Page 1

Chefsdagarna

Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE

KommunLex AB Jonas Reinholdsson

Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare

Försäkringskassan Therese Karlberg Tomas Sundberg Stiftarna av Independent Living Suzanne Elmqvist Livsanda Assistans AB Maja Koppfeldt Omsorgshuset Kerstin Lundin Wisby Assistans Andreas Lilja Ninna Sjö TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Senaste nytt inom assistans – så påverkas du

Humana Akademin Gunilla Kihlström Helena Thal Hellsten WORKSHOP

AHInteger Annette Högnäs

ETIK

B E M Ö TA N D E

SCHEMALÄGGNING


Presentation Chefsdagarna

Personlig assistans Försäkringskassan och SKL har kommit med förslag om att Försäkringskassan ska ta över huvudmannaskapet för bedömning av personlig assistans. Hur kommer förslaget att påverka dig som chef och hur kommer det att påverka brukarna? Dessutom är förslag om tidsbegränsade tillstånd för assistanssamordning ute, vad ger det för effekter? Förutom dessa nyheter kommer du att på konferensen Chefsdagarna – personlig assistans få lära dig hur du ska hantera dina unika utmaningar som chef för personliga assistenter – arbetsmiljö där lagar krockar, ledning av assistenter på distans och att dina assistenter har ytterligare en chef.

Hur kommer Försäkringskassans förslag om huvudmannaskap och tidsbegränsade tillstånd för assistanssamordning att påverka dig? På konferensen Chefsdagarna – personlig assistans får du lära dig de senaste arbetssätten du behöver för att hantera komplexa situationer. Du får konkreta metoder och instrument som stärker dig i din yrkesroll och gör dig trygg som ledare. Låt dig inspireras och få konkreta arbetssätt för ett tydligare, bättre och enklare ledarskap. På konferensen får du lära dig: • Hur du skapar ett tydligt ledarskap på distans • Att skapa en positiv arbetsmiljö tillsammans med brukaren • Hur ändringar i LSS och andra relevanta lagar kommer att påverka dig

Du kommer att få lyssna till: Hantera konflikter eller förhålla sig till dilemma? Suzanne Elmqvist, Chef på Resursavdelningen Stil, Stiftarna av Independent Living Flexibel och optimerad schemaläggning inom lagens ramar Gunilla Kihlström, utbildningskoordinator och föreläsare, Helena Thal Hellsten, utbildningskoordinator och föreläsare, Humana Akademin Etik och bemötande av den assistansberättigade och närstående Maja Koppfeldt, grundare och VD, Livsanda Assistans AB Varmt välkommen till en unik konferens för dig!

 Lå Projektledare


Program MÅNDAG 5 DECEMBER 2011

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Anna Limmergård, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Hur kommer nyheterna inom LSS och andra relevanta lagar påverka ditt arbete? • De 3 viktigaste nyheterna inom LSS • Lagen om assistansersättning upphör – hur påverkar det dig? • Ändringar i andra lagar som påverkar dig • Viktigt att tänka på när LSS-lagen krockar med arbetsmiljölagen Jonas Reinholdsson Jurist KommunLex AB

11:30 Lunch 12:30 Hantera konflikter eller förhålla sig till dilemma? • Skillnaden mellan problem och dilemma • Vem äger rätten att formulera problemet? • Vem tar ansvar för lösningen? • Hur kan du bidra till perspektivskiften? • Delegerat ledarskap - en modell för självbestämmande Suzanne Elmqvist Chef på Resursavdelningen Stil Stiftarna av Independent Living

13:30 Bensträckare 13:40 Att säkerställa och hitta lösningar kring arbetsmiljön – framgångsfaktorer för en bra arbetsmiljö • Så skapar vi en positiv arbetsmiljö tillsammans med brukaren • Måste assistenterna stå ut med vilket beteende som helst? • 3 framgångsfaktorer till en bra arbetsmiljö • Så arbetar vi effektivt med riskanalyser – för en bra arbetsmiljö • Att hinna med alla brukarsamtal – så lyckas vi med planering och uppföljning Andreas Lilja Ninna Sjö Verksamhetschef Personalchef Wisby Assistans Wisby Assistans

