Page 1

MÄT OCH STYR FORSKNING OCH UTVECKLING inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TAL AR E F R Å N Ericsson Research Jan Färjh

Lönsam FoU – identifiera rätt nyckeltal

Atlas Copco Secoroc Mattias Rehnström Sandvik Materials Technology Pasi Kangas Elekta Instrument AB Måns Barsne Arla Robert Svanberg Pricer AB Nils Hulth Ivolver Håkan Swan Scania Peter Palmér WO R KS H O P Stefan Cedergren Mälardalens Högskola

I N D U S T R I A L E V O LV E R

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• KPI:er för en effektiv FoU med rätt fokus • Förutsättningar för framgångsrik innovation • Styrning av globalt FoU-arbete I N N O VAT I O N – M Ä T N I N G – U P P F Ö L J N I N G


MÄT OCH STYR FORSKNING OCH UTVECKLING Stockholm den 30-31 augusti 2011

Mätning och uppföljning i praktiken Få företag mäter idag systematiskt sin FoU-avdelnings prestationer. Genom nyckeltalen kan du bevisa att din FoU-avdelning levererar värde. Nyckeltal valda med eftertanke hjälper dig också att skapa en effektiv organisation som arbetar med rätt fokus. Vad kännetecknar ett lönsamt FoU-projekt? Om du kontinuerligt kan ta pulsen på ett utvecklingsprojekt istället för att mäta resultatet när det är klart är mycket vunnet. Genom att utvärdera rätt mätetal kan du i ett tidigt stadium hitta och snabbt avsluta olönsamma projekt. PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: • KPI:er som mäter värde från projektstart till -avslut • Grundförutsättningarna för en innovativ organisation • Hur du mäter och förbättrar produktutvecklingseffektiviteten

DU FÅR LYSSNA TILL: Styr och samordna global produktutveckling Mattias Rehnström, Lean R&D Coordinator Worldwide, Atlas Copco Secoroc Innovation och forskning – från idé till verklighet genom mätning och uppföljning Jan Färjh, Vice President, Global Head of Ericsson Research Miniworkshop Lean FoU – mätetal som ger rätt fokus i Scanias utvecklingsprocesser Peter Palmér, Senior Manager Process Support R&D, Scania På konferensen Mät och styr FoU får du chansen att kika in bakom kulisserna på Sveriges ledande FoUavdelningar. Hur arbetar de med att mäta och styra effektivare FoU-processer? Lär dig att maximera din FoU-avdelning genom att sätta nyckeltal på era prestationer och fokusera på rätt saker. Passa dessutom på att knyta kontakt med forskare och utvecklare från hela Sverige. Varmt välkommen på konferens!

