Newsletter UVT - iunie 2019

Page 1

Atmosferă de festival la UVT Liberty Marathon 4 Universitatea de Vest din Timișoara, exemplu de bune practici în domeniul antreprenorial și al inovării - pag. 4 4 „Reflecții vizuale”, la cei 75 de ani de existență a UVT - pag. 14 4 Consorțiul „Universitaria” – viitorul învățământului superior românesc de calitate - pag. 17

NEWSLETTER Universitatea de Vest din Timișoara Nr. 87 - iunie 2019


2


CUPRINS

IUNIE 2019

EVENIMENTE Universitatea de Vest din Timișoara, exemplu de bune practici în domeniul antreprenorial și al inovării / 4 „Reflecții vizuale”, la cei 75 de ani de existență a UVT / 7 Consorțiul „Universitaria” – viitorul învățământului superior românesc de calitate / 8

COMPETIȚII Facultatea de Drept își premiază câștigătorii din concursurile studențești naționale și internaționale / 9 ¼ din circumferința Pământului în pas alergător Atmosferă de festival la UVT Liberty Marathon / 11

CONFERINȚE Manifestare științifică și culturală de anvergură internațională la Universitatea de Vest din Timișoara: a VIII-a ediție a colocviului romanității / 13

PROIECTE Deschiderea proiectului Educational and Networking Tools on development of Authentic Performance for professional integration – PAN (eMS RORS-215) / 14 InnoHPC – calcul de înaltă performanță pentru dezvoltarea regiunii Dunării / 15

DIVERSE Momente teatrale în debutul verii

/ 16

Performance-uri, invenții și expoziții, pe agenda FAD

/ 18

3


EVENIMENTE

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, EXEMPLU DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIAL ȘI AL INOVĂRII Studiul elaborat sub egida OECD și a Comisiei Europene, realizat de HEInnovate sub titlul “Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Romania 2019”, a fost prezentat într-un eveniment distinct, desfășurat sub egida Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, în 20 și 21 iunie, la București, în evenimentul public “Supporting Innovation and Entrepreneurship in and through Higher Education”. Cu ocazia lansării raportului de țară au fost prezenți peste 200 de reprezentanți ai unor universități de prestigiu din Europa, centre de antreprenoriat și inovare, policy makers, profesori și cercetători. Instrumentul HEInnovate a fost aplicat în România în ultimii ani. Pe lângă datele colectate, experții OECD și ai Comisiei Europene au făcut vizite de lucru pentru a evalua strategiile universităților din România în domeniul antreprenorial și al inovării. Cele opt dimensiuni specifice ale studiului HEInnovate în România au fost: • leadership și guvernanță, • educația antreprenorială, • pregătirea și suportul acordat antreprenorilor, • capabilități pentru digitalizare,

• schimbul de cunoștințe, • colaborarea cu mediul de afaceri, • internaționalizarea, • măsurarea impactului. „Studiul arată că în cadrul Universității de Vest din Timișoara există o agendă pentru antreprenoriat, devenită prioritară, care se regăsește într-o serie de acțiuni strategice ale universității, acestea fiind date ca exemplu în raportul HEInnovate. Evaluatorii au subliniat faptul că acest angajament reprezintă fundamentul orientării antreprenoriale a universității. Sunt bucuros pentru faptul că, în urma eforturilor depuse de echipa managerială a UVT în ultimii zece ani, orientarea universității noastre, ca factor educativ pentru viitorul antreprenorial al absolvenților, a ajuns să producă efecte multiple, pozitive și vizibile, apreciate la nivelul cel mai înalt în comisiile de experți ale Uniunii Europene. Este un rezultat pentru care am investit multe eforturi și pe care îl considerăm un adevărat resort motivațional pentru ca să ne dezvoltăm și să consacrăm prezența Universității de Vest din Timișoara în elita universităților europene ce își pregătesc eficient absolvenții pentru antreprenoriat”, a subliniat rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

4


UVT – UNIVERSITATE ANTREPRENORIALĂ ȘI INOVATIVĂ, DESCHISĂ CĂTRE COMUNITATE În privința orientării antreprenoriale, raportul a scos în evidență faptul că în România există puține universități care au un model de coordonare și integrare a activităților antreprenoriale și de conectare a acestora cu ecosistemele antreprenoriale locale sau regionale. În privința rolului pe care Universitatea de Vest din Timișoara îl are în cadrul ecosistemului antreprenorial, studiul scoate în evidență faptul că instituția este un promotor de primă vizibilitate, încurajând antreprenoriatul și inovarea pentru dezvoltarea socială și economică. Un alt obiectiv al studiului a fost acela de a urmări dacă universitățile analizate susțin prin diverse forme finanțarea antreprenoriatului și inovarea. Universitatea de Vest din Timișoara a fost dată ca exemplu deoarece și-a asumat coordonarea proiectelor de finanțare „România Start-up Plus”. O strategie de succes recomandată a fost aceea de a alinia strategia universităților cu cele ale finanțatorilor și investitorilor și susținerea noilor start-upuri incubate de universitate. Rolul unei universități antreprenoriale și inovative este de a genera afaceri noi, iar în acest sens, spin-off-urile reprezintă un obiectiv central. În raport, Universitatea de Vest din Timișoara este dată ca exemplu național deoarece a creat Oficiul pentru Transfer Tehnologic și Proprietate intelectuală pentru a promova inovarea și activitățile antreprenoriale. Este subliniată implicarea în comunități locale și internaționale, organizarea de workshop-uri și întâlniri cu profesioniști din domenii variate, dar și training-

uri în domenii precum automotive, Internet of Things, sau Industry 4.0. În privința acordării de finanțări pentru antreprenori, Universitatea de Vest este din nou menționată pozitiv în acest raport, pe de-o parte cu programele de finanțare România Start-up Plus, dar și pentru accesul în rețele de tip venture capital, sau în alte incubatoare și acceleratoare de afaceri. Digitalizarea și rolul tehnologiilor în educația antreprenorială este o altă dimensiune a studiului HEInnovate. Dimensiunea digitală atât în educație cât și în susținerea demersurilor antreprenoriale este mai puțin întâlnită în instituțiile analizate, fiind recomandată o mai mare utilizare a instrumentelor digitale în universități și focusarea pe domenii specifice ale economiei digitale. Universitățile antreprenoriale și inovative au ca și caracteristică fundamentală conectarea cu ecosistemul antreprenorial regional din care fac parte. Prin urmare, conexiunile universităților cu stakeholderii care definesc ecosistemul antreprenorial și de inovare sunt fundamentale pentru o dezvoltare sustenabilă. În acest sens, a fost remarcată strategia SAS a UVT, prin intermediul căreia activitățile desfășurate sunt conectate la principalele ecosisteme antreprenoriale și de inovare din România. Seria de activități ale SAS a UVT au în vedere conectarea cu resursele ecosistemului antreprenorial și de inovare regional, dar și sinergii cu alte programe naționale și internaționale, pentru a susține dezvoltarea potențialului antreprenorial și de inovare al universității.

