mand, der mødes om morgenen og aftaler, hvordan vi fordeler dagens opgaver. Derefter er vi spredt for alle vinde. Men vi mødes altid og spiser frokost sammen, og så har vi det

»


side

63VIC E VÆ R T E R NE

med at støde ind i hinanden på forbifarten, siger han og smiler. Et øjeblik senere er Olfert på forbifarten, og her støder han ganske vist på én af sine kollegaer. Efter en kollegial ordveksling, går Olfert videre til en hasteopgave.

Kunden i centrum

For Olfert bliver ringet op midt i en opgave i Møllegade, hvor han er i gang med at gøre en fraflyttet lejlighed klar til en ny lejer. Og når en kunde ringer med en opgave, så rykker han og hans kollegaer ud så hurtigt, det kan lade sig gøre.

- Vores kunder er jo de vigtigste, så hvis de står med et problem, så forsøger vi at servicere dem så hurtigt, vi kan. Og idet vores ejendomme er spredt rundt i midtbyen, har vi aldrig langt ud til vores kunder. Det tager som regel ikke mere end et kvarter til vi står hos kunden, fortæller Olfert. Men selvom City-Ejendomme Aalborgs lejemål ligger på forholdsvis begrænset område i Aalborg Midtby, får Olfert sin daglige motion på arbejdet. - Ja, en af mine kollegaer havde en skridtmåler på forleden, og vi går dagligt mellem 8-10 km. Så det er dejligt, erkender han. ■

side

65


INDRETNINGSHJÆLP TIL PRIVATE OG ERHVERV STYLING AF BUTIK

PRIVATE & ERHVERV

PRØVELEJLIGHEDER

STYLING AF BOLIG TIL SALG

RENOVERING AF DIV HUSE

Er du kørt fast i din indretning? Syntes du det er svært at få personligheden ind i det nybyggede hus, måske skal der en renovering til, i det gamle sommerhus? Eller mangler din virksomhed hygge i mødelokalet? Udfordringerne kan være mange, og nogle gange er det godt at få nye øjne på sagen. Jeg har igennem de sidste 17 år været med til at præge nordjydernes hjem - har du også brug for kreativ sparring til dit hjem eller virksomhed, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg er SÅ klar til at hjælpe dig... Il Gusto Styling Henriette

Kontakt: info@ilgusto.dk

FØLG mig på min blog eller de sociale medier www.ilgusto.dk

ilgustostyling

Ilgustoaalborg

STYLING AF FOTOS


MED O RDEN TL I G HE D KO MMER MA N L Æ N G ST

KONTAKT O S

Hovmøller & Thorup Advokatfirma er et moderne og internationalt orienteret advokatfirma. Vi er specialister og yder kvalitetsbevidst rådgivning indenfor stort set alle erhvervs- og privatretlige forhold.

Hovmøller & Thorup Advokatpartnerselskab Strandvejen 4, 1. 9000 Aalborg Telefon: +45 96 30 42 30 Mail: info@ht-law.dk www.ht-law.dk


CITY-EJENDOMME AALBORG GØR BYEN SMUKKERE

Bedre lejeboliger til rimelige priser City-Ejendomme Aalborg udlejer lejligheder til private og erhvervslokaler. Vi ønsker at bidrage til udviklingen af Aalborg midtby, som det absolutte centrum for handlen i byen og som det bedste sted at bo i Nordjylland. Kontakt os og sammen finder vi din næste bolig eller erhvervslokale i Aalborg Centrum.

Strandvejen 4, 1. sal mf . 9000 Aalborg . 98 16 33 44 . info@cityejendomme.dk . www.cityejendommeaalborg.dk