Page 1

ALAPÍTVA 1951

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.

Központ

Nyereményjáték

Közkép

 9 

15 

19 

Fókuszban a keleti nyitás

Játssz velünk, olvass velünk

Interjú a MACS elnökével

A Corvinus keleti nyitása

Egy egyetemnek multikulturális intézménynek kell lennie. Interjú Rostoványi Zsolt rektorral a 12. oldalon

forrás: Europress Fotóügynökség

Keleti szél fúj � Südi Anna

Kelet mindig, minden korban, ideológiáktól és világnézettől függetlenül azt a bizonyos másik irányt jelentette, amit kevéssé ismerünk, amitől valamennyire elzárkózunk, de ami mégsem hagy nyugodni minket, mert új tudással, lehetőségekkel, sőt kitörési ponttal kecsegtet. Impresszum

A

mesés Kelet és a világának megismerésével járó kultúraformáló hatás nem egyszer került terítékre az elmúlt évszázadok során, bár mindig más köntösben. Nem, szó sincs önmagát ismétlő történelemről, vagy különös és bizarr összees-

Hajas Ádám főszerkesztő | Papp Gergő felelős szerkesztő | Rovatvezetők Közhír: Glóger Anna | Közélet: Holjencsik Sophie | Katedra: Muck Ferenc, Muck Iván | Központ: Südi Anna | Kultúra: Dicsuk Dániel | Olasz-magyar: Mákos Rebeka | Connection: Bártfai Eszter | Kontakt: Muck Iván | Karrier: Fisi Marcell Közkép: Csabai Tünde | Kávéház: Gyimesi Bernadett | Budai Campus: Jánoska Rita Zsófia | Tördelés Balogh Katalin | Lektorálás Rátosi Eszter |

| közgazdász  a Budapesti Corvinus Egyetem hivatalos lapja  a Corvinus Hallgatói Médiaközpont tagja  megjelenik szorgalmi időszakban havonta 5000 példányban

Almási Krisztina | Nyelvi lektor Kathryn Polanec | Fotó Szabó András | Telegdi Adrián | Corvinus Média | Europress Fotóügynökség | Wikimedia Munkatársaink Alena Unrau | Biacsics Boglárka | Bogdán Fruzsina | Borbély Blanka | Detki Dániel | Donáczi Katinka | Džunić Anna | Hajdu Roland Kaló Máté | Kassai Adrienn | Kárász István | Lucsko Dávid | Molnár Gyula | Orbán Patrícia Krisztina | Péger Dániel | Pekoli Miklós | Sándor Márton Szántó Rúben | Szász Nóra | Szigeti Andrea | Corvinus Hallgatói Médiaközpont – Közgazdász szerkesztőség: 1093 Budapest, Fővám tér 8., 233. | E-mail: info.corvinusmedia@gmail.com | Honlap: www.uni-corvinus.hu/kozgazdasz | Kiadja a Budapesti Corvinus Egyetem rektora és a BCE HÖK elnöke Nyomtatja a Topbalaton Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | ISSN: 0230-7529 | Hirdetés: info.corvinusmedia@gmail.com

küvés-elméletről, mindös�sze arról, hogy az európai, úgymond nyugati kultúrának mindig megvolt az önálló fejlődési iránya, működött a saját gazdasága, megvolt a jellemző társadalmi rendszere, és vezető régióként valamelyest elkülönült egységet alkotott. folytatás a 9. oldalon


2

Közhír

„Tovább kell menned, hiszen dolgod van...” � Glóger Anna, Mákos Rebeka

S

zeptember 8-án a Budapesti Kongres�szusi Központ Pátria termében rendezték meg a 2013/2014-es tanévet megnyitó ünnepséget. A szenátusülésen elhangzott, hogy Egyetemünk az Új Magyarország Fejlesztési

Terv által 5 milliárd forintos támogatást nyert számos projekt megvalósításához. Továbbá a Corvinus, kiemelkedve a legjobb márkák közül, idén harmadszor is a Superbrands díj tulajdonosa lett. Az új hallgatók száma ebben az évben is növekedett, így 4459 gólya tehette le a hagyományokhoz híven esküjét.

Harmadik alkalommal is Superbrands díjas a Corvinus márka

fotóK: sZABÓ aNDRÁS / cORVINUS mÉDIA

A pályázati forrásoknak köszönhetően Egyetemünk polgárai mostantól élvezhetik a BCE oktatási és kutatási központtá válásának eredményeit: laborok újultak meg, hazai és nemzetközi kutatói kapcsolatok épültek ki. A beruházások keretein belül fejlesztették a Szarvasi Arborétumot, valamint a tudományos képzés műhelyeit. Az említett sikerek mellett dr. Rostoványi Zsolt rektor köszöntő beszédében elmondta, hogy a várakozások ellenére az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzésre felvettek aránya az eddigi 50-50 százalékról 60-40 százalékra változott. Ezen kívül elhangzott, hogy nemcsak a belföldi, hanem a nemzetközi ranglistákon is az előkelő helyezés megszerzése a cél. Ezt a tényt bizonyítja, hogy bővült

dR. MARUZSA ZOLTÁN FELSŐOKTATÁSÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRNAK EZÜST CORVINÁT ADOMÁNYOZOTT A CORVINUS EGYETEM REKTORA

angol nyelvű kurzuskínálatunk, egyre több külföldi hallgató érkezik hozzánk, szeptembertől 1500-an kezdik meg tanulmányaikat a Corvinuson. Az elsőéveseket Kiss Dávid, a Hallgatói Önkormányzat elnöke szintén köszöntötte. A Füveskönyv szavait idézve felhívta a figyelmet arra, hogy „az ember része a világnak”, és globális környezetének. A G20-ak csúcstalálkozója Szentpéterváron, a háború Szíriában, egy ciántechnológiát

használó aranybánya megnyitása Erdélyben, mind hatással van életünkre. „A világ, amely körbevesz bennünket, olykor megkönnyíti, máskor bizony megnehezíti utunkat, de egyvalamin nem változtat: a döntéseket, amelyek alapján bejárjuk azt, így is, úgy is meg kell, hogy hozzuk.” Ez különbözteti meg ugyanis a csavargótól a vándort. Nap mint nap meg kell hoznunk saját döntéseinket, amik tovább visznek bennünket megkezdett utunkon. �

Mi történt az SG-vel? � Muck Ferenc

Letisztult design, megújult arculat, online oktatás várja a tizenegyedikes és végzős középiskolásokat egyetemünk hivatalos érettségi előkészítőjén – mindez ingyen és bérmentve!

A

kiélezett gazdasági verseny világában a nonprofit szervezetek életben maradására kevesen kötnének fogadásokat, a Studium Generale Diákszervezet azonban a sztereotípiákat elutasítva immáron negyvenhárom éve töretlen lelkesedéssel folytatja tevékenységét, elősegítve a

középiskolások – különös tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók – felsőoktatásba integrálását. A szervezet idén nyáron komplett arculatváltáson esett át. A régi minták helyét szín- és formavilágában letisztult feliratok vették át, a vidéki diákok oktatásáról pedig a korábbi levelezős

rendszer helyett korszerű E-learning kurzus gondoskodik majd. A budapesti tanulók oktatásának idén is a C épület ad otthont. Az SG tehát továbbra is oroszlánrészt kíván vállalni abban, hogy minél magasabb számú végzős diák válassza a Budapesti Corvinus Egyetemet, és a hátrányos helyzetű tanulók is kön�nyedebben kerüljenek be a felsőoktatásba. Reméljük a kikezdhetetlen szakmaiság és az önzetlen lelkesedés a jövőben is a Közgázra csalogatja a legjobb diákokat! �

A Balassi Intézet ismét meghirdeti a CAMPUS HUNGARY ösztöndíjakat, melyekre 2013. OKTÓBER 10-ig lehet pályázni. A program a világ összes országába, a tudomány minden területén biztosít ösztöndíjakat az Ön számára is. Az eddigi kiírásoknak köszönhetően több mint 4200-an kutattak, vagy folytattak résztanulmányokat a világ öt kontinensének 70 országában. A hallgatók féléves részképzésre, szakmai gyakorlatra, rövid és csoportos, a konvergencia régiókban található felsőoktatási intézmények oktatói rövid és hosszú, az adminisztratív munkatársak rövid és csoportos, 2014. január 15. és 2014. július 31. között megvalósuló tanulmányútra pályázhatnak. Használja ki Ön is a Campus Hungary Program nyújtotta lehetőségeket, pályázzon a meghirdetett ösztöndíjakra! A pályázati felhívás és a kitöltési útmutatók, valamint a pályázati felület a www.campushungary.hu oldalon érhetők el.

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


Európai vállalati oktatók tesztképzése az egyetemen � Bodgán Fruzsina

A „European Workplace Tutor” (Európai Munkahelyi Oktató) nemzetközi projekt elsődleges célja egy európai szinten egységes képzés kidolgozása vállalatoknál dolgozó gyakorlati oktatók számára, valamint annak átültetése a résztvevő országok oktatási gyakorlatába.

A

program hazai koordinátora a Budapesti Corvinus Egyetem Oktatásfejlesztési Observatory Központja, melynek feladata a projektben a képzés magyarországi adaptációja volt. Ennek keretében sor került egy ún. (pilot) tesztképzés megszervezésére, amelynek tartalmát a nemzetközi konzorci-

um által kifejlesztett képzési program alkotta. A képzést a Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző Központjának tanárai tartották 2013. február 9. és május 11. között. A résztvevők a legkülönfélébb szakmákat képviselték (pl. szakács, fodrász, kerékpárszerelő), akik mind munkahelyi környezetben

Levelek Burmából � Kárász István

A

Külügyminisztérium és a Budapesti Corvinus Egyetem közös szervezésében érkezett Budapestre Aung San Suu Kyi, Nobel-békedíjas, burmai ellenzéki vezető. A politikusnő példaértékű előadást tartott a Fővámpalota aulájában. „Levelek Burmából” című könyvének magyar példányai októberben fognak kikerülni a könyvesboltok polcaira. Írásában a modern, „szabad” világ számára teljesen ismeretlen szemszögből mutatja be politikai harcait. Forradalmuk emberi arcát tárja az olvasó elé.A valós demokrácia „levelei” Burmából

Igazán a rabságban élő emberek tudják, hogy mi is az a szabadság, mekkora érték. Németh Zsolt külügyi államtitkár szavaival élve Aung San Suu Kyi-től „nekünk lenne tanulnivalónk”. De nem csak a magyar politikusoknak, hanem a világon mindenkinek lenne tanulnivalója tőle. Számára a politika a tisztességről, a kölcsönös tiszteletről, párbeszédekről, az ellentétes gondolatokból való folytonos tanulásról szól. Legyen mindenki hálás az ellentéteinek, a különbségeknek, ugyanis általuk lehet fejlődni. Aung San Suu Kyi beszélt arról az átalakulás-

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

foglalkoznak a szakmát tanuló fiatalokkal. A gyakorlatorientált képzés során a csoport többek között kooperatív pedagógiai módszerekkel és a tanulási nehézségek kezelésének különféle lehetőségeivel ismerkedett meg, valamint hatékony módszereket sajátíthatott el a konfliktusok kezelésére. A személyes találkozók digitális tananyagokkal és e-tanulás módszerekkel egészültek ki. A résztvevők visszajelzései alapján úgy tűnik, hogy a tanultakat a mindennapi munkájuk során igen jól fogják tudni hasznosítani. A nemzetközi projekt 2013. szeptember végén zárul egy, a partnerek által közösen tartott berlini konferól, békés forradalomról, aminek ő az egyik vezetője. 1990 óta egy maroknyi csoport legfőbb céljának tekintette, hogy eszméiket, a reményt megtartsák. Húsz évig kiálltak az igazuk mellett, melyeket a rezsim próbált ellehetetleníteni. Olykor a házánál barikádokat emelt a hadsereg, néha maga bontotta le. Vendégünk kitért apárhuzamokra és a különbségekre is a két ország között. Mindkét nép tudja, mit jelent a szabadságért harcolni és milyen rabságban és félelemben élni. 1990 Mianmarban is a választások éve volt, azonban itt ez nem hozott változást és vérbe fojtották a népakaratot. Mianmar is megosztott ország, mint Magyarország, csak itthon két fő csoportra lehet bontani a tízezer fős lakosságot, Mianmarban ezzel szemben 135 etnikum él egy 53.000.000 fős országban, melyek mind mást gondolnak a világról. Fő feladatának tekinti a politikusnő, hogy megtanítsa az embereket együtt élni, tárgyalni és tisztelni egymást. Aung San Suu Kyi bizakodóan várja a 2015-ös választásokat. Szerinte a

Közhír

3

renciával, a hazai partnerek pedig keresik a lehetőségét annak, hogy a képzést valamilyen akkreditált formában is el lehessen indítani a jövőben. További információ a projektről: www.workplacetutor.eu Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a

projektnek a költségeihez. Ez a közlemény a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért. �

fotóK: Telegdi Adrián / Corvinus Média

legcélravezetőbb a föderalista államforma lenne. Mindenekelőtt azonban szét kell osztani a három hatalmi ágat. Ugyanís amíg a végrehajtó erő, a törvényhozói és bírói hatalom a kormány,

azon belül is egy személy kezében van, demokráciáról nem beszélhetünk. Ha belenyugszunk abba a rossz állapotba, amiben vagyunk soha nem érhetjük el a céljainkat. �

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.


4

Közélet Politika, érted. Te érted?

Hallgatók Európáért � Detki Dániel

A

Fiatal Közgazdászok Társasága Szakkollégium mindig is kiemelkedően fontosnak tartotta, hogy nemzetközileg nyitott legyen, ami a versenyképesség egyik meghatározó eleme. Ezzel a céljával összhangban az EBS Universitat für Wirtschaft und Recht német diákszervezettel együttműködve rendezi meg október 4-5-én a Students for Europe konferenciát Budapesten. A konferencia fő témája, hogy jelenleg az Európai Unió gazdasága a kudarc szélére sodródott-e, vagy csak egy nagyobb átalakulás van kibontakozóban. A konferencián ez a kérdés a fenntartható gazdasági szint/fejlődés tükrében, workshop és panel beszélgetés keretében kerül megvitatásra, többségében külföldi előadók részvételével. A meghívottak közül a civil szférát Bagó Zoltán, európai

parlamenti civil párti képviselő és John Loughton, skót ifjúsági parlament elnöke képviseli. A témát gyakorlati üzleti szempontból Prof. Dr. Adrian Cloer, senior manager (PWC) és William Lelievldt, az EKB vezető sajtóreferense közelíti meg. A társadalmi folyamatok alakulását Dr. Edgar Göll fogja felvázolni. Ez a konferencia egy remek lehetőség, hogy sokféle megközelítésből beleláthassunk olyan folyamatokba, melyek Európa, Magyarország gazdaságának alakulását és így a személyes életünket is meg fogják határozni. A konferenciáról több részletet a www.studentsforeurope.eu weboldalon olvashattok, és itt tudtok regisztrálni. Gyertek el minél többen és használjátok ki azt a lehetőséget, hogy egy ilyen releváns nemzetközi konferencián vehettek részt Budapesten. �

A

Policity-t egy 2010 márciusában – Zaránd Péter kezdeményezésére – alakult baráti társaság, akkori elsőéves politológusok alapították, akik a magyarországi politikai kultúra javítását tűzték ki célul. A kezdetben rövid elemzések, interjúk publikálásával foglalkozó szervezet nagyon rövid idő alatt megvalósította első projektjét, melynek keretében élőben tudósíthattunk a 2010-es országgyűlési választásokról. Ettől kezdődően a szervezet folyamatos fejlődésen ment keresztül, amely lendület a mai napig tart, sőt, Policity-s pályafutásunk legnagyobb lépését készülünk a közeljövőben megtenni. A fiatalok akkor tanulnak a legjobban, ha ők is szerves részesei a folyamatnak. Éppen ezért internetes oldalunk, a policity.eu lehetőséget biztosít politológus,

� Borbély Blanka

O

rszágunk lakossága 9,9 millió fő, és egyre csökken. Elárasztanak minket az adók, embertömegek hordozzák a hitelek terhét, mi pedig ebben a borongós szürke világban próbálunk kiutat találni. Aprócska földünk legnagyobb betegsége pedig, hogy a pénzt látjuk legfényesebbnek a sötétben. Így az olyan értékek, mint a család, kifakulnak.