Ka Mνssо Projektledare

MÄT OCH STYR FORSKNING OCH UTVECKLING

bokning@conductive.se

08-670 84 80


MÄT OCH STYR FORSKNING OC OCH UTVECKLING TISDAG 30 AUGUSTI 2011

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Karolina Magnusson, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Styr och samordna global produktutveckling – lokala och globala projekt i samma projektmodell • Indien, USA och Fagersta – alla arbetar på exakt samma sätt • Optimalt nyttjande av resurser och medarbetare som trivs bättre • Synkroniseringsplanen – rätt person gör rätt sak vid rätt tidpunkt • Resultatet i hårda siffror – levererar vi bättre? Mattias Rehnström Lean R&D Coordinator Worldwide Atlas Copco Secoroc 10:30 Bensträckare med frukt 10:40 Verktyg och förutsättningar för framgångsrik innovation – audits, strategier och attityder • Innovationsaudit – så har den lett fram till en innovationsstrategi • Verktyg för att öka innovationsförmågan – praktikfall från Elektas verksamhet • FoU i nära samarbete med partners – framgångsfaktorer och fallgropar • Att mäta innovation och dess bidrag till företaget – är det möjligt? Måns Barsne Vice President R&D Neuro & Stereotactic Systems Elekta Instrument AB 11:30 Lunch 12:30 Arlas innovationsprocess – gör rätt från projektstart till -avslut • Värdeskapande KPI:er som tar pulsen på FoU-arbetet och avslöjar olönsamma projekt • Fokus på att genomföra RÄTT projekt och på att genomföra projekten RÄTT – hur lyckas du med det? • Så ger Lean Arlas FoU-projekt rätt grundförutsättningar • Så arbetar Arla med golden questions för smärtfri överlämning mellan avdelningar Robert Svanberg Innovation Director Arla 13:30 Bensträckare 13:40 Visuella ledningssystem – planering, styrning och uppföljning av FoU-projekt i realtid • Så kan gruppen planera och styra FoU-arbetet i realtid – från projektstart till avslut • Hitta värde och eliminera slöseri i produktutvecklingsprocessen • Utnyttja det visuella systemet för att skapa och följa upp lämpliga mätetal som lägger grunden till sunda arbetssätt Håkan Swan VD Ivolver I N D U S T R I A L E V O LV E R 15:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande 15:30 Miniworkshop! Lean FoU – mätetal som ger rätt fokus i Scanias utvecklingsprocesser Under den här interaktiva punkten får deltagarna möjlighet att dels lyssna till Peter Palmér men även diskutera och arbeta i mindre grupper. • • • •

Nyckeltal för produktutvecklingen och dess stödfunktioner Använder de olika avdelningarna samma mätetal? Om inte, vad innebär det? Så definierar Scania nyckeltal som ger organisationen rätt fokus och arbetssätt Vad är ett bra nyckeltal och hur ser man till att det ger önskat resultat inom FoU? Diskussion kring nyckeltal och mätmetoder Peter Palmér Senior Manager Process Support R&D Scania 16:30 Konferensens första dag avslutas MÄT OCH STYR FORSKNING OCH UTVECKLING

bokning@conductive.se

08-670 84 80


ONSDAG 31 AUGUSTI 2011

09:00 Innovation och forskning – från idé till verklighet genom målsättning och uppföljning • Innovations- och strategiprocesser på Ericsson Research • Vad bör en forskningsorganisation leverera till resten av företaget? • KPI:er som lägger grunden för en effektiv FoU-organisation – vad väljer vi att mäta? • Väldefinierade mål och uppföljning av verksamheten • Så sätter vi mål – och så går vi tillväga för att nå dem Jan Färjh Vice President, Global Head of Ericsson Research Ericsson Research 10:00 Förmiddagskaffe 10:20 Kortare ledtid och fler produkter för ökad konkurrenskraft – Sandvik slipar sin affärsmodell • Sandvik arbetar sig uppåt i värdekedjan – så har vi gått från stora bulkråvaror till unika kundlösningar • Så ger marknadsanalyser nya möjligheter och produktutvecklingsprojekt • Effektiv idégenerering – så fångar du upp och vidareutvecklar idéer • Vad vi gör med idéer som inte passar in i Sandviks strategi eller organisation? Pasi Kangas Forskningschef Heating Technology Sandvik Materials Technology 11:20 Bensträckare 11:30 FoU-avdelningen som skaffade sig snabba reflexer • Har du förutsättningar för flexibilitet och snabbhet? Så utnyttjar du det på bästa sätt! • Från veckogamla rapporter till dagsfärsk uppdatering – så gör lean att FoU-avdelningen reagerar blixtsnabbt • Marknadsdriven och pragmatisk teknikutveckling • Prototyping – tidig, snabb feedback från kunderna garanterar att du utvecklar rätt produkter Nils Hulth Vice President Research and Product Development Pricer AB 12:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch för workshopens deltagare 13:30 – 16:30 Separat bokningsbar workshop Verktyg för att mäta effektivitet i produktutvecklingen Under ledning av Stefan Cedergren, biträdande universitetslektor, Mälardalens Högskola

TID & PLATS

ANMÄLAN

Konferens 30-31 augusti 2011 Workshop 31 augusti 2011 Stockholm Lokal meddelas inom kort, se hemsida för mer information PRIS

