Page 1

LEAN BANK, FINANS OCH FÖRSÄKRING inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 maj 2012 PRA KTIK FA L L F R Å N

Volvia Christina Skånberg Lauris Muzikants

Så skapar du en effektiv ärendeprocess med kunden i fokus och stärker din konkurrenskraft

Storebrand/SPP Lars-Olov Rönöberg Wenche Martinussen LEA NEX P E RT E R

Anders Hugnell Implement Dag Lotsander Lean Nordic

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: WOR K S H O P

• Så skapar ni ett kontinuerligt leanarbete för ökad konkurrenskraft

Lisa de Verdier Aspects of Change

• Hur du skapar en leanorganisation som sätter kunden i fokus • Hur ni mäter, visualiserar och följer upp ert leanarbete

KO N K U R R E N S K R A F T

LEDARSKAP

KO N T I N U I T E T


LEAN BANK, FINANS OCH FÖRSÄKRING Stockholm den 22-23 maj 2012

Skapa en konkurrenskraftig organisation med kunden i fokus! År 1960 hade Toyota och SAAB exakt lika många anställda och sålde exakt lika många bilar, idag har det ena företaget gått i konkurrs samtidigt som den andra klättrat till den absoluta världstoppen. Har du råd att vänta? Industrin har länge framgångsrikt arbetat med lean – nu är det dags för bank, finans och försäkring att ta lean på allvar. Med lean kan du stärka din konkurrenskraft och samtidigt öka lönsamheten.

Lean är ett helhetstänkande som handlar om att skapa effektivare flöden, minimera slöseri av resurser och skapa kvalitet i alla processer Vill ni bli bättre än era konkurrenter? Då är det dags att göra något för att stärka er konkurrenskraft. Skapa kostnadseffektiva processer och en optimal väg för varje enskilt ärende i er organisation. En bättre ärendeprocess skapar högre kvalitet för både medarbetare och kunder. Lean ger er ökad lönsamhet och möjlighet att snabbt kunna agera direkt mot kundens dagliga behov. DU FÅR LÄRA DIG: • Leanledarens roll för att skapa kontinuitet i leanarbetet • Leanverktygen som fungerar för bank, finans och försäkringsbranschen • Sätta kunden i fokus med en ökad lönsamhet

DU KOMMER BL.A. FÅ LYSSNA TILL: Så har lean ökat effektiviteten inom Storebrandkoncernen och SPP Wenche Martinussen, Koncernansvarig för lean, Storebrand Lars-Olov Rönöberg, Chef lean Sverige, SPP Så har vi förberett vår verksamhet för lean! Christina Skånberg, Leankoordinator, Volvia Försäkringar Lauris Muzikants, Projektledare Opex, Volvia Försäkringar Framgångsfaktorer för leaninförande i svenska storbanker och försäkringsbolag Dag Lotsander, Leanexpert, Lean Nordic Mötesformer, informationsvägar och ärendehantering Anders Hugnell, Seniorkonsult, Implement Nu är det dags för just er verksamhet att lyckas med lean! Varmt välkommen på konferens!

J Bäröm Projektledare

LEAN BANK, FINANS OCH FÖRSÄKRING

bokning@conductive.se

08-670 84 80


LEAN BANK, FINANS OCH FÖRSÄKRING TISDAG 22 MAJ 2012

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Jakob Bäckström, Conductive hälsar välkommen 09:35 Hur bank, finans och försäkringsbranschen använder sig av lean för att öka lönsamheten • Vad är lean och varför bör ni jobba lean i er organisation? • Så använder ni de grundläggande principerna, begreppen och verktygen • Leanprinciperna – var börjar vi? • De viktigaste nycklarna för ett framgångsrikt leanarbete • Så skapar lean värde för kunden inom bank, finans och försäkring • Leanledarens verktyg för varaktig förändring • Vilka resurser krävs för att lyckas? Anders Hugnell, är en av våra mest uppskattade utbildare och verksamhetsutvecklare med praktisk erfarenhet från en rad olika branscher. Han har sedan 1989 arbetat i olika roller med verksamhetsutveckling och förändringsledning med lean som huvudsakligt förhållningssätt. Anders är även tidigare chef för KTH leancentrum i Södertälje, idag är han seniorkonsult på Implement AB. 11:30 Lunch 12:30 Vilka är de största slöserierna i era processer/flöden och hur kan lean minimera dessa? • Exempel på förbättringsverktyg som kan användas vid problemlösning o Standardisering o Utjämnat flöde o Balanserat flöde o Visualisering o 5S – så fungerar det inom bank, finans och försäkring! Anders Hugnell Mötesformer, informationsvägar och ärendehantering • Informationskanaler – så visualiserar ni information och framsteg under förbättringsarbetet! • Så skapar du bra forum för dialog • Mötesstruktur och mötesfrekvens – detta fungerar inom branschen! • Korta pulsmöten skapar driv i verksamheten • Do Did Understood Next Step Anders Hugnell