2012-es felmérések szerint a gyermeket szülő nők egyharmada 30-34 év körüli és egyre gyakoribb a 35 év feletti első szülések száma is. A nem házas termékenység emelkedik, a házasságkötés divatjamúltnak tűnhet. A fiatal szülők 82%-a azonban házasságban él. Egy tavalyi attitűdkutatás 18-29 éves megkérdezettjei a házasság legfőbb érveinek tartják a gyermek érde-

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.

Ha az olvasó megenged egy személyes észrevételt, akkor bátran kijelenthetem, hogy a huszonegynehány évesen kötött házasságok száma lassan, de ismét egyre nő hazánkban. Tekintsünk körbe, akár az ismerőseink ismerőseinek körében is. Ők nem tartoznak bele abba a 60%-ba, akik a fent említett kutatás szerint fontosnak tartják a házasság előtti hosszas együttélést, majd benne is ragadnak vagy éppen feladják, mert "lakva ismerszik meg az ember". Aki ezt gondolja, az sajnos hazudik önmagának. "Lakva" saját magunkat ismerjük meg, hogy mennyire nem bírjuk elviselni azt, hogy a másik is ember, és mennyire nem tudjuk félre-

tenni saját egoizmusunkat szerettünkért. Kis vagyonnal, rózsaszín köd nélkül, valódi szeretetből, fiatalon házasodni igazi bátorság. Aki csak egy papírnak tartja ezt, az fél rábízni magát társára, így a válás is mindinkább menekülő út, nem megoldás. Házasság ide, házasság oda, az élet egy hullámvasút, egy egészséges családdal azonban mindig lesz kibe kapaszkodni. Bátran mondjunk hát "igen-t" is! �

Talán kissé közhelyesen hangzik, de attól még igaz: nem elég egyetemre járni, ki kell használni az egyetemi életben rejlő egyéb lehetőségeket is! Ismerjétek meg a saját műfajában egyedülálló Policityt, és annak önszerveződő közösségét.

Házasodjunk két X-szel „Pénzt vagy életet?” – Karrier, vagyon, siker, csillogás és még a felhőket is rózsaszínnek látjuk. Márpedig köztudott, hogy rózsaszín felhők nem léteznek.

jogász és más társadalomtudományi, valamint közgazdasági területről érkező hallgatóknak publikálásra, kutatásra, oktatásra, illetve tudósítások és interjúk által a politika világának megismerésére. Konferenciáinkon olyan neves politikusok, közéleti személyiségek fogadták el előadóként meghívásunkat, mint Navracsics Tibor, Fodor Gábor, Gyurcsány Ferenc vagy Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai nagykövet as�szony. Az internetes megjelenésen túl a Policity nagy hangsúlyt fektet tagjainak továbbképzésére is, belső képzési programjaink mellett lehetőség van külsős szakmai továbbképzéseken való részvételre – legaktívabb tagjaink a szervezettel együttműködésben lévő politikai elemző intézetek gyakornoki programjaiban tevékenykedhetnek.

A Policity ugródeszka a jövőre nézve, ahol olyan élményekkel és szakmai gyarapodással gazdagodhatunk, amely későbbi karrierünk szempontjából mérföldkőnek számít majd. Hiszünk abban, hogy nem csak pártérdekeken keresztül lehet politikai eseményeket megvilágítani, emellett szeretünk önállóan és közös erővel olyan dolgokat létrehozni, amelyet a szakmában is elismernek, amelyre büszkék lehetünk. Egyszerűbben fogalmazva: ha elhivatott vagy, képes vagy hosszútávon gondolkodni, és szeretnél az elméleti képzés mellett gyakorlati tudásra is szert tenni, csatlakozz hozzánk! Mit kell ehhez tenned? Küldd el nekünk szakmai önéletrajzodat, motivációs leveledet, és két próbaírásodat az info@policity.eu e-mail címre. Ez alapján szóbeli elbeszélgetésre kerül majd sor, ahol kilépve a papírformából megmutathatsz egy kicsit önmagadból is. A gólyatábori regenerálódás után ez legyen az első feladatod! Mostantól havonta olvashattok a Közgazdászban egy-egy külpolitikai és belpolitikai elemzést a Policity szerzőitől. �

két, az erősebb kötődést, illetve ezt találják az együttélés legjobb formájának. Persze szorosan ezután sorakoznak az ellenérvek is, az egyetem, a kellő anyagi háttér hiánya. Kérdezem én, Pénzt vagy életet? Mi emberek tökéletes prekoncepcióval rendelkezünk a boldog jövőre nézve, de mire ezt a csinos utat valaki bejárná, észre sem veszi, és már a 40. születésnapját ünnepeli egyedül, mert már fiatalon eltemetkezett az önmegvalósításban. Azon bátrak, akik a kérdés második felével gazdálkodnak, elkezdenek élni.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


Közélet

5

Legyél te is TAG! A Budapesti Corvinus Egyetem számos erénye közül az egyik kétségkívül az, hogy diákszervezetek és szakkollégiumok sokszínű palettáját tárja elénk. Különféle szervezetek közül válogathattok, melyeket alapvetően két rendkívül értékes jellemzővel lehet leírni: szakmaiság és közösségi élet. Próbáld ki milyen tagnak lenni, böngéssz, fedezd fel az egyetem által nyújtott előnyöket!

Fészekrakó � Holjencsik Sophie

Frissen költöztél új lakásba, szobába, kollégiumba? A nyílászárókon befütyül a szeptember esti szellő, a falak üresek, a bútorok pedig mintha egy Dohány utcai régiségboltból vagy éppen lomtalanításokról összehurcolt darabokból állnának? Apróbb kellemetlenségek árnyékolják be kapcsolatodat lakótársaiddal? Minden helyzet menthető, a cikkből praktikus, diákbüdzséből finanszírozható ötleteket meríthettek!

H

ideg van a szobában? Kétféleképpen védekezhetünk gyorsan. Első hatékony megoldás a radiátor mögé behelyezhe-

tő hőtükrös fólia, második, a fillérekből beszerezhető öntapadós szigetelőcsík, melyet könnyen az ablak réseire lehet tapasztani.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

Mindkét módszer tapasztaltan hatékony és instant védelmet nyújt a fagyhaláltól. Az üres falakat könnyedén fel lehet díszíteni ízlés szerint: van, aki elmegy és képeket, képkereteket vásárol, és van, aki Blue Techhel dolgozik. A Blue Tech még fűrészporos tapétán is évekig megállja a helyét. A legtöbb virágüzletben, kis design boltban lehet kapni szövet díszítő-elemeket, melyek különféle alakzatokban a falra ragaszthatók és egy kreatívabb környezetet alakítanak ki. De igen hangulatos, ha a téli karácsonyi égőt a gardrób mélye helyett a szekrény tetején helyezed el. Esténként meghozza a spiritet a szobába. A régi bútorokkal kicsit

nehezebb a helyzet. Ha antik, akkor kis bútorápolóval érdemes jobb állapotba hozni. Ha az „ennél ros�szabb már úgysem lehet” kategóriába sorolható, akkor viszont temérdek lehetőség tárul elénk. Elég egy védőmaszk, egy szomszédtól kölcsönvett csiszológép, egy kevés elhatározás és máris lehet festeni! Ennél lényegesen egyszerűbb, de szintén macerás megoldás az öntapadós, színes fóliák felragasztása a szekrény és fiókok felületeire. WC illatosítás mesterfokon. Bizonyára veled is előfordult már, hogy a mellékhelyiségbe lépve könnybe lábadt a szemed az éterben terjengő súlyos szagoktól. Ezen persze a

megvásárolható mesterséges illatsprayk csak rontani tudtak, sőt, egyfajta turbósító szerként hatottak rá. Van rá megoldás: illóolaj. Tálkába egy kis pot pourri dísznek, naponta 1-2 csepp illóolaj rá, és fityiszt mutathatsz a fulladásos halálnak! Egyeseknél a kávézacc a bevált módszer, rendelkezik ugyanis egyfajta szagelszívó tulajdonsággal. Nem ok nélkül vannak kávébabos tálkák a parfümériákban, hiszen több különböző parfüm kipróbálása után az orr már nem képes befogadni több illatot, a kávébab illata viszont azzal, hogy semlegesíti a szagokat, egyfajta defibrillátorként hozza vis�sza orrunkat az élők sorába. �

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.


6

katedra

Vezetni tudni, és érezni kell � Dicsuk Dániel

F

ölösleges tagadni, sokan alighanem főként azért jöttek (jöttünk) a Corvinus egyetem Pesti Campusára, hogy a jövőben az élet valamely területén vezető pozíciót töltsünk be. Ám amint azt a média és saját tapasztalataink segítségével napról napra látjuk, az ilyen jellegű sikerekhez sem elég csupán a szakmai tudás vagy a becsvágy. Dobák Miklós, a Vezetéstudományi Intézet igazgatója segítségével próbáltuk összeszedni: milyen is a jó vezető. Egy egyetemen a legfontosabb kérdés talán az, hogy meg lehet-e tanulni „vezetni”. Dobák Miklós elmondása szerint ez nem könnyű kérdés, hisz vitathatatlan, hogy vannak olyan emberek, akik „vezetésre születtek”, akikben megvannak azok a biológiai és szocializációs adottságok, melyek ebben segítik őket. A Boston Consulting Group felmérése szerint a „jó vezetőt” körülbelül 50%-ban határozzák meg a formális

szakmai kérdések (men�nyire tud elemezni, milyen csapatot vesz maga mellé), a másik 50%-ot pedig a magyar nyelvben zsigerinek nevezett döntések teszik ki. De a személyiségjegyek sincsenek kőbe vésve; nem is lehetnek, hiszen életünk során folyamatosan változunk, tapasztalunk, tanulunk. Ezt megerősítik a tanár úr tapasztalatai is, miszerint több olyan korábbi hallgatójuk jutott mostanra elég magas pozícióba, akikről az egyetemi évek alatt nem gondolták, hogy megvan benne az a bizonyos szükséges többlet. –Nyilván vannak azonban olyanok is, akikben már korán felismerhető az a karizmatikusság, empátia meggyőzőerő, ami szükséges a vezető szerep betöltéséhez – tette hozzá Dobák Miklós. Az a bizonyos „plusz” sem állandó persze: láthattuk, koronként változik. A taylorizmus korában a rendszerszemlélet, precizitás jelentett előnyt, míg manapság, az ezredforduló

környékén, ahogy például azt a sikeres informatikai gigavállalatok előretöréséből is láthatjuk, a kreativitás lehet a siker egyik kulcsa. Hogy mi lesz a jövő, azt nehéz megmondani, hisz a világ egyes részei nagyban különböznek egymástól ilyen téren – magyarázta az intézetigazgató. Ám a személyiség, karakter, vagy nevezzük bárhogy, csak az egyik összetevő, a szakmai ismeretek éppúgy nélkülözhetetlenek. Egy marketingigazgató, HR-vezető, vagy épp CFO esetében nem csak a beosztottak motiválása, koordinálása lényeges, hanem a saját feladataik lehető legtökéletesebb ellátása is. Az elsőszámú vezetők esetében pedig fontos, hogy „kétkezesek” legyenek, azaz mind a „manager”, mind a „leader” szerepkört a lehető legtökéletesebben ellássák. Az ezekhez szükséges alapokat is nagyon jól megadja az egyetem. – Elég például ránéznünk a száz leggazdagabb magyar listájára, hogy lássuk: az ott található ne-

Dobro došli! Vagy auf Wiedersehen? – Az EU 28. tagállama � Donáczi Katinka

Ú

j lehetőségeket nyit minden európai számára. „A horvát siker példa lehet más nyugat-balkáni országoknak, amelyek a stabilitás és a jólét elérésén fáradoznak” – hallhattuk Werner Hoyer szavait július 1-jén, Horvátország az Európai Unióhoz való csatlakozásának napján. Hoyer korábbi német államminiszter, jelenleg az Európai Beruházási Bank (EIB) elnöke.

