Fes Cultura, Fes Salut 2022

Page 1

[1]


[2]


700 anys... Torna el «Fes Cultura, Fes Salut».

que commemorem el 700è aniversa-

Tornen les ganes de sortir i de gaudir de la plena primavera, enguany

ri d’una celebració que va tenir lloc al nostre poble a l’època medieval,

més que mai, després de dos anys

però amb ressò a tot Catalunya, per-

d’excepcionalitat a causa de la pan-

què de Constantí va partir la impo-

dèmia. Tornen les roses, els llibres i la vida al carrer. A la programació

nent comitiva que portà la famosa relíquia del Braç de santa Tecla fins a

comptem prop d’una cinquantena de

la Catedral de Tarragona. Formaven

propostes, que van des de la presen-

la comitiva milers de persones;

tació de llibres, els espectacles de teatre, les caminades i bicicletades,

d’entre les quals, els representants dels consells municipals, els gremis;

les xerrades i una llarga llista elabo-

els nobles, a cavall; els canonges,

rada per entitats, associacions, parti-

priors, abats i bisbes; l’arquebisbe de

culars i Ajuntament. Entre tots i totes impulsem un Constantí més obert i

Tarragona, l’infant Alfons i el rei Jaume II. Enguany recordem aquest

participatiu.

fet, que devia ser tan fascinant en

El programa del «Fes Cultura, Fes

aquell temps com poc conegut en

Salut» d’enguany, però, revesteix un caràcter de feliç singularitat, atès

l’actualitat.

Óscar Sánchez Ibarra Alcalde de Constantí

[3]


Música de banda a banda

DIMAR TS 1 9 D ’ ABR IL

Diferents conjunts instrumentals de

17'30 h · Biblioteca Municipal

l'Escola Municipal de Música tocaran

«¿Qué hace un cocodrilo por la

a la plaça de les Escoles Velles i al carrer Major (davant del Casino, del

noche? », de Kathrin Kiss Club de Lectura En Família. Places

Sindicat Agrícola i de l'Ajuntament).

limitades. Inscripcions a la Biblioteca Municipal.

DIVEN DRES 22 D’A BRIL 11:00 h · Sala de Plens, Ajuntament Presentació de les ordenances de convivència ciutadana als mitjans de comunicació 19:00 h · Sindicat Agrícola Revetlla literària

DIMEC RES 20 D ’AB RIL

A càrrec de l’Associació Literària de Constantí, amb la col·laboració de

19:00 h · Societat El Casino

l’Escola Municipal de Música Rafel

«Un cor especial», de la Coral Aprodisca

Gibert Recasens.

Presentació del llibre, a càrrec del seu fundador i director, Josep Maillo, i

22:30 h · Societat El Casino

amb la col·laboració de Joan Reig.

Presentació del seu nou disc «De foc i

Recital de Miquel Pujadó de Vellut».

DIJOU S 21 D’A BRI L 19:00 h · Diversos llocs Inauguració de la decoració del municipi Mural de la plaça de les Escoles Velles, tendal decoratiu, decoració floral i balcó de l'Ajuntament.

[4]


van deixar els seus escrits el dia de

DISSA BTE 23 D ’AB RIL DIADA DE SANT JO RDI

Sant Jordi de 2021.

Tot el dia · Carrer Major Paradetes, mostra d’oficis tradicionals, animació teatralitzada, exposició del bestiari i elements festius del municipi, actuació de l’Esbart Dansaire de Constantí, els Balls de Cercavila de la Societat el Casino i la Dragonina de l’Associació d’Amics de la Colla COCA; espectacle infantil i sardanes.

DIMAR TS 2 6 D’ ABR IL 11:00 h · Sala de Plens, Ajuntament Presentació de les ordenances de

DIUME NGE 24 D ’AB RIL 10:30 h · Parc de la Mòbila

convivència ciutadana a les entitats municipals

V Caminada de Primavera Explicacions del naturalista José A. Latorre. Dinar popular a l’ermita de

DIMEC RES 27 D ’AB RIL

Sant Ramon i, en acabar, taller de

12:00 h · Plaça de la Generalitat Inauguració de les instal·lacions

danses populars. Regal d’una samarreta i un barret.

del camp de Fútbol Johan Cruyff

Preu 10 euros. Cal inscripció prèvia a l’ OAC, tel. 977 520 521 o citapre-

DIJOU S 28 D’A BRI L

via@constanti.cat

11:00 h · Plaça del Castell Presentació dels actes commemo-

DILLU NS 2 5 D’ ABR IL

ratius del Trasllat del Braç de Santa Tecla

12:00 h · Sala de Plens. Ajuntament Presentació del llibre digital «Recull literari»

17:30 h · Biblioteca Municipal Presentació dels contes col·labo-

Aportacions dels nens de les escoles, l’Associació Literària i particulars que

ratius

[5]


Elaborats per les dues escoles del

campanya de primavera de la

municipi, amb la col·laboració de

Unió de Botiguers

l’Escola Municipal de Música Rafel Gibert Resasens.

DIMAR TS 3 DE MAI G 19:00 h · Sala de Plens. Ajuntament Presentació de les Ordenances de Convivència Ciutadana a les entitats municipals DIMEC RES 4 DE MA IG 11:00 h · Sala de Plens, Ajuntament Signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Constantí i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Constantí (AVPCC)

DISSA BTE 30 D ’AB RIL 10:00 h · Conjunt monumental de

19:00 h · Biblioteca Municipal

Centcelles

«Avenços en biomedicina i com

Assaig obert al públic del grup de recreació història Septimani Se-

afecta els pacients amb càncer» Xerrada sobre el càncer de pròstata, a

niores

càrrec de Pablo López.

