UVT Newsletter - iulie 2015

Page 1


Concurență mare la UVT, de 9, 7 sau 4 pe un loc. 25% mai mulți studenți înmatriculați față de iulie 2014 / 4

pagina | 2


pagina | 3


ș

ăți

pagina | 4


pagina | 5


pagina | 6


ă

țu

ăî

ț

pagina | 7


ă

pagina | 8


pagina | 9


„

pagina | 10


ăț

pagina | 11


„

pagina | 12


Č›

pagina | 13


și

pagina | 14


ș

ț

pagina | 15


ți

pagina | 16


.

pagina | 17


ăț

ății

pagina | 18


8-9 august

Sibiu

pagina | 19


Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională U.V.T (DCIII) - site: www.dci.uvt.ro/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.