Page 1

Förskoleklassdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE

Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog Botkyrka kommun Annika Löthagen Jessica Staaf

Nya pedagogiska verktyg för matte- och svenskundervisningen

Friluftsfrämjandet Kerstin Andersson Malmö högskola Birgit Druid Glentow Kungsgårdens skola Mona Wiklander Linnéuniversitetet Andreas Ebbelind Hanna Palmer Östberga förskolor Micaelha Mannerklev WORKSHOP

Ringsbergsskolan och Linnéuniversitetet Bitten Löfgren Andreas Ebbelind

Boka dig på konferens och workshop och få den populära boken Mattemusik författad av Bitten Löfgren och Andreas Ebbelind

SPRÅK

M AT T E

SAMSPEL


Presentation Förskoleklassdagarna 2011 Konferensen ger dig ett helhetsgrepp om hur du kan arbeta bättre med din förskoleklass. Du får lära dig hur du som pedagog skapar en kreativ och förenklad pedagogik och metoder som underlättar din vardag. Du får pedagogiska verktyg för att på ett bättre sätt kunna arbeta med matte- och svenskundervisningen, samt förbättra det sociala samspelet i gruppen.

Pedagogiska verktyg som fungerar i praktiken! Med hjälp av praktisk vägledning för det pedagogiska vardagsarbetet ger vi dig en inblick i hur du kan förenkla din undervisning och på ett kreativt och lustfyllt sätt förmedla din kunskap vidare. På konferensen får du lära dig: • Praktiska och kreativa arbetssätt för matteutvecklingen i förskoleklassen • Hur du redan i förskoleklassen upptäcker läs- och skrivsvårigheter • Pedagogiska verktyg för språkutvecklingen

Du kommer att få lyssna till: Förskoleklassen och skolreformerna Anna Österlund, undervisningsråd/Director of Education, Förskole & Grundskoleenheten, Skolverket Skriva sig till läsning med hjälp av datorn – en satsning där alla elever lyckas utifrån sina förutsättningar Mona Wiklander, speciallärare, Kungsgårdens skola Praktiska och kreativa arbetssätt för matematikundervisningen i förskoleklassen Andreas Ebbelind, matematiklärare/lärarutbildare Hanna Palmer, doktorand/adjunkt i matematikdidaktik

Med dina frågor i fokus hälsar vi dig välkommen till Förskoleklassdagarna 2011!

Ca B Projektledare

FÖRSKOLEKLASSDAGARNA 2011

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Program ONSDAG 12 OKTOBER 2011

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Carolina Boman, Conductive, hälsar välkommen. 09:35 Förskoleklassen och skolreformerna • Förskoleklassen och skollagen (kapitel 9) • Den nya samlade läroplanen – vad gäller för förskoleklassen? • Planering av förskoleklassen utifrån läroplanens första och andra del Anna Österlund Undervisningsråd/Director of Education Förskole & Grundskoleenheten Skolverket

10:30 Bensträckare 10:40 Rörelsens betydelse för läs- och skrivinlärning • Språk ska byggas utav glädje • Låt oss simma i dimma i en timma och rimma utan att svimma! • Vi hittar på ”Bu, bu, vita spöke, har du …”! • Låt oss lansera tröttbullar och viskpinnar och andra busiga nyord! • Tillsammans med barnen så ska vi upptäcka språkets alla lekrika och lärofulla möjligheter! Clas Rosvall Författare och pedagog

11:30 Lunch 12:30 Clas Rosvall fortsätter 13:30 Bensträckare 13:40 Gruppdynamikens betydelse för förskoleklassen • Exempel på gruppstärkande övningar för er verksamhet • ”Min bästis har hittat en annan” • Pedagogens måsten för att stärka barngruppen • Vikten av god kommunikation med föräldrarna Micaelha Mannerklev Förskollärare Östberga förskolor