CULTURA ANTREPRENORIALĂ PENTRU STUDENȚI recruta și colabora cu profesioniști din mediul antreprenorial și de afaceri. Cel de-al doilea pilon al studiului HEInnovate cuprinde informații relevante despre analiza educației antreprenoriale în instituțiile de învățământ superior din România. Educația antreprenorială presupune explorarea unor metode inovative de predare și implică parcurgerea diverselor etape atât în dobândirea unor abilități fundamentale cât și cunoștințe despre demararea și conducerea unei afaceri. Consultanții OECD consideră că în România în momentul de față nu există un cadru inovativ coerent pentru educația

Universitatea de Vest din Timișoara fost remarcată, alături de Universitatea Politehnică din București, pentru conturarea celor mai bune programe antreprenoriale destinate mediului studențesc din întregul sistem universitar românesc. Merită subliniată calitatea implicării tuturor stakeholderilor interni, dar și a angajaților universității, care au un rol esențial în susținerea unei agende pentru antreprenoriat și inovare. În acest sens, sinergia generată, cultura colaborativă și eliminarea barierelor în UVT sunt date ca exemple pentru a implementa mai eficient agenda antreprenorială. La fel, a fost subliniată și deschiderea de a

5


antreprenorială și pentru dobândirea unor abilități practice în domeniul antreprenoriatului și inovării. Aceste abilități presupun dobândirea unor abilități și competențe pentru dezvoltarea unei gândiri antreprenoriale care de cele mai multe ori este asociată cu abilitatea de a rezolva probleme utilizând o varietate de metodologii, o abordare inter-disciplinară, abilități soft, de comunicare, management, organizaționale etc. Experții sugerează că acestea pot fi obținute prin învățare „bazată pe probleme”, interdisciplinaritatea cursurilor, internship-uri și sarcini pe

care studenții să le realizeze în echipă. În cazul Universității de Vest din Timișoara, un aspect pozitiv, subliniat în raport, constă în crearea și consolidarea entității denumite „Asociații Antreprenoriale Studențești”, unde se pregătesc, într-o manieră informală, cu metodologiile cele mai noi, abilități antreprenoriale și creative ale studenților participanți în cadrul programului de incubare „Ustart”, al Școlii de Vară de Antreprenoriat și Inovare „Stino”, dar și în cadrul „Students Innovation Challenges”.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII CULTURII ANTREPRENORIALE DIN UVT, APRECIATE ÎN CADRUL RAPORTULUI HEINNOVATE 2019 între principalele comunități profesionale și implicarea stakeholderilor universității în aceste activități comune. 12. Bunele practici ale UVT includ și parteneriatele cu ADR Vest, în domeniul specializării inteligente. 13. Altă dimensiune a bunelor practici este dată de cele cinci proiecte “România Start-up Plus”, gestionate de UVT. 14. Programele de antreprenoriat ale SAS UVT: „Ustart” – primul program de incubare al UVT, „Stino” – Școala de Vară de Antreprenoriat și Inovare Students Innovation Challenges pe care SAS UVT le desfășoară alături de companiile și instituțiile din Timișoara. 15. Au o bună vizibilitate seria de activități Minds Hub, desfășurate în centrul din Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul UVT. 16. La fel, sunt de remarcat și parteneriatele cu Junior Achievement România, “Innovation Labs”. 17. Nu în ultimul rând, pentru această situare excepțională a UVT în universul antreprenorial academic românesc au contribuit major și calitatea și cunoștințele experților UVT care scriu proiecte pentru accesarea fondurilor structurale. Rezultatele studiului anual elaborat sub egida OECD și a Comisiei Europene și realizat prin HEInnovate au fost generate printr-un instrument de colectare a datelor aplicat în România în ultimii ani. Pe lângă datele colectate, experții OECD și ai Comisiei Europene au făcut vizite de lucru pentru a evalua strategiile, din care s-au conturat cele mai multe dintre observațiile și datele concrete calitative ce au condus la structurarea raportului final pentru 2019.

1. Existența unei agende antreprenoriale solid conturate. 2. UVT a devenit un hub antreprenorial la nivel regional prin acțiunile sale. 3. Este de remarcat activitatea Centrului pentru Transfer Tehnologic și colaborarea acestuia cu principalele companii din regiune. 4. Se poate defini precis prin indicatori și programe rolul strategic pe care UVT și l-a asumat la nivel de ecosistem antreprenorial regional și de inovare în susținerea startup-urilor regionale prin programele de educație pe care le desfășoară. 5. Se remarcă derularea programelor de finanțare “România Start-up Plus”, pe care UVT și le-a asumat. 6. Un mare avantaj în consolidarea culturii antreprenoriale a UVT este dat de dezvoltarea infrastructurii educaționale digitale a universității în parteneriat cu alte companii, așa cum este și în cazul „Atelierului Digital Google” și „Minds Hub”, sau în cazul cursurilor din domeniul marketingului digital și al abilităților digitale. 7. În același sens de dezvoltare se situează și angajamentul UVT pentru internaționalizare. 8. Complementar. Se remarcă acțiunile desfășurate de UVT pentru maparea poziției universității în domeniul științei și cercetării și raportarea la competitori. 9. Au un rol important și programele formale și informale de educație antreprenorială din cadrul UVT. 10. Se poate vorbi chiar despre un rol strategic al UVT în dinamica economică și antreprenorială în România. 11. Experții au sesizat, de asemenea, rolul Oficiului pentru Transfer Tehnologic în realizarea de sinergii