Konferens Workshop

Före 6 maj 12 950 kr 3 500 kr

Före 17 juni 13 950 kr 4 000 kr

Efter 17 juni 14 950 kr 4 000 kr

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler g se vår hemsida www.conductive.se MÄT OCH STYR FORSKNING OCH UTVECKLING

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con355

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

bokning@conductive.se 08-670 84 80


MĂ„T OCH STYR FORSKNING OC OCH UTVECKLING

t k 

ONSDAG 31 AUGUSTI 2011 13:30-16:30

Verktyg fĂśr att mäta effektivitet i produktutvecklingen I anslutning till konferensen har du mĂśjlighet att gĂĽ pĂĽ workshopen Verktyg fĂśr att mäta effektivitet i produktutvecklingen. Tillsammans med Stefan Cedergren som har doktorerat i ämnet djupdyker du i vilka mätetal och metoder som egentligen är relevanta att använda inom produktutveckling. Traditionellt sett fokuserar de esta mätetal pĂĽ tid och kostnad, sĂĽdant som är lätt att kvantiďŹ era men inte nĂśdvändigtvis reekterar vad som är viktigt fĂśr att bli framgĂĽngsrik. Genom att istället fokusera pĂĽ framgĂĽngsfaktorer och kriterier fĂśr

WORKSHOP

WORKSHOP

effektivitet tar du de fĂśrsta stegen mot ett mätetalssystem som stĂśdjer och uppmuntrar till effektiv produktutveckling. FokusomrĂĽden: • Nyckeltal fĂśr efďŹ ciency och effectiveness – tvĂĽ viktiga dimensioner fĂśr effektivitet

• Modeller fÜr nyckeltal som mäter värde under projektets güng – inte resultatet efterüt • Modeller fÜr att designa mätetal utifrün framgüngsfaktorer • Indikatorer som kan användas under utvecklingen av nya produkter

Hur mäter du effektivitet i produktutvecklingen – egentligen? Välkommen till en workshop där du für arbeta praktiskt i mindre grupper. Främst med frügor kring mätetal och metoder fÜr effektivitetsmätning i utvecklingsprocessen men workshopens fokus kommer att anpassas efter ditt och de andra deltagarnas intresse.

WORKSHOPEN LEDS AV

Stefan Cedergren, biträdande universitetslektor pü Mälardalens hÜgskola. Stefan Cedergren har de senaste fyra üren studerat hur ett antal stora fÜretag arbetar med nyckeltal inom sin produktutveckling. Han har även arbetat som konsult mot industrin inom omrüdet fÜr att stärka fÜretags arbete med sin produktportfÜlj. Vidare har han erfarenhet av att hülla i workshops och fÜrmedla kunskap anpassad till olika verksamheter.

MĂ„T OCH STYR FORSKNING OCH UTVECKLING

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

MÄT OCH STYR FORSKNING OCH UTVECKLING inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

TALAR E FR Å N Ericsson Research Jan Färjh Atlas Copco Secoroc Mattias Rehnström Sandvik Materials Technology Pasi Kangas

UR PROGRAMMET

• KPI:er för en effektiv FoU med rätt fokus • Hitta värde och eliminera slöseri i produktutvecklingen • Prototyping – tidig, snabb feedback från kunderna • Verktyg för ökad innovationsförmåga

Elekta Instrument AB Måns Barsne Arla Robert Svanberg Pricer AB Nils Hulth Ivolver Håkan Swan Scania Peter Palmér

WO R KS H O P

WORKSHOP

Verktyg för att mäta effektivitet i produktutvecklingen Workshopen fokuserar på modeller och mätetal som speglar det som är viktigt för framgångsrik FoU, inte på det som är lätt att mäta. Hur mäts effektivitet i produktutvecklingen – egentligen? Under ledning av Stefan Cedergren, MDH

Con355

Stefan Cedergren Mälardalens Högskola

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Mät och styr forskning och utveckling  

Få företag mäter idag systematiskt sin FoU-avdelnings prestationer. Genom nyckeltalen kan du bevisa att din FoU-avdelning levererar värde. N...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you