Az EIB 2001 és 2012 között 3 milliárd eurós kölcsönt nyújtott Horvátországnak az uniós kritériumok teljesítése, illetve a gyors integráció elősegítése érdekében. A támogatás kezdeti, fő célja az ország infrastruktúrájának fejlesztése, kiváltképp a közlekedési szektoré volt. 2001-ben 429 kilométernyi autópályával rendelkezett a 28. tagállam, ma ez 1260 km köré tehető, és az elkövetkezendő két évben további bővítések várhatóak, például a lenyűgöző DubrovnikNeretva térségben. A horvát gazdasági helyzet ennek ellenére nem sok jóval kecsegtet. A 4,7 százalékos költségvetési hiány miatt azonnal túlzottdeficiteljárás alá vonta az orszá-

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.

got az Európai Bizottság. A munkanélküliek aránya a lakossághoz viszonyítva körülbelül 20 százalék, amellyel az ország jóval az uniós átlag (11%) felett helyezkedik el, bár Görögországhoz képest – ahol a legmagasabb, 27,6 százalékos a munkanélküliségi ráta – kifejezetten jól teljesít. Az immár uniós horvát állampolgárok számára új perspektívák nyíltak a munka világában. Nekünk, egyetemistáknak is rengeteg előnnyel jár a nyugat-balkáni bővítés, hiszen ha csupán nyári nyaralásunkat töltjük a tengerparton, az Európai Egészségbiztosítási Kártyának köszönhetően szükség esetén ingyenes orvosi el-

vek 90-95%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik – folytatta Dobák Miklós. – Ráadásul az egyetem az az intézmény, amely képes megadni a szükséges szakmai kereteket ahhoz, hogy a vezetői tulajdonságok ki tudjanak teljesedni; na meg az itt megszerezhető kapcsolati tőke sem mellékes. Gyakran ér azonban minket kritika, hogy túl sok, az életben nehezen hasznosítható dolgot oktatunk, de ilyen téren konzervatív vagyok: úgy gondolom, hogy a szakmai, módszertani és elméleti alapokat mindenkinek el kell sajátítania a továbbképzéshez. A mesterképzés már más kérdés, ott nekünk is nyitottabbá kell válnunk. A tanár úr igyekezett is mindenkit megnyugtatni, hogy Corvinus egyébként nincs rossz helyzetben, hiszen, mint mondta, a kilencvenes években jellemző volt, hogy a hazánkba érkező külföldi vállalatok az anyaországból hozták a vezetőiket, ám ez a trend mára megfordult, egyre elterjedtebbek a magas beosztásban lévő magyarok. Ennek az egyik oka az, hogy ellen-

tétben a rendszerváltás utáni időszakkal, mostanra már egy Magyarországon diplomázott gazdasági szakember is fel tudja venni velük a versenyt. Az emberekkel tehát tudunk versenyezni, de mi a helyzet a gépekkel? Mint azzal napról napra szembesülünk, a számítógépek és egyéb technológiai segédeszközök egyre inkább átveszik a szerepet a döntések előkészítésében. Joggal merül hát fel a kérdés, hogy ugyanez maguknál a döntéseknél is előfordulhat-e. Dobák Miklós véleménye szerint a számítógépek fontosságának továbbnövekedése várható, és ezzel mindnyájunknak meg kell tanulnunk együtt élni. – Ez azonban a fiataloknak jobban mehet, hisz Önök jobban hozzá vannak szokva a számítógépek ilyen fokú használatához, mint a mi generációnk. Ráadásul úgy gondolom, hogy mindig szükség lesz az emberi agyra és irányításra, hisz például ha egy rendszer összeomlik, azt csak a rendszert megteremtő ember tudja újra felépíteni. �

látásban részesülhetünk. Ha menedékjog szűkében vagyunk, akkor is bátran fordulhatunk Horvátországhoz, hiszen horvát szomszédunk egyelőre kitartóan áll az Unióval folytatott huzavonában. Az EU-ba való belépés hivatalos ünnepségét Angela Merkel, német kancellár le is mondta, sűrű programjaira hivatkozva. Ennek kapcsán érdemes megvizsgálni a máig nagy port kavaró Perkovic ügyet, amely már említett nagy feszültségforrás az Unió és Horvátország között. Perkovic Stjepan Djurekovic halálával hozható összefüggésbe. A jugoszláv titkosszolgálat volt munkatársát a német hatóságok azzal vádolják, hogy a nyolcvanas években ő ölette meg Djurekovicot Bajorországban, aki kétszáz millió dollárt sikkasztott az INA horvát olajcégtől. Berlin ezért évek óta Perkovic kiadatását kéri, de ez idáig

nem történt meg, a zágrábi parlament kiadatási törvényének hála. Ennek értelmében Horvátország csak a 2002 után elkövetett bűncselekmények miatt körözött személyeket szolgáltatja ki más országoknak. Zoran Milanović miniszterelnök kommentárja a Süddeutsche Zeitung bajor napilapban: „Horvátország érdeke, hogy azt, ami 2002 előtt megtörtént, saját maguk dönthessék el”. Egyes források ebből arra következtetnek, hogy attól tart a kormány, hogy bizonyos információk kitudódnak. Megközelítőleg még húsz körözött személyt védelmez a horvát állam, akik más uniós tagországok területén követtek el bűncselekményeket. Brüsszeltől a horvát kormány egyelőre időt kapott, úgyhogy ha búvóhelyre lenne szükségünk, még nem késő horvát állampolgárságért folyamodnunk. �

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


EGYÜTT. VELED


8 Irányváltás az ausztrál politikában � Policity

Amit Ausztrália politikai rendszeréről tudni érdemes: • alkotmányos monarchia • a Brit Nemzetközösség tagja • föderatív állam • uralkodója II. Erzsébet királynő, akit távoli tartózkodási helye okán főkormányzó képvisel, ceremoniális szereppel • parlamentáris (westminsteri) demokrácia • kétkamarás törvényhozás • erős kormányfő • a legmeghatározóbb politikai szereplők az Ausztrál Munkáspárt (ALP) valamint a négy pártból álló jobbközép szövetség az Ausztrál Liberális Párt (LPA) vezetésével • kötelező állampolgári részvétel a választásokon

S

zeptember 7-én választásokat tartottak Ausztráliában, ahol a Képviselőház mind a százötven, míg a hetvenhat fős Szenátus negyven tagját választották meg. A jobbközép ellenzéki koalíció és

a kormányzó Labor 91-54 arányban részesült a képviselőházi mandátumokból, kényelmes többséghez, és a miniszterelnöki pozícióhoz juttatva a koalíciót. A 2007 óta tartó munkáspárti kormányzásnak ezzel vége

szakadt az országban. A Labor hatéves regnálása meglehetősen eseménydúsnak bizonyult. Kevin Rudd miniszterelnök nem sokkal a globális gazdasági válság előtt került hatalomra, amit Ausztrália viszonylag zökkenőmentesen, stabil makrogazdasági mutatókkal vészelt át. A miniszterelnök nagy összegű stimulusprogrammal igyekezett stabilizálni az ausztrál gazdaságot, melynek két legnagyobb hajtómotorja a tercier szektor, valamint az érc- és szénbányászat, ez a távol-keleti ipari óriások (Kína, Japán, India) piacait is ellátja exportjával. Félresikerült jóléti intézkedései, bizonytalansága és a Labor belső ellentétei következtében saját helyettese, Julia Gillard, a 2010-es választások előtt megpuccsolta a kormányfőt, a párt az új vezetésével pedig éppen hogy elkerülte a választási vereséget. Gillard csak zöldpár-

ti és független képviselők támogatásával, törékeny többség birtokában tudta kisebbségi kormányát megalakítani. Határozottabb vezetési stílusa és meggyőzőbb kormányzati eredményei (a gazdaság, költségvetés, környezetvédelem és az oktatás terén) ellenére a „királyölő” szerepéből nem sikerült kitörnie a közvélemény szemében. Miniszterelnöksége alatt ő és pártja szinte végig az ellenzéki koalíció mögött szerepeltek a közvélemény-kutatásokban, ami idén nyáron abban csúcsosodott ki, hogy az elégedetlen munkáspárti képviselők sokadik alkalommal vezetőválasztást hívtak össze, amit Gillard végül elbukott, helyére pedig Kevin Rudd tért vissza, aki az őszi választásokig már nem tudta felrázni pártját, így súlyos vereséget szenvedett. Utódja az ellenzéket már 2009 óta irányító Tony Abbott lett. A győztes ellenzéki pártve-

zető kalandos életútjának fontos állomásához érkezett a miniszterelnökség megszerzésével. Abbott kiugrott kispapból lett munkás, újságíró, majd politikus és háromgyerekes családapa. A szókimondó pártvezér korábban komoly összetűzésbe került Julia Gillarddal szexistának titulált megnyilvánulásai miatt, sokan vádolják homofóbiával és xenofóbiával is. Abortuszellenes, nem támogatja az őssejt-kísérleteket, és a globális felmelegedés tudományos hátterével kapcsolatban is vannak kétségei. A Liberálisok választási programjukban gazdaságélénkítést, munkahelyteremtést, költségvetési fegyelmet, a Labor által bevezetett széndioxid adó eltörlését ígérik, a biztos képviselőházi támogatás birtokában pedig csak Abbotton múlik, hogy a következő választásokig mennyit sikerül ezekből megvalósítania. �

szervezet támogatását vesztette el. Egyes szélsőséges facebook-oldalakon olyan képek is feltűnnek, amelyek például Vona Gábort ábrázolják menórával és Dávidcsillaggal. A feszültség tehát tapintható, kérdés, hogy meddig hajlandóak a radikálisok folyamatos kompromisszumokat kötni. A párt radikalizmusa miatt távozó Pősze Lajos szerint a Jobbikon belül úgynevezett „hordák” vannak, a formált, tagolt radikális jobboldal pedig nem létezik. Állítja, Vona Gábor pártelnök már csak figyeli a párton belül zajló folyamatokat, és a valódi irányítás Szabó Gábor pártigazgató, valamint („egy másfajta erőtérben, másfajta csoportokra támaszkodva”) Novák Előd kezében van. Ha Vona valóban csak báb, akkor egyelőre „jó

báb”, kifelé remekül tudja megjeleníteni a párt egységességét, és többnyire elfogadható a középről (akár balról) és a jobbszélről érkező szavazóknak is. Ebben a nem túl stabil helyzetben kelthet még nagyobb zavart a kizárt Lenhardt által alapított Magyar Hajnal, pláne, ha később párttá is alakul. A görög neonáci párt, az Arany Hajnal mintájára alakult mozgalom máris maga mögött tudhatja a nemzeti radikális oldal legszélsőségesebb csoportjait. A magyarhajnal. com egyszavas mottója a „Bomlasztunk”, a Mit akarunk? menüpont alatt pedig egyelőre annyit árulnak el, hogy „majd meglátjuk”. A honlapon az antiszemita és cigányellenes cikkek mellett Jobbik-ellenes írások is szép számmal jelennek meg, a híreket olvasgatva

már-már úgy tűnhet, hogy a Jobbik is hasonló közellenség a valódi szélsőjobb szemében. A Magyar Hajnal néhány cikk tanúsága szerint a Jobbikhoz közeli Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalommal is kezdi „körbeudvarolni” egymást, a HVIM esetleges oldalváltása pedig a többi radikális szervezetet is hasonló lépésre késztetheti. A 2014-es választás töréspont lehet a Jobbik életében: a kisebb országgyűlés miatt mindenképpen kevesebb képviselőt küldhet a Parlamentbe, valamelyik irányba pedig előbb-utóbb el fog billenni a mérleg nyelve. Ha pedig ez a (jelenleg erősebbnek tűnő) mérsékeltek javára történik meg, a „másik oldal” képviselőinek vonzó alternatívát nyújthat a Magyar Hajnal. �

Magyar Hajnal – szakad a széljobb? � Papp Gergő

Tavaly novemberben zárta ki a Jobbik etikai és fegyelmi bizottsága Lenhardt Balázst a pártból. Az általa alapított Magyar Hajnal néven futó szélsőjobboldali szervezet egyelőre súlytalan tényezőnek tűnik a jobboldal szélén, de párttá alakulása esetén akár a nemzeti radikális oldalt is kettészakíthatja.

B

ár a Jobbik Magyarországért Mozgalom parlamentbe jutása óta tartja az egységesség látszatát, náluk is megjelent a radikális alakulatok szokásos problémája: mindig vannak még radikálisabbak. A mérsékeltek és radikálisok közötti érdekellentétek azonban csak a párt parlamentbe jutása után váltak feszültségforrásokká. Többek közt Vona Gábor személyének, és a két oldal közötti tökéletes egyensúlyozásának köszönhető, hogy a Balczó-féle szakmai vonalat és a Zagyva-féle

szélsőségességet még mindig egy frakció képviseli. Nem kis különbségekről van itt szó: miközben a mérsékeltebbek akár a Fides�szel való összebútorozást is el tudták volna képzelni, a radikális oldal a demokratikus rendszer egészét kérdőjelezi meg, gyakran öncélú antiszemita és idegenellenes megnyilvánulásokkal fűszerezve. A mérsékelt oldal dominanciáját mutatja, hogy a Jobbik néhány kiszóláson és botrányon kívül többnyire belesimult a parlamenti politizálás rendszerébe, ezzel pedig több nemzeti radikális

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


központ A KÖZGAZDÁSZ FÓKUSZ ROVATA

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.

Szaúd-Arábia

Devizacsere-megállapodás Kínával

Irányváltás

Kockázat

Szentkirályi ásványvíz

NG

Új gazdasági kapcsolatok

Olaj

Azerbajdzsán

Kína

Nyugati zászló, keleti szél Rijád

Térhódítás

Dél-Amerika Vendégdiákok

2010

Népfőiskola

Működőtőke Növekvő export

Kereskedőházak Keletkutató

Transzszibériai vasút

Oroszország Exportösztönzés

folytatás a címlapról

Ami pedig kívül volt, az így vagy úgy, de a perifériára szorult, a kor szellemének és divatjának fényében némi lenézésbe, félelembe vagy épp csak diszkrét távolságtartásba csomagolva. Fújjuk le a port egy kicsit a történelemkönyv tetejéről, és lapozzuk fel a kelet és nyitás szavakkal fémjelezett oldalakat. Csak dióhéjban. Egészen régre visszanyúlhatunk, hiszen már a hellenizmus korának pezsgése és gazdasági fellendülése is a keleti és görög kultúra összeolvadásában gyökerezett. A keresztes háborúk korában szinte félelmetes változásokat hozott a nyugaton elfeledett, eltemetett, de keleten megőrzött tudás előtérbe kerülése. A középkorban a mesés kelet egyet jelentett a meggazdagodással, a luxus kulcsával, a nyíló kincsesládával, és nem csak anyagi javak, de a beszivárgó tudás, más gondolkodásmód, eszmerendszerek, technológiák tekintetében is. Ma a globalizálódott világban, ahol a határok egyre halványabbak, a távolságok pedig drasztikusan rövidülnek, természetesen nem számíthatunk átütő változásra, mindent átrendező hatásokra vagy különös megvilágosodásra. Az

azonban kétségtelen, hogy az idegen kultúra továbbra is hordoz magában olyan elemeket, impulzusokat, melyek előrevihetnek bennünket, melyektől gazdagabbá válhatunk, melyek a megújulás, az innováció, eddig fel nem ismert értékek megteremtésének kulcsát képviselhetik. Ezen a ponton megállapodva egyértelmű lenne, hogy igen, Magyarországnak szüksége van arra, hogy nyisson Kelet felé, és minden ellentétes vélekedés csak kicsinyes ellentmondás. Csakhogy a kép már jóval árnyaltabb akkor, ha a harmadik évezred elején állunk, az Európai Unió – gyenge és ingadozó – építőköveként, amikor a nyitás már nem csak az újdonságot hozza magával, de az orientációnk megváltozását is jelentheti. Ebben a helyzetben ugyanis fennáll a veszély, hogy konfliktusba kerülünk azokkal az államokkal, akik közé mindeddig tartozni kívántunk. Kérdés, hogy jó ötlet-e egyedül, a saját szakállunkra nyitogatni az ajtókat, és sorra állapodni meg gazdasági, kulturális és bármilyen más együttműködésekről szinte válogatás nélkül – csak mert lehetőség van rá.

