Page 1

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 juni 2012 PRAKTIKFALL FRÅN

Skatteverket Marie K Johansson Tomas Hallqvist

Verket för högskoleservice Sara Raneke

VERKET för HÖGSKOLESERVICE

Centrala studiestödsnämnden Lars-Erik Palmgren

Så lyckas du med Lean: • Implementering • Verktyg • Ledarskap

Västerorts polismästardistrikt Ditte Berglund LEANEXPERTER

Anders Hugnell Implement

! T G I D I T BOKA T 2011 A K O B L FUL

Lisa de Verdier Motivare WORKSHOP

Sigma Harald Eide Oscar Söderström

EFFEKTIVITET

N Ö J D A R E M E D A R B E TA R E

LEDARSKAP


Presentation Lean i statliga verk och myndigheter På konferensen Lean i statliga verk och myndigheter kommer några av de mest framgångsrika myndigheterna berätta hur de har lyckats med implementeringen av lean och hur de har vunnit både tid och arbetsglädje med detta arbetssätt. Du får många nyttiga lärdomar och verktyg som du kan omsätta i din egen verksamhet.

Halverade handläggningstider, minskad stress och ökad produktivitet – med lean arbetar alla smartare! Stressiga arbetsdagar, växande köer och ett konstant tryck på snabbare resultat. Oavsett hur hårt du och dina kollegor arbetar så är det svårt att hinna med. Varför? Det beror antagligen på att processen är feldesignad. Ditt hårda slit håller bara processen flytande. Med lean kan ni äntligen få ordning på era flöden och processer.

Verktyg och praktik – lär av andras leanresor

Lean är ett helhetstänkande som handlar om att skapa effektivare flöden, minimera slöseri av resurser och skapa kvalitet i alla processer. En leanorganisation sätter kunden i fokus och utformar verksamheten så att resurser och arbetssätt är optimerade för sitt syfte. Att inte utnyttja den potential till förbättring som finns inom organisationen är både kostsamt och riskabelt. På konferensen får du lära dig: • Hur ni kan implementera lean på ett sätt som passar er verksamhet • Skapa välplanerade flöden och rationella processer • Hur du som ledare kan hantera motstånd och få alla med på tåget

Du kommer bl.a. att få lyssna till: Hur lyckas du leda med lean – kulturförändring i en traditionellt hierarkisk organisation Ditte Berglund, leangeneral, Västerortspolisen Så skapar CSN effektiva processer med tydliga leanverktyg Lars-Erik Palmgren, HR-utvecklare, Centrala studiestödsnämnden Lean ärendehantering gav VHS minskade handläggningstider och gladare personal Sara Raneke, gruppchef, Verket för högskoleservice

Varmt välkommen till en unik konferens för dig som myndighetsanställd!

J Bäröm Projektledare

LEAN I STATLIGA VERK OCH MYNDIGHETER

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Program TISDAG 12 JUNI 2012

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Jakob Bäckström, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Hur använder ni lean som verksamhetsstrategi? • Vad är lean och varför bör du jobba lean i offentlig sektor? • Så använder ni de grundläggande principerna, begreppen och verktygen • Leanprinciperna i offentlig sektor – var börjar vi? • De viktigaste nycklarna för ett framgångsrikt leanarbete • Så skapar lean värde för kunden • Vilka är de största slöserierna i de olika flödena och hur kan lean minimera dessa? • Leanledarens verktyg för varaktig förändring • Jobba smartare i alla processer med lean! • Vilka resurser krävs? Anders Hugnell Seniorkonsult Implement 11:30 Lunch 12:30 Så skapar CSN effektiva processer med tydliga leanverktyg • Så jobbar vi effektivt med processkartläggningar och så mäter vi effekterna av vårt leanarbete • Vad skiljer en satsning på ett riktigt utvecklingsprojekt från förändringar som egentligen bara är politiskt korrekta? • Vilka är möjligheterna och var finns hoten för ett långsiktigt utvecklings- och förändringsarbete? Lars-Erik Palmgren Leanansvarig Centrala studiestödsnämnden 13:30 Bensträckare 13:40 Lean ärendehantering gav VHS minskade handläggningstider och gladare personal • Processkartläggning av betygsbedömningen – så gick vi tillväga • Lean i kombination med övrig processöversyn – hur motiverar du medarbetarna till engagemang? • Så bibehåller vi leanandan hos våra medarbetare på lång sikt? Sara Raneke Gruppchef Verket för högskoleservice

VERKET för HÖGSKOLESERVICE

14:30 Eftermiddagskaffe 15:00 Hur lyckas du leda med lean? Kulturförändring i en traditionellt hierarkisk organisation • Hur går vi från att ligga steget efter till att hela tiden ligga steget före med hjälp av lean? • Resultat från pilotprojektet lean inom kriminalunderrättelsetjänsten • Så kartlade vi våra största slöserier – vilka är de och vad kan lean göra åt dem? • Vilka har varit våra framgångsfaktorer och vilka misstag har vi lärt oss mest av under vår leanresa? Ditte Berglund Leangeneral Västerortspolisen 16:00 Konferensens första dag avslutas

