Page 1

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE

Moderator: Psykiatri Skåne Lena Eidevall

Framgångsfaktorer för ökad tillgänglighet och samverkan

Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson Akademiska sjukhuset i Uppsala Staffan Lundqvist Socialstyrelsen Per Gustafsson Psykiatri Skåne Annika Nilsson Johan Malmberg

Strukturerad samverkan = höjd kvalitet!

BUP Avesta/Hedemora och Landstinget Dalarna Karin Lundgren Kerstin Pennonen FÖRDJUPNING

Per Gustafsson Socialstyrelsen

A N S VA R

SAMVERKAN

K VA L I T E T


Presentation Framtidens barn- & ungdomspsykiatri På konferensen Framtidens barn- och ungdomspsykiatri får du den senaste kunskapen om hur du på det mest effektiva sättet kan arbeta för ökad tillgänglighet och ökad kvalitet. Du får bland annat lära dig vikten av samverkan för att effektivisera resursutnyttjande, hur du förbättrar och minimerar utredningstider samt hur barn- och ungdomspsykiatrin kan utvecklas.

Bli bättre på att bemöta dina yngsta patienter – barn och unga med psykisk ohälsa Du får den senaste kunskapen och uppdaterade metoder som du kan använda för att bli effektivare vid behandling. Konferensen ger övergripande information om olika diagnostiska metoder för bedömning av barn och ungdomar med psykiska problem. Ta chansen och bli bättre på det du gör – ta chansen till en konferens utöver det vanliga! På konferensen får du lära dig: • Ansvar och insatser i förstalinjen respektive inom specialistvården • Metodik för bedömning och uppföljning • Bättre samverkan mellan socialtjänst, polis, skola och sjukvård

Du kommer att få lyssna till: Förbättrat flöde vid utredning – LEAN i praktiken Annika Nilsson, enhetschef och socionom, Psykiatri Skåne Johan Malmberg, sjuksköterska, Psykiatri Skåne Barn och ungdomar med psykisk ohälsa – på rätt vårdnivå, med god kompetens och sedda i sitt sammanhang Karin Lundgren, projektledare i modellområdet psykisk ohälsa barn & unga, Hedemora kommun och Landstinget Dalarna Kerstin Pennonen, chef BUP Avesta och Hedemora Rätt insats på rätt nivå Staffan Lundqvist, utvecklingschef barn- och ungdomspsykiatrin Uppsala län, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Välkommen till 2011 års nationella konferens för barn- och ungdomspsykiatrin!

Ca B Projektledare

FRAMTIDENS BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI 2011

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Program MÅNDAG 28 NOVEMBER 2011

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Moderator Lena Eidevall och projektledare Carolina Boman, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Ökad tillgänglighet och ökad kvalité • Lean – en väg till förbättrade och minimerade utredningstider • Hur kan barn- och ungdomspsykiatrin utvecklas? • Så hittar man struktur för inflöde och utflöde och så utvecklar man det Lena Eidevall FoUU koordinator i Psykiatri Psykiatri Skåne

10:35 Bensträckare med frukt 10:45 Rätt insats på rätt nivå • Så samverkar vi för bättre kvalité och effektivare resursutnyttjande • En behovsstyrd behandlings- och utredningsgång • Vardagsnära insatser på alla nivåer • Basverksamheter – identifiering, stöd och anpassning • Första linjen – där man initialt söker hjälp och stöd • Specialiserade insatser – behandling och utredning • Viktiga satsningar för att klara vårdgarantin • Metodutveckling genom modellkommuner Staffan Lundqvist Utvecklingschef, barn- och ungdomspsykiatrin Uppsala län Akademiska sjukhuset i Uppsala

11:30 Lunch 12:30 Staffan Lundqvist fortsätter 13:20 Bensträckare 13:30 Framgångsfaktorer i samverkan för barnets bästa • Hindrande och främjande faktorer • Regelverk, organisation och synsätt • Interprofessionell samverkan kring barn som far illa Per Germundsson Fil.dr. i handikappvetenskap Örebro Universitet

15:00 Eftermiddagsfika 15:20 Barn och ungdomar med psykisk ohälsa – rätt vårdnivå, med god kompetens och sedda i sitt sammanhang • Så analyserade vi våra verksamheter • Verktyg för kartläggningen • Genom samplaneringsmöten får barn & unga den hjälp de behöver Karin Lundgren Kerstin Pennonen Projektledare i modellområdet Chef för BUP Avesta/Hedemora psykisk ohälsa barn & unga Hedemora kommun och Landstinget Dalarna

16:20 Moderator Lena Eidevall sammanfattar dagen och utrymme för diskussion ges 17:00 Konferensens första dag avslutas

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

FRAMTIDENS BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI 2011

bokning@conductive.se

08-670 84 80


TISDAG 29 NOVEMBER 2011

09:00 FÜrbättrat Üde vid utredning – LEAN i praktiken • Teamets start, syfte och utredningsstruktur • Omställning av olika Üdesmodeller fÜr utredning • Innehüll och struktur vid utredning och behandling – nutid och framtid Annika Nilsson Johan Malmberg Enhetschef och socionom SjukskÜterska Enhet III, BUP Lund Psykiatri Sküne Psykiatri Sküne

09:55 FÜrmiddagskaffe 10:05 Samverkan mellan skola och socialtjänst i praktiken – praktiska erfarenheter och rüd • Hur skolan arbetar med barn och unga som far illa • Hur kan arbetet fÜrbättras och effektiviseras? • Bättre samverkan mellan socialtjänst, polis, skola och sjukvürd – sü jobbar vi ThorbjÜrn Jordansson Fd. FÜrvaltningschef Helsingborgs stad