6


EVENIMENTE

„REFLECȚII VIZUALE”, LA CEI 75 DE ANI DE EXISTENȚĂ A UVT Evenimentele prilejuite de aniversarea a 75 de ani de la înființarea Universității de Vest din Timișoara, în anul 1944, prin Decret Regal, de către Majestatea Sa, Regele Mihai I al României continuă pe tot parcursul anului 2019, un an în care UVT are ocazia de a sărbători în mijlocul întregii comunități trecutul, prezentul și viitorul instituției. Cadrele didactice ale Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, artiști plastici consacrați, cu zeci de expoziții în țară și străinătate și cu lucrări în numeroase colecții din galerii de artă naționale și din străinătate, își expun operele în Capitală, în Sala Rotondă a Teatrului Național din București (TNB). Vernisajul expoziției „Reflecții vizuale” a avut loc în data de 18 iunie, în compania unor invitați speciali, precum managerul general al TNB, maestrul Ion Caramitru, Ministrul Culturii și Identității Naționale, dl. Valer Daniel Breaz, Secretarul de Stat din cadrul MEN, dl. Gigel Paraschiv, scriitorul Ioan T. Morar (alumnus UVT), precum și multe alte personalități și reprezentanți ai conducerii instituției noastre, cuvântul de deschidere fiind rostit de către prof. univ. dr. Cristian Robert Velescu, cunoscut istoric și critic de artă.

În cadrul expoziției „Reflecții vizuale” participă cu lucrări de grafică, pictură, sculptură, ceramică și instalații, artiștii - dascăli timișoreni: Vică Adorian, Dacian Andoni, Daniel Apostu, Eugen Barzu, Călin Beloescu, Constantin Catargiu, Dana Catona, Daniela Constantin, Cristina Daju, Laura Duduleanu, Matei Gașpar, Victor Gingiu, Gloria Grati, Alexandru Jakabhazi, Gabriel Kelemen, Rudolf Kocsis, Adriana Lucaciu, Ioan Pop, Liliana Popa, Smaranda Moldovan, Andreea Palade Flondor, Andrei Părăușanu, Bogdan Rața, Cristian Sida, Mihai Zgondoiu.

7


EVENIMENTE

CONSORȚIUL „UNIVERSITARIA” – VIITORUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR ROMÂNESC DE CALITATE În cadrul Reuniunii Consorţiului Universitaria, care a avut loc la Iași, în perioada 21 - 23 iunie 2019, reprezentanţii Universităţii din Bucureşti, Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universităţii de Vest din Timişoara, Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au dezbătut starea actuală a învățământului superior românesc, nevoile și problemele cu care se confruntă acesta în vederea identificării unor posibile soluții comune. Membrii fondatori au hotărât, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la prima întâlnire a grupului format din cele mai importante universități românești, înființarea Fundației „Consorțiul Universitaria” cu scopul de a dezvolta și de a susține proiecte comune vizând activitatea de cercetare, activitatea didactică și alte aspecte ale vieții academice. După ce, în 2018, Universitatea de Stat din Moldova a primit statutul de membru asociat al Consorțiului, la lucrări a participat și Rectorul universității din Chișinău, domnul prof. univ. dr. Gheorghe CIOCANU, care a împărtășit participanților experiența dobândită în urma implementării unui important proiect în domeniul realității virtuale și augmentate. Totodată, acesta și-a exprimat dorința unei cooperări fructuoase care să ducă la identificarea și implementarea unor soluții comune la problemele similare cu care universitățile din România și Universitatea de Stat din Moldova se confruntă. Consorțiul „Universitaria” a început demersurile pentru includerea universităților din România în analizele și statisticile realizate de Asociația Universităților Europene (EUA). Directorul pentru guvernanță, politici publice și finanțare al Asociației, domnul Thomas Estermann, prezent la lucrările din plen ale Consorțiului, și-a exprimat dorința în acest sens, vorbind despre provocările cu care se confruntă astăzi universitățile în contextul global imprevizibil și competitiv. La reuniune au participat, cu rol de invitați, reprezentanți ai Grupului Russell, un consorțiu format din cele mai importante universități britanice, care au vorbit despre faptul că, indiferent de punerea sau nu în practică a Brexitului, colaborarea universităților din Marea Britanie cu universitățile de prestigiu din Uniunea Europeană trebuie să continue. Universitățile din Consorțiu vor dezvolta, astfel, proiecte comune de cercetare - inovare cu partenerii

din Grupul Russell. „Ne dorim ca această colaborare să se realizeze, pe cât posibil, începând de la firul ierbii – cu cercetători și colective de cercetare, iar noi să îi sprijinim sistemic, logistic și financiar”, a declarat domnul prof. Michael Arthur, președinte al University College London Chair al Grupului Russell. Prezent la lucrările Consorțiului, domnul Ionuț Stanimir, director executiv în Direcția de Marketing și Comunicare a Băncii Comerciale Române (BCR), partener principal al evenimentului, a propus realizarea unui nou „contract social” prin care România să atingă prosperitatea prin educație. În acest sens, BCR va oferi un grant pentru realizarea, de către fiecare dintre universitățile din Consorțiu, a unei cercetări ale cărei rezultate vor fi prezentate public la următoarea reuniune a Consorțiului „„Universitaria”. În cadrul lucrărilor, s-a propus înființarea unui consorțiu al muzeelor universitare, având în vedere necesitatea unui cadru legislativ adecvat pentru acestea și dorința introducerii unor linii de finanțare destinate acestor instituții. Cele cinci universități au consimțit nevoia unui parteneriat solid cu Ministerul Educației Naționale, prin care să fie mai ușor identificate soluțiile optime la problemele cu care acestea se confruntă. Consorțiul „Universitaria” consideră esențială și necesară finanțarea pe bază de competiție din partea CNFIS. Aceasta trebuie făcută după criterii predictibile, care să nu se schimbe pentru cel puțin o perioadă de 6 ani și să fie în concordanță cu standardele din rankingurile internaționale. Reprezentanții Consorțiului solicită publicarea clasamentului universităților pe baza criteriilor CNFIS, o filă separată de buget pentru activitatea de cercetare, precum și demararea evaluării școlilor doctorale. Considerăm că ar trebui revizuită Hotărârea de Guvern nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, în sensul reformulării art. 3 alin. (1), care să prevadă o perioadă mai mică de desfășurare a concursurilor, începând de la publicarea posturilor în Monitorul Oficial până la susținerea probelor de concurs. Experiența ultimilor ani arată că durata de desfășurare a concursurilor este de peste

