Page 1

Workshops 4th April – Internet Safety & Security Looking at how the internet is used for social purposes, what the risks are, how to report problems and how you can stay safe online

11th April - Knowing Me, Knowing You Improve your communication, team working and assertiveness skills

18th April – Approaching Your Manager Understand the structure of your organisation, the support offered by line managers and the other agencies that can offer help

25th April – Managing Emotions in the Workplace Learn more about how best to control emotions at work and where to find additional support.

Hosted at Cartrefi Cymru’s Office:

25 Market Street, Newtown, Powys, SY16 2PD Free for everyone working or volunteering for charities, community organisations, housing associations and notfor-profit companies To book or for more info, contact Connecting Learners on:

01248 363 175/176 - connecting.learners@cartreficymru.org Twitter @CL3Project – www.facebook.com/connecting.learners


Gweithdai

4 Ebrill - Diogelwch Rhyngrwyd Edrych ar sut mae y rhyngrwyd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion cymdeithasol, beth yw'r risgiau, sut i hysbysu problemau a sut y gallwch chi aros yn ddiogel ar-lein

11 Ebrill - Adnabod Fi, Adnabod Chi Gwella eich cyfathrebu, gweithio mewn tîm a sgiliau pendantrwydd

18 Ebrill – Cysylltu gyda eich Rheolwr Deall strwythur eich sefydliad, y cymorth a gynigir gan rheolwyr llinell ac asiantaethau eraill, ac all gynnig cymorth

25 Ebrill –Rheoli eich Emosiynau yn y Gweithle Dysgwch fwy am y ffordd orau i reoli emosiynau yn y gwaith, a ble i ddod o hyd i gymorth ychwanegol Gynhaliwyd yn Cartrefi Cymru Swyddfa:

25 Heol Y Farchnad, Y Drenewydd, Powys, SY16 2PD Am ddim i bawb sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli ar gyfer elusennau, sefydliadau cymunedol, cymdeithasau tai a cwmniau nid-er-elw I archebu lle neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch Dwyn Dysgwr Ynghyd ar: 01248 363 175/176 - connecting.learners@cartreficymru.org Twitter @CL3Project – www.facebook.com/connecting.learners

Spring Workshops in Newtown  
Spring Workshops in Newtown  

Our workshops during April 2012. Please note, the 4th April workshop will not run as planned.

Advertisement