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

LEAN I STATLIGA VERK OCH MYNDIGHETER

bokning@conductive.se

08-670 84 80


ONSDAG 13 JUNI 2012

09:00 Skatteverkets leanresa fÜr att bli den självklara leverantÜren av ekonomi- och lÜnetjänster • Vür väg framüt i büde med- och motvind • Vilka viktiga lärdomar kan du gÜra utifrün vüra misstag? • Vüra tre viktigaste nycklar till framgüngsrikt arbete med ständiga fÜrbättringar Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verksamhetsutvecklare LeverantÜrsanslutning Statens servicecenter Avdelningen fÜr verksamhetsstÜd (Tidigare chef fÜr ekonomienheten Skatteverket Avdelningen fÜr verksamhetsstÜd Skatteverket) 10:00 FÜrmiddagskaffe 10:30 Implementering av lean i verk och myndigheter – viktiga fÜrberedelser och fÜrsta steget • Hur anpassar du lean till myndighetens speciella fÜrutsättningar? • Vilka fÜrutsättningar underlättar uppstarten av leanarbetet? • Vilka fÜrberedelser krävs i organisationen? • Hur organiserar vi oss och vilka skall vara med i fÜrbättringsarbetet? • Vilka verktyg och metoder bÜrjar du med fÜr att komma igüng med lean? • Vad ställs det fÜr nya krav pü dig som ledare inom en lean verksamhet? Lisa de Verdier Leankonsult Motivare 12:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch fÜr workshopens deltagare

 t k Worp

13:30-16:30 Implementering av lean i verksamheten

Under ledning av Harald Eide och Oscar SÜderstrÜm Vi reserverar oss fÜr eventuella ändringar.

TID & PLATS

Konferens 12-13 juni 2012 Workshop 13 juni 2012 Garnisonen Konferens Karlavägen 100, Stockholm

! BOKA TIDIGT 11 0 FULLBOKAT 2

PRIS

Konferens Workshop

FĂśre 2 mars 6 550 kr 2 950 kr

FĂśre 11 maj 6 950 kr 3 550 kr

Efter 11 maj 7 650 kr 3 650 kr

ANMĂ„LAN

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con448

I konferenspriset ingür kaffe, lunch och dokumentation. FÜr deltagare pü workshop/fÜrdjupning ingür även lunch dag tvü. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÜrbehüll Vi reserverar oss fÜr fÜrändringar i programmet, prisändringar och mÜjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och Üverlütelse Om du für fÜrhinder och inte kan deltaga kan du alltid Üverlüta din plats till en kollega. Du kan ocksü fü pengarna tillbaka fÜr redan betald deltagarplats fÜrutsatt att din skriftliga a bokning är oss tillhanda senast 3 veckor avbokning eckor fÜre konferensdatum. FÜr fullständiga aavbokningsregler bokningsregler se vür ür hemsida www.conductive.se .conducti e.se

LEAN I STATLIGA VERK OCH MYNDIGHETER

bokning@conductive.se

08-670 84 80


 t k

Workshop

ONSDAG 13 JUNI 2012 13:30-16:30

Implementering av lean i verksamheten – viktiga förberedelser och första steget Under workshopen får du möjlighet att arbeta praktiskt med att bryta ner den övergripande leanfilosofin till användbara verktyg för utvecklingsarbetet i din verksamhet. Du får arbeta med verkliga problem och tar med dig värdefulla insikter tillbaka som kommer underlätta implementeringen av lean din organisation avsevärt. Därför bör du gå workshopen: Workshopen är ett utmärkt komplement till konferensen där du får arbeta med lean utifrån just din organisations förutsättningar. Ta med de problem du brottas – oavsett om det gäller suboptimerade processer eller svåra kulturförändringar. Tillsammans med övriga deltagare och vår leanexpert får du nya perspektiv och lösningar på problemen!

Du får lära dig: • Vilka förberedelser krävs i organisationen? • Var börjar man? Prioritering av flöden för att få bäst genomslag. • Hur avgränsar man ett flöde för att det ska vara hanterbart? • Vad innebär värdeflödesanalys och hur går man till väga praktiskt? • Vilka verktyg och metoder börjar man med? • Hur organiserar vi oss och vilka skall vara med i förbättringsarbetet? • Hur styr jag, som ledare, arbetet och får det att rulla på? • Vad ställs det för nya krav på mig som ledare inom en lean verksamhet?

Workshopen leds av de uppskattade Oscar Söderström och Harald Eide, leankonsulter från Sigma. Med förändringsledning i fokus har Harald tagit fram unika metoder och arbetsformer för framgångsrik implementering av lean i offentlig sektor. Med över 25 års erfarenhet har Harald arbetat med de flesta större statliga verk, industriföretag, kommuner och landsting. Oscar Söderström har många års erfarenhet av managementarbete och är specialiserad i lean/six sigma och är tränad i master black belt. Oscar har erfarenhet av leanarbete i både privat och offentlig sektor.

LEAN I STATLIGA VERK OCH MYNDIGHETER

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 juni 2012 PRAKTIKFALL

Skatteverket Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden Lars-Erik Palmgren Västerorts polismästardistrikt Ditte Berglund LEANEXPERTER

Anders Hugnell Implement Lisa de Verdier Motivare WORKSHOP

• Hur du når framgång med ditt leanarbete • Lokalisera dolda förbättringsmöjligheter i din verksamhet • Hur du får dina medarbetare att arbeta med lean på egen hand • Skapa effektivare flöden, minimera slöseriet och kvalitetssäkra dina processer

WORKSHOP

Implementering av lean i verksamheten – viktiga förberedelser och första steget Praktiska verktyg och metoder för att komma igång med lean på rätt sätt för maximal utdelning och glädje av ditt arbete. Under ledning av Harald Eide och Oscar Söderström, Sigma

Con448

Sigma Harald Eide Oscar Söderström

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Lean i statliga verk och myndigheter  

Lyckas med lean! På konferensen lean i statliga verk och myndigheter kommer några av de mest framgångsrika myndigheterna och berättar om hu...