8


două luni, validarea acestora în senatele universitare având loc cu câteva zile înainte de începerea semestrului. Senatele universităților din Consorțiul „Universitaria” au constatat că finanțarea acestor instituții de învățământ superior a scăzut în cele mai multe cazuri, motiv pentru care se consideră oportună transparentizarea totală a criteriilor după care se alocă fondurile publice tuturor universităților din România precum și locurile pentru admiterea la studiile universitare de licență, master și doctorat. În ceea ce privește studiile universitare de doctorat, ar fi de dorit ca MEN să comunice repartizarea numărului de locuri pentru admitere cel târziu până în luna februarie a fiecărui an, astfel încât calendarul admiterii în instituțiile de învățământ superior românesc să fie în concordanță cu calendarul admiterii la studiile doctorale din universitățile europene. S-a constatat necesitatea modificării Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), astfel încât, în cazul universităților comprehensive, ocupațiile aferente calificărilor să fie

stabilite de fiecare universitate în parte, solicitându-se eliminarea condiției conform căreia cel puțin o ocupație aferentă unui program de studii trebuie să fie unică la nivelul unei instituții de învățământ superior. În același timp, Universitățile membre ale Consorțiului doresc ca în cazul studiilor universitare de licență, acreditarea să se realizeze pe domenii și nu pe specializări, astfel încât universitățile să aibă posibilitatea de a decide cu privire la organizarea unor duble specializări din două domenii deja acreditate. În contextul inițiativei legislative de modificare a Legii Educației ce se află în acest moment în dezbaterea Senatului României, studenții din Consorțiul „Universitaria” propun asigurarea ponderii de 25% a opțiunii studenților în alegerea rectorilor universităților din România. La împlinirea unui deceniu de la înființarea sa, Consorțiul Universitaria și-a consolidat în reuniunea de la Iași statutul de voce esențială în dialogul public din societatea românească. Cele cinci universități de prestigiu care îl formează își propun ca, prin proiecte și atitudini comune, să reprezinte un pilon de bază în creșterea performanțelor învățământului superior românesc.

COMPETIȚII

FACULTATEA DE DREPT ÎȘI PREMIAZĂ CÂȘTIGĂTORII DIN CONCURSURILE STUDENȚEȘTI NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE clasamentul general național. Totodată, Facultatea de Drept din Timișoara a obținut locul I la două dintre cele trei probe științifice (Drept constituțional și Drept penal) și locul III la proba de Drept civil. Echipa de Drept constituțional, formată din Daniel Cârstean și Ioan Rusalim Povăliceanu, a fost coordonată de d-na lect. univ. dr. Andreea Verteș-Olteanu. Echipa de Drept penal, formată din Ionela Bleahu și Flavius Diblaru, a fost coordonată de d-na lect. univ. dr. Laura Stănilă și d-ra drd. Cristina Nicorici. Echipa de Drept civil, formată din Sena Birgean și Alexandra Modrea, a fost coordonată de dl. drd. Maximilian-Andrei Druță și d-ra drd. Alexandra Bob. La probele sportive, studenții Timișoarei au obținut locul II la fotbal, locul III la tenis de masă, locul IV la street-ball și locul V la șah. Pregătirea echipelor pentru probele sportive a fost coordonată de dl. prof.univ.dr. Florin Moțiu. Totodată, au fost premiați studenții care au participat la finala internațională a Philip C. Jessup International Law

Rezultatele obținute de studenții Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara la concursurile studențești naționale și internaționale organizate în anul universitar 2018-2019 au fost marcate public printr-un eveniment organizat vineri, 21 iunie 2019, începând cu ora 17, în Amfiteatrul A01 al Universității de Vest din Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4. Cu această ocazie, au fost premiați studenții care au participat la ediția 2019 a Hexagonului Facultăților de Drept, prestigios concurs național organizat anual între echipele facultăților de drept ale Universității din București, Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universității „Al. I. Cuza” Iași, Universității „Lucian Blaga” Sibiu, Universității din Craiova și Universității de Vest din Timișoara, cu participarea Universității de Stat din Moldova. Competiția a fost câștigată de echipa Facultății de Drept din Timișoara, care s-a situat pe locul I în

9


Hertie School of Governance Berlin, Università degli studi di Milano 'Statale', New York University School of Law, Universität Wien, George Washington University, University of Washington, University of Toronto, Katholieke Universiteit Leuven, University of Helsinki, University of Hamburg, Universidad Autónoma de Madrid, Université Paris 2 Panthéon-Assas etc.). Echipa Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara a fost pregătită de dl. prof. univ. dr. Valentin Constantin, d-na conf. univ. dr. Raluca Bercea, dl. conf. univ. dr. Lucian Bojin și d-na asist. univ. dr. Sorina Doroga. De asemenea, au fost premiați studenții care au participat la etapa finală a Central and Eastern European Moot Court, prestigios concurs științific studențesc de dreptul Uniunii Europene, aflat la a 25-a ediție, desfășurată în perioada 2–5 mai 2019 la Luxemburg, la sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Concursul este organizat de către British Law Center, cu susținere din partea celorlalte instituții ale Uniunii Europene, a Centre for European Legal Studies din cadrul Universității Cambridge și a Clifford Chance. În etapa finală a competiției s-au calificat 16 echipe, printre care și cea a Facultății de Drept din Timișoara. Echipa compusă din Diana Fofiu, Patricia Stemate, Alexandra Sofran și Amelia Toth (studente în anul III) s-a calificat în etapa semifinală a competiției și a ocupat locul III în clasamentul final general, cea mai bună performanță de echipă din istoria participărilor facultății la acest concurs. Pregătirea echipei Facultății de Drept din Timișoara a fost coordonată de d-na conf. univ. dr. Raluca Bercea și d-ra drd. Bianca Șerb, fostă concurentă și câștigătoare a unui premiu individual de pledoarie. Premiile oferite studenților constau în burse oferite de Universitatea de Vest din Timișoara, de societățile de avocatură Țuca, Zbârcea & Asociații, Schönherr România și Ciucur | Maier, precum și de Camera Notarilor Publici Timișoara și Camera Executorilor Judecătorești Timișoara. Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara le mulțumește studenților săi și profesorilor care au coordonat pregătirea acestora, pentru contribuția la promovarea imaginii școlii de drept din Timișoara, precum și partenerilor instituționali care susțin performanțele tinerilor juriști din Timișoara.