11:00 Bensträckare 11:10 Frün DSM-IV till DSM-V – vad betyder det fÜr BUP? • Sü skiljer sig DSM-IV frün DSM-V • Vad har DSM-systemet betytt fÜr barnpsykiatrin och vad kan den kommande omarbetningen, som är färdig 2013, tänkas ha fÜr betydelse? • FÜrändringarnas betydelse vid fastställandet av diagnos i ditt vardagliga arbete Per Gustafsson Barnpsykolog Socialstyrelsen

12:00 Lena Eidevall sammanfattar konferensen och utrymme fÜr diskussion ges 12:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch fÜr fÜrdjupningens deltagare

 t k  FĂśr

13:30-16:30 Barn och ungdomar som utmanar – evidensbaserade insatser frün spädbarn till tonüring Under ledning av Per Gustafsson, Socialstyrelsen TID & PLATS

ANMĂ„LAN

Konferens 28-29 november 2011 FĂśrdjupning 29 november 2011 Finlandshuset Snickarbacken 4, Stockholm PRIS

Konferens FĂśrdjupning

FĂśre 9 sep 6 450 kr 2 950 kr

FĂśre 28 okt 6 950 kr 3 450 kr

Efter 28 okt 7 650 kr 3 450 kr

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con382

I konferenspriset ingür kaffe, lunch och dokumentation. FÜr deltagare pü workshop/fÜrdjupning ingür även lunch dag tvü. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÜrbehüll Vi reserverar oss fÜr fÜrändringar i programmet, prisändringar och mÜjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och Üverlütelse Om du für fÜrhinder och inte kan deltaga kan du alltid Üverlüta din plats till en kollega. Du kan ocksü fü pengarna tillbaka fÜr redan betald deltagarplats fÜrutsatt att din skriftliga a bokning är oss tillhanda senast 3 veckor avbokning eckor fÜre konferensdatum. FÜr fullständiga aavbokningsregler bokningsregler se vür ür hemsida www.conductive.se .conducti e.se

FRAMTIDENS BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI 2011

bokning@conductive.se

08-670 84 80


 t k 

Fördjupning

TISDAGEN DEN 29 NOVEMBER KL. 13:30-16:30

Barn och ungdomar som utmanar – evidensbaserade insatser från spädbarn till tonåring BUP utför en del av insatserna för barn och ungdomar med utagerande beteendeproblem. Men det är många verksamheter som kommer i kontakt med dessa barn – BHV, förskola/ skola, skolhälsovård/elevhälsa, barnmedicin, ungdomsmottagningar, socialtjänsten, HVBhem, SiS-institutioner, polisen etc. Problemen är många gånger komplexa och berör flera aspekter av barnets eller ungdomens vardag. De behandlings- och stödinsatser som stöds av forskning utförs också av alla ovanstående aktörer, med påtagliga lokala variationer när det gäller vem som gör vad. Föreläsningen utgår från det vårdprogram för barn och ungdomar med utagerande beteendeproblem som BUP-föreningen tagit fram och ska belysa insatser under. Du får lära dig: • Önskvärda insatser för barn och ungdomar med trotssyndrom och uppförandestörning • Tillse att barn i risk för att utveckla utagerande beteendestörning identifieras • Värdera risk- och stödfaktorer med hjälp av strukturerat bedömningsstöd • Erbjuda stödinsatser under graviditet och spädbarnstid • Behandla samsjuklighet med de insatser som rekommenderas för respektive tillstånd • Tillse att barn inte ”tappas bort” vid kontinuitetsavbrott, t ex vid övergången mellan förskola till skola

Varför en fördjupning? Nyttan med att avsluta konferensen med en fördjupning är att du blir både inspirerad och får tydliga verktyg för att konkretisera nya tankar och idéer. Fördjupningen leds av den mycket populära Per Gustafsson Per Gustafsson är en mycket uppskattad och erfaren föreläsare på grund av sitt stora kunnande inom barnpsykiatrin. Han arbetar som barnpsykiatriker i Linköping samt vid Socialstyrelsen. Per har tillsammans med BUP-föreningen tagit fram ett vårdprogram för barn och ungdomar med utagerande beteendeproblem.

FRAMTIDENS BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI 2011

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE

Moderator: Psykiatri Skåne Lena Eidevall

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Framgångsfaktorer i samverkan för barnets bästa • Förbättrat flöde vid utredning – LEAN i praktiken

Örebro Universitet Per Germundsson

• Ökad tillgänglighet och ökad kvalité

Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson FÖRDJUPNING

Akademiska sjukhuset i Uppsala Staffan Lundqvist Socialstyrelsen Per Gustafsson Psykiatri Skåne Annika Nilsson Johan Malmberg BUP Avesta/Hedemora och Landstinget Dalarna Karin Lundgren Kerstin Pennonen

Barn och ungdomar som utmanar – evidensbaserade insatser från spädbarn till tonåring Föreläsningen utgår från det vårdprogram för barn och ungdomar med utagerande beteendeproblem som BUP-föreningen tagit fram och ska belysa insatser under. Under ledning av Per Gustavsson, Socialstyrelsen

FÖRDJUPNING

Con382

Per Gustafsson Socialstyrelsen

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011  

Psykisk ohälsa bland barn och unga har ökat under de senaste årtiondena. Du som arbetar inom barn– och ungdomspsykiatrin har en stor del i f...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you