UVT Newsletter - iulie 2013

Page 1

Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională

dci@dci.uvt.ro

DIN ACEST NUMĂR: EVENIMENTE

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea, ales vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor  UVT a pus piatra de temelie a unui nou cămin studențesc Admitere UVT 

PROIECTE DE CERCETARE, EDUCAȚIONALE

Distance to the labour market Managementul calității în învățământul superior  Concurs cu premii pe tematica scrierii proiectelor cu finanțări nerambursabile în cadrul programului masteral „Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene”  Școala de vară Praxis  Gala PRACTeam  

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea, ales vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor Consiliul Național al Rectorilor din România și-a desemnat o nouă conducere. Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea, Rectorul Universității de Vest din Timișoara a fost ales vicepreședinte al celui mai important for academic din România. Din CNR (Consiliul Național al Rectorilor) fac parte 104 universități din întreaga țară, 46 de instituții de învățământ superior de stat și 58 de universități private acreditate. La lucrările Consiliului, care au durat două zile, au participat, pe lângă reprezentanții tuturor universităților membre și ministrul delegat pentru învățământul superior Mihnea Costoiu și secretarul de stat în Ministerul Educației Naționale, Gigel Paraschiv.

DIVERSE

Traversarea Lacului Surduc, ediţia a II-a  Gala Absolvenţilor specializării Modă - Design Vestimentar 

NOUTĂȚI LEGISLATIVE M.E.N. EVENIMENTELE LUNII IULIE LE URĂM “LA MULȚI ANI!”

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea este cel mai tânăr reprezentant al unei instituții de învățământ superior din România, ales vicepreședinte în organismul care stabilește strategia de dezvoltare a învățământului superior și promovează inițiativele care pot duce la ridicarea nivelului învățământului superior românesc. „Faptul că Universitatea de Vest din Timișoara are un reprezentant în conducerea Consiliului Național al Rectorilor demonstrează, încă o dată, nivelul de excelență și credibilitate pe care la atins cea mai importantă instituție de învățământ superior din Timișoara în rândul universităților din România. Universitatea de Vest a demonstrat, de-a lungul timpului, că merită să fie inclusă în elita școlilor de învățământ superior din România. Managementul pe care l-a impus noua echipă de conducere a universității a făcut ca UVT să fie singura instituție de învățământ superior din Timișoara reprezentată la nivel de vicepreședinte în CNR.”, spune rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea. Conducerea Consiliului Național al Rectorilor va contribui la elaborarea noilor politici educaționale și își propune să ofere soluții decidenților politici în vederea stabilirii unei normalități în domeniul învățământului superior din România.

UVT a pus piatra de temelie a unui nou cămin studențesc

Foto: Rectorul UVT, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea

Fostul președinte al CNR, profesor doctor inginer Ecaterina Andronescu a fost desemnată președinte de onoare al Consiliului, iar Rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București, profesor doctor Sorin Cimpeanu a fost ales în funcția de președinte al noului for de conducere al CNR.

www.uvt.ro

Universitatea de Vest din Timișoara a pus piatra de temelie a unui nou cămin studențesc. Investiția totală se ridică la aproape 68.000.000 lei, fondurile provenind de la Guvernul României, prin Ministerul Educației Naționale. Lucrările la noul cămin au ca termen de finalizare iulie 2016. Investiția se va realiza sub coordonarea S.C. Marrati Construcții S.R.L. din localitatea Giarmata, iar proiectantul obiectivului este S.C. Atelierul Arhitext S.R.L. din comuna Ghiroda, administrată de arhitectul Ionel Petru Pop. pagina | 1


Admitere UVT Admiterea din această vară la Universitatea de Vest din Timișoara a decurs fără probleme, numărul absolvenților de liceu interesați de a studia mai departe la UVT fiind unul considerabil. Astfel, până la finalul înscrierilor, au optat pentru Universitatea de Vest din Timișoara aproape 4300 de absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, urmând ca aceștia să-și confirme locurile în zilele următoare.

Foto: Rectorul UVT, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea, alături de Președintele Senatului UVT, Prof. Univ. Dr. Ioan Talpoș, Prefectul Județului Timiș, Eugen Dogariu, Primarul Timișoarei, Prof. Univ. Dr. Ing. Nicolae Robu, arhitect Ionel Petru Pop.