Moot Court Competition, cel mai important concurs studențesc în domeniul dreptului internațional, organizat de International Law Students Association (ILSA) și White&Case, în perioada 31 martie – 7 aprilie 2019, la Washington D.C., în Statele Unite ale Americii. Echipa Facultății de Drept din Timișoara a reprezentat România la rundele internaționale ale celei de-a 60-a ediții a competiției, la care au participat 124 de echipe (reunind 394 de studenți) ale facultăților de drept din prestigioase universități din întreaga lume, câștigătoarele rundelor naționale și regionale, la care au fost înscrise în total 685 de echipe, din mai mult de 100 de jurisdicții. Echipa Facultății de Drept din Timișoara, compusă din Bogdan Arsulescu, Maria Jude și Alexandra Motica (studenți în anul IV) și Silviu Lazăr (masterand), a obținut premiul Alona E. Evans, acordat pentru cele mai bune punctaje combinate ale memoriilor scrise, unul dintre cele mai bune rezultate obținute de o echipă din România în ultimii ani la acest concurs, ocupând locul 19 în categoria Best Combined Memorials. În acest clasament, echipa Facultății de Drept din Timișoara a devansat echipe ale unor universități de prestigiu (King’s College London, Yale University, Lomonosov Moscow State University,

Prof. univ. dr. Lucian Bercea Decanul Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara

10


¼ DIN CIRCUMFERINȚA PĂMÂNTULUI ÎN PAS ALERGĂTOR

COMPETIȚII

ATMOSFERĂ DE FESTIVAL LA UVT LIBERTY MARATHON Duminică, 2 iunie, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a unui eveniment care își propune să pună Timișoara pe harta maratoanelor de șosea, UVT Liberty Marathon. Evenimentul a propus câte o cursă pentru fiecare tip de alergător, probele variind de la 2 km la 42 km. UVT Liberty Marathon a reușit să aducă la linia de sosire peste 1500 de participanți și peste 350 de copii. În condiții de alergare aproape ideale, concurenții și-au pus determinarea și rezistența la încercare pentru a demonstra că orice cursă începe în interior și se câștigă mai întâi cu mintea. Multipla campioană olimpică, mondială și europeană, Simona Amânar, a dat startul competiției și a alergat alături de membrii familiei sale. Cel mai bun timp la proba de maraton a fost realizat de Sorin Mîneran, 02:38:34, la masculin, respectiv de Adela Paulina Bălțoi, cu timpul de 03:04:08, la feminin. UVT Liberty Marathon s-a bucurat de o prezență internațională. Au ales să ia startul în cursă alegători din 15 țări, precum Franța, Italia, Spania, Austria, Vietnam, Gambia sau Yemen. În cifre, UVT Liberty Marathon 2019 a însemnat:

11


• Peste 10.000 km alergați; • 1500+ participanți; • 800+ susținători; • Premii în valoare de pese 10.000 EUR, ceea ce face ca evenimentul sportiv să aibă unul dintre cele mai mari bugete de premii din țară; • 20.000+ fotografii din timpul evenimentului; • 350kg fructe; • 800 litri isotonic; • 300 garduri; • 150 conuri de demarcare; • 4 zone de entertainment și muzică pentru alergători și susținători, într-o atmosferă de festival. Viziunea UVT este ca în 2021, când Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană, maratonul să devină un eveniment internațional de referință pentru iubitorii acestui sport. Atmosfera dată de entuziasmul participanților, cât și prezența internațională consistentă, ne îndreptățește în a considera că evenimentul va aduce un câștig de imagine considerabil orașului. „Prin acest eveniment, adresat deopotrivă sportivilor amatori, precum și celor experimentați, Universitatea de Vest din Timișoara își continuă misiunea de a susține și promova ideile libere, educația prin sport și un stil de viață sănătos”, a declarat Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

12


CONFERINȚE

MANIFESTARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI CULTURALĂ DE ANVERGURĂ INTERNAȚIONALĂ LA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA: A VIII-A EDIȚIE A COLOCVIULUI ROMANITĂȚII Organizat de către Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, prin Centrul de Studii Romanice, Colocviul Internațional „Comunicare și cultură în Romania europeană” (CICCRE), coagulat în jurul ideii reflectate de deviza acestuia – Pontem romanitatis servemus „Să menținem podul/unitatea romanității”– a devenit o manifestare de referință a romanității, importante instituții științifice și culturale din țările romanice europene anunțând evenimentul pe siteurile lor. A VIII-a ediție, cu tema Interferențe și contraste în Romania, desfășurată în perioada 14-15 iunie 2019, a privilegiat chiar premisa nodală a evenimentului, aceea de a evidenția originile, evoluția, elementele de rezistență ale romanității. Cel mai mare eveniment de acest gen din România, unic prin dimensiunea sa multi- și interculturală, congresul romanității s-a bucurat și în acest an de participarea a peste 120 de cadre didactice și cercetători din domeniul romanisticii (limbă, literatură, traductologie, istorie, arte, muzicologie, religie), din țări precum Franța, Italia, Germania, Ungaria, Finlanda, Canada, SUA, Cehia, Ungaria, Serbia etc. La deschiderea oficială din Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” au participat prorectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Otilia Hedeșan, directorul BCUT, prof. univ. dr. Vasile Docea, dar, precum la edițiile precedente, și reprezentanții diplomatici ai mai multor țări romanice, cu alocuțiuni care au surprins dimensiunea culturală a tematicii: José Miguel Viňals Ariňo, consul onorific al Regatului Spaniei la Timișoara, Niccolò Maso, consul onorific al Italiei la Timișoara, Segundo Rufino Delgado Montenegro, consul onorific al Republicii Peru la Timișoara. Cuvântul de deschidere a fost rostit de președinta CICCRE, conf. univ. dr. Valy Ceia, care a lansat și volumul în două părți al ediției precedente, Quaestiones Romanicae. VII. 1-2. Călătorii și călători. Incursiuni culturale și lingvistice. Însumând peste 1100 de pagini, acesta apare