14:35 Eftermiddagskaffe 15:05 Förskoleklassens arbete med ord och begrepp gör eleven läs- och skrivberedd • Innehåll och form – två aspekter på läsning och skrivning • Vägen till grafembegrepp • Vad har man förstått när man har ”knäckt koden”? Birgit Druid Glentow f.d. lärarutbildare Specialpedagogutbildningen Malmö högskola

16:00 Skriva sig till läsning med hjälp av datorn – en satsning där alla elever lyckas utifrån sina förutsättningar • Kungsgårdens skolas egen modell för att skriva sig till läsning – så gör man i praktiken • Vilka är vinsterna med att skriv- och lästräna utan penna och vilka elever ska man använda metoden för? • Så får du verktygen att bli en naturlig del av skolarbetet Mona Wiklander Speciallärare Kungsgårdens skola 17:00 Konferensens första dag avslutas

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

FÖRSKOLEKLASSDAGARNA 2011

bokning@conductive.se

08-670 84 80


TORSDAG 13 OKTOBER 2011

09:05 Sü arbetar du aktivt med utomhusundervisning i fÜrskoleklassen • Utomhusmatte • Utomhussvenska • Planering fÜr utomhusundervisning, material och litteratur • FÜrena hand, huvud och hjärtat i lärprocessen • Sü utnyttjar vi omgivningen omkring oss Kerstin Andersson, VD och utbildare �I ur och skur� Friluftsfrämjandet

10:00 FÜrmiddagskaffe 10:30 Praktiska och kreativa arbetssätt fÜr matematikundervisningen i fÜrskoleklassen • Pedagogiska verktyg fÜr din dagliga verksamhet • Enkla verktyg fÜr roligare undervisning • Laborativ matematik och laborativt material fÜr fÜrskoleklassen Andreas Ebbelind Matematiklärare/lärarutbildare Hanna Palmer Doktorand/adjunkt i matematikdidaktik LinnÊuniversitetet

11:30 Praktiska arbetssätt fÜr sprükutvecklingen i fÜrskoleklassen • Hur du bygger ett helt tema med bildskapande, rÜrelse och drama kring en bok • Sü kan du integrera skÜnlitteraturen i din undervisning fÜr att Üka läs- och skrivglädjen • Reektera, diskutera, argumentera – hur kan ni integrerar det redan i fÜrskoleklassen? Annika LÜthagen Jessica Staaf Projektledare Läskampanjen/utvecklingspedagoger Bitr.rektor Barn- och ungdomsfÜrvaltningen Projektledare Läskampanjen/utvecklingspedagoger Botkyrka kommun Barn- och ungdomsfÜrvaltningen, Botkyrka kommun

12:20 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch fÜr workshopens deltagare

 t k  Worp

13:30-16:30 Mattemusik – en metod fÜr lustfyllt lärande Bitten LÜfgren Musiklärare Ringbergsskolan

Boka dig pü konferens och workshop och fü den populära boken Mattemusik fÜrfattad av Bitten LÜfgren och Andreas Ebbelind

Andreas Ebbelind Matematiklärare LinnÊuniversitetet

TID & PLATS

ANMĂ„LAN

Konferens 12-13 oktober 2011 Workshop 13 oktober 2011 Garnisonen Konferens Karlavägen 100, Stockholm PRIS

Konferens Workshop

FĂśre 20 maj 6 450 kr 2 950 kr

FĂśre 16 sep 6 950 kr 3 600 kr

Efter 16 sep 7 650 kr 3 600 kr

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con368

I konferenspriset ingür kaffe, lunch och dokumentation. FÜr deltagare pü workshop/fÜrdjupning ingür även lunch dag tvü. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÜrbehüll Vi reserverar oss fÜr fÜrändringar i programmet, prisändringar och mÜjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och Üverlütelse Om du für fÜrhinder och inte kan deltaga kan du alltid Üverlüta din plats till en kollega. Du kan ocksü fü pengarna tillbaka fÜr redan betald deltagarplats fÜrutsatt att din skriftliga a bokning är oss tillhanda senast 3 veckor avbokning eckor fÜre konferensdatum. FÜr fullständiga aavbokningsregler bokningsregler se vür ür hemsida www.conductive.se .conducti e.se

