Page 1

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 oktober 2011 TALARE

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Karolinska Institutet Anna Aldehag

Så utvecklar du ditt rehabiliterande arbete

Rehabguiden Magnus Zingmark Västerbottens läns landsting Susanne Waldau Demensteamet Gästrikland Anna Rosshagen Gävle kommun Ingrid Svedlund Linda Antonsson

Stärk din roll i teamet!

Rehabutveckling Christine Tell WORKSHOP

Örebro universitet Kajsa Lidström Holmqvist

I samarbete med:

B E M Ö TA – R E H A B I L I T E R A – H J Ä L P M E D E L


Presentation Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Varmt välkommen till årets konferens för arbetsterapeuter! Nytt för i år är att vi fokuserar på rehabiliterande förhållningssätt, hur du kan implementera detta i din verksamhet och hur du använder bedömningsinstrumentet COPM. Vi har många inspirerande förläsare som bl.a. kommer att lära dig hur du kan stärka din roll som arbetsterapeut och bli mer synlig i vårdteamet. Du får också lära dig effektiv handledning för att dina arbetsterapeutiska insatser ska förstås och prioriteras.

Lyssna till det senaste inom rehabiliterande förhållningssätt! Missa inte möjligheten att utbyta erfarenheter och kunskap med andra arbetsterapeuter för att stärka dig i din yrkesroll! Låt dig inspireras och ta del av motiverande och konkreta arbetssätt som fungerar i praktiken. På konferensen får du lära dig: • Så får du dina råd och rekommendationer att efterföljas av andra i vårdteamet • Hur du använder bedömningsinstrumentet COPM • Verktygen för att öka brukarens engagemang och ansvar i rehabiliteringsprocessen

Du kommer att få lyssna till: Stärk din yrkesroll i vårdteamet Lena Haglund, Förbundsordförande FSA, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Så får du det rehabiliterande förhållningssättet att fungera i verkligheten Ingrid Svedlund och Linda Antonsson, Leg. Arbetsterapeuter i Gävle kommun Lär dig använda bedömningsinstrumentet COPM – för ökat engagemang och klientansvar Anna Aldehag, Med. Dr och Leg. Arbetsterapeut, Karolinska Institutet

Varmt välkommen!

 Lå Projektledare

ARBETSTERAPEUTENS VIKTIGA ROLL OCH FUNKTION

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Program TISDAG 4 OKTOBER 2011

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Anna Limmergård, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Stärk din yrkesroll i vårdteamet • Hur kan arbetsterapeuten bli mer integrerad i vårdarbetet? • Så undviker ni att man talar förbi varandra i vårdkedjan! • Förstå de olika synsätten inom vården och förbättra dina möjligheter till inflytande Lena Haglund Förbundsordförande FSA, Docent i arbetsterapi Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

10:30 Bensträckare med frukt 10:45 Rehabiliterande förhållningssätt – arbetsterapeutens verktyg för ett gott åldrande! • Vad innebär ett rehabiliterande arbets- och förhållningssätt? • Rehabilitering utifrån ett salutogent synsätt • Självständighetens och delaktighetens betydelse för motivationen hos brukaren • Resultatet av övervård i det långa perspektivet • Hur samverkar värdegrundslagen med det rehabiliterande förhållningssättet? Christine Tell Leg. Arbetsterapeut, MSc, Rehabiliteringsutvecklare Rehabutveckling

11:45 Lunch 12:45 Så får du det rehabiliterande förhållningssättet att fungera i verkligheten • Vår resa mot ett rehabiliterande förhållningssätt • Hur kan du få teamet att ändra sina vanor och rutiner? • Rehabiliterande förhållningssätt – hur gör man när de anhöriga bara vill väl? • Hur skapar vi en meningsfull vardag för individen? • Vad saknas och vad krävs för att kunna arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt? Ingrid Svedlund Linda Antonsson Leg. Arbetsterapeut Leg. Arbetsterapeut Gävle kommun Gävle kommun

13:40 Bensträckare 13:50 Bli en tydligare handledare – så säkerställer du att dina råd och rekommendationer efterföljs • Centrala verktyg för effektiv handledning • Handledning av vårdpersonalen – problem och möjligheter • Använd mål för att stärka effekten av dina insatser – bli tydlig i din dokumentation Magnus Zingmark Leg. Arbetsterapeut Rehabguiden

14:50 Eftermiddagskaffe 15:10 Demens: Bedömning, diagnos och sen då? Arbetsterapeutens insatser ur ett primärvårdsperspektiv • Att tänka på vid bemötande av person med demenssjukdom • Kognitiv behandling och rehabilitering, vad kan vi göra? Exempel på insatser och vardagsproblem • Verktyg för samverkan • Svårare att lära sig nya saker – faktorer att ta hänsyn till Anna Rosshagen Leg. Arbetsterapeut Demensteamet Gästrikland

16:10 Konferensens första dag avslutas

16:10 Nätverksmingel

ARBETSTERAPEUTENS VIKTIGA ROLL OCH FUNKTION

bokning@conductive.se

08-670 84 80


ONSDAG 5 OKTOBER 2011

09:00 Lär dig använda bedÜmningsinstrumentet COPM – fÜr Ükat engagemang och klientansvar • Introduktion till arbetsterapimodellen CMOP-E och dess processmodell CPPF • Sü arbetar du mer klientcentrerat • Lär dig använda intervjuinstrumentet COPM • Sü Ükar du klientens engagemang och ansvar i rehabiliteringsprocessen • Sü använder du COPM som resultatmütt Anna Aldehag Med. Dr. Leg. Arbetsterapeut Karolinska Institutet

10:20 FÜrmiddagskaffe 10:40 Sü arbetar arbetsterapin i Västerbottens läns landsting efter nationella prioriteringsmodellen!