“Ne aflăm astăzi în fața unui moment important, unul care contribuie la dezvoltarea centrului universitar timișorean și subliniază importanța pe care o acrodăm studenților noștri. Ne-am propus întotdeauna să le oferim acestora cele mai bune condiţii de cazare şi studiu. Noul cămin studenţesc va fi unul la cele mai înalte standarde. Noi sperăm ca în trei ani să inaugurăm construcţia”, a declarat Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea. Căminul are un număr total de 222 de camere din care 216 camere cu trei paturi + baie, 6 camere cu două paturi și baie specială pentru persoane cu handicap locomotor. Total capacitate cazare: 660 persoane.

Foto: Absolvent de liceu, completând fișa de înscriere

Concurența a fost ridicată la toate facultățile Universității, printre cele mai solicitate fiind Facultatea de Drept și Științe Administrative, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Facultatea de Sociologie și Psihologie, etc. 2013 este primul an după o lungă perioadă de timp când admiterea la UVT nu s-a mai organizat doar pe baza de dosar, toate facultățile având în metodologie și probe de admitere, în funcție de specificul fiecăreia.

Foto: Simulare grafică a noului cămin

Căminul va avea, de asemenea, spații comerciale pentru servicii specifice campusului universitar (magazin alimentar și nealimentar, papetărie, coafură, alimentație publică). Acesta va fi prevăzut și cu camere și spații pentru servicii complementare: preparare și servit masa, spălătorie, călcătorie și evacuarea deșeurilor. La etajul 7 retras va funcționa o sală de lectură și sală de gimnastică.

Foto: Absolvenți de liceu, la punctul de informare

Universitatea de Vest din Timişoara îi aşteaptă pe absolvenţii de liceu care vor susţine bacalureatul în toamnă cu o nouă sesiune de admitere în prima parte a lunii septembrie când vor fi scoase la concurs locurile neocupate în sesiunea din iulie. pagina | 2

www.uvt.ro


Toate datele actualizate despre admitere se regăsesc pe pagina de internet a Universităţii la adresa http://www.uvt.ro/ro/admitere/2013/

Distance to the labour market Institutul Român de Educaţie a Adulţilor a organizat Seminarul „Distance to the labour market (DLM) - abordare inovatoare privind consilierea tinerilor, şomerilor şi migranţilor in vederea integrării pe piaţa muncii şi în educaţia adultilor”. Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului "EU Integration Agent" – Innovative Guidance Methodology for Integration of Low-skilled Immigrants into Adult Education, finanțat de Comisia Europeană, prin Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii – acţiunea Grundtvig – Proiecte Multilaterale, 2011-2014, implementat în România de IREA, în colaborare cu parteneri din Suedia (coordonator), Olanda, Spania, Cipru şi Grecia. Proiectul urmărește să dezvolte o metodologie inovatoare de consiliere pentru integrarea eficientă a tinerilor, şomerilor şi imigranților în educaţia adulţilor, ca poarta de acces pe piaţa muncii, prin intermediul managementului de caz și realizarea unui itinerar adaptat nevoilor lor specifice. În acest sens, scopul seminarului a fost de a familiariza practicienii din domeniul consilierii şi formării adulţilor asupra abordării inovatoare de consiliere „Distance to the Labour Market”, respectiv a discuta premisele implementării şi adaptării acestui model în context naţional. Seminarul se va desfaşura în limba engleză şi va fi moderat de către Roger Van de Winkel (Olanda), expert în implementarea modelului de consiliere DLM.

Au fost invitați la acest eveniment: personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior (rectori, prorectori, directori generali administrativi, decani, prodecani, şefi ai departamentelor administrative); membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi (membri ai Senatului sau membri ai Consiliului Facultăţii). Cursul va avea loc la Iași, Sala Ferdinand (corpul A al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași) și la Timișoara (sala P02 corp FEAA str. Pestalozzi nr.16).

Concurs cu premii pe tematica scrierii proiectelor cu finanțări nerambursabile în cadrul programului masteral „Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene” În intervalul perioada 19-21 iulie 2013, în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/64076 „Adaptarea curriculei universitare, de masterat, la cerinţele pieţei muncii din România în domeniul proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune” s-a desfășurat la Universitatea BabeșBolyai Cluj Napoca („UBB”) concursul cu premii în scrierea de proiecte, organizat în cadrul masteratului „Auditul și managementul financiar al fondurilor europene”.