Mindenképp jó elgondolás, hogy fellendítsük a kontinensen kívülre irányuló exportot, mindenképp fontos határozottan lépnünk valamerre, csak az a kérdés, hogy jó felé tesszük-e ezt most. Főleg, hogy a merre kérdésre már nem is válaszolhatunk egy iránnyal, hiszen a keleti nyitásunk iránya valamilyen úton-módon már Dél-Amerika felé is elkanyarodott. Nem biztos, hogy ez probléma, de van-e garanciánk arra, hogy az új kapcsolataink nem fognak egymásnak az útjába állni, és főleg nem tesszük EU-val való kapcsolatainkat, az Európához tartozásunkat? Mindez csak latolgatás, de akárhogy is nézzük, a változások korát éljük, aminek a végkimenetele még nem tiszta, és amely nem kevés kockázatot jelent. Azonban a történet közel ennyi lehetőséget is hordoz magában, amelyek mellett kár lenne elsétálnunk. A Corvinus hamar került közel a tűzhöz, amikor a szaúd-arábiai kapcsolatok felvételéhez látott – merész lépésről van szó, ami sokak szerint felvilágosult és modern, mások szerint némiképp bizarr. Mindkét álláspontban van igazság, erről szólnak a most következő oldalak.  �

Szerkesztőségi mozaik – Újságírói gondolatok a keleti nyitással kapcsolatban A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

\\ Muck Ferenc

„A számos negatív nyugati kritika után a magyar diplomaták a „túloldalon” próbálnak szerencsét. A keleti tőke segíthet beindítani kis- és közép-

vállalkozásaink működését, és a gazdaságot is prosperáló mederbe terelheti. De kérdés, hogyan tudjuk inspirálni a gazdaságilag és kulturálisan is ellentétes képet mutató régiót a befektetésre?”

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.


10

KÖZPONT

Nem csak a pénz beszél � Papp Gergő

Keleti szelek fújnak a világgazdaságban: arab pénzből épülnek brit luxushotelek és francia futballcsapatok is, újabban pedig magyar egyetemek finanszírozásába szállna be a szaúdi állam, még ha közvetetten is. Az egyetem vezetése által kitűzött keleti nyitás gondolata a forráskivonások miatt felértékelődött, az első nagy lépést pedig már meg is tettük: a Corvinus közös doktori programról állapodott meg a szaúd-arábiai King Abdulaziz egyetemmel.

A

Ideológiai fenntartások hangoztatása helyett érdemesebb tehát pozitív, modernizációs folyamatként értékelni a két ország egyetemei közötti együttműködést. hogy a felsőoktatás támogatása hosszabb távon nagy mértékben hozzájárulhat az ország gazdasági fejlődéséhez. Pénzügyi támogatás szempontjából már meg is haladta a nyugati országokat: a szaúdi vezetés 2013ban a költségvetés 10%-át fordítja a felsőoktatás fejlesztésére, míg az OECDátlag valahol 1,2% körül van. A rijádi King Saud egyetem költségvetése például hárommilliárd dollár, aulájában pedig elférne a Corvinus Fővám téri épülete. Ha egy zárkózottabb keleti állam a felsőoktatáson keresztül nyit a világra, az a gazdaságra gyakorolt kedvező hatása mellett magával vonja bizonyos társadalmi folyamatok elindulását is. Ha a leendő társadalmi elit számára kinyílik a világ, az előbb-utóbb demok-

PRO

sajtó és a jól értesült diákok felemásan fogadták a megállapodást: többen ideológiai fenntartásaikat hangoztatták, és felemlegették a szaúdi kormány visszás intézkedéseit, vagy általában a demokrácia teljes hiányát. Csakhogy a politika nem így működik, a gazdaság pedig pláne nem. Jelentős forráskivonásokkal sújtott egyetemünk a Kelet felé nyitásban jó megoldást ta-

lált a pénzügyi problémák kezelésére, sőt, kis részben még Szaúd-Arábia nyugatosodásához is hozzájárulhatunk. Ugyanis jóval többről van szó, mint egyszerű erőforrás-cseréről, az európai egyetemekkel való együttműködések szorgalmazása jól illeszkedik Szaúd-Arábia, és általában a Közel-Kelet óvatos modernizációs törekvései közé. A szaúdi kormány az elmúlt években felismerte,

Tanulni, tanulni, tanulni � Fisi Marcell

ratizálódást fog maga után vonni. Bár európai szemmel minimum furcsának tűnhet, hogy Szaúd-Arábiában a nők szavazati jogának biztosítása folyamatban van, üdvözlendő, hogy a szaúdi társadalomban is egyre hangsúlyosabban jelennek meg a társadalmi egyenlőség iránti igények. A változás ugyanis minden kétséget kizáróan elindult: a minden egyes McDonald’s megnyitásával erőteljesebb globalizáció előbb-utóbb magával viszi, felemeli a szaúdi társadalmat, hátrahagyva az idejétmúlt hagyományokat, kivégzéseket, hidzsábokat. Ebben a folyamatban vehetünk részt azzal, hogy nem fordítunk hátat törekvéseiknek hangzatos ideológia-elnevezések zászlaja alatt. �

Nekünk, szaúd-arábiaiaknak Magyarország tökéletes célállomás, még akkor is, ha nem ösztöndíjasként mész ki.

A

tatáspolitikai szerződés aláírása, melynek keretein belül több, mint 1500 szaúdi hallgató tanulhat a Kárpát-medencén belül. E konvenció kapcsán beszélgettem egy szaúd-arábiai lakótársammal, aki PhD tanulmányait végzi a holland egyetemen, órákat adva pedig van némi rálátása az oktatásra. „A legtöbb szaúdi társam, aki magyarországi tanulásra adja a fejét, főként az orvosi, fogorvosi, pszichológus pálya felé veszi az irányt, ugyanis Magyarország ezen szakemberek képzésében kiemelkedő - kezdte véleménye kifejtését Mejid. „Nekünk, szaúd-

arábiaiaknak Magyarország tökéletes célállomás, még akkor is, ha nem ösztöndíjasként mész ki, ugyanis az árak nagyon alacsonyak, megfizethetőek, nem olyan drága, mint mondjuk Nyugat-Európa vagy éppen az USA. Azt gondolom, hogy a fenti indokok érthetővé teszik, hogy miért mennek honfitársaim hozzátok. Egy hivatalos szerződés pedig még könnyebbé, egyszerűbbé teheti a külföldi tanulás előtti procedúrákat, ügyintézést. Bízom benne, hogy ettől megerősödik a gazdasági kapcsolat is a két ország között, ugyanis a Magyarországon végzett

szakemberek bizalommal tudják ajánlani az országotokat az otthoniaknak – még akkor is, ha nem is kifejezetten gazdasági területen szerezték diplomájukat.” A megállapodás azonban nem egyoldalú, magyar diákok is tanulhatnak az arab országban, helyi ösztöndíjjal. Hogy mennyire lesz sikeres ez a szerződés, azt majd a jövő dönti el, mindenesetre a térségben rejlő lehetőségeket nagyon is jól mutatja, hogy nem sokkal a 2008-as gazdasági paktum után a

Szentkirályi tíz konténer ásványvizet szállított Rijádba, majd pár nappal később ott is virított az ásványvizes cég elnökének szignója az újabb együttműködést szentesítendő papírokon. Mint azt a példa jól mutatja, van potenciál a keleti nyitásban, kérdés, az oktatásban ez mennyire fog megtérülni és milyen módon, ugyanakkor azt már régóta tudjuk, hogy a tanulás a legjobb befektetés – ha ezt nézzük, a kormány jó üzletet csinált. �

\\ Kárász István

és egyéb szociális kérdések helyett. Sajnos ilyen időkben mutatkozik meg a fejlett országok demokráciájának meddősége. Egyrészt a poli-

tikai pártok kompromisszum képtelensége, másrészt a populista intézkedések miatt a fejlett országok gazdaságai hanyatlani kezdenek, míg

a fejlődő (keleti) gazdaságok villámgyorsan növekszenek. Emiatt nyilván felvetődik az emberekben, hogy lemondjanak egyes elveikről a sike-

resség érdekében. Nekünk is le kell mondanunk elveink egy részéről, ahogy ezt minden ország megteszi, különben lemaradunk!”

keleti nyitás politikájának fontos elemét képzi a kormány törekvése abba az irányba, hogy a korábbi évek sikeres gazdasági szerződései után felsőoktatási együttműködést is létrehozzon a KözelKelet legnagyobb országával, Szaúd-Arábiával. „Magyarország kapu lehet az ország számára, mellyel kapcsolataink közös értékeken alapulnak” – áll a kormány közleményben. Hogy mik ezek a közös értékek, arról nem szólt a fáma, de higgyük el, hogy ez így van, és a két országnak valóban érdekében állt az ok-

„Válságok alatt mindig a pénz kerül előtérbe, az emberi jogok, a környezetvédelem

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


KÖZPONT

East side story \\ Molnár Gyula

Idén áprilisban nemzetközi felsőoktatási kiállításon vett részt a Budapesti Corvinus Egyetem a szaúdi fővárosban, Rijádban. A résztvevők kiemelt érdeklődést mutattak egyetemünk iránt. A közel-keleti kapcsolatok elmélyítését jól jelzi továbbá, hogy idén januárban intézményünk díszdoktorrá avatta Khalid Mohammed Al Ankary-t, Szaúd-Arábia felsőoktatási miniszterét.

D

e mit is tudunk erről az országról azon kívül, hogy a Föld kőolajkészleteinek negyede felett csücsül, és ezzel sakkban tartja az egész fejlett világot Seattle-től Yokohamáig? Társadalmának például vannak egzotikus sajátosságai. A nőket kötelezik a teljes testet betakaró fekete lepel, a hidzsáb viselésére. Iszlám ország lévén, természetesen a nőknek nincsen szavazati joguk. Nem dolgozhatnak olyan helyen, ahol férfiak is jelen vannak, de még az autóvezetéstől is törvényileg tiltják őket. Ellenben enge-

délyezett a többnejűség. A vallási korlátok olyannyira merevek, hogy még a turisták is csak férfi kísérettel léphetnek az utcára. Érdekes lesz tehát a várva várt szaúdi ösztöndíjasoknak, amikor az első női lábszárat meglátják majd a szeptemberi tanévnyitón. Vagy amikor megtapasztalják, hogy egy nő egyedül is képes értékesíteni egy húsos melegszendvicset, vagy kikölcsönözni egy könyvet. Persze, az az udvariatlanság teljességgel kizárható, hogy egy női szemináriumvezetőhöz osszák be őket.

� Szántó Rúben

T

az energiaszektorban, a környezetvédelemben, a mezőgazdaságban és az egészségiparban. A beruházási politikával egy időben új szintre emelnék a cserediák programot is. Nemrég pedig az MNB Kínával kötött devizacseremegállapodást körülbelül 350 milliárd forint értékben. Egy éve sikerült négy ázsiai országban, Azerbajdzsánban, Kínában, Oroszországban és SzaúdArábiában nyitni kereskedőházakat azzal az egyszerű céllal, hogy meghódítsák az egzotikus Keletet. Azon-

ban már a történet legelején problémákba ütközhetünk pénzügyi és jogi téren. A külügyminisztérium képviselői ugyanis attól tartanak, hogy a kereskedőházak nem lesznek összeegyeztethetők az uniós joggal, valamint gondot okozhatnak a jogszabálybeli különbségek is. Fontos kérdés továbbá, hogy sikerülhet-e keleten jól ismert márkával fémjelezni a kereskedést, mivel egyelőre nem ismert sem a forma, sem a név. A magyar kkv-kra is ráférne egy átfogó exportfejlesztési program, ugyanis a hazai

\\ Orbán Patrícia Krisztina

gét tartom érdekesnek. A nyugat-európai kulturális trendek ugyanis, szemben a keletiekkel, gyorsan és rendszeresen elérnek Ma-

gyarországra. Egy Eurázsia keleti részéhez fűződő erősebb kapcsolat a kulturális minták áramlásában is okozhatna változásokat.”

„A keleti nyitással kapcsolatban elsősorban a kulturális újdonságok lehetősé-

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

Érdekes lesz tehát a várva várt szaúdi ösztöndíjasoknak, amikor az első női lábszárat meglátják majd a szeptemberi tanévnyitón. Miközben egynemű párok már itthon is bejegyzett élettársi kapcsolatra léphetnek, addig Szaúd-Arábiában a homoszexuálisok bebörtönzése, sőt kivégzése mindennapos gyakorlat. Ilyen jellegű tapasztalataikról biztosan szívesen mesélnek majd az új hallgatók a Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központ előadásain. A keleti nyitás nyilván a CHM elé is új kihívásokat állít. Szem előtt kell majd tartani, hogy a szaúdi kormány, par excellence a királyi család kritizálása börtönbüntetéssel, minősített esetben kivégzéssel sújtandó. Ugyanígy az oktatási program is átgondolásra szorul. Kemenszky Ágnes páratlan Nemzetközi kapcsolatok a filmvásznon, illetve Szántay Antal gondolatébresztő Films and history kurzusa jó eséllyel

sokkolja majd keleti vendégeinket, kiknek hazájában a mozikat betiltották az 1980as években. Apropó, mozi. A magam korabeliek még élénken emlékezhetnek Hintsch György A veréb is madár című komédiájára. Azon kívül, hogy Medveczky Ilona teljesen meztelen benne, a főcímdala is figyelemre méltó: Megjött a Mister Helló, Fogadjuk szívesen, hozza a valutát! Jöjjön csak, Mister Helló, Gyönyörű kislányok oldják meg saruját! Óhaja parancs, ő itt a császár, Eladó minden, folyik a vásár, Dáriusz lehet Pár ezer dollárért!

KONTRA

Kelet kincsei ovább erősítené a keleti nyitás politikáját a kormány, hogy a fejlődő Kelet lehetőségeivel segítse a válság sújtotta magyar gazdaságot. A nyitás oka elvileg a nyugati partner programok erőtlensége, bár az ember inkább gyanakszik egy kis bizonyítási kényszerre Washington felé. Sok országot érinthet a stratégiai összefonódás, jelen állás szerint az arab országok és Kína lehetnek a befutók. Az üzleti kapcsolatok az arabokkal jól alakulnak

11

Keleti nyitással kísérleteztünk amúgy egyszer már az 1520-as évek környékén. Nem jöttünk ki túl jól belőle. �

Lehetőségek egész tárházát kínálja a „keleti szél”, habár ezek nagy része még kiforratlan.

piac szűkössége miatt a keleti nyitás jelenthet számukra a kitörési pontot, a tőkehiány problémája azonban könnyen a fejlődés útjába állhat. Lehetőségek egész tárházát kínálja a „keleti szél”, habár ezek nagy része még kiforratlan. Befektetők, kapcsolati tőke kiterjesztése, új piacok, az export növelése, és így tovább. Az biztos, a kormány sokat remél a jövőbeli gazdasági együttműködésektől, és

ezért cserébe sokat is hajlandó adni. Gondolok ez alatt a gazdag kínaiaknak szánt letelepedési államkötvényről szóló törvényjavaslatra, vagy az azeri baltás gyilkos ügyére. Akárhogy is, a gép forog, az irányváltás kétségtelen, aminek mi sem egyértelműbb jele, minthogy a múlt héten már nem csupán kelet felé kacsintgattunk, hanem globális szinten Dél-Amerikát is célba vettük. �

\\ Kassai Adrienn

mékeinek és jobban megismertetni az országot a külföldiekkel, de nagyon nem mindegy, hogy milyen eszközökkel és milyen áron.”