KALENDARIUM HĂ–STEN 2011

• VarfÜr valde vi att arbeta med Üppet prioriteringsarbete inom arbetsterapin? • Vad innefattar nationella prioriteringsmodellen? • Vad krävs fÜr att genomfÜra ett südant arbete fÜr arbetsterapeuten? • Sü gjorde vi i Västerbotten – och sü blev resultatet! • Problem och mÜjligheter ni kan stÜta pü i arbetet • Viktiga framgüngsfaktorer fÜr att fü allt att fungera Susanne Waldau Prioriteringsstrateg Västerbottens läns landsting Susanne är fÜrfattare till boken �Prioritering i Hälso- och Sjukvürden�

Sürvürdsforum 29-39 augusti 2011 Multisjuka äldre 24-25 oktober 2011 Nyckeltal fÜr vürdproduktion 23-24 november 2011

11:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar

Ă„R DU MEDLEM I FĂ–RBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER?

11:30 Lunch fĂśr workshopens deltagare

 t k  Worp

12:30-16:00 Kognitiv rehabilitering och hjälpmedelfÜrskrivning

DĂĽ fĂĽr du 20% rabatt pĂĽ konferens och workshop!

Under ledning av Kajsa LidstrĂśm Holmqvist, Universitetsadjunkt och Leg. Arbetsterapeut vid Ă–rebro universitet

r du Uppge kod �FSA 2011� nä

TID & PLATS

ANMĂ„LAN

Konferens 4-5 oktober 2011 Workshop 5 oktober 2011 Piperska muren Scheelegatan 14, Stockholm PRIS

Konferens Workshop

bokar.

FĂśre 10 juni 6 450 kr 2 950 kr

FĂśre 16 sep 6 950 kr 3 450 kr

Efter 16 sep 7 650 kr 3 450 kr

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con363

I konferenspriset ingür kaffe, lunch och dokumentation. FÜr deltagare pü workshop/fÜrdjupning ingür även lunch dag tvü. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÜrbehüll Vi reserverar oss fÜr fÜrändringar i programmet, prisändringar och mÜjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och Üverlütelse Om du für fÜrhinder och inte kan deltaga kan du alltid Üverlüta din plats till en kollega. Du kan ocksü fü pengarna tillbaka fÜr redan betald deltagarplats fÜrutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor fÜre konferensdatum. FÜr fullständiga avboknings avbokningsregler regler se vür hemsida www.conductive.se

ARBETSTERAPEUTENS VIKTIGA ROLL OCH FUNKTION

bokning@conductive.se

08-670 84 80


 t k 

Workshop

ONSDAG 5 OKTOBER 2011 13:30 – 17:00

Kognitiv rehabilitering och hjälpmedelfÜrskrivning Som arbetsterapeut stÜter du ofta pü frügor om kognitiva nedsättningar och hur du bäst kan hjälpa dina brukare med hjälpmedel. Pü workshopen für du därfÜr chansen att fÜrdjupa dina kunskaper i kognitiv rehabilitering och fÜrskrivning av hjälpmedel. Du für lära dig verktyg fÜr att arbeta med kognitiva funktionsnedsättningar och vad du behÜver beakta vid utprovning och inlärning av nya hjälpmedel.

Du fĂĽr lära dig: • Kognition som en dynamisk samverkan mellan individen, uppgiften och miljĂśn • Kogntivia hjälpmedel som speciďŹ k ĂĽtgärd. Viktiga aspekter vid val och inträning av hjälpmedel • MĂśjligheter och hinder i tekniksamhället • Bakomliggande orsaker till kognitiva nedsättningar • Den senaste forskningen pĂĽ omrĂĽdet

DärfÜr bÜr du gü workshopen Workshopen är ett utmärkt komplement till konferensen där du som arbetsterapeut für praktiska tips och verktyg fÜr hur du ska gÜra arbetsterapeutiska bedÜmningar. Dessutom für du mÜjlighet att i en mindre grupp arbeta med frügor och som har dykt upp under konferensen eller som du brottas med regelbundet i din egen verksamhet.

Workshopen leds av den mycket kunniga arbetsterapeuten och universitetsadjunkten Kajsa LidstrÜm Holmqvist. Hon har tidigare arbetat som hjälpmedelkonsulent inom kognition och kommunikation och forskar nu om kognitiva nedsättningar fÜr personen med fÜrvärv hjärnskada. Hennes kunskap och erfarenhet kommer att ge dig en mycket praktisk kunskap som du kan ta med hem och använda i din verksamhet.

ARBETSTERAPEUTENS VIKTIGA ROLL OCH FUNKTION

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 oktober 2011 TALARE

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Karolinska Institutet Anna Aldehag

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Verktyg för effektivare handledning • Stärk din roll i vårdteamet • Öka klientansvar och engagemang med COPM

Rehabguiden Magnus Zingmark WORKSHOP

Västerbottens läns landsting Susanne Waldau Demensteamet Gästrikland Anna Rosshagen Gävle kommun Ingrid Svedlund Linda Antonsson

Kognitiv rehabilitering och hjälpmedelförskrivning Praktisk workshop där du lär dig hitta rätt hjälpmedel för dina brukare Under ledning av Kajsa Lidström Holmqvist, Örebro universitet

Rehabutveckling Christine Tell WORKSHOP

Con363

Örebro universitet Kajsa Lidström Holmqvist

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion  

På årets konferens kommer du att lära dig hur du arbetar praktiskt med rehabiliterande förhållningssätt. Vi tar upp viktiga frågor såsom han...

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion  

På årets konferens kommer du att lära dig hur du arbetar praktiskt med rehabiliterande förhållningssätt. Vi tar upp viktiga frågor såsom han...

Advertisement