14:40 Eftermiddagskaffe 15:00 Hur kan Försäkringskassans förslag om huvudmannaskap och tidsbegränsade tillstånd för assistanssamordning påverka dig och brukarna? • Hur kan förslaget om huvudmannaskapet påverka dig som chef för personlig assistans och hur påverkas brukarna? • Vad är bakgrunden till förslaget? • Problem och möjligheter med förslaget om huvudmannaskap • Förslaget om att tidsbegränsa tillstånd för assistanssamordning – vad är bakgrunden och hur kan det påverka dig? • Problem och möjligheter med förslaget om tidsbegränsade assistanssamordning Therese Karlberg Tomas Sundberg Verksamhetsområdeschef Verksamhetsutvecklare Försäkringskassan Försäkringskassan

16:00 Att leda på distans – nycklar till ett tydligt ledarskap • Konkreta verktyg för att lyckas med att leda på distans – vad krävs för att leda personer som inte är på kontoret? • Så skapar du vi-känsla trots avstånd • Vikten av att sätta tydliga mål för assistenternas arbetsuppgifter • Hur motiverar du assistenterna att verka mot samma mål, trots att de sällan träffas? Kerstin Lundin VD och arbetsledare Omsorgshuset

17:00 Konferensens första dag avslutas

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. CHEFSDAGARNA – PERSONLIG ASSISTANS

bokning@conductive.se

08-670 84 80


TISDAG 6 DECEMBER 2011

09:00 Effektivare administration – jobba smartare, stressa mindre och fü mer tid Üver! • Myten om �multitasking� och vikten av koncentration • 3 metoder fÜr struktur och ordning pü din dokumentation • Ta kontroll Üver tiden genom att planera och utnyttja den effektivt • Sü använder du �Att gÜra�-listor bäst – undvik att hülla allt i huvudet Maria Breitholtz SÜderstrÜm Produktivitetscoach TimeFinder

10:00 FÜrmiddagskaffe 10:20 Flexibel och optimerad schemaläggning inom lagens ramar • Sü säkerställer du kvaliteten i den personliga assistansen genom god schemaläggning • 3 exempel pü framgüngsrik schemaläggning • Optimera schemaläggningen – praktiska exempel • Sü hittar du exibla lÜsningar som fÜljer lagen Gunilla KihlstrÜm Helena Thal Hellsten Utbildningskoordinator och fÜreläsare Utbildningskoordinator och fÜreläsare Humana Akademin Humana Akademin

11:20 Bensträckare 11:30 Etik och bemÜtande av den assistansberättigade och närstüende • Etik – gränsdragningar fÜr den personliga assistenten. Vad ska du och vad ska du inte gÜra? • Verktyg fÜr etik och bemÜtande • Sü kvalitetssäkrar du bemÜtande och etikfrügor • Vem är chef, egentligen? Maja Koppfeldt Grundare och VD Livsanda Assistans AB

12:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch fÜr workshopens deltagare

 t k  Worp

13:30-17:00 Fü assistenterna att känna stolthet i arbetet – sü bidrar vi chefer till att hÜja statusen Under ledning av Annette HÜgnäs, grundare och kursledare, AHInteger TID & PLATS

ANMĂ„LAN

Konferens 5-6 december 2011 Workshop 6 december 2011 Piperska Muren Scheelegatan 14, Stockholm PRIS

