Page 1

LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING I DETALJHANDELN inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 november 2011 MO DER ATO R Svensk Handel Bo Svensson PRA KTIK FA L L F R Å N SCA Magnus Nilsson

Höga servicenivåer och träffsäkra prognoser

Carlsberg Kristoffer Andersson Polarn O. Pyret Andreas Pettersson Axfood Fredrik Björnstigen Apoteket AB Jens Boström ICA Kristoffer Widen

Partner:

Venue Retail Group Björn Colérus Stadium Daniel Johansson WOR K S H O P Pär Sandström PSandström Logistics

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Att träffa rätt med dina prognoser • Hur du ökar och behåller en hög servicenivå • Effektiviserad distribution

PROGNOSTISERING – RESURSOPTIMERING – NÖJDA KUNDER


LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING I DETALJHANDELN Stockholm den 14-15 november 2011

Effektiv logistik + nöjda kunder = toppresultat! Logistiken är hjärtat i detaljhandelsruljansen. Det gäller att den fungerar perfekt och håller det som lovats. Genom att pricka rätt med dina prognoser kan du slippa många problem och öka dina vinster. Det är i dagens hårda konkurrens viktigt att ha butiker med rätt fyllnadsgrad. Inga varor – ingen försäljning. Eller kanske värre, lager fyllda till max i en butik som går trögt. En högpresterande logistikorganisation kan vara skillnaden mellan ett okej och ett toppresultat. Resursoptimering och prognostisering är ledord som måste finnas med i det dagliga arbetet och inte bara vara fina ord på möten. Vi ger dig exempel på hur andra har lyckats med detta. Nöjda kunder leder till högre försäljning och bättre resultat. Därför är det viktigt att leverera enligt avtal och i tid. På den här konferensen kommer du att möta logistikchefer från några av de ledande företagen i Sverige. Ta chansen till en konferens utöver det vanliga. Ta chansen och bli bättre på det du gör! DU FÅR LÄRA DIG: • Hur ökade logistikkostnader kan ge minskade totalkostnader • Logistikavdelningens framgångsfaktorer - de belysta och de i skuggan • Förutse flöden och öka servicegraden DU FÅR LYSSNA TILL: Så sparade vi två miljoner kronor på ett år Kristoffer Andersson, logistikchef, Carlsberg Prognoserna som styr logistiken Daniel Johansson, logistikchef, Stadium Från manuella till automatiserade beställningar – utveckling och implementering av autoorder på Axfood Fredrik Björnstigen, Store Replenishment Manager, Axfood Välkommen till en konferens utöver det vanliga!

La Bd Projektledare

LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING I DETALJHANDELN

bokning@conductive.se

08-670 84 80


LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING I DETALJHANDELN MÅNDAG 14 NOVEMBER 2011

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Lina Bylund, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Moderator Bo Svensson, Svensk Handel, inleder konferensen Bo Svensson är Svensk Handels expert på transport- och logistikfrågor samt tullfrågor. Han sitter i styrelsen för Svenskt Näringslivs Transportråd, Stockholm Shippers och Transporttekniska Föreningen. Bo sitter även med i Tullverkets kommitté för förenkling av utrikeshandel och gruppen för produktionsfrågor.

09:45 Varför är prognoser viktiga i Supply Chain? • Så kan du använda prognoser i planeringen, på kort och lång sikt • Hur gör man en bra prognos? • S&OP som en hjälp för att förbättra prognoser Magnus Nilsson European Supply Manager, S&OP process owner SCA 10:35 Bensträckare med frukt 10:50 Genomgång av gruppdisskussion 11:10 Så sparade vi två miljoner kronor på ett år • Ökad spårbarhet öppnade upp för bättre flöden • Förbättring och effektivisering av försörjningslinan med hjälp av LEAN • Resursplanering sparar pengar Kristoffer Andersson Logistikchef Carlsberg 12:00 Moderator sammanfattar förmiddagen 12:15 Lunch 13:15 Polarn O. Pyrets logistik – En förändringsresa från fysisk förflyttning till taktisk varustyrning • Från eget lager till samarbete med tredjepartslogistiker • Rätt KPI: er för att mäta och styra varuflödet • Varustyrningen börjar med tillgänglighet i butik Andreas Pettersson Logistics Manager Polarn O. Pyret 14:10 Bensträckare 14:20 Från manuella till automatiserade beställningar – utveckling och implementering av autoorder på Axfood • Så har vi automatiserat våra beställningar för att alltid ha varor på hyllan • Träffsäkra prognoser hjälper oss att bibehålla en hög servicegrad • Framgångsfaktorer och fallgropar Fredrik Björnstigen Store Replenishment Manager Axfood 15:10 Eftermiddagskaffe 15:30 Ny marknad, nya spelregler, ny distributionslösning • Omregleringens påverkan på Apotekets varuförsörjning • Så har Apoteket byggt sin nya distributionslösning • Fördelarna med en egen distribution Jens Boström Logistikchef Apoteket AB