13


la JatePress, editura instituției partenere, Universitatea din Szeged (https://ciccre.uvt.ro/ro/quaestiones-romanicae). Comunicările în plen au vizat arii științifice culturale diverse (www.ciccre.uvt.ro), fiind susținute de personalități ale lumii academice internaționale: Sorin Alexandrescu (Universitatea din Amsterdam și Universitatea din

București, Centrul de Excelență în Studiul Imaginarului), Doi romanici parizieni: Giacometti versus Brâncuși, Carolina Ferrer (Université du Québec à Montréal), Le système littéraire de la Romania européenne: analyse métacritique des interférences et des contrastes au prisme des humanités numériques, Jukka Havu (Universidad de Tampere și Real Academia Española), Los tiempos imperfectivos y perfectivos en las lenguas románicas – estabilidad y cambio. Într-o pluralitate de secțiuni au fost prezentate comunicările specialiștilor: limbă și literatură latină, limba română, limba română pentru străini, literatură română, lingvistică franceză, literatură franceză și francofonă, limbă și lingvistică italiană, literatură italiană, limbă și literatură spaniolă, istorie, arte, muzică și teatru, religie. Odată cu această ediție, la inițiativa prof. univ. dr. habil. Vasile Docea, directorul BCUT, celălalt partener instituțional permanent, secțiunilor consacrate li s-a adăugat încă una, Carte și bibliotecă, ce s-a bucurat deja de interes. Ediția viitoare, care va avea loc în 12-13 iunie 2020, își deschide formularul de înscriere online în septembrie, atunci când se lansează oficial apelul. Toți cei interesați de complexa problematică a romanității în actualitate sunt așteptați să participe.

PROIECTE

DESCHIDEREA PROIECTULUI ”EDUCATIONAL AND NETWORKING TOOLS ON DEVELOPMENT OF AUTHENTIC PERFORMANCE FOR PROFESSIONAL INTEGRATION – PAN (EMS RORS-215)” acestui domeniu, în contextul politicilor culturale europene actuale. La eveniment au participat, pe lângă reprezentanți ai celor doi parteneri, care vor prezenta obiectivele și activitățile concrete ale proiectului și Consulul General al Republicii Serbia la Timișoara, Domnul Vladan Tadić. Conferința de deschidere s-a încheiat printr-o demonstrație de ”best practices” în valorificarea tradițiilor regionale oferită de Ansamblul vocal instrumental de muzică tradițională al disciplinei de Folclor Muzical din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Luni, 10 iunie 2019, cu începere de la ora 11:00, în amfiteatrul A01 al UVT a avut loc conferința care marchează deschiderea proiectului ”Educational and Networking Tools on development of Authentic Performance for professional integration – PAN (eMS RORS-215)”, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Interreg - IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. Proiectul este implementat de Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de lider de parteneriat și de Primăria Kikinda în calitate de partener. La conferința de deschidere s-a discutat despre felul în care proiectul de față își propune să creeze o rețea transfrontalieră prin valorificarea exemplelor de bună practică în domeniul interpretării muzicale autentice în vederea facilitării integrării profesionale a reprezentanților

Managerul proiectului, Prof. dr. Petru Ștefea E-mail: petru.stefea@e-uvt.ro

14


PROIECTE

INNOHPC – CALCUL DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ PENTRU DEZVOLTAREA REGIUNII DUNĂRII Universitatea de Vest din Timișoara, prin Departamentul de Informatică din cadrul Facultății de Matematică și Informatică este parteneră alături de alte 14 instituții din regiunea Dunării (Austria, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Cehia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria), în proiectul INTEREG – INNOHPC - High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region, finanțat prin Programul Transnațional Dunărean. Coordonatorul proiectului este “Faculty of Information studies” din Novo Mesto, Slovenia. Conferința de închidere a proiectului INNOHPC a fost găzduită de Universitatea de Vest din Timișora (UVT) în perioada 24 – 25 iunie 2019 și a adus împreună reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, antreprenori, autorități publice și instituții care oferă suport pentru inovare, precum și reprezentanți ai IMMurilor, potențiali beneficiari, din regiunea Dunării, pentru a dezbate modalitățile prin care calculul de înaltă performanță (HPC) poate contribui la dinamica ecosistemului european de inovare. Evenimentul a oferit ocazia de a interacționa cu experți în domeniul calcului de înaltă performanță și de a lua parte la dialogul privind dezvoltarea digitală în țările partenere, cooperarea putând fi continuată ulterior în cadrul platformei InnoHPC Lab (https://innohpclab. fis.unm.si/) - o nouă rețea de furnizori HPC, organizații suport pentru dezvoltarea de afaceri și inovare precum și companii din regiunea Dunării. Programul conferinței a adus în discuție studii de caz privind bune practici în colaborarea dintre furnizorii de HPC

și IMM-uri, lansarea unui volum de articole privind calculul de înaltă performanță și inovarea în regiunea Dunării, modalități de capitalizare a HPC în industriile automotive și electronică și dezbateri privind sustenabilitatea rezultatelor InnoHPC în contextul Strategiei UE pentru regiunea Dunării. Volumul de articole, intitulat „Go with the flow: High Performance Computing and Innovations in the Danube Region”, adună rezultatele activităților derulate în cadrul proiectului, oferind o viziune de ansamblu asupra HPC la nivel regional și analize punctuale pentru fiecare țară dunăreană. Pentru mai multe detalii, accesaţi pagina web a proiectului: http://www.interreg-danube.eu/approvedprojects/innohpc sau contactati asistent drd. Sebastian Ștefănigă (sebastian.stefaniga@e-uvt.ro). Profesor dr. Viorel Negru, Responsabil echipa UVT

