Page 1

100% nöjda deltagare! Inbjudan till kurs 6-7 december 2011 Stockholm

Lean sjukvård baskurs Att implementera och arbeta praktiskt med Lean i sjukvården

DU FÅR LÄRA DIG:

• Lean-filosofin och dess relevans för sjukvården • Att tänka och arbeta Lean inom sjukvården • Genomgång av värdeskapande aktiviteter och slöseri • Implementering och fortsatt arbete: så gör du – steg för steg!

Investera i er verksamhet – Lär er hur man arbetar Lean!

Spela Lean-spelet!


Lean-filosofin har tagit svensk sjukvård med storm. Det finns idag ett flertal exempel på avdelningar och kliniker där Lean har haft en avsevärd effekt på kostnadseffektivitet, vårdkvalitet, medarbetarnas trivsel och patientsäkerhet. Att Lean ligger högt på agendan inom svensk sjukvård vittnar de över 600 deltagare som har varit på någon av Conductives kurser eller konferenser inom Lean sjukvård. Köer som växer, stressiga arbetsdagar och ständiga omorganisationer. Du arbetar mycket men upplever ändå känslan av att inte räcka till. Med Lean är det möjligt att öka tillgängligheten samtidigt som personalen upplever att stressen minskar. Lean är ett helhetstänkande som under många år använts med stor framgång inom industrin och som de sista tio åren har spritt sig till vårdoch omsorgssektorn. Att införa Lean i sjukvården är en spännande resa som börjar mitt i er egen verksamhet men kräver en tydlig karta för hur genomförandet ska gå till. Det kan vi nu erbjuda dig genom denna baskurs. Välkommen till en kurs som lär dig tänka och arbeta Lean inom sjukvården.

Jakob Bäckström Projektledare

Kursen ger dig både den viktiga helhetsbilden och de praktiska verktyg du behöver för att vara med och starta upp en värdeskapande, kvalitativ och effektivare vård på din arbetsplats. Den ger dig förståelse för Lean och instruktioner för förarbete och implementering. Kursen kombinerar teori med praktiska övningar och träning.

Conductive Excellence innebär att kursen håller mycket hög kvalitet i framställning och innehåll. Deltagare på Conductives Excellence-kurser tilldelas diplom samt kursintyg.

Göran Örnung, Capio S:t Görans sjukhus, överläkare och processägare på akuten. Göran Örnung är praktikern med en djup kunskap om Lean-filosofins teoretiska och praktiska aspekter. Daniel Zand, Valcon är lean-konslut med stor erfarenhet av effektivisering och processoptimering från många olika branscher. Hans expertkompetens är styrning, förändringsarbete och verksamhetsutveckling i både privat och offentlig sektor. Johanna Wahlberg, Valcon är certifierad Lean Sigma Black Belt med lång erfarenhet av Lean inom forskning, administration och service i privat sektor. Johanna har också arbetat som Lean-ledare inom läkemedelsindustrin. VALCON AB är pionjärer och marknadsledande inom implementering av Lean Administration och Service, både i den privata och offentliga sektorn. Valcon har genomfört ett stort antal Lean-projekt inom olika branscher med konkreta resultat i form av ökad produktivitet, högre kundnöjdhet, större medarbetarfokus och ökad arbetsglädje.


Lean sjukvård baskurs TISDAG 6 DECEMBER

ONSDAG 7 DECEMBER

09:00 Registrering 09:30 Kursdagen inleds 11:30 Lunch 16:30 Kursdagen avslutas

09:00 Kursdagen inleds 11:30 Lunch 16:00 Kursen avslutas

TISDAG 6 DECEMBER 2011

Introduktion till Lean • Vad är lean och vad är lean inte? • Vad är skillnaden mellan traditionell produktion och lean-styrd produktion? • Vad har andra åstadkommit med lean? • Genomgång av grundläggande principer, begrepp och verktyg • Hur fungerar lean i olika typer av verksamheter? Lean-spelet Genom lean-spelet får du förståelse för essensen i lean och vilka möjligheter som frigörs när man börjar arbeta praktiskt med sina flöden. Spelet används för att simulera en enkel process som ska optimeras. Tillämpningen av principerna varvas med diskussioner om hur de påverkar resultatet. Deltagarna introduceras till centrala lean-verktyg, t.ex. tavelmöte, värdeflödesanalys och slöserianalys, och får själva ta initiativ till och beslut om kontinuerliga förbättringar i verksamheten.