Managementul calității în învățământul superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş - Bolyai din Cluj-Napoca a organizat, la Iași (în perioada 11-12 iulie 2013) și la Timișoara (în perioada 18-19 iulie 2013) , cursul cu tema „Managementul calităţii în învăţământul superior”, eveniment derulat în cadrul proiectului „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Obiectivul general al proiectului este crearea unei comunităţi universitare implicate în evoluţia şi restructurarea învățământului superior prin adoptarea metodelor de lucru, instrumentelor și sistemelor managementului calității totale (TQM), adecvate cerințelor în schimbare ale stakeholderilor.

Foto: Participanți la competiție

În competiția cu colegii de la Facultatea de Economie și de Gestiune a Afacerilor („UBB”), studenții Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor de la Universitatea de Vest din Timișoara grupați în 8 echipe (32 studenți) au obținut un meritat loc doi prin echipa formată din Bobei IonuțLucian, Oară Ana, Szabo Ion și o mențiune prin echipa formată din Dragotă Nicoleta-Andreea, Oprescu Cristina-Cătălina, Ritivoi Oana și Sîrbu Danciu Angela. pagina | 3

www.uvt.ro


2013 care oferă studenților oportunitatea să gândească și să acționeze ca adevărați oameni de afaceri. Pe parcursul unei săptămâni, studenții au participat la training-uri specifice pentru inițierea și dezvoltarea unei afaceri, dar și la cursuri de managementul carierei, egalitatea de șanse și soft skills. Planurile elaborate de studenți au surprins toate aspectele unei afaceri noi înființate, fiind realizate cu profesionalism, asemenea unor echipe de consultanți veritabili. Profesorii participanți au declarat că pe parcursul celor 3 ani de implementare a proiectului, s-a putut observa o îmbunătățire a calității planurilor de afaceri realizate, precum și o implicare mai activă a studenților în astfel de activități. 6 studenți ai FEAA, membrii echipelor câștigătoare au beneficiat, pe parcursul lunii iulie de stagii de practică internaționale, la companii de renume din Lisabona, Portugalia și Strasbourg, Franța.

Gala PRACTeam

Foto: Desfășurarea concursului

Evaluarea proiectelor scrise de către masteranzi a fost realizată de către experți practicieni în aria fondurilor nerambursabile (POSDRU și POR) după o grilă utilizată în realitate la aprobarea finanțării proiectelor europene.

Școala de vară Praxis În perioada 07 – 14 iulie 2013, departe de agitația orașului, într-un mediu potrivit generării de idei și dezvoltării planurilor pentru viitoarele afaceri de succes, 10 studenți ai Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara, alături de alți 20 de studenți de la Universitatea din Craiova, au participat la o altfel de școală.

Foto: Training din cadrul proiectului

Școala de vară Praxis este evenimentul din cadrul proiectului ”Praxis – Buni practicieni în domeniul economic în tranziție de la școală la viața activă” POSDRU/90/2.1/S/61477, finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

Ȋn data de 26 iulie 2013, sub coordonarea echipei de la nivel teritorial, a avut loc Gala PRACTeam care s-a desfăşurat la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor. Evenimentul a urmărit atingerea obiectivelor proiectului: dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor economişti în perioada stagiilor de pregătire practică şi internship, realizate în cadrul unui parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri, în vederea îmbunătăţirii inserţiei economiştilor pe piaţa muncii.

La activităţile Galei PRACTeam, au participat studenţii selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului (II – studenţi studii universitare de licenţă şi III – studenţi studii universitare de masterat), participanţi la activitățile de instruire de la nivelul celor trei universităţi partenere. Evaluarea lucrărilor sa realizat de către o comisie numită pe fiecare nivel de organizare. În cadrul acestui eveniment s-au evidențiat rezultatele obținute de studenții Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor în cadrul stagiilor de practică efectuate prin intermediul proiectului precum și organizațiile gazdă cu cea mai mare implicare în coordonarea studenților practicanți. Premiile teritoriale acordate studenților pe baza rezultatelor obținute în stagiile de practică sunt următoarele: Premii pentru performanţe deosebite demonstrate pe parcursul sau la sfârsitul stagiului de practică: 1 Premiu de excelenţă (1850 RON); 12 Premii I pentru rezultate excepţionale (1200 RON) obţinute pe perioada stagiului de practică (câte 1 student de la fiecare specializare de licenţă şi masterat). O altă categorie de premii alocate studenților în cadrul prezentului proiect care se va acorda la nivel inter-regional constă în Premii concursul „Idei de îmbunătăţire a activităţii organizaţiei gazdă a stagiilor de pregătire practică”): Premiul I interregional - 1600 RON; Premiul II inter-regional - 1500 RON; Premiul III inter-

www.uvt.ro

pagina | 4


regional - 1400 RON. Premierea acestor studenți va avea loc în cadrul evenimentului inter-regional Gala PRACTeam, care se va desfăşura la Oradea, în luna septembrie 2013. Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro Contact: daip@daip.uvt.ro