PRAKTIKFALL

14:00 Eftermiddagskaffe 14:20 Så har vi förberett vår verksamhet för lean! • Därför har vi valt att arbeta med lean på Volvia • Så gick vi tillväga i vårt förberedelsearbete • Så implementerade vi lean på Volvia • Så använder vi flödesschema, variation, slöserier, tavlor och morgonmöten • Detta hade vi gjort annorlunda om vi fått chansen att börja om Christina Skånberg Lauris Muzikants Leankoordinator Projektledare Opex Volvia Försäkringar Volvia Försäkringar

PRAKTIKFALL

15:20 Bensträckare 15:30 Så har lean ökat effektiviteten inom Storebrandkoncernen och SPP • Lean i Storebrandkoncernen från 2006 • SPP:s leanresa från hösten 2007 till idag • 12 veckors-transformationer – så jobbade vi oss igenom företaget avdelning för avdelning • Tvärgående transformationer – få ut effekterna på riktigt • Lean – att mäta och varför • Vad har vi lärt oss – framgångsfaktorer och där vi fortfarande har utmaningar • Här står vi nu och så ska vi jobba i framtiden Wenche Martinussen Lars-Olov Rönöberg Koncernansvarig för lean Chef lean Sverige Storebrand SPP

16:15 Konferensens första dag avslutas LEAN BANK, FINANS OCH FÖRSÄKRING

bokning@conductive.se

08-670 84 80


ONSDAG 23 MAJ 2012

09:00 Framgångsfaktorer för leaninförande i svenska storbanker och försäkringsbolag • Så arbetar svenska storbanker och försäkringsbolag praktiskt med lean • Objektiv jämförelse av svenska bankers och försäkringsbolags leaninförande • Framgångsexempel gällande lean från företagen i framkant • Vanliga fallgropar som uppstår inom bank, finans och försäkringsbolag • Intryck och reflektion över vad branschen åstadkommit från 2005 Dag Lotsander Leanexpert – med 20 års erfarenhet av ledarskap inom Toyota, bland annat som senior consultant och general manager för sales and marketing. Idag är han VD och grundare av Lean Nordic. Dag har genomfört mer än 400 föredrag/utbildningar för sammanlagt ca 30 000 åhörare. Bland dessa har Dag varit inne i våra svenska storbanker och flertalet försäkringsbolag. 10:30 Förmiddagsfika 10:50 Lean ledarskap – att leda en förändring inom bank, finans och försäkring • Vad händer med människor och organisationer i ett förändringsarbete och vad du kan göra för att underlätta denna process? • Så påverkar värderingar ett konsekvent och framgångsrikt ledarskap • Så får du med dig motvilliga nyckelpersoner och informella ledare i leanarbetet • Så tar du på bästa sätt vara på medarbetarnas kunskap och kreativitet • Lean ledarskap – framgångsfaktorer och fallgropar! Dag Lotsander Så arbetar du för att skapa en kontinuitet i leanarbetet! • Nyckelfaktorer för att skapa kontinuitet i ditt förändringsarbete • Så får du lean att bli en kultur och inte någon kortvarig fluga! • Reflektion över leankulturer i framgångsrika företag • Så leder du ett leaninförande i din organisation framgångsrikt • Rekrytering och mentorsprogram – så skapar du en hållbar leankultur i din organisation Dag Lotsander 12:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch för workshopens deltagare 13:30-16:30 Separat bokningsbar workshop Hantera motsträviga medarbetare – nyckeln för ett kontinuerligt leanarbete Lisa de Verdier, Leankonsult, Aspects of Change Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