„Mindenképpen pozitív, hogy próbálnak új piacot teremteni Magyarország ter-

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.


12

KÖZPONT

Interjú Rostoványi Zsolt iszlámkutatóval, a BCE rektorával

„Egy egyetemnek multikulturális intézménynek kell lennie” � Hajas Ádám, Papp Gergő

Rostoványi Zsolt rektort kérdeztük a szaúdi társadalom nyugatosodásáról, távoktatásról, valamint általában a Corvinus keleti nyitásáról.

tézmények jöttek létre az elmúlt időszakban, ezekkel pedig érdemes komplex kapcsolatot teremteni. Ezek az együttműködések az oktatáson kívül a kutatásokra és más területekre is kiterjednek. Ami pedig a megállapodások pénzügyi részét illeti, elsősorban az ideérkező hallgatók számának növekedése hathat a bevételnövelés irányába. Nem véletlen, hogy ebből a szempontból azokra a régiókra, országokra fókuszálunk, ahol nagyon nagy szabású felsőoktatási fejlesztési programokba kezdtek, és nagy számú hallgatót kívánnak nyugati országokba állami támogatással, ösztöndíjjal kiküldeni. Ilyen például Brazília, vagy Szaúd-Arábia. Okozhat-e valamilyen függőséget az egyetemek közötti kapcsolat? Sérülhet-e az egyetem függetlensége? Semmiféle ilyen okot én nem látok, biztos vagyok benne, hogy nem sérülhet az egyetem függetlensége. Az egyetem egy autonóm, akadémiai alapokon működő intézmény. A megállapodás megkötése bármelyik partnerintézménnyel, illetve az országok közötti megállapodások egyáltalán nem jelenthetik azt, hogy bárki, bármilyen módon bele kívánna szólni az egyetemek belügyeibe.

Corvinus egyetem Szenátusa támogatta a meg­álla­ podástervezetet, miszerint a szaúdi egyetemen tanuló női hallgatóknak távoktatásban lehetősége lenne corvinusos doktori képzésben részt vennie, a magyar oktatók pedig időnként kiutaznának hozzájuk az arab államba. Hogyan működik ez a távoktatás? A fejlett technika ma már lehetővé teszi az állandó kapcsolattartást, akkor is, ha valaki nincs jelen személyesen. Gondolok itt például a Skype-ra, amin keresztül a rendszeres, akár napi vagy heti kapcsolattartásra is megvan a lehetőség. Az

oktatók személyes kiutazása pedig nyilvánvalóan mindezt csak kiegészítheti. Összességében azt tartjuk nagyon fontosnak, hogy a szakmai színvonal a távoktatás kapcsán se sérüljön.

\\ Szigeti Andrea

\\ Lucsko Dávid

\\ Džunić Anna

„Jó, hogy ha egy új piac felé nyit az ország, de ez több kockázatot is hordoz magában, mivel nem ismerjük igazán a keleti régió piacát.”

„Mindenfajta nyitás hasznos lehet a számunkra. Amikor arról beszélünk, hogy men�nyire fontos a nyitottság, azt nem mindig csak nyugat felé kell érteni.”

„A keleti nyitás politikája nagyon hívogatónak tűnik, hiszen jelenleg Magyarország exportjának majdnem 90%-a kontinensen belülre irányul, míg ez az irányváltás kitörést jelenthet-

A keleti nyitás mekkora mértékben járulhat hozzá az egyetem bevételeihez? Nem csak a bevételnövelés a keleti nyitás célja. Olyan fontos régiókról, országokról van szó, amelyekkel a kapcsolatokat a legkülönbözőbb területeken érdemes fejleszteni. Keleten sok olyan ország van még, ahol nagyon magas színvonalú felsőoktatási in-

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.

Mit fognak ebből érezni a BCE hallgatói, hogyan profitálhatnak az ilyen megállapodásokból? Egy egyetemnek eleve multikulturális intézménynek kell lennie, ahol különböző nemzetiségű, kulturájú hallgatók ülnek egymás mellett a padsorokban. Egymás kultúráinak megismerése ezáltal sokkal könnyebb, közvetlenebb lehet. A mai világban, amikor különböző kultúrák közötti konfliktushelyzetek tanúi lehetünk, nagyon fontosnak tartom, hogy már egyetemista korban megismerkedjenek a hallgatók más kultúrákkal, szokásokkal. A Corvinus egyetemen egy nemzetközileg is piacképes iszlám kutatási és oktatási központot hoznának létre, és ebben szerepük lenne a szaúdiaknak. Milyen lenne ez a központ? Kutatási téren a tervek között szerepel az egyetem iszlámmal kapcsolatos kutatásainak nemzetközibbé tétele, külső külföldi partnerek bevonása, konferenciák szervezése, kiadványok elkészítése. Az oktatás terén felmerült, hogy angol nyelvű programot indítanánk a nemzetközi hallgatóságnak, amelyek a Közel-Kelettel, az iszlámmal és az iszlám bankrendszerrel foglalkoznának, tehát az általános ismereteket bővítené a régióról. Természetesen más kurzusok és programok indítása is felvetődött az előzetes egyeztetéseken. Jelenthet ez új szakirányokat, mesterképzéseket? Abszolút. Arról például esett már szó a szaúdi part­

Az együttműködések az oktatáson kívül a kutatásokra és más területekre is kiterjednek.

ne. Csakhogy mindehhez nem igazán vannak meg a feltételek – gondolok itt arra, hogy a kisés középvállalkozók tőkehiányban szenvednek. Számomra teljesen irreálisnak tűnik, hogy Magyarország kivitelének 1/3-

ne­ rekkel, hogy például az előbb említett iszlám bank­ rendszerr témájában lehetne angol nyelvű mesterszakot indítani. Szaúd-Arábia egyre több hasonló megállapodást köt nyugati országokkal, fel­ sőoktatási intézményeik például brit partner­egye­temekkel is rendelkeznek. Tekinthető ez Keleten, vagy konkrétan Szaúd-Arábiában tendenciának? Nyitnak nyugat felé? Egyértelműen tendenciának tekinthető. SzaúdArábia egy rendkívül nagyszabású modernizációs prog­ ramot valósít meg, a­mely­ben kitüntetett fontosságot tulajdonít a felsőoktatásnak, és legkülönbözőbb partnerországokba küld hall­ gatókat. Ezt a kört bővítve jött a képbe Magyarország is. Mondhatjuk azt, hogy a felsőoktatáson keresztül nyugatosodik és válik nyitottabbá Szaúd-Arábia? A felsőoktatás biztos, hogy hozzájárul mindehhez. Több ezer szaúdi hallgató tanul nyugati intézményekben, ez pedig óhatatlanul nyitottabbá teszi őket, a gondolkodásmódot pedig hazaviszik. Nem véletlen az sem, hogy az elmúlt években, bár kis lépésekben, de tapasztalható ez a nyitás az országban. Például, amikor kint voltunk Rijádban, este az Óváros főterén a szaúdi kollégák mutatták büszkén, hogy a hölgyek már egyedül is kimehetnek sétálni. Ott ez nagyon nagy szó, hogy hölgyek sétálgathatnak magukban, hölgytársaságban. A munkaerőpiac is egyre nyitottabbá válik, májusban állt munkába az első női pilóta az országban. Ezek jelzik, hogy a modernizáció Szaúd-Arábiát sem kerüli el. � a kelet felé áramoljon, pláne az idei év visszaesése után. Jó gondolatnak tartom a kelet felé irányuló export felélénkítését, de nem a most hangoztatott mértékben, és főleg nem rövid idő alatt.”

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


MAGYAROLASZ

13

„Hol forrón és puhán kering a vattazápor” – Útinapló az én Toszkánámról � Biacsics Bogi

Esős, szürke idő volt, mikor Budapestről elindultunk Toszkána felé. Hiába volt a kezemben egy útikönyv vagy a birtokomban jó pár tanács, mégsem tudtam igazán mit is jelent majd egy ilyen toszkán körúton részt venni.

M

ielőtt belekezdenék beszámolómba, röviden felvázolok pár pontot, „miért nem” rovatom kis szeleteként. Először is miért nem iszom itthon soha többet reggeli kávét? Nos, azért mert Toszkánában nem kávét isznak. Szigorúan cappuccinót fogyasztanak a reggeli mellé, espressót az ebédhez, valamint risrettót a vacsora lezárásaként. Egyszóval, ha Olaszország területén meglátnál egy embert, amint a reggelihez espressót iszik, ne kérj tőle divattanácsokat, mert az illető biztosan nem itáliai. Másodszor, miért nem eszem többet az általam oly’ sokszor elkészített „hip-hop kész van spagettit”? Avagy miért nem megyek el soha többet szótár nélkül itáliai körútra?

Azért mert az étlap minden ristorantéban (felső árkategória), trattoriában (közép árkategória), vagy osteriában (legkevésbé formális) olaszul van, azt kitapasztalni pedig, hogy pontosan mikor is kell antipastit (előételt), illetve primi vagy secondi piattit rendelni nem mindig magától értetődő. Persze végigkóstolni a gyöngyöző paradicsomokat, a friss sonkát, vagy éppen az olíva ízeivel játszó spagettit azért nem egy kínmenet, sőt. Toszkána a gasztronómia fellegvára is. Na meg a kultúráé. Kezdjük akkor Firenzével. Egy, a „toszkán főváros” közelében lévő Montespertoli nevű településen szálltunk meg, egy kis ékszerdobozban, amit a helyi Giorgio vezet. Itt, a tipikus toszkán dombok között,

Bravo, brava, bravi! � Mákos Rebeka

Hangos taps és elismerő szavak visszhangzottak az Olasz Kultúrintézet falai között szeptember 10-én este. A közönség az Olasz Konzervatóriumok Országos Zenekarát és a szólóénekeseket ünnepelte, akik feledhetetlen élményt nyújtottak Verdi legszebb és legkedveltebb műveinek megidézésével.

A

Nemzeti Múzeum melletti szűk kis utcában, az Olasz Kul­ túr­ intézetnek otthont adó impozáns épület előtt szeptember 10-én, kedden a legkülönbözőbb emberekből álló vidám tömeg gyűlt össze, hogy részt vegyen a 19 órakor kezdődő programon. A látogatókban azonban egyaránt közös volt az olasz kultúra, és a zene iránti szeretet. A díszteremben helyet

foglaló vendégek az Olasz Konzervatóriumok Országos Zenekarának koncertjét hallgathatták meg. A zenekart az olasz zeneművészeti oktatásban tanuló legjobb diákok alkotják, akik között sokan már tapasztaltak, de voltak olyanok is, akik először mutatkoztak be a nagyközönség előtt. A fiatal zenészek Giuseppe Verdi születésének kétszázadik évfordulójának alkalmából indultak hangver-

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

a cédrusok árnyékában heverésztünk át egy délutánt, majd este ellátogattunk San Casciano városába, ahol az első randevúm a bruschetta nevű antipastival volt, amel�lyel összehasonlíthatatlan az itthon tálalt, ámde azonos névvel fémjelzett fogás. Gasztronómiai utazásom tehát ezzel a friss kenyérből készült jól megrakott, meleg pirítósféleséggel kezdődött. Fényes jövő elé nézhet kapcsolatunk. Másnap reggel Firenzét vettük a nyakunkba, amelyre egy-egy jelzőt találni szinte lehetetlen. Lenyűgözött ez a város. Toszkána székhelye, valamint kulturális és idegenforgalmi centruma, közepén a Piazza del Duomo-n elhelyezkedő dómmal, amely az ország legnagyobb temploma, beleértve a már-már hihetetlen nagyságú, híres kupoláját is. Nos, mi minden oldalról próbáltuk támadni a robosztus templomot, azonban a kilométer hosszú, kígyózó turista tömeg visszavett lelkesedésünkből. Kicsit felfüggesztettük tehát kultúra senykörútjukra, amely során olyan európai városokban képviselik Olaszországot, mint Budapest, Krakkó, Varsó és L’Aquila. A koncertsorozat első állomása Trieszt volt, míg az utolsó helyszín természetesen Róma lesz, hiszen ez a két város mindig nagy jelentőséggel bírt a zeneszerző életében. A zenekar Verdi legnépszerűbb darabjainak részleteiből állította össze műsorát, amellyel osztatlan sikert aratott. A koncert első felében A végezet hatalma című mű nyitánya mellett három, a nagyszerű zeneszerző, Luciano Berio nevéhez fűződő zenekari átirat is hallható volt, akinek idén halálának tízedik évfordulójára emlékezünk. Továbbá felcsendültek Verdi legtöbbször bemutatott operájának, a Traviatának dallamai is. A második rész szintén igazi klasszikusokat

iránti szomjunkat, és beültünk egy pizzéria trattoriába a dómtól nem messze, egy eldugott kis utcácskában. Ez volt gasztronómiai utazásom második állomása, amikor is egy igazi megrakott pastába haraphattam bele. Felejthetetlen volt a quatro stagioni valódi arca. Feltöltődve a pizza után, újrapróbálkoztunk a dómnál, amikor is a templom középső bejárata felől indultunk neki. A kb. fél órás sorban állás mit sem számított ahhoz képest, ami fogadott bennünket: belülről is egészen páratlan élmény volt a hatalmas kupola, az oltár, és a különleges rózsaablakok. Firenzét ecsetelve azonban be kell vallanom, személyes kedvencem: a Ponte Vecchio, más néven Öreg híd, amelyet az „arany utcának” is szokás nevezni, hiszen aranyművesek és ékszerüzletek tucatja sorakozik rajta. És persze a vízpartról szemlélve sem mindennapi látvány. Nehezen

tudtam betelni vele. A kulturális székhelyet elhagyva még megálltunk egy közeli kilátónál, amely ha mondhatom így, bőven helyettesítette a kihagyott torony-túra nyújtotta vélhető élményeket. Csodás panoráma tárult ugyanis elénk, amelytől egyre nagyobb késztetést éreztem, hogy milliónyi fotót lőjek az egészen elképesztő látványról. Ezt teljesítve, a Dávid szobor középső testtáját ábrázoló képeslapok mellett elhaladva visszaszálltunk ismét a kocsiba, és az élményeket még jócskán emésztve estünk „haza” Giorgio kis panziójába, ahol a nap végén pedig a házi úr borát kóstolgatva kezdtük el tervezni a következő állomást, San Gimignano-t… A teljes útinapló a »mag yarolasz2013. wordpress.com/2013/08/25/ hol-forron-es-puhan-keringa-vattazapor-uti-naplo-azen-toszkanamrol« linken olvasható. �

tartogatott, mint például az Attila című opera Előjátéka és A szicíliai vecsernye Szimfóniája, amelyek a zeneszerző börtönévei alatt készült darabok. Ezek mellett pedig elképzelhetetlen lett volna a koncert az Aida és a Rigoletto részletei nélkül, amelyek hangjai szintén megelevenedtek a színpadon a közönség nagy örömére. Az áriákat olyan méltán elismert szopránénekesek adták elő, mint Jessica Loaiza Pérez, Rosaria Angotti és Sabrina Cortese. A férfi szerepeket pedig Francesco

Castoro és Sangtaek Oh tenorok énekelték. A kiváló énekeseket és zenészeket Antonio Fogliani karmester vezényelte, biztosítva a tökéletes összhangot és hangzásvilágot. A koncert végén a közönség is szerepet kapott, Fogliani vezényletével tapsjátékkal szállhatott be az öröméneklésbe és ünneplésbe. A remek hangulatot és az olaszos vidámságot és lelkesedést az állva tapsoló nézők és a hangos Bravo!, Bravi! felkiáltások bizonyították a legjobban. �

forrás: Szabó András / corvinus média

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.


