Manual OF 2016

Page 1

[2016]


47,79

1

1 Centre Delàs d’Estudis per la Pau Informe núm. 26 “Fraude e improvisación en el gasto militar“Font: Centre DelĂ s.Com fer objecció fiscal en 10 passes PAS NÚM. 1 Reunir la documentació necessària per complimentar la declaració: esborrany de la declaració; certificat d’ingressos i retencions de l’any 2015 que ha estat proporcionat per l’empresa on es treballa; rebut bancari amb la informació fiscal 2015, etc..

PAS NÚM. 2 NO confirmar la declaració ni per telèfon ni per Internet perquè aquestes vies no permeten fer l’objecció de consciència. Fer sempre la declaració de l’IRPF tant si s’hi està obligat com si no s’hi està.


PAS NÚM. 3 Omplir la declaració (a través de qualsevol mitjà electrònic o manual) fins a l’apartat de la quota líquida “Quota Resultant de l’Autoliquidació” CASELLA 532.


PAS NÚM. 4 Escollir una de les 2 opcions per calcular la quota que destinarem a fer objecció fiscal: a) Quota fixa de 84,00€, aquesta xifra ha estat escollida simbòlicament en protesta pels 84 països empobrits a causa del deute extern. b) Calcula 4,65% o el 6,47% de la quota líquida. Aquests percentatges es corresponen amb la despesa militar total de l’Estat per a l’any 2015 d’acord amb el criteri escollit, (despesa militar estricta o despesa militar + despesa de control social = 718 €/persona) PAS NÚM. 5 En l’apartat, “Càlcul del tribut i resultat de la declaracióretencions i demés pagaments a compte”, es dedueix la quantitat destinada a l’objecció fiscal. Aquesta quantitat es coŀloca en qualsevol de les caselles disponibles. CASELLES 533 a 543.


PAS NÚM.6 Per exemple a la CASELLA 543, s’introdueix el valor de l’objecció, per exemple 84,00 €.

Aquestes passes són vàlides per qualsevol dels mètodes utilitzats per omplir la Declaració de la renda.


PAS NÚM. 7 Un cop acabada la declaració, el programa e connecta amb Hisenda per gravar la pre-declaració i genera un pdf com a còpia pel declarant, amb un número de referència. Aquesta còpia s’imprimeix des del mateix programa PADRE però al ser la còpia pel declarant ja no serveix ratllar el text explicatiu de la casella i anotar a sobre: Per objecció fiscal a les despeses militars (com fèiem fins l’any passat, veure imatge). La còpia impresa només serveix per anar al banc per ingressar/reclamar els diners de la declaració.


PAS NÚM. 8 Acabada la declaració, es necessari ingressar la quantitat de l’objecció fiscal al compte corrent d’alguna entitat de caràcter solidari. Per exemple: La Coordinadora d’ONGD i altes Moviments Solidaris de Lleida IBAN: ES20 1491 0001 24 1008805127.

PAS NÚM. 9 A continuació, heu d’omplir la carta d’objector/a fiscal adreçada al ministre d’Hisenda juntament amb el comprovant d’ingrés a l’entitat escollida. Descarrega model de carta fent un clic aquí


PAS NÚM. 10 Desprès anem a Hisenda, a la secció de Registre, i presentem (registrem) la carta instància justificant on posarem el número de referència de la còpia de la declaració, per poder-ho relacionar, juntament amb el rebut de la transferència bancària. Necessitarem dues còpies dels documents i al moment de registrar ens posaran un segell a la nostra còpia que guardarem en tot moment juntament amb la declaració.


Què em pot passar? En el pitjor dels casos, Hisenda envia una “declaració paraŀlela” és a dir la declaració corregida d’acord amb les dades d’Hisenda. A partir d’aquí es pot anar tan lluny com es vulgui:

Per a rebre més informació contacteu amb la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida al telèfon 973 268 278 o a l’adreça de correu: objecciofiscal@coordinadora-ongd-lleida.catIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.