16:20-17:00 Nätverksmingel och sammanfattning av dagen

LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING I DETALJHANDELN

bokning@conductive.se

08-670 84 80


TISDAG 15 NOVEMBER 2011

09:00 Varuflödesprognoser på ICA • Så jobbar vi med våra prognoser för att styra varorna så effektivt som möjligt • Hur mycket kan man automatisera? • Hur ska automatiska prognoser samverka med användarna? Kristoffer Widen Varuflödeschef Kolonial & Djupfryst ICA 10:00 Förmiddagskaffe 10:20 FUNK(i)-LOGISTICS=Top & Bottom Line Boost • Logistikavdelningens framgångsfaktorer – de belysta och de i skuggan • Intern Transparens; varuflöden är allas engagemang • Logiservice säljer, so let’s make it Funk(i) ”I” som i Inducement, Inflytande och Log(i)stik • Enkla nyckeltal som ger transparens och ökat fokus på sambandet mellan lager, distribution och försäljning Björn Colérus Logistikchef Venue Retail Group 11:10 Bensträckare 11:20 Prognoserna som styr logistiken • Så fortsätter Stadiums logistik att utvecklas och vara framgångsrik – med fokus på kunden i butiken • Våra prognoser och andras prognoser – att kunna reagera snabbt på ändrade förutsättningar • Hur kan ökade logistikkostnader ge minskade totalkostnader? Daniel Johansson Logistikchef Stadium 12:10 Moderator Bo Svensson sammanfattar konferensen 12:20 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch för fördjupningens deltagare 13:30-16:30 Separat bokningsbar workshop Logistikspelet – en chans att testa dina idéer! Under ledning av Pär Sandström, PSandström Logistics TID & PLATS

ANMÄLAN

Konferens 14-15 november 2011 Workshop 15 november 2011 Piperska Muren Sheelegatan 14, Stockholm

Är du medlem i Svensk Handel? Då får du

15% rabatt!

PRIS

Konferens Workshop

Före 26 aug 12 950 kr 3 500 kr

Före 14 okt 13 950 kr 4 000 kr

Efter 14 okt 14 950 kr 4 000 kr

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida www.conductive.se

LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING I DETALJHANDELN

bokning@conductive.se

Konferenskod Con373

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

08-670 84 80


LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING I DETALJHANDELN t k

TISDAG 15 NOVEMBER 2011 13:30-16:30

Testa dina idéer på riktigt, spela

Logistikspelet! Är det där med strategiskt tänk bara akademiskt snömos? Eller räcker det med operativ excellence (dvs en enkel strategi med ett enormt driv)?

WORKSHOP

TISDAG 15 NOVEMBER 2011

Konferensen avslutas med ett företagsspel där du får möjlighet att simulera vad som händer när man exempelvis drar ner på servicenivån eller ökar logistikkostnaderna. Spelet ger dig en unik möjlighet att testa olika strategier innan de sätts in live. Spelet ger dig chans att:

• Träna på sambandet mellan prognosprecision, ledtider, batchstorlekar, lagernivåer, servicegrad, logistikkostnad och lönsamhet för företaget • Lägga en egen strategi och omvandla den till en taktisk plan och sedan sjösätta den i ett operativt spel i konkurrens med andra deltagare • Under trevliga former testa idéer innan du driver dem i verkligheten • Testa om en nischad högkvalitetsstrategi kan slå en lågprisstrategi med hög volym?

Workshopen bygger på ett aktivt deltagande i spel och debatt. Ju mer du engagerar dig desto mer får du ut. Därför bör du gå på workshopen

Här får du en unik möjlighet att testa dina idéer innan du applicerar dem på din egen verksamhet. Du får praktiskt pröva och se vad som händer när man väljer en viss strategi. Tillsammans med de andra deltagarna analyserar du och gör olika val för att sedan se vad som händer med exempelvis kostnader och servicenivåer. Det ger dig en enastående chans att testa olika scenarion som kan vara aktuella för din verksamhet. Missa inte den här chansen att sätta dina idéer på prov!

WORKSHOPEN LEDS AV

Föreläsare och spelledare: Pär Sandström. Pär har tidigare varit framgångsrik logistikchef på Unilever och Stadium. Idag arbetar han med strategiska logistikfrågor som oberoende konsult för bl.a. Riksbanken och flera konsumentvaruföretag. Pär är medlem i Regeringens Logistikforum och sitter i styrelsen för ett par flödesorienterade företag.

LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING I DETALJHANDELN

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING I DETALJHANDELN inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 november 2011

PRAKTIKFA L L F R Å N Svensk Handel Bo Svensson SCA Magnus Nilsson Carlsberg Kristoffer Andersson Polarn O. Pyret Andreas Pettersson Axfood Fredrik Björnstigen Apoteket AB Jens Boström ICA Kristoffer Widen Venue Retail Group Björn Colérus Stadium Daniel Johansson

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Flödesoptimering som ger resultat • Hur kan ökade logistikkostnader ge minskade totalkostnader? • Träffsäkra prognoser hjälper oss att bibehålla en hög servicegrad • Enkla nyckeltal som ger transparens och ökat fokus på sambandet mellan lager, distribution och försäljning

WORKSHOP

Logistikspelet – en chans att testa dina idéer! Ett företagsspel där du får möjlighet att simulera vad som händer när man exempelvis drar ner på servicenivån eller ökar logistikkostnaderna. Spelet ger dig en unik möjlighet att testa olika strategier innan de sätts in live Under ledning av Pär Sandström, PSandström Logistics

WO R KS H O P

Con373

Pär Sandström PSandström Logistics

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Logistik och prognostisering i detaljhandeln  
Logistik och prognostisering i detaljhandeln  

Logistiken är hjärtat i detaljhandelsruljansen. Det gäller att den fungerar perfekt och håller det som lovats. Genom att pricka rätt med din...

Advertisement