Traversarea Lacului Surduc, ediţia a II-a Sâmbătă, 20.07.2013, a avut loc, pe lacul Surduc, a doua ediţie a unui eveniment ce are ca scop promovarea activităţilor fizice în natură, în acest caz a înotului în ape deschise. Evenimentul a fost deschis tuturor persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, ce practică înotul, ca amatori, ocazional sau constant, indiferent dacă sunt sau nu, afiliaţi unui club sportiv. La startul celor două probe din cadrul evenimetului (proba scurtă 500 m, proba lungă 3000 m) s-au prezentat în total 37 de concurenţi din mai multe oraşe ale ţării (Timişoara, Arad, Reşiţa, Oradea, Cluj-Napoca, Braşov), precum şi un concurent din Csongrad (Ungaria). Acesta a fost şi cel mai vârstnic participant, fiind încadrat la categoria de vârstă +70. Traseul de înot a fost realizat pe lăţimea lacului, fiind marcat cu ajutorul unor balize colorate. La proba de 3000 metri participanţii au traversat lacul pe lăţime de două ori. Înotătorii au fost supravegheaţi pe toată durata evenimentului de voluntari în caiace şi bărci.

Foto: Competiția în desfășurare

La masculin, cel mai rapid înotător a fost Marcel Răsădean, cadru didactic la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, acesta impunându-se atât în proba de 500 m, cât şi în cea de 3000 m. La feminin, în proba scurtă s-a impus Briscan Andreea (Timişoara), iar la proba lungă Torok Daniela (Timişoara). Toţi participanţii au primit pe lângă glucoză şi apă, tricoul evenimentului, un certificat de participare şi diplomă. Din dorinţa de a stimula interesul pentru activităţile sportive în natură, după probele de înot 19 persoane au participat la o alergare în natură, de aproximativ 10 km (prin pădure, până la releu şi înapoi, cu diferenţă de nivel de 350 m). S-a alergat în grup, într-un tempo moderat, traseul fiind parcurs în aproximativ 1 oră şi 30 de minute. Evenimentul a fost organizat de Clubul de Înot MASTERS Timişoara, în colaborare cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (Universitatea de Vest din Timişoara), Formaţiunea de intervenţie rapidă SALVO, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, având sprijinul Primăriei Fârdea, Apelor Române şi Consiliului Judeţean Timiş.

Gala Absolvenţilor specializării Modă - Design Vestimentar

Foto: Pregătiri pentru startul competiției

Participanţii au înotat liber, nefiind impus un anumit procedeu de înot, clasamentul fiind realizat pe categorii de vârstă (18-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani, 50-59 ani, 60-69 ani, peste 70 ani), atât la feminin cât şi la masculin.

Facultatea de Arte şi Design din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara în parteneriat cu Filarmonica Banatului şi Casa de Cultură a Studenţilor din Timişoara au organizat, în Sala Filarmonicii Banatului, Gala Absolvenţilor specializării Modă - Design Vestimentar. Absolvenții studiilor de licenţă şi master și-au prezentat în acest an colecțiile vestimentare coordonate de Lector Univ. Dr. Andreea PaladeFlondor, Lector Univ. Dr. Valentina Ștefănescu şi Prof. Univ. Dr. Elena Minodora Tulcan. De la moda purtabilă la obiect artistic, colecţiile lor prezintă viziuni creative diverse într-un spectacol de mişcare, lumină şi culoare. pagina | 5

www.uvt.ro


Actul nr. 4204 din 15 Iulie 2013 Monitorul Oficial nr. 0440 din 2013 Emitent: Ministerul Educației Naționale Ordin privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 Actul nr. 4184 din 11 Iulie 2013 Monitorul Oficial nr. 0442 din 2013 Emitent: Ministerul Educației Naționale Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare Actul nr. 4205 din 15 Iulie 2013 Monitorul Oficial nr. 0443 din 2013 Emitent: Ministerul Educației Naționale

Evenimentul s-a adresat mediului profesional (promotori de modă, angajatori, analiști), mediului cultural (critici, galeriști) cât și publicului larg interesat de fenomenul modei.

Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014 Actul nr. 493 din 17 Iulie 2013 Emitent: Guvernul României Monitorul Oficial nr. 0447 din 2013 Notă:

Lista actelor normative relevante pentru învățământul superior publicate în Monitorul Oficial al României în iulie 2013 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora Actul nr. 196 din 26 Iunie 2013 Monitorul Oficial nr. 0399 din 2013 Emitent: Parlamentul României

Aceste acte normative pot fi citite/descărcate/vizualizate pe site-ul Monitorului Oficial, www.monitoruloficial.ro, pe site-ul Ministerul Educației Naționale, www.edu.ro, la secretariatele facultăților accesând programul legislativ disponibil gratuit Lege4 sau la Compartimentul Juridic al Universității, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, et.I, sala 159. Consilier juridic Florentina Radu

Ordin pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetaredezvoltare

www.uvt.ro

pagina | 6


Le urăm “LA MULȚI ANI!” celor născuți în luna August

01

Lector Stirbu Dan Aurelian Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

03

Lector Clipa Cristian Facultatea de Drept și Științe Administrative

04

Lector Obrocea Nadia Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

05 06

Asistent Plesa Cosmin Doru Facultatea de Muzică

07

Lector Ancuta Catalina Armanca Prodecan - Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

09

Profesor Ionescu Alexandra Facultatea de Arte și Design Lector Parlog Aba Carina Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Lector Lazar Theofild Andrei Facultatea de Sociologie și Psihologie Lector Gall Kinga-Ildiko Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

10

11

Conferențiar Munteanu Valentin Partenie Prodecan - Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

13

Secretar Șef Igna Gabriela Secretar Șef - Facultatea de Educație Fizică și Sport

14

Lector Becker Tanja Ursula Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării Lector Enea Daniel Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

15 16

Asistent Bersan Otilia Sandală Facultatea de Sociologie și Psihologie Lector Sabadus Lenuta Facultatea de Muzică Lector Itineant Vasile Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

17

Asistent Rotaru Marinela Angelica Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

18

Lector Vlad Oros Beatrice Annamaria Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

19

Lector Diaconu Dana Maria Facultatea de Drept și Științe Administrative Conferențiar Jurca Constantin Eugen Facultatea de Sociologie și Psihologie

Conferențiar Stefan Liana Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Conferențiar Caizer Costica Facultatea de Fizică

20

Lector Dascalu Daniela Niculina Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie Conferențiar Grosseck Gabriela Facultatea de Sociologie și Psihologie

Lector Tucan Dumitru Prodecan - Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Lector Stanila Laura Facultatea de Drept și Științe Administrative Asistent Zegrean Sergiu Mihai Facultatea de Arte și Design

21

Conferențiar Imbrescu Carmen Mihaela Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Conferențiar Craciunescu Pompilie Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

23

Lector Lupsan Karla Mariana Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Director Tiplea Lavinia Diana Director DCIII

Lector Gligor Lucian Pavel Facultatea de Matematică și Informatică

Lector Lindner Anna Elisabeth Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Preparator Ungureanu Dana Maria Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

21

Asistent Apostu Teodorescu Daniel Nicu Facultatea de Arte și Design

Conferențiar Avram Calin Facultatea de Fizică

12

Lector Petrovici Milca Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie Conferențiar Mihailescu Manuela Viorica Facultatea de Muzică

Asistent Nisu Silviu Adrian Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Asistent Gavreliuc Dana Felicia Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

08

12

24 25 27 29

Asistent Nicolin Maria Facultatea de Educație Fizică și Sport Lector Paulescu Eugenia Facultatea de Fizică Lector Cirdu Silviana Ana Facultatea de Muzică Director Dragotesc Andra Mirona Director DRI Profesor Criste Mircea Facultatea de Drept și Științe Administrative Lector Barzu Eugen Facultatea de Arte și Design Lector Domil Aura Emanuela Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Asistent Tarnoveanu Dorina Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Lector Comanescu Dan Prodecan - Facultatea de Matematică și Informatică

31

Lector Luches Daniel Director - Departamentul pentru Managementul Calității Asistent Veche Bogdan Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Asistent Ceapa Cristina Lavinia Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Conferențiar Chiriac Vlad Andrei Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. www.uvt.ro

pagina | 7Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.