TID & PLATS

Konferens 22-23 maj 2012 Workshop 23 maj 2012 Konferens Spårvagnshallarna Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Gå fem betala ! a för fyr

PRIS

Konferens Workshop

Före 30 mars 13 150 kr 3 800 kr

Före 27 april 14 150 kr 4 000 kr

Efter 27 april 15 150 kr 4 200 kr

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida www.conductive.se

LEAN BANK, FINANS OCH FÖRSÄKRING

bokning@conductive.se

ANMÄLAN

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con455

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

08-670 84 80


LEAN BANK, FINANS OCH FĂ–RSĂ„KRING

 t k

ONSDAG 23 MAJ 2012 13:30-16:30

Hantera motsträviga medarbetare – nyckeln fÜr ett kontinuerligt leanarbete Workshopen blandar teori med praktiska moment fÜr att svara pü frügan om vad som krävs fÜr att lyckas skapa en uthüllig leankultur. Genom tydliga exempel och gemensamt resonerande runt olika problemställningar, tillsammans med handfast ledning frün workshopledaren, mÜjliggÜrs nya syn- och arbetssätt. Du für arbeta praktiskt med att bryta ner den Üvergripande teorin till användbara verktyg fÜr utvecklingsarbetet i din verksamhet. Du für lära dig: • Vad kan du gÜra praktiskt fÜr att püverka medarbetarnas beteenden? • Vilka fÜrberedelser krävs i organisationen fÜr att lyckas med lean? • Vad är chefens roll i leanarbetet? • Sü hanterar du som leanledare folk som inte vill delta i fÜrändringsarbetet • Hur kan vi konkretisera Ünskvärda beteenden sü att alla fÜrstür dess innebÜrd? • Sü ger du feedback pü beteende och inte pü person • Hur ser vi till att tillsammans skapa en fÜretagskultur med individen i fokus? • Sü coachar du som chef din organisation till ett framgüngsrikt fÜrbättringsarbete • Lär känna nügra av fallgroparna pü vägen

WORKSHOP

ONSDAG 23 MAJ 2012

Sagt av tidigare deltagare:

â€?LätĘŚt    hĂĽll.â€? â€?Mt a h t, lä"#kt h $%&'e!â€?

Betyg: ! 4,9 av 5

WORKSHOPEN LEDS AV

Workshopen leds av Lisa de Verdier arbetar som leanexpert och är en mycket populär och entusiasmerande kursledare inom lean och fÜrändringsledning. Lisa är civilingenjÜr och har en kandidatexamen i psykologi. Lisa har en stor erfarenhet av leaninfÜranden frün en rad olika branscher frün büde privat och offentlig sektor.

LEAN BANK, FINANS OCH FĂ–RSĂ„KRING

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

LEAN BANK, FINANS OCH FÖRSÄKRING inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 maj 2012

PRAKTIKFA L L F R Å N

Volvia Christina Skånberg Lauris Muzikants Storebrand/SPP Lars-Olov Rönöberg Wenche Martinussen

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Så skapar du en kontinuerlig leankultur på ditt företag • Hur du tar tillvara på dina medarbetares kunskap och kreativitet i leanarbetet • Så skapar du ett framgångsrikt leanarbete med kunden i fokus, ökad konkurrenskraft och lönsamhet

LEANEX P E RT E R

Anders Hugnell Implement WORKSHOP

Dag Lotsander Lean Nordic

Hantera motsträviga medarbetare – nyckeln för ett kontinuerligt leanarbete

WO R KS H O P

Under ledning av Lisa de Verider, leankonsult, Aspects of Change

Con455

Lisa de Verdier Aspects of Change

Så kan du praktiskt lära dig att påverkar medarbetarnas beteende för ett lyckat leanarbete.

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Lean bank, finans och försäkring  

Skapa en konkurrenskraftig organisation med kunden i fokus! År 1960 hade Toyota och SAAB exakt lika många anställda och sålde exakt lika må...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you