Konferens Workshop

FĂśre 23 sep 6 450 kr 2 950 kr

FĂśre 28 okt 6 950 kr 3 450 kr

Efter 28 okt 7 650 kr 3 450 kr

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con387

I konferenspriset ingür kaffe, lunch och dokumentation. FÜr deltagare pü workshop/fÜrdjupning ingür även lunch dag tvü. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÜrbehüll Vi reserverar oss fÜr fÜrändringar i programmet, prisändringar och mÜjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och Üverlütelse Om du für fÜrhinder och inte kan deltaga kan du alltid Üverlüta din plats till en kollega. Du kan ocksü fü pengarna tillbaka fÜr redan betald deltagarplats fÜrutsatt att din skriftliga a bokning är oss tillhanda senast 3 veckor avbokning eckor fÜre konferensdatum. FÜr fullständiga aavbokningsregler bokningsregler se vür ür hemsida www.conductive.se .conducti e.se

CHEFSDAGARNA – PERSONLIG ASSISTANS

bokning@conductive.se

08-670 84 80


 t k 

Workshop

TISDAG 6 DECEMBER 2011 13:30 – 17:00

Fü assistenterna att känna stolthet i arbetet – sü bidrar vi chefer till att hÜja statusen Som chef fÜr personliga assistenter verkar du troligen i en miljÜ med hÜg personalomsättning, lüg status och inte alltid de mest nÜjda medarbetarna. Under denna eftermiddag für du verktygen och metoderna fÜr att pü bästa sätt motivera dina anställda och fü dem att känna trygghet och stolthet i sitt yrkesutÜvande. Du für mÜjlighet att i en mindre grupp arbeta med fallbeskrivningar, frügor som har dykt upp under konferensen eller frügor som du brottas med regelbundet i din egen verksamhet.

Du für lära dig: • Att pü bästa sätt motivera dina anställda • Arbetshandledning – fü assistenter att tro pü sin kunskap och känna trygghet i sin roll • Strategisk kompetensutveckling fÜr Ükad kvalitet • Kompetens- och yrkeskrav inom assistansyrket – vad ska du tänka pü? • Gränsdragningar i verkställandet – sü kan du resonera

DärfÜr bÜr du gü workshopen Workshopen är ett utmärkt komplement till konferensen där du som chef fÜr personliga assistenter für praktiska tips och verktyg fÜr hur du genom arbetshandledning och kompetensutveckling kan skapa en positiv och utvecklande arbetsmiljÜ. Välkommen till en eftermiddag med münga insikter och inspirerande idÊer som du har stor nytta av i ditt ledarskap.

Workshopen leds av den mycket populära Annette HÜgnäs. Annette är en mycket karismatisk, uppskattad och erfaren fÜreläsare pü grund av sitt stora kunnande inom personlig assistans och är känd fÜr att fü sina ühÜrare att tänka ett steg längre.


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

Chefsdagarna

Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE

KommunLex AB Jonas Reinholdsson

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• När lagar krockar – vad gäller? Försäkringskassan Therese Karlberg Tomas Sundberg

• Spara tid med effektiv administration • Flexibel schemaläggning som följer lagen • Så får ni 100 % nöjda brukare

Stiftarna av Independent Living Suzanne Elmqvist Livsanda Assistans AB Maja Koppfeldt Omsorgshuset Kerstin Lundin Wisby Assistans Andreas Lilja Ninna Sjö TimeFinder Maria Breitholtz Söderström Humana Akademin Gunilla Kihlström Helena Thal Hellsten

• Försäkringskassans nya förslag

WORKSHOP

Få assistenterna att känna stolthet i arbetet – så bidrar vi chefer till att höja statusen Som chef kan du påverka dina anställdas känsla av stolthet, lär dig hur och få nöjdare och gladare assistenter och brukare. Under ledning av Annette Högnäs, AHInteger

WORKSHOP

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Con387

AHInteger Annette Högnäs Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Chefsdagarna - Personlig assistans  

Försäkringskassan och SKL har kommit med förslag om att Försäkringskassan ska ta över huvudmannaskapet för bedömning av personlig assistans....