FĂ–RSKOLEKLASSDAGARNA 2011

bokning@conductive.se

08-670 84 80


 t k 

Workshop

TORSDAG 13 OKTOBER 2011 13:30 – 16:30

Mattemusik En metod för lustfyllt lärande I anslutning till det du har lärt dig under konferensen får du på denna workshop konkreta verktyg för hur du kan utveckla matteundervisningen och öka barnens inlärningsförmåga. Du får möjlighet att arbeta praktiskt med de toner och metoder som lärs ut och inspireras av hur roligt det kan vara för både dig och din klass med matematik. Workshopen blandar teori med praktiska erfarenheter och ger dig konstruktiva arbetssätt och lösningar som du kan ta med hem och använda i din vardag. Tanken är att kunskapen ska sätta sig i muskelminnet, inte bara i huvudet. Kunskapen upplevs med hela kroppen, vilket gör att den blir mycket lättare att minnas. Med musikmatte får eleverna hitta nya ingångar till både matematiken och musiken, ofta utan att de själva märker det. Matten och musiken berikar varandra och vinnarna är eleverna! Du får lära dig: • Hur du arbetar med matte och musik samtidigt för att ge barnen tillfälle att lära med fler sinnen • Arbeta praktiskt med de toner och metoder som lärs ut • Hur du hittar nya undervisningssätt för musik och matte

Därför bör du gå workshopen Workshopen är ett utmärkt komplement till konferensen där du som lärare inom förskoleklass får praktiska och inspirerande verktyg och tips på hur du och din klass kan skapa lärorika och lekfulla lektioner. Dessutom får du möjlighet att i en mindre grupp arbeta med frågor som har dykt upp under konferensen eller som du brottas med regelbundet i din egen verksamhet.

Workshopen leds av de mycket populära och uppskattade föreläsarna Bitten Löfgren och Andreas Ebbelind. Bitten arbetar som musiklärare och föreläsare. Hon har exempelvis tonsatt hela multiplikationstabellen! Andreas arbetar som matematiklärare samt föreläsare. Bitten och Andreas har tillsammans utvecklat arbetsmetoden Mattemusik och författat boken med samma namn!

FÖRSKOLEKLASSDAGARNA 2011

Boka dig på konferens och workshop och få den populära boken Mattemusik författad av Bitten Löfgren och Andreas Ebbelind

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

Förskoleklassdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE

Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog Botkyrka kommun Annika Löthagen Jessica Staaf Friluftsfrämjandet Kerstin Andersson Malmö högskola Birgit Druid Glentow Kungsgårdens skola Mona Wiklander Linnéuniversitetet Andreas Ebbelind Hanna Palmer Östberga förskolor Micaelha Mannerklev WORKSHOP

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Praktiska och kreativa arbetssätt för matematikundervisningen i förskoleklassen • Hur du arbetar aktivt med utomhusundervisning • Gruppdynamikens betydelse för utvecklingen • Praktiska arbetssätt för språkutvecklingen

WORKSHOP

Mattemusik En metod för lustfyllt lärande På workshopen får du lära dig hur du utvecklar mattekunskapen i förskolegruppen via musik, rytmik och rörelse. Genom inspirerande och praktiska metoder får du nya verktyg som förenklar matteinlärning i din klass. Hitta nya matematiska möjligheter med musik och kroppsrytmer!

Under ledning av Bitten Löfgren, Ringsbergsskolan Andreas Ebbelind, Linnéuniversitetet

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Con368

Ringsbergsskolan och Linnéuniversitetet Bitten Löfgren Andreas Ebbelind Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Förskoleklassdagarna 2011  

Vi har valt att göra en djupdykning just för förskoleklassen. Utvecklande arbetssätt, språkutveckling, matematik och socialt samspel står hö...