KURSLEDARE: Daniel Zand och Johanna Wahlberg, Valcon

ONSDAG 7 DECEMBER 2011

Lean-filosofin och dess relevans för sjukvården • Vilka resultat har Lean gett verksamheten på Capio S:t Görans sjukhus? Nationellt och internationellt? • Innebörd av Lean-begrepp och principer i en vårdkontext Lean i verksamheten – så lär och utvecklas Capio S:t Görans sjukhus • Genomgång av värdeskapande aktiviteter och slöseri • Exempel ur vardagen på sjukhuset Så gör du – steg för steg! • Vilka förberedelser krävs i organisationen? • Hur identifierar du möjligheter till förbättringar? • Så arbetar du med analys och visualisering av flöden och slöseri • Hur mäter man resultatet och arbetar med uppföljning? Ledaren som kulturbärare • Din roll som förändringsledare – egna och andras förväntningar • Hur får man alla i organisationen att tänka lean? • Så skapar du engagemang och lagarbete • Hur bemöter man motsträviga medarbetare?

KURSLEDARE: Göran Örnung, Capio S:t Görans sjukhus

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Lean sjukvård baskurs Inbjudan till kurs 6-7 december 2011 Stockholm PLATS & PRIS

6-7 december 2011 Stockholm

Före 30 sep

Före 4 nov

Efter 4 nov

9 950 kr Garnisonen konferens Karlavägen 100, Stockholm

10 950 kr

11 950 kr

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

SAGT OM TIDIGARE KURS

• Kursen var till och med över förväntan! • Mycket över förväntan. Dag 1 innehöll bra praktiska övningar och dag 2 innehöll verkligheten. • Mycket bra upplägg av kursen, dvs blandat med föreläsning, praktisk övning och diskussioner.

Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerat seminarium.

KURSLEDARE Kombinationen av kursledare ger dig den perfekta kombinationen av lean-teori och praktisk förankring! Lean-praktikern Göran Örnung är överläkare och flödesansvarig på akutmottagningen vid Capio S:t Görans sjukhus. Han har gedigen erfarenhet om hur man går från idé till praktiskt genomförande och att arbeta lean i det dagliga arbetet. Lean-experterna Daniel Zand och Johanna Wahlberg är lean-konsulter på Valcon. Tillsammans har de erfarenhet av lean och processoptimering inom statlig och kommunal verksamhet, administration mm.

ANMÄLAN Bokningslinje 08-670 84 80 www.conductive.se bokning@conductive.se 08-670 84 81 Karlavägen 104, 115 26 Stockholm Kurskod kur64

Avbokning och Överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före kursdatum. Fullständiga avbokningsregler se vår hemsida www.conductive.se

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80. © Copyright AB Conductive. D tta matteriiall är fö Dett förffatt ttatt och h produce d ratt av AB Conductive.Upphovsrätten till produk pro dukten ten äg ägss av av AB AB Cond Conduct uctive ive i enl enligh ighet et med Upphovsrättslagen 1960:729.

k 64 kur kur64

• Väldigt bra för vår verksamhet. Leanspelet var givande.

Telefon Internet Mail Telefax Adress

I kurspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Obs! Alla priser är exkl. moms. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Lean sjukvård baskurs  
Lean sjukvård baskurs  

Att implementera och arbeta praktiskt med Lean i sjukvården Köer som växer, stressiga arbetsdagar och ständiga omorganisationer. Du arbeta...

Advertisement