15


DIVERSE

MOMENTE TEATRALE ÎN DEBUTUL VERII Sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie a reprezentat pentru conf. univ. dr. Ada Lupu Hausvater o experiență pedagogică extrem de interesantă. Astfel, la invitația decanului Departamentului de regie din cadrul Academiei de Teatru din Shanghai - China, în perioada 24 mai – 3 iunie, conf. univ. dr. Ada Lupu Hausvater a reprezentat România în cadrul anului dedicat Europei de Est din cadrul International Masterclass on Directing, program dezvoltat în ultimul deceniu de Ministerul Culturii din China, în colaborare cu Academia de Teatru din Shanghai. În urma China-CEEC 2018, Academia de Teatru din Shanghai a invitat-o pe conf. univ. dr. Ada Lupu Hausvater să susțină un masterclass de o săptămână pentru studenții masteranzi ai departamentului de regie. Seminarul, susținut în limba engleză cu traducere simultană în limba chineză, s-a intitulat Through the Looking Glass of Theatre. Acesta a avut ca temă scenariul de teatru ca act de creație artistică, respectiv calitatea auctorială a regizorului. Seminarul a fost găzduit întruna din sălile de curs practic ale Academiei de Teatru, dotate cu echipamente de sunet și lumini la nivel profesional. În condițiile unei organizări impecabile și a dotării corespunzătoare a spațiului de lucru, masterclass-ul și-a putut atinge întregul potențial, prin

exemplificarea traseului de la linia narativă la situația scenică, parcurgând toate etapele premergătoare creării structurii spectacolului, respectiv scenariul, în toate datele sale (text, distribuție, împărțire pe scene, lumină, sunet etc.). Ca urmare a lucrului individual și colectiv cu studenții masteranzi ai departamentului de regie din cadrul Academiei de Teatru din Shanghai, a rezultat o serie de scenarii, prezentată în ultima zi de seminar prin lucrări practice. Amintim de asemenea, spectacolele susținute Teatrul Național Timișoara. Pe 1 și 2 iunie, în Sala Mare, spectacolul Disney: Frumoasa și Bestia de Alan Menken, regia artistică Szilárd Somogyi/Ungaria, cu c.d.a.drd. Laura Avarvari iar pe 5 iunie, la Sala 2, spectacolul inCredibil de Mihaela Michailov, Peca Ștefan, Leta Popescu, Elise Wilk, regia artistică Leta Popescu, cu asist. univ. drd. Mirela Puia, asist. univ. drd. Constantin Tovarnițchi. La Teatrul German de Stat Timișoara, pe 9 și 10 iunie, a avut loc spectacolul Hänsel und Gretel după Fraţii Grimm, adaptare şi regie c.d.a.drd. Simona Vintilă, cu Isabella Voneafca/Isa Berger, master an II MODUL I Arta actorului de teatru, master an I MODUL I Arta actorului de teatru, Vlad Coștiug-Cobeț/Aljoscha Cobeț. Pe 21 iunie a avut loc spectacolul Im Schatten des Vergessens, de, regie

16


artistică, cu c.d.a.drd. Simona Vintilă, Isabella Voneafca/ Isa Berger, master an II MODUL I Arta actorului de teatru iar pe data de 26 iunie avanpremiera cu spectacolul Schneewittchen după Frații Grimm, cel mai îndrăgit basm al tuturor timpurilor la teatru, regia c.d.a.drd. Simona Vintilă, cu c.d.a.drd. Simona Vintilă, Isabella Voneafca/Isa Berger, master an II MODUL I Arta actorului de teatru, Vlad Coștiug-Cobeț/Aljoscha Cobeț, master an I MODUL I Arta actorului de teatru, an II, limba germană (Aida Olaru, Miruna Șerdean, Ioana Urda). Luna iunie a fost marcată, de asemenea, de Maratonul absolvenților de teatru și anume, 2 iunie, a avut loc premiera spectacolului Dar ce s-a-ntâmplat cu femeia?, o poveste cu bărbați, de Kiss Csaba, inspirată din nuvelele lui A. P. Cehov, în româneşte de Zeno Fodor, un proiect al actorilor-masteranzi an II MODUL I Arta actorului de teatru: Simion Caragia, Sebastian Vâlcea, Ionuț Iova, coordonator proiect conf. univ. dr. Petru-Silviu Văcărescu. Pe 3 iunie, a avut loc spectacol Don’t Cry Baby după un text de Catinca Drăgănescu și Eugen Jebeleanu, regia conf. univ. dr. Petru-Silviu Văcărescu, master an II MODUL I Arta actorului de teatru Isabella Voneafca, Raul Bastean, Raul Lăzărescu, la Casa Artelor iar pe 4 iunie, spectacolul Marcel și-a lăsat barbă după un text de Ion

Sapdaru, coordonator proiect conf. univ. dr. Petru-Silviu Văcărescu, master an II MODUL I Arta actorului de teatru Ionuț Iova, Simion Caragia, Sebastian Vâlcea, jucat în aer liber în cadrul Festivalului Artelor, în Piața Sf. Gheorghe. În perioada 14-23 iunie, studenții masteranzi ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul UVT au participat la prestigiosul Festival Internațional de Teatru din Sibiu, la secțiunea Festivalul Universităților de Teatru, alături de studenți din Bulgaria, Egipt, Germania, Lituania, Marea Britanie, SUA, și România cu producția dontcrybaby de Catinca Drăgănescu și Eugen Jebeleanu, realizată în regia conf. univ. dr. Petru-Silviu Văcărescu. Din distribuție au făcut parte Isa Berger, Raul Bastean, Raul Lăzărescu, masteranzi în anul II de studiu, prezenți într-un spectacol care vizează tema cenzurii şi autocenzurii a cinci tipuri umane diferite din punct de vedere social, supuse însă toate unui sistem sufocant într-o contemporaneitate marcată de o criză generală. Aceste tipologii umane parcurg, în căutarea identităţii, un traseu în care se confruntă cu frica, cu boala, cu moartea, cu maturitatea. dontcrybaby - 3 actori, 9 personaje, o radiografie a societății în care trăim! Lect.univ.dr. Eudjen Cinc

