TIG@ número 13

Page 1

I

Nº 13 Mayo 2019

REVISTA DA ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA

Homenaxe á primeira programadora galega, Ana María Prieto, con motivo do Día Internacional da Muller Nos anos sesenta abriuse camiño “con valentía e carácter emprendedor” nunha profesión masculinizada