14

kultúra

Alföldi színháza – múlt és jövő � Dicsuk Dániel

Lehetett szeretni vagy nem szeretni mind Alföldi Róbertet, mind a rendezéseit, mind az általa vezetett színházat, az azonban biztos, hogy az elmúlt öt évben a Nemzeti Színháznak sikerült az, ami hazánkban eddig nem különösebben volt jellemző: nem csak bevonzotta a színházat általánosságban nem annyira kedvelő fiatal réteget, de párbeszédet is kezdeményezett velük. És bár a Nemzeti Színház előző periódusa visszavonhatatlanul lezárult, az, ami megkezdődött, alighanem még sokáig tovább él majd.

B

ár korábban ő maga sem mindig írt pozitívakat a Nemzeti Színház darabjairól, mivel fontosnak érezte azok vitaindító misszióját, Csáki Judit kritikus szükségesnek tartotta összefoglalni a teátrum elmúlt öt évét. Tette mindezt Alföldi Róbert közvetlen segítségével és kommentárjaival – ebből született végül a Libri Kiadó gondozásában megjelent Alföldi Színháza – Öt nemzeti év című kötet, mely nem csak objektív összefoglalója az Alföldiérának (színházról lévén szó, ez talán nem is lenne

lehetséges), de pályatársak, színészek és szakértők véleményeit is megtudhatjuk a könyvből. Alföldi Róbert kiadó által szervezett beszélgetésen válaszolt a kérdéseinkre. Annyiból mindenképp nehezebb a Nemzeti vezetése a többi színházénál, hogy sokkal jobban odafigyelnek ránk. Olyan ez, mint a magyar foci – mindenki ért hozzá, épp csak az eredmény kérdéses. És bár most engem is azzal vádolnak, hogy politikai döntés volt a kinevezésem, nem az én beosztottjaim ültek a szak-

Otthoni mozizás? – Ne mindent! � Munkatársunk

Az utóbbi időben több botrány is fűződött Magyarországhoz a kalózfilmek terén – a legemlékezetesebb talán a Vasember 3. illegális változatának nyilvánosságra kerülése volt. És bár a szerzői jogokkal kapcsolatban számos különböző vélemény fogalmazódhat meg, a kamerás mozifelvételek kapcsán nem igazán lehet helye vitának. Ez utóbbi kérdéskört vizsgáltuk a hazai érintettek segítségével.

L

ehet arról alkudozni, hogy egy-egy korábbi alkotás meddig álljon védettség alatt, és mikor válhasson mindenki számára elérhetővé. Szintén joggal vetődik fel mindenkiben, hogy a filmiparnak is alkalmazkodnia kellene

az internet adta lehetőségekhez és korlátokhoz. Az azonban egyértelmű, hogy (éppúgy, ahogy a zenék és könyvek) a filmek elsősorban üzleti vállalkozásként készülnek, és a sok esetben forintmilliárdokat kockáztató gyártó- és forgalmazó

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.

mai bizottságban, ráadásul kimondottan bátor lépés volt engem, egy akkor negyvenéves embert választani – emlékezett vissza Alföldi Róbert. És bár sok művész teherként éli meg az igazgatói munkával járó egyéb feladatokat, Alföldi Róbertnek ez sem jelentett gondot. – Nem tudok olyat mondani, amit ne csináltam volna szívesen. Bár nyilván voltak nehezebb tárgyalások, keményebb próbafolyamatok, ilyenkor is azt kell nézni, hogy milyen előadások születnek, hogyan működik a színház. A cél, a Nemzeti érdekében ezeket is szívesen csináltam – mondta Alföldi. – Voltak nehezebb időszakok – a számos külső támadás –, vagy épp megrázó pillanatok – mint Hollósi Frigyes halála –, de például most, a vidéki könyvbemutatókon sok ottani család is többtucatnyi nemzetis színházjegyet hozott aláíratni – az ilyen eredményeket, a szép pillanatokat igyekszem magammal vinni az elmúlt öt évből. Ugyan Alföldi Róbert már nem színházigazgató,

lekerültek a repertoárról a sikerelőadások, véget értek a tömött sorokban jegyekre várakozások, a vihar továbbra sem ült el teljesen – gondoljunk csak a Vígszínház által átvett Mephisto újra-bemutatása körüli kálváriákra, az István, a király harmincéves jubileumi bemutatója körül kirobbant, feszültséggel telt véleményekre, vagy

épp a színész-rendezőigazgató személye ellen irányuló méltatlan támadásokra. A színház egyik feladata a párbeszédindítás: Alföldi színháza ezt maradéktalanul meg is tette, úgyhogy reméljük, hogy eljön az az idő, amikor Alföldi színházáról magáról is emberi keretek között tudunk vitatkozni. �

cégek ezt nem önzetlenül, hanem az elsősorban mozijegybevételek által generált haszon reményében teszik. Buda Andreától, a hazánkban piacvezető mozi, a Cinema City marketing vezetőjétől megtudtuk, hogy nem meglepő módon a legjelentősebb közönségérdeklődést kiváltó blockbusterek és látványfilmek kapcsán a legnagyobb a kalózkodás kockázata. Világszinten nyilván ezek a filmek generálják a legnagyobb nézettséget, de a költségek is pont ezeknél a legjelentősebbek – ráadásul, mint a Vasember kapcsán is láthatjuk, a kamerázás túlmutat az országhatárokon. Bartók Anna, a Vasemberbotrányban érintett Forum Hungary marketingvezetője elmondta, hogy óriási károkat okozott a kikerült kalózfelvétel, hisz így más országokban már csak a hangot kellett rögzíteni, a mindenhol

azonos képanyag már megvolt. A kár mértékéről konkrét számokat nem tudott mondani, de bizonyos, hogy az eset az egész világon hatással volt a Vasember 3. forgalmazására. – Általánosságban elmondhatjuk, hogy a kalózok nagyon nagy károkat okoznak a nemzetközi filmiparnak, és az egyéni felhasználónak is be kellene látnia, hogy a „filmszeretetével” maga, pontosabban a műfaj, a film alatt vágja a fát: a kalózkodás akkora károkat okoz, hogy magát a filmipart és persze vele a hazai filmforgalmazást veszélyezteti – figyelmeztetett a veszélyre a számos népszerű film hazai forgalmazásáért felelős InterCom képviselője. Az utóbbi időben mozizók már tapasztalhatták, hogy néhány film kapcsán szigorodtak a vetítések előtti ellenőrzések, hisz nyilvánva-

ló, hogy mind a mozik, mind a forgalmazók igyekeznek mindent elkövetni az önjelölt operatőrök ellen – akár komoly többletköltségek árán is. – Nem könnyű azonban a helyzet, hisz bár mi mindent megteszünk, a fejlett technikai megoldásokkal nehéz versenyezni, ráadásul nem szeretnénk túl nagy kellemetlenséget okozni a becsületes nézőinknek sem – mondta Buda Andrea. – A legfontosabb az öntudatos végfelhasználó lenne, aki kimondja, hogy nem lop, és aki felfogja, hogy milyen sokat árt a letöltéssel – ismertette álláspontját az InterCom, és bár ezzel nem tudunk vitatkozni, az azért tény, hogy amíg lesznek kalózfelvételek, letöltők is lesznek, még akkor is, ha sok esetben a kamerás változatok a művészi élmény megcsúfolását, az igénytelenség „netovábbját” jelentik. �

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


kultúra

Az igazság meztelen � Szász Nóra

Jó pár évezrede elhullattuk már a testünket borító szőrréteget, így hát a teremtés koronája leleményes módon mindenféle bőrrel, textíliával kezdte el elfedni a csupasz valóságot. Vajon a természeti behatások kényszerítettek erre, vagy a hiúság (ezzel együtt pedig a szégyen)?

A

hogy a Discovery Channel „Naked Sur­ vivor” (egy férfit és egy nőt kitesznek valahol az őserdő közepén, meztelenül, hogy éljék túl valahogy) című reality műsora is bizonyítja, az őserdőben elég veszélyes fedetlenül hagyni az érzékeny pontokat, no meg az ellenkező nem tekintete elől is szívesebben rejtőzünk pálmalevelek (fügefa?) mögé. Ősi ösztön, vagy belénk rögzült/nevelt reakció? A meztelenség mindenesetre kétséget kizáróan az egyik legnagyobb tabu a társadalomban. Hiába tolják az orrunk elé mindenhol rafinált marketingfogásként a lengén öltözött embereket (főként nőket) ház nagyságú molinókon, hiába zajlott le egy szexuális forradalom, mégis pironkodva sütjük le a szemünk és nézünk félre egy-egy szemérmetlenebb

kép mellett a múzeumban vagy előadáson a színházban. Mert nem csak a vásárlói nyálcsorgatást kiváltani akaró marketingszakemberek, hanem a művészet is szívesen használja a meztelenséget, mint önálló kifejezésmód. A fajunk meg­külön­böz­ tetőjegye a test, s nem véletlenül mondják, hogy belülről mind ugyanolyanok vagyunk. De elég ha lehántjuk a ruhák, táskák, iPhone-ok rétegeit, és már maga a felszín is azonos. A meztelenségben nincs postás, rendőr, politkus, ügyvéd vagy utcaseprő. Egyenlőség, testvériség. Nagyon sokszor elfelejtjük a nagy robbantgatások, tüntetések, és egymás elleni mindennapi áskálódás és utálkozás közepette, hogy mind ugyanarról a fáról másztunk le. A jó művészet pedig erre

hívja fel a figyelmet. Hogy nem vagyunk mások, még ha kicsit különbözünk is. Akkor mégis miért érint minket olyan kellemetlenül a meztelen test látványa? Valamiért zavarba hoz a csupaszság, talán, mert kiszolgáltatottságot és védtelenséget sugall, és mert ezt nevelték belénk. A művészek pedig épp ezekre a beidegződési pontokra gyakorolnak nyomást. Nagy szenzációnak számított a Ludwig Múzeum „Meztelen férfi” című kiállítása, mert nem pusztán egy egész tematikus tárlatot szerveztek a

meztelenség kérdésben, hanem a férfit állították leplezetlenül a porondra, ami talán a görög és római kultúrkör óta nem történt meg. De a színház, az előadóművészet és a filmipar is szívesen használja a legalapvetőbb eszközt, ami a rendelkezésünkre áll. A szavainkat kontrollálhatjuk, de a gesztusainkat, apró rezdüléseket már sokkal nehezebben tudunk elrejteni. Azonban itt is, mint a művészetben oly sokszor, nagyon vékony határvonal választja el az öncélúságot a szükségességtől és a valódi tartalomtól. Nagy

15 Kriszta ’Tereskova’ kiállítás a Nagycelli Múzeumban nemrégiben nagy médaifigyelem közepette nyílt meg. A festőnő szerint cenzúra, a múzeum igazgatója szerint pronográfia miatt nem került bemutatásra néhány „olyan” darab. Nézőpont (és beosztás) kérdése. De akkor ki mondja meg, hogy valami művészet vagy pornográfia? Ki az, aki elítélheti Benkő Dánielt ledér lantozgatásai miatt. Mennyi az, ami elég, és hány kibuggyanó mell túl sok egy filmben? Mi a mérték, határ, aranyközépút? �

Játssz velünk, olvass velünk! John le Carré a hagyományos értelemben vett kémtörténetek egyik koronázatlan királya. Az idős kora ellenére még mindig aktív író történetei a hidegháború legsötétebb éveiben és napjainkban is játszódnak, és legyen szó bármilyen korról, az izgalmas cselekmények mellett a szerzőre mindig jellemző a pontosság és alaposság is. Le Carré műveit a filmipar is különösen szereti – emlékezzünk csak vissza a 2011-es Suszter, szabó, baka, kémre –, és jelenleg is több, a regényeit feldolgozó filmes projekt fut.

M

ost a Corvinus Média és az Agave Könyvek kiadó közös játéka során három szerencsés megnyerheti le Carré legújabb, hazánkban szeptember 26-án megjelenő regényét, mely

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

a Törékeny igazság címet viseli. Hogy Te is kezedbe vehesd a könyvet, nincs is más tennivalód, mint megválaszolni az alábbi három kérdést, és a válaszokat a megadott módon eljuttatni hozzánk.

1. A Suszter, szabó, baka, kém című filmadaptáció melyik szerepéért jelölték Oscar-díjra Gary Oldmant? 2. John le Carré melyik regényét adta ki újra 2013ban az Agave Kiadó az első megjelenés ötvenedik évfordulója alkalmából? 3. A Törékeny igazság kiindulópontja egy terroristaellenes akció. Melyik angol gyarmat a helyszíne a műveletnek? A válaszaid, valamint a nevedet, szakodat és évfolyamodat tartalmazó emailt október 14-e, hétfő éjfélig küldd el a info.corvinusmedia@ gmail.com címre. A nyerteseket válaszlevélben értesítjük. A játékban csak a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói vehetnek részt.

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.


16

CONNECTION

“Corvinus is more and more popular among the exchange students” � Patrícia Krisztina Orbán

L

iving, studying, almost every day in Budapest, it is sometimes hard to see the beauty of this city. The same as it might be difficult for us, Corvinus students to realize the advantages of our university compared with other institutions. Every year at least once we are all reminded how lovely, wonderful, popular our capital is, and that Corvinus is among the best and most famous universities in Europe: this is the time, when exchange students arrive! This year, numbers (again) broke records: we asked Gábor Szalai, International Coordinator of the Corvinus International Office about this and the reasons behind it. Mr. Szalai, thank you for accepting our request to be interviewed again. How does the overall picture of this term's arrivals look like?

In fall 2013 more than 420 students, from 42 countries and 161 partner institutions will spend a semester or one year here, at Corvinus. This number is much higher than last year’s, which was 369. Most of these exchange students arrive here in the Erasmus Program. The most important senders are: Germany (97 students), France (46 students) and the Netherlands (39 students.). There are students coming from Russia, America and Asia as well, and in the CEEPUS Program we host students and researchers from the neighbouring countries too. An interesting fact is that this year one student from Laos and one from India also enrich this company. What do you think, what is the main motivation of the exchange students arriving to Corvinus? What is for sure is that Corvinus is more and more popular among the exchange students, the

Erasmus+ � Adrienn Kassai

“The number of students in higher education is expected to quadruple worldwide, from 100 million in 2000 to 400 million in 2030.” Are you curious? “More than 400 million per year will be available under Erasmus+ to support mobility and co-operation between European higher education institutions and their partners worldwide.” And now? This is simply Erasmus+. Yes, good old Erasmus in a new way.

Education, Training, Youth and Sport, called “Erasmus for all”. Building on the broad recognition of the Erasmus sectoral programme, the programme aims at supporting all education sectors (namely Higher education, Vocational education and training and adult learning, schools education and Youth), in a lifelong learning perspective.

What is this all about? The Regulation sets out the provisions for a new single programme covering

Focuses The “Erasmus for all” programme focuses on three types of key actions, namely

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.

numbers above also show this. In my opinion, the reason behind it lays in our high quality courses – for this semester, we have announced all together 248 subjects for the exchange students –, the European level programs taught in English and last but not the least, the growing international recognition of Corvinus. More and more students share their experience about Corvinus with their fellows at home – others’ stories, successes also motivate the students to apply to our university. Have there been recently any changes at our university, which could make Corvinus even more attractive for the exchange students? Yes, sure. The infrastructure of the university has developed, the Danube-side of the main building has been put in order, the square between the main and the C buildings has been renewed

as a student-friendly place and the Buda Campus has also been continuously improving – these are all very positive changes. The soon to open the Budapest Whale (CET) next to the Pest Campus and the possibility of online administration (such as subject registration in Neptun or our Moodle system) are also to be mentioned. These are all little things, but they all contribute to the excellent image of Corvinus and the satisfaction of our students. As far as I know, besides all the “traditional” help the exchange students get, there is also a per-

the transnational and international learning mobility of students, young people, teachers and staff; the cooperation for innovation and good practices between education institutions, as well as through co-operation with bodies active in the youth field and the support to the policy agendas.

ferent external co-operation instruments. Funds will be made available on the basis of two multi-annual allocations covering 4 and 3 years respectively to ensure stability and predictability. These allocations should reflect the EU external action priorities, including development objectives as appropriate.

Integration of programmes In line with the Communication on a Budget for Europe 2020, Erasmus for all will integrate existing international programmes (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink and Alfa) and cooperation programmes with industrialised countries. To this end, the budget of the Programme will be complemented by financial allocations coming from the dif-

Sports Excellence in teaching and research in European studies is covered through a specific article on “Jean Monnet”. A chapter is dedicated to sport focusing on the fight against doping, violence and racism and fostering transnational activities to promote good governance of sport organisations. Finance for Masters A new financial instru-

son called the Tandem or Buddy who assists them... The Tandem or Buddy is a Corvinus-student who helps the exchange student mainly at the beginning of the semester but also during their whole time spent here. May I take the opportunity to ask every Corvinus-student, who would like to become the Tandem partner of an exchange student to pay attention to the announcement and apply to be a Tandem or Buddy! It is a great opportunity to establish a new friendship, to learn an exotic language and to gain unforgettable memories. �

ment – a loan guarantee facility – has been introduced to enable students to take their Masters degree in another European country. Finance for such studies is currently difficult to obtain. To overcome these problems, the EU will provide a partial guarantee to financial institutions (banks or student loan agencies) which agree to offer loans for Masters’ studies in other participating countries on favourable terms for the students. All in all, these are just little extracts from the proposal of the European Commission. Just a small appetizer. If you want to satisfy your thirst or hunger for knowledge in this matter, you can get some really good bites from www.tpf.hu. Enjoy your meal! �

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


KONTAKT

Das letzte Einhorn \\ Alena Unrau

Die Selbstdarstellung der Politiker in Deutschland und Ungarn

I

ch befinde mich mit meinem Vater auf einer Wahlkampfveranstaltung der Freien Demokratischen Partei in Potsdam, und wir warten im Foyer vor dem Veranstaltungssaal. Wir hoffen darauf, Prof. Dr. Martin Neumann, den Kandidaten der FDP für den Bundestag, zu hören. Aber eigentlich sind wir wegen des Außenministers der Bundesrepublik Deutschlands, Dr. Guido Westerwelle, gekommen. Nach einer Weile kommt er auch, begleitet von unendlich vielen Fotoapparaten, den Gang entlang geschlendert, und merkt, dass er noch nicht angekündigt wurde. Souverän schüttelt er den Wenigen, die noch nicht im Saal auf ihn warten, die Hand, und lächelt. Einige Mutige bitten um ein Foto mit ihm, gerade als Jugendlicher ist man nun doch ein bisschen aufgeregt. Mein Vater drängt mich, auch eins zu schießen, und lässt ganz nebenbei einen Kommentar zu meinen derzeitigen Studien in Politikwissenschaft in Bu-

dapest fallen. Darauf springt Herr Dr. Westerwelle sofort an, und wir machen ein bisschen Smalltalk. Dies wiederum finden die Journalisten hochinteressant, sodass viele Fotos von der Erstwählerin und dem Außenminister entstehen. Nach einer Weile zieht der Minister weiter, und nachdem ich mich wieder berappelt habe, nehmen auch wir unsere Plätze im Saal ein, um einer spannenden Rede zu lauschen. In Budapest werde ich jedem, der es hören will (und einigen, die nicht wollen) voller Stolz davon erzählen und das gemeinsame Foto sogar auf Facebook veröffentlichen. Alle meine Bekannten und Freunde werden sehr beeindruckt sein, und auch ich werde einen Hauch von Ehrfurcht nie ganz loswerden. Nachdem wir wieder in Ungarn sind, stimmt mich diese Begegnung der fast schon dritten Art nachdenklich. Denn mein Vater erzählt mir, er habe Westerwelle schon einige Male die Hand

Rezessionsende in der Eurozone \\ Iván Muck

I

deal ist die Wirtschaftslage im Euroraum noch nicht, positive Signale können aber im zweiten Quartal 2013 erwähnt werden. Rein statistisch sollte die Rezession der Eurozone vorbei sein, da die Wirtschaft der Währungsunion seit langem zum ersten Mal Wachstum vorzeigen und nach offiziellen Angaben um 0.3 % wachsen konnte. Die Erholung, die auf 18 Monate in

Rezession folgte, könnte ein Zeichen dafür sein, dass die schrecklichsten Krisenzeiten überwunden sind. Erstens muss man aber sehen, was dahinten steckt, ob der Wirtschaftsmotor Eurolandes wirklich angekurbelt worden ist. Deutschland galt als Dirigent der Konjunktur, und konnte im Vergleich zum Frühjahr um 0.7 % zulegen. Während Italien um 0.2 %, und Spanien um 0.1 % schrumpften, vergrößerte sich der Output Frankreichs mit überraschenden 0.5 %. Als echter Sieger des Wachstumsrennens gilt Portugal in diesem Intervall, dessen Ökonomie um 1.1 % wuchs.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

17

geschüttelt, keine große Sache also. Und ich merke, dass etwas mit meiner Einstellung nicht stimmt. Ich habe dieses Treffen ungefähr so empfunden, als wäre ich einem Pop-sternchen begegnet, und als sei dies ebenso selten wie das letzte Einhorn. Aber gerade so sollte es nicht sein, und die Politiker der Bundesrepublik Deutschland geben sich auch recht große Mühe, dies nicht so erscheinen zu lassen. Politiker sollten greifbar sein, sie sollten ein offenes Ohr für die Wähler haben (gerade im Wahlkampf), sollten für den Bürger arbeiten, und nicht von oben auf ihn herabsehen. Ich habe mir erlaubt, diese Einstellung ein wenig mit der ungarischen zu vergleichen: In Ungarn wäre so etwas undenkbar. Da kann man sich nicht einfach mal so mit János Martonyi (dem ungarischen Kollegen Westerwelles) auf einer Veranstaltung treffen, und sich mit ihm über das Studium einer 20-Jährigen unterhalten. So etwas wäre selbst im Wahljahr undenkbar. Politiker sind in Ungarn immer noch etwas unnahbares, man hat das Gefühl, sie wären die Elite des

Landes, und Kritik nehmen sie nicht nur nicht auf, sie erklären sie einfach für kompletten Blödsinn. Um nur ein Beispiel zu nennen: Am „Tag der Pädagogen“ (02.06.2013) demonstrierte die Gewerkschaft der Lehrer und einige zivile Organisationen gegen die weitreichenden Bildungsreformen der Regierung. Die verantwortliche Staatsekretärin für Bildung im Ministerium für humane Ressourcen, Rózsa Hoffmann, hatte dafür nur Folgende Worte übrig: „(…) Ich wünsche den Gewerkschaften viel Erfolg (für den Streik), die Regierung wird weitermachen wie bisher.“ Autsch. Solche Aussagen tun (in) einer Demokratie weh. Da muss man sich doch fragen, ob es überhaupt einen Sinn hat,

zur Wahl zu gehen, wenn „die da oben“ sowieso machen, was sie wollen. Wenn eine Gewerkschaft in einem solchen Maße verschmäht wird, welche Macht hat man dann als einfacher Bürger? Aber zu einer Demokratie gehören eben auch Kritik und offener Diskurs mit der „Elite“ (seien das Professoren an Universitäten, Politiker, oder die Regierung). Ich hoffe mit diesem Artikel wenigstens einen Teil der (Erst-)Wähler auch in Ungarn wachgerüttelt zu haben, denn bis zur Regierung dringt offensichtlich keiner durch. Aber sollte dies eines Tages wie durch ein Wunder doch geschehen, dann klappt es vielleicht auch mit einer Wahlbeteiligung von über 55% bei der nächsten Wahl. �

Andere makroökonomische Indikatoren lassen uns noch daran glauben, dass der Aufschwung schon gefestigt sein könnte. Die Inflation blieb konstant, trotz der überdurchschnittlichen Verteuerung von Produkten wie Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak. So kann die Phillips-Kurve noch einmal bestätigt werden, denn die Stagnation der Teuerungsrate bedeutet heute auch eine Stockung der Arbeitslosenquote, die bei ihrem Rekordhoch verharrt. Die Niedrigzinspolitik der EZB wird fortgesetzt, in der Hoffnung, dass sich die Märkte so erholen könnten, wie von Mario Draghi, Chef der Notenbank der Eurozone, konstant verkündet wird. Die Erfolge haben auch zu besseren Bewertungen von bestimmten Indizes geführt. Der vom Zentrum für

Europäische Wirtschaftsforschung ermittelte Index zeigte Wachstum mit mehreren Punkten aufgrund des Optimismus, den laut Berichten die robuste deutsche Binnenkonjunktur verursacht hat. Auch der vielversprechende Ifo-Stimmungsindex ist zum vierten Mal in Folge gestiegen, der für einen wesentlichen Indikator der Wirtschaftslage Deutschlands gehalten wird. Inzwischen tauchen jedoch die guten alten Probleme wieder auf, und das macht deutlich, dass nur die Symptome behandelt werden konnten. Niemand kennt ein Heilmittel für Griechenland, mit dem die Schuldenberge schrumpfen könnten, so dass kein drittes Paket benötigt werden würde. Obwohl Herr Schäuble, Finanzminister Deutsch-

lands, klargestellt hat, dass Griechenland keine rückwirkende Übertragung seiner Bankenhilfen erhalten wird, wird die Gründung des Überwachungssystems der Banken Europas nicht weiter gestaltet; auf eine mögliche Bankenunion wird ein viel kleinerer Akzent gelegt als zuvor. Das komplexe Bild der Strömungen des Euroraums ist nicht einfach zu verstehen, und weitere Krisenherde köcheln bereits: ein möglicher Militäreinsatz gegen Syrien, Entscheidungen oder neue Lösungsmethoden und Programmatiken des G-20 und ein gewollter, neuer Weg. Klar muss sich die neue Generation begabter Ökonomen den Kopf zerbrechen, weil das Rezessionsende der Eurozone kaum noch zu spüren ist. �

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.


18

karrier

Instruktorokból menő vállalkozókká � Pekoli Miklós

Egy-két éve még gólyákat kalauzoló öcsisek voltak, ma a Közgáz egyik legfiatalabb, de legígéretesebb start-up vállalkozásának alapítói. A Neticle Technologies ügyvezetője, Horváth Róbert elárulta, a Spin-Off Klub nyújtotta lehetőségekkel élve könnyebb volt elindulni a cégműködtetés útján. „Megmutatjuk, mit gondol a web…” – nyit a Neticle honlapja, és így kezdte beszélgetésünket Horváth Robi is. Az alapító Szekeres Péter korai kutatásai arra engedtek következtetni, hogy a webes vélemények korrelálnak a tőzsdei értékekkel – ennek széleskörű továbbgondolása a Neticle. A négy alapító között van még Csikós Zoltán, illetve Pásztor János is – előbbi há-

rom közgázos, egykori öcsis hallgató. Elindulásukhoz komoly segítséget nyújtott az augusztusban elhunyt Szirmai Péter és a Kisvállalkozás-fejlesztési Központ. A rendszer alapkoncepciója egyszerű: a világhálón keletkezett (magyar) tartalomban elemezni képes bármely kulcsszó előfordulásának gyakoriságát, annak megítélését, gyakorlatilag valós időben. A Neticle kü-

Szeptembertől is Kreatív Extra � Csabai Tünde

A KeX-ről, vagyis a Kreatív Extráról már korábbi számunkban is olvashattatok. A nemrégiben alakult marketing és média hallgatói klub szeptemberre népszerű és sikeres szervezetté nőtte ki magát, és ebben a félévben is szívesen fogadja a jelentkezőket, akik érdeklődnek a fenti területek iránt.

K

érdésünkre, hogy mi is pontosan a KeX, Deutsch Máté társalapító válaszolt: „A Kex fő profilja továbbra is az oktatás, a tanterven túlmutató, ám a reklámszakmához, illetve az üzleti élethez elengedhetetlen ismereteket sze-

retne átadni a tagoknak.“ A KeX struktúráját tekintve is fejlődött legutóbbi beszámolónk óta, a három alapító – Deutsch Máté, Szirtes Marcell és Vámosi Balázs – fáradhatatlan munkájának hála, már önálló munkacsoportok segítik a szervezetet a mindennapokban, legyen szó rendezvények szervezéséről vagy a toborzási és kiválasztási folyamatokból. A képzések a nagy érdeklődésre való tekintettel októbertől blokkosítva indulnak, így alapozó és haladó kurzusok is várhatóak, valamint több tanár is csatlakozni fog oktatóként

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.

lönlegessége azonban az előző mondat közepében rejlik: nem csak számolja a megjelenéseket, de 7580%-os bizonyossággal el tudja dönteni egy-egy kulcsszó említéséről, hogy az pozitív, negatív vagy semleges, sőt azt is, hogy men�nyire erős az adott említés. „Ez azért nagy eredmény, mert kutatások bizonyították, hogy nagyszámú szöveg esetén az emberek értékelése legfeljebb 82%ban egyezik meg azok minőségét (pozitív, negatív vagy semleges) illetően” – mondta Robi. „Az iróniával és a szarkazmussal persze nehéz dolgunk van” – tette hozzá. A rendszer érdekessége, hogy nem a nyelvtani szabályokra építették fel a Neticle-t, hanem pont fordítva: az elemzések lehetővé tételéhez készítettek egy „saját nyelvtant”. Nem foglalkoznak tehát azzal, hogy egy mondatban hol

az alany, vagy milyen a szórend: csak az az érdekes, hogy melyik szóhoz tartoznak a jelzők, illetve mik tartoznak ezekhez. „Ez az egér jó – itt az egér kulcsszó kap egy +2 pontos pozitív értékelést. Ha viszont nagyon jó lenne, akkor már +3 pontos pozitív értékkel szerepelne” – hozta a példát a cég ügyvezetője. Alapvetően szótár alapú algoritmussal működik a rendszer automatikus véleményezése, melyet a fejlesztők folyamatosan finomítanak és aktualizálnak. És mégis mit vizsgál a rendszer? Alapvetően mindent, ami nyilvános a magyar weben, beleértve a közösségi médiát, a hírportálokat, fórumokat és a blogokat is. Idén július 1. óta minden újonnan keletkezett információt tárolnak. Csak olyan oldalakkal foglalkoznak, amelyek esetében fellelhetőek az időbélyegek, a bizalmatlan keletkezésű tartalmakkal nem. Így bár ve-

szítenek némi információt, sokkal használhatóbb lesz az adatbázis. A Neticle koncepciója három éves, közel ennyi ideje folyamatosan megy a fejlesztés is, idén januárban pedig elindult az értékesítés. Mostanra már pozitív cash flow-val rendelkeznek (bő fél évvel a piacra lépés után!), a fő megkereséseket a marketingügynökségek mellett telekommunikációs és szolgáltató cégek, valamint nemzetközileg is ismert IT-vállalatok adják. A rövid- és középtávú tervek a magyar piacon való bővülés mellett a német, illetve a környező országok nyelveire elkészített Neticle. Horváth Robi kiemelte, ha valaki start-upban gondolkodik, akkor több mint érdemes a Corvinuson a Kisvállalkozás-fejlesztési Központ által indított tárgyakat tanulni, illetve a Spin-Off Klub rendezvényeihez csatlakozni. �

a csapathoz, a tagok számának emelkedése miatt. Igaz az alakulás óta még egy év sem telt el, a KeX egyik képzését már beépítették a Corvinus marketing tantervébe, a vezetők maguk mögött tudhatnak egy minden szempontból sikeres bor marketing előadást és egyre több vállalati megkeresés érkezik hozzájuk, hiszen sok cég felfigyelt a Közgáz kreatív ügynökséghez hasonló diákszervezetére. Több tag a KeX közvetítésének köszönhetően már marketing gyakornoki pozícióban dolgozik, illetve a HÖK szervezésében megrendezésre kerülő FAO (Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet) élelmezési napjának marketing kampányának megtervezésére és kivitelezésére is felkérést kaptak. “Magyarország egyik legnagyobb független kreatív ügynöksége is érdeklődik a szervezet iránt, reményeink szerint pár hónapon belül a közeljövőben már konkretizálódik az együttműködés” – tette hozzá Szirtes Marcell a KeX legfrissebb eredményeinek sorához.

A tagok és az új jelentkezők tehát olyan képzésekre számíthatnak, amelyek nagyban segítik elhelyezkedésüket, illetve ha proaktívak, akár a szervezeten belül is betölthetnek pozíciókat. “A KeX elsősorban egy lehetőség, amellyel élhetnek a tehetséges és érdeklődő diákok, viszont az aktív tagok a tanulásnál és a jó közösségnél jóval többre számíthatnak, hiszen időről időre akadnak betöltetlen pozícióink, melyeket mindig a legjobb diákokra bízunk, akik részt vehetnek mind a szervezésben, mind pedig az irányításban” – emelte ki Vámosi Balázs. A jövőt ille-

tően a srácok tele vannak tervekkel, mindenképpen szeretnék a lehető legtöbb tagot gyakornoki pozícióhoz segíteni és folyamatosan újítani képzési palettájukat a hallgatók igényeinek megfelelően. A célok közt szerepel egy teljesítményértékelési rendszer kialakítása, ami jó visszajelzést jelenthet a tagoknak, illetve fenntartani az eredményes együttműködést a Marketing és Média Intézettel. A jelentkezéseket október 10-ig várják a kreativextra@gmail.com e-mail címen és az eőzetes kiválasztás után egy rövid interjú vár a lehetséges tagokra. �

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


közkép

19

lépéssel előttünk járnak majd. Persze, mi sem sokkal maradunk le: tudomásunk van így például több, a sport szempontjából illegális módszerről, anyagról, amelyeket egyelőre nem vagyunk képesek kimutatni, szankciókat viszont már alakítottunk ki rájuk vonatkozolóan, és ezeket akár visszamenőleg is gyakorolhatjuk majd. Ha mindezek által több lehetőséget és teret adhatunk azoknak, akik a tisztességes utat választják, igazán megéri ebben a szakmában dolgozni.

ellenes Világkonferencián 2005-ben, Lausanne-ban Magyarországot képviselve, engem a központilag szervezett hazai doppingolás igaztalan vádjával illettek, mára a magyar doppingellenőrzés a világ legszínvonalasabbjai közé tartozik, ezáltal pedig a magyar sport, mint olyan is visszanyerte presztízsét. Megemlíteném még, hogy 2007-2008-ban, amikor Kovács Ági körül robbant ki a doppingbotrány, a MACS megítélése itthon nagyon negatívvá vált – mégiscsak egy nemzeti ikon vétségéről volt szó, rá azonban a WADA szabályai természetesen ugyanúgy érvényesek voltak, így nekünk meg kellett tennünk a szükséges lépéseket. Az, hogy az esetet követően hitelesek tudtunk, és tudtam én személyesen maradni, tekintélyt és elfogadást szerzett a számunkra mind a sportolók, mind a szurkolók szemében.

Interjú a Magyar Antidopping Csoport elnökével

„Talán még fontosabb a tiszták védelme” � Orbán Patrícia Krisztina

Fantasztikus és izgalmas életpálya, nehéz idők és nagy küzdelmek állnak Tiszeker Ágnes, a MACS (Magyar Antidopping Csoport) elnöke mögött. Egy széleskörűen tájékozott és rendkívül közvetlen hölgy, akivel a hazai doppingellenőrzés múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgettem. Íme:

fotó: szabó andrás

Ágnes, elsőként kérlek, mondj néhány szót arról, ki is vagy te, hogyan kerültél a MACS élére? Orvosként végeztem a SOTE-n, praxisomat, melyet a mai napig folytatok, háziorvosként kezdtem meg. Fiatal orvostanhallgatóként jelentkeztem a lehetőségre, melyre utazási hajlandósággal rendelkező, a sportot szerető orvosokat, medikusokat vártak; így kerültem a doppingellenőrző szakmába, időben a szöuli olimpia

után. Ezt a tevékenységet folytattam egy ideig, majd az életem más irányt vett. 2004 októberében, a botrányosként elhíresült athéni játékok után tértem vissza a területre, amikor is felkértek engem, vegyek részt a hazai megújuló antidopping rendszer irányításában. Így lettem és vagyok ma is a MACS elnöke, amely jelenleg önálló szervezetként működik, korszerű doppingellenőrzési körülmények között. Természetesen hos�szú út vezetett idáig: több

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

jogszabályi és intézményi változás és végül 2009-ben a WADA (World Anti-Doping Agency) kódexének való teljes megfelelés révén jutottunk el oda, hogy ma a magyar doppingellenőrzés nemzetközileg is elismert. Mik a MACS legfontosabb feladatai? A Csoport munkájának része a sportolóktól való mintavétel és a minták tesztelése: a magyar állam számára évi kilencszáz, míg összeségében – a külföldről érkező felkéréseket is számolva – több, mint háromezer mintavételt végzünk évente. Emellett van egy másik terület, amelyet én kiemelten fontosnak tartok és amivel a MACS hangsúlyosan foglalkozik: a tájékoztatás. A magyar válogatottak és az olimpiai keret számára kötelező oktatások léteznek dopping témában – ezeket is mi szervezzük, bonyolítjuk –, a hobbisportolók és a laikusok azonban kevés lehetőséggel rendelkeznek a témával való megismerkedésre, a tájékozódásra. Én az ez utóbbi kategóriában való fejlődésre úgy gondolok, mint a MACS egy központi jövőbeni céljára: ahogyan létrehoztunk már a doppingolásról szóló, kreditrendszerben felvehető kurzusokat a Debreceni Egyetemen, vagy a Testnevelési Főiskolán, úgy szeretnénk információinkkal a közép-, és akár általános iskolákba is eljutni; hiszen a gyermekek viszonylag fiatalon elkezdenek sportolni, mely révén tiltott szerekkel is találkozhatnak. Mindezeken felül egy meghatározó törekvésünk, amely talán még fontosabb, mint a dopping szűrése: a tiszták védelme. A doppingolást magát ugyanis sosem fogjuk tudni megszűntetni – ez tény -, hiszen a művelői, fejlesztői mindig egy

Hol húzódik a határ mégnem és már-igen között dopping téren? Minden, a MACS honlapján is szereplő nemzetközi tiltólistán megtalálható vegyületcsoport doppingnak minősül, ha azt a sportoló nem egészségügyi állapotára tekintettel, engedél�lyel alkalmazza. Ezek a szerek közül több, például az inzulin vagy a vízhajtó, legálisan és relatíve kön�nyen beszerezhetők, valamint szükségesek is egyes kezelésekhez – magyar viszonylatokban, a különféle kábítószerektől eltérően, ezért nehezebb felhasználásukat ellenőrizni. Egy másik probléma e téren a táplálékkiegészítők örök kérdése. Ezek a termékek forgalombahozatala bevizsgálás nélkül történik, ezért a szakembereknek, nem hogy a laikusoknak, sincs biztosítékuk összetételüket illetően. Ennek ellenére, ha a sportoló, akár jóhiszeműen, ilyen szerrel él, és a vizsgálat annak hatására pozitív, akkor sem tudjuk őt megvédeni – az ő döntése, vállalja-e ezt a rizikót, bízik-e az összetétel-leírásban. Karrierednek mely pontja az, amelyre legnagyobb sikeredként gondolsz vissza? Én abszolút sikernek értékelem, hogy a szomorú athéni események és azután, hogy a Dopping-

A nyár folyamán lényeges átalakulások történtek a doppingvétség szankcionálásában Magyarországon. Pontosan mik ezek a változások? A WADA kódexében minA WADA kódexében mindig is szerepelt, hogy, ha doppingvétség történik, azért elsősorban maga a sportoló, de mellette az őt ebben segítő sportszakemberek, úgy mint edzők, orvosok is felelősek. A még egészen friss Lance Armstrong-ügy felgöngyölítése közben a biciklista mögött olyan kifejlett hálózatot fedeztek fel, ami a WADA szemét még jobban a sportoló környezetére irányította. Ennek megfelelően, a 2013. július 1-én érvénybe lépett új magyar Btk. alapján, szabadságvesztéssel is sújtható a doppingolás, elsősorban és hangsúlyosan pedig az arra való buzdítás, abban való segédkezés. A szakma így a sportolók büntetése mellett, immár a különféle hálózatok felderítésében is érhet el nagyobb sikereket. �

LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.


kávéház

Búcsút int a Vidámpark � Lucsko Dávid

A

mai formájában 1950ben megnyitott Budapesti Vidámpark a moszkvai Gorkij Parkhoz hasonló szocialista szellemű gyermekvárosként indult, és igen nagy népszerűségre tett szert a hatvanas években. A háború utáni fővárosiak előszeretettel látogattak egy, az új nemzedéknek épült vidámparkot, de a siker nem tartott sokáig. A hatvanas évek végére a játékok elavultak, így

szükségszerűvé vált a felújítás, de ez állami pénzből elképzelhetetlen volt, ezért a Vidámparkot önállósították, saját bevételeiből kellett eltartania magát. A hetvenes években a külföldről hozott korszerű játékok új lendületet hoztak a park életébe, és 1984-re elkészültek a felújítással is. A rendszerváltozás után a park részvénytársasággá alakult. A környezet rendbehozatala után a 2000-es években folytatni tudták a már megkezdett fej-

Forrás: fortepan.hu

lesztéseket; a legnagyobb újdonság az új hullámvasút, a Looping Star beszerzése volt, amely hurokpályáján fejjel lefelé is utazhattak a látogatók. Ekkor nyílt meg az európai viszonylatban is helytálló Fényvadász dodzsem, valamint a Gólkirály internetes kapura lövő játék is. Mindezek ellenére a Vidámpark sok éve veszteségesen működő vállalkozás volt, így elkerülhetetlen lett annak bezárása. A 100 éves körhintán és az 1922-ben átadott favázas hullámvasúton kívül a többi játékot elbontják és értékesítik, a terület pedig a Fővárosi Állat-és Növénykerthez kerül, ezzel a Vidámpark 63 év működés után végleg bezárja kapuit. Felmerült egy új vidámpark gondolata a Rákóczi-hídnál, de ez egyelőre csak egy ötlet, végleges tervek még nem születtek. Jelenlegi helyén szeptember 30-ig látogatható. �

Tekergő � Gyimesi Bernadett

Ú

j év, új rejtvény! Első számunkban a Kerítések vagy Hurkok néven ismert logikai fejtörőt próbálhatjátok ki. A feladat az, hogy rajzolj egy hurkot a pontokon keresztül úgy, hogy minden szám körül annyi vonal legyen, amennyit mutat. Az üres négyzetek körül akármennyi vonal lehet. A hurok nem metszheti és érintheti saját magát, valamint csak függőlegesen és vízszintesen húzhatók vonalak. Jó szórakozást! forrás: hu.puzzle-loop.com

20

Történelmi pillanat

A HÓNAP FOTÓJA: SZABÓ ANDRÁS / cORVINUS MÉDIA Rostoványi Zsolt, a Corvinus Egyetem rektora, Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Janko Veber, a szlovén parlament elnöke közösen avatta fel a szlovén Andrej Gabrovec Gaberi Historica című szoborkompozícióját. LIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 2013. SZEPTEMBER 25.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

Közgazdász - 2013. szeptember  
Közgazdász - 2013. szeptember  

A Budapesti Corvinus Egyetem hivatalos lapjának 2013-as negyedik lapszáma.

Advertisement