17


DIVERSE

PERFORMANCE-URI, INVENȚII ȘI EXPOZIȚII, PE AGENDA FAD 1. Biblioteca Pavilion a Facultății de Arte și Design a găzduit evenimentul Instrucțiune pentru întors cărți a artistului George Roșu. Acesta a fost invitat de către curatoarea Maria Orosan-Telea în cadrul Programului Curatorial Draft, pentru a realiza o intervenție de tip performance. George Roșu (n. 1982) trăiește și lucrează în ClujNapoca. Folosește cuvântul ca material și conturul ca suport al acestuia. Consideră că umorul face parte din istoria artei și îl folosește în lucrările sale. Deși e uneori încadrat la ilustratori, artistul nu crede că etichetele trebuie să fie atât de clare și este tot mai prezent în expoziții și evenimente de artă contemporană. Este cofondator al spațiului de artă RAFT. „Textul, imaginea, sunetul, acțiunea directă și arhivarea sunt elementele prin care și-a conceput intervenția din spațiul Bibliotecii Pavilion. Instrucțiunea Idee de performance, scrisă de artist în martie 2019, vorbește despre cărți, spații și relații interumane generate de testarea limitelor politeții. Fotografia cu cărți întoarse ilustrează posibilul rezultat al performance-ului

descris textual. Acțiunea realizată de artist în bibliotecă – pe fundalul sonor al unui audio book ascultat invers – are scopul de a pune în practică ideea și de a reitera imaginea cărților întoarse. Fiecare dintre cele trei forme de expunere (text, imagine, acțiune) le cuprinde pe celelalte două indirect, astfel că, mediile de exprimare își determină reciproc existența și pun în discuție ciclicitatea demersului.” (Maria Orosan-Telea)

18


2. Recycle. Așa s-a intitulat performance-ul colaborativ realizat de Oana Opincă, studentă în anul I la Masterul de Design Grafic FAD, în 12 iunie, în cadrul proiectului PEND, luat naștere prin inițiativa doamnei lector

univ. dr. Daniela Catona în luna martie a acestui an. Desfășurat în curtea Facultății de Arte și Design, evenimentul a pus în discuție idei legate de ceea ce înseamnă lucrare, rebut sau chiar deșeu și a investigat felul în care acestea pot fi reconfigurate.

19


3. În cadrul Salonului Internațional de Invenții și Inovații TRAIAN VUIA Timișoara, ediția a V-a, care a avut loc la Casa Tineretului, studenții: Ovidiu Gheorghiță, Diana Popescu, Evelina Tănasie și Mihaela Vișovan, coordonați de lector univ. dr. Eugenia Riemschneider au câștigat medalia de aur cu colecția Subtraction Cutting. Această tehnică este recunoscută pentru ingeniozitatea sa și rezultatele unice pe care le oferă, lăsând creativitatea să prindă contur! Este o metodă de construcție a tiparului dezvoltată și predată de designerul de modă Julian Roberts, care poate fi folosită în designul vestimentar. Deviza a fost: Îmbunătățește-ți tehnica de lucru și învață tehnici inovative de transformare a tiparului!

20


4. Vernisajul expoziției DIVERSITY Artists & Restorers, a avut loc în data de 20 iunie 2019, ora 18, la Galeria Helios/U.A.P. din Timișoara. Evenimentul, organizat de programul de studiu Conservare – Restaurare din cadrul FAD, în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din Timișoara, a fost dedicat Aniversării a 75 de ani de existență a UVT și a reunit lucrările cadrelor didactice: conf. univ. dr. Hedy M-Kiss (curator și expozant), lector univ. dr. Silvia Trion, lector univ. dr. Filip Petcu, dr. asoc. Luisa Palade și drd. Paul Colta. Participanții au avut plăcerea de a audia cuvântul de prezentare al domnului dr. Călin Petcana.

21


CALENDAR EVENIMENTE FACULTĂȚI UVT IULIE 2019

DENUMIREA EVENIMENTULUI PREZENTAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE PENTRU STUDENȚII FAD-UVT, ÎN CADRUL INTERMARK INTERNATIONAL DESIGN COLLEGE - UNIVERSITATEA DIN SHANGHAI GALA ABSOLVENȚILOR MODĂ – DESIGN VESTIMENTAR GALA ABSOLVENȚILOR FAD, PROMOȚIA 2019 INTERNATIONAL YOUNG DESIGNERS CONTEST - PARTICIPĂ MASTERANDUL IONUȚ PISCUREANU (MODĂ – DESIGN VESTIMENTAR), SELECTAT PRIN COMPETIȚIE FEERIC FASHION WEEK MOONIVERSE - ANIVERSAREA A 50 DE ANI DE LA PRIMA ASELENIZARE (CONFERINȚĂ, CONCERT, OBSERVAȚIE ASTRONOMICĂ) CURSURILE DE VARĂ DE LIMBĂ, CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ROMÂNEASCĂ, EDIȚIA A XXVIII-A


DATA

FACULTATEA

LOCUL DE DESFĂȘURARE

ORA

3 IULIE

FAD

GALERIA MANSARDA FAD, TIMIȘOARA

12:00

5 IULIE

FAD

VOX TECHNOLOGY PARK TIMIȘOARA

19:00

6 IULIE

FAD

MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA, SALA BAROCĂ MUZEUL DE TRANSPORT PUBLIC CORNELIU MIKLOSI, TIMIȘOARA GALERIA MANSARDA FAD, TIMIȘOAR

11:00 VERNISAJ

8 IULIE

FAD

KIEV

16 - 22 IULIE

FAD

SIBIU

20 IULIE

FAD

GALERIA MANSARDA, CURTEA FAD, TIMIȘOARA

22 IULIE - 03 AUGUST

LIT

UVT

9:00-18:30Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.