DIUME NGE 1 DE MA IG

DIJOU S, 5 DE MAI G

14:00 h · Pavelló Poliesportiu

11:00 h · Cementiri Municipal Homenatge als constantinencs

Dinar dels jubilats

morts al camp de Mauthausen Ofrena floral amb la participació de

DILLU NS 2 DE MAI G

l'Escola Municipal de Música Rafel

20:30 h · Ajuntament

Gibert Recasens.

Sorteig dels vals de compra de la

[6]


19:00 h · Sindicat Agrícola

DIUME NGE, 8 D E M AIG

«Mai més! Deportats republicans

10 h · Plaça de les Escoles Velles

a l'infern dels camps nazis»

Caminada commemorativa del trasllat del Braç de Sta. Tecla a

Xerrada de l'historiador Joan Navais

Tarragona Participació del Capítol de la Catedral, dels gremis de Pagesos, Marejants, entitats i associacions locals. Visita a la Catedral. Dinar al Seminari. A la tarda, visita al Museu Bíblic. Tornada en autobús. Cal inscripció prèvia. DISSA BTE , 7 D E M AIG 11:00 h · Biblioteca Municipal

DILLU NS, 9 DE MA IG

«Nascuts per ser breus», de Toni Mata

18:30 h · Biblioteca Municipal «Un Mag de Terramar», d’Ursula

Club de Lectura Juvenil.

K. Le Guin Club de Lectura. Inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal. Places limitades.

[7]


DIMAR TS 1 0 DE MA IG

DIVEN DRES 13 DE MAIG

11:00 h · Conjunt monumental de

19:00 h · Biblioteca Municipal

Centcelles Presentació del cicle de concerts a

«Sta. Tecla, Constantí i l'arribada del Braç sant a Tarragona»

Centcelles

Xerrada a càrrec de Meritxell Pérez

DIMEC RES 11 D E M AIG

22:00 h · Plaça del Castell «El trasllat del Braç de Santa Tecla»

08:30 h · Plaça de les Escoles Velles Excursió de l’Escola d’Adults: visi-

Representació teatral a càrrec del

ta a la Colònia Vidal i Berga

grup de teatre Les Forques Teatre i

Cal inscripció a l’Escola d’Adults.

textos de Ferran Marín.

DIJOU S 12 DE MAI G

DISSA BTE 14 D E M AIG

19:00 h · Biblioteca Municipal Presentació del conte «El trasllat

10:00 h · Centre Parroquial Arribada de la relíquia de Santa

del Braç de Sta. Tecla» A càrrec dels seus autors, Ferran

Tecla Pregària. Seguidament, exposició i

Marin (textos) i Edu Polo (il·lustracions).

visita de la relíquia oberta al públic.

18:00 h · Plaça de les Escoles Velles Seguici popular. Anada a l’ofici

[8]


A la sortida de l’ofici · Plaça del Cas-

DIMEC RES 18 D E M AIG

tell

10:00 h · Conjunt monumental de

Inauguració de la placa comme-

Centcelles «Centcelles el nostre objectiu»

morativa del 700 aniversari del Trasllat del Braç de Santa Tecla

Presentació del projecte elaborat per

Actuació del seguici popular de

les escoles del municipi i l'Escola Mu-

Tarragona

nicipal de Música, amb la col·laboració del MNAT i el Centre de Recursos del Tarragonès.

DIUME NGE 15 D E M AIG 13:30 h · Carrer Major, al costat de l’Ajuntament «La reivindicació dels pagesos en

DIVEN DRES 20 DE MAIG

defensa del preu de l’avellana»

monumental de Centcelles

Inauguració del mural commemora-

Ludi Constantinenses

tiu.

Dins dels actes de la Tarraco Viva.

DIMAR TS 1 7 DE MA IG

DISSA BTE 21 D E M AIG

17:30 h · Biblioteca Municipal

A partir de les 17:00 h · Plaça de les Escoles Velles

A partir de les 10:00 h · Conjunt

«Mare Medusa», de Kitty Crowther Club de Lectura En Família. Places limitades. Inscripcions prèvies a la

Festa de les AMPA Espectacle de màgia, tallers, sopar de

Biblioteca Municipal.

motxilla i gimcana. DIUME NGE 22 D E M AIG 12:30 h · Parc de l’Almatella Concurs de paelles Cal inscripció prèvia.

[9]


DIJOU S 26 DE MAI G

DISSA BTE 28 D E M AIG

A les 11:00 h · Sala de Plens de

10:00 h · Aula d’Informàtica de la

l’Ajuntament Presentació de les noves rutes en

Biblioteca Municipal Taller d'història local

bicicleta

Curs. Places limitades. Inscripció prèvia a l’Arxiu Històric Municipal: arxiu@constanti.cat, 977 520 521.

DIVEN DRES 27 MAI G 18:00 h · Biblioteca Municipal «Dolor i dieta antiinflamatòria» Xerrada sobre salut a càrrec de Montse Aleu (fisioterapeuta i gerent de la

17:00 h · Pavelló Poliesportiu Desfilada solidària

Clínica Fisionatur) i Stephanie Chávez (nutricionista).

DIUME NGE 29 D E M AIG

DIVEN DRES 27 DE MAIG

10:00 h · Carrer Major, davant de l’Ajuntament

Escoles del municipi Activitats per commemorar el Dia

Sortida de la bicicletada

Mundial del Joc

Cal inscripció prèvia.

[10]


[11]


[12]


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.