Page 1

PROJECTE D’INVESTIGACIÓ SOBRE ALGUNES TEORIES ÈTIQUES INTRODUCCIÓ Sou professionals dels mitjans de comunicació que vos presenteu a una oferta de treball d’ una famosa cadena de televisió. Aquesta és molt interessant: vos reportarà un bon salari, un treball estable durant un any i prestigi al sector. La cadena vol encetar una sèrie de documentals sota el títol L’ETICA AVUI EN DIA i seleccionarà aquell equip de professionals que mostre majors habilitats i garanteixca l’èxit del programa i de la cadena. Haveu de presentar una maqueta del que sou capaços de fer per al dia de l’entrevista. Teniu sols 15 dies.

¿MISSIÓ IMPOSSIBLE?

TASCA Crear un bloc per presentar la investigació sobre una teoria ètica a altres companys i companyes i a la blogosfera en general.

PROCÉS 1. ORGANITZAR grups i repartir les tasques: Cada grup ha d’estar format per 3 alumnes: un documentalista, un especialista en producció d’audiovisuals i un dissenyador gràfic i expert en informàtica. Haveu de TRIAR TEMA: Una corrent ètica de les següents: Eudeimonisme Epicureisme o hedonisme Estoicisme Utilitarisme Etica del deber o formalisme kantià Etica discursiva

2. Heu de FER LA INVESTIGACIÓ FILOSÒFICA pertinent, doncs no sou filòsofs. Consultats els experts., descobriu que cal presentar: a) Quines són les idees fonamentals de la corrent triada b) Quins són els autor/s més significatius i) Dades biogràfiques més importants ii) Selecció d’un fragment significatiu i per al seu comentari: (1) Cal presentar el tema i l’autor, així com el període històric i la corrent ètica a la qual pertany. (2) Cal fer una exposició de les idees fonamentals i secundàries (si és el cas) del fragment (3) Cal presentar una argumentació en la qual es valore el valor, interès, actualitat de la posició defensada per l’autor o autora del text. c) Cal mostrar l’actualitat de la teoria ètica i) Cal comentar alguns exemple de moviment o grup social inspirat per la corrent; alguna actitud individual o col·lectiva en què es manifesten les seues idees. ii) Tot allò documentat amb imatges de tot tipus, vídeos, presentacions, música, etc. relacionada amb el contingut exposat.

1


3. ORGANITZAR TOT EL MATERIAL i construir un bloc que poder presentar a l’entrevista, el qual optimitze tot el vostre treball de recerca, documentació i comentari de tal manera que siga el millor i vos done opcions de ser els elegits en l’entrevista. Per crear el bloc, visiteu http://elstreballsielsdies.blogspot.com/2009/05/com-crear-un-bloc-sobreun-llibre.html. Cal desenvolupar un treball en un bloc visiteu: http://elstreballsielsdies.blogspot.com/2009/05/queha-de-contenir-el-bloc-sobre-els.html. Vos facilitarà dos tutorials de blogger, informació com fer servir els documents audiovisuals, on trobar-los, etc.

RECURSOS Informació sobre filòsofs. Biografies, teories, fragments. BIPEDOS IMPLUMES: http://www.bipedosimplumes.com (secció COSAS) CIBERNOUS:http://www.cibernous.com PÀGINA DEL MEChttp://recursos.cnice.mec.es/filosofia/ (alumnos, filosofia de segon) DICCIONARI DE FILOSOFIA FERRATER MORA: http://www.ferratermora.com/ency_filosofo.html EL BUHO ESQUIVO: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio//1500/1507/html/webfilosofia/millions/teorias.htm ELS CAMINS DE LA FELICITAT. http://www.portaleureka.com/etica/ PAGINA DE FILOSOFIA. http://www.paginasobrefilosofia.com/html/index.html LA GUIA 2000: http://filosofia.laguia2000.com/ TORRE DE BABEL: http://www.e-torredebabel.com/

Recursos complementaris de tot tipus: humor, cine, vídeos, audio, .. que poden ser útils FILOTIC. http://www.rafaelrobles.com/wiki/index.php?title=Portada PROFES.NET. http://www.profes.net/varios/avisual/index.html SLIDESHARE. http://www.slideshare.net YOUTUBE: http://www.youtube.com VIMEO: http://www.vimeo.com/categories DEVIANART: http://www.deviantart.com/

2


L’AVALUACIÓ

CRITERIS DE CORRECCIÓ DEL BLOC

Proceso de trabajo.

Estructura y organización del trabajo

Calidad de la información y de la reflexión

Elementos gráficos

Deficiente

Normal

Buena

Brillante

0,5

1

1,5

No hay constancia del blog hasta el final. No hay proceso supervisado ni corregido.

O buena planificación o una revisión completa del trabajo de acuerdo a los comentarios.

2 Elaborado en las sesiones de trabajo. Tiene en cuenta los comentarios y mejora la producción de acuerdo con ellos.

0,5

1

1,5

2

Inconexa. Los títulos no son orientativos. Trabajo inacabado.

Se respeta el guión del trabajo propuesto

Modifica correctamente la estructura de acuerdo con las características de su propuesta

1

2

3

4

Insuficiente, incorrecta o no generada de manera personal

Suficiente. Están todos los apartados. Escasa o superficial elaboración

Irregular desarrollo de los contenidos

Excelente uso de la información para una reflexión novedosa , interesante y crítica.

0,5

1

1,5

Pocas imágenes. 3-5 Material gráfico irrelevante

Combina imágenes y otros recursos a modo de decoración

Usa elementos de todo tipo para enriquecer el comentario

3

2 Comenta elementos gráficos relacionados con el tema tanto en las entradas como en los menús y barras laterales del blog

PROYECTO FILOSOFÍA  

Descripción del trabajo de corrientes éticas.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you