TIG@ número 18

Page 1

I Decembro 2021 Nº 18

REVISTA DA ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA

A transversalidade dixital, cunha alfabetización inclusiva, e a alta demanda de traballadores do sector TIC temas da Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia O CPEIG celebrou o 29 de outubro a súa gala en Santiago de Compostela e entregou os premios anuais